Schepenregisters deel 196 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 196

Schepenregister 196, 23.11.1716

Hubertien Cornelis Aerts x Geerit Beeckmans verkochten aan Jan Jacob de Cuijper een stuk land 3 L op de "buytelaer acker" op Sneppel, O en N Jan de Bie, Z het klooster St. Michiel en W Goris Lambrecht van Staeyen.

Personen:

| 196-0001 |

Schepenregister 196, 23.11.1716

Dezelfde verkopers verkochten aan Mattijs Jan Goossens wonend op "den Tongelbergh" alhier een perceel land en bos "Hanneke Swaens" 1 G op Sneppel, O Mattijs Athonis Wircx, Z het klooster St. Michiel, W de erven Athonis Wircx en N de erven Melssen Meeussen.

Personen:

| 196-0002 |

Schepenregister 196, 23.11.1716

Dezelfde verkopers verkochten aan Cornelis Jan Roelen een weide 1 L op Sneppel, O Bastiaen Bertholomeeussen, Z en W "de heydenstroom" en N Jacob Meijvis.

Personen:

| 196-0003 |

Schepenregister 196, 2.12.1716

Joannes Heestermans x Cornelia Moons zijn 400 gld schuldig aan Joan Hock x Barbara van Bochout, Antwerpen, verbonden aan een schoon stenen woonhuis 1 G aan de Huffel, O en Z de straat, W en N Joan Frans van Elsacker, een schaarbos op de Vorssingers "den Thijs" 4 G, O de erven Cornelis Jan Wouters, Z en W de straat en N Jan Reyns, toegekomen bij S/D van 2de comparant dd 31.1.1695.

Personen:

| 196-0004 |

Schepenregister 196, 2.12.1716, vervolg

In de marge: deze obligatie werd gekweten op 17.6.1756 aan Egidius van Breda.

| 196-0005 |

Schepenregister 196, 3.12.1716

Arnold Bode gemachtigd door Dionijs Baltus van Burssel kwam op 25.9.1711 voor notaris Guiliam de Heulder. Zij zijn 1.100 gld schuldig aan Jan Adriaenssen van der Lee, verbonden aan een hoeve gekocht van Pedro Dirven.

Personen:

| 196-0006 |

Schepenregister 196, 7.12.1716

Jan Peeter Vorsselmans, momber en Jan Janssen Stuijts, toeziener der wezen van + Adriaen van de Mierop x Cathelijn Janssen Stuijts, Peeter van Breda x Marie Cornelissen van de Mirop allen erfgenamen van Dorothea van de Mirop hebben de kwijting ontvangen van 150 gld door Joan Heestermans en zijn vrouw verleden op 7.5.1695.

Personen:

| 196-0007 |

Schepenregister 196, 10.12.1716

Borgbrief voor Baerle. Catharina van Dijck geboren te Loenhout is getrouwd met Jan Reyns geboren te Baerle.

Personen:

| 196-0008 |

Schepenregister 196, 23.12.1716

Maeyken de Weijse x Peeter Cornelis Arnouts zijn 200 en 150 gld schuldig aan Jan Jan Goris Rombauts en zijn vrouw, verbonden aan een huis 1 1/2 L op Terbeek, O de straat, Z Cornelis Cornelis Huyben, W Peeter Adriaen Verboven en N Cornelis Lambrecht Broomans, een stuk land op "de beeckse acker" 1 1/2 L, O Jan Reyns, Z het weeskind van Peeter Lambrecht Broomans, W en N de erven Cornelis Peeter Gabreelen, een 'hooymaede' op "het schaubosch" 1 1/2 L, O Adriaen van Tijchelt, Z de erven Jan Janssen Lenaerts, W de beek en N de erven Peeter Joris Koecken.

Personen:

| 196-0009 |

Schepenregister 196, 5.1.1717

Vernieuwing. Voor notaris Peeter van No compareerden op 13.11.1716 Anthoni Gerardi, procureur te Brecht. Hij verkocht voor 1.400 gld aan E.H. Egidius Adriaenssens een stede 7 L op de Donk, O en Z Franchois Hestermans, W Christiaen Vorsselmans en N de straat en nog verschillende panden op de Donk gekomen van Jan Anthoni Ditfort.

Personen:

| 196-0010 |

Schepenregister 196, 17.1.1717

Cornelis Huyben en Cornelis Peeter Rombouts, schepenen taxeren de eigendommen van Christiaen Jan Vorsselmans x Marie Jan Geerts: een stuk land 1 B in de hofstede van Peeter Bastiaen Vorsselmans, een weide 1/2 B "de coydonck" gekocht van zijn broer Willem Vorsselmans, O Merck Kenis, W de kinderen van Adriaen van de Mirop, W zichzelf en N de beek, een weide 5 L gekocht van Jan Vermeiren. De waarde werd geschat op 700 gld.

Personen:

| 196-0011 |

Schepenregister 196, 6.2.1717

Cornelis Jan Ooms verkocht aan Cornelis Janssen van Dijck een schuur met grond 4 L op Terbeek gekomen van Elisabeth Geerts van de Cloot, O de koper, Z en W de straat en N Peeter Lambrecht Broomans, de helft van een beemd 1/2 L aan de brede beek, O Peeter Adriaen Verboven, Z Cornelis Lambrecht Broomans, W Mattijs Anthoni Goossens en N de koper.

Personen:

| 196-0012 |

Schepenregister 196, 8.2.1717

Peeter Havermans, Brecht, verkocht aan Mattijs Weerts 2/3 van een bosveld 1 G, O Mattijs Jan Goossens van den Tonglebergh, Z Joan Frans van Elsacker, W de erven Mattijs Putcuyps en N de weduwe Hendrick Vergauwen.

| 196-0013 |

Schepenregister 196, 20.2.1717

Luycas Anthonissen verkocht aan Cornelia Symons x + Bastiaen Jan Bertholomeeussen en haar dochter Anneke, en aan Cornelis Jacob Peeter Jans ieder voor één helft: een stede 1 B op het Hecht, O de straat, Z Cornelis Peeter Arnouts, W Stapelheide en N zijn andere erve, een akker 1/2 B, O de Hechtschestraat, Z zijn andere erve, W Stapelheide e N Jan Goeris Rombauts, 2 stukken land 1/2 B, O Merck Kenis, Z zichzelf, W Berthel Swagemaeckers en de heirweg, 4 weiden 10 L "de nasten", O en Z de Aststraat, W "de blaeckt" en N Jan Melsen Luycx, een bosveld 1/2 B in "de verckenshoeck", O Peeter van Dijck, Z de kinderen Adriaen van Tolhuysen, W "den Brachtschen bempt" en N Jan Adams, een bosveld 1/2 B, O "de gagelvoorden", Z Cornelis Nouts, W en N Michiel Pellens.

Personen:

| 196-0014 |

Schepenregister 196, 1.3.1717

Vernieuwing. Voor notaris Peeter van No compareerden op 3.2.1717 E.H. Egidius Adriaenssens, priester, hij is 1.400 gld schuldig aan de Eerwaarde moeder van het klooster O.L.Vrouw presentatie gezeid Oostmalle, verbonden aan een stede 7l op de Donk, O en Z Franchois Heestermas, W Christiaen Vorsselmans en N de straat, en nog verscheidene panden.

| 196-0015 |

Schepenregister 196, 1.3.1717

Peeter Janssen van Dijck is 200 gld schuldig aan zijn broer Cornelis Janssen van Dijck, verbonden aan zijn kindsdeel in een stede 7 L op Terbeek gekomen van zijn moeder Elisabeth Geerts van de Cloot, O hemzelf, Z de heirstraat, W 's herenstraat en N Lambrecht Broomans en Mattijs Arnout Ooms, een perceel land op "het hesschot", O en Z de heide, W zichzelf en N Mattijs Arnout Ooms, een perceel land 1 G op "het hesschot", O Geert van de Cloot, Z Cornelis de Haen, W zichzelf en N Michiel Jan Goossens kinderen, "het ackerblock" 1/2 B, O zichzelf, Z Arnout Peeter van Tijchelt, W en N Michiel Jan Goossens kinderen, een beemd aan de brede beek 1/2 L, O Peeter Adriaen Verboven, Z de geldschieters, W Mattijs Anthonis Goossens en N de straat, een bosveld 1 1/2 L op "het schoubosch, O Adriaen van Tijchelt, Z Peeter Joris Koecken, W Aert Cornelis Arnouts en N Nicolaes Jochems.

Personen:

| 196-0016 |

Schepenregister 196, 1.3.1717, vervolg

Daaronder: is gedood op 4.3.1723.

| 196-0017 |

Schepenregister 196, 8.3.1717

Cornelis Joos Vermeiren, Francis van Beedthoven gemachtigd door Anneke Frans Vorsselmans x + Pieter Jan Nijssen, Wouw, ook bij procuratie van Francis Bastiaenssen Vorsselmans en van Merten Joosten, molenaar x Maria Corstiaenssen Vorsselmans, Wouter Matthijs Hagenaers x Anna Corstiaenssen Vorsselmans verkochten aan Jan Janssen Wircx x Dingna Cornelis de Backer een stede 4 L op Sneppel, O Merten Laureijssen, Z de verkopers, W en N de straat.

Personen:

| 196-0018 |

Schepenregister 196, 8.3.1717

De comparanten van vorige akte en Mattijs Anthoni Wircx, momber en Peeter Wouter Ooms, toeziener van 2 weeskinderen van wijlen Cornelis Jan Wircx x + Clementia Wouter Ooms verkochten aan Lenaert Huyb Fenincx een perceel 2 G op Sneppel, O secretaris van Beeck, Z en W de straat en N de erven Neeltien Frans Vorsselmans.

Personen:

| 196-0019 |

Schepenregister 196, 22.3.1717

Christiaen Jan Vorsselmans x Marie Jan Geerts zijn 300 gld schuldig aan de kerk (pastoor van der Haegen) verbonden aan een perceel land 1 B op de Donk, O de straat, Z en W zichzelf, N Peeter Bastiaen Vorsselmans' erfgenamen, een weide in "de coydonck" 1/2 B gekocht van Willem Vorsselmans, broer van 1ste comparant, O Merck Kenis, Z de kinderen van Adriaen van de Mirop, W zichzelf en N een beekje, een weide 5 L op de Donk gekocht van Jan Vermeiren, O en Z de stede gekomen van Ditforts, W Merck Kenis en N het Wezelstraatje.

Personen:

| 196-0020 |

Schepenregister 196, 5.4.1717

Geeraert Bevers is 100 gld schuldig aan Hendrick Janssen Kuijpers, verbonden aan een bosveld 1/2 B in "het schoubosch", O ..., Z de erven Jacob Peeter Jans, W Cornelis Angsten en N de vrouwe van Loenhout.

Personen:

| 196-0021 |

Schepenregister 196, 13.4.1717

Aert Jan Schrauwen x + Cornelia Jan Mattijs Goossens ter eenre, Mattijs Jan Goossens de jonge, momber der 9 kinderen van 1ste comparant ter andere zijde sluiten een akkoord aangaande de goederen nagelaten door Melsen Meeussen, moederlijke oud-grootvader der vs kinderen, en over het onderhoud der vs 9 kinderen.

Personen:

| 196-0022 |

Schepenregister 196, 10.5.1717

Anthoni Cornelis van Gastel is 100 gld schuldig aan E.H Petrus van Elsacker, priester, verbonden aan een perceel land 1/2 B in "'t kerckblock", O Joan Frans van Elsacker, A Marcus Kenis, W zichzelf en N de straat.

Personen:

| 196-0023 |

Schepenregister 196, 26.5.1717

Vernieuwing. Voor notaris Antonius Jaco Gerardi compareerden op 14.5.1717 Dionys van Burste, schepen. Hij is 350 gld schuldig aan Peeter Kerstens, Hoog-Castel, verbonden aan zijn stede 14 à 15 L op Popendonk gekomen van Sr. Dirven en een partij moeren gelegen te Meer 6 à 7 B.

Personen:

| 196-0024 |

Schepenregister 196, 7.6.1717

Borgbrief voor Ossendrecht. Jan Janssen geboren te Loenhout gaat trouwen met Berbel van den Bosch.

| 196-0025 |

Schepenregister 196, 12.6.1717

Cornelis Adriaen Nauts verklaart borg te staan voor Jan Francis van Elsacker om te voldoen aan een vonnis in de raad van Brabant dd 10.4.1717.

Personen:

| 196-0026 |

Schepenregister 196, 27.4.1717

Adriaentien Jan Nops x Jan Anthoni Reijns verkochten aan Jan Lenaert Huybrechts een perceel land 1 L op "de beecksche acker", O Peeter Verboven, Z de erven Lenaert Huybrechts, W "den middelwegh" en N Joan Frans van Elsacker.

Personen:

| 196-0027 |

Schepenregister 196, 14.9.1717

Vernieuwing. Op 7.9.1717 compareerden voor notaris Guilliam van Bredael: Remie Valentijns x + Barbara Doremans, vroeger in Loenhout en nu te Antwerpen wonend, naar testament dd 26.3.1700 verkocht hij voor 2.440 gld aan Joannes Smits, meester-kleermaker x Cornelia Valentijns, dochter van vs Remie Valentijns een huis "den hoogenbuer", O de erven Cornelis Heestermans, Z de straat, W en N Claes van Dijck.

Personen:

| 196-0028 |

Schepenregister 196, 4.10.1717

Vernieuwing. Op 15.9.1717 compareerden voor de schepenen te Antwerpen: Adriana van der Buyten x + Jacques de Boeij. Zij geeft bij 'donatie inter vivos' aan haar dochter Maria de Boeij x Urbanus Mommaert een weide achter het kasteel van Loenhout, de helft van een akker 2 G waarvan de andere helft toekomt aan haar zuster Cornelia van der Buyten, de tocht werd behouden door Jan Schenck x + Anna van der Buyten ingevolge testament dd 6.3.1710 voor de mannen van leen te Zundert.

Personen:

| 196-0029 |

Schepenregister 196, 7.10.1717

Mattijs Anthoni Goossens en Cornelis Jan Roelen, schepenen, taxeren de eigendommen van Peeter Jan Jacobs: een stede 2 G op Popendonk, O de kinderen Jan Peeter Joris, Z Dilis Jacob Francquen, W en N de straat, de helft van een weide "Neel Lemmens" 2 G waarvan de andere helft toebehoort aan de kinderen Jan Peeter Joris, "de hooge weyde" 1 G, O het kind van Jan Adriaen Weerts, Z en W de kinderen van Jan Peeter Joris en N de straat, een hooiveld 1 L op "het schoubosch", O en N de kinderen Jacob Peeter Jans, Z Joan Frans van Elsacker, W de kinderen Jan Peeter Joris.

Personen:

| 196-0030 |

Schepenregister 196, 12.10.1717

Cornelis Joos Vermeiren, Mattijs Anthoni Wircx, momber der kinderen van Cornelis Jan Wircx, Francis van Beedthoven voor zijn moeder Anneke Frans Vorsselmans x + Peeter Jan Nijssen, Wouw, Francis Christiaen Vorsselmans, ook voor Merten Joossen, molenaar x Maria Christiaen Vorsselmans, Wouter Mattijs Haegenaers x Anna Christiaen Vorsselmans ontvangen de aflossing van de kooppenningen van Lenaert Huybrecht Fenincx voor een perceel land 2 G verkocht op 15.2.1717.

Personen:

| 196-0031 |

Schepenregister 196, 12.10.1717

Dezelfde comparanten als voor hebben 16 gld ontvangen, de kooppenningen voor een weide 1/2 L verkocht op 9.4.1716 aan Cornelis Joos Vermeiren.

Personen:

| 196-0032 |

Schepenregister 196, 2.11.1717

Jan Lendert Wircx x Josijntien Jan Lenaerts hebben op 16.10.1715 een contract aangegaan met hun schoonzoon en dochter Lenaert Cornelis Joris x Adriaentien Jan Lenaert Wircx, zij wensen dit contract te veranderen omdat er 'questie is geresen'.

Personen:

| 196-0033 |

Schepenregister 196, 3.11.1717

Dillis Jacob Francquen heeft de aflossing ontvangen van een rente van 20 dukatons van Cornelis Jan Peeters verleden op 14.1.1709.

Personen:

| 196-0034 |

Schepenregister 196, 15.11.1717

Cornelis Verrijt en Floris Jan Floren, Brecht hebben in lening gegeven voor 25 Kgld aan Jan Goris Rombauts, een bosveld 1/2 B "den heuvel" op "de blaeckt", O de pastorij, Z de erven Wouter Adriaen Mertens, W de erven advocaat Reyns, N Peeter Hendrick Verdaet.

Personen:

| 196-0035 |

Schepenregister 196, 27.1.1718

Cornelis Joos Vermeiren en Jan Verboven, schepenen taxeren de eigendommen van Cornelis Cornelis Huyben: een woonhuis 1 G op Terbeek, O de straat, Z en W de weduwe Peeter Adriaen Huyben en N Peeter Verboven, "het stedeken" 1 G op de Hersseling, O Peeter Joris Koecken erfgenamen, Z de straat, W "het heycken" en N secretaris Elsackers, "het leege buynder" 1 1/2 L op "'t hesschot acker" enz. De waarde werd geschat op 1.000 gld.

Personen:

| 196-0036 |

Schepenregister 196, 19.2.1718

Jan Anthoni Reyns x Adriaentien Aert Nops ontvingen van Jan Lenaert Huybrechts de kooppenningen van een perceel land verkocht op 15.2.1717 aan Anthoni Bertholomeeussen overgelaten op 27.7.1717 aan vs Jan Lenaert Huybrechts.

Personen:

| 196-0037 |

Schepenregister 196, 21.2.1718

De schepenen taxeren de eigendommen van Jacobus Meyvis: een stuk erve "het Ladthouwer", O Willem Vermeiren, Z de straat, W Merten Laureyssen en N het weeskind van Jan Janssen Arnouts, een dries 1 L op Sneppel, een weide 4 L, O Mattijs Jan Goossens de oude en Z en N zichzelf, een stuk land 1 B, O Dirck Naes Janssen, Z de straat, W Margriet Wouter Quirijnen en N Goris Vergauwen. De waarde der goederen werd op 1.100 gld geschat.

Personen:

| 196-0038 |

Schepenregister 196, 28.2.1718

Bertel Adriaen Bertholomeeussen, Marie Luycas Anthonissen x Aert Peeters van Aerde, Adriaen Janssen, toeziener der kinderen van wijlen Anthoni Luycas Anthonissen ook voor Jan Luycas Anthonissen absent zijnde, ontvangen van Peeter en Cornelis van Dijck de kooppenningen van een stuk land 8 L op het Hecht, verkocht aan Hendrick Wouter Quirijnen op 27.11.1714, overgelaten op 10.3.1716 aan vs Peeter en Cornelis van Dijck.

Personen:

| 196-0039 |

Schepenregister 196, 3.3.1718

Jan Heestermans x Cornelia Moons verkochten aan hun zoon Cornelis Heestermans een woonhuis 1 G aan de Huffel, O en Z de straat, W en N Joan Frans van Elsacker.

Personen:

| 196-0040 |

Schepenregister 196, 3.3.1718

Jan Heestermans x Cornelia Moons verkochten aan de mombers der kinderen van Cornelis Peeter Gabreels en aan Cornelis Jan Roelen x Dingna Peeter Gabreels een perceel land 2 1/2 L bij "'t pannenhuis", O en Z de beek, W de weduwe van Michael Marten van Elsacker, N Frederick Flipsen.

Personen:

| 196-0041 |