Schepenregisters deel 181 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 181

Schepenregister 181, f° 1 r° 25.04.1698

Matthijs Aernout Ooms verkocht aan de weduwe en erfgenamen Michiel van Elsacker een erfelijke rente van 8 gld 15 st op erven het "driesken" in Terbeek, op land de "duijfthoren" en een weide ook aldaar, op akker, land en bos in Herseling. Stelt nog tot onderpand beemd de "vloet" in de "vloebeemden"

Personen:

| 181-0001 |

Schepenregister 181, f° 2 v° 26.04.1698

Maeijken Anthonis van Aecken x +Jan Wouters en Cornelis Jan Wouters, ook voor zijn zusters en broeders kinderen, zijn schuldig aan Christiaen Geert Vorselmans de som van 200 gld, hen aangeteld tot aflossing van 100 gld aan de erfgenamen Melssen Laureijs Rombouts en 100 gld aan de erfgenamen Heijndrick Gijsen Ketelaer, Brecht. Verbinden daartoe stede met huis en erven aan de ambachtstraat en andere

Personen:

| 181-0002 |

Schepenregister 181, f° 2 v° 26.04.1698, vervolg

(Nota: het is ons niet duidelijk waarom Cornelis Jan Wouters hier zou optreden voor zijn broers en zusters kinderen, gezien minstens twee zussen van hem op dat ogenblik nog in leven zijn, tenzij vs schulden enkel op bepaalde kinderen waren toegevallen)

| 181-0003 |

Schepenregister 181, f° 3 v° 28.04.1698

Michiel Cornelis van Elsacker verkocht aan de weduwe en kinderen Michiel van Elsacker een weide bij het "molenbos"

Personen:

| 181-0004 |

Schepenregister 181, f° 4 r° 29.04.1698

sr Marcellus Marcelli, schout, machtigt ... (niet ingevuld) om in Pulderbos te compareren voor schepenen en aan de kinderen Michiel van Elsacker zijn gerechte helft in de goederen in Pulderbos en Zoersel op te dragen, en welke goederen hem samen met vs kinderen zijn bevallen. Hofken omringd door water, hoeve met huis en erven in huur gebruikt door Adriaen de Pooter

Personen:

| 181-0005 |

Schepenregister 181, f° 5 r° 29.04.1698

Wouter Peeter Ooms x Tanneken Adriaen Weerts verkochten aan Jan Adriaen Weerts de helft van "matthijs visacker" in Popendonk, en waarvan de wederhelft koper reeds toebehoort

Personen:

| 181-0006 |

Schepenregister 181, f° 5 v° 29.04.1698

Jan Adriaen Weerts is schuldig aan Marie Janssen x +Adriaen Verdaert de som van 100 gld waarvoor hij "matthijs vis acker" tot pand stelt

Personen:

| 181-0007 |

Schepenregister 181, f° 6 v° 09.05.1698

Jan Peeter Joris x +Catelijn Jan Jacob Peeter Jans en Jacob Jacob Peeter Jans als momboor met Jan Verboven als toeziener van de weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de twee weeskinderen genaamd Cornelis en Catelijn

Personen:

| 181-0008 |

Schepenregister 181, f° 8 r° 27.05.1698

Quirijn Willems x +Marie Adam van Geel en Jan Adam van Geel als momboor met Jan Willems als toeziener van de weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de vier weeskinderen genaamd Jan, Marie, Jacob, Lijntien en Adriaentien

Personen:

| 181-0009 |

Schepenregister 181, f° 8 v° 16.06.1698

Matthijs Anthonis Goossens verkocht aan Aert Anthonis Quirijnen erven in de "mosvoorden"

Personen:

| 181-0010 |

Schepenregister 181, f° 9 v° 17.06.1698

Anthonie Geert van Aecken is schuldig aan de weduwe Lenaert Hendrick Gijsen de som van 200 gld waarvoor hij stede met huis en erven in de hoenderstraat tot pand stelt, beemd bij de "brilse vonder"

Personen:

| 181-0011 |

Schepenregister 181, f° 11 r° 17.06.1698

Peerijntien Jacob van Tijchelt x Michiel Cornelis van Elsacker belooft te betalen aan de vrouw van +Jacobus Anthonius de Witte de som van 170 gld terzake achterstel van een vorige obligatie van 400 gld, item de som van 45 gld terzake rechterlijke kosten gedaan door de 'lange roede' van Antwerpen, verbindt daartoe al haar roerende goederen en de vruchten te velde

Personen:

| 181-0012 |

Schepenregister 181, f° 11 v° 15.07.1698

Michiel Cornelis van Elsacker akkoord met bovenstaande regeling

Personen:

| 181-0013 |

Schepenregister 181, f° 12 r° 02.04.1698

Joan Mattheus van Elsacker, gemachtigd van juffr Cornelia van den Naulande x +Michiel Rommens xx sr Gerardus Le Court, brouwer in Breda, hernieuwt schepenakte Antwerpen dd 24.04.1698, waarbij mandante verkocht aan juffr Constantia Cazier x +Arnoldo Boelaert een obligatie van 1000 gld welke Peeter van Beeck x Anna van Elsacker op 20.09.1674 verleden hebben aan Jan Adriaen Rommens x Magrite van Elsacker, item obligatie van 371,5 ducatons en 252 pattacons die vs Anna van Elsacker x +Peeter van Beeck op 27.07.1676 voor notaris van Elsacker te Loenhout bekende schuldig te zijn aan vs Adriaen Rommens x Margrita van Elsacker. Obligaties komen mandante toe als erfgenaam van haar man volgens testament voor notaris Peeter Beris te Breda dd 07.08.1687

Personen:

| 181-0014 |

Schepenregister 181, f° 15 r° 05.07.1698

Cornelis Jan Conincx is schuldig aan zijn vader Jan Anthonis Conincx de som van 41 gld waarvoor hij een stedeken in de perstraat tot pand stelt

Personen:

| 181-0015 |

Schepenregister 181, f° 16 r° 08.07.1698

sr Joan Hermans x Catharina van Beeck en Joan Franchois van Elsacker mangelen erve om erve, hooimade in Blaakt en vierde deel van heiveld in de "wachtelberghen" in Wuustwezel

Personen:

| 181-0016 |

Schepenregister 181, f° 17 r° 09.07.1698

Peeter de Wijse x Maria Jouwens machtigen Joan Micheau, Valencijn, om aldaar 400 gld op te lichten die aldaar tot hun dispositie liggen en hun toekomen bij overgave van Jacobus Jouwens, vader van 2de comparante

Personen:

| 181-0017 |

Schepenregister 181, f° 17 v° 09.07.1698

Peeter Geert van Westerhoven en Willemijntien Geert van Westerhoven delen hun erfgoederen hen verstorven van hun ouders +Geert van Westerhoven x +Anneken van Ditforts, erven in Donk, heide in de "heesterman", heide in de "weselse heijde"

Personen:

| 181-0018 |

Schepenregister 181, f° 19 v° 10.07.1698

Catelijn Cornelis Kerssemans x +Jan Roelen is schuldig aan Adriaen, Geert, Catharina, Emerens en Elisabeth Jan Roelen samen de som van 615 gld 14 st terzake een vorige obligatie van 667 gld dd 12.12.1696

Personen:

| 181-0019 |

Schepenregister 181, f° 20 v° 10.07.1698

zelfde is schuldig aan haar zoon Cornelis Jan Roelen de som van 332 gld 13 st terzake een vorige obligatie van 360 gld 5 st dd 12.12.1697

Personen:

| 181-0020 |

Schepenregister 181, f° 21 r° 10.07.1698

zelfde is schuldig aan haar dochter Elisabeth Jan Roelen de som van 46 gld 3 st terzake een vorige obligatie van 50 gld dd 12.12.1698

Personen:

| 181-0021 |

Schepenregister 181, f° 21 v° 10.07.1698

Peeter Verheijen x Maeijken Jan Nijs van Tijchelt zijn schuldig aan Emerens Jan Roelen de som van 200 gld waarvoor zij land in Donk tot pand stellen alsmede andere erven

Personen:

| 181-0022 |

Schepenregister 181, f° 23 r° 15.07.1698

Joan Franchois van Elsacker verkocht aan Aernout Cornelis Aernouts een deel in een hooimade in de "werdels"

Personen:

| 181-0023 |

Schepenregister 181, f° 23 v° 15.07.1698

Joan Franchois van Elsacker verkocht aan Huijbrecht Jacob Willemen een hooimade op het "schoubosch"

Personen:

| 181-0024 |

Schepenregister 181, f° 24 r° 15.07.1698

Arnout Cornelis Arnouts is schuldig aan Joan Franchois van Elsacker de som van 290 gld terzake de koop van twee percelen hooimaden in de "werdels" (cfr vorige akten)

Personen:

| 181-0025 |

Schepenregister 181, f° 25 r° 15.07.1698

Huijbrecht Jacob Willemen is schuldig aan Joan Franchois van Elsacker de som van 145 gld terzake koop van hooimade op het "schoubosch" (cfr vorige akten)

Personen:

| 181-0026 |

Schepenregister 181, f° 26 r° 28.07.1698

Geert Frans Luijcx en Catharine Frans Luijcx x Cornelis Joos Vermeiren delen hun onderlinge erfgoederen, stede met huis en erven bij de kerk, land de "palmbosch" bij de "solheuvel", weide bij molenakker

Personen:

| 181-0027 |

Schepenregister 181, f° 27 r° 29.07.1698

Geert Frans Luijcx transporteert in belening aan Cornelis Jan Roelen een weide bij molenakker

Personen:

| 181-0028 |

Schepenregister 181, f° 28 r° 04.08.1698

Tonijntien Anthonis van Ditfort x +Willem van Dommel is schuldig aan Clara van den Broeck de som van 50 gld waarvoor hij hooimade op het "cleijnbosch" tot pand stelt

Personen:

| 181-0029 |

Schepenregister 181, f° 28 v° 16.08.1698

Boudewijn Heuvelmans, gewezen schepen, 48j, en Peeter Michiel van Breda, 50j, verklaren op verzoek van Peeter Joris Jan Naes dat deze een broer heeft gehad, genaamd Adriaen Joris Jan Naes die Jaen Jorissen werd genoemd, eveneens een zuster genaamd Tonijntien, die als jonge dochter gestorven is. vs Adriaen Joris Jan Naes is buitenlands gaan reizen en is te scheep gegaan, en zou nu overleden zijn, zodat requirant de enige erfgenaam is van vs Adriaen alias Jaen Jorissen. Volgens de doopbrieven van de pastoor was hun vader Georgius Jan Aes, alwaar de letter N achtergelaten is

Personen:

| 181-0030 |

Schepenregister 181, f° 29 v° 25.08.1698

Willem Roeland van den Langenbergh machtigt zijn broer Laureijs Roeland van den Langenbergh terzake de rekening die zal gemaakt worden over het sterfhuis van hun moeder +Cornelie van der Buijten en om de koper(s) te goeden in de verkochte goederen

Personen:

| 181-0031 |

Schepenregister 181, f° 30 r° 10.09.1698

Huijbrecht Jacob Francquen verkocht aan Heijndrick Cornelis Sebrechts x Elisabeth Jacob Francquen een stede met huis en erven welke hem toekomen bij erfgave van juffr Elisabeth van Lanschot x sr Versmissen voor schepenen van Antwerpen dd 10.09.1696

Personen:

| 181-0032 |

Schepenregister 181, f° 31 r° 10.09.1698

Joan Franchois van Elsacker verkocht aan Huijbrecht Jacob Willem Francquen een stede met huis en erven welke hij zelf gekocht had van Anna Catharina Maillarts x +Jacobus Anthonius de Witte

Personen:

| 181-0033 |

Schepenregister 181, f° 31 v° 10.09.1698

Huijbrecht Jacob Willem Francquen verkocht aan Joan Franchois van Elsacker een rente van 37 gld 10 st op een stede met huis en erven (cfr vorige akte)

Personen:

| 181-0034 |

Schepenregister 181, f° 33 v° 07.10.1698

Peerijntien Cornelis van Ostraeijen x Michiel Bastiaen Vorselmans - Jan Jan Arnouts, ook als momboor met Dierck Naes Janssen als toeziener van het weeskind Jan Naes Janssen x +Engel Jan Arnouts - Catelijn Jan Arnouts x Jan Cornelis Sebrechts - Cornelie Jan Arnouts x Goris Lambrecht van Staeijen, de laatsten als kinderen en kindkind van Jan Jan Arnouts x +Maeijken Cornelis van Ostaeijen; S/D achtergelaten goederen van +Martijntien Cornelis van Ostaeijen, stede en erven in Sneppel, land in de "lentenhof", land de "heijacker", "buijtelaer acker", de "voortbeemt", het "hoochkeijvelt", erven in "sneppel heijlaer", weide het "leeghvelt" en meer andere erven

Personen:

| 181-0035 |

Schepenregister 181, f° 37 r° 07.10.1698

smaldeling door de kinderen en het kindskind van +Maeijken Cornelis van Ostaeijen (cfr vorige akte)

Personen:

| 181-0036 |

Schepenregister 181, f° 40 r° 08.10.1698

Jan Anthonis Conincx machtigt … (niet ingevuld) om in Wuustwezel aan Jan Peeter Peeters de helft van een heiveld op te dragen, en waarvan de wederhelft toekomt aan Geert Luijcx

Personen:

| 181-0037 |

Schepenregister 181, f° 40 v° 13.10.1698

Philippus Reijns, advokaat te Antwerpen en Maria Anthonia Reijns, geestelijke dochter, beide ook voor Anna van Loon x +Laurentius Reijns, procuratie notaris Peeter Jan Allefelft te Antwerpen dd 09.10.1698, verkochten aan Cornelis Peeter Arnouts een perceel erven in Sneppel en akker de "laect" eveneens in Sneppel, beemd in de "doorens" en heiveld in Sneppel

Personen:

| 181-0038 |

Schepenregister 181, f° 41 r° 13.10.1698

Cornelis Peeter Arnouts verkocht aan juffr Anna van Loon x +Laurentius Reijns, advokaat in Antwerpen, een rente van 18 gld 15 st op een beemd in de "dorens" en op nog een halve beemd aldaar, op de "rauw weijde", op beemd bij de "donckervoort"

Personen:

| 181-0039 |

Schepenregister 181, f° 42 v° 22.10.1698

Michiel Cornelis van Elsacker verkocht aan Joan Franchois van Elsacker erven in het "steeght"

Personen:

| 181-0040 |

Schepenregister 181, f° 43 r° 22.10.1698

Andries Mans x Catelijn Cornelis Arnouts verkochten aan juffr Cornelia van Gilse een rente van 12 gld 10 st op een beemd in de "boedonghen", op land in "aerts acker"

Personen:

| 181-0041 |

Schepenregister 181, f° 44 v° 22.10.1698

Lambrecht Broomans verkocht aan Peeter Jan Goossens "haentiens stede" in Terbeek, met huis en erven en een inslag daaraan

Personen:

| 181-0042 |

Schepenregister 181, f° 45 v° 25.10.1698

certificatie voor Willem Jan de Visser, °Zundert, heeft van kinds af tot zijn twintig jaar in Loenhout gewoond, daarna o.m. in Brussel, Antwerpen en Hoogstraten, waar hij het schoenmakers ambacht uitoefende

Personen:

| 181-0043 |

Schepenregister 181, f° 46 r° 07.11.1698

Peeter Peeter Vermeiren verkocht aan Matthijs Anthonis Goossens land in "sneppel acker"

Personen:

| 181-0044 |

Schepenregister 181, f° 47 r° 07.11.1698

Matthijs Anthonis Goossens en Clement Cornelis Ooms x Peeter Peeter Vermeiren mangelen erve om erve, erven in "sneppel acker" en derde deel in hooimade in de "werdels"

Personen:

| 181-0045 |

Schepenregister 181, f° 48 r° datum niet leesbaar

Joan Franchois van Elsacker en Peeter Peeter Vermeiren x Clement Cornelis Ooms mangelen erve om erve, derde deel in hooimade in de "werdels" en hooimade in het "schoubosch"

Personen:

| 181-0046 |