Schepenregisters deel 186 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 186

Schepenregister 186, f° 1 r° 20.01.1707

Dionisius van Buerste x Elisabeth Jacob van Gastel stellen hun stede met huis en erven in Popendonk, gekocht van sr Pedro Dirven, tot pand voor hun schuld aan de rijngravin van Hoogstraten

Personen:

| 186-0001 |

Schepenregister 186, f° 2 r° 22.01.1707

Jan Goris Rombouts en Cornelis Peeter Gabriels, burgemeesters in 1701 en 1703, verklaren op verzoek van Cornelis Goris, Westmalle, dat requirant hen de lasten van vs jaren betaald heeft op een hooimade in het zetboek genoteerd op de erfgenamen Jacob Lenaert Proost. Werd voorheen gebruikt door Jan Maesen, Brecht, en diens voorouders

Personen:

| 186-0002 |

Schepenregister 186, f° 2 v° 26.01.1707

Gabriel van den Bleke, gekozen burgemeester voor 1707, laat het burgemeesterschap over aan Peeter Jan van Dijck, reeds burgemeester in 1704

Personen:

| 186-0003 |

Schepenregister 186, f° 3 r° 31.01.1707

certificatie voor Anthonie van Ditfort terzake eigendom van erven in Donk in de stede van de kinderen Anthonie van Ditfort, welke hij gekocht heeft van de erfgenamen van het enige kind van Margriet van Ditfort op 30.12.1706. Item vijfde deel in stede in Donk, vijfde deel in hooimade op het "kleijnbosch" en vijfde deel in een perceel erven in Donk

Personen:

| 186-0004 |

Schepenregister 186, f° 4 r° 01.02.1707

Niclaes Niclaes de Wijse verkocht aan Niclaes Notelaer een stede met huis en erven aan sheeren straat met ook een hofstedeken aldaar

Personen:

| 186-0005 |

Schepenregister 186, f° 5 r° 01.02.1707

Niclaes Notelaer is schuldig aan Michiel en Pauwels Peeter van Breda de som van 175 gld waarvoor hij stede aan sheeren straat tot pand stelt (cfr vorige akte)

Personen:

| 186-0006 |

Schepenregister 186, f° 6 r° 03.02.1707

Richaert van Elsacker, meester molenmaker, Hoogstraten, ook voor zijn zuster Anne Catharina van Elsacker x Peeter van der Linden, en als gemachtigd van Michiel van Elsacker, van Gillis van Monfoort als stiefvader van het weeskind +Franchois van Elsacker, van Peeter Jan Oomen x Anna Marie van Elsacker, en van Pero van Elsacker; alle kinderen en erfgenamen van sr Johan van Elsacker, gewezen secretaris van Wouw, procuratie Wouw dd 30.12.1701, draagt op aan Joan Franchois van Elsacker, als gemachtigd van het klooster van sint Margrietendael in Antwerpen, de erfgoederen in Loenhout hen toekomende, tot voldoening van de pretenties die vs klooster op hen is hebbende

Personen:

| 186-0007 |

Schepenregister 186, f° 8 r° 08.02.1707

sr Mattheus van Gilse, gemachtigd van Jan Anthonie Ditfort, hernieuwt akte notaris Peeter van No te Antwerpen dd 04.02.1707, waarbij Jan Anthonie Ditfort, pachter in Loenhout, verkocht aan de priorin van het klooster van O L Vr Presentatie alias 'Oostmalle' in Antwerpen een rente van 25 gld op erven in Donk in de stede van de kinderen van Ditfort en op meer andere erven (cfr f° 3 r°)

Personen:

| 186-0008 |

Schepenregister 186, f° 11 r° 16.02.1707

juffr Maria Luijckx, begijn in Hoogstraten, gekweten door juffr Elisabeth Mangelaers, begijn in Antwerpen, van een rente van 250 gld kapitaal welke +Adriaen Verboven op 29.10.1687 voor schepenen van Loenhout verleden heeft aan Elisabeth Adriaen Martens x +Jacob Willem Luijckx, waarvan comparante een dochter is

Personen:

| 186-0009 |

Schepenregister 186, f° 11 v° 26.02.1707

Robbrecht Brocken, Ginneken, transporteert aan Huijbertien Cornelis Aertssen, dochter van +Emerentiana Steven Laureijs Rombouts, het kapitaal van 80 gld hem aangestorven van +Peeter Cornelis Steven Laureijs Rombouts voor een vijfde deel in een rente van 400 gld tot last van de weduwe Adriaen Heijndrick Bartholomeussen en haar goederen in Sneppel. Huijbertien zal de helft van vs 80 gld aan haar broer Adriaen Cornelis Aertssen dienen te geven indien hij zou weerkeren uit de oorlog (er wordt thans aangenomen dat hij dood zou zijn)

Personen:

| 186-0010 |

Schepenregister 186, f° 13 r° 02.03.1707

Cornelie Adriaen Verboven x Cornelis Peeter Janssen - Adriaentien Adriaen Verboven x Jacob Marten Baliars - Marie Adriaen Verboven x Renier Jan van Eijnatten; verkochten aan Peeter Adriaen Verboven hun deel in de erfgoederen van +Cornelis Verboven, en aan hen overgelaten bij testament ieder voor een zesde deel, land de "geer" en andere erven in de "beexsche acker", "pieternelle weijde", de "bijweijde" en meer andere erven

Personen:

| 186-0011 |

Schepenregister 186, f° 15 r° 02.03.1707

Peeter Adriaen Verboven, voor hem zelf en actie hebbende voor het zesde deel van Cornelie Adrien Verboven, van Adriaentien Adriaen Verboven en van Marie Adriaen Verboven en Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers als momboor met Cornelis Peeter Aernouts als toeziener van Marie Adriaen Verboven en van het weeskind Huijbrecht Adriaen Verboven delen hun gemene erfgoederen achtergelaten door +Cornelis Verboven bij testament voor notaris van Ostaeijen, land de "geer", heide op de "popendoncksse heijde", erven in de "beecksse acker", weide in Terbeek en meer andere

Personen:

| 186-0012 |

Schepenregister 186, f° 18 v° 28.03.1707

Cornelis Bastiaen Vergauwen verkocht aan Geeraerdt Sijmon Bevers een hooimade op het "schouwbosch"

Personen:

| 186-0013 |

Schepenregister 186, f° 19 r° 28.03.1707

zelfde verkocht aan Rombout Adriaen Vergauwen vier percelen erven op de "laeren"

Personen:

| 186-0014 |

Schepenregister 186, f° 19 v° 29.03.1707

Huijbrecht Matthijs Anthonis Goossens is schuldig aan Joan Mattheus van Elsacker de som van 50 gld 10 st

Personen:

| 186-0015 |

Schepenregister 186, f° 19 v° Naschrift: 12.12.1743

gekweten aan Margriet van Aecken die de actie had overgenomen van Joan Mattheus van Elsacker voor haar bodeloon

Personen:

| 186-0016 |

Schepenregister 186, f° 20 r° 14.03.1707

Jan Laureijs van Gorp - Wouter Laureijs van Gorp - Aert Luijcas Anthonissen als momboor met Peeter van Breda als toeziener van de weeskinderen Peeter Laureijs van Gorp; twee laatste comparanten verkochten aan eerste comparant alle goederen en pretenties die Anthonie van Gorp had tot last van Wouter van Gorp, uitgezonderd de penningen van de koopdag van de meubelen Anthonie van Gorp waarin ieder reserveert zijn gerechtigheid, achtergelaten bij Anthonie Laureijs van Gorp, waarvan comparanten ieder voor een derde deel erfgenaam zijn

Personen:

| 186-0017 |

Schepenregister 186, f° 22 r° 18.04.1707

Jan Jan Conincckx - Marie Jan Coninckx x Adriaen Adriaenssen - Peeter van Westerhoven, testamentair erfgenaam van Cornelie Jan Coninckx - Cornelis Jan Coninckx als momboor van de weeskinderen Anthonie Jan Coninckx - Adriaen van de Mierop als momboor van het weeskind Laureijs Jan Coninckx; verkochten aan Boudewijn Heuvelmans de "torffweijde" in de "vlaest"

Personen:

| 186-0018 |

Schepenregister 186, f° 23 r° 18.04.1707

zelfden verkochten aan Jan Vermeiren de "klaeverweijde" in de "vlaest"

Personen:

| 186-0019 |

Schepenregister 186, f° 24 r° 18.04.1707

zelfden verkochten aan Marie Anne Moons x +Michiel Marten van Elsacker erven in "huffel heijlaer"

Personen:

| 186-0020 |

Schepenregister 186, f° 25 r° 18.04.1707

zelfden verkochten aan Joan Franchois van Elsacker hooimade de "krekelbergh" op het "reghtuijt", bos en heiveld en hooimade het "lanckvelt" ook aldaar

Personen:

| 186-0021 |

Schepenregister 186, f° 26 r° 18.04.1707

zelfden verkochten aan Joan Franchois van Elsacker de helft van de 'mostaert thiende' waarvan de wederhelft toekomt Frans Cornelis Tarre

Personen:

| 186-0022 |

Schepenregister 186, f° 27 r° 18.04.1707

zelfden, zonder Jan Jan Coninckx, verkochten aan deze laatste stede met huis en erven in Huffel

Personen:

| 186-0023 |

Schepenregister 186, f° 28 r° 18.04.1707

Cornelis Jan Coninckx verkocht aan Jan Jan Coninckx, Marie Jan Coninckx, de weeskinderen Anthonie Jan Coninckx en het weeskind Laureijs Jan Coninckx zijn gerechtigheid in de goederen van zijn ouders Jan Anthonie Coninckx x Jenneken Cornelis Janssen

Personen:

| 186-0024 |

Schepenregister 186, f° 28 v° 09.05.1707

sr Mattheus van Gilse, gemachtigd van heer Jan de Man, hernieuwt akte notaris Jan Hennijnck te Antwerpen dd 12.01.1699, waarbij vs Jan de Man als erfgenaam van +juffr Maria de Ceuster, geestelijke moeder van de paters minderbroeders in Antwerpen, transporteerde aan Lucia Leppens een obligatie van 240 pattacons welke Marcellus Marcellij, schout in Loenhout, in de naam van dit dorp, aan vs Maria de Ceuster heeft verleden op 14.09.1698

Personen:

| 186-0025 |

Schepenregister 186, f° 30 v° 09.05.1707

sr Mattheus van Gilse, gemachtigd van juffr Lucia Leppens x sr Henrick van den Boer, hernieuwt schepenakte Antwerpen dd 07.04.1707 waarbij mandanten verkochten aan juffr Maria Anna de Pauw x +sr Cornelis Cornelissen een obligatie van 240 pattacons die Marcellus Marcelli etc (cfr vorige akte)

Personen:

| 186-0026 |

Schepenregister 186, f° 32 v° 09.05.1707

Jan Marcus Kenis verkocht aan Guilliam Jacob Kenis de helft van een schuur in het Oosteneinde en waarvan de wederhelft nog ongedeeld is en toekomende Jan Vermeiren n.u., item helft van erven het "h geeststedeken"

Personen:

| 186-0027 |

Schepenregister 186, f° 33 v° 09.05.1707

Cornelis Vleminckx voldaan door Geeraert Sijmon Bevers van de kooppenningen van de stede in het Oosteneinde dd 1706

Personen:

| 186-0028 |

Schepenregister 186, f° 34 r° 09.05.1707

Jenneken Jan Huijbrechts x Lambrecht Aernouts verkocht aan Joan Franchois van Elsacker een beemd in de "evenaer", de helft van een hooimade op het "schouwbosch", een weide bij het "pauwkens", heide aan "hoecks heijvelt"

Personen:

| 186-0029 |

Schepenregister 186, f° 35 r° 09.05.1707

zelfden verkochten aan Adriaen Aernout van Ostaeijen x Clement Jan Huijbrechts erven in het "nieuwblock" ontrent de "hesschodtse acker"

Personen:

| 186-0030 |

Schepenregister 186, f° 35 v° 28.05.1707

Peeter Adriaen Verboven verkocht aan E.H. Henrick Ullens, priester te Antwerpen, een rente van 18 gld 15 st op erven de "geer", op erven in de "beeckse acker", op weide in Terbeek en op meer andere panden

Personen:

| 186-0031 |

Schepenregister 186, f° 38 r° 08.06.1707

Joan Franchois van Elsacker is schuldig aan juffr Isabella de Witte de som van 1400 gld volgens akte notaris Hermans te Antwerpen dd 13.03.1700 waarvoor hij tot pand stelt een beemd in Blaakt, stede in de beirenstraat, erven in "huffel heijlaer" en meer andere panden

Personen:

| 186-0032 |

Schepenregister 186, f° 39 v° 08.06.1707

Goris Heijndrick Vergauwen is schuldig aan Joan Mattheus van Elsacker de som van 100 gld

Personen:

| 186-0033 |

Schepenregister 186, f° 39 v° Naschrift: 23.03.1712

schuld voldaan

| 186-0034 |

Schepenregister 186, f° 40 r° 11.06.1707

Jan Heestermans, gemachtigd van vr Petronella Maria van Cromstijn, van juffr Paulina Maria Bogaerts x +Michiel Wijnants en van juffr Maria Anna van Delft x +Nicasius Lamberti hernieuwt schepenakte Antwerpen dd 24.09.1693, waarbij mandanten bekenden dat mr Peeter Joerdaens, notaris en procureur in Loenhout, in het leven van heer Lamberti aan elk van hen voor een derde voldaan heeft de som van 555 gld als restant van 1100 gld kapitaal die hij schuldig was aan +juffr Agatha van Cromstijn

Personen:

| 186-0035 |

Schepenregister 186, f° 42 r° 11.06.1707

certificatie voor Jan en Franchois Heestermans en Franchois Sellij, inwoners van Loenhout

Personen:

| 186-0036 |

Schepenregister 186, f° 42 v° 15.06.1707

Cornelis Vergauwen voldaan door Geeraert Sijmon Bevers van de kooppenningen van een hooimade op het "schouwbosch"

Personen:

| 186-0037 |