Schepenregisters deel 175 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 175

Schepenregister 175, f° 10 r° 31.05.1696

Adriaen, Matthijs, Willem en Peeter Peeter Vermeiren - Dingne Peeter Vermerien x Jan van Gorp - Elisabeth Peeter Vermeiren, jonge dochter; erfgenamen van +Peeter Vermerien x +Neeltien Geert van de Cloot, S/D erfgoederen, erven in Terbeek op het "hooghbunder", erven "hanneken aerts grond" bij de "steenhoven", land in "sneppel acker", land op de "steenhoven", de "doijenbeemt" en meer andere erven

Personen:

| 175-0001 |

Schepenregister 175, f° 28 r° 25.06.1695

Gabriel van den Bleke en Anthonis Jan Wiercx mangelen erve om erve, land het "hanneswaens" in de ambachtstraat

Personen:

| 175-0002 |

Schepenregister 175, f° 29 r° 25.06.1695

Matthijs Anthonis Goossens en Anthonis Jan Wiercx mangelen erve om erve, land op het molenbos en land in Sneppel

Personen:

| 175-0003 |