Schepenregisters deel 162 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 162

Schepenregister 162, f° 1 r° 07.07.1679

Jan Jan Heestermans, stadhouder, en Jan Peeter Haest, schepen, beide Zundert onder de hertog, en Raphael Roovers, schepen, Zundert onder Nassau, zijn schuldig aan sr Michiel van Elsacker, notaris en procureur te Loenhout, de som van 1045 pattacons 5 schellingen, hun aangeteld door sr Peeter Noijs, koopman te Antwerpen, waarvoor zij hun respectievelijke personen en goederen tot borg stellen

Personen:

| 162-0001 |

Schepenregister 162, f° 1 r°, In marge 16.09.1679

sr Peeter Noijs gekweten door Adriaen Arnouts, burgemeester van Zundert, volgens verklaring van Michiel van Elsacker

Personen:

| 162-0002 |

Schepenregister 162, f° 2 r° 12.07.1679

Peeter Mattheus Aernouts is schuldig aan Tanneken Peeter Vorselmans de som van 40 pattacons waarvoor hij een hooimade in Blaakt tot pand stelt

Personen:

| 162-0003 |

Schepenregister 162, f° 2 r° Naschrift: 07.10.1688

Peeter Bastiaen Huijbrecht Francquen - Niclaes Aert der Weuwen x Margriet Huijbrecht Francquen - Frans Geert van der Buijten x Neeltien Huijbrecht Francquen; kinderen van Tanneken Peeter Vorselmans, gekweten door de huisvrouw van mr Adriaen Aernouts, betalende voor Peeter Mattheus Aernouts

Personen:

| 162-0004 |

Schepenregister 162, f° 2 v° 13.07.1679

certificatie voor Peeter Joris Coecken, landbouwer en koopman in koeien, runderen, kalveren, varkens, hoenderen, boter e.a., die hij wekelijks naar de markt in Antwerpen brengt

Personen:

| 162-0005 |

Schepenregister 162, f° 3 r° 18.07.1679

Sijmon, Louis en Jan Goris Rombouts - Catelijn Goris Rombouts x Lambrecht van Staeijen - Gorisken Goris Rombouts, jonge dochter; kinderen van +Maeijken Sijmon Kesselmans x +Goris Rombouts - Jan Goris Rombouts ook als momboor met Peeter Cornelis Luijcx als toeziener van de kinderen Anthonis Anthonissen, natuurlijke voorzoon van vs Maeijken Sijmon Kesselmans; S/D erfelijke goederen van hun ouders, eerst de moederlijke goederen gezien de kinderen Anthonis Anthonissen geen tussenkomst hebben in de vaderlijke erfgoederen en Catelijn Goris Rombouts haar vaderlijk goed bij uitkoop reeds genoten heeft. Land in Neerven aan de stede van de erfgenamen Adriaen Sijmons, land de "ravenstijn", hooimade op het "hooghbosch", stede in Neerven, een akker het "cleijn haverhelleken", land de "strompeijck" en andere erven

Personen:

| 162-0006 |

Schepenregister 162, f° 6 r° 20.07.1679

certificatie voor Peeter Cornelis Broomans, landbouwer en koopman in runderen, kalveren, varkens, hoenderen, boter etc die hij in de omgeving opkoopt en naar de makt in Antwerpen brengt

Personen:

| 162-0007 |

Schepenregister 162, f° 6 v° 27.07.1679

item voor Jan Peeter Ooms

Personen:

| 162-0008 |

Schepenregister 162, f° 6 r° 21.08.1679

mr Peeter Joerdaens belooft te betalen aan de secretaris Elsacker de som van 73 gld 10 st terzake koop en rantsoen van een paard, gekocht door Jan Peeter Wils op de koopdag van Jan Centen. Jan Peeter Wils belooft vs Peeter Jordaens te voldoen

Personen:

| 162-0009 |

Schepenregister 162, f° 8 r° 29.08.1679

certificatie voor Marie van Elsacker x +Cornelis van Lanschot, over eigendom van hofstede in Popendonk en andere erven

Personen:

| 162-0010 |

Schepenregister 162, f° 9 r° 30.08.1679

certificatie voor Peeter Cornelis Broomans, landbouwer en koopman in kalveren, hoenderen, boter etc

Personen:

| 162-0011 |

Schepenregister 162, f° 9 v° 30.08.1679

Willem Jan Leijs en Jan Adriaen Schautetthen, ook voor Marie Jan Leijs x Niclaes Patuijs, procuratie Stabroek dd 04.03.1679, verkochten aan Bastiaen Adriaen Wouter Vergouwen en Jan Jacob Theeus een hooimade op het "schoubosch"

Personen:

| 162-0012 |

Schepenregister 162, f° 10 r° 30.08.1679

certificatie voor Adriaen en Peeter Adriaen Huijben terzake eigendom van land in de "mosvoorden", land in Herseling, beemd achter de "beecxse acker"

Personen:

| 162-0013 |

Schepenregister 162, f° 11 r° 01.09.1679

Adriaen Anthonis van Halle x Emerentiana Aert van Dongen verkochten aan Naes Jan Naes een halve beemd de "withagen" in Sneppel

Personen:

| 162-0014 |

Schepenregister 162, f° 11 v° 04.09.1679

Cornelis Aert van Tijchelt xx +Catelijn Jan Aert der Weuwen en Jan Jan Aertsen als momboor met Peeter Aert van Tijchelt als toeziener van de weeskinderen,akkoord over sterfhuis en onderhoud van de twee weeskinderen genaamd Peerijntien en Aert, oud 6 en 4 jaar

Personen:

| 162-0015 |

Schepenregister 162, f° 13 v° 05.09.1679

Anthonis Goossens, Wuustwezel, is schuldig aan mr Adrianus van Driel, domheer van Utrecht x juffr Ida Hooghcamer, zij weduwe heer Joan Buijcx, oud burgemeester van Breda, de som van 300 pattacons waarvoor hij tot pand stelt de 200 pattacons die Jacob Kenis hem schuldig is, en voor welke 200 pattacons door de heer van Driel evictie is gedaan op de goederen van Anthonis Goosens en de erfgenamen Matthijs Goedtstauwers onder Wuustwezel

Personen:

| 162-0016 |

Schepenregister 162, f° 13 v° Naschrift: 18.12.1696

de 200 pattacons schuld aan sr van Driel werden gekweten aan de heer Buerstede x de dochter van juffr Ida Hooghcamer Breda, volgens akte op het origineel, waaruit blijkt dat Guilliam Kenis vs J. Buerstede heeft voldaan

Personen:

| 162-0017 |

Schepenregister 162, f° 15 r° 05.09.1679

Anthonis Goosens, Wuustwezel, maakt akkoord met Adriaen Matthijs Goedstauwers, terzake erven in Wuustwezel in de "veltbraken" gekomen van Cornelis Gabriel Jan Huijbs, welke erven geinviceerd werden door sr Adriaen van Driel (cfr vorige akte)

Personen:

| 162-0018 |

Schepenregister 162, f° 15 v° 30.09.1679

certificatie voor Christiaen Jan Vorselmans die door de wet als momboor is gesteld van het weeskind Jan van Bael x +Anneken Jan Vorselmans, met verzoek hem als dusdanig te doen erkennen door de wethouders van Hilvarenbeek

Personen:

| 162-0019 |

Schepenregister 162, f° 16 r° 02.10.1679

certificatie voor Jan Jan van Dijck, jongman, °Loenhout

| 162-0020 |

Schepenregister 162, f° 16 r° 05.10.1679

Adriaen en Peeter Adriaen Huijben zijn schuldig aan sr Gratiaen Fijnaerts, Antwerpen, de som van 500 gld waarvoor zij erven in Loenhout tot pand stellen (cfr f° 10 r°)

Personen:

| 162-0021 |

Schepenregister 162, f° 17 v° 09.10.1679

Jan de Wijse is schuldig aan Anthonis Guilliams de som van 80 pattacons waarvoor hij land in "huffel heijlaer" tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 162-0022 |

Schepenregister 162, f° 17 v°, In marge 03.08.1682

de secretaris van Elsacker, actie hebbende Anthonis Guilliams, gekweten door Jan de Wijse

Personen:

| 162-0023 |

Schepenregister 162, f° 18 v° 25.10.1679

Jan Cornelis van Dijck als momboor met Arnout Adriaen van Ostaeijen als toeziener van het weeskind Peeter Nijs van Dijck verkochten aan Luijcas Anthonissen land de "goeden coop" in Hecht

Personen:

| 162-0024 |

Schepenregister 162, f° 19 r° 30.10.1679

Barbel Matthijs Goossens x +Jan Verboven en Cornelis Jacob Thomas als momboor met Anthonis Matthijs Goosssens als toeziener van de weeskinderen verkochten aan Michiel van Elsacker die de koop overnam van Jan Matthijs Goossens de jonge erven in Popendonk

Personen:

| 162-0025 |

Schepenregister 162, f° 19 v° 06.11.1679

Maeijken Cornelis van Ostaeijen xx +Geert Jacob Hoesters is schuldig aan Peeter Aert Jacobs de som van 200 gld waarvoor zij de helft van een hooimade, waarvan de wederhelft toekomt het weeskind Peeter Dionijs van Dijck en die gelegen is op het "hooghbosch", tot pand stelt

Personen:

| 162-0026 |

Schepenregister 162, f° 19 v° Naschrift: 20.07.1694

Jan Peeter Aert Jacobs, ook als momboor met Matthijs Adriaen Weerts als toeziener van de kinderen Aert Peeter Aert Jacobs en Jan Bastiaen Braumels x Cathelijn Peeter Aert Jacobs verklaren dat Melsen Meeusen aan hun vader de resterende 123 gld van het kapitaal betaald heeft daar Maeijken Cornelis van Ostaeijen 25 gld van het kapitaal betaald had, en dat de nog resterende 52 gld ook ten dele aan Jan Braumeels vallen

Personen:

| 162-0027 |

Schepenregister 162, f° 19 v° In marge: 14.04.1700

Jan Braumeels gekweten door de erfgenamen Maeijken Cornelis van Ostaeijen

Personen:

| 162-0028 |

Schepenregister 162, f° 19 v° Nota

akte is enigszins onduidelijk, doch wij verstaan dat bij deling sterfhuis de obligatie toegekomen is aan Cathelijn Peeter Aert Jacobs, zonder dat rekening werd gehouden met de reeds gedane afbetalingen

Personen:

| 162-0029 |

Schepenregister 162, f° 20 v° 23.11.1679

certificatie voor Cornelis Heestermans x Jenneken van Huijsen terzake eigendom van woonhuis met schuur, stal en erven in Huffel

Personen:

| 162-0030 |

Schepenregister 162, f° 21 r° 27.11.1679

Neeltien Heijndrick Heuvelmans x +Adriaen Jacob de Backer xx Jacob Peeter van Eeckel en Cornelis Jacob de Backer als momboor met Anthonis Heijndrick Heuvelmans als toeziener van het weeskind verkochten aan Christiaen Nijs van Dijck een stedeken op het Oosteneinde

Personen:

| 162-0031 |

Schepenregister 162, f° 21 v° 27.11.1679

Cornelis Heijndrick van Turnhout - Margriet Heijndrick van Turnhout - Josijntien Sprangers x +Adriaen Heijndrick van Turnhout met haar schoonzoon Guilliam Janssens, ook voor haar kinderen; verkochten aan Michiel van Elsacker het vierdedeel in erven in de katerstraat in Sneppel en waarvan de andere delen de koper toebehoren

Personen:

| 162-0032 |

Schepenregister 162, f° 22 v° 27.11.1679

zelfden verkochten aan Jacob Geert van de Cloot een heiveld aan de "heijbaert" in Sneppel

Personen:

| 162-0033 |

Schepenregister 162, f° 23 r° 28.11.1679

Jan Adriaen van Ostaeijen is schuldig aan heer Diependael als curator van de Sint Quirijns kapel de som van 70 gld waarvoor hij de akker "aentrekkers stede" in Sneppel tot pand stelt, en tot onderpand de "perbeemt"

Personen:

| 162-0034 |

Schepenregister 162, f° 23 r° 28.11.1679, vervolg

Naschrift: sr Diependaael gekweten mits het verlijden van een manuele obligatie door Michiel van Elsacker afdragende voor Jan Adriaen van Ostaeijen in mindering van de kooppenningen van een beemd van zelfde van Ostaeijen

Personen:

| 162-0035 |

Schepenregister 162, f° 24 v° 28.11.1679

de kinderen Heijndrick van Turnhout (cfr f° 21 v°) verkochten aan Michiel van Elsacker de helft van een hooimade op het schoubosch, en waarvan de wederhelft aan koper toebehoort

Personen:

| 162-0036 |

Schepenregister 162, f° 25 r° 02.12.1679

Maeijken Mattheus Adriaen Theeus x +Jan de Cort is schuldig aan Cornelis Maes de som van 50 gld waarvoor zij de erfgoederen van haar moeder tot pand stelt

Personen:

| 162-0037 |

Schepenregister 162, f° 26 r° 05.12.1679

Peeter Cornelis Aerts verkocht aan Cornelis Cornelis Goossens land in klein Neerven achter de schuur van vs koper

Personen:

| 162-0038 |

Schepenregister 162, f° 26 v° 10.12.1679

certificatie voor Cornelis Heestermans x Jenneken van Huijsen terzake eigendom van een huis met erven in Huffel gekocht van Geert Frans van der Buijten, erven in klein Neerven gekocht van Peeter Aert van Tijchelt. Machtigen sr Peeter Noijs, Antwerpen, om op rente een som op te lichten van 1000 gld, en daarvoor vs goederen te verbinden

Personen:

| 162-0039 |

Schepenregister 162, f° 28 r° 11.12.1679

Jan Jan Cornelis Goris x Anneken Jacob Claesen zijn schuldig aan Jan Adriaen van Pelt de som van 70 gld waarvoor zij een weide in "huffel heijlaer" tot pand stellen. Pand is voor 6 jaar in belening gegeven aan Anthonis Matthijs Goossens

Personen:

| 162-0040 |

Schepenregister 162, f° 29 r° 14.12.1679

Michiel Martin van Elsacker, gemachtigd van Cornelis Heestermans x Jenneken van Huijsen, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd 11.12.1679 waarbij Peeter Noijs, oud deken van de gulde van de jongen voetboog van Antwerpen, gemachtigd van Cornelis Heestermans x Jenneken van Huijsen, verkocht aan sr en mr Adriaen van Horn, dokter in de medicijnen, x juffr Catherine Daems een erfelijke rente van 50 Kgld op woonhuis met erven in Huffel onder Loenhout en andere erven (cfr f° 26 v°)

Personen:

| 162-0041 |

Schepenregister 162, f° 30 v° 16.12.1679

Jan van de Cloot is schuldig aan Cornelis Claes Lenaerts als momboor van het weeskind Adam Wouters de som van 40 pattacons, hem aangeteld op 12.10.1677, waarvoor hij de akker de "steert" in Sneppel in de katerstraat tot pand stelt

Personen:

| 162-0042 |

Schepenregister 162, f° 31 r° 18.12.1679

Remie Valentijns is schuldig aan mr Jan van den Broeck de som van 32 pattacons waarvoor hij zijn woonhuis in Huffel tot pand stelt

Personen:

| 162-0043 |

Schepenregister 162, f° 31 r° Naschrift: 08.01.1682

mr Jan van den Broeck gekweten door Remie Valentijns

Personen:

| 162-0044 |

Schepenregister 162, f° 32 r° 30.12.1679

Aert Jan Neefs verklaart op verzoek van Heijltien Anthonis Goris Conincx dat deze in Loenhout is geboren en dat er nooit opmerkingen op haar zijn geweest zo lang zij in Loenhout heeft gewoond. Item verklaart Cornelis Raets

Personen:

| 162-0045 |

Schepenregister 162, f° 32 v° 18.01.1680

Adriaen Deckers, meester hoefsmid, Geertruidenberg, met procuratie van zijn vrouw Cornelia Christiaen Wouters voor notaris Melchior Geeraerts in Geertruidenberg dd 13.01.1680, verkocht aan Jan Geert van der Buijten het derdedeel in een stede in Sneppel welke vs Cornelia is toegevallen bij overlijden van haar vader

Personen:

| 162-0046 |

Schepenregister 162, f° 33 r° 18.01.1680

Jan Geert van der Buijten is schuldig aan Ijken Joos Verboven de som van 40 pattacons, gekomen uit een obligatie verleden door Adriaen Deckers aan vs Ijken Joos Verboven op 21.02.1675 en welke comparant heeft aangenomen te voldoen uit de erfpenningen die hij vs Adriaen Deckers schuldig is. Stelt derdedeel van stede in Sneppel tot pand, welk derdedeel hij gekocht heeft van Adriaen Deckers x Cornellia Christiaen Wouters

Personen:

| 162-0047 |

Schepenregister 162, f° 33 r°, In marge 13.02.1680

Adriaen Anthonis van Halle, sterk voor zijn moeder Ijken Joos Verboven, gekweten mits het verlijden van een nieuwe obligatie door Matthijs Jan Matthijs Goossens bij overneming van Geert van der Buijten

Personen:

| 162-0048 |

Schepenregister 162, f° 34 r° 18.01.1680

Jan Geert van der Buijten is schuldig aan Jacob Willem Augustijns de som van 40 pattacons waarvoor hij derdedeel van stede in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 162-0049 |

Schepenregister 162, f° 34 r°, In marge 13.02.1680

Jacob Willem Augustijns gekweten mits het verlijden van een nieuwe obligatie door Matthijs Jan Matthijs Goossens

Personen:

| 162-0050 |

Schepenregister 162, f° 34 v° 22.01.1680

Jan en Gabriel van den Bleke verkochten vier à vijf jaren geleden aan Melsen Bertelmeeusen erven in "sneppel heijlaer"

Personen:

| 162-0051 |

Schepenregister 162, f° 35 r° 23.01.1680

Barbel Matthijs Goosens x +Jan Verboven en Cornelis Jacob Thomas als momboor van de kinderen Jan Verboven verkochten aan Anthonis, Peeter, Gabriel, Jan en Catelijn Matthijs Goosens; broers en zuster van 1ste comparant; het gerecht zesdedeel in een eikenbos in Sneppel achter de stede van de weduwe +Matthijs Goosens

Personen:

| 162-0052 |

Schepenregister 162, f° 36 r° 23.01.1680

Barbel Matthijs Goosens x +Jan Verboven en Cornelis Jacob Thomas als momboor van de kinderen Jan Verboven zijn schuldig aan Anthonis, Peeter, Gabriel, Jan en Catelijn Matthijs Goosens de som van 100 gld terzake door hen 'verschoten' schulden, te weten aan Peeter van Elsacker van dorpslasten, aan de schout Marcelli van 'hergeweijden' en leenhof rechten, aan Robrecht Brocken voor achterstal van 300 gld kapitaal en anderszins, en waarvoor zij een stede in Popendonk, waar eerste comparant is wonende, tot pand stellen. Item beemd in Popendonk op de beek

Personen:

| 162-0053 |

Schepenregister 162, f° 36 r° Naschrift: 27.02.1691

ontlasting geschied mits het verlijden van een nieuwe obligatie bij Jan Matthijs Goosens op 27.01.1681

Personen:

| 162-0054 |

Schepenregister 162, f° 37 v° 27.01.1680

heer Joan van Berghen, schout in Zundert - Jan Peeter Haest en Raphael…, schepenen in Zundert - Jan Cornelis Meusen en Geeraert Havermans, ingezetenen van Zundert; zijn schuldig aan sr Peeter Noijs de som van 2102 pattacons 20 st waarvoor zij hun personen en goederen tot pand stellen. Mr Michiel van Elsacker stelt zich tot principale borg

| 162-0055 |

Schepenregister 162, f° 37 v° Naschrift: 17.08.1680

Roelof van Rijesbroeck, burgemeester van Zundert, voldoet eerste schijf van 640 pattacons

| 162-0056 |

Schepenregister 162, 0,

resterende schuld eveneens afgelost

| 162-0057 |

Schepenregister 162, f° 39 v° 05.02.1680

Adriaen Cornelis Jacob van Tijchelt als momboor van het weeskind Jan Jacob van Tijchelt verklaart zich niet te zullen bemoeien in het sterfhuis vs Jan Jacob van Tijchelt, transporteert aan de crediteuren van vs Jan Jacob van Tijchelt de door deze achtergelaten goederen

Personen:

| 162-0058 |

Schepenregister 162, f° 40 r° 06.02.1680

jonker Peeter Michiel Bacheler, schout van Rijkevorsel, gemachtigd van de heer Joan Baptista van Meurs, hoofschout van Turnhout, als executeur van het testament van +jonker Peeter van Sautelande, en van jonker Peeter Peeter van Sautelande, licentiaat, procuratie Hoogstraten dd 30.10.1679, verkocht aan heer en mr Joan Dierven, drossaard van Hoogstraten, een stede in Popendonk. Item de "smoutacker" in Popendonk en andere erven

| 162-0059 |

Schepenregister 162, f° 41 v° 10.02.1680

Cornelis Peeters x Dingne Jan Jan Nijs van Tijchelt zijn schuldig aan de hoofdman, koning, 'audermans' en dekens van de gilde van de 'doelbusse' genaamd 'colveniers' in Wuustwezel, de som van 200 gld waarvoor zij een stede aan de kerk tot pand stellen

Personen:

| 162-0060 |

Schepenregister 162, f° 41 v° Naschrift: 25.09.1684

Jan Peeter Beijers, hoofdman, en Peeter Jacob Anthonissen, dienend deken van de gilde der colveniers in Wuustwezel, gekweten door Cornelis Peeters

Personen:

| 162-0061 |

Schepenregister 162, f° 42 v° 13.02.1680

Jan Geert van der Buijten x Marie Christiaen Wouters verkochten aan Matthijs Jan Matthijs Goosens x Jenneken Christiaen Wouters de gerechte twee derdedelen in een stede in Sneppel, gekomen eensdeels bij + Christiaen Wouters en eensdeels gekocht van Cornelie Christiaen Wouters x Adriaen Deckers

Personen:

| 162-0062 |

Schepenregister 162, f° 43 r° 13.02.1680

Matthijs Jan Matthijs Goosens x Jenneken Christiaen Wouters zijn schuldig aan Ijken Joos Verboven de som van 40 pattacons bij afdracht van 40 pattacons aan Jan Geert van der Buijten, waarvan deze laatste obligatie had verleden aan Ijken Joos Verboven op 18.01.1680. Stellen stede tot pand waarvan het derdedeel hen toekomt bij + Christiaen Wouters en de andere delen bij koop van Jan Geert van der Buijten

Personen:

| 162-0063 |

Schepenregister 162, f° 43 r° 13.02.1680, vervolg

Naschrift: 04.04.1702 Adriaen Anthonis van Halle als momboor van het weeskind Adriaen Meijvis voor een vierdedeel en Jacob van Gastel voor de resterende delen gekweten door Matthijs Jan Goosens

Personen:

| 162-0064 |

Schepenregister 162, f° 44 v°

… Matthijs Jan Matthijs Goosens x Jenneken Christiaen Wouters zijn schuldig aan Jacob Willem Augustijns de som van 80 pattacons …

Personen:

| 162-0065 |

Schepenregister 162, f° 44 v°, vervolg

(Nota: het laatste blad van de akte ontbreekt)

| 162-0066 |