Schepenregisters deel 201 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 201

Schepenregister 201, Nr 1 7.11.1724

Jacob Arnouts, Huybrecht Mathys Goossens, Arnout Cornelis Arnouts, Cornelis van Tijchelt, Cornelis Rombouts en Cornelis Ooms, schepenen van Loenhout verklaren dat voor hen kwamen: Michiel Huygens x Petronella Janssens, zij namen een rente van 600 gld van Catharina van Aecken x + Adriaen van den Berghe, bepand op een woonhuis 1 L bij de kerk, een heiveld 1 L achter Quirijn Willems, een heiveld 1 L achter Aert Moons op de Hersseling, de comparanten competerende bij koop van Geert Vorsselmans op 23.5.1718. De vader van 1ste comparant stelt zich borg.

Personen:

| 201-0001 |

Schepenregister 201, Nr 1 7.11.1724, vervolg

In de marge: gecasseerd op 25.2.1746.

| 201-0002 |

Schepenregister 201, Nr 2 8.11.1724

Jacob Flipsen x + Pieternelle Cornelis Capiteijns ter eenre, Jan Cornelis Capiteijns, momber en Michiel Jacob Flipsen, toeziener der 2 weeskinderen van 1ste comparant met name Cornelis, 11 jaar en Cornelia, 2 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 201-0003 |

Schepenregister 201, Zonder nummer 7.12.1724

Maeyken Huybrecht Fennincx x + Cornelis Huygens met haar momber Cornelis Jan Roelen ter eenre en haar kinderen: Peeter Huygens, Jan huygens, Michiel Huygens, Barbara Huygens x Niclaes van Dijck, Maria Huygens met Arnout Loudts mits afwezigheid van haar man ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 201-0004 |

Schepenregister 201, Zonder nummer 7.12.1724, vervolg

In de marge: 100 gld in het akkoord vermeld, werden gekweten door Dionys Nicolaes van Dijck op 5.1.1734.

Personen:

| 201-0005 |

Schepenregister 201, Nr 3 29.1.1725

Jan Godrij, Peeter Godrij, Nicolaus Godrij, Geert Godrij en Lenaert van Hoijdonck ook voor zijn broers en zuster, Jan Melsen als toeziener der wezen van wijlen Cornelis Melsens x + Adriana van Hoijdonck ontvingen 900 gld van Michiel Huygens x Pieternella Janssens voor de verkoop van een woonhuis bij de kerk ingevolge de conditie dd 7.5.1718.

Personen:

| 201-0006 |

Schepenregister 201, Nr 4 29.11.1725

Jan Jacob de Kuijper x Jenneken Jan Wauters zijn 50 gld schuldig aan Jan Godrij x Elisabeth Cornelis Marijnissen. Pand is een perceel land 4 L op Sneppel.

Personen:

| 201-0007 |

Schepenregister 201, Nr 5

In de marge: Jan Jacob de Cuijper heeft de 50 gld afgelost op 26.3.1726.

Personen:

| 201-0008 |

Schepenregister 201, Nr 6 29.1.1725

Jan Jacob de Kuijper en Anthoni Rommens hebben een akkoord gesloten over 'een questie tusschen hen geresen'.

Personen:

| 201-0009 |

Schepenregister 201, Nr 7 6.2.1725

Vernieuwing. Petrus Jordens gemachtigd door Mattheus Arnouts x Cathlijne Peeters van Dijck voor een notariele akte voor notaris Arnold Valvekens dd 9.6.1724 waarbij Mattheus Arnouts en zijn vrouw verkochten voor 7.200 gld aan E.H. Petrus Jacobus Schoonjans en zijn zuster Catharina Isabella Schoonjans: een stede met huis 1.034 R op de Hersseling, de landerijen 441 R op "Cockstede" aldaar, "het Stoppelblock" 190 R een akker bij "de steenhovenschen acker" 354 R, de erven op "Wilborts 594 R, die de comparanten kochten op 15.2.1720 van secretaris van Beeck.

Personen:

| 201-0010 |

Schepenregister 201, Nr 8 21.2.1725

Proces tussen de erfgenamen Jan Janssen Lippens en de weduwe van Cornelis Jan Lippens over een testament door vs Jan Janssen Lippens gepasseerd voor notaris van der Buyten, sluiten een akkoord over de betaling van 230 gld.

Personen:

| 201-0011 |

Schepenregister 201, Nr 9 22.2.1725

Nijs Niclaes van Dijck x + Elisabeth Jan Lenaerts, ter eenre, Huybrecht Jan Lenaerts als momber en Nijs Jan van Dijck als toeziener der wezen van 1ste comparant met name Jan Nijs, 6 jaar en Cornelis Nijs, 5 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 201-0012 |

Schepenregister 201, Nr 10 23.2.1725

Petrus Herrij, schout, en de schepenen verklaren dat voor hen kwam Petrus Jorden, geconstitueerd door Hendrick Wouter Quirijnen x Magdaleen Goris Gabreels betreffende een schuldbrief: vs Hendrick Wouter Quirijnen is 400 gld schuldig aan Marie Symen Kesselmans, geestelijke dochter en Cathelijn Symen Kesselmans x Willem Wouter Janssen zijnde de koopsom van een stede met huis op Neerven, een perceel land "stuyvesant" gekocht op 1.3.1706.

Personen:

| 201-0013 |

Schepenregister 201, Nr 11 8.3.1725

Hendrick Wouter Quirijnen x Magdaleen Goris Gabreels verklaren in extinctie van een rente van 650 gld aan Maria Symen Kesselmans, verkochten een stede 1 G te Neerven en de goederen van vorige akte.

Personen:

| 201-0014 |

Schepenregister 201, Nr 12 21.3.1725

Cornelis Geeraert van Doren, momber en Wouter Adriaen Nuijten, toeziener der kinderen van wijlen Anthonet van Doren x Adriaen Nuijten ook voor Jan van Doren verkochten aan Adriaen Swaegmaeckers "den regenbemt" 90 R.

Personen:

| 201-0015 |

Schepenregister 201, Nr 13 18.4.1725

Geert van den Heuvel werd aangesteld als momber voor de 2 kinderen van wijlen Laureys van den Langenbergh x Anna Grooters met name Anna en Jan Baptist van den Langenbergh. De vs Geert van den Heuvel heeft rapport gedaan van het overrlijden van zekere Maria Grooters wonende te Hasselt in het huis "de Voetboge". De schepenen vragen aan het magistraat van Hasselt vs Geert van den Heuvel behulpzaam te zijn voor de regeling van de nalatenschap.

Personen:

| 201-0016 |

Schepenregister 201, Nr 14 21.4.1725

Jan Verboven, momber en Jan Matthijs Wircx, toeziener der voorkinderen van wijlen Matthijs Jan Goossens x Margriet Jan Batholomeeussen en Jan Gijsbrecht Gabrielen, momber en Jan Jan Goossens, toeziener der nakinderen van wijlen Matthijs Jan Goossens x + Catharina Matthijs Gabrielen ter eenre en Huybrecht Matthijs Goossens, ter andere zijde, sluiten een akkoord over het borgemeestersboek van 1725 voor een som van 400 gld.

Personen:

| 201-0017 |

Schepenregister 201, Nr 15

In de marge: de 400 gld vermeld in vorige akte werden voldaan op 13.2.1726.

| 201-0018 |

Schepenregister 201, Nr 16 11.5.1725

Lenaert Goris x + Adriaentien Jan Lenaerts ter eenre, Bastiaen Adam Lenaerts, momber en Gommer Goris, toeziener der 2 wezen van 1ste comparant met name: Cornelia Lenaert Goris, 12 jaar en Josijntien Lenaert Goris 9 jaar ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 201-0019 |

Schepenregister 201, Nr 17 12.5.1725

Nijs Nicolaes van Dijck x Perijntien Matthijs Jan Goossens ter eenre en Jan Gijs Gabrielen momber en Jan Janssen Goossens, toeziener der kinderen van wijlen Matthijs Jan Goossens x Cathlijn Gijs Gabrielen met name: Melsen Matthijs Goossens 7 jaar, Michiel Matthijs Goossens, 6 jaar en Elisabeth Matthijs Goossens, 3 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 201-0020 |

Schepenregister 201, Nr 18 16.5.1725

Nijs Nicolaes van Dijck x Perijntien Matthijs Jan Goossens ter eenre, Jan Verboven, momber en Kan Matthijs Wircx, toeziener van het weeskind van wijlen Matthijs Jan Goossens x Margriet Jan Bartholomeeussen met name Jan Matthijs Goossens, 16 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 201-0021 |

Schepenregister 201, Nr 19 1.6.1725

De schepenen verklaren ter rekwisitie van Bastiaen Adriaen Theeus, momber der weeskinderen van wijlen Cornelis Cornelis Arnouts x Jenneken Adriaen Theeus dat de vs weeskinderen een stede met huis 36 L in de Beirestraat toekomt ter waarde van 1.500 gld.

Personen:

| 201-0022 |

Schepenregister 201, Nr 20 6.6.1725

Peeter Cornelis Arnouts verkocht aan Adriaen Arnouts een perceel land 5 L op Popendonk.

| 201-0023 |

Schepenregister 201, Nr 21 25.9.1725

Vernieuwing Lucas Schillemans geconstitueerd door Barbara Theresia Everard x Joan Frans van der Elst verkochten voor de schepenen van Antwerpen een rente van 400 gld aan Maria Blommaerts welke Jan Eestermans x Cornelia Moons verleden op 2.12.1726 t.b.v. Joan Holck x Barbara van Bouchout, bepand op een stenen woonhuis 1 G aan de Huffel en op een schaarbos 4 G op de Vorssingers.

Personen:

| 201-0024 |

Schepenregister 201, Nr 22 3.10.1725

Borgbrief voor Halteren. Jan Verheyen gaat trouwen met Pieternelle Lenaerts van der Valck.

| 201-0025 |

Schepenregister 201, Nr 23 20.11.1725

Lenaert Goris x Maria Cornelis Rombouts laatst weduwe van Christiaen Mattijs Goossens ter eenre, Adriaen Michiel Goossens, momber en Jacob Cornelis Rombouts, toeziener der kinderen van vs Christiaen Mattijs Goossens met name Jan 12 jaar, Michiel, 10 jaar, Cathlijn 4 jaar en Peeter 1 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 201-0026 |

Schepenregister 201, Nr 24 27.11.1725

De schepenen verklaren dat aan Jan Jacob de Cuijper toekomt een zeker huis 1/2 B op Sneppel, een perceel land 9 L aan de ambachtstraat, zij schatten de waarde op 800 gld.

Personen:

| 201-0027 |

Schepenregister 201, Nr 25 28.11.1725

Tussen de weduwe Cornelis Jan Lippens als aanlegger ter eenre en Arnout Cornelis Arnouts, momber der wezen van Cornelis Arnouts x + Jenneken Theus als gedaagde, ter andere zijde, sluiten een akkoord over een obligatie van 150 gld op een huis 1 L.

Personen:

| 201-0028 |

Schepenregister 201, Nr 26 28.11.1725

Peeter van Westerhoven nam een rente van 650 gld van Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willebrord, bepand op een stede met huis 11 L op Neerven, gekocht op 17.3.1722.

Personen:

| 201-0029 |

Schepenregister 201, Nr 27 3.12.1725

Voor Cornelis van der Vloet, schout en de schepenen van Loenhout verschenen Elisabeth van Gastel x Dionys van Burstede, zij verkochten aan Jan Adriaenssen van der Lee x Maria Heestermans, Essen, een stede met huis 25 G op Popendonk gekocht van Petrus Dirven op 14.3.1691 ter extinctie van een rente van 1.400 gld t.b.v. Brigitta Antony, geestelijke dochter, verleden voor notaris van Alleflet op 16.12.1710.

Personen:

| 201-0030 |

Schepenregister 201, Nr 28 5.12.1725

Jan Vermeiren x Cornelia Lambrecht Nijs verkochten aan Flip Jacob Flipsen x Maria Cornelis van Tijchelt een stede met huis 1/2 B op het Oosteinde.

Personen:

| 201-0031 |

Schepenregister 201, Nr 29 5.12.1725

De comparanten van vorige akte ontvingen de betaling van 420 gld voor de vs verkoop.

Personen:

| 201-0032 |

Schepenregister 201, Nr 30 5.12.1725

Vincent Lenaert Vincents x Maria Cornelissen Kenis, Leur-baronie Breda, Jan Marcus Kenis, gewezen momber van de 2de comparante hebben de kwijting betaald van een obligatie van 50 ponden vlaams of 300 gld die op 3.2.1721 werd verleden t.b.v. Marie Cornelissen Kenis bepand op een huis op het Oosteneind nu verkocht aan Flip Jacob Flipsen en zijn vrouw.

Personen:

| 201-0033 |

Schepenregister 201, Nr 31 5.12.1725

Jan Vermeiren x Cornelia Lambrecht Nijs verkochten aan Guilliam Kenis een perceel "het stedeken" 1 1/2 L met een schuur daarop staande.

Personen:

| 201-0034 |

Schepenregister 201, Nr 32 5.12.1725

Jan Vermeiren x Cornelia Lambrecht Nijs verkochten aan Maria Anna van Elsacker en haar zuster Elisabeth van Elsacker een bosveld 1/2 B op "de blaeckt" en een weide in "de vlaest" gekocht van de erfgenamen van Jan Conincx.

Personen:

| 201-0035 |

Schepenregister 201, Nr 33 15.12.1725

Hendrick Cornelis Diricx x Cornelia Arnouts verkochten aan Arnout Cornelis Arnouts x + Jenneken Janssen van Tijchelt der comparanten schoonvader 1/4 in een stede met huis 23 G op Popendonk.

Personen:

| 201-0036 |

Schepenregister 201, Nr 34 20.12.1725

Jan Vermeiren x Cornelia Lambrecht Nijs transporteerden aan Maria van Elsacker een bosveld 1/2 B op "de blaeckt", een weide 2 G in "de vlaest" gekocht van de erfgenamen Jan Conincx, een schaarbos 1 G in de Hollandsestraat.

Personen:

| 201-0037 |

Schepenregister 201, Nr 35 15.1.1716

Adriana Doms x + Cornelis Jan Lippens neemt een rente van 150 gld t.b.v. Maria Josina van Elsacker. Pand: een perceel land 2 L in de Beirestraat genaamd "d"oude hofstede", "den Gorisacker" 1 1/2 L, "de wildert" 1 B gekomen van wijlen haar man bij testament dd 24.1.1720 gekomen van een S/D dd 27.2.1683.

Personen:

| 201-0038 |

Schepenregister 201, Nr 36 15.2.1726

Borgbrief voor Hoogstraten. Pieternelle Niclaes Peeter de Bie gaat trouwen met Dirick Houts.

Personen:

| 201-0039 |

Schepenregister 201, Nr 37 8.3.1726

Willem Lambrecht Broomans neemt een rente van 200 gld t.b.v. Guiliam Kenis. Pand: een stede met huis en brouwerij 5 G op Terbeek hem bevallen bij S/D dd 27.11.1706 belast met een obligatie van 30 gld t.b.v. Elisabeth Lambrecht Broomans x Jan Goris Rombouts.

Personen:

| 201-0040 |

Schepenregister 201, Nr 38 11.3.1726

Jacob de Cuijper x Jenneken Jan Wouters nemen een rente van 350 gld t.b.v. E.H. Petrus van der Wee, priester te Antwerpen. Pand een huis 1/2 B op Sneppel in de Ambachtstraat.

Personen:

| 201-0041 |

Schepenregister 201, Nr 39 26.3.1726

Willem Adriaenssen, Rijkevorsel x Maria Cornelis Janssen, Anthoni Cornelis Rombouts x Anthonet Jan Wouters hebben de kwijting ontvangen van een rente van 200 gld van Jan Jacob de Cuijper x Jenneken Jan Wouters, de rente deels gekomen van het testament van wijlen Cathalijn Willem de Proost x + Christiaen Geert Vorsselmans dd 6.3.1724 en deels bij koop van de weeskinderen van Peeter Jan Wouters en van Maeyken Anthonis van Aecken x + Jan Wouters dd 26.4.1698.

Personen:

| 201-0042 |

Schepenregister 201, Nr 40 3.4.1726

Anthoni Cornelis van Gastel transporteerde voor 270 gld aan E.H. Egidius Adriaenssen, priester te Antwerpen een stuk land "den poorthoff" 1 G aan "den molenacker, een perceel erve 1 L op "'t huffelheylaert".

Personen:

| 201-0043 |

Schepenregister 201, Nr 41 15.4.1726

De schepenen certificeren dat Roelandus Langenbergh geboren te Loenhout wettige zoon van Laureys Langenbergh x Cornelia Henghselmans zich steeds behoorlijk heeft gedragen.

Personen:

| 201-0044 |

Schepenregister 201, Nr 42 15.5.1726

De schepenen verklaren ter rekwisitie van Jacob Lenaert Fennincx dat ij een stuk land 1 L bezit op Popendonk, een beemd 1 G op de Donk, een schaarbos 3 L in de Beirestraat. Zij schatten de waarde op 350 gld.

Personen:

| 201-0045 |

Schepenregister 201, Nr 43 8.8.1726

Notaris Vredenbergh gemachtigd door Elisabeth van Gastel x + Dionys van Burstede en haar kinderen, Adriana Dionys van Burstede x Goris Vergouwen, Catharina Dionys van Burstede en Jacob Dionys van Burstede verkochten aan Jan Adriaenssen van der Lee x Maria Heestermans, Essen, een stede met huis 25 G op Popendonk.

Personen:

| 201-0046 |

Schepenregister 201, Nr 44 9.8.1726

Vernieuwing van een akte gepasseerd te Antwerpen op 9.8.1726. Voor notaris M. Francot compareerden Jan Adriaenssen van der Lee x Maria Heestermans, Essen, zij nemen een rente van 1.900 gld t.b.v. Catharina Diricxsens x + Jacobus Antoni, gehypotekeerd op de goederen van vorige akte.

Personen:

| 201-0047 |

Schepenregister 201, Nr 45 21.10.1726

Vernieuwing van een akte verleden voor de hoofdbank van Deurne en Borgerhout op 11.10.1723. Voor Peeter Mortelmans en Arnout Selderslaghs, schepenen der hoofdbank van Deurne en Borgerhout kwamen Bernardine Louise Herrij, vrouwe van Loenhout en douarière van Jan Louis van Siegen. Zij doet een donatie inter vivios aan haar neef Petrus Herrij, schout van Loenhout, zijnde de heerlijkheid van Loenhout met vogelrije, visserije, jacht, hoge en lage jurisdictie, de cijnsboek, recht van stellen van Schout, Meyer, schepenen, leenmannen, secretaris, griffier en vorsters, alles gekregen van haar man bij testament dd 23.12.1705.

Personen:

| 201-0048 |

Schepenregister 201, Nr 46 21.10.1726

Borgbrief voor Minderhout. Joan Hubert Bode gaat trouwen met Anthonet Damen geboren te Tilburg.

Personen:

| 201-0049 |

Schepenregister 201, Nr 47 20.11.1726

Goris Hendrick Vergouwen, momber en Mattheus Conincx, toeziener der minderjarige kinderen van Francis Heestermans, notaris Petrus Jordens gemachtigd door Cornelis Francis Heestermans, Cornelis Jan Heestermans, Petrus Cockaert x Elisabeth Heestermans, kinderen van wijlen Jan Heestermans verkochten aan Mattheus van Gilse een huis met toebehoren 1/2 B op de Huffel aan "den cruysbooghhoff".

Personen:

| 201-0050 |

Schepenregister 201, Nr 47 20.11.1726, vervolg

Daaronder: de heer van Gilse heeft de koop gecalengierd van Jacob Arnouts de originele koper.

Personen:

| 201-0051 |

Schepenregister 201, Nr 48 4.12.1726

Anthoni Jacques Gerardi, procureur, gemachtigd door Anna Maria Dams. Hij heeft de kwijting ontvangen van een rente van 800 gld van Elisabeth van Huysen, geestelijke dochter, betalende voor de erfgenamen van Cornelis Heestermans x Jenneken van Huysen dd 11.12.1708, bezet op een schoon woonhuis aan "den heuvel" palende aan "het schuttershoff".

Personen:

| 201-0052 |

Schepenregister 201, Nr 49 7.3.1727

Maria Peeter Rombouts x + Peeter Willem Bevers en haar zuster Cornelia Peeter Rombouts, geestelijke docter, verkochten aan Jan Janssens Rombouts en Peeter Janssen Rombouts de helft van een beemd 1/2 B.

Personen:

| 201-0053 |

Schepenregister 201, Nr 50 12.3.1727

Peeter Mertens Flipsen en Jan Jan Roelen Beterams verklaren op verzoek van Hendrick Smits dat zij op de laatste zondag van september 1926 de week voor Loenhout kermis toen zij het bier dat 1ste comparant gebrouwen had in de kelder droegen van rekwirant, geen azijn hebben gezien. Er waren alleen 2 tonnen te weten één waarin rekwirant dagelijks tapte voor 'het volck ten sijnen huise comende' en de andere ton met een 'steirt van suer bier'.

Personen:

| 201-0054 |

Schepenregister 201, Nr 51 18.3.1727

Aernout Cornelis Arnouts en zijn zoon Adriaen Arnouts verkochten aan Hendrick Cornelis Diricx x Cornelia Arnouts een stede met huis 23 G op Popendonk o.a. belast met renten van 300 en 250 gld aan Anna Catharina Verdaet.

Personen:

| 201-0055 |

Schepenregister 201, Nr 52 7.4.1727

Willem Wouter van Ostaeyen, 23 jaar, verklaarde op verzoek van Jan Matthijssen alias Roovers dat hij op passiezondag ten huize van de herberg van vs Jan Matthijssen was en daar een ruzie meemaakte met Joris Adriaenssen betreffende de dochter van vs Jan Roovers.

Personen:

| 201-0056 |

Schepenregister 201, Nr 53 7.4.1727

Cornelis Beterams en Hendrick Smits, herbergiers, verklaren dat vs Joris Adriaenssen Jan Matthijssen niets anders deed dan 'geduerighlijck crackeelen en ongeoorloofde woorden te spreken' enz.

Personen:

| 201-0057 |

Schepenregister 201, Nr 54 7.4.1727

Cornelis Heestermans, Antonius Gerardi, procureur gevolmachtigd door Petrus Cockaert x Elisabeth Heestermans, Franciscus Heestermans verkochten aan Cornelis van Gastel een perceel land 5 L op Neerven genaamd "het stedeken".

Personen:

| 201-0058 |

Schepenregister 201, Nr 55 6.5.1727

Borgbrief voor Hoogstraten. Maria Lambrecht Arnouts gaat trouwen met Govaert Verraert.

Personen:

| 201-0059 |

Schepenregister 201, Nr 56 11.6.1727

Christiaen Janssen Vorsselmans, Matthijs Janssen Vorsselmans en Jan Vorsselmans, kinderen van Jan Vorsselmans x + Margriet de Crom, Jan Vorsselmans ook als momber van Adriaen Vorsselmans allen samen geven zij procuratie aan Pauwel Cornelis de Crom en Pauwel Wouters van Velthoven om voor de raad van Brabant te 's Gravenhage de nalatenschap te regelen van Joannes Augustinus de Crom.

Personen:

| 201-0060 |

Schepenregister 201, Nr 57

Michiel Huygens en Peeter Jan Ooms, schepenen certificeren ter rekwisitie van Jacob Lenaert Fenincx dat hij op Popendonk een stede met huis 1 B bezit en nog een perceel land 4 L. De waarde werd geschat op 500 gld.

Personen:

| 201-0061 |

Schepenregister 201, Nr 58 23.7.1727

Jacob Lenaert Fenincx neemt een rente van 259 gld t.b.v. E.H. Petrus van der Wee; priester te Antwerpen. Bepand op de goederen van vorige akte.

Personen:

| 201-0062 |

Schepenregister 201, Nr 59 28.7.1727

Verklaring door Jacob Lenaert Fenincx betreffende zijn eigendommen, zie Nr 57 en Nr 58.

Personen:

| 201-0063 |

Schepenregister 201, Nr 60 20.8.1727

De schout en de schepenen verklaren ter rekwisitie van Bernardine Louise Herrij douarière van wijlen Jan Louis van Siegen zaliger, heer van Loenhout dat zij de enige erfgename is van haar man volgens testament gepasseerd voor notaris Joan Frans van Elsacker op 23.12.1705.

Personen:

| 201-0064 |

Schepenregister 201, Nr 61 29.8.1727

Sibilla de Winter x Hendrick Smits machtigen haar broer Cornelis de Winter wonende te Roosendaal om te Middelburg in Zeeland de nalatenschap te regelen van Thomas en Jacobus de Winter hun broers welke overleden zouden zijn op zee volgens informatie van de 'Oost-Indische caemer' te Middelburg.

Personen:

| 201-0065 |