Schepenregisters deel 208 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 208

Schepenregister 208, Nr 265 13.4.1737

onleesbare akte (de inkt is helemaal vervaagd) waarschijnlijk S/D door Elisabeth Cornelis Broomans x + Jan Cornelis van Dijck, Lambrecht Cornelis Broomans en Elisabeth Cornelis Broomans.

Personen:

| 208-0001 |

Schepenregister 208, Nr 266 18.4.1737

Clara Andries Peeters x Goris Hendrick Vergouwen zijn 100 gld schuldig aan Maria Josina van Elsacker, geestelijke dochter, verbonden aan een huis 4 à 5 R op de Huffel, O Mathijs van Gilse, Z de straat, W en N Nicolaes van Dijck, aangekomen van Clemens Verhoeven op 10.1.1731.

Personen:

| 208-0002 |

Schepenregister 208, Nr 267 2.5.1737

Sibilla de Winter x + Hendrick Smits voor één helft en haar dochter Bernardina Smits en haar zoon Joannes Gerardus Smits voor de andere helft verkochten voor 25 gld aan Aert Jan Mathijsen "den muiden bempt" 1 1/2 L, O en N de beek , Z Geert van den Heuvel en W de koper. Aangekomen bij koop van Bartholomeus van Engelen op 3.2.1723.

Personen:

| 208-0003 |

Schepenregister 208, Nr 268 21.5.1737

De schepenen certificeren dat Magdalena de Wijse, Catharina de Wijse en Aldegondis de Wijse te Loenhout geboren zijn op 1.1.1664, 26.11.1666 en 17.11.1676 zoals blijkt uit de 'baptismalen' alhier getoond door E.H. Felix Vleminckx, pastoor. Zij zijn wettige dochters van Joannes de Wijse x Jacoba Willem Dielissen.

Personen:

| 208-0004 |

Schepenregister 208, Nr 269 21.5.1737

Aldegundis de Wijse x + Janssen Koninckx, Magdalena de Wijse, begijn te Hoogstraten, dochters van Jan de Wijse x + Jacoba Willem Dielissen en erfgenamen van Catharina de Wijse overleden te Diksmuide x + Joanes Plattevoet machtigen Joannes Franciscus Koninckx zoon van 1ste comparante om de erfenis te repudiëren of te accepteren.

Personen:

| 208-0005 |

Schepenregister 208, Nr 270 18.6.1737

Magdalena Tappers x Joannes Matheus van Elsacker,licentiaat in de rechten, verklaren zich akkoord met het huwelijk van hun dochter Maria Anna van Elsacker, 23 jaar, wonende te Roosendaal met Leobardus Vierling, wonende te Bergen-op-Zoom.

Personen:

| 208-0006 |

Schepenregister 208, Nr 271 4.10.1737

Goris Jan Rombouts x + Gertrudis Hendrick Vergouwen, gewezen borgemeester van 1732, beloofde om 'korts na Bavo-misse' publiek te verkopen al zijn 'haeff en mobilaire' goederen berustend op zijn stede te Neerven: 7 melkkoeien, paard, veulen en allerhande huisraad, om het 'sloth' van de borgemeestersrekening te betalen, zijnde 797 gld 10 st. 1 oord en 1 duit en om de gemeente te ontlasten van 600 gld die hij 'gelight' heeft op 13.2.1732 van Catharina van Dijck, Antwerpen.

Personen:

| 208-0007 |

Schepenregister 208, Nr 271 4.10.1737, vervolg

Daaronder: debet Goris Jan Rombouts heeft betaald.

Personen:

| 208-0008 |

Schepenregister 208, Nr 272 30.10.1737

Vernieuwing. Op 20.9.1737 compareerden voor notaris Michiel Bervoets, Antwerpen: Anna Catharina Verdaet, geestelijke dochter uit Antwerpen. Zij transporteerde voor 385 gld aan E.H. Petrus van Elsacker 2 akkers en een bos 4 L te Popendonk, O "den bulck", Z Jan de Clerck, W en N "de stekerstraet", 2 percelen "den bulck" 2 G, O het beekje, Z de erven Jan Hollanders, W de vs akkers en N Hendrick Cornelis Dirickx, en nog enkele percelen land.

Personen:

| 208-0009 |

Schepenregister 208, Nr 273 7.12.1737

Jenneken Peeters Verboven x + Willem van Ostaeijen met haar tegenwoordige man Jan Matheus Arnouts, ter eenre, Jan van Ostaeijen, momber en Cornelis Peeter Verboven, toeziener der wezen van 1ste comparante met name Jenneken, Cornelia en Catharina, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 208-0010 |

Schepenregister 208, Nr 274 27.1.1738

Jan Nicolaes van Dijck x + Lucia van Meir, ter eenre, Adriaen Adriaen van Meir, momber en Dionys Nicolaes van Dijck, toeziener van het weeskind van 1ste comparant te weten Peeter, 6 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 208-0011 |

Schepenregister 208, Nr 275

Adriaen Michael Goossens, momber der kinderen van Christiaen Mathijs Goossens x + Marie Cornelis Rombouts, Huybrecht Jacob Phenickx, Peeter Jan Weerdts X Maria Jacob Phenickx, erfgenamen van Mathijs Jan Goossens, hun vader en moederlijke grootvader, gewezen borgemeester van 1713, zijn 70 gld schuldig aan jonker Cornelis Ignatius van Craesbeeck de Sittaert als rest van een obligatie van 350 gld door vs Mathijs Jan Goossens verleden op 1.6.1714 t.b.v. Gabriel van den Bleecke de oude.

Personen:

| 208-0012 |

Schepenregister 208, Nr 276 10.3.1738

Elisabeth Cornelis Broomans x + Jan Cornelis van Dijck, Cornelis Cornelis van Dijck, momber en Lambrecht Cornelis Broomans, toeziener der minderjarige kinderen van 1ste comparante verkochten aan Michiel Jan van Elsacker een rente van 37 gld 's jaars bezet op een perceel land "den hoeck" 1/2 B op "de Beeckxse acker", O en Z "de mosvoordenstraet", W Renier Mathijs Ooms met zijn vrouw en Hendrick Kuijpers en N Cornelis Cornelis Huyben, "het mosvoorden bemdeken" 1 L, O Hendrick Kuijpers, Z Adriaen Michael Goossens erven, W Mathijs Goossen erven en N de erven Lenaert Huyben, aangekomen bij S/D van 13.4.1737, een stede 3 L op Terbeek, O Peeter Cornelis van Dijck, Z en W de straat en N de erven Peeter Lambrecht Broomans, aangekomen op 2.8.1729 bij erfmangeling.

Personen:

| 208-0013 |

Schepenregister 208, Nr 277 10.5.1738

Lambrecht Cornelis Broomans is 100 gld schuldig aan Jan Antoni Sips, verbonden aan een stuk land 1/2 B in "de beeckxse acker", O Hendick Kuijpers, Z de erven Lenaert Huyben, W "de mosvoordenstraet" en N Huybrecht Lenaerts, "d'ervenblock" 1 G, aangekomen bij S/D met zijn zuster Elisabeth Cornelis Broomans op 13.4.1737 .

Personen:

| 208-0014 |

Schepenregister 208, Nr 278 primo 21.6.1738

Cornelia Antoni Goossens x + Aert Jan van Gorp, met haar tegenwoordige man Franciscus Peeter Buijs, ter eenre, Peeter Jan van Gorp, momber en Jan Antoni Goossens, toeziener der 2 kinderen van 1ste comparante te weten Theresia van Gorp, 12 jaar en Maria van Gorp, 10 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 208-0015 |

Schepenregister 208, Nr 278 secundo 19.5.1738

De schout, Huyb Mathijs Goossens, Jan van de Mierop, Jan Louis Arnouts, Peeter Valentijns, Michael Huijgens en Cornelis Goris, schepenen, verklaren dat Jan Rombouts, momber en Jan Mathijs Goossens, toeziener en vader van Geertruy waar moeder van was Hendrina Goris Rombouts als erfgename van haar grootvader Goris Jan Rombouts heeft zij in eigendom: een stede met nieuw huis 1 G, een stuk land 1/2 B op Sneppel, O de erven Cornelis Jan Roelen Bertrams, Z de straat, W Geert Bevers en N Jan Louis Arnouts, "den knodder bemt" 2 G en nog enkele percelen land, aangekomen bij S/D op 19.12.1732. De schepenen schatten de waarde op 800 gld.

Personen:

| 208-0016 |

Schepenregister 208, Nr 279 20.5.1738

De schout en de schepenen beloven kort voor Kerstmis te verkopen: de oogst te velde en de 'haeff en meubele' goederen nagelaten door Goris Jan Rombouts om daarmee Catharina van Dijck, geestelijke dochter te Antwerpen, het restant te betalen van 600 gld.

Personen:

| 208-0017 |

Schepenregister 208, Nr 280 28.6.1738

Vernieuwing. Op 27.6.1738 compareerden voor notaris Antoni Jacobus Gerardi, Brecht: Peeter Vaelentijns, hij is een obligatie van 400 gld schuldig aan zijn zuster Christina Vaelentijns verleden op 13.1.1729 waarover een proces werd gevoerd. Hij heeft daaraan nu verbonden zijn woonhuis 40 à 50 R aan de kerk van Loenhout, O de kerkweg, Z Michael Huijgens, W Dionys Janssen en N de pastorij, "den schoolacker" 6 à 7 L, O de school, Z de kinderen Cornelis Bertrams, W Jan Huyben en N "de nonnen plantagie".

Personen:

| 208-0018 |

Schepenregister 208, Nr 281 2.6.1738

Elisabeth Clara van Elsacker transporteerde aan jonker Carolus Hunens de Landeghem, ontvanger te Loenhout de goederen toekomend van wijlen Jan Frans van Elsacker en Jacobus van Elsacker, ooms, en Anna van Elsacker en Elisabeth van Elsacker, tantes, waarvan de laatste is overleden te Loenhout op 1.6.1738.

Personen:

| 208-0019 |

Schepenregister 208, Nr 282 11.8.1738

Jan Louis Arnouts, curator van de boedel van wijlen Goris Jan Rombouts, borgemeester van 1732 transporteerde aan Antoni Mathijs Goossens een schuur met grond gelegen op het Oosteneind, aangekomen bij S/D op 19.12.1732.

Personen:

| 208-0020 |

Schepenregister 208, Nr 283 27.8.1738

Huyb Jan Lenaerts is 200 gld schuldig aan Adriaen van den Bergh x Catharina van Aecken, Antwerpen, verbonden aan een stede 4 L op Terbeek, O en N de straat, Z de erven Lenaert Huijbrechts en N Cornelis Peeter Broomans, een stuk land 1/2 B in "het schoorblock" en nog verschillende percelen aangekomen bij 'versterf' van zijn ouders en bij uitkoop jegens zijn zusters Jenneken en Elisabeth Jan Lenaerts.

Personen:

| 208-0021 |

Schepenregister 208, Nr 284 25.10.1738

Jan Louis Arnouts, curator van de boedel van wijlen Goris Jan Rombouts, verkocht aan Bartel Jan Peeters x Petronella Lenaert Huijbrechts een stede 1 B te Neerven, een stuk land 1 B waarop het huis van vs Jan Goris Rombouts placht te staan, O de straat, Z en W de erven Jan Vleminckx en N Jan Jan Rombouts en nog verschillende percelen aangekomen op 4.12.1731.

Personen:

| 208-0022 |

Schepenregister 208, Nr 285 3.11.1738

Jan van den Brande x Anna Catharina Moons zijn 100 gld schuldig aan Margareta van Aecken verbonden aan een perceel land 1/2 B, O de erven Michael van Elsacker, Z de erven Baudewijn Heuvelmans , W de schout en N Peeter Kenis, de 2de comparante aangekomen bij versterf van haar oud-tante Margareta Moons.

Personen:

| 208-0023 |

Schepenregister 208, Nr 286 11.11.1738

Testament van Peeter Peeter Koecken x Maria Hendrick Cleiren tevoren weduwe van Dirck Augustijns.

Personen:

| 208-0024 |

Schepenregister 208, Nr 287 24.11.1738

Adriaen Jan Bertrams, bejaard, Joannes Houtermans in naam van Joannes Frans Franssens waar moeder van was Catharina Bertrams, Gerard Michielsen, momber en Mathijs Michael Goossens, toeziener der 5 minderjarige kinderen van + Jan Jan Bertrams x Catharina Michael Goossens, Adriaen Adriaen Bertrams, Guilima Bertrams, bejaard, Jan Officiers, schepen te Hoogstraten in naam van Elisabeth Bertrams, minderjarige dochter van Jan Bertrams x + Jacomijn Wittens, Aldegundis Houtermans en Joannes Houtermans kinderen van + Peeter Houtermans x + Cornelia Bertrams, Cornelis Cornelis Bertrams en Gerardus Bertrams, allen erfgenamen van wijlen Emerentia en Elisabeth Bertrams, tante en oud-tante der comparanten verkochten aan Bartel Jan Peeters x Petronella Lenaert Huybrechts een perceel land 4 L "Kerstens velt" op Neerven.

Personen:

| 208-0025 |

Schepenregister 208, Nr 288 24.11.1738

Dezelfde comparanten als in Nr 287 verkochten aan Jan Roovers x Catharina Michiel Huygens een huis 30 R, O de straat, Z en W "de schoolacker" en N de school.

Personen:

| 208-0026 |

Schepenregister 208, Nr 289 24.11.1738

Jan Roovers x Catharina Michaël Huijgen zijn 400 gld schuldig aan Cornelis Cornelis Bertrams verbonden aan het huis van vorige akte.

Personen:

| 208-0027 |

Schepenregister 208, Nr 290 25.11.1738

Cornelis Joris, Stabroek, ook als momber der 2 minderjarige kinderen van Jan Schuermans x + Catharina Jan Joris allen erfgenamen van Jan Peeter Joris vader van de comparant en grootvader der wezen verklaren dat vs Jan Peeter Joris twee kapitale renten heeft verleden op 20.3.1699 200 gld en op 15.10.1715 500 gld t.b.v. Cornelia Verboven. Zij komen overeen met de erfgenamen van vs Cornelia Verboven dat zij nog enkele panden meer aan de obligaties zullen verbinden.

Personen:

| 208-0028 |