Schepenregisters deel 180 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 180

Schepenregister 180, f° 1 r° 21.10.1697

heer Joan Louis van Siegen, heer van Loenhout, verklaart te denomineren in zijn proces tegen de weduwe wijlen don Johan de la Torre, hangende voor de raad van Brabant, genaamde ... en ... (geen namen ingevuld)

Personen:

| 180-0001 |

Schepenregister 180, f° 2 r° 02.12.1697

Michiel Jan Goossens x Neeltien Jan van Hoijdonck verkocht aan Cornelis Jan van Dijck x Marie Jan van Hoijdonck de helft van een weide in Neerven

Personen:

| 180-0002 |

Schepenregister 180, f° 3 r° 02.12.1697

Cornelis Jan Lippens verkocht aan Jan Jan Lenaerts erven in het "schoorblock" of "nieuwblock"

Personen:

| 180-0003 |

Schepenregister 180, f° 3 v° 02.12.1697

Joan Franchois van Elsacker verkocht aan Jan Jan Lenaerts erven in het "schoor" of "nieuwblock", item zijn deel in een heiveld bij de "munte"

Personen:

| 180-0004 |

Schepenregister 180, f° 4 r° 10.12.1697

Andriaen Anthonis van Halle, gemachtigd van E.H. Franciscus Canjuweel, priester, als momboor van Catharina Theresia Caniuweel Gaspardr, moeder was Anna Catharina Tuijaerts, en van Aernout van Oerle, pachter, hernieuwt notarisakte notaris Franchois Hermans te Antwerpen dd 11.05.1697, waarbij vs Franchois Canjuweel aan vs Aernout van Oerle in erve heeft gegeven een beemd en weide aan "schoordijck", land in "huffel heijlaer", land in molenakker, en welke erven verkregen waren bij evictie dd 03.09.1691

Personen:

| 180-0005 |

Schepenregister 180, f° 5bis r° 18.12.1697

Jan Peeter Joris stelt zich borg voor de weduwe Roelent Jacob Thomas terzake de achterstallige huurpenningen te betalen aan de weduwe van de advocaat Reijns in Antwerpen over stede met huis en erven

Personen:

| 180-0006 |

Schepenregister 180, f° 5bis v° 23.12.1697

Jan Peeter Goossens - Catelijn Peeter Goossens x Jan Cornelis Huijben - Gabriel Matthijs Goossens als momboor met Adriaen Cornelis van Tijchelt als toeziener van Cornelie, Jacobmijn en Marie Peeter Goossens, de drie minderjarige kinderen; alle kinderen +Peeter Matthijs Goossens x +Dingne Jacob van Tijchelt, S/D erfelijke goederen van hun ouders, huis met erven, grond in de "steeghde", beemd de "ossenschoot" bij de "allaeren", hooimade op het molenbos, en meer andere erven

Personen:

| 180-0007 |

Schepenregister 180, f° 10 v° 24.12.1698

(1697) Elisabeth Pauwels van Beeck x Peeter Cornelis Neefs xx +Cornelis Jan Binck en Jan en Pauwels Peeter Cornelis Neefs verkochten aan Geert Jan van Dijck de helft van een stede in Popendonk, welke tot nu gehuurd wordt door Cornelis Vermeiren

Personen:

| 180-0008 |

Schepenregister 180, f° 11 r° 24.12.1698

(1697) Adriaen Cornelis Neefs verkocht aan Geert Jan van Dijck de drie vierde delen in de andere helft van de stede in Popendonk (cfr vorige akte)

Personen:

| 180-0009 |

Schepenregister 180, f° 12 r° 04.01.1698

Geert Luijcx en Guilliam van Mechelen als momboor met Anthonis Voets als toeziener van de kinderen Andries van Turnhout x +Cornelia van den Bossche approberen de mangeling die vs Geert Luijcx met +Andries van Turnhout gedaan heeft op 31.12.1691, te weten rente van 4 V koren op de "schoorbeemt" en beemd bij de "boedongen"

Personen:

| 180-0010 |

Schepenregister 180, f° 12 v° 04.01.1698

Guilliam van Mechelen als momboor en Anthonis Voets als toeziener van de kinderen Andries van Turnhout x +Cornelie van den Bossche, met consent van schepenen van Hoogstraten dd 04.10.1697, verkochten aan Cornelis Cornelis Vleimincx een stede met huis en erven op het Oosteneinde, weide aan "schoordijck", beemd de "cnodders" bij "straeldijck" en meer andere erven

Personen:

| 180-0011 |

Schepenregister 180, f° 12bis v° 04.01.1698

zelfden verkochten aan Adriaen Bael een weide in "huffel heijlaer"

Personen:

| 180-0012 |

Schepenregister 180, f° 13 v° 04.01.1698

zelfden verkochten aan Lambrecht van Staeijen de helft van een beemd in de "withaghen"

Personen:

| 180-0013 |

Schepenregister 180, f° 14 r° 15.01.1698

Peeter Meeus Tacx, Wuustwezel, verkocht aan Cornelis Peeter Aernouts een hooimade in Blaakt en de helft van een andere hooimade in Blaakt waarvan de wederhelft toebehoort Jan en Dingne Meeus Tacx

Personen:

| 180-0014 |

Schepenregister 180, f° 14 v° 15.01.1698

zelfde verkocht aan Cornelis Peeter Aernouts het vierde deel van een hooimade in Blaakt en waarvan de andere delen koper en Dingne Meeus Tacx toekomen

Personen:

| 180-0015 |

Schepenregister 180, f° 15 r° 28.01.1698

passeerbrief voor Stoffel Peeter van Aerde, °Loenhout

Personen:

| 180-0016 |

Schepenregister 180, f° 15 v° 28.01.1698

Goris en Cornelis Sijmon Rombouts en Cornelis de Haen x Adriaentien Rombouts verklaren zich het sterfhuis van hun moeder +Catelijn Meeussen niet te bemoeien

Personen:

| 180-0017 |

Schepenregister 180, f° 15 v° 01.02.1698

Catelijn Jan Wiercx x +Christiaen Frans Vorselmans en Christiaen Jan Vorselmans als momboor met Anthonis Jan Wiercx als toeziener van de weeskinderen, herzien contract van afscheid dd 22.03.1692, transport van de roerende en onroerende goederen

Personen:

| 180-0018 |

Schepenregister 180, f° 16 v° 05.02.1698

Peeter van Gorp is schuldig aan zijn broer Anthonis van Gorp de som van 100 gld waarvoor hij land in de katerstraat tot pand stelt alsmede erven aan de "ast"

Personen:

| 180-0019 |

Schepenregister 180, f° 17 r° 14.02.1698

certificatie voor Andries Mans, wnde Loenhout, landbouwer, heeft geen bijzondere middelen maar heeft steeds de kost verdiend met arbeid en het dienen van 'goede lieden'

Personen:

| 180-0020 |

Schepenregister 180, f° 17 v° 18.02.1698

Peeter de Bie verkocht aan Lambrecht Broomans erven de "steenhoven" in Terbeek

Personen:

| 180-0021 |

Schepenregister 180, f° 18 v° 26.02.1698

schout heeft nazicht gedaan naar verboden munten

| 180-0022 |

Schepenregister 180, f° 18 v° 01.03.1698

akkoord tussen Dierck Naes Janssen, Jan Naes Janssen en Jenneken Naes Janssen x +Jan Matthijs Goossens terzake hun geschil over de achtergelaten roerende goederen van +Elisabeth Pauwels Diercken, welke vs Dierck Naes Janssen zegt gekocht en betaald te hebben

Personen:

| 180-0023 |

Schepenregister 180, f° 18 v°, In marge 23.02.1699

Cornelis en Jan Naes Janssen en Jenneken Naes Janssen x +Jan Matthijs Goossens gekweten door Dierck Naes Janssen

Personen:

| 180-0024 |

Schepenregister 180, f° 19 v° 01.03.1698

Cornelis Naes Janssen, Rijkevorsel, verkocht aan Dierck Naes Janssen zijn gerechtigheid in de goederen van zijn vader, uitgenomen zijn deel in de "perbeemt"

Personen:

| 180-0025 |

Schepenregister 180, f° 20 r° 03.03.1698

Matthijs Jan Goossens verkocht aan Lenaert Weemers een rente van 12 gld 10 st op stede met huis en erven in Sneppel

Personen:

| 180-0026 |

Schepenregister 180, f° 21 r° 03.03.1698

Wouter Peeter Rennen x +Catelijn Geert van Aecken en Anthonis Geert van Aecken als momboor met Wouter Jan Rennen als toeziener van de weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de vier kinderen genaamd Peeter, Geert, Jan en Joos

Personen:

| 180-0027 |

Schepenregister 180, f° 22 r° 03.03.1698

Peeter van Gorp verkocht aan zijn broer Jan van Gorp weide en heide in de katerstraat

Personen:

| 180-0028 |

Schepenregister 180, f° 22 v° 08.03.1698

Anthonis Jan Wiercx x Catelijn Matthijs Goossens en Matthijs Jan Goossens x Jenneken Christiaen Wouters mangelen erve om erve, "cuijpers acker" in Sneppel en beemd in de "dorens"

Personen:

| 180-0029 |

Schepenregister 180, f° 23 v° 08.03.1698

Peeter Cornelis Ooms verkocht aan Matthijs Anthonis Goossens land in "sneppel acker"

Personen:

| 180-0030 |

Schepenregister 180, f° 24 v° 10.03.1698

Joan Franchois van Elsacker verkocht aan Jan Cornelis Huijben een stede met huis en erven aan de kerk

Personen:

| 180-0031 |

Schepenregister 180, f° 25 r° 10.03.1698

juffr Catharine van Gilse x +Michiel van Elsacker en sr Joan Mattheus van Elsacker, samen ook voor Marie Josine en Peeter van Elsacker, verkochten aan Peeter Adriaen Huijben een beemd in de "mosvoorden"

Personen:

| 180-0032 |

Schepenregister 180, f° 25 v° 22.03.1698

Catelijn Cornelis Kerssemans x +Jan Adriaen Roelen - Jan en Cornelis Jan Roelen - Cornelie Jan Roelen x Peeter Houtermans - Catharina Jan Roelen, begijn in Hoogstraten - Cornelis Adriaen Roelen als momboor van Geert, Emerens en Elisabeth Jan Roelen; samen ook voor Adriaen Jan Roelen; akkoord over sterfhuis vs +Jan Adriaen Roelen, moeder zal levenslang gebruik mogen maken van de erfgoederen, mits betaling van de daarop staande renten en cijnzen. Jan, Cornelis, Catharina en Cornelie hebben hun huwelijksgoed reeds genoten, voor de anderen wordt dit gereserveerd

Personen:

| 180-0033 |

Schepenregister 180, f° 27 r° 07.04.1698

Peeter Cornelis Ooms en Clement Cornelis Ooms x Peeter Peeter Vermeiren verkochten aan Joan Franchois van Elsacker erven in Vossingers

Personen:

| 180-0034 |

Schepenregister 180, f° 27 v° 09.04.1698

Matthijs Peeter Vermeiren verkocht aan Joan Franchois van Elsacker erven het "hanneken aerts" in Sneppel op de "steenhoven"

Personen:

| 180-0035 |

Schepenregister 180, f° 28 r° 09.04.1698

Matthijs en Cornelis Peeter Melssens en Cornelis Peeter Arnouts als wettelijk gesteld momboor ipv Matthijs Peeter Melssens, origineel momboor, met Jan Peeter Adriaenssen als toeziener van de weeskinderen Adriaen van Tolhuijsen x Anne Peeter Melssens delen hun gemene erfgoederen, akker in Hecht aan de boonstraat, weide achter Neerven, land in Hecht, land in de "steeghde", hooimade in Blaakt, heide in de "wachtelberghen", land bij de "willigen acker", heide in Wuustwezel aan de "kuijsheuvel"

Personen:

| 180-0036 |

Schepenregister 180, f° 30 v° 11.04.1698

Jan Cornelis Huijben x Catelijn Peeter Goossens verkochten aan sr Mattheus van Gilse een rente van 37 gld 10 st op stede met huis en erven aan de kerk, op de "meirweijde" en op meer andere erven

Personen:

| 180-0037 |

Schepenregister 180, f° 32 r° 21.04.1698

Cornelis Joos Vermeiren verkocht aan Helena van Amstel x +Lenaert Verdijck een rente van 15 gld 12 st 2 oort op stede met huis en erven in Terbeek en op meer andere erven

Personen:

| 180-0038 |

Schepenregister 180, f° 33 v° 21.04.1698

Marianne van der Buijten, jonge dochter, verkocht aan Joan Franchois van Elsacker twee percelen beemd in de "dorens"

| 180-0039 |

Schepenregister 180, f° 34 r° 21.04.1698

Cornelie van der Buijten, jonge dochter, verkocht aan Joan Franchois van Elsacker een hooimade in Blaakt en een weide in de "winckels"

| 180-0040 |

Schepenregister 180, f° 34 v° 21.04.1698

Peeter van der Buijten, gemachtigd van Catharina van Aken, Florena van Aken, Henricus van Acken, Maria van Aken, Marianne van Aken, Peddro Maximilano van Aken, en van Bartholomeus Philippus van Bortel en Maria Catharin van Bortel, kinderen van Maria van Aken; allen erfgenamen van +Catharina van Aken, bevestigt verkoop door mandanten op 23.12.1695 aan Joan Franchois van Elsacker van erven in "sneppel acker"

Personen:

| 180-0041 |

Schepenregister 180, f° 38 r° 22.04.1698

Lambrecht Arnouts x Jenneken Jan Huijbrechts verkocht aan Matthijs Jan Goossens een beemd in de "evenaers"

Personen:

| 180-0042 |

Schepenregister 180, f° 38 v° 22.04.1698

Matthijs Jan Goossens en Lambrecht Arnouts x Jenneken Jan Huijbrechts mangelen erve om erve, beemd in de "evenaers" en land in de "beecxse acker"

Personen:

| 180-0043 |

Schepenregister 180, f° 39 r° 23.04.1698

sr Joan Mattheus van Elsacker, gemachtigd van Anna van Elsacker x +Peeter van Beeck, en van Franciscus van Beeck, secretaris van Wuustwezel en van Theodoor van Beeck, hernieuwt akte notaris Michiel van Elsacker te Loenhout dd 27.07.1676 waarbij mandanten bekenden schuldig te zijn aan Jan Adriaen Rommens, schepen in Hoogstraten x Magriet van Elsacker de som van 371,5 ducatons waarvoor zij stede met huis en erven in Herseling te pand hebben gesteld

Personen:

| 180-0044 |

Schepenregister 180, f° 40 v° 25.04.1698

Peeter Adriaen Huijben, ook als momboor van de kinderen Cornelis Adriaen Huijben, en Jan Cornelis Huijben verklaren dat het derde deel in een rente van 37 gld 10 st, welke Huijbrecht Heijndrick Wagemaeckers x Elisabeth Peeter van Aerde op 06.09.1655 bekend hadden schuldig te zijn aan zuster Anneken Peeter van Aerde, begijn in Hoogstraten, toekomt aan Catelijn Adriaen Huijben x Peeter Joris Coecken. 1ste comparant en de vader van 2de comparant zijn samen met vs Catelijn Adriaen Huijben erfgenaam van vs zuster Anneken van Aerde

Personen:

| 180-0045 |

Schepenregister 180, f° 41 r° 25.04.1698

Matthijs Aernout Ooms en Peeter Cornelis Aert van Tijchelt x +Dingne Aernout Ooms als vader met Jacob van de Cloot als toeziener van de weeskinderen, verklaren enige jaren terug gescheiden te zijn van de erfelijke goederen van Aernout Matthijs Ooms, vader van 1ste comparant en grootvader van vs weeskinderen, land het "driesken" in Terbeek, land de "duijffhoren" in Terbeek, akker in Herseling en meer andere erven

Personen:

| 180-0046 |