Schepenregisters deel 166 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 166

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684

verklaringen van onder geschreven personen over de goederen die zij in huur of in eigendom hebben

| 166-0001 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 1

-Cornelis Sebrechts, pachter van de oude hoeve in Popendonk, eigendom van de heer van het dorp, huursom 100 gld

Personen:

| 166-0002 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 2

-Anthonis Jan Gabrielen huurt van de kinderen Melssen Luijcx stede met huis en erven voor 14 pattacons 20 s

Personen:

| 166-0003 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 3

-zelfde van de weduwe Aert Nops land, weide en hooiwas voor 18 gld

Personen:

| 166-0004 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 4

-Jan Christiaen Peeter Joris huurt van de kinderen Peeter Cornelis Neefs en van de kinderen Cornelis Cornelis Neefs een stede met huis in Popendonk voor 10 pattacons 2 gld

Personen:

| 166-0005 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 5

-Peeter Heijndricx huurt van Jan Wouters een stede in Sneppel voor 11 pattacons 10 st

| 166-0006 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 6

-Jan Lenaert Wiercx huurt van dhr de Witte, burgemeester in Antwerpen, een stede in Sneppel voor 27 gld

Personen:

| 166-0007 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 7

-Peeter Mattheus Aernouts bezit stede in Neerven, heeft momenteel geen huurder, wil deze verhuren voor 20 à 22 pattacons

| 166-0008 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 8

-Aernout Adriaen van Ostaeijen bezit stede in Sneppel, wil deze verhuren voor 20 pattacons

Personen:

| 166-0009 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 9

-Lenaert Huijbrecht Jan Huijben en Wouter Peeter Ooms, momboor en toeziener van de kinderen Jan Huijbrecht Jan Huijben, verklaren dat de kinderen een stede in Terbeek bezitten, hebben momenteel geen huurder, wilden deze verhuren voor 42 gld

Personen:

| 166-0010 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 10

-Peeter Anthonissen huurt van de kinderen Jan Wuijts erven in Huffel voor 2 pattacons

Personen:

| 166-0011 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 11

-zelfde, als momboor van de kinderen Cathelijn Anthonissen, verhuurt aan Jan Peeter Ooms erven tussen de kerk en de huffel en land op de watermolen voor 8 pattacons en 20 st

Personen:

| 166-0012 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 12

-Jacob van de Cloot huurt de perbeemt van de jezuieten voor 2 gld

Personen:

| 166-0013 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 13

-zelfde bezit stedeken in Sneppel waarvoor hij geen huurder vindt, wil het laten voor de lasten

Personen:

| 166-0014 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 14

-Jan Heijndrick Bertelmeeusen, momboor van de kinderen Adriaen Bastiaen Theus, verklaart dat hij de erven van de kinderen in de beirenstraat verhuurt aan Frans Cornelis Franssen voor 6 pattacons 20 st, maar dat deze niet langer wil huren

Personen:

| 166-0015 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 15

-Peeter Matthijs Goossens bezit een weide in Sneppel die hij niet kan verhuren, wil 5 st, er wordt maar 1 st geboden

Personen:

| 166-0016 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 16

-Jan Heijndrick Bertelmeeusen verhuurt erven in de beirenstraat aan Jan Jan Claesen voor 8 gld

Personen:

| 166-0017 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 17

-Jacob van de Cloot huurt weide in Sneppel van de heer van der Meiren voor 4 gld

Personen:

| 166-0018 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 18

-Cornelis Jan Aernouts, momboor van de kinderen Jan Jan Aernouts verhuurt erven van vs kinderen in Popendonk voor 2 gld 12 st

Personen:

| 166-0019 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 19

-Marten van den Bossche huurde van de kinderen Jan van Elsacker erven voor 3 gld

Personen:

| 166-0020 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 20

-Peeter Joerdaens huurt beemd en weide van zelfde kinderen voor 3 gld

Personen:

| 166-0021 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 21

-Wouter Peeter Ooms huurt beemd aan de watermolen van het klooster St Margrietendael voor 8 gld

Personen:

| 166-0022 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 22

-Peeter Mattheus Aernouts en Cornelis Jan Aernouts verklaren dat Maeijken Cornelis van Ostaeijen, schoonzuster van 1ste comparant land op "buijtelaer acker" heeft laten gebruiken voor de last, en ook enige jaren zonder enige huur

Personen:

| 166-0023 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 23

-de rentmeester verklaart de nederhoeve verhuurd te hebben voor 80 pattacons

| 166-0024 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 24

-Laureijs Peeter van der Buijten huurt van de weduwe Christiaen Wouters een stede voor 10 pattacons

Personen:

| 166-0025 |

Schepenregister 166, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg 25

-Peeter van Gorp huurt van de momboors van de kinderen Cornelis Matthijs Ooms een stede voor 63 gld

Personen:

| 166-0026 |

Schepenregister 166, f° 5 r° 29.07.1684

Peeter Joris Coecken belooft te betalen zulke 100 gld kapitaal met de intrest en de kosten welke de weduwe en erfgenamen Adriaen Vermeiren schuldig zijn aan de boedel Cornelis Jacob Verbaten x +Maeijken Huijbrecht Vermeiren, en dit om de executie die aan vs weduwe en kinderen is gedaan te voorkomen. Mr Adriaen Heestermans als curator van vs boedel verleent 'actionem cessam'

Personen:

| 166-0027 |

Schepenregister 166, f° 5 v° 01.08.1684

Peeter Melsens x +Maeijken Matthijs Cools - Matthijs en Cornelis Peeter Melsens - Anneken Peeter Melsens x Adriaen Huijbrecht van Tolhuijsen - Anthonis Matthijs Cools als momboor van Jan Peeter Melsens, minderjarig; S/D erfgoederen, erven in Neerven bij de "allaeren", land in Hecht, land bij de "hechtsen acker", land in de "steechde", hooimade in de "verckenshoeck" bij "marum voort" en andere erven

Personen:

| 166-0028 |

Schepenregister 166, f° 9 r° 07.08.1684

Anthonis Adriaen Wouter Vergouwen, Wernhout, is schuldig aan zijn broer Bastiaen Adriaen Wouter Vergouwen de som van 70 gld waarvoor hij beemd in Popendonk bij de "laren" tot pand stelt

Personen:

| 166-0029 |

Schepenregister 166, f° 9 r° Naschrift: 26.03.1687

Bastiaen Adriaen Wouter Vergouwen voldaan

Personen:

| 166-0030 |

Schepenregister 166, f° 10 r° 16.08.1684

Jan Gabriel Heufkens en Martinus Matthijs Voeghden erfdelen hun hooimade op het molenbos

Personen:

| 166-0031 |

Schepenregister 166, f° 10 v° 18.09.1684

Gudula Conen x +sr Joan Marcelli machtigt haar schoonzoon Peeter van Elsacker om met de vrouwe van Loenhout de afrekening te overzien van de inkomsten van haar goederen in Loenhout

Personen:

| 166-0032 |

Schepenregister 166, f° 11 r° 18.09.1684

Geijsbrecht Gabriel Peeter Joris x Elisabeth Jan Sels verklaart op verzoek van de weduwe sr Joan Marcelli dat zijn schoonvader +Jan Sels pachter is geweest van de nieuwe popendoncxse hoeve, dat diens roerende goederen zijn verkocht tot betaling van de achterstallige pacht

Personen:

| 166-0033 |

Schepenregister 166, f° 11 v° 03.10.1684

Tanneken Lambrechts x +Jan Cornelis Martens - Luijcas Reijniers als momboor van het weeskind Anthonis Diericxsen x +Jenneken Jan Cornelis Mertens - Lenaaert Huijbrecht Jan Huijben, ook als momboor van de kinderen Jan Huijbrecht Jan Huijben; gezien +Jan Cornelis Martens verkocht had aan +Huijbrecht Jan Huijben 2 weiden in Terbeek aan de "rijt" zonder uitreiken van een rente van 4 V koren aan de weduwe en kinderen van de secretaris Elsacker waarvoor deze bepand waren, en de secretaris wegens achterstal deze uitgewonnen had, zo transporteren comparanten van de 1ste zijde aan comparanten van de 2de zijde de helft van hooimade op het "schoubos" waarvan de andere helft toekomt aan de kinderen Neeltien Cornelis Coecx, tweede huisvrouw van vs Jan Cornelis Martens. Item weide aan de "rijt"

Personen:

| 166-0034 |

Schepenregister 166, f° 13 r° 04.10.1684

certificatie voor Jan Sels, heeft geen goederen, middelen of inkomen, doet houtwerk en moet met zijn handen de kost verdienen voor hem zelf, zijn vrouw en vier kinderen door bij de ingezetenen dagwerk te doen

Personen:

| 166-0035 |

Schepenregister 166, f° 13 r° 13.10.1684

Michiel Martin van Elsacker, gemachtigd van Steven Laureijs Rombouts, hernieuwt schepenbrief Ginneken en Bavel dd 12.10.1684 waarbij vs van Elsacker gemachtigd wordt om in Loenhout te transporteren aan Robbrecht Geerit Brocken x Jenneken Steven Laureijs Rombouts, Ginneken, de som van 600 gld welke vs Laureijs Rombouts is hebbende ten laste van de erfgenamen Gabriel Goris de smid in Loenhout, en van welke som Anthonis Gabriel Jan Huijbs 200 gld en de kinderen Jacob Adriaen Mattheusen 400 gld moeten betalen

Personen:

| 166-0036 |

Schepenregister 166, f° 14 r° 06.11.1684

Jan Jan Sels - Peeter Jan Gabriels, pachter van de nieuwe hoeve in Popendonk - Cornelis Cornelis Goosens x Magdaleen Jan Gabriels - Cornelis Sebrechts pachter van de oude popendoncxse hoeve - Adam van Geel, molenaar; verklaren op verzoek van de weduwe +sr Joan Marcelli over de huur van de hoeven en molen, en de verkoop van goederen tot betaling van de achterstallen. Jan Gabriels was schoonvader van Cornelis Cornelis Goosens

Personen:

| 166-0037 |

Schepenregister 166, f° 15 v° 25.11.1684

Jan Jan Cornelis Goris x Anneken Jacob Claesen verkochten aan Neeltien Nijs van Tijchelt x Anthonis van de Mierop erven in het "gedeeld huffel heijlaer"

Personen:

| 166-0038 |

Schepenregister 166, f° 16 r° 01.12.1684

Jan Jan van Dijck verkocht aan zijn broers Peeter, Cornelis en Geert Jan van Dijck zijn kindsdeel in de achtergelaten goederen van hun vader Jan Cornelis van Dijck, alsmede zijn deel dat hem zou komen in de goederen van Elisabeth Geert van de Cloot, zijn moeder. Helft van weide de "gagelschooten", en helft van huis waarin hun moeder woont

Personen:

| 166-0039 |

Schepenregister 166, f° 17 v° 13.12.1684

Claes Peeter Verbocht x Jenneken Bastiaen Theus zijn schuldig aan Robrecht Brocken de som van 120 pattacons komende uit twee vorige obligaties (23.11.1682 en de tweede verleden door Michiel Adriaensen op 03.12.1669 ten behoeve van Huijbrecht Bode, en aan vs Robrecht Brocken getransporteerd door Joan Huijbrecht Bode op 29.03.1683) waarvoor zij stede in Neerven tot pand stellen alsmede andere erven

Personen:

| 166-0040 |

Schepenregister 166, f° 19 r° 15.12.1684

Jan Jan Claesen is schuldig aan Jacob Jan Lippens als momboor van de natuurlijke zoon Jan Jan Lippens x +Maeijken Jan Lenaerts de som van 50 gld waarvoor hij land bij de "tongelbergh" tot pand stelt

Personen:

| 166-0041 |

Schepenregister 166, f° 19 v° 09.01.1685

Anthonis Jan Wiercx is schuldig aan Jacob Jan Lippens als momboor van het weeskind Jan Jan Lippens genaamd Cornelis de som van 20 pattacons waarvoor hij een weide in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 166-0042 |

Schepenregister 166, f° 20 v° 15.01.1685

Peeter Matthijs Goosens verkocht aan Matthijs Jan Matthijs Goossens erven in Sneppel

Personen:

| 166-0043 |

Schepenregister 166, f° 20 v° Naschrift: 12.05.1686

Peeter Matthijs Goossens betaald van 24 pattacons

Personen:

| 166-0044 |

Schepenregister 166, f° 21 r° 08.01.1692

Gabriel Matthijs Goossens als momboor van de kinderen Peeter Matthijs Goossens ontvangt de rest van de kooppenningen uit bovenstaande koop

Personen:

| 166-0045 |

Schepenregister 166, f° 21 r° 08.01.1692, vervolg

In marge: de rest is betaald te weten de 40 pattacons met 100 gld mits vs kinderen hun bos achter de erven van vs Matthijs Jan Goosens in Sneppel mogen wegen over de erven

Personen:

| 166-0046 |

Schepenregister 166, f° 21 v° 06.02.1685

Anthonis Guilliams verkocht aan Joan Franchois van Elsacker, secretaris, hooimade in de "werdels"

Personen:

| 166-0047 |

Schepenregister 166, f° 22 r° 06.02.1685

Joanna van Duijsel x +Peeter van Elsacker - Michiel Martin van Elsacker - Heijndrick van Elsacker - Cornelis van Elsacker - Marianne van Elsacker, jonge dochter - Catharina van Elsacker x sr Marcellus Marcelli; ook voor de nog minderjarige kinderen, verkochten aan Joan Franchois van Elsacker een huis met erven in Huffel alsmede andere erven

Personen:

| 166-0048 |

Schepenregister 166, f° 23 v° 07.02.1685

Peeter Joerdaens verkocht aan Joan Franchois van Elsacker een huis met erven aan de kerk

Personen:

| 166-0049 |

Schepenregister 166, f° 24 r° 10.02.1685

Cornelis en Peeter Adriaen Huijben - Catelijn Adriaen Huijben x Peeter Joris Coecken - Lenaert Huijbrecht Heijndricx, ook als momboor van zijn minderjarige zuster Barbel Huijbrecht Heijndricx - Catelijn Huijbrecht Heijndricx x +Cornelis Matthijs Ooms - Magriet Huijbrecht Heijndricx x Jan Jacob Kenis - Maeijken Huijbrecht Heijndricx x Anthonis Jan Lenaerts - Jenneken Huijbrecht Heijndricx x Jan Jan Lenaerts; verkochten aan vs Peeter Joris Coecken, Cornelis Adriaen Huijben en Lenaert Huijbrecht Heijndricx als mede verkopers een bos het "middelaer" in Sneppel en andere erven

Personen:

| 166-0050 |

Schepenregister 166, f° 25 r° 10.02.1685

Matthijs Aernout Ooms als momboor met Cornelis Adriaen Huijben als toeziener van de voorkinderen Cornelis Matthijs Ooms x +Catelijn Huijbrecht Heijndricx en Lenaert Huijbrecht Heijndricx als momboor met Jacob van de Cloot als vader van zijn kind bij vs +Catelijn Huijbrecht Heijndricx; verkochten aan Jan Jan Lenaerts een stede met huis en erven in Terbeek en andere erven

Personen:

| 166-0051 |

Schepenregister 166, f° 25 r° 10.02.1685, vervolg

Nota: uit de akte f° 24 r° blijkt dat de genaamde Catelijn Huybrecht Hendricx mede gecompareerd is, alsdan weduwe zijnde van +Cornelis Matthijs Ooms. Uit de akte f° 25 r° wordt zij vermeld als 'moeder aff", zowel van haar kinderen bij Cornelis Matthijs Ooms als van haar kind bij Jacob van de Cloot. Hoewel de beide akten op zelfde datum in het register ingeschreven zijn is er dus een duidelijk verschil. Volgens onze gegevens stierf Cornelis Ooms in mei 1672, hertrouwde Catelijn Heijndricx op 20.5.1679 en stierf zij in februari 1682. Vond de eerste verkoop plaats tussen 1672 en 1679 (zij wordt in deze akte niet vermeld als echtgenote Jacob van de Cloot, enkel als weduwe Cornelis Ooms) en de tweede verkoop na haar overlijden, en werden de vestbrieven later op zelfde datum geregistreerd ?

Personen:

| 166-0052 |

Schepenregister 166, f° 26 r° 21.02.1685

Peeter Cornelis van Aerde stelt hooimade op het "hoochbosch" tot bijkomend pand voor de obligatie van 200 gld verleden op 21.03.1676 ten behoeve van het weeskind Cornelis Bernaert van Aecken

Personen:

| 166-0053 |

Schepenregister 166, f° 26 r° Naschrift: 06.12.1694

Peeter Peeter Havermans x Cornelie Cornelis Bernaerts gekweten door Peeter van Aerde

Personen:

| 166-0054 |

Schepenregister 166, f° 27 r° 03.03.1685

Anthonis Guilliams machtigt Bastiaen Russen om in Brecht de rekening van het sterfhuis van zijn schoonzoon Peeter Aert van Tijchelt te sluiten

Personen:

| 166-0055 |

Schepenregister 166, f° 27 v° 21.03.1685

Lambrecht en Peeter Broomans en Adriaentien Broomans x Cornelis Heijndrick Bertelmeeusen; S/D erfgoederen van hun ouders, stede met huis en brouwerij in Terbeek, akker bij de "breebeke" en meer andere erven

Personen:

| 166-0056 |

Schepenregister 166, f° 27 v°, In marge 06.03.1688

Peeter Broomans voldaan door Lambrecht Broomans

Personen:

| 166-0057 |

Schepenregister 166, f° 27 v°, In marge: 12.06.1688

Adriaentien Cornelis Broomans xx +Cornelis Heijndrick Bertelmeusen voldaan door Lambrecht Broomans

Personen:

| 166-0058 |

Schepenregister 166, f° 32 r° 02.04.1685

Peeter Mattheus Aernouts verklaart zijn zoon Cornelis Peeter Aernouts te ontheffen van zulke borgtocht als deze voor hem gesteld heeft op 20.03.1685 in zijn geding tegen zijn broer mr Adriaen Aernouts in de raad van Brabant. Verbindt zijn stede in Hecht

Personen:

| 166-0059 |

Schepenregister 166, f° 33 r° 02.05.1685

Jan Adriaen van Ostaeijen verkocht aan Willem Peeter Vermeiren x Marie Adriaen Nuijten een stede met huis en erven in Sneppel

Personen:

| 166-0060 |

Schepenregister 166, f° 34 r° 02.05.1685

Aernout Adriaen van Ostaeijen is schuldig aan de pastorie het vierdedeel in 6 L en een kwartier rogge jaarlijks, en waarvan de andere vierdedelen moeten betaald worden door Willem Peeter Vermeiren uit de stede die zij gekocht hebben van Jan Adriaen van Ostaeijen

Personen:

| 166-0061 |

Schepenregister 166, f° 34 v° 09.05.1685

certificatie voor Cornelis Heijndrick Bertelmeusen x Adriaentien Cornelis Broomans terzake eigendom van de echtgenote uit versterven van haar ouders en bij S/D tegen haar twee broers dd 21.03.1685 (cfr f° 27 v°), halve beemd de "perbeemd" en andere erven

Personen:

| 166-0062 |

Schepenregister 166, f° 35 v° 12.05.1685

Jan Adriaen van Ostaeijen verkocht aan Anthonis Jan Wiercx "aentreckers acker" in Sneppel

Personen:

| 166-0063 |

Schepenregister 166, f° 36 r° 30.05.1685

Peeter Mattheus Aernouts machtigt mr Peeter Bom, procureur, in zijn proces tegen zijn broer mr Adriaen Aernouts

Personen:

| 166-0064 |

Schepenregister 166, f° 36 v° 30.05.1685

Michiel van Elsacker, gemachtigd van Adriaentien Cornelis Broomans x Cornelis Heijndrick Bertelmeusen, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd 18.05.1685 waarbij Adriaentien Broomans x Cornelis Bertelmeusen verkochten aan Marie en Anna Theresia van de Perre een rente van 25 Kgld op de helft van een beemd achter het "schoorblock" en op andere erven

Personen:

| 166-0065 |

Schepenregister 166, f° 39 r° 06.06.1685

mr Heijndrick Thijsmans - Gilis Clinekenbergh - Michiel Jorissen - Arnout Janssen; wnde in Eisden en Gulpen, dorpen ontrent Maastricht, en tegenwoordig in Loenhout werkende aan de kerk, verklaren op verzoek van Bastiaen Russen dat op 29 mei bij het huis van verzoeker is gekomen sr Ferdinand Thovaert, wnde op het kasteel in Loenhout, die hem verbood in Elsacker huis te gaan of hij zou hem 'de leden vaneen slagen', dat de vrouw van verzoeker zei dat hij een dief van haar man gemaakt had, dat hij de patrijzen van het hof gestolen had en in Antwerpen naar de markt gebracht

Personen:

| 166-0066 |

Schepenregister 166, f° 39 v° 07.06.1685

Marten van den Bossche en Peeter Joris Coecken verklaren, op verzoek van jonker Adriaen van der Zevonder, schout in Roosendaal, en van heer Johan van Bergen, schout in Zundert, dat zij op 14 mei, komende van de markt van Roosendaal, aan de herberg van Marinus ... in het sand (op een half uur van Roosendaal) gezien hebben dat een zekere Huijbrecht Pouwelsen en een zeker Jan Jan Jacobs, in de wandeling Nopen, gemolesteerd werden door twee soldaten en twee commiezen (... ten Holten en Pieter de Jager), en dat vs Huijbrecht werd neergeschoten zonder dat hij iets gedaan had

Personen:

| 166-0067 |

Schepenregister 166, f° 41 r° 09.06.1685

juffr Gudula Conen x +sr Joan Marcelli machtigt sr Marcellus Marcelli, haar zoon, en Peeter van Elsacker, haar schoonzoon, om de tweede betaling van de kooppenningen van de erven "lins hoff" in Gierle te ontvangen

Personen:

| 166-0068 |

Schepenregister 166, f° 41 v° 18.06.1685

sr Marcellus Marcelli, hoofdman - mr Michiel van Elsacker en mr Geert van der Buijten, 'oudermans' - Peeter van Elsacker, dienende deken van de gilde van de edele ridder van sint Joris - Jan Anthois Conincx cum uxore - Jan Adriaen Deckers cum uxore - Jan en Joos Nijs van Dijck; mangelen erve om erve

Personen:

| 166-0069 |

Schepenregister 166, f° 43 v° 22.06.1685

certificatie voor Marcellus Marcelli terzake eigendom van beemd in Neerven en erven in "huffel heijlaer"

Personen:

| 166-0070 |

Schepenregister 166, f° 44 r° 07.07.1685

Jan Adriaen van Ostaeijen verkocht aan Matthijs Jan Matthijs Goossens een weide in Sneppel

Personen:

| 166-0071 |

Schepenregister 166, f° 44 v° 07.07.1685

zelfde verkocht aan Jan Anthonis Wiercx een weide bij "sneppel heijlaer"

Personen:

| 166-0072 |

Schepenregister 166, f° 45 r° 07.07.1685

zelfde verkocht aan Willem Peeter Vermeiren eveneens een weide in Sneppel

Personen:

| 166-0073 |

Schepenregister 166, f° 45 v° 10.07.1685

Willem Peeter Vermeiren is schuldig aan Jan Adriaen van Ostaeijen, in mindering van de stede door hem van vs van Ostaeijen, gekocht, de som van 160 pattacons, die zelfde schuldig is aan de kinderen Michiel van Elsacker volgens obligatie van 31.01.1668 voor schepenen van Loenhout. Neeltien Geert van de Cloot, moeder van comparant, stelt zich borg

Personen:

| 166-0074 |

Schepenregister 166, f° 46 r° 10.07.1685

Anthonis Jan Wiercx x Catelijn Matthijs Goossens zijn schuldig aan Jan Adriaen van Ostaeijen de som van 100 pattacons in mindering van twee obligaties die zelfde schuldig is aan Michiel van Elsacker volgens akten dd 09.04.1671 en dd 31.07.1674 ten behoeve van Jacob Kenis en vs Michiel van Elsacker toekomend bij transport

Personen:

| 166-0075 |

Schepenregister 166, f° 46 r°, In marge 08.03.1698

de weduwe Michiel van Elsacker gekweten door Anthonis Jan Wiercx

Personen:

| 166-0076 |

Schepenregister 166, f° 47 v° 10.07.1685

Barbel Aernout van Aecken, jonge dochter, is schuldig aan Michiel van Elsacker een rente van 12 st die zij schuldig is aan de pastorij, en gestaan op erven de "nederacker" achter de kerk, en door vs van Elsacker gekocht van de momboors van comparante. Stelt land op "molenacker" tot pand

Personen:

| 166-0077 |

Schepenregister 166, f° 47 v° 18.07.1685

Elisabeth Peeter Jan Wouters x Meeus Jacob Tacx en Maeijken Peeter Jan Wouters x Peeter Anthonissen, S/D goederen van hun broer Jan Peeter Jan Wouters, hooimade in Blaakt, land op "molenacker", akker bij "schaepsdijck"

Personen:

| 166-0078 |