Schepenregisters deel 157 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 157

Schepenregister 157, f° 1 r° 06.06.1665

Cornelis Jan Arnouts is schuldig aan Jan Antonis van Ditfort de som van 100 gld waarvoor hij erven in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 157-0001 |

Schepenregister 157, f° 1 r°, In marge 30.10.1679

Anthonis Antonis van Ditfort als momboor van de kinderen Jan Antonis van Ditfort gekweten door Cornelis Jan Arnouts

Personen:

| 157-0002 |

Schepenregister 157, f° 1 v° 08.06.1665

Catelijn Adriaen Peeter Jans x Adriaen Adriaensen verkocht aan Dilis de Crom deel van de "hulsacker" bij de "laren" of "vogelsanck"

Personen:

| 157-0003 |

Schepenregister 157, f° 2 r° 13.06.1665

certificatie voor Margriet van Haut, haar bezig houdende met de chirurgie, woont sedert enige jaren in Loenhout

| 157-0004 |

Schepenregister 157, f° 2 v° 23.06.1665

Adriaen Adriaen Peeter Jans, Zeeland, verkocht aan Adriaen Adriaensen land in Popendonk

Personen:

| 157-0005 |

Schepenregister 157, f° 3 r° 25.06.1665

Jan Cornelis Rennen x Catelijn Jacob Peeter Jans zijn schuldig aan Adriaen Adriaen Peeter Jans, Zeeland, de som van 284 gld terzake koop van erven waarvoor hij zelfde land in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 157-0006 |

Schepenregister 157, f° 3 r°, In marge 16.08.1666

Adriaen Adriaen Peeter Jans gekweten door Jan Cornelis Rennen

Personen:

| 157-0007 |

Schepenregister 157, f° 3 v° 26.06.1665

Jenneken Willem Anxten xx +Jan Adriaen van Ostaeijen - Adriaen Jan van Ostaeijen uit het eerste bed, ook als momboor van zijn zuster Maeijken Jan van Ostaeijen - Arnout Cornelis van Ostaeijen als momboor van de kinderen uit het tweede bed - Arnout Adriaen van Osstaeijen als momboor van de weeskinderen van het derde bed waarvan vs Jenneken moeder is; akkoord over sterfhuis

Personen:

| 157-0008 |

Schepenregister 157, f° 4 r° 02.07.1665

mr Jacobus Geerardij, notaris en procureur, Brecht, gemachtigd van mr Adriaen Wachtmans, secretaris, Brecht, hernieuwt schepenbrief Brecht waarbij Adriaen Wachtmans schuldig is aan Cornelis Heijndricx, waard in de "vier heemskinderen" op de paardemarkt in Antwerpen x Magdalena Putcuijps, de som van 525 gld waarvoor hij ondermeer erven in Loenhout tot pand stelt

Personen:

| 157-0009 |

Schepenregister 157, f° 5 r° 11.07.1665

sr Joan Marcellij als rentmeester van de vrouw van Loenhout doet cijnspanden van de vrouwe van Loenhout bezetten, meer bepaald stede met huis in Donk in handen van Geert Frans van der Buijten

Personen:

| 157-0010 |

Schepenregister 157, f° 6 v° Geertruijt

Cornelissen x +Dionijs Jan Nijs van Tijchelt getuigt, op verzoek van Laureijs Antonis Rombouts, dat zij enige jaren terug in belening gegeven had aan Jacob Jan Nijs van Tijchelt land de "pollepel" en dat gekocht werd door Laureijs Antonis Rombouts

Personen:

| 157-0011 |

Schepenregister 157, f° 7 r° 31.08.1665

sr Joan Marcellij verkocht aan Michiel van Elsacker stede met huis in Donk in handen geweest zijnde van Geert Frans van der Buijten

Personen:

| 157-0012 |

Schepenregister 157, f° 7 v° 20.08.1665

Michiel Adriaensen is schuldig aan Engel Wackers de som van 40 pattacons waarvoor hij erven de "ast" in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 157-0013 |

Schepenregister 157, f° 7 v°, In marge 27.03.1696

Daniel Jacob Kenis gekweten door de secretaris van Elsacker voor Luijcas Anthonissen als koper van de panden

Personen:

| 157-0014 |

Schepenregister 157, f° 8 r° 01.09.1665

Jan Jan de Crom is schuldig aan Lenaert Frans Havermans, Brecht, de som van 90 gld terzake mangeling van paarden waarvoor hij zijn helft in huis in Huffel tot pand stelt en waarbij de andere helft van vs huis toekomt aan het weeskind Willem Jan de Crom

Personen:

| 157-0015 |

Schepenregister 157, f° 8 v° 03.10.1665

Peeter Janssen is schuldig aan sr Joan Marcellij de som van 120 gld waarvoor hij de helft van stede aan de hoenderstraat in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 157-0016 |

Schepenregister 157, f° 8 v°, In marge 24.11.1677

Peeter Janssen kwijt schuld

| 157-0017 |

Schepenregister 157, f° 9 r° 03.10.1665

Cristiaen Jan Vorselmans x Maeijken Heijndrick Engelen zijn schuldig aan Peeter Melsens de som van 100 gld waarvoor zij weide in Neerven tot pand stellen

Personen:

| 157-0018 |

Schepenregister 157, f° 10 r° 13.10.1665

Adriaentien Laureijs Nauts x +Peeter Cornelis Peeter Denis xx Goris Gabrielsen en Jan Cornelis Peeter Denis als momboor met Adriaen Sijmons als toeziener van de twee weeskinderen; akkoord over onderhoud

Personen:

| 157-0019 |

Schepenregister 157, f° 11 r° 16.10.1665

Jan Jan Cornelis Goris is schuldig aan de weeskinderen +Dionijs Jan Cornelis Goris de som van 200 gld waarvoor hij weide aan het "gedeeld huffel heijlaer" tot pand stelt

Personen:

| 157-0020 |

Schepenregister 157, f° 11 v° 23.10.1665

mr Peeter van Beeck, secretaris van Wuustwezel, gemachtigd van heer Wijnand, graaf van Glijmes etc, hernieuwt schepenbrief Antwerpen 20.10.1665, waarbij graaf Wijnand aan mr Peeter van Elsacker, secretaris in Loenhout, bekent getransporteerd te hebben leen en laat hof in Loenhout, adelijk stamhuis genaamd "thof van den wijngaerde", hoeven in groot en klein Neerven en andere

Personen:

| 157-0021 |

Schepenregister 157, f° 11 v°, In marge 09.12.1665

akte gecassert mits gevest voor schepenen van Antwerpen op 30.10.1665

| 157-0022 |

Schepenregister 157, f° 14 r° 03.11.1665

Laureijs Peeter van der Buijten is schuldig aan Antonis Goosens, Wuustwezel, de som van 100 gld waarvoor hij zijn kindsdeel in stede met huis in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 157-0023 |

Schepenregister 157, f° 14 r°, In marge 21.09.1672

Antonis Goosens voldaan

| 157-0024 |

Schepenregister 157, f° 14 v° 05.11.1665

Neeltien Cornelissen x Cornelis Claes Segers - Niclaes Peeters - Adriaen en Peeter Antonissen en Jenneken Antonissen x Jan Jan Aerts der Weuwen; alle als moeder, halve en hele broers en zuster van +Cornelis Antonissen; vergeven Willem Peeter Quirijnen van het ongeluk dat aan +Cornelis Antonissen circa 11 jaren geleden is geschied, waarbij betrokkenen, samen met inwoners van Loenhout, Hoogstraten, Brecht, Zundert e.a., in een gezamenlijke jacht op een wolf in de bossen, betrokken waren en Willem Peeter Quirijnen de vs +Cornelis Antonissen in de buik had geschoten, waarna deze overleden is

Personen:

| 157-0025 |

Schepenregister 157, f° 15 v° 14.11.1665

Barbel Adriaen van Aecken x Antonis Adriaen Berthelmeeuseen verkocht aan Jan Wouter Timmerman land in Sneppel bij de "vudels"

Personen:

| 157-0026 |

Schepenregister 157, f° 16 r° 14.11.1665

Jan Wouter Timmerman verkocht aan Jan Cornelis Lenaerts land in Sneppel bij "buijtelaer acker"

Personen:

| 157-0027 |

Schepenregister 157, f° 16 v° 21.11.1665

Adriaen Heijndrick van der Buijten verkocht aan Cornelis Jacob Crock erven in Popendonk in de stede gekomen van Cornelis Neefs

Personen:

| 157-0028 |

Schepenregister 157, f° 17 r° 21.11.1665

Cornelis Jacob Crock is schuldig aan de kinderen Jan Adriaen de Clercq waarvan moeder was +Barbara Bruls de som van 89 gld 13 st waarvoor hij zijn stede met huis in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 157-0029 |

Schepenregister 157, f° 17 r°, In marge 11.06.1674

Sijmon Cornelis van Antwerpen x Elisabeth Jan Clercken, ook voor Anneken Jan Clercken, gekweten door secr van Elsacker

Personen:

| 157-0030 |

Schepenregister 157, f° 17 r°, In marge s.d.

nota: dit geld is gekomen uit het sterfhuis Thomas Bruls

Personen:

| 157-0031 |

Schepenregister 157, f° 17 v° 21.11.1665

Cornelis Jacob Crock is schuldig aan de H Geest tot Loenhout de som van 130 gld waarvoor hij zijn stede met huis in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 157-0032 |

Schepenregister 157, f° 18 v° 25.11.1665

Anneken Jacobs x Adriaen Schoofs machtigt haar man om in Tongerloo met de mede erfgenamen van haar moeder +Catelijn Huijbrechts de verkochte erfelijke goederen te transporteren

Personen:

| 157-0033 |

Schepenregister 157, f° 19 r° 25.11.1665

Jan de Wijse verkocht aan Jacob Lenaert Proost x Tanneken Cornelissen een weide in Popendonk ontrent de "molenboschvonder"

Personen:

| 157-0034 |

Schepenregister 157, f° 19 v° 24.11.1665

Jan Aert Rennen verkocht aan Arnout Adriaen van Ostaeijen erven in de "mosvoorden" bij "eltiens pat"

Personen:

| 157-0035 |

Schepenregister 157, f° 19 v° 24.11.1665

Jan Aert Rennen als momboor van de kinderen Peeter Aert Rennen verkocht aan Lambrecht van Staeijen beemd in de "mosvoorden"

Personen:

| 157-0036 |

Schepenregister 157, f° 20 r° 26.11.1665

Antonette van Nieuwenhuijse x +Jan van Ham verkocht aan juffr Agnes Huijbrechts een erfelijke rente van 14 Kgld op haar woonhuis in Huffel, op akker de "meerbulck" bij molenakker, op helft van een tiende waarvan de andere helft toekomt Jan Antonis Conincx geheven op verscheidene percelen erven en genaamd de 'mostaertthiende'

Personen:

| 157-0037 |

Schepenregister 157, f° 21 r° 01.12.1665

Peeter Dionijs van Dijck is schuldig aan de drie kinderen Peeter Cornelis Boeren genaamd Jan, Elisabeth en Tanneken de som van 558 gld 7 st 2 oort boven nog 48 gld 4 st intrest waarvoor hij stede met huis in Neerven tot pand stelt en andere erven

Personen:

| 157-0038 |

Schepenregister 157, f° 21 r°, In marge 08.05.1666

Elisabeth Peeter Boeren x Peeter Heijndricx betaald door Peeter Dionijs van Dijck

Personen:

| 157-0039 |

Schepenregister 157, f° 21 r°, In marge: 08.05.1668

Jan Lodewijckx als momboor van Tanneken Peeter Boeren betaald door Peeter Dionijs van Dijck

Personen:

| 157-0040 |

Schepenregister 157, f° 22 v° 09.12.1665

mr Peeter van Beeck, secretaris van Wuustwezel, gemachtigd van heer Wijnand, graaf van Glijmes etc, hernieuwt schepenbrief Antwerpen 30.10.1665, waarbij heer Wijnand aan Peeter van Elsacker, secretaris van Loenhout, leen en laathof transporteert alsmede andere goederen (cfr f° 11 v°)

Personen:

| 157-0041 |

Schepenregister 157, f° 25 r° 14.12.1665

Adriaen de Haen x +Adriaentien Adriaensen en Cornelis Broomans als momboor met Peeter Jan Ooms als toeziener van de kinderen verkochten aan Joos Vermeeren land in Terbeek in de stede gekomen van Adriaen Vermeeren de oude in "boets hof"

Personen:

| 157-0042 |

Schepenregister 157, f° 25 v° 14.12.1665

zelfden verkochten aan Adriaen Jan Huijben land achter de "beecxzse acker" in het blok "verloren cost"

Personen:

| 157-0043 |

Schepenregister 157, f° 26 r° 29.12.1665

Jan Aert der Weuwen is schuldig aan Engel Antonij Wackers de som van 32 ducatons waarvoor hij akker de "perre" tot pand stelt

Personen:

| 157-0044 |

Schepenregister 157, f° 26 r°, In marge 20.11.1684

Guilliam Jacob Kenis, ook voor zijn mede erfgenamen, die de actie hebben van Margriet Daniels, universele erfgename van Engel Wackers, gekweten door Jan Jan Aertsen en Cornelis Aert van Tijchelt, ieder voor de helft

Personen:

| 157-0045 |

Schepenregister 157, f° 26 v° 07.01.1666

Jacob Kenis verkocht aan Goris Niclaes van Oirschot land op de "heijbaert" in "bueskens acker"

Personen:

| 157-0046 |

Schepenregister 157, f° 27 r° 07.01.1666

Adriaen Adriaen Peeter Jans, Zeeland, verkocht aan Adriaen Adriaensen erven in Popendonk

Personen:

| 157-0047 |

Schepenregister 157, f° 30 r° 13.01.1666

Jan Melchens x Jacobmijntien Antonis van Aecken verkochten aan de priorin van St Margrietendael een erfelijke rente van 13 gld 8 st 3 oort op haar stede met huis in Neerven in de "pothoeck" en op andere erven

Personen:

| 157-0048 |

Schepenregister 157, f° 31 v° 15.01.1666

Jan Peeter de Brouwer stelt tot garantie aan Antonette van den Nieuwenhuijse en Jan Antonis Conincx zulke penningen met vervallen en nog te lopen intrest als Antonette van den Nieuwenhuijse hem nomine uxoris schuldig is bij contract van afscheid, tegen ha

Personen:

| 157-0049 |

Schepenregister 157, f° 32 r° 18.01.1666

Adriaen Adriaen Peeter Jans, Zeeland, verkocht aan Jan Jan Cornelis Arnouts een hooimade op het "schoubos"

Personen:

| 157-0050 |

Schepenregister 157, f° 32 v° 18.01.1666

Jan Jan Cornelis Arnouts verkocht aan de priorin van St Margrietendael een erfelijke rente van 7 gld 10 st op hooimade op het "schoubos" en op andere erven

Personen:

| 157-0051 |

Schepenregister 157, f° 33 v° 18.01.1666

Cornelis Dilis Vlemincx stelt zich cautionaris tot voldoening van het vonnis van de raad van Brabant dd 14.01.1666 tussen heer Franchois Rondelius, pastoor in Loenhout, en Michiel van Elsacker, ontvanger in Loenhout

Personen:

| 157-0052 |

Schepenregister 157, f° 34 r° 19.01.1666

Willem Jan Cornelis Goris verkocht aan zijn broer Jan Jan Cornelis Goris erven ontrent de "breebeke" achter het "beliken"

Personen:

| 157-0053 |

Schepenregister 157, f° 34 v° 19.01.1666

zelfde verkocht aan Huijbrecht Bode als curator van de weeskinderen +Dionijs Jan Cornelis Goris erven in "sneppel acker"

Personen:

| 157-0054 |

Schepenregister 157, f° 35 r° 19.01.1666

mr Laureijs van der Buijten, notaris, gemachtigd van jonkvrouw Marie Barberina van Varick, hernieuwt schepenbrief Antwerpen 21.06.1653 waarbij jonkvrouwen Margriet Franchoise en Maria Barbarina van Varick, wettige dochters van heer Niclaes van Varick, burggraaf van Brussel en markgraaf van Antwerpen x +Anne Maria Micaut, vrouw van Huijsingen, Buijsingen etc bekenden dat hun vader schuldig is aan de erfgenamen +heer Peeter Paulo Rubens (x Helene Fourment), ridder, heer van Steene, de som van 3087 gld 10 st van geleend geld; zelfde, gemachtigd van heer Jan Baptist de Brouckhoven de Bergeijck, ridder, hernieuwt notariële akte van notaris Jaques Coertzen, Brussel, 28.02.1862, waarbij aan Jan Baptist van Boeckhoven de Bergeijck een rente van 10, 5 V rogge op panden in Loenhout getransporteerd is

| 157-0055 |

Schepenregister 157, f° 38 v° 25.01.1666

certificatie voor Jan Antonis Conincx x Jenneken Cornelissen over hun eigendom, woonhuis in Huffel, weide in "gedeeld huffel heijlaer" en schaarbos

Personen:

| 157-0056 |

Schepenregister 157, f° 39 r° 25.01.1666

Goris Gabrielsen is schuldig aan Engel Wackers de som van 40 pattacons waarvoor hij weide in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 157-0057 |

Schepenregister 157, f° 39 r° 25.01.1666, vervolg

In marge: Jacob Kenis x Margriet Willemsen, dochter van +Engel Wackers gekweten door Adriaentien Laureijs Nouts xx +Goris Gabriels

Personen:

| 157-0058 |

Schepenregister 157, f° 39 v° 27.01.1666

Gabriel Goris Gabriels is schuldig aan heer Jacobus Antonius de Wit, Antwerpen, de som van 500 gld waarvoor hij stede met huis in Huffel bij het molenbos tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 157-0059 |

Schepenregister 157, f° 39 v°, In marge 26.09.1676

voldaan in Antwerpen op 17.04.1676

| 157-0060 |

Schepenregister 157, f° 40 v° 01.02.1666

Wouter Antonis Rombouts is schuldig aan Melchior Laureijs Rombouts de som van 125 gld terzake vorige obligatie voor schepenen in Loenhout dd 16.05.1661, en waarvoor hij erven in Neerven in de "pothoeck" tot pand stelt

Personen:

| 157-0061 |

Schepenregister 157, f° 41 r° 01.02.1666

Jan Jan Verboven is schuldig aan Jan Laureijs Domus de som van 250 gld waarvoor hij weide in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 157-0062 |

Schepenregister 157, f° 41 r°, In marge 07.05.1667

Jan Laureijs Domus gekweten door Jan Jan Verboven

Personen:

| 157-0063 |

Schepenregister 157, f° 42 r° 01.02.1665

Adriaen Jacob Theeus is schuldig aan Jan Laureijs Domus de som van 50 gld waarvoor hij beemd in de "mosvoorden" tot pand stelt

Personen:

| 157-0064 |

Schepenregister 157, f° 42 r°, In marge 10.03.1669

Jan Laureijs Domus voldaan door Adriaen Jacob Theeus

Personen:

| 157-0065 |

Schepenregister 157, f° 42 v° 30.01.1666

Jan Antonis Conincx x Jenneken Cornelissen verkochten aan juffr Joanna Hannikart, Antwerpen, een erfelijke rente van 12 Kgld 10 st op woonhuis en erven in Huffel en andere erven

Personen:

| 157-0066 |

Schepenregister 157, f° 44 r° 03.02.1666

sr Joan Marcellij verkocht enige jaren terug aan Peeter van Elsacker land in de "steechde"

Personen:

| 157-0067 |

Schepenregister 157, f° 44 v° 06.02.1666

Cornelis Peeter Ooms x Jacobmlijntien Cornelis Aert Nops - Catelijn Peeter van de Cloot x +Cornelis Aert Nops - Adriaen Cornelis Mertens x Dingne Cornelis Aert Nops - Merten Peeter Mertens x Maeijken Cornelis Aert Nops - Antonis Mattijs Goosens als vader en momboor met Peeter Geert van de Cloot als toeziener van het weeskind Perijntken Cornelis Aert Nops; alle kinderen en kleinkind van vs Catelijn Peeter van de Cloot; akkoord over sterfhuis en deling roerende goederen

Personen:

| 157-0068 |

Schepenregister 157, f° 44 v° 06.02.1666, vervolg

(nota: uit de akte blijkt dat Cornelis Peeter Ooms en Jacobmijntien 6 jaar in huwelijk geweest zijn)

| 157-0069 |

Schepenregister 157, f° 46 r° 20.02.1666

Jan Cornelis Neefs verkocht ca 2 jaar terug aan Jan Peeter Jan Ooms heiblok in Meer in de "heritten" ontrent de "munte"

Personen:

| 157-0070 |

Schepenregister 157, f° 46 v° 22.02.1666

Jan Aert Rennen als momboor van de weeskinderen Peeter Aert Rennen verkocht aan Peeter Aert Jacobs erven in de vrieselstraat

Personen:

| 157-0071 |

Schepenregister 157, f° 47 r° 27.02.1666

Peeter Matteus Arnouts is schuldig aan Arnout Melchen Laureijssen, Hoogstraten, de som van 80 pattacons waarvoor hij hooimade in Blaakt tot pand stelt

Personen:

| 157-0072 |

Schepenregister 157, f° 47 r°, In marge 12.07.1679

Arnout Melsen Laureijsen voldaan door Peeter Matteus Arnouts

Personen:

| 157-0073 |

Schepenregister 157, f° 47 v° 27.02.1666

certificatie voor Antonis Adriaen Kerstens, wnde met vrouw en Adriaen zijn zoon in Loenhout, moeten voor hun verrichtingen buiten het dorp reizen

Personen:

| 157-0074 |

Schepenregister 157, f° 48 r° 01.03.1666

Adriaen Adriaensen x Catelijn Adriaen Peeter Jans zijn schuldig aan Jan Adriaen van Ostaeijen als momboor en Jan de Crom als toeziener van de vijf nakinderen Adriaen Peeter Jans de som van 97 gld 7 st, te weten aan Jacobmijntien 47 gld 13 st 2 oort, aan Maeijken 27 gld 3 st 2 oort, aan Cornelis 17 gld 10 st, aan Jacob 2 gld 10 st, aan Marijntien 2 gld 10 st, en waarvoor hij woonhuis in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 157-0075 |

Schepenregister 157, f° 48 r°, In marge 05.07.1672

Adriaen van der Saecken x Jacobmijntien Adriaen Peeter Jans - Adriaen van Scalluijnen x Maeijken Adriaen Peeter Jans - Jan Adriaen van Ostaeijen als momboor van Jacob en Marijntien Adriaen Peeter Jans; samen als erfgenaam van Cornelis Adriaen Peeter Jans, gekweten door Michiel van Elsacker als koper van de panden

Personen:

| 157-0076 |

Schepenregister 157, f° 48 v° 01.03.1666

Adriaen Adriaensen x Catelijn Adriaen Peeter Jans zijn schuldig aan Arnout Adriaen van Ostaeijen als momboor en Jan Verboven als toeziener van het weeskind Commer Jan Commers x +Margriet Adriaen Peeter Jans de som 30 gld waarvoor hij land in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 157-0077 |

Schepenregister 157, f° 48 v°, In marge 05.07.1672

Maeijiken Adriaen Peeter Jans - Adriaen van der Saecken x Jacobmijntien Adriaen Peeter Jans - Jan Adriaen van Ostaeijen als momboor van Jacob en Marijntien Adriaen Peeter Jans voldaan door Michiel van Elsacker als koper van de panden

Personen:

| 157-0078 |

Schepenregister 157, f° 49 r° 01.03.1666

Jacob en Heijndrick Cornelis Philips transporteren in belening aan Engel Wackers beemd in de "engelers beempten" achter Blaakt

Personen:

| 157-0079 |

Schepenregister 157, f° 49 r°, In marge 24.03.1695

Marck Jacob Kenis als erfgenaam van zijn grootmoeder Engel Anthonis Wackers voldaan door Cornelis Heijndrick Philips

Personen:

| 157-0080 |

Schepenregister 157, f° 50 r° 01.03.1666

Antonis Mattijs Goosens transporteert aan Adriaentien Goosens xx +Jacob Thomas obligatie van 50 gld welke Antonis Adriaen Berthelmeeusen x Barbel Adriaen van Aecken hem op 02.06.1660 bekend hebben schuldig te zijn

Personen:

| 157-0081 |

Schepenregister 157, f° 50 r° 01.03.1660

Jan Jan Cornelis Arnouts x Maeijken Cornelis van Ostaeijen zijn schuldig aan Adriaentien Goosens xx +Jacob Thomas de som van 150 gld waarvoor zij land in Sneppel in "buijtelaer acker" tot pand stellen

Personen:

| 157-0082 |

Schepenregister 157, f° 51 r° 01.03.1666

Arnout Adriaen van Ostaeijen als momboor met Jan Verboven als toeziener van het weeskind +Commer Jan Commersen x +Margriet Adriaen Peeter Jans en Jacob de Backer maken akkoord over het onderhoud van het weeskind

Personen:

| 157-0083 |

Schepenregister 157, f° 52 r° 02.03.1666

Jacob Kenis is schuldig aan Marie de Bruijn, begijn in Breda, de som van 80 pattacons waarvoor hij zijn stede in Huffel op het oosteinde tot pand stelt

Personen:

| 157-0084 |

Schepenregister 157, f° 53 r° 02.03.1666

Cornelis Jan Wever is schuldig aan Peeter Hoogaerts de som van 132 gld terzake een vorige obligatie waarvoor hij zijn huis en hof in Huffel en andere erven tot pand stelt

Personen:

| 157-0085 |

Schepenregister 157, f° 53 r°, In marge 29.04.1680

Peeter Hogaerts, Westmalle, voldaan door secretaris van Elsacker voor het sterfhuis Cornelis Jan Wever

Personen:

| 157-0086 |

Schepenregister 157, f° 54 r° 22.03.1666

Jan en Joos Jan Jan Huijben zonen en Antonis Adriaen Berthemeeusen als vader met Adriaen Jan Huijben als oud oom van Catelijn Antonisssen waarvan moeder was +Tanneken Jan Jan Huijben; S/D erfgoederen van hun ouders, huis en erven in Herseling, erven in Sneppel aan de katerstraat, beemd in de "mosvoorden", land in de "beecxse acker"

Personen:

| 157-0087 |

Schepenregister 157, f° 56 v° 01.04.1666

Adriaen Huijbrecht Verboven is schuldig aan Neeltien Peeter Quirijnen de som van 150 gld terzake geld hem aangeteld door Willem Cornelis Pauwels en waarvoor hij een weide in Terbeek tot pand stelt

Personen:

| 157-0088 |

Schepenregister 157, f° 57 r° 01.04.1666

Jan Geert de Roije x Jacobmijntien Peeter Arnouts zijn schuldig aan Neeltien Peeter Quirijnen de som van 100 gld terzake geld hen aangeteld door Willem Cornelis Pauwels en waarvoor zij hun huis in Terbeek tot pand stellen

Personen:

| 157-0089 |

Schepenregister 157, f° 57 r°, In marge 28.01.1676

Neeltien Peeter Quirijnen x Jan Adriaen Bernaerts gekweten door Jacobmijntien Peeter Arnouts xx +Jan Geert de Roij

Personen:

| 157-0090 |

Schepenregister 157, f° 58 r° 06.04.1666

Paesschijntien Jacobs x +Jan Heijndricx van den Bleke, Wuustwezel, machtigt Michiel van Elsacker, notaris en procureur, in haar proces tegen Dierck van Wouw voor schepenen van Wuustwezel

Personen:

| 157-0091 |

Schepenregister 157, f° 58 v° 05.04.1666

Michiel van Elsacker verkocht aan Peeter Joerdaens een stede in Donk hem verkregen van sr Joan Marcellij

Personen:

| 157-0092 |

Schepenregister 157, f° 59 r° 27.04.1666

mr Antoni Gerardi, procureur in Hoogstraten, gemachtigd van Sebastiaen van Rethi, vorster in Ginneken (procuratie notaris Adriaen van de Schoot te Breda op 23.04.1666), transporteert aan Engel Wackers een obligatie van 300 gld welke Jan Jan Wiercx x Neeltien Aertsen aan vs Sebastiaen verleden hebben voor schepenen van Loenhout op 16.03.1649

Personen:

| 157-0093 |

Schepenregister 157, f° 59 v° 27.04.1666

Jan Jan Wiercx belooft te betalen aan Sebastiaen van Rethi de som van 98 gld 14 st

Personen:

| 157-0094 |

Schepenregister 157, f° 59 v° Naschift: 15.11.1683

obligatie afgelost aan Margriet Heijndrick van Turnhout x +Sebastiaen van Rethi

Personen:

| 157-0095 |

Schepenregister 157, f° 60 r° 08.05.1666

Geert, Lenaert en Peeter Heijndrick van Gastel, ook voor hun broer Jan en zuster Catelijn, verkochten aan Elisabeth Jan van Dael x +Peeter Jan op Hillo hooimade in de "werdelbeemt"

Personen:

| 157-0096 |

Schepenregister 157, f° 60 v° 11.05.1666

Arnout Adriaen van Ostaeijen verkocht aan juffr Marie van der Schelstraeten en Louise de Haese, halfzusters, geestelijke dochters, Antwerpen, een erfelijke rente van 25 Kgld op stede in Sneppel en op andere erven

Personen:

| 157-0097 |

Schepenregister 157, f° 61 v° 11.05.1666

Jacob Jan Nijs van Tijchelt als momboor met Cristiaen Wouters als toeziener van de weeskinderen +Jan Jan Nijs van Tijchelt x +Jenneken Wouters verkochten juffr Marie de Haese, begijn in Antwerpen, een erfelijke rente van 12 Kgld 10 st op land in molenakker en andere erven

Personen:

| 157-0098 |

Schepenregister 157, f° 63 r° 13.05.1666

Antonis van Aecken als momboor van het kind Arnout van Aecken x +Elisabeth Wouters is schuldig aan Engel Wackers de som van 100 gld waarvoor hij erven in "heijns verbuijten beemt" achter de kerk tot pand stelt

Personen:

| 157-0099 |

Schepenregister 157, f° 63 r°, In marge 29.01.1671

Engel Wackers voldaan door Michiel van Elsacker als koper van de panden

Personen:

| 157-0100 |

Schepenregister 157, f° 63 v° 20.05.1666

Jacob Lenaert Proost x Tanneken Cornelissen, Brecht, verkochten aan Peeter Peeter Joris een weide aan de "molenboschvonder"

Personen:

| 157-0101 |

Schepenregister 157, f° 63 v° 20.05.1666, vervolg

inliggend stuk (tussen f° 63 v° en 64 r°) 12.05.1666 Peeter Heijndricx belooft te betalen aan Peeter van Breugel de som van 108 gld voor de koop van een paard

| 157-0102 |

Schepenregister 157, 10.06.1666

Jan van Hoijdonck ontvangen van secr van Elsacker voor het sterfhuis van Antonis Jan van Gastel terzake kerk rechten en van arbeidsloon de som van 2 gld 2 st 2 oort

Personen:

| 157-0103 |

Schepenregister 157, f° 65 r° 05.06.1666

Cornelis Jan van Gilse en Cornelis Adriaen van Gastel als erfgenamen van +Jan Peeter van Gilse, samen ook voor Marie en Berthelmeeus Peeter van Gilse, ontvangen van Michiel van Elsacker voor Jacobmijntien Jan Jacobs x + Balthasar Bartholomeeusen xx +Jan Antonis van Bael de hoofdpenningen van obligatie van 45 gld 13 st met 13 gld 7 st intrest welke obligatie Balthasar Bartholomeeusen verleden had aan Cornelis Jan van Gilse voor schepenen van Brecht op 01.02.1646

Personen:

| 157-0104 |

Schepenregister 157, f° 65 v° 07.06.1666

Jacobmijne Jan Jacobs xx +Jan Antonis van Bael en Jan Adriaen van Ostaeijen als momboor van het weeskind verkochten aan Arnout Cornelis van Ostaeijen stede in Sneppel en andere erven

Personen:

| 157-0105 |

Schepenregister 157, f° 66 v° 07.06.1666

Arnout Cornelis van Ostaeijen is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 100 pattacons waarvoor hij erven de "lathouwers" in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 157-0106 |

Schepenregister 157, f° 66 v°, In marge 18.02.1675

Michiel van Elsacker voldaan door Michiel Bastiaen Vorselmans nomine uxoris mede erfgenaam van Arnout Cornelis van Ostaeijen

Personen:

| 157-0107 |

Schepenregister 157, f° 67 r° 15.06.1666

Jan Steven Melijns x Margriet Peeter van der Buijten, Hogerheide, Bergen op Zoom, zijn schuldig aan Heijndrick Cristoffel Brocatus de som van 200 gld waarvoor zij het kindsdeel van vs Margriet in stede haar toekomende bij dood van haar vader en bij contract tegen haar moeder tot pand stelt

Personen:

| 157-0108 |

Schepenregister 157, f° 67 r°, In marge 21.05.1668

Heijndrick Cristoffel Brocatus gekweten door Jan Steven Melijns

Personen:

| 157-0109 |

Schepenregister 157, f° 67 v° 15.06.1666

Geeert Peeter van der Buijten, ook als momboor van de kinderen Peeter Peeter van der Buijten - Laureijs Peeter van der Buijten - Margriet Peeter van der Buijten x Jan Steven Melijns; zijn, bij overwijzen van de weduwe Cornelis Cornelis Aerts, schuldig aan Heijndrick Cristoffel Brocatus de som van 100 gld waarvoor zij hun gemene stede in Neerven tot pand stellen

Personen:

| 157-0110 |

Schepenregister 157, f° 68 v° 16.06.1666

certificatie voor de weduwe en kinderen +Cornelis Cornelis Aerts over eigendom van stede met huis in Neerven

Personen:

| 157-0111 |

Schepenregister 157, f° 68 v° 19.06.1666

Peeter Cornelis van Aerde x Catelijn Aert Rennen zijn schuldig aan Catelijn Lambrechts xx +Mattijs Niclaesen de som van 150 gld waarvoor zij erven in Sneppel tot pand stellen

Personen:

| 157-0112 |

Schepenregister 157, f° 68 v°, In marge 25.06.1675

Catelijn Lambrechts xx +Mattijs Niclaesen voldaan door Peeter Cornelis van Aerde

Personen:

| 157-0113 |

Schepenregister 157, f° 69 v° 08.07.1666

certificatie voor de weduwe en momboors van de kinderen +Cornelis Cornelis Aerts over eigendom van stede in Neerven

Personen:

| 157-0114 |

Schepenregister 157, f° 70 r° 10.07.1666

Peeter Dionijs van Dijck is schuldig aan Peeter Melsens de som van 100 gld waarvoor hij akker het "rauw ven" in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 157-0115 |

Schepenregister 157, f° 70 r°, In marge 26.11.1668

Peeter Melsens voldaan door Peeter Dionijs van Dijck

Personen:

| 157-0116 |

Schepenregister 157, f° 70 v° 14.07.1666

Jan Rombouts x Dingne Empsen zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 155 gld 12 st waarvoor zij stede met huis en brouwerij aan de plaatse tot pand stellen

Personen:

| 157-0117 |

Schepenregister 157, f° 71 v° 30.07.1666

Elisabeth Michiel van Elsacker x +Jan Cristiaen Vorselmans is schuldig aan Dilis de Crom de som van 100 gld waarvoor zij land in Donk tot pand stelt

Personen:

| 157-0118 |

Schepenregister 157, f° 71 v°, In marge 08.04.1699

Margriet Moons x +Dilis de Crom xx +Marten van den Bossche voldaan

Personen:

| 157-0119 |

Schepenregister 157, f° 72 r° 07.08.1666

Jacob Jan de Backer x Margriet Adriaen Vermunten zijn schuldig aan sr Daniel Busschop de jonge, Antwerpen, de som van 400 gld waarvoor zij hun stede in Popendonk tot pand stellen

Personen:

| 157-0120 |

Schepenregister 157, f° 73 v° 11.08.1666

Antonis van Aecken als momboor van het weeskind +Arnout Antonis van Aecken is schuldig aan Cristiaen Wouters de som van 100 gld waarvoor hij land in molenakker tot pand stelt

Personen:

| 157-0121 |

Schepenregister 157, f° 73 v°, In marge 03.07.1675

Peeter van de Cloot, nazaat van Cristiaen Wouters als gehuwd hebbende Margriet Joos Verboven weduwe vs Cristiaen Wouters, gekweten door Geert Antonis van Aecken als momboor van het weeskind Arnout Antonis van Aecken

Personen:

| 157-0122 |

Schepenregister 157, f° 74 r° 12.08.1666

Adriaen Heijndrick van der Buijten verkocht aan Jacob Jan de Backer als de koop overgenomen hebbende van Huijbrecht Heijndricx land in "aerts acker"

Personen:

| 157-0123 |

Schepenregister 157, f° 74 v° 16.08.1666

Adriaen Adriaensen x Catelijn Adriaen Peeter Jans zijn schuldig aan Maeijken Jacob Crock x +Adriaen Peeter Jans de som van 90 gld waarvoor zij land in "aerts acker" tot pand stellen

Personen:

| 157-0124 |

Schepenregister 157, f° 74 v°, In marge 11.06.1673

Jan Adriaen van Ostaeijen als gewezen momboor van de drie kinderen van Adriaen Peeter Jans, met name Cornelis, overleden zijnde, Jacob en Marijntien, gekweten door Michiel van Elsacker als koper van de panden

Personen:

| 157-0125 |

Schepenregister 157, f° 75 v° 16.08.1666

Jan Cornelis Rennen x Catelijn Jacobs zijn schuldig aan Peeter Jan Ooms de som van 150 gld waarvoor zij land in Popendonk in de stede de "hoeff" tot pand stellen alsmede andere erven

Personen:

| 157-0126 |

Schepenregister 157, f° 75 v°, In marge 04.03.1670

Jan Huijbrecht Jan Huijben x Maeijken Peeter Jan Ooms, ook voor de andere erfgenamen Peeter Jan Ooms, gekweten door Jan Cornelis Rennen

Personen:

| 157-0127 |

Schepenregister 157, f° 76 r° 31.08.1666

Arnout Cornelis van Ostaeijen is schuldig aan Adriaentien Goosens xx +Jacob Thomas de som van 100 gld waarvoor zij land het "lathouwers" tot pand stelt

Personen:

| 157-0128 |

Schepenregister 157, f° 77 r° 06.09.1666

Jacob en Marck Kenis transporteerden aan Huijbrecht Bode het vierendeel in "bueskens acker" gekomen van +Peeter Kenis, gestorven zonder wettige kinderen

Personen:

| 157-0129 |

Schepenregister 157, f° 77 v° 09.09.1666

Adriaentien van Ostaeijen xx +Cornelis Cornelis Aerts xxx Adriaen Nijs van Tijchelt en Geert Peeter van der Buijten als momboor met Heijndrick Brocatus als toeziener van de weeskinderen +Cornelis Cornelis Aerts x vs Adriaentien zijn schuldig aan heer Jacobus Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 400 gld waarvoor zij stede in Neerven tot pand stellen

Personen:

| 157-0130 |

Schepenregister 157, f° 79 r° 04.09.1666

heer Joan Buijcx, oud burgemeester en schepen van Breda, en jonker Willem de Caluwaer, schout in Zundert, als momboor van de kinderen +jonker Roeleman van Lanckvelt; S/D beemden in Blaakt hen toegekomen van +heer Daniel Buijcx, luitenant drossaard van Breda

| 157-0131 |

Schepenregister 157, f° 81 r° 13.09.1666

certificatie voor Jan Rombouts x Dingne Empsen over eigendom van Dingne Empsen, woonhuis met brouwerij in Huffel aan de plaatse en andere erven

Personen:

| 157-0132 |

Schepenregister 157, f° 81 v° 16.09.1666

Jan Rombouts x Dingne Empsen zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 644 gld 8 st waarvoor zij stede met huis en brouwerij tot pand stellen alsmede ander erven (cfr vorige akte)

Personen:

| 157-0133 |

Schepenregister 157, f° 82 v° 16.09.1666

Cristiaen Dionijs van Dijck, jongman, verkocht aan zijn broer Jan Dionijs van Dijck zijn kindsdeel in de achtergelaten goederen van zijn ouders

Personen:

| 157-0134 |

Schepenregister 157, f° 83 r° 04.10.1666

Jan Aert der Weuwen verkocht aan Jenneken Adriaensen, begijn in Hoogstraten, een erfelijke rente van 6 gld 5 st op zijn stede in Terbeek bij het "hesschot"

Personen:

| 157-0135 |

Schepenregister 157, f° 83 v° 30.10.1666

Margriet Cornelis van Ostaeijen x Peeter Dionijs van Dijck verkocht aan Antonis van Aecken haar deel in de "perbeemt" achter sneppel akker

Personen:

| 157-0136 |

Schepenregister 157, f° 84 r° 06.11.1666

Antonis van Aecken is schuldig aan Antonis Guilliams de som van 100 gld waarvoor hij erven in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 157-0137 |

Schepenregister 157, f° 84 r° 06.11.1666, vervolg

In marge: s.d. obligatie is Catelijn Peeter Valentijns x Niclaes van der Saecken toegekomen vanwege +Maeijken Lenaert van Gastel x +Antonis Guilliams

Personen:

| 157-0138 |

Schepenregister 157, f° 85 r° 06.11.1666

Antonis Nouts, gemachtigd van Loijsken Bertels herunieuwt schepenbrief Antwerpen dd 06.10.1666 waarbij Loijsken Bertels, ongehuwd, verklaart dat zij aan volgende renten geen recht heeft maar dat deze toekomen aan het sterfhuis Gaspar Bost, priester van de O-L-V kathedraal, te weten rente van 21 gld 17,5 st die Henrick Jan van Gastel, Loenhout op 16.02.1663 verleden heeft op stede in Neerven, rente van 800 gld die Wouter Antonis Rombouts, Loenhout op 10.03.1662 verleden heeft op stede in Neerven, rente van 700 gld tot last van Michiel Peeter van Antwerpen, en nog diverse andere renten op erven buiten Loenhout, en waarbij Loijsken Bertels verklaart dat zij enkel haar naam heeft laten gebruiken

Personen:

| 157-0139 |

Schepenregister 157, f° 87 r° 06.11.1666

Antonis Nouts, gemachtigd van juffr Anna Maria Constantia Saeijs x Niclaes Collem, diamantsnijder, dochter van +Jan Saeijs x Adriana Steijlaerts, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd 14.09.1666 waarbij Anna Maria Constantia Saeijs als erfgename van haar 'moeije" juffr Elisabeth Steijlaerts, begijn in Antwerpen, volgens testament van 20.02.1654 voor notaris Peeter van Breuseghem in Antwerpen, transporteerde aan mr Godefridus Thijs, apotheker x Magdalena van Bouchout een erfelijke rente van 50 Kgld 12,5 st die Willem Adriaen Berthelmeeusen, Loenhout x Tanneken Jansen verkocht had aan juffr Elisabeth Steijlaerts en gezet was op stede in Sneppel in de katerstraat

Personen:

| 157-0140 |

Schepenregister 157, f° 88 v° 06.11.1666

idem voor rente die Jan Jan Wiercx x Neeltien Aertsen aan juffr Elisabeth Steijlaerts verkocht hadden op land in Herseling

Personen:

| 157-0141 |

Schepenregister 157, f° 90 r° 16.11.1666

Jan Cornelis Rennen x Catelijn Jacob Peeter Jans zijn schuldig aan Engel Wackers de som van 40 pattacons waarvoor zij stede in Popendonk tot pand stellen

Personen:

| 157-0142 |

Schepenregister 157, f° 91 r° 25.11.1666

testament Antonis Guilliams x Maeijken Lnenaert van Gastel, 50 gld aan de kerk, 50 gld aan de tafel van de H Geest, en regeling voor de langslevende

Personen:

| 157-0143 |

Schepenregister 157, f° 93 v° 29.11.1666

Jan Jan Cornelis Goris x Anna Jacob Niclaesen verkochten aan Michiel van Elsacker land in het "schoorblock"

Personen:

| 157-0144 |

Schepenregister 157, f° 94 r° 13.12.1666

Steven Laureijs Rombouts verkocht aan Adriaen Heijndrick Berthelmeeusen stede in Sneppel aan de ambachtstraat en andere erven

Personen:

| 157-0145 |

Schepenregister 157, f° 95 r° 13.12.1666

Adriaen Heijndrick Berthelmeeusen x Catelijn Antonis van Aecken verkochten aan Steven Laureijs Rombouts een erfelijke rente van 38 gld 8 st op stede in Sneppel en andere erven

Personen:

| 157-0146 |

Schepenregister 157, f° 96 v° 16.12.1666

Jan Jan Cornelis Goris x Anna Jacob Claesen stellen land aan de "breebeke" tot pand voor de ontlasting van de kommer van erven die zij op 29.11.1666 verkocht hebben aan Michiel van Elsacker

Personen:

| 157-0147 |

Schepenregister 157, f° 97 r° 20.12.1666

Jenneken Joris Coecken x Bastiaen van Russen, dochter van Maeijken Antonis Schuermans, verkocht aan Adriaen Vermeeren haar kindsdeel in de goederen van haar ouders

Personen:

| 157-0148 |

Schepenregister 157, f° 98 r° 30.12.1666

Joos Jan Luijcx is schuldig aan Catelijn Lambrechts de som van 100 gld waarvoor hij zijn stede in Sneppel aan het "gedeelt heijlaer" tot pand stelt

Personen:

| 157-0149 |

Schepenregister 157, f° 98 v° 18.01.1667

Gabriel Goris Gabriels is schuldig aan Adriaen Cornelis Mertens de som van 120 pattacons waarvoor hij land in het "gedeelt huffel heijlaer" tot pand stelt

Personen:

| 157-0150 |

Schepenregister 157, f° 98 v°, In marge 20.12.1681

Wouter Peeter Ooms x Jacobmijntien Adriaen Cornelis Mertens en Willem Heijndrick Berthelmeeusen x Jenneken Adriaen Cornelis Mertens gekweten door Jan en Peeter Gabriel Goris

Personen:

| 157-0151 |

Schepenregister 157, f° 99 r° 25.01.1667

Adriaen Merten Derkinderen, Brecht, verkocht aan Jan Aert Michielsen, Brecht, de helft van hooimade in Blaakt

Personen:

| 157-0152 |

Schepenregister 157, f° 99 v° 31.01.1667

Adriaen Heijndrick van der Buijten is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 34 pattacons waarvoor hij zijn stede in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 157-0153 |

Schepenregister 157, f° 99 v°, In marge 01.09.1671

Michiel van Elsacker voldaan door Peeter Joris Coecken als koper van de stede

Personen:

| 157-0154 |

Schepenregister 157, f° 100 r° 17.02.1667

Ijecken Antonis Guilliams x Peeter Aert van Tijchelt verkocht aan Jan Laureijs Domus haar vierde deel in stede in Sneppel

Personen:

| 157-0155 |

Schepenregister 157, f° 100 r° Naschrift 29.09.1672

Peeter Aert van Tijchelt x Ijken Anthonis Guilliams voldaan door Jan Laureijs Domus

Personen:

| 157-0156 |

Schepenregister 157, f° 101 v° 17.02.1667

Ammerentiana Aert van Dongen x Jan Jan van Oerle en Jenneken Aert van Donghen x Merten Roeland van den Bosch, nakinderen van +Aert van Donghen x +Neeltien Adriaen van Aecken, S/D erfelijke goederen, woonhuis in Huffel op het oosteinde, beemd aan de "schoordeijck", land in "sneppel acker" en andere erven

Personen:

| 157-0157 |

Schepenregister 157, f° 104 r° 23.02.1667

Adriaen Adriaensen is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 100 gld waarvoor hij land in Popendonk in de stede van de kinderen Adriaen Peeter Jans tot pand stelt

Personen:

| 157-0158 |

Schepenregister 157, f° 104 r°, In marge 16.03.1673

Huijbrecht Bode voldaan door Michiel van Elsacker uit naam van Jan Jan Centen x weduwe Adriaen Adriaensen en als koper van de panden

Personen:

| 157-0159 |

Schepenregister 157, f° 104 v° 23.02.1667

certificatie voor Wouter Antonis Rombouts over zijn eigendommen in Loenhout, stede in Neerven, erven bij het "hesschot" en andere

Personen:

| 157-0160 |

Schepenregister 157, f° 105 v° 23.02.1667

Geert Peeter van der Buijten, ook als momboor van de kinderen Peeter Peeter van der Buijten en van de kinderen Cornelis Cornelis Aerts - Laureijs Peeter van der Buijten - Margriet Peeter van der Buijten x Jan Steven Melijns; verkochten aan Heijndrick Brocatus x Elisabeth Peeter van der Buijten, als de koop overgenomen hebbende van sr Joan Marcellij, een stede in Neerven

Personen:

| 157-0161 |

Schepenregister 157, f° 106 r° 23.02.1667

Geert Peeter van der Buijten, ook als momboor van de kinderen Peeter Peeter van der Buijten - Laureijs Peeter van der Buijten - Margriet Peeter van der Buijten x Jan Steven Melijns - Elisabeth Peeter van der Buijten x Heijndrick Brocatus; kinderen van Peeter van der Buijten x Marie Peeter van Staeijen en Geert Peeter van der Buijten ook als momboor van de +Cornelis Cornelis Aerts, voorzoon van Marie Peeter van Staeijen; S/D van de onverkochte goederen, beemd bij de "ritbeempden", akker bij de "steechde" en andere erven

Personen:

| 157-0162 |

Schepenregister 157, f° 108 v° 28.02.1667

Adriaen Heijndrick van der Buijten verkocht aan Peeter Joris Coecken een stede in Popendonk

Personen:

| 157-0163 |

Schepenregister 157, f° 109 r° 02.03.1667

Antonis Adriaen van de Mierop x +Jenneken Niclaes Cornelissen en Niclaes Cornelissen als grootvader en momboor met Adriaen van de Mierop als grootvader en toeziener van het weeskind; akkoord over sterfhuis en onderhoud van weeskind dat op 27.11.1666 vier jaar oud is geworden

Personen:

| 157-0164 |

Schepenregister 157, f° 110 r° 02.03.1667

Maeijken Antonis van Aecken x Jan Wouters - Neeltien Antonis van Aecken x Cornelis Jan Arnouts - Jacobmijntien Antonis van Aecken x Jan Melsens - Antonis Guilliams als gestelde momboor van het weeskind Arnout Antonis van Aecken - Geert Antonis van Aecken - Catelijn Antonis van Aecken x Adriaen Heijndrick Berthelmeeusen; alle kinderen van Antonis van Aecken uit het eerste en tweede bed, verkochten aan hun broer Peeter Antonis van Aecken x Dingne … stede in Sneppel waar Antonis van Aecken uitgestorven is

Personen:

| 157-0165 |

Schepenregister 157, f° 111 r° 05.03.1667

Merten Peeter Mertens x Maeijken Cornelis Aert Nops, Wuustwezel, zijn schuldig aan Adriaen Cornelis Mertens de som van 20 pattacons waarvoor zij de erfgoederen van Maeijken Nops haar vader tot pand stellen

Personen:

| 157-0166 |

Schepenregister 157, f° 111 r°, In marge 03.07.1674

Peeter van de Cloot belooft als koper van de stede de panden te ontlasten

Personen:

| 157-0167 |

Schepenregister 157, f° 116 r° 07.03.1667

Adriaen Adriaen Vermeeren x Magdalena Joris Coecken zijn schuldig aan Jan Jan Luijcassen, Halsteren, de som van 100 pattacons waarvoor zij weide in Terbeek tot pand stellen

Personen:

| 157-0168 |

Schepenregister 157, f° 116 v° 10.03.1667

Peeter Joris Coecken en Neeltien Joris Coecken x Antonis Peeter Heijns mangelen erve om erve, stede in Popendonk en deel van huis

Personen:

| 157-0169 |

Schepenregister 157, f° 117 v° 10.03.1667

Antonis Peeter Heijns x Neeltien Joris Coecken zijn schuldig aan Bastiaen van Russen x Jenneken Joris Coecken de som van 100 gld, bij afdracht aan Adriaen Vermeeren, waarvoor zij stede in Popendonk tot pand stellen

Personen:

| 157-0170 |

Schepenregister 157, f° 117 v°, In marge 18.05.1686?

Bastiaen Russen voldaan

Personen:

| 157-0171 |

Schepenregister 157, f° 118 r° 18.03.1667

Peeter Aert van Tijchelt x Maeijken Cornelis Adriaen Verboven verkocht aan Jan Cornelis Jacobs akker in Popendonk

Personen:

| 157-0172 |

Schepenregister 157, f° 118 v° 18.03.1667

mr Laureijs van der Buijten machtigt mr Schrans, procureur, Etten, in geding tegen Merten Thomas van Elshaudt

Personen:

| 157-0173 |

Schepenregister 157, f° 119 r° 23.03.1667

Jan Jan Cornelis Goris x Anneken Jacob Claesen zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 200 pattacons waarvoor zij akker aan de "breede beeck" en andere erven tot pand stellen

Personen:

| 157-0174 |

Schepenregister 157, f° 119 r°, In marge 12.06.1671

Michiel van Elsacker gekweten vanwege Jan Jan Cornelis Goris

Personen:

| 157-0175 |

Schepenregister 157, f° 120 v° 01.04.1667

Bastiaen Crock is schuldig aan Cornelis Jan Kerstens de som van 35 gld als rest van schuld van 200 gld dd 18.02.1650

Personen:

| 157-0176 |

Schepenregister 157, f° 121 r° 02.04.1667

Peeter Antonis van Aecken x Dingne Cornelis Arnout Wagemaeckers, Rijsbergen, verkochten aan Jan Wouters Timmerman x Maeijken Antonis van Aecken een stede in Sneppel aan de ambachtstraat

Personen:

| 157-0177 |

Schepenregister 157, f° 121 v° 14.04.1667

Franchois van Gilse, Weelde, machtigt Michiel van Elsacker om in Antwerpen te procederen en ontlasting te bekomen van mr Niclaes Cuijlen

Personen:

| 157-0178 |

Schepenregister 157, f° 122 r° 24.03.1667

Peeter Dionijs van Dijck verkocht aan de priorin van St Margrietendael een erfelijke rente van 31 gld 5 st op stede in Neerven en op andere erven

Personen:

| 157-0179 |

Schepenregister 157, f° 123 v° 24.03.1667

Arnout Cornelis van Ostaeijen verkocht aan de priorin van St Margrietendael een erfelijke rente van 18 gld 15 st op stede in Sneppel en op andere erven

Personen:

| 157-0180 |

Schepenregister 157, f° 124 v° 02.04.1667

Geert Antonis van Aecken verkocht aan Arnout Cornelis van Ostaeijen land in "sneppel acker"

Personen:

| 157-0181 |

Schepenregister 157, f° 125 r° 05.04.1667

Cornelis Heijndrick Berthelmeeusen is schuldig aan Peeter van Elsacker, als secretrais van St Margrietendael, de som van 74 gld waarvoor hij hooimade in het "hoochbos" tot pand stelt

Personen:

| 157-0182 |

Schepenregister 157, f° 125 r°, In marge 13.04.1676

Peeter van Elsacker voldaan door Cornelis Heijndrick Berthelmeeusen

Personen:

| 157-0183 |

Schepenregister 157, f° 126 r° 09.04.1667

Jan Aert van Tijchelt x Neeltien Jan van Bavel zijn schuldig aan de kinderen +Willem van Bavel de som van 70 gld

Personen:

| 157-0184 |

Schepenregister 157, f° 126 v° 18.04.1667

Merck Kenis, kuiper, Brecht, visiteert op verzoek van Jan Laureijs Domus een looi of huidevetterskuip, staande bij het huis van Cornelis Raets

Personen:

| 157-0185 |

Schepenregister 157, f° 127 r° 22.04.1667

Bastiaen Crock is schuldig aan de H Geestmrs de som van 300 gld waarvoor hij dries en grond in Herseling tot pand stelt

Personen:

| 157-0186 |

Schepenregister 157, f° 128 r° 22.04.1667

Peeter Aert Luijcx is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 70 gld waarvoor hij de helft van stede die hem deels bij + van zijn vader en deels bij koop van Adriaen Aert Luijcx toekomt

Personen:

| 157-0187 |

Schepenregister 157, f° 128 r°, In marge 23.10.1688

Joan Bode bekent dat de schuld gekweten werd door Peeter Aert Luijcx op 30.04.1677

Personen:

| 157-0188 |

Schepenregister 157, f° 128 v° 25.04.1667

Jan de Wijse, vorster, gemachtigd van juffr Marie Catharine Boest x Huijbrecht Sporckmans, kunstschilder, zij dochter van +heer Jaspar x Marie Aerdenbodegem, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd 23.04.1667 waarbij zij verkocht aan heer Ignatius de Schot, advocaat in Antwerpen, een erfelijke rente van 50 Kgld die Wouter Antonis Rombouts op 10.03.1662 voor schepenen van Antwerpen verkocht had op stede in Neerven en op andere erven

Personen:

| 157-0189 |

Schepenregister 157, f° 129 v° 05.05.1667

Bastiaen Jacob Crock is schuldig aan Cornelis Heijndrick Berthelmeeusen als momboor van de kinderen Cornelis Adriaensen de som van 70 gld 12 st 2 oort 9 mijten terzake geleend geld komende van de weduwe en het weeskind Cristoffel Denis uit het sterfhuis Quirijn Willems en Teuntien Antonissen, grootmoeder van vs kinderen. Stelt als pand land en weide in Herseling

Personen:

| 157-0190 |

Schepenregister 157, f° 130 r° 07.05.1667

Jan Jan Verboven verkocht aan pater Gaspar de Haeze, procurator van de societetit Jesu in Antwerpen, een erfelijke rente van 12 gld 10 st op weide in Popendonk bij de "woeijen" en "aerts acker" en op andere erven

Personen:

| 157-0191 |

Schepenregister 157, f° 131 r° 09.05.1667

Adriaen Huijbrecht Verboven is schuldig aan Heijndrick Gijesbrechts, ketelaar, Brecht, de som van 100 gld waarvoor hij land de "corte bedde" in Terbeek tot pand stelt

Personen:

| 157-0192 |

Schepenregister 157, f° 131 v° 09.05.1667

Adriaen Jacob Theeus is schuldig aan Heijndrick Gijesbrechts, ketelaar, Brecht, de som van 100 gld waarvoor hij vierde deel van stede in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 157-0193 |

Schepenregister 157, f° 131 v°, In marge 04.12.1676

Cornelis, Gabriel en Anna Anthonis Hoofkens, kinderen van Willemijn Heijndrick Gijsen, voldaan

Personen:

| 157-0194 |

Schepenregister 157, f° 132 r° 09.05.1667

Lambrecht van Staeijen x +Neeltien Aert Rennen, ook voor zijn kinderen, en Laureijs Wouter van Gorp als momboor van de weeskinderen +Jan Claesen; S/D erven het "cleijken" bij de "hegacker"

Personen:

| 157-0195 |

Schepenregister 157, f° 133 r° 16.05.1667

Peeter Adriaen Vermeeren, ook als momboor met Mattijs Goosens als toeziener van de weeskinderen +Cornelis Adriaen Vermeeren - Adriaen en Joos Adriaen Vermeeren, Joos ook als momboor met Peeter Antonissen als toeziener van de weeskinderen Niclaes Peeter de Bie x +Dingne Adriaen Vermeeren - Jan Mattijs Goosens x Catelijn Adriaen Vermeeren - Margriet Adriaen Vermeeren x +Arnout Mattijs Ooms; verkochten aan Adriaen Huijbrecht Verboven land in Terbeek hen toegekomen bij +hun moeder Cornelie Cornelis Verboven

Personen:

| 157-0196 |

Schepenregister 157, f° 133 v° 23.05.1667

Peeter van Elsacker nomineert vrouwe Catharina Leonora Perez de Baron, vrouw van Loenhout, terzake het adelijk stamhuis, leen en laathof, gekocht van heer Wijnant, graaf van Glijmes etc, welk aanvaard wordt door Joan Baptist Perez de Baron uit naam van de vrouwe van Loenhout

Personen:

| 157-0197 |

Schepenregister 157, f° 135 v° 15.06.1667

Mattijs Goosens de jonge verkocht aan zijn broer Jan Mattijs Goosens vijfdedeel in weide in de "mosvoorden"

Personen:

| 157-0198 |

Schepenregister 157, f° 136 r° 21.06.1667

Adriaen Mattijs Weerts is schuldig aan Engel Wackers de som van 40 pattacons waarvoor hij land in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 157-0199 |

Schepenregister 157, f° 136 r° 21.06.1667, vervolg

In marge: schuld gekweten op 15.07.1689

| 157-0200 |

Schepenregister 157, f° 136 v° 22.06.1667

Adriaen van Schalluijnen x Maeijken Adriaen Peeter Jans, Hoogstraten, zijn schuldig aan Jan Antonis van Ditfort de som van 40 pattacons 16 ducatons waarvoor zij land in Popendonk tot pand stellen

Personen:

| 157-0201 |

Schepenregister 157, f° 136 v°, In marge 24.09.1691

Anthonis en Jan Jan van Ditfort en Jan Adriaensen x Cornelie Jan van Ditfort gekweten door Maeijken Adriaen Peeter Jans xx Jan van den Heuvel

Personen:

| 157-0202 |

Schepenregister 157, f° 137 v° 04.07.1667

Cornelis van den Ouwelandt en Merten Roeland van den Bosch verklaren op verzoek van Michiel van Elsacker, last hebbende van Joannes van Elsacker, dat zij de looikuip van Jan Laureijs Domus hersteld hebben

Personen:

| 157-0203 |

Schepenregister 157, f° 138 r° 11.07.1667

Cornelis en Huijbrecht Cornelis Verboven, ook voor Elisabeth Peeter Cornelis Verboven, verkochten aan Jan Cornelis Jacobs drie vijfdedelen van een bos in Popendonk, en waarvan de andere delen koper reeds toebehoren bij koop van Peeter Aert van Tijchelt x Maeijken Cornelis Verboven

Personen:

| 157-0204 |

Schepenregister 157, f° 138 v° 01.08.1667

op verzoek van Cornelis Dilis Vlemincx, pachter van het "huffels quartier", tienden van St Bernaerts, visiteren schepenen het land van Marcus Kenis in het gedeeld "huffel heijlaer", bezaaid door Jacob Kenis. Joos Deckers, vorster, verklaart dat de zoon van Jacob Kenis met paard en kar koren van het land heeft weggehaald

Personen:

| 157-0205 |

Schepenregister 157, f° 138 r° 04.08.1667

item

| 157-0206 |

Schepenregister 157, f° 139 r° 01.09.1667

Adam van Geel, molenaar, is schuldig aan Dilis de Crom de som van 80 pattacons waarvoor hij stede met huis in Huffel tot pand stelt

Personen:

| 157-0207 |

Schepenregister 157, f° 139 r°, In marge 12.03.1696

Catharina van Gilse x +Michiel van Elsacker en Joan Mattheus van Elsacker ook voor zijn broer en zuster, gekweten door secretaris van Elsacker, optredend voor Jan van den Heuvel, koper van de panden

Personen:

| 157-0208 |

Schepenregister 157, f° 140 r° 27.09.1667

certificatie voor Steven Laureijssen x Elisabeth Jan Centen, wonen thans in de baronnie van Breda

Personen:

| 157-0209 |

Schepenregister 157, f° 140 r° 29.09.1667

Adriaen Willemsen is schuldig aan Jan Heijndrick Diels de som van 50 gld waarvoor hij erven in de berenstraat tot pand stelt

Personen:

| 157-0210 |

Schepenregister 157, f° 140 r°, In marge 13.05.1680

Jan Heijndrick Diels gekweten door secretaris van Elsacker voor het sterfhuis Adriaen Willemsen

Personen:

| 157-0211 |

Schepenregister 157, f° 141 r° 30.09.1667

Barbel Adriaen van Aecken x +Antonis Adriaen Berthelmeeusen verkocht tot delving van de schulden van het sterfhuis van haar man aan Adriaen Heijndrick Berthelmeeusen x Catelijn Antonis van Aecken land in Sneppel in akkerblok de "vudels"

Personen:

| 157-0212 |

Schepenregister 157, f° 141 v° 06.10.1667

Jan en Cornelis Peeter Jan Ooms - Dingne Peeter Jan Ooms x Mattijs Adriaen Mattijsen - Maeijken Peeter Jan Ooms x Jan Huijbrechts - Huijbrecht Cornelis Verboven x +Catelijn Peeter Jan Ooms, als vader en momboor van zijn kinderen - Wouter en Magdaleen Peeter Jan Ooms met hun momboor Cornelis Broomans; S/D erfelijke goederen Peeter Jan Ooms x Clementiana Wouter Ren, woonhuis en erven in Terbeek, land in Herseling, heiveld in de "rijt", en andere goederen

Personen:

| 157-0213 |

Schepenregister 157, f° 147 r° 10.10.1667

Antonis Mattijs Goosens xx +Maeijken Adolfs en Bertholomeeus Adolfs, moederlijke oom als momboor met Mattijs Goosens, vaderlijke grootvader als toeziener van de weeskinderen Catelijn en Cornelis, resp 4 en 2 j; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 157-0214 |

Schepenregister 157, f° 148 r° 14.10.1667

Peeter Cornelis Verheijden x Sijecken Peeter Claes Verbocht, Zundert, zijn schuldig aan Jan Cornelis Schillemans, Bergen op Zoom, de som van 300 gld waarvoor vs Sijecken haar kindsgedeelte in stede in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 157-0215 |

Schepenregister 157, f° 149 r° 15.10.1667

Jan Wouter Timmerman x Maeijken Anthonis van Aecken transporteren aan Peeter Antonis van Aecken stede met huis in Sneppel aan de ambachtstraat

Personen:

| 157-0216 |

Schepenregister 157, f° 150 r° 15.10.1667

Peeter Antonis van Aecken x Dingen Cornelis Arnouts transporteert aan zijn broers en zusters stede met huis in Sneppel

Personen:

| 157-0217 |

Schepenregister 157, f° 150 v° 20.10.1667

Laureijs Peeter van der Buijten laat zijn roerende goederen verkopen tot garantie van Geert Peeter van der Buijten en Antonis Nouts over de borgtochten van de huur van de steden van de kinderen Dilis van Gastel, waar comparant gewoond heeft en de stede van de kinderen Peeter Cornelis Peeter Denis, waar hij nu woont. Goederen betreffen paard en tuig, vee, huisraad e.a.

Personen:

| 157-0218 |

Schepenregister 157, f° 151 v° 24.10.1667

Heijndrick Brocatus als momboor met Cornelis Cornelis Goosens als toeziener van de weeskinderen +Peeter Antonissen x +Neeltien Peeters zijn schuldig aan Luijcas Antonissen de som van 70 gld

Personen:

| 157-0219 |

Schepenregister 157, f° 151 v°, In marge 22.12.1670

Luijcas Antonissen gekweten door Heijndrick Brocatus en Cornelis Goosens

Personen:

| 157-0220 |

Schepenregister 157, f° 152 r° 24.10.1667

Jan de Wijse, vorster, gemachtigd van Catelijn mr Aert van der Meijden x +Willem Jan Cornelis Goris en van Jan Jacob Philips als rechterlijk momboor met Jacob Jan Pellens ipv Cornelis Wouter Jacob Geertsen als toeziener van de vijf kinderen, hernieuwt schepenbrief Brecht dd 28.09.1667 waarbij zij transporteeerden aan Cornelis Wouter Jacob Geertsen en zijn zuster Barbara (Wouter) Jacob Geertsen akte van belening van beemd de "eveneers" achter de "winckels", welke beemd Maeijken Jan Ditforts x Dionijs Adriaen van Aecken op 28.01.1636 in belening hadden gegeven aan Jan Cornelis Goris

Personen:

| 157-0221 |

Schepenregister 157, f° 153 v° 02.11.1667

Jan de Wijse, vorster x Jacobmijntien Willem Dilissen verkochten aan Niclaes Peeters, hoefsmid x Maeijken Peeters, Antwerpen, een erfelijke rente van 15 Kgld op woonhuis bij de kerk

Personen:

| 157-0222 |

Schepenregister 157, f° 153 v°, In marge 20.11.1677

rente gekweten

| 157-0223 |

Schepenregister 157, f° 154 v° 08.11.1667

Willem Adriaen Cristiaensen x +Catelijn Aert Jacobs, ook voor zijn kinderen, gaf ca 6 jaren geleden in belening aan Peeter Aert Jacobs beemd in de berenstraat

Personen:

| 157-0224 |

Schepenregister 157, f° 155 r° 11.11.1667

Peeter, Adriaen en Jan Cornelis Rennen - Paeschier Jacobs x Tanneken Cornelis Rennen - Joos Adriaen Suijckerbuijck x Catelijn Cornelis Rennen - Maeijken Cornelis Rennen, bejaarde jongedochter; voorkinderen van +Neeltien Jan Coecx - Peeter Joris Coecken als momboor met Adriaen Cornelis Mertens als toeziener van Jenneken en Elisabeth Jan Cornelis Mertens, nakinderen +Neeltien Jan Coecx; verkochten aan Jan Huijbrecht Jan Huijben x Maeijken Peeter Jan Ooms deel in stede in Terbeek

Personen:

| 157-0225 |

Schepenregister 157, f° 156 r° 16.11.1667

Maeijken Peeter Jan Ooms x Jan Huijbrecht Jan Huijben verkochten aan Adriaen Jan Huijben en Huijbrecht Heijndricx land op het "middelaer"

Personen:

| 157-0226 |

Schepenregister 157, f° 157 r° 19.11.1667

Huijbrecht Heijndrcx is schuldig aan Adriaen Cornelis Mertens de som van 300 gld waarvoor hij land het "tijchelt stuck" in "aerts acker" tot pand stelt

Personen:

| 157-0227 |

Schepenregister 157, f° 157 r°, In marge 03.11.1679

Wouter Peeter Jan Ooms x Jacobmijn Adriaen Cornelis Mertens en Willem Heijndrick Berthelmeeusen x Jenneken Adriaen Cornelis Mertens gekweten door Huijbrecht Heijndricx

Personen:

| 157-0228 |

Schepenregister 157, f° 157 v° 19.11.1667

Peeter Matteus Arnouts is schuldig aan Adriaen Cornelis Mertens de som van 300 gld waarvoor hij erven bij zijn huis in Hecht tot pand stelt

Personen:

| 157-0229 |

Schepenregister 157, f° 157 v°, In marge 02.05.1679

Wouter Peeter Ooms x Jacobmijn Adriaen Cornelis Mertens gekweten door Peeter Matteus Arnouts

Personen:

| 157-0230 |

Schepenregister 157, f° 157 v°, In marge: 14.03.1682

Willem Heijndrick Berthelmeeusen en Lenaert van de Cloot gekweten door Peeter Matteus Arnouts

Personen:

| 157-0231 |

Schepenregister 157, f° 158 v° 05.11.1667

Maeijken Antonis van Aecken x Jan Wouter Timmerman - Cornelis Jan Arnouts x +Neeltien Antonis van Aecken als vader van hun kinderen - Jacobmijntien Antonis van Aecken x Jan Melsens - Antonis Guilliams, schepen, als momboor van het weeskind Arnout Antonis van Aecken; voorkinderen - Geert Antonis van Aecken - Catelijn Antonis van Aecken x Adriaen Heijndrick Bertholomeeusen; van het tweede bed; deling van de goederen die Peeter Antonis van Aecken eerst gekocht had en hen daarna terug heeft getransporteerd, weide het "eusel" in Sneppel, woonhuis in Sneppel en andere erven

Personen:

| 157-0232 |

Schepenregister 157, f° 162 v° 23.11.1667

Jan Rombouts x Dingne Empsen zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 180 gld waarvoor zij hun huis in Huffel tot pand stellen

Personen:

| 157-0233 |

Schepenregister 157, f° 163 r° 05.12.1667

juffr Godula Govers x sr Joan Marcelli machtigt haar man om in Bel, Geel erven te transporteren aan Jan Basijns

Personen:

| 157-0234 |

Schepenregister 157, f° 163 v° 06.12.1667

Cornelis Jan Arnouts x +Neeltien Antonis van Aecken, als vader en momboor van zijn kinderen, verkocht aan Geert Antonis van Aecken stede in Sneppel aan de ambachtstraat

Personen:

| 157-0235 |

Schepenregister 157, f° 164 r° 08.12.1667

Frans Willem Fransen, Wuustwezel, is schuldig aan Antonis Mattijs Goosens de som van 60 gld terzake mangeling van paarden

Personen:

| 157-0236 |

Schepenregister 157, f° 164 r°, In marge 10.12.1667

Antonis Mattijs Goosens voldaan

Personen:

| 157-0237 |

Schepenregister 157, f° 164 r° 08.12.1667

Heijndrick Cornelis Philips is schuldig aan Melchen Laureijs Rombouts de som van 64 gld

Personen:

| 157-0238 |

Schepenregister 157, f° 164 r° Naschrift: 18.06.1669

Melchen Laureijs Rombouts gekweten door Dilis de Crom voor Heijndrick Cornelis Philips

Personen:

| 157-0239 |

Schepenregister 157, f° 165 r° 15.12.1667

Neeltien Adriaen van Aecken x Peeter Aert Jacobs en Adriaen Heijndrick Bertholomeeusen x Catelijn Antonis van Aecken mangelen erve om erve

Personen:

| 157-0240 |

Schepenregister 157, f° 165 v° 23.12.1667

Jan Rombouts x Dingne Empsen zijn schuldig aan Dilis de Crom de som van 300 gld waarvoor zij woonhuis, brouwerij etc in Huffel tot pand stellen

Personen:

| 157-0241 |

Schepenregister 157, f° 166 r° 24.12.1667

Jan Laureijs Domus x Jacobmijn Antonis Guilliams zijn schuldig aan Adriaen Cornelis Mertens de som van 100 gld waarvoor zij hun halve stede in Sneppel tot pand stellen

Personen:

| 157-0242 |

Schepenregister 157, f° 166 r°, In marge 18.11.1669

Adriaen Cornelis Mertens gekweten door Jan Laureijs Domus

Personen:

| 157-0243 |

Schepenregister 157, f° 166 v° 05.01.1668

Jan Wouters Timmerman x Maeijken Anthonis van Aecken zijn schuldig aan Engel Anthonis Wackers de som van 40 pattacons waarvoor zij akker het "hoogh velleken" in Sneppel tot pand stellen

Personen:

| 157-0244 |

Schepenregister 157, f° 166 v°, In marge 12.11.1681

Jacob Kenis, nomine uxoris erfgenaam van Engel Wackers, voldaan door de weduwe en kinderen Jan Wouters Timmerman

Personen:

| 157-0245 |

Schepenregister 157, f° 168 r° 05.01.1668

Adriaen Jacob Theeus x +Adriaentien Gabriel Goris en Goris Gabriel Goris, moederlijke oom, als momboor met Bastiaen Adriaen Theeus, vaderlijke oud oom, als toeziener van de drie weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen

Personen:

| 157-0246 |

Schepenregister 157, f° 169 v° 07.01.1668

Jan Nijs van Dijck is schuldig aan de weduwe Nijs Jan van Dijck, zijn stiefmoeder, de som van 115 gld terzake de koop van de smidse en toebehoren, door zijn vader achtergelaten, en welke hij belooft te betalen als volgt: 55 gld aan Michiel van Elsacker terzake dorpslasten van het sterfhuis, 30 gld aan zijn zuster Tanneken Nijs van Dijck haar toekomende van haar moederlijk goed bij contract van afscheid dd 15.06.1640, en de resterende 30 gld zal hij zelf houden ter voldoening van zijn moederlijk goed, zelfde contract van afscheid

Personen:

| 157-0247 |

Schepenregister 157, f° 170 v° 14.01.1668

Heijndrick Brocatus x Elisabeth Peeter van der Buijten zijn schuldig aan Antonis Guilliams de som van 80 pattacons waarvoor zij hun stede in Neerven tot pand stellen

Personen:

| 157-0248 |

Schepenregister 157, f° 171 v° 16.01.1668

Cornelis Huijbrecht Eskens, Brecht, verkocht aan Adriaen Jan Huijben zijn deel in hooimade in Blaakt

Personen:

| 157-0249 |

Schepenregister 157, f° 172 r° 23.01.1668

Boudewijn Cornelis Ketelers x Margriet Huijbrecht Verboven verkochten aan Pernelle Cornelis Ketelers, jongedochter, de "ackerweijde" in Terbeek en andere erven

Personen:

| 157-0250 |

Schepenregister 157, f° 173 r° 24.01.1668

Adriaen Heijndrick Berthelmeeusen x Catelijn Antonis van Aecken verkochten aan Peeter Aert Jacobs akker in de "vudels"

Personen:

| 157-0251 |

Schepenregister 157, f° 173 v° 30.01.1668

Maeijken Peeter Cornelis Arnouts x Aert Jan Nops verkocht aan Jan Jacob Peeter Jans erven het "neel lemmens" in Popendonk

Personen:

| 157-0252 |

Schepenregister 157, f° 174 r° 31.01.1668

Boudewijn Cornelis Ketelers x Margriet Huijbrecht Verboven zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 80 pattacons waarvoor zij land in de "beecxse acker" tot pand stellen

Personen:

| 157-0253 |

Schepenregister 157, f° 175 r° 31.01.1668

Jan Adriaen van Ostaeijen is schuldig aan de kinderen Michiel van Elsacker x +Anna Joerdaens de som van 160 pattacons waarvoor zij hun stede in Sneppel bij de "brielen" tot pand stellen alsmede andere erven

Personen:

| 157-0254 |

Schepenregister 157, f° 176 r° 23.02.1668

Jan de Crom, gemachtigd van Wouter Antonis Rombouts, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd 28.04.1667 waarbij Wouter Antonis Rombouts verkocht aan heer Ignatius de Schot, advocaat, Antwerpen, een erfelijke rente van 9 gld 7,5 st op akker bij het "lisschot" en op andere erven

Personen:

| 157-0255 |

Schepenregister 157, f° 177 v° 23.02.1668

Jan de Crom, gemachtigd van heer Ignatius de Schot, hernieuwt notariele akte notaris Johan Anthonij Coppens, Antwerpen, dd 28.04.1667, waarbij Ignatius de Schot bekent te dechargeren een hooimade in Blaakt van een rente van 50 gld welke hij bij transport van juffr Maria Catharina Jaspar Boest heffende is

| 157-0256 |

Schepenregister 157, f° 180 r° 24.02.1668

Jan Aert Vennen als momboor van de kinderen Peeter Aert Vennen is schuldig aan Engel Wackers de som van 20 pattacons waarvoor hij land in "sneppel acker" tot pand stelt

Personen:

| 157-0257 |

Schepenregister 157, f° 180 r°, In marge 25.06.1675

Jacob Kenis afgekweten door Lambrecht van Staeijen als koper van de panden

Personen:

| 157-0258 |

Schepenregister 157, f° 180 v° 24.02.1668

akkoord tussen Wouter Anthonis Rombouts en Cornelis Dilis Vlemincx in hun onderling geschil inzake koop van hooimade

Personen:

| 157-0259 |

Schepenregister 157, f° 180 v°, In marge 16.09.1676

Willem Wijlants x Dingen Wouter Rombouts, ook voor Jan Wouter Rombouts, en Anthonis Jan Lenaerts x Elisabeth Wouter Rombouts betaald door de weduwe en erfgenamen +Cornelis Dilis Vlemincx

Personen:

| 157-0260 |

Schepenregister 157, f° 181 r° 27.02.1668

Petronelle Coenen x +Joos van Elsacker, ook als voogd voor hun kinderen (testament 04.08.1651), verkocht aan Peeter van Elsacker, secretaris, een stede met huis in Vossingers en hooimade op het molenbos en op het hoogbos

Personen:

| 157-0261 |

Schepenregister 157, f° 182 r° 27.02.1668

zelfde verkocht aan Michiel van Elsacker een akkerblok achter de kerk

Personen:

| 157-0262 |

Schepenregister 157, f° 182 v° 27.02.1668

Adriaen Vermeiren x Magdaleeen Joris Coecken zijn schuldig aan Dilis de Crom de som van 24 pattacons waarvoor zij hooimade op het hoogbos tot pand stellen

Personen:

| 157-0263 |

Schepenregister 157, f° 182 v°, In marge 22.02.1673

Jan Mattijs Vorselmans als transport hebbende van de weduwe Dilis Jan de Crom volldaan door Adriaen Vermeiren

Personen:

| 157-0264 |

Schepenregister 157, f° 183 r° 22.02.1673

Petronelle Coenen x +Joos van Elsacker, ook voor hun kinderen, stelt tot pand voor de weduwe en kinderen +heer Martinus de Beer terzake een obligatie van 1000 gld een beemd en weide in de "dorens", deel in beemd de "borghstadt" en andere erven

Personen:

| 157-0265 |

Schepenregister 157, f° 184 r° 22.02.1668

zelfde stelt tot pand voor de priorin van St Margrietendael terzake zulke penningen als Jan Rollebiers, Wouw, aan vs klooster geteld had voor Maria Wijtens en weer gelicht 296 ducatons 320 pattacons, halve stede met huis in Popendonk en andere erven

Personen:

| 157-0266 |

Schepenregister 157, f° 184 v° 06.03.1668

certificatie voor Heijndrick en Jacob Cornelis Philipsen over eigendom bekomen bij + hun ouders, broer en zuster, stede met huis in Neerven, beemd in Blaakt en andere erven

Personen:

| 157-0267 |

Schepenregister 157, f° 185 v° 08.03.1668

Margriet Huijbrecht Verboven x Boudewijn Cornelis Ketelers verkocht aan Peternelle Cornelis Ketelers land het "kreijen", leenroerig onder het hof van de vrouw van Loenhout

Personen:

| 157-0268 |

Schepenregister 157, f° 186 r° 12.03.1668

Jan Gabriel Peeter Joris stelt in handen van Cornelis van Aecken zijn veldvruchten op de stede van Melchen Laureijssen in de hoenderstraat die hij in huur heeft en dit tot voldoening van achtstallige huurpenningen

Personen:

| 157-0269 |

Schepenregister 157, f° 186 v° 12.03.1668

Geert Antonis van Aecken verkocht aan Geert van de Cloot erven in Sneppel achter in de stede van de weduwe Cornelis Aert Nops

Personen:

| 157-0270 |

Schepenregister 157, f° 187 r° 13.03.1668

Willem Straetmans, Roosendaal, stelt zich borg voor een bedrag van 500 gld inzake de alimentatie van een kind, in Loenhout gedoopt op 12.03.1668 en er gebracht uit Tholen, zonder kennis van vader of moeder en niet geregistreerd in het doopboek van Loenhout, en tot welke borg hij zijn stede in de hoenderstraat verbindt. Willem Marijnis Mangelaer, Roosendaal, stelt zich tot 'conterborge'

Personen:

| 157-0271 |

Schepenregister 157, f° 187 r°, In marge 08.11.1680

schout en schepenen ontlasten Willem Straetmans van zijn borg

Personen:

| 157-0272 |

Schepenregister 157, f° 187 v° 13.03.1668

Willem Marijnis Mangeler, Roosendaal, besteedt voor een som van 175 gld zijn natuurlijk kind aan Peeter Cornelis Neefs voor een termijn van 7 jaar

Personen:

| 157-0273 |

Schepenregister 157, f° 187 v°, In marge 22.06.1668

Peeter Cornelis Neefs gedeeltelijk voldaan door Willem Marijnissen

Personen:

| 157-0274 |

Schepenregister 157, f° 187 v°, In marge: 25.08.1676

Peeter Cornelis Neefs voldaan door Willem Marijnissen voor de resterende penningen

Personen:

| 157-0275 |

Schepenregister 157, f° 188 r° 13.03.1668

Frans Cornelis Franssen als momboor met Geert van der Buijten als toeziener van de weeskinderen Laureijs van der Buijten x +Adriaentien Willem Ancxten besteden de drie jongste kinderen, te weten het jongste, anderhalf jaar oud, aan Anthonis Nouts voor 2 jaar, het tweede jongste aan Geert van der Buijten, ook voor 2 jaar, en het derde jongste aan Jan de Crom, eveneens voor 2 jaar, en dit voor gelden te betalen uit de middelen die de grootmoeder Neeltien Peeter Aert Sgrauwen zal achterlaten

Personen:

| 157-0276 |

Schepenregister 157, f° 189 r° 20.03.1668

Petronelle Cornelis Ketelers, Antwerpen, jonge dochter, is schuldig aan Maeijken Heijbloms, Antwerpen, jonge dochter, de som van 200 gld waarvoor zij een weide in Terbeek tot pand stelt

Personen:

| 157-0277 |

Schepenregister 157, f° 189 r°, In marge 02.03.1686

op 21.04.1674 gekweten aan Niclaes Peeters als transport hebbende van Maeijken Heijbloms

| 157-0278 |

Schepenregister 157, f° 190 r° 20.03.1668

certifcatie voor Jan Jacob Peeter Jans over eigendom van erven in Popendonk

Personen:

| 157-0279 |

Schepenregister 157, f° 190 v° 20.03.1668

Jacob Jan de Backer x Margriet Adriaen Vermunten verkochten Boudewijn Cornelis Ketelers een weide aan "molenbovonder"

Personen:

| 157-0280 |

Schepenregister 157, f° 191 r° 20.03.1668

Jacob Jan de Backer verkocht aan Petronelle Cornelis Ketelers, Antwerpen, land in Popendonk in "aerts acker"

Personen:

| 157-0281 |

Schepenregister 157, f° 191 v° 21.03.1668

certificatie voor Neeltien Jan Lippens x +Claes Jan Claesen over eigendom van hofstede in Sneppel in de berenstraat en andere erven

Personen:

| 157-0282 |

Schepenregister 157, f° 192 r° 28.03.1668

Adriaen Hendrick Berthelmeeusen als momboor van Willem en Lisabeth Hendrick Berthelmeeusen zijn minderjarige broer en zuster verkocht 2 jaar geleden aan Adriaen Jacob Theeus erven in Sneppel in het "gedeeld heijlaer"

Personen:

| 157-0283 |

Schepenregister 157, f° 192 v° 05.04.1668

Neeltien Jan Lippens x +Claes Jan Claesen machtigt haar schoonzoon Jan Dionijs van Dijck om op haar goederen een rente te verlijden

Personen:

| 157-0284 |

Schepenregister 157, f° 193 r° 06.04.1668

Cornelis Jan Aernouts x +Neeltien Anthonis van Aecken en Geert van Aecken als momboor met Jan Jan Aernouts als toeziener van hun zes weeskinderen, waarvan het oudste 15 j en het jongste 3 j is, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 157-0285 |

Schepenregister 157, f° 194 v° 07.04.1668

certificatie voor Cornelis Adriaen Verbeeck, 15j, °Brecht uit wettige ouders, heeft 7 jaar in Loenhout gewoond met zijn ouders en dewelke intussen in Loenhout overleden zijn, heeft in Loenhout school gegaan, verdient als goede leerling steun voor zijn studies

| 157-0286 |

Schepenregister 157, f° 195 r° 11.04.1668

Jacob Jacob Peeter Jans, gemachtigd van zijn broer Jan Jacob Peeter Jans, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd 06.04.1668 waarbij Jan Jacob Peeter Jans, landman, Loenhout, verkocht aan Martinus Dieltkens, Jacques van Reesbroeck, Jan Baptist Nilis en Anthonio van Soom als kapelanen van de O L Vrouw kapel in de kerk van St Jacobs in Antwerpen, voor een wekelijkse mis, een erfelijke rente van 18 Kgld 15 st op erven in Popendonk en andere

Personen:

| 157-0287 |

Schepenregister 157, f° 195 r°, In marge 16.10.1682

gekweten door Jacob Jacob Peeter Jans als koper van de panden

Personen:

| 157-0288 |

Schepenregister 157, f° 196 v° 13.04.1668

Jan Wouters Timmerman is schuldig aan Heijndrick Gijsen Keteler, Brecht, de som van 100 gld waarvoor hij erven aan de ambachtstraat in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 157-0289 |

Schepenregister 157, f° 196 v°, In marge 26.04.1698

Adriaen en Jan Lenaert Gijsen, ook voor Catelijn Adriaen Aerts x +Lenaert Heijndrick Gijsen, gekweten door de weduwe Jan Wouters

Personen:

| 157-0290 |

Schepenregister 157, f° 197 r° 02.05.1668

op verzoek van Jacob en Lenaeret Verdijck, zonen van mr Lenaert Verdijck, secretrais van Brecht, begaven schepenen zich naar de "robrecht" achter Blaakt, beemd van vs secretaris, waar zij vaststelden dat het gras was beschadigd door menige 'peerts stoort hoopen'

Personen:

| 157-0291 |

Schepenregister 157, f° 198 v° 05.05.1668

Adriaen en Cornelis Heijndrick Berthelmeeusen verkochten aan Cornelis Mattijs Ooms erven in Sneppel aan de "rijt" in de stede van Joos Jan Luijcx

Personen:

| 157-0292 |

Schepenregister 157, f° 199 r° 05.05.1668

Cornelis Mattijs Ooms is schuldig aan de priorin van St Magrietendael de som van 172 gld, bij afdracht van Adriaen en Cornelis Heijndrick Berthelmeeusen, waarvoor hij erven (cfr vorige akte) tot pand stelt

Personen:

| 157-0293 |

Schepenregister 157, f° 199 r° 05.05.1668, vervolg

In marge: s.d. obligatie gekweten

| 157-0294 |

Schepenregister 157, f° 200 r° 07.05.1668

Jan Joris Coecken verkocht aan Cornelis Broomans weide in Terbeek in de "vloeijweijden" bij "aerts acker"

Personen:

| 157-0295 |

Schepenregister 157, f° 201 r° 12.05.1668

Adriaen Bernaert van Aecken verkocht aan Cornelis Mattijs Ooms erven in Sneppel in de "hoeckacker"

Personen:

| 157-0296 |

Schepenregister 157, f° 201 v° 12.05.1668

Cornelis Mattijs Ooms is schuldig aan Heijndrick Geijsbrecht Keteler, Brecht, de som van 100 gld waarvoor hij erven in de "hoeckacker" tot pand stelt

Personen:

| 157-0297 |

Schepenregister 157, f° 202 r° 15.05.1668

sr Joos van Huijsen x juffr Petronelle Havermans, ook als testamentair momboor van de minderjarige broer en zuster van zijn vrouw, ook voor heer Franchois van Severdonck x juffr Antonette van Diepenbeeck, dr van juffr Genoveva Havermans, voor jonker … (?) x juffr Petronella Havermans, nicht van zijn vrouw en voor juffr Anna Maria Havermans; alle als erfgenamen en kinds kinderen van +heer Geeraert Havermans, gewezen schout in Zundert, transporteert aan heer Igantius de Schot, Antwerpen, huis en erven in Neerven en weide in Hecht, welke panden Geeraert Havermans opgewonnen had van Wouter Antonis Rombouts ingevolge een obligatie van 80 pattacons verleden voor schepenen van Loenhout op 17.05.1642

Personen:

| 157-0298 |

Schepenregister 157, f° 203 r° 19.05.1668

Adriaen van Ostaeijen x Maeijken Adriaen Verheijden en Cornelis Adriaen Jan Theuns x Adriaentien Adriaen Verheijden, samen ook voor Cristiaentien Adriaen Verheijden x +Michiel Jan Pellens en voor Catelijn Adriaen Verheijden x +Adriaen Jan Nuijten - Sebastiaen Brauwmeels, ook als momboor van het weeskind +Peeter Brauwmeels - Willem Jan Augustijns x Catelijn Brauwmeels; S/D hooimade op het molenbos

Personen:

| 157-0299 |

Schepenregister 157, f° 204 r° 19.05.1668

Tanneken Huijbrecht Eskens xx Antonis Goosens - Huijbrecht Cornelis Verboven - Peeter Aert van Tijchelt x Maeijken Cornelis Verboven, ook voor Neeltien Cornelis Verboven - Rombout Antonis Rombouts x Elisabeth Peeter Cornelis Verboven; samen ook voor Cornelis Cornelis Verboven, en van wie vs Tanneken x +Cornelis Verboven moeder en grootmoeder is, verkochten aan Adriaen Jan Huijben hun deel in hooimade (waarin ook de erfgenamen Aert Jacobs een deel hebben) in Blaakt

Personen:

| 157-0300 |

Schepenregister 157, f° 204 v° 04.06.1668

Melchen Berthelmeeusen en Elisabeth Heijndrick van der Buijten verkochten aan Jan Melchens x Jacobmijntien Antonis van Aecken erven in Neerven

Personen:

| 157-0301 |

Schepenregister 157, f° 205 v° 05.06.1668

Margriet Joos Verboven x +Cristiaen Wouters xx Peeter Geert van de Cloot en Jan Wouters als momboor met Peeter Melchens als toeziener van Maeijken, Cornelie, Jenneken en Joos hun weeskinderen, het oudste 18 j en het jongste 8 j, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 157-0302 |

Schepenregister 157, f° 205 v°, In marge 18.02.1675

Adriaen Deckers x Cornlie Cristiaen Wouters betaald door Peeter van de Cloot x Margriet Joos Verboven

Personen:

| 157-0303 |

Schepenregister 157, f° 207 r° 14.06.1668

Cornelis Peeter Brauwmeels, Wuustwezel, verkocht aan Sebastiaen Brauwmeels, Brecht, het zesdedeel in hooimade op het molenbos

Personen:

| 157-0304 |

Schepenregister 157, f° 207 v° 14.06.1668

Cornelis Dilis Vlemincx is schuldig aan sr Joan de Man, brouwer in de brouwerij het "vercken" in Antwerpen, de som van 375 gld waarvoor hij erven in Blaakt tot pand stelt en alle zijn andere goederen

Personen:

| 157-0305 |

Schepenregister 157, f° 207 v° 14.06.1668, vervolg

In marge: s.d. 'is sonder effect gebleven daeromme geroijeert midts sr de Man weijgerde te tellen'

| 157-0306 |

Schepenregister 157, f° 209 r° 30.06.1668

Jan Melsens x Jacobmijntien Antonis van Aecken zijn, bij afdracht van Antonis van Aecken, schuldig aan de kinderen +Bastiaen Theeus de som van 50 gld ingevolge obligatie van 10.11.1663 en waarvoor zij land in Sneppel in de "vudels" tot pand stellen

Personen:

| 157-0307 |

Schepenregister 157, f° 209 r°, In marge 28.10.1681

Jan Heijndrick Bertelmeusen x Elisabeth Bastiaen Theus en Claes Peeter Verbocht X Jenneken Bastiaen Theus gekweten door Jan Melsens

Personen:

| 157-0308 |

Schepenregister 157, f° 209 v° 02.07.1668

Adam van Geel, molenaar, machtigt Adriaen Deckers om in Bergen op Zoom als borg voor Jan Smits akkoord te sluiten over de achterstallige molenpacht

Personen:

| 157-0309 |

Schepenregister 157, f° 210 v° 03.07.1668

certificatie voor Sebastiaen Brauwmeels, Brecht, over eigendom van hooimade in het molenbos

Personen:

| 157-0310 |

Schepenregister 157, f° 211 r° 18.07.1668

Boudewijn Cornelissen heeft nog schuld aan Cornelis van den Ouwelandt en Merten van den Bosch terzake het timmeren van een keet en huis, waarbij 23 gld zullen betaald worden door Jacob de Backer in mindering van schulden die deze nog heeft aan comparant

| 157-0311 |

Schepenregister 157, f° 211 v° 20.07.1668

Lenaert van den Langhenberge als momboor van het weeskind +Dingna Cornelis Adriaensen x Frans Adriaen Luijcx transporteert aan vs Frans Luijcx een obligatie van 100 gld die Peeter van der Buijten op 07.04.1653 verleden heeft aan Roeland Willem van den Langenberghe als momboor van het weeskind Cornelis Adriaen Smit, gewezen moeder van het eerstvermelde weeskind

Personen:

| 157-0312 |

Schepenregister 157, f° 212 r° 03.09.1668

certificatie voor Cornelis Dilis Vlemincx over eigendom van hooimade of beemd in Blaakt

Personen:

| 157-0313 |

Schepenregister 157, f° 212 v° 10.09.1668

Jan Peeter de Brouwer, pachter van de hoeve in groot Neerven toebehoord hebbende de graaf van Glijmes, over reparaties die hij heeft uitgevoerd in de drie jaar dat Michiel van Elsacker het toezicht over de hoeve had

| 157-0314 |

Schepenregister 157, f° 213 r° 25.09.1668

heer Igantius de Schot, Antwerpen, transporteert aan sr Joan Marcellij, schout, obligatie van 80 pattacons verkregen van sr Joos van Huijsen x juffr Petronelle Havermans, rente van 50 gld die Wouter Antonis Wouters verkocht heeft aan Louise Bertels op 10.03.1662, rente van 9 gld 7 st 2 oort die Wouter Antonis Rombouts hem verkocht heeft op 28.04.1668?

Personen:

| 157-0315 |

Schepenregister 157, f° 214 r° 25.09.1668

sr Joan Marcellij is schuldig aan heer Ignatius de Schot, Antwerpen, de som van 1200 gld waarvoor hij stede met huis in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 157-0316 |

Schepenregister 157, f° 215 r° 15.10.1668

Peeter van Elsacker, secretaris, en Anna van Elsacker x Peeter van Beeck, secretaris van Wuustwezel, delen hun twee gemene steden respectievelijk in Herseling, daarin begrepen de stede eertijds gekomen van Peeter Geert Wuijtsen, en in Vossingers

Personen:

| 157-0317 |

Schepenregister 157, f° 217 r° 22.10.1668

Peeter van Elsacker, secretaris, nomineert zijn broer Michiel van Elsacker als eigenaar van navolgende goederen, "wemers hoeve" in Brecht, hieblok bij de "wachtelberghen" in Wuustwezel, heiblok bij de "stertheuvel" in Wuustwezel, de "ritbeemt" en de "ritacker" in Donk, akker de "nieuwbolcken" bij molenakker, land het "hoochbuijnder" in molenakker

Personen:

| 157-0318 |

Schepenregister 157, f° 219 r° 03.11.1668

Anthonis Aertssen Gelter, terzake 50 gld die hij aan Joan van Elsacker, oud secretaris van Wouw, getransporteerd had en die hem toekwamen van Jan Laureijs Domus en waarover tussen vs Elsacker en Jan Laureijs Domus proces was gerezen, ontheft de weduwe Joan van Elsacker van de kosten, schaden en intresten

Personen:

| 157-0319 |

Schepenregister 157, f° 219 v° 05.11.1668

Jan Jacob Peeter Jans is schuldig aan Jan van Ditfort, klein Popendonk, Zundert, de som van 100 gld waarvoor hij erven "neel lemmens" in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 157-0320 |

Schepenregister 157, f° 219 v°, In marge 30.04.1675

Antonis van Ditfort als momboor van de kinderen Jan van Ditfort gekweten door Jan Jacob Peeter Jans

Personen:

| 157-0321 |

Schepenregister 157, f° 220 v° 14.11.1668

Margriet Huijbrecht Verboven x Boudewijn Cornelis Ketelers verkocht aan Cornelis Huijbrecht Verboven land "den geer" in de "beecxse acker'

Personen:

| 157-0322 |

Schepenregister 157, f° 221 r° 14.11.1668

zelfde verkocht aan Adriaen Huijbrecht Verboven land in Terbeek

Personen:

| 157-0323 |

Schepenregister 157, f° 221 v° 19.11.1668

Jan Aertsen Ren verkocht aan Peeter Cornelis van Aerde de helft van stede in Sneppel en deel in de "perbeemt"

Personen:

| 157-0324 |

Schepenregister 157, f° 222 v° 19.11.1668

Adriaen Nijs van Tijchelt xx +Adriaentien van Ostaeijen - Heijndrick Christoffel Brocatus als momboor met Cornelis Goosens als toeziener van de weeskinderen Peeter Anthonissen x +Neeltien Peeter Aller (Allaerts?) waarvan moederlijke grootmoedeer vs Adriaentien van Ostaeijen, kindskinderen van het eerste bed en vs Heijndrick Brocatus van het tweede bed - Geert Peeter van der Buijten als momboor met vs Heijndrick Brocatus als toeziener van de kinderen Cornelis Cornelis Aerts x vs Adriaentien van Ostaeijen in haar derde bed; akkoord over sterfhuis

Personen:

| 157-0325 |

Schepenregister 157, f° 223 v° 24.11.1668

Antonis Quirijn Willems is schuldig aan Heijndrick Moons de som van 150 gld waarvoor hij akker de "schuerhoff" in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 157-0326 |

Schepenregister 157, f° 224 v° 02.11.1668

Jan Mattijs Vorselmans is schuldig aan Tanneken Jan Vorselmans x +Jan Huijbrecht van Bael de som van 100 gld waarvoor hij beemd in Donk tot pand stelt

Personen:

| 157-0327 |

Schepenregister 157, f° 224 v°, In marge 24.02.1670

Tanneken Jan Vorselmans x +Jan Huijbrecht van Bael gekweten door Jan Mattijs Vorselmans

Personen:

| 157-0328 |

Schepenregister 157, f° 225 r° 26.11.1668

Jan Mattijs Vorselmans is schuldig aan Maeijken Jan Vorselmans de som van 150 gld waarvoor hij beemd in Donk tot pand stelt

Personen:

| 157-0329 |

Schepenregister 157, f° 225 r°, In marge 24.02.1674

Maeijken Jan Vorselmans, jonge dochter, voldaan door Jan Vorselmans

Personen:

| 157-0330 |

Schepenregister 157, f° 230 r° 08.01.1669

Cornelis van Elsacker transporteerde aan Michiel van Elsacker obligatie van 40 pattacons en obligatie van 120 pattacons die hij op de gemeente van Loenhout hebbende is bij verlijden op 16.04.1660 en op 10.05.1668

Personen:

| 157-0331 |

Schepenregister 157, f° 230 v° 09.01.1669

Neeltien Jan Lippens x +Claes Jan Claesen is schuldig aan Antonis Goosens de som van 100 gld waarvoor zij hofstede in de berenstraat tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 157-0332 |

Schepenregister 157, f° 230 v°, In marge 02.03.1682

Willem Peeter van Gorp, transport hebbende van Antonis Goosens, gekweten door de erfgnamen Neeltien Jan Lippens

Personen:

| 157-0333 |

Schepenregister 157, f° 231 v° 09.01.1669

Bastiaen Russens x +Jenneken Joris Coecken en Peeter Joris Coecken als momboor met Antonis Jan Lenaerts als toeziener van het weeskind; akkoord over sterfhuis en onderhoud van weeskind dat op 31.03.1669 zes jaar oud wordt

Personen:

| 157-0334 |

Schepenregister 157, f° 231 v°, In marge 12.05.1692

Joris Bastiaen Russen voldaan door zijn vader Bastiaen Russen

Personen:

| 157-0335 |

Schepenregister 157, f° 232 v° 28.01.1669

Jacob en Heijndrick Cornelis Philips delen hun gemene goederen, 2 steden met huis in Neerven, land de "bruerkens", de "vrauwen beemt" in Wuustwezel en andere erven

Personen:

| 157-0336 |

Schepenregister 157, f° 235 r° 04.02.1669

Jan en Peeter Gabriel Goris - Elisabeth Gabriel Goris de oude x Antonis Gabriel Jan Huijbs - Elisabeth Gabriel Goris de jonge x Cornelis Jacob Verheijden - Adriaen Kesselmans als toeziener van de weeskinderen +Goris Gabriel Goris - Adriaen Jacob Theeus x Adriaentien Gabriel Goris voor zijn kinderen; kinderen en kindskinderen van Gabriel Goris x Neeltien Jan van Dael; S/D erfelijke goederen van hun ouders, stede met huis in Huffel aan het oosteinde, weide aan het oosteinde bij Jan Jan Cornelis Goris stede, hooimade de "werdel beemt" en andere erven

Personen:

| 157-0337 |

Schepenregister 157, f° 243 r° 13.02.1669

Adriaen en Cornelis Heijndrick Berthelmeeusen, Adriaen ook als momboor van zijn broer Geert Heijndrick Berthelmeeusen, verkochten aan Adriaen Niclaes Versporten erven in Sneppel in het "gedeeld heijlaer"

Personen:

| 157-0338 |

Schepenregister 157, f° 243 v° 13.02.1669

Geert Antonis van Aecken verkocht aan Jan Jan Aertsen erven in Sneppel aan de hoenderstraat

Personen:

| 157-0339 |

Schepenregister 157, f° 243 v°, In marge 20.07.1671

Geert van Aecken voldaan door Jan Jan Aertsen der Weuwen

Personen:

| 157-0340 |

Schepenregister 157, f° 244 r° 28.02.1669

certificatie voor de schout dat die de regels van zijn koninklijke majesteits navolgt terzake het gebruik van de munten

| 157-0341 |

Schepenregister 157, f° 244 v° 11.03.1669

Michiel Adriaensen is schuldig aan Geertruijt Bastiaensen, jonge dochter, de som van 25 gld waarvoor hij erven de "ast" in Neerven bij de "heijbeemt" tot pand stelt

| 157-0342 |

Schepenregister 157, f° 245 r° 11.03.1669

Jan Jan de Crom en Jan Willem Jan de Crom delen hun gemeen huis met erven in Huffel aan de plaats, Jan Jan de Crom verkoopt vervolgens zijn deel aan Jan Willem Jan de Crom

Personen:

| 157-0343 |

Schepenregister 157, f° 245 r°, In marge 19.09.1669

Jan Jan de Crom voldaan door Jan Willem Jan de Crom, waarbij Jan Willem de Crom op hem neemt een obligatie van 100 gld aan sr de Man, brouwer in het "vercken" in Antwerpen en een obligatie van 200 gld aan heer Soetens in Bergen op Zoom

Personen:

| 157-0344 |

Schepenregister 157, f° 247 r° 20.03.1669

Jan Adriaen van Ostaeijen verkocht aan Jacob Geert van de Cloot land in Sneppel in de "ast acker"

Personen:

| 157-0345 |

Schepenregister 157, f° 248 r° 03.04.1669

Jan Cornelis Rennen x +Catelijn Jacob Peeter Jans, die stierf ..december 1668, achterlatende Cornelia, Jacob en Wouter, het jongste 13 maanden oud, en Jan Jacob Peeter Jans als momboor met Peeter Cornelis Rennen als toeziener van vs kinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de drie kinderen

Personen:

| 157-0346 |

Schepenregister 157, f° 250 r° 09.04.1668

Dingne Peeter Jan Ooms x Mattijs Adriaensen verkocht aan haar broer Cornelis Peeter Jan Ooms schuur met erven in Terbeek

Personen:

| 157-0347 |

Schepenregister 157, f° 250 r° Naschrift: 10.08.1672

Matthijs Adriaensen x Dingne Peeter Jan Ooms voldaan door Cornelis Peeter Ooms

Personen:

| 157-0348 |

Schepenregister 157, f° 251 r° 09.04.1669

Dingne Peeter Jan Ooms x Mattijs Adriaensen verkocht aan Jan Huijbrecht Jan Huijben derdedeel in akker in Herseling

Personen:

| 157-0349 |

Schepenregister 157, f° 251 r° Naschrift: 10.08.1672

voldaan door Jan Huijbrecht Jan Huijben

Personen:

| 157-0350 |

Schepenregister 157, f° 251 v° 09.04.1669

zelfde verkocht Wouter Peeter Jan Ooms de "breebeecxsen acker", volgens naschrift van 10.08.1672 heeft Wouter Peeter Jan Ooms de kooppenningen voldaan

Personen:

| 157-0351 |

Schepenregister 157, f° 252 v° tot f° 265 v°

zijn blanco

| 157-0352 |

Schepenregister 157, f° 266 r° 17.04.1669

Laureijs Wouter van Gorp als momboor van het weeskind +Jan Claesen x +Adriaeentien Aert Rennen is schuldig aan Engel Wackers de som van 38 ducatons waarvoor hij de "quuitenbeemt" in Sneppel bij de "dorent" tot pand stelt en de helft van weide het "cleijn cleije" en nog andere erven

Personen:

| 157-0353 |

Schepenregister 157, f° 267 r° 24.04.1669

Adriaen Jacob Theeus is schuldig aan Geert Peeter van Westerhoven de som van 200 gld waarvoor hij beemd in de "mosvoorden" tot pand stelt

Personen:

| 157-0354 |

Schepenregister 157, f° 267 r°, In marge 29.12.1682

Jan Adriaen Deckers x Marie Jan van Dommelen, actie hebbende van Geert van Westerhoven, gekweten

Personen:

| 157-0355 |

Schepenregister 157, f° 268 r° 27.04.1669

Arnout van Gilse en Jan Barbiers x Catelijn van Gilse, beiden Baarle, transporteren aan Jan Jan de Crom obligatie van 150 gld welke Cornelis Jan de Crom verleden heeft aan Heijndrick van Gilse, Tilburg, en waarvan comparanten erfgenaam zijn, en dit volgens de akte van de obligatie van 13.10.1656

Personen:

| 157-0356 |

Schepenregister 157, f° 268 v° 05.05.1669

schepenen over schade door koeien of hoornbeesten aan de rogge van Cornelis van Elsacker op de hoeve in klein Neerven waar hij heeft gewoond

| 157-0357 |

Schepenregister 157, f° 269 r° 04.05.1669

Adriaentien Laureijs Nouts x +Goris Gabriels en Jan Gabriels als momboor met Adriaen Kesselmans als toeziener van Cornelie, Magdalena en Ammerensken hun weeskinderen, het oudste 15j en het jongste 9j, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 157-0358 |

Schepenregister 157, f° 271 r° 06.05.1669

Cornelis Jan van Gilse, Brecht, verkocht aan Cristiaentken Adriaen Verheijden x +Michiel Jan Pellens een erfelijke rente van 31 gld 5 st op een beemd leenroerig onder de vrouw van Loenhout

Personen:

| 157-0359 |

Schepenregister 157, f° 272 r° 10.05.1669

Anna Berckmans xx +Gillis de Visschere transporteert aan de kinderen +Laureijs van der Buijten x +Anna van Geel, dochter van comparante, een erfelijke rente van 2 V rogge die zij heffende is uit een pacht van 8 V rogge op panden in Meersel of Meerle en waarvan 4 V geheven worden bij juffr Catelijn Brouwers xx +sr Niclaes Blijens en de resterende 2 V bij de nazaten van sr Carel van Haveren en nu uitgereiekt worden bij Jan Antonis Commers

Personen:

| 157-0360 |

Schepenregister 157, f° 272 v° 11.05.1669

Michiel Peeter van Antwerpen x +Barbara Jan Vorselmans, ook voor hun kinderen, transporteert aan sr Hubertus Sporckmans (schilder, Antwerpen) alzulke rest van kooppenningen als Peeter Aert van Tijchelt hem schuldig is aangaande de koop van zijn stede in klein Neerven

Personen:

| 157-0361 |

Schepenregister 157, f° 273 v°

Anneken Heijndricx, jonge dochter, ontslaat Jan Adriaen Huijben van gelofte van trouw en andere pretenties waarvoor zij hem ten rechte geroepen had in de 'geestelijke hove binnen Antwerpen'

Personen:

| 157-0362 |

Schepenregister 157, f° 274 r° 14.05.1669

akkoord tussen de kinderen Jan Peeter Joeris van het nabed en Cornelis Aert Schrauwen als erfgenaam van +Cornelis Jan Peeter Joeris van het eerste bed, terzake hun geschil over het testament

Personen:

| 157-0363 |

Schepenregister 157, f° 274 r°, In marge 27.12.1670

Adriaen Philips Cappers x Willemijntien Jan Peeter Joris en Lenaert Mertens x Tanneken Jan Peeter Joris ieder betaald door Peeter Aert Sgrauwen

Personen:

| 157-0364 |

Schepenregister 157, f° 274 v° 15.05.1669

Jan Geert de Roije x Jacobmijntien Peeter Arnouts zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 140 gld waarvoor zij hun huis in Terbeek tot pand stellen

Personen:

| 157-0365 |

Schepenregister 157, f° 274 v°, In marge 27.04.1683

de secretaris van Elsacker in naam van de kerk, als de actie overgenomen hebbende van Michiel van Elsacker op 28.07.1682, gekweten door Jacobmijntien Peeter Aernouts

Personen:

| 157-0366 |

Schepenregister 157, f° 276 r° 31.05.1669

Adam Geertsen, alias Cletteraert, Minderhout, 26j, getuigt, ter instantie van heer Maximiliaan Delval, ridder, dat hij ontrent vastenavond op order van Antonis Jan Vergouwen 22 schapen gekocht heeft van vs ridder voor de prijs van 8 gld 10 st het stuk, bovenop het 'schepersgeld', en dat de schapen aan Antonis Vergouwen en hemzelf geleverd werden ten huize van Geeraert Lenaerts in Wuustwezel op het "gooreijnde", waarbij vs Vergouwen het vertier van de knechten die de schapen geleverd hebben en het voeder betaalde. De schapen werden nadien op de markt van Sint Niklaas verkocht aan een koopman uit Gent voor de prijs van 6 gld 15 st het stuk. Op dezelfde markt kocht vs Vergouwen vervolgens 14 magere varkens, waarvan hij er één voor 3 ducatons en een halve schelling aan de molenaar in den Osch verkocht, andere verkocht hij aan Marcelis Frans Conincx, Meer, voor 3 pattacons het stuk en aan Cornelis a Campo, bakker, Meer, voor 7 gld, de resterende 8 varkens heeft hij (Adam Geertsen) op order van vs Vergouwen ook in Meer verkocht, maar waarvan de penningen nog moeten ontvangen worden etc. (Uit de akte blijkt ook dat er ten huize van vs Vergouwen 'kinderpokken' waren)

| 157-0367 |

Schepenregister 157, f° 278 r° 08.06.1669

Cornelis Jan Arnouts is schuldig aan de kapel van St Quirijns in Loenhout de som van 200 gld hem geleverd door sr Joan Marcellij, schout, waarvoor hij land genaamd den "dam" of "vogelsanck" tot pand stelt

Personen:

| 157-0368 |

Schepenregister 157, f° 279 r° 08.05.1669

Steven Laureijs Rombouts xx +Elisabeth Jan Centen en Robrecht Geeraerdt Brocken x Jenneken, dochter van eerst vermelde echtpaar, S/D sterfuis vs Elisabeth, obligatie op het dorp van Loenhout, op Adriaen Heijndrick Berthelmeeusen, op Cornelis Raets, op Jacob Kenis, op Jan Verboven, op Peeter Wiercx?, op Jacob van de Cloot, op de weduwe Antonis van Ditfort, op de kinderen Antonis van Gestel, op de weduwe en erfgenamen Peeter Antonis Rombouts, op de erfgenamen Marie Jacob Snels, op Aert Jan Neefs, op Jan Adriaen van Ostaeijen, op Geert Antonis van Aecken, op Cornelis Adriaen van Dorst (Gilse), op Claes Thijsen (Gilse), op Dingeman de Meulder in Breda.

Personen:

| 157-0369 |

Schepenregister 157, f° 280 v° 08.06.1669

Maeijken Cornelis van Ostaeijen x Jan Jan Arnouts verkocht aan Peeter Nijs van Dijck keuken en koestal van het woonhuis in Sneppel, gekomen van haar ouders, met erven daaraan gelegen en andere

Personen:

| 157-0370 |

Schepenregister 157, f° 281 v° 08.06.1669

Jan Adriaen van Ostaeijen is schuldig aan de kapel van St Quirijns in Loenhout de som van 100 gld hem geleverd door sr Joan Marcellij, schout, waarvoor hij weide de "hondtsschoot" in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 157-0371 |

Schepenregister 157, f° 282 v° 17.06.1669

Peeter Cornelis van Aerde verkocht aan Antonis Quirijnen de helft van een stede in Sneppel, welke hij gekocht had van Jan Aert Rennen

Personen:

| 157-0372 |

Schepenregister 157, f° 282 v°, In marge 23.11.1673

Jan Aert Rennen betaald door Anthonis Quirijnen

Personen:

| 157-0373 |

Schepenregister 157, f° 284 r° 28.06.1669

heer Jan Baptist Perze de Baron, kannunik, transporteerde op 12.05.1667 aan Margriet Blommaerts een obligatie van 900 gld en dewelke de regeerders van Lonehout op 22.07.1655 verleden hebben aan sr Jaspar Antonissen, muntmeester in Antwerpen

Personen:

| 157-0374 |

Schepenregister 157, f° 284 v° 28.06.1669

Michiel van Elsacker transporteert aan juffr Louise Adriaene de Perez twee obligaties respectievelijk van 40 pattacons en van 120 pattacons welke de regeerders van Loenhout op 16.04.1650 en op 20.09.1660 verleden hebben, en welke obligaties comparant toekomen bij transport van Cornelis van Elsacker op 08.01.1669

Personen:

| 157-0375 |

Schepenregister 157, f° 285 r° 15.07.1669

Jan Cornelis Rennen x +Catelijn Jacob Peeter Jansen en Jan Jacob Peeter Jans als momboor van de weeskinderen verkochten aan Engel Wackers een rente van 18 gld op stede en huis in Popendonk en op andere erven

Personen:

| 157-0376 |

Schepenregister 157, f° 285 r°, In marge 22.02.1676

Jacob Kenis x Margriet Willem Daniels gekweten door Peeter Joris Coecken en Lambrecht Cornelis Broomans als kopers van de panden

Personen:

| 157-0377 |

Schepenregister 157, f° 286 r° 16.07.1669

certificatie voor Jan Willem de Crom over eigendom in Loenhout, weide in Huffel bij de "winckels" en andere erven

Personen:

| 157-0378 |

Schepenregister 157, f° 287 r° 16.07.1669

Jan Willem de Crom is schuldig aan sr Joan de Man, brouwer in het "vercken" in Antwerpen, de som van 200 gld waarvoor hij erven in Loenhout tot pand stelt

Personen:

| 157-0379 |

Schepenregister 157, f° 288 r° 07.08.1669

Cornelis Broomans, Adriaen van Tijchelt en Jan Mattijsen, erfgenamen van de kinderen Jan Joosen, getuigen dat Elisabeth Geertsen x Servaes Marcquis, korporaal in het garnizoen van Breda, zich goed heeft gekweten bij het dienen van vs kinderen en in het sterfhuis, de kinderen lijdende aan de 'contagieuse sieckte', en aaraan ook gestorven, zoals ook blijkt uit het relaas aan hen gedaan door Geert van der Buijten, die hen dagelijks bijstond

| 157-0380 |

Schepenregister 157, f° 288 v° 11.08.1669

Cristiaen Geert Vorselmans verklaart, ter instantie van Ijken Ferez, Breda, dat deze zijn ouders, lijdende aan de "contagieuse sieckte', heeft verzorgd

Personen:

| 157-0381 |

Schepenregister 157, f° 289 r° 23.08.1669

Sebastiaen Brauwmels, Brecht, verkocht aan Christiaenken Adriaen Verheijen x +Michiel Jan Pellens de helft van een hooimade in het molenbos en waarvan de andere helft toekomt Willem Jan Augustijns

Personen:

| 157-0382 |

Schepenregister 157, f° 290 r° 02.09.1669

Jacob Kenis is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 464 gld 14 st, in kwijting van een belening van een hooimade in Blaakt aan vs Steven verleden, en bekend bij Andries Laureijs Rombouts op 07.04.1655

Personen:

| 157-0383 |

Schepenregister 157, f° 290 v° 02.09.1669

Peeter Adriaen Vermeeren is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 350 gld waarvoor hij erven den "driesch" in Terbeek tot pand stelt en andere erven

Personen:

| 157-0384 |

Schepenregister 157, f° 291 v° 02.09.1669

Geert Antonis van Aecken is schuldig aan Robrecht Geert Brocken, bij onderwijzen van Steven Laureijs Rombouts, de som van 100 gld waarvoor hij het vierendeel van de "perbeemt" tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 157-0385 |

Schepenregister 157, f° 291 v°, In marge 22.11.1676

Robrecht Geert Brocken gekweten door Jacob Geert van de Cloot als koper van enige van de panden

Personen:

| 157-0386 |

Schepenregister 157, f° 292 v° 06.09.1669

Cornelis Adriaen van Aecken x Catelijn Jan Nijs van Tijchelt zijn schuldig aan de priorin van St Margrietendael de som van 350 gld waarvoor zij stede met huis in Popendonk tot pand stellen

Personen:

| 157-0387 |

Schepenregister 157, f° 292 v°, In marge 11.03.1697

secretaris van Elsacker als rentmeester van het klooster gekweten

| 157-0388 |

Schepenregister 157, f° 294 r° 18.09.1669

Jan Willem de Crom is schuldig aan de priorin van St Margrietendael de som van 250 gld waarvoor hij weide bij de "winckels" tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 157-0389 |

Schepenregister 157, f° 294 r°, In marge 25.06.1678

schuld gekweten

| 157-0390 |

Schepenregister 157, f° 297 r° 23.09.1669

Jan Laureijs Domus x Jacobmijntien Antonis Guilliams zijn schuldig aan sr Hubertus Sporckmans, schilder, Antwerpen x juffr Maria Catharina Boest, de som van 700 gld waarvoor zij hun halve stede met huis in Sneppel in de hoenderstraat tot pand stellen (en waarvan de wederhelft toekomt aan Antonis Guilliams, vader van vs Jacobmlijntien) welk halve stede verkregen werd van +Maeijken Peeter Arnouts, moeder van Jacobmijntien en bij koop tegen Ijken Antonis Guilliams x Peeter Aert van Tijchelt

Personen:

| 157-0391 |

Schepenregister 157, f° 298 v° 01.10.1669

Jan Gabriel Jan Huijbs is schuldig aan Antonis Goosens, Wuustwezel, de som van 300 gld waarvoor deze in plaats van intrest een beemd in Wuustwezel bij 'het ginhof kappeleken' zal mogen gebruiken en een weide ook in Wuustwezel. Adriaen en Peeter Jan Gabriel Jan Hijbs alsmede Cornelis Cornelis Goosens de jonge, Rijsbergen in de "crabben", stellen zich borg

Personen:

| 157-0392 |

Schepenregister 157, f° 298 v°, In marge 02.03.1682

Anthonis Goosens gekweten door Peeter Jan Gabriels en Cornelis Cornelis Goosens voor Jan Gabriel Jan Huijbs

Personen:

| 157-0393 |

Schepenregister 157, f° 300 r° 07.10.1669

Arnout Cornelis van Ostaeijen is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 100 gld waarvoor hij erven het "laethouwers" in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 157-0394 |

Schepenregister 157, f° 300 r°, In marge 18.02.1675

Michiel van Elsacker gekweten door Michiel Bastiaen Vorselmans nomine uxoris mede erfgenaam van Arnout Cornelis van Ostaeijen en als koper van enige van de panden

Personen:

| 157-0395 |

Schepenregister 157, f° 301 r° 19.11.1669

Remigius Peeter Valentijns is schuldig aan Engel Wackers de som van 50 ducatons waarvoor hij zijn woonhuis aan de plaats tot pand stelt

Personen:

| 157-0396 |

Schepenregister 157, f° 301 r°, In marge 04.11.1670

Engel Wackers gekweten door Remigius Peeter Valentijns

Personen:

| 157-0397 |

Schepenregister 157, f° 302 r° 19.11.1669

Jacob Geert van de Cloot is schuldig aan Adriaen Cornelis Mertens de som van 400 gld waarvoor hij erven in Sneppel in de "ast acker" tot pand stelt

Personen:

| 157-0398 |

Schepenregister 157, f° 302 r°, In marge 31.12.1674

Peeter van de Cloot x +Neelken Adriaen Cornelis Mertens, als momboor van hun kinderen - Wouter Peeter Ooms x Jacobmijntien Adriaen Cornelis Mertens - Willem Heijndrick Bertelmeeusen x Jenneken Adriaen Cornelis Mertens - Jan Cornelis Mertens als momboor van Perijntien Adriaen Cornelis Mertens; gekweten door Jacob Geert van de Cloot

Personen:

| 157-0399 |

Schepenregister 157, f° 302 v° 19.11.1669

Adriaen Heijndrick van der Buijten is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 40 pattacons waarvoor hij akker en dries het "rauvelt" in Popendonk tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 157-0400 |

Schepenregister 157, f° 303 v° 02.12.1669

Neeltien Jan Lippens x +Claes Jan Claesen is schuldig aan Antonis Goosens de som van 100 gld waarvoor zij hofstede in de berenstraat tot pand stelt

Personen:

| 157-0401 |

Schepenregister 157, f° 303 v°, In marge 02.03.1682

Wilbort Peeter van Gorp, transport hebbende van Antonis Goosens, gekweten door de erfgenamen Neeltien Jan Lippens

Personen:

| 157-0402 |

Schepenregister 157, f° 304 v° 03.12.1669

Michiel Adriaensen is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 40 pattacons waarvoor hij zijn stede in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 157-0403 |

Schepenregister 157, f° 304 v°, In marge 29.03.1683

Joan Bode transporteert de obligatie aan Robrecht Brocken

Personen:

| 157-0404 |

Schepenregister 157, f° 305 v° 28.01.1670

Melsen Laureijs Rombouts machtigt Michiel van Elsacker om zijn achterstallige huurpenningen en schulden te innen

Personen:

| 157-0405 |

Schepenregister 157, f° 307 r° 17.01.1670

Anneken Gabriel van der Beuten x Jan Peeter de Brauwer - Catelijn Jan van Ham x Frans Cornelis Terre - Jan Antonis Conincx als 2de momboor (mits + 1ste momboor) van Baltasar en Cornelia Jan van Ham; samen ook voor Paesschijntien Jan van Ham; alle voor en na huwelijkse kinderen van Antonette van de Nieuwenhuijse; verkochten aan Cornelis Verheijden, de koop overgenomen hebbende van Jan Willem de Crom, erven in het "gedeeld huffel heijlaer"

Personen:

| 157-0406 |

Schepenregister 157, f° 307 v° 17.01.1670

Anneken Gabriel van der Beuten x Jan Peeter de Brauwer - Jan Antonis Conincx als 2de momboor van Baltasar en Cornelis Jan van Ham; samen ook voor Paesschijntien Jan van Ham; verkochten aan Frans Cornelis Terre x Catelijn Jan van Ham de helft van de 'mostaert thiende' geheven op verscheidene stukken van erven in Loenhout

Personen:

| 157-0407 |

Schepenregister 157, f° 308 r° 22.01.1670

Heijndrick Cornelis Philips verkocht aan Peeter Antonissen en Berthelmeeus Jacob Tacx een hooimade in Blaakt

Personen:

| 157-0408 |

Schepenregister 157, f° 309 r° 23.01.1670

Cornelis van Elsacker, stadhouder - Peeter van Elsacker, secretaris - Petronelle Coenen x +Joos van Elsacker - Marie van Elsacker x +Cornelis van Lanschot - Anna van Elsacker x Peert van Beeck - Margriet van Elsacker x Jan Adriaen Rommens - Michiel van Elsacker; kinderen van +Michiel van Elsacker x +Anna Joerdaens; verkochten onderling hun gemene goederen, hooimade in het molenbos, "sluiters bosch" in Sneppel en andere erven

Personen:

| 157-0409 |

Schepenregister 157, f° 310 v° 23.01.1670

eerste zes comparanten (cfr vorige akte) machtigen hun broer Michiel van Elsacker om de schulden en achterstallen te innen

Personen:

| 157-0410 |

Schepenregister 157, f° 311 r° 23.01.1670

Peeter van Elsacker, secretaris, transporteert aan Peeter van Beeck, secretaris van Wuustwezel, een hooimade in Blaakt en een hooimade in het "cleijn bosch" aldaar

Personen:

| 157-0411 |

Schepenregister 157, f° 311 v° 23.01.1670

Marie Michiel van Elsacker x +Cornelis van Lanschot verkocht aan de priorin van St Margrietendael een rente van 11 Kgld 7 st 2 oort op hooimade in het molenbos

Personen:

| 157-0412 |

Schepenregister 157, f° 312 v° 28.01.1670

Maeijken Cornelissen x +Goris Claesen xx Huijbrecht Verboven is schuldig aan de weduwe en kinderen +Mattijs Cornelissen, Princenhage, de som van 50 gld, aangeteld door Mattijs Cornelissen op 28.01.1668, waarvoor zij land bij de "heijbaert" in "bueskens acker" tot pand stelt

Personen:

| 157-0413 |

Schepenregister 157, f° 313 v° 03.02.1670

Wouter Laureijs van Gorp x Marie Bertholomeeusen verkochten aan juffr Marie de Haze, begijn in Antwerpen, een rente van 18 Kgld 15 st op stede in Sneppel ontrent de "oude thienden schuere" en op andere erven

Personen:

| 157-0414 |

Schepenregister 157, f° 314 v° 19.02.1670

Adriaen Mattijs Weerts x Neelken Cornelis de Backer getuigen, op verzoek van Jan de Wijse, vorster, dat zij, tijdens hun ondertrouw, in 1667, op de zondag na sinksen op de feestdag van het H Bloed, naar Hoogstraten zijn geweest om aldaar enige aankopen, te doen, en dat zij in de dreef tussen het dorp en Hoogstraten van hun geld zijn beroofd door enige vagebonden. Zij zijn toch verder gegaan naar Hoogstraten alwaar zij meenden geld te kunnen krijgen via Jan de Wijse, die ook aldaar was, en hen meegenomen heeft naar het huis van Jan van Oerle en van Merten van den Bosch, maar dat er geen eensgezindheid was om hen aan geld te helpen

Personen:

| 157-0415 |

Schepenregister 157, f° 315 v° 21.02.1670

Jan Aert Rennen, Zundert, is schuldig aan Engel Antonis Wackers de som van 40 pattacons waarvoor hij land in "sneppel acker" tot pand stelt

Personen:

| 157-0416 |

Schepenregister 157, f° 316 v° 24.02.1670

Maijken Sijmon Kesselmans x +Goris Rombouts over het houden van bijen door haar zonen Sijmon en Jan Goris Rombouts

Personen:

| 157-0417 |

Schepenregister 157, f° 317 r° 03.03.1670

Neeltien Matteus Arnouts x +Jan Jan Lodewijcx en Cornelis Jan Lodewijcx als momboor met Peeter Matteus Arnouts als toeziener van het weeskind machtigen Adriaen Arnouts, procureur, Zundert, om van Matteus Puts, Breda, de penningen te innen terzake de verkoop van het huis met brouwerij, genaamd de "horen" in Kapellen

Personen:

| 157-0418 |

Schepenregister 157, f° 317 v° 03.03.1670

Adriaen Mattijs Weerts is schuldig aan Engel Wackers de som van 19 ducatons 18 pattacons waarvoor hij erven "peer goris" in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 157-0419 |

Schepenregister 157, f° 318 r° 04.03.1670

Jan Huijbrecht Jan Huijben is schuldig aan de kinderen en erfgenamen +Peeter Jan Ooms, waartoe hij zelf nomine uxoris behoort, de som van 250 gld, waarvan 150 gld ingevolge obligatie die Jan Cornelis Rennen heeft ondergehad (16.08.1666) en 100 gld die hij zal ontvangen van Jan Verboven, en waarvoor hij gedurende 2 jaar de natuurlijke zoon van +Peeter Jan Ooms zal onderhouden etc

Personen:

| 157-0420 |

Schepenregister 157, f° 319 v° 04.03.1670

Jan Cornelis Rennen is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 20 pattacons waarvoor hij erven in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 157-0421 |

Schepenregister 157, f° 319 v°, In marge 28.11.1672

Michiel van Elsacker voldaan door Jan Jacob Peeter Jans als momboor van de kinderen Jan Cornelis Rennen

Personen:

| 157-0422 |

Schepenregister 157, f° 320 r° 04.03.1670

Perijntien Cornelis van Ostaeijen x +Jacob Meijvis en Jan Meijvis als momboor met Arnout Cornelis van Ostaeijen als toeziener van het weeskind; akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind

Personen:

| 157-0423 |

Schepenregister 157, f° 321 v° 05.03.1670

Adriaen Heijndrick Berthelmeeusen x Catelijn Antonis van Aecken zijn schuldig aan de priorin van St Margrietendael de som van 100 gld waarvoor zij hooimade op het hoochbos tot pand stellen en andere erven

Personen:

| 157-0424 |

Schepenregister 157, f° 321 v°, In marge 24.03.1691

de secretaris van Elsacker als rentmeester van het klooster gekweten

| 157-0425 |

Schepenregister 157, f° 322 v° 05.03.1670

Joos Adriaen Vermeeren is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 60 pattacons waarvoor hij stede met huis in Terbeek tot pand stelt

Personen:

| 157-0426 |

Schepenregister 157, f° 322 v°, In marge 15.04.1682

Michiel van Elsacker gekweten door Joos Vermeeren

Personen:

| 157-0427 |

Schepenregister 157, f° 323 r° 05.03.1670

Jan Antonis Peeters getuigt, op verzoek van Jan de Wijse, dat, nadat Jan de Wijse met de huisvrouwen van Jan van Oerle en van Merten van den Bosch, zijn twee zusters, afrekening had gemaakt, vs Jan van Oerle hem gevraagd had mee te geen naar Jan de Wijse (die ook 'heer van Stock' wordt genoemd) en dat aldaar Jan van Oerle tegen Jan de Wijse zei dat hij niet wilde procederen over de afrekening, en dat hij voor zijn helft 3 ducatons zou geven

Personen:

| 157-0428 |

Schepenregister 157, f° 324 r° 06.03.1670

Maeijken Cornelissen x +Goris Claesen van Oorschot xx Huijbrecht Cornelis Verboven en Willem Niclaes van Oorschot als momboor met Cornelis Cornelisssen als toeziener van de zes weeskinderen, die tegenwoordig machtig zijn hun kost te verdienen en bij andere lieden inwonen; regeling van het sterfhuis, waarbij alle schulden nog niet zijn ingebracht. Toelating verkoop van land in "bueskens acker"

Personen:

| 157-0429 |

Schepenregister 157, f° 326 r° 15.03.1670

Catelijn Goris Rombouts x Lambrecht van Staeijen transporteerde aan Sijmon, Louis, Jan en Gorisken Goris Rombouts, haar broers en zuster, haar kindsdeel in de erfelijke goederen van haar vader

Personen:

| 157-0430 |

Schepenregister 157, f° 326 r°, In marge 27.03.1670

Lambrecht van Staeijen x Catelijn Goris Rombouts ontvangen van de kopers 40 pattacons en 12 st

Personen:

| 157-0431 |

Schepenregister 157, f° 327 v° 26.03.1670

Wouter Laureijs van Gorp x Marie Bertholomeeusen zijn schuldig aan Heijndrick Gijsen, ketelaar, Brecht de som van 150 gld waarvoor zij de helft van een akkerblok in Sneppel tot pand stellen alsmede andere erven

Personen:

| 157-0432 |

Schepenregister 157, f° 327 v°, In marge 03.11.1675

schuld voldaan door Wouter Laureijs van Gorp

Personen:

| 157-0433 |

Schepenregister 157, f° 328 v° 27.03.1670

Jan Aert Rennen als momboor van de kinderen Peeter Aert Rennen verkocht aan Lambrecht van Staeijen x Catelijn Goris Rombouts de helft van een woonhuis in Sneppel en waarvan de wederhelft toekomt de voorkinderen van de koper, die aldaar ook wonende is

Personen:

| 157-0434 |

Schepenregister 157, f° 329 v° 01.04.1670

Neeltien Matteus Arnouts xx +Jan Jan Lodewijcx en Cornelis Jan Lodewijcx als momboor met Peeter Matteus Arnouts als toeziener van het weeskind, akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind

Personen:

| 157-0435 |

Schepenregister 157, f° 329 v°, In marge 10.12.1681

Heijndrick van Elsacker x Marie Jan Lodewijcx voldaan door Adriaen Bertelmeeus Swaegemaeckers

Personen:

| 157-0436 |

Schepenregister 157, f° 330 v° 09.04.1670

Joos Jan Luijcx is schuldig aan Thomas Geijsbrechts, Brecht, de som van 136 gld, terzake een obligatie door hem verleden ten behoeve van Willem Cornelis Verhesen en nadien getransporteerd aan Thomas Geijsbrechts, waarvoor hij land in Sneppel bij de "tongelberch" tot pand stelt

Personen:

| 157-0437 |

Schepenregister 157, f° 330 v°, In marge 16.03.1679

Matthijs Merten Vooghten x Catelijn Thomas Geijsbrechts en Lenaert Thomas Geijsbrechts, ook voor hun mede erfgenamen, gekweten door Joos Jan Luijcx

Personen:

| 157-0438 |

Schepenregister 157, f° 331 v° 11.04.1670

Jan Cornelis Ooms x +Jenneken Jan van Dael - Peeter Antonissen - Heijltien Antonissen x +Jacob Meesen met haar voogd Thomas Wijns - Jan Peeter Ooms x +Catelijn Antonissen als vader van hun kinderen - Jan Wuijts x +Elisabeth Antonissen als vader van hun kinderen; S/D sterfhuis +Jenneken van Dael, conform het contract voor schepenen van Wuustwezel op 09.04.1670, bevestigen dit contract voor schepenen van Loenhout

Personen:

| 157-0439 |

Schepenregister 157, f° 332 v° 15.04.1670

certificatie voor Pauwels Diercken dat Niclaes Huijbrecht de Wijse gezegd had dat hij de vader was van het kind van Adriana Pauwels Diercken, dit ten huize van Jan de Wijse, meer dan een jaar geleden

Personen:

| 157-0440 |

Schepenregister 157, f° 333 r° 16.04.1670

Adriaentien Cornelis Neefs x +Cornelis Crock en Jan Crock als momboor van de kinderen zijn schuldig aan Engel Wackers de som van 40 pattacons waarvoor zij weide in Popendonk tot pand stellen

Personen:

| 157-0441 |

Schepenregister 157, f°334 r° 02.05.1670

Geert Peeter van der Buijten x +Maeijken Jan Empsen en Jan Heuvelmans, schepen, als momboor gezien het + van Dilis de Crom, met Laureijs Peeter Van der Buijten als toeziener van de weeskinderen, bevestigen akkoord sterfhuis reeds gemaakt in het jaar 1656 met vs Dilis de Crom als momboor en Cornelis Cornelis Aerts als toeziener

Personen:

| 157-0442 |

Schepenregister 157, f° 335 r° 02.05.1670

Adriaen Adriaen Peeter Jans, Zeeland, en Catelijn Adriaen Peeter Jans x Jan Jan Centen mangelen erve om erve, land in Popendonk verkregen van het +weeskind Commer Jan Commers x +Margriet Adriaen Peeter Jans, heiveld in Meer in de "heritten" en andere erven

Personen:

| 157-0443 |

Schepenregister 157, f° 336 v° 02.05.1670

Adriaen Adriaen Peeter Jans verkocht aan zijn halfbroer Jacob Adriaen Peeter Jans twee zesdedelen in erven de "streep" in Popendonk

Personen:

| 157-0444 |

Schepenregister 157, f° 337 v° 05.05.1670

akkoord terzake het proces tussen Jan Cornelis Martens xx +Neeltien Jan Coeck en de erfgenamen van haar dochter Jenneken Jan Cornelis Martens betreffende de erfgoederen van vs Jenneken. Tweede partijen betreffen Peeter, Jan en Adriaen Cornelis Rennen - Paesschen Jacobs x Anneken Cornelis Rennen - Marie Cornelis Rennen x Jan Huijbrechts - Peeter Joris Coecken als momboor van Elisabeth Jan Cornelis Martens

Personen:

| 157-0445 |

Schepenregister 157, f° 338 r° 06.05.1670

Peeter Gabriel Gorissen is schuldig aan Engel Wackers de som van 32 ducatons waarvoor hij hooimade op het hoochbos tot pand stelt alsmede andere erven

Personen:

| 157-0446 |

Schepenregister 157, f° 338 r°, In marge 22.12.1681

Jacob Kenis gekweten door de secretaris van Elsacker voor Peeter Gabriel Goris

Personen:

| 157-0447 |

Schepenregister 157, f° 339 r° 07.05.1670

certificatie voor … Goris Rombouts dat de middelen hem verstorven van zijn vader en nog te versterven van zijn oude moeder minstens 900 à 1000 gld waard zijn

Personen:

| 157-0448 |

Schepenregister 157, f° 339 r° 07.05.1670

certificatie voor Neeltien Goris Claesen die zwanger is van Cornelis Claes Cornelis Lenaerts, en welke Cornelis nu in ondertrouw is met Catelijn Lenaert Jan Wiercx

Personen:

| 157-0449 |

Schepenregister 157, f° 339 v° 12.05.1670

Antonis Guilliams x Maeijken Lenaert van Gestel, zij ziek en bedlegerig, ratificeren hun testament voor schepenen in Loenhout gemaakt op 25.11.1666. Laten hun huisken en grond in Huffel aan de koestraat over aan de kerk en de H Geest in Loenhout

Personen:

| 157-0450 |