Schepenregisters deel 199 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 199

Schepenregister 199, 17.3.1722

Goris Sijmon Rombauts, Adriaentien Sijmon Rombauts x + Cornelis de Haen, Marie Sijmon Rombauts x Joos Jan Cornelissen samen voor Catharina Lens x + Cornelis Sijmon Rombauts (overleden te Lier) verkochten aan Cathelijn Adriaen Vergauwen x + Baudewijn Heuvelmans een weide 1/2 B te Neerven, O Anthoni Peeter Anthonissen , Z de erven Joan van Elsacker, W Peeter Verheijden en Jan Goris Rombauts en N "de bosstraet".

Personen:

| 199-0001 |

Schepenregister 199, 17.3.1722

Marianne en Elisabeth van Elsacker verkochten aan Peeter van Westerhoven x Marie Jan Sijmons een stede 1/2 B te Neerven, O de straat, Z weduwe en kinderen Naudewijn Heuvelmans, W het volgende stuk, N de erven Jan Clasen, een stuk land en een weide 1/2 B aldaar.

Personen:

| 199-0002 |

Schepenregister 199, 17.3.1722

Borgbrief voor Kalmthout. Catharina van Ostaeyen geboren te Loenhout is getrouwd met Jan Janssen Willemen geboren te Kalmthout.

Personen:

| 199-0003 |

Schepenregister 199, 13.4.1722

Cornelis Jacob de Kuijper is 50 gld schuldig aan Michael Jan van Elsacker verbonden aan de helft van een woonhuis 1 G bij het Oosteneind waarvan de andere helft eigendom is van zijn kinderen, O en Z de weduwe Baudewijn Heuvelmans en Guilliam Kenis, W "den dijck" en N de erven Joan Frans van Elsacker.

Personen:

| 199-0004 |

Schepenregister 199, 15.4.1722

Jacob Lenaert Fenincx x + Cathelijn Mattijs Goossens ter eenre en Kerstiaen Mattijs Goossens, momber en Geert van de Cloot, toeziener der 3 onbejaarde weeskinderen van vs Jacob Lenaert Fenincx ter andere zijde, sluiten een akkoord over het sterfhuis van Cathelijn Mattijs Goossens.

Personen:

| 199-0005 |

Schepenregister 199, 22.4.1722

Borgbrief voor Ossendrecht. Mattijs Adriaensen gaat trouwen met Cornelia Geertsen.

Personen:

| 199-0006 |

Schepenregister 199, 23.4.1722

Anneken Jan Bertholomeeussen x + Mattijs Anthoni Wirckx, Merten Laureyssen en Jan Verboven, momber en toeziener de minderjarige kinderen van vs Mattijs Wirckx zijn 1.100 gld schuldig aan Isabella Jacobs x + Petrus Henricus Schut, schepen te Antwerpen, verbonden aan een stede 5 1/2 G te Sneppel, O Joan Frans van Elsacker, Z de straat, W Merten Laureyssen, N Mattijs Jan Goossens gekocht op 15.12.1698 van Catharina van Gilse, een perceel land 5 L aldaar, O Adriaen Vermeeren en zijn vrouw, Z Melsen Meeussen, W het beekje en Anthoni Jan Wirckx en N de straat, gekocht op 18.4.1710 van Gabriel van den Bleeke, een perceel land 1/2 B "het steken", O Jan Daems, Z de erven Geert Simon Peeter, W de loop en N Hendrick Jan Wirckx, een perceel "de hofstadt" 1 G, O Hendrick Jan Bertholomeeussen, Z zichzelf, W Mattijs Jan Goossens en N het straatje, bekomen bij S/D dd 18.3.1709, enz.

Personen:

| 199-0007 |

Schepenregister 199, 21.5.1722

Cornelis Jacob Peeter Jans x Anneken Sijmon Sijmons die tevoren weduwe was van Jan Peeter Goossens, Jan Verboven, momber der kinderen van 1ste comparant ontvingen 100 gld als aflossing van een rente van Martinus Laureyssen als momber van Anneken Jan Bertholomeeussen waar vader van was Mattijs Anthoni Wirckx, rente verleden op 16.12.1709.

Personen:

| 199-0008 |

Schepenregister 199, 21.5.1722

Joannes Mattheus van Elsacker en Maria Josina van Elsacker ontvingen de aflossing van een rente van 20 gld van Martinus Laureyssen als momber van Anneken Jan Bertholomeeusen, rente verleden op 14.12.1691.

Personen:

| 199-0009 |

Schepenregister 199, 21.5.1722

de comparanten ut ante ontvingen de aflossing van een rente van 50 gld van dezelfden, rente verleden op 22.7.1711.

Personen:

| 199-0010 |

Schepenregister 199, 14.7.1722

Vernieuwing. Op 10.7.1722 compareerden voor notaris Leonard Constantin Gerardi, Elisabeth van Tolhuysen x Jacobus Jaspers, Wilmarsdonk, zij verkochten in 1721 voor 879 gld aan Jan van Tolhuysen x Barbara Gijsen, hun broer en zwagerin, de helft van 3 percelen land 3 G aan "den wintmolen".

Personen:

| 199-0011 |

Schepenregister 199, 21.10.1722

Jacob Janssens, schout van Mol, Balen en Dessel en zijn gemalin Anna Hooftman verklaren dat hun dochter Maria Jacob Janssens de geestelijke staat zal aannemen in het begijnhof te Lier, zij transporteren t.b.v. vs begijnhof een rente van 300 gld uit een meerdere rente van 1.200 gld ten laste van Jan Wemers, verbonden aan een stede 5 L omtrent de kerk van Loenhout, O de pastorie en de kinderen Michiel van Elsacker, Z Joan Frans van Elsacker, W de molenstraat en N de kerkhofmuur, en nog meerdere percelen gelegen te Brecht.

Personen:

| 199-0012 |

Schepenregister 199, 26.10.1722

S/D der goederen van Adriaen van Tijchelt x Digne Jan Neefs.

Personen:

| 199-0013 |

Schepenregister 199, 26.10.1722, vervolg 1

Jacob van Tijchelt is bevallen: het woonhuis 1 G te Popendonk en enige percelen land.

Personen:

| 199-0014 |

Schepenregister 199, 26.10.1722, vervolg 2

Anna Adriaen van Tijchelt x Cornelis Gabreel Goris is bevallen: de schuur en de gronden 1 G daarrond, enz.

Personen:

| 199-0015 |

Schepenregister 199, 26.10.1722, vervolg 3

Cornelis Adriaen van Tijchelt is bevallen: het turfhuis en de grond 1 G daaraan, enz.

Personen:

| 199-0016 |

Schepenregister 199, 26.10.1722, vervolg 4

Peeter Adriaen van Tijchelt is bevallen: land en beemden te Popendonk.

Personen:

| 199-0017 |

Schepenregister 199, 26.10.1722, vervolg 5

Elisabeth Adriaen van Tijchelt x Adriaen Gijsbrecht Mattijssen is bevallen: verschillende percelen te Popendonk.

Personen:

| 199-0018 |

Schepenregister 199, 26.10.1722, vervolg 6

Cornelia Adriaen van Tijchelt x Joris van der Saecken is ook bevalllen: verschillende percelen te Popendonk.

Personen:

| 199-0019 |

Schepenregister 199, 17.11.1722

Cornelis Lenaert Gijsen, Brecht, heeft de aflossing ontvangen van een rente van 40 patakons van Mattijs Gabreel Goossens, momber der onbejaarde kinderen van Jan Anthoni Wirckx x Cathelijn Peeter Theuns. De rente was verleden op 14.12.1700

Personen:

| 199-0020 |

Schepenregister 199, 15.12.1722

Lenard Constantin Gerardi, secretaris van Broechem en Oelegem en notaris te Antwerpen, gemachtigd door Maria de Boeij x Urbanus Mommaerts, Dictus Lootens?, Anna de Boeij x N. de Keijser allen wonende te Antwerpen, ook als curator van de boedel van wijlen Jacob van Pelt x Joanna van der Buijten verkochten aan Geert van den Heuvel en zijn vrouw 2/3 van een stuk land 1 V op Sneppel akker, O Baudewijn Heuvelmans erfgenamen, Z de erven Joan Frans van Elsacker, W de erven Michel van Elsacker en N "de bautinghstraet".

Personen:

| 199-0021 |

Schepenregister 199, 30.1.1723

Vernieuwing. Op 9.10.1751 compareerden voor notaris Anthoni Jacob Gerardi, Brecht, Merten Adriaen Merttens uit Brecht, hij is 1.200 gld schuldig aan de Heilige Geesttafel van Brecht verbonden aan zekere beemden en bossen 3 à 4 L te Loenhout.

| 199-0022 |

Schepenregister 199, 3.2.1723

Bertholomeus van Engelen, Zundert x Peternelle Snepvangers verkochten aan Hendrick Smits en zijn vrouw "de muntbemt" 2 1/2 L, O en N de beek, Z de erven Cornelia van der Buyten en W Wauter Adriaen Sips erfgenamen.

Personen:

| 199-0023 |

Schepenregister 199, 3.3.1723

De schepenen verklaren dat Jacomijn Anthoni Gulliams x + Adriaen Vermeiren volgende goederen bezit: een stede 37 L aan de Hoenderstraat, een weide te Sneppel 1 B, enz. De waarde werd geschat op 3.000 gld.

Personen:

| 199-0024 |

Schepenregister 199, 4.3.1723

Peeter Janssen van Dijck verkocht aan zijn broer Cornelis Janssen van Dijck zijn kindsdeel zijnde 1/4 van een stede 7 L aan de Heistraat, 1/4 van een weide 5 L op Terbeek, 1/4 van een perceel land 1 G op "'t hesschotacker", 1/4 van "het ackerblock" 1/2 B, enz.

Personen:

| 199-0025 |

Schepenregister 199, 4.3.1723

Peeter Janssen van Dijck en Cornelis Janssen van Dijck verdelen de goederen nagelaten door hun vader Jan van Dijck en doen uitkoop tegen hun broers en andere erfgenamen.

Personen:

| 199-0026 |

Schepenregister 199, 4.3.1723, vervolg 1

Voor 1/3 is Peeter bevallen: een woonhuis met kamer te Neerven en een perceel land daarachter gelegen, O Peeter Veraert, Z en W Cornelis Jan van Dijck en N het vs woonhuis, een perceel land "Hanne Verkaert" 1 1/2 L, O en N Jan Melsen Luycx, Z Anna Pellens weduwe Maesen tot Brecht, W Stapelheide, "de gagelsche weide" 1 G, enz.

Personen:

| 199-0027 |

Schepenregister 199, 4.3.1723, vervolg 2

Cornelis is voor 2/3 bevallen de schuur en het turfhuis, een perceel land achter de schuur 2 G en nog verschillende percelen land.

Personen:

| 199-0028 |

Schepenregister 199, 10.3.1723

Marie Bastiaen Lambrechts x + Adriaen Aerts verkocht aan Cornelis Jacob Peeter Jans een "hooymade' 1 G op "het schoubosch".

Personen:

| 199-0029 |

Schepenregister 199, s.d.

Jacob Jan Peeters verkocht zijn 'corenwasch ten velde' staande op de goederen van de vrouwe van Loenhout aan zijn broer Jan Peeters, Wuustwezel, om daarmee zijn belastingen te betalen: 40 gld aan Jan Melsen Luycx, borgemeester van 1715, 46 gld aan Dionys van Hal, borgemeester van 1716, 21 gld aan Cornelis van Gastel, borgemeester van 1719, 124 gld aan Cornelis van Dijck, borgemeester van 1720, 52 gld aan Jan Verboven, borgemeester van 1721, een som aan hen bekend aan Cornelis Jan Roelen, borgemeester van 1722 en de XXe penning aan Marcus Kenis voor het jaar 1722.

Personen:

| 199-0030 |

Schepenregister 199, 18.3.1723

De schepenen verklaren dat Lenaert Huybrecht Fenincx x + Maria Jacob Theus en zijn zoon Jacob Lenaert Fenincx volgende goederen bezitten: een stede 1/2 B op Sneppel, O de straat, Z Michiel Vorsselmans erfgenamen, W zichzelf en N Jacob Meyvis erfgenamen, een weide 1 G, een beemd 5 L in "de dorens", enz. De waarde der goederen werd geschat op 2.400 gld.

Personen:

| 199-0031 |

Schepenregister 199, 1.4.1723

Borgbrief voor Nispen. Jan Geert Janssen geboren te Loenhout gaat trouwen met Catharina .....(niet ingevuld).

Personen:

| 199-0032 |

Schepenregister 199, 15.4.1723

Jacomijn Anthoni Gulliams x + Adriaen Vermeiren en Peeter Doms zijn, elk voor de helft, 1.400 gld schuldig aan Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willeborts te Antwerpen, verbonden aan al hun goederen te Loenhout.

Personen:

| 199-0033 |

Schepenregister 199, 22.4.1723

Vernieuwing. Op 19.11.1716 compareerden voor notaris Crabbe, Antwerpen, Hendrick Diercxsen, koopman, verkocht aan E.H. Petrus van Elsacker een rente van 29 gld die Willem Vermeiren op 26.4.1716 had verleden, verbonden aan een stede 8 L te Sneppel, O Adriaen Aernout van Ostaeijen, Z de straat, W Jacob Meyvis en N secretaris van Beeck, "de Biestweide" 4 L te Sneppel enz.

Personen:

| 199-0034 |