Schepenregisters deel 189 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 189

Schepenregister 189, f° 1 r° 17.07.1709

sr Mattheus van Gilse, gemachtigd van sr Joan Wittebol, hernieuwt akte notaris Franchois Bernarde Herreijns te Antwerpen dd 24.05.1709 waarbij sr Joan Wittebol, wnde in de brouwerij "de berrie" in de naam van zijn zuster juffr Anna Catherina Wittebol verklaart ontvangen te hebben van de heer Nicasius Nieles de som van 3000 gld welke juffr Joanna van Duijssel x +Peeter van Elsacker, Jan Franchois van Elsacker, Michiel Martin van Elsacker en Henddrick van Elsacker, ook voor hun minderjarige broers en zusters, bekend hebben schuldig te zijn aan +sr Jan Wittebol x +juffr Anna Semerpont, ouders van comparant, en dit terzake obligatie gepasseerd voor schepenen van Loenhout op 10.03.1681

Personen:

| 189-0001 |

Schepenregister 189, f° 3 r° 18.07.1709

passeerbrief voor Cornelis Jan Ooms

Personen:

| 189-0002 |

Schepenregister 189, f° 3 r° 22.07.1709

Lenaert Wouter Geerts, Brecht, erfgenaam van +Cathelijn Adriaen Aerts, zijn moederlijke grootmoeder, gekweten door Margriet Huijbrecht Hendrickx x +Jan Jacob Kenis van een obligatie van 200 gld welke vs Margriet Hendrickx x Jan Jacob Kenis voor schepenen van Loenhout op 03.03.1687 bekend had schuldig te zijn

Personen:

| 189-0003 |

Schepenregister 189, f° 3 v° 17.08.1709

heer Bonaventura van der Haegen, pastoor in Loenhout, als proviseur van de armen, belooft Engel Anthonie van Oosterweicjk x +Bastiaen Russen haar leven lang te onderhouden uit de tafel van de h geest, waarvoor Engel van Oosterwijck al haar goederen ten behoeve van de armen in Loenhout transporteert

Personen:

| 189-0004 |

Schepenregister 189, f° 4 v° 26.08.1709

passeerbrief voor juffr Cornelia van Gilse

| 189-0005 |

Schepenregister 189, f° 5 r° 27.08.1709

sr Gerardus Lecourt, koopbrouwer, Breda, ook voor zijn dochter juffr Maria Franchoise Lecourt, transporteerde aan de secretaris Joan Mattheus van Elsacker x Magdalena Tappers een rente van 15 gld 12 st 2 oort welke Adriaen Anthonis van Halle x Emerentiana van Dongen bekend hadden schuldig te zijn aan +Geert de Roeij, lakenkoopman, Hoogstraten, en bezet op verscheidene panden in Loenhout (schepenen Loenhout 15.12.1671)

Personen:

| 189-0006 |

Schepenregister 189, f° 5 v° 31.08.1709

Jacob Cornelis Aernouts, gemachtigd van Anna Clara Cornelis x +Peeter Snellinckx als erfgenaam van +Catharina Santus x +Jan Baptista Grenu, hernieuwt transportakte wethouders Antwerpen dd 30.12.1707 waarbij mandante transporteert aan Anna Verhaeren een rente van 43 gld 15 st welke Adriaen Deckers op 15.07.1661 voor schepenen van Antwerpen verleden heeft ten behoeve van Peeter Thomas, alias Vlieracker x Elisabeth van Roij, en gestaan op stede met huis en erven in Loenhout. Rente werd door Philips Thomas, alias Vlieracker, op 13.12.1683 verkocht aan vs Joan Baptista Grenu

| 189-0007 |

Schepenregister 189, f° 7 v° 10.09.1709

Joris Bastiaen Russen transporteert voor een som van 10 gld 10 st en een pluimen bed ten behoeve van de armen in Loenhout zijn gerechtigheid in de achtergelaten goederen van +Bastiaen Russen, zijn vader, en van +Engel Anthonis van Oosterwijck, zijn stiefmoeder

Personen:

| 189-0008 |

Schepenregister 189, f° 8 r° 18.09.1709

passeerbrief voor Jacob Jan Peeters

Personen:

| 189-0009 |

Schepenregister 189, f° 8 v°

item Goris Heijndrick Vergauwen

Personen:

| 189-0010 |

Schepenregister 189, f° 8 v°, vervolg

f° 8 v° item Jan Roovers

| 189-0011 |

Schepenregister 189, f° 8 v° 03.10.1709

borgbrief voor Hendrick Peeter Michielsen x Cathelijn van Sanden, °Ekeren, en dit ten behoeve van de h geest in Zandvliet

Personen:

| 189-0012 |

Schepenregister 189, f° 9 r° 03.10.1709

jonker Michiel Martin van Siegen keurt het akkoord goed welke +heer Joan Louis van Siegen, heer van Loenhout etc, en Joan Franchois van Elsacker als gemachtigd van pastoor, schout etc gesloten hebben voor notaris Ferdinand Philip Thijs in Brussel op 12.03.1695 en door de regeerders van Loenhout goedgekeurd op 23.05.1696

Personen:

| 189-0013 |

Schepenregister 189, f° 9 v° 11.10.1709

Laureijs van den Langenbergh gekweten door Anneken Jan Gabriels van de koop van stede in Oosteneinde

Personen:

| 189-0014 |

Schepenregister 189, f° 10 r° 11.10.1709

heer Bonaventura van der Haegen, pastoor, gekweten door Anneken Jan Gabriels, betalende voor Laureijs van den Lengenbergh, van een obligatie van 120 gld 2 st 1 oort, en welke obligatie laatstgenoemde schuldig was aan de kerk

Personen:

| 189-0015 |

Schepenregister 189, f° 10 r° 22.10.1709

Jan Peeter Melsen Rombouts, Brecht, verkocht aan Emerens en Elisabeth Jan Bertrams, geestelijke dochters, een rente van 9 gld op erven "kerstens velt" in Neerven, op hooimade in Blaakt, op land de "nieuwenacker" in de beirenstraat

Personen:

| 189-0016 |

Schepenregister 189, f° 11 v° 11.11.1709

certificatie voor Matthijs Jan Vorselmans, Wuustwezel, terzake eigendom van weide in Donk en weide in de "boedongen"

Personen:

| 189-0017 |

Schepenregister 189, f° 12 r° 11.11.1709

Cornelis Bastiaen Vergauwen, Zundert, is schuldig aan Anneken Jan Gabriels xx +Peeter Geert van der Buijten de som van 50 gld waarvoor hij beemd in de "laeren" tot pand stelt

Personen:

| 189-0018 |

Schepenregister 189, f° 12 v° 27.11.1709

Jan Jan Lenaert Wirckx x Dingne Cornelis de Backer zijn schuldig aan de kerk van Loenhout de som van 100 gld waarvoor zij stede met huis en erven in Neerven tot pand stellen

Personen:

| 189-0019 |

Schepenregister 189, f° 13 v° 27.11.1709

certificatie voor Jan Laureijs van Gorp terzake eigendom van land de "casteleer" in de katerstraat in Sneppel, land de "gaubergh" in Sneppel, land het "cleijn middelaer" in Sneppel, land op "hesschot acker", beemd in de "mosvoorden"

Personen:

| 189-0020 |

Schepenregister 189, f° 14 v° 02.12.1709

Adriaen Domus Rombouts x Marie Adriaen Sips, Zundert, zijn schuldig aan sr Petrus van den Elsen, Zundert, de som van 120 gld waarvoor zij de "muntenbeemt" bij de "laeren" tot pand stellen

| 189-0021 |

Schepenregister 189, f° 15 r° 02.12.1709

zelfden machtigen sr Petrus van den Elsen om de "muntenbeemt" te verhuren en het schaarhout te verkopen

| 189-0022 |

Schepenregister 189, f° 15 v° 03.12.1709

Jan Laureijs van Gorp x Dingne Peeter Vermeiren verkochten aan de priorin van sint margrietendael een rente van 15 gld 12 st 2 oort op land de "castelaer", op land de "gauwbergh", op land het "cleijn middelaer", op land op "hesschot acker" en op beemd in de "mosvoorden" (cfr f° 13 v°)

Personen:

| 189-0023 |

Schepenregister 189, f° 17 r° 03.12.1709

Maria Anne Moons x +Michiel Marten van Elsacker gekweten door Jan Laureijs van Gorp van een obligatie van 100 gld welke hij schuldig was bij transport van Goris Christiaensen x Anneken Adriaen Vermeiren

Personen:

| 189-0024 |

Schepenregister 189, f° 17 v° 09.12.1709

Jacob Cornelis Crock en Cornelia Cornelis Crock x Dirck Marijnis Hellemonts verkochten aan Dilis Jacob Franquen een schuur met erven in Popendonk

Personen:

| 189-0025 |

Schepenregister 189, f° 18 r° 09.12.1709

Cornelie Cornelis Crock machtigt haar man Dirck Marijnis Hellemonts om haar erfgoederen in Loenhout te verkopen

Personen:

| 189-0026 |

Schepenregister 189, f° 18 v° 16.12.1709

Anthonie Jan Wirckx en zijn zoon Matthijs, ook voor de andere kinderen, zijn schuldig aan Jan Peeter Goossens de som van 100 gld waarvoor zij erven in Sneppel tot pand stellen

Personen:

| 189-0027 |

Schepenregister 189, f° 19 v° 16.12.1709

Christiaen Jan Vorselmans is schuldig aan Anneken Jan Gabriels xx +Peeter Geert van der Buijten de som van 650 gld waarvoor zij stede met huis en erven in Donk tot pand stelt alsmede meer andere erven

Personen:

| 189-0028 |

Schepenregister 189, f° 20 v° 26.12.1709

certificatie voor Dionijs van Hal, molenaar op de windmolen in Loenhout, dat hij buiten het dorp graan moet ophalen omdat er in Loenhout weinig graan is geweest gezien het slecht gewas en de grote logementen van volk door de oorlog

Personen:

| 189-0029 |

Schepenregister 189, f° 21 v° 08.01.1710

Anthonie Peeter van Aerde verkocht aan zijn broer Aert Peeter van Aerde een stede met huis en erven aan de molen

Personen:

| 189-0030 |

Schepenregister 189, f° 22 r° 08.01.1710

zelfde gekweten door Aert Peeter van Aerde

Personen:

| 189-0031 |

Schepenregister 189, f° 22 v° 10.01.1710

certificatie voor Adriaen Lathouwers terzake eigendom uit naam van zijn vrouw van schuur met erven in klein Neerven, land in de "steeghde", land op het "hasselt", weide in Donk

Personen:

| 189-0032 |

Schepenregister 189, f° 23 v° 03.02.1710

vrouw Bernardine Louise Herrij, universeel erfgename van +Joan Louis van Siegen, gewezen heer van Loenhout, ingevolge testament dd 23.12.1705 voor de notaris Joan Franchois van Elsacker - E.H. Bonaventura van der Haegen, pastoor in Loenhout - heer Joannes Paulus de Cort, schout van Loenhout - Jan Jan Lenaerts, h geestmr; kennis gehad hebbende van het akkoord tussen vs Johan Louis van Siegen en Joan Franchois van Elsacker gemaakt te Brussel voor de notaris Ferdinand Philip Thijs op 12.03.1695 nopende de penningen die Catharina en Louise Adriane de Perez hadden voorzien tot stichting van een gasthuis, alsook van de aggregatie daarop van de regeerders op 23.05.1696, waarbij ontlast werden de achtergelaten goederen van Catharina en Louise Adriane de Perez in het land van Waas, meer bepaald Temse, Bazel en Haasdonk, eveneens kennis gehad hebbende van de aggregatie van de heer Reginaldus, bisschop van Antwerpen, dd 12.04.1701, keuren daarop goed het akkoord dd 12.03.1695 etc

Personen:

| 189-0033 |

Schepenregister 189, f° 25 v° 03.02.1710

Gabriel van den Bleke voldaan door Christiaen Jan Vorselmans terzake obligatie van 300 gld die deze laatste op 08.10.1708 bekend had schuldig te zijn

Personen:

| 189-0034 |

Schepenregister 189, f° 26 r° 05.02.1710

Dingna Peeter Gabriels x Cornelis Jan Roelen keurt goed de S/D van de achtergelaten goederen van +Adriaen Jan Vercoeijen, +Zundert, en welke haar man Cornelis Jan Roelen met de mede erfgenamen voor meier en leenmannen van Zundert had gedaan op 18.01.1710. Machtigt haar man om de goederen op te dragen

Personen:

| 189-0035 |

Schepenregister 189, f° 26 v° 08.02.1710

Marie Peeter Matthijs Goossens x Adriaen Peeter Joris Koecken verkochten aan Jan Peeter Matthijs Goossens de helft van een huis waarvan een ander deel bij S/D toekomt aan Peeter Heijndrick Brocatus nomine uxoris. Item derde deel van de erven daar achteraan gelegen. Item beemd in de "ossnschoten". Item land op molenakker. Item land in de "heijacker"

Personen:

| 189-0036 |

Schepenregister 189, f° 27 v° 13.11.1709

Cornelis Cornelis Anxten als momboor en Matthijs Jan Ooms als toeziener van de kinderen Matthijs Aernout Ooms x +Cathelijn Cornelis Anxten - Matthijs Adriaen Weerts als toeziener van de kinderen Aert Peeter Aert Jacobs x +Dingne Adriaen Weerts, tweede huisvrouw van vs Matthijs Aernout Ooms - Adriaen Aert Peeter Jacobs; verkochten aan Dionijs Buerste de "vloeijebeemt"

Personen:

| 189-0037 |

Schepenregister 189, f° 28 v° 10.02.1710

Cathelijn Adriaen Huijben x +Peeter Joris Koecken - Jan Peeter Joris Koecken - Peeter Peeter Joris Koecken - Marie Peeter Joris Koecken - Elisabeth Peeter Joris Koecken x Cornelis Lambrecht Broomans - Cathelijn Peeter Joris Koecken x Geert van den Elsacker; samen ook voor de onbejaarde kinderen Cornelie en Anneken Peeter Joris Koecken; verkochten aan Adriaen Peeter Joris Koecken x Marie Peeter Matthijs Goossens een stede met huis en erven in Terbeek, weide aldaar, hooimade in Blaakt, deel van heiveld in de "beecksche heijvelden"

Personen:

| 189-0038 |

Schepenregister 189, f° 29 v° 10.02.1710

Adriaen Peeter Joris Koecken x Marie Peeter Matthijs Goossens zijn schuldig aan de tafel van de h geest in Loenhout de som van 300 gld terzake een obligatie die wijlen Peeter Joris Koecken verleden had ten behoeve van Bastiaen Russen, en door diens weduwe overgegeven aan de armen in Loenhout op 17.08.1709. Stellen daartoe erven in Loenhout tot pand (cfr vorige akte)

Personen:

| 189-0039 |

Schepenregister 189, f° 31 v° 12.02.1710

certificatie voor Anthonie Joos van Aecken terzake eigendom van stede met huis en erven op de "heijbaert"

Personen:

| 189-0040 |

Schepenregister 189, f° 32 r° 15.02.1710

Matthijs Jan Vorselmans, Wuustwezel, is schuldig aan juffr … (niet ingevuld) x +notaris van de Cruijs de som van 800 gld terzake een obligatie voor schepenen van Wuustwezel gepasseerd, en waarvoor hij nog bijkomend weide in Donk tot pand stelt, weide in de "boedongen"

Personen:

| 189-0041 |

Schepenregister 189, f° 32 v° 17.02.1710

Geredina Jan van Dijck x Heijndrick Evers van Rosmalen verkochten aan Cornelis Jan van Dijck het vierde deel in de erfgoederen van Elisabeth van de Cloot, vaderlijke grootmoeder van vs Geredina Jan van Dijck

Personen:

| 189-0042 |

Schepenregister 189, f° 33 r° 17.02.1710

Geredina Jan van Dijck x Hendrick Evers van Rosmalen gekweten door Cornelis Jan van Dijck

Personen:

| 189-0043 |

Schepenregister 189, f° 33 v° 04.03.1710

Peeter Heijndrick Veraert x Catharina Matthijs Peeter Rombouts verkochten aan Maria Joanna Sanchez Tellon, priorin van sint margrietendael een rente van 18 gld 15 st op een stede met huis en erven in Neerven

Personen:

| 189-0044 |

Schepenregister 189, f° 35 r° 05.03.1710

Jan Jan Wirckx x Dingne Cornelis de Backer verkochten aan Adriaen Lathouwers x Jacobmijn Peeter Goossens een stede met huis en erven in Neerven, weide aldaar, beemd in de "ritten"

Personen:

| 189-0045 |

Schepenregister 189, f° 36 r° 05.03.1710

Adriaen Lathouwers x Jacobmijn Peeter Goossens, dochter van +Dinge Jacob van Tijchelt, verkochten aan juffr Maria Jorus x +sr Jacobus Janssens, Antwerpen, een rente van 25 Kgld op schuur met erven in klein Neerven, op land in de "steeghde", op land op het "hasselt", op weide in Donk, al welke erven aan vs Jacobmijn zijn toegekomen bij S/D tegen haar broers en zusters, verder op stede met huis en erven in Neerven, op een weide ook aldaar en nog meer andere erven

Personen:

| 189-0046 |

Schepenregister 189, f° 38 r° 17.03.1710

heer Bonaventura van der Haegen, pastoor, als proviseur van de kerk, gekweten door Jan Jan Wirckx van een obligatie van 100 gld welke deze op 27.11.1709 verklaard had schuldig te zijn

Personen:

| 189-0047 |

Schepenregister 189, f° 38 v° 21.03.1710

Arnoldus Bode is schuldig aan Joan Mattheus van Elsacker x Magdalonna Tappers de som van 100 gld waarvoor hij een hooimade in de "slaeghe" tot pand stelt

Personen:

| 189-0048 |

Schepenregister 189, f° 39 v° 24.03.1710

Elisabeth Jan Kenis x Peeter Jan Jacobs verkocht aan haar broers Huijbrecht Jan Kenis en Peeter Jan Kenis het derdedeel van een kamer met een hof daaraan in het Oosteneinde, het derde deel van land in de "eckerspoel", derde deel in weide aan de bautinxstraat, derde deel in een weide in de "winckels", derde deel van een beemdeken bij de "pape vonder"

Personen:

| 189-0049 |

Schepenregister 189, f° 40 r° 24.03.1710

Huijbrecht Jan Kenis en Peeter Jan Kenis verkochten aan hun zuster Eliabeth Jan Kenis hun twee derde delen in "spijckers heijvelt" in de "beecksche heijvelden"

Personen:

| 189-0050 |

Schepenregister 189, f° 41 r° 24.03.1710

Heijndrick Jan Bartholomeeussen is schuldig aan Joan Mattheus van Elsacker x Magdalena Tappers de som van 150 gld waarvoor hij erven de "hoffstadt" tot pand stelt, de helft van de "hoeckacker" in Sneppel, erven in "sneppel heijlaer"

Personen:

| 189-0051 |

Schepenregister 189, f° 42 r° 18.04.1710

Gabriel van den Bleke verkocht aan Matthijs Anthonis Wirckx erven in Sneppel

Personen:

| 189-0052 |

Schepenregister 189, f° 42 v° 18.04.1710

Gabriel van den Bleke gekweten door Matthijs Anthonis Wirckx

Personen:

| 189-0053 |

Schepenregister 189, f° 43 r° 22.05.1710

Matthijs Adriaen Weerts - Jacob Peeter Jans - Peeter Jan Jacobs - Wouter Peeter Ooms; erfgenamen van +Tanneken Marijnis Bevers, keuren de verkoop goed van de "broeckacker" en "geert wijdts beemt" in Zundert, gedaan bij Jan Adriaen Weerts, hun mede erfgenaam, welke zij machtigen de erven op te dragen

Personen:

| 189-0054 |

Schepenregister 189, f° 43 v° 02.06.1710

Geert Jan Peeters x +Cornelie Heijliger Adriaenssen voor zijn kinderen - Adriaen Luijckx x Jenneken Heijliger Adriaenssen - Anna Joos van Aecken - Dirck Naes Janssen x Perijn Joos van Aecken; voldaan door Anthonie Joos van Aecken van de kooppenningen van de stede op de "heijbaert"

Personen:

| 189-0055 |

Schepenregister 189, f° 43 v° 02.06.1710

Dirck Naes Janssen is schuldig aan Anna Joos van Aecken de som van 45 gld

Personen:

| 189-0056 |

Schepenregister 189, f° 44 r° 02.06.1710

Anthonie Joos van Aecken verkocht aan Maria Joanna Sanchez Tellon, priorin van sint margrietendael, een rente van 8 gld 15 st op stede met huis en erven op de "heijbaert"

Personen:

| 189-0057 |

Schepenregister 189, f° 45 v° 14.06.1710

Jan Coninckx x Aldegonde de Wijse zijn schuldig aan de secretaris Joan Mattheus van Elsacker x Magdalena Tappers de som van 50 gld

Personen:

| 189-0058 |

Schepenregister 189, f° 46 r° 07.06.1710

Joan Franchois van Elsacker, gemachtigd van de kinderen Joan Bode volgens akte getekend door Hubert Bode en Jan Melssen Luijckx, hebben ontvangen van de secretaris Joan Mattheus van Elsacker uit de koopdag van het sterfhuis Neeltien Anthonis Schoofs de som van 84 gld, alsook de som van 113 gld 6 st betalende voor Anthonis Joos van Aecken waarmede de kooppenningen betaald worden welke Joos Bernaert van Aecken op 24.01.1663 voor schepenen van Loenhout bekend had schuldig te zijn aan Peeter Jacob Kenis terzake de stede de "kleijnen heijbaert"

Personen:

| 189-0059 |