Schepenregisters deel 200 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 200

Schepenregister 200, 22.4.1723

Cornelis Jan Roelen Bertrams, oud borgemeester van 1722 gecommiteerd zijnde bij Jacobus Cornelis Arnouts, Huybrecht Mattijs Goossens, Cornelis Peeter Rombouts, Cornelis Adriaen van Tijchelt, Cornelis Jan Ooms, Arnout Cornelia Arnouts en Goris Sijmen Rombouts, schepenen, Anthoni Mattijs Goossens, Anthoni Peeter Anthonissen en Adriaen Ooms, gezworen bedezetters bij schriftelijke commissie van 20.2.1723 lenen 300 gld van Isabella Theresia van Cantelbeeck, geestelijke dochter te Antwerpen, verbonden aan de goederen van vs personen.

Personen:

| 200-0001 |

Schepenregister 200, 29.4.1723

Vernieuwing. Op compareerden voor Jacques de Bruyn, priester en notaris te Antwerpen: E.H. Hubertus Sporckmans, pastoor van St. Andries en zijn zuster Theresia Sporckmans x Joannes van Soest, Zij ontvingen 700 gld van Jacomijn Gulliams laatst weduwe van Adriaen Vermeiren tevoren weduwe van Jan Doms, ter kwijting van een rente tot last van Michiel Peeter van Antwerpen, verbonden aan de helft van een stede 5 1/2 B te Loenhout, nader uitgedrukt bij 'de voluntaire condemnatie' dd 9.5.1664 voor de schepenen te Antwerpen.

Personen:

| 200-0002 |

Schepenregister 200, 3.6.1723

Zuster Elisabeth Bertrams, geestelijke dochter transporteerde aan E.H. Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willeborts, een rente van 400 gld ten laste van Jan Anthoni Vergouwen en zijn zuster Geertruyt Vergouwen, Wuustwezel, verleden op 4.7.1709 voor Baudewijn Heuvelmans en Mattijs Anthoni Goossens, schepenen van Loenhout.

Personen:

| 200-0003 |

Schepenregister 200, 3.6.1723

Jacobus Arnouts en Huybrecht Mattijs Goossens, schepenen, verklaren ter rekwisitie van Christiaen Janssen Vorsselmans en zijn broer Mattijs Janssen Vorsselmans waar moeder van was Margriet de Crom dat zij hun kost verdienen met 'labeur'.

Personen:

| 200-0004 |

Schepenregister 200, 7.7.1723

Jacob Cornelis Arnouts verklaart onder eed dat de calengiering van bloedswege op 21.1.1723 voor meier en mannen van leen te Zundert door Anthoni de Groot, notaris, de koop heeft gedaan van een huis 2 G gelegen over de kerk van Zundert als Mattheus Arnouts voor zichzelf voor de helft en Joseph van den Bolck voor zichzelf en Jan Peeter Tacx als toeziener van Franchois, Joanna, Margareta en Theresia van den Bolck voor de andere helft verkochten aan Hendricus van Goorberg volgens koopcontract dd 14.1.1723.

Personen:

| 200-0005 |

Schepenregister 200, 7.7.1723

Beatrix Gerardi, geestelijke dochter, Lenaert Verschueren, Brecht, ook als momber der kinderen van zijn zoon wijlen Jan Verschueren, Peeter van Riel, momber der kinderen van wijlen Cathelijn Braumels x + Merten Willem Aerden en Cornelis Simons x Cornelia Verschueren verkochten aan E.H. Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willeborts, een 'hooymade' 2 G, O Adriaen Ladthouwers, Z de erven Joan Frans van Elsacker, W secretaris Elsackers en N Jan Jacob Kenis, een 'hooymade' 1/4 B op "de blaeckt", O Daniel Jacob Kenis, Z de erven Adriaen Swaekemakers, W "de nonnenbeemden" en N Mattijs Merttens.

| 200-0006 |

Schepenregister 200, 7.7.1723

Vernieuwing. Op 2.4.1718 compareerden voor notaris Paulus Gerardij, secretaris van Kiesecom, wonende te Leuven, Anna Gerardij, begijn te Hoogstraten, Francis Gerardij, Brecht, Anthoni Gerardij, notaris te Brecht, Lenaert Gerardij, secretaris te Broechem en Oelegem, ook voor Jacob Gerardij, secretaris van Schoten en Joan Ignatius Gerardij, notaris en griffier van Villers Thil in Waals Brabant, Barbara Gerardij x Jan Lemmens, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Meester Jacob Gerardij x + Anna Boukaert verkochten aan hun zuster Beatrix Gerardij, geestelijke dochter, hun deel in 2 stukken 'hooybemden' 1 G op "de blaeckt, O de erven Cornelis van Aerde, Z en W St. Margrietendael en N de kinderen van Anthoni Bernaerts.

Personen:

| 200-0007 |