Schepenregisters deel 204 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 204

Schepenregister 204, 7.2.1733

Frans van Kessel, drossaard van Hoogstraten en drossaard van Ekeren machtigt Peeter Gerardi, procureur te Hoogstraten om te Loenhout een schepenbrief op de dragen dd 29.7.1732.

Personen:

| 204-0001 |

Schepenregister 204, 29.12.1730

Cornelis Cornelis van Dijck is 'gegoeyd' in de 1ste kavel der verkochte goederen van Peeter Jans van Dijck en een perceel land 1 L op het Hecht.

Personen:

| 204-0002 |

Schepenregister 204, Nr 105 25.2.1730

Cornelis Lambrecht Broomans ontving 550 gld van Cornelis Peeter Marijnissen x Cornelia Peeter Lambrecht Broomans die wijlen Peeter Lambrecht Broomans schuldig was ingevolge brief van 30.12.1702.

Personen:

| 204-0003 |

Schepenregister 204, Nr 106 2.3.1730

Lenaert Goris x + Maria Cornelis Rombouts laatst weduwe van Christiaen Mattijs Goossens, ter eenre, Adriaen Michiel Goossens, momber en Jacob Cornelis Rombouts, toeziener der wezen van vs Christiaen Mattijs Goossens ter andere zijde sluiten een akkoord over een contract van afscheid van 20.11.1725.

Personen:

| 204-0004 |

Schepenregister 204, Nr 107 6.3.1730

Angela Michaela Dieltiens ook voor haar zuster Catharina Agnes Dieltiens kocht op 18.2.1730 van de erfgenamen van Francis Heestermans een stede op de Donk.

| 204-0005 |

Schepenregister 204, Nr 108 14.3.1730

Maeijken Huybrecht Fennincx x + Cornelis Huygens ter eenre, Michiel Huygen gevolmachtigd door Peeter, Jan en Anthonet Huygens en Walter van den Bolck, ter andere zijde, willen het akkoord van 7.12.1724 over het sterfhuis van Cornelis Huygen behouden.

Personen:

| 204-0006 |

Schepenregister 204, Nr 109 21.3.1730

De schepenen verklaren dat Jan Francis Conincx geboren te Loenhout van wettige ouders somtijds moet reizen tot verrichting van zijn kleermakers ambacht. Zij vragen alle officieren hem doorgang te verlenen met zijn bagage, te water, te land, te voet of te paard.

Personen:

| 204-0007 |

Schepenregister 204, Nr 110 14.7.1730

Vernieuwing. Op 5.7.1730 compareerde voor Joannes Carolus du Pont en Alexander Cocqueel, schepenen te Antwerpen: Maria Willemsens, geestelijke dochter als executeur van het testament van haar broer Nicolaes Willemsens x + Jacobmijne Robrechts gepasseerd op 11.10.1729 transporteerde aan Hieronimus Gujot een rente van 600 gld verleden op 26.5.1714 t.b.v. wijlen Nicolaes Willemsens.

| 204-0008 |

Schepenregister 204, Nr 111 27.7.1730

Cornelis Heestermans ook voor zijn broer Francis Heestermans transporteerde aan zijn zwager Petrus Cockaert, Brussel, 2 delen in een schaarbos "den Tijs" 2 B, O en Z de Heer van Loenhout, W de weduwe Jan Reyns en N Adriaen Peeter Koecken.

Personen:

| 204-0009 |

Schepenregister 204, Nr 112 9.9.1730

Hendrick de Crom, Wuustwezel, ook als momber der wezen van wijlen Peeter de Crom, Elisabeth de Crom x Peeter Nuijts machtigen Jan Hendrick de Crom om te compareren voor Haar Ed. Maj. raad te 's Gravenhage en de penningen te ontvangen uit de nalatenschap van Augustinus de Crom waarover een proces is gevoerd.

Personen:

| 204-0010 |

Schepenregister 204, Nr 113 3.10.1730

Naes Jan Janssen ook voor zijn broer Adriaen Jan Janssen verkocht aan Jan Godrij x Elisabeth Cornelis Marijnissen een beemd 1 1/2 L omtrent de "Wezelse vonder", O de erven Adriaen van de Mirop, Z de erven Joan Bode, W de beek en N de Heer van Loenhout.

Personen:

| 204-0011 |

Schepenregister 204, Nr 114 15.11.1730

Cornelis Jan Peeter Joris en Jan Schuermans x + Catharina Jan Peeter Joris transporteerden aan de erfgenamen Jan Goris Rombouts een obligatie van 100 gld t.b.v. Jacob Jacob Peeter Jans van 26.1.1712.

Personen:

| 204-0012 |

Schepenregister 204, Nr 115 14.12.1730

Goris Jan Rombouts, Jan Jan Rombouts; Anna Dillis Rombouts x Jan Cornelis Eyskens, Willem Bogaerts x Maria Dillis Rombouts, beiden dochters van Dillis Jan Rombouts, allen erfgenamen van Jan Goris Rombouts.

Personen:

| 204-0013 |

Schepenregister 204, Nr 115 14.12.1730, vervolg 1

Aan Goris is bevallen: "den bremacker" 1 G, O en W de erven Wouter Jan Rombouts, Z de erven Joan Frans van Elsacker en N de weg, "den berckacker" 1 1/2 L , O Dionys van Hal, Z de weg, W de erven Symon Rombouts en N Gabriel van den Bleeck, "het groot stucxken" 1 1/2 L, O de erven A. Reyns, Z de erven Joan Frans van Elsacker, W de erven Baudewijn Heuvelmans en N de erven Jan Hendrickx, een stede 2 G te Neerven, O de straat, Z en W de erven Jan Vlemincx en N Jan Jan Rombouts.

Personen:

| 204-0014 |

Schepenregister 204, Nr 115 14.12.1730, vervolg 2

Aan Jan is bevallen: "het rullen" 1/2 B, O de erven Jan Cornelis Huyben, Z Anthonis Peeter Anthonissen, W de erven Joan Frans van Elsacker en N de weg, "de cruck" 1 G, O Dionys van Hal, Z de weg, W Gabriel van den Bleeck en N de erven Joan Frans van Elsacker, "het Horenstuck" enz.

Personen:

| 204-0015 |

Schepenregister 204, Nr 115 14.12.1730, vervolg 3

De zusters Anna Dillis Rombouts en Maria Dillis Rombouts zijn bevallen: "den Heyacker" 2 G te Neerven, "den ravesteijn" aan Stapelhei, enz.

Personen:

| 204-0016 |

Schepenregister 204, Nr 116 14.12.1730

Jan Cornelis Eyskens x Anna Dillis Rombouts en Willem Bogaerts x Maria Dillis Rombouts hebben op hun beurt de goederen verdeeld hen bevallen in akte Nr 115.

Personen:

| 204-0017 |

Schepenregister 204, Nr 117 s.d.

Onvolledig. Geerd van den Heuvel verkocht aan Cornelis Cornelis van Dijck een huis te Neerven....

Personen:

| 204-0018 |

Schepenregister 204, Nr 118 10.1.1731

Clement Verhoeven x Maria Anna Janssens verkochten aan Clara Andries Peeters; jonge bejaarde dochter, een huis 4 à 5 R aan de Huffel, O Mattheus van Gilse, Z de straat, W en N Niclaes van Dijck.

Personen:

| 204-0019 |

Schepenregister 204, Nr 119 27.1.1731

Borgbrief voor Essen. Hendrick Jan Adriaenssen geboren te Loenhout gaat trouwen met Maria Peeter Dingemans, Essen.

Personen:

| 204-0020 |

Schepenregister 204, Nr 120 30.1.1731

Elisabeth van Elsacker verkocht een rente van 2.000 gld aan Barbara van Roosmaelen, geestelijke dochter, verbonden aan een stede 1 B op de Huffel, O de kerkpad, Z de weduwe Michiel Marten van Elsacker en Marcus Kenis en zijn vrouw, W Anthoni Cornelis van Gastel en N de straat, een stede 2 B te Sneppel ten einde de Caterstraat gekomen van Jan van den Cloot in huur bij Willem Quirijn Willems, "den drijhoeckacker of den steert" 4 L, een akker 1/2 B bij "den Heesterman" gekomen van Jan de Wijse,"het Joost stedeken" gekomen van Peeter Cornelis Ooms.

Personen:

| 204-0021 |

Schepenregister 204, Nr 121 17.2.1731

Hendrick van Staijen, momber en Jan Nouts, toeziener der 2 minderjarige kinderen van wijlen Jenneken van Staijen x Lenaert Jan Wircx, Aert van Staijen, momber en Nijs van Dijck, toeziener der 6 minderjarige kinderen van wijlen Maria van Staijen x Michiel Claessens verklaren dat der wezen grootvader en grootmoeder verschillende percelen in huur hebben gehad en landen toekomende aan Benedictus Carolus Batkin onbetaald ten achter zijn van 1715 tot 1726 zijnde 101 gld. Voor deze schulden geven zij een beemd "de withaegen" 1/2 B.

Personen:

| 204-0022 |

Schepenregister 204, Nr 122 7.3.1731

Jan Peeter Huyben en Jan Costermans, momber en toeziener van het weeskind van wijlen Cornelis Peeter Huyben x Catharina Costermans verklaren dat Peeter Adriaen Huyben x Anna Marijnis Joris Gabriel, grootouders van het vs weeskind, een lening van 1.100 gld hadden opgelicht van Catharina Isabella Schoonjans, Antwerpen, verbonden aan 2 steden op Terbeek aan Hendrick Cuijpers werd een der steden getransporteerd, O "het heyken", Z "de mosvoordenstraet", W "de beeckacker" en N Peeter Verboven. Hij heeft daarvoor van de vs rente 650 gld op zich genomen voor de resterende 450 gld krijgt vs Hendrick Cuijpers de andere stede.

Personen:

| 204-0023 |

Schepenregister 204, Los stuk Op 2.2.1732

compareerden voor notaris Carolus Anthoni Sas, Hoogstraten, Anna Catharina Moons x Jan van den Brande, Zandhoven. Zij verkochten een beemd "het heyvelt" 1/2 B aan de Heer Jordaens, klerk van secretaris Elsacker.

Personen:

| 204-0024 |

Schepenregister 204, Nr 123 20.3.1731

Adriaentien Janssen Theuns laatst weduwe van Jan Matthijs Ooms nu getrouwd met Joos Adriaen van Hal ter eenre en Reynier Matthijs Ooms, momber en Anthoni Jan Theuns, toeziener der 2 kinderen van Jan Matthijs Ooms nl Joanna Maria Jan Ooms, 7 jaar en Catharina Jan Ooms, 4 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 204-0025 |

Schepenregister 204, Nr 124 29.3.1731

Peeter Valentijns is 400 gld schuldig aan de Heilige Geesttafel, provisor E.H Lemincx, pastoor van Loenhout, verbonden aan een stuk land "den geer" 7 L in "'t steeght", O de erven Jan Bode, Z Gabriel van den Bleeck, W en N de heirweg, nog een weide 2 G, enz.

Personen:

| 204-0026 |

Schepenregister 204, Nr 124 29.3.1731, vervolg

In de marge: de obligatie werd gecasseerd op 18.11.1772.

| 204-0027 |

Schepenregister 204, Nr 125 30.3.1731

Melsen Jan Luycx is 300 gld schuldig aan de Heilige Geesttafel, Perijntien Peeter van Dijck x + Jan Melsen Luycx stelt zich borg en stelt te pand: een stuk land in "'t steeght" 1 1/2 L, O Cornelis Cornelis van Dijck, Z de erven Cornelis Jan Roelen, W de secretaris van Wuustwezel en N de weg, nog een stuk land 1 1/2 L aldaar, O Cornelis Cornelis van Dijck, Z Adriaen Swaegemaeckers, W en N Cornelis Peeter Arnouts, een stuk Land 1/2 B te Neerven, O en Z de heirstraat, W en N 's herenstraat.

Personen:

| 204-0028 |

Schepenregister 204, Nr 125 30.3.1731, vervolg

In de marge: deze obligatie werd gecasseerd op 30.1.1732.

| 204-0029 |

Schepenregister 204, Nr 126 2.4.1731

Lenaert Jan Wircx voor de tocht, Jan Nauts, toeziener der 2 weeskinderen van wijlen Jenneken van Staijen x Lenaert Jan Wircx, Aert van Staijen en Dionys Jan van Dijck, momber en toeziener der kinderen van wijlen Maria van Staijen x Michiel Jan Claesen verkochten voor 101 gld die de grootouders der vs wezen schuldig waren aan Benedictus Carolus Batkin, secretaris van Ranst en Millegem een beemd "de Withaegen op Sneppel, O Jacob Fenincx, Z .... ( niet ingevuld), W de erven Cornelis Cornelis Naes en N de Beek.

Personen:

| 204-0030 |

Schepenregister 204, Nr 127 11.4.1731

Arnout Peeter van Tychelt, gekozen borgemeester van 1731, ter eenre en Jan Cornelis Arnouts, gewezen borgemeester van 1729, ter andere zijde komen overeen dat 1ste comparant het borgemeesterschap overgeeft aan 2de comparant mits 450 gld.

Personen:

| 204-0031 |

Schepenregister 204, Nr 128 23.4.1731

Cornelis van der Schoepen x + Maria Stoffels (overleden te Halsteren) verklaart onder eed dat 'de haeff en meubele goederen' te Halsteren van zijn gewezen vrouw werden verkocht ter delging der schulden van het sterfhuis, hem resten slechts de klederen van zijn vrouw waarvoor hij ziin enige dochter Maria van der Schoepen, 11 jaar, een 'conincx pattacon' beloofde, getuige is Lenaert van der Schoepen, momber van het weeskind.

Personen:

| 204-0032 |

Schepenregister 204, Nr 129 4.7.1731

De schepenen verklaren dat in eigendom toekomt aan de kinderen van Niclaes Jochoms benevens aan hun moeder Cornelia Peeter Broomans: een stede 1/2 B op Terbeek, O en Z "de reyt", W en N de erven Matthijs Arnout Ooms, een perceel land 1 1/2 L in de binnenstede van Cornelis Jans van Dijck op Terbeek, O en W Cornelis Jans van Dijck, Z "het heycken" en N de erven Matthijs Arnout Ooms, enz. De waarde werd geschat op 850 gld.

Personen:

| 204-0033 |

Schepenregister 204, Nr 130 21.8.1731

E.H. Petrus Dobbens, pastoor te Minderhout, E.H. Melchior Taijmans, pastoor te Wortel als provisors van de respectieve Heilige Geesttafels en Jacobus Stoops verklaren dat Maria Josina van Elsacker, geestelijke dochter aan hen een rente van 100 gld heeft voldaan die Peeter Anthonis Rombouts compareerde voor de schepenen te Loenhout t.b.v Steven Laureyssen dd 6.5.1649 verbonden aan een beemd te Neerven.

Personen:

| 204-0034 |

Schepenregister 204, Nr 131 17.9.1731

Borgbrief voor Smeirdijck gegeven door Frater Robertus de Gutschoven, onderpastoor. Mattheus Jan Peeter Rombouts geboren te Loenhout gaat trouwen met Joanna van der Linden.

Personen:

| 204-0035 |

Schepenregister 204, Nr 132 6.10.1731

Maria Dillis Rombouts x Willem Bogaerts verkochten aan de kinderen van wijlen Theodoor van Beeck de helft van "den heyacker" 2 G op Neerven, O de straat, Z en W de erven Joan Frans van Elsacker en N Jan Melsen Luycx, den helft van "de ravesteijn" 1/2 B op Stapelheide, een stuk land 1 1/2 L aan "de middelcant" te Neerven, O Cornelis van Gastel, Z en W de erven Baudewijn Heuvelmans en N de kinderen Sijmon Kesselmans, enz. aan de comparanten competerende bij S/D tegen de erven Jan Goris Jan Rombouts dd 14.12.1730.

Personen:

| 204-0036 |

Schepenregister 204, Nr 133 24.10.1731

Cornelis Jan Peeter Joris, momber der 2 weeskinderen van + Catharina Jan Peeter Joris x Jan Schuermans die de boedel infaam verlaten heeft. De wezen competeren de helft van een stede 7 à 8 B op Popendonk waarvan de andere helft competeerde aan Peeter Jan Jacobs, belast met een rente van 500 gld t.b.v kanunnik de Neeff dd 1764 waarop 17 jaar verlopen intrest schuldig is zijnde ongeveer 425 gld. Omdat bij openbare verkoping de last hoger zou zijn, willen zij de stede overdragen aan kanunnik de Neeff, koordeken van de kathedraal van Antwerpen.

Personen:

| 204-0037 |

Schepenregister 204, Nr 134 24.10.1731

Adriaen Michiel Goossens en Matthijs Michiel Goossens zijn 400 gld schuldig aan Paulus Aloysius Mertens, Antwerpen, verbonden aan een stede 9 L op Terbeek, O "het beeckxheycken", Z Peeter Vermeiren en Cornelis Joos Vermeiren W het weeskind van Jan Janssen Arnouts en N de akkerstraat en Peeter Jan Goossens, een stuk land 1 L aan het Hesschot, O Joos Cornelis Vermeiren, Z de erven Lendert Huybrechts, W de akkerstraat en N de erven Jan Cornelis Huyben, een weide 1 G in "de mosvoorden", O Jan Cornelis van Dijck, Z de erven Jacobus Meyvis, W en N zichzelf.

Personen:

| 204-0038 |

Schepenregister 204, Nr 135 10.11.1731

Arnout Cornelis Arnouts, Adriaen Arnout Arnouts, Cornelis Cornelis Arnouts en Cornelia Arnouts verkochten aan Dillis Jacob Francken de helft van een stuk land 1 G op Popendonk, O de straat, Z Hendrick Diricx, W Jan Verboven en N Jan de Clerck, de helft van een weide aldaar, O en W Hendrick Diricx en de erven Adriaen van Tijchelt, Z de straat en N Jan de Clerck, gepasseerd voor de schepenen van Loenhout op 7.3.1702.

Personen:

| 204-0039 |

Schepenregister 204, Nr 136 10.11.1731

Arnout Cornelis Arnouts, Adriaen Arnout Arnouts, Cornelis Cornelis Arnouts en Dillis Jacob Francken als erfgenamen van Perijntien Cornelis Janssen Arnouts verkochten aan Jan Adriaenssen de Clerck 2 percelen land 1/2 B "d'aertsacker" op Popendonk, O secretaris Elsacker, Z en W Dillis Jacob Francken en Jan Verboven en N Guilliam Kenis, een perceel land 1 L te Minderhout bij "de munte".

Personen:

| 204-0040 |

Schepenregister 204, Nr 137 4.12.1731

Op 26.10.1731 compareerden voor notaris Guilielmus Franciscus Masquar, Antwerpen, Maria Willems van Ostaijen, Antwerpen, als erfganame van haar zuster wijlen Catharina Willems van Ostaijen volgens testament van 27.2.1726 voor notaris Joannes Crabbe, ontving van Adriaen Matthijs Michiel Goossens, Loenhout, de aflossing van een rente van 300 gld verleden op 4.2.1722 te Loenhout bezet op een stede 9 L op Terbeek.

| 204-0041 |

Schepenregister 204, Nr 138 4.12.1731

Adriana Laureys Rombouts x + Adriaen Jan van Ostaijen, Cornelia Laureys Symons x + Quirijn Bogaerts, Symon Laureys Symons, E.H. Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willeborts voor Anna Maria Rees x + Anthoni de Clerck, Antwerpen, allen erfgenamen van wijlen Cornelis Hendrick Flips verkochten aan Goris Jan Rombouts x Geertruyt Hendrick Vergouwen een stede 1 B te Neerven, O de straat, Z Jacob Jan Nijs van Tychelt, W de erven Jan Rombouts en N "de boschstraet", een stuk land 2 G op "molenacker", O de kerkpad, Z de akkerstraat, W de erven Peeter Verheyen en N de erven Jan Rombouts.

Personen:

| 204-0042 |

Schepenregister 204, Nr 139 4.12.1731

Op 19.11.1731 compareerden voor notaris Jan Michiel Bervoets, Antwerpen, Anna Catharina van Diest, geestelijke dochter, Antwerpen. Zij ontving van Goris Jan Rombouts, Loenhout, de kwijting van een rente van 500 gld die Laureys Anthoni Rombouts als momber en Anthonis Guiliams als curator der kinderen van Hendrick Cornelis Philips compareerde voor de schepenen van Loenhout t.b.v. Maria de Haze, begijn te Antwerpen verbonden aan een stede 1 B te Neerven.

Personen:

| 204-0043 |

Schepenregister 204, Nr 140 4.12.1731

Goris Jan Rombouts x Geertruyt Hendrick Vergouwen zijn 1.000 gld schuldig aan Constantia Cattie, begijn te Antwerpen, verbonden aan een stede 1 B te Neerven, O de straat, Z Isabella Schoonjans, W de erven Wouter Jan Rombouts en N "de boschstraet", gekocht van Cornelis Hendrick Philips, een stuk land 1 G waarop het oud huis van Jan Goris Rombouts op staat, O de straat, Z en W de erven Jan Vlemincx en N Jan Jan Rombouts, "het haeverweycken" O de erven Baudewijn Heuvelmans, Z de erven Peeter Verheyen, W de erven Joan Frans van Elsacker en N de straat, "den buckacker" 1/2 B, enz.

Personen:

| 204-0044 |

Schepenregister 204, Nr 141 12.12.1731

Huybrecht Jan van Looveren, momber der nagelaten kinderen van + Willem Vermeiren x + Maria Nuytemans heeft de intentie een stede 25 L op Sneppel te verkopen, belast met een rente van 700 gld, aangezien de hoeve in vervallen staat verkeerd beslist hij deze openbaar te verkopen.

Personen:

| 204-0045 |

Schepenregister 204, Nr 142 12.12.1731

Adam Jochoms, momber en Adriaen Peeter Broomans, toeziener der weeskinderen van + Nicolaes Jochoms x Cornelia Peeter Broomans, Adriaen Nicolaes Jochoms, zoon van vs Nicolaes Jochoms, bejaard zijnde. Het is nu zo dat vs Nicolaes Jochoms vader der vs weeskinderen, op 5.3.1714 een stede heeft gekocht op Terbeek van Arnout Peeter van Tychelt voor 560 gld waarop een rente is blijven staan. Zo stellen de comparanten voor een rente te nemen van 600 gld om alle kosten te kunnen betalen.

Personen:

| 204-0046 |

Schepenregister 204, Nr 143 15.12.1731

Arnout Peeter van Tychelt verklaart dat hij 560 gld ontvangen heeft van de kinderen van wijlen Niclaes Jochoms.

Personen:

| 204-0047 |

Schepenregister 204, Nr 144 15.12.1731

Adriaen Niclaes Jochoms, Cornelia Peeter Broomans x + Niclaes Jochoms, Adam Jochoms, momber en Adriaen Peeter Broomans, toeziener der weeskinderen van vs Niclaes Jochoms zijn 600 gld schuldig aan het College der Sociëteit Jesu, Antwerpen, verbonden aan een stede 1/2 B op Terbeek, enz.

Personen:

| 204-0048 |

Schepenregister 204, Nr 144 15.12.1731, vervolg

In de marge: cassatie op 16 pluviose XI (5.2.1803).

| 204-0049 |

Schepenregister 204, Nr 145 15.12.1731

Anthoni Jan Peeters, momber en Michiel Jan Claesen, toeziener der 2 wezen van wijlen Peeter Jan Peeters x + Adriana Jan Claesen verklaren dat de schulden de baten overtreffen van het sterfhuis van vs Peeter Jan Peeters, zij zullen aldus alle goederen verkopen.

Personen:

| 204-0050 |

Schepenregister 204, Nr 146 17.12.1731

Borgbrief voor Meer. Margriet Jan Adriaenssens geboren te Loenhout is getrouwd met Geeraert Jacobus Schuermans wonende te Meer.

Personen:

| 204-0051 |

Schepenregister 204, Nr 147 28.12.1731

Jan Geert van Dijck x + Catharina Matthijs Vorsselmans ter eenre, Jan Matthijs Vorsselmans, momber en Jan Cornelis van Dijck, toeziener van het weeskind van 1ste comparant met name: Jan, 4 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 204-0052 |

Schepenregister 204, Nr 148 29.12.1731

Adriaen van Meir x + Appolonia Peeter Lenaerts ter eenre, Wouter Peeter Lenaerts, momber en Adriaen Peeter Goris, toeziener der 5 wezen van 1ste comparant met name: Jan, Cornelis, Dominicus, Maria Catharina en Joanna, het oudste kind is 23 jaar en het jongste is 14 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 204-0053 |

Schepenregister 204, Nr 149 3.1.1732

Jan Matthijs Vorsselmans x Cornelia Aert Goossen die weduwe was van wijlen Peeter Hendrick Vergouwen ter eenre, Goris Hendrick Vergouwen, momber en Cornelis Goossens, toeziener van het weeskind van 2de comparante met name: Anna, 10 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 204-0054 |

Schepenregister 204, Nr 150 17.1.1732

Borgbrief voor Ossendrecht. Hubertus Geert Jan Peeters geboren te Loenhout, gaat trouwen met Adriana Kamers.

Personen:

| 204-0055 |

Schepenregister 204, Nr 151 19.1.1732

Cornelis van Gastel is 150 gld schuldig an Michiel Jan van Elsacker verbonden aan een stede 4 L te Neerven, O de erven Adriaen Reijns, Z secretaris Joannes Mattheus van Elsacker, W en N de straat.

Personen:

| 204-0056 |

Schepenregister 204, Nr 152 19.1.1732

Vernieuwing. Op 9.3.1731 compareerden voor notaris Arnold Velvekens, Antwerpen, Jan Peeter Huyben, Jan Costermans, toeziener van het weeskind van wijlen Cornelis Peeter Huyben x Catharina Costermans verkochten aan Hendrick Janssen Cuijpers een akker 5 L, O Cornelis Cornelis Huyben, Z de kinderen van Cornelis Joos Vermeiren, W "de mostvoordenstraet", N de erven Lenaert Huyben, een stuk land 4 L aldaar, "de hooge weyde" 1 G, O de erven Cornelis Joos Vermeiren, Z de kinderen van Jan Cornelis Huyben, W en N de straat, "de blaecke" 1 G op Neerven, enz.

Personen:

| 204-0057 |

Schepenregister 204, Nr 153 23.1.1732

Jan de Crom, Adriaen Peeter Koecken, Cornelis Koecken, Dirick Verhoeven x Maria van Lommel, allen erfgenamen van wijlen Maria Cornelis van de Mierop verkochten aan Cornelis Ignatius Craesbeeck de Sittaert, Schout x Maria Barbara van Elsacker een stede 1 L op Terbeek, O, W en N Jan Cornelis Arnouts en Z de straat.

Personen:

| 204-0058 |

Schepenregister 204, Nr 154 30.1.1732

Melsen Jan Luycx heeft een rente van 300 gld gekweten aan de pastoor als provisor van de Heilige Geesttafel, verleden op 30.3.1731

Personen:

| 204-0059 |

Schepenregister 204, Nr 155 4.2.1732

Jan van den Brande x Anna Catharina Moons, Zandhoven, verkocht aan Joannes Mattheus van Elsacker x Magdalena Tappers, bij overlating van Peeter Jordens, een 'hooymade' 1/2 B op "het hooghbosch", O Maria Josina van Elsacker, Z zichzelf, W Peeter Jordaens en N de erven van de Heer de Wael, Antwerpen.

Personen:

| 204-0060 |

Schepenregister 204, Nr 156 4.2.1732

Magdalena Tappers heeft de kooppenningen voldaan van de verkoop (zie akte Nr 155).

Personen:

| 204-0061 |

Schepenregister 204, Nr 157 13.2.1732

Anthonis Jan Peeters, momber en Michiel Jan Claesen, toeziener der wezen van wijlen Peeter Jan Peeters x Adriana Jan Claessen verkochten aan Cornelis Ignatius Craesbeeck de Sittaert, schout, een stuk land 1 1/2 L te Neerven, O de straat, Z en W Peeter van Westerhoven en N Jan Gijs Gabrieelen.

Personen:

| 204-0062 |

Schepenregister 204, Nr 158 13.2.1732

Huybrecht Jan van Looveren, momber van de dochter van wijlen Willem Vermeiren x Maria Nuytemans verkocht aan E.H. Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willeborts, een stede 8 L op Sneppel, O Merten Laureyssens, Z de straat, W de weduwe van Jacobus Meyvis en N de erven Joan Frans van Elsacker, "de Biesweyde" 4 L, een stuk land bij de Tongelberg, O de erven Jan Peeter Rombouts, Z de erven Matthijs Jan Goossens, W Jan de Bie en Jan Cornelis Sebrechts en N de straat, "het schuytensland" 5 L, O en N de straat, Z de Heer Batkin en W Geert Jacob Geertsen.

Personen:

| 204-0063 |

Schepenregister 204, Nr 159 29.2.1732

Jacomijn Marcus Kenis x Anthoni Cornelis van Gastel, Cornelia Marcus Kenis x Jan Meeussen als erfgenamen van wijlen Marcus Kenis zullen zijn nagelaten goederen de eerste 7 jaar niet verdelen, zij geven volmacht aan hun zuster Barbara Marcus Kenis, begijn te Hoogstraten, om alle betalingen en ontvangsten te verrichten betreffende deze goederen.

Personen:

| 204-0064 |

Schepenregister 204, Nr 160 17.4.1732

Vernieuwing. Op 22.8.1729 compareerden voor notaris J Pilloy, Brussel, Joannes Baptista Pauwels in naam van Bernardine Louise Josepha Herrij. Hij heeft een som van 32.950 gld mogen lichten tot 'vernaerdering' der goederen van de heerlijkheden Loenhout en Popendonk en daarvoor een erfelijke rente creëren t.b.v. Joannes Josephus Walckiers x Isabella Catharina Schut van 34.600 gld verbonden aan de vs heerlijkheden, alle 'appenditien en depentitien'.

Personen:

| 204-0065 |

Schepenregister 204, Nr 161 3.7.1732

Cathlijn Adriaen Nuytemans x + Peeter Cornelis Peeters transporteerde aan Petrus Herrij alle 'haeff en meubele' goederen ter delging van achterstallige huur van "de nieuwe hoev" op Popendonk, te weten 2 paarden, 8 koeien, 10 lege beesten! 14 'stocken bieën', 26 schapen, 17 lammeren, 2 koperen koeketels, 1 koperen melkkan, 2 ploegen en 4 karren.

Personen:

| 204-0066 |

Schepenregister 204, Nr 162 7.7.1732

Adriaen Arnout Arnouts transporteerde aan Jan de Clerck, Groot-Zundert, een perceel land 5 L op Popendonk, O Jan de Clerck, Z Jan Verboven, W "d'aertsacker" en N Arnout Cornelis Arnouts.

Personen:

| 204-0067 |

Schepenregister 204, Nr 163 23.7.1732

Borgbrief voor Minderhout. Francis Heestermans geboren te Loenhout gaat trouwen met Cornelia Verheyen uit Minderhout.

Personen:

| 204-0068 |

Schepenregister 204, Nr 164 18.11.1732

De pastoor als provisor van de Heilige Geesttafel heeft de kwijting ontvangen van een rente van 400 gld van Peeter Staes Valentijns, verleden op 29.3.1731.

Personen:

| 204-0069 |

Schepenregister 204, Nr 165 18.11.1732

Joan Huybrecht Bode en Michiel Huybrecht Bode, Melsen Jan Luycx en Geert van den Heuvel, momber en toeziener der kinderen van wijlen Huybrecht Bode x Anna Maria van Beeck, Cornelis Jan Heestermans, momber en Dionys van Hal, toeziener der kinderen van wijlen Arnoldus Bode x Joanna Margarita van Elsacker hebben de kwijting ontvangen van een rente van 500 gld van de pastoor als provisor van 'den armen', verleden op 11.5.1658 overgegeven aan Anna Catharina Bode, begijn te Hoogstraten op 11.7.1720.

Personen:

| 204-0070 |

Schepenregister 204, Nr 166 19.12.1732

Goris Hendrick Vergouwen, Geertuyt Hendrick Vergouwen x Goris Jan Rombouts, Adriana Jan Vergouwen x Cornelis Cornelis van Dijck, Lambrecht Jan Vergouwen, beiden kinderen van wijlen Jan Hendrick Vergouwen, Anna Peeter Vergouwen x Jan Matthijs Vorsselmans dochter van Peeter Hendrick Vergouwen hebben de goederen verdeeld, nagelaten door wijlen Hendrick Goris Vergouwen x Anna Gijsbrecht Hoppenbrouwers, goederen gelegen op het Oosteneinde.

Personen:

| 204-0071 |

Schepenregister 204, Nr 167 19.12.1732

Goris Hendrick Vergouwen is 200 gld schuldig aan Joannes Matthues van Elsacker x Magdalena Tappers verbonden aan een huis 2 G, O, zichzelf, Z Geert Bevers, W en N de straat.

Personen:

| 204-0072 |

Schepenregister 204, Nr 167 19.12.1732, vervolg

In de marge: cassatie op 22.10.1734.

| 204-0073 |

Schepenregister 204, Nr 168 28.1.1733

Catharina Janssen Hendricx x Jan Janssen Goris verkochten aan de Heilige Geesttafel van Wuustwezel een rente van 300 gld die Peeter Adriaen Verboven, Wuustwezel, had verleden op 28.5.1707 t.b.v. E.H. Henricus Ullens, priester te Antwerpen, aan de comparanten competerende uit hoofde van wijlen haar zuster Maria Hendricx die de rente kocht van E.H. Ullens op 20.7.1714 voor de schepenen te Antwerpen.

Personen:

| 204-0074 |

Schepenregister 204, Zonder nummer 22.7.1732

Jacob Fenicx zoon van Lenaert Fenicx transporteerde aan het dorp al zijn roerende en onroerende goederen ter betaling van een rente van 1.200 gld.

Personen:

| 204-0075 |

Schepenregister 204, Nr 169 14.2.1733

Procureur P. Gerardi, Hoogstraten, gemachtigd door Jacobus Andreas van Kessel, hoofddrossaard van Hoogstraten, verkocht aan Jan Janssen Goris, Wuustwezel, een schuldbrief van 300 gld verleden op 27.2.1716 door Gorisken Rombouts x Peeter van Dijck.

Personen:

| 204-0076 |

Schepenregister 204, Nr 170 3.3.1733

Jan van de Mierop, Maria van de Mierop, Cornelia van de Mierop x Adriaen Michiel Janssens, Theodoor van de Mierop met zijn momber Jan Peeter Vorsselmans, Huybrecht Matthie Goossens, momber en Jan van de Mierop toeziener der kinderen van wijlen Elisabeth van de Mierop x + Adriaen Baudewijn Heuvelmans, allen kinderen en kindskinderen van wijlen Adriaen van de Mierop x + Cathlijn Jan Stoots (Stuyts). Zij verdelen de nagelaten goederen.

Personen:

| 204-0077 |