Schepenregisters deel 202 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 202

Schepenregister 202, Nr 62 24.9.1727

Voor Michiel Huygen en Goris Jan Rombouts, schepenen, compareerden Jan Verboven, Matthijs Jan Verboven, Engel Jan Verboven, Catharina Gijsbrechts ook voor haar zuster Maria Gijsbrechts en Jan Gijsbrechts, allen erfgenamen van Cornelia Jan Verboven, ontvingen de aflossing van 450 gld van Reijnier Matthijs Ooms x Maria Peeter Goossens die Peeter Jan Goossens compareerde op 22.5.1719 te Loenhout t.b.v. Cornelia Jan Verboven.

Personen:

| 202-0001 |

Schepenregister 202, Nr 63 24.9.1727

Reijnier Matthijs Ooms x Maria Peeter Goossens zijn 600 gld schuldig aan Barbara van Roosmaelen, geestelijke dochter uit Antwerpen, verbonden aan een stede 9 L op Terbeek, O de straat, Z de erven Michiel Goossens, W en N "de mosvoordenstraet", "bootshoff" 1 L op Terbeek, O en Z en N Cornelis Joos Vermeiren, W Peeter Vermeiren, "den verloren kost" 1 G, O de erven Lenaert van de Cloot, Z de Akkerstraat, W de erven Adriaen Arnout van Ostaijen en N de erven Adriaen Huyben, "het nieuw block" 1 G, een 'hooymade' op "het molenbosch" 1/4 B, O de beek, Z Cornelis Joos Vermeiren, W de erven Joan Frans van Elsacker en N Michiel Pellens, enz.

Personen:

| 202-0002 |

Schepenregister 202, Nr 64 14.10.1727

De kinderen van Jans van Dijck verdelen zijn nalatenschap:

Personen:

| 202-0003 |

Schepenregister 202, Nr 64 14.10.1727, vervolg 1

Jan Cornelis van Dijck is bevallen: een akker 5 L op Terbeek, O Niclaes Jochoms, Z de straat, W de stede, N de erven Peeter Lambrecht Broomans, een weide "d'elst" op Terbeek 5 L, O "de vloystraete", Z Anthoni Peeter Anthonissen, W Adriaen Peeter Broomans en N Jan Cornelis Arnouts, een bosveld te Popendonk 1 1/2 L, O de erven Adriaen van Tijchelt, Z de erven Peeter Joris Koecken, W de beek en N Niclaes Jochoms.

Personen:

| 202-0004 |

Schepenregister 202, Nr 64 14.10.1727, vervolg 2

Cornelis van Dijck is bevallen: de binnenstede te Neerven 4 L aangedeeld tegen Peeter Jan van Dijck bij S/D dd 4.3.1723, O Peeter van Dijck, Z Cornelis Raedts, W de straat en N Peeter Verraert, "den overreijcken bemt" 1 G, O de erven Cornelis Goossens, Z Jan Melsen Luycx, W de beek en N de erven Joan Frans van Elsacker.

Personen:

| 202-0005 |

Schepenregister 202, Nr 64 14.10.1727, vervolg 3

Peeter Cornelis van Dijck is bevallen: een stede 3 L op Terbeek, O Jan Cornelis van Dijck, Z en W de straat en N de erven Peeter Lambrecht Broomans, "de ackerblocken" 3 1/2 L, O "hesschot acker", Z Arnout Peeter van Tijchelt, W Jan Aert Quirijnen en N de erven Michiel Jan Goossens, enz.

Personen:

| 202-0006 |

Schepenregister 202, Nr 65 29.10.1727

Op 25.8.1723 compareerde voor notaris Anthonis Jacques Gerardi: Huybrecht Francken, Brecht, hij is 600 gld schuldig aan het klooster St. Margrietendael verbonden aan een beemd 3 L op "het schoubosch", O Adriaen van Tichel erfgenamen, Z Cornelis Broomans, W Jan Peeter Joris kinderen en N Arnout Cornelis Arnouts.

| 202-0007 |

Schepenregister 202, Nr 66 12.11.1727

Maria Anna van Elsacker, geestelijke dochter ook voor haar zieke zuster verkocht aan Jan Godrij een stuk land op Sneppelakker, O de Heer Grijspeer, Z Guilliam Kenis, W Goris Lambrecht van Staijen en N de erven Hendrick Vergouwen.

Personen:

| 202-0008 |

Schepenregister 202, Nr 67 13.11.1727

Jan Aert Quirijnen is 300 gld schuldig aan het College der Sociëteit Jesu, Antwerpen verbonden aan de helft van een woonhuis 1/2 B te Sneppel, O en W de erven Wouter Quirijnen, Z de erven Joan Frans van Elsacker en N Goris Hendrick Vergouwen, een schuur en de grond daarrond 1/2 B, een perceel land te Sneppel in de stede van Merten Laureyssen, O Matthijs Jan Goossens, Z de kinderen Jan Anthonis Wircx, W de straat en N Merten Laureyssen, enz.

Personen:

| 202-0009 |

Schepenregister 202, Nr 68 2.12.1727

Vernieuwing. Op 4.9.1727 compareerden voor notaris Jacques Boije, Antwerpen, E.H. Cornelis van den Bogaert, priester en procurator van het convent van Huibergen, hij ontving een rente van Josephus Beeckmans, zijdeverver x Anna Isabella van den Bogaert ter kwijting van een bepaald octrooi, de rente werd verbonden aan de tienden van de nieuwe watergang te Huibergen die Nicolaes Mutsaerts prelaat van de abdij van Tongerlo had afgestaan op 6.11.1598, item de korenrenten die het convent heeft te Wuustwezel en Loenhout, en op een beemd nu gebruikt door Hendrick van der Vleet, enz.

| 202-0010 |

Schepenregister 202, Nr 69 9.12.1727

Cornelis Vlemincx verkocht aan Mattijs Goossens en Cornelis Peeter Rombouts, borgemeesters van 1725 en 1726 al het stro, gedorst en ongedorst en al wat in des comparanten schuur bevond in voldoening der achterstallige dorpslasten.

Personen:

| 202-0011 |

Schepenregister 202, Nr 70 10.12.1727

Cornelis Vlemincx verklaart dat op 9.12.1727 's nachts als zijn koeien uit zijn stal werden weggehaald, alhoewel hij de koeien aan niemand had gegeven of verkocht.

Personen:

| 202-0012 |

Schepenregister 202, Nr 71 5.2.1728

Hendrick Wouter Quirijnen x Magdaleen Goris Gabrieelen verkochten aan Jan Janssen Goris Rombouts x Elisabeth Lambrecht Broomans een stede 'ende verckenskot' 4 L te Neerven, O de straat, Z de erven Jan Goris Rombouts, W de verkopers en N de kinderen van wijlen Adrianus Reyns, een weide "het rauwven" 1/2 B, O de erven Jan Melsen Luycx, Z en W de straat en N Peeter Verraert, "het lanck block", O Cornelis van Gastel, Z de verkopers, W Anthoni Peeter Anthonissen en N de erven Peeter Verheyen, "de vellekens" 1/2 B, O Jan Janssen Rombouts, Z de straat, W "de blaeckt en N Anthoni Peeter Anthonissen, de goederen zijn eertijds gekomen van Jan van der Buyten.

Personen:

| 202-0013 |

Schepenregister 202, Nr 72 13.2.1728

Jan Cornelis Conincx laatst weduwnaar van Jacomijn Cornelis Bevers ter eenre en Sijmon Bevers, momber en Hendrick Cornelis Hendricx, toeziener van Cornelis, 4 maand, weeskind van 1ste comparant ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 202-0014 |

Schepenregister 202, Nr 73 18.2.1728

Erfdeling door de kinderen van wijlen Baudewijn Heuvelmans x + Cathelijn Adriaen Vergauwen. Anna Baudewijn Heuvelmans x Huybrecht Mattijs Goossens, Joanna Baudewijn Heuvelmans x Anthoni Mattijs Goossens, Elisabeth Baudewijn Heuvelmans x Jan Louis Arnouts, Adriaen Baudewijn Heuvelmans, Elisabeth Geert van de Cloot x Jan Anthoni Peeter Anthonissen dochter van wijlen Geert Jacob van de Cloot x + Catharina Baudewijn Heuvelmans. De goederen gelegen te Neerven werden verdeeld.

Personen:

| 202-0015 |

Schepenregister 202, Nr 74

Adriaen Baudewijn Heuvelmans x + Elisabeth Adriaen van de Mirop ter eenre en Jan van de Mirop, momber en Goris Jan Rombouts, toeziener van Baudewijn, 1 1/2 jaar en Catharina, 5 dagen, kinderen van 1ste comparant ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 202-0016 |

Schepenregister 202, Nr 75

Jan Jan Goris Rombouts x Elisabeth Lambrecht Broomans zijn 400 gld schuldig aan Gertrudis van Geffen, geestelijke dochter, St. Willeborts-Antwerpen, verbonden aan een stede te Neerven en de goederen vermeld in akte Nr 71.

Personen:

| 202-0017 |

Schepenregister 202, Nr 76 9.4.1728

E.H. Adriaen van Herck, kapelaan te Brecht ontving de aflossing van Mattheus van Gilse van een rente van 5 gld 12 st verbonden aan goederen op de Huffel gekocht van Franciscus Jan Heestermans.

Personen:

| 202-0018 |

Schepenregister 202, Nr 77 19.4.1728

Dionys van Hal x Elsiabeth Moons verkochten aan Joannes Mattijs van Elsacker x magdalena Tappers een weide "de meir", 2 G, O de kopers, Z "de meirstraet", W de erven Jan Cornelis Huyben en N de erven Joan Frans van Elsacker.

Personen:

| 202-0019 |

Schepenregister 202, Nr 78 19.4.1728

Dionys van Hal x Elisabeth Moons verkochten aan Gabriel van den Bleecke "het lanck loopensaet" 1 L op "de molenacker", O de verkopers, Z "de molenwegh", W de erven Jan Goris Rombouts en N de kopers.

Personen:

| 202-0020 |

Schepenregister 202, Nr 79 19.4.1728

Dionys van Hal x Elisabeth Moons verkochten aan Cornelis Cornelis van Dijck "het cruxken" 2 L, O de erven Jan Goris Rombouts, Z "de molenwegh", W en N de erven Joan Frans van Elsacker.

Personen:

| 202-0021 |

Schepenregister 202, Nr 80 19.4.1728

Dionys van Hal x Elisabeth Moons verkochten aan Hendrick Cuypers "den smitsbemt" 2 G, O Cornelis Cornelis Huyben, Z de erven Cornelis Joossen, W de beek en N Mattijs Jan Ooms.

Personen:

| 202-0022 |

Schepenregister 202, Nr 81 19.4.1728

Dionys van Hal x Elisabeth Moons verkochten aan Peeter Dionys van Hal bij calengiering tegen Hendrick Cuypers een akker 1/2 B aan de brede beek, O de erven Cornelis Peeter Broomans, Z en W de erven Cornelis Verboven en N de straat.

Personen:

| 202-0023 |

Schepenregister 202, Nr 82 27.4.1728

Zuster Barbara Kenis, begijn te Hoogstraten en Aldegonda Kenis, jonge bejaarde dochter, Jacomin Kenis x Anthoon van Gastel, Cornelia Kenis x Jan Meeussen, allen kinderen van Marcus Kenis x + Christien Jan Wouter Rombouts geven volmacht aan hun vader vs Marcus Kenis om 600 gld te lenen van Peter Willemsen, Antwerpen.

Personen:

| 202-0024 |

Schepenregister 202, Nr 83 27.4.1728

Marcus Kenis laatst weduwnaar van Christien Jan Wouter Rombouts neemt een rente van 600 gld van Gulliam Kenis en Peeter Valentijns verbonden aan een stede 2 G op de Huffel bij de kerk, O Matheus van Gilse, Z de straat, W en N Anthoni van Gestel, de helft van "de coedongen" 2 G, O zichzelf en Christiaen Vorsselmans, Z Adriaen van Looveren, W Joannes Mattheus van Elsacker en N de erven Adriaen van de Mirop, een weide 1 G op de Donk, O de erven Francis Heestermans, Z de erven Hendrick Vergouwen, W zichzelf en N "het Wesels straetien".

Personen:

| 202-0025 |

Schepenregister 202, Nr 84 5.5.1728

Vernieuwing. Op 24.4.1728 compareerde, voor notaris Joan van Ostaijen: Cornelia van Elsacker x + Jacob Arnouts verkocht voor 400 gld aan Joan van Craesbeecke de Sittaert, schout, een paard, 3 koeien, 3 kalveren, koeketel, hengel en tangel, 2 dozijn 'tailliooren', 33 tinnen schotels, 5 bedden, 6 tafels, 2 kisten, 2 kasten, alle stoelen en tafels en het lijnwaad.

Personen:

| 202-0026 |

Schepenregister 202, Nr 85 24.5.1728

Hendrick Wouter Quirijnen heeft de kooppenninen ontvangen van Jan Jan Rombouts voor een stede te Neerven verkocht op 22.12.1727.

Personen:

| 202-0027 |

Schepenregister 202, Nr 86 28.5.1728

Adriaen Campen in naam van zijn zoon Cornelis Campen, Geert Campen en zijn broer Jan Campen, Elsiabeth van der Buyten x Jan Wijnen, Anthoneth van der Buyten met een vreemde momber met consent van haar man, allen erfgenamen van Geeraert van der Buyten ontvingen 500 gld van Jan Jan Rombouts die Mattijs Peeter Ooms x Magdaleen Gabrieelen verleden t.b.v. Jan van der Buyten.

Personen:

| 202-0028 |

Schepenregister 202, Nr 87 12.7.1728

E.H. Joannes Franciscus Theys, priester, gemachtigd door de priorin van St. Margrietendael verkocht aan Maria Anna en Elisabeth van Elsacker de helft van "de borghstadt", O Guiliam Kenis, Z en W de beek en N "het molenbosch" en Jan Cornelis Arnouts.

Personen:

| 202-0029 |

Schepenregister 202, Nr 88 1.9.1728

Vernieuwing. Op 4.3.1728 compareerden voor notaris Haelgoet, Leuven: Cornelia van Staijen verkocht voor 200 gld aan Machiel Jan Claessen een beemd "de mot" 2 L te Sneppel.

Personen:

| 202-0030 |

Schepenregister 202, Nr 89 23.9.1728

Borgbrief voor Hoogstraten. Cornelia Jan Nauts geboren te Loenhout gaat trouwen met Jan Peeter Gielis uit Hoogstraten.

Personen:

| 202-0031 |

Schepenregister 202, Nr 90 10.11.1728

Elisabeth van Elsacker erfgename van Joan Frans van Elsacker en wijlen haar zuster Maria Anna, enige dagen geleden hier overleden, voert een proces tegen Frans Henricus de Cort als erfgenaam van zijn vader Joan Paulus de Cort, gewezen schout te Loenhout om de betaling van 676 gld te eisen.

Personen:

| 202-0032 |

Schepenregister 202, Nr 91 23.11.1728

Peeter Jan Arnouts verkocht aan Jan Godrij x Elisabeth Cornelis Marijnissen een beemd, O de Beek, Z en N de erven Michiel van Elsacker en W de erven Cornelis Joosen.

Personen:

| 202-0033 |

Schepenregister 202, Nr 92 23.11.1728

Peeter Jan Rombouts gemachtigd door Dionys Jan Rombouts en Adam Jan Rombouts, broers, verkochten aan de erfgenamen van Michiel van Elsacker een stede 1 B op "het cleyn bosch", O "de boschstraete", Z de nazaten van de Heer Buycx, W de weduwe en kinderen van secretaris Elsackers en N Huybrecht Sporckmans.

Personen:

| 202-0034 |

Schepenregister 202, Nr 93 11.5.1729

Dit is de eerste akte die P. Jordens als gezworen klerk heeft gepasseerd. Meester Guilielmus van Tilborgh, licentiaat in de medicijnen, residerende dokter te Hoogstraten verklaarde dat hij present was bij de visitatie van het dood lichaam van Francis Vercouteren gedaan door de 'chirurzijns' Andries Jacobus Schenck, Rijkevorsel en Joannes Baptist Lamair, Brecht. Volgens hen is vs Francis Vercouteren overleden aan een natuurlijke ziekte.

Personen:

| 202-0035 |

Schepenregister 202, Nr 94 29.5.1729

Vernieuwing. Bernardine Herrij vrouwe van Loenhout en Popendonk als erfgename van wijlen haar man Jan Louis van Sieghem verkocht de heerlijkheid Loenhout aan de Heer van der Laen, ridder van Bisecq, Melin enz. te weten de hoge,midden en lage jurisprudentie, de visserij, de Jacht, het recht tot planten op de straten, het kasteel en de omwaterde huizingen, het recht om de schout, de secretaris, griffier, vorster, koster en andere officieren aan te stellen, het cijnsboek, de windmolen, de korenrenten, de hoeve "het verbrand hoff", heiden, moeren enz. De rechten verkregen bij contract van koop dd 6.9.1689 bij procureur van No in naam van jonker Jan Louis van Sieghem van Sechten, met de edele vrouwe Magdalena de Gamarra x + markies de Melin. Vermelding van de condities van verkoop.

Personen:

| 202-0036 |

Schepenregister 202, Nr 95 25.6.1729

Cassatie. Op 2.5.1729 compareerde voor notaris P. Jordens, Loenhout, Ignatius Jan Naessen, hij ontving van Joannes Mattheus van Elsacker x Magdalena Tappers de kooppenningen van 2 percelen land: "putsacker" en "d'eesterweyde" te Popendonk, getuigen: Niclaes Noteleers en Jan Niclaes van Dijck, gekocht op 14.1.1721.

Personen:

| 202-0037 |

Schepenregister 202, Nr 96 2.8.1729

Erfmangeling. Joannes Cornelis van Dijck en zijn broer Peeter Cornelis van Dijck hebben een mangeling gedaan van 2 akkers hen bevallen bij S/D van 14.10.1727.

Personen:

| 202-0038 |

Schepenregister 202, Nr 97 3.8.1729

Anna Catharina Moons x Jan van den Brande verkochten aan Elisabeth van Elsacker een stede 5 1/2 B en 3 percelen heide 7 B op de Hersseling, gekocht door haar vader Aert Moons op 19.1.1701 van Joan Frans van Elsacker, thans verhuurd aan Sijmon Claes.

Personen:

| 202-0039 |

Schepenregister 202, Nr 98 10.10.1729

Cornelis Hendrick Flips, borgemeester voor 1724 geeft zijn collecteboeken af van zijn borgemeesterschap.

Personen:

| 202-0040 |

Schepenregister 202, Nr 99 31.10.1739

Jonker Craesbeeck de Sittaert, schout, verklaart dat hij geen papieren of documenten rakende de heerlijkheden Loenhout en Popendonk heeft 'verconkert ofte gedemanueert' hij had de papieren geconcigneerd ter griffie van de Soevereine Raad van Brabant.

| 202-0041 |

Schepenregister 202, Nr 100 31.10.1729

Cornelia van Ostaijen laatst weduwe van Joan Wemers transporteerde aan de erfgenamen van Michiel van Elsacker een rente van 600 gld tot last van het dorp van Brecht op de nagelaten goederen van haar schoonvader Lenaert Wemers.

Personen:

| 202-0042 |

Schepenregister 202, Nr 101 21.11.1729

Vernieuwing. Op 4.10.1729 compareerde voor notaris Henricus Rommens, Antwerpen, Guilielmus Bollen, koopman te Antwerpen hij heeft bij vorm van mangeling overgegeven aan E.H. Tilmannus Georgius Alen, kapelaan van St. Quintinuskerk te Hasselt, een huis met annex 2 B 2 R te St. Lambrecht-Herk sorterende in het leen van Wideux bij evictie van 12 gld 's jaars tegen Nijs Codden, vermangeld met een beemd 1/2 G op de Donk te Loenhout en nog een beemd 5 à 6 R te Brecht.

| 202-0043 |

Schepenregister 202, Nr 102 30.12.1729

Borgbrief voor Tergoes. Adriana Jan Nuyts geboren te Loenhout is getrouwd met Jan David Maurits, Tergoes.

Personen:

| 202-0044 |

Schepenregister 202, Nr 103 7.2.1760

Borgbrief voor Minderhout. Elisabeth Dirick Naes Janssen geboren te Loenhout gaat trouwen met Cornelis Peeters wonende te Castel onder Minderhout.

Personen:

| 202-0045 |

Schepenregister 202, Nr 104 13.2.1730

Cornelis Jacob de Cuijper, 67 jaar, Margriet Hendrick Cleiren, 56 jaar x Niclaes Noteleers, Peeter Merten Flipsen, 53 jaar verklaren dat Jan Godrij te Loenhout is geboren van wettige ouders, hij woonde omtrent de kerk, de 1ste declarant heeft een halve ton 'craembier' helpen dragen en de moeder zaliger van de 2de declarant is als vroedvrouw behulpzaam geweest bij de geboorte van vs Jan Godrij.

Personen:

| 202-0046 |