Schepenregisters deel 156 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 156

Schepenregister 156, f° 1 r° 15.03.1662

certificatie voor Geert Frans van der Buijten x Margriet Michiel Joerdaens over eigendommen o.a. stede in Donk

Personen:

| 156-0001 |

Schepenregister 156, f° 1 v° 15.03.1662

Jan Heuvelmans is schuldig aan Staes Diercx de som van 200 gld waarvoor hij hooimade in Blaakt tot pand stelt

Personen:

| 156-0002 |

Schepenregister 156, f° 1 v°, In marge 23.02.1682

Staes Peeter Valentijns afgekweten door Boudewijn Jan Heuvelmans

Personen:

| 156-0003 |

Schepenregister 156, f° 2 r° 16.03.1662

Adriaen Bernaert van Aecken transporteert in belening aan Jan Adriaen van Ostraeijen akkerblok in Sneppel

Personen:

| 156-0004 |

Schepenregister 156, f° 2 r°, In marge 03.07.1662

Jan Adriaen van Ostaeijen voldaan door Adriaen Bernaert van Aecken

Personen:

| 156-0005 |

Schepenregister 156, f° 2 v° 18.03.1662

Peeter Claes Verbocht verkocht aan het godshuis van St Margrietendael een erfelijke rente van 25 Kgld op stede in Neerven en op andere erven

Personen:

| 156-0006 |

Schepenregister 156, f° 2 v°, In marge 07.04.1694

secr van Elsacker als rentmeester van vs klooster gekweten door Gabriel van den Bleke als tegenwoordig bezitter van de panden

Personen:

| 156-0007 |

Schepenregister 156, f° 4 r° 20.03.1662

Jan Gabriel Jan Huiijbs en Mattijs Adriaen Goetstouwers, Wuustwezel, stellen zich borg voor Cornelis Gabriel Jan Huijbs, Stabroek, terzake schuld die deze heeft aan Jan Jan Aertsen, Stabroek

Personen:

| 156-0008 |

Schepenregister 156, f° 4 v° 20.03.1662

Elisabeth Cornelis Neefs x Aert Willemsen verkocht aan Adriaen Peeter Janssen x Maeijken Jacob Crock land in Popendonk

Personen:

| 156-0009 |

Schepenregister 156, f° 5 r° 20.03.1662

Elisabeth Cornelis Neefs x Aert Willemsen verkocht aan Jan Jacob Crock een hooimade op het schoubos

Personen:

| 156-0010 |

Schepenregister 156, f° 5 v° 20.03.1662

zelfde verkocht aan Adriaen Heijndricx van der Buijten hooimade op het schoubos

Personen:

| 156-0011 |

Schepenregister 156, f° 6 r° 20.03.1662

Heijltien Cornelis Neefs x Marijnis Janssen transporteert in belening aan Cornelis Jacob Crock land in Popendonk

Personen:

| 156-0012 |

Schepenregister 156, f° 7 r° 20.03.1662

Adriaen Cornelis Mertens, oud H Geestmr en Antonis van Aecken, huidig H Geestmr, verkochten aan Engel Wackers een hofstedeken aan het oosteinde

Personen:

| 156-0013 |

Schepenregister 156, f° 7 v° 20.03.1662

Jan en Cornelis Peeter Boeren - Jan Lodewijcx als momboor van de weeskinderen Peeter Boeren - Jan Jacob Peeters x Neeltien Cornelis Boeren - Catelijn Cornelis Boeren x Jan Jacob van Meel; akkoord terzake hun onderling geschil over de huurpenningen van de stede aan de kerk

Personen:

| 156-0014 |

Schepenregister 156, f° 8 r° 21.03.1662

Peeter Dionijs van Dijck verkocht aan Adriaen Cornelis Mertens, oud H Geestmr, en aan Antonis van Aecken, huidig H Geestmr, een rente van 11 gld 15 st op stede in Neerven en op andere erven

Personen:

| 156-0015 |

Schepenregister 156, f° 8 r°, In marge 07.10.1669

rente afgelost en kapitaal ervan wederom 'aangeleijt' aan Bastiaen Crock volgens bescheid van 22.04.1667

Personen:

| 156-0016 |

Schepenregister 156, f° 9 r° 21.03.1662

Peeter Dionijs van Dijck is schuldig aan Adriaen Cornelis Mertens de som van 40 pattacons waarvoor hij akker in Hecht tot pand stelt

Personen:

| 156-0017 |

Schepenregister 156, f° 9 r°, In marge 30.01.1672

Adriaen Cornelis Mertens voldaan door Peeter Dionijs van Dijck

Personen:

| 156-0018 |

Schepenregister 156, f° 10 r° 24.03.1662

Jan Jan Cornelis Goris is schuldig aan Dielis de Crom de som van 100 gld waarvoor hij de inslag aan zijn stede tot pand stelt

Personen:

| 156-0019 |

Schepenregister 156, f° 10 r°, In marge 23.03.1673

Cornelis Jan de Crom, nazoon, actie hebbende van de weduwe Gillis de Crom, voldaan door Michiel van Elsacker uit naam van Jan Jan Cornelis Goris

Personen:

| 156-0020 |

Schepenregister 156, f° 10 r° 27.03.1662

Heijndrick Geijsbrechts, Brecht, transporteert aan Antonis Quirijns zijn recht in weide en akker in Sneppel

Personen:

| 156-0021 |

Schepenregister 156, f° 11 r° 27.03.1662

Antonis Quirijnen is schuldig aan Heijndrick Geijsbrechts, Brecht, de som van 100 gld, waarvoor hij weide en akker tot pand stelt

Personen:

| 156-0022 |

Schepenregister 156, f° 11 r°, In marge 18.03.1663

Heijndrick Geijsbrechts, Brecht voldaan door Antonis Quirijn Willems

Personen:

| 156-0023 |

Schepenregister 156, f° 11 v° 27.03.1662

Peeter Arnout van Ostaeijen verkocht aan Jacob Adriaen Theeus, als de koop gecalengierd hebbende van Joris Jan Naes, erven in het gedeeld "sneppel heijlaer"

Personen:

| 156-0024 |

Schepenregister 156, f° 12 r° 27.03.1662

Adriaen Hendrick van der Buijten verkocht aan Jacob Marijnis Bevers een hooimade op het schoubos

Personen:

| 156-0025 |

Schepenregister 156, f° 12 v° 27.03.1662

Adriaen Hendrick van der Buijten is schuldig aan Jan Cornelis Centen als momboor met Cornelis Crock als toeziener van Naentien Jan Centen de som van 56 gld 10 st

Personen:

| 156-0026 |

Schepenregister 156, f° 12 v°, In marge 10.05.1664

Jan Centen als momboor met Cornelis Crock als toeziener van Naentien Jan Centen voldaan door Adriaen Heijndrick van der Buijten

Personen:

| 156-0027 |

Schepenregister 156, f° 13 r° 29.03.1662

Adriaen van de Mierop, gemachtigd van Geert Frans van der Buijten x Margriet Michiel Joerdaens (schepenbrief Antwerpen 24.03.1662), bekent akte van transport van rente 43 gld 15 st op stede in Donk en andere erven aan juffr Agatha van Cromsteijn

Personen:

| 156-0028 |

Schepenregister 156, f° 14 v° 05.04.1662

Neeltien Anthonis Schoofs x +Heijliger Adriaensen en Gabriel Jan van de Bleke als momboor van de twee weeskinderen; akkoord over sterfhuis waarbij geen andere erfelijke goederen zijn dan een huisje getimmerd op de erve in Sneppel in de vriessestraat en een stukje grond aldaar

Personen:

| 156-0029 |

Schepenregister 156, f° 15 v° 07.04.1662

Heijndrick Geijsbrechts Keteler, Brecht, transporteert aan Jan Antonis van Bael deel van huis in Sneppel hem toekomende van Neeltien Jan Jacobs x Cornelis Ments

Personen:

| 156-0030 |

Schepenregister 156, f° 16 r° 07.04.1662

Jan Antonis van Bael x Jacobmijntien Jan Jacobs zijn schuldig aan Heijndrick Geijsbrechts Keteler, Brecht, de som van 110 gld als restant van erfpenningen

Personen:

| 156-0031 |

Schepenregister 156, f° 16 r°, In marge 29.03.1667

Heijndrick Gijsen Keteler voldaan door Arnout Cornelis van Ostaeijen als koper van de panden

Personen:

| 156-0032 |

Schepenregister 156, f° 17 r° 12.04.1662

certificatie voor Cornelis van Aecken x Catelijn Jan Nijs van Tijchelt terzake eigendom vs Catelijn, nl akker en weide in Popendonk

Personen:

| 156-0033 |

Schepenregister 156, f° 17 r° 17.04.1662

Peeter Arnout van Ostaeijen verkocht aan Cornelis Heijndricx, schoenmaker, weide den "hondschoot" in Sneppel

Personen:

| 156-0034 |

Schepenregister 156, f° 18 r° 17.04.1662

Neeltien Gabriel van den Bleke x Jacob van Ostaeijen - Catelijn Gabriel van den Bleke x Jacob Claessen - Gabriel Jan Gabriel van den Bleke - Geert en Neeltien Frans van der Buijten x Peeter Cornelissen, kinderen van +Maeijken Gabriel van den Bleke; kinderen en kindskinderen van Cornelia mr Jan Hegge uit het eerste bed - Adriaentien Adriaen van Ostaeijen xx +Cornelis Cornelis Aerts en Jacob van Ostaeijen als momboor van de weeskinderen +Willem Adriaen van Ostaeijen, kind en kindskinderen van het tweede bed van vs Cornelia mr Jan Hegge; S/D erfelijke goederen, de "groten marumbemt" en andere

Personen:

| 156-0035 |

Schepenregister 156, f° 20 r° 20.04.1662

Laureijs Antonissen x Maeijken Niclaessen zijn schuldig aan heer Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 200 gld waarvoor zij huis en erven in Kesselbeek tot pand stellen

Personen:

| 156-0036 |

Schepenregister 156, f° 21 r° 22.04.1662

Adriaentien van Ostaeijen xx +Cornelis Cornelis Aerts en Jacob van Ostaeijen als momboor van de kinderen Willem van Ostaeijen; S/D ergfoederen hen samen aangekomen, erven in klein Neerven

Personen:

| 156-0037 |

Schepenregister 156, f° 22 v° 26.04.1662

Melchen Bertholomeussen is schuldig aan Adriaen Jan Francken de som van 50 gld waarvoor hij land in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 156-0038 |

Schepenregister 156, f° 22 v°, In marge 08.06.1675

Adriaen Jan Francken voldaan door Jan Melchens

Personen:

| 156-0039 |

Schepenregister 156, f° 23 r° 27.04.1662

Jan de Crom, gemachtigd van Huijbrecht Cornelis Verboven, Brecht, (schepenen Antwerpen 30.12.1661 waarbij Huijbrecht Cornelis Verboven ook optrad in naam van zijn moeder Tanneken Huijbrecht Eskens xx Antonis Goossens), bekent akte van transport aan mr Jan Baptist van der Perre, apotheker in Antwerpen, een rente van 28 Kgld 2 st op stede in de berenstraat en andere erven

Personen:

| 156-0040 |

Schepenregister 156, f° 24 v° 02.05.1662

Jan Jan de Crom verkocht aan Adriaen Sijmon Kesselmans hooimade in Blaakt

Personen:

| 156-0041 |

Schepenregister 156, f° 25 r° 22.05.1662

Jan Antonis van Bael x Jacobmijntien Jan Jacobs zijn schuldig aan Mattijs Goossens de som van 88 gld terzake koop van paard

Personen:

| 156-0042 |

Schepenregister 156, f° 25 r°, In marge 31.08.1666

Antonis Mattijs Goossens voldaan door Arnout Cornelis van Ostaeijen uit naam van Jacobmijntien Jan Jacobs x +Jan Antonis van Bael

Personen:

| 156-0043 |

Schepenregister 156, f° 25 v° 25.05.1662

mr Peeter Joerdaens, gemachtigd van Cornelis van Aecken x Catelijne Jan Nijs van Tijchelt (schepenen Antwerpen 19.05.1662), geeft kennis van akte van transport aan juffr Agatha Cromsteijn van een rente van 31 gld 5 st op akker en weide in Popendonk

Personen:

| 156-0044 |

Schepenregister 156, f° 27 r° 05.06.1662

Peeter Arnout van Ostaeijen transporteert aan Thomas Bruls som van 100 gld welke som Jacob Theeus hem comparant schuldig is over erfpenningen mits het verkopen van erven in Sneppel

Personen:

| 156-0045 |

Schepenregister 156, f° 27 v° 05.06.1662

certificatie voor Adriaen Nijs van Tijchelt over eigendom in Donk

Personen:

| 156-0046 |

Schepenregister 156, f° 28 r° 07.06.1662

Gabriel Jan van den Bleke is schuldig aan Staes Diercx de som van 40 pattacons waarvoor hij beemd in "marumhoeck" tot pand stelt

Personen:

| 156-0047 |

Schepenregister 156, f° 28 r°, In marge 29.12.1671

Adriaen Peeter Heijbaert waarvan moeder was +Tanneken Lenaert van Gastel en alzo mede-erfgenaam van +Maeijken Lenaert van Gastel x +Staes Diercx, gekweten door de weduwe +Gabriel van den Bleke

Personen:

| 156-0048 |

Schepenregister 156, f° 29 r° 15.06.1662

Peeter van Elsacker, secretaris, gemachtigd van sr Joan Marcellij, schout, (notaris Henrick Fighe te Antwerpen 20.05.1662), geeft kennis van schuld aan sr Jan Baptist Adriaensen, koopman, van de som van 500 Kgld

Personen:

| 156-0049 |

Schepenregister 156, f° 29 r°, In marge 17.04.1681

gekweten aan Joan Francus Adriaensen als erfgenaam van Francus Adriaensen die zelf erfgenaam was van zijn broer Jan Baptist Adriaensen

| 156-0050 |

Schepenregister 156, f° 30 r° 15.06.1662

Jan Antonis Conincx x Jenneken Cornelissen zijn schuldig aan Jan Severijnsen, metser, Oudenbos, de som van 120 gld terzake geleend geld waarvoor zij erven in het gedeeld "huffel heijlaer" tot pand stellen

Personen:

| 156-0051 |

Schepenregister 156, f° 30 v° 15.06.1662

certificatie voor Willem Corstiaen Raets terzake eigendom van stede in Neerven

Personen:

| 156-0052 |

Schepenregister 156, f° 31 r° 17.06.1662

Cornelis Corstiaen Raets x +Maeijken Wouters en Jan Wouters, moederlijke oom als momboor met Willem Corstiaen Raets, vaderlijke oom als toeziener van de vijf weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen

Personen:

| 156-0053 |

Schepenregister 156, f° 32 v° 17.06.1662

Cornelis Cristiaen Raets, gemachtigd van Adriaen Nijs van Tijchelt (schepenen Antwerpen 16.06.1662), geeft kennis van akte van verkoop aan juffr Anna Maria Bathin van een rente van 28 gld 2,5 st op land in Donk en andere erven, hem toekomende van zijn ouders Denijs Jan Nijs van Tijchelt x Neeltken Adriaen Aerts

Personen:

| 156-0054 |

Schepenregister 156, f° 32 v°, In marge 14.05.1682

door Cornelis van Tijchelt gekweten op 25.02.1674

Personen:

| 156-0055 |

Schepenregister 156, f° 33 v° 19.06.1662

Jan Jacobs Verheijden is schuldig aan Jan Antonis van Ditfort de som van 100 gld waarvoor Frans Vorselmans zich borg stelt

Personen:

| 156-0056 |

Schepenregister 156, f° 33 v°, In marge 13.01.1687

Jan en Antonis Jan van Ditfort gekweten door Cornelis Jan Wiercx, gehuwd met de weduwe Jan Jacob Verheijden

Personen:

| 156-0057 |

Schepenregister 156, f° 34 v° 26.06.1662

Mattijsken Mattijs Rombouts x Cornelis van Aerde - Mattijs Lenaert de Bruijn en Marie Lenaert de Bruijn x +Gabriel Mattijs Heufkens, dochters van Catelijn Mattijs Rombouts; verkochten aan Sijcken Jan Nijs van Tijchelt xx +Merten Sijmon de Leeuw een hooimade in Blaakt

Personen:

| 156-0058 |

Schepenregister 156, f° 35 r° 28.06.1662

Mattijs Cristiaen Vorselmans x +Adriaentien Jan van Ditfort - Cornelie Adriaen Verboven x Heijndrick Moons, dochter uit het voorbed - Jan Mattijs Vorselmans, zoon uit het nabed; S/D erfgoederen +Adriaentien Jan van Ditfort, erven in Loenhout en Wuustwezel

Personen:

| 156-0059 |

Schepenregister 156, f° 37 v° 03.07.1662

Adriaen Bernaert van Aecken is schuldig aan Heijndrick Geijsbrecht Keteler, Brecht, de som van 60 pattacons waarvoor hij akker in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 156-0060 |

Schepenregister 156, f° 37 v°, In marge 07.02.1689

gekweten aan Lenaert Heijndrick Gijsen door Naes Jan Naes op 20.03.1683

Personen:

| 156-0061 |

Schepenregister 156, f° 38 v° 05.07.1662

certifcatie voor Jan Jan Arnouts terzake eigendom in Popendonk

Personen:

| 156-0062 |

Schepenregister 156, f° 39 r° 12.07.1662

Heijltien Cornelis Neefs x Marijnis Janssen verkocht aan Peeter Cornelis Neefs een nieuw getimmerd huisje met erven in Popendonk

Personen:

| 156-0063 |

Schepenregister 156, f° 39 v° 12.07.1662

zelfde verkocht aan Cornelis Crock erven in Popendonk

Personen:

| 156-0064 |

Schepenregister 156, f° 40 r° 12.07.1662

Peeter Cornelis Neefs is schuldig aan Jan Adriaen van Ostaeijen de som van 100 gld waarvoor hij weide in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 156-0065 |

Schepenregister 156, f° 40 r°, In marge 13.07.1664

Jan Adriaen van Ostaeijen gekweten door Peeter Cornelis Neefs

Personen:

| 156-0066 |

Schepenregister 156, f° 40 v° 14.07.1662

Jan Gabrielen x Neeltien Peeter Theuns transporteren in pandschap aan sr Joan Marcellij ten behoeve van de vrouw van Loenhout het woonhuis "de leeuw", schuur en brouwerij met gereedschap, in Huffel, voor een termijn van drie jaar

Personen:

| 156-0067 |

Schepenregister 156, f° 41 v° 14.07.1662

zelfde stellen voor hun schulden van pacht nog tot pand de vruchten staande op de gronden van de hoeve de "nederhoef"

Personen:

| 156-0068 |

Schepenregister 156, f° 42 r° 28.07.1662

Aert Jan Neefs verkocht aan mr Laurentius Reijns, advocaat tot Antwerpen, een rente van 5 Kgld op land in molenakker en andere erven

Personen:

| 156-0069 |

Schepenregister 156, f° 42 v° 22.08.1662

Dilis de Crom, gemachtigd van Jan Jan Arnouts (schepenen Antwerpen 18.08.1662), bekent schuld van Jan Jan Arnouts aan juffr Agatha Cromsteijn, de som van 500 Kgld waarvoor hij huis en erven in Loenhout tot pand stelde

Personen:

| 156-0070 |

Schepenregister 156, f° 44 r° 22.08.1662

Peeter Matteus Arnouts verkocht aan de heer Jan Baptist Perez de Barron als testamentair uitvoerder van juffr Catharina Perez de Barron ten behoeve van de beneficie van de St Quirijns kapel een rente van 31 Kgld 5 st op land in de "hechtse acker" en andere erven

Personen:

| 156-0071 |

Schepenregister 156, f° 45 v° 22.08.1662

item ten behoeve van de koster in Loenhout of de bedienaar van de St Quirijns kapel een rente van 6 gld 5 st

Personen:

| 156-0072 |

Schepenregister 156, f° 46 v° 21.08.1662

Cornelis Heijndricx is schuldig aan Jan Adriaen van Ostaeijen de som van 40 pattacons waarvoor hij weide de "hondschoot" tot pand stelt

| 156-0073 |

Schepenregister 156, f° 47 r° 23.08.1662

Geert Peeter van der Buijten en Dilis de Crom verklaren ten behoeve van de vrouw van Loenhout dat hen is aangezegd als medepachters van de tienden van St Bernaerts (samen met Cornelis Cornelis Goosens) dat de pachting gecasseerd werd

Personen:

| 156-0074 |

Schepenregister 156, f° 47 v° 02.09.1662

Margriet van Haut, meesteres, en haar dochter Charlotte de Bornagie getuigen ten behoeve van Pauwels Geeraerts, Brecht, (alias de Backer), over het verzorgen van diens been na de beet door de hond van Cornelis Cornelis Goosens en het voorstel van Cornelis Cornelis Goosens om een minnelijke schikking te treffen

| 156-0075 |

Schepenregister 156, f° 48 r° 13.09.1662

Jan Jacob Peeter Jans verkocht aan Dilis de Crom de "hulsacker" bij de "laren"

Personen:

| 156-0076 |

Schepenregister 156, f° 48 v° 13.09.1662

Cornelis van Elsacker - Cornelis de Crom - Jan de Crom - Elisabeth Michiel van Elsacker - Willem Heijndrick van der Buijten voor zijn moeder Margriet Michiel van Elsacker - Merten Heijndrick Verhesen, ook als momboor van de weeskinderen Margriet Heijndrick Verhesen en ook voor zijn broers Jan, Michiel en Laureijs Heijndrick Verhesen - Laureijs Adriaen Auwaers, ook voor zijn broer en zussen Jan, Margriet en Martijne Adriaen Auwaers, eveneens voor Laureijs Aert van Dongen, voor Marie Aert van Dongen x Jan Peeters en voor Laureijs Rubens - Michiel van Elsacker voor Joannes van Elsacker, voor Magdaleen Michiel van Elsacker en voor Maeijken Lenaert Gabriels - comparanten samen nog voor de deelhouders van +Cornelie van Elsacker, gestorven zonder wettig erfgenaam; transporteren aan Peeter Buijdens, Minderhout, halve stede in Minderhout en welke halve stede hen aangekomen is bij versterven van vs Cornelie als erfgenamen van vaders kant

Personen:

| 156-0077 |

Schepenregister 156, f° 50 r° 13.09.1662

zelfden verkochten aan Wouter Laureijssen, Minderhout, beemd in Minderhout op de mark

Personen:

| 156-0078 |

Schepenregister 156, f° 51 r° 14.09.1662

Michiel Adriaensen is schuldig aan Jan Antonis van Ditfort de som van 40 pattacons waarvoor hij stede in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 156-0079 |

Schepenregister 156, f° 51 r°, In marge 02.10.1684

Jan Jan van Ditfort gekweten door Luijcas Anthonissen voor Michiel Adriaensen

Personen:

| 156-0080 |

Schepenregister 156, f° 51 v° 21.09.1662

Adriaen Adriaen de Weert, ook als momboor van Huijbrecht Jan Adriaen de Weert - Jacob Govaerts - Peeter Janssen, ook voor zijn broers en zusters; alle erfgenamen van +Cornelie Heijndrick van Elsacker, keuren de verkopen dd 13.09.1662 aan Peeter Buijdens en Wouter Laureijssens goed

Personen:

| 156-0081 |

Schepenregister 156, f° 52 r° 30.09.1662

Antonis Adriaen Bertelmeeusen x Barbel Adriaen van Aecken zijn schuldig aan Heijndrick Gijsen, ketelaar, Brecht, de som van 100 gld waarvoor zij land in Sneppel tot pand stellen

Personen:

| 156-0082 |

Schepenregister 156, f° 52 r°, In marge 11.04.1668

Heijndrick Gijsen Keteler gekweten door Peeter Aert Jacobs als koper van het pand

Personen:

| 156-0083 |

Schepenregister 156, f° 52 v° 21.10.1662

Jan Jan Engelen als momboor van de kinderen +Jan Heijndrick Jan Engelen verkocht aan sr Joan Marcellij land in de "steechde"

Personen:

| 156-0084 |

Schepenregister 156, f° 53 r° 21.09.1662

zelfde verkocht aan Michiel van Elsacker hooimade in Blaakt

Personen:

| 156-0085 |

Schepenregister 156, f° 53 r° 30.10.1662

Peeter Peeter Keijsers x Cathelijn Adriaen Peeter Dermuijden en Adriaen Adriaen Peeter Dermuijden, samen bij s/d de delen hebbende van Geert, Peeter en Neeltien Adriaen Peeter Dermuijden, hun resp broers en zuster; voor de resterende delen Jacob Adriaen Meijvis als momboor met Cornelis Peeter Joerdaens als toeziener van de twee nakinderen +Sijcken Cornelis Stoops die eveneens moeder was van de kinderen vs Adriaen Peeter Dermuijden; verkochten aan Laureijs Anthonissen x Maeijken Niclaes Goris van Oorschot een hooimade in Blaakt

Personen:

| 156-0086 |

Schepenregister 156, f° 54 r° 31.10.1662

Jan Aert van Tijchelt verkocht aan Geert Peeter van de Cloot "dorenacker" in Sneppel

Personen:

| 156-0087 |

Schepenregister 156, f° 54 r°, In marge 01.03.1663

Jan Aert van Tijchelt voldaan door Geert van de Cloot

Personen:

| 156-0088 |

Schepenregister 156, f° 55 r° 14.11.1662

Jan Aert van Tijchelt is schuldig aan Staes Diercx de som van 64 gld waarvoor hij weide in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 156-0089 |

Schepenregister 156, f° 55 v° 30.11.1662

Anna Joerdaens x +Michiel van Elsacker, 75j en Niclaes Cornelissen, 63j getuigen ten verzoeke van Joan Buijcx, burgemeester in Breda, over Barbara van de Wijngaerde, de eerste vrouw van Peeter Peeter van Breda, die rond 1600 of ervoor ten gevolge van het oorlogsgeweld een kwetsuur aan haar hoofd moet opgelopen hebben welke wo nde met een zilveren plaatje werd afgedekt. Peeter Peeter van Breda was soldaat toen hij Barbara van den Wijngaerde, alsdan weduwe (en reeds ouder), trouwde, Niclaes Cornelissen vs was getrouwd met Catelijn, dochter van Peeter Peeter van Breda

Personen:

| 156-0090 |

Schepenregister 156, f° 56 r° 18.11.1662

Maeijken Sijmon Kesselmans x +Goris Rombouts verkocht circa 20j terug aan Adriaen Sijmon Kesselmans deel van veld de "ravesteijn"

Personen:

| 156-0091 |

Schepenregister 156, f° 56 v° 20.11.1662

Adriaen Bernaert van Aecken verkocht aan Cornelis Mattijs Ooms huis met erven in Sneppel en andere erven

Personen:

| 156-0092 |

Schepenregister 156, f° 57 v° 20.11.1662

Jan Jan de Crom verkocht aan Michiel Peeter van Breda huis met erven op het oosteinde

Personen:

| 156-0093 |

Schepenregister 156, f° 58 r° 25.11.1662

Cornelis Cornelis van Aerde is schuldig aan Roeland Willem van den Langenbergh als momboor van het weeskind Cornelis Adriaensen x +Dingne Willem van den Langenberch de som van 50 gld

Personen:

| 156-0094 |

Schepenregister 156, f° 58 r° 25.11.1662, vervolg

In marge: Frans Luijcx x Dingne Cornelis Adriaensen, dochter van +Dingne Willem van den Langenberch, voldaan door Cornelis Cornelis van Aerde

Personen:

| 156-0095 |

Schepenregister 156, f° 59 r° 04.12.1662

Geert Frans van der Buijten x Margriet Michiel Joerdaens zijn schuldig aan Willemijn Heijndrick Gijsen, Brecht, de som van 200 gld waarvoor zij hun stede in Donk tot pand stellen

Personen:

| 156-0096 |

Schepenregister 156, f° 59 r° 04.12.1662, vervolg

In marge: 13.12.1690?? Anna Heufkens (dochter van +Willemijn Heijndrick Gijsen) x Christiaen Geerts en Adriaen Cornelis Heufkens (waarvan +Willemijn Heijndrick Gijsen grootmoeder was), ook voor zijn broers en zusters, betaald door secr van Elsacker voor het sterfhuis Lambrecht van Staeijen

Personen:

| 156-0097 |

Schepenregister 156, f° 59 v° 06.12.1662

Cornelis Dilis Vlemincx x Barbara Cornelis Tacx verkochten aan het godshuis van St Margrietendael een rente van 62 Kgld 10 st op stede in Neerven en andere erven

Personen:

| 156-0098 |

Schepenregister 156, f° 61 r° 06.12.1662

zelfden zijn schuldig aan Cornelis Arnout van Ostaeijen als H Geestmr de som van 40 pattacons waarvoor zij hofstede in Hecht tot pand stellen

Personen:

| 156-0099 |

Schepenregister 156, f° 61 r° Naschrift: 27.03.1696

secr van Elsacker voor schout en H Geestmr Michiel Bastiaen Vorselmans gekweten door Jan Cornelis Vleimmincx

Personen:

| 156-0100 |

Schepenregister 156, f° 62 r° 11.12.1662

Cornelis Adriaen van Aecken verkocht aan sr Joan Marcellij, schout, een hooimade op het schoubos

Personen:

| 156-0101 |

Schepenregister 156, f° 62 v° 20.12.1662

Joos Adriaen Deckers transporteert aan Jan Cornelis Theuns x Anneken Joos Deckers land in de "winckels" en erven in het "gedeeld huffel heijlaer"

Personen:

| 156-0102 |

Schepenregister 156, f° 63 v° 09.01.1663

Cornelis Jan de Crom verkocht aan Joris Jan Naes erven in het "gedeeld huffel heijlaer"

Personen:

| 156-0103 |

Schepenregister 156, f° 64 r° 12.01.1663

certificatie voor Joos Deckers over eigendom van ondermeer land in de "winckels" en erven in het "gedeeld huffel heijlaer"

Personen:

| 156-0104 |

Schepenregister 156, f° 64 v° 24.01.1663

Peeter Jacob Kenis verkocht aan Joos Bernaert van Aecken stede de "cleijnen heijbaert" in Sneppel

Personen:

| 156-0105 |

Schepenregister 156, f° 64 v° 24.01.1663

Joos Bernaert van Aecken belooft te betalen aan Peeter Jacob Kenis de som van 575 gld terzake bovengeschreven koop

Personen:

| 156-0106 |

Schepenregister 156, f° 65 v° 25.01.1663

Bastiaen Crock als koper van de bezette panden van Peeter Gabriel Peeter Joris belooft te betalen aan Jan Jan Bogaerts, den Haege bij Breda (Princenhage), de som van 39 gld 10 st als restant van achterstallige huurpenningen

Personen:

| 156-0107 |

Schepenregister 156, f° 65 v° 29.01.1663

Marijnis de Beuckeleer, Ekeren x Dingne Peeter Antonis Rombouts transporteerde aan Cornelis Peeter Antonis Rombouts en aan Wouter Antonis Rombouts als momboor van de weeskinderen Peeter Antonis Rombouts, broers en zusters van vs Cornelis en Dingne, het erfdeel van Dingne haar toekomende bij overlijden van haar vader

Personen:

| 156-0108 |

Schepenregister 156, f° 66 r° 29.01.1663

certificatie voor Heijndrick Jan van Gastel over eigendom van stede in Neerven

Personen:

| 156-0109 |

Schepenregister 156, f° 66 v° 31.01.1663

Willem Jan Cornelis Goris en Huijbrecht Bode als momboor en ook voor Cornelis Wouter Jacob Geertsen als toeziener van de weeskinderen +Dionijs Jan Cornelis Goris; S/D erfgoederen +Jan Cornelis Goris tegen Jan en Berbel Jan Cornelis Goris, land de "breekelen", land in "sneppel acker" en andere

Personen:

| 156-0110 |

Schepenregister 156, f° 68 v° 31.01.1663

Willem Jan Cornelis Goris en Huybrecht Bode als momboor van de weeskinderen Dionijs Jan Cornelis Goris transporteren aan Jan Jan Cornelis Goris de erfelijke goederen toegekomen aan hun zuster Barbara en dit tot onderhoud van zelfde Barbare die haar 'verstand en memorie onmachtig is' en dit volgens contract gemaakt op 16.10.1658 voor Joan Marcellij als openbaar notaris waarbij akkoord tussen Cornelis Cornelis Aerts als momboor van de 'onnozele' Barbel Jan Cornelis Goris - Huijbrecht Bode als wettelijk momboor van de wezen +Dionijs Jan Cornelis Goris met Cornelis Wouters als toeziener - Willem Jan Cornelis Goris - Jan Jan Cornelis Goris, en dit over de na te laten goederen van +Jan Cornelis Goris x Anne Dionijs

Personen:

| 156-0111 |

Schepenregister 156, f° 70 r° 05.02.1663

Geert Frans van der Buijten x Margriet Michiel Joerdaens zijn schuldig aan Heijndrick Severijns, erfgenaam van +Jan Severijns, de som van 100 gld als rest van een obligatie van 150 gld

Personen:

| 156-0112 |

Schepenregister 156, f° 70 v° 05.02.1663

Remigius Peeter Valentijns is schuldig aan de kinderen +Cornelis Jan Aerts, Brecht, de som van 100 pattacons, waarvoor Jan Heuvelmans zich borg stelt

Personen:

| 156-0113 |

Schepenregister 156, f° 70 v°, In marge 06.11.1669

Adriaen Cornelis Reijns x Magdalena Cornelis Jan Aerts voor een derde en Antonis Willem Wijtejn x Margriet Cornelis Jan Aerts ook voor een derde voldaan door Remigius Peeter Valentijns

Personen:

| 156-0114 |

Schepenregister 156, f° 70 v°, In marge: 18.11.1669

In marge: 18.11.1669 Laureijs Peeter van der Buijten x Elisabeth Cornelis Jan Aerts voldaan door Remigius Peeter Valentijns

Personen:

| 156-0115 |

Schepenregister 156, f° 71 v° 06.02.1663

Antonis Guilliams machtigt Jan Laureijssen, schoenmaker, Wouw, om van de weduwe en kinderen +Merck Adriaen Straetmans de schuld van 21 gld 3 st te innen terzake een afrekening van 12.04.1650 over de koop van een paard en geleverd werk

Personen:

| 156-0116 |

Schepenregister 156, f° 72 r° 07.02.1663

Jan Heuvelmans, gemachtigd van Heijndrick Jan van Gastel, hernieuwt schepenbrief Antwerpen 06.02.1663 waarbij Heijndrick Jan van Gestel verkocht aan Louwiese Bertels, Antwerpen, een erfelijke rente van 21 Kgld 17,5 st op stede in Neerven en op andere erven

Personen:

| 156-0117 |

Schepenregister 156, f° 73 r° 11.02.1663

Peeter Antonis van Aecken, Rijsbergen, verkocht aan Jan Melssens een hooimade op het hoochbos waarvan de andere helft koper toekomt uit naam van zijn echtgenote Jacobmijntien Antonis van Aecken

Personen:

| 156-0118 |

Schepenregister 156, f° 74 r° 11.02.1663

Jan Melssens is schuldig aan Staes Diercx de som van 70 gld terzake geleend geld waarvoor hij hooimade op het hoochbos tot pand stelt

Personen:

| 156-0119 |

Schepenregister 156, f° 74 r°, In marge 21.06.1684

Anthonis Guilliams x +Maijken Lenaert van Gastel en Remi Valentijns als mede-erfgenaam van vs Maijken, ook voor de andere erfgenamen, gekweten door Jan Melssens

Personen:

| 156-0120 |

Schepenregister 156, f° 74 v° 12.02.1663

Jan Jan Wiercx belooft te betalen aan Melchen Laureijs Rombouts de som van 88 gld voor de koop van een partij schapen

Personen:

| 156-0121 |

Schepenregister 156, f° 74 r° 14.02.1663

Heijndrick Geijsbrcht Hoppenbrouwers, Wuustwezel, en Roeland van den Langenbergh, Wernhout, getuigen op verzoek van Jan van Ostaeijen over mangeling van schapen en bijen

Personen:

| 156-0122 |

Schepenregister 156, f° 75 r° 19.02.1663

Adriaen Huijbrecht Verboven is schuldig aan Peeter van Elsacker, secretaris, de som van 200 gld terzake geleend geld

Personen:

| 156-0123 |

Schepenregister 156, f° 75 v° 20.02.1663

Adriaen Cornelis Sijmons x Neeltien Lenaert Gabriels en Joos Jan Joosen, zoon van Heijltien Lenaert Gabriels, approberen het contract van verkoop dd 13.09.1662 als mede erfgenamen van +Cornelis Heijndrick van Elsacker

Personen:

| 156-0124 |

Schepenregister 156, f° 75 v° 20.02.1663

Jan Aert der Weuwen verkocht aan Jan Matthijs Vorselmans beemd in Donk

Personen:

| 156-0125 |

Schepenregister 156, f° 76 r° 19.02.1663

certificatie voor Jacob Jan de Backer x Magriet Adriaen Vermunten over eigendom van akker de "coppenhaest" in Terbeek

Personen:

| 156-0126 |

Schepenregister 156, f° 76 v° 19.02.1663

Arnout Adriaen van Ostaeijen verkocht aan Adriaen Huijbrecht Verboven zijn deel in de "beeckacker" in Terbeek

Personen:

| 156-0127 |

Schepenregister 156, f° 77 r° 23.02.1663

Cornelis Jacob Crock en Peeter Cornelis Neefs mangelen erve om erve, land in Popendonk

Personen:

| 156-0128 |

Schepenregister 156, f° 77 v° 23.02.1663

Cornelis Jacob Crock verkocht aan Adriaen Heijndrick van der Buijten een hooimade op het schoubos

Personen:

| 156-0129 |

Schepenregister 156, f° 78 v° 23.02.1663

Cornelis Jacob Crock verkocht aan sr Joan Marcellij land in "peeter goris acker" in Popendonk

Personen:

| 156-0130 |

Schepenregister 156, f° 79 r° 23.02.1663

Jacob Jan de Backer x Margriet Adriaen Vermunten zijn schuldig aan heer Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 200 gld waarvoor zij de "donckbeemd" en de "coppenhaest" in pand stellen

Personen:

| 156-0131 |

Schepenregister 156, f° 79 r°, In marge 17.06.1673

heer Antonis de Wit, Antwerpen, voldaan door Michiel van Elsacker uit naam van Jacob de Backer

Personen:

| 156-0132 |

Schepenregister 156, f° 79 v° 26.02.1663

Catelijn Cornelis Stoops x +Peeter Antonis Rombouts - Cornelis Peeter Antonis Rombouts - Wouter Antonis Rombouts als momboor van de weeskinderen +Peeter Antonis Rombouts; verkochten aan Adriaen Peeter Antonis Rombouts erven achter Neerven

Personen:

| 156-0133 |

Schepenregister 156, f° 80 r° 05.03.1663

Adriaen Wouter Vergouwen verkocht aan Adriaen Jan Huijben beemd de "evener" bij de "winckels"

Personen:

| 156-0134 |

Schepenregister 156, f° 80 v° 12.03.1663

Cornelis Cornelis Goosens is schuldig aan Joos Willemsen, Wuustwezel, de som van 40 pattacons

| 156-0135 |

Schepenregister 156, f° 80 v°, In marge 22.02.1690

Anthonis Anthonis Goosens als actie hebbende van de erfgenamen Joos Willemsen gekweten door Cornelis Cornelis Goosens

Personen:

| 156-0136 |

Schepenregister 156, f° 81 r° 12.03.1663

Jacobmijntien Jan Jacobs x Jan Antonis van Bael verkocht aan Antonis Quirijn Willems akker in Sneppel

Personen:

| 156-0137 |

Schepenregister 156, f° 81 v° 12.03.1663

Marie Peeter van Staeijen xx +Peeter van der Buijten - Geert en Laureijs Peeter van der Buijten - Adriaen Nuijts x Margriet Peeter van der Buijten - Heijndrick Cristoffel van Berghen x Elisabeth Peeter van der Buijten - Geert Peeter van der Buijten nog als momboor van Peeter Peeter van der Buijten en als momboor van de kinderen +Cornelis Cornelis Aerts, voorzoon; akkoord over sterfhuis

Personen:

| 156-0138 |

Schepenregister 156, f° 82 v° 13.03.1663

akkoord tussen erfgenamen Matthijs Goosens en erfgenamen Wouter van Ostaeijen terzake geschil tussen Matthijs Goosens en erfgenamen Wouter van Ostaeijen in 1635 of 1636 over erfpenningen van stede in Popendonk

Personen:

| 156-0139 |

Schepenregister 156, f° 83 r° 14.03.1663

Cornelis Cristiaen Raets is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 150 gld

Personen:

| 156-0140 |

Schepenregister 156, f° 83 r°, In marge 17.11.1687

Robrecht Brocken, actie hebbende van Steven Laureijs Rombouts, gekweten door Cornelis Raets

Personen:

| 156-0141 |

Schepenregister 156, f° 84 r° 14.03.1663

Heijndrick Cornelis Philips, ook voor zijn broer Jacob Cornelis Philips, is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 500 gld terzake twee vorige beloften, resp van 128 gld en 268 gld waarvoor hij stede in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 156-0142 |

Schepenregister 156, f° 84 v° 14.04.1663

Willem Jan Cornelis Goris verkocht aan Huijbrecht Bode als momboor van de kinderen +Dionijs Jan Cornelis Goris, als de koop overgenomen hebbende van Adriaen van den Mierop, land in het "gedeeld huffel heijlaer"

Personen:

| 156-0143 |

Schepenregister 156, f° 85 r° 20.03.1663

certificatie voor Elisabeth Wouter Ren x +Jan van Ditfort, Bergen op Zoom, geboren in Loenhout

Personen:

| 156-0144 |

Schepenregister 156, f° 85 v° 28.03.1663

Jan Jan Cornelis Goris x Anneken Jacob Claesen zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 100 pattacons waarvoor zij weide bij de "breebeke" in pand stellen alsmede andere erven

Personen:

| 156-0145 |

Schepenregister 156, f° 85 v°, In marge 30.06.1673

Michiel van Elsacker voldaan door Jan Jan Cornelis Goris

Personen:

| 156-0146 |

Schepenregister 156, f° 86 r° 06.04.1663

Adriaen Bernaert van Aecken verkocht aan Ignaes Jan Naes akker in Sneppel

Personen:

| 156-0147 |

Schepenregister 156, f° 87 r° 06.04.1663

certificatie voor Adriaen Bernaert van Aecken, geboren in Loenhout

Personen:

| 156-0148 |

Schepenregister 156, f° 87 v° 06.04.1663

Ignaes Jan Naes verkocht aan de priorin van St Magrietendael in Antwerpen een erfelijke rente van 2 Kgld 10 st op stede in Sneppel

Personen:

| 156-0149 |

Schepenregister 156, f° 88 v° 06.04.1663

Roeland Willem van den Langenbergh verkocht aan Adriaen Cornelis Roeland Sibs de "cleijnen muntenbeemt" achter "stralien"

Personen:

| 156-0150 |

Schepenregister 156, f° 89 r° 07.04.1663

sr Joan Marcellij en Jan Jan Verboven mangelen erve om erve, land in "aerts acker" en land in Popendonk

Personen:

| 156-0151 |

Schepenregister 156, f° 89 v° 07.04.1663

Jan Jan Verboven is schuldig aan Peeter van Elsacker, secretaris, de som van 100 pattacons

Personen:

| 156-0152 |

Schepenregister 156, f° 89 v°, In marge 23.01.1667

Peeter van Elsacker voldaan door Jan Jan Verboven

Personen:

| 156-0153 |

Schepenregister 156, f° 90 v° 14.04.1663

Joos Adriaen Deckers is schuldig aan heer Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 350 gld waarvoor hij land in de "winckels" en andere erven in pand stelt

Personen:

| 156-0154 |

Schepenregister 156, f° 91 v° 12.04.1663

Dionijs Jan van Dijck is schuldig aan heer Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 200 gld waarvoor hij land in het "gedeeld huffel heijlaer" in pand stelt

Personen:

| 156-0155 |

Schepenregister 156, f° 91 v°, In marge 20.11.1666

schuld gekweten

| 156-0156 |

Schepenregister 156, f° 92 r° 14.04.1663

Jan de Crom is schuldig aan Martinus Buijens, Bergen op Zoom, de som van 100 gld waarvoor hij zijn helft van huis en land in Huffel tot pand stelt

| 156-0157 |

Schepenregister 156, f° 93 r° 16.04.1663

Jan Cornelis Laureijs Domus, Zundert, transporteert aan Adriaen Jan Huijben een rente van 5 gld 5 st dewelke Mathijs Jan Michiel Buijens dr x +Adriaen Peeter Boets, Adriaen Adriaen Peeter Boets en Peeter Peeter Bode als voogd met Adriaen Jan Michiel Buijens als toeziener van Peerken en Mariken Adriaen Peeter Boets verkocht hebben aan Anne Peeter Janssen op 05.08.1539 voor schepenen van Loenhout en voor Peeter Pielnaecken, stadhouder van de heer van Arenberg

Personen:

| 156-0158 |

Schepenregister 156, f° 93 v° 21.04.1663

Laureijs Antonissen is schuldig aan Heijndrick Geijsbrecht Keteler, Brecht, de som van 200 gld terzake geleend geld waarvoor hij hooimade in Blaakt tot pand stelt

Personen:

| 156-0159 |

Schepenregister 156, f° 94 r° 25.04.1663

Bastiaen Jacob Crock is schuldig aan Heijndrick Geijsbrecht Keteler, Brecht, de som van 100 gld waarvoor hij het "stoppelblock" tot pand stelt

Personen:

| 156-0160 |

Schepenregister 156, f° 94 r°, In marge 13.04.1664

Heijndrick Geijsbrecht Keteler voldaan door Bastiaen Crock

Personen:

| 156-0161 |

Schepenregister 156, f° 94 v° 26.04.1663

Jacob Kenis is schuldig aan Maeijken de Bruijn, begijn in Breda, de som van 150 gld waarvoor hij stede aan de perstraat tot pand stelt

Personen:

| 156-0162 |

Schepenregister 156, f° 95 v° 28.04.1663

op verzoek van Jan Rommens stellen schepenen vast dat er koren uitgetrokken is op de "boomacker" op de hoeve van de heer van den Wijngaerde

| 156-0163 |

Schepenregister 156, f° 95 v° 22.04.1663

Adriaen Philipsen, Kalmthout, gewezen molenaar in Loenhout voor 3 termijnen van elk 6 jaren, dit tot 1657, die ook de rosmolen heeft gepacht, getuigt dat deze laatste molen echter weinig gebruikt is daar dit voor de paarden te lastig was

Personen:

| 156-0164 |

Schepenregister 156, f° 97 r° 02.05.1663

Jan Cornelis Theuns x Anneken Joos Deckers zijn schuldig aan Heijndrick Geijsbrecht Keteler, Brecht, de som van 150 gld waarvoor zij erven in de "winckels" in pand stellen

Personen:

| 156-0165 |

Schepenregister 156, f° 97 r° 02.05.1663, vervolg

In marge: 11.07.1693? Niclaes Niclaes Joris van den Bosch, zoon van +Anna Heijndrick Gijsen, erfgenaam volgens S/D voor schepenen van Oostmalle op 10.07.1674, gekweten door secr van Elsacker voor het sterfhuis Jan Cornelis Theuns

Personen:

| 156-0166 |

Schepenregister 156, f° 97 v° 02.05.1663

Cornelis Dilis Vlemincx, gemachtigd van Willem Cristiaen Raets, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd 27.04.1663 waarbij Willem Cristiaen Raets schuldig is aan juffr Agatha Cromsteijn, Antwerpen, de som van 800 Kgld waarvoor hij zijn stede in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 156-0167 |

Schepenregister 156, f° 99 r° 04.05.1663

Margriet Adriaen Vermeeren x +Arnout Mattijs Ooms en Jan Mattijs Ooms, vaderlijke oom, als momboor met Adriaen Adriaen Vermeeren, moederlijke oom, als toeziener van de vijf weeskinderen +Arnout Mattijs Ooms waarvan het oudste 12 j en het jongste 9 maanden is; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 156-0168 |

Schepenregister 156, f° 100 v° 05.05.1663

Jan Jan Cornelis Arnouts verkocht aan Huijbrecht Heijndricx Waegemaecker een hooimade op het schoubos

Personen:

| 156-0169 |

Schepenregister 156, f° 101 r° 09.05.1663

certificatie voor Jenneken Jan Cornelis Mertens, geboren Loenhout, is 5 à 6 jaar geleden naar Halsteren gaan wonen en dan naar Tholen

Personen:

| 156-0170 |

Schepenregister 156, f° 101 r° 06.06.1663

certificatie voor Adriaen Heijndrick van der Buijten over eigendom van akker het "rauwvelt" in Popendonk en andere erven

Personen:

| 156-0171 |

Schepenregister 156, f° 101 v° 11.06.1663

Margriet Adriaen Vermeeren x +Arnout Mattijs Ooms verkocht aan Mattijs Goosens derdedeel van bos waarvan de andere delen toebehoren aan Jan en Cornelis Mattijs Ooms

Personen:

| 156-0172 |

Schepenregister 156, f° 102 r° 13.06.1663

Adriaen Heijndrick van der Buijten is schuldig aan heer Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 400 gld waarvoor hij erven in Loenhout tot pand stelt

Personen:

| 156-0173 |

Schepenregister 156, f° 103 r° 19.06.1663

Antonis van Aecken is schuldig aan Peeter van Elsacker, secretaris, als rentmeester van St Margrietendael de som van 100 gld waarvoor hij akker in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 156-0174 |

Schepenregister 156, f° 104 r° 23.06.1663

Cornelis Jan Arnouts verkocht aan de priorin van St Margrietendael een rente van 20 Kgld 6 st op land in "aerts acker" in Popendonk

Personen:

| 156-0175 |

Schepenregister 156, f° 105 r° 23.06.1663

Wouter Antonis Rombouts verkocht aan Cornelis Dilis Vlemincx een hooimlade in Blaakt

Personen:

| 156-0176 |

Schepenregister 156, f° 105 v° 30.06.1663

Jan Jan Cornelis Arnouts is schuldig aan Jan Antonis van Ditfort de som van 100 gld

Personen:

| 156-0177 |

Schepenregister 156, f° 105 v° Naschrift: 29.01.1672

Adriaentien Jacob Tacx x +Jan van Ditfort gekweten door Cornelis Jan Arnouts als momboor van de kinderen Jan Jan Arnouts

Personen:

| 156-0178 |

Schepenregister 156, f° 106 r° 02.07.1663

Anna Joerdaens x +Michiel van Elsacker verkocht aan Jan Heuvelmans erven in "stralien" bij de "verckenshoeck"

Personen:

| 156-0179 |

Schepenregister 156, f° 106 v° 05.07.1663

schepenen certifceren gekend te hebben Antonis Wackers welke o.a. achtergelaten heeft twee dochters genaamd Engelken, zijnde een weduwe en Catelijn x Mattijs Mattijs Goosens, en welke beide thans nog in Loenhout wonen. Item dat Jenneken Wackers, Antwerpen, aan vs Antonis Wackers op 21.11.1630 voor schepenen van Loenhout verkocht heeft haar deel in twee steden in Sneppel

Personen:

| 156-0180 |

Schepenregister 156, f° 107 r° 10.07.1663

Heijndrick Moons - Huijbrecht Bode x Anneken Moons - Huijbrecht Govaerts van Gulick x Jenneken Moons; verkochten aan Dilis de Crom drie vierdedelen van een huis met grond "den doren" in Huffel en waarvan koper uit naam van zijn vrouw Margriet Moons het resterende deel bezit

Personen:

| 156-0181 |

Schepenregister 156, f° 108 r° 10.07.1663

Heijndrick Moons - Huijbrecht Govaert van Gulick x Jenneken Moons - Dilis de Crom x Margriet Moons verkochten aan Huijbrecht Bode hooimade in het molenbos

Personen:

| 156-0182 |

Schepenregister 156, f° 108 v° 17.07.1663

akkoord tussen de erfgenamen Heijndrick Engelen nadat er grote onenigheid geweest was tussen Jan Engelen als momboor van de kinderen Jan Heijndrick Engelen en Cristiaen Jan Vorselmans x Maeijken Heijndrick Engelen over de achtergelaten goederen +Heijndrick Engelen en tengevolge van het testament van deze laatste ten voordele van vs Maeijken

Personen:

| 156-0183 |

Schepenregister 156, f° 110 r° 21.07.1663

Jan Gabrielen, pachter van de "nederhoeve" van de vrouw van Loenhout, belooft te betalen aan sr Joan Marcellij als rentmeester van de vrouw van Loenhout de som van 1000 gld in mindering van achterstallige pachtpenningen, waartoe Cornelis Cornelis Goosens en Adriaen Jan Gabriels zich mede borg stellen

Personen:

| 156-0184 |

Schepenregister 156, f° 110 v° 23.07.1663

Jan Aert van Tijchelt en Cornelis Mattijs Ooms mangelen erve om erve, stede in Sneppel aan de "rijt" en andere stede in Sneppel

Personen:

| 156-0185 |

Schepenregister 156, f° 112 r° 23.07.1663

Jan Aert van Tijchelt verkocht aan Jan Adriaen van Ostaeijen de "biesweijde" in Sneppel

Personen:

| 156-0186 |

Schepenregister 156, f° 112 v° 18.08.1663

Willem Jan Cornelis Goris, Brecht, verkocht aan Dilis Jan de Crom land het "breekelen"

Personen:

| 156-0187 |

Schepenregister 156, f° 113 v° 20.08.1663

Heijndrick Severijns, metselaar, Zundert, transporteerde aan zuster Catharina Heestermans, begijn in Hoogstraten, obligatie van 125 gld welke Antonette van den Nieuwenhuijsen x +Jan van Ham op 01.02.1662 voor schepenen van Loenhout verleden heeft aan +Jan Severijns, broer van vs Heijndrick

Personen:

| 156-0188 |

Schepenregister 156, f° 114 r° 02.10.1663

Jan Peeter van Dael x +Catelijn Adriaen Sijmon Kesselmans en Adriaen Sijmon Kesselmans als grootvader en momboor van het weeskind; akkoord over sterfhuis

Personen:

| 156-0189 |

Schepenregister 156, f° 114 v° 05.10.1663

Thomas Bruls als momboor van de kinderen van zijn broer Adriaen Bruls, machtigt Jan van Bijlen, Grobbendonk, om verder het proces te voeren dat zijn overleden broer voerde tegen de erfgenamen Adriaen van de Wouwer voor wethouders van Vorselaar

Personen:

| 156-0190 |

Schepenregister 156, f° 115 r° 08.10.1663

Maeiken Heijndrick Engelen x Cristiaen Jan Vorselmans verkocht enige jaren geleden aan Jan Adriaen Bernaerts een heiblok in Neerven

Personen:

| 156-0191 |

Schepenregister 156, f° 115 v° 16.10.1663

Adriaen Bernaert van Aecken is schuldig aan Heijndrick Geijsbrecht Keteler, Brecht, de som van 100 gld waarvoor hij de "hoeckacker" in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 156-0192 |

Schepenregister 156, f° 115 v°, In marge 12.05.1668

Heijndrick Geijsbrecht Keteler voldaan door Adriaen Bernaert van Aecken

Personen:

| 156-0193 |

Schepenregister 156, f° 116 v° 18.10.1663

Neeltien Antonis Schoofs x Joos Bernaert van Aecken verkocht aan Cornelis Mattijs Ooms land in Sneppel bij de vrisestraat

Personen:

| 156-0194 |

Schepenregister 156, f° 117 r° 29.10.1663

Gabriel Goris Gabriel, smid, gemachtigd van Barent Jan van Schermbeeck x Aelken Beeris, Breda (procuratie notaris Henricus Buijsen, Breda, op 01.10.1663), transporteert aan Huijbrecht Heijndrick Waegemaecker land in "aerts acker"

Personen:

| 156-0195 |

Schepenregister 156, f° 117 v° 29.10.1663

Jan Jan Verboven is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts, Gilse, de som van 300 gld waarvoor hij zijn stede bij "aerts acker" tot pand stelt

Personen:

| 156-0196 |

Schepenregister 156, f° 117 v°, In marge 29.01.1681

Robrecht Geert Brocken x … Steven Laureijs dr, actie hebbende van Steven Laureijssen, gekweten door het verlijden van een nieuwe obligatie bij Jan Mattijs Goosens in mindering van kooppeningen die hij aan de weduwe Jan Verboven schuldig was

Personen:

| 156-0197 |

Schepenregister 156, f° 117 v° 29.10.1663

Cornelis Jan Arnouts is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts, Gilse, de som van 150 gld waarvoor hij land in "aerts acker" tot pand stelt

Personen:

| 156-0198 |

Schepenregister 156, f° 117 v°, In marge 08.06.1669

Steven Laureijs Rombouts gekweten door Cornelis Jan Arnouts

Personen:

| 156-0199 |

Schepenregister 156, f° 119 r° 29.10.1663

Jan Aert van Tijchelt is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 250 gld waarvoor hij zijn stede in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 156-0200 |

Schepenregister 156, f° 119 v° 29.10.1663

Jan Adriaen van Ostaeijen is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts, bij onderwijzen van Jan Aert van Tijchelt, de som van 200 gld waarvoor hij de "biesweijde" tot pand stelt

Personen:

| 156-0201 |

Schepenregister 156, f° 119 v°, In marge 21.04.1687

Robrecht Brocken, actie hebbende van Steven Laureijs Rombouts, gekweten door Willem Peeter Vermeiren

Personen:

| 156-0202 |

Schepenregister 156, f° 120 v° 31.10.1663

Jan Mattijsen, Bergen op Zoom, als moederlijk oom en momboor van de drie nakinderen +Antonis Cornelis Brouwmeels x Willemken Mattijsen, verkocht aan heer Cornelis van de Kieboom, kapelaan in Loenhout, deel van hooimade op het hoochbos en andere erven

Personen:

| 156-0203 |

Schepenregister 156, f° 124 v° 07.11.1663

Geeraert Antonis van Aecken is schuldig aan Thomas Bruls als H Geestmr de som van 100 gld waarvoor hij erven in Sneppel achter aan de 'aenstede' waar Cornelis Aert Nops woont in pand stelt

Personen:

| 156-0204 |

Schepenregister 156, f° 124 v°, In marge 07.10.1669

gekweten door Arnout Cornelis van Ostaeijen als koper van de panden

| 156-0205 |

Schepenregister 156, f° 125 r° 07.11.1663

Jan Jan Cornelis Goris is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 80 gld boven een som van 100 pattacons (28.03.1663)

Personen:

| 156-0206 |

Schepenregister 156, f° 125 r°, In marge 12.06.1671

Michiel van Elsacker gekweten vanwege Jan Jan Cornelis Goris

Personen:

| 156-0207 |

Schepenregister 156, f° 125 v° 07.11.1663

Michiel Peeter van Breda belooft te betalen aan Michiel van Elsacker de som van 100 gld

Personen:

| 156-0208 |

Schepenregister 156, f° 125 v° Naschrift: 25.07.1664

Michiel van Elsacker voldaan door Michiel Peeter van Breda

Personen:

| 156-0209 |

Schepenregister 156, f° 126 r° 13.11.1663

Bernaert en Antonis van Aecken, resp 70 en 68j oud, verklaren, op verzoek van de kinderen en erfgenamen +Antonis Wackers en van Peeter van Bavel, gekend te hebben Antonis Wackers, Neeltien Wackers en Jenneken Wackers, zusters en broer uit hetzelfde bed, dat Antonis Wackers gehuwd was met Catelijn Kesselmans waarbij hij vijf kinderen achterliet genaamd Cornelis, Jan, Maeijken, Engeltien en Catelijn, dat hiervan Cornelis overleden is zonder wettige erfgenamen, dat hiervan ook Jan en Maeijken zijn overleden en waarbij Jan een zoon achterliet, eveneens genaamd Jan die zelf ook overleden is met het achterlaten van enige kinderen nog in leven zijnde en wnde buiten Loenhout en dat Maeijken gehuwd was met Cornelis Theuns en vier kinderen achterliet genaamd Cornelis, Jan, Catelijne en Jenneken welke nog alle vier in leven zijn, dat Jenneken Wackers gehuwd was met Huijbrecht van de Gracht, wnde in Antwerpen, en daarbij een zoon genaamd Cornelis heeft achtergelaten, dat Antonis van Aecken aldaar in Antwerpen is geweest met zijn broer +Adriaen Peeter van Aecken die gehuwd was met Cristijntien Peeter van Bavel welke tevens een dochter was van vs Neeltien Wackers en die aldus is gehuwd geweest met Peeter van Bavel, dat Peeter van Bavel x Neeltien Wackers in Loenhout woonden en drie kinderen achterlieten genaamd Jan, Willem en vs Cristijntien, waarvan Jan en Willem nog in leven zijn en Cristijntien zeven kinderen heeft achtergelaten genaamd Cornelis, Willem, Maeijken, Margriet, Neeltien, Cristijntien en Berbel welke nog allemaal in leven zijn

Personen:

| 156-0210 |

Schepenregister 156, f° 127 r° 19.11.1663

Melchen Bertholomeeusen is schuldig aan Willem Cornelis Pauwels, Wuustwezel, de som van 60 pattacons

Personen:

| 156-0211 |

Schepenregister 156, f° 127 r° Naschrift: 17.01.1668

Willem Cornelis Pauwels voldaan door Melchen Bertholomeeusen

Personen:

| 156-0212 |

Schepenregister 156, f° 127 v° ??

Adriaen Adriaen de Haen is schuldig aan Antonis Goosens terzake de koop van een paard de som van 34 gld waarvoor hij erven de "verloren cost" tot pand stelt

Personen:

| 156-0213 |

Schepenregister 156, f° 128 r° 19.11.1663

Maeijken Adriaensen x +Bertholomeeus Adriaensen verkocht aan juffr Marie de Haeze, begijn in Antwerpen, een erfelijke rente van 25 gld op stede in Sneppel en andere erven

Personen:

| 156-0214 |

Schepenregister 156, f° 129 r° 26.11.1663

Marie Frans Imbrechts xx +Antonis Peeter Denis verkocht aan Cornelis Cornelis Goosens haar stede in klein Neerven

Personen:

| 156-0215 |

Schepenregister 156, f° 130 r° 03.12.1663

Wouter Antonis Rombouts is schuldig aan Teuntien Niclaes Antonissen de som van 50 gld waarvoor hij weide in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 156-0216 |

Schepenregister 156, f° 130 v° 11.12.1663

Jacobmijntien Jan Jacobs x +Jan Antonij van Bael stelt tot waarborg van Antonis Quirijns haar stede in Sneppel alsmede andere erven

Personen:

| 156-0217 |

Schepenregister 156, f° 132 r° 19.12.1663

Cornelis Heijnddricx x +Maeijke Peeter Meeusen en Adriaen Verbeeck als momboor met Mattijs Heijndricxc als toeziener van het weeskind, oud circa 6j en 8m; akkoord over sterfhuis en onderhoud weeskind

Personen:

| 156-0218 |

Schepenregister 156, f° 133 r° 19.12.1663

Cornelis Cristiaen Raets en Jan Wouters als momboor van de weeskinderen vs Cornelis Raets x +Maeijiken Wouters verkochten aan Adriaen Adriaensen twee weiden in Neerven bij de "allaeren"

Personen:

| 156-0219 |

Schepenregister 156, f° 134 r° 24.12.1663

Jan Aert der Weuwen verkocht aan de priorin van St Margrietendael een erfelijke rente van 6 Kgld 5 st op een hooimade in Blaakt

Personen:

| 156-0220 |

Schepenregister 156, f° 134 r°, In marge 11.11.1698

secretaris van Elsacker gekweten door de weduwe en erfgenamen Jan Roelen

Personen:

| 156-0221 |

Schepenregister 156, f° 135 r° 02.01.1664

Jan Heijndricx is schuldig aan Antonis Goosens de som van 66 gld voor de koop van een zwart merrie paard

Personen:

| 156-0222 |

Schepenregister 156, f° 135 v° 14.01.1664

Marie Frans Imbrechts xx +Antonis Peeter Denis - Peeter Antonis Peeter Denis - Tanneken Antonis Peeter Denis x Peeter Goris - Jacob Jan Nijs van Tijchelt als momboor van het voorkind +Neeltien Antonis Peeter Denis x Cornelis Jacob Jan Nijs van Tijchelt - Adriaen Cornelis Goosens als toeziener en ook voor Peeter Claesen Schoen als momboor van de nakinderen Neeltien Antonis Peeter Denis x Heijndrick Geerts van Altena; verkochten aan Cornelis Cornelis Goosens hooimade in Blaakt

Personen:

| 156-0223 |

Schepenregister 156, f° 136 r° 14.01.1664

Jan, Adriaen en Cornelis Heijndrick Bertholomeeusen en Joos Jan Luijcx als momboor met Antonis Adriaen Bertholomeeusen als toeziener van Adriaentien, Geert, Willem en Elisabeth Heijndrick Bertholomeeusen, alle kinderen van Margriet Jan Luijcx; S/D erfelijke goederen, erven in de "lentenhof" van de stede van Joos Jan Luijcx, hooimade op het hoochbos, erven in het "gedeeld Sneppel heijlaer", land "adriaen luijcx" bij de "tongelberg" in Sneppel en andere erven

Personen:

| 156-0224 |

Schepenregister 156, f° 139 v° 16.01.1664

Cornelis Jan de Crom verkocht aan Jan Jan de Crom land in Huffel in de palingstraat

Personen:

| 156-0225 |

Schepenregister 156, f° 140 v° 24.01.1664

Catelijn Jan Nijs van Tijchelt x Cornelis van Aecken en Jan Cornelis Neefs mangelen erve om erve, akker in Popendonk en land de "achterste streep" ook in Popendonk

Personen:

| 156-0226 |

Schepenregister 156, f° 141 r° 01.02.1664

Adriaen Heijndrick van der Buijten is schuldig aan Peeter Jacob Kenis de som van 250 gld waarvoor hij zijn stede in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 156-0227 |

Schepenregister 156, f° 141 r°, In marge 28.07.1672

Jacob Kenis, erfgenaam van Peeter Kenis, voldaan door Cornelis Jan Arnouts en Peeter Joris Coecken

Personen:

| 156-0228 |

Schepenregister 156, f° 142 r° 04.02.1664

Maeijken Jan Verboven x Huijbrecht Cornelis Eskens verkocht aan Adriaen Heijndrick van der Buijten land in "aerts acker"

Personen:

| 156-0229 |

Schepenregister 156, f° 142 v° 04.02.1664

Heijndrick Peeters x Heijlwich Peeter Bode verkochten aan Laureijs Wouter van Gorp weide in Sneppel in de katerstraat

Personen:

| 156-0230 |

Schepenregister 156, f° 143 r° 04.02.1664

Huijbrecht Cornelis Eskens x Maeijken Jan Verboven verkochten aan Jan Jan Verboven land de "dorenacker" en andere erven in "aerts acker"

Personen:

| 156-0231 |

Schepenregister 156, f° 143 v° 05.02.1664

Adriaen Nijs van Tijchelt x +Neeltien Wouters en Cristiaen Wouters als momboor met Jan Gabriel Peeter Joris als toeziener van de twee weeskinderen; deling van het ouderlijk huis gestaan bij de kerk

Personen:

| 156-0232 |

Schepenregister 156, f° 145 r° 11.02.1664

Laureijs Wouter van Gorp is schuldig aan Bastiaen Adriaen Theeus de som van 40 pattacons waarvoor hij land in Sneppel in de akker "castelaer" tot pand stelt

Personen:

| 156-0233 |

Schepenregister 156, f° 145 r°, In marge 17.11.1665

Bastiaen Theeus voldaan door Wouter Laureijs van Gorp

Personen:

| 156-0234 |

Schepenregister 156, f° 145 v° 11.02.1664

Michiel Jan Bode verkocht aan Adriaen Jan Huijben erven in Terbeek, zijn derdedeel in stede in Terbeek waar Adriaen de Haen woont en het "ritbeemdeken" in de "mosvoorden"

Personen:

| 156-0235 |

Schepenregister 156, f° 146 r° 15.02.1664

Cornelis Antonis Goosens, Wuustwezel, belooft te betalen aan Peeter van Elsacker, secretaris, de som van 19 gld voor de koop van een koe

Personen:

| 156-0236 |

Schepenregister 156, f° 146 v° 18.02.1664

Jan Jan Luijcas, ook voor zijn zuster Catelijn Jan Luijcas, en Jacob Mertens x +Neeltien Jan Luijcas voor zijn kinderen; verkochten aan Adriaen Jan Huijben erven in Terbeek

Personen:

| 156-0237 |

Schepenregister 156, f° 147 r° 03.03.1664

Joris Jan Naes is schuldig aan juffr Cornelia van Gelder x +Martinus de Beer, drossaaard van Merksem en Dambrugge, de som van 132 gld, in mindering van een obligatie van 250 gld (schepenen 03.12.1659), waarvoor hij erven in "huffel heijlaer" in pand stelt

Personen:

| 156-0238 |

Schepenregister 156, f° 147 v° 26.03.1664

Adriaen Heijndrick Bertholomeeusen is schuldig aan Peeter van Elsacker als rentmeester van St Margrietendael de som van 86 gld waarvoor hij hooimade in het hoochbos tot pand stelt

Personen:

| 156-0239 |

Schepenregister 156, f° 147 v°, In marge 10.06.1668

Peeter van Elsacker gekweten door Adriaen Heijndrick Bertholomeeusen

Personen:

| 156-0240 |

Schepenregister 156, f° 148 r° 26.03.1664

item voor Cornelis Heijndrick Bertholomeeusen

Personen:

| 156-0241 |

Schepenregister 156, f° 149 r° 05.03.1664

Peeter Aert Rennen is schuldig aan Engel Wackers de som van 40 pattacons waarvoor hij zijn deel van huis en erven in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 156-0242 |

Schepenregister 156, f° 149 r°, In marge 03.04.1670

Engel Wackers gekweten door Jan Aert Rennen als momboor van de kinderen Peeter Aert Rennen

Personen:

| 156-0243 |

Schepenregister 156, f° 149 v° 06.03.1664

certificatie voor Michiel Peeter van Antwerpen over eigendom van stede in klein Neerven

Personen:

| 156-0244 |

Schepenregister 156, f° 150 r° 08.03.1664

Adriaen Adriaen Vermeeren is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 121 gld waarvoor hij land op de "steenhoven" tot pand stelt

Personen:

| 156-0245 |

Schepenregister 156, f° 150 r°, In marge 23.11.1672

Michiel van Elsacker voldaan gezien transport door Adriaen Vermeeren ten laste van Peeter Joris Coecken aan hem gedaan

Personen:

| 156-0246 |

Schepenregister 156, f° 150 v° 12.03.1664

f° 150 v°12.03.1664 Maeijken Jacob Snels x +Adriaen Michielsen met haar zoon Michiel Adriaensen transporteert aan sr Joan Marcellij, schout, een rente van 12 gld 10 st dewelke Peeter Jan Jacob Mattijs Rennen x Elisabeth Jan Peeters voor schepenen van de buitenbank van Hoogstraten verleden hebben aan Adriaen Jacob Snels en gestaan op haar panden in Meer (23.08.1657) en nog een rente van 10 gld 10 st die Jonas Godschalcx x Cornelia Jans voor schepenen van de buitenbank van Hoogstraten verleden hebben aan vs Adriaen Jacob Snels 524.10.1657), en welke twee renten comparante verkregen heeft bij overlijden van haar broer Adriaen Jacob Snels

Personen:

| 156-0247 |

Schepenregister 156, f° 151 v° 15.03.1664

Sijcken Jan Nijs van Tijchelt xx +Merten Sijmons de Leeuw is schuldig aan Peeter van Elsacker als rentmeester van St Margrietendael de som van 120 gld waarvoor zij hooimade in het "cleijn bosch" in Blaakt tot pand stelt

Personen:

| 156-0248 |

Schepenregister 156, f° 151 v°, In marge 04.08.1698

secretaris van Elsacker voldaan voldaan door de erfgenamen Geert van Westerhoven en de erfgenamen van Willem van Dommel

Personen:

| 156-0249 |

Schepenregister 156, f° 152 v° 17.03.1664

Adriaentien Goosens xx +Jacob Thomas - Mattijs Goosens - Jacob Kenis, bij koop actie hebbende van Antonis Goosens; S/D stede op het oosteinde en elders in verscheidene percelen, weide bij de "schoorbrugge"

Personen:

| 156-0250 |

Schepenregister 156, f° 154 v° 17.03.1664

Adriaentien Goosens xx +Jacob Thomas verkocht aan Antonis Mattijs Goosens de helft van de stede op het oosteinde en andere erven

Personen:

| 156-0251 |

Schepenregister 156, f° 156 r° 17.03.1664

Heijndrick Severijnsen, metselaar, Zundert, transporteert aan Michiel van Elsacker, tot diens behoeve alsmede ten behoeve van Anneken Govaerts x +Luijcas Mattijs Alaerts en van sr Peeter van Paddenbroeck, schuldbrief van 100 gld welke Michiel Peeter van Breda op 27.01.1661 voor schepenen van Loenhout verklaard heeft schuldig te zijn aan Jan Severijnsen

Personen:

| 156-0252 |

Schepenregister 156, f° 156 v° 17.03.1664

zelfde transporteert aan Peeter Joerdaens ook ten behoeve van Jan Huijbrechts, Oudenbos, en van Jan Abrahams, Fijnaert, de som van 59 gld 10 st, in mindering van schuld van 100 gld welke Cornelis van Elsacker op 19.11.1660 voor schepenen van Loenhout verleden heeft ten behoeve van Jan Severijnsen

Personen:

| 156-0253 |

Schepenregister 156, f° 157 r° 20.03.1664

Adriaen Heijndrick van der Buijten verkocht aan Huijbrecht Heijndricx land het "tijchel stuck" in "aerts acker"

Personen:

| 156-0254 |

Schepenregister 156, f° 157 r° 22.03.1664

Peeter Matteus Arnouts x +Maeijken Jan Lodewijcx, +mei 1658, achtergelaten hebbende vier kinderen, en Jan Lodewijcx, moederlijke grootvader als momboor met Adriaen Matteus Arnouts, vaderlijke oom, als toeziener van de vs weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen waarvan het jongste ongeveer 7,5j oud is

Personen:

| 156-0255 |

Schepenregister 156, f° 158 v° 26.03.1664

certificatie voor Wouter Antonis Rombouts over eigendom van o.a. stede in Neerven en andere erven

Personen:

| 156-0256 |

Schepenregister 156, f° 159 v° 26.03.1664

Michiel Peeter van Antwerpen x Barbel Jan Vorselmans nemen aan Heijndrick Heijndrick van der Buijten te onderhouden zijn leven lang en dit ieder jaar voor een termijn van 6 maanden (1 mei tot 31 oktober) alsmede enige andere verplichtingen

Personen:

| 156-0257 |

Schepenregister 156, f° 160 r° 26.03.1664

Heijndrick Heijndrick van der Buijten x +Susanneken Peeter Ijsendoncx geeft over aan Michiel Peeter van Antwerpen, zoon van vs Susanneken Ijsendoncx, zijn tocht in de achtergelaten goederen van zijn vrouw

Personen:

| 156-0258 |

Schepenregister 156, f° 160 v° 27.03.1664

Cornelis Heijndricx verkocht aan Jan Adriaen van Ostaeijen weide de "hontschoot" in Sneppel

| 156-0259 |

Schepenregister 156, f° 161 r° 03.04.1664

Peeter Cornelis Rijck, schipper en koopman in Breda, machtigt Michiel van Elsacker, 'practisijn' (wetskenner) om zijn schuldenaars tot betaling te dwingen

Personen:

| 156-0260 |

Schepenregister 156, f° 161 v° 01.04.1664

Peeter Arnout van Ostaeijen, Bergen op Zoom, verkocht aan Arnout Adriaen van Ostaeijen land in de "mosvoorden"

Personen:

| 156-0261 |

Schepenregister 156, f° 162 r° 27.03.1664

Jan Adriaen van Ostaeijen verkocht aan Adriaen Huijbrecht Verboven akker in Terbeek

Personen:

| 156-0262 |

Schepenregister 156, f° 162 v° 04.04.1664

Geert Cristiaen Vorselmans is schuldig aan Thomas Bruls en Jacob Jan Nijs, H Geestmrs, de som van 120 gld waarvoor hij zijn stede in de "boedinghe" tot pand stelt

Personen:

| 156-0263 |

Schepenregister 156, f° 163 r° 07.04.1664

Adriaen Nijs van Tijchelt als momboor van Willem Nijs van Tijchelt, zijn halfbroer, is schuldig aan Maeijken Lenaert van Gastel x +Staes Diercx de som van 100 gld waarvoor hij huis en erven van vs Willem van Tijchelt tot pand stelt

Personen:

| 156-0264 |

Schepenregister 156, f° 163 r° 07.04.1664, vervolg

In marge: s.d. Jan Kersten Willemsen x Elisabetyh Peeter Heijbaert, Roosendaal, gekweten door Hendrick Cleir ten behoeve van Willem Nijs van Tijchelt. De obligatie was op 15.09.1671 getransporteerd aan vs Elisabeth Heijbaert bij overgift van haar broer

Personen:

| 156-0265 |

Schepenregister 156, f° 163 v° 07.04.1664

Martijntien Cornelis van Ostaeijen x Peeter Matteus Arnouts - Margriet Cornelis van Ostaeijen x Peeter Dionijs van Dijck - Maeijken Cornelis van Ostaeijen x Jan Jan Arnouts - Arnout Cornelis van Ostaeijen - Perijntien Cornelis van Ostaeijen x Jacob Meijvis; S/D erfgoederen Cornelis van Ostaeijen x Catelijn Peeter van Aecken, huis met erven in Sneppel aan het "gedeeld heijlaer", land op "buijteler acker" en andere erven

Personen:

| 156-0266 |

Schepenregister 156, f° 173 r° 05.04.1664

Huijbrecht Bode, gemachtigd van juffr Anna Mijdens x +mr Jan van Nedervenne, practisijn in Breda, en eveneens als momboor van hun weeskinderen, assigneert aan Joannes Baptist van Nedervenne, eveneens zoon van vs echtpaar, een som van 1000 gld op de goederen van vs kinderen, o.m. land in het "lisschot", land bij Hecht en andere erven

Personen:

| 156-0267 |

Schepenregister 156, f° 173 r°, In marge 27.04.1676

Joannes Baptist van Nedervenne, pastoor in Meerle, laat de panden ontlasten, verklaart voldoende inkomen te hebben

| 156-0268 |

Schepenregister 156, f° 173 v° 08.04.1664

Cornelis Stoffel van Aerde is schuldig aan de kerkmrs de som van 50 gld waarvoor hij beemd in de "dorents" tot pand stelt

Personen:

| 156-0269 |

Schepenregister 156, f° 173 v°, In marge 08.11.1689

voldaan door de erfgenamen Cornelis van Aerde

Personen:

| 156-0270 |

Schepenregister 156, f° 174 r° 09.04.1664

mr Peeter Joerdaens verkocht aan juffr Franchoise Ginuckij, begijn in Antwerpen, een erfelijke rente van 25 Kgld op erven, eertijds een hofstede geweest zijnde, in Donk en op andere erven

Personen:

| 156-0271 |

Schepenregister 156, f° 175 r° 09.04.1664

Arnout Adriaen van Ostaeijen is schuldig aan Antonis Guilliams de som van 325 gld waarvoor hij land het "lathouwer" in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 156-0272 |

Schepenregister 156, f° 176 r° 11.04.1664

Peeter Geert van de Cloot x +Neeltien Adriaen Cornelis Mertens en Adriaen Cornelis Mertens als momboor met Jacob Geert van de Cloot als toeziener van de twee weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 156-0273 |

Schepenregister 156, f° 177 r° 11.04.1664

borgstelling voor de helft voor Peeter Anthonis Schoofs, geboren in Loenhout, en zijn vrouw, geboren in Minderhout, en samen wonende in Hoogstraten

Personen:

| 156-0274 |

Schepenregister 156, f° 177 v° 28.04.1664

akkoord terzake proces tussen jonker Philippo de Ballighem, als vader van jonker Philippo Nicasius de Ballighem, en Heijndrick Cornelis Philips inzake een rente van 6 gld 15 st

Personen:

| 156-0275 |

Schepenregister 156, f° 178 r° 28.04.1664

Michiel Adriaensen is schuldig aan Heijndrick Gijsen Keteler, Brecht, de som van 400 gld terzake een obligatie van 300 gld (notaris van der Buijten 22.02.1659) waarvoor hij zijn stede in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 156-0276 |

Schepenregister 156, f° 178 r°, In marge 20.05.1675

Huijbrecht de Bruijn x Joanna van Loon, dochter van Maeijken Heijndrick Gijsen, en Lenaert Heijndrick Gijsen x Anna van Loon, haar zuster, gekweten door Michiel Adriaensen

Personen:

| 156-0277 |

Schepenregister 156, f° 179 r° 24.04.1664

certificatie voor Adriaen Jan Gabriels over eigendom van stede in Neerven

Personen:

| 156-0278 |

Schepenregister 156, f° 179 r° 08.05.1664

Dionijs Jan van Dijck is schuldig aan heer Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 100 gld waarvoor hij land in het "gedeeld huffel heijlaer" tot pand stelt

Personen:

| 156-0279 |

Schepenregister 156, f° 179 r°, In marge 20.06.1668

Jacobus Antonis de Witte voldaan

| 156-0280 |

Schepenregister 156, f° 180 r° 08.05.1664

Adriaen Jan Gabriels is schuldig aan heer Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 400 gld waarvoor hij stede in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 156-0281 |

Schepenregister 156, f° 181 r° 10.05.1664

Huijbrecht Heijndrick, wagenmaker, is schuldig aan Engel Wackers de som van 40 pattacons waarvoor hij land in "aerts acker" tot pand stelt

Personen:

| 156-0282 |

Schepenregister 156, f° 181 r°, In marge 21.06.1667

Engel Wackers voldaan

Personen:

| 156-0283 |

Schepenregister 156, f° 181 v° 10.05.1664

Bastiaen Crock is schuldig aan Jan Centen als momboor met Cornelis Crock als toeziener van Naentien Jan Centen de som van 75 gld waarvoor hij een weide in Herseling tot pand stelt

Personen:

| 156-0284 |

Schepenregister 156, f° 181 v°, In marge 29.09.1672

Jan Centen en Adriaentien Cornelis Neefs x +Cornelis Crock hebben de panden in schuldbrief vermeld moeten 'opwinnen'

Personen:

| 156-0285 |

Schepenregister 156, f° 182 r° 12.05.1664

Peeter Matteus Arnouts, gemachtigd van Michiel Peeter van Antwerpen, hernieuwt schepenbrief Antwerpen 09.05.1664, waarbij Michiel Peeter van Antwerpen bekende schuldig te zijn aan Louise Bertels, jonge dochter, de som van 700 Kgld en waarvoor hij zijn stede in klein Neerven en andere erven tot pand stelt

Personen:

| 156-0286 |

Schepenregister 156, f° 183 v° 13.05.1664

Adriaen van de Mierop x +Maeijken Diercxssen - Antonis, Cornelis en Jan Adriaen van de Mierop - Jan Heuvelmans als momboor van Theodore Adriaen van de Mierop dr; akkoord over sterfhuis, S/D erfelijke goederen, stedeken met huis in Huffel, land in "gedeeld huffel heijlaer", land in "molenacker" en andere erven

Personen:

| 156-0287 |

Schepenregister 156, f° 185 v° 13.05.1664

Cornelis Huijbrecht Verboven x +Maeijken Adriaen van Ostaeijen, zonder achtergelaten kinderen (overleden zijnde), en Arnout en Jan Adriaen van Ostaeijen, broers van vs Maeijken, S/D achtergelaten goederen

Personen:

| 156-0288 |

Schepenregister 156, f° 186 v° 15.05.1664

Jan Engelen als momboor van de kinderen +Jan Heijndrick Engelen verkocht aan sr Joan Marcellij, schout, land in akker de "gagelschoot" aan "stapelheijde"

Personen:

| 156-0289 |

Schepenregister 156, f° 187 r° 16.05.1664

Antonis Adriaen van de Mierop is schuldig aan Agneet Peeter Jan Huijben, jongedochter, de som van 20 pattacons waarvoor hij hooimade in het "hoochbos" tot pand stelt

Personen:

| 156-0290 |

Schepenregister 156, f° 187 v° 17.05.1664

Jan Antonis Coninx belooft te betalen ten behoeve van zijn schoonvader Cornelis Jan Wever aan Michiel van Elsacker de som van 14 gld 13 st 1 oort a

Personen:

| 156-0291 |

Schepenregister 156, f° 187 v° 20.05.1664

Jan Jan Aerts der Weuwen belooft te betalen aan Peeter van Elsacker de som van 20 gld 16 st 3 oort terzake wat zijn zwager Peeter Janssen schuldig is van een veertel rogge en 2 veertelen boekweit en andere schulden

Personen:

| 156-0292 |

Schepenregister 156, f° 187 v°, In marge 01.06.1664

gekweten door Jan Jan Aertsen

Personen:

| 156-0293 |

Schepenregister 156, f° 188 r° 25.05.1664

Jan Cornelis Neefs is schuldig aan Engel Wackers de som van 96 gld waarvoor hij zijn stede in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 156-0294 |

Schepenregister 156, f° 188 r°, In marge 24.05.1675

Jacob Kenis, nomine uxoris erfgenaam van Engel Wackers, voldaan door Jan Cornelis Neefs

Personen:

| 156-0295 |

Schepenregister 156, f° 189 r° 29.05.1664

Jan Jan Cornelis Arnouts x Maeijken Cornelis van Ostaeijen zijn schuldig aan heer Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 100 gld waarvoor zij beemd bij de "donckervoort" tot pand stellen

Personen:

| 156-0296 |

Schepenregister 156, f° 189 r°, In marge 21.01.1676

schuld voldaan

| 156-0297 |

Schepenregister 156, f° 189 v° 09.06.1664

Arnout Adriaen van Ostaeijen is schuldig aan Neeltien Pauwels Diercken, jongedochter, de som van 150 gld waarvoor hij zijn stede in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 156-0298 |

Schepenregister 156, f° 190 v° 10.06.1664

Wouter Antonij Rombouts approbeert rente van 50 gld als hij bezet heeft op zijn panden ten behoeve van Louise Bertels, jongedochter, Antwerpen, ingevolge constitutiebrief schepenen Antwerpen 10.03.1662 en schepenen Loenhout 14.03.1662

Personen:

| 156-0299 |

Schepenregister 156, f° 191 r° 16.06.1664

Peeter Aert van Tijchelt de jonge x Ijecken Antonis Guilliams zijn schuldig aan Jan Laureijs Domus, schoenmaker, Wouw, de som van 150 gld waarvoor Ijecken haar kindsdeel in stede en erven van haar moeder Maeijken Peeter Arnouts tot pand stelt

Personen:

| 156-0300 |

Schepenregister 156, f° 191 v° 28.06.1664

Bernaert van Aecken verkocht aan Frans Vorsselmans een perceel 'vreheijden' in Hoenderen

Personen:

| 156-0301 |

Schepenregister 156, f° 192 r° s.d.

Jacob Kenis verkocht enige jaren geleden aan Willem Adriaen Cristiaensen vierdedeel van "bueskensweijde" in Sneppel

Personen:

| 156-0302 |

Schepenregister 156, f° 192 r° 28.07.1664

certificatie voor Cornelis Jan Wever over zijn eigendom, een half huis in Huffel aan de koestraat en andere erven

Personen:

| 156-0303 |

Schepenregister 156, f° 193 r° 01.09.1664

Jan Heijndrick Berthelmeeusen is schuldig aan Engel Wackers de som van 40 pattacons waarvoor hij land de "hoeckacker" in Sneppel bij de oude tiendenschuur tot pand stelt

Personen:

| 156-0304 |

Schepenregister 156, f° 193 r°, In marge 18.07.1674

Jacob Kenis x Margriet Willem Daniels gekweten door Jan Heijndrick Berthelmeeusen

Personen:

| 156-0305 |

Schepenregister 156, f° 194 r° 03.09.1664

Adriaen Heijndrick Berthelmeeusen als momboor van Adriaentien, Geert, Willem en Lisken Heijndrick Berthelmeeusen, zijn minderjarige broers en zusters, is schuldig aan Engel Wackers de som van 20 ducatons, 24 pattacons en 2 gld waarvoor hij de goederen van voormelde kinderen, hen te beurt gevallen bij S/D op 14.01.1664, tot pand stelt

Personen:

| 156-0306 |

Schepenregister 156, f° 194 r°, In marge 22.07.1681

Jacob Kenis voldaan

Personen:

| 156-0307 |

Schepenregister 156, f° 194 v° 12.09.1664

Cornelis Jan Wever is schuldig aan heer Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 400 gld waarvoor hij zijn erven in Loenhout tot pand stelt (cfr f°192 r°)

Personen:

| 156-0308 |

Schepenregister 156, f° 195 v° 12.09.1664

certificatie voor Maeijken Aertsen x +Peeter Swaegemaeckers xx Geert Peeter van der Buijten over eigendom in het "gedeeld huffel heijlaer"

Personen:

| 156-0309 |

Schepenregister 156, f° 196 r° 29.09.1664

Michiel van Elsacker, gemachtigd van heer Wijnand graaf van Glijmes, Hollebeke en het heilig rijk, burggraaf en heer van Jodoigne etc, vestigt rentbrief verleden voor Joan Claessens, notaris te Antwerpen, dd 28.08.1664, waarbij heer Wijnand verkocht aan heer en meester Jacobus Anthonius de Witte, licentiaat in de rechten, oud schepen van Antwerpen, een erfelijke rente van 1062 Kgld 10 st op een hoeve in Neerven, op de "wemershoeve" in Brecht aan "stapelheijde", op een hoeve in Wuustwezel tot "ginhoven", op leen en laathof in klein Neerven of Kesselbeek genaamd "hof van de wijngaerde", op heiblok in Wuustwezel achter de "stertheuvel" en op nog een heiblok onder Wuustwezel aan de "wechtelberghen"

Personen:

| 156-0310 |

Schepenregister 156, f° 199 v° 02.10.1664

Peeter Jan Cornelis Mertens - Jenneken Jan Cornelis Mertens x Antonis Diercx - Huijbrecht Jan Huijben als momboor van Cornelis Jan Cornelis Mertens; verkochten aan Adriaen Jan Huijben erven in Terbeek, heiveld in de "willaren" en andere erven

Personen:

| 156-0311 |

Schepenregister 156, f° 200 r° 02.10.1664

Peeter Jan Cornelis Mertens - Jenneken Jan Cornelis Mertens - Jan Cornelis Mertens als vader van Cornelis Jan Cornelis Mertens; verkochten aan Huijbrecht Jan Huijben erven in Terbeek in het "nieuwblock"

Personen:

| 156-0312 |

Schepenregister 156, f° 200 v° 04.10.1664

Jacob Kenis verkocht aan Goris Claessens als de koop gecalengierd hebbende van Peeter Aert Luijcx een heiblok in Sneppel op de "heijbaert"

Personen:

| 156-0313 |

Schepenregister 156, f° 201 r° 04.10.1664

Margriet Michiel Joerdaens x Geert Frans van der Buijten verkocht aan Lambrecht Adriaen van Staeijen erven het "cleijken" in Sneppel

Personen:

| 156-0314 |

Schepenregister 156, f° 202 r° 04.10.1664

Lambrecht Adriaen van Staeijen is schuldig, bij afdracht van Geert Frans van der Buijten x Margriet Michiel Joerdaens, aan Willemijntien Heijndrick Gijsen, Brecht, de som van 200 gld waarvoor hij het "cleijken" en beemd de "laeckt" tot pand stelt

Personen:

| 156-0315 |

Schepenregister 156, f° 202 r°, In marge 13.12.1695

Anna Houfkens x Cristiaen Geerts, dochter van Willemijntien Heijndrick Gijsen, en Adriaen Cornelis Houfkens, kleinkind van Willemijntien Heijndrick Gijsen, ook voor zijn broers en zusters, gekweten door de secretrais van Elsacker voor het sterfhuis Lambrecht van Staeijen

Personen:

| 156-0316 |

Schepenregister 156, f° 202 v° 08.10.1664

Margriet Jan Aerts xx +Cornelis de Crom transporteert aan Marie Vorselmans x +Andries Joerdaens de roerende goederen van het sterfhuis van haar man

Personen:

| 156-0317 |

Schepenregister 156, f° 202 v° 14.10.1664

Cornelis Heestermans verkocht aan de priorin van St Margrietendael een erfelijke rente van 12 Kgld 10 st op huis en erven in Huffel

Personen:

| 156-0318 |

Schepenregister 156, f° 202 v°, In marge 15.01.1676

Peeter van Elsacker gekweten door Cornelis Heestermans

Personen:

| 156-0319 |

Schepenregister 156, f° 203 v° 15.10.1664

Mattijs Jan Weerts, Brecht, draagt helft van rente van 6 V rogge op aan Adriaen Heijndrick van der Buijten

Personen:

| 156-0320 |

Schepenregister 156, f° 204 r° 15.10.1664

Cornelis Adriaen van Aecken x Catelijn Jan Nijs van Tijchelt zijn schuldig aan heer Jacob Antonis de Wit de som van 200 gld waarvoor zij stede in Popendonk tot pand stellen

Personen:

| 156-0321 |

Schepenregister 156, f° 204 r°, In marge 27.07.1669

schuld voldaan

| 156-0322 |

Schepenregister 156, f° 204 v° 05.11.1664

Frans Vorselmans x Maeijken Denissen en Frans Bogaerts als momboor van de weeskinderen +Jacob Denissen, samen ook voor de weeskinderen Adriaen Denissen, alle erfgenamen van het overleden weeskind van +Adriaen Willem Straetmans van welke Adriaen de genaamde Elisabeth Denissen moeder was, machtigen mr Joannes van Elsacker, oud secretaris van Wouw, om van Dorothea Spilliers x +Adriaen Willem Straetmans, moeder van vs weeskind, inventaris van de achtergelaten goederen te eisen alsmede scheiding en deling van de achtergelaten goedereen

Personen:

| 156-0323 |

Schepenregister 156, f° 205 r° 11.11.1664

Antonette van den Nieuwenhuijse xx +Jan van Ham is schuldig aan Thomas Bruls de som van 200 gld waarvoor zij akker bij "molenacker" tot pand stelt

Personen:

| 156-0324 |

Schepenregister 156, f° 205 r°, In marge 07.12.1669

Merten van de Bosch x +Jenneken Aert van Donghen met Laureijs Aert van Donghen als momboor en Antonis van de Bosch als toeziener van het weeskind en Emerentiana Aert van Donghen x +Jan van Oerle betaald door Heijndrick Moons voor de erfgenamen Antonette van den Nieuwenhuijse

Personen:

| 156-0325 |

Schepenregister 156, f° 206 r° 20.11.1664

Adriaen Huijbrecht Verboven verkocht aan het college van de societeit Jesus in Antwerpen een erfelijke rente van 12 Kgld 10 st op akker in Terbeek

Personen:

| 156-0326 |

Schepenregister 156, f° 207 r° 18.11.1664

Frans Vorselmans, 66j en Joos Deckers, vorster, 54 j, getuigen op verzoek van Dionijs Jan van Dijck, smid, dat er bij hun weten altijd een leegte geweest is in de straat tussen de hoek van de oude pastorie en de hoek van het huis van requirant, en dat het water altijd daardoor gelopen heeft

Personen:

| 156-0327 |

Schepenregister 156, f° 207 v° 24.11.1664

Peeter Cornelis Neefs is schuldig aan Adriaen Jan van Ostaeijen als momboor van zijn zuster Maeijken Jan van Ostaeijen de som van 50 gld waarvoor hij weide in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 156-0328 |

Schepenregister 156, f° 207 v°, In marge 26.11.1680

Adriaen Jan van Ostaeijen als momboor van Maeijken Jan van Ostaeijen gekweten door de secretaris van Elsacker

Personen:

| 156-0329 |

Schepenregister 156, f° 208 r° 25.11.1664

Jan Heijndricx, metser, en Adriaen Cornelis Rennen, metsersdiender, getuigen op verzoek van de momboors van de kinderen +Melchen Luijcx dat toen zij in 1660 werkzaam waren aan het huis van Cornelis Heestermans in Huffel aan de plaatse, naast Melchen Luijcx, toen zelf ook metsersdienaar, daar ook gekomen is Elisabeth Jan van Dael, alsdan vrouw en nu weduwe van Peeter Jan op Hillo, en dat deze Melchen Luijcx tot betaling maande van koren dat hij gekocht had

Personen:

| 156-0330 |

Schepenregister 156, f° 208 v° 25.11.1664

Heijndrick Cornelis Philips x Antonette Antonissen zijn schuldig aan Jacobus Antonius de Wit, Antwerpen, de som van 200 gld waarvoor zij het "hoorenstuck" aan molenakker tot pand stellen alsmede andere erven

Personen:

| 156-0331 |

Schepenregister 156, f° 208 v°, In marge 15.02.1675

gekweten door Michiel van Elsacker

| 156-0332 |

Schepenregister 156, f° 209 v° 02.12.1664

Heijndrick Cornelis Philips, ook voor zijn broer Jacob, verkocht aan Adriaen Jan Gabrielen erven in Neerven

Personen:

| 156-0333 |

Schepenregister 156, f° 210 r° 06.12.1664

Peeter Niclaessen Verbocht belooft te betalen ten behoeve van de weduwe en kinderen +Cristiaen Geert Jan Kerstens, Zundert, intrest op een som van 313 gld 15 st welke Peeter Cornelis Verheijden aan zelfde schuldig is van achterstallige huurpenningen

Personen:

| 156-0334 |

Schepenregister 156, f° 210 r° Naschrift: 07.10.1665

Cornelis van der Gouwen, secretaris, uit naam van de momboors van de kinderen +Cristiaen Geert Jan Kerstens, gekweten door Peeter Niclaes Verbocht

Personen:

| 156-0335 |

Schepenregister 156, f° 210 v° 06.12.1664

Maeijken Dionijs de Bie x Jan Borchmans, dochter van Catelijn Jan Rombouts en Jasper Adriaen Nijs de Bie, kleinzoon van vs Catelijn Jan Rombouts, verkochten aan Gillis Jan de Crom land de "crucke" in molenakker

Personen:

| 156-0336 |

Schepenregister 156, f° 211 r° 06.12.1664

Bernaert van Aecken transporteerde enige jaren geleden aan Cornelis Arnout van Ostaeijen beemd in de "dorens"

Personen:

| 156-0337 |

Schepenregister 156, f° 211 v° 08.12.1664

Peeter Schoenmaeckers, gareelmaker, Brecht, en zijn knecht Lenaert Vlimaers? getuigen op verzoek van Jan Gabriels over de dood van diens paard waarvan zij de huid hebben afgestroopt; het paard was 'ongansch' en is aan deze 'onganscheijt' gestorven (ongansch=ziekelijk, niet gezond)

Personen:

| 156-0338 |

Schepenregister 156, f° 211 r° 08.12.1664

Willem Adriaen Cristiaenssen is schuldig aan de H Geestmrs van Loenhout de som van 60 gld waarvoor hij zijn stede op de "heijbaert" tot pand stelt

Personen:

| 156-0339 |

Schepenregister 156, f° 212 v° 16.12.1664

Laureijs Peeter van der Buijten is schuldig aan Heijndrick Cristoffel Broeckatus de som van 100 gld waarvoor hij zijn erfgoederen tot pand stelt

Personen:

| 156-0340 |

Schepenregister 156, f° 213 r° 30.12.1664

Jan Cornelis Peeter Denis en Peeter Matteus Arnouts als gestelde momboor met Adriaen Sijmon Kesselmans als toeziener van de twee weeskinderen +Peeter Cornelis Peeter Denis; S/D erfelijke goederen +Cornelis Peeter Denis x +Catelijn Jan Lippens, stede en woonhuis in Neerven in de "potacker", erven in Hecht, hooimade in Blaakt en ander erven

Personen:

| 156-0341 |

Schepenregister 156, f° 216 r° 05.01.1665

Peternelle de More x Jacob Jacobsen machtigt haar man om in Schendelbeeck in Vlaanderen te transporteren aan Merten de Costere haar kindsdeel in huis en erven haar verstorven van haar moeder en gelegen bij de parochiekerk van Igem tussen Hans de Spilts erve en de weduwe en kinderen Claes Baeijens erve

Personen:

| 156-0342 |

Schepenregister 156, f° 216 v° 05.01.1665

certificatie voor Jan Gabrielsen x Neeltien Peeter Antonissen over eigendom van stenen woonhuis met brouwerij en erven aan de plaatse genaamd "den leeuw"

Personen:

| 156-0343 |

Schepenregister 156, f° 217 r° 05.01.1665

Steven Laureijs Rombouts, Gilse, transporteert aan Michiel van Elsacker schuldbrief van 500 gld welke Heijndrick Cornelis Philips mede voor zijn broer Jacob op 14.03.1663 voor schepenen van Loenhout aan hem verleden heeft

Personen:

| 156-0344 |

Schepenregister 156, f° 217 v° 07.01.1665

Peeter Jan van Dael verkocht aan Huijbrecht Bode en Dilis de Crom zijn vijfdedeel in de achtergelaten goederen van Willem Jan van Dael

Personen:

| 156-0345 |

Schepenregister 156, f° 218 r° 08.01.1665

Neeltien Jan van Dael x Gabriel Goris Gabriels - Jenneken Jan van Dael x Jan Cornelis Ooms - Elisabeth Jan van Dael x +Peeter Jan op Hillo - Magdaleen Jan van Dael x Jan Jan van Wesel - Huijbrecht Bode en Dilis de Crom als de actie hebbende van Peeter Jan van Dael; S/D achtergelaten goederen Willem Jan van Dael, land in Huffel aan het oosteinde, weide in Neerven en andere erven

Personen:

| 156-0346 |

Schepenregister 156, f° 220 v° 14.01.1665

Jacob en Heijndrick Cornelis Philips zijn schuldig aan sr Joan de Man, brouwer in de brouwerij "het vercken" in Antwerpen, de som van 750 gld waarvoor zij hun stede in Neerven tot pand stellen

Personen:

| 156-0347 |

Schepenregister 156, f° 220 v° 14.01.1665, vervolg

In marge: gecasseert ingevolge nieuwe akte dd 04.03.1665

| 156-0348 |

Schepenregister 156, f° 222 r° 28.01.1665

Cornelis Cornelis Goosens is schuldig aan Willem Antonis Goosens de som van 100 gld waarvoor hij hooimade in Blaakt tot pand stelt

Personen:

| 156-0349 |

Schepenregister 156, f° 222 v° 31.01.1665

Margriet van Elsacker x Jan Adriaen Rombouts transporteert aan Michiel van Elsacker rente van 15 L rogge welke zij verkregen heeft van haar vader +Michiel van Elsacker de oude, welke rente geheven wordt op stede en huis in Terbeek

Personen:

| 156-0350 |

Schepenregister 156, f° 223 r° 03.02.1665

Jan en Cornelis Mattijs Ooms en Mattijs Goosens als de actie hebbende van Margriet Adriaen Vermeeren x +Arnout Mattijs Ooms verkochten aan Adriaen Jan Huijben en Huijbrecht Heijndricx hun deel in een eikenbos op het "middelaer"

Personen:

| 156-0351 |

Schepenregister 156, f° 223 v° 03.02.1665

Neeltien Jan van Dael x Gabriel Goris Gabriels - Jenneken Jan van Dael x Jan Cornelis Ooms - Elisabeth Jan van Dael x +Peeter Jan op Hillo - Magdaleen Jan van Dael x Jan Jan van Wesel - Huijbrecht Bode en Dilis de Crom; verkochten aan Marijnis Janssen als momboor van de kinderen +Peeter Jan op Hillo x Elisabeth Jan van Dael beemd achter de blaakt

Personen:

| 156-0352 |

Schepenregister 156, f° 224 v° 04.02.1664

Neeltien Jan van Dael x Gabriel Goris Gabriels - Elisabeth Jan van Dael x +Peeter Jan op Hillo - Magdaleen Jan van Dael x Jan Jan van Wesel - Huijbrecht Bode en Dilis de Crom; verkochten aan Jan Cornelis Ooms x Jenneken Jan van Dael twee blokken bos op de "ast" in Sneppel

Personen:

| 156-0353 |

Schepenregister 156, f° 225 v° 06.02.1665

Jan Gabrielen x Neeltien Peeter Theuns stellen de veldvruchten tot pand voor de achterstallige pacht van de "nederhoeve". Tot dien ook nog de gewassen in de schuur, de roerende goederen, paarden en hoornvee

Personen:

| 156-0354 |

Schepenregister 156, f° 226 r° 21.02.1665

Jan Sels machtigt … (niet ingevuld) om in Vorselaar te transporteren ten behoeve van Cornelis van Meroijen een heiveld op de "oelansche? heijde"

Personen:

| 156-0355 |

Schepenregister 156, f° 226 v° 23.02.1665

Maeijken Jacob Crock xx +Adriaen Peeter Jans - Adriaen Adriaen Peeter Jans - Adriaen Adriaensen x Catelijn Adriaen Peeter Jans - Arnout Adriaen van Ostaeijen als momboor met Jan Jan Verboven als toeziener van het weeskind Commer Jan Commersen x +Margriet Adriaen Peeter Jans; kinderen uit het voorbed - Jan Adriaen van Ostaeijen met Jan Jan de Crom als toeziener van de nakinderen; stoppen hun geschil en gaan over tot S/D achtergelaten goederen Adriaen Peeter Jans

Personen:

| 156-0356 |

Schepenregister 156, f° 228 r° 25.02.1665

Bernaert van Aecken verkocht aan Ignaes Jan Naesens land in Sneppel

Personen:

| 156-0357 |

Schepenregister 156, f° 228 v° 05.02.1665

Cornelis Quirijn Stommens?, schipper, Roosendaal, machtigt mr Peeter Joerdaens om zijn gerechtszaken in Loenhout te regelen

| 156-0358 |

Schepenregister 156, f° 229 r° 05.02.1665

Adriaen Heijndrick van Turnhout, molenaar in Meersel, ook voor zijn broer Cornelis en voor Sebastiaen van Rethij, vorster in Ginneken x Margriet Heijndrick van Turnhout, transporeert aan Lenaert Willem van den Langenberch obligatie van 200 gld die Heijndrick Peeters verleden heeft aan +Heijndrick van Turnhout

Personen:

| 156-0359 |

Schepenregister 156, f° 229 r°, In marge 27.08.1668

Lenaert Willem van den Langenberch voldaan door Adriaen Jan Huijben als koper van de goederen van Heijndrick Peeters

Personen:

| 156-0360 |

Schepenregister 156, f° 230 r° 02.03.1665

Dionijs Jansen, smid, is als borg voor Peeter Peeters, kuiper, schuldig aan Jacob Kenis als momboor van zijn broer Marck Kenis de som van 52 gld waarvoor hij zijn woonhuis aan de plaats tot pand stelt

Personen:

| 156-0361 |

Schepenregister 156, f° 230 v° 02.03.1665

Jacob Peeter de Cuijper en Philip Janssen als behoud oom en momboor van Melchen Peeter de Cuijper, minderjarig, transporteren aan Dionijs Janssen Smit hun deel in akker gekomen van hun oud oom +Mattijs de Scheper en gelegen in Oorschot op de heuvel

Personen:

| 156-0362 |

Schepenregister 156, f° 231 r° 03.03.1665

Adriaen Deckers verkocht aan Adam van Geel stede in Huffel aan het oosteinde

Personen:

| 156-0363 |

Schepenregister 156, f° 232 r° 04.03.1665

Jacob en Heijndrick Cornelis Philips zijn schuldig aan sr Joan de Man, brouwer in de brouwerij "het vercken" in Antwerpen, de som van 750 gld waarvoor zij stede in Neerven tot pand stellen

Personen:

| 156-0364 |

Schepenregister 156, f° 232 r°, In marge 15.02.1675

voldaan door Michiel van Elsacker

| 156-0365 |

Schepenregister 156, f° 237 r° 09.03.1665

Michiel Antonis van Aerde, Roosendaal, is schuldig aan Jan Jan van Wesel de som van 220 pattacons waarvoor hij zijn kindsdeel, zijnde het vierdedeel in de achtergelaten goederen van zijn vader Antonis Stoffel van Aerde, tot pand stelt

Personen:

| 156-0366 |

Schepenregister 156, f° 234 r° 09.03.1665

Neeltien Antonis van Aecken x Cornelis Jan Arnouts verkocht aan Jan Adriaen van Ostaeijen land in Sneppel in "ast acker"

Personen:

| 156-0367 |

Schepenregister 156, f° 234 v° 17.03.1665

Antonis Quirijn Willems x Catelijn Wouter Ren verkochten aan de priorin van St Margrietendael een rente van 17 Kgld 3 st 3 oort op akker de "schuerhof" in Sneppel en op andere erven

Personen:

| 156-0368 |

Schepenregister 156, f° 236 r° 7.03.1665

Ignaes Jan Naesen is schuldig aan Pauwels Diercken de som van 80 pattacons waarvoor hij zijn stede in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 156-0369 |

Schepenregister 156, f° 236 v° 23.03.1665

Adriaen Heijndrick van der Buijten xx +Adriaentien Janssen en Jan Janssen als momboor met Heijndrick Heijndrickx van der Buijten als toeziener van de twee weeskinderen; akkoord over sterfhuis

Personen:

| 156-0370 |

Schepenregister 156, f° 237 v° 24.03.1665

Dionijs Jan Verdijck, smid, en Adriaen Jan Gabrielen stellen zich borg voor Jan Gabrielen aan de weduwe en kinderen Jan van Ham terzake schuld van 350 gld

Personen:

| 156-0371 |

Schepenregister 156, f° 237 v° Naschrift: 07.01.1668

Adriaen Jan Gabrielen neemt de volledige borg op zich

Personen:

| 156-0372 |

Schepenregister 156, f° 238 r° 23.03.1665

Adriaen Adriaen Peeter Janssen - Adriaen Adriaenssen x Catelijn Adriaen Peeter Jans - Arnout Adriaen van Ostaeijen als momboor met Jan Verboven als toeziener van het weeskind Commer Jan Commersen x +Margriet Adriaen Peeter Jans; voorkinderen - Jan Adriaen van Ostaeijen als momboor met Jan de Crom als toeziener van van de vijf nakinderen; S/D erfelijke goederen +Adriaen Peeter Jans, de "hoogenacker" in "aerts acker", de "hulsacker" bij de "vogelsanck" en andere erven. De nakinderen noemen resp Jacobmijntien, Jacob, Marijntien, Cornelis, Maeijken

Personen:

| 156-0373 |

Schepenregister 156, f° 241 r° 23.03.1665

certificatie voor Adriaen Adriaen Peeter Jans, St Tommenland?, Zeeland, alwaar hij Adriaen Adriaen van Buijten wordt genoemd, geboren in Loenhout, vertrok destijds naar Halsteren

Personen:

| 156-0374 |

Schepenregister 156, f° 241 v° 09.04.1665

Arnout en Jan Adriaen van Ostaeijen; S/D erfelijke goederen +Adriaen van Ostaeijen hun vader en van +Maeijken Adriaen van Ostaeijen hun zuster, woonhuis met erven in Sneppel, land in het "gedeeld sneppel heijlaer", weide aan de "rijt" en andere erven

Personen:

| 156-0375 |

Schepenregister 156, f° 244 r° 09.04.1665

Arnout Adriaen van Ostaeijen verkocht aan Peeter Jan Ooms een akkerblok bij de "breebeke"

Personen:

| 156-0376 |

Schepenregister 156, f° 244 v° 14.04.1665

Margriet Adriaen Vermeeren x +Arnout Mattijs Ooms en Jan Mattijs Ooms als momboor met Adriaen Adriaen Vermeeren als toeziener van de weeskinderen zijn schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 400 gld waarvoor zij stede met huis in Terbeek tot pand stellen

Personen:

| 156-0377 |

Schepenregister 156, f° 245 r° 20.04.1665

Jan Rombouts is schuldig, bij 'overwijsen" van Cornelis Antonis Sebrecht Meijers als momboor van de kinderen Adriaen Antonis Sebrecht Meijers, aan de kinderen +Jacob Jan Donckers, Zundert, de som van 200 gld

Personen:

| 156-0378 |

Schepenregister 156, f° 245 r°, In marge 14.03.1678

Maeijken Cornelis Lambrechts x +Adriaen Jacob Jan Goris Donckers met haar broer Lambrecht Cornelis Lambrechts en Peeter Adriaen Smeijers als voogd van de kinderen Adriaen Jacob Jan Goris Donckers gekweten door Michiel van Elsacker voor het sterfhuis Jan Rombouts en Dingne Empsen

Personen:

| 156-0379 |

Schepenregister 156, f° 246 r° 20.04.1665

Cornelis Dilis Vlemincx is schuldig aan de momboors van de weeskinderen Jacob Jan Donckers de som van 100 gld, bij afdracht van Wouter Antonis Rombouts die zelfde som schuldig was aan Antonis Sebrecht Meijers waarop vs kinderen gedeeld zijn, waarvoor hij erven in Hecht tot pand stelt

Personen:

| 156-0380 |

Schepenregister 156, f° 246 r°, In marge 10.09.1675

Peeter Jacob Jan Goris Donckers gekweten door Cornelis Heijndrick Berthelmeeusen als koper van de panden

Personen:

| 156-0381 |

Schepenregister 156, f° 246 v° 21.04.1665

Cornelis Cristiaen Raets is schuldig aan Engel Wackers de som van 40 pattacons waarvoor hij erven in de "steechde" tot pand stelt

Personen:

| 156-0382 |

Schepenregister 156, f° 246 v°, In marge 22.02.1676

Jacob Kenis x Margriet Willem Daniels als universeel erfgenaam van Engel Antonis Wackers gekweten door Cornelis Cristiaen Raets

Personen:

| 156-0383 |

Schepenregister 156, f° 247 v° 21.04.1665

Adriaen Wouter Vergouwen, Wernhout, Zundert, is schuldig aan Peeter van Elsacker de som van 200 gld waarvoor hij erven in "aerts acker" tot pand stelt

Personen:

| 156-0384 |

Schepenregister 156, f° 247 v°, In marge 12.09.1666

schuld gekweten door Adriaen Wouter Vergouwen

Personen:

| 156-0385 |

Schepenregister 156, f° 248 r° 25.04.1665

Adriaen Heijndrick van der Buijten verkocht aan Jan de Wijse weide bij het molenbos aan "aerts acker"

Personen:

| 156-0386 |

Schepenregister 156, f° 248 v° 27.04.1665

Heijndrick Severijnsen, Zundert, transporteert aan Michiel van Elsacker obligatie van 100 gld welke Geert Frans van der Buijten x Margriet Michiel Joerdaens hem verleden hebben op 05.02.1663

Personen:

| 156-0387 |

Schepenregister 156, f° 248 v° 28.04.1665

Michiel Peeter van Breda is schuldig aan Antonis Goosens de som van 100 pattacons waarvoor hij akkerblok het "bruggesken" bij de "dorent" tot pand stelt

Personen:

| 156-0388 |

Schepenregister 156, f° 249 v° 02.05.1665

Adriaen Heijndrick van der Buijten verkocht aan Cornelis Jan Arnouts land in "aerts acker"

Personen:

| 156-0389 |

Schepenregister 156, f° 250 r° 02.05.1665

Adriaen Heijndrick van der Buijten verkocht aan Jan Jan Verboven beem bij het molenbos aan "aerts acker"

Personen:

| 156-0390 |

Schepenregister 156, f° 250 r° 04.05.1665

Jenneken Adriaensen x Jan Heijndricx verkocht aan Adriaen Jacob Theeus beemd in de "mosvoorden"

Personen:

| 156-0391 |

Schepenregister 156, f° 250 v° 09.05.1665

Lenaert Jan Wiercx x Adriaentien Wouter Ren verkochten aan zuster Jenneken Adriaensen, begijn in Hoogstraten, een rente van 6 gld 5 st op land op de "heijbaert" in Sneppel

Personen:

| 156-0392 |

Schepenregister 156, f° 251 v° 13.05.1665

Elisabeth Michiel van Elsacker x +Jan Cristiaen Vorselmans, ook voor haar zoon 'bruer'? Peeter Jan Vorselmans - Anneken Jan Vorselmans x Jan Huijbrechts - Maeijken Jan Vorselmans, jongedochter; samen nog voor Michiel Jan Vorselmans, verkochten aan Cristoffel Denis beemd in Donk

Personen:

| 156-0393 |

Schepenregister 156, f° 252 r° 03.06.1665

Adriaen van den Mierop is schuldig aan juffr Cornelis van Gelder x +heer Martinus de Beer, drossaard van Merksem en Dambrugge, de som van 100 gld waarvoor hij zijn stede met huis in Huffel tot pand stelt

Personen:

| 156-0394 |

Schepenregister 156, f° 252 r°, In marge 18.11.1699

schuld gekweten op 03.11.1682

| 156-0395 |

Schepenregister 156, f° 252 v° 18.05.1665

Dionijs Jan van Dijck verkocht aan Michiel van Elsacker land in het "huffel heijlaer"

Personen:

| 156-0396 |