Schepenregisters deel 187 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 187

Schepenregister 187, f° 1 r° 18.06.1707

Cornelis Jan van Dijck, meester smid, en Geert Jan Witwencker, vilder, verklaren op verzoek van Huijbrecht Matthijs Goossens dat deze op 04 april ll in Loenhout een tweejarig paard binnen gebracht heeft gekocht van Stoffel … in Steenbergen, en dat dit paard op 18 april is gestorven, dat zij dit paard hebben opengesneden en vastgesteld hebben dat het vol vuile stinkende materie zat

Personen:

| 187-0001 |

Schepenregister 187, f° 2 r° 06.07.1707

passeerbrief voor juffr Maria Anna Herrij, nicht van de vrouw van Loenhout, wnde op het kasteel

| 187-0002 |

Schepenregister 187, f° 2 v° 21.07.1707

Luijcas Anthonissen is schuldig aan Anneken Jan Gabriels x +Peeter Geert van der Buijten de som van 300 gld waarvoor hij stede met huis en erven in Hecht tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 187-0003 |

Schepenregister 187, f° 4 r° 02.08.1707

passeerbrief voor mevr Bernardine Louise Herrij, vrouw van Loenhout

Personen:

| 187-0004 |

Schepenregister 187, f° 4 v° 16.08.1707

Jacobmijntien Anthonis Quirijnen x +Jan Peeter Aert Jacobs - Heijndrick Wouter Quirijnen, ook als momboor van de kinderen Aert Anthonis Quirijnen - Adriaen Aernout van Ostaeijen als toeziener van dezelfde kinderen - Margriet Wouter Quirijnen - Anthonis Jan Quirijnen - Neeltien Jan Quirijnen x Matthijs Jan Aert van Tijchelt; verklaren zich met het sterfhuis van Elisabeth Anthonis Quirijnen niet te zullen bemoeien, laten alles ten behoeve van de crediteuren

Personen:

| 187-0005 |

Schepenregister 187, f° 5 r° 25.08.1707

certificatie voor Anne, Cornelis en Anthonis Peeter van Aerde, °Loenhout

Personen:

| 187-0006 |

Schepenregister 187, f° 5 v° 25.08.1707

Jan Wauters, horlogemaker, Turnhout, zal gedurende tien jaar het horloge in Loenhout onderhouden, en van welk horloge hij de slinger vernieuwd heeft

| 187-0007 |

Schepenregister 187, f° 6 v° 25.08.1707

Goris Heijndrick Vergouwen x Adriaentien Lenaert van de Cloot verkochten aan heer Henricus Bellens, priester in Antwerpen, een rente van 18 gld 15 st op een stede met huis en erven in Sneppel

Personen:

| 187-0008 |

Schepenregister 187, f° 6 v°, In marge 24.03.1736

rente gecasseerd

| 187-0009 |

Schepenregister 187, f° 8 r° 19.09.1707

certificatie voor Jan Goris Rombouts, Loenhout

Personen:

| 187-0010 |

Schepenregister 187, f° 8 v° 24.09.1707

sr Mattheus van Gilse, gemachtigd van juffr Elisabeth van Lantschot x Peeter Versmissen, hernieuwt schepenakte Antwerpen dd 22.09.1707, waarbij mandanten transporteren aan Joannes Mattheus van Elsacker, secretaris in Loenhout, een rente van 37 gld 10 st waarvoor zij op 10.09.1696 aan Huijbrecht Jacob Francquen in Popendonk een huis tot erven hebben gegeven. Item een som van 100 gdl als rest van 200 gld, waarvoor vs van Elsacker als van hun gemachtigd op 05.02.1701 een weide heeft verkocht aan Jan Deckers. Item obligatie of rente van 25 gld tot last van de kinderen Cornelis Marten Philips in Loenhout. Item de helft van een heiveld in Vossingers waarvan de wederhelft toekomt aan Joan van Lantschot, broer van vs Elisabeth van Lantschot, en welke haar toekomt als erfgenaam van haar zuster Maria van Lantschot, religieuse in Leliendael

Personen:

| 187-0011 |

Schepenregister 187, f° 8 v° Naschrift: 05.10.1715

terug getransporteerd aan Elisabeth van Lantschot x +Peeter Versmissen

Personen:

| 187-0012 |

Schepenregister 187, f° 10 v° 19.10.1707

Cornelia Christiaen Vorselmans x Matthijs Anthonis Weerts verkocht aan Peeter Heijndrick Veraert x Catharina Matthijs Peeter Melssen erven achter de stede van Cornelis van Antwerpen

Personen:

| 187-0013 |

Schepenregister 187, f° 11 r° 19.10.1707

Barbel Christiaen Vorselmans x Aert Peeter Aerts - Cornelie Christiaen Vorselmans x Matthijs Anthonis Weerts - Cornelis van Antwerpen als momboor met Nicolaes van Dijck als toeziener van de kinderen Jan Claesen x +Marie Christiaen Vorselmans - vs Cornelis van Antwerpen ook als momboor met Cornelis Adriaen Nouts als toeziener van de kinderen +Jan Christiaen Vorselmans x Marie Adriaen Nouts; verkochten aan Joan Franchois van Elsacker erven "trauweeltien" in Neerven

Personen:

| 187-0014 |

Schepenregister 187, f° 12 v° 19.10.1707

zelfden verkochten aan Adriaen van de Mierop helft van een perceel heide en moer in Wuustwezel, en waarvan de wederhelft toekomt aan de kinderen Adriaentien Laureijs Nouts

Personen:

| 187-0015 |

Schepenregister 187, f° 13 v° 24.10.1707

Jan Marcus Kenis verkocht aan Geert Sijmon Bevers een hooimade in Blaakt, de helft van een perceel land op de "heijbaert" en andere erven

Personen:

| 187-0016 |

Schepenregister 187, f° 14 v° 24.10.1707

Jan Marcus Kenis voldaan door Geeraert Sijmon Bevers

Personen:

| 187-0017 |

Schepenregister 187, f° 14 v° 27.10.1707

Jan Wouter Rombouts verkocht aan zuster Anna Catharina Verdaet een rente van 9 gld 7 st 2 oort op een weide bij het "wesels straetien"

| 187-0018 |

Schepenregister 187, f° 16 r° 02.11.1707

Guilliam Kenis vertoont akte of kwitantie waaruit blijkt dat Jan Marcus Kenis op 26.10.1707 van zijn oom Guilliam Kenis een som van 59 gld ontvangen heeft tot voldoening van de rest van kooppenningen die deze schuldig was

Personen:

| 187-0019 |

Schepenregister 187, f° 16 v° 02.11.1707

Geert Luijckx stelt zich borg terzake de huurpenningen die zijn zoon Jan Geert Luijcx schuldig zou blijven aan juffr Adriana en Maria van Steenhuijzen over de huur van een hoeve in St Martenspolder en waarvan de huurceel gepasseerd is voor de notaris Fabritius binnen Etten op 02.11.1707. Stelt tot pand de "eijckhof" in molenakker, beemd de "ouden sondagh", beemd in Donk, bos in de "verckenshoeck"

Personen:

| 187-0020 |

Schepenregister 187, f° 18 r° 09.11.1707

Joan Mattheus van Elsacker gekweten door Jan Vermeiren van de kooppenningen van een weide die vs Jan Vermeiren gekocht had van de erfgenamen Jan Anthonis Coninckx op 14.02.1707

Personen:

| 187-0021 |

Schepenregister 187, f° 18 r° 15.11.1707

tot voldoening van het vonnis terzake de schuld van 64 gld van Jan Adriaen Nouts aan Jan Melssen Rombouts verkoopt de schuldenaar aan de schuldeiser twee koeien, waarvan hij er een nog mag behouden tot 01.11.1708

| 187-0022 |

Schepenregister 187, f° 19 r° 25.11.1707

certificatie voor Arnoldus Bode fs Joannes, °Loenhout, jongman, bezit verscheidene erfgoederen in Loenhout, nog in onverdeeldheid met zijn broers en zusters

Personen:

| 187-0023 |

Schepenregister 187, f° 19 r° 25.11.1707

juffr Joanna van Beveren, ook voor haar man sr Abraham de Lairesse, procuratie notaris Beuckelaar in Amsterdam dd 05.11.1704 (?), machtigt Jan Verboven om de erfpenningen te ontvangen welke Geert Jan van Dijck haar schuldig zijn. Item de achterstallen van een rente van 6 gld 5 st welke de erfgenamen Cornelia Peeter Gabriels schuldig zijn

Personen:

| 187-0024 |

Schepenregister 187, f° 20 r° 28.11.1707

Jan Heestermans x Cornelie Moons zijn schuldig aan Gijsbrecht van Geel, Brecht, als momboor van de weeskinderen Frans van Geel, de som van 400 gld, waarvan 100 gld uit een obligatie ten laste van het sterfhuis Joanna van Huijsen. Stelt huis met erven in Huffel tot pand, weide in "huffel heijlaer"

Personen:

| 187-0025 |

Schepenregister 187, f° 21 v° 01.12.1707

certificatie voor Peeter van Westerhoven en voor Jan Anthonis Ditfoorts en hun medeconsoorten dat vs Peeter van Westerhoven en Willemijntien van Westerhoven de twee wettige en enige kinderen zijn van Anneken Ditfoorts, dat Jan, Lucia, Cornelis en Adriaentien Ditfoorts wettige kinderen zijn van Anthonie Ditfoorts, dat Jan Jan Ditfoorts met zijn zusters en broers wettige kinderen van Jan Ditfoorts zijn, dat Susanna Willem van Dommelen x Jan Cornelis Augustijns enige wettige dochter is van Anthonet Ditfoorts, dat de kinderen van Gabriel Jan Gabrielen wettige kinderen zijn van Cornelia Ditfoorts. Item dat vs Anneken, Anthonie, Jan, Anthonet en Cornelia Ditfoorts wettige broers en zusters waren van +Magriete Ditfoorts x Frederick de Kleijn uit Roosendaal, dat rekwiranten alzo de naaste bloedverwanten en erfgenamen zijn van Catharina Frederick de Kleijn

Personen:

| 187-0026 |

Schepenregister 187, f° 22 r° 02.12.1707

passeerbrief voor Petrus van Elsacker, Loenhout

Personen:

| 187-0027 |

Schepenregister 187, f° 22 v° 14.12.1707

Adriaen Jan Matthijssen x Anneken Cornelis Adriaen Huijben, Wuustwezel, zijn schuldig aan mr Joannes Philippus Reijns, advokaat in Antwerpen, de som van 100 gld waarvoor zij land op de "laeren" tot pand stellen, twee heivelden ook aldaar, beemd in de "mosvoorden", land in Herseling

Personen:

| 187-0028 |

Schepenregister 187, f° 24 r° 16.12.1707

terzake het proces dat gerezen was tussen wijlen heer Joan Louis van Siegen en de weduwe Michiel van Elsacker over een som van 3055 gld die wijlen Michiel van Elsacker betaald had voor de markiezin van Melin aan de kinderen +don Juan de la Torre in mindering van het akkoord tussen vs markiezin en de erfgenamen de la Torre voor de Raad van Brabant op 21.07.1681 sluiten vrouwe Bernardine Louise Herrij, universeel erfgename van vs heer Joan Louis van Siegen, en de weduwe Michiel van Elsacker met haar zoon Joannes Mattheus van Elsacker, ook voor Petrus en Maria Josina van Elsacker, een akkoord

Personen:

| 187-0029 |

Schepenregister 187, f° 26 v° 16.12.1707

de weduwe Michiel van Elsacker en Joannes Mattheus van Elsacker voldaan door mevr Bernardine Louise Herrij van een som van 600 gld

Personen:

| 187-0030 |

Schepenregister 187, f° 27 r° 08.02.1708

Dionisius van Buerste x Elisabeth Jacob van Gastel stellen tot borg van mevr de rijngravin van Hoogstraten terzake de molenpacht van de "ackermeulen" in Brecht navolgende erven tot pand: stede in Popendonk, de "smoutacker", weide in Popendonk, hooimade op het molenbos, hooimade op de "reghtuijt"

Personen:

| 187-0031 |

Schepenregister 187, f° 28 r° 24.12.1707

certificatie voor Jan Pleitinx, dienstbode bij mevr Herrij, vrouw van Loenhout

Personen:

| 187-0032 |

Schepenregister 187, f° 28 v° 21.01.1708

Lenaert Goris, ook voor zijn moederlijke oom Zeger Proost, verkocht aan Franchois Heestermans een hooimade in Blaakt

Personen:

| 187-0033 |

Schepenregister 187, f° 29 r° 04.01.1708

Elisabeth Peeter Gabriels verkocht Joris Peeter Koecken een stedeken met huis en erven in Terbeek

Personen:

| 187-0034 |

Schepenregister 187, f° 29 v° 29.12.1707

Joan Heestermans machtigt Joan Franchois van Elsacker om de som van 379 gld te ontvangen welke door de weeskamer van Brussel zijn geconsenteerd te betalen uit de penningen van de verkochte goederen toekomende Franchois Sellij bij successie van zijn vaderlijke grootvader

| 187-0035 |

Schepenregister 187, f° 30 r° 16.01.1708

Catharina van Gilse x +Michiel van Elsacker - Maria Josina van Elsacker - Joannes Mattheus van Elsacker; transporteren aan Petrus van Elsacker, theologant, in mindering van zijn erfdeel, de som van 3055 gld welke mevr Bernardine Louise Herrij op 16.12.1707 bekend heeft schuldig te zijn (cfr f° 24 r°)

Personen:

| 187-0036 |

Schepenregister 187, f° 33 r° 23.01.1708

Cornelis Peeter Gabriels is schuldig aan Cornelia Jan Verboven, jonge dochter, Antwerpen, de som van 100 pattacons. Cornelis Jan Roelen Bertrams stelt zich borg

Personen:

| 187-0037 |

Schepenregister 187, f° 34 r° 31.01.1708

certificatie voor Cornelis Michiel van Antwerpen, momboor van het weeskind Jan van Bael, zoon van +Anneken Jan Vorselmans, om diens erfgoederen in Baarle, Hilvarenbeek en elders te administreren

Personen:

| 187-0038 |

Schepenregister 187, f° 34 v° 01.02.1708

Catharine van Gilse x +Michiel van Elsacker - Joannes Mattheus van Elsacker - Petrus van Elsacker - Maria Josina van Elsacker verbinden land de "meirbolck" bij molenakker en andere erven 'pro titulo patrimoniali 'ter som van 3000 gld en tot 'avancement' van de priesterlijke staat die vs Petrus van Elsacker eerstdaags zal aanvaarden

Personen:

| 187-0039 |

Schepenregister 187, f° 36 r° 14.02.1708

Rombout Adriaen Vergouwen, Zundert, is schuldig aan Boudewijn Heuvelmans de som van 125 gld als restant van kooppenningen van stede met huis en erven in Tereik, Zundert

Personen:

| 187-0040 |

Schepenregister 187, f° 36 v° 14.02.1708

Geert Jan van Dijck verkocht aan Cornelis Jan van Dijck zijn vierdedeel in de erfelijke goederen van hun moeder +Elisabeth van de Cloot

Personen:

| 187-0041 |

Schepenregister 187, f° 37 v° 14.02.1708

Geert Jan van Dijck voldaan door Cornelis Jan van Dijck

Personen:

| 187-0042 |

Schepenregister 187, f° 38 r° 27.02.1708

Peeter Cornelis Broomans is schuldig aan de tafel van de H Geest de som van 69 gld 8 st 3 oort 3 muiten waarvoor hij land in de aanstede van Jan Jan Lenaerts tot pand stelt

Personen:

| 187-0043 |

Schepenregister 187, f° 38 r° 27.02.1708, vervolg

Naschrift: gecasseerd 09.12.1711

| 187-0044 |

Schepenregister 187, f° 38 v° 27.02.1708

Cornelis Michiel van Antwerpen als momboor en Cornelis Adriaen Nauts als toeziener van de weeskinderen Jan Christiaen Vorselmans verkochten aan Wouter Jan Rennen stede met huis en erven in Neerven

Personen:

| 187-0045 |

Schepenregister 187, f° 39 v° 04.03.1708

Geert Jan van Dijck x Jacobmijn Peeter Joris verkochten aan Cornelis Jan van Dijck een weide in Popendonk

Personen:

| 187-0046 |

Schepenregister 187, f° 40 r° 05.03.1708

zelfden voldaan door Cornelis Jan van Dijck

Personen:

| 187-0047 |

Schepenregister 187, f° 40 r° 06.03.1708

E.H. pastoor Altuna voldaan door Christiaen Geert Vorselmans van het legaat van 25 gld dat Tanneken Niclaes Cornelissen gelaten heeft voor het maken van het st Anna beeld

Personen:

| 187-0048 |

Schepenregister 187, f° 40 v° 06.03.1708

Cornelis Peeter Arnouts verkocht ten behoeve van de kerk in Loenhout een rente van 10 gld op erven de "vertelsaet" in Hecht en op andere erven

Personen:

| 187-0049 |

Schepenregister 187, f° 40 v° 06.03.1708, vervolg

Naschrift: gecasseerd 27.10.1716

| 187-0050 |

Schepenregister 187, f° 41 v° 13.03.1708

Jan Vermeiren x Cornelia Lambrecht Nijs verkochten aan Guilliam Kenis een rente van 6 gld 5 st op de helft van een perceel land het "h geest steken"

Personen:

| 187-0051 |

Schepenregister 187, f° 42 v° 16.04.1708

Joan Wemers is schuldig aan Guilliam Kenis de som van 200 gld. Sr Mattheus van Gilse stelt zich borg

Personen:

| 187-0052 |

Schepenregister 187, f° 43 r° 17.04.1708

Cornelis Hendrickx machtigt Joan Croonenboom, procureur in Turnhout, om hem te verdedigen in zijn proces aldaar

| 187-0053 |

Schepenregister 187, f° 44 r° 17.04.1708

Laureijs van den Langenbergh is schuldig aan de kerk van Loenhout de som van 120 gld 2 st 1 oort 9 muiten als rest van zijn gedane kerkmrs rekening waarvoor hij zijn stede in het Oosteneinde verbindt

Personen:

| 187-0054 |

Schepenregister 187, f° 44 v° 18.04.1708

Lenaert Goris voldaan door Franchois Heestermans van de kooppenningen van een hooimade in Blaakt

Personen:

| 187-0055 |

Schepenregister 187, f° 45 r° 23.04.1708

passeerbrief voor Balthazar Craen, meester schilder, Loenhout

| 187-0056 |

Schepenregister 187, f° 45 v° 14.05.1708

Jan Schoofs transporteert aan Michiel Cornelis van Antwerpen x Elisabeth Jan Schoofs, zijn schoonzoon en dochter, al zijn goederen, behalve zijn bijen, waarvoor zij hem zullen onderhouden en een degelijke begrafenis bezorgen

Personen:

| 187-0057 |

Schepenregister 187, f° 46 r° 21.05.1708

Dionijs van Buerste als momboor van de weeskinderen Jan Buerste machtigt Peeter Kerstens, toeziener van zelfde weeskinderen, om hun tegoeden in Tilburg en elders te ontvangen

Personen:

| 187-0058 |

Schepenregister 187, f° 46 v° 24.05.1708

Jan Goris Rombouts wilde Dionijs Buerste de schuld betalen welke hij aan deze als gewezen burgemeester anno 1701 nog schuldig was, wat door deze laatste geweigerd werd

Personen:

| 187-0059 |

Schepenregister 187, f° 47 r° 30.05.1708

certificatie voor Jan Jan van den Heuvel, zoon van Jan van den Heuvel x Cornelia van der Buijten, heeft enige jaren buiten Loenhout gewoond en het wagenmakers ambacht geleerd, wil nu terug voor een tijdje buiten Loenhout gaan wonen

Personen:

| 187-0060 |

Schepenregister 187, f° 47 r° 06.06.1708

Wouter Jan Rennen is schuldig aan Staes Valentijns de som van 80 gld waarvoor hij stede met huis en erven in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 187-0061 |

Schepenregister 187, f° 48 r° 06.06.1708

Matthijs Anthonis Weerts voldaan door Peeter Heijndricx Veraert terzake de koop van erven in "naentiens hof" in Neerven

Personen:

| 187-0062 |

Schepenregister 187, f° 48 r° 11.06.1708

Joan Franchois van Elsacker en Margriet Peeter Anthonissen x Cornelis van Gastel mangelen erve om erve, land in Kesselbeek en erven in "huffel heijlaer"

Personen:

| 187-0063 |

Schepenregister 187, f° 49 r° 13.06.1708

Jan Jan Aernouts x +Perijntien Aert Jan Aertssen en Matthijs Jan Goosens als momboor met Aernout Cornelis Aernouts als toeziener van het weeskind Peeter Jan Janssen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind

Personen:

| 187-0064 |

Schepenregister 187, f° 51 r° 07.07.1708

Maeijken Marijnis Bevers x +Jan Naes Janssen en Cornelis (Dircken?) als momboor van de drie weeskinderen genaamd Tobias, 13j, Elisabeth, 9j en Adriaen, 8j, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 187-0065 |

Schepenregister 187, f° 52 v° 19.07.1708

passeerbrief voor Laureijs Jan van Ostaeijen, knecht en voerman van de vrouw van Loenhout

Personen:

| 187-0066 |