Schepenregisters deel 198 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 198

Schepenregister 198, 6.2.1719

Vernieuwing. Op 16.1.1719 compareerde voor de schepenen te Antwerpen Cornelis Schatten x + Susanna Maria de Wael gemachtigd door een testament voor notaris Ockers dd 13.3.1697. Hij verkocht aan Peeter van Beringen en Michiel Gijsens, mombers van Joannes Franchois Pittoirs een rente van 100 Kgld, verbonden aan een hoeve 11 B die toebehoorde aan Catharina Brabants gekocht op 26.3.1688 van Cornelis Aert van Tichel en gecalengierd op 2.10.1694. De hoeve te Loenhout was verpacht aan Anthoni Bertholomeeussen aan 1ste comparant aangekomen bij transactie der goederen van wijlen Maria Lambreghts x + Philip Francois de Wael.

| 198-0001 |

Schepenregister 198, 21.2.1719

Cornelis Joos Vermeiren, Francis van Beedthoven gemachtigd door Anneke Frans Vorsselmans x + Pieter Jan Nijssen, Wouw, Francois Christiaenssen Vorsselmans ook voor Merten Joosen, molenaar en voor Wouter Mattijssen Hagenaers x Anna Christiaenssen Vorsselmans, Matthijs Anthoni Wircx als momber der onbejaarde kinderen van wijlen Cornelis Jan Wircx verkochten aan Jan Peeter Rombouts een perceel land 4 L op Sneppel, O en N de straat, Z de erven Bastiaen Bertholomeeussen, W Lendert Fenincx, een perceel land 7 L aldaar, O en N de straat, Z Mattijs Jan Goossens en W Willem Vermeiren.

Personen:

| 198-0002 |

Schepenregister 198, 25.2.1719

Jan en Peeter Cornelis Huijben ook voor hun zuster Anna Cornelis Huijben x Adriaen Jan Mattijssen verkochten aan Jan Peeter Huijben een woonhuis 1 B op Terbeek, O en Z "het heijken", W en N de straat.

Personen:

| 198-0003 |

Schepenregister 198, 25.2.1719

Emerentia Goris Gabreels x + Peeter Adriaen Huijben en daarna weduwe van Jan van Oirle met haar kinderen Jan en Cornelis Huijben nemen een rente van 700 gld van Petrus Jacobus Schoonjans en zijn zuster Catharina Isabella, gebruikt ter kwijting van een rente van 500 gld geheven door de Heer de Leeuw op een stede die vs Jan Peeter Huijben gekocht had voor 300 gld van Peeter, Jan en Anna Cornelis Huijben en verkocht aan Petrus Jacobus Schoonjans en zijn zuster Catharina Isabella Schoonjans verbonden aan de goederen getaxeerd door de schepenen op 5.1.1719.

Personen:

| 198-0004 |

Schepenregister 198, 2.3.1719

Geert Belders?, Zundert is 200 gld schuldig aan Joannes Petrus Noijens, Antwerpen, verbonden aan een stede 5 L op het Oosteneind, O en W Adriaen van Halle, Z de straat, N Wouter Rennen, een weide 1 G achter "de schoordijck", "de cnodder" 4 L, O de weduwe en erfgenamen van Mattijs Anthoni Goossens, Z Guilliam Kenis, W de weduwe en erfgenamen van Hendrick Vergouwen en N Adriaen van Halle, een stuk land 2 G op Sneppel gekocht van Cornelis Vlemincx.

| 198-0005 |

Schepenregister 198, 16.3.1719

De schepenen bevestigen dat Cornelis Cornelis Huijben volgende goederen bezit: een woonhuis 1 G op Terbeek, O de straat, Z en W de weduwe en kinderen Peeter Adriaen Huijben en N Peeter Verboven en Peeter Arnouts, "het stedeken" 1 G op de Hersseling, O de erven Peeter Joris Koecken, Z de straat, W "het heijken" en N secretaris Elsackers, "de stadtrijt" 1 G, O Anthoni Cornelis van Gastel, Z Mattijs Jan van Tijchelt, W de weduwe en kinderen van Peeter Adriaen Huijben en N ...., "het leegh buynder" 1 1/2 L op het Hesschot, O het weeskind Jan Janssens Arnouts, Z Cornelis Joos Vermeiren, W Jan Laureys van Gorp en N de straat. De waarde der goederen werd geschat op 1.200 gld.

Personen:

| 198-0006 |

Schepenregister 198, 17.3.1719

Vernieuwing. Voor notaris Franchois Hermans te Antwerpen compareerden op 3.3.1719 Gaspar Marianne de Leeuw x + Catharina Theresia Canjuweel, Michiel Dullaert, griffier te Beveren, gemachtigd door Anthoni de Leeuw en Petrus Crombeen voogden der wezen van 1ste comparant verkochten aan Isabella Verbruggen een rente van 31 gld 's jaars die Aernout van Oerle bij erfdeling compareerden op 11.5.1697 t.b.v. wijlen Catharina Theresia Canjuweel, verbonden aan een weide 5 L bij "den schoordijck", een stuk land 3 1/2 L op de Huffel, een stuk land op "den molenacker" aan "het molengat" waarvan de vernieuwing is geschied op 10.12.1697 te Loenhout, item een rente van 18 gld 's jaar die Adriaen Peeter Peeters op 15.9.1693 had verleden voor de schepenen van Wuustwezel t.b.v. vs Theresia Canjuweel.

| 198-0007 |

Schepenregister 198, 1.4.1719

Mattijs Adriaen Weerts verkocht aan Adriaen Ladthouwers x Margriet Mertens Hendricx een bosveld 1/2 B, O Mattijs Jan Goossens op den Tongelbergh, Z Joan Frans van Elsacker, W de erven Mattijs Putcuyps de oudere en N de weduwe Hendrick Vergouwen.

Personen:

| 198-0008 |

Schepenregister 198, 1.4.1719

Adriaen Ladthouwers x Margriet Mertens Hendricx is 200 gld schuldig aan Petrus Jacobus Schoonjans, priester, en zijn zuster Catharina Isabella Schoonjans verbonden aan het bosveld van vorige akte en op een beemd 1 B op Sneppel, O de beek, z Cornelis Jan Roelen, W een straatje en N Goris Lambrecht van Staeyen.

Personen:

| 198-0009 |

Schepenregister 198, 5.4.1719

Cornelis Cornelissen Huijben is 550 gld schuldig aan Isabella Strijpen verbonden aan een woonhuis 1 G op Terbeek, O de straat, Z en W de weduwe en kinderen van Peeter Adriaen Huijben, N Peeter Verboven en Peeter Arnouts, "het stedeken" 1 G op de Hersseling, enz.

Personen:

| 198-0010 |

Schepenregister 198, 22.5.1719

Peeter Jan Goossens x + Elisabeth Peeter Nouts en zijn dochter Marie Peeter Goossens x + Renier Mattijs Ooms zijn 450 gld schuldig aan Cornelia Jans Verboven, jonge bejaarde dochter uit Antwerpen verbonden aan "bootshoff" 1 L op Terbeek, O, Z en N Cornelis Joos Vermeiren, W Peeter Vermeiren, "den verloren kost" 1 G, O de erven Lenaert van de Cloot, Z de akkerstraat, W de erven Adriaen Arnouts van Ostaeyen en N de erven Peeter Adriaen Huijben, een 'hooymade' 1/4 B op "het moenbosch", O de beek, Z Cornelis Joos Vermeiren, W Joan Frans van Elsacker en N Michael Pellens, "den haeck beemt" 1 G, O Peeter Verboven, Z Adriaen Peeter Broomans, W Dionys van Hal en N Cornelis Joos Vermeiren.

Personen:

| 198-0011 |

Schepenregister 198, 1.6.1719

Joannes Mattheus van Elsacker, secretaris x Magdalena Tappers ontvangen de aflossing van een rente van 150 gld van Peeter Jan Goossens verleden op 2.1.1712.

Personen:

| 198-0012 |

Schepenregister 198, 8.8.1719

Adriaen Anthonissen van Hal x + Emerens van Dongen, Peeter van Hal, Cornelis Jan Roelen last hebbend van Anthoni van Hal, Joos van Hal, Cornelia van Hal x Jan Cornelis Mattijssen, Elisabeth van Hal(le) x Jan Joos van Aecken allen kinderen van vs Adriaen van Hal x + Emerens van Dongen, en de schout uit hoofde van Jan van Oerle en Cathelijne Peeters x + Aert van Oerle nu getrouwd met Gommer Hendricx, vs Peeter van Hal, ook voor het weeskind van wijlen Aert van Oerle van welke Aert en Jan van Oerle de gemelde Emerens van Dongen de moeder was, verkochten aan Peeter Adriaen van Hal een weide 1/2 B aan "het molenbosch", een beemd 2 1/2 L aldaar, O de beek, Z Geert Bevers, W de vs weide, N "het molenbosch", een stuk land tegen "het schuttershoff", O en W Joan Frans van Elsacker, Z de straat en N Baudewijn Heuvelmans.

Personen:

| 198-0013 |

Schepenregister 198, 8.8.1719

Dezelfde verkopers ut supra verkochten aan Peeter Adriaen van Hal "het leegh driesken" 1/2 B aan het Oosteneind.

Personen:

| 198-0014 |

Schepenregister 198, 8.8.1719

Dezelfde verkopers ut supra verkochten aan Joannes Mattheus van Elsacker, secretaris x Magdalena Tappers "de cnodders" 1/2 B, O Mattijs Anthonis Goossens, Z Geert Bevers, W Hendrick Vergouwen erfgenamen en N Baudewijn Heuvelmans, een bosveld 4 L achter "het hoff", O en N Cornelis Raets, Z Jan Reijns en W het beekje, een stuk land 90 R op Sneppelakker, O Batkin, secretaris van Ranst, Z Mattijs Anthoni Goossens, W de straat en N Goris Lambrecht van Staeyen.

Personen:

| 198-0015 |

Schepenregister 198, 8.8.1719

Dezelfde verkopers ut supra verkochten aan Cornelis Peeter Broomans bij overlating van Joos Adriaenssen van Hal een stede 1 G aan het Oosteneind, O de erven Christiaen van Dijck, Z de straat, W Geert van den Heuvel en N Baudewijn Heuvelmans, een stuk land 1 G daarachter gelegen.

Personen:

| 198-0016 |

Schepenregister 198, 8.8.1719

Adriaen Anthonissen van Hal x + Emerens van Dongen en zijn kinderen ter eenre, de weduwe van Aert van Oerle ter andere zijde, sluiten een akkoord. De tweede partij krijgt een uitkoopsom van 75 gld betreffende het sterfhuis van Emerens van Dongen en het testament gemaakt door Jan Janssen van Oerle.

Personen:

| 198-0017 |

Schepenregister 198, 14.8.1719

Cornelia Sijmons x + Bastiaen Bertholomeeussen met haar huidige man Adriaen Mattijs Arnout Ooms ter eenre, Hendrick Jan Bertholomeeussen, momber en Cornelis Cornelissen Goossens, toeziener van het weeskind van 1ste comparant nl. Anneken, 2 jaar ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 198-0018 |

Schepenregister 198, 1.9.1719

Marck Kenis verklaart dat hij niets heeft ontvangen van Jan Wijnen, Arendonk x Elisabeth Peeters van der Buyten. Marck Kenis was curator der goederen van wijlen Jan van der Buyten gelegen te Arendonk gehucht "den wampenbergh".

Personen:

| 198-0019 |

Schepenregister 198, 27.9.1719

Cornelis Remie Valentijns heeft 50 gld betaald aan Cornelis Jacob Peeter Jans voor een rente die wijlen Remie Valentijns had verleden op 14.3.1714.

Personen:

| 198-0020 |

Schepenregister 198, 5.12.1719

Elisabeth Jacob Francquen x + Hendrick Sebrechts, zonder kinderen overleden ter eenre en Jan Cornelis Sebrechts, Adriaen Cornelis Sebrechts, Jan Adriaen Nauts x Eva Cornelis Sebrechts ter andere zijde sluiten een akkoord over een stede te Popendonk.

Personen:

| 198-0021 |

Schepenregister 198, 18.12.1719

Cathelijn Peeter van Dijck x Mattheus Cornelis Arnouts verkochten aan Joannes Petrus Noijens t.b.v. de heer Pelegrom x Dorothea Noeijs een perceel land 4 L op "de molenacker", O St. Margrietendael, Z Peeter Raets, W de weduwe en kinderen Adriaen van de Mirop en N Marcus Kenis, een perceel land achter Niclaes Notelaers, een perceel land 1 B "de ossehoot", O de vrouwe van Loenhout, Z Peeter Cornelis Raets, W een straatje en N de weduwe en kinderen van Francis Heestermans.

Personen:

| 198-0022 |

Schepenregister 198, 10.1.1720

Op 10.3.1719 compareerden voor notaris Jan Philips van der Meeren, Antwerpen, Michael Dullaert, griffier te Beveren gemachtigd door Antoni de Leeuw en Petrus Crombeen voogden der wezen van wijlen Catharina Theresia Canjuweel. Zij ontvingen 500 gld van Petrus Jacobus Schoonjans en zijn zuster ter voldoening van een rente die Adriaen en Peeter Adriaen Huijben zonen op 5.10.1679 verleden t.b.v. Gratianus Fijnaerts.

Personen:

| 198-0023 |

Schepenregister 198, 10.1.1720

Emerentia Goris Gabereels x + Peeter Adriaen Huijben en Jan en Cornelis Peeter Adriaen Huijben haar bejaarde zonen ter eenre en Hendrick Janssen Kuijpers ter andere zijde sluiten een akkoord over het gebruik van een zekere stede.

Personen:

| 198-0024 |

Schepenregister 198, 12.1.1720

Huijbrecht Jan Lenaerts is een rente van 600 gld schuldig aan Adriaen van den Bergh x Catharina van Aecken, Antwerpen, verbonden aan een stede 4 L op Terbeek, O en N de straat, Z de erven Lenaert Huijben en W Cornelis Peeter Broomans, een perceel land 1/2 B in "het schoorbosch", O de weduwe Michiel van Elsacker, Z Guilliam Kenis, W Baudewijn Heuvelmans erfgenamen en N de straat, een stuk land 1/2 B in "de beecxsche acker", O de erven Lendert Huijbrechts en de kinderen Michiel Goossens, Z de kinderen Cornelis Lambrecht Broomans, W "de mostvoordenstraet" en N de weduwe Lambrecht Broomans, een perceel land 1/2 B op de Hersseling, O de erven Joan Frans van Elsacker, Z de erven van mr de Wael, W de weduwe en kinderen Aert Moons en N Cornelis Goossens erfgenamen, een perceel land 4 1/2 L in de Popendonkse akker, O de erven Jan Jacob Kenis, Z de erven Peeter Joris Koecken, W Jan Adriaenssen en N Jan Verboven, een stuk land 1/2 B "het creen", O Peeter van Breda, Z de erven Peeter Koecken, W "de vloeystraet" en N Jan Verboven, enz.

Personen:

| 198-0025 |