Schepenregisters deel 163 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 163

Schepenregister 163, f° 1 r° 19.02.1680

E.H. Adrianus Thienemans, kannunnik in Hoogstraten, verkocht, naar vermogen van de brieven van beneficie dd 20.10.1676 over het sterfhuis van zijn vader +Cornelis Thienemans en ten overstaan van de deurwaarder van der Vloet, aan E.H. Adrianus van de Sande, licentiaat in de H Godheid, pastoor van het begijnhof in Leuven, een heiveld achter Vossingers ontrent Hoogstraten

| 163-0001 |

Schepenregister 163, f° 1 v° 19.02.1680

zelfde verkocht aan sr Jan Snels zijn gerechtigheid in een moer in de "beexsche heijde", gekomen van Eva van de Sande x Cornelis Thienemans

| 163-0002 |

Schepenregister 163, f° 2 r° 20.02.1680

Jan Christiaen Peeter Joris belooft te betalen aan mr Peeter Jordaens terzake proceskosten die hij tot last heeft van Peeter Christiaen Peeter Joris de som van 5 pattacons

Personen:

| 163-0003 |

Schepenregister 163, f° 2 v° 21.02.1680

juffr Anna van Elsacker x +mr Peeter van Beeck, secretaris van Wuustwezel, geassisteerd met haar zoon mr Franciscus van Beeck, huidig secretaris, transporteert bij mangeling aan Peeter Melsens land in de "steeghde"

Personen:

| 163-0004 |

Schepenregister 163, f° 3 r° 22.02.1680

Jan Laureijs Domus is schuldig aan Jan Cornelis Lenaerts de som van 115 gld terzake koop van een paard waarvoor hij zijn roerende goederen tot pand stelt

Personen:

| 163-0005 |

Schepenregister 163, f° 3 r° 22.02.1680, vervolg

In marge: s.d. voldaan door Anthonis Guilliams betalende voor de weduwe Jan Laureijs Domus

Personen:

| 163-0006 |

Schepenregister 163, f° 3 v° 24.02.1680

Anthonis Guilliams stelt zich borg voor een kapitale som van 100 gld welke Peeter Aert van Tijchelt bekende schuldig te zijn aan het weeskind Geert Heijndrick van der Buijten en waarvoor Jan Laureijs Domus zich borg gesteld had volgens de schuldbrief dd 03.04.1671

Personen:

| 163-0007 |

Schepenregister 163, f° 4 r° 24.02.1680

sr Marcellus Marcelli, schout, verklaart, op verzoek van Cornelis Aert van Tijchelt, dat Heijndrick Goris Vergouwen, pachter van de "nederhoeve", deze hoeve gehuurd heeft voor de jaren 1676, 1677 en 1678, voor de som van 295 gld per jaar, en door de vrouw van het dorp 360 gld kwijtgescholden is gezien de aanzienlijke lasten

Personen:

| 163-0008 |

Schepenregister 163, f° 4 v° 14.03.1680

Jan Cornelis Meeusen - Adam Cornelis Kerstens - Andries Jan Roovers - Marten Jan Anthonissen - Adriaen Anthonis Kerstens; allen Zundert, zijn schuldig aan sr Peeter Noijs de som van 1051 pattacons 10 st waarvoor zij hun personen en goederen tot pand stellen

Personen:

| 163-0009 |

Schepenregister 163, f° 4 v°, In marge 10.05.1684

obligatie gekweten aan sr Peeter Noijs op 16.01.1683

| 163-0010 |

Schepenregister 163, f° 6 v° 30.03.1680

Joos Jan Huijben verkocht aan Peeter Adriaen Huijben land in de "beecxsche acker"

Personen:

| 163-0011 |

Schepenregister 163, f° 7 r° 30.03.1680

Peeter Adriaen Huijben transporteert aan zijn broer Adriaen Adriaen Huijben land in Herseling

Personen:

| 163-0012 |

Schepenregister 163, f° 7 v° 01.04.1680

Willem Heijndrick Bertelmeeusen x Jenneken Adriaen Martens verkochten aan Joos Vermeiren land de "cortte vooren" in "hesschot acker"

Personen:

| 163-0013 |

Schepenregister 163, f° 7bis r° 01.04.1680

Adriaen Mattheus Adriaen Theus - Maeijken Mattheus Adriaen Theus x +Jan de Cort - ook voor Christijntien Mattheus Adriaen Theus; verkochten aan Adriaen Jan Francken hun gerecht deel in een huis met erven in de beirenstraat alsmede een akker aan vs stede

Personen:

| 163-0014 |

Schepenregister 163, f° 8 r° 15.04.1680

Joos Jan Luijcx verkocht aan Anthonis Jan Wiercx een stede in Sneppel aan het "heijlaer", een weide aan de "rijt" en andere erven

Personen:

| 163-0015 |

Schepenregister 163, f° 9 r° 16.05.1680

Jan Cornelis Goris, 58j, verklaart dat zijn vader een zuster had genaamd Baijken, dat deze gehuwd was met Berent Cornelissen en twee kinderen uit dit huwelijk had, te weten Willem en Aeltien, dat Willem zonder kinderen is gestorven en dat Aeltien gehuwd was met Berent van Schermbeeck in Breda, en alwaar zij zonder kinderen is overleden. Deponent verklaart nog dat zijn vader voogd is geweest over de twee kinderen van vs Baijken

Personen:

| 163-0016 |

Schepenregister 163, f° 10 r° 16.05.1680

Naentien Laureijs Cornelis Jansen xx +Cornelis van Aecken, Wuustwezel - Huijbrecht Bode - Heijndrick Moons - Jan Jan Cornelis Goris; verklaren dat de disposities die zij gedaan hebben ten verzoeke van Adriaen Janssen, resp op 16 maart en op 23 april 1677, waarachtig zijn

Personen:

| 163-0017 |

Schepenregister 163, f° 10 v° 29.05.1680

Peeter Cornelis van Aerde is schuldig aan Cornelis Bernaerts als momboor van het weeskind Cornelis Cornelis Bernaerts de som van 25 gld waarvoor hij een hooimade op het "hooghbosch" tot pand stelt

Personen:

| 163-0018 |

Schepenregister 163, f° 10 v° Naschrift: 10.10.1694

Peeter Peeter Havermans x Cornelie Cornelis Bernaerts gekweten door Peeter Cornelis van Aerde

Personen:

| 163-0019 |

Schepenregister 163, f° 11 v° 03.07.1680

Peeter Jan Gabrielen verklaart op verzoek van Jan Lamboijen dat hij aan deze 5 tonnekes boter verkocht en geleverd heeft op 27.06.1680

Personen:

| 163-0020 |

Schepenregister 163, f° 11 v° 17.07.1680

Jan, Adriaen, Cornelis en Willem Heijndrick Bertelmeeusen - Wouter Anthonis Quirijnen x Adriaentien Heijndrick Bertelmeeusen - samen ook voor Geert Heijndrick Bertelmeeusen, verkochten aan Jan Laureijs van Gorp een schaarbos in Sneppel

Personen:

| 163-0021 |

Schepenregister 163, f° 12 v° 22.07.1680

Laureijs Peeter van der Buijten is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 32 gld 5 st 2 oort terzake achterstallige dorpslasten waarvoor hij een koe en 2 vaarzen tot pand stelt

Personen:

| 163-0022 |

Schepenregister 163, f° 13 r° 09.09.1680

Jacobmijntien Adriaen Meijvis x Cornelis Heijndrick Diericx - Adriaentien Adriaen Meijvis - vs Cornelis Heijndrick Diericx ook als momboor van de kinderen Jacob Adriaen Meijvis; verkochten aan Luijcas Anthonissen een hooimade in de "verckens hoeck" bij de swemstraat

Personen:

| 163-0023 |

Schepenregister 163, f° 13 v° 26.09.1680

op verzoek van Heijndrick Cleir stellen schepenen ten zijnen huize vast dat een rood rund, door hem op 22.09.1680 gekocht van Jan Blom, Zevenbergen, vol pokken is. Jan Adriaen Stoops, beenhouwer, Brecht en Jan Willem de Visser, beenhouwer, Loenhout, stellen zelfde vast

Personen:

| 163-0024 |

Schepenregister 163, f° 14 r° 01.10.1680

Jan Jacob Crock is schuldig aan Jan Geenriets de som van 76 gld 8 st waarvoor hij land en dries in Herseling tot pand stelt

Personen:

| 163-0025 |

Schepenregister 163, f° 15 r° 04.10.1680

certificatie voor heer Bernardus van Aldenhove, pastoor in Loenhout, dat schepenen in zijn huis zijn geweest en daar franse wijn hebben aangetroffen met zeker merkteken (zie akte) welke heer Diependael, kapelaan in Loenhout, in Antwerpen voor hem gekocht heeft bij sr Jan Gijsels, wijnsteker, wnde in de wolstraat in de "witten engel", en naar zijn woning is gebracht door Peeter Broomans

Personen:

| 163-0026 |

Schepenregister 163, f° 15 v° 07.10.1680

Adriaen Nijs van Tijchelt voor een helft en Jan en Cornelis Adriaen Nijs van Tijchelt voor de andere helft verkochten aan Heijndrick Cleir x Dingne Nijs van Tijchelt, de koop gecalengierd hebbende 'met silver ende gaut van bloedswege' van Adriaen Matthijs Weerts, een woonhuis aan de kerk

Personen:

| 163-0027 |

Schepenregister 163, f° 16 r° 15.10.1680

Christina Schoenmaeckers, Brecht, verkocht aan Peeter Mattheus Aernouts en Adriaen Bertelmeus Swagemaeckers de helft van een heiblok bij de "donckervoort"

Personen:

| 163-0028 |

Schepenregister 163, f° 17 r° 14.10.1680

Laureijs Anthonis Rombouts verkocht enige jaren terug aan Michiel van Elsacker zijn beesten, zowel koeien als 'lege beesten', paard, kar en toebehoren, en andere goederen

Personen:

| 163-0029 |

Schepenregister 163, f° 18 r° 14.10.1680

Michiel van Elsacker geeft in gebruik aan Laureijs Anthonis Rombouts een aantal koebeesten, paard en getuig

Personen:

| 163-0030 |

Schepenregister 163, f° 18 v° 26.10.1680

Heijndrick Jan de Crom en zijn zuster Margriet Jan de Crom verkochten aan Jan Anthonis van den Heuvel x Cornelia van der Buijten een woonhuis in het Oosteneinde

Personen:

| 163-0031 |

Schepenregister 163, f° 19 r° 29.10.1680

Jan Anthonis Schoofs is schuldig aan Jacob Kenis de som van 16 ducatons, gekomen uit een vorige obligatie verleden door Adriaen Matthijs Weerts aan Engel Anthonis Wackers. Adriaen Matthijs Weerts stelt zich borg en stelt weide in Popendonk tot pand

Personen:

| 163-0032 |

Schepenregister 163, f° 20 r° 29.10.1680

Tanneken Jan Gabrielen x +Sijmon Sijmons en Jan Sijmons als momboor met Peeter Jan Gabrielen als toeziener van de weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de drie weeskinderen, genaamd Anneken, Cornelia en Jenneken. Schuld van 100 gld kapitaal aan Anthonis Geertsen op de goederen van de kinderen in Wuustwezel

Personen:

| 163-0033 |

Schepenregister 163, f° 22 r° 06.11.1680

Michiel van Elsacker verkoopt aan zijn neef Michiel Martin van Elsacker een woonhuis met erven en brouwerij aan de "plaatse', en door hem ingekocht van de kinderen en erfgenamen Jan Geert Luijcx x Adriaentien van Ostaeijen, met behoud van bepaalde erven achter de stede

Personen:

| 163-0034 |

Schepenregister 163, f° 23 r° 07.11.1680

W. van Ostaeijen, gezworen landmeter, Wuustwezel, verklaart de scheidingspalen, zijnde witte stenen, aangebracht te hebben (cfr vorige akte)

Personen:

| 163-0035 |

Schepenregister 163, f° 23 v° 06.11.1680

Gabriel Geert Luijcx als momboor met mr Willem van Ostaeijen als toeziener van het weeskinderen Jan Geert Luijcx x +Adriaentien van Ostaeijen verkochten aan Michiel Martin van Elsacker, de koop overgenomen hebbende van Michiel van Elsacker, een woonhuis met brouwerij en erven (cfr f° 22 r°)

Personen:

| 163-0036 |

Schepenregister 163, f° 24 r° 06.11.1680

zelfden verkochten aan Michiel van Elsacker land achter diens stede in Huffel

Personen:

| 163-0037 |

Schepenregister 163, f° 25 r° 06.11.1680

zelfden verkochten aan Heijndrick Goris Vergouwen drie heiblokken in "stralien"

Personen:

| 163-0038 |

Schepenregister 163, f° 25 v° 14.11.1680

Michiel Martin van Elsacker is schuldig aan juffr Marie de Hase, begijn in Antwerpen, de som van 250 gld waarvoor hij een stede in Huffel tot pand stelt. Last aan zuster Jenneken Adriaensen, begijn in Hoogstraten

Personen:

| 163-0039 |

Schepenregister 163, f° 26 v° 15.11.1680

Aert Jan Neefs is schuldig aan de heer advokaar Reijns, Antwerpen, de som van 415 gld 13 st over verlopen kapitaal en intrest, alsmede achterstallige huurpenningen van een stede. Verbindt weide in Neerven

Personen:

| 163-0040 |

Schepenregister 163, f° 27 r° 21.11.1680

Jan Willem de Visser verklaart dat op 16.11.1680 buiten de 'roode poort' van Antwerpen van hem 40 pond gehekeld vlas en 25 mosselen (sic) zijn in beslag genomen, welke goederen door hem gekocht waren

Personen:

| 163-0041 |

Schepenregister 163, f° 27 v° 23.11.1680

Peeter Cornelis van Aerde x +Catelijn Aert Rennen en Jan Aert Rennen als momboor van de weeskinderen - Catelijn Wouter Peeter Ren x +Anthonis Quirijnen - Wouter Anthonis Quirijnen, ook als momboor van de kinderen Jan Anthonis Quirijnen - Aert Anthonis Quirijnen, de laatsten samen ook voor hun zusters; akkoord over hun dispuut in twee processen dd 04.09.1679. Transport van de helft van een beemd in de "mosvoorden" aan comparanten van de" 2de zijde en akkoord over erfscheiding

Personen:

| 163-0042 |

Schepenregister 163, f° 28 v° 09.12.1680

Heijndrick Boucatus (=Brocatus) is schuldig aan Cornelis Jacob de Backer als momboor van het weeskind Adriaen Jacob de Backer de som van 50 gld

Personen:

| 163-0043 |

Schepenregister 163, f° 28 v° Naschrift: 02.05.1695

Jacob Sijmon Bevers x Marie Adriaen Jacob de Backer voldaan door Heijndrick Broucatus

Personen:

| 163-0044 |

Schepenregister 163, f° 29 v° 19.12.1680

Peeter Joris Coecken, 40j, en Bartholomeus van Steen, 62j, Chaam, verklaren op verzoek van Jacob Heijndriccx, Strijbeek onder Meerle, dat enige jaren geleden zij allen samen van Antwerpen kwamen met twee karren, en dat alsdan in Brasschaat, 's ochtends voor zonsopgang, zij werden overvallen door zes ruiters, zich uitgevend voor fransmannen, en dat hun ondermeer een som geld van 655 gld. Werd afgenomen. Geld was bestemd voor Adriaen de Roije

Personen:

| 163-0045 |

Schepenregister 163, f° 30 r° 19.12.1680

certificatie voor Peeter Joris Coecken, landbouwer en koopman in runderen etc

Personen:

| 163-0046 |

Schepenregister 163, f° 30 v° 23.12.1680

Maeijken Jacob Crocx x +Adriaen Peeter Jans is schuldig aan Magriet Jan de Crom de som van 40 pattacons waarvoor zij een stede in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 163-0047 |

Schepenregister 163, f° 30 v°, In marge 13.02.1683

Jacob Jacob Peeter Jans x Magriet Jan de Crom gekweten door Jan Wouter Loijen

Personen:

| 163-0048 |

Schepenregister 163, f° 30 v° 30.12.1680

Willem Cornelis Franssen x +Lisken Cornelissen en Aernout Willem Vermunten, zoon van vs Lisken Cornelissen, als haar universeel erfgenaam, akkoord over sterfhuis

Personen:

| 163-0049 |

Schepenregister 163, f° 31bis r° 30.12.1680

certificatie voor Jan Adriaen van Ostaeijen, terzake eigendom van stede met huis in Sneppel aan de "rijt", land in "aentreckers stede", land in "sneppel heijlaer" en andere erven

| 163-0050 |

Schepenregister 163, f° 32 v° 03.01.1681

certificatie voor Benne Valentijns (=Remie Valantijns), kleermaker, x Barbara Doremans, heeft bij zijn vrouw 9 kinderen verwekt waarvan nog 7 in leven zijn, nog jong en onbekwaam de kost te verdienen, zodat hij het zeer moeilijk heeft in het onderhoud te voorzien

Personen:

| 163-0051 |

Schepenregister 163, f° 33 r° 04.01.1681

Anthonis, Peeter, Gabriel en Jan Matthijs Goossens - Barbel Matthijs Goossens x +Jan Verboven - Anthonis Jan Wiercx x Catelijn Matthijs Goossens; S/D erfgoederen van hun moeder +Catelijn Anthonis Wackers, woonhuis, schuur en erven in Sneppel, land op het "hanne swaens"

Personen:

| 163-0052 |

Schepenregister 163, f° 33 r°, In marge 27.02.1691

Peeter Matthijs Goossens voldaan door Gabriel Mattijs Goossens, item voor Barbel Matthijs Goossens

Personen:

| 163-0053 |

Schepenregister 163, f° 33 r°, In marge: 28.09.1681

Gabriel Matthijs Goossens voldoet lasten aan Michiel van Elsacker

| 163-0054 |

Schepenregister 163, f° 36 r° 04.01.1681

Barbel Matthijs Goossens x +Jan Verboven verkocht aan haar broer Jan Matthijs Goossens haar deel in de erfgoederen (cfr supra)

Personen:

| 163-0055 |

Schepenregister 163, f° 36 r° 07.01.1681

Maeijken Bastiaen Braumeels x +Peeter Jan Wouters xx Cornelis Jacob Gijsen en Cornelis Jan Wouters als momboor van de weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de twee weeskinderen genaamd Wouter en Catelijn

Personen:

| 163-0056 |

Schepenregister 163, f° 37 v° 13.01.1681

Peeter Cornelis van Aerde is schuldig aan heer Stephanus a Diependael als directeur van de sint Quirijnskapel de som van 40 pattacons waarvoor hij de helft van een beemd in de "dorens" tot pand stelt

Personen:

| 163-0057 |

Schepenregister 163, f° 37 v°, In marge 02.11.1699

de secretaris van Elsacker in naam van de kapel in Loenhout gekweten door Peeter Cornelis van Aerde

Personen:

| 163-0058 |

Schepenregister 163, f° 38 r° 15.01.1681

certificatie voor Jan Peeter Jan Ooms, °Loenhout, landbouwer en koopman in runderen etc

Personen:

| 163-0059 |

Schepenregister 163, f° 38 r° 18.01.1681

Jan Matthijs Goossens de jonge verkocht aan zijn oom Jan Matthijs Goossens de oude land op "hesschot acker"

Personen:

| 163-0060 |

Schepenregister 163, f° 39 r° 20.01.1681

Jan Matthijs Goossens de oude is schuldig aan Cornelis Aert van Tijchelt als momboor van de kinderen Jan Aert van Tijchelt de som van 60 pattacons waarvoor hij een stede in Terbeek tot pand stelt

Personen:

| 163-0061 |

Schepenregister 163, f° 39 r°, In marge 07.12.1688

Matthijs Jan Aert van Tijchelt verklaart dat de obligatie toekomt aan zijn zuster Jenneken, zoals ook de obligatie van 20 pattacons welke verleden werd op 02.03.1682

Personen:

| 163-0062 |

Schepenregister 163, f° 39 v° 22.01.1681

borgbrief voor Stabroek voor Maeijken Claes Janssen, °Loenhout x Marten Marcelissen

Personen:

| 163-0063 |

Schepenregister 163, f° 39 r° 24.01.1681

Remigius Valentijns x Barbara Doremans machtigen mr N Maerlant, procureur, postulerende in Sgravenhage, in hun proces tegen de erfgenamen Jan Anthonis Belgers en tegen de erfgenamen Jenneken Wijfelaers

Personen:

| 163-0064 |

Schepenregister 163, f° 40 r° 29.01.1681

Jan Matthijs Goossens de jonge is schuldig aan Robrecht Geert Brocken, Ginneken, de som van 300 gld waarvoor hij land op "buijtelaer acker" tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 163-0065 |

Schepenregister 163, f° 40 v° 05.02.1681

op 26.09.1679 kwam voor schepenen van Loenhout genaamde Steven Laureijs Rombouts die de overdracht van 826 gld 17 st die hij voor schepenen van Ginneken en Bavel gedaan had op 26.05.1679 bevestigde, welke overdracht gedaan was ten gunste van Robrecht Geert Brocken, gehuwd met Jenneken, dochter van vs Steven Rombouts x +Elisabeth Jan Centen, dit alles o.m. ingevolge testament voor notaris Hoogaerts. Uit akte blijkt verder dat er door Steven Laureijsen op 13.06.1673 voor schepenen van Loenhout een testament zou gemaakt zijn (dit testament is niet terug te vinden in de schepenregisters, wel is er volgens inventarislijst oud archief Loenhout (afzonderlijke testamenten) een testament van Steven Laureijs Rombouts in 1689). Ook blijkt uit de akte dat er kinderen van voor en nabed zijn, waaronder Catelijne x +Adriaen van der Buijten

Personen:

| 163-0066 |

Schepenregister 163, f° 43 v° 05.02.1681

Margriet Jan Heijndrick de Crom x +Jan Matthijs Vorselmans en Jan Wouter Rombouts als momboor met Jan de Crom als toeziener van de weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de zes weeskinderen genaamd Adriaen, Jan, Marie, Christiaen, Willem en Matthijs

Personen:

| 163-0067 |

Schepenregister 163, f° 45 v° 08.02.1681

Willem Cornelis Franssen x +Lisken Cornelissen en Cornelis Jacob de Backer als momboor met Christiaen van den Heuvel als toeziener van het weeskind +Lisken Cornelissen x +Willem Vermunten genaamd Aernout; akkoord over sterfhuis, daarbij te niet doende het akkoord gemaakt voor schepenen dd 30.12.1680

Personen:

| 163-0068 |

Schepenregister 163, f° 47 r° 25.02.1681

borgbrief voor Zundert voor Jenneken Geert Vorselmans, °Loenhout x Jacobus Steven Godrij

Personen:

| 163-0069 |

Schepenregister 163, f° 47 r° 04.03.1681

certificatie voor Jan Wiercx x Neeltien Aert van Riel, terzake eigendom van stede met huis in Herseling en andere erven

Personen:

| 163-0070 |

Schepenregister 163, f° 48 r° 06.03.1681

certificatie voor Jan Cornelis Theuns x +Anneken Joos Deckers en hun kinderen terzake eigendom van stede met huis aan "straeldijck" en andere erven

Personen:

| 163-0071 |

Schepenregister 163, f° 48 v° 10.03.1681

Joanna van Duijsel x +Peeter van Elsacker, gewezen secretaris - Joan Franchois van Elsacker, secretaris - Michiel Martin van Elsacker - Heijndrick van Elsacker, de laatsten ook voor hun minderjarige broers en zusters; zijn schuldig aan sr Joan Wittebol, brouwer, Antwerpen x juffr Anna Semerpont de som van 3000 gld, waarvoor zij stede met huis in Huffel tot pand stellen alsmede andere erven

Personen:

| 163-0072 |

Schepenregister 163, f° 50 r° 17.03.1681

Adriaen Merten Cornelis Aerts en Jacob Willem Augustijns voor zijn moeder Catelijn Jacob Brauweels x +Willem Augustijns verkochten aan Luijcas Anthonissen een hooimade in de "verckens hoeck"

Personen:

| 163-0073 |

Schepenregister 163, f° 50 v° 22.03.1681

Anthonis Matthijs Goossens verkocht aan zijn broer Jan Matthijs Goossens land in Sneppel

Personen:

| 163-0074 |

Schepenregister 163, f° 50 v°, In marge 06.04.1694

Matthijs Anthonis Goossens voldaan o.m. mits verlijden van een nieuwe obligatie

Personen:

| 163-0075 |

Schepenregister 163, f° 51 v° 24.03.1681

Adriaen Bertholomeus Swagemaeckers is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 100 gld

Personen:

| 163-0076 |

Schepenregister 163, f° 51 v°, In marge 08.01.1687

Michiel van Elsacker gekweten door Adriaen Bertelomeeus Swagemaeckers

Personen:

| 163-0077 |

Schepenregister 163, f° 52 r° 28.03.1681

Maeijken Peeter Aernouts x +Aert Nops is schuldig aan Roelant Jacob Thomas de som van 50 gld

Personen:

| 163-0078 |

Schepenregister 163, f° 52 r° Naschrift: 27.02.1688

comparant verbindt hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 163-0079 |

Schepenregister 163, f° 52 v° 28.03.1681

Boudewijn Jan Heuvelmans is schuldig aan Jan Goris Rombouts als momboor van de kinderen Anthonis Anthonissen de som van 34 gld 5 st

Personen:

| 163-0080 |

Schepenregister 163, f° 52 v°, In marge 22.05.1685

Jan Goris Rombouts als momboor van de kinderen Anthonis Anthonissen gekweten door Boudewijn Jan Heuvelmans

Personen:

| 163-0081 |

Schepenregister 163, f° 53 v° 09.04.1681

Cornelis, Adriaen en Wouter Peeter Rombouts - Tonijntien Peeter Rombouts, jonge dochter - Maeijken Peeter Rombouts x +Niclaes Hulshouts; transporteren aan hun broer Jan Peeter Rombouts en hun zuster Magriet Peeter Rombouts hun gerecht deel in erven aan het "cleijn bosch"

Personen:

| 163-0082 |

Schepenregister 163, f° 54 r° 09.04.1681

sr Marcellus Marcelli, schout, transporteert aan Neeltien Peeter van Aerde x +Adriaen Huijben, de erfgoederen hem in zijn kwaliteit toegekomen van Jan Adriaen Huijben, vluchteling en gebannen uit de jurisdictie

Personen:

| 163-0083 |

Schepenregister 163, f° 54 v° 09.04.1681

certificatie voor Neeltien Peeter van Aerde x +Adriaen Huijben terzake eigendom van de "eijacker" achter "hesschot hoeve", land op de "beecxsse acker", hooimade in Blaakt, weide in de "mosvoorden", beemd de "pulman"

Personen:

| 163-0084 |

Schepenregister 163, f° 55 v° 09.04.1681

Neeltien Peeter van Aerde x +Adriaen Huijben is schuldig aan sr Peeter Noeijs, koopman, Antwerpen, de som van 200 pattacons waarvoor zij erven in Loenhout (cfr vorige akte) tot pand stelt

Personen:

| 163-0085 |

Schepenregister 163, f° 56 v° 09.04.1681

Claes Peeter Verbocht is schuldig aan Magriet Jan de Crom de som van 30 pattacons

Personen:

| 163-0086 |

Schepenregister 163, f° 56 v° Naschrift: 03.11.1682

Magriet Jan de Crom x Jacob Jacob Peeter Jans gekweten door Claes Peeter Verbocht

Personen:

| 163-0087 |