Schepenregisters deel 203 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 203

Schepenregister 203, 6.1.1729

Michiel Huijgens, Peeter Doms, Jan van de Mierop, Goris Jan Rombouts, Gabriel van den Bleke verklaren dat niemand de verpachting heeft aanvaard van de XXe penning voor het jaar 1728.

Personen:

| 203-0001 |

Schepenregister 203, 25.1.1729

Jan Cornelis Ooms ook voor zijn 2 minderjarige zusters, last hebbend van zijn vader heeft de penningen van de koopdag van gegeven aan Adriaen Swaegemaeckers, Gabriel Swaegemaeckers en Anna Swaegemaeckers in mindering van achterstallige huur.

Personen:

| 203-0002 |

Schepenregister 203, 26.1.1729

De schepenen en bedezetters machtigen Jan Jan Anthonissen, borgemeester van 1728 om te Antwerpen een lening van 300 gld af te sluiten om 'het comptoir' der secretarissen van Brabant te betalen.

| 203-0003 |

Schepenregister 203, 8.2.1729

De schepenen en bedezettters machtigen Gabriel van den Bleecke en Joannes Cornelis Arnouts, borgemeester van 1729 om te Brussel procuratie te geven aan een advocaat om te 'rescriberen alsulcke requeste' als mevrouwe van Loenhout Bernardine Louis Herrij heeft gepresenteerd bij de raad van Brabant op 24.1.1729.

Personen:

| 203-0004 |

Schepenregister 203, 17.2.1729

Michiel Huijgens en Jan van Dijck, schepenen verklaren dat Jacob Fenicx volgende bezittingen nagelaten heeft als enig kind van Lenaert Huijbrecht Fenicx x Marie Jacob Theeus: een stede 1191 R te Sneppel, O de erven secretaris van Beeck, Z Jacobus Meyvisch en Michiel Vorsselmans, W Cornelis Peter Mattheus Aernouts en N Cornelis Aernouts, een perceel erve 400 R, een akker 267 R in "de mostvoorden", O en N Goris Lambrecht van Staijen, Z zichzelf, W Adriaen Ladthouwers, enz. De waarde werd geschat op 2.750 gld.

Personen:

| 203-0005 |

Schepenregister 203, 11.4.1729

Vernieuwing. Op 7.12.1728 compareerden voor Nicolaus Teeus en Joannes Jacobus Moretus, schepenen te Antwerpen: Joannes Baptista Fraula heer van Rogierbosch, hij verklaarde dat Joannes Baptista Geeraerts uit kracht van een vonnis van 21.3.1724 ten laste van Sebastiaen Lenaerts Adamszoon opgevolgd op 14 en 22.5.1728 op de vrijdagmarkt te Antwerpen werd verkocht: een stede 7 à 8 L gelegen in de Beirestraat te Loenhout, O Cornelis Adriaen Christiaensen, Z de vroente, W de straat en N Adriaen Cornelis Lenaerts en een weide 4 L aldaar, enz. verkocht voor 400 gld aan Engelbert Verstappen.

| 203-0006 |

Schepenregister 203, 17.4.1729

Voor notaris Peeter Jordens, Loenhout, compareerde Cornelis Cornelis Jans van Dijck, hij is 600 gld schuldig aan het College der Sociëteit Jesu, Antwerpen, verbonden aan een binnenstede 5 L te Neerven, O Peeter Jan van Dijck, Z Cornelis Raets, W de straat en N Peeter Verraert, en nog verschillende panden aldaar.

Personen:

| 203-0007 |