Schepenregisters deel 205 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 205

Schepenregister 205, Nr 171 30.6.1733

Vernieuwing. Op 23.3.1733 compareerden voor notaris Jacques Hermans, Antwerpen, Petrus Herrij, Loenhout. Hij verklaarde dat hij een obligatie van 2.235 gld schuldig is dd 18.6.1732 aan Joannes Joseph Walckiers spruitende uit diverse betalingen, verder op 22.8.1729 voor notaris Pilloy, Brussel in naaml van zijn minderjarige dochter Bernardine Louis Joseph Henrij een rente gelicht van 34.600 gld bezet op de heerlijkheden Loenhout en Popendonk.

Personen:

| 205-0001 |

Schepenregister 205, Nr 171 ² 22.6.1733

Richardus Huyberti Bode heeft de panden ingekocht op 1.6.1733 gecalengierd te weten een akkker in "de dorens" 2 G, een beemd 1 G aan "den vonder", een weide "de winckels" 1/2 B.

Personen:

| 205-0002 |

Schepenregister 205, Nr 171 ³ 19.8.1733

De schout, Jan Arnouts, Michiel Verschueren, Geert van den Heuvle en Peeter Doms, schepenen, verklaren dat zij voldaan werden door Mattheus Deckers van een obligatie van 300 gld verleden t.b.v 'den armen' op 28.1.1732.

| 205-0003 |

Schepenregister 205, Nr 172 22.8.1733

Jan Anthonissen x + Elisabeth Geert van de Cloot en zijn kinderen Peeter Jan Anthonis en Anthonij Jan Anthonissen, ter eenre en Huybrecht Goossens, momber en Jan van Gastel, toeziener der vs kinderen ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 205-0004 |

Schepenregister 205, Nr 173 27.8.1733

Goris Vergouwen, momber der kinderen van Jan Hendrick Vergouwen x + Elisabeth Broomans, ter eenre en de vs wezen met name Lambrecht Jan Vergouwen, Cornelis Cornelis van Dijck x Adriana Jan Vergouwen, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 205-0005 |

Schepenregister 205, Nr 174 9.9.1733

Notaris Anthoni Jacob Gerardi heeft de aflossing ontvangen van een schuldbrief van 'den armen' van 1.500 gld, verleden op 5.3.1682 t.b.v. Anna Ullens, begijn te Antwerpen.

| 205-0006 |

Schepenregister 205, Nr 175 9.9.1733

Notaris Anthoni Jacob Gerardi heeft de aflossing ontvangen van een schuldbrief van 'den armen' van 1.400 gld, verleden op 5.3.1682 t.b.v. J.F. Ullens.

| 205-0007 |

Schepenregister 205, Nr 176 9.9.1733

Notaris Anthoni Jacob Gerardi heeft de aflossing ontvangen van een schuldbrief van 'den armen' van 2.000 gld ten laste van 'het dorp', verleden op 6.5.1698 t.b.v. P.J. Hoomis.

| 205-0008 |

Schepenregister 205, Nr 177 9.9.1733

Notaris Anthoni Jacob Gerardi heeft de aflossing ontvangen van een schuldbrief van 'den armen' van 1.200 gld ten laste van 'het dorp', verleden op 15.6.1695 t.b.v. Martina Wackmans.

| 205-0009 |

Schepenregister 205, Nr 178 9.9.1733

Notaris Anthoni Jacob Gerardi heeft de aflossing ontvangen van een schuldbrief van 200 patakons van de heer pastoor, ten laste van 'het dorp', verleden op 15.12.1705 t.b.v. Andreas van Turnhout en zijn zuster Josina van Turnhout.

| 205-0010 |

Schepenregister 205, Nr 179 9.9.1733

Notaris Anthoni Jacob Gerardi heeft de aflossing ontvangen van een schuldbrief van 'den armen' van 500 gld ten laste van 'het dorp', verleden op 11.5.1658 t.b.v. Anna Catharina Bode.

| 205-0011 |

Schepenregister 205, Nr 180 28.9.1733

Borgbrief voor Tertolen. Jan Peeter Huyben geboren te Loenhout gaat trouwen met Christina Lauwersen.

Personen:

| 205-0012 |

Schepenregister 205, Nr 181 7.10.1733

Elisabeth van Elsacker verkocht aan Jan Louis Arnouts een stuk land 1 G, O secretaris van Elsacker, Z Melsen Merten Flipsen, W Cornelis Jacob de Cuijper en N haarzelf.

Personen:

| 205-0013 |

Schepenregister 205, Nr 182 4.11.1733

Cornelis Cornelis van Dijck x Adriana Jan Vergouwen, Lambrecht Jan Vergouwen verkochten aan Geeraert van den Heuvel x Anna Wouter Rombouts een stuk land 1/2 B op Sneppel, O het weeskind van Peeter Hendrick Vergouwen, Z Elisabeth van Elsacker, W Jan Louis Arnouts en N de straat, een perceel erve in "den steenhoven" 8 L, O "het molenbosch", Z Jan Louis Arnouts en zijn vrouw, W de straat en N Elisabeth van Elsacker, "de vlast" 1 1/2 L, O de dijk, Z de nonnen van Westmalle, W Elisabeth van Elsacker en N secretaris van Elsacker.

Personen:

| 205-0014 |

Schepenregister 205, Nr 183 9.12.1733

Vernieuwing. Op 18.11.1733 compareerden voor Joannes Leppens, schout, Peeter van Thillo en Willem Melsen Antonissen, schepenen van Kalmthout en Essen, Maria Heestermans x + Jan van der Lee en haar bejaarde zoon Mattheus van der Lee zijn 1.900 gld schuldig aan Catharina Dierckxsens x + Jacobus Annony!, Antwerpen, verbonden aan een stede 25 G op Popendonk.

Personen:

| 205-0015 |

Schepenregister 205, Nr 184 29.12.1733

E.H. Vlemincx, pastoor te Loenhout, Jan Jan Rombauts, borgemeester, Cornelis Matthijs Goossens, collector, Peeter Verboven, Gerard van den Heuvel, Michiel Verschueren, Cornelis Jacob Peeter Jans en Jan van de Mierop, schepenen, Jan Antoni Antonissen, Jan Verboven, Michiel Cornelis Huygen en Aert van Gorp, gezworen bedezetters, Cornelis Gabriel Goris, kerkmeester, Gabriel van den Bleeck, Huybrecht Matthijs Goossens, Cornelis Cornelis Bertrams en Gerard Bertrams, Goris Jan Rombouts, Melsen Jan Luycx, Jan Louis Arnouts, Merten Laureyssens, Jan Cornelis van Gastel, Antoni Matthijs Goossens, Huybrecht Jan Lenaerts, Adriaen Michiel Goossens, Arnaut van Tichelt, Cornelis Cornelis van Dijck en Gerard Kivits, allen representanten van het 'gemene dorp' zijn 7.100 gld schuldig aan Cornelis Cornelis Goossens en Geert Jacob Geertsen alias van de Cloodt als dienende armmeester t.b.v. de Heilige Geesttafel.

Personen:

| 205-0016 |

Schepenregister 205, Nr 185 30.12.1733

Vernieuwing. Op 21.6.1731 compareerden voor notaris Joannes de Clerck: Guilielmus de Doncker, priester en rentmeester van het gasthuis van St. Jan te Brussel. Hij ontving van E.H. Joannes Felix Vlemincx, pastoor te Loenhout 1.200 gld ter voldoening van een rente t.b.v. Susanna van den Bossche, geestelijke dochter, verleden op 11.7.1662 en 1.600 gld ter voldoening van een obligatie door het dorp van Loenhout t.b.v. wijlen Joannes Baptista Perez de Barron, kanunnik verleden op 20.9.1660 het vs gasthuis competerende uit hoofde van een testament gepasseerd voor notaris Roelant van der Borght op 23.8.1684.

Personen:

| 205-0017 |

Schepenregister 205, Nr 186 4.1.1734

Geert Jacob Geertsen van de Cloot, Peeter Kenis ook voor de kinderen van Huybrecht Kenis, Adriaen Peeters als momber en Peeter Kenis als toeziener der kinderen van + Elisabeth Rombauts x Jan Wauter, Jan Huybrecht Kenis, Matthijs van Ham x Jacomijne Huybrecht Kenis, Huybrecht Jan Lenaerts ook als momber der wezen van Dionijs van Dijck x + Elisabeth Jan Lenaerts, Jan Arnouts x Jenneken Jan Lenaerts, Peeter Jan Jacobs x Elisabeth Kenis allen erfgenamen van Maria Fenickx verkochten aan Jan Geerard Kivits x Catharina Wemers een stuk land "de lameije" 1 B, O de erfgenamen Jan Jacob Kenis, Z de erven Michiel van Elsacker, W de beek en N de Heer Batkin.

Personen:

| 205-0018 |

Schepenregister 205, Nr 187 4.1.1734

Dezelfde verkopers als voor verkochten aan Cornelis Kintschots x Marie Matthijs Verboven een 'hooymade' 1/2 B in "het molenbosch", O de erven Jan van der Lee, Z de erven van Lantschot van Breda, W het straatje en N de juffrouwen van Elsacker.

Personen:

| 205-0019 |

Schepenregister 205, Nr 188 4.1.1734

Dezelfde verkopers verkochten bij vorm van S/D aan Jan Cornelis Arnouts x Jenneken Jan Lenaerts een akker 5 L op Terbeek aan "den smoutmolen", O de schout, Z zichzelf, W Huybrecht Jan Lenaerts en N de erven Jan Jacob Kenis.

Personen:

| 205-0020 |

Schepenregister 205, Nr 189 5.1.1734

Peeter Dillis Francken, Hendrick Dillis Francken, Jacob Dillis Francken, Adriaen Dillis Francken, allen kinderen en erfgenamen van Dillis Francken x Barbel Cornelis Arnauts verdelen de nagelaten goederen gelegen te Popendonk.

Personen:

| 205-0021 |

Schepenregister 205, Nr 190 5.1.1734

Dionys Michael van Dijck x Barbara Huygens ontvangen 100 gld van de erfgenamen van Maeyken Huybrecht Fenickx hen toekomende ingevolge contract voor de schepenen gepasseerd op 7.12.1724.

Personen:

| 205-0022 |

Schepenregister 205, Nr 191 1

Borgbrief voor Etten. Nicolaus Cornelis Cornelis Claessens gaat trouwen met Cornelia Peeter van Boxtel wonende te Etten.

Personen:

| 205-0023 |

Schepenregister 205, Nr 191 2 20.3.1734

De weduwe van Jan Cornelis Cornelis van Dijck zaliger en Cornelis Marijnissen sluiten een akkoord beteffende een scheidingspaal tussen hun binnensteden.

Personen:

| 205-0024 |

Schepenregister 205, Nr 192 22.3.1734

Cornelis Heestermans, momber en Dionys van Hal, toeziener der kinderen van wijlen Arnoldus Boden deze compareerde voor de schepenen op 24.12.1710 t.b.v Joan Matheus van Elsacker x Magdalena Tappers hij was een rente van 250 gld schuldig en de achterstallige rente sedert 1711, om deze achterstal te delgen is vs Magdalena Tappers eigenaar geworden van een perceel bosveld 1 B en een weide in "de vlast".

Personen:

| 205-0025 |

Schepenregister 205, Nr 193 17.5.1734

Goris Hendrick Vergouwen transporteerde aan Goris Jan Rombauts, Cornelis Cornelis van Dijck en aan Jan Matthijs Vorsselmans zijn koren te velde ter kwijting van 100 patakons schuldig aan Maria Josina van Elsacker.

Personen:

| 205-0026 |

Schepenregister 205, Nr 194 9.6.1734

Peeter Cornelis Huyben x Joanna van Aerden eerst weduwe van Cornelis Peeter van Aert, ter eenre en Anthoni Peeter van Aert als momber en Jacob Jan van Aerden toeziener der wezen van vs Cornelis Peeter van Aert x Joanna van Aerden, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 205-0027 |

Schepenregister 205, Nr 195 12.6.1734

Borgbrief voor Ekeren, Kapellen en Hoevenen. Dymphna de Lathouwer gaat trouwen met Adriaen de Roij.

Personen:

| 205-0028 |

Schepenregister 205, Nr 196 6.7.1734

Op 4.11.1733 compareerden voor notaris Anthoni Jacob Gerardi, Brussel, residerende te Brecht, Hendrick Cornelis Dirickx. Hij is 150 gld schuldig aan Gabriel van den Bleeck zijnde een schuldbrief die Arnout Arnouts hed gelicht in 1696 en een som van 120 gld verbonden aan een partij land 2 1/2 L "het gieltiens" te Loenhout in "de aertackers", O de molenweg, Z, W en N de erven van secretaris Elsacker, een stuk bos 1 B achter "de munte" te Minderhout.

Personen:

| 205-0029 |

Schepenregister 205, Nr 197 7.7.1734

Elisabeth Cornelis Broomans x + Cornelis van Dijck, Cornelis Cornelis van Dijck, momber en Lambrecht Cornelis Broomans, toezienerder wezen van 1ste comparante ter eenre en Peeter Cornelis van Dijck ter andere zijde hadden een akkoord op 2.8.1729 over een akker 5 L.

Personen:

| 205-0030 |

Schepenregister 205, Nr 198 23.7.1734

Borgbrief voor Ekeren. Catharina Adriaen Antoni Vergouwen geboren te Loenhout is getrouwd met Jan Heerens, Ekeren.

Personen:

| 205-0031 |

Schepenregister 205, Nr 199 28.7.1734

Borgbrief voor Minderhout. Anthonetta Jonas Verschueren geboren te Loenhout is getrouwd met Peeter van de Mierop wonende te Minderhout.

Personen:

| 205-0032 |

Schepenregister 205, Nr 200 12.8.1734

Jonker Cornelis Ignatius van Craesbeecke de Sittaert, schout, verklaart dat E. Pater Engelbertus Bultinckx, procurator van het College der Sociëtijt Jesu te Antwerpen als bezetter heeft geïnvenceerd een hofstede 2 1/2 B in de Beirestraat, O Hendrick van der Buyten, W en N Hendrick Goris, Z Jan Roomaers erfgenamen, een stuk land "het groot stuck" 1/2 B, een stuk land "het goet" 4 1/2 B toebehoord hebbende aan Lambrecht Jan Rombouts, tot verhaal van een rente van 600 gld.

Personen:

| 205-0033 |

Schepenregister 205, Nr 201 2.9.1734

Cornelis Adriaen van Tijchelt is 150 gld schuldig aan Peeter Hendrick Bartholomeeusen verbonden aan een stuk land 1/2 B, O de straat, Z Jan van Tijchelt, W zichzelf en N Peeter Dillis Francken en nog verschillende panden.

Personen:

| 205-0034 |

Schepenregister 205, Nr 202 10.9.1734

Vernieuwing. Op 26.2.1734 verkochten Petrus Herrij en zijn dochter Bernardine Louise Herrij aan Joannes Walckiers, heer van Oostwinckel voor 50.075 gld de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk met hoge ,midden en lage jurisdictie, visserij, jacht enz.

Personen:

| 205-0035 |

Schepenregister 205, Nr 203 1.10.1734

Franciscus Feil, Brussel is 200 gld schuldig aan Cornelis Heestermans verbonden aan al zijn goederen.

Personen:

| 205-0036 |

Schepenregister 205, Nr 204 27.10.1734

Jonker Cornelis Ignatius van Craesbeecke de Sittaert verkocht aan Jan Gerard Kivits x Catharina Wemers een weide "den keetdriesch" in de Beirestraat, O, Z en W Jan Baptista Geeraerts, Antwerpen, en N de gemeente, gekomen van Lambrecht Jan Rombouts.

Personen:

| 205-0037 |

Schepenregister 205, Nr 205 11.11.1734

De schout gemachtigd door Hendrick Cornelis Dirickx verkocht aan Jan Gerard Kivits x Catharina Wemers een perceel land 1 B waarop een stede gestaan heeft, O de kinderen Lenaert van de Cloot en Dillis Jacob Willemsen, Z en W de straat en N Peeter van Tichelt waarin vs Hendrick Cornelis Dirickx 'gegoeyd' was op 18.2.1727.

Personen:

| 205-0038 |

Schepenregister 205, Nr 206 13.11.1734

Melsen Jan Luyckx en Geert van den Heuvel, momber en toeziener der wezen van + Huberti Bode x Maria Anna van Beeck, Cornelis Heestermans en Dionys van Hal, momber en toeziener der wezen van + Arnoldi Bode x Joanna Margareta van Elsacker, Joannes Bode, meerderjarige zoon van Arnoldi Bode, allen samen voor Michiel en Margo meerderjarige kinderen van vs Huberti Bode, Richardus Bode filius Huberti als erfgenamen van wijlen Maria Bode tante der wezen verkochten aan vs Richardus Bode 2 akkers 2 G in "de dorens", een beemd 1 G aan "den vonder", O Marcus Kenis erven, Z Adriaen Ooms, W de beek en N Joannes Godrij, een weide 1/2 B in "de winckels", O de kinderen Cornelis Bertrams, Z en N Elisabeth van Elsacker en W Cornelis Matthijs Goossens, waarin vs Maria Bode 'gegoeyd' was op 30.1.1709.

Personen:

| 205-0039 |

Schepenregister 205, Nr 207 15.11.1734

De schout gemachtigd door Hendrick Cornelis Dirckx verkocht aan Anna Catharina Verdaet, geestelijke dochter te Antwerpen, 2 akkers "de Bulck" 4 L te Popendonk aan de akkerstraat, nog een perceel 2 G bij "het schouwbosch", een perceel land 2 G op "d'aertsacker" waarin vs Hendrick Cornelis Dirckx was 'gegoeyd op 18.3.1727.

Personen:

| 205-0040 |

Schepenregister 205, Nr 208 15.11.1734

De schout gemachtigd door Hendrick Cornelis Dirckx betaalde aan Anna Catharina Verdaet een rente van 400 gld die Arnout Cornelis Arnouts schuldig was aan haar dd 20.5.1729 en aan Maria Janssen x + Adriaen Verdaet dd 27.10.1726.

Personen:

| 205-0041 |

Schepenregister 205, Nr 209 18.11.1734

Joannes Baptista Pallet gemachtigd door Antonia van den Broeck x + Petrus van Huysen en haar zoon Jacobus van Huysen, bejaarde jonkman, ook voor zijn broer Franciscus van Huysen transporteerde aan Peeter van Pelt, schepen te Hoogstraten een rente van 300 gld die Adriaentien Domus Cornelis de Hoge x + Willem Peeter de Wijse en Jacob Geert van de Cloot verleden hadden op 5.4.1661.

Personen:

| 205-0042 |

Schepenregister 205, Nr 210 15.12.1714

Anna Dillis Rombouts dochter van Dillis Jan Rombouts x Catharina Eijskens verkochten voor 150 gld aan Franciscus, Anna en Peeter van Beeck, kinderen van wijlen Theodoor van Beeck, Wuustwezel, de helft van "den heyacker" 2 G te Neerven, de helft van "den Ravensteyn" 1/2 B aan Stapelheide.

Personen:

| 205-0043 |

Schepenregister 205, Nr 211 15.12.1734

Jan van de Mierop, president en Cornelis Gabriel Goris, schepen, verklaren op verzoek van Jan Gerard Kivits dat zij samen met de schout op 24.9.1754 in zijn huis zijn geweest in de kelder waar zij 4 1/2 tonnen 'goet bier' gebrouwen op 22.9.1734, vonden.

Personen:

| 205-0044 |

Schepenregister 205, Nr 212 22.12.1734

Goris Hendrick Vergouwen verkocht aan Joan Matheus van Elsacker x Magdalena Tappers een perceel land 2 G te Popendonk, O Goris Jan Rombouts, Z Mathijs Goossens, W de heerstraat en N zichzelf, een perceel land 1 G in "de verckenshoecken", O het schaarbos van de schout, Z "de boschvelden", W zichzelf en N Jan Antoni Vergouwen, aangekomen bij S/D op 19.12.1732.

Personen:

| 205-0045 |

Schepenregister 205, Nr 213 22.12.1734

Magdalena Tappers x Joan van Elsacker hebben de kwijting ontvangen van een rente van 200 gld van Goris Hendrick Vergouwen verleden op 12.12.1732.

Personen:

| 205-0046 |

Schepenregister 205, Nr 214 28.12.1734

Dirck Hellemans x Cornelia Cornelis Crockx, Alexander Nelsons en Marijnissen van Gastel, 'nominibus uxorum' te weten Margareta en Anna Crockx als erfgenamen van Adriaentien Cornelis Neeffs x + Cornelis Jacob Crockx machtigen de schout om betaling te vragen aan Elisbeth van Elsacker als erfgename van Joan Frans van Elsacker van een som van 362 gld voor de koop van een stede 1 B dd 9.11.1709.

Personen:

| 205-0047 |

Schepenregister 205, Nr 215 11.11.1734

Elisabeth Peeter Broomans x + Peeter Huyb Francken en Adriaen Hendrick Bartholomeeusen x + Cornelia Huyb Francken repudiëren het sterfhuis van + Huyb Francken x + Maeyken .... Henssen, der comparanten schoonvader en schoonmoeder.

Personen:

| 205-0048 |

Schepenregister 205, Nr 216 30.12.1734

Jan Huyb Francken repudiëerde eveneens het sterfhuis van zijn vader zaliger Huyb Francken x Maeyken Henssen.

Personen:

| 205-0049 |