Schepenregisters deel 178 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 178

Schepenregister 178, f° 1 r° s.d.

Marten en Arnout Adriaen Theeus - Neeltien en Marie Adriaen Theeus, jonge dochters - Lenaert Jan Wiercx als momboor van Jan Adriaen Theeus; verkochten aan Lenaert Huijbrecht Heijndricx land in "sneppel heijlaer", weide het "hasenblock" in Sneppel, akker in de "mosvoorden, heiveld achter de "tongelbergh"

Personen:

| 178-0001 |

Schepenregister 178, f° 1 r° s.d., vervolg

Nota: de akte eindigt abrupt

| 178-0002 |

Schepenregister 178, f° 28 v° 27.10.1696

Arnout Cornelis Arnouts is schuldig aan Marie Janssen x +Adriaen Verdaert de som van 250 gld waarvoor hij twee akkers met een bosken in Popendonk tot pand stelt, alsmede land in "aerts acker" en erven de "beulck" bij het "schoubosch"

Personen:

| 178-0003 |

Schepenregister 178, f° 29 v° 14.11.1696

Jacob Geert van de Cloot verkocht aan juffr Barbara Doublet x +sr Laureijs van Hove een rente van 37 gld 10 st op erven in Sneppel aan zijn stede waar hij woont, op twee weiden aldaar, op land op de "ast", op het "h geest stedeken" in Sneppel, op de "doijenbeemt" in de "mosvoorden", en op de helft van een hooimade op het "hooghbosch" waarvan de wederhelft toekomt de kinderen Cornelis Aert van Tijchelt

Personen:

| 178-0004 |

Schepenregister 178, f° 31 r° 15.12.1696

Clement Jan Huijbrechts x Adriaen Aernout van Ostaeijen - Jenneken Jan Huijbrechts x Lambrecht Arnout Cornelis Rommens - Lenaert Huijbrechts als momboor met Wouter Peeter Ooms als toeziener van Magdaleen Jan Huijbrechts; S/D erfgoederen gekomen van hun ouders, stede met huis en erven in Terbeek, weide bij vs stede, heide in de "munte", erven de "elst", land in Herseling, beemd in de "evenaers", hooimade op het "schoubosch" en meer andere erven

Personen:

| 178-0005 |

Schepenregister 178, f° 34 r° 07.01.1697

Jacob Geert van de Cloot is schuldig aan Cornelis Jan van Dijck de som van 200 gld waarvoor hij erven "cauwenberghs stedeken" in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 178-0006 |

Schepenregister 178, f° 35 r° t.e.m. f° 38 v°

zijn blank

| 178-0007 |

Schepenregister 178, f° 39 r° 08.01.1697

certificatie voor Wouter Peeter Ooms terzake eigendom van stede met huis en erven in Terbeek, land in de stede van Cornelis Verboven, de "beecxsen acker" achter de stede van Lambrecht Broomans en meer andere erven

Personen:

| 178-0008 |

Schepenregister 178, f° 40 v° 21.01.1697

Wouter Peeter Ooms is schuldig aan juffr Elisabeth de Mangelaer, begijn in Antwerpen, de som van 1000 gld waarvoor hij erven in Loenhout tot pand stelt (cfr vorige akte)

Personen:

| 178-0009 |

Schepenregister 178, f° 42 v° 28.01.1697

Cornelis Jan Lippens verkocht aan Christiaen Nijs van Dijck een weide aan de "breebeke"

Personen:

| 178-0010 |

Schepenregister 178, f° 42 v° Naschift 03.03.1700

Naschift: 03.03.1700 verkoper voldaan

| 178-0011 |

Schepenregister 178, f° 43 v° 30.01.1697

sr Tileman van Ertrijck, procureur in Zundert, gemachtigd van vrouwe Catharine de Beer x +heer Jacques den Dongelbergh, procuratie notaris Floris van Gils in Breda dd 15.09.1696, transporteert aan Joan Franchois van Elsacker een obligatie van 300 gld welke Anthonis Adriaen Bertelmeeusen voor schepenen van Loenhout op 08.02.1650 bekende schuldig te zijn aan heer Martinus de Beer, en vernieuwd werd door Joos Jan Huijben als de schuld overgenomen hebbende van vs Anthonis Adriaenssen (schepenen 03.07.1683)

Personen:

| 178-0012 |

Schepenregister 178, f° 44 r° 25.01.1697

certificatie voor Joos Cornelis van Aecken terzake eigendom van stede met huis en erven in Terbeek aan de "rijt", weide bij vs stede, land bij de "leenhoff", land het "slanghen", weide het "rauvelleken", land in Herseling, hooimade op het "schoubosch"

Personen:

| 178-0013 |

Schepenregister 178, f° 45 v° 30.01.1697

Marie Cornelis Goossens x +Adriaen Swagemaeckers en Mattheus Aernouts als momboor met Anthonis Goossens als toeziener van de nakinderen Adriaen Swagemaeckers x vs Marie Goossens, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de drie weeskinderen genaamd Adriaen, Anneken en Cornelie

Personen:

| 178-0014 |

Schepenregister 178, f° 47 r° 30.01.1697

Peeter Cornelis Ooms en Clement Cornelis Ooms x Peeter Peeter Vermeiren S/D hun gemene erfelijke goederen, land op "sneppel acker", hooimade op het "hooghbosch", weide in de "mosvoorden", land in de "heijacker", land en heide in Vossingers, heiveld bij de "munte", land in het "mosvoorden stedeken", hooimade op het "molenbosch"

Personen:

| 178-0015 |