Schepenregisters deel 197 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 197

Schepenregister 197, 12.4.1718

Voor Petrus Herrij, schout, Cornelis Nouts en Jan Verboven, schepenen compareerden Geert Jacob Geertsen x + Cornelia Baudewijn Heuvelmans ter eenre, Goeris Symen Rombauts, momber en Jacob Lenaert Fenincx, toeziener van het weeskind van 1ste comparant met name Elisabeth, 14 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 197-0001 |

Schepenregister 197, 12.4.1718

Matthijs Jan Goossens op den Tongelbergh x + Margriet Jan Bertholomeeussen ter eenre, Matthijs Anthoni Goossens, momber en Jan Hendrick Bertholomeeussen, toeziener der 2 weeskinderen van 1ste comparant met name Peryntien en Jan , 9 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 197-0002 |

Schepenregister 197, 12.4.1718

Vernieuwing. Voor notaris Leonard Constantin Gerardi compareerden op 2.4.1718 Leenaert Verdijck Leenaerts zoon, Brecht. Hij is 400 gld schuldig aan Joan Holck x Barbara van Bochout, Antwerpen die Lambrecht Broomans x Maeyken Willems de Weijse verleden op 8.12.1688 t.b.v. Leenaert Weemers als momber der kinderen van Leenaert Verdijck x Helena van Amstel, bezet op een beemd 5 L op "het schoubosch", O en W Michiel van Elsacker, Z de erven Adriaen Leenaerts en N Berthel Huybrechts Hendrickx, een 'hooymade' 1/2 B op "het hooghbosch", O de kinderen van Cornelis Peeter Ooms, Z de erven Adriaen van de Mierop, W Michiel van Elsacker en N de beek, een stuk land 2 L op de Hersseling, O Jan Janssen Crock, Z Cornelis Adriaen Huyben, W en N Passchijn Jan Crock, een rente van 12 gld 's jaars die Michiel Bastiaen Vorsselmans x Peryntien Cornelis van Ostaeyen verleden t.b.v. Leenaert Weemers enz.

Personen:

| 197-0003 |

Schepenregister 197, 15.4.1718

Jan Hendrick Bertholomeeussen ook voor zijn broer Peeter, Cornelis Huijgen, schepen, als momber voor Hendrick Bertholomeeussen, onbejaard zijnde, verkochten aan Cornelis Jan Roelen x Dingna Peeter Gabreels "het pannenhuis" met schuur en turfhuis 11 L, O de straat, Z "hesschots bempt", W Jan Heestermans en N Mattijs Goossens, een weide 1/2 B op "'t heycken" bij de Plaats, O en N de weduwe Michiel Merten van Elsacker, Z Joan Frans van Elsacker, W "den dijck", een perceel land in "de winckels", O Peeter Cornelis Arnouts en zijn vrouw, Z "het meulenbosch", W Baudewijn Heuvelmans en N het straatje, een beemd 1 G in "de evenaers", O de beek, Z Jan Vermeiren, W en N Dionys van Hal, enz.

Personen:

| 197-0004 |

Schepenregister 197, 15.4.1718

Dezelfde verkopers verkochten aan Jan Hendrick en Peeter Bertholomeeussen een beemd 1 L in "de evenaers", O de beek, Z Peeter Cornelis Arnouts en zijn vrouw, W Baudewijn Heuvelmans en N "den Brachtschen bempt".

Personen:

| 197-0005 |

Schepenregister 197, 4.5.1718

Arnoldus Bode, momber, Jan Melssen Luycx, toeziener van Margareta Bode, novice te Herentals verkochten aan Cornelis Peeter Rombauts een perceel land "den Keyser" 3 L, O Symon Goris Rombouts, Z Merck Kenis, W Cornelis Hendrick Flips en N de kerkpad.

Personen:

| 197-0006 |

Schepenregister 197, 4.5.1718

Jacobus Meyvis neemt een rente van 700 gld van Isabella Strijpen verbonden aan "het Ladthouwers" 6 1/2 L op Sneppel, O Willem Vermeiren, Z de straat, W Merten Laureijssen en N het weeskind van Jan Janssen Arnouts, gekomen van zijn moeder op 1.2.1709, een stede 1 L op Sneppel, een weide 4 L, O Jan Goossens de oude, Z en W zichzelf en N de straat, gekomen van Cathelijn Michiel Vorsselmans x Jan de Bie, enz.

Personen:

| 197-0007 |

Schepenregister 197, 4.5.1718

Adriaen de Ladthouwer x + Jacobmijne Peeter Goossens, Mattijs Verboven, momber, Willem de Ladthouwer, toeziener der kinderen van 1ste comparant zijn een rente van 900 gld schuldig aan E.H. Petrus Jacobus Schoonjans en zijn zuster Catharina Isabella Schoonjans, de lening zal gebruikt worden ter aflossing van een rente van 400 gld t.b.v. juffrouw Janssens en ter betaling van de kooppenningen van een stuk land gekocht van Jan Janssen Wircx op 15.2.1717 en een stede gekocht van Jan Janssen Wircx, en verbonden aan een stede 1 B op Neerven, O de straat, Z Goris Goris Rombauts, W de kinderen van Wouter Jan Rombauts, N Cornelis Hendrick Flips, een weide 1 G op Neerven, O Gabriel van den Bleke, Z Peeter Verheyen, W "de blaeckt", N Cornelis Peeter Melssen Rombauts, een beemd 1 G "de ritten", O Jan Heestermans, Z Gijsbrecht van Geel, W de beek, B Mattijs Gabreel Goossens, gekocht op 5.3.1710, enz.

Personen:

| 197-0008 |

Schepenregister 197, 9.5.1718

Op 6.5.1718 compareerden voor notaris Anthonis Jacob Gerardi, Antwerpen, Isabella de Bruijne, priorin en Cecilia van Elsen procuratesse van St. Margrietendael, zij ontvingen van Isabella Strijpen betalend voor Jacob Meyvis de aflossing van een rente die Arnout Cornelis van Staeyen had verleden op 24.3.1667 en nog 2 renten, de eerste verleden op 9.4.1660 en de tweede verleden op 17.3.1665.

Personen:

| 197-0009 |

Schepenregister 197, 17.5.1718

De schepenen taxeren de eigendommen van Joan Wemers: een woonhuis 5 L gekocht voor 1.625 gld van de erfgenamen van Joan Bode gelegen bij de kerk aan de molenstraat, zij schatten de waarde op 1.600 à 1.700 gld.

Personen:

| 197-0010 |

Schepenregister 197, 23.5.1718

Christiaen Geert Vorsselmans verkocht aan Michiel Huijgens x Pieternelle Janssen een woonhuis 1 L, O het kerkstraatje, Z de Plaats, W Joan Frans van Elsacker en N Staes Valentijns, een heiveld 1 L achter Aert Moons akker op de Hersseling.

Personen:

| 197-0011 |

Schepenregister 197, 23.6.1718

Jan Wemers is 1.200 gld schuldig aan Isabella van Roij x + Jan Janssens verbonden aan een stede 5 L, O de pastorij, Z Joan Frans van Elsacker, W de molenstraat, N de kerkhofmuur, gekocht van Meester Huybrecht Bode op 15.3.1709, een stede 1 B te Brecht, gekomen van zijn ouders.

Personen:

| 197-0012 |

Schepenregister 197, 5.7.1718

Vernieuwing. Op 3.6.1718 compareerden voor notaris Francois Hermans te Antwerpen, Cornelis Hendrick Janssen, Loenhout, verkocht aan Anna Christina Volders, begijn te Antwerpen 3 percelen land 1 B in de Beirestraat, O de straat, Z het College der Jezuiten, W Jan Adams en N de erven Peeter Aert Luycx en de erven Claes Cornelis Lenaerts, een weide 1 L, O het beekje, Z de kinderen van Adriaen Bastiaen Theeus, W de schout Marcelij en N Claes Cornelis Lenaerts, "den boonacker" 1 G, O zichzelf, Z de erven Jan Cornelis Lenaerts, W en N de erven Claes Cornelis Lenaerts, gekocht op 12.10.1699 van Adam en Jan Janssen Lenaerts, een weide 1 G, O Cornelis Jan Lippens, Z en N zichzelf, W de erven Claes Cornelis Lenaerts ook gekocht op 12.10.1699 van Jan Adam Wouters, een stede 2 G, O de straat, Z en W zichzelf, N Cornelis Claessen, gekocht op 22.2.1700 van Joan Frans van Elsacker, een stede voor 1/4 verstorven van zijn schoonvader Peeter Aert Luycx en voor 3/4 gekocht van Aert Peeter Aert Luycx op 2.6.1700.

Personen:

| 197-0013 |

Schepenregister 197, 3.8.1718

Hendrick Boccatus, 80 jaar, Cathelijn Sijmen Kesselmans 33 à 34 jaar, x Willem Wouter Janssen verklaren op verzoek van Elisabeth Jan Anthonissen x Jonas Verschuren, dat 30 jaar geleden te Loenhout is overleden Peeter Hendricx. Jan Peeter Hendricx is enige tijd geleden overleden te Brecht ten huize van Jacobus Maes. Zij hebben dikwijls horen zeggen dat Jan Peeter Hendricx de zoon was van vs Peeter Hendricx. De 2de comparante verklaarde dat Peeter Hendricx bij zijn 2de en laatste huwelijk getrouwd is geweest met haar moeder, zij heeft hem dikwijls horen zeggen dat zij (Elisabeth Jan Anthonissen) zijn eigen nicht was.

Personen:

| 197-0014 |

Schepenregister 197, 4.8.1718

Adriaen Frans van Beeck, geconstitueerd door Franciscus Morel als 'executeur testamentair' van het sterfhuis van Maria Denise voor de helft en van Maria Michielssens in fine van de cassatie van 100 gld erfelijk die Joan Wemers had verleden op 13.4.1709 t.b.v. Cornelia Rijntiens, bezet op een stede 5 L bij de kerk te Loenhout. De gemelde cassatie gepasseerd voor de schepenen van Antwerpen op 13.7.1718.

| 197-0015 |

Schepenregister 197, 4.8.1718

Belofte. Op 26.6.1718 compareerde voor notaris Peeter van No te Antwerpen, Isabella van Roij x + Jan Janssens. Zij verklaarde dat Jan Guillielmo Mertens, koopman, voor rekening van de comparante 1.100 gld heeft ontvangen van Jan Vergouwen, griffier te Doel op 9.4.1716. Er is sprake van een rente van 78 gld 's jaar die Jan Wemers verkocht op 22.6.1718 verbonden aan een stede 5 L bij de kerk en een stede op "het Laer" 1 B te Brecht.

Personen:

| 197-0016 |

Schepenregister 197, 31.8.1718

Cornelis Anxten verkocht aan Adriaen Mattijs Ooms een 'hooymade' 1 1/2 L op "het schoubosch", O Geert Bevers, Z Dillis Jacob Francquen, W seceretaris van Beeck en N de vrouwe van Loenhout.

Personen:

| 197-0017 |

Schepenregister 197, 31.8.1718, vervolg

Daaronder: 100 gld werden voldaan voor vs verkoop.

| 197-0018 |

Schepenregister 197, 26.9.1718

Los stuk. Norbertus van Hemert x Jenne Merten van Burste, Tilburg herroept een procuratie aan Peeter Kerstens voor Adriaen van Burste oud 24 jaar en 7 maand.

| 197-0019 |

Schepenregister 197, 25.10.1718

Borgbrief voor Turnhout. Marie Jacobs geboren te Loenhout gaat trouwen met Jan Leemput, geboren te Turnhout.

| 197-0020 |

Schepenregister 197, 12.12.1718

Jan Janssen Wircx x Dingna Cornelis de Backer verkochten aan Jan Peeter Rombauts een stede 4 L op Sneppel, gekocht op 8.3.1717 van Cornelis Joos Vermeiren, O Merten Laureijssen, Z Lenaert Wagemaeckers, W en N de straat.

Personen:

| 197-0021 |

Schepenregister 197, 12.12.1718

Vernieuwing verkoop 4.4.1716. Cornelis Joos Vermeiren, Francis van Beedthoven gemachtigd door Tanneken Jan Vorsselmans x + Pieter Nijssen, Wouw, verkochten aan Jan Jacob de Kuijper een perceel land 2 G op "buytelaer acker", O en Z het klooster van St. Michiel en Adriaen Ladthouwers, W en N de erfgenamen van Meyken van Ostaeyen.

Personen:

| 197-0022 |

Schepenregister 197, 5.1.1719

Emerens Goris Gabreels x + Peeter Adriaen Huijben, later weduwe van Jan van Oirle en haar 2 kinderen met name Jan en Cornelis Huijben bezitten een stede 7 L op Terbeek, O de straat, W en N Cornelis Cornelis Huijben, "den leenhof" 1 B op de Hersseling, O en N Joan Frans van Elsacker, Z Peeter Cornelis Huijben, W Adriaen Adriaen Mattijssen, "het paukens" 1/2 B, O Joan Frans van Elsacker, Z en W Joos van Aecken nazaten en N Joris Koecken, een perceel land 4 L in "de mostvoorden, O "de mostvoordenstraete", Z Peeter Vermeiren en Merten Laureijssen, W "de Sneppelstraete", N Cornelis Joos Vermeiren, een weide 1 G op "den hesschotacker", een bosveld 1/2 B op "het hooghbosch" bij het Hof, O Cornelis Hendrickx, Z Joan Frans van Elsacker, W Geert Jacob Geertsen en N de weduwe van Adriaen van de Mirop. enz. De waarde werd geschat op 1.400 gld.

Personen:

| 197-0023 |

Schepenregister 197, 16.1.1719

Geert Janssen van Dijck x + Jacobmijntien Peeter Joris en zijn onbejaarde kinderen bezitten een stede 16 L op Popendonk, O de vroente, Z de straat, W hemzelf en N Peeter Joris Koecken gekocht van Peeter Jan Neefs en Adriaen Jan Neefs, een perceel 8 L, O en W hemzelf, Z de straat en N Jan Reyns, gekocht van mijnheer de Witte, een perceel land 3 L aldaar en een bosveld 1 1/2 L op "het molenbosch", O Dionys van Burste, Z Geert Bevers, W de straat en N Anthoni Peeter Anthonissen. De waarde werd geschat door de schepenen op 1.300 gld.

Personen:

| 197-0024 |

Schepenregister 197, 18.1.1719

Lenaert Cornelis Goris verkocht aan Andries Peeter Janssen x Jenneken Jan Aertsen een perceel land "de heyning" achter de Heibaard, O Goris Christiaenssen, Z Goris Jan Aertsen, W Huybrecht Francquen, N het heiveld.

Personen:

| 197-0025 |