Schepenregisters deel 176 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 176

Schepenregister 176, f° 1 r° 13.04.1695

Heijndrick Goris van Oirschot x Maeijken Peeter Verbocht zijn schuldig aan Cornelie Adriaen Jan Gabriels de som van 150 gld waarvoor zij hun stede met huis en erven in "huffel heijlaer" tot pand stellen, item hooimade in Blaakt

Personen:

| 176-0001 |

Schepenregister 176, f° 1 v° 25.04.1695

de schout Marcelli n.o. voor de helft als erfgenaam van Jan Cornelis Jacobs en Joan Franchois van Elsacker als last hebbende van de erfgenamen Heijndricxken Cornelis Centen voor de andere helft, verkochten aan Dielis Jacob Francquen een hooimade op het "schoubosch"

Personen:

| 176-0002 |

Schepenregister 176, f° 2 v° 07.05.1695

Jan Heestermans x Cornelia Moons zijn schuldig aan Doriken van de Mierop, jonge dochter, Antwerpen, de som van 150 gld waarvoor zij hun stede met huis en erven in Huffel tot pand stellen

Personen:

| 176-0003 |

Schepenregister 176, f° 3 r° 14.05.1695

de schout Marcelli n.o. erfgenaam van Jan Cornelis Jacobs en Joan Franchois van Elsacker als last hebbende van de erfgenamen +Heijndricxken Cornelis Centen x +vs Jan Cornelis Jacobs verkochten aan Arnout Cornelis Aernouts twee akkerkens met een bosken in Popendonk

Personen:

| 176-0004 |

Schepenregister 176, f° 4 r° 14.05.1695

Joris Cornelis van de Mierop en Neeltien Cornelis van de Mierop, jonge dochter, machtigen hun oom Jan van de Mierop om in Loenhout hun gerechtigheid in twee percelen erven in "huffel heijlaer", gekomen van hun grootvader Adriaen van de Mierop, op te dragen aan de koper(s). Item om het stedeken met huis en erven in Terbeek, gekomen van hun moeder, te verkopen

Personen:

| 176-0005 |

Schepenregister 176, f° 4 v° 14.05.1695

Doriken van de Mierop, jonge dochter, machtigt haar broer Jan van de Mierop, om in Loenhout de gerechtigheid in de goederen, gekomen van haar ouders, aan de koper(s) op te dragen

Personen:

| 176-0006 |

Schepenregister 176, f° 5 r° 14.05.1695

Jan van de Mierop, ook als momboor van de nakinderen Anthonis van de Mierop x +Neeltien Nijs van Tijchelt - Peeter Joris Coecken als momboor met vs Jan van de Mierop als toeziener van de voorkinderen Anthonis van de Mierop x ... Joris Coecken (=Adriaentien) - Doriken van de Mierop - Joris Cornelis van de Mierop - Maeijken Cornelis van de Mierop x +Jan Luijcx - Neeltien Cornelis van de Mierop, jonge dochter; verkochten aan Jan Deckers een stedeken met huis en erven in het Oosteneinde

Personen:

| 176-0007 |

Schepenregister 176, f° 6 r° 25.05.1695

Cornelis Cornelis Vleimincx transporteert aan zijn broer Jan Cornelis Vleminincx zijn deel in stede in Neerven, dit mits de afdracht en de betaling van schulden van het sterfhuis van zijn ouders

Personen:

| 176-0008 |

Schepenregister 176, f° 7 r° 31.05.1695

Augustijn Pieter van Bael x Cornelie Marten van Iperen verkochten aan Geert Cornelis van Doren x Marie Marten van Iperen een deel in een beemd achter Neerven, waarin ook Niclaes van Doren een deel bezit

Personen:

| 176-0009 |

Schepenregister 176, f° 7 v° 31.05.1695

Augustijn Pieter van Bael x Cornelie Marten van Iperen - Geert Cornelis van Doren x Marie Marten van Iperen - Jan Adriaen van Tijchelt als momboor van het weeskind Cornelis Bartel Lambrechts x +Anthonet Marten van Iperen; verklaren dat hun grootmoeder, resp oud grootmoeder +Cornelie Gabriel van den Bleke destijds zekere erven in "molenacker" in mangeling heeft getransporteerd aan +Gabriel van den Bleke. Jan Gabriel van den Bleke, de aktie hebbende van zijn vader bij S/D, aanvaardt vs mangeling, draagt vs erven na verkoop op aan Peeter Verheijen

Personen:

| 176-0010 |

Schepenregister 176, f° 8 v° 31.05.1695

Adrien, Matthijs en Willem Peeter Vermeiren - Dingne Peeter Vermeiren x Jan van Gorp - Elisabeth Peeter Vermeiren, jonge dochter; verkochten aan hun broer Peeter Peeter Vermeiren hun gerechtigheid in een stede met huis en erven in Terbeek, en in andere erven

Personen:

| 176-0011 |

Schepenregister 176, f° 10 r° 18.06.1695

Aert Jan Aertssen verkocht aan Matthijs Jan Aert van Tijchelt een weide bij de "steenhoven" en meer andere erven

Personen:

| 176-0012 |

Schepenregister 176, f° 10 v° 18.06.1695

Matthijs Jan Aert van Tijchelt is schuldig aan Aert Jan Aertssen de som van 76 gld terzake erfpenningen van vier percelen van erven (cfr vorige akte) die hij terzake tot pand stelt

Personen:

| 176-0013 |

Schepenregister 176, f° 12 r° 21.06.1695

Willemijne Geert Sijmon Luijcx x +Wouter Jan Rombouts en Sijmon Goris Rombouts als momboor met Willem Adriaen Goedstouwers als toezineer van de weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de vijf weeskinderen genaamd Geert, Maeijken, Tanneken, Cornelie en Jan

Personen:

| 176-0014 |

Schepenregister 176, f° 14 v° 25.06.1695

Joan Franchois van Elsacker verkocht aan Michiel Jan Goossens een beemdeken in de "mosvoorden"

Personen:

| 176-0015 |

Schepenregister 176, f° 15 r° 25.06.1695

Jenneken Naes Jan Naes x +Jan Matthijs Goossens - Gabriel van den Bleke als momboor met Matthijs Anthonis Goossens als toeziener van de voorkinderen Jan Matthijs Goossens x +Peerijntien Melssen Meeussen - Gabriel Matthijs Goossens als momboor met Cornelis Naes Jan Naes als toeziener van de nakinderen; verkochten aan Matthijs Anthonis Goosssens erven in Sneppel

Personen:

| 176-0016 |

Schepenregister 176, f° 15 v° 25.06.1695

zelfden verkochten aan Matthijs Jan Goossens een beemdeken in de "mosvoorden"

Personen:

| 176-0017 |

Schepenregister 176, f° 15 v° 25.06.1695

zelfden verkochten aan Lambrecht Broomans, de koop overgenomen hebbende van Michiel Vorselmans, een heiveld in Sneppel achter de ambachtstraat

Personen:

| 176-0018 |

Schepenregister 176, f° 16 r° 25.06.1695

zelfden verkochten aan Cornelis Heijndrick Janssen drie percelen heide gelegen resp aan het "hoendermoer" en in "puts willaer" bij de "galge"

Personen:

| 176-0019 |

Schepenregister 176, f° 16 r° 25.06.1695

zelfden verkochten aan Joan Franchois van Elsacker beemd aan de "brilse vonder"

Personen:

| 176-0020 |

Schepenregister 176, f° 16 v° 25.06.1695

zelfden verkochten aan Anthonis Jan Wiercx erven in Sneppel

Personen:

| 176-0021 |

Schepenregister 176, f° 16 v° 25.06.1695

zelfden verkochten aan Gabriel van den Bleke erven in Sneppel aan de ambachtstraat

Personen:

| 176-0022 |

Schepenregister 176, f° 17 r° 25.06.1695

zelfden verkochten aan de weduwe Michiel van Elsacker een 'inslagh' bij de stede van koper gelegen

Personen:

| 176-0023 |

Schepenregister 176, f° 17 v° 25.06.1695

zelfden verkochten aan de weduwe Jan Matthijs Goossens de gerechtigheid in al de goederen gekomen van Naes Jan Naes

Personen:

| 176-0024 |

Schepenregister 176, f° 19 v° 01.07.1695

Maeijken Jacob van Tijchelt xx +Huijbrecht Cornelis Neefs verkocht aan de kinderen Peeter Matthijs Goossens de helft van een stuk land in de "steeghde" en waarvan de wederhelft koper reeds toekomt. Jan Peeter Goosssens, ook voor zijn zusters, in vs erven gevest

Personen:

| 176-0025 |

Schepenregister 176, f° 20 r° 02.07.1695

Josijntien Joos Jan Huijben, waarvan de vader tijdens zijn leven in Loenhout woonde, en zij hier nu in Loenhout aanwezig zijnde, bijgestaan van haar moeder Neeltien Cornelis van Aecken gezien de dood van haar momboor Cornelis Adriaen Huijben, verklaart dat zij op 13 juni ll in Hoogstraten ontboden is geweest ten huize van juffr N. Bacheler en door deze laatste, alsmede door een vrouw waarvan ze later vernam dat het de huisvrouw van Lenaert Weemers, Brecht, zou zijn, verzocht werd een attestatie te geven voor de notaris van Ostaeijen die er ook ontboden werd, waarbij haar de woorden zouden in de mond gelegd zijn. Verklaart niet meer te weten wat zij precies gezegd heeft, doch vernomen te hebben dat de attestatie 'infaam' is, reden waarom zij deze wil herroepen. Zegt verder op dat moment half dronken te zijn geweest

Personen:

| 176-0026 |

Schepenregister 176, f° 20 v° 18.07.1695

zelfde verklaart begrepen te hebben dat zij door voornoemde attestatie (cfr vorige akte) een zekere Lenaert Heijns, jongeman, bezwaard zou hebben, terwijl zij met deze persoon geen enkel uitstaans zou hebben

Personen:

| 176-0027 |

Schepenregister 176, f° 21 r° 28.07.1695

Jan Joos Deckers, ook als momboor van de kinderen Michiel Joos Deckers - Bastiaen Joos Deckers, met Boudewijn Heuvelmans als zijn momboor uit de wet gezien zijn blindheid - Dilis Joos Deckers, ook als momboor van het weeskind Adriaen Joos Deckers, en als momboor met Jan Deckers als toeziener van de kinderen Cornelis Joos Deckers - Tonijntien Joos Deckers x +Jan Rijnieren - Cornelis Jan Cornelis Theuns, ook voor zijn broer en twee zusters, kinderen van Anneken Joos Deckers; verkochten aan Laureijs van den Langenbergh een stede met huis en erven op het Oosteneinde

Personen:

| 176-0028 |

Schepenregister 176, f° 22 r° 28.07.1695

zelfden verkochten aan Boudewijn Heuvelmans erven in de "winckels"

Personen:

| 176-0029 |

Schepenregister 176, f° 23 r° 28.07.1695

zelfden verkochten aan de weduwe en kinderen Peeter Jan Gabriels erven in "huffel heijlaer"

Personen:

| 176-0030 |

Schepenregister 176, f° 23 v° 06.09.1695

Maeijken Jan Nijs van Tijchelt x Peeter Verheijen - Digne Jan Nijs van Tijchelt x Cornelis Peeters - Jan Wouters als momboor van het weeskind Peeter Jan van Dijck x +Cornelie Jan Nijs van Tijchelt; S/D goederen Jan Jan Nijs van Tijchelt, land in Donk, beemd in de "evenaers", land op "d'acker"

Personen:

| 176-0031 |

Schepenregister 176, f° 24 v° 19.10.1695

Jacobmijntien Anthonis Guilliams x +Jan Laureijs Domus xx Adriaen Vermeiren, verklaren dat Jacobmijntien en haar eerste man Jan Domus op 23.09.1669 van sr Hubertus Sporckmans x juffr Maria Catharina Boest een som van 700 gld hebben opgenomen, bezet op de helft van een stede, op vs datum verleden voor schepenen van Loenhout. Stellen nog tot bijkomend pand de wederhelft van vs stede, welke zij hebben gekocht van de momboors van de kinderen Peeter Aert van Tijchelt x +Ijken Anthonis Guilliams

Personen:

| 176-0032 |

Schepenregister 176, f° 25 v° 26.10.1695

Passchijn Cornelis Crock x +Cornelis Jan Aernouts / Catelijn Cornelis Aernouts x Andries Mans - Joan Franchois van Elsacker procuratie hebbende van Jan Cornelis Aernouts - Peeter en Aernout Cornelis Aernouts - Maeijken Cornelis Aernouts x Huijbrecht Jacob Willemen - Barbel Cornelis Aernouts x Dilis Jacob Francquen; kinderen van het voorbed Cornelis Jan Aernouts x +Neeltien Anthonis van Aecken / Cornelis Cornelis Aernouts - Jan Jan Aernouts als momboor met Cornelis Cornelis Crock als toeziener van de drie minderjarige nakinderen Cornelis Jan Aernouts x vs Passchijn Cornelis Crock; S/D erfelijke goederen, stede met huis en erven in Popendonk, land en beemd beneden "aerts acker"

Personen:

| 176-0033 |

Schepenregister 176, f° 27 r° 26.10.1695

Catelijn Cornelis Aernouts x Andries Mans - Joan Franchois van Elsacker, last hebende van Jan Cornelis Aernouts - Peeter en Aernout Cornelis Aernouts - Maeijken Cornelis Aernouts x Huijbrecht Jacob Willemen - Barbel Cornelis Aernouts x Dilis Jacob Francquen; kinderen van het voorbed Cornelis Jan Aernouts x +Neeltien Anthonis van Aecken - Cornelis Cornelis Aernouts - Jan Jan Aernouts als momboor met Cornelis Cornelis Crock als toeziener van Cornelie, Tanneken en Peerijntien, de drie minderjarigfe kinderen van het nabed Cornelis Jan Aernouts x Passchijn Cornelis Crock; S/D hun gemene erfelijke goederen, stede met huis en erven in Popendonk, weide aldaar, erven het "steken", erven de "hooghe weijde", land in "aerts acker", land bij de "vogelsanck", erven de "leegen hoeck", erven in "heijn munts", erven "t gieltiens" in de "popendonckse acker"

Personen:

| 176-0034 |

Schepenregister 176, f° 30 v° 07.11.1695

Jan van de Mierop als momboor van de nakinderen Anthonis van de Mierop x +Neeltien Nijs van Tijchelt verkocht aan Cornelis Goossens land in klein Neerven

Personen:

| 176-0035 |

Schepenregister 176, f° 31 r° 08.11.1695

Jan van Elsacker x Christina Cornelis Raets verkochten aan Joan Franchois van Elsacker een stede met huis en erven aan de kerk

Personen:

| 176-0036 |

Schepenregister 176, f° 31 v° 08.11.1695

Marie Cornelis Goossens x +Adriaen Swagemaeckers verkocht aan Jan Pauwels Adriaen Sijmons als momboor met Cornelis Peeter Aernouts als toeziener van de voorkinderen +Adriaen Swagemaeckers x Naentien Gabriel van Ostaeijen en Mattheus Peeter Aernouts als momboor met Anthonis Anthonis Goossens als toeziener van de nakinderen +Adriaen Swagemaeckers x vs Marie Cornelis Goossens haar gerechte helft in de goederen door haar met haar overleden echtgenoot gekocht

Personen:

| 176-0037 |

Schepenregister 176, f° 32 r° 08.11.1695

Jacob Jacob Peeter Jans x Magriet Jan de Crom verkochten aan juffr Margrita van Eeckelen, begijn in Hoogstraten, een rente van 37 gld 10 st op stede met huis en erven in Popendonk en op meer andere erven

Personen:

| 176-0038 |

Schepenregister 176, f° 32 r°, In marge 07.01.1696

juffr Margareta van Eeckelen voldaan mits het passeren van een nieuwe rentbrief door Jacob Jacob Peeter Jans

Personen:

| 176-0039 |

Schepenregister 176, f° 33 v° 28.11.1695

Aert Jan Neefs, 85j, - Laureijs Anthonis Rombouts, 74j - Laureijs Peeter van der Buijten, 71j - Peeter Mattheus Aernouts, 70j; visiteren de 'limitscheijdinghe' tussen Brecht en Loenhout in "stapelheijde", en die zij altijd als scheiding hebben geweten. Comparanten hebben van jongsaf in Neerven gewoond en op "stapelheijde" vertoefd, en hebben ook zelfde horen vertellen van hun ouders en andere oudere inwoners

Personen:

| 176-0040 |

Schepenregister 176, f° 35 r° 03.12.1695

Geert Luijcx verkocht aan de kinderen Jan Matthijs Vorselmans zijn gerechtigheid in een stede aan de koestraat

Personen:

| 176-0041 |

Schepenregister 176, f° 35 r°, In marge 08.04.1699

Geert Luijcx voldaan

Personen:

| 176-0042 |

Schepenregister 176, f° 35 v° 03.12.1695

Adriaen, Jan en Christiaen Jan Matthijs Vorselmans - Marie Jan Matthijs Vorselmans x Adriaen van Bael - Jan Wouters als momboor van Willem en Matthijs Jan Matthijs Vorselmans; zonen van +Magriet Jan Heijndrick de Crom; S/D erfelijke goederen, stede met huis en erven in Donk, land het "calver weijken" bij vs stede, land in Terijk, weide in de "boedonghen", de "langen acker", den "hooghen beemt", "broomans acker", "schoenens lant" en nog andere erven, meestal in Donk

Personen:

| 176-0043 |

Schepenregister 176, f° 40 r° 13.12.1695

Peeter Cornelis van Aerde is schuldig aan Gijesbrecht van Geel de som van 200 gld waarvoor hij een hooimade op het "hooghbosch" tot pand stelt alsmede een hooimade in Blaakt

Personen:

| 176-0044 |

Schepenregister 176, f° 41 r° 13.12.1695

Goris Lambrecht van Staeijen verkocht aan Christiaen Geerts x Anna Heufkens een rente van 6 gld 5 st op zijn kindsdeel in de goederen van zijn ouders

Personen:

| 176-0045 |

Schepenregister 176, f° 42 r° 07.02.1696

Jacob Jacob Peeter Jans x Magriet Jan de Crom verkochten aan juffr Margareta van Eeckelen, begijn in Hoogstraten, een rente van 37 gld 10 st op een stede met huis en erven in Popendonk en op meer andere erven

Personen:

| 176-0046 |

Schepenregister 176, f° 43 v° 08.02.1696

Geert Jan van Dijck is schuldig aan zijn broer Cornelis Jan van Dijck de som van 100 gld waarvoor hij zijn deel in de achtergelaten goederen van hun vader +Jan Cornelis van Dijck tot pand stelt en in de goederen gekocht van zijn broer +Jan Jan van Dijck

Personen:

| 176-0047 |

Schepenregister 176, f° 43 v°, In marge 13.04.1697

Cornelis Jan van Dijck gekweten door Geert Jan van Dijck

Personen:

| 176-0048 |

Schepenregister 176, f° 44 r° 08.02.1696

Jan Deckers verkocht aan Jan Anthonis van den Heuvel een stede met huis en erven op het Oosteneinde

Personen:

| 176-0049 |

Schepenregister 176, f° 44 v° 15.02.1696

Matthijs Aernout Ooms x +Catelijn Cornelis Ancxten en Cornelis Cornelis Ancxten als momboor met Matthijs Jan Ooms als toeziener van de weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de vier weeskinderen genaamd Arnout, Cornelis, Elisabeth en Adriaen

Personen:

| 176-0050 |

Schepenregister 176, f° 46 r° 21.02.1696

Jan Anthonis van den Heuvel x +Cornelie van der Buijten - Laureijs en Willem van den Langenbergh, zonen van vs Cornelie van der Buijten - Mattheus van der Buijten als momboor van de kinderen vs Jan Anthonis van den Heuvel x +Cornelie van der Buijten; verkochten aan Joan Franchois van Elsacker een stede met huis en erven op het Oosteneinde

Personen:

| 176-0051 |

Schepenregister 176, f° 46 v° 21.02.1696

Mattheus van der Buijten als momboor van de kinderen Jan Anthonis van den Heuvel x +Cornelie van der Buijten verkocht aan Laureijs en Willem van den Langenbergh erven in Donk

Personen:

| 176-0052 |

Schepenregister 176, f° 47 v° 21.02.1696

Jan Bernaert Kerstens, kleinzoon van +Elisabeth Peeter Aernouts, ook voor Daniel, Elisabeth en Margriet, zijn broer en zusters - Michiel Peeters x Elisabeth Peeter Kerstens, eveneens kleindochter - Christiaen Broumeels, zoon van +Maeijken Kerstens en kleinzoon van vs +Elisabeth Aernouts - Aert Willem Aerden voor Catelijn Broumeels x Marten Willem Aerden - Matthijs Jasper van Aerde als momboor met vs Christiaen Broumeels als toeziener van de kinderen Aert Adriaen Luijcx, zoon van +Magriet Kerstens en kleinzoon van vs +Elisabeth Aernouts, met akkoord van schepenen van Brecht als oppermomboors; verkochten aan Adriaen Peeter Vermeiren de gerechte helft van drie percelen land en een bosken in Sneppel

Personen:

| 176-0053 |