Schepenregisters deel 172 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 172

Schepenregister 172, f° 1 r° 11.10.1689

Cornelis en Jan Adriaen Nijs van Tijchelt verkochten aan Jan van de Mierop een weide in Donk

Personen:

| 172-0001 |

Schepenregister 172, f° 1 v° 12.10.1689

Jan Cornelis Sgrauwen x Catelijn Sijmon Bevers - Jenneken Andries Maes x +Sijmon Bevers - Marijnis, Andries, Adriaen, Cornelis, Jacob en Geert Sijmon Bevers; akkoord over het moederlijk goed van vs Catelijn Sijmon Bevers dat zij na + vs Jenneken Andries Maes zou erven, andere comparanten transporteren aan Catelijn Sijmon Bevers de helft van een rente van 6 V 3Kw rogge welke comparanten heffende zijn op een stede in Popendonk toekomende Neeltien Joris Coecken en hen toegekomen van hun vader +Sijmon Bevers die deze had van Adriaen Heijndrick van der Buijten volgens transport dd 25.01.1673

Personen:

| 172-0002 |

Schepenregister 172, f° 2 v° 12.10.1689

Adriaen en Jacob Sijmon Bevers zijn schuldig aan Jan Cornelis Sgrauwen x Catelijn Sijmon Bevers de som van 100 pattacons als rest van kooppenningen van de koop van vs Catelijn Bevers vaderlijk goed

Personen:

| 172-0003 |

Schepenregister 172, f° 3 r° 29.11.1689

Catelijn Adriaen Vermeeiren x +Jan Matthijs Goossens, met haar broer Joos Vermeiren als haar voogd - Matthijs, Peeter en Michiel Jan Goossens - Lambrecht Broomans als momboor met Cornelis Aert van Tijchelt als toeziener van de natuurlijke dochter van Aert Jan Aertsen x Cornelie Jan Goossens; S/D erfelijke goederen, stede met huis en erven in Terbeek, erven de "steenhoven" gekocht van Adriaen Adriaen Vermeiren, de "putsbeemd" gekocht van Peeter Niclaes de Bie, land in de "verloren cost", heide de "wolfsbergh" in Hoenderen en meer andere erven

Personen:

| 172-0004 |

Schepenregister 172, f° 5 r° 07.01.1690

Neeltien Geert van de Cloot x +Peeter Vermeiren is schuldig aan haar zoon Matthijs Peeter Vermeiren de som van 250 gld, waarvoor zij haar erfelijke goederen haar toegekomen bij + haar ouders en bij scheiding tegen haar broers en zusters op 23.08.1673 tot pand stelt

Personen:

| 172-0005 |

Schepenregister 172, f° 5 r°, In marge 14.04.1704

Matthijs Peeter Vermeiren gekweten

Personen:

| 172-0006 |

Schepenregister 172, f° 5 v° 07.01.1690

Peeter Bastiaen Vorselmans verkocht aan Jacob Willem Augustijns een rente van 15 Kgld op een beemd bij zijn stede in Donk, op nog de helft van een beemd de "auden sondagh" bij de "boedonghen", en waarvan de wederhelft zijn broer Michiel Bastiaen Vorselmans toekomt

Personen:

| 172-0007 |

Schepenregister 172, f° 6 r° 09.01.1690

Aernout Jan Laureijs Domus, Klein Zundert, gekweten door de erfgenamen +Adriaen Vermeiren van een rente van 6 gld geheven op een stede de "steenhoven" in Terbeek, en waar vroeger een huis op stond waarin Adriaen Vermeiren gewoond heeft

Personen:

| 172-0008 |

Schepenregister 172, f° 6 v° 25.01.1690

Neeltien Nijs van Tijchelt x +Anthonis van de Mierop xx Cornelis Adriaen de Haen en Jan van de Mierop als momboor met Jan Jan Nijs van Tijchelt als toeziener van de drie nakinderen +Anthonis van de Mierop x vs Neeltien van Tijchelt, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen, waarvan het jongste 8 jaar oud is

Personen:

| 172-0009 |

Schepenregister 172, f° 7 v° 30.01.1690

Willem Heijndrick Bertelmeussen x Jenneken Adriaen Cornelis Martens verkochten aan Joan Franchois van Elsacker een stede met huis en erven in Sneppel, de "hoeckacker" en een weide ook aldaar, beemd in de "mosvoorden" en meer andere erven

Personen:

| 172-0010 |

Schepenregister 172, f° 7 v° Naschift: 31.01.1690

Aernout Cornelis Jan Aernouts x Jenneken Jan Aert van Tijchelt transporteert aan de secretaris Elsacker de som van 80 pattacons die hij nomine uxoris heeft op de erfgenamen Jan Matthijs Goossens volgens obligaties dd 20.01.1681 en dd 02.03.1682, zoals ook Matthijs, Peeter en Michiel Jan Goossens, ook voor hun mede erfgenamen, bekennen

Personen:

| 172-0011 |

Schepenregister 172, f° 8 v° 11.02.1690

Matthijs, Peeter en Michiel Jan Goossens en Lambrecht Broomans als momboor met Marten van den Bossche als toeziener van de natuurlijke dochter Aert Jan Aertsen x +Cornelia Jan Goossens delen hun erfelijke goederen hen toegekomen van hun vader +Jan Matthijs Goossens en bij deling tegen hun moeder dd 29.11.1689, de "doijenbeemt" in Sneppel, , beemd met heiveld het "hencxblock" achter de beirenstraat, akker aan de hoenderstraat, heiveld de "wolfsbergh" op de "hoender heijde", erven in "hesschot" acker, weide de "mosvoorden" en meer andere erven

Personen:

| 172-0012 |

Schepenregister 172, f° 8 v°, In marge 26.02.1692

Matthijs Jan Goossens voldaan door Peeter Jan Goossens en door Michiel Jan Goossens, ook voor het weeskind Aert Jan Aertsen

Personen:

| 172-0013 |

Schepenregister 172, f° 11 r° 13.02.1690

op verzoek van de secretaris Elsacker, gemachtigd van het college der jezuieten, vistereren schepen de bossen de "munte " en "eijndepoel" waar zij de schade vaststellen aangebracht door schapen

| 172-0014 |

Schepenregister 172, f° 11 v° 15.02.1690

Peeter Cornelis Goris, gemachtigd van Jan en Peeter Frans Havermans voor hen zelf en van Jan ook als momboor van de kinderen Willem Havermans, gemachtigd ook van Anthonis Houtermans als momboor met Jan Floris Janssen als toeziener van de kinderen Magdalena Frans Havermans, en nog van Catelijn Frans Havermans, procuratie Brecht dd 05.01.1690 - Peeter van Elsacker, het deel hebbende van Lenaert Frans Havermans bij evictie dd 01.09.1685; verkochten aan mr Jacobus Gerardi een hooimade in Blaakt

Personen:

| 172-0015 |

Schepenregister 172, f° 12 r° 21.02.1690

Elisabeth Pauwels Diercken x +Naes Jan Naes - Cornelis, Dierck en Jan Naes Jan Naes zonen - Jenneken Naes Jan Naes, jonge dochter; S/D erfgoederen +Naes Jan Naes, stede met huis en erven in Sneppel in de katerstraat, land het "sneppelen", weide in Sneppel, nog een stedeken met huis en erven in Sneppel, land "willem munts" en meer andere erven, o.m. heiveld het "vossenhol"

Personen:

| 172-0016 |

Schepenregister 172, f° 17 v° 28.02.1690

Adriaen Cornelis Jacob van Tijchelt is schuldig aan Jan Deckers de som van 40 pattacons waarvoor hij een weide aan de meirstraat tot pand stelt

Personen:

| 172-0017 |

Schepenregister 172, f° 18 r° 02.03.1690

certificatie voor Marcellus Marcelli terzake eigendom van beemd in Neerven, erven in "huffel heijlaer", hofstede in de beirenstraat

Personen:

| 172-0018 |

Schepenregister 172, f° 19 r° 29.03.1690

Naentien Dilis van Gastel x +Jan Thomas van Hoijdonck xx Peeter Jan van Dijck - Cornelis Jan van Dijck x Marie Jan Thomas van Hoijdonck - Jacob Thomas van Hoijdonck als momboor met Jan Goris Rombouts als toeziener van Neeltien Jan Thomas van Hoijdonck; S/D sterfhuis +Jan Thomas van Hoijdonck, eertse comparante behoudt roerende goederen, en inkomen van de onroerende goederen; van erven in de "biesen" in Kruisland gekomen van Cornelis Dilis van Gastel zal na eventueel + Naentien van Gastel de helft toekomen aan haar tegenwoordigen man en de andere helft met haar andere erfgoederen aan haar kinderen

Personen:

| 172-0019 |

Schepenregister 172, f° 19 r° Naschrift: 30.09.1693

Michiel Jan Goossens x Neeltien Jan Thomas van Hoijdonck voldaan door Peeter Jan van Dijck

Personen:

| 172-0020 |

Schepenregister 172, f° 21 r° 06.04.1690

Elisabeth Bastiaen Theus x +Jan Heijndrick Bertelmeeussen xx Melsen Bertelmeeussen en Adriaen Heijndrick Bertelmeeussen als momboor met Joan Bode als gestelde toeziener van de weeskinderen +Jan Heijndrick Bertelmeeussen x Elisabeth Bastiaen Theeus, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de vijf weeskinderen

Personen:

| 172-0021 |

Schepenregister 172, f° 22 v° 06.04.1690

Melsen Bertelmeeussen x +Elisabeth Heijndrick van der Buijten - Gabriel Gabriel van den Bleke als momboor van de kinderen Jan Matthijs Goossens x +Peerijntien Melsen Bertelmeeussen - Jan Gabriel van den Bleke als momboor van de natuurlijke dochter Hendrick Peeter Davidts x +Marie Melsen Bertelmeeussen voor zover deze dochter tot het volgende gerechtigd zou zijn; S/D sterfhuis vs Elisabeth van der Buijten, eerste comparant behoudt roerende goederen mits betaling aan de anderen. Erfelijke goederen worden gedeeld half om half, uitgenomen huis op de hoeve de "tongelbergh" die 1ste comparant zal mogen blijven gebruiken

Personen:

| 172-0022 |

Schepenregister 172, f° 24 r° 08.04.1690

Jan Peeter Rennen x Jenneken Jan van Dael verkochten aan Joan Franchois van Elsacker een weide in Neerven

Personen:

| 172-0023 |

Schepenregister 172, f° 24 v° 08.04.1690

certificatie voor Jan Peeter Rennen x Jenneken Jan van Dael, beide ° Loenhout

Personen:

| 172-0024 |

Schepenregister 172, f° 24 v° 08.04.1690

Marten van den Bossche en Andries van Turnhout, molenaar, getuigen op verzoek van sr Peeter van No, notaris te Antwerpen, dat de deurwaarder van Assche, dienende in de raad van Brabant, in maart 1689 in Loenhout was voor de ontvangsten van het gasthuis van Turnhout en het klooster van Ste Geertruide in Brussel, en alsdan tegen hen zei dat de schout Marcelli, die de molen had verpacht voor de markiezin van Melin aan tweede comparant, daartoe geen recht had, dat hij zelf daarover de macht had en verpachting zou doen. Molenpacht was verstreken geweest op de avond van driekoningen 1689, en op 03.01.1689 was de conditie van de nieuwe verpachting gepasseerd, zonder dat vs deurwaarder zich ooit gepresenteerd had

Personen:

| 172-0025 |

Schepenregister 172, f° 25 v° 08.04.1690

op verzoek van sr Peeter van No, notaris te Antwerpen, verklaren schepenen dat de beplanting van 300 heesters welke requirant heeft laten doen aan het kasteel voor een nieuwe dreef tot verbetering van de heerlijkheid dienen, dat het uitgraven van het moer in de heide tussen Loenhout en Meer nodig is om het water af te laten, dat het kasteel begint te vervallen door het uitwaaien van enige vensters, het omver waaien van de voorste poort aan het neerhof, het niet dicht zijn van het dak

| 172-0026 |

Schepenregister 172, f° 26 v° 26.04.1690

Cornelis Peeter Janssen x Cornelie Adriaen Verboven en Cornelis Verboven als momboor met Gijesbrecht Jan Hoppenbrouwers als toeziener van de minderjarige kinderen +Adriaen Verboven, eveneens voor de kinderen Huijbrecht Adriaen Verboven die nog onvoorzien zijn van momboors, verkochten, met akkoord van schout en schepenen van Wuustwezel als oppermomboors dd 25.02 en 26.04.1690, aan Wouter Peeter Ooms een stede met huis en erven in Terbeek en meer andere erven

Personen:

| 172-0027 |

Schepenregister 172, f° 27 v° 26.04.1690

zelfden, behalve Cornelis Verboven verkochten aan deze laatste erven in de stede van de koper in Terbeek

Personen:

| 172-0028 |

Schepenregister 172, f° 28 v° 02.05.1690

Jan Peeter Joris is schuldig aan Jan Deckers de som van 40 pattacons waarvoor hij de helft van een stede in Popendonk, en waarvan de wederhelft toekomt Jacobmijntien Peeter Joris, tot pand stelt

Personen:

| 172-0029 |

Schepenregister 172, f° 29 r° 02.05.1690

Jacob Adriaen Peeter Jans, ook voor het weeskind Jan Walschot x +Neeltien Jan Centen - Maeijken Adriaen Peeter Jans x Jan van den Heuvel - Jacobmijntien Adriaen Peeter Jans x Adriaen van der Saecken, de laatste ook voor de kinderen Adriaentien Jan Centen - Marijntien Adriaen Peeter Jans x Jan Wouter Oijen; kinderen en kindskinderen van Adriaen Peeter Jans x +Maeijken Jacob Crocx; verkochten Jan Peeter Joris een stede met huis en erven in Popendonk

Personen:

| 172-0030 |

Schepenregister 172, f° 30 r° 02.05.1690

zelfden verkochten aan Adriaen Matthijs Adriaensen land in Popendonk op "aerts acker"

Personen:

| 172-0031 |

Schepenregister 172, f° 31 r° 23.05.1690

Cornelis Peeter Janssen x Cornelie Adriaen Verboven verkochten aan Adriaen Peeter Vermeiren de helft van erven in Sneppel op de "ast" en waarvan de wederhelft toekomt aan de erfgenamen Elisabeth Peeter Aernouts

Personen:

| 172-0032 |

Schepenregister 172, f° 31 v° 17.07.1690

Jan Cornelis Theuns x Maeijken Peeter Verbocht transporteren in belening aan Peeter Jan Gabriels als momboor van Cornelie Adriaen Jan Gabriels erven in Neerven

Personen:

| 172-0033 |

Schepenregister 172, f° 32 r° 14.08.1690

Wouter Peeter Ooms x Anneken Adriaen Matthijs Weerts zijn schuldig aan Michiel Martin van Elsacker de som van 500 gld waarvoor zij een stede in Terbeek tot pand stellen en meer andere erven

Personen:

| 172-0034 |

Schepenregister 172, f° 32 r°, In marge 08.03.1698

Adriaen Moons, de actie hebbende van Michiel Martin van Elsacker volgens akte dd 20.11.1696, gekweten door de secretaris Elsacker betalende voor Wouter Peeter Ooms

Personen:

| 172-0035 |

Schepenregister 172, f° 34 v° 14.08.1690

Wouter Peeter Ooms verkocht aan Cornelis Verboven erven op de "beecxse acker", hooimade op het "cleijn bosch"

Personen:

| 172-0036 |

Schepenregister 172, f° 35 r° 14.08.1690

Joan Franchois van Elsacker, secretaris, verkocht vier jaren geleden, half maart, aan Peeter van Elsacker erven in Huffel

Personen:

| 172-0037 |

Schepenregister 172, f° 36 r° 18.08.1690

Cornelis Peeter Janssen x Cornelie Adriaen Verboven verkochten aan Heijndrick Goris Vergouwen beemd aan de watermolen

Personen:

| 172-0038 |

Schepenregister 172, f° 36 v° 02.09.1690

Michiel Martin van Elsacker, gemachtigd van Cornelis, Michiel en Peeter Jacob Jan Theuns, van Quirijn Rommens x Elisabeth Jacob Jan Theuns, van Jacob en Cornelis Jacob Lambrehts, zonen van +Maeijken Jacob Jan Theuns; procuratie Loenhout dd 08.12.1688; verkochten aan Cornelis Cornelis Ancxten een hooimade op het "schoubosch"

Personen:

| 172-0039 |

Schepenregister 172, f° 37 r° 13.09.1690

Cornelis Peeter Aernouts - Jan van de Mierop - Jan Adriaen Roelen - Jan de Wijse; verklaren op verzoek van Jacob Bastiaenssen in huur te hebben verkregen van de deurwaarder van Assche, decreterende in de raad van Brabant de heerlijkheid van Loenhout, zekere beemden bij het kasteel gelegen en behorende tot de heerlijkheid, dat zij deze beemden hebben gehooid en het hooi gedeeld, en aan Adriaen Matthijs Weerts, een van hun mededoeners, last hebben gegeven de naweide te verhuren aan Jacob Bastiaenssen, wnde Wuustwezel in de "moer"

Personen:

| 172-0040 |

Schepenregister 172, f° 38 r° 19.09.1690

mr David Verbeeckmoes, schoolmeester en organist in Meer x Anthonet van Elsacker verkochten aan haar broer Michiel Cornelis van Elsacker de helft van een beemd bij de "breebeke"

Personen:

| 172-0041 |

Schepenregister 172, f° 39 r° 19.09.1690

certificatie voor Michiel Cornelis van Elsacker x Peerijntien Jacob van Tijchelt terzake eigendom van de "heijacker" in Hecht, het "hasselt" in de "steeghde", land in "cleijn neerven", land de "eijckhof" in molenakker, beemd de "ritten" achter Donk, helft van beemd de "borgstadt"bij de "breebeke"

Personen:

| 172-0042 |

Schepenregister 172, f° 40 r° 30.10.1690

Geert Luijcx als momboor van het voorkind +Frans Luijcx x +Dingne Cornelis Adriaensen is schuldig aan Christiaen Geerts de som van 100 gld waarvoor hij de grechtigheid van het weeskind in de erfgoederen van Frans Luijcx tot pand stelt

Personen:

| 172-0043 |

Schepenregister 172, f° 40 r° Naschrift: 26.02.1697

Christiaen Geerts gekweten door Geert Frans Luijcx

Personen:

| 172-0044 |

Schepenregister 172, f° 41 v° 30.10.1690

Cornelis Cornelis Goossens verkocht aan Christiaen Geerts, Brecht, een rente van 9 gld 7 st 2 oort op een beemd in klein neerven achter zijn stede en op andere erven

Personen:

| 172-0045 |

Schepenregister 172, f° 42 v° 27.09.1690

Willem van Dommelen x Tonijntien Anthonis van Ditfort zijn schuldig aan Jan Deckers de som van 30 pattacons waarvoor zij een hooimade op het "cleijn bosch" tot pand stellen

Personen:

| 172-0046 |

Schepenregister 172, f° 42 v°, In marge 30.10.1694

Jan Deckers gekweten door Willem van Dommelen

Personen:

| 172-0047 |

Schepenregister 172, f° 43 v° 27.11.1690

certificatie voor Peeter Joris Coecken, landbouwer en koopman in runderen etc die hij in Antwerpen naar de markt brengt, keert terug met vlas, garen, hop en andere winkelwaren

Personen:

| 172-0048 |

Schepenregister 172, f° 44 r° 29.11.1690

juffr Catharina van Gilse x +Michiel van Elsacker, ook voor haar kinderen, machtigt haar broer sr Mattheus van Gilse om de rekeningen te vereffenen die zij heeft met heer de Witte, aalmoezenier in Antwerpen, en de schout Marcelli

Personen:

| 172-0049 |

Schepenregister 172, f° 44 v° 07.12.1690

Peerijntien Jacob van Tijchelt x Michiel Cornelis van Elsacker machtigt haar echtgenoot om in Antwerpen een erfelijke rente van 300 gld te verlijden en daarvoor de erfelijke goederen gekomen van haar ouders te verbinden

Personen:

| 172-0050 |

Schepenregister 172, f° 45 r° 22.01.1691

Cornelis Verboven als momboor van de kinderen Adriaen Verboven x +Catelijn Jan Hoppenbrouwers, machtigt Gijesbrecht Jan Hoppenbrouwers, toeziener, om voor schepenen van Breda erven in Zundert Nassau op te dragen aan Peeter Jacob Kerstens, en welke goederen gekomen zijn van vs +Catelijn Jan Hoppenbrouwers

Personen:

| 172-0051 |

Schepenregister 172, f° 46 r° 26.01.1691

certificatie dat de schout de winkels gevisiteerd heeft

| 172-0052 |

Schepenregister 172, f° 46 r° 27.01.1691

Geert Jan van Dijck is schuldig aan zijn broer Cornelis Jan van Dijck de som van 100 gld waarvoor hij zijn deel in de erfelijke goederen van zijn vader +Jan Cornelis van Dijck verbindt

Personen:

| 172-0053 |

Schepenregister 172, f° 46 r°, In marge 19.04.1697

Cornelis Jan van Dijck gekweten door Geert Jan van Dijck

Personen:

| 172-0054 |

Schepenregister 172, f° 46 v° 16.02.1691

juffrr Catharina Marcelli, geestelijke dochter, machtigt sr Marcellus Marcelli en Peeter van Elsacker in haar kindsdeel in de erfelijke goederen van haar ouders

Personen:

| 172-0055 |

Schepenregister 172, f° 47 v° 19.02.1691

Bastiaen Huijbrecht Francquen, ook voor Peeter Huijbrecht Francquen, procuratie notaris Joerdaens dd 27.11.1690 - Neeltien Huijbrecht Francquen x Frans Geert van der Buijten - Margriet Huijbrecht Francquen x Niclaes Aerts; verkochten aan Peeter van Elsacker een hooimade op het molenbos. Hooimade is comparanten toegekomen bij evictie uit handen van de erfgenamen Jan Gabriel Goris

Personen:

| 172-0056 |

Schepenregister 172, f° 48 r° 19.02.1691

sr Franchois van den Bolck x juffr Cornelie Adriaen Aernouts, de aktie hebbende van mr Adriaen Aernouts, en Wouter Laureijs van Gorp sluiten akkoord over het proces ontstaan tussen mr Adriaen Aernouts en Wouter Laureijs van Gorp terzake de achterstal van een rente van 5 L koren. Jan Laureijs van Gorp stelt zich borg voor zijn broer

Personen:

| 172-0057 |

Schepenregister 172, f° 48 r°, In marge 27.10.1692

sr Franchois van den Bolck voldaan door Wouter van Gorp

Personen:

| 172-0058 |