Schepenregisters deel 168 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 168

Schepenregister 168, f° 1 r° 14.03.1686

Adriaen van Tolhuisen, Wuustwezel, is schuldig aan Heijndrick van Reusel, Antwerpen de som van 200 gld waarvoor hij een akker in Hecht tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 168-0001 |

Schepenregister 168, f° 1 r°, In marge 07.06.1698

Heijndrick van Reusel gekweten door de kinderen Peeter Melssens. Op 12.04.1688 was reeds een deel gekweten door Adriaen van Tolhuisen

Personen:

| 168-0002 |

Schepenregister 168, f° 2 r° 21.03.1686

schepenen verklaren dat de schout onderzoek heeft gedaan naar verboden munten, doch er geen heeft aangetroffen

| 168-0003 |

Schepenregister 168, f° 2 v° t.e.m. 4 v°

zijn blank

| 168-0004 |

Schepenregister 168, f° 5 r° 27.03.1686

heer Stephanus a Diependael, kapelaan, en sr Marcellus Marcelli, schout, doen te niet de evictie die de kapelaan heeft gedaan op de erfgoederen van Peeter Mattheus Aernouts tot verhaal van de achterstal van een rente, en welke goederen door de schout waren ingekocht en daarvan ontvangen 'cracht en gewant' op 29.01.1685

Personen:

| 168-0005 |

Schepenregister 168, f° 5 v° 27.03.1686

certificatie voor Adriaen Aernouts terzake eigendom van stede in de "hechtse acker", "steechde" en daar ontrent, en erven in Neerven. Stede werd hem getransporteerd door zijn broer Peeter Mattheus Aernouts

Personen:

| 168-0006 |

Schepenregister 168, f° 6 v° 28.03.1686

certificatie dat de schout Marcelli visitatie gedaan heeft in de herbergen en de winkels en dat hij enkel toegelaten munten heeft gevonden

Personen:

| 168-0007 |

Schepenregister 168, f° 6 v° 11.04.1686

Joan Franchois van Elsacker, secretaris, gemachtigd van Cornelia van Elsacker (priorin van sint Margrietendael), van Maria Cecilia Bruitsina (subpriorin), van Clara Reniers en Anna Margarita Motton (ouderlingen), en van Christina van Passenrode (procuratesse); vest transportbrief notaris Joan Michiel Lodewijcx te Antwerpen dd 19.02.1686, waarbij vs genoemden, vertegenwoordigend het klooster, transporteren aan Michiel van Elsacker, een dries het "kerckblock" in Huffel, gezien het transport aan hen gedaan voor schepenen van Loenhout op 26.11.1685 door Michiel van Elsacker van een rente van 3 gld 10 st op de stede van Michiel Martin van Elsacker in Huffel

Personen:

| 168-0008 |

Schepenregister 168, f° 8 v° 29.04.1686

Boudewijn Heuvelmans is schuldig aan Jan Adriaen Deckers de som van 40 pattacons waarvoor hij land in "huffel heijlaer" tot pand stelt

Personen:

| 168-0009 |

Schepenregister 168, f° 8 v°, In marge 17.06.1697

Jan Deckers gekweten

Personen:

| 168-0010 |

Schepenregister 168, f° 9 r° 27.04.1686

Goris, Jacob en Geert Jan Lippens - Neeltien Jan Lippens x Wouter van Gorp - Catelijn Jan Lippens, jonge dochter - Niclaes Gijsen als momboor met vs Jan Jan Lippens als toeziener van de kinderen Cornelis Gijsen x +Adriaentien Jan Lippens; S/D erfgoederen, diverse erven in de beirenstraat

Personen:

| 168-0011 |

Schepenregister 168, f° 12 v° 27.04.1686

Niclaes Gijsen als momboor van de kinderen Cornelis Gijsen x +Adriaentien Jan Lippens en Jacob Jan Lippens, besteding van de twee jongste kinderen door 1ste comparant aan 2de comparant

Personen:

| 168-0012 |

Schepenregister 168, f° 13 v° 13.05.1686

Gabriel Mattijs Goossens verkocht aan Michiel van Elsacker een stede met huis in Sneppel

Personen:

| 168-0013 |

Schepenregister 168, f° 14 r° 27.05.1686

certificatie voor Geert Luijcx x Magriet Jan Heijndricx terzake eigendom van akker de "engeler" bij de kerk, rente van 4 V koren op de "schoorbeemt" toekomende het weeskind Marten van den Bossche, woonhuis in Huffel

Personen:

| 168-0014 |

Schepenregister 168, f° 15 r° 01.06.1686

Geert Luijcx x Magriet Jan Heijndrick de Crom zijn schuldig aan Daniel Pontenij, Bergen op Zoom, de som van 160 ducatons waarvoor zij akker de "engeler" en andere erven tot pand stellen (cfr vorige akte)

Personen:

| 168-0015 |

Schepenregister 168, f° 16 r° 26.06.1686

Aernout van Ostaeijen en Matthijs Jan Goosens verklaren dat in Nispen vertold waren op drie karren 15 zakken schors op naam van Jan Matthijs Goossens, Cornelis van Tiggelen en Matthijs Jan Goossens, om naar Roosendaal gebracht te worden, dat Matthijs Jan Goossens niet mee kon gaan en zodoende vs Aernout van Ostaeijen is meegegaan en de zakken toekomende aan de weduwe Joris Nelst in Roosendaal heeft gebracht. Hebben nooit intentie gehad bij de tol te frauderen

Personen:

| 168-0016 |

Schepenregister 168, f° 17 r° 03.07.1686

mr Peeter Joerdaens en mr Peeter van Elsacker, beide procureurs, getuigen, op verzoek van stadhouders, schepenen en regeerders van Essen en Kalmthout, dat zij op 09.02.1683 in Kalmthout zijn geweest ten huize van Geert Geertsen Jacobs, herbergier, in gezelschap van de secretaris, enige schepenen en enige gegoeden of regeerders. In zelfde gezelschap zijn alsdan ook gekomen Jan Peeter Loijen en Willem Bernaerts, stadhouder en schepen van Huijbergen. Deze hebben dan afspraken gemaakt over het gebruik van de heide

Personen:

| 168-0017 |

Schepenregister 168, f° 19 v° 05.08.1686

Jan Jan Claesen als momboor van de kinderen Peeter Cornelis van Aerde x +Catelijn Aert Rennen verkocht aan Jan de Wijse land in de "heghacker"

Personen:

| 168-0018 |

Schepenregister 168, f° 20° r° 13.08.1686

Lambrecht Loijens, gemachtigd van Gratianus Fijnaerts, koopman, Antwerpen, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd 22.04.1686, waarbij vs Gratianus Fijnaerts x +Catharina van den Berghe transporteert aan zijn dochter Anna Catharina Fijnaerts x Gaspaer Canjuwel (?) helft van een huis met erven het "root venneken" op het vleminksveld, land in Oosterweel, rente van 31 gld 5 st die Cornelis Jacob van Hoijdonck hem verkocht op 22.05.1671 en gestaan is op erven in Wuustwezel, item rente van 31 gld 5 st die Emerentiana Aert van Dongen x Adriaen Anthonis van Halle verkocht hadden op 21.04.1679 (schepenen Loenhout 15.06.1679) en gestaan is op erven in Loenhout, item rente van 31 gld 5 st die Adriaen en Peeter Huijben verkocht hebben voor schepenen Loenhout op 05.10.1679 en gestaan is op erven in Loenhout, item rente van 31 gld 5 st die Adriaen Bal, pachter in Rumst x Maria Segers op 16.10.1676 voor schepenen van Rumst verkocht hebben op erven in Rumst, item rente van 15 gld 12 st 2 oort die Cornelis Orlemans x Maria van de Kieboom op 20.08.1679 voor schepenen van Hoogstraten verkocht hebben en gestaan op erven aldaar, item rente van 37 gld 10 st die Bartholomeus Adriaensen, landman, Wuustwezel, x Jacobmijntien Jacob Wellens op 02.04.1677 voor schepenen van Antwerpen verkocht hebben en gestaan op erven in Wuustwezel, item rente van 25 gld die Peeter Joris Coecken op 28.05.1677 voor schepenen van Antwerpen verkocht had en gestaan op stede in Popendonk, item rente van 25 gld die juffr Marie Sickaert x +Jan Colijns op 05.08.1676 voor schepenen van Rumst verkocht had, item rente die juffr Catherine Hustin x +heer Joan Beke op 31.01.1680 voor mannen van leen van de heerlijkheid ter Elst, Melsele, verkocht heeft, item obligatie die Jan Peeter Peters x Catelijn Bertel Adriaensen, Wuustwezel, op 21.07.1679 verkochten voor notaris Jan Pauwel Herrijns, item twee obligaties die Adriaen Verboven en Jan Peeter Peters, beide Wuustwezel, op 01.09.1679 voor notaris Jan Pauwel Herrijns verkocht hadden, item obligatie die Peeter Peters, landman, Wuustwezel, op 28.06.1680 voor vs notaris Herrijns verkocht heeft, item rente die de weduwe Geeraert Snoecken in Hoogstraten schuldig is, item rente ten laste van Peeter Jan Leijs in Hoogstraten, item rente ten laste van Jacob Joossens in Hoogstraten, item obligatie op 20.02.1681 verleden door Jan Peeter Peters, item rente ten laste van Bertel Cornelis Lambrechts, Wuustwezel, item rente waarvoor Hendrick Hweijens in erf gegeven heeft aan Hans van Ocken het huis de "stad Brussel" in Rupelmonde en aan vs Gratianus Fijnaerts toegekomen bij S/D tegen Jan Verschelden

Personen:

| 168-0019 |

Schepenregister 168, f° 27 r° 14.09.1686

op verzoek van de weduwe Sijmon Adriaen Kesselmans begeven schepenen zich op een stuk land de "boerman" in Neerven, en dat zij in huur heeft van de erfgenamen Jacob Kenis, en stellen vast dat de rapen en spurrie vertrappeld zijn door schapen en koeien

Personen:

| 168-0020 |

Schepenregister 168, f° 27 v° 11.10.1686

Aernout Adriaen van Ostaeijen is schuldig aan Marie de Latre de som van 100 gld waarvoor hij land op "sneppel heijlaer" tot pand stelt en andere erven

Personen:

| 168-0021 |

Schepenregister 168, f° 28 v° 24.10.1686

attestatie dat de schout nazicht heeft gedaan in de herbergen en winkels en geen verboden munten heeft gevonden behalve een dubbele hollandse stuiver bij Heijndrick Cleir, en dewelke hij in beslag heeft genomen

Personen:

| 168-0022 |

Schepenregister 168, f° 28 v° 29.10.1686

Neeltien Geert van de Cloot x +Peeter Vermeiren is schuldig aan Joan Bode de som van 50 gld waarvoor zij "sluijters land" in Sneppel tot pand stelt alsmede andere erven. Haar zoon Willem Peeter Vermeiren stelt zich mede borg

Personen:

| 168-0023 |

Schepenregister 168, f° 28 v°, In marge 05.07.1700

Joan Bode voldaan door Willem Vermeiren

Personen:

| 168-0024 |

Schepenregister 168, f° 30 r° 30.10.1686

schout heeft nazicht gedaan in herbergen en winkels naar verboden munten maar heeft er geen aangetroffen

| 168-0025 |

Schepenregister 168, f° 30 v° 30.1à.1686

certificatie voor de weduwe sr Joan Marcelli, gewezen schout en rentmeester, terzake eigendom van woonhuis met erven in Huffel

Personen:

| 168-0026 |

Schepenregister 168, f° 31 r° 11.11.1686

schout heeft nazicht gedaan verboden munten

| 168-0027 |

Schepenregister 168, f° 31 r° 02.12.1686

certificatie voor Peeter Joris Coecken, °Loenhout, landbouwer en koopman in vee, hoenderen, boter etc

Personen:

| 168-0028 |

Schepenregister 168, f° 31 v° 04.12.1686

Peeter Claes de Bie x Elisabeth Cornelis Franssen - Frans en Willem Cornelis Franssen, ook voor hun broer Jan Cornelis Franssen - Willem Jan van Ostaeijen, ook voor zijn broer en zuster; S/D vs Elisabeth Franssen. De 1ste comparant stelt land op de "steenoven" tot pand

Personen:

| 168-0029 |

Schepenregister 168, f° 33 r° 15.12.1686

Cornelis Peeter Ooms x +Jacobmijn Cornelis Aert Nops - Peeter Cornelis Ooms - Jacob van de Cloot als momboor met Wouter Peeter Ooms als toeziener van Clement Cornelis Ooms dr, S/D sterfhuis vs Jacobmijn Nops, stede in Terbeek gekocht van Dingne Peeter Ooms en land in Sneppel gekocht van Peeter Arnout van Ostaeijen

Personen:

| 168-0030 |

Schepenregister 168, f° 34 v° 15.12.1686

Cornelis Peeter Ooms is schuldig aan zijn broer Wouter Peeter Ooms de som van 98 gld waarvoor hij land de "eijacker" in Herseling tot pand stelt

Personen:

| 168-0031 |