Schepenregisters deel 164 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 164

Schepenregister 164, f° 1 r° 10.04.1681

Jan Peeter Rombouts en Margriet Peeter Rombouts zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 80 gld waarin begrepen 66 gld van 'vredepenningen' terzake een perceel van erve in de berenstraat hiertoe tot pand gesteld

Personen:

| 164-0001 |

Schepenregister 164, f° 1 v° 14.04.1681

Michiel Adriaensen is schuldig aan Jan Jan van Wesel de som van 48 gld terzake achterstallige huurpenningen waarvoor hij zijn roerende goederen tot pand stelt. Zijn zoon Jan Michiel Adriaensen stelt zich borg

Personen:

| 164-0002 |

Schepenregister 164, f° 2 r° 17.04.1681

Joan Franchois van Elsacker, secretaris, verkocht aan de heer markies van Melin, heer van het dorp, een woonhuis in Huffel

Personen:

| 164-0003 |

Schepenregister 164, f° 3 r° 17.04.1681

certificatie voor de weduwe en kinderen +sr Joan Marcelli terzake eigendom van hooimade in Popendonk op het "schoubos", weide in Popendonk bij de hofstraat, land "peter goris" in Popendonk, akker de "sleutel hoeve" in Neerven

Personen:

| 164-0004 |

Schepenregister 164, f° 3 v° 17.04.1681

juffr Goedele Conen x +sr Joan Marcelli en sr Marcellus Marcelli, schout, ook voor zijn zusters en broer, verkochten aan juffr Barbara Doublet x sr +Laur… van Hove een jaarlijkse rente van 37 gld 10 st op hooimade en andere erven (cfr vorige akte)

Personen:

| 164-0005 |

Schepenregister 164, f° 5 r° 17.04.1681

certificatie voor Cornelis van Elsacker, zoon van de overleden secretaris, °Loenhout, wil naar Frankrijk of elders om de taal te leren

Personen:

| 164-0006 |

Schepenregister 164, f° 5 v° 21.04.1681

Adriaen Jacob Theus verkocht aan Lenaert Huijbrecht Heijndricx x Maeijken Jacob Theeus zijn gerecht vierdedeel in stede in Sneppel, en gekomen bij + zijn moeder. Item land aan de "tongelbergh"

Personen:

| 164-0007 |

Schepenregister 164, f° 6 v° 21.04.1681

Adriaen Jacob Theeus en Maeijken Jacob Theeus x Lenaert Huijbrecht Heijndricx, S/D erfgoederen van hun moeder +Elisabeth Aernout van Ostaeijen, akker en heiveld in de "mosvoorden", de "langenbeemt" ook in de "mosvoorden", land in Sneppel in de "hoeckstede", heiveld in Sneppel, de "buijsweide" en andere erven

Personen:

| 164-0008 |

Schepenregister 164, f° 8 v° 24.04.1681

Peeter Jan Rombouts verkocht aan zijn broer Wouter Jan Rombouts zijn 'moederlijk goed', te weten land de "strompeijck" op molenakker, hooimade in Blaakt

Personen:

| 164-0009 |

Schepenregister 164, f° 9 v° 24.04.1680

Wouter Jan Rombouts is schuldig aan zijn broer Peeter Jan Rombouts de som van 700 gld, deels van koop van erfgoederen (cfr vorige akte) en waarvoor hij vs goederen tot pand stelt

Personen:

| 164-0010 |

Schepenregister 164, f° 10 v° 28.04.1681

Adriaen Jacob Theeus verkocht aan Jacob Kenis land in Sneppel in "hoecx hoff"

Personen:

| 164-0011 |

Schepenregister 164, f° 11 r° 05.05.1681

Jacob en Jan Jan Crocx - Maeijken Jan Crocx x Joos Cornelis van Aecken - Pachijntien Jan Crox; S/D erfgoederen, akker de "eijndecoeck" met "paukens" weide in Terbeek aan de "vroente", stede en huis aan de "rijt", hooimade op het "schoubos", land in Herseling

Personen:

| 164-0012 |

Schepenregister 164, f° 12 v° 17.05.1681

Maeijken Aertsen xx +Geert Peeter van der Buijten en Daniel Anthonis Aertsen, onderling akkoord, 2de comparant is schuldig aan 1ste comparant de som van 100 gld, waarvoor 1ste comparant verklaart voldaan te zijn van alle pretenties die zij was hebbende op 2de comparant

Personen:

| 164-0013 |

Schepenregister 164, f° 13 v° 06.06.1681

Adam van Geel - Lenaert Huijbrecht Jan Huijben - Cornelis Verheijen - Frans Geert van der Buijten, knecht van de weduwe Jan Matthijs Vorselmans - Maeijken Dilis van Gastel x Jan Gorissen - Catelijn Jan Meeusen x Sijmon Gorissen - Lisken Jacob Janssen x Quirijn Rommens, Wuustwezel; verklaren op verzoek van Jan van de Mierop aan deze hoenderen en boter geleverd te hebben om in Antwerpen naar de markt te brengen

Personen:

| 164-0014 |

Schepenregister 164, f° 14 r° 12.06.1681

de markiezin van Melin, vrouw van het dorp, gemachtigd van de heer van het dorp en Marten van den Bossche x Margrite Moons mangelen erve om erve, erven de "cooman" in Huffel aan de palingstraat en land met een dries aldaar, land de "schoolacker" aan de "solheuvel", land te meten aan de nieuw te maken dreef achter de erven van de "leeuw" in Huffel

Personen:

| 164-0015 |

Schepenregister 164, f° 16 r° 14.07.1681

certificatie voor de heer van Loenhout terzake eigendom, als universeel erfgenaam van vrouwe Louise Adriane de Perez, gewezen vrouw van Loenhout, van een woonhuis, brouwerij en erven de "leeuw" in Huffel, erven de "warande", akker en bos de "hoffstad" in Popendonk, de "donckbeemt" in Donk, hooimade op het "hooghbosch", beemd in Donk gekomen van Adriaen van Aecken, met vermelding van geschatte waarde van de erven

Personen:

| 164-0016 |

Schepenregister 164, f° 17 r° 21.07.1681

Adriaen Matthijs Weerts is schuldig aan Jan Jacob Peeter Jans als momboor van de kinderen Jan Cornelis Rennen de som van 100 pattacons waarvoor hij een akker in Popendonk in de stede van Joos Cornelis van Aecken tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 164-0017 |

Schepenregister 164, f° 17 r°, In marge 16.11.1694

de secretaris van Elsacker, actie hebbende van de kinderen Jan Cornelis Rennen volgens transport dd 12.07.1693, gekweten door de weduwe Adriaen Matthijs Weerts

Personen:

| 164-0018 |

Schepenregister 164, f° 18 r° 16.08.1681

Heijndrick Willem Gijsels, ook als momboor van de kinderen Marie Willem Gijsels en als momboor van Peeter en Jan Willem Gijsels, zijn minderjarige broers - Lenaert Christiaen Lenaerts x Catelijn Willem Gijsels - Cornelis van Aerde x Matthijsken Matthijs Rombouts; kinderen en kindskinderen van Catelijn Wouter Geerts, verkochten aan Adriaen Marten Aerts het gerecht vierdedeel in een beemd in de "eveners"

Personen:

| 164-0019 |

Schepenregister 164, f° 18 v° 30.09.1681

Jan Jacob Jan Theuns, Wernhout, is schuldig aan Jaspar Peeter Nijs als momboor van het weeskind Jan Peeter Nijs de som van 125 gld waarvoor hij de helft van een hooimade op het "schoubos" tot pand stelt

Personen:

| 164-0020 |

Schepenregister 164, f° 18 v°, In marge 14.01.1702

Jan Peeter Nijs gekweten door de weduwe Jan Jacob Jan Theuns

Personen:

| 164-0021 |

Schepenregister 164, f° 19 r° 02.10.1681

Aert en Jan Peeter Aert Jacobs en Catelijn Peeter Aert Jacobs x Jan Bastiaen Braumeels verkochten aan Jan Matthijs Goossens de jonge land in de "heijacker" alsmede andere erven

Personen:

| 164-0022 |

Schepenregister 164, f° 19 v° 13.10.1681

Anthonis Jan Wiercx en Cornelis Jan Wiercx stellen zich borg voor hun vader Jan Wiercx ten behoeve van de weduwe en kinderen Bastiaen van Rethi tot voldoening van een obligatie van 98 gld 14 st welke Jan Wiercx op 27.04.1666 bekend had schuldig te zijn aan Bastiaen van Rethi

Personen:

| 164-0023 |

Schepenregister 164, f° 20 r° 04.11.1681

Jan Aert Rennen als momboor van de kinderen Peeter Cornelis van Aerde x +Catelijn Aert Rennen is schuldig aan Peeter Joerdaens de som van 110 gld o.m. voor salaris in de zaak tegen Anthonis Quirijnen waarvan vs kinderen de helft moeten dragen en waarvoor hij de "heghacker" in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 164-0024 |

Schepenregister 164, f° 20 r°, In marge 19.08.1686

Peeter Joerdaens gekweten wegens de weduwe en kinderen Jan Aert Rennen, gewezen momboor van de kinderen Peeter Cornelis van Aerde

Personen:

| 164-0025 |

Schepenregister 164, f° 21 r° 04.11.1681

Peeter Cornelis van Aerde is schuldig aan Peeter Joerdaens de som van 90 gld als rest van 'verschoten' penningen en verdiende salaris in de zaak tegen Anthonis Quirijnen, waarvoor hij zijn gerechtigheid in een stede aan de kerk tot pand stelt

Personen:

| 164-0026 |

Schepenregister 164, f° 21 r°, In marge 08.12.1693

Peeter Joerdaens gekweten door Peeter Cornelis van Aerde

Personen:

| 164-0027 |

Schepenregister 164, f° 21 v° 08.11.1681

Jan Melsen Adriaen Luijcx, ook voor zijn zuster Cornelie, procuratie dd 07.11.1681 - Anthonis Guilliams als gestelde momboor voor Marie Melsen Luijcx, minderjarig - Christina van der Buijten x Joan Bode - mr Geeraert van der Buijten als vader en momboor van Cornelia van der Buijten; kindskinderen van het voorbed van +Adriaen Luijcx x +Cornelie van Donghen; Geeraert Adriaen Luijcx - Marten van den Bossche als gestelde momboor met Lambrecht Broomans als toeziener van de kinderen Frans Adriaen Luijcx; kinderen en kindskinderen van het nabed van +Adriaen Luijcx x +Margriet Franchois Imbrechts; S/D erfgoederen vs Adriaen Luijcx, na voorgaand akkoord dd 21.01.1671, huis en erven aan de kerk, weide achter de kerk, land de "palmbosch" bij de kerk, bos de "geer" in Vossingers, heide aan de brantstraat, weide de "lammerije" bij de sint Quirijns kapel, akker in de "steeghde", hooimade in Blaakt, land in de "winckels", land de "bremacker" op molenakker, schaarbos met bosken de "mispelen heuvels" in Vossingers, helft van heiveld de "willaeren", stede met huis de "vossingers" gebruikt door Anthonis Jan Gabrielen, en nog meer andere erven

Personen:

| 164-0028 |

Schepenregister 164, f° 26 v° 10.11.1681

Laureijs Anthonissen x Maeijken Claes Goris van Oorschot verkochten aan mevr P M van Cromstrien een stede in Neerven in de "pothoeck" en erven in de "ravestijn". Gedeeltelijk afgekweten door cassatie van obligatie die verkopers schuldig waren aan juffr Agatha van Cromstrien op 27.08.1672, van wie koper mede erfgenaam is. Rest nog 60 gld van achterstallige rente

Personen:

| 164-0029 |

Schepenregister 164, f° 27 r° 12.11.1681

Michiel Bastiaen Vorselmans x Peerijntien Cornelis van Ostaeijen zijn schuldig aan Jacob Kenis de som van 40 pattacons waarvoor zij land in Sneppel tot pand stellen

Personen:

| 164-0030 |

Schepenregister 164, f° 27 r°, In marge 08.11.1695

Guilliam Jacob Kenis, ook voor zijn broers en zusters, gekweten door Michiel Bastiaen Vorselmans

Personen:

| 164-0031 |

Schepenregister 164, f° 28 r° 20.11.1681

Jan Cornelis Theuns x +Anneken Joos Deckers en Cornelis Joos Deckers als momboor van hun kinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de vier weeskinderen

Personen:

| 164-0032 |

Schepenregister 164, f° 28 r°, In marge 12.04.1695

Cornelis Joos Deckers als momboor van de kinderen Jan Cornelis Theuns heeft de 24 gld welke de kinderen ingevolge vs akkoord toekomen ontvangen

Personen:

| 164-0033 |

Schepenregister 164, f° 28 v° 20.11.1681

Jan Cornelis Theuns x Maeijken Peeter Verbocht beloven te betalen aan de schout Marcelli, de actie hebbende van Laureijs Anthonis Rombouts, momboor van de kinderen Heijndrick Cornelis Philips, de som van 26 gld 17 st 2 oort, en welke zij aan vs momboor schuldig zijn over huishuur, en daarboven de rechterlijke kosten die de momboor heeft gedaan. Stellen hiertoe hooimade in Blaakt en een bos op de "ast" tot pand

Personen:

| 164-0034 |

Schepenregister 164, f° 28 v°, In marge 01.02.1683

de schout Marcelli gekweten

Personen:

| 164-0035 |

Schepenregister 164, f° 29 r° 25.11.1681

Elisabeth Jan Sels x Gijesbrecht Gabriel Peeter Joris machtigt haar echtgenoot om in Vorselaer op te dragen aan Jan Eecx en Jan Lijsen land en hooimade aldaar

Personen:

| 164-0036 |

Schepenregister 164, f° 29 v° 25.11.1681

Joos Cornelis van Aecken verkocht aan Jan Jacob Peeter Jans x Maeijken Cornelis Sgrauwen een stede in Popendonk

Personen:

| 164-0037 |

Schepenregister 164, f° 30 r° 25.11.1681

Jan Jacob Peeter Jans x Maeijken Cornelis Sgrauwen verkochten aan Jacob Jacob Peeter Jans x Margriet Jan de Crom erven in Popendonk bij het "schoubosch"

Personen:

| 164-0038 |

Schepenregister 164, f° 31 r° 02.12.1681

Jacob Jan Crocx is schuldig aan Joan Francois van Elsacker, secretaris, de som van 80 pattacons waarvoor hij land in Terbeek over de "rijt" tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 164-0039 |

Schepenregister 164, f° 31 v° 04.12.1681

Jan de Wijse x Jacobmijntien Willem Dilissen assigneren aan hun dochter Magdalena de Wijse een som van 100 gld op al hun goederen, roerende en onroerende, speciaal op land aan de kerk en op een hooimade op het "hooghbosch". Dragen de som van 1000 gld aan vs dochter op om te komen tot de staat van begijn in het begijnhof van Hoogstraten, en dit op rekening van haar kindsgedeelte dat haar na hun dood zal bevallen

Personen:

| 164-0040 |

Schepenregister 164, f° 32 r° 09.12.1681

Peeter Mattheus Aernouts - Adriaen Bertelmeus Swagemaeckers, zoon van +Neeltien Mattheus Aernouts - Heijndrick van Elsacker x Marie Jan Lodewijcx, dochter van vs +Neeltien Mattheus Aernouts; verkochten aan hun broer en oom mr Adriaen Aernouts de twee derdedelen van een rente van 5 L koren die zij hebben op de erfgenamen Meeus Adriaensen

Personen:

| 164-0041 |

Schepenregister 164, f° 32 v° 10.12.1681

Adriaen Swagemaeckers x +Adriaentien Gabriel van Ostaeijen en Jan Pauwels als momboor met Cornelis Peeter Aernouts als toeziener van hun weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de drie weeskinderen genaamd Cornelie, Bertel en Gabriel. Achtergelaten goederen van de grootmoeder Adriaentien Jan Cornelis Goossens zullen blijven ten behoeve van vs kinderen. Goederen die Adriaen Swagemaeckers en Adriaentien Goossens verworven zijn zal 1ste comparant behouden, te weten land in de "heijacker" gekomen van het sterfhuis Jan Rombouts en Dingne Empsen en een heiveld gekomen van Christien Schoenmaeckers

Personen:

| 164-0042 |

Schepenregister 164, f° 34 r° 18.12.1681

Marck Jacob Kenis, Ekeren, verkocht aan Jan Deckers x Marie Jan van Dommelen een woonhuis op het Oosteneinde

Personen:

| 164-0043 |

Schepenregister 164, f° 34 v° 18.12.1681

Jan Anthonis van den Heuvel x Cornelia van der Buijten zijn schuldig aan mr Geeraert van der Buijten als 2de momboor van de kinderen Roelant van den Langenbergh de som van 200 gld waarvoor zij een stede op het Oosteneinde tot pand stellen alsmede andere erven

Personen:

| 164-0044 |

Schepenregister 164, f° 34 v°, In marge 08.04.1701

Laureijs en Willem van de Langenbergh gekweten

Personen:

| 164-0045 |

Schepenregister 164, f° 35 r° 22.12.1681

Michiel en Jacob Adriaensen - Jan Heijndrick Adriaensen - Anneken Heijndrick Adriaensen x Adriaen de Bode - vs Jacob Adriaensen als last hebbende van Peeter Joosten x +Maeijken Adriaensen voor zijn kind; verkochten Niclaes Peeter Verbocht een stede in Neerven alsmede andere erven

Personen:

| 164-0046 |

Schepenregister 164, f° 36 r° 23.12.1681

Jan Aernout van Ostaeijen x +Dingne Jan Aertsen en Jan Jan Aertsen als momboor met Cornelis Aernout van Ostaeijen als toeziener van het weeskind genaamd Jan, akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind

Personen:

| 164-0047 |

Schepenregister 164, f° 37 r° 07.01.1682

Niclaes Peeter Verbocht is schuldig aan Adriaen Jan van Ostaeijen als momboor van de kinderen Jan van Ostaeijen x +Jenneken Willem Anxten de som van 173 gld 14 st waarvoor hij een beemd achter Donk tot pand stelt

Personen:

| 164-0048 |

Schepenregister 164, f° 38 r° 10.01.1682

Michiel Cornelis van Elsacker is schuldig aan Jacob Kenis de som van 36 ducatons waarvoor hij een weide bij het molenbos tot pand stelt

Personen:

| 164-0049 |

Schepenregister 164, f° 38 r°, In marge 10.02.1699

Guilliam Jacob Kenis gekweten door de weduwe en kinderen Michiel van Elsacker als kopers van de panden

Personen:

| 164-0050 |

Schepenregister 164, f° 38 v° 19.01.1681

Adam van Geel, molenaar, transporteerde aan sr Marcellus Marcelli als rentmeester van de heer van Loenhout een rente van 31 gld 10 st die Jacob en Frans van Geel aan comparant verleden hebben voor schepenen van Rijkevorsel op 19.08.1679. Item rente van 15 gld op Christijntien van Geel, als transport hebbende van Jacob en Frans van Geel volgens de rentebrief voor schepenen van Rijkevorsel dd 08.03.1680 en transport van 01.08.1680. Item twee percelen land gekocht van zijn schoonmoeder Cornelie van Geel voor schepenen van Rijkevorsel dd 24.10.1669

Personen:

| 164-0051 |

Schepenregister 164, f° 39 r° 19.01.1682

borgbrief voor Wilmarsdonck voor de helft van de lasten voor Jenneken Laureijs Anthonissen, °Loenhout x Peeter de Cnoddere

Personen:

| 164-0052 |

Schepenregister 164, f° 39 v° 07.02.1682

Peeter Gabriel Goris is schuldig aan Joan Franchois van Elsacker als gemachtigd van de jezuieten in Antwerpen de som van 300 gld waarvoor hij land in het "schoorblock" tot pand stelt alsmede andere erven. Zijn broer Jan Gabriel Goris stelt zich borg en geeft land in het "gedeeld huffel heijlaer" in pand

Personen:

| 164-0053 |

Schepenregister 164, f° 40 v° 19.02.1682

certificatie voor de erfgenamen Claes Jan Claessen nopende eigendom van hofstede met huis in de beirenstraat, akkerblok aldaar en andere erven. Item certificatie voor Jan Jan Claessen nopende eigendom van een beemd bij de "dorens"

Personen:

| 164-0054 |

Schepenregister 164, f° 42 r° 19.02.1682

Maeijken Claes Jan Claessen x Jan Nijs van Dijck - Jan Jan Claessen - vs Jan Nijs van Dijck ook voor Engel Claes Jan Claessen; zijn schuldig aan sr Cornelis Boterschot, Brecht, de som van 80 pattacons van geleend geld om daar mee af te lossen gelijk kapitaal van 200 gld aan Anthonis Goossens.Stellen hofstede en andere erven (cfr vorige akte) tot pand

Personen:

| 164-0055 |

Schepenregister 164, f° 43 v° 23.02.1682

Heijndrick Goris Vergouwen is schuldig aan Staes Peeter Valentijns de som van 80 pattacons waarvoor hij de "cnodderbeemt" achter "straeldijck" tot pand stelt

Personen:

| 164-0056 |

Schepenregister 164, f° 43 v°, In marge 01.02.1699

Staes Valentijns gekweten door Heijndrick Goris Vergouwen

Personen:

| 164-0057 |

Schepenregister 164, f° 44 v° 02.03.1682

Jan Matthijs Goosssens de oude is schuldig aan Cornelis Aert van Tijchelt als toeziener van de kinderen Jan Aert van Tijchelt de som van 20 pattacons waarvoor hij stede in Terbeek tot pand stelt

Personen:

| 164-0058 |

Schepenregister 164, f° 44 v°, In marge 07.12.1688

Matthijs Jan Aert van Tijchelt verklaart dat de obligatie toekomt aan zijn zuster Jenneken, zoals ook de obligatie van 60 pattacons, verleden op 20.01.1681

Personen:

| 164-0059 |

Schepenregister 164, f° 45 r° 02.03.1682

Gabriel Jan Gabriels x Neeltien Anthonis van Ditfort transporteert aan Peeter Jan Gabriels en Cornelis Cornelis Goossens de 35 gld welke Anthonis van Ditfort hem schuldig is terzake van erfpenningen, en dit boven zulke 150 gld die hij ten behoeve van dezelfden transporteerde op 25.08.1671

Personen:

| 164-0060 |

Schepenregister 164, f° 45 r°, In marge 20.06.1697

Cornelis Goossens voor de helft - Cornelis Peeter Jan Gabriels en Heijndrick Adriaen Heijndricx - samen ook voor de weduwe en erfgenamen Peeter Jan Gabriels; voldaan door Anthonis van Ditfort

Personen:

| 164-0061 |

Schepenregister 164, f° 45 v° 02.03.1682

Jan de Wijse verkocht aan Cornelis Anthonis Weert een hooimade in de "werdels" en waarvan een deel koper reeds toebehoort

Personen:

| 164-0062 |

Schepenregister 164, f° 46 r° 05.03.1682

Michiel en Peeter Cornelis van Elsacker, ook voor hun broers en zuster, zijn schuldig aan Jan Heijndrick Bertelmeusen als gestelde momboor van de kinderen Adriaen Bastiaen Theus de som van 40 pattacons waarvoor zij land in de "steechde" tot pand stellen

Personen:

| 164-0063 |

Schepenregister 164, f° 46 v° 09.03.1682

Willem de Visser, Brecht, x Anneken Michielsen zijn schuldig aan Adriaen Aerts de som van 175 gld waarvoor zij een hooimade in Blaakt tot pand stellen

Personen:

| 164-0064 |

Schepenregister 164, f° 46 v°, In marge 12.05.1689

Adriaen Aerts gekweten door Anthonis Peeter Bernaerts betalende voor Willem de Visser en Anneken Michielsen

Personen:

| 164-0065 |

Schepenregister 164, f° 47 r° 16.03.1682

Jan Cornelis van Elsacker is schuldig aan Jan Heijndrick Bertelmeusen als gestelde momboor van de kinderen Adriaen Bastiaen Theus de som van 40 pattacons. Zijn schoonvader Cornelis Raets stelt zich borg en verbindt hooimade op de "drije buijnder"

Personen:

| 164-0066 |

Schepenregister 164, f° 47 r°, In marge 21.02.1697

Adam Jan Cornelis Lenaerts als momboor van de kinderen Adriaen Bastiaen Theus en Cornelis Cornelis Aernouts x Jenneken Adriaen Bastiaen Theus gekweten door de secretaris van Elsacker betalende voor Jan van Elsacker en huisvrouw

Personen:

| 164-0067 |

Schepenregister 164, f° 47 v° 23.03.1682

Cornelis Jan Wiercx x Neeltien Frans Vorselmans zijn schuldig aan Joos Vermeiren als momboor van het weeskind Adriaen Cornelis Vermeiren de som van 170 gld waarvoor zij stede in "sneppel heijlaer" tot pand stellen alsmede land op "buijtelaer acker"

Personen:

| 164-0068 |

Schepenregister 164, f° 47 v°, In marge 09.03.1701

Goris Christiaen Cornelissen x Anneken Adriaen Cornelis Vermeiren gekweten door Cornelis Jan Wiercx

Personen:

| 164-0069 |

Schepenregister 164, f° 48 v° s.d.

Maeijken Cornelis Vermeiren x Frans Cornelis Franssen - Neeltien Cornelis Vermeiren x Willem Cornelis Franssen - Joos Vermeiren als momboor van het weeskind Adriaen Cornelis Vermeiren; verkochten aan Neeltien Geert van de Cloot x +Peeter Vermeiren land in de "beecxse acker" alsmede andere erven

Personen:

| 164-0070 |

Schepenregister 164, f° 1 r° 03.07.1684, vervolg

(Nota: akte en bundel eindigen abrupt)

| 164-0071 |