Schepenregisters deel 160 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 160

Schepenregister 160, f° 1 r° 08.01.1677

Jenneken Jan Aertsen x +Jan Anthonis Quirijnen en Wouter Anthonis Quirijnen als momboor met Jan Jan Aertsen als toeziener van Cornelie en Anthonis, de twee weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 160-0001 |

Schepenregister 160, f° 3 r° 08.01.1677

Catelijn Wouter Peeter Ren x +Anthonis Quirijnen - Wouter Anthonis Quirijnen, ook als momboor met Jan Jan Aertsen als toeziener van de weeskinderen +Jan Anthonis Quirijnen x Jenneken Jan Aertsen - Aert Anthonis Quirijnen - Wouter en Aert ook voor hun zusters Neeltien, Elisabeth en Jacobmijntien Anthonis Quirijnen; akkoord over het sterfhuis van Anthonis Quirijnen, Catelijn Wouter Peeter Ren zal in volle bezit van de goederen blijven

Personen:

| 160-0002 |

Schepenregister 160, f° 4 r° 16.01.1677

Jan Peeter Aert Jacobs x Jacobmijntien Anthonis Quirijnen akkoord met vs regeling (cfr f° 3 r°)

Personen:

| 160-0003 |

Schepenregister 160, f° 4 v° 16.01.1677

Catelijn Wouter Peeter Ren x +Anthonis Quirijnen over het voldoen van de huwelijksgiften aan haar kinderen Jan, Wouter, Jacobmijntien x Jan Peeter Aert Jacobs, Aert, Elisabeth en Neeltien, aan wie zij elke gegeven heeft of geven zal een koe, koren, lijnwaad, lakens

Personen:

| 160-0004 |

Schepenregister 160, f° 5 r° 29.01.1677

Joos Jan Luijcx x +Anneken Christiaen Raets - Jenneken Joos Jan Luijcx x +Geert Anthonis van Aken - Peeter Jan Wouters als momboor met Cornelis Raets als toeziener van de weeskinderen +Geert Anthonis van Aken x Jenneken Luijcx - Elisabeth Joos Jan Luijcx, jonge dochter; akkoord sterfhuis Anneken Christiaen Raets, waarvan de erfelijke goederen reeds gedeeld werden in 1676

Personen:

| 160-0005 |

Schepenregister 160, f° 6 r° 04.02.1677

Peeter Adriaen Sijmon Kesselmans - Jenneken Jan van Dael, dochter van +Cathalijn Adriaen Sijmon Kesselmans, met haar vader Jan van Dael - Sijmon Goris Rombouts als momboor van de weeskinderen Sijmon Adriaen Kesselmans; S/D erfgoederen +Adriaen Sijmons, woonhuis en erven in Neerven, hooimade in Blaakt, land op "ravenstijn", heiveld in Brecht, weide in Hecht

Personen:

| 160-0006 |

Schepenregister 160, f° 8 v° 03.03.1677

Adriaen Jacob Theeus is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 51 gld waarvoor hij een weide in de "mosvoorden" tot pand stelt en andere erven

Personen:

| 160-0007 |

Schepenregister 160, f° 9 v° 03.03.1677

zelfde is schuldig aan Willem Nijs van Tijchelt de som van 41 gld waarvoor hij erven in "sneppel heijlaer" tot pand stelt

Personen:

| 160-0008 |

Schepenregister 160, f° 10 r° 04.03.1677

Jenneken Joos Jan Luijcx x +Geert Anthonis van Aken en Peeter Jan Wouters als momboor met Cornelis Raets als toeziener van de weeskinderen Jenneken, Cathalijntien, Anthonis en Adriaentien, waarvan het jongste 3 jaar oud is; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 160-0009 |

Schepenregister 160, f° 11 r° 04.03.1677

Jacobmijn Peeter Arnouts xx +Jan Geert de Roije is schuldig aan de kerk in Loenhout en de tafel van de H Geest de som van 100 gld. Haar zoon Cornelis Verboven stelt zich borg, stelt erven in de "beecxse acker" tot pand

Personen:

| 160-0010 |

Schepenregister 160, f° 11 r°, In marge 27.04.1683

de secretaris van Elsacker gekweten door Jacobmijn Peeter Arnouts

Personen:

| 160-0011 |

Schepenregister 160, f° 11 v° 04.03.1677

Jan Adriaen van Ostaeijen is schuldig aan de kerk van Loenhout de som van 200 gld waarvoor hij land in "sneppel heijlaer" tot pand stelt alsmede de biesweide in Sneppel

Personen:

| 160-0012 |

Schepenregister 160, f° 11 v°, In marge 21.04.1687

heer Diependael, kapellaan - sr Marcellus Marcelli, schout - Lambrecht van Staeijen, Cornelis Heijndricx en Cornelis Sebrechts, schepenen - Peeter Mattijs Goosens, kerkmr; ontlasten de biesweide van de 200 gld, vermits deze nog verbonden is aan Steven Laureijsen voor 200 gld

Personen:

| 160-0013 |

Schepenregister 160, f° 12 v° 05.03.1677

Anthonis van de Mierop x Neeltien Nijs van Tijchelt zijn schuldig aan Marten van den Bossche x Margriete Moons de som van 60 gld uit een obligatie van 250 gld verleden aan +Dilis de Crom door Maeijken, Dingne en Neeltien Nijs van Tijchelt op 29.04.1660 en waarvoor zij erven in klein Neerven tot pand stellen

Personen:

| 160-0014 |

Schepenregister 160, f° 13 v° 09.03.1677

Jan en Peeter Gabriel Goris verkochten aan Michiel Cornelis van Elsacker erven op het "hasselt"

Personen:

| 160-0015 |

Schepenregister 160, f° 14 r° 10.03.1677

Margriet Adriaen van den Langenbergh x +Jan Willem de Crom xx Dilis van Ocken en Jan de Crom als momboor met Peeter van den Langenbergh als toeziener van het weeskind +Jan Willem de Crom x Margriet van den Langenbergh; akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind

Personen:

| 160-0016 |

Schepenregister 160, f° 15 r° 11.03.1677

Joanna van Duijsel x +Peeter van Elsacker, secretaris, en Cornelis van Elsacker als momboor van de kinderen +Peeter van Elsacker machtigen haar zoon Joan Francois van Elsacker om in Antwerpen de schuld van haar man tot 5000 gld op te lichten aan de erfgenamen +juffr Perez

Personen:

| 160-0017 |

Schepenregister 160, f° 15 v° 15.03.1677

Magdaleen Peeter Wouters x Jan Adriaen van Ostaeijen machtigt haar man om erven in Castel onder Baarle te verkopen, en welke haar toekomen bij versterven van haar ouders

Personen:

| 160-0018 |

Schepenregister 160, f° 16 r° 15.03.1677

borgstelling voor Adriaen Cornelis Aerts die in de polders van Wilmarsdonk of Oorderen wil gaan wonen

Personen:

| 160-0019 |

Schepenregister 160, f° 16 v° 15.03.1677

Cornelis van Elsacker verkocht erven aan Michiel van Elsacker

| 160-0020 |

Schepenregister 160, f° 17 r° 16.03.1677

Naentien Laureijs Cornelis Jansen x Cornelis van Aecken, 75j, en Margriet Laureijs Cornelis Jansen x +Daniel Jansen, 87j, beide wnde Wuustwezel, verklaren op verzoek van Adriaen Jansen dat Neeltien Cornelissen, moeder van verzoeker, een zuster was van Bernaert en Willem Cornelissen, waarvan de moeder was +Lisken Meulders. Item dat Aeltien Bernaert Cornelissen, gehuwd met Benaert Jan van Schermbeeck in Breda, een nicht was van vs Neeltien Cornelissen

Personen:

| 160-0021 |

Schepenregister 160, f° 18 r° 16.03.1677

Peeter Adriaen Goosen Aerts, Roosendaal, 57j, verklaart op verzoek van Adriaen Jansen (cfr supra), zoon van +Neeltien Cornelissen, dat hij Bernaert Jan van Schermbeeck ten huize van Willem van Eeckel op de kruisweg in Wuustwezel, heeft horen zeggen dat Neeltien Cornelissen alias Haensen zijn gerechte erfgenaam was

Personen:

| 160-0022 |

Schepenregister 160, f° 18 v° 17.03.1677

Anneken Michielsen x Willem Cornelis de Visser verkochten aan Cornelis Adam Conincx een bosveld of hooimade op het "cleijn bosch" achter Neerven

Personen:

| 160-0023 |

Schepenregister 160, f° 19 r° 18.03.1677

certificatie voor Jacob Adriaen Peeter Jans, °Loenhout

Personen:

| 160-0024 |

Schepenregister 160, f° 19 r° 18.03.1677

Michiel Cornelis van Elsacker is schuldig aan het klooster van Sint Margrietendael de som van 100 gld waarvoor hij land het "hasselt" in de "steechde" tot pand stelt

Personen:

| 160-0025 |

Schepenregister 160, f° 20 r° 18.03.1677

Cornelis Peeter Ooms is schuldig aan Jacob Kenis, nomine uxoris erfgenaam van Engel Anthoni Wackers, de som van 100 pattacons waarvoor hij erven in Hesseling tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 160-0026 |

Schepenregister 160, f° 20 r°, In marge 06.03.1688

Guilliam Jacob Kenis, ook voor zijn broers en zusters, verklaart dat Cornelis Peeter Ooms aan zijn +vader een deel gekweten heeft en Lambrecht Broomans als koper van de panden het resterende deel

Personen:

| 160-0027 |

Schepenregister 160, f° 21 r° 26.03.1677

certificatie voor Adriaen Nijs van Tijchelt terzake eigendom van stede in klein Neerven, erven de "pollepel" ook aldaar en nog andere erven

Personen:

| 160-0028 |

Schepenregister 160, f° 22 r° 27.03.1677

Peeter Adriaen Vermeiren is schuldig aan de priorin van sint Magrietendael de som van 100 gld waarvoor hij het "leeg bunder" op "hesschot acker" tot pand stelt

Personen:

| 160-0029 |

Schepenregister 160, f° 22 v° 30.03.1677

Jan Gabriel Goris is schuldig aan Cornelis Jacob de Backer de som van 40 pattacons waarvoor hij een hooimade op het molenbos tot pand stelt

Personen:

| 160-0030 |

Schepenregister 160, f° 23 v° 06.04.1677

Neeltien Jan Francquen x +Peeter Cornelis Rennen met Wouter Anthonis Quirijnen als momboor van hun weeskinderen en Jan Jacob Peeter Jans als momboor van de weeskinderen Jan Cornelis Rennen machtigen Paessen Jacobs, Kalmthout, om aldaar of elders het sterfhuis te behartigen van +Elisabeth Jan Cornelis Mertens, gestorven zonder wettige kinderen. En dit volgenhs de afspraken die zij gemaakt hebben met Joos …, weduwnaar vs Elisabeth Mertens. Adriaen Cornelmis Rennen is eveneens mede-erfgenaam, erfgoederen werden ook in Loenhout nagelaten

Personen:

| 160-0031 |

Schepenregister 160, f° 24 v° 06.04.1677

Jacob Jan Crocx x Elisabeth Gabriel Peeter Joris zijn schuldig aan de priorin van sint Magrietendael de som van 250 gld waarvoor zij een hooimade in de "werdels", haar nagelaten bij +Gabriel Peeter Joris, tot pand stelt. Item hooimade op het "schoubos" aan comparant nagelaten bij + zijn moeder, en nog andere erven

Personen:

| 160-0032 |

Schepenregister 160, f° 25 v° 12.04.1677

sr Marcellus Marcellij, schout en rentmeester, gemachtigd bij heer Charles de Backer, licentiaat in de rechten en auditeur van de rekenkamer, als gemachtigd van de heer Marquis van Melin, heer van het dorp, erfgenaam van juffr Louise Adriane de Perez, verklaart gekweten ter zijn door Laureijs van Gorp van rente van 300 gld

Personen:

| 160-0033 |

Schepenregister 160, f° 26 r° 15.04.1677

certificatie voor Huijbrecht Heijndricx, Peeter Broomans en Adriaen Matthijs Weerts, van wie de vorige nacht hun paarden in Brasschaat door militairen afgenomen werden

Personen:

| 160-0034 |

Schepenregister 160, f° 26 v° 16.04.1677

Peeter van Buijten, ook als momboor van de weeskinderen Jacob, Adriaen en Barbarina Adriaen Adriaenssen en als momboor van de weeskinderen Geerit Jocchums Verriel - Bernaert Adriaenssen - Jenneken Jan Huijbrecht Bode x +Cornelis Aert Sgrauwen - Aert Cornelis Aert Sgrauwen - Jan Cornelis Aert Sgrauwen - Maeijiken Cornelis Aert Sgrauwen x Jan Jacob Peeter Jans - Neeltien Cornelis Aert Sgrauwen; verkochten aan Jan Peeter Peeters x Catelijn Bertelmeus Adriaenssen een hooimade op het "hooghbosch"

| 160-0035 |

Schepenregister 160, f° 27 v° 18.04.1677

passeerbrief voor mr Geeraert van der Buijten, koster en schoolmeester, en zijn zoon Geeraert van der Buijten de jonge

Personen:

| 160-0036 |

Schepenregister 160, f° 28 r° 22.04.1677

Adriaen Anthonis van Halle x Emerentiana Aert van Dongen zijn schuldig aan Jenneken Peeter van de Water x +Marten Nuijts, Hoogstraten, de som van 200 gld waarvoor zij land met schuur aan het Oosteneinde tot pand stellen

Personen:

| 160-0037 |

Schepenregister 160, f° 28 v° 23.04.1677

Cornelis van Elsacker, stadhouder, 67j - Huijbrecht Bode, 68j - Heijndrick Moons, 60j - Jan Cornelis Goris, 56j; verklaren op verzoek van Adriaen Janssen gekend te hebben Aeltien Beirens en haar broer Willem Beirens alsmede hun moeder Beijken, en deze in Loenhout hebben weten wonen. Vs Aeltien was x Bernaert Janssen van Schermbeeck, + in Breda in 1676 en vs Willem is + zonder wettige kinderen

Personen:

| 160-0038 |

Schepenregister 160, f° 29 r° 26.04.1677

Cornelis Heijndricx x Jacobmijntien Adriaen Meijvis - Willem Adriaen Meijvis, ook als momboor met Cornelis Heijndricx als toeziener van de weeskinderen Jacob Adriaen Meijvis - Adriaen Bernaerts x Naentien Jacob Adriaen Meijvis; verkochten aan Jan Cornelis van Dijck de helft van een hooimade in Blaakt

Personen:

| 160-0039 |

Schepenregister 160, f° 30 r° 26.04.1677

zelfde comparanten verkochten aan Peeter Melssen Rombouts een hooimade in Blaakt

Personen:

| 160-0040 |

Schepenregister 160, f° 30 v° 27.04.1677

Niclaes Peeter Verbocht x Jenneken Bastiaen Theeus transporteren, eensdeels bij mangeling voor een koe en eensdeels voor zekere som, aan Peeter Aert Jacobs twee beemden aan de "donckervoort"

Personen:

| 160-0041 |

Schepenregister 160, f° 31 r° 28.04.1677

Jenneken Joos Jan Luijcx x +Geert Anthonis van Aken verkocht, uit kracht van het contract van afscheid tussen haar en haar weeskinderen dd 04.03.1677, aan Willem Heijndrick Bertelmeussen x Jenneken Adriaen Cornelis Mertens een stede in Sneppel aan de ambachtstraat alsmede andere erven

Personen:

| 160-0042 |

Schepenregister 160, f° 32 r° 29.04.1677

Lambrecht Broomans verkocht aan Peeter Joris Coecken zijn helft in stede in Popendonk met een heiveld aan de "rijt", en welke zij samen gekocht hadden van de momboors van de kinderen Jan Cornelis Rennen op 19.02.1676

Personen:

| 160-0043 |

Schepenregister 160, f° 33 r° 29.04.1677

certificatie voor Peeter Joris Coecken terzake eigendom van stede in Popendonk

Personen:

| 160-0044 |

Schepenregister 160, f° 33 r° 29.04.1677

passeerbrief voor Peeter Aert Luijcx, koopman van runderen, kalveren, schapen, hoenderen, boter e.a., welke hij wekelijks naar de markt in Antwerpen brengt

Personen:

| 160-0045 |

Schepenregister 160, f° 34 r° 12.05.1677

Adriaen Nijs van Tijchelt verkocht aan Jan Wouter Rombouts aan den heuvel twee weiden in Donk aan de wezelse straat

Personen:

| 160-0046 |

Schepenregister 160, f° 34 v° 12.05.1677

passeerbrief voor Cornelis Raets

| 160-0047 |

Schepenregister 160, f° 35 r° 12.05.1677

Cornelis Jan Heijndrick de Crom, zoon van +Dingne Empsen xx Jan Rombouts, verklaart te verzaken aan het sterfhuis van zijn moeder, draagt zijn recht over aan zijn broer Jan de Crom

Personen:

| 160-0048 |

Schepenregister 160, f° 35 v° 12.05.1677

passeerbrief voor Claes Peeter Verbocht, Cornelis Heijndrick Bertelmeussen en Luijcas Anthonissen, landbouwers, tevens koopmannen in runderen, kalveren, schapen, hoenderen, boter e.a.

Personen:

| 160-0049 |

Schepenregister 160, f° 36 r° 13.05.1677

Jan Wouter Rombouts aan den heuvel is schuldig aan Pauwels Diercken de som van 100 ducatons 54 pattacons waarvoor hij erven in Donk aan de wezelse straat tot pand stelt

Personen:

| 160-0050 |

Schepenregister 160, f° 36 v° 29.05.1677

Peeter Jan Luijcx, Wuustwezel, is schuldig aan mr Jan van den Broeck, chirurgijn in Loenhout, de som van 50 ducatons waarvoor hij de helft van een beemd in Wuustwezel achter het hof tot pand stelt. Sr Franciscus van Beeck, secretaris van Wuustwezel, stelt zich borg

Personen:

| 160-0051 |

Schepenregister 160, f° 37 v° 31.05.1677

Jacob Adriaen Peeter Jans verkocht aan Jan Jacob Peeter Jans erven in Popendonk

Personen:

| 160-0052 |

Schepenregister 160, f° 38 r° 01.06.1677

mr Jan Matthijssen, hoefsmid, Rijsbergen, verklaart op verzoek van Jan Nijs van Dijck, hoefsmid in Loenhout, een ziek paard onderzocht te hebben, welk paard in Loenhout achtergelaten werd door de luitenant kolonel van de dragonders, en bevonden te hebben dat het paard niet meer kan genezen worden

Personen:

| 160-0053 |

Schepenregister 160, f° 38 v° 02.06.1677

Jan Nijs van Dijck over zelfde, cfr vorige akte, zegt dat ook Cornelis Joos Deckers, hoefsmid en paardenmeester in Loenhout, tot zelfde bevindingen is gekomen

Personen:

| 160-0054 |

Schepenregister 160, f° 39 r° 01.06.1677

Peeter en Wouter Jan Rombouts verkochten aan Sijmon Goris Rombouts land de "grooten berckacker" op "molenacker"

Personen:

| 160-0055 |

Schepenregister 160, f° 39 v° 01.06.1677

Peeter Jan Rombouts verkocht aan Wouter Jan Rombouts de "cleijnen berckacker" in Neerven

Personen:

| 160-0056 |

Schepenregister 160, f° 40 r° 01.06.1677

Wouter Jan Rombouts verkocht aan zijn broer Peeter Jan Rombouts land aan de meirstraat

Personen:

| 160-0057 |

Schepenregister 160, f° 40 v° 01.06.1677

Jan Jan Heijndricx de Crom, ook als transport hebbende van Cornelis en Margriet Jan Heijndricx de Crom verkocht aan Cornelis Raets een hooimade in de "drije buijnder" achter het hof

Personen:

| 160-0058 |

Schepenregister 160, f° 41 r° 01.06.1677

zelfde verkocht aan Marten van den Bossche een weide in de "winckels"

Personen:

| 160-0059 |

Schepenregister 160, f° 41 v° 01.06.1677

zelfde verkocht aan Jan Laureijs van Gorp erven met bos bij de katerstraat

Personen:

| 160-0060 |

Schepenregister 160, f° 42 r° 01.06.1677

zelfde verkocht aan Michiel van Elsacker een schaarbos in Sneppel aan de "ast"

Personen:

| 160-0061 |

Schepenregister 160, f° 42 v° 01.06.1677

zelfde verkocht aan Adriaen Bartelmeeus Swagemaeckers erven in de "heijacker" in Hecht

Personen:

| 160-0062 |

Schepenregister 160, f° 43 r° 01.06.1677

zelfde verkocht aan Michiel Cornelis van Elsacker erven in het schaarbos de "vogelsanck" in Popendonk

Personen:

| 160-0063 |

Schepenregister 160, f° 43 v° 03.06.1677

Huijbrecht Bode, gemachtigd van Peeter Joris Coecken, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd 28.05.1677, waarbij vs Peeter Coecken verkocht aan sr Gratiaen Fijnaerts een erfelijke rente van 25 Kgld op een stede in Popendonk

Personen:

| 160-0064 |

Schepenregister 160, f° 45 r° 16.06.1677

Willem Heijndrick Bertelmeeusen x Jenneken Adriaen Cornelis Mertens zijn schuldig aan juffr Franchoise van Guinchi, begijn in Antwerpen, de som van 200 gld waarvoor zij een stede in Sneppel in de ambachtstraat tot pand stellen

Personen:

| 160-0065 |

Schepenregister 160, f° 46 r° 13.07.1677

Willem Heijndrick Bertelmeeusen x Jenneken Adriaen Cornelis Mertens transporteert aan Catelijn Jan Gabriel Jan Huijbs een obligatie van 100 gld op het dorp van Loenhout, verleden op 20.09.1660 aan +Adriaen Cornelis Mertens

Personen:

| 160-0066 |

Schepenregister 160, f° 46 r° Naschrift 27.03.1696

Naschrift: 27.03.1696 Jan Cornelis Vleimincx verklaart dat in 1688 vs obligatie afgekweten werd

Personen:

| 160-0067 |

Schepenregister 160, f° 46 v° 20.07.1677

Joan de Wijse, heer van Stock etc, machtigt … (niet ingevuld) om in Brussel de heerlijkheid van Stock onder Turnhout te verheffen mits + van zijn moeder juffr Marie Boonen

| 160-0068 |

Schepenregister 160, f° 47 r° 22.07.1677

Catelijn Michiel van Antwerpen, dochter van +Barbel Jan Vorselmans, jonge dochter, machtigt haar broer Jan Michiel van Antwerpen om het perceel leengoed dat zij met haar consorten op 23.05.1676 verkocht aan Jan Mattijs Vorselmans, aan deze laatste op te dragen

Personen:

| 160-0069 |

Schepenregister 160, f° 47 v° 27.07.1677

Tanneken Janssen x +Christiaen Peeter Joris verklaart gekocht te hebben van Peeter Joris Coecken x Cornelie Heijndrick Bertelmeeusen, tiende pachters, de gerechtigheid van de tiende van een 'loopensaet' erven in de stede waar comparante woont, en waarover tussen partijen geschil was gerezen

Personen:

| 160-0070 |

Schepenregister 160, f° 48 r° 05.08.1677

heer Adrianus van Driel, domheer binnen Utrecht x juffr Ijda Hooghlanc?, weduwe Jan Buijcx, in zijn leven burgemeester in Breda, machtigt mr Michiel van Elsacker, procureur, postulerend voor het gerecht in Loenhout en Wuustwezel, om hem te laten vesten in de erven gekomen van de nazaten Cornelis Gabriel Jan Huijben, erfgenamen Matthijs Adriaen Goetstouwers en Anthonis Goossens, en om een obligatie die hij heeft ten laste van de erfgenamen Adriaen Peeter Aert van Tijchelt te transporteren

Personen:

| 160-0071 |

Schepenregister 160, f° 48 v° 18.08.1677

Adriaen Cornelis Jacob van Tijchelt - Maeijken Jacob van Tijchelt x Jan Aert van Tijchelt - Jan Heuvelmans als gestelde momboor van het kind of de kinderen Jan Jacob van Tijchelt - Dingne Jacob van Tijchelt x Peeter Matthijs Goosens - Peerijntien Jacob van Tijchelt x Michiel Cornelis van Elsacker; S/D erfelijke goeder +Jacob van Tichelt, huis in klein Neerven, beemd in de "osseschooten" achter het "verbrand hof", weide in Blaakt, etc

Personen:

| 160-0072 |

Schepenregister 160, f° 54 r° 30.08.1677

schepenen stellen, op verzoek van Michiel Bastiaen Vorselmans, de schade vast, door hoenderen veroorzaakt aan de boekweit, op de akker bij "sneppel heijlaer" achter de stede van het weeskind Peeter Nijssen

Personen:

| 160-0073 |

Schepenregister 160, f° 54 v° 01.09.1677

certificatie voor Jan de Wijse x Jacobmijntien Willem Dilissen nopende eigendom van stede met huis aan de kerk en andere erven

Personen:

| 160-0074 |

Schepenregister 160, f° 55 r° 22.09.1677

Frans Cornelis Terre x Catelijn Jan van Ham, met procuratie van zijn vrouw voor notaris Aubertus van den Berghe, Etten, 25.02.1676, alsook gemachtigd van Paschijntien en Cornelia Jan van Ham, jonge dochters, notaris Lenaert van Ham, 28.02.1676, verder ook transport hebbende van Balten Jan van Ham, verkocht aan Michiel van Elsacker de "straelbeemt" in de "stralien" en andere erven

Personen:

| 160-0075 |

Schepenregister 160, f° 56 r° 22.09.1677

Joos Vermeeiren x +Maeijken Frans Vorselmans en Christiaen Frans Vorselmans als momboor met Peeter Vermeiren als toeziener van Cornelis en Franschijntien, de twee weeskinderen, resp 6 en 3 jaar oud, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 160-0076 |

Schepenregister 160, f° 57 v° 01.10.1677

Cornelis van Elsacker, gemachtigd van Jan de Wijse x Jacobmijntien Willem Dilissen, hernieuwen schepenbrief Antwerpen dd 17.09.1677 waarbij dezen verklaarden schuldig te zijn aan Jan Wittebol, brouwer x juffr Anna de Semerpont de som van 1300 Kgld waarvoor zij stede aan de kerk tot pand stellen alsmede andere erven

Personen:

| 160-0077 |

Schepenregister 160, f° 57 v°, In marge 03.1700

rente gekweten door de secretaris van Elsacker gezien betaling door Jan de Wijse

Personen:

| 160-0078 |

Schepenregister 160, f° 60 r° 14.10.1677

Geert Adriaen Luijcx is schuldig aan Pauwels Diercken de som van 40 pattacons waarvoor hij zijn deel in stede in Vorsingers tot pand stelt

Personen:

| 160-0079 |

Schepenregister 160, f° 60 v° 25.10.1677

Jacobmijn Peeter Arnouts xx +Jan Geert de Roije is schuldig aan Helena Geert de Roije de som van 300 gld, dit niettegenstaande de kwitantie van heden en ten gevolge de obligatie verleden door +Jan Geert de Roije aan Helena Geert de Roije op 25.02.1654

Personen:

| 160-0080 |

Schepenregister 160, f° 61 r° 25.10.1677

Joanna van Duijsel x +Peeter van Elsacker en Joan Franchois van Elsacker, secretaris, zijn schuldig aan Laureijs Reijns, advocaat tot Antwerpen x juffr Anna van Loon de som van 3000 gld waartoe zij stede in Neerven verbinden, welke stede Peeter van Elsacker gekocht had van de graaf van Glymes. Item stede de "vossingers" thans gehuurd door Lenaert Jan Wiercx. Item meer andere erven

Personen:

| 160-0081 |

Schepenregister 160, f° 63 r° 25.10.1677

Helena Geert de Roije, geestelijke dochter, voldaan door Jacobmijn Peeter Arnouts (cfr f°60v°)

Personen:

| 160-0082 |

Schepenregister 160, f° 63 v° 27.10.1677

Cornelis Thomas Anthonissen x Paschijntien Jan Crocx zijn schuldig aan Jacob Kenis de som van 100 gld waarvoor zij de akker "smidts weijde" tot pand stellen

Personen:

| 160-0083 |

Schepenregister 160, f° 64 r° 30.10.1677

Cornelis Peeter Ooms belooft te betalen aan Maeijken Bernaert van Aken de som van 54 gld over bodeloon en gerezen onkosten in het kinderbed en geleverd bier

Personen:

| 160-0084 |

Schepenregister 160, f° 65 r° 13.11.1677

Anthonis Matthijs Goosens is schuldig aan sr Peeter Noeijs, koopman, Antwerpen, de som van 400 gld in mindering van de 1200 gld welke Jan Cornelis Goris schuldig was aan zelfde schuldeiser voor schepenen van Loenhout op 07.06.1673 en dit terzake de koop van erven van vs Jan Cornelis Goris op 03.11.1676

Personen:

| 160-0085 |

Schepenregister 160, f° 66 v° 15.11.1677

Peerijntien Jacob van Tijchelt x Michiel Cornelis van Elsacker en Peeter Anthonissen mangelen erve om erve, helft van weide de "ossenschooten" en weide aan het molenbos

Personen:

| 160-0086 |

Schepenregister 160, f° 67 v° 15.11.1677

Dingne Jacob van Tijchelt x Peeter Mattijs Goosens en Peerijntien Jacob van Tijchelt x Michiel Cornelis van Elsacker, S/D en smaldeling erfelijke goederen van hun moeder +Catelijn Peeter Meijs gedeeld tegen hun vader Jacob van Tijchelt op 10.04.1676, land den "eijckhof" op molenakker, land den "thijs", weide in Neerven, weide "ossenschooten" etc

Personen:

| 160-0087 |

Schepenregister 160, f° 70 r° 20.11.1677

Cornelis van Elsacker, gemachtigd van Niclaes Peeters, hoefsmid in Antwerpen x Maeijken Peeters, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd 18.09.1677, waarbij mandanten verklaren ontvangen te hebben van Jan Wittebol, brouwer, voor rekening van Jan de Wijse x Jacobmijne Willem Dilissen, het kapitaal met intrest, primo van de erfelijke rente die Willem Dilissen op 03.06.1654 voor schepenen van Loenhout verkocht heeft aan Hans Peeter Stroobants x Maeijken Bont en secundo de rente die schuldenaars op 02.11.1667 aan comparanten verkochten

Personen:

| 160-0088 |

Schepenregister 160, f° 71 v° 24.11.1677

Peeter Janssen x Adriaentien Jan Aertsen zijn schuldig aan de weduwe en kinderen sr Joan Marcelli de som van 100 pattacons, waarin begrepen een vorige obligatie van 120 gld dd 03.10.1665, waarvoor zij een stede in Sneppel bij de "heijbaert" tot pand stellen alsmede andere erven

Personen:

| 160-0089 |

Schepenregister 160, f° 71 v°, In marge 16.11.1700

sr Marcellus Marcelli en Peeter van Elsacker x Elisabeth Marcelli, ook voor Catharine en Marianne Marcelli, en ook als gemachtigd van Catherine Marcelli (noot: 2 x Catherine), gekweten door Goris Christiaen Cornelissen, Aert Anthonis Quirijnen als momboor van de kinderen Jan Anthonis Quirijnen en Matthijs Jan Aert van Tijchelt betalende voor de kinderen en erfgenamen Peeter Janssen en als kopers van de panden

Personen:

| 160-0090 |

Schepenregister 160, f° 72 v° 28.11.1677

passeerbrief voor sr Marcellus Marcelli, schout

Personen:

| 160-0091 |

Schepenregister 160, f° 73 r° 28.11.1677

item Michiel van Elsacker

Personen:

| 160-0092 |

Schepenregister 160, f° 73 r° 28.11.1677

item Joan Franchois van Elsacker

| 160-0093 |

Schepenregister 160, f° 73 v° 01.12.1677

certificatie voor Jan Willem de Visser en Heijndrick Cleir, die zich o.m. bezig houden met het slachten van runderen, ossen en koeien, en die het ruet (=roet, vet van dieren) van 6 onlangs geslagen koeien, 5 in Loenhout en 1 in Wuustwezel, naar de markt in Antwerpen wilden brengen, maar welk ruet in Dambrugge aangeslagen werd, alsof het uit een andere streek aangevoerd werd

Personen:

| 160-0094 |

Schepenregister 160, f° 73bis v° 11.12.1677

Adriaen Anthonis van Halle x Emerentina Aert van Dongen verkochten aan Jacob Geert van de Cloot een beemd met bos en heiveld in de "mosvoorden"

Personen:

| 160-0095 |

Schepenregister 160, f° 74 r° 28.12.1677

Catelijn Cornelis van Aerde xx +Dionijs Cornelissen verkocht aan haar broer Peeter Cornelis van Aerde haar vijfdedeel in de achtergelaten goederen van haar vader in Wuustwezel en Loenhout

Personen:

| 160-0096 |

Schepenregister 160, f° 74 v° 29.12.1677

Adriaen Willem Adriaen Christiaensen - Neeltien Willem Adriaen Christiaensen x Huijbrecht Peeters - Peeter Aert Jacobs, ook als momboor van Aert Willem Adriaen Christiaensen; kinderen van Willem Adriaen Christiaensen x +Catelijn Aert Jacobs; verkochten aan Peeter Aert Luijcx erven in de berenstraat

Personen:

| 160-0097 |

Schepenregister 160, f° 75 r° 15.01.1678

Jan en Peeter Gabriel Goris transporteerden aan heer Jacobus Anthonis de Witte, oud schepen van Antwerpen, de som van 40 pattacons welke Michiel Cornelis van Elsacker hen schuldig is als restant van de kooppenningen van erven in de "steechde" en waarin hij gevest werd op 09.03.1677

Personen:

| 160-0098 |

Schepenregister 160, f° 76 r° 01.02.1678

Jacobmijntien Joris Coecken x Heijndrick Jan de Crom verkocht aan haar broer Peeter Joris Coecken land de "vloeijweijde" in Popendonk bij "aerts acker"

Personen:

| 160-0099 |

Schepenregister 160, f° 76 v° 03.02.1678

passeerbrief voor Franchois Michiel van Elsacker

Personen:

| 160-0100 |

Schepenregister 160, f° 77 r° 03.02.1678

Peeter Verheijden x Maeijken Jan Nijs van Tijchelt zijn schuldig aan Neeltien Gabruiel van den Bleke de som van 40 pattacons waarvoor zij erven in Neerven tot pand stellen

Personen:

| 160-0101 |

Schepenregister 160, f° 77 r°, In marge 09.03.1693

Gabriel van den Bleke, actie hebbende na +Neeltien van den Bleke, gekweten door Peeter Verheijden

Personen:

| 160-0102 |

Schepenregister 160, f° 78 r° 07.02.1678

Cornelis Heijndrick Bertelmeussen is schuldig aan de priorin van Sint Margrietendael de som van 250 gld waarvoor hij de helft van een hooimade op het "hoochbos" tot pand stelt

Personen:

| 160-0103 |

Schepenregister 160, f° 78 v° 21.02.1678

Peeter Gabriel Goris verklaart dat Adam van Geel, molenaar, hem heeft aangeraden uit het dorp te vertrekken en elders te gaan wonen, gezien zekere rancune van de inwoners

Personen:

| 160-0104 |

Schepenregister 160, f° 78 v° 21.02.1678, vervolg

Nota: verklaring blijkbaar gedaan op verzoek van Michiel van Elsacker

| 160-0105 |

Schepenregister 160, f° 79 r° 28.02.1678

Jacobmijntien Adriaen Meijvis x Cornelis Heijndricx en Willem Adriaen Meijvis verkochten aan Peeter Melsen Rombouts het vierdedeeel van een hooimade in Blaakt in de "verckenshoeck" en waarvan ander vierdepaart toekomt vs Willem Adriaen Meijvis en de kinderen Jacob Adriaen Meijvis

Personen:

| 160-0106 |

Schepenregister 160, f° 79 v° 08.03.1678

Cornelis Verheijden x Elisabeth Gabriel Goris zijn schuldig aan Joan Franchois van Elsacker, secretaris, de som van 100 gld waarvoor zij land in "huffel heijlaer" tot pand stellen alsmede andere erven

Personen:

| 160-0107 |

Schepenregister 160, f° 79 v°, In marge 09.10.1679

de secretaris van Elsacker transporteerde de obligatie aan Anthonis Guilliams, welke gekweten werd door Jan de Wijse, koper van de panden, mits het verlijden van een nieuwe obligatie

Personen:

| 160-0108 |

Schepenregister 160, f° 80 r° 10.03.1678

Aert Robrecht van Gilse machtigt zijn zwager Peeter Jacob Geertsen, Gilse, om in Breda de achtergelaten goederen van zijn oom +Dilis Cornelis Wiercken aan de kopers op te dragen

Personen:

| 160-0109 |

Schepenregister 160, f° 80 v° 15.03.1678

Peeter Joris Jan Naes, ook voor zijn broer Adriaen, buiten het land zijnde, verkocht aan Neeltien Jan Francquen een stedeken in het gedeeld "huffel heijlaer"

Personen:

| 160-0110 |

Schepenregister 160, f° 81 r° 15.03.1678

Joos Jan Luijcx verkocht aan Jan Heijndrick Bertelmeussen de helft van een stuk land in Sneppel bij de "tongelberch"

Personen:

| 160-0111 |

Schepenregister 160, f° 81 v° 17.03.1678

Peeter Joris Coecken en Lambrecht Broomans zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 200 gld

Personen:

| 160-0112 |

Schepenregister 160, f° 81 v°, In marge 25.04.1698

de weduwe Michiel van Elsacker voor de helft gekweten door Peeter Joris Coecken

Personen:

| 160-0113 |

Schepenregister 160, f° 81 v° 04.05.1678

Cornelis Huijbrecht Verboven getuigt over eigen gewin van 320 pond gele uitgeperste was, welke door zijn broer Adriaen Huijbrecht Verboven voor verkoop naar Antwerpen gebracht werden, maar aldaar werden aangeslagen op vermoeden van buiten het land te komen

Personen:

| 160-0114 |

Schepenregister 160, f° 82 r° 18.05.1678

Cornelis Sebrachts, pachter van de oude hoeve in Popendonk, getuigt over bedreiging en afpersing door de luitenant van der Pol, die bij hem gelogeerd was op 12.11.1674, met andere personen en 10 paarden, waarvan 2 'gebilleteerd' bij Adriaen Matthijs Werts en nog 2 bij Jan Jacob Peeter Jans, buren van comparant

Personen:

| 160-0115 |

Schepenregister 160, f° 82 v° 20.05.1678

Elisabetgh Pauwels Diercken x Naes Jan Naes en Naentien Pauwels Diercken x Peeter Michiel van Breda delen achtergelaten goederen +Pauwels Diercken die niet begrepen zijn in het testament van +Pauwels Diercken x +Heijltien Cornelissen gepasseerd voor notaris Michiel van Elsacker. Betreft de "vonderbeemt" in Donk en de achtergelaten roerende goederen, alsmede verdere regelingen van betaling

Personen:

| 160-0116 |

Schepenregister 160, f° 84 r° 26.05.1678

Peeter van Elsacker, procureur, gemachtigd van juffr Cornelia van Gilse x +heer Martinus de Beer, drossaard van Merksem en Dambrugge, hernieuwt notarisakte notaris Lenaert van Ham, Antwerpen, 27.10.1677, waarbij vs Cornelia van Gilse transporteerde aan juffr Anthonette van Werno een som van 200 gld die Adriaen van de Mierop, Loenhout, bekende schuldig te zijn aan Martinus de Beer op 17.09.1659, alsmede ook een som van 100 gld welke zelfde Adriaen van de Mierop bekende schuldig te zijn aan comparante op 03.06.1665

| 160-0117 |

Schepenregister 160, f° 85 v° 08.06.1678

passeerbrief voor Cornelis Heijndrick Bertelmeussen en Luijcas Anthonissen, landbouwers en koopmannen van runderen, kalveren, Hoenderen, boter etc

Personen:

| 160-0118 |

Schepenregister 160, f° 86 r° 08.06.1678

passeerbrief voor Jan van de Mierop

Personen:

| 160-0119 |

Schepenregister 160, f° 86 r° 08.06.1678

passeerbrief Peeter Joris Coecken

Personen:

| 160-0120 |

Schepenregister 160, f° 86 r° 18.06.1678

vest of erfbrief voor Peeter Aert Jacobs x Neeltien Adriaen van Aecken terzake vijf percelen erven die zij gekocht hadden van Adriaen Matteus Adriaen Theeus - Maeijken Mattheus Adriaen Theeus x Jan de Cort en Christijntien Mattheus Adriaen Theeus x Cornelis Maes op 07.11.1676

Personen:

| 160-0121 |

Schepenregister 160, f° 87 r° 12.07.1678

op verzoek van Heijndrick Goris Vergauwen, pachter van de "nederhoeve", visiteren schepenen verscheidene percelen van zelfde hoeve, bezaaid met koren, boekwei en andere vruchten, en stellen de schade vast, veroorzaakt door zware hagelbuien

Personen:

| 160-0122 |

Schepenregister 160, f° 88 r° 12.07.1678

item op verzoek van Sijmon Sijmons, pachter van het "verbrand hof"

Personen:

| 160-0123 |

Schepenregister 160, f° 88 v° 12.07.1678

item voor sr Marcellus Marcelli, voor schade o.m. op de erven het "kalverblock"

Personen:

| 160-0124 |

Schepenregister 160, f° 89 r° 13.07.1678

item voor Adriaen Heijndrick Bertelmeussen, pachter van de hoeve van de weduwe en kinderen van de secretaris van Elsacker, o.m. de erven de "schans"

Personen:

| 160-0125 |

Schepenregister 160, f° 89 v° 13.07.1678

item voor Adriaen Merck Bertelmeusen

Personen:

| 160-0126 |

Schepenregister 160, f° 89 v° 13.07.1678

item voor Merten van den Bossche, huurder van de "nonnen bogaert" akker, gehuurd van de weduwe en kinderen +secretaris van Elsacker

Personen:

| 160-0127 |

Schepenregister 160, f° 90 r° 13.07.1678

item voor Maeijken Aertsen x +Geert van der Buijten, huurster van land op molenakker van de weduwe en kinderen +secretaris van Elsacker

Personen:

| 160-0128 |

Schepenregister 160, f° 90 v° 13.07.1678

item voor Peeter Michiel van Breda voor de akker de "heijninghe"

Personen:

| 160-0129 |

Schepenregister 160, f° 90 v° 13.07.1678

item voor Michiel Peeter van Antwerpen voor land dat hij gebruikt van Elisabeth Nijs van Tijchelt

Personen:

| 160-0130 |

Schepenregister 160, f° 91 r° 13.07.1678

item voor Joos Deckers voor het land bezaaid door Jan Reijnieren in de stede toekomende de erfgenamen Jacob van Tijchelt

Personen:

| 160-0131 |

Schepenregister 160, f° 91 r° 13.07.1678

item voor Anthonis Bernaert van Aecken voor land gehuurd van Adriaen Nijssen

Personen:

| 160-0132 |

Schepenregister 160, f° 91 v° 14.07.1678

item voor Jan de Wijse voor de erven de "warande", het "vorsters lant", de "nonnen weijden" en andere erven

Personen:

| 160-0133 |

Schepenregister 160, f° 92 r° 14.07.1678

item voor Hendrick Jan de Crom wnde op de stede van de weduwe Melsen Laureijs Rombouts

Personen:

| 160-0134 |

Schepenregister 160, f° 92 v° 14.07.1678

item voor Jan Michiel Adriaensen, wnde op de stede van het weeskind Peeter Nijs van Dijck

Personen:

| 160-0135 |

Schepenregister 160, f° 93 r° 16.07.1678

item voor Jenneken Adriaensen x +Sijmon Adriaen Sijmons voor de akker aan de heirweg gehuurd van Sint Margrietendael

Personen:

| 160-0136 |

Schepenregister 160, f° 93 r° 16.07.1678

item voor Jan Goris Rombouts, wnde op de stede van de erfgenamen … van Gastel, o.m. erven in de "pothoeck"

Personen:

| 160-0137 |

Schepenregister 160, f° 93 v° 16.07.1678

item voor Christiaen Jan Vorselmans voor het land van Jan Christiaen Raets in de stede waarop Adriaen Merck Bertelmeussen woont

Personen:

| 160-0138 |

Schepenregister 160, f° 94 r° 16.07.1678

item voor Peeter Matthijs Goosens voor erven toekomende Peeter Melsens

Personen:

| 160-0139 |

Schepenregister 160, f° 94 r° 16.07.1678

item voor Cornelis Hendrick Bertelmeusen voor de erven die hij huurt, te weten de "exter" van Jacob Kenis, de hofstede van Hendrick Brocatus en de "inslach" van Gabriel van den Bleke

Personen:

| 160-0140 |

Schepenregister 160, f° 94 v° 16.07.1678

item voor Adriaen van Ostaeijen voor de erven die hij huurt van de kinderen Peeter Cornelis van Dijck

Personen:

| 160-0141 |

Schepenregister 160, f° 95 r° 16.07.1678

item voor Luijcas Anthonissen voor de erven toekomende de weduwe en kinderen Goris Gabriel Goris

Personen:

| 160-0142 |

Schepenregister 160, f° 95 v° 18.07.1678

item voor Niclaes Peeter Verbocht voor de erven die hij huurt van Michiel van Elsacker

Personen:

| 160-0143 |

Schepenregister 160, f° 95 v° 18.07.1678

item voor Heijndrick Brocatus voor de erven die hij huurt van Margriet Peeter van der Buijten

Personen:

| 160-0144 |

Schepenregister 160, f° 96 r° 18.07.1678

item voor Maeijken Peeter Verbocht voor de erven toekomende de kinderen Hendrick Cornelis Philips

Personen:

| 160-0145 |

Schepenregister 160, f° 96 v° 09.09.1678

item voor Anthonis van de Mierop voor de erven die hij huurt van de kinderen Nijs Jan Cornelis Goris

Personen:

| 160-0146 |

Schepenregister 160, f° 96 v° 09.09.1678, vervolg

(Nota: de akte is onderschreven 9 september maar slaat blijkbaar wel terug op het zelfde onweer als de voorgaande akten)

| 160-0147 |

Schepenregister 160, f° 96 v° 04.08.1678

Aert Andries van Overijn, Zundert, getuigt, ten verzoeke van de schout van Wuustwezel, over woordenwisselingen en handtastelijkheden, geschied op 10 juli ll in de herberg van Peeter Cornelis Kerstens in de meijstraat in Zundert, waarbij betrokken Jacob Willem Jacobs uit Wuustwezel, Rommen Willem Jacobs, Aert … wnde op de wilhoeve, Jan Michiel van Antwerpen en anderen. Ruzie ontstaan bij het kaartspel

Personen:

| 160-0148 |

Schepenregister 160, f° 97 v° 27.08.1678

Lambrecht van Staeijen x Catelijn Goris Rombouts zijn schuldig aan Elisabeth Nijs van Tijchelt, jonge dochter, de som van 100 gld waarvoor zij de helft van een stede in Sneppel, gekocht van de kinderen Peeter Aert Rennen, tot pand stellen

Personen:

| 160-0149 |

Schepenregister 160, f° 97 v°, In marge 16.08.1688

Elisabeth Nijs van Tijchelt x Cornelis Aert van Tijchelt gekweten door Lambrecht van Staeijen

Personen:

| 160-0150 |

Schepenregister 160, f° 98 r° 16.09.1678

Pauwels Anthonis van Bael, hoelkens plaat in Zeeland, transporteerde aan de tafel van de H Geest zijn recht op de erfgoederen in Loenhout, genaamd de "pothoeck", en dit voor het onderhoud van zijn zuster

Personen:

| 160-0151 |

Schepenregister 160, f° 98 v° 26.09.1678

Barbel Peeter Claes Verbocht x Jacob Sijmons - Maeijken Peeter Claes Verbocht x +Jan Jacob van Tijchelt - Dingne Peeter Claes Verbocht x Jacob Lippens - Tanneken Peeter Claes Verbocht x Jan Cornelis Kerremans; verkochten aan Cornelis Heijndrick Bertelmeusen x Catelijn Peeter Claes Verbocht hun deel in stede in Neerven

Personen:

| 160-0152 |

Schepenregister 160, f° 99 r° 28.09.1678

Adriaen Luijcx en Jan Heuvelmans getuigen op verzoek van Geert Adriaen Luijcx, zoon van 1ste comparant , dat verzoeker als bode of knecht in dienst is bij vs 1ste comparant, sinds circa 9 jaar, voor een jaarlijks bodeloon van 30 gld en 3 hemden

Personen:

| 160-0153 |

Schepenregister 160, f° 99 v° 11.10.1678

certificatie voor Geert Adriaen Luijcx nopende eigendom van gerecht vierdedeel van een stede in Vorsingers en een akkerken gekocht van de kinderen Jan Deurens op 02.12.1676. Heeft obligatie genomen van Pauwels Diercken op 14.10.1677 en van Anna van der Buijten

Personen:

| 160-0154 |