Schepenregisters deel 207 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 207

Schepenregister 207, Nr 236 28.12.1735

Vernieuwing. Op 28.4.1724 compareerden voor notaris Joannes Anthonis van Huysen, Hoogstraten: Peeter van Breda, ter eenre en Peeter Valentijns, kleermaker, ter andere zijde, beiden wonende te Loenhout, zij sluiten een akkoord over een rente van 100 dukatons en 24 patakons toekomende aan 1ste comparant uit hoofde van zijn schoonvader wijlen Pauwel Dircken, rentebrief dd 13.5.1677.

Personen:

| 207-0001 |

Schepenregister 207, Nr 236 28.12.1735, vervolg

Daaronder: Dimpna Valentijns heeft deze rente betaald op 20.2.1730.

Personen:

| 207-0002 |

Schepenregister 207, Nr 237

Goris Hendrick Vergauwen verkocht voor 400 gld aan Antony Mathijs Goossens x Jenneken Baudewijn Heuvelmans een stede 1 L op het Oosteneind, O Goris Jan Rombouts, Z Joan Matthijs van Elsacker, W "de peerstraete" en N de heirweg en nog enkele percelen aangekomen bij S/D/ dd 19.12.1732.

Personen:

| 207-0003 |

Schepenregister 207, Nr 238 24.3.1736

Vernieuwing. Op 21.11.1735 compareerden voor Joan Louis Joseph de Speuray en Carel Joseph de la Faille, schepenen te Antwerpen: Isabella Joseph Ullens x Joseph Meyers, zij ontvingen van jonker Joannes Franciscus Vinck, ambtman te Antwerpen de koopsom van een stede 2 B op Sneppel, O "het kevelaersstraetje", Z de heirweg, W Goris Hendrick Vergauwen en N Mathijs Jan Goossens en dat voor een rente van 300 gld die Goris Hendrick Vergauwen en zijn vrouw compareerden op 25.8.1707 voor de schepenen te Loenhout t.b.v. wijlen Henricus Ullens, priester, de comparanten toekomend bij S/D der nagelaten goederen van wijlen E.H. kanunnik Lemerchier en zijn zuster op 29.4.1734 te Antwerpen.

Personen:

| 207-0004 |

Schepenregister 207, Nr 239 24.3.1736

Vernieuwing. Op 21.11.1735 compareerden voor de schepenen te Antwerpen jonker Joannes Franciscus Vinck, hij verklaarde dat Joseph Meyers op 25.8.1707 te Loenhout compareerde en op 15.12.1735 te Antwerpen vernieuwd de verkoop van een stede 2 B te Sneppel op de vrijdagmarkt te Antwerpen door Goris Hendrick Vergauwen aan E.H. Petrus van Elsacker, pastoor te St. Willeborts.

Personen:

| 207-0005 |

Schepenregister 207, Nr 240 24.3.1736

Vernieuwing. Op 23.2.1736 compareerden voor notaris Melchior Kramp, Antwerpen E.H. Petrus van Elsacker, pastoor te St. Willebrordus, hij verkocht voor 208 gld aan Cornelis van Dijck en Lambrecht Jan Vergauwen een stede 2 B te Sneppel.

Personen:

| 207-0006 |

Schepenregister 207, Nr 241 24.3.1736

Goris Hendrick Vergauwen, Elisabeth Lambrecht Broomans x Jan Jan Rombauts en Willem Lambrecht Broomans verkochten voor 123 gld aan Cornelis Cornelis van Dijck een weide 1/2 B en een beemd "de goede hoop" 1/2 L en "het custer velleken" 4 L, "Joos steken" 1 1/2 L en nog enkele percelen.

Personen:

| 207-0007 |

Schepenregister 207, Nr 242 9.4.1736

Borgbrief voor het Haagsken bij Breda. Joseph Dionys van Hal, geboren te Loenhout is getrouwd met Agnes van Nooij, wonende in het Haagsken.

Personen:

| 207-0008 |

Schepenregister 207, Nr 243 19.4.1736

Antonij Mathijs Goossens x Jenneken Baudewijn Heuvelmans zijn 300 gld schuldig aan E.H. Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willebrordus als erfgenamen van Cornelia van Gilse bezet op een stede 1 L op Sneppel-Oosteneind, O Goris Jan Rombauts, Z Joannes Mathijs van Elsacker, W "de peerstraete" en N de heirweg, een weide 2 G en nog enkele percelen aangekomen bij S/D dd 18.2.1728.

Personen:

| 207-0009 |

Schepenregister 207, Nr 244 21.4.1736

Zuster Elisabeth Jan Roelen Bertrams, geestelijke dochter, verkocht aan Maria Josina van Elsacker, geestelijke dochter, een obligatie van 200 gld die Peeter van Eeijen x Maeyken Jan Nijs van Tijchelt verleden alhier op 10.7.1698 t.b.v. Emerens Jan Roelen bezet op een stuk land 4 L op de Donk, O de Heer van Loenhout, Z de kinderen Geert van Westerhoven, W de straat en N Jan van de Mierop, "het gorenstuck" 1 1/2 L in "de molenacker", O Peeter Antonissen, Z Hendrick Broukatus, W en N secretaris Elsackers aangekomen bij testament dd 8.1.1718 voor notaris Joan van Ostaeyen te Hoogstraten.

Personen:

| 207-0010 |

Schepenregister 207, Nr 245 23.4.1736

De schout en de schepenen verklaren op verzoek van Pieter Francois Hermans procuratie hebbend van jonker Joannes Walckiers, Heer van Loenhout dat zij op de baan van het Oosteneind naar Terbeek over de tweede brug schade hebben vastgesteld aan nieuw aangeplante bomen, zij schatten de schade op .... (niet ingevuld).

Personen:

| 207-0011 |

Schepenregister 207, Nr 246 21.4.1736

Jan Matheus Arnauts x + Maria Jan Wirckx ter eenre en Jan Mathijs Wirckx, momber en Matheus Cornelis Arnauts, toeziener van het enig kind van 1ste comparant ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 207-0012 |

Schepenregister 207, Nr 247 12.5.1736

De schout en de schepenen verklaren op verzoek van Pieter Francois Hermans procuratie hebbend van jonker Joannes Walckiers, Heer van Loenhout dat zij schade hebben vastgesteld aan nieuwe aanplantingen op de baan van Oosteneind naar Terbeek kort achter de tweede brug, voor het erf van de weduwe Peeter Huyb Francken 2 eikenbomen werden vernield en voor het erf van de weduwe Jan Cornelis van Dijck werden 5 eiken bomen vernield, zij kunnen de schade nog niet taxeren.

Personen:

| 207-0013 |

Schepenregister 207, Nr 248 12.5.1736

Adriaen Rombaut Vergauwen, vorster heeft op 12.10.1735 rechterlijk gedaagd de weduwe Peeter Huybrecht Francken en Adriaen Peeter Broomans 'ten genecht' gekomen ten huize van Jan Gerard Kivits bij de kerk betreffende de vernieling van de nieuwe aanplantingen.

Personen:

| 207-0014 |

Schepenregister 207, Nr 249 12.5.1736

De weduwe Peeter Huybrecht Francken verklaart dat haar eigendom tot op de straat loopt maar dat zij er geen brieven van had.

Personen:

| 207-0015 |

Schepenregister 207, Nr 250 20.7.1736

Anthonis Rombautsen Schauwen, Wouw, als momber der wezen van Cornelia Joosen Booms x + Mertens Adriaensen Quick, ook voor de kinderen van Anthonissen Rombauts x + Anthonette Joossen Booms, ook voor Michiel Booms en voor de wezen van Jan Joosen Booms x + Anthonette Meerens Mulders, Cornelis van Sundert, Kruisland, als momber der wezen van wijlen Huyb Buijck x Digna Cornelis Leydeckers ter eenre en Peeter Adriaenssen x + Marie Janssen Schoen, ter andere zijde, allen erfgenamen van Jan Pietersen Schoen overleden te Moerstraat, sluiten een akkoord over de uitkoop van bepaalde comparanten.

Personen:

| 207-0016 |

Schepenregister 207, Nr 250 20.7.1736, vervolg

In de marge: de som van uitkoop werd ontvangen door Peeter Adriaensen op 22.10.1736.

Personen:

| 207-0017 |

Schepenregister 207, Nr 251 17.8.1736

De schepenen verklaren dat Catharina Elisabeth Marcelli, levend en wel te pas voor hen verscheen, zij was de jongste dochter van wijlen Stephanus Philibert Marcelli x Theresia Magdalena Geoffroij. Zij werd geboren te 's Gravenhage hier wonende bij Elisabeth van Elsacker haar oude tante, zij was vergezeld door E.H. Frans Vleminckx, pastoor alhier en Peeter Francois Hermans.

Personen:

| 207-0018 |

Schepenregister 207, Nr 252 18.8.1736

Willem Lambrecht Broomans x + Aldegundis Cornelis Haest testamentaire momber van zijn minderjarige kinderen, testament gepasseerd op 9.9.1720 voor notaris Antonij Jacob Gerardi te Brecht. Hij machtigde Franciscus Raes, 'borger en meester-brootmaker' te Breda, zijn zwager, om te compareren voor de wethouders te Zundert.

Personen:

| 207-0019 |

Schepenregister 207, Nr 253 13.9.1736

Pro Deo. Jan Goris Sijmen Rombouts als vader van het kind waarvan Petronella Gerard Jacob Hendricx, geboren te Minderhout, alhier wonende 'swaer is gaende'. Hij is niet zinnens te trouwen maar hij zal het kind onderhouden van drank en kleding en de onkosten van 'den kinderbedde', 18 gld, betalen, 18 dagen na de geboorte zal de moeder het kind afstaan en de vader zal het opvoeden. Cornelia Hendrickx Brocatus x + Goris Sijmen Rombouts stelt zich borg.

Personen:

| 207-0020 |

Schepenregister 207, Nr 254 19.10.1736

Peeter Adriaensen x + Maria Janssen Schoen erfgenaam van het sterfhuis van Jan Pieterssen Schoen en zijn vrouw machtigde Anthonij Rombouts Schouwen, Wouw, om te compareren voor de schepenen te Steenbergen.

Personen:

| 207-0021 |

Schepenregister 207, Nr 255 22.10.1736

Peeter Adriaensen x + Maria Janssen Schoen verklaarde dat hij 110 gld ontving van Anthoni Rombouts Schouwen, Wouw, betalend voor de wezen van Cornelia Joosen Booms x + Merten Adriaensen Quick voor het contract van uitkoop.

Personen:

| 207-0022 |

Schepenregister 207, Nr 256 13.12.1736

Vernieuwing. Op 9.5.1734 compareerden voor notaris Anthonij Jacob Gerardi, Brecht, Peeter Huybrecht Francken x Elisabeth Peeter Broomans. Zij zijn 503 gld schuldig aan Joan Matheus van Elsacker x Magdalena Tappers voor uitkoop van goederen dd 10.4.1714 zijnde een stede 2 1/2 L te Sneppel en nog verschillende percelen land.

Personen:

| 207-0023 |

Schepenregister 207, Nr 256 13.12.1736, vervolg

In de marge: werd gecasseerd op 13.2.1747

| 207-0024 |

Schepenregister 207, Nr 257 22.12.1736

Elisabeth Peeter Broomans x + Peeter Huybrecht Francken, Peeter Dillis Francken, momber en Adriaen Peeter Broomans, toeziener der wezen van 1ste comparant transporteerden voor 80 gld aan Joan Matheus van Elsacker x Magdalena Tappers een 'hooymade' 1 1/2 L op "het hooghbosch".

Personen:

| 207-0025 |

Schepenregister 207, Nr 258 24.12.1736

Cornelia Lambrecht Nijs x + Jan Vermeeren verklaarde op verzoek van Carolus Franciscus Hinens van Landeghem, wonende in het huis "de leeuw" dat zij voor hem op 3.5.1736 een 'vierendeel' wijn van Antwerpen, geladen op haar kar, naar Loenhout meebracht.

Personen:

| 207-0026 |

Schepenregister 207, Nr 259 24.12.1736

Adriaen Vergouwen en N. van de Putte 'visitateurs op den impost' der Heren Staten van Brabant leggen ook een verklaring af betreffende 'het vierendeel' wijn.

| 207-0027 |

Schepenregister 207, Nr 260 16.1.1737

De schepenen verklaren dat heden voor hen verscheen Catharina Elisabeth Marcelli, levend en wel te pas zijnde, zij was de jongste dochter van wijlen Stephanus Philibert Marcelli x Theresia Magdalena Geoffroij geboren te 's Gravenhage, Holland. Zij woonde bij haar oude tante Elisabeth van Elsacker. Getuigen Joannes Felix Vleminckx, pastoor en Joannes van Dijck.

Personen:

| 207-0028 |

Schepenregister 207, Nr 261 30.1.1737

Maria Heestermans x Adriaen Verheyen heeft de terugbetaling van een obligatie ontvangen van 100 gld van het dorp alhier, verleden in oktober 1734.

| 207-0029 |

Schepenregister 207, Nr 262 2.3.1737

Huybrecht Mathijs Goossens, Anthonij Mathijs Goossens, Cornelis Mathijs Goossens en Antonij van Tijchelt x Catharina Mathijs Goossens, allen samen voor Cornelia en Elisabeth Mathijs Goossens, allen erfgenamen van wijlen Mathijs Anthonij Goossens x Adriana Jan Huijben verklaren dat zij met 333 gld voldaan werden door Berthel Jan Peeters x Petronella Lenaert Huybrechts en van Catharina Berthel Peeters voor 2/3 van Jan Lenaert Huybrechts en van de 5 wezen van Huybrecht Lenaert Huybrechts voor de koop van een stede 4 1/2 L op Terbeek.

Personen:

| 207-0030 |

Schepenregister 207, Nr 263 2.3.1737

Jan Lenaert Huybrechts ook als momber der 5 wezen van Huybrecht Lenaert Huybrechts x + Maria Cornelis van Tijchelt zijn 333 gld schuldig aan Catharina Berthel Peeters ter kwijting van hun deel in een obligatie van 500 gld verbonden aan een stede 4 1/2 L op Terbeek.

Personen:

| 207-0031 |

Schepenregister 207, Nr 264 26.3.1737

De schepenen verklaren dat Catharina Vinck x Jan Francois Sallet, Hoogstraten, zuster van Dominicus Vinck, Oostmalle en Maria Vinck x Jacobus Soffers, Turnhout, de erfgenamen zijn van E.H. Petrus Vinck, priester, schoolmeester en gewezen organist alhier die op 18.3.1737 te Loenhout overleden is.

| 207-0032 |