Schepenregisters deel 185 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 185

Schepenregister 185, f° 1 r° 21.04.1701

Heijndrick Lambrecht van Staeijen is schuldig aan de tafel van de H Geest in Loenhout de som van 100 gld waarvoor hij land met een schuur daarop in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 185-0001 |

Schepenregister 185, f° 1 v° 24.04.1701

passeerbrief voor Peeter Joris Coecken, landbouwer en koopman van vlas, garen, hop, lijnwaad en andere winkelwaren

Personen:

| 185-0002 |

Schepenregister 185, f° 2 r° 04.08.1704

Marck Kenis x Christine Jan Wouters dragen een som van 1000 gld op aan hun dochter Barbel Marck Kenis, novice op het begijnhof in Hoogstraten, om aldaar te komen tot 'professie van begijn'. Som zal na overlijden van comparanten getrokken worden uit hun achtergelaten goederen om gezet te worden op goede en vaste panden

Personen:

| 185-0003 |

Schepenregister 185, f° 3 r° 22.08.1704

Jan de Meulder, Noorderwijk, belooft te betalen aan Anthonis Jan Wiercx de som van 40 gld, als restant van het akkoord heden tussen hen gemaakt

Personen:

| 185-0004 |

Schepenregister 185, f° 3 v° 23.08.1704

Jan en Franchois Heestermans en Goris Heijndrick Vergouwen als momboor met Cornelis Peeter Aernouts als toeziener van de kinderen Charles Sailly x +Catharina Heestermans delen hun gemene erfgoederen, stede met huis en erven in Huffel, erven in "huffel heijlaer", heiveld in Wuustwezel op de hoek van "swijngaerden heijvelt", moer in de "wuustweselse heijde" gekomen van Melssen de Cuijper, heide aan de "huijsheuvel", heide in de "pledders", het "ijsendoncx moerken", stede met huis en erven in Donk en meer andere erven

Personen:

| 185-0005 |

Schepenregister 185, f° 7 v° 06.09.1704

Jenneken Peeter Luijcx x Lenaert Huijbrechts verklaart op verzoek van Sijmon Goris Rombouts, dat zij gisteren avond als vroedvrouw ontboden is geweest door Marie Sijmon Rombouts, dochter van verzoeker, die bevallen is van een zoon, en dat deze haar na aanvankelijk geweigerd te hebben gezegd heeft dat Peeter Jan Jacobs de vader is

Personen:

| 185-0006 |

Schepenregister 185, f° 8 r° 06.09.1704

Marie Sijmon Rombouts verklaart dat Peeter Jan Jacob Peeter Jans, bij wie zij gewoond heeft, de vader van haar kind is

Personen:

| 185-0007 |

Schepenregister 185, f° 8 r° 09.09.1704

zelfde heeft de eed afgelegd in handen van de schout de Cort

Personen:

| 185-0008 |

Schepenregister 185, f° 8 v° 20.10.1704

Geeraert Geerts, gemachtigd van de erfgenamen +juffr Maria Anna van d'Elst x +advocaat Lamberti, Antwerpen, hernieuwt akte notaris Jan van Nos, Antwerpen, de dato 17.10.1704, waarbij juffr Susanna van d'Elst x +Joannes de Coninck - Franchois Vrijelincx, dokter in de medicijnen, x Joanna Schutijser - Lucas Schutijser, ook voor Maria, Catharina en Cornelia Maria Schutijser; alle erfgenamen van +Maria Anna van d'Elst x +Nicasius Lamberti, verkochten aan Anna Matthijs Rombouts x Cornelis Jan Ooms en aan Catharine Matthijs Rombouts x Cornelis Jan Huijsken, kinderen en schoonkinderen van Matthijs Peeter Melssen Rombouts, ieder voor de helft, een hofstede met huis en erven in de "pothoeck". Hofstede kwam vs Nicasius Lamberti toe uit S/D achtergelaten goederen van +Alexander Bogaerts voor schepenen van Antwerpen op 12.06.1683

| 185-0009 |

Schepenregister 185, f° 10 r° 20.10.1704

Geeraert Geerts, als momboor van de kinderen Jan Geerts, verklaart dat +Jan Geerts circa 10 of 11 jaar terug aan Matthijs Peeter Melssen Rombouts een beemd in de "heijbeemden" heeft verkocht

Personen:

| 185-0010 |

Schepenregister 185, f° 11 r° 20.10.1704

Anna Matthijs Peeter Melssen Rombouts x Cornelis Jan Ooms en Catelijn Matthijs Peeter Melssen Rombouts x Cornelis Jacob Huijskens delen hun gemene erfgoederen, stede met huis en erven in Neerven, land aldaar, land op molenakker, hooimade in Blaakt, weide het "quaetvelt" en meer andere erven

Personen:

| 185-0011 |

Schepenregister 185, f° 13 r° 27.10.1704

Cornelia Laureijs Peeter van der Buijten neemt van Willem Peeter Vermeiren aan haar vader Laureijs Peeter van der Buijten te onderhouden gedurende een jaar voor de som van 38 gld

Personen:

| 185-0012 |

Schepenregister 185, f° 13 v° 21.12.1704

schout en schepenen verklaren bij hun weten geen betere paarden ten dienst van de staten van Brabant te hebben dan de vier voorziene paarden, te weten een paard van Cornelis Jan Roelen, een van Cornelis Peeter Gabriels, een van Cornelis Goossens en een van Cornelis Peeter Melssens, die door de schout de Cort in Vilvoorde zullen gepresenteerd worden ten einde aan de vs orders te voldoen

Personen:

| 185-0013 |

Schepenregister 185, f° 14 r° 18.03.1705

Peeter Jan Jacob Peeter Jans en Jacob Jacob Peeter Jans als momboor met Jan Verboven als toeziener van de kinderen Jan Peeter Joris x +Catelijn Jan Jacob Peeter Jans delen hun gemene erfgoederen, stede met huis en erven in Popendonk, de "hooghe weijde" aldaar, weide de "cruijsheuvel", erven de "grooten bergh", erven "neellemmens", hooimade op het "schoubos"

Personen:

| 185-0014 |

Schepenregister 185, f° 17 r° 20.04.1705

Cornelis en Adriaen Arnout van Ostaeijen - Heijndrick Wouter Quirijnen als momboor met vs Adriaen Aernout van Ostaeijen als toeziener van de kinderen Aert Anthonis Quirijnen x +Magriet Arnout van Ostaeijen - vs Cornelis Arnout van Ostaeijen als momboor met Jan Wouters als toeziener uit de wet van Magriet, kind van Marten Jan Martens x Catelijn Aernout van Ostaeijen; S/D hun gemene erfelijke goederen, de "biesweijde", akker in de "mosvoorden", weide de "bovenste en benedenste briele", land op "sneppel heijlaer" en meer andere erven

Personen:

| 185-0015 |

Schepenregister 185, f° 20 r° 29.04.1705

Gijesbrecht van Geel, toeziener van de kinderen Frans van Geel, in afwezigheid van de momboor die ver weg woont, besteedt de oudste zoon, genaamd Jan Baptist van Geel, aan Peeter van Geel voor een termijn van 8 jaar, dit voor een som van 150 gld

Personen:

| 185-0016 |

Schepenregister 185, f° 21 r° 29.04.1705

zelfde besteedt de jongste zoon, genaamd Adriaen van Geel, aan Balten van Geel voor een termijn van 12 jaar, dit voor een som van 200 gld

Personen:

| 185-0017 |

Schepenregister 185, f° 21 v° 03.06.1705

Cornelie Jan van Hoijdonck x +Michiel Jan Goossens xx Jan van Oerle en Matthijs Jan Goossens als momboor met Quirijn Willems als toeziener van de kinderen +Michiel Jan Goossens x vs Cornelie Jan van Hoijdonck, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen voor een termijn van 12 jaren

Personen:

| 185-0018 |

Schepenregister 185, f° 23 r° s.d.

certificatie van pastoor, schout en schepenen voor Peeter de Bie, zijn vrouw en zes kinderen, zeer arm zijnde en vaak gesteund door de tafel van de H Geest

Personen:

| 185-0019 |

Schepenregister 185, f° 23 r° 29.10.1705

certificatie voor Marck Kenis voor wie Cornelis Jan Roelen verklaart dat Willem Heijndricx zijn paarden naar Meer heeft gebracht, en dat samen met deze ook Marck Kenis zijn eigen paard daar naartoe heeft gebracht

| 185-0020 |

Schepenregister 185, f° 23 v° 24.12.1705

Jan, Adriaen en Geert Jan Roelen - Cornelie Jan Roelen x Peeter Houtermans - Catharine Jan Roelen, begijn in Hoogstraten - Emerens en Elisabeth Jan Roelen, geestelijke dochters; verkochten aan hun broer Cornelis Jan Roelen hun deel in stede met huis en erven aan de kerk alsmede in de andere erven in Loenhout

Personen:

| 185-0021 |

Schepenregister 185, f° 24 v° 05.01.1706

zelfden verklaren voldaan te zijn door hun broer Cornelis Jan Roelen

Personen:

| 185-0022 |

Schepenregister 185, f° 25 r° 20.01.1706

certificatie voor Marie Cornelis Adriaenssen, dochter van Cornelis Adriaensen x Neeltien Goris Claesen, °Loenhout

Personen:

| 185-0023 |

Schepenregister 185, f° 25 v° 01.03.1706

Anneken Sijmon Kesselmans x Marcellis van Staeijen - Marie Sijmon Kesselmans, geestelijke dochter - Catelijn Sijmon Kesselmans x Willem Wouter Janssen, ook voor de momboors van het weeskind Heijndrick van Put volgens transactie voor notaris Joan Franchois van Elsacker dd 09.01.1706; verkochten aan Heijndrick Wouter Quirijnen een stede met huis en erven in Neerven alsmede erven "stuijvesant" aldaar

Personen:

| 185-0024 |

Schepenregister 185, f° 26 v° 01.03.1706

zelfden verkochten aan Jan Goris Rombouts land de "ravenstijn" achter Neerven en land het "rullen" in molenakker

Personen:

| 185-0025 |

Schepenregister 185, f° 27 v° 01.03.1706

zelfden verkochten aan Joan Franchois van Elsacker, secretaris, hun deel in een hooimade in Blaakt

Personen:

| 185-0026 |

Schepenregister 185, f° 28 v° 02.03.1706

mevr Bernardine Louise Herrij x +sr Jan Louis van Siegen de Seghten keurt het akkoord goed dat haar overleden man voor de notaris de Roij in Antwerpen gemaakt heeft met sr Peeter van No, notaris en procureur in Antwerpen. Machtigt terzake Adrianus Herrij, schout in Rumst

Personen:

| 185-0027 |

Schepenregister 185, f° 29 r° 08.04.1706

Jan Jan Conincx, soldaat of voetknecht in het regiment van de graaf van Rupelmonde, geleverd door de regeerders van Loenhout in het jaar 1702, bekent deze dienst aangenomen te hebben in de plaats van Geert Jan Roelen, en welke dienst voor een termijn van drie jaar was, maar met twee jaar werd verlengd

Personen:

| 185-0028 |

Schepenregister 185, f° 30 r° 26.04.1706

certificatie voor Cornelis Cornelis Vleimincx terzake eigendom van stede in het Oosteneinde

Personen:

| 185-0029 |

Schepenregister 185, f° 30 v° …09.1706

certificatie voor de secretaris van Elsacker dat in 1703 en in 1705 het graan te velde en in de schuren is geroofd geworden, dat ook de gewassen van requirant zijn geroofd en dat hij aldus geen opbrengst heeft gehad van de panden waarvoor hij een rente schuldig is aan sr Joan Wittebol te Antwerpen volgens rentebrief dd 10.03.1681

Personen:

| 185-0030 |

Schepenregister 185, f° 31 r° 05.10.1706

passeerbrief voor mevr Bernardine Louise Herrij, wnde in Loenhout

Personen:

| 185-0031 |

Schepenregister 185, f° 31 v° 25.10.1706

certificatie voor zelfde als enige erfgename van +heer Joan Louis van Siegen, gewezen heer van Loenhout, volgens testament voor notaris Joan Franchois van Elsacker dd 26.12.1705

Personen:

| 185-0032 |

Schepenregister 185, f° 32 r° 13.11.1706

Cornelis Huijbrechts als momboor van het weeskind Heijndrick van Put x +Barbara van der Buijten voldaan door Willem Wouter Janssen

Personen:

| 185-0033 |

Schepenregister 185, f° 32 v° 22.11.1706

Willem Wouter Janssen x Maria Sijmon Kesselmans, ook voor de andere erfgenamen Sijmon Kesselmans, voldaan door Jan Goris Rombouts

Personen:

| 185-0034 |

Schepenregister 185, f° 33 r° 22.11.1706

zelfde voldaan door Joan Franchois van Elsacker

Personen:

| 185-0035 |

Schepenregister 185, f° 33 v° 23.11.1706

Catelijn Wouter Ooms x Anthonis Geert Jacobs verkochten aan Cornelis Jan Wiercx x Clement Wouter Ooms een 'vrevelt' en erven op het "hooghbosch"

Personen:

| 185-0036 |

Schepenregister 185, f° 34 r° 27.11.1706

Maeijken Willem de Wijse xx +Lambrecht Broomans xxx Joris Peeter Coecken - Cornelis en Peeter Lambrecht Broomans - Peeter Cornelis Broomans als momboor met Lenaert Huijbrechts als toeziener van Willem en Elisabeth Lambrecht Broomans; S/D achtergelaten goederen van +Lambrecht Broomans, de "laerenbeemt" gekomen van de weduwe Joris Coecken, van Jan Jan Matthijssens huisvrouw en van Matthijs Jan Goossens, weide de "hulsdonck" in de "mosvoorden", land de "kerckpat" in de "beecxse acker", helft van hooimade op het "schoubosch", stede in Terbeek en meer andere erven

Personen:

| 185-0037 |

Schepenregister 185, f° 37 r° 27.11.1706

Peeter Lambrecht Broomans - Cornelis Lambrecht Broomans - Elisabeth Lambrecht Broomans x Jan Heijndrick Vergouwen - Peeter Broomans als momboor van Willem Lambrecht Broomans; smaldelen hun gemene erfgoederen, cfr vorige akte

Personen:

| 185-0038 |

Schepenregister 185, f° 40 v° 27.11.1707

Cornelis Lambrecht Broomans - Elisabeth Lambrecht Broomans x Jan Jan Heijndrick Vergouwen - Peeter Broomans als momboor van Willem Lambrecht Broomans; smaldeling van hun gemene erfgoederen, cfr vorige twee akten

Personen:

| 185-0039 |

Schepenregister 185, f° 43 v° 23.12.1706

Adriaentien Lenaert van de Cloot x +Jan Baptist Goosens xx Goris Heijndrick Vergouwen - Aert en Cornelis Cornelis Goosens - Anneken Cornelis Goossens x +Jan Deckers xx Franchis Vercauteren; akkoord over sterfhuis vs +Jan Baptist Goossens en dit van zijn +kind

Personen:

| 185-0040 |

Schepenregister 185, f° 44 r° 23.12.1706

Stoffel van Aerde verkocht aan Cornelis Heijndrick Janssen een hooimade op het "hooghbosch"

Personen:

| 185-0041 |

Schepenregister 185, f° 45 r° 04.01.1707

Cornelis Cornelis Vleimincx verkocht aan Geert Sijmon Bevers een stede met huis en erven op het Oosteneinde, weide aan de "schoordijck", beemd de "cnodders" aan "straeldijck", land in "sneppel acker"

Personen:

| 185-0042 |

Schepenregister 185, f° 46 r° 07.12.1706

Cathelijn Anthonis van Aecken x +Adriaen Heijndrick Bertholomeeusen met haar zoon Heijndrick Adriaen Heijndricx verkocht aan Jan Jan Aernouts een stede met huis en erven in Sneppel, weide aldaar, de "hoeckacker" ook aldaar

Personen:

| 185-0043 |

Schepenregister 185, f° 46 r° 07.12.1706, vervolg

Heijndrick Adriaen Bertolomeeusen en Peeter Cornelis Huijben, zoon en schoonzoon van verkoopster, stellen zich borg

Personen:

| 185-0044 |

Schepenregister 185, f° 47 r° 30.12.1706

Jan Jan van Ditfort, ook als vaderlijke oom van het weeskind Anthonis Jan van Ditfort - Jan Gabriel Jan Gabriels, zoon van +Neeltien Anthonis van Ditfort - Cornelis Peeter Gabriels als momboor van de kinderen Gabriel Gabriels, kleinkinderen van vs +Neeltien van Ditfort, met consent van schepenen van Brecht - Peeter van Westerhoven, ook als momboor van zijn zuster Willemijn van Westerhoven - Sanneken Willem van Dommel x Jan Cornelis Augustijns, dochter van +Tonijntien van Ditfort - Jan en Cornelis Anthonis van Ditfort - Lucie Anthonis van Ditfort, geestelijke dochter; comparanten ook voor Adriaentien Anthonis van Ditfort, procuratie notaris Pierson te Tongerlo dd 03.08.1606 (sic); verkochten aan Jan Anthonis van Ditfort, een der vs comparanten, erven in Donk in de stede van de kinderen Anthonis van Ditfort

Personen:

| 185-0045 |