Schepenregisters deel 159 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 159

Schepenregister 159, f° 1 v° 23.09.1673

Peerijntien Cornelis van Ostaeijen x Michiel Bastien Vorselmans verkocht aan Jan Jacob Verheijden die de koop overnam van Geert Anthonis van Aecken erven in "sneppel heijlaer"

Personen:

| 159-0001 |

Schepenregister 159, f° 2 r° 02.10.1673

Lenaert Huijbrecht Heijndricx, jongman, 22j, getuigt op verzoek van Jan Adriaen Huijben over slagen aan deze laatste door Peeter Aert Jacobs en zijn twee zonen. Eveneens aanwezig waren Cornelis Jan van Ostaeijen, Adriaen Adriaen Huijben

Personen:

| 159-0002 |

Schepenregister 159, f° 2 v° 02.10.1673

Cornelis Jan van Ostaeijen, jongman, 23j, getuigt over zelfde, eveneens aanwezig Jacob Jan Crocx, zegt dat Jan Adriaen Huijben geklopt had op het venster van Catelijne, dochter van Peeter Aert Jacobs nadat hij gezegd had 'kameraden laat ons hier gaan vrijen'

Personen:

| 159-0003 |

Schepenregister 159, f° 3 v° 05.10.1673

Merten van den Bosch, gemachtigd van juffr Catharina de Haze, geestelijke dochter in Antwerpen, bevestigt schepenbrief Antwerpen dd 03.07.1673 waarbij Catharina +Melchior de Haze transporteert aan Franciscus Vermeulen, religieuze en procurator van het college van de sociëteit Jesu, een stede in de berenstraat en meer andere erven in Loenhout. Erven behoorden haar toe als enige erfgename van +juffr Maria Buijcx volgens haar testament van 28.03.1654 voor notaris Cornelis Doppegieter, en aan vs Maria Buijcx als erfgename van haar man Jaspar de Haze volgens testament van 21.10.1642 voor notaris Doppegieter. Pater Gaspar de Haze, zoon van sr Jaspar de Haze x Maria Buijcx, aan wie de goederen eerst zouden succederen, keurt het testament van zijn moeder goed voor notaris Doppegieter op 11.04.1654. De stede kwam in bezit van Jaspar de Haze voor schepenen van Loenhout op 26.01.1609, en de perbeemt bij transport van Elisabeth Joos Aert Peeter Nuijts x Peeter van Nuijts voor schepenen van Brecht op 14.06.1608. Item transporteert Catharina de Haze een rente van 2 gld welke +Jaspar de Haze was heffende op een stede welke toebehoord heeft aan mr Laureijs Reijns, secr in Wuustwezel en welke volgens goedenisbrief Loenhout dd 25.09.1623 schuldig waren Jan van Neven x Heijltien Aert Adriaen Aerts

| 159-0004 |

Schepenregister 159, f° 7 r° 10.10.1673

Peeter Matteus Arnouts x Martijntien Cornelis van Ostaeijen - Margriet Cornelis van Ostaeijen x Peeter Dionijs van Dijck - Maeijken Cornelis van Ostaeijen x Peeter Geijsbrechts; verkochten aan Michiel Bastiaen Vorselmans x Peerijntien Cornelis van Ostaeijen een stede in Sneppel en andere erven

Personen:

| 159-0005 |

Schepenregister 159, f° 9 r° 16.10.1673

Jan Wouter Rombouts is schuldig aan Laurensken Steven Rombouts de som van 150 gld als rest van een obligatie van 400 gld door hem verleden ten behoeve van de kinderen Steven Laureijssen en haar toekomende van de weduwe en erfgenamen Melsen Laureijssen voor haar moeders goed

Personen:

| 159-0006 |

Schepenregister 159, f° 9 r°, In marge 03.11.1674

Laureijsken Steven Laureijssen, mede genoemd Aemerensken, gekweten door Jan Wouter Rombouts

Personen:

| 159-0007 |

Schepenregister 159, f° 10 r° 17.10.1673

certificatie voor jonker Hendrick Tileman Surmondt die zijn vaste woonst in Loenhout neemt, en die beroepshalve buiten het dorp zal reizen

| 159-0008 |

Schepenregister 159, f° 10 v° 23.10.1673

Lambrecht van Staeijen x Cathelijn Goris Rombouts zijn schuldig aan Adriaen Cornelis Mertens de som van 100 gld waarvoor zij de helft van een stede in Sneppel, gekocht van de kinderen Peeter Aert Rennen, in pand stellen

Personen:

| 159-0009 |

Schepenregister 159, f° 10 v°, In marge 27.08.1678

Wouter Peeter Jan Ooms x Jacobmijn Adriaen Cornelis Mertens voldaan door Lambrecht van Staeijen

Personen:

| 159-0010 |

Schepenregister 159, f° 11 r° 15.11.1673

certificatie voor Margrite Andries van den Langenbergh, °Rijkevorsel, die in Loenhout gewoond heeft tot haar man, Jan Willem de Crom, °Loenhout, in militaire dienst is gegaan. Deze zou van Vlissingen afgevaren zijn naar Indie of andere gewesten, en vs Margrite zou graag weten hoe het met haar man is

Personen:

| 159-0011 |

Schepenregister 159, f° 12 r° 15.11.1673

Jan Anthonis Conincx, gemachtigd van Balten van Ham, kuiper, Dordrecht, bevestigt akte notaris Pieter Muijs te Dordrecht dd 12.04.1673 waarbij Balten van Ham vs Jan Anthonis Conincx machtigt om te transporteren aan zijn zwager Frans Cornelissen het vierdedeel in zekere landerijen (niet gespecifieerd)

Personen:

| 159-0012 |

Schepenregister 159, f° 13 v° 15.11.1673

Frans Cornelis Tor x Cathelijn Jan van Ham, ook voor Paschijntien Jan van Ham, Oudenbosch, procuratie notaris Jacob van Haren in Oudenbos dd 31.10.1673, en voor Cornelie Jan van Ham, Antwerpen, procuratie notaris Lenaert van Ham te Antwerpen dd 17.03.1673, is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 45 pattacons waarvan betaald is aan Anthonis Guilliams voor dorpsrekeningen de som van 103 gld 3 st 1 oort 4,5 nuijten en verder tot voldoening van een obligatie verleden op 18.05.1672

Personen:

| 159-0013 |

Schepenregister 159, f° 13 v°, In marge 22.09.1677

Michiel van Elsacker voldaan

| 159-0014 |

Schepenregister 159, f° 15 r° 20.11.1673

Michiel Bastiaen Vorselmans x Peerijntien Cornelis van Ostaeijen is schuldig aan Peeter Aert Jacobs de som van 100 gld waarvoor hij erven in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 159-0015 |

Schepenregister 159, f° 15 r°, In marge 08.01.1680

Adriaen Matteus Adriaen Theus, ook voor zijn zuster Christine Matteus Adriaen Theus, gekweten door Michiel Bastiaen Vorselmans

Personen:

| 159-0016 |

Schepenregister 159, f° 15 v° 20.11.1673

Michiel Cornelis van Elsacker en Peeter Mattijs Goosens verkochten aan Jan Mattijs Vorselmans een weide achter het hoogbos bij de "boedongen"

Personen:

| 159-0017 |

Schepenregister 159, f° 16 v° 25.11.1673

certificatie voor Heijndrick Jan de jonge, zoon van Heijndrick Jan de oude, °Loenhout, in het leger in Den Briel

| 159-0018 |

Schepenregister 159, f° 17 r° 29.11.1673

Cornelis Verheijden x Elisabeth Gabriel Goris zijn schuldig aan Marie Peeter Valentijns de som van 100 gld waarvoor zij hun stede in Huffel tot pand stellen

Personen:

| 159-0019 |

Schepenregister 159, f° 18 r° 15.12.1673

mr Geeraert van der Buijten, als momboor van zijn halve zuster Marianna van der Buijten, verkocht aan Peeter Melsen Rombouts erven in Neerven in de "pothoeck"

Personen:

| 159-0020 |

Schepenregister 159, f° 19 r° 19.12.1673

Joos Nijs van Dijck is schuldig aan zijn broer Cornelis Nijs van Dijck de som van 40 gld waarvoor hij zijn vierdedeel in een stede in Huffel tot pand stelt

Personen:

| 159-0021 |

Schepenregister 159, f° 20 r° 03.01.1674

certificatie voor Peeter van Elsacker die naar Brussel of elders dient te reizen

| 159-0022 |

Schepenregister 159, f° 20 v° 03.01.1674

item voor Michiel van Elsacker

| 159-0023 |

Schepenregister 159, f° 21 v° 11.01.1674

Jan Heijndrick Visser als vader en Joos Heijndrick Visser als momboor van het kind Jan Heijndrick Visser x +Dingne Anthonis van Ditfort verkochten aan Anthonis Anthonis van Ditfort erven in de stede van +Anthonis van Ditfort en een heiveld genaamd "vuijstheuvel"

Personen:

| 159-0024 |

Schepenregister 159, f° 22 v° 18.01.1674

op verzoek van Peeter Anthonissen stellen schepenen de schade vast toegebracht door het weghalen van planten in een heesterbos achter de "ast acker" in Sneppel

Personen:

| 159-0025 |

Schepenregister 159, f° 23 r° 24.01.1674

Anthonis van Ditfort is schuldig aan Peeter Melsen Rombouts de som van 50 gld. Peeter Peeter Theunis, Wuustwezel, stelt zich borg

Personen:

| 159-0026 |

Schepenregister 159, f° 23 v° 29.01.1674

Cornelis Cornelis Aerts x Neeltien Matteus Arnouts ivm rente die hij aan de pastoor verschuldigd is over een heiveld achter het "lisschot"

Personen:

| 159-0027 |

Schepenregister 159, f° 24 v° 05.02.1674

mr Geeraert van der Buijten, ook als momboor van zijn minderjarige broer en zusters genaamd Anthonis, Maria Anna en Jenneken, ook nog gemachtigd van Adriaentien van der Buijten x Jacques de Boeij, van Elisabeth van der Buijten x Guilliam Dise, en van Joos Gillis als momboor van de kinderen Jan Gillis x +Marie van der Buijten, alle wonende in Antwerpen, en dit volgens procuratie voor notaris Peeter Ockers te Antwerpen dd 06.06.1673 - Matteus van der Buijten - Cornelie van der Buijten x Jan Anthonis van den Heuvel - Anneken van der Buijten, jonge dochter; verkochten aan Jan Peeter de Brouwer x Anneken Gabriel van der Buijten land aan de "solheuvel" genaamd de "venusbergh"

Personen:

| 159-0028 |

Schepenregister 159, f° 26 r° 19.02.1674

Barbara Tacx x +Cornelis Dilis Vlemincx en Dilis Cornelis Vlemincx, ook voor zijn 2 broers, verkochten aan Adriaen Bertholomeus Swagemaeckers een hooimade in Blaakt

Personen:

| 159-0029 |

Schepenregister 159, f° 26 v° 19.02.1674

zelfden verkochten aan Cornelis Hendricx Bertelmeeusen een weide in Neerven aan de hechtse straat

Personen:

| 159-0030 |

Schepenregister 159, f° 27 r° 19.02.1674

zelfden verkochten aan Peeter Verheijden de "dosweijde" in Neerven aan de blaakt

Personen:

| 159-0031 |

Schepenregister 159, f° 27 v° 20.02.1674

borgstelling voor Westmalle indien nodig voor de helft voor de kinderen die zouden geboren worden uit het echtpaar Michiel Aert van Tijchelt ex Loenhout x Elisabeth Aerts ex Westmalle

Personen:

| 159-0032 |

Schepenregister 159, f° 27 v° 03.03.1674

Huijbrecht Cornelis Verboven transporteert aan Peeter Aert van Tijchelt, Cornelis Verboven, Rombout Anthonis Rombouts en Dielis Michielsen het vijfdedeeel in een halve stede in de berenstraat, hem toegekomen bij + van zijn moeder

Personen:

| 159-0033 |

Schepenregister 159, f° 28 r° 03.03.1674

Joos Adriaensen transporteert aan Peeter Aert van Tijchelt, Cornelis Verboven, Rombout Anthonis Rombouts en Dielis Michielsen de helft van een stede in de berenstraat, mits de afdracht van een rente aan Jan Baptista van de Perre, apotheker in Antwerpen, welke beloofd wordt gedaan te worden door begunstigden

Personen:

| 159-0034 |

Schepenregister 159, f° 28 v° 17.03.1674

Heijndrick Brocatus en zijn halfbroer Cornelis Cornelis Aerts mangelen erve om erve, land op molenakker en gerechtigheid in een stede in Neerven

Personen:

| 159-0035 |

Schepenregister 159, f° 29 v° 28.03.1674

Heijndrick Brocatus, ook als momboor van de kinderen Peeter Antonissen x +Neeltien Peeter Allaert, en Cornelis, Adriaen en Peeter Cornelis Aerts, kinderen en kindskinderen van Adriaentien van Ostaeijen; verkochten aan Frans Cornelissen, Wuustwezel, de helft van de "kogenbeemt" in Blaakt ontrent de "marumvoort"

Personen:

| 159-0036 |

Schepenregister 159, f° 30 r° 28.03.1674

Adriaen Cornelis Aerts transporteert aan Heijndrick Brocatus weide in Neerven. Item zijn kindsdeel in stede in Neerven en in andere erven

Personen:

| 159-0037 |

Schepenregister 159, f° 31 r° 29.03.1674

Bernardus van Aldenhoven, pastoor in Loenhout, gemachtigd van de prelaat van de abdij van St Bernaerts, transporteert aan Cornelis Hugens x Catelijne Swagemaeckers een 'steriel erfken' waar voorheen een tiendenschuur op stond en daarna 'de deelen van de gulde van de edele ridder St Sebastiaen'

Personen:

| 159-0038 |

Schepenregister 159, f° 31 v° 31.03.1674

Michiel van Elsacker, gemachtigd van Peeter van Oosten x Maeijken Adriaensen, bevestigt schepenbrief Ekeren dd 29.03.1673 waarbij Peeter van Oosten x Maeijken Adriaensen, wnde Merksem, bekenden schuldig te zijn aan Adriaen de Moor, secretaris in Ekeren, de som van 175 gld waarmede een obligatie aan de weduwe en kinderen van +Jan van Roelen werd voldaan, en voor welke schuld zij tot pand stellen het vierdedeel in een stede in Neerven en andere erven, welke vierdedeel hen toekomt bij versterven van haar ouders, en welke belast is met enige kleine renten, beschreven in de verkoopscondities van 26.08.1653

| 159-0039 |

Schepenregister 159, f° 33 v° 31.03.1674

certificatie voor Heijndrick Cleir, gehuwd met een in Loenhout geboren vrouw, koopman in allerhande winkelwaar, verkoopt ook varkens die hij uit andere streken haalt

Personen:

| 159-0040 |

Schepenregister 159, f° 34 r° 09.04.1674

Cristiaen Jan Vorselmans, ook als momboor van de weeskinderen Michiel van Antwerpen x +Barbel Jan Vorselmans, ook voor Jan Cornelis Cornelis Lenaerts x Maeijken Michiel van Antwerpen - Tanneken Jan Vorselmans x +Jan Huijbrechts - Maeijken Jan Vorselmans, jonge dochter; verkochten aan Jan Wouters, wnde aan de "solheuvel", weiden in Donk

Personen:

| 159-0041 |

Schepenregister 159, f° 34 v° 09.04.1674

Cornelis Broomans verkocht aan Jan Mattijs Vorselmans land in Donk in de "vonderacker"

Personen:

| 159-0042 |

Schepenregister 159, f° 34 v° 09.04.1674

Elisabeth Mattijs Goosens x Cornelis Broomans verkocht aan Jan van de Mierop de helft van een dries in Donk, waarvan de wederhelft toekomt aan de weduwe Marck Straetmans

Personen:

| 159-0043 |

Schepenregister 159, f° 35 r° 07.05.1674

Michiel Gabriel van den Bleke als momboor met Cornelis Aert van Tijchelt als toeziener van het weeskind Geert Heijndrick van der Buijten verkochten aan Melchen Meeusen erven in Sneppel

Personen:

| 159-0044 |

Schepenregister 159, f° 35 v° 12.05.1674

Cornelis Huijgens x Catelijn Swagemaeckers zijn schuldig aan Remigius Peeter Valentijns en Jan Adriaen Roelen, kerkmeesters, de som van 200 gld waarvoor zij hun stede bij de kerk aan de solheuvel tot pand stellen

Personen:

| 159-0045 |

Schepenregister 159, f° 35 v°, In marge 16.05.1675

Remigius Peeter Valentijns gekweten door Cornelis Huijgens

Personen:

| 159-0046 |

Schepenregister 159, f° 37 r° 12.05.1674

Jan Jan Cornelis Goris x Anneken Jacob Claesen zijn schuldig aan sr Peeter Nouijs, koopman in Antwerpen, de som van 175 gld waarvoor zij een stede in Huffel tot pand stellen alsmede andere erven

Personen:

| 159-0047 |

Schepenregister 159, f° 37 r° 12.05.1674, vervolg

In marge: afgekweten 12.05.1680 en 1681

| 159-0048 |

Schepenregister 159, f° 38 v° 21.05.1674

Digne Cornelis Aert Nops x +Adriaen Cornelis Mertens - Merten Peeter Mertens x Maeijken Cornelis Aert Nops - Anthonis Mattijs Goosens x +Peerijntien Cornelis Aert Nops voor hun kind - Cornelis Peeter Ooms x +Jacobmiujntien Peeter Aert Nops als vader met zijn broer Wouter Peeter Ooms als toeziener van hun kinderen; verkochten aan Peeter Geert van de Cloot een stede in Sneppel

Personen:

| 159-0049 |

Schepenregister 159, f° 39 v° 22.05.1674

Peeter Geert van de Cloot x +Neeltien Adriaen Cornelis Mertens als vader en momboor met Cornelis Jan Aernouts als toeziener van hun kind - Wouter Peeter Ooms x Jacobmijntien Adriaen Cornelis Mertens - Willem Heijndrick Bertelmeeusen x Jenneken Adriaen Cornelis Mertens - Jan Cornelis Mertens als momboor met Jacob van de Cloot als toeziener van Peerijntien Adriaen Cornelis Mertens; het eerste kind van het voorbed en de anderen van het nabed van Adriaen Cornelis Mertens; verkochten aan Digne Cornelis Aert Nops een stede in Terbeek

Personen:

| 159-0050 |

Schepenregister 159, f° 40 r° 04.06.1674

Cornelis Adriaen Huijben is schuldig aan Lenaert Peeter Valentijns de som van 125 gld waarvoor hij land in "hesschot acker" bij de "mosvoorden" tot pand stelt

Personen:

| 159-0051 |

Schepenregister 159, f° 40 r°, In marge 29.10.1683

Lenaert Peeter Valentijns gekweten door Cornelis Adriaen Huijben

Personen:

| 159-0052 |

Schepenregister 159, f° 41 r° 19.06.1674

Merten Peeter Mertens x Maeijken Cornelis Aert Nops verkocht aan Jan de Wijse het vierdedeel in een akker in Vorsingers

Personen:

| 159-0053 |

Schepenregister 159, f° 41 v° 16.07.1674

Huijbrecht Bode, gemachtigd van Jan Joos Huijbrecht Joos, bevestigt notariële akte dd 20.06.1674 voor notaris Joannes Botterschot, Brecht, waarbij Jan Joos Huijbrecht Joos bekende schuldig te zijn aan Jan Lenaert Marten van Nijen de som van 100 Kgld. Jan Lenaert Marten van Nijen mag ter vervanging van de rente een perceel hooimade in de "verckenshoeck" in Loenhout gebruiken, welk perceel vs Jan Joos toekomt bij testament van zijn ouders +Joos Huijbrecht Joos x +Marie Adriaen Goris Kerstens en verder als borg dient voor de aflossing van de lening

Personen:

| 159-0054 |

Schepenregister 159, f° 42 r° 16.07.1674

Cornelis, Jan en Peeter Aert Jacobs, de laatste ook als momboor van de weeskinderen Willem Adriaen Christiaensen x +Cathelijn Aert Jacobs, verkochten aan Peeter Aert Luijcx erven aan de berenstraat, volgens naschift (23.07.1674) eveneens een perceel heide aan de "cnodders" bij de "heijbaert"

Personen:

| 159-0055 |

Schepenregister 159, f° 43 r° 21.07.1674

Maeijken Peeter Claesen x Jan Jacob van Tijchelt, geassisteerd met haar broer Claes Peeter Claesen, gezien de voortvluchtigheid van haar man, en met haar schoonbroer Cornelis Hendricx, transporteert, ten einde het voorkomen van de kosten van 'evictie', ten behoeve van haar mans crediteuren, al hun gezamenlijke goederen, mede de penningen van de schuur verkocht aan de weduwe +Cornelis van Lanschot

Personen:

| 159-0056 |

Schepenregister 159, f° 43 v° 23.07.1674

Margriet van Elsacker x Jan Adriaen Rommens transporteert aan haar broer Michiel van Elsacker heer derdedeel in een huis, voorheen genoemd het "schaliënhuis" en nu "den arent"

Personen:

| 159-0057 |

Schepenregister 159, f° 44 r° 24.07.1674

Jan de Wijse, vorster, is schuldig aan mr Jan van den Broeck, chirurgijn in Loenhout, de som van 100 gld waarvoor hij een akker achter het "hesschot" tot borg stelt alsmede andere erven

Personen:

| 159-0058 |

Schepenregister 159, f° 44 r°, In marge 29.03.1700

mr Jan van den Broeck gekweten door de secretaris van Elsacker betalende voor Jan de Wijse

Personen:

| 159-0059 |

Schepenregister 159, f° 44 v° 23.07.1674

Adriaentien Domus de Hooghe x Jacob van de Cloot keurt de verkoop goed van erven in Zundert op het "rootven" en op "ostaeijen", welke haar man verkocht aan Sijmon Domussen, en van welke erven in "ostaeijen" de wederhelft toebehoort aan haar voorkinderen waarvan +Willem Peeter de Wijse vader was

Personen:

| 159-0060 |

Schepenregister 159, f° 45 v° 31.07.1674

Jan Adriaen van Ostaeijen is schuldig aan Jacob Kenis de som van 40 pattacons waarvoor hij een akker bij "sneppel heijlaer" tot pand stelt

Personen:

| 159-0061 |

Schepenregister 159, f° 45 v°, In marge 03.08.1682

obligatie getransporteerd aan Michiel van Elsacker

| 159-0062 |

Schepenregister 159, f° 46 r° 16.08.1674

Adriaentien Laureijs Nauts xx +Goris Gabriel Goris is schuldig aan Cornelis van Ditfort als momboor van het weeskind +Adam Wouters de som van 32 ducatons waarvoor zij erven in Neerven naast de stede van Adriaen Kesselmans tot pand stelt

Personen:

| 159-0063 |

Schepenregister 159, f° 46 r°, In marge 16.12.1679

Cornelis Claes Lenaerts als momboor van het weeskind Adam Wouters gekweten door Adriaentien Laureijs Nauts

Personen:

| 159-0064 |

Schepenregister 159, f° 46 v° 11.08.1674

Jan Laureijs Domus stelt in handen van Huijbrecht Bode, gewezen ontvanger van de dorpslasten, zijn veldvruchten en zijn beesten welke door vs Bode waren bezet

Personen:

| 159-0065 |

Schepenregister 159, f° 46 v° 08.08.1674

op verzoek van Cornelis Hendricx, pachter van het perceel tienden "het doncxse quartier" behorende o.a. aan de abdij van Sint Bernaerts, visiteren schepenern vs erve gezien dispuut gerezen tussen de pachter en Jan van de Mierop die aldaar land cultiveert

| 159-0066 |

Schepenregister 159, f° 47 r° 19.08.1674

op verzoek van Heijndrick Moons visiteren schepenen en Joos Deckers, vorster, diens beemd in de "hulsdonghen", alwaar Cornelis Broomans ook een beemd bezit, en van wie twee paarden schade zouden aangebracht hebben

Personen:

| 159-0067 |

Schepenregister 159, f° 47 v° 20.08.1674

Magdaleen Michiel van Elsacker x +Antonis van Aerde verkocht aan Cornelis Raets erven bij het "lisschot"

Personen:

| 159-0068 |

Schepenregister 159, f° 48 r° 20.08.1674

Cristoffel Antonis van Aerde en Heijndrick Cornelis Mattou x Sijecken Antonis van Aerde, samen ook voor Michiel en Peeter Antonis van Aerde verkochten aan Peeter Cornelis van Aerde hun erfgoederen van hun vader +Antonis van Aerde en welke deze bekomen had van zijn ouders bij erfdeling tegen zijn broer Cornelis van Aerde bij S/D dd 27.02.1645

Personen:

| 159-0069 |

Schepenregister 159, f° 48 r°, In marge 14.01.1675

Michiel en Peeter Antonis van Aerde keuren verkoop goed

Personen:

| 159-0070 |

Schepenregister 159, f° 48 r°, In marge: 24.03.1676

Peeter Anthonis van Aerde voldaan door Peeter Cornelis van Aerde

Personen:

| 159-0071 |

Schepenregister 159, f° 48 r°, In marge: 14.12.1682

Christoffel Anthonis van Aerde, ook voor Michiel en Sijecken, voldaan door Peeter Cornelis van Aerde

Personen:

| 159-0072 |

Schepenregister 159, f° 48 v° 28.08.1674

Arnout Adriaen van Ostaeijen is schuldig aan Maeijken Denissen x +Frans Vorselmans de som van 100 gld waarvoor hij erven in het "gedeeld heijlaer" in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 159-0073 |

Schepenregister 159, f° 48 v° Naschift: 26.09.1679

Neeltien Frans Vorselmans x +Jan Verheijen - Joos Vermeiren x +Maeijken Frans Vorselmans als vader en momboor - Christiaen Frans Vorselmans - Anneken Frans Vorselmans x Peeter Jan Nijssen; gekweten door Arnout Adriaen van Ostaeijen

Personen:

| 159-0074 |

Schepenregister 159, f° 49 v° 29.08.1674

Lisken Peeter Verboven x Rombout Anthonis Rombouts verkocht aan Lambrecht Cornelis Broomans een hooimade op het "schoubos"

Personen:

| 159-0075 |

Schepenregister 159, f° 50 r° 04.09.1674

schepenen dienen te melden welke personen, in Frankrijk wonende of er zich ophoudende, goederen in Loenhout hebben. Hieruit blijkt dat zij enkel weet hebben dat Peeter Jan Rombouts ongeveer 16 jaar geleden naar Frankrijk was vertrokken en aldaar een 8tal jaren had gewoond, dan was weergekeerd bij zijn vader en na enige maanden opnieuw vertrokken, waarbij zijn vader noch zijn broer Wouter weten waar hij nu verblijft en of hij nog wel in leven is. De zonen verkregen erven in Blaakt na het overlijden van hun moeder, bij akte van afscheid op 08.11.1653

Personen:

| 159-0076 |

Schepenregister 159, f° 51 r° 20.09.1674

Marie van Elsacker x +Cornelis van Lanschot transporteert aan haar broer Michiel van Elsacker haar derdedeel van het huis voorheen genoemd "schaliënhuis" en thans "den arent", welk deel haar bevallen is bij S/D van 11.01.1668

Personen:

| 159-0077 |

Schepenregister 159, f° 51 v° 25.09.1674

Jan Geert de Roije x Jacobmijntien Peeter Arnouts zijn schuldig aan Cornelis Peeter de Wijse, ook als momboor van de weeskinderen +Willem Peeter de Wijse - Maeijken Peeter de Wijse x Jacob Dilis Hooghen - Cornelie Peeter de Wijse x +Embrecht Aert Reijns, samen in overdeeld recht, de som van 575 gld 11 st terzake van een vorige obligatie verleden op 28.03.1667 aan +Willem Cornelis de Wijse. Obligatie is aan crediteuren bevallen bij S/D voor schepenen van Zundert. Panden zijn de "leege weijde" en het "heesterbosch" in Achtmaal op de "drijhoeck" en erven in Sneppel op de "ast"

Personen:

| 159-0078 |

Schepenregister 159, f° 51 v°, In marge 20.12.1685

Cornelis Peeter de Wijse, ook voor zijn consorten, door Jacobmijntien Peeter Arnouts gekweten van 200 gld

Personen:

| 159-0079 |

Schepenregister 159, f° 51 v°, In marge: 17.01.1688

Cornelis Peeter de Wijse - Lambrecht Broomans x Maeijken Willem de Wijse - Adrien Jan Hollanders voor zijn schoonmoeder Cornelie de Wijse; samen ook voor Jacob de Hooghe x +Maeijken de Wijse, gekweten door de secretaris van Elsacker voor het sterfhuis Jacobmijn Peeter Arnouts

Personen:

| 159-0080 |

Schepenregister 159, f° 53 r° 02.10.1674

Jan Cornelis Ooms verkocht aan Elisabeth Jan van Dael x +Peeter Jan op Hillo de helft van een akkerken in Sneppel

Personen:

| 159-0081 |

Schepenregister 159, f° 53 r° 02.10.1674, vervolg

Naschrift: verkoper zal ipv de kooppenningen een beemd van koper gebruiken

| 159-0082 |

Schepenregister 159, f° 53 v° 03.12.1674

Cornelis Dilis van Gastel verkocht aan Jan Thomas van Hoijdonck en Jan Goris Rombouts zijn kindsdeel in een stede in Neerven en waarvan een deel gelegen onder Wuustwezel

Personen:

| 159-0083 |

Schepenregister 159, f° 54 r° 03.12.1674

Tanneken Jacob Crock x +Jan de Crom met haar zoon Hendrick Jan de Crom belooft te betalen aan Michiel van Elsacker de som van 196 gld 15 st 2 oort terzake schuld van dorpslasten waarvoor zij haar stede in Huffel tot pand stelt

Personen:

| 159-0084 |

Schepenregister 159, f° 54 r°, In marge 12.03.1696

Catharina van Gilse x +Michiel van Elsacker en Jan Mattheus van Elsacker, ook voor zijn broer en zuster, gekweten door de secretaris van Elsacker betalende voor Jan van den Heuvel, koper van de stede

Personen:

| 159-0085 |

Schepenregister 159, f° 54 v° 11.12.1674

certificatie voor Jan Daems, Geel, waarvoor Merijnis Cools en Christiaen Lauwerijs, beiden Geel en naaste buren, verklaren dat zij het paard van requirant, dat op 11.11.1674 werd ontvoerd, in Loenhout hebben gezien bij Adam van Geel, dewelke het paard zou gemangeld hebben tegen een eigen paard

Personen:

| 159-0086 |

Schepenregister 159, f° 55 v° 17.12.1674

Barbel Cornelis Tacx x +Cornelis Dilis Vlemincx en Dilis Cornelis Vlemincx, ook voor zijn broers Jan en Cornelis Cornelis Dilis Vlemincx, verkochten aan Jan Aert van Riel een stede in Neerven aan de hechtse straat

Personen:

| 159-0087 |

Schepenregister 159, f° 56 r° 04.01.1675

Cornelis Hendrick Daneel x Neeltien Jan Aert der Weuwen zijn schuldig aan haar zuster Dingne Jan Aert der Weuwen de som van 32 gld 17 st 2 oort waarvoor zij de helft van een weide bij de hoenderstraat tot pand stellen alsmede andere erven

Personen:

| 159-0088 |

Schepenregister 159, f° 56 r°, In marge 12.07.1683

Jan Arnout van Ostaeijen x +Dingen Jan Aertssen gekweten

Personen:

| 159-0089 |

Schepenregister 159, f° 56 v° 05.01.1675

Barbel Tacx x +Cornelis Dielis Vlemincx - Dilis Cornelis Vlemincx - Jan en Cornelis Dilis Vlemincx, minderjarig, met hun broer als momboor; verkochten aan Aert Jan Neefs land in Hecht

Personen:

| 159-0090 |

Schepenregister 159, f° 57 r° 26.01.1675

Willem Jan Leijs, gemachtigd van Cathelijne Gabreel van den Bleke x +Jacob Claesen, vest verkoop aan Cornelis Cornelis Aerts van een derdedeel van een stede in klein Neerven

Personen:

| 159-0091 |

Schepenregister 159, f° 57 v° 30.01.1675

Michiel Bastiaen Vorselmans verkocht aan zijn broer Peeter Bastiaen Vorselmans zijn gerecht deel verkregen bij + zijn vader en bij uitkoop tegen zijn halve zuster Laureijsken Peeter Vorselmans, o.a. in heide en moer onder Wuustwezel

Personen:

| 159-0092 |

Schepenregister 159, f° 59 r° 05.02.1675

Merten Peeter Mertens x Maeijken Cornelis Aert Nops, Wuustwezel, zijn schuldig aan Dingne Cornelis Aert Nops x +Adriaen Cornelis Mertens de som van 100 gld waarvoor hij land in de "beecxse acker" tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 159-0093 |

Schepenregister 159, f° 59 v° 05.02.1675

Lenaert van Riel, Brecht, verkocht aan Niclaes Mattijs Putcuijps, Brecht, zijn deel in de helft (het 24ste deel van de helft) van een beemd de "laect" of de "brachtsen beemt" in Sneppel, tevens zijn deel in beemd achter Blaakt

Personen:

| 159-0094 |

Schepenregister 159, f° 60 v° 05.02.1675

Jan Centen de oude en Adriaentien Cornelis Neefs x +Cornelis Crock xx Jan Cornelis Jacobs verkochten aan Jan Jacob Crock erven in Herseling, uitgewonnen uit het sterfhuis Bastiaen Crock als 'beschadigde borgen' voor vs Bastiaen Crock 'ten doene van' Adriaentien Jan Centen

Personen:

| 159-0095 |

Schepenregister 159, f° 61 r° 07.02.1675

Peeter Verheijen is schuldig aan Peeter Melssens de som van 200 gld waarvoor hij een stede in Neerven tot pand stelt

| 159-0096 |

Schepenregister 159, f° 62 r° 08.02.1675

certificatie voor Geert Luijcx, momboor van de kinderen Frans Luijcx, dat deze kinderen voor één helft en Adriaentien Cornelis Broomans x +Frans Luijcx voor de andere helft, bij + Frans Luijcx toebehoort een stede op het Oosteinde, leenroerig onder het hof van Tijchelt

Personen:

| 159-0097 |

Schepenregister 159, f° 62 v° 18.02.1675

juffr Elisabeth Havermans x mr Adriaen Heestermans verkocht aan Michiel van Elsacker de helft van een hooimade op het schoubos waarvan de wederhelft toekomt aan de erfgenamen Heijndrick van Turnhoudt

Personen:

| 159-0098 |

Schepenregister 159, f° 63 r° 13.02.1675

Cathelijn Lambrechts transporteerde aan Melsen Meussen een obligatie van 100 gld op Joos Jan Luijcx

| 159-0099 |

Schepenregister 159, f° 63 v° 13.02.1675

Jacobmijntien Joris Coecken x Hendrick Jan de Crom zijn schuldig aan Jacob Adriaen Peeter Jans als momboor van het weeskind Jan Jan Centen de jonge de som van 36 gld waarvoor zij de "vloeijweijde" in Terbeek tot pand stellen

Personen:

| 159-0100 |

Schepenregister 159, f° 63 v°, In marge 30.12.1680

Jacob Adriaen Peeter Jans, als momboor van het weeskind Jan Jan Centen, gekweten door Heijndrick Jan de Crom

Personen:

| 159-0101 |

Schepenregister 159, f° 64 r° 18.02.1675

Geert Frans van der Buijten x Margriet Michiel Joerdaens transporteerden aan Peeter Joerdaens een stede in Donk

Personen:

| 159-0102 |

Schepenregister 159, f° 65 r° 19.02.1675

certificatie voor Laureijs Anthonis Rombouts als momboor en Anthonis Guilliams als curator van de kinderen Hendrick Cornelis Philips, dat deze kinderen een stede in Neerven toekomt bij + hun vader alsmede andere erven

Personen:

| 159-0103 |

Schepenregister 159, f° 65 v° 21.02.1675

Laureijs Anthonis Rombouts als momboor en Anthonis Guilliams als curator van de kinderen Hendrik Cornelis Philips verklaren ontvangen te hebben van juffr Marie de Hase, ten behoeve van vs kinderen, de som van 500 gld in aflossing van meerdere som aan sr Jan de Man, brouwer in het 'vercken' in Antwerpen, alsmede aan heer Jacobus Anthonis de Wit, oud schepen van Antwerpen, en waarvoor zij tot pand stellen de stede van vs kinderen in Neerven en tot onderpand nog land in Neerven

Personen:

| 159-0104 |

Schepenregister 159, f° 66 v° 22.02.1675

Barbara Tacx x +Cornelis Dilis Vlemincx en Dilis Cornelis Vlemincx, ook voor zijn broers Jan en Cornelis, verkochten op 19.02.1674 aan sr Joan Marcellij, schout, land 'sleutel hoiff' in Neerven in de 'pothoeck'

Personen:

| 159-0105 |

Schepenregister 159, f° 66 v° 22.02.1675, vervolg

Nota: boven de akte staat 'de weduwe sr Joan Marcellij', Joan Marcellij stierf in Loenhout op 05.08.1674

Personen:

| 159-0106 |

Schepenregister 159, f° 67 r° 27.02.1675

Jenneken Anthonis Rombouts x +Cornelis Jan Augustijns, geassisteerd met Anthonis Cornelis Augustijns, verkocht 9 à 10 jaar terug aan Michiel Adriaenssen en zijn huisvrouw land in Neerven in de stede van de erfgenamen Peeter Boeren

Personen:

| 159-0107 |

Schepenregister 159, f° 67 v° 27.02.1675

Joos Deckers x +Lisken Anthonis Rombouts, ook voor zijn kinderen Jan, Adriaen, Anthonet, Michiel, Bastiaen en Dilis, en zijn andere zoon Cornelis Joos Deckers voor zich zelf; verkochten 9 à 10 jaar geleden aan Michiel Adriaenssen en zijn huisvrouw land in Neerven in de stede van Peeter Boeren

Personen:

| 159-0108 |

Schepenregister 159, f° 68 r° 28.02.1675

certificatie voor Peeter Aert Luijcx, landbouwer, handelaar in runderen, schapen, kalveren, boter, hoenderen en andere goederen welke hij wekelijks naar de markt in Antwerpen brengt

Personen:

| 159-0109 |

Schepenregister 159, f° 68 v° 28.02.1675

Jan Aert Rennen, Zundert, is schuldig aan Cornelis Jan Merc Sgrauwen, Zundert, de som van 40 pattacons waarvoor hij zijn land in 'sneppel acker' tot pand stelt

Personen:

| 159-0110 |

Schepenregister 159, f° 69 v° 09.03.1675

Cornelis Jan Aernouts als momboor en Aernout Adriaen van Ostaeijen als toeziener van de kinderen +Jan Jan Aernouts x Maeijken Adriaen van Ostaeijen verkochten aan Lambrecht Cornelis Broomans een hooimade op het 'schoubos'

Personen:

| 159-0111 |

Schepenregister 159, f° 70 r° 11.03.1675

Cornelis Cornelis Aerts verkocht aan Cornelis Huijgens land op 'molenacker'

Personen:

| 159-0112 |

Schepenregister 159, f° 70 v° 12.03.1675

Jan Wouter Anthonis Rombouts - Elisabeth Wouter Anthonis Rombouts x Anthonis Jan Lenaerts - Digne Wouter Anthonis Rombouts x Willem Wijlants; maken akkoord inzake hun geschil over de koopdag van het sterfhuis van hun ouders

Personen:

| 159-0113 |

Schepenregister 159, f° 71 v° 21.03.1675

mr Geeraert van der Buijten als momboor van zijn halve broer Anthonis van der Buijten transporteert aan Bertholomeeus Boudewijns en Wouter van Halm een moer en heiveld welke Cornelia van Elsacker met codicil voor heer Nicasius van Coeckhoven, kappelaan van Wuustwezel, op 23.10.1660 aan vs Anthonis van der Buijten overgelaten heeft, voorzien van de schepenbrief buitenbank Hoogstraten dd 27.06.1569

| 159-0114 |

Schepenregister 159, f° 72 v° 12.03.1675

Digne Cornelis Aert Nops x +Adriaen Cornelis Mertens verkocht aan haar schoonzoon Peeter Cornelis Broomans een stede aan sheerenstrate

Personen:

| 159-0115 |

Schepenregister 159, f° 72 v°, In marge 25.10.1687

Wouter Peeter Ooms x +Jacobmijntien Adriaen Cornelis Martens, ook voor hun kinderen, en Willem Heijndrick Bertelmeeusen x Jenneken Adriaen Cornelis Martens verklaren dat de condities van de verkoop vervallen ten gevolge van het contract voor schepenen gepasseerd op 06.04.1675

Personen:

| 159-0116 |

Schepenregister 159, f° 74 r° 03.04.1675

Peeter Anthonissen x Maeijken Peeter Jan Wouters zijn schuldig aan juffr Marie van Cochelstraeten en juffr Lowijse de Haese, halfzusters, dochters van +Marie van der Perre, geestelijke dochters in Antwerpen, de som van 200 gld waarvoor zij een stede in klein Neerven tot pand stellen

Personen:

| 159-0117 |

Schepenregister 159, f° 74 r°, In marge 07.05.1695

gekweten aan Louise de Haese door Peeter Anthonis Adriaenssen op 29.04.1695

Personen:

| 159-0118 |

Schepenregister 159, f° 75 v° 18.03.1675

Digne Empsen x Jan Rombouts verkocht aan Jan Geert Sijmon Luijcx x Adriaentien Jan van Ostaeijen een stede met huis en brouwerij in Huffel grenzend aan het huid "Antwerpen"

Personen:

| 159-0119 |

Schepenregister 159, f° 76 r° 18.03.1675

Jan Rombouts verkocht aan zijn zoon Wouter Jan Rombouts x Willemijn Geert Sijmon Luijcx een stede in Neerven en andere erven

Personen:

| 159-0120 |

Schepenregister 159, f° 77 v° 03.1675

certificatie voor Michiel Adriaenssen x Neeltien Anthonissen over eigendom van stede in Neerven en meer andere erven

Personen:

| 159-0121 |

Schepenregister 159, f° 78 r° 06.04.1675

akkoord tussen Wouter Peeter Ooms, Willem Hendrick Bertelmeeusen en Peeter Cornelis Broomans, allen nomine uxoris, welke echtgenoten dochters zijn van +Adriaen Cornelis Mertens x +Dingne Cornelis Aert Nops, inzake hun proces over de koop van stede door Peeter Cornelis Broomans (cfr f° 72 v°)

Personen:

| 159-0122 |

Schepenregister 159, f° 78 r°, In marge 25.10.1687

Wouter Peeter Ooms x +Jacobmijntien Adriaen Cornelis Martens, Willem Heijndrick Bertelmeeusen x Jenneken Adriaen Cornelis Martens voldaan door Peeter Cornelis Broomans

Personen:

| 159-0123 |

Schepenregister 159, f° 79 r° 08.04.1675

passeerbrief voor Jan Adriaensen, Loenhout

| 159-0124 |

Schepenregister 159, f° 79 v° 17.04.1675

passeerbrief voor Hendrick Cleir, gehuwd met een inwoonster van Loenhout, handelaar in allerlei winkelwaren en varkens

Personen:

| 159-0125 |

Schepenregister 159, f° 80 r° 07.05.1675

Neeltien Cornelis Adriaen Bertelmeeusen x Peeter Jan Anthonis Lambrechts, Wuustwezel, en Jacob Cornelis Adriaen Bertelmeeusen met zijn momboor Cornelis Hendrick Bertelmeeusen (voor zover als nodig, want bejaard of bijna bejaard) transporteren aan Anna van Elsacker x +mr Peeter van Beeck een obligatie van 70 gld 12 st 2 oort 9 muijten welke Bastiaen Jacob Crock bekend heeft schuldig te zijn aan vs Cornelis Hendrick Bertelmeeusen als momboor van de kinderen Cornelis Adriaensen (schepenen Loenhout 05.05.1667)

Personen:

| 159-0126 |

Schepenregister 159, f° 81 r° 20.05.1675

Michiel Adriaensen x Neeltien Anthonissen verkochten aan Lenaert Hendrick Gijsen, Brecht, een erfelijke rente van 37 gld 10 st op een stede in Neerven en op andere erven. Jacob Adriaensen, Wuustwezel, broer van vs Michiel, stelt zich borg

Personen:

| 159-0127 |

Schepenregister 159, f° 81 r°, In marge 01.12.1682

Lenaert Heijndrick Ketelers gekweten door de secretaris van Elsacker voor Michiel Adriaensen

Personen:

| 159-0128 |

Schepenregister 159, f° 83 r° 24.05.1675

Jan Cornelis Neefs is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 40 pattacons waarvoor hij een stede in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 159-0129 |

Schepenregister 159, f° 83 r°, In marge 13.03.1699

Christina van der Buijten x +Joan Bode gekweten van vs obligatie

Personen:

| 159-0130 |

Schepenregister 159, f° 83 v° 08.06.1675

Jan Melchens x Jacobmijntien Anthonis van Aecken zijn schuldig aan Adriaen Jan Franquen de som van 50 gld terzake een vorige obligatie door Melsen Meeusen aan vs Adriaen Franquen verleden op 26.04.1662 en waarvoor zij de helft van de 'vundelacker' in Sneppel tot pand stellen

Personen:

| 159-0131 |

Schepenregister 159, f° 83 v° Naschrift: 27.11.1690

Peeter en Bastien Huijbrecht Francquen - Claes Aertsen x Margriet Huijbrecht Francquen - Frans Geert Frans van der Buijten x Cornelie Huijbrecht Francquen, erfgenamen van Adriaen Jan Francquen; gekweten door Jan Melssens

Personen:

| 159-0132 |

Schepenregister 159, f° 84 v° 08.06.1675

schepenen keuren de verkopen goed gedaan door Peeter van Elsacker, en dit terzake het contract van afscheid van het sterfhuis van zijn vrouw Joanna Goers tegen Jan Goers als momboor en Cornelis van Elsacker als toeziener van de twee kinderen de dato 01.04.1645. Deze twee kinderen, voorkinderen van Peeter van Elsacker, zijn pater minderbroeders geworden

Personen:

| 159-0133 |

Schepenregister 159, f° 85 r° 25.06.1675

Catelijn Aert Rennen x Peeter Cornelis van Aerde verkochten aan Lambrecht van Staeijen schuur met erven in Sneppel

Personen:

| 159-0134 |

Schepenregister 159, f° 85 v° 25.06.1675

Wouter Jan Rombouts is schuldig aan Anna Dirven, begijn in Hoogstraten, de som van 300 gld waarvoor hij een stede in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 159-0135 |

Schepenregister 159, f° 87 r° 27.06.1675

passeerbrief voor mr Bernardus van Aldenhoven, pastoor

Personen:

| 159-0136 |

Schepenregister 159, f° 87 v° 03.07.1675

Geert Anthonis van Aecken als momboor met Jan Wouters als toeziener van het weeskind Aernout Anthonis van Aecken zijn schuldig aan Alegonde Steven Laureijssen de som van 100 gld voor geleend geld ter voldoening van gelijke schuld aan Peeter Geert van de Cloot, gehuwd hebbende de weduwe Cristiaen Wouters, en waarvoor zij land in molenacker tot pand stellen

Personen:

| 159-0137 |

Schepenregister 159, f° 87 v°, In marge 15.01.1680

Jan Geijsbrechts x Elisabeth Stevens en Cornelis Aertsen x Amerensken Stevens, ook voor Marie Stevens en voor de kinderen Cornelis Stevens door Jan Wouters voor hun contingent gekweten. Het contingent van Catelijn Stevens heeft Jan Wouters in handen van opsteller gelaten om dit te bezorgen aan wie het toekomt

Personen:

| 159-0138 |

Schepenregister 159, f° 87 v°, Nota

verder staat in marge dat van de obligatie de kosten voor de begrafenis van Alegonde Stevens, overleden in Antwerpen, afgetrokken zijn

Personen:

| 159-0139 |

Schepenregister 159, f° 88 r° 03.07.1675

Merten Peeter Mertens x Maeijken Cornelis Aert Nops verkocht aan Cornelis Peeter Ooms x +Jacobmijntien Cornelis Aert Nops, als de koop gecalengierd hebbende van Peeter Geert van de Cloot, erven in de "mosvoorden"

Personen:

| 159-0140 |

Schepenregister 159, f° 88 v° 13.07.1675

Peeter Verheijen x Maeijken Jan Nijs van Tijchelt zijn schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 50 pattacons waarvoor zij de "bosweije" achter Neerven bij Blaakt tot pand stellen

Personen:

| 159-0141 |

Schepenregister 159, f° 88 v°, In marge 16.11.1699

Cristina van der Buijten x +Joan Bode gekweten door Peeter Verheijen

Personen:

| 159-0142 |

Schepenregister 159, f° 89 v° 13.07.1675

Aert Jan Neefs is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 60 pattacons waarvoor hij land in Hecht tot pand stelt

Personen:

| 159-0143 |

Schepenregister 159, f° 90 v° 13.07.1675

Lambrecht van Staeijen is schuldig aan Melssen Meeussen de som van 100 gld waarvoor hij schuur met land in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 159-0144 |

Schepenregister 159, f° 90 v°, In marge 09.11.1695

Anthonis Geert van Aecken, de actie hebbende van Melssen Meeussen, eveneens aanwezig, voldaan door de secretaris van Elsacker voor het sterfhuis Lambrecht van Staeijen

Personen:

| 159-0145 |

Schepenregister 159, f° 91 r° 13.07.1675

Hendrick Brocatus is schuldig aan Melssen Meeussen de som van 115 gld waarvoor hij een stede in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 159-0146 |

Schepenregister 159, f° 91 r°, In marge 13.12.1695

Anthonis Geert van Aecken, de actie hebbende van Melssen Meeussen, voldaan door Heijndrick Brocatus

Personen:

| 159-0147 |

Schepenregister 159, f° 91 v° 12.08.1675

Cornelis Adriaen van Aecken x +Catelijn Dionijs van Tijchelt - Peeter, Geijsbrecht en Jan Gabriel Peeter Joris - Elisabeth Gabriel Peeter Joris xx Jacob Jan Crock - Jan Crock als momboor van de kinderen Bastiaen Crock - Jan Hendrick de Metser x +Dingne Gabriel Peeter Joris als vader van hun kind; kinderen van het voorbed van vs Catelijn Dionijs van Tijchelt x Gabriel Peeter Joris; Joos Cornelis Adriaen van Aecken - Cornelie Cornelis van Aecken x Joos Jan Huijben - Tanneken Cornelis van Aecken x Anthonis Jan Gabrielen; kinderen van het nabed; samen ook voor de kinderen Peeter Cornelis Vettens x +Maeijken Gabriel Peeter Joris; verkochten aan Jan Cornelis Neefs land de "streip" in Popendonk

Personen:

| 159-0148 |

Schepenregister 159, f° 92 v° 12.08.1675

zelfde comparanten verkochten aan Lambrecht Cornelis Broomans een hooimade op het "schoubos"

Personen:

| 159-0149 |

Schepenregister 159, f° 93 r° 12.08.1675

zelfde comparanten, uitgezonderd Joos Cornelis Adriaen van Aecken, verkochten aan deze laatste een stede in Popendonk

Personen:

| 159-0150 |

Schepenregister 159, f° 94 r° 26.08.1675

Maeijken Peeter Claesen x Jan Jacob van Tijchelt protesteert tegen de gezegdes als zou Luijcas Anthonissen haar bevrucht hebben, ontkent betrekkingen met hem gehad te hebben

Personen:

| 159-0151 |

Schepenregister 159, f° 94 r° 02.09.1675

certificatie voor Joannes van Erffrenten, koopman in wijnen

| 159-0152 |

Schepenregister 159, f° 94 v° 02.09.1675

Wouter Jacob Geijsbrechts, St Lenaerts, verkocht aan Jan Cornelis Lenaerts hooimade in Blaakt

Personen:

| 159-0153 |

Schepenregister 159, f° 95 r° 13.09.1675

passeerbrief voor mr Jan van den Broeck, chrirurgijn, Loenhout

Personen:

| 159-0154 |

Schepenregister 159, f° 95 v° 23.09.1675

Cornelis van Elsacker, stadhouder, 65j, verklaart dat hem op 18 september zekere brieven ter hand werden gesteld waarbij hem verzocht werd een vonnis geheven in de schepenbank van Zevenbergen dd 22.07.1672 uit te laten voeren. De bode is evenwel vetrokken zonder hierover nog verder met hem te kunnen spreken. Verder blijkt uit de akte dat er op dat ogenblik geen schout in Loenhout is

Personen:

| 159-0155 |

Schepenregister 159, f° 96 v° 03.10.1675

Jan Geert Luijcx x Adriaentien Jan van Ostaeijen zijn schuldig aan Jenneken Adriaenssen, begijn in Hoogstraten, de som van 500 gld waarvoor zij een stede met brouwhuis in Huffel tot pand stellen

Personen:

| 159-0156 |

Schepenregister 159, f° 97 v° 05.10.1675

schepenen certificeren dat inzake successie de 'costuijmen' van Breda nog worden toegepast, en dat de heerlijke leengoederen succederen op de oudste zoon of dochter als er geen zonen zijn ingevolge het recht van het leenhof van Brabant

| 159-0157 |

Schepenregister 159, f° 97 v° 17.11.1675

op verzoek van Anthonis Jan Wiercx visiteren schepenen de beemd van Cornelis Broomans bij het molenbos waar schade werd toegebracht door drie hoornbeesten van Jacob Kenis

Personen:

| 159-0158 |

Schepenregister 159, f° 98 r° 21.10.1675

Aert Jan Neefs is schuldig aan Peeter Melssens de som van 40 pattacons waarvoor hij land in molenakker tot pand stelt

Personen:

| 159-0159 |

Schepenregister 159, f° 98 r°, In marge 13.11.1694

Peeter Melssens voldaan door de advocaat Reijns voor Aert Jan Neefs als koper van de panden

Personen:

| 159-0160 |

Schepenregister 159, f° 98 v° 27.10.1675

Cornelis Jan de Crom verkocht aan Merten van den Bosch x Margriet Moons land aan de palinkstraat alsmede andere erven

Personen:

| 159-0161 |

Schepenregister 159, f° 99 v° 04.11.1675

Wouter Laureijs van Gorp is schuldig aan Jacob van de Cloot de som van 150 gld waarvoor hij de helft van een akker in Sneppel tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 159-0162 |

Schepenregister 159, f° 100 r° 12.11.1675

Digne Empsen x Jan Rombouts transporteren in belening aan Jan Wouters 'aen den heuvel' een weide in Donk

Personen:

| 159-0163 |

Schepenregister 159, f° 101 r° 11.11.1675

Cornelis Aert Schrauwen, Wuustwezel, is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 40 pattacons waarvoor hij een hooimade op het molenbos tot pand stelt

Personen:

| 159-0164 |

Schepenregister 159, f° 101 r°, In marge 06.04.1699

Christina van der Buijten x +Joan Bode gekweten door de secretaris van Elsacker voor de erfgenamen Cornelis Aert Sgrauwen

Personen:

| 159-0165 |

Schepenregister 159, f° 101 v° 11.11.1675

Jacobmijn Peeter Arnouts xx +Jan Geert de Roeije, met haar zoon Cornelis Huijbrecht Verboven, is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 260 gld waarvoor zij land in Terbeek tot pand stelt

Personen:

| 159-0166 |

Schepenregister 159, f° 101 v°, In marge 27.04.1683

secretaris van Elsacker, in naam van de kerk, die de actie heeft ingevolge transport voor schepenen dd 28.07.1682, gekweten door Jacobmijn Peeter Aernouts

Personen:

| 159-0167 |

Schepenregister 159, f° 102 v° 26.11.1675

certificatie voor Adam van Geel, molenaar, ivm door hem gemalen tarwe die hij in Antwerpen kocht, waarvoor ook zijn buur Peeter van Aerde getuigt. Tarwe werd o.m. geladen door Jan Laureijs Domus

Personen:

| 159-0168 |

Schepenregister 159, f° 103 r° s.d.

Cornelis Jan Wever stelt twee koeien in handen van Michiel van Elsacker, om verdere kosten van achterstallige dorpslasten te vermijden

Personen:

| 159-0169 |

Schepenregister 159, f° 103 v° 09.12.1675

Jacob Jan Crocx x Lisken Gabriel Peeter Joris zijn schuldig aan Jacob Kenis de som van 100 gld waarvoor hij zijn deel van hooimade op het 'schaubosch' tot pand stelt

Personen:

| 159-0170 |

Schepenregister 159, f° 103 v°, In marge 06.04.1677

Jacob Kenis voldaan door de secretaris van Elsacker betalende voor Jacob Jan Crocx cum uxore

Personen:

| 159-0171 |

Schepenregister 159, f° 104 r° 18.12.1675

Jan Geert Luijcx is schuldig aan Laureijs Wouter van Gorp de som van 100 gld waarvoor hij huis met erven en brouwerij in Huffel tot pand stelt. Item obligatie van 500 gld aan zuster Jenneken Adriaensen, begijn in Hoogstraten

Personen:

| 159-0172 |

Schepenregister 159, f° 104 r°, In marge 22.12.1682

Wouter, Peeter, Jan en Anthonis Laureijs van Gorp voldaan door Michiel Marten van Elsacker als koper van de panden

Personen:

| 159-0173 |

Schepenregister 159, f° 105 r° 18.12.1675

op verzoek van de secretaris van Elsacker begeven schepenen zich naar diens weide bij "straellien" waar schade werd toegebracht door beesten van Cornelis Heestermans, Anthonis van de Mierop en Jan Nijs van Dijeck

Personen:

| 159-0174 |

Schepenregister 159, f° 105 v° 19.12.1675

certificatie voor Jan Jan de Crom betreffende eigendom van weide in de "vlaesthoeck" en andere erven

Personen:

| 159-0175 |

Schepenregister 159, f° 106 r° 19.12.1675

Jan Jan de Crom is schuldig aan Joannes van Riethoven, brouwer in de "witte hand" in Breda, de som van 100 pattacons waarvoor hij een weide in de "vlaesthoeck" en andere erven (cfr vorige akte) tot pand stelt

Personen:

| 159-0176 |

Schepenregister 159, f° 106 r°, In marge 22.10.1696

Cornelis van Riethoven, last hebbende van zijn vader Joan van Riethoven, voldaan door de secretaris van Elsacker en Matthijs Anthonis Goosens als kopers van de panden, met consent van Jan de Crom, aanwezig

Personen:

| 159-0177 |

Schepenregister 159, f° 106 v° 11.01.1676

Cathelijn Anthonissen x +Peeter van Aecken verkocht aan Joos Jan Huijben een stede in Herseling en andere erven aldaar

| 159-0178 |

Schepenregister 159, f° 107 v° 14.01.1676

Neeltien Lambrecht Janssen x +Hendrick de Metser met haar zoon Jan Hendrick de Metser verkocht aan Cornelis Broomans akker de "waterlaet" achter de stede van Jan Crocx, met last aan mr Peeter Joerdaens

Personen:

| 159-0179 |

Schepenregister 159, f° 108 v° 14.01.1676

eerwaarde heer Adrianus Tilemans (ook Thielemans), gemachtigd van pater Cristoffel van Heetvelde, prior van het godshuis van Chartroisen - Joannes Cobbelgiers, licentiaat inde heilige godheid, plebaan van de sint peeters parochie - Joannes Daneels, bachelier (=titel in kannoniek recht), pater van het college van Standonck in Leuven; alle als proviseuers van voormeld college; hernieuwt akte notaris Moockenbergh dd 05.07.1667, waarbij vs geestelijken bekennen ontvangen te hebben van mr Adrianus van de Sande, licentiaat in de godheid, pastoor van het groot begijnhof in Leuven, de penningen en intrest van een rente van 25 gld jaarlijks, welke Cornelis Thielemans x Eva van de Sande op 12.06.1653 voor schepenen van Hoogstraten bekend hebben en bij procuratie op 23.02.1654 voor schepen van Loenhout schuldig te zijn ten behove van vs college

| 159-0180 |

Schepenregister 159, f° 109 v° 19.01.1676

Maeijken Peeter Aernout x +Aert Jan Nops verkocht circa 5 jaar geleden met haar echtgenoot aan Jan Verboven een perceel erven in hun hofstede

Personen:

| 159-0181 |

Schepenregister 159, f° 110 r° 16.01.1676

Adriaen Nijs van Tijchelt verkocht aan Jan van de Mierop x Maeijke Goosssens land in Donk

Personen:

| 159-0182 |

Schepenregister 159, f° 111 r° 20.01.1676

Peeter Peeter van der Buijten en Laureijs van der Buijten als momboor van Aert en Adriaen, de twee onbejaarde kinderen van Peeter van der Buijten, verkochten aan mr Geeraert van der Buijten een hooimade in Blaakt

Personen:

| 159-0183 |

Schepenregister 159, f° 112 r° 22.01.1676

Dillis Michielsen Schram x Neeltien Cornelis Verboven - Cornelis Cornelis Verboven - Rombout Anthonis Rombouts x Elisabeth Peeter Cornelis Verboven - Peeter Aert van Tijchelt x +Maijken Cornelis Verboven, ook als vader van zijn kinderen; verkochten aan Jan Cornelis Lenaerts een stede in de berenstraat

Personen:

| 159-0184 |

Schepenregister 159, f° 113 r° 23.01.1676

Joos Jan Huijben is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 200 gld waarvoor hij een stede in Herseling tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 159-0185 |

Schepenregister 159, f° 114 r° 24.01.1676

Jan Verboven is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 40 pattacons waarvoor hij erven in stede, gekomen van Maijken Peeter Aernouts x +Aert Jan Nops, alsmede andere erven tot pand stelt

Personen:

| 159-0186 |

Schepenregister 159, f° 114 r°, In marge 12.01.1680

Michiel van Elsacker voldaan door de weduwe en de momboors van de kinderen Jan Verboven

Personen:

| 159-0187 |

Schepenregister 159, f° 115 r° 18.01.1676

mr Peeter van Elsacker, secretaris x Joanna van Duijsel machtigen hun broer mr Michiel van Elsacker en hun zoon Jan Francois van Elsacker om erven in Zevenbergen te verkopen

Personen:

| 159-0188 |

Schepenregister 159, f° 116 r° 27.01.1676

certificatie voor Guilliam de Houlder x juffr Marie van Blanckelaers over de waarde van een stede met huis en aanhorigheden, tegenwoordig in gebruik van de weduwe en kinderen Jan van Ostaeijen, en staande op de naam van jonker Peeter van Soutelande, schout in Turnhout

| 159-0189 |

Schepenregister 159, f° 116 r° 31.01.1676

heer Bernardus van Aldenhoven pastoor, gemachtigd van Joannes van Heijmissen, abt van sint Bernaerts, en Michiel van Elsacker, notaris, mangelen erve om erve, nl het huis 'antwerpen' in Huffel en een rente van 15 loopen rogge op de panden van Cornelis Broomans en erfgenamen Adriaen Huijben in Terbeek

Personen:

| 159-0190 |

Schepenregister 159, f° 117 r° 01.02.1676

Dilis Mattijs Putcuijps en Jacob van Doren voor hem zelf en voor Anna Putcuijps x Lambrecht Staes Backer, Antwerpen, verkochten aan Mattijs Mattijs Putcuijps het vierdedeel van een beemd in de "verckenshoeck" achter Blaakt

Personen:

| 159-0191 |

Schepenregister 159, f° 117 v° 30.12.1675

Cathelijn Anthonis Wackers x +Mattijs Goosens - Anthonis, Peeter, Gabriel en Jan Mattijs Goosens - Jan Verboven x Barbara Mattijs Goosens - Anthonis Jan Wiercx x Cathelijn Mattijs Goosens; bekennen dat Jacob van de Cloot de penningen voldaan had voor de koop van een hooimade van Mattijs Goosens

Personen:

| 159-0192 |

Schepenregister 159, f° 118 r° 09.02.1676

Cornelis Raets als momboor met Jan Melchens als toeziener van de weeskinderen Willem Cristiaen Raets zijn schuldig aan Anneken Peeter Matteus Aernouts de som van 60 pattacons waarvoor zij een hooimade op de "drije buijnder " tot pand stellen

Personen:

| 159-0193 |

Schepenregister 159, f° 118 r° Naschrift 25.02.1679

Naschrift: 25.02.1679 Cornelis Peeter Matteus Aernouts als mede erfgenaam van Anneken Peeter Mattheusen voldaan door de kinderen Willem Raets

Personen:

| 159-0194 |

Schepenregister 159, f° 119 r° 15.02.1676

certificatie voor Adriaen Heijndrick van der Buijten x Cathelijn Steven Laureijssen die elders hun kost willen gaan winnen

Personen:

| 159-0195 |

Schepenregister 159, f° 119 r° en f° 119 v° 15.02.1676

borgbrief voor de toekomende kinderen van Cornelis Adriaen Nijs van Tijchelt, °Loenhout x Catelijn Cammen, °Broechem, ter bestemming van het dorp van Pulderbos, en certificatie voor vs Cornelis van Tijchelt

Personen:

| 159-0196 |

Schepenregister 159, f° 120 r° 17.02.1676

Catelijn Jan Aert der Weuwen x Cornelis Aert van Tijchelt verkochten aan Jan Adriaen Roelen een hooimade in Blaakt

Personen:

| 159-0197 |

Schepenregister 159, f° 120 v° 19.02.1676

Jan Jacob Peeter Jans als momboor met Peeter Cornelis Rennen als toeziener van de weeskinderen Jan Cornelis Rennen verkochten aan Peeter Joris Coecken en Lambrecht Cornelis Broomans een stede in Popendonk alsmede andere erven

Personen:

| 159-0198 |

Schepenregister 159, f° 121 r° 20.02.1676

Jan Wouters aan de Heuvel x Aleijt Melsen Rombouts en Jan Mattijs Goosens de oude mangelen erve om erve, erven op "hesschot acker" en erven op Donk

Personen:

| 159-0199 |

Schepenregister 159, f° 121 v° 20.02.1676

Willem Peeter Beijers x +Maeijken Adriaen Luijcx - mr Geeraert van der Buijten x Emerentia Adriaen Luijcx, ook voor hun kinderen - Geert Luijcx, ook als momboor met Jan Heuvelmans als toeziener van de weeskinderen Melssen Luijcx, ook als momboor van het voorkind Frans Luijcx en nog als momboor met Lambrechht Broomans als toeziener van de nakinderen Frans Luijcx, akkoord over de achtergelaten goederen van Maeijken Adriaen Luijcx die zij bij testament voor schepenen van Wuustwezel op 22.01.1674 overgelaten heeft aan vs Willem Beijers

Personen:

| 159-0200 |

Schepenregister 159, f° 121 v°, In marge 18.05.1677

Willem Peeter Jan Beijers betaald door mr Geeraert van der Buijten voor de kinderen Adriaen Luijcx

Personen:

| 159-0201 |

Schepenregister 159, f° 122 v° 22.02.1676

Jan Rombouts verkocht, bij overlaten van Cornelis Heijndrick Bartelmeussen, aan Jan Goris Rombouts land het "crucxken" op "molenacker"

Personen:

| 159-0202 |

Schepenregister 159, f° 123 r° s.d.

Adriaen Anthonis van Halle x Emerentiana Aert van Dongen zijn schuldig aan Cornelis Nijs van Dijck de som van 200 gld

Personen:

| 159-0203 |

Schepenregister 159, f° 124 r° 26.02.1676

Cornelis Raets en Jan Wouters verklaren ter instantie van Nicolaes Cornelissen dat in 1662, toen het huis en de schuur van vs Cornelis Raets afgebrand zijn, daarin mede de vruchten waren die vs Nicolaes Cornelissen had gewonnen op de erve de "warande" gehuurd van de vrouw van Loenhout

Personen:

| 159-0204 |

Schepenregister 159, f° 124 v° 03.03.1676

Michiel van Elsacker, gemachtigd van mr Laureijs Reijns, advocaat van de stad Antwerpen, bij procuratie van 10.01.1676, verkocht aan Michiel Bastiaen Vorselmans een perceel erven, waarbij Perijntien Cornelis van Ostaeijen x vs Michiel Vorselmans verklaart dat deze erven steeds patrimoniaal goed zullen blijven

Personen:

| 159-0205 |

Schepenregister 159, f° 126 r° 04.03.1676

schepenen verklaren dat kapitein Beaulincourt op 10 februari in het dorp is komen logeren, wil voor hem en zijn manschappen,circa 40 man, volle kost en drank en hooi en haver voor zijn paarden, waarbij hij en zijn soldaten dreigden met brand en doodslag, o.m. tegenover Arnout Adriaen van Ostaeijen

Personen:

| 159-0206 |

Schepenregister 159, f° 127 r° 04.03.1676

Peeter Gabriel Peeter Joris transporteert aan de kerk zijn recht in de kooppenningen van de verkochte en te verkopen goederen van het sterfhuis van zijn moeder +Cathelijn Dionijs van Tijchelt, ter voldoening van een obligatie van 50 gld die Huijbrecht Bode aan de kerk gegeven heeft, gepasseerd voor schepenen op 10.05.1660, met transport op 01.01.1669

Personen:

| 159-0207 |

Schepenregister 159, f° 127 v° 10.03.1676

Dingne Empsen xx +Jan Heijndrick de Crom xxx Jan Rombouts verkocht aan Peeter van Elsacker x Joanna van Duijsel erven in de palingstraat

Personen:

| 159-0208 |

Schepenregister 159, f° 128 v° 10.03.1676

zelfde verkocht aan Michiel van Elsacker erven in "huffel heijlaer" bij de "wippenbergh"

Personen:

| 159-0209 |

Schepenregister 159, f° 129 r° 11.03.1676

Cathelijn Peeter Valentijns x Nicolaes van der Saken transporteert aan Lenaert Peeter Geert van de Cloot een obligatie van 100 gld welke haar verstorven is van haar moeije +Maeijken Lenaert van Gestel (x Anthonis Guilliams) bij deling voor schepenen op 13.06.1670, en welke obligatie verleden werd door Anthonis van Aecken op 06.11.1666

Personen:

| 159-0210 |

Schepenregister 159, f° 130 v° 21.03.1676

Peeter Cornelis van Aerde is schuldig aan Cornelis Bernaert van Aecken als momboor van het weeskind van zijn zoon Cornelis Cornelis Bernaert van Aecken de som van 80 pattacons waarvoor hij een hooimade in Blaakt tot pand stelt

Personen:

| 159-0211 |

Schepenregister 159, f° 130 v°, In marge 06.12.1699

Peeter Peeter Havermans x Cornelie Cornelis Bernaerts gekweten door Peeter van Aerde

Personen:

| 159-0212 |

Schepenregister 159, f° 131 v° 30.03.1676

Cornelis van Aecken voor een helft - Geijsbrecht Gabriel Peeter Joris - Jacob Jan Crock x Elisabeth Gabriel Peeter Joris - Jan Crock als momboor van de kinderen Bastiaen Crock x +Dingne Gabriel Peeter Joris - item voor het weeskind Jan Heijndrick de Metser x vs +Dingne Gabriel Peeter Joris - item item voor Peeter en Jan Gabriel Peeter Joris; kinderen en kindskinderen van het voorbed +Cathelijn Dionijs van Tijchelt x +Gabriel Peeter Joris; - Joos Cornelis van Aecken - Joos Jan Huijben x Cornelie Cornelis van Aecken - item voor Tanneken Cornelis van Aecken; kinderen van het nabed vs +Cathelijn Dionijs van Tijchelt x Cornelis van Aecken; verkochten aan Jan Cornelis Neefs een beemd in Popendonk

Personen:

| 159-0213 |

Schepenregister 159, f° 132 v° 14.04.1676

passeerbrief voor Jan Willem de Visser

Personen:

| 159-0214 |

Schepenregister 159, f° 133 r° 15.04.1676

Dingne Empsen xx Jan Heijndrick de Crom xxx Jan Rombouts verkocht aan Adriaen Bastiaen Theeus erven in de berenstraat

Personen:

| 159-0215 |

Schepenregister 159, f° 133 v° 27.04.1676

Jan Merten Vermuijden, Brecht, verkocht aan Niclaes Mattijs Putcuijps, Brecht, het achtste deel van een beemd in de "verckenshoeck"

Personen:

| 159-0216 |

Schepenregister 159, f° 134 r° 27.04.1676

Joannes Baptist van Nedervenne, priester, pastoor van Meerle, ook voor zijn broer Cornelis van Nedervenne, pastoor van Teteringen, Breda, en Huijbrecht Bode als momboor van de weeskinderen +mr Joannis van Nedervenne, gewezen practisijn in Breda, assigneren, ter verhoging van de som van 200 gld geassigneerd op de goederen van comparanten in Eil, Ravels, ten behoeve van heer Hermanus van Nedervenne, een som van 1000 gld op hun goederen in Loenhout, welke vs Hermanus mede in overdeeldheid toebehoren, nl land in het "liesschot", land bij Hecht, hooimade in Blaakt, hooimade in het "hoochbosch"

| 159-0217 |

Schepenregister 159, f° 135 v° 29.04.1676

Joanna van Duijsel x +Peeter van Elsacker, ook als momberesse van haar kinderen, machtigt sr Cornelis van Berghen, Zevenbergen, om aldaar de verkochte goederen op te dragen (cfr f° 115 r°) aan advokaat Laerhoven

Personen:

| 159-0218 |

Schepenregister 159, f° 136 v° 01.05.1676

certificatie voor Adriaen Matteus Arnouts, Zundert, °Loenhout, postulerend voor het geecht van Zundert, en wiens vader schepen en burgemeester in Loenhout is geweest

Personen:

| 159-0219 |

Schepenregister 159, f° 137 r° 04.05.1676

Frans Cornelis Terre x Cathelijn van Ham, ook voor Paesschijne en Cornelia Jan van Ham, jonge dochters, verkocht aan Jan Geert Luijcx drie weiden in "straelien"

Personen:

| 159-0220 |

Schepenregister 159, f° 137 v° 04.05.1676

Jacob Jan Crocx x Lisken Gabriel Peeter Joris zijn schuldig aan Jacob Kenis de som van 50 gld waarvoor zij hun deel in een hooimade op het "schoubosch" tot pand stellen

Personen:

| 159-0221 |

Schepenregister 159, f° 137 v°, In marge 06.04.1677

Jacob Kenis voldaan door de secretaris van Elsacker betalend voor Jacob Jan Crocx cum uxore

Personen:

| 159-0222 |

Schepenregister 159, f° 138 r° 05.05.1676

Laureijs Peeter van der Buijteen als momboor van de kinderen Geert Peeter van der Buijten en Cornelis van Elsacker verkochten aan Joos Bernaert van Aecken een bos op de "heijbaert"

Personen:

| 159-0223 |

Schepenregister 159, f° 138 v° 15.05.1676

Joanna van Duijsel x +Peeter van Elsacker, ook als momberesse van haar kinderen, idem f° 135 v°

Personen:

| 159-0224 |

Schepenregister 159, f° 139 v° 10.06.1676

Adriaen Cornelis Maes en Jan Ditvorsch, gemachtigd van hun huisvrouwen en consorten, erfgenamen van +Dionijs Cornelis Adriaen Diels, procuratie Bergen op Zoom, notaris Adriaen van der Kreke, dd 06.06.1676, transporteren aan Jan Heuvelmans de kooppenningen van een perceel erven in Popendonk dat zij verkochten, bij overlating van Michiel van Elsacker, aan Huijbrecht Heijndrick Waghemaker

Personen:

| 159-0225 |

Schepenregister 159, f° 140 r° 11.06.1676

juffr Goedela Conen x +sr Joan Marcelli - sr Marcellus Marcelli, ook voor zijn broer en zusters - juffr Marie Marcelli x +sr Arnoldus Verborchstadt; machtigen sr Peeter Marcelli, secretaris van Oevel, om op te dragen aan hun resp zwager en oom sr Jan Claes zekere erven in Geel

Personen:

| 159-0226 |

Schepenregister 159, f° 140 v° 18.06.1676

certificatie voor Heijndrick van Elsacker, zoon van de overleden secretaris, jongman, die naar Frankrijk of elders wil om aldaar de talen te leren

Personen:

| 159-0227 |

Schepenregister 159, f° 141 v° 22.06.1676

Geert Anthonis van Aecken verkocht aan Jacob Geert van de Cloot erven in Sneppel in de "mosvoorden" alsmede andere erven

Personen:

| 159-0228 |

Schepenregister 159, f° 142 r° 01.07.1676

Neeltien Jan Aertsen x Cornelis Heijndrick Daniels verkocht aan Cornelis Aert van Tijchelt de helft van de "peracker" waarvan de wederhelft toekomt aan Dingne Jan Aertsen alsmede andere erven

Personen:

| 159-0229 |

Schepenregister 159, f° 143 r° 01.07.1676

Christiaen Jan Vorselmans - Maeijken Jan Vorselmans - Jan Michiel van Antwerpen - Maeijken Michiel van Antwerpen x Jan Cornelis Lenaerts - Catelijn Michiel van Antwerpen; de drie laatsten kinderen van Michiel Peeter van Antwerpen x +Barbara Jan Vorselmans, en vs Christiaen Jan Vorselmans als momboor van hun drie onbejaarde kinderen, genaamd Sanneken, Michiel en Cornelis Michiel van Antwerpen en nog als momboor van het weeskind Anneken Jan Vorselmans - samen ook voor Margriete de natuurlijke voordochter van vs Anneken Jan Vorselmans, minderjarig en buiten het dorp wonende; kinderen en kindskinderen van +Jan Vorselmans x Elisabeth Michiel van Elsacker; verkochten aan Jan Mattijs Vorselmans erven in Donk

Personen:

| 159-0230 |

Schepenregister 159, f° 144 r° 07.07.1676

Geert Adriaen Luijcx als momboor van het weeskind +Frans Adriaen Luijcx x +Dingne Cornelis Adriaensen transporteert aan Adriaentien Cornelis Broomans xx +Frans Luijcx het weeskinds deel in een stede op het oosteinde

Personen:

| 159-0231 |

Schepenregister 159, f° 145 r° 09.07.1676

Jan Nijs van Dijck is schuldig aan de priorin van sint magrietendael de som van 100 gld waarvoor hij tot pand stelt de helft van een stede op het oosteinde waarvan de wederhelft toekomt aan Joos en Catelijn Nijs van Dijck, alsmede erven op "sneppel acker"

Personen:

| 159-0232 |

Schepenregister 159, f° 146 r° 09.07.1676

Cornelis Verheijden over de koe die hij in handen heeft gesteld van Michiel van Elsacker tot voldoening van de dorpslasten, en die hij voor de melk zelf onderhoudt

| 159-0233 |

Schepenregister 159, f° 146 v° 11.07.1676

Geert Adriaen Luijcx als momboor met Lambrecht Broomans als toeziener van de weeskinderen +Frans Adriaen Luijcx x Adriaentien Cornelis Broomans zijn schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 40 pattacons waarvoor zij het gerecht vierdedeel van vs kinderen in een stede in Vorsingers tot pand stellen

Personen:

| 159-0234 |

Schepenregister 159, f° 146 v°, In marge 26.01.1696

Christina van der Buijten x +Joan Bode gekweten door Geert Frans Luijcx

Personen:

| 159-0235 |

Schepenregister 159, f° 147 v° 13.07.1676

Peeter Cornelis van Elsacker, procureur, gemachtigd van mr Peeter van Elsacker, procuratie notaris Michiel van Elsacker dd 03.04.1676, hernieuwt akte waarbij Peeter van Elsacker, secretaris, tot verzekering van de obligatie van 500 pattacons aan Peeter van Beeck, secretaris van Wuustwezel, zijn beemd de "robracht" aan de blaakt tot pand stelt, benevens de panden in Zevenbergen die hij reeds verbonden heeft

Personen:

| 159-0236 |

Schepenregister 159, f° 148 v° 23.07.1676

op verzoek van Jan Geert Sijmon Luijcx begeven schepenen zich naar de erven van Michiel van Elsacker in "huffel heijlaer" inzake vaststelling van het aantal hopen graan die zich tussen de 'thiende hopen' bevonden

| 159-0237 |

Schepenregister 159, f° 149 r° 23.07.1676

item op verzoek van Jacob Kenis, tiendepachter van het huffels kwartier

| 159-0238 |

Schepenregister 159, f° 149 v° 28.07.1676

Cornelis van Elsacker, stadhouder, is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 150 gld waarvoor hij erven in "huffel heijlaer" tot pand stelt

Personen:

| 159-0239 |

Schepenregister 159, f° 150 v° 12.08.1676

Peeter Bastiaen Vorselmans is schuldig aan Peeter Melsen Rombouts de som van 100 gld waarvoor hij zijn stede in Donk tot pand stelt

Personen:

| 159-0240 |

Schepenregister 159, f° 151 r° 29.08.1676

Barbel Mattijs Goosens x Jan Verboven verkocht aan Peeter Cornelis Broomans erven op "hesschot acker"

Personen:

| 159-0241 |

Schepenregister 159, f° 151 r°, In marge 25.10.1687

Barbel Mattijs Goosens x +Jan Verboven betaald door Peeter Cornelis Broomans

Personen:

| 159-0242 |

Schepenregister 159, f° 152 r° 15.09.1676

Gijesbrecht Claesen, St Lenaerts, verkocht aan Jan Cornelis Lenaerts een hooimade in Blaakt

| 159-0243 |

Schepenregister 159, f° 152 v° 26.09.1676

Jan Gabriel Goris als momboor van de weeskinderen Adriaen Jacob Theeus x +Adriaentien Gabriel Goris en als momboor van de weeskinderen Anthonis Gabriel Jan Huijbs x +Elisabeth Gabriel Goris is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 600 gld, geleend geld ten behoeve van vs weeskinderen, ten einde een obligatie van 500 gld welke heer Jacobus Anthonis de Witte op vs kinderen was heffende af te lossen

Personen:

| 159-0244 |

Schepenregister 159, f° 154 v° 28.06.1676

Michiel van Elsacker en Margriete Moons x Merten van den Bossche mangelen erve om erve, het huis "antwerpen", verkregen bij mangeling tegen de pastoor op 31.01.1676, en erven aan de hofstede van Michiel van Elsacker

Personen:

| 159-0245 |

Schepenregister 159, f° 156 r° 06.10.1676

op verzoek van Adriaen Bastiaens van Calmthout begeven schepenen zich naar de beemden de "engelers" bij de "rijt" waar zij vaststellen dat deze zijn begraasd door beesten en aldus schade werd aangericht

| 159-0246 |

Schepenregister 159, f° 156 v° 07.10.1676

Adriaen Jacob Theus verkocht aan Lenaert Huijbrecht Heijndricx x Maeijken Jacob Theus, de koop overgenomen hebbende van Anthonis Jan Wiercx, het vierde deel van een stede in Sneppel

Personen:

| 159-0247 |

Schepenregister 159, f° 157 v° 12.10.1676

Roelant Jacob Thomas, 27j, getuigt op verzoek van Jacobmijn Peeter Arnouts x +Jan Geert de Roije over levering van koren aan het klooster van Sint Bernaerts in Antwerpen en welke hij in 1671 deed als toenmalig knecht van Jan Geert de Roije

Personen:

| 159-0248 |

Schepenregister 159, f° 158 v° 16.10.1676

passeerbrief voor sr Marcellus Marcelli, schout

Personen:

| 159-0249 |

Schepenregister 159, f° 159 r° 16.10.1676

item voor Michiel van Elsacker

Personen:

| 159-0250 |

Schepenregister 159, f° 159 r° 16.10.1676

item voor Jan Francois van Elsacker, secretaris

Personen:

| 159-0251 |

Schepenregister 159, f° 159 r° 24.10.1676

item Gillis Swaghemakers

Personen:

| 159-0252 |

Schepenregister 159, f° 159 v° 26.10.1676

Jan Cornelis Neefs is schuldig aan Anthonis Guilliams de som van 230 gld van geleend geld, eensdeels dienende voor de koop van erven in Popendonk van Cornelis Adriaen van Aken x +Catelijn Dionijs van Tijchelt, waarvoor hij vs goederen tot pand stelt alsmede erven de "streip" in Popendonk

Personen:

| 159-0253 |

Schepenregister 159, f° 159 v°, In marge 09.12.1692

Jacobmijntien Anthonis Guilliams x Adriaen Peeter Vermeeren voor de helft betaald

Personen:

| 159-0254 |

Schepenregister 159, 26.03.1701

Peter Peter Aert van Tijchelt, zoon van Ijken Anthonis Guilliams, voldaan van de andere helft door Adriaen Cornelis van Tijchelt x Dingne Jan Cornelis Neefs

Personen:

| 159-0255 |

Schepenregister 159, f° 160 v° 30.10.1676

certificatie voor Denijs Adriaen Denijs, °Loenhout, jongman, waarvan schepenen nooit gehoord hebben dat hij ooit in het huwelijk zou zijn getreden

Personen:

| 159-0256 |

Schepenregister 159, f° 161 r° 30.10.1676

Peeter Geert van der Buijten, kuiper, minderjarig, met zijn momboor Laureijs Peeter van der Buijten, is schuldig aan zijn stiefmoedeer Maeijken Aertsen x +Geert van der Buijten de som van 80 gld, deels dienende om gereedschap te kopen voor zijn ambacht en deels om de dienst die hij aan de militairen van de verenigde provincies beloofd had af te kopen, en waarvoor hij zijn derdedeel in een hooimade in Blaakt tot pand stelt

Personen:

| 159-0257 |

Schepenregister 159, f° 161 r°, In marge 18.02.1696

Maeijken Aertsen xx +Geert Peeter van der Buijten gekweten door Peeter van der Buijten

Personen:

| 159-0258 |

Schepenregister 159, f° 161 v° 03.11.1676

Jan Jan Cornelis Goris x Anneken Jacob Claesen verkochten aan Anthonis Matthijs Goosens land aan de "breebeke" alsmede andere erven

Personen:

| 159-0259 |

Schepenregister 159, f° 161 v°, In marge 13.11.1677

Jan Cornelis Goris x Anneken Jacob Claesen voldaan door Anthonis Matthijs Goosens, o.m. mits het verlijden door laatstgenoemde van een obligatie van 400 gld aan sr Peeter Noeijs

Personen:

| 159-0260 |

Schepenregister 159, f° 163 r° 04.11.1676

Michiel Bastiaen Vorselmans x Perijntien Cornelis van Ostaeijen zijn schuldig aan Laureijs Wouter van Gorp als vader van Anthonis Laureijs van Gorp de som van 20 pattacons waarvoor zij erven in Sneppel tot pand stellen

Personen:

| 159-0261 |

Schepenregister 159, f° 163 v° 07.11.1676

Adriaen Mattheus Adriaen Theeus - Maeijken Mattheus Adriaen Theeus x Jan de Cort - Christijntien Mattheus Adriaen Theeus x Cornelis Maes; verkochten aan Peeter Aert Jacobs x Neeltien Adriaen van Aken, resp. hun stiefvader en moeder, erven in het "hencxblock" en andere erven

Personen:

| 159-0262 |

Schepenregister 159, f° 165 r° 23.11.1676

certificatie voor Goris Anthonis Conincx, °Loenhout, die in Loenhout heeft gewoond tot de ouderdom van ca 20 jaren

Personen:

| 159-0263 |

Schepenregister 159, f° 165 v° 24.11.1676

Jan Cornelis Jacobs is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 50 gld waarvoor hij erven aan de "popendoncxse acker" tot pand stelt

Personen:

| 159-0264 |

Schepenregister 159, f° 165 v°, In marge 19.05.1690

Jan Bode gekweten door de secretaris van Elsacker voor het sterfhuis Jan Cornelis Jacobs

Personen:

| 159-0265 |

Schepenregister 159, f° 166 r° 25.11.1676

Steven Laureijs Rombouts, ratificeert zijn testament dd 14.06.1673 voor schepenen van Loenhout, wil dat de tafel van de H Geest na zijn dood alzulke som zal krijgen als deze tafel reeds uitgegeven heeft en nog zal uitgeven terzake Jenneken, Laureijs en Heijndrick, de drie onmondige kinderen van zijn dochter Catelijn x Adriaen Heijndrick van der Buijten

Personen:

| 159-0266 |

Schepenregister 159, f° 167 r° 02.12.1676

Joris Jan Deurens, ook voor zijn broer Peeter Jan Deurens, en Neeltien Jan Deurens x +Jan Goris Donckers met haar zoon Jan Jan Donckers verkochten aan Geeraert Adriaen Luijcx het akkerken "eckers poel" aan de perstraat

Personen:

| 159-0267 |

Schepenregister 159, f° 167 v° 09.12.1676

Jan Anthonis Schoofs is schuldig aan Peeter Vermeiren als H Geestmr de som van 40 gld. Adriaen Mattijs Weerts stelt zich borg en stelt erven het "hoefken" in Popendonk tot pand

Personen:

| 159-0268 |

Schepenregister 159, f° 168 v° 14.12.1676

Cornelis Cornelis Crock, Roosendaal, verklaart voor een termij van 7 jaren te huren van Adriaen Heijnen Potter als momboor van de weeskinderen … een stede in Roosendaal in het gehucht Moenhout, en waarbij tot betaling van de huurpenningen hij erven in Popendonk, grenzend aan de erven van zijn moeder Adriaentien Cornelis Neefs, tot pand stelt, en Jan Cornelis Jacobs, zijn stiefvader en Cornelis Jan Arnouts, zijn zwager, zich eveneens borg stellen

Personen:

| 159-0269 |

Schepenregister 159, f° 169 v° 14.12.1676

Maeijken Peeter Verbocht verkocht aan haar broer Niclaes Peeter Verbocht een stede in Neerven

Personen:

| 159-0270 |

Schepenregister 159, f° 170 r° 14.12.1676

Lenaert Huijbrecht Heijndricx x Maeijken Jacob Theeus zijn schuldig aan Cornelis, Gabriel en Anne Anthonis Hoefkens, alle wnde Brecht, de som van 200 gld waarvoor zij hun vierdedeel in een stede in Sneppel tot pand stellen, welke verkregen werd bij koop tegen hun broer en zwager Adriaen Jacob Theeus

Personen:

| 159-0271 |

Schepenregister 159, f° 171 r° 14.12.1676

zelfde comparanten zijn schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 100 gld waarvoor zij het vierdedeel van een stede in Sneppel tot pand stellen

Personen:

| 159-0272 |

Schepenregister 159, f° 171 r°, In marge 11.04.1701

Christine van der Buijten x +Joan Bode gekweten door Lenaert Huijbrecht Heijndricx

Personen:

| 159-0273 |

Schepenregister 159, f° 171 v° 22.12.1676

Jan van den Cloot is schuldig aan Peeter Melsen Rombouts de som van 40 pattacons waarvoor hij erven in de katerstraat tot pand stelt

Personen:

| 159-0274 |

Schepenregister 159, f° 172 v° 23.12.1676

Jan en Aert Jan Aert der Weeuwen verkochten aan Jan Adriaen Roelen hun derdedeelen in een hooimade in Blaakt en waarbij het resterende derdedeel door koper reeds gekocht was van Catelijn Jan Aert der Weeuwen

Personen:

| 159-0275 |

Schepenregister 159, f° 173 r° 02.01.1677

Geert Heijndrick Bertelmeeusen verkocht aan zijn broer Jan Heijndrick Bertelmeeusen erven aan de "tongelberch"

Personen:

| 159-0276 |

Schepenregister 159, f° 173 r°, In marge 05.07.1678

Geert Herijndrick Bertelmeeusen voldaan door zijn broer Jan

Personen:

| 159-0277 |

Schepenregister 159, f° 173 v° 11.01.1677

Jan Matthijs Vorselmans x Margriet Jan Heijndrick de Crom verklaart zich te onthouden van het sterfhuis +Dingne Empsen

Personen:

| 159-0278 |

Schepenregister 159, f° 174 r° 18.01.1677

Claes Peeter Verbocht x Jenneken Bastiaen Theeus verkochten aan Aert Robrecht van Gilse x Jenneken Niclaes Heijbloms, de koop overgenomen hebbende van Jacob Kenis, een stede in de berenstraat alsmede andere erven

Personen:

| 159-0279 |

Schepenregister 159, f° 174 v° 18.01.1677

Cornelis Verheijden x Elisabeth Gabriel Goris verkochten aan Aert Robrecht van Gilse x Jenneken Niclaes Heijbloms erven aan het "oosteneijnde"

Personen:

| 159-0280 |

Schepenregister 159, f° 175 r° 18.01.1677

Neeltien Jan Lippens x +Claes Jan Claesen belooft te betalen aan Michiel van Elsacker de som van 14 gld …

Personen:

| 159-0281 |

Schepenregister 159, f° 175 r° 29.01.1677

Elisabeth Joos Jan Luijcx, jonge dochter, is schuldig aan Jan Heijndrick Bertelmeeusen de som van 80 gld, gesproten uit twee obligaties verleden door Joos Jan Luijcx, en waarvoor zij erven in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 159-0282 |

Schepenregister 159, f° 175 v° 01.02.1677

Jan Jan Lucas en Cornelis Merten Buijens x Cathelijn Jan Lucas verkochten aan Adriaen Vermeiren de helft van erven de "creijen" in Popendonk en waarvan de andere helft toekomt de weeskinderen Jacob Mertens en Michiel Jan Bode

Personen:

| 159-0283 |

Schepenregister 159, f° 176 r° 22.02.1677

Cornelis Peeters x Dingne Jan Nijs van Tijchelt zijn schuldig aan Pauwels Diercken de som van 40 pattacons waarvoor zij een stede bij de kerk tot pand stellen

Personen:

| 159-0284 |

Schepenregister 159, f° 176 r°, In marge 18.12.1679

Naes Jan Naes x Lisken Pauwels Diercken voldaan door Cornelis Peeters

Personen:

| 159-0285 |

Schepenregister 159, f° 176 v° 22.02.1677

Adriaen Luijcx is schuldig aan Anneken Peeter Matteus Arnouts, dochter van +Marie Jan Lodewijcx, de som van 40 pattacons waarvoor zij de akker de "engeleir" achter de kerk tot pand stelt

Personen:

| 159-0286 |

Schepenregister 159, f° 176 v°, In marge 25.02.1679

Cornelis Peeter Matteus Arnouts en Adriaen Laureijs Cornelissen x Marie Peeter Matteus Arnouts als erfgenamen van Anneken Peeter Matteus Arnouts verklaren dat de actie ten dele is gevallen aan Matteus Peeter Matteus Arnouts

Personen:

| 159-0287 |

Schepenregister 159, f° 177 r° 25.02.1677

schepenen machtigen, in naam van de kerk en de tafel van de H Geest, Jan Nijs van Deijck, kerkmr, om in Breda het legaat van Alijt Bertels x +Bernaert Jan van Schermbeeck te ontvangen

Personen:

| 159-0288 |

Schepenregister 159, f° 177 r° 27.02.1677

Merten Peeter Mertens, Wuustwezel x Maeijken Cornelis Aert Nops verkochten aan Willem Heijndrick Bertelmeusen erven in de "beecxse acker"

Personen:

| 159-0289 |

Schepenregister 159, f° 177 v° 27.02.1677

zelfde comparenten verkochten aan Jacob Geert van de Cloot erven in de "mosvoorden"

Personen:

| 159-0290 |