Schepenregisters deel 191 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 191

Schepenregister 191, f° 2 r° 27.06.1711

Hubert Bode, schoolmeester en organist, x Anna Marie van Beeck verkochten aan de priorin van sint margrietendael een rente van 37 gld 10 st op de "schoolacker", op hooimade op het "hooghbosch", op land in "huffel heijlaer"

Personen:

| 191-0001 |

Schepenregister 191, f° 3 v° 22.07.1711

Matthijs Anthonis Wirckx is schuldig aan de weduwe en kinderen Michiel van Elsacker de som van 50 gld

Personen:

| 191-0002 |

Schepenregister 191, f° 4 r° 17.08.1711

borgbrief voor Marie Wouter Janssen die gaat huwen met Jan Peeter Veraert, ° Wecheldersande, ten behoeve van de h geest van Essen

| 191-0003 |

Schepenregister 191, f° 4 r° 21.08.1711

inzake het proces tussen Anthonie Cornelis van Gastel enerzijds en Cornelis van Gastel en Anthonie Peeter Anthonissen anderzijds terzake de goederen van Cornelis Jan Peeter Ooms, die reeds circa 30 jaar uit het land is, en waarbij Cornelis Jan Peeter Ooms moederlijke oom is van de comparant van de 1ste zijde en +Peeter Anthonissen resp vader en schoonvader van de comparanten van de 2de zijde, en welke goederen nu vele jaren door Cornelis van Gastel zijn bezet, en om verdere procedure tussen vader en zoon te vermijden, sluiten partijen een akkoord. Cornelis van Gastel zal afstand doen van de goederen van Cornelis Jan Peeter Ooms ten behoeve van zijn zoon Anthonie. Deze zal ook de achtergelaten goederen van zijn moeder +Clement Jan Peeter Ooms, welke nu bij zijn vader Cornelis van Gastel in vruchtgebruik zijn, na diens overlijden onmiddellijk in volle eigendom verkrijgen etc. Tevens komt te vervallen de rekening die Anthonie Peeter Anthonissen en Cornelis van Gastel x Margriet Peeter Anthonissen gehouden zijn over de administratie en momboorschap die +Peeter Anthonissen had over Clement en Cornelis Jan Ooms

Personen:

| 191-0004 |

Schepenregister 191, f° 6 r° 31.08.1711

Tanneken Peeter Thoens x +Anthonis van Ditfoort - Lucia en Adriaentien Anthonis van Ditfoort - Cornelis Anthonis van Ditfoort; verkochten aan Jan Anthonis van Ditfoort hun erfelijke goederen in Loenhout en Wuustwezel, deel in stede met huis en erven in Donk en andere erven

Personen:

| 191-0005 |

Schepenregister 191, f° 7 v° 06.10.1711

Cornelis Peeter Cornelissen x Dingne Jan Nijs van Tijchelt verkochten aan de secretaris Joan Mattheus van Elsacker x Madalonna Tappers een stede tegenover de pastorij O de oude pastorij, beemd in de "evenaers"

Personen:

| 191-0006 |

Schepenregister 191, f° 8 v° 13.10.1711

Joan Franchois van Elsacker gekweten door Aernout Cornelis Aernouts van 290 gld terzake kooppenningen van de "werdelbeemt"

Personen:

| 191-0007 |

Schepenregister 191, f° 9 r° 13.10.1711

Aernout Cornelis Aernouts verkocht aan Maria Josina van der Vorst, priorin van sint margrietendael, een rente van 18 gld 15 st op de "werdelbeemt", op land in "aerts acker", op erven de "beullekens"

Personen:

| 191-0008 |

Schepenregister 191, f° 9 r°, In marge 08.01.1735

gecasseerd

| 191-0009 |

Schepenregister 191, f° 10 v° 13.10.1711

Peeter Peeter Vermeiren x Clement Cornelis Ooms verkochten aan Maria Josina van der Vorst, priorin van sint margrietendael, een rente van 50 gld op stede met huis en erven in Terbeek, op land op "hesschot acker", op erven in de "mosvoorden", op een hooimade op het schoubos, op het "ritbeemdeken" in Sneppel en meer andere erven

Personen:

| 191-0010 |

Schepenregister 191, f° 13 v° 04.11.1711

certificatie voor Jan Anthonis van Ditfoort terzake eigendom van erven in Donk, stede met huis en erven ook aldaar, akker, hooimade op het kleinbosch

Personen:

| 191-0011 |

Schepenregister 191, f° 14 v° 16.11.1711

Goris Christiaen Cornelissen x Anna Adriaen Vermeiren verkochten aan Jan Jan Aertssen x Elisabeth Jan Pellens een stede met huis en erven op de "heijbaert"

Personen:

| 191-0012 |

Schepenregister 191, f° 15 r° 01.12.1711

mevr Bernardine Louise Herrij machtigt de procureur Basen in Zevenbergen in haar proces tegen diverse personen voor de wethouders aldaar

Personen:

| 191-0013 |

Schepenregister 191, f° 15 v° 05.12.1711

Peeter en Jan Cornelis Huijben en Anneken Cornelis Huijben x Adriaen Jan Matthijssen verkochten aan hun broer Cornelis Cornelis Huijben erven de "vorsten acker", land in Herseling, de "heijbeemt", de "stadtrijdt", heide in het "groot heijvelt"

Personen:

| 191-0014 |

Schepenregister 191, f° 16 v° 05.12.1711

Cornelis Cornelis Huijben verkocht aan Maria Josina van der Vorst, priorin van sint margrietendael een rente van 18 gld 15 st op land op de "beeckxe acker", op land op de "hesschotse acker", op erven in de aanstede van Peeter Adriaen Huijben, op de "heijbeemt"

Personen:

| 191-0015 |

Schepenregister 191, f° 18 r° 05.12.1711

certificatie voor Cornelis Cornelis Huijben terzake eigendom van land de "vorstenacker", land op "hesschot acker", erven in de aanstede van Peeter Adriaen Huijben, erven de "heijbeemt"

Personen:

| 191-0016 |

Schepenregister 191, f° 19 r° 09.12.1711

EH Bonaventura van der Haegen, pastoor in Loenhout, als provisor van de armen, gekweten door Matthijs Anthonis Goossens als momboor van de kinderen Peeter Cornelis Broomans van een obligatie van 69 gld 8 st 2 oort welke vs Peeter Cornelis Broomans op 27.02.1711 verleden had ten behoeve van vs armen

Personen:

| 191-0017 |

Schepenregister 191, f° 19 v° 16.12.1711

Christina Jan Vorselmans is schuldig aan de kerk van Loenhout de som van 100 gld waarvoor zij erven in Donk tot pand stelt

| 191-0018 |

Schepenregister 191, f° 20 r° 29.12.1711

Cornelis Peeter Cornelissen, Wuustwezel, gekweten door de secretaris van Elsacker van de kooppenningen van de erven aan de pastorij en van de beemd in de "evenaers"

| 191-0019 |

Schepenregister 191, f° 20 v° 29.12.1711

Arnoldus Bode, gemachtigd van Jan Anthonie Ditfoort, hernieuwt akte notaris Peeter van No te Antwerpen dd 18.12.1711, waarbij mandant verkocht aan de priorin van het klooster van Oostmalle in Antwerpen een rente van 25 gld op stede, huis en erven in Donk. Erven zijn nog belast met een eerdere rente ten behoeve van vs klooster

Personen:

| 191-0020 |

Schepenregister 191, f° 23 r° 29.12.1711

Adriaen Marijnis Woodts, Nispen x +Perijntien Cornelis Aernouts - Aernout Cornelis Aernouts - Peeter Cornelis Aernouts - Cornelis Cornelis Aernouts - Cornelie Cornelis Aernouts - Huijbrecht Jacob Francquen x Marie Cornelis Aernouts - Andries Mans als momboor van Cathelijn Cornelis Aernouts - ook voor Jan Cornelis Aernouts, Nantes (Fr) en voor de weeskinderen Dilis Jacob Franquen x +Barbel Cornelis Aernouts; akkoord over de nagelaten goederen van Perijntien Cornelis Aernouts, +Nispen zonder wettige kinderen

Personen:

| 191-0021 |

Schepenregister 191, f° 24 r° 29.12.1711

Wouter Peeter Ooms verkocht aan juffr Elisabeth Mangelaer, begijn in Antwerpen, een stede met huis en erven in Terbeek, land in de aanstede van Peeter Verboven, land de "berckacker" en meer andere erven

Personen:

| 191-0022 |

Schepenregister 191, f° 26 r° 29.12.1711

Joan Mattheus van Elsacker, gemachtigd van Elisabeth de Mangelaer, procuratie schepenen Antwerpen dd 05.11.1711, verkocht aan Cornelis Lambrecht Broomans een stede met huis en erven in Terbeek, haar toekomende bij evictie van de 'amptman' van Antwerpen en ingekocht op 10.12.1706 en door Wouter Peeter Ooms gegoed op 29.12.1711 (cfr vorige akte)

Personen:

| 191-0023 |

Schepenregister 191, f° 27 r° 29.12.1711

Cornelis Lambrecht Broomans verkocht aan Jan Hendrick Vergouwen een akker achter de aanstede van de kinderen Lambrecht Broomans in Terbeek

Personen:

| 191-0024 |

Schepenregister 191, f° 27 v° 02.01.1712

Peeter Jan Goossens verkocht aan Joan Mattheus van Elsacker x Madalonna Tappers een rente van 9 gld op stede met huis en erven in Terbeek

Personen:

| 191-0025 |

Schepenregister 191, f° 29 r° 05.01.1712

Joan Paulus de Cort, schout, approbeert zulke procuratie als juffr Cornelia Theresia Domis, zijn wettige huisvrouw, gepasseerd heeft op notaris Joan Den Man in Breda om in haar naam erven de "reep" in Princenhage te verkopen

Personen:

| 191-0026 |

Schepenregister 191, f° 29 v° 07.01.1712

Maeijken Willem de Wijse x +Lambrecht Broomans xx Peeter Cornelis Aernouts verkocht aan de tafel van de h geest in Loenhout een rente van 34 gld 7 st 2 oort op een stede met huis en erven in Sneppel en op meer andere erven. Verkoop geschiedt om een som van 220 pattacons zijnde de ene helft de kapitale som van een rente van 440 pattacons die +Frans Luijckx voor schepenen van Loenhout op 12.06.1671 verleden had ten behoeve van +Michiel van Elsacker en door deze laatste getransporteerd ten behoeve van de tafel van de h geest en door +Lambrecht Broomans te zijner last genomen, en welke helft hiermee wordt gecasseerd

Personen:

| 191-0027 |

Schepenregister 191, f° 31 v° 07.01.1712

Cornelis Lambrecht Broomans verkocht aan de tafel van de h geest een rente van 43 gld 15 st op stede met huis en erven in Terbeek en op meer andere erven. Verkoop mits een som van 280 pattacons, waarvan 220 pattacons in voldoening van de andere helft van de rente van 440 pattacons (cfr vorige akte)

Personen:

| 191-0028 |

Schepenregister 191, f° 33 v° 07.01.1712

heer Bonaventura van der Haegen, pastoor, als provisor van de armen, gekweten door de erfgenamen Lambrecht Broomans van een rente over een kapitale som van 440 pattacons

Personen:

| 191-0029 |

Schepenregister 191, f° 34 r° 07.01.1712

Cornelis Lambrecht Broomans voldaan door Jan Hendrick Vergouwen over de verkoop van een akker

Personen:

| 191-0030 |

Schepenregister 191, f° 34 r° 18.01.1712

Anneken Jan Gabriels xx +Peeter Geert Franssen verklaart aan Cornelis Goossens, burgemeester voor het jaar 1697, een som geleend te hebben van 800 gld om voor het dorp te gebruiken, dat de penningen geteld werden in de woning van de +schout Marcelli, dat haar intresten betaald werden voor 1698 en alsdan een nieuwe obligatie werd verleden, en dat Cornelis Goossens de 800 gld zou dienen betaald te hebben aan de secretaris van Elsacker ten behoeve van het burgemeesterschap van Jan van de Mierop

Personen:

| 191-0031 |

Schepenregister 191, f° 34 v° 18.01.1712

Adriaen Jacob Roovers, Zundert, ook voor zijn zuster Marie Jacob Roovers, gekweten door Jan Anthonis van Ditfoort

Personen:

| 191-0032 |

Schepenregister 191, f° 35 r° 18.01.1712

zelfde gekweten wegens de erfgenamen Anthonis van Ditfoort van een obligatie van 160 gld welke +Sijcken Jan Nijs van Tijchelt x +Anthonis van Ditfoort op 20.10.1651 verleden had aan Peeter Jan Deurens

Personen:

| 191-0033 |

Schepenregister 191, f° 35 v° 26.01.1712

Jacob Jacob Peeter Jans is schuldig aan de weeskinderen Jan Peeter Joris x +Cathelijn Jan Jacobs de som van 100 gld waarvoor hij een hooimade op het "schoubosch" tot pand stelt

Personen:

| 191-0034 |

Schepenregister 191, f° 36 r° 27.01.1712

Anneken Sijmons x +Jan Peeter Goossens besteedt het burgemeesterschap voor het jaar 1711, waar haar man uitgestorven is, aan Peeter Jan van Dijck

Personen:

| 191-0035 |

Schepenregister 191, f° 36 r° 01.02.1712

Mattheus Peeter Aernouts, Wuustwezel, verkocht aan de priorin van sint margrietendael een rente van 6 gld 5 st op een beemd in de "engeleers beemden", op een beemdeken achter Donk, op stede met huis in Wuustwezel

Personen:

| 191-0036 |

Schepenregister 191, f° 37 v° 10.02.1712

Bertel Adriaen Bartholomeeusen x de weduwe xx +Aert Luijcas Anthonissen en Jan Luijcas Anthonissen als momboor met Hendrick Cornelis Sebrechts als toeziener van de twee weeskinderen +Aert Luijcas Anthonissen x Franchijntien Cornelis Sebrechts, zijnde een zoon en een dochter, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 191-0037 |

Schepenregister 191, f° 39 r° 13.02.1712

Joan Franchois van Elsacker verkocht aan de priorin van sint margrietendael een rente van 93 gld 15 st op een hofstede met huis en erven aan de kerk door hem gekocht van +Peeter Joerdaens, op nog een hofstede met huis en erven ook bij de kerk, verkregen van de kinderen Jan de Wijse, en op nog een hofstede met huis en erven ook bij de kerk, verkregen van Aert Robbrecht van Gilse

Personen:

| 191-0038 |

Schepenregister 191, f° 40 v° 22.02.1712

Anthonie Geert van Aecken verkocht aan de voorkinderen van Geert Jan Peeters x +Cornelie Heijliger Adriaenssen, genaamd Jan, Adriaen, Anthonie, Hendrick en Jenneken Geert Jan Peeters, een heiveld in Sneppel

Personen:

| 191-0039 |

Schepenregister 191, f° 41 r° 14.03.1712

Dionijs van Buerste, op verzoek van Adriaen van den Wijngaerde, verzaakt aan zijn recht op twee percelen erven aan rekwirant overgelaten bij testament van +Maria van Buerste in Breda, 'moeje' van comparant

Personen:

| 191-0040 |

Schepenregister 191, f° 41 v° 15.03.1712

Hendrina Remij Valanetijns x +Andries Peeters en Arnoldus Bode, gemachtigd van Jan Peeters als momboor van de weeskinderen (procuratie Lille 12.03.1712) en van Remij Valentijns als toeziener van zelfde weeskinderen, verkochten aan Dionijs van Hal een hofstede waarvan het huis ten tijde van de 'fourageringe' in 1705 afgebrand is en gelegen aan de pastorij

Personen:

| 191-0041 |

Schepenregister 191, f° 42 r° 15.03.1712

Dionijs van Hal verkocht aan Hendrick Smidts, vorster, x Sibilla de Winter een hofstede waarvan het huis in 1705 afgebrand is (cfr vorige akte)

Personen:

| 191-0042 |

Schepenregister 191, f° 42 v° 18.03.1712

Cornelis Joos Vermeiren is schuldig aan de secretaris Joan Mattheus van Elsacker x Madalonna Tappers de som van 50 gld

Personen:

| 191-0043 |

Schepenregister 191, f° 43 r° 21.03.1712

Peeter Adriaen Verboven is schuldig aan de secretaris Joan Mattheus van Elsacker x Madalonna Tappers de som van 50 gld waarvoor hij land in de "beeckxe acker" tot pand stelt

Personen:

| 191-0044 |

Schepenregister 191, f° 43 v° 22.03.1712

Geert Wouter Rombouts - Marie Wouter Rombouts x Michiel Feij - Anneken Wouter Rombouts x Geert Jan van den Heuvel; verkochten aan Jacob Cornelis Peeter Rombouts x Cornelie Wouter Jan Rombouts hun vierde deel in stede met huis en erven in Neerven alsmede hun vierde deel van "peer engelen weijde", en van welke verkochte goederen Cornelie Wouter Rombouts het resterende vierde deel bezit

Personen:

| 191-0045 |

Schepenregister 191, f° 44 r° 23.03.1712

de secretaris Joan Mattheus van Elsacker gekweten door Goris Hendrick Vergouwen van een obligatie van 100 gld welke verleden werd op 08.06.1707

Personen:

| 191-0046 |

Schepenregister 191, f° 44 v° 23.03.1712

Goris Hendrick Vergouwen is schuldig aan de secretaris Joan Mattheus van Elsacker x Madalonna Tappers de som van 200 gld. Zijn moeder Anneken Gijsbrecht Hoppenbrouwwers stelt zich borg, stelt daartoe stede met huis en erven in het Oosteneinde tot pand

Personen:

| 191-0047 |

Schepenregister 191, f° 44 v° Naschrift: 19.12.1732

gecasseerd mits het verlijden van een nieuwe rente

| 191-0048 |

Schepenregister 191, f° 45 v° 24.03.1712

Geert Wouter Rombouts - Marie Wouter Rombouts x Michiel Feij - Anneken Wouter Rombouts x Geert van den Heuvel - Cornelie Wouter Rombouts x Jacob Cornelis Rombouts; S/D erfelijke goederen van hun ouders +Wouter Jan Rombouts x +Jacobmijntien Luijckx, de "bremacker", de "berckacker", weide het "biesvelt" aan Blaakt, de "strompeijck" op molenakker, land in klein Neerven, de "klaever weijde", "peer thoens hof" in Wuustwezel, beemd het "gauwken" in Wuustwezel, hooimade in Blaakt

Personen:

| 191-0049 |