Schepenregisters deel 206 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 206

Schepenregister 206, f° 1 r Nr 216 bis 4.1.1735

De schout gemachtigd door Hendrick Cornelis Dirickx transporteerde aan Peeter Jan Peeters een beemd 1 L, O Pedro Herrij, Z de erven Jan van Dael, W de beek en N de erven Cornelis Lambrecht Broomans, aangekomen op 18.3.1727 van Arnout Cornelis Arnouts.

Personen:

| 206-0001 |

Schepenregister 206, f° 2 v Nr 217 4.1.1735

De schout gemachtigd door Hendrick Cornelis Dirickx transporteerde aan Maria Josina van Elsacker, geestelijke dochter, een perceel land 2 1/2 L, O "de watermolenwegh", Z, W en N de erven Michiel van Elsacker, een perceel "de bullekens" 2 G, O de beek, Z Anna Catharina Verdaet, Antwerpen, W Peeter Peeter Koecken en N Pedro Herrij, aangekomen op 18.3.1727 van Arnout Cornelis Arnouts.

Personen:

| 206-0002 |

Schepenregister 206, f° 4 v Nr 218 4.1.1735

De schout gemachtigd door Hendrick Cornelis Dirickx transporteerde aan Peeter Peeter Koecken "den bulckacker" 1/2 B, O en Z de erven Michiel van Elsacker, W de erven Jan Hollanders en N Rombout Vergouwen.

Personen:

| 206-0003 |

Schepenregister 206, f° 6 r Nr 219 4.1.1735

De schout gemachtigd door Hendrick Cornelis Dirickx transporteerde aan Pedro Herrij een beemd 1/2 B in "de laeren" en een akker 1 G aldaar.

Personen:

| 206-0004 |

Schepenregister 206, f° 8 r Nr 220 4.1.1735

De schout gemachtigd door Hendrick Cornelis Dirickx transporteerde aan zichzelf (de schout) "de werdel bulck" 1 G, O Pedro Herrij, Z de erven Michiel van Elsacker, W de beek en N de erven Jan van Dael, en een perceel land 1 L, O Jacob Fenickx, Z Huyb Jan Lenaerts, W Jan Verboven en N "de watermolenwegh".

Personen:

| 206-0005 |

Schepenregister 206, f° 10 r Nr 221 8.1.1735

De schout gemachtigd door Isabella Cornelia van Essen, priorin en Gertrude Maria de Lannoij, procuratesse van St. Margarietendael, Antwerpen ontslaat Hendrick Dirickx van een rente van 300 gld welke wijlen Arnout Cornelis Arnouts op 13.10.1711 had verleden aan het vs klooster.

Personen:

| 206-0006 |

Schepenregister 206, f° 11 r Nr 222 1.3.1735

Goris Hendrick Vergouwen is 150 gld schuldig aan Cornelis Cornelis van Dijck verbonden aan een huis 1 L op het Oosteneind, O Goris Jan Rombouts en zijn vrouw, Z de beek, W "de perstraete" en N de heerstraat, een weide 2 G op "het Huffelheycke" aangekomen bij S/D op 19.12.1732.

Personen:

| 206-0007 |

Schepenregister 206, f° 12 v Nr 223 21.4.1735

Proces tussen Marijnissen Hellemans x Cornelia Cornelissen Crock, Alexander Nelsons x Margareta Cornelissen Crock, Marijnis van Gastel x Anna Cornelissen Crock; en Elisabeth van Elsacker als erfgename van wijlen Joan Frans van Elsacker betreffende 362 gld zijnde de koopprijs van een stede verkocht op 9.11.1709. Zij komen overeen dat binnen 3 weken een beslissing moet vallen.

Personen:

| 206-0008 |

Schepenregister 206, f° 14 r Nr 224 2.5.1735

Geert Bevers, Zundert, zoon van Sijmonis Marijnis Bevers als erfgenaam van wijlen Melsen Jacob Bevers zijn vaderlijke oom, Antoni Jacob Gerardi last hebben van Peeter Cnaepkens ook als momber der kinderen van Pauwel Gabriel Sijmons renuntiëren een proces dd 31.1.1678 van vs Melsen Jacob Bevers tegen Jan Cornelis Jacobs gehuwd met de weduwe Cornelis Jacobs betreffende een rente van 6 gld 's jaars uitgaande op een stede 1 B te Popendonk, stede die op 9.11.1709 verkocht werd aan Joan Frans van Elsacker. Zij zien af van verdere stappen.

Personen:

| 206-0009 |

Schepenregister 206, f° 15 r Nr 225 14.6.1735

Antonij Cornelis van Gastel transporteerde voor 270 gld aan Jan Mattheussen in naam van E.H. Egidius Adriaenssen, priester te Antwerpen een stuk land "den poorthoff" 1 G aan "den molenacker", O, Z en W de erven Joan Frans van Elsacker en N Marcus Kenis erven en nog 2 percelen land aldaar.

Personen:

| 206-0010 |

Schepenregister 206, f° 16 v Nr 226 31.8.1735

Catharina Peeter Joris Koecken x + Geert van Elsacker is 42 gld schuldig aan de schout te voldoen binnen 3 dagen wegens onkosten gerezen door 'een vechterije' van haar zoon Peeter van Elsacker. Jan Cornelis Arnouts stelt zich borg.

Personen:

| 206-0011 |

Schepenregister 206, f° 17 v Nr 227 1.10.1735

Vernieuwing. Op 16.3.1733 compareerden voor notaris Leonard Constantin Gerardi: Angelica Mechelina Dieltiens x Joan Carel Cloot ter eenre, Jan van de Mierop ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord betreffende een stede 9 L te Loenhout in de Donk, O de Heer van Loenhout, Z ..., W Mathijs Arnouts en N de straat.

Personen:

| 206-0012 |

Schepenregister 206, f° 17 v Nr 227 1.10.1735, vervolg

Daaronder: Maria Petri van de Keybus x Jan van de Mierop erkend deze vernieuwing.

Personen:

| 206-0013 |

Schepenregister 206, f° 22 v Nr 228 18.10.1735

Cornelis Heestermans, momber en Dionys van Hal, toeziener der minderjarige wezen van + Arnoldus Bode x + Margo van Elsacker, ook voor Joannes Bode, bejaarde zoon verkochten aan Cornelis Ignatius van Craesbeecke de Sittaert, schout, een akker 12 3/4 R in "de winckels", O de erven Aert Moons, Z, W en N de straat, een weide 197 R in "de vlaest", O de straat, Z Mathijs Antonij Goossens erven, W Peeter van Elsacker en N de erven Joan Frans van Elsacker, een schaarbos 321 R op de Vorssingers, O en Z de weduwe Joan Melsen Luyckx, W de Heer van Loenhout en N "de Hollantschestraet". Aangekomen van Arnoldus Bode bij S/D op 30.1.1709.

Personen:

| 206-0014 |

Schepenregister 206, f° 25 r Nr 229 26.10.1735

Vernieuwing. Op 5.1.1734 compareerden voor Petrus Antonius Wellens en Alexander Cocquieel, schepenen te Antwerpen: Maria de Waerseggers, geestelijke dochter, zij ontving van Gaspar en Joannes Baptista Schatten betalend voor de kinderen en kindskinderen van wijlen Cornelis Schatten, houtkoopman x + Susanna Maria de Wael een rente van 100 gld die vs wijlen Cornelis Schatten had verleden op 16.1.1719 t.b.v. Joannes Franciscus Pittoirs Lambrechts zoon waar moeder van was Maria Anna Tjet, bezet op een stede 11 B vroeger toekomende aan Catharina Brabants, gelegen te Loenhout.

| 206-0015 |

Schepenregister 206, f° 27 r Nr 230 26.10.1735

Vernieuwing. Voor Theodorus Meuleneer en Joannes du Pont, schepenen te Antwerpen compareerden op 17.10.1735 Gaspar en Joannes Baptista Schatten, zonen van wijlen Cornelis Schatten x + Susanna Maria de Waele, ook voor hun broer Malchior Franchois Schatten, ook voor Guilielmus Raepson, zoon van Guilielmus Raepson x + Barbara Schatten en van Marie Cornelis Schatten x + Peeter Allaert en Anna Catharina Schatten x Ferdinandus de Grove en Theresia Schatten, zusters der comparanten, allen kinderen van wijlen Cornelis Schatten x + Susanna Marie de Wael, hun ouders, grootouders en schoonouders (Susanna Maria Schatten x + Melchior Henricus Janssen had haar vs ouders' sterfhuis gerepudiëerd op 4.3.1733) verkochten voor 970 gld aan E.H. Peter van Elsacker, pastoor te St. Willeborts, een hoeve 10 1/2 B te Loenhout nu verhuurd aan Antony Bartholomeeusen. Susanna Maria de Wael was de dochter van wijlen Philips François de Wael x + Maria Lambrechts

Personen:

| 206-0016 |

Schepenregister 206, f° 31 v Nr 231

niet gepasseerd volgt op Nr 234.

| 206-0017 |

Schepenregister 206, f° 33 v Nr 232 9.11.1735

Vernieuwing. Op 23.10.1733 compareerden voor Jacobus Gansacker, schout, Jan Hofkens, David van Ham, schepenen te Brecht: Adriaen Adriaen Gijsen x Joanna Weijns ontvingen 1.000 gld van de erfgenamen van wijlen Catharina Bosschaeert waarvoor zij een rente verleden t.b.v. vs erfgenamen bezet op een groot stenen huis genaamd "Roomen" 65 R aan "de paddestraet" en op "den voorsten lentehoff" aldaar en nog verschillende percelen waarin de comparanten 'gegoeyd' waren op 3.10.1719.

| 206-0018 |

Schepenregister 206, f° 37 r Nr 233 10.11.1735

De schout gemachtigd door Dirck Hellemont x Cornelia Cornelis Crock en van Alexander Nelsons x Margareta Cornelissen Crock, Marijnissen van Gastel x Anna Cornelissen Crock ook voor Cornelia Cornelis Arnouts waar moeder van was Paschijntien Cornelissen Crock, Peeter Peeter Koecken als toeziener der wezen van Antoni Arnouts x + Jenneken Dirck Augustijns, de provisors van de Heilige Geesttafel in naam van Jan Cornelis Crock en Marijnis Matthijs Weerts ? van 'den armen' geleefd hebbende, Peeter Dillis Francken, toeziener der wezen Cornelis Cornelis Arnouts x + Jenneken Bastiaen Theeuw, allen erfgenamen van Adriaentien Cornelis Neeffs die weduwnaar was van Cornelis Jacob Crock verkochten aan Adriaen Dillis Francken een stede 1 B te Popendonk.

Personen:

| 206-0019 |

Schepenregister 206, f° 39 v Nr 234 28.11.1735

Jonker Cornelis Ignatius van Craesbeecke de Sittaert, schout, verklaart dat de Vrouw van Loenhout als bezetter, rechterlijk uitgewonnen heeft een huis met toebehoren 14 L bij "den wintmolen" ter delging van verlopen intresten, laatst bewoond door Quirijn Bogaerts. Na 3 openbare verkoopdagen werd dit eigendom verkocht aan Peeter Schenck t.b.v. Petrus Herrij.

Personen:

| 206-0020 |

Schepenregister 206, f° 41 v Nr 235 28.11.1735

Vernieuwing. Op 20.9.1734 compareerden voor notaris Arnold Valvekens: Petrus Herrij, Heer van Loenhout, ter eenre en Catharina Isabella Schoonjans, jonge dochter, ter andere zijde, zij sluiten een overeenkomst over de verkoop van 4.3.1724 van een beemd "het boschvelt".

Personen:

| 206-0021 |