Schepenregisters deel 155 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 155

Schepenregister 155, f° 1 r° 04.02.1659

Peeter Esters, Deurne bij Antwerpen, momboor van het weeskind +Mattijs Pauwels, transporteerde aan Adriaen Adriaen Vermeeren x Magdaleen Joris Coeck een stede met huis in Sneppel bij Hoenderen

Personen:

| 155-0001 |

Schepenregister 155, f° 1 v° 01.02.1659

Cornelis Broomans verkocht aan Peeter Janssen de helft van een stede het "nijeskens" in Sneppel ten einde de hoenderstraat en waarvan de andere helft toekomt aan Jan Aert der Weuwen

Personen:

| 155-0002 |

Schepenregister 155, f° 2 r° 10.02.1659

Adriaen Peeter Jans x +Catelijn Adriaen Verboven en Commer Janssen x Magriet Adriaen Peeter Jans, hun dochter, leggen hun geschil bij terzake dat 1ste comparant zijn dochter niet heeft laten leren (lezen en schrijven) zoals voorzien was bij akkoord van het sterfhuis vs Catelijn Verboven

Personen:

| 155-0003 |

Schepenregister 155, f° 2 r°, In marge 20.01.1661

Commer Jan Commersen x Margriet Adsriaen Peeter Jans betaald door Adriaen Peeter Jans

Personen:

| 155-0004 |

Schepenregister 155, f° 2 v° 14.02.1659

Jan Aert van Tijchelt x Neeltien Jan van Bavel zijn schuldig aan Cornelis Cristiaenssen, Zundert, de som van 200 gld terzake van een vorige belofte (schepenen Loenhout 09.08.1655)

Personen:

| 155-0005 |

Schepenregister 155, f° 2 v°, In marge 23.10.1660

Cornelis Cornelis Jan Mercx als transport hebbend van Cornelis Cristiaenssen (Zundert 31.05.1660) betaald door Jan Aert van Tijchelt

Personen:

| 155-0006 |

Schepenregister 155, f° 3 r° 17.02.1659

Antonis Guilliams verklaart op verzoek van Kersten Cornelis van Aerde, Zundert dat hij vorige vrijdag door zijn dochter ten huize van requirant een 'lopensaet' ? gekocht heeft

Personen:

| 155-0007 |

Schepenregister 155, f° 3 v° 17.02.1659

Adriaen Philipssen x +Maeijken Adriaen Leijs en Peeter Adriaen Leijs als momboor van hun kinderen verkochten aan Willem Cornelis van Eeckel x Margriet Peeter van Staeijen een beemd in Donk

Personen:

| 155-0008 |

Schepenregister 155, f° 4 r° 10.02.1659

Willem Dilissen, vorster, gemachtigd van E.H. Jacobus Andriessens, St Bernaerfs op de Schelde en van Judocus Bal, religieuze van zelfde godshuis, pastoor in Wouw (procuratie Antwerpen ), laat stukken akteren ivm het zetten van een rente van 600 Kgld op de tienden van Sint Bernaerts in Loenhout

Personen:

| 155-0009 |

Schepenregister 155, f° 6 r° 10.02.1659

idem

| 155-0010 |

Schepenregister 155, f° 8 r° 12.02.1659

Cornelis Jacob Crock verkocht aan sr Joan Marcellij, schout, rentmeester en kastelein, een "lijnden acker" in Popendonk

Personen:

| 155-0011 |

Schepenregister 155, f° 8 v° 01.03.1659

Adriaen den Haen belooft te betalen aan Jan Adriaen Rommens terzake van achterstallen van een rente op zijn stede in Terbeek, de som van 32 gld 10 st

Personen:

| 155-0012 |

Schepenregister 155, f° 9 r° 10.03.1659

Neeltien Jan van Bavel x Jan Aert van Tijchelt verkocht aan Jan Mattijs Goossens, als de koop gecalengierd hebbend van Adriaen Cornelis Mertens, land in "hesschot acker"

Personen:

| 155-0013 |

Schepenregister 155, f° 9 v° 17.03.1659

Heijndrick Adriaen Berthelmeeussen x +Margriet Jan Lenaerts en Joos Jan Lenaerts als momboor met Antonis Adriaen Berthelmeeussen als toeziener van hun weeskinderen verkochten aan Willem Peeters een stede met huis in Sneppel in de hoenderstraat en land op de "ast"

Personen:

| 155-0014 |

Schepenregister 155, f° 11 r° 17.03.1659

Barbel Adriaen van Aecken x Antonis Adriaen Berthelmeeussen verkocht aan Cornelis Arnout van Ostaeijen een deel in het "knuijfheijvelt" in Sneppel bij de "donckervoort"

Personen:

| 155-0015 |

Schepenregister 155, f° 11 v° 17.03.1659

Joos Jan Lenaerts is schuldig aan Staes Diercx terzake van geleende penningen de som van 100 gld waarvoor hij een weide in Sneppel in de "ouden hoff" in pand stelt

Personen:

| 155-0016 |

Schepenregister 155, f° 12 r° 18.03.1659

Jan Jan Engelen als momboor met Jacob Janssen als toeziener van de weeskinderen +Jan Heijndrick Engelen verkochten aan Peeter Melssens land in Neerven in de "pothoeck" achter in de stede waar Goris Gabriels woont

Personen:

| 155-0017 |

Schepenregister 155, f° 12 v° 18.03.1659

Jan Mattijs Goossens is schuldig aan Peeter van Elsacker terzake van geleende penningen de som van 200 gld waarvoor hij stede in Terbeek in pand stelt

Personen:

| 155-0018 |

Schepenregister 155, f° 12 v°, In marge 19.02.1663

Jan Mattijs Goossens lost schuld af

Personen:

| 155-0019 |

Schepenregister 155, f° 13 r° 18.03.1659

Adriaen Heijndrick van Turnhoudt, molenaar, ook voor zijn broer Cornelis Heijndrick van Turnhoudt en voor zijn zuster Margriet Heijndrick van Turnhoudt x Bastiaen van Rethij, vertoont een docuement van scheiding en deling, verleden voor schepenen van de buitenbank van Hoogstraten dd 17.03.1645. Deze brief vermeldt S/D tussen Heijndrick Heijndricx van Turnhoudt - Adriaen en Cornelis Heijndricx van Turnhoudt - Andries Antonissen als momboor met Huijbrecht Jacobs als toeziener van de drie achtergelaten kinderen vs Heijndrick Heijndricx van Turnhoudt x Magdalena Andriessens; hieruit blijkt dat Heijndrick Heijndricx van Turnhoudt ondermeer het graan bevonden op de molen van Meersel zal behouden, verder worden gedeeld stede in Meerle gekomen van Andries Cornelissen, land aan de molen in Loenhout, weide in de "dorens", land op het "hasselt", beemd het "boonblock", de "grootye schechde" in Loenhout met een stedeken aan de kerk, heiveld in Sneppel, stedeken in "cleijn eijssel", de "reijbemt" en de "roetbemt"

Personen:

| 155-0020 |

Schepenregister 155, f° 14 r° 22.03.1659

Peeter Jacob Kenis, met zijn broers Jacob en Merck Kenis, en Huijbrecht Bode delen erven in "huffel heijlaer"

Personen:

| 155-0021 |

Schepenregister 155, f° 14 v° 21.03.1659

Jan Aert van Tijchelt is schuldig aan Joos Bernaert van Aecken de som van 100 gld terzake van geleende penningen waarvoor hij stede in Sneppel in de "rijt" in pand stelt

Personen:

| 155-0022 |

Schepenregister 155, f° 14 v°, In marge 29.10.1663

Joos Bernaert van Aecken gekweten door Jan Aert van Tijchelt

Personen:

| 155-0023 |

Schepenregister 155, f° 15 r° 28.03.1659

Jan Jan Cornelis Goris transporteerde in belening aan Jacobmijne Peeter Arnouts x +Huijbrecht Verboven een weide aan de "breebeke"

Personen:

| 155-0024 |

Schepenregister 155, f° 15 r°, In marge 07.11.1661

Margriet Huijbrecht Verboven gekweten door Jan Jan Cornelis Goris

Personen:

| 155-0025 |

Schepenregister 155, f° 15 v° 03.04.1659

Jacob Jacob Kenis is schuldig aan zijn broer Peeter Jacob Kenis de som van 100 gld die deze had afgelost aan Heijndrick Adriaen Berthelmeeussen

Personen:

| 155-0026 |

Schepenregister 155, f° 16 r° 04.04.1659

Anna van Elsacker x mr Peeter van Beeck, Wuustwezel, en Adriaentien van Ostaeijen x Cornelis Cornelis Aerts mangelen erve om erve, weide aan de meerstraat bij kesselbeek en weide in Wuustwezel, en mits bijkomende betaling en overdracht van rente

Personen:

| 155-0027 |

Schepenregister 155, f° 16 r°, In marge 10.11.1662

Peeter van Beeck voldaan door Adriaentien van Ostaeijen x +Cornelis Cornelis Aerts

Personen:

| 155-0028 |

Schepenregister 155, f° 17 r° 07.04.1659

Michiel Peeter van Antwerpen verkocht aan Remigius Peeter Valentijns een woonhuis "den hoogenbuer" in Huffel

Personen:

| 155-0029 |

Schepenregister 155, f° 17 v° 08.04.1659

Aert Antonis Aerts x Engeltien Claessen verkochten aan Peeter van Elsacker land in "molenacker" bij Neerven

Personen:

| 155-0030 |

Schepenregister 155, f° 18 r° 08.04.1659

idem

| 155-0031 |

Schepenregister 155, f° 19 r° 28.04.1659

Commer Jan Commerssen x Margriet Adriaen Peeter Jans verkocht aan Adriaen Adriaen Peeter Jans land in Popendonk in hun gedeelde aanstede

Personen:

| 155-0032 |

Schepenregister 155, f° 19 r°, In marge 18.05.1661

Margriet Adriaen Peeter Jans x Commer Commerssen betaald door Adriaen Adriaen Peeter Jans

Personen:

| 155-0033 |

Schepenregister 155, f° 19 v° 05.05.1659

Jan Mattijs Goossens x Catelijn Adriaen Vermeeren verkochten aan Peeter Adriaen Vermeeren een deel van een woonhuis (keuken en kamer) met erven in Terbeek, aan vs Catelijn bevallen bij S/D op 24.01.1650

Personen:

| 155-0034 |

Schepenregister 155, f° 20 v° 10.05.1659

Maeijken Cornelis Jan Ooms x +Jan Jan van Dael met haar voogd Peeter Jan Ooms verkocht aan mr Laureijs van der Buijten erven in "huffel heijlaer"

Personen:

| 155-0035 |

Schepenregister 155, f° 21 r° 20.05.1659

Cornelis en Jan Jan de Crom, resp. 47 en 44j, getuigen op verzoek van Geert Frans van der Buijten dat Frans van der Buijtendeze voor hem zelf en voor zijn zoon Geert beloofd heeft een beemd in het "hoochbos" te verkopen aan Jan Gabriel Jan Huijben

Personen:

| 155-0036 |

Schepenregister 155, f° 22 r° 26.05.1659

Cornelis Adriaen van Aecken verkocht aan Mattijs Mattijs Goossens erven in Sneppel bij "buijteler acker"

Personen:

| 155-0037 |

Schepenregister 155, f° 22 v° 26.05.1659

Jan Engelen als momboor en Jacob Janssen als toeziener van de weeskinderen Jan Heijndrick Engelen verkochten aan Goris Gabriels x Adriaentien Laureijs Nouts een weide in Neerven

Personen:

| 155-0038 |

Schepenregister 155, f° 23 r° 29.05.1659

Cornelis Cornelis Goossens, voor zijn moeder Maeijken Frans Imbrechts, en Trijntien Frans Imbrechts x +Jan Deurens van Huijsen met haar zoon Peeter Jan Deurens van Huijsen sluiten akkoord inzake hun dispuut aangaande het sterfhuis van hun nicht +Josijntien Edelincx

Personen:

| 155-0039 |

Schepenregister 155, f° 23 v° 30.05.1659

Michiel Peeter van Breda is schuldig aan Dilis Jan de Crom de som van 50 gld

Personen:

| 155-0040 |

Schepenregister 155, f° 23 v°, In marge 21.01.1670

Margriet Moons x +Gillis de Crom gekweten door Michiel van Elsacker uit de naam van de kinderen Michiel Peeter van Breda

Personen:

| 155-0041 |

Schepenregister 155, f° 23 v° 04.06.1659

Cristijntien Jan van Aecken x Geert Geertssen - Mariken Jan van Aecken x Adriaen Geertssen - Arnout van Assche x Maeijken Jan van Aecken; verkochten aan Jacobmijn Peeter Arnouts x +Huijbrecht Verboven een hooimade in Blaakt

Personen:

| 155-0042 |

Schepenregister 155, f° 24 r° 04.06.1659

Jan Jacob Crock is schuldig aan Cornelis Jan de Racht de som van 50 gld voor het kindsdeel van het versterf van Maeijken Geertssen, moeder van vs Cornelis

Personen:

| 155-0043 |

Schepenregister 155, f° 24 r°, In marge 13.10.1659

Cornelis Jan de Racht voldaan door Jan Crock

Personen:

| 155-0044 |

Schepenregister 155, f° 24 v° 06.06.1659

Cristiaen Mattijs Raets is schuldig aan Martijntien… x +Jan Mattijs Raets, Breda, de som van 600 gld terzake obligatie van 500 gld (schepenen Loenhout 28.09.1650) alsmede terzake obligatie 100 gld ten behoeve van Cornelis Damen, Breda, gehuwd met een dochter van vs Martijntien (akte notaris Dijrven 19.09.1651)

Personen:

| 155-0045 |

Schepenregister 155, f° 24 v°, In marge 26.03.1661

Cornelis Damen van Eeght x Anneken Jan Mattijs Raets, Breda, voldaan door Willem Cristiaen Raets

Personen:

| 155-0046 |

Schepenregister 155, f° 25 v° 09.03.1659

certificatie voor Cornelis Cornelis Neefs aangaande zijn eigendom in Loenhout, helft van een huis in Popendonk en andere erven

Personen:

| 155-0047 |

Schepenregister 155, f° 26 r° 25.06.1659

Adriaen Adriaen Vermeeren is schuldig aan Peeter Esters als momboor van het weeskind +Mattijs Pauwels de som van 300 gld terzake de kooppenningen van de stede de "heijbaert" in Sneppel

Personen:

| 155-0048 |

Schepenregister 155, f° 26 v° 25.06.1659

Adriaen Adriaen Vermeeren is schuldig aan Willem van Dinther x Maeijken Adriaen van Ostaeijen de som van 600 gld terzake erfpenningen van de stede de "heijbaert" in Sneppel

Personen:

| 155-0049 |

Schepenregister 155, f° 27 r° 30.06.1659

Heijndrick Gijesbrecht Hoppenbrouwers, Wuustwezel, verkocht aan Geert Rommens, Zundert, de "langen beemt" aan de "laren"

Personen:

| 155-0050 |

Schepenregister 155, f° 27 v° 08.07.1659

Peeter Aert van Tijchelt verkocht aan Adriaen Heijndrick van der Buijten een hooimade in het "schoubos"

Personen:

| 155-0051 |

Schepenregister 155, f° 28 r° 14.07.1659

Joos Adriaen Deckers is, bij afdracht van de kinderen Arnout Antonis van Aecken, schuldig aan Adriaen Antonis Meijers, Wernhout, de som van 100 gld

Personen:

| 155-0052 |

Schepenregister 155, f° 28 r°, In marge 02.09.1671

Jan Cornelis Jan Merck Sgrauwen als momboor met Adam Cornelis Jan Kerstens als toeziener van de weeskinderen +Cornelis Jan Merck Sgrauwen x +Jenneken Cornelis Antonis Meijers voldaan voor het resterende bedrag

Personen:

| 155-0053 |

Schepenregister 155, f° 29 v° 14.07.1659

Aert Meeussen is schuldig aan Willem Straetmans de som van 90 gld als restant van huurpenningen van de stede in Sneppel in de hoenderstraat

Personen:

| 155-0054 |

Schepenregister 155, f° 29 r° 15.07.1659

Jan Heijndricx is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 109 gld 12 st 3 oort 9 mijten als restant van achterstallige huurpenningen voor de stede in Popendonk

Personen:

| 155-0055 |

Schepenregister 155, f° 29 v° 23.07.1659

Cornelis Broomans, ook voor Adriaen Cornelis Mertens en voor Adriaen Jan Huijbs - Jan Gabriel Jan Huijbs - Cornelis van Ostaeijen, Jacob Adriaen Theeus en Antonis Quirijns; pachters van de tiende van St Bernaerts, hebben de pacht aangegaan van dezelfde tienden

Personen:

| 155-0056 |

Schepenregister 155, f° 30 v° 28.07.1659

Adriaen Adriaen Vermeeren x Magdaleen Joris Coecken verkochten aan Goris Claes van Oirschot x Maeijken Cornelis Cornelissen stede de "heijbaert" in Sneppel

Personen:

| 155-0057 |

Schepenregister 155, f° 31 v° 31.07.1659

Cornelis Cornelis Neeffs is schuldig aan juffr Elisabeth Buijcx, Breda, de som van 100 gld terzake van geleende penningen

Personen:

| 155-0058 |

Schepenregister 155, f° 31 v° 31.07.1659 vervolg

In marge: afgekweten door Jan Cornelis Neeffs vanwege de vrouw en kinderen van Cornelis Cornelis Neeffs

Personen:

| 155-0059 |

Schepenregister 155, f° 32 r° 02.08.1659

Jacob Jan Nijs van Tijchelt als momboor met Cristiaen Wouters als toeziener van de weeskinderen +Jan Jan Nijs van Tijchelt x +Jenneken Wouters zijn schuldig aan Peeter van Elsacker de som van 200 gld voor geleende penningen ten einde de oblmigatie door hun vader aangegaan ten behoeve van zuster Maria Joerdaens, begijn in Lier, te voldoen

Personen:

| 155-0060 |

Schepenregister 155, f° 32 r°, In marge 11.05.1666

schuld gekweten

| 155-0061 |

Schepenregister 155, f° 32 v° 04.08.1659

Aert Antonis Aerts x Engel Jan Claessen verkochten aan Cornelis Dilis Vlemincx x Barbara Cornelis Tacx een stede met huis in Neerven en andere erven

Personen:

| 155-0062 |

Schepenregister 155, f° 34 r° s.d.

juffr Clara Messchers, wnde in het huis van Jan Gabriel Jan Huijbs, transporteert aan deze laatste al haar goederen

Personen:

| 155-0063 |

Schepenregister 155, f° 34 r° s.d. vervolg

In marge: akte niet gepasseerd

| 155-0064 |

Schepenregister 155, f° 34 v° 12.08.1659

Michiel Peeter van Antwerpen x Barbel Jan Vorsselmans zijn schuldig aan de kinderen +Cornelis Jan Aerts, Brecht de som van 250 gld terzake van geleende penningen

Personen:

| 155-0065 |

Schepenregister 155, f° 34 v°, In marge 16.06.1663

Antonis Willem Wijten x Margriet Cornelis Jan Aerts, ook voor haar twee zusters, gekweten door Michiel van Antwerpen

Personen:

| 155-0066 |

Schepenregister 155, f° 35 v° 13.08.1659

Remigius Peeter Valentijns is, bij afdracht van Michiel Peeter van Antwerpen, schuldig aan zuster Maeijken de Bruijn, begijn in Breda, de som van 400 gld waarvoor hij zijn woonhuis in Huffel in pand stelt

Personen:

| 155-0067 |

Schepenregister 155, f° 36 r° 21.08.1659

Margriet Cornelis Verboven x +Matteus Peeter Arnouts - Peeter en Adriaen Matteus Peeter Arnouts - Neeltien Matteus Peeter Arnouts x Jan Lodewijcx de jonge; S/D sterfhuis Matteus Peeter Arnouts, weduwe transporteert de erfelijke goederen aan haar kinderen

Personen:

| 155-0068 |

Schepenregister 155, f° 37 v° 21.08.1659

Peeter en Adriaen Matteus Peeter Arnouts en Neeltien Matteus Peeter Arnouts x Jan Lodewijcx de jonge; S/D erfelijke goederen (cfr vorige akte), woonhuis in Hecht, land in de "hechtse acker", woonhuisje, schuur, schaapskooi, paardenstal en land in het "lisschot" gekomen van Cornelis van Muijnhem en andere erven

Personen:

| 155-0069 |

Schepenregister 155, f° 42 r° 25.08.1659

Geertruijt Cornelissen x +Dionijs jan Nijs van Tijchelt verkocht aan mr Laureijs van der Buijten een hofstede aan de "solheuvel"

Personen:

| 155-0070 |

Schepenregister 155, f° 42 v° 02.09.1659

certificatie voor Dionijs Cornelis Adriaen Diels, Bergen op Zoom, betreffende zijn eigendom, o.m. beemd bij "stralien" en erven in "huffel heijlaer"

Personen:

| 155-0071 |

Schepenregister 155, f° 43 r° 17.09.1659

Adriaen van de Mierop is schuldig aan heer Martinus de Beer, drossaard in Merksem en Dambrugge, de som van 200 gld ter zake van geleende penningen waarvoor hij o.m. zijn stede in Huffel in pand stelt

Personen:

| 155-0072 |

Schepenregister 155, f° 43 r°, In marge 19.11.1699

Dorothea van de Mierop heeft de schuld gekweten aan Mattijs van Gelre, uit kracht van een procuratie dd 04.04.1689 van +juffr Hester van Mervo, Groningen

Personen:

| 155-0073 |

Schepenregister 155, f° 43 v° 26.09.1659

certificatie voor Dominicus Heijndrick van Vessem, Rijsbergen, voor wie Jacob Marijnis Bevers en Geerts Andriessens, Maalbergen onder Zundert, getuigen over het meenemen van een paard door ruiters van Breda, genaamd Adriaen den Beenhackers en Michiel. Item Willem Peeters, wnde bij Aert Peeter van Tijchelt

Personen:

| 155-0074 |

Schepenregister 155, f° 44 v° 27.09.1659

Adriaen Antonis Lambrechts x Neeltien Peeter Leijs, Wuustwezel, verkocht aan Mattijs Cristiaen Vorsselmans beemd achter Donk

Personen:

| 155-0075 |

Schepenregister 155, f° 45 r° 27.09.1659

Jan Jan de Crom verkocht aan Gabriel Goris Gabriels erven in "huffel heijlaer"

Personen:

| 155-0076 |

Schepenregister 155, f° 45 v° 11.10.1659

Margriet Michiel Joerdaens x Geert Frans van der Buijten en Frans van der Buijten verkochten aan Cornelis Heestermans een woonhuis met erven in Huffel

Personen:

| 155-0077 |

Schepenregister 155, f° 46 r° 13.10.1659

Jan Marcellij, schout - Cornelis van Elsacker, Antonis Guilliams, Peeter Jan Ooms, Jan Heuvelmans, Thomas Bruls, Huijbrecht Bode en Cornelis Cornelis Aerts, schepenen - Cornelis Raets, Adriaen Mattijs Weerts, Mattijs Goossens en Jan Cornelis Peeter Denis, bedezetters; samen vertegenwoordigend het corpus van Loenhout, zijn schuldig aan Engel Antonis Wackers de som van 200 pattacons terzake van geleende penningen

Personen:

| 155-0078 |

Schepenregister 155, f° 46 r°, In marge 11.09.1665

Engel Wackers gekweten door Jacob Kenis wegens het dorp

Personen:

| 155-0079 |

Schepenregister 155, f° 47 r° 21.10.1659

Jan Boudewijn Heuvelmans verkocht aan de eerwaarde moeder van het clarissen klooster in Hoogstraten een rente van 25 Kgld op land in het "nieuwblock" en op andere erven

Personen:

| 155-0080 |

Schepenregister 155, f° 47 r°, In marge 18.12.1696

afgekweten op 21.08.1695 volgens kwitantie onderschreven door zuster Barbara Smits, moeder van het clarissen klooster in Hoogstraten

| 155-0081 |

Schepenregister 155, f° 47 v° 30.10.1659

zuster Maria Joerdaens, begijn in Lier, transporteerde aan haar halfbroer Peeter Joerdaens haar uittsaande penningen van intrest, gekomen van het sterfhuis van haar moeder Antonette Smits, alsmede haar deel in de achtergelaten goederen van hun vader Andries Joerdaens en in hun ongedeelde goederen die deels nog in 'tocht' bezeten worden door Marie Vorsselmans x +mr Andries Joerdaens, moeder van vs Peeter Joerdaens

Personen:

| 155-0082 |

Schepenregister 155, f° 48 r° 30.10.1659

Peeter Joerdaens is schuldig aan zijn halfzuster Maria Joerdaens, begijn in Lier, een jaarlijkse lijfrente van 60 gld (cfr vorige akte) op een hofstede in Donk en andere erven

Personen:

| 155-0083 |

Schepenregister 155, f° 49 r° 30.10.1659

Joos Bernaert van Aecken verkocht aan zijn broer Adriaen Bernaert van Aecken land in Sneppel aan de hoenderstraat

Personen:

| 155-0084 |

Schepenregister 155, f° 49 r° 30.10.1659

Adriaen Bernaert van Aecken is schuldig aan zijn broer Joos Bernaert van Aecken de som van 130 gld terzake restant van erfpenningen

Personen:

| 155-0085 |

Schepenregister 155, f° 49 r°, In marge 29.10.1663

Joos Bernaert van Aecken gekweten door Adriaen Bernaert van Aecken

Personen:

| 155-0086 |

Schepenregister 155, f° 49 v° 03.11.1659

Adriaen Adriaen Vermeeren verkocht aan zijn broer Joos Adriaen Vermeeren land in Terbeek in de aanstede gekomen van hun ouders

Personen:

| 155-0087 |

Schepenregister 155, f° 50 r° 08.11.1659

Jacob Lenaert Proost, Brecht, verkocht aan Baltasar Cornelissen, Brecht, die de koop genaderd had van Cornelis Dilis Vlemincx, een hooimade in Blaakt

Personen:

| 155-0088 |

Schepenregister 155, f° 50 v° 12.11.1659

Cornelis Jacob Crock is schuldig aan Peeter van Elsacker de som van 80 pattacons terzake geleend geld en waarvoor hij stede met huis in Popendonk in pand stelt

Personen:

| 155-0089 |

Schepenregister 155, f° 50 v°, In marge 24.11.1665

Peeter van Elsacker gekweten door Cornelis Jacob Crock

Personen:

| 155-0090 |

Schepenregister 155, f° 51 r° 12.11.1659

Peeter Cornelis Neeffs is schuldig aan Cornelis Jan Kerstens, Zundert, de som van 100 gld waarvoor hij de helft van een huis in Popendonk in pand stelt

Personen:

| 155-0091 |

Schepenregister 155, f° 51 v° 12.11.1659

Adriaen Soffaerts, koopman, Tilburg, verkocht aan Geert Peeter van der Buijten erven in "huffel heijlaer"

Personen:

| 155-0092 |

Schepenregister 155, f° 52 r° 17.11.1659

Joos Jan Lenaerts verkocht aan Adriaen Berenaert van Aecken erven de "drijhoeck" in Sneppel bij de tienden schuur

Personen:

| 155-0093 |

Schepenregister 155, f° 52v° 25.11.1659

Adriaen Merten Aerts alias Maes, Brecht, is bij overdracht van Peeter van Elsacker schuldig aan diens zoon (waarschijnlijk moet dit broer zijn) Michiel van Elsacker de som van 200 gld

Personen:

| 155-0094 |

Schepenregister 155, f° 52v°, In marge 04.04.1660

gekweten door Adriaen Mertens

Personen:

| 155-0095 |

Schepenregister 155, f° 53 r° 25.11.1659

Michiel van Elsacker verkocht aan zijn broer Peeter van Elsacker beemd in het "hoochbos"

Personen:

| 155-0096 |

Schepenregister 155, f° 54 r° 26.11.1659

Peeter Arnout van Ostaeijen verkocht aan Arnout Adriaen van Ostaeijen een stede met huis in Sneppel en andere erven

Personen:

| 155-0097 |

Schepenregister 155, f° 54 v° 02.12.1659

Maeijken Peeter Cornelis Arnouts x Aert Jan Nops verkocht aan Jan Jan Cornelis Arnouts erven in Popendonk

Personen:

| 155-0098 |

Schepenregister 155, f° 55 r° 03.12.1659

Cornelis Jan de Crom is schuldig aan de heer Martinus de Beer, drossaard in Merksem en Dambrugge, de som van 250 gld terzake geleende penningen en waarvoor hij erven in "huffel heijlaer" in pand stelt

Personen:

| 155-0099 |

Schepenregister 155, f° 56 r° 15.12.1659

Jan Rombouts is schuldig aan Dilis Jan de Crom de som van 500 gld terzake geleende penningen en waarvoor hij stede met huis in Neerven in pand stelt

Personen:

| 155-0100 |

Schepenregister 155, f° 56 v° 07.01.1660

Adriaen van de Mierop transporteert aan Heijndrick (Adriaen doorgedaan) Gijesbrecht Hoppenbrouwers de erfgoederen die hij op vs Heijndrick verkregen had op 08.11.1659 gezien hij buiten schade en intrest gesteld werd, zodat vs Heijndrick terug in de erfgoederen wordt gevest, behoudens een beemd de "langenbeemt" welke was verkocht aan Geert Rommens

Personen:

| 155-0101 |

Schepenregister 155, f° 57 r° 07.01.1660

Cornelis Adriaen van Aecken verkocht aan Jan Aert van Tijchelt zijn deel in woonhuis met erven in Sneppel

Personen:

| 155-0102 |

Schepenregister 155, f° 57 v° 12.01.1660

Catelijn Sijmon Kesselmans x Jan Heuvelmans transporteerde in belening aan haar zuster Maeijken Sijmon Kesselmans x +Goris Rombouts land in Neerven in de aanstede van Adriaen Sijmon Kesselmans

Personen:

| 155-0103 |

Schepenregister 155, f° 57 v°, In marge 28.03.1681

Sijmon en Jan Goris Rombouts, ook voor de kinderen Anthonis Anthonissen, en Lambrecht van Staeijen x Catelijn Goris Rombouts, samen ook nog voor Louis en Gorisken Goris Rombouts, gekweten door Boudewijn Jan Heuvelmans

Personen:

| 155-0104 |

Schepenregister 155, f° 58 r° 12.01.1660

Arnout Adriaen van Ostaeijen is schuldig aan Peeter van Elsacker de som van 80 pattacons terzake geleend geld en waarvoor zij een weide in Sneppel in pand stelt

Personen:

| 155-0105 |

Schepenregister 155, f° 58 r°, In marge 02.01.1662

obligatie afgelost

| 155-0106 |

Schepenregister 155, f° 58 v° 14.01.1660

Michiel van Antwerpen x Barbel Jan Vorsselmans zijn schuldig aan Mattijs Vorsselmans als momboor van Laureijsken Peeter Vorsselmans de som van 100 gld terzake geleende penningen en waarvoor zij land in Donk in pand stellen

Personen:

| 155-0107 |

Schepenregister 155, f° 59 v° 14.01.1660

Heijltien Antonissen x Jacob Mesen verkocht aan haar zuster Catelijn Antonissen een weide bij Huffel

Personen:

| 155-0108 |

Schepenregister 155, f° 60 r° 22.01.1660

Cornelis Jan de Crom verkocht aan Jan Boudewijn Heuvelmans erven in "huffel heijlaer"

Personen:

| 155-0109 |

Schepenregister 155, f° 60 v° 24.01.1660

Joos Jan Lenaerts verkocht aan Adriaen Bernaert van Aecken erven in Sneppel

Personen:

| 155-0110 |

Schepenregister 155, f° 61 v° 24.01.1660

Cornelis Cornelis Adriaen Verboven verkocht aan Joos Adriaen Vermeeren erven in Terbeek

Personen:

| 155-0111 |

Schepenregister 155, f° 62 r° 24.01.1660

Jan Aert van Tijchelt x Neeltien Jan van Bavel verkochten aan Adriaen Bernaert van Aecken, die de koop overgaf aan Peeter Aert van Tijchelt, een woonhuis en hof in Sneppel en andere erven

Personen:

| 155-0112 |

Schepenregister 155, f° 62 v° 28.01.1660

Antonis Goossens x +Catelijn Janssen en Jan Janssen, moederlijke oom, als momboor, met Cornelis Goossens, vaderlijke oom, als toeziener van de vier weeskinderen genaamd Maeijken, 11j, Tanneken, Jenneken en Jan, 5j; akkoord over sterfhuis en onderhoud der kinderen

Personen:

| 155-0113 |

Schepenregister 155, f° 64 r° 03.02.1660

Jacob Adriaen Theeus is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 100 gld terzake geleende penningen en waarvoor hij een hooimade in het "hoochbos" in pand stelt

Personen:

| 155-0114 |

Schepenregister 155, f° 64 r°, In marge 19.05.1660

Huijbrecht Bode gekweten door Jacob Adriaen Theeus

Personen:

| 155-0115 |

Schepenregister 155, f° 64 v° 04.02.1660

Antonis van Aecken x +Jenneken Peeter van den Cloot en Geert Peeter van den Cloot, moederlijke oom, als momboor, met Bernaert van Aecken, vaderlijke oom, als toeziener van de twee weeskinderen genaamd Geeraerdt, ca 21j en Catelijn, ca 15j; akkoord over sterfhuis en onderhoud der weeskinderen

Personen:

| 155-0116 |

Schepenregister 155, f° 66 r° 04.02.1660

Marijnis Janssen x Heijltien Cornelis Neeffs transporteert in belening aan Jan Jacob Crock een hooimade op het "schoubos"

Personen:

| 155-0117 |

Schepenregister 155, f° 66 r°, In marge 11.11.1661

Heijltien Cornelis Neefs x Marijnis Janssen verlengen de belening

Personen:

| 155-0118 |

Schepenregister 155, Tussen f° 65 v° en f° 66 r° ingelegd stuk 05.10.1676

Huijbrecht Heijndricx, gewezen H Geestmeester verklaart dat hij gedurende zijn functie als H Geestmeester aan +Anthonis Quirijnen de weeskinderen van +Jan Anthonis van Bael x Jacobmijntien Jan Jacobs besteed heeft voor een termijn van 3 jaar voor een jaarlijkse som van 24 gld en dat Jan Anthonis van Bael x Jacobmijntien Jan Jacobs op 08.04.1660 aan vs Anthonis Quirijnen in belening hadden gegeven erve om erve

Personen:

| 155-0119 |

Schepenregister 155, f° 66 v° 04.02.1660

Anthonis van Oosterwijck, ondervorster, verklaart dat hij in november 1658 de schaapherders en de schapen heeft geschut van Jan Rommens, van Wouter Antonis Rombouts en van Adriaen Peeter Aerts, en dat die hem hebben aangevallen

Personen:

| 155-0120 |

Schepenregister 155, f° 67 r° 11.02.1660

Adriaen Matteus Arnouts verkocht aan zijn broer Peeter Matteus Arnouts zijn deel in de erfgoederen van zijn ouders

Personen:

| 155-0121 |

Schepenregister 155, f° 67 v° 12.02.1660

Heijndrick Gijesbrecht Hoppenbrouwers, Wuustwezel, verkocht aan Michiel van Elsacker een halve akkerblok "bogaerts hoff" in Popendonk en waarvan de wederhelft toekomt aan Niclaes Goris van Oirschot

Personen:

| 155-0122 |

Schepenregister 155, f° 68 r° 18.02.1660

Goris Jan Lippens, Brecht, transporteerde aan Jacob Kenis een obligatie van 64 gld die Huijbrecht Jan Huijben schuldig was aan Gabriel Goris Gabriels als momboor van de kinderen Jan Lippens x +Adriana Goris Gabriels, en aan comparant bevallen tegen zijn broer Jan Jan Lippens

Personen:

| 155-0123 |

Schepenregister 155, f° 68 v° 18.02.1660

Heijndrick Jan van Gastel is schuldig aan Melchior Laureijs Rombouts de som van 120 gld waarvoor hij een weide achter Neerven in pand stelt

Personen:

| 155-0124 |

Schepenregister 155, f° 69 r° 18.02.1660

Aert Jan Neeffs is schuldig aan Melchior Laureijs Rombouts de som van 100 gld waarvoor hij land de "lange bedden" op "molenacker" in pand stelt

Personen:

| 155-0125 |

Schepenregister 155, f° 69 r°, In marge 17.06.1688

Peeter Melssens, ook voor Aernout en Catelijn Melssens, zijn broer en zuster - Jan Wouter Rombouts x Alijt Melssens - Adriaen Anthonissen van Halle voor zijn moeder Ijken Joos Verboven, tevens als momboor van de kinderen Aert Clesters x +Neeltien Andries Laureijssens - Jan van Buijten x +Marie Cristiaen Wouters, dochter van Margriet Joos Verboven - Mattijs Jan Goosssens x Jenneken Cristiaen Wouters, ook voor Cornelie Cristiaen Wouters; alle erfgenamen van Melssen Laureijs Rombouts x Barbel Peeter Aernouts, gekweten door de heer advocaat Reijns voor Aert Jan Neeffs

Personen:

| 155-0126 |

Schepenregister 155, f° 69 v° 23.02.1660

Niclaes Peeters verkocht aan Joos Adriaen Vermeeren die de koop gecalengierd had van Arnout Mattijs Ooms land in Terbeek in de stede "boets hoff" gekomen van Adriaen Vermeeren

Personen:

| 155-0127 |

Schepenregister 155, f° 70 r° 24.02.1660

Jan Lenaerts en Laureijs Antonissen getuigen op verzoek van Cristiaen Jan Vorsselmans dat zij op 03.02.1660 in het huis van Michiel van Antwerpen waren alwaar rekwirant aan Jan van de Mierop land in Donk verkocht

Personen:

| 155-0128 |

Schepenregister 155, f° 70 v° 24.02.1660

Cristiaen Jan Vorsselmans draagt land in Donk op Jan van de Mierop (cfr vorige akte)

Personen:

| 155-0129 |

Schepenregister 155, f° 70 v° 24.02.1660

Barbel Jan Vorsselmans x Michiel van Antwerpen draagt aan Jan van de Mierop land op in Donk

Personen:

| 155-0130 |

Schepenregister 155, f° 71 r° 26.02.1660

Lambrecht Adriaen van Staeijen x Neeltien Aert Rennen zijn schuldig aan Engel Antonis Wackers de som van 100 gld terzake geleende penningen en waarvoor zij een huis en erven in Sneppel in pand stellen

Personen:

| 155-0131 |

Schepenregister 155, f° 71 r°, In marge 27.01.1677

Jacob Kenis nomine uxoris erfgenaam van Engel Anthonis Wackers gekweten door … van Staeijen

Personen:

| 155-0132 |

Schepenregister 155, f° 71 v° 26.02.1660

Cristiaen Jan Vorsselmans verkocht aan Jan van de Mierop x Maeijken Goossens de helft van een stuk land in Donk waarvan de wederhelft toekomt aan zijn zuster Barbel Jan Vorsselmans

Personen:

| 155-0133 |

Schepenregister 155, f° 71 v° Naschrift: 11.06.1663

Cristiaen Jan Vorsselmans betaald

Personen:

| 155-0134 |

Schepenregister 155, f° 73 r° 26.02.1660

item Barbel Jan Vorsselmans x Michiel van Antwerpen (cfr ook f° 70 r° en volgende)

Personen:

| 155-0135 |

Schepenregister 155, f° 74 r° 01.03.1660

Cornelis Janssen (de Wever) x Maeijken Wouter +Hoogaerts en hun dochter Jenneken Cornelis Janssen x Jan Antonis Conincx; S/D, woonhuis en erven in Huffel, erven in "huffel heijlaer", hooimade in het "hoochbos" en andere

Personen:

| 155-0136 |

Schepenregister 155, f° 75 v° 01.03.1660

likwidatie tussen Neltken Adriaen van Aecken x +mr Aert van Donghen met haar voogd Jan Cornelis Goris - Nijs Cornelissen als momboor van hun kinderen - Marten Vergouwen x Maria van Donghen - Jan Laureijs van Donghen als momboor met Merten Verhesen als toeziener van de weeskinderen +mr Aert van Donghen x Martina Reijns; hofstede tegenover begijnhof, hooimade op het "hoochbos", akker op "stuijvesant" gekomen van Peeter de Vissere, verscheidene beemden en andere erven

Personen:

| 155-0137 |

Schepenregister 155, f° 78 v° 02.03.1660

Laureijs Antonissen verkocht aan Peeter Melssens land in Neerven

Personen:

| 155-0138 |

Schepenregister 155, f° 79 r° 08.03.1660

Adriaen Bernaert van Aecken is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts, bij afdracht van Jan Aert van Tijchelt en de erfgenamen Adriaen van Aecken, de som van 250 gld waarvoor hij zijn huis met toebehoren in Sneppel verbindt alsook de "hoeckacker", eveneens in Sneppel

Personen:

| 155-0139 |

Schepenregister 155, f° 79 r°, In marge 29.10.1663

Steven Laureijs Rombouts afgekweten door Adriaen Bernaert van Aecken

Personen:

| 155-0140 |

Schepenregister 155, f° 79 v° 08.03.1660

Jan Wouters en Antonis Adriaen Berthelmeeussen beloven de som van ieder 34 gld 8 st 2 oort te betalen aan Adriaen Bernaert van Aecken

Personen:

| 155-0141 |

Schepenregister 155, f° 80 r° 08.03.1660

Joos Adriaen Vermeeren is schuldig aan Melchior Laureijs Rombouts de som van 126 gld waarvoor hij land de "drijhoeck" op "steenhoven" bij "hoenderheijde" verbindt

Personen:

| 155-0142 |

Schepenregister 155, f° 80 r°, In marge 18.10.1679

Cathelijn Melchen Laureijssen x +Jan van Olmen afgekweten door Joos Adriaen Vermeiren

Personen:

| 155-0143 |

Schepenregister 155, f° 80 v° 08.03.1660

Teuntien Cornelis Arnauts x +Adriaen Peeter van Aecken verkocht aan haar zoon Peter Denijssens een weide achter Neerven

Personen:

| 155-0144 |

Schepenregister 155, f° 81 r° 11.03.1660

Susanneken Janssen x +Jan Willem van Dommelen xx Geert Peeter van Westerhoven en Jan Lucas van Dommelen als momboor van Willem, 14j en Mariken, 4j, weeskinderen uit het eerste huwelijk; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen, waarbij de zoon zal leren weven

Personen:

| 155-0145 |

Schepenregister 155, f° 82 v° 13.03.1660

Lenaert Michiel Mattijssen, Brecht, is schuldig aan Peeter van Elsacker als rentmeester van het godshuis van St Magrietendaal in Antwerpen de som van 133 gld 10 st bij afdracht van Jan Peeter Niclaessen van wie hij comparant enige erfgoederen had gekocht

Personen:

| 155-0146 |

Schepenregister 155, f° 82 v°, In marge 16.03.1688

schuld gekweten met de achterstallige rente tot 19.05.1680

| 155-0147 |

Schepenregister 155, f° 83 v° 13.03.1660

certificatie voor Jan Jan Cornelis Goris, bezit o.a. helft van beemd achter de Blaakt, onverdeeld met de helft van Barbel Jan Cornelis Goris. Item de helft van een stuk land in het "schuerblock" en de helft van land bij de "breedebeke"

Personen:

| 155-0148 |

Schepenregister 155, f° 84 r° 16.03.1660

Peeter Arnaut van Ostaeijen, wnde op de "Suijtgeest" bij Bergen op Zoom, is schuldig aan Cornelis Mattijs Ooms de som van 125 gld, ter zake van een vorige gelofte van 50 gld verleden op 23.02.1649 en van geleend geld, waartoe hij land in "sneppel acker" verbindt

Personen:

| 155-0149 |

Schepenregister 155, f° 84 r°, In marge 05.01.1661

Cornelis Aert Nops en Cornelis Peeter Jan Ooms als kopers van het pand ontlasten Peeter Arnout van Ostaeijen

Personen:

| 155-0150 |

Schepenregister 155, f° 84 v° 17.03.1660

Jan Jan Cornelis Goris is schuldig aan Engel Antonis Wackers de som van 100 pattacons terzake geleend geld, verbind de helft van een beemd achter Blaakt en waarvan de ander helft toebehoort aan Berbel Jan Cornelis Goris alsmede de helft van een stuk land in het "schoerblock" en andere erven

Personen:

| 155-0151 |

Schepenregister 155, f° 84 v°, In marge 22.11.1660

Engel Antonis Wackers voldaan door Jan Jan Cornelis Goris

Personen:

| 155-0152 |

Schepenregister 155, f° 85 r° 17.03.1660

Niclaes Goris van Oirschot voor de helft, Goris Niclaes van Oirschot voor een vierde en Willem Niclaes van Oirschot als momboor van Adriaentien Niclaes van Oirschot (autorisatie schepenen Wernhout als oppermomboren dd 10.03.1660) ook voor een vierde deel, verkochten aan Michiel van Elsacker de helft van een akkerblok "bogaerts hoff" in Popendonk en waarvan koper de andere helft kocht van Heijndrick Gijesbrecht Hoppenbrouwers

Personen:

| 155-0153 |

Schepenregister 155, f° 85 v° 31.03.1660

Dionijs Janssen, smid, verkocht aan Jacob Kenis erven de "wippenberch" in "huffel heijlaer", belast met een obligatie van 62 gld 10 st ten behoeve van het weeskind +Willem Jan de Crom (schepenbrief 08.04.1655)

Personen:

| 155-0154 |

Schepenregister 155, f° 86 v° 03.04.1660

Cornelis Jacob Crock verkocht aan Adriaen Heijndrick van der Buijten een dries in Popendonk

Personen:

| 155-0155 |

Schepenregister 155, f° 87 r° 03.04.1660

Adriaen Heijndrick van der Buijten verkocht aan sr Joan Marcelli, schout, erven in Popendonk

Personen:

| 155-0156 |

Schepenregister 155, f° 87 v° 07.04.1660

Antonis van Aecken x +Jenneken Peeter van de Cloot en Geert Peeter van de Cloot als momboor met Bernaert van Aecken als toeziener van de twee weeskinderen, waarvan Geert, de oudste, circa 22jaar, ook aanwezig is: S/D erfelijke goederen, beemd achter "sneppel acker", beemd in de "dorent" gekocht tegen de kinderen van Jan van Aecken, akker in Sneppel in de hoenderstraat, heiveld gekocht van de kinderen Joos van Aecken en andere erven

Personen:

| 155-0157 |

Schepenregister 155, f° 90 r° 07.04.1660

Jan Antonis Conincx is schuldig aan Jacob Claessen, lakenkoopman, Wuustwezel, terzake van geleend geld, de som 50 gld daartoe verbindend zijn huis in Huffel

Personen:

| 155-0158 |

Schepenregister 155, f° 90 v° 08.04.1660

Cristiaen Jan Vorsselmans x Maeijken Heijndrick Engelen transporteerde in belening aan Peeter Melssens land in Neerven

Personen:

| 155-0159 |

Schepenregister 155, f° 91 v° 08.04.1660

Jacobmijntien Jan Jacobs x Jan Antonis van Bael transporteerde in belening aan Antonis Quirijn Willems erven, zijnde een deel van "willem vermunten stede" in Sneppel, gekomen van haar vader Jan Jacob de Ruijter

Personen:

| 155-0160 |

Schepenregister 155, f° 92 v° 09.04.1660

Jan Wouter Rombouts, jongman, is schuldig aan Melchior Laureijs Rombouts als momboor van de kinderen Steven Laureijs Rombouts de som van 400 gld waarvoor hij zijn stede met huis aan de "solheuvel" verbindt

Personen:

| 155-0161 |

Schepenregister 155, f° 93 r° 09.04.1660

Antonis van Aecken als momboor van de kinderen +Arnout Antonis van Aaecken is schuldig aan Melchior Laureijs Rombouts als momboor van de kinderen Steven Laureijs Rombouts de som van 48 gld 16 st waarvoor hij land in Neerven verbindt

Personen:

| 155-0162 |

Schepenregister 155, f° 93 r°, In marge 03.03.1666

Adriaen Heijndrick van der Buijten x Catelijn Steven Laureijssens voldaan door Antonis van Aecken

Personen:

| 155-0163 |

Schepenregister 155, f° 93 v° 09.04.1660

Antonis Quirijn Willems is schuldig aan Peeter van Elsacker, als rentmeester van het klooster van St Margrietendael in Antwerpen, de som van 200 gld, daarvoor verbindende een akker in Sneppel en andere erven

Personen:

| 155-0164 |

Schepenregister 155, f° 94 v° 09.04.1660

Antonis Quirijn Willems belooft te betalen aan Peeter van Elsacker als voren de som van 91 gld 19 st bij afdracht van Jan Antonis van Bael

Personen:

| 155-0165 |

Schepenregister 155, f° 94 v°, In marge 10.08.1660

voldaan door Antonis Quirijn Willems

Personen:

| 155-0166 |

Schepenregister 155, f° 95 r° 13.04.1660

Heijndrick Jan van Gastel en zijn broer Jan Jan van Gastel mangelen erve om erve, te weten de kavels die hen aangedeeld zijn bij de erfdeling gepasseerd voor schepenen in Loenhout (schepenbrief dd 31.10.1652)

Personen:

| 155-0167 |

Schepenregister 155, f° 95 v° 13.04.1660

Heijndrick Jan van Gastel verkocht aan Cornelis Dilis Vlemincx een weide de "visserije" achter Neerven

Personen:

| 155-0168 |

Schepenregister 155, f° 96 r° 20.04.1660

Adriaen Heijndrick van der Buijten belooft te betalen aan Merten Thomas van Elshout de som van 71 gld voor de koop van een paard, kar en tuig, welk geleend werd aan Peeter Wouter Ren

Personen:

| 155-0169 |

Schepenregister 155, f° 96 v° 29.04.1660

Margriet Michiel Joerdaens x Geert Frans van der Buijten en Frans Geert van der Buijten verkochten aan Jan Rommens van Sundert een beemd op het "hoochbos" in de "duijckt"

Personen:

| 155-0170 |

Schepenregister 155, f° 97 r° 29.04.1660

Adriaen Nijs van Tijchelt als momboor met Nijs Lenaerts als toeziener van Maeijken, Dingne en Neeltien Nijs Jan Nijs van Tijchelt zijn schuldig aan Dilis de Crom de som van 250 gld terzake van 2 vorige obligaties verleden door de ouders van vs kinderen en waarvoor zij in pand stellen land in kesselbeek

Personen:

| 155-0171 |

Schepenregister 155, f° 97 r°, In marge 07.04.1683

Marten van den Bossche x Margriet Moons verklaart dat de schuld werd voldaan

Personen:

| 155-0172 |

Schepenregister 155, f° 97 v° 29.04.1660

Adriaen Nijs van Tijchelt als momboor met Nijs Lenaerts als toeziener van Neeltien en Lisken Nijs Jan Nijs van Tijchelt zijn schuldig aan Geertruijt Cornelissen, moeder van de twee kinderen, de som van 150 gld ingevolge afdracht door de moeder, ten behoeve van de twee kinderen, van een obligatie van 100 gld aan Melchen Bevers en van 50 gld aan Willem Jacob Sgrauwen

Personen:

| 155-0173 |

Schepenregister 155, f° 98 v° 29.04.1660

Adriaen Dionijs van Tijchelt als momboor van zijn halfbroer Willem Dionijs van Tijchelt is schuldig aan Nijs Lenaerts de som van 100 gld terzake van een vorige obligatie, daarvoor verbindende het huis van vs Willem in Kesselbeeck

Personen:

| 155-0174 |

Schepenregister 155, f° 98 v°, In marge 07.04.1664

sr Joan Marcelli, transport hebbende van Dionijs Lenaerts, gekweten door Adriaen Nijs van Tijchelt als momboor van Willem Nijs van Tijchelt

Personen:

| 155-0175 |

Schepenregister 155, f° 99 r° 04.05.1660

Cornelis Jacob Crock verkocht aan Dilis Jan de Crom een schaarbos op de "laeren" en andere erven

Personen:

| 155-0176 |

Schepenregister 155, f° 100 v° 07.05.1660

op verzoek van Cornelis Heijndricx verklaren schepenen dat in maart ll aan deze een stedeken in de "brielsse vonder " werd getransporteerd en dat de aarde uit de koestal vers was uitgevoerd door Melchen Adriaen Luijcx, voormalig huurder van vs stedeken, en gevoerd op de akker gekomen van Jan van Bael

Personen:

| 155-0177 |

Schepenregister 155, f° 100 v° 08.05.1660

Geertruijt Cornelissen x +Dionijs Jan Nijs van Tijchelt verkocht aan Laureijs Antonissen x Maeijken Niclaessen een schuur met dries en land in "kesselbeeck" en nog andere erven

Personen:

| 155-0178 |

Schepenregister 155, f° 102 v° 08.05.1660

Jenneken Jacob Crock x +Cristiaen Mattijs Raets - Mattijs, Jan, Willem en Cornelis Cristiaen Raets - Anneken Cristiaen Raets x Joos Jan Lenaerts - Willem Dilissen x +Magdaleen Cristiaen Raets als vader en momboor van zijn dochter Jacobmijntien - de kinderen en kindskinderen zich samen ook sterk makend voor Peter Cristiaen Raets - Jan Heuvelmans als wettelijk momboor van de vijf nakinderen van +Cristiaen Raets x Jenneken Jacob Crock; verkochten aan Jan Jan de Crom een hooimade in Blaakt

Personen:

| 155-0179 |

Schepenregister 155, f° 103 r°

zelfde comparanten als vorige akte, met uitzondering van Willem Cristiaen Raets, verkochten aan deze laatste een stede … (akte loopt niet verder door)

Personen:

| 155-0180 |

Schepenregister 155, f° 104 v° 10.05.1660

Tanneken Lambrecht Janssen x +Cornelis Adriaen van Hulten en Jan Jacob Crock als momboor van hun weeskinderen verkochten aan Peeter Gabriel Peeter Joris x Margriet Adriaensen een stede in Terbeek

Personen:

| 155-0181 |

Schepenregister 155, f° 105 r° 10.05.1660

Peeter Gabriel Peeter Joris x Margriet Adriaensen zijn schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 50 gld waarvoor zij hun stede in Terbeek als pand stellen

Personen:

| 155-0182 |

Schepenregister 155, f° 105 v° 12.05.1660

Frans Jacobs, wnde op den "aert" in Minderhout, belooft de betalen aan de schout van Loenhout de som van 10 pattacons voor het afkappen van zaailingen van heesters in het bos van de paters jezuïeten van Antwerpen

Personen:

| 155-0183 |

Schepenregister 155, tussen f° 105 v° en 106 r° inliggend stuk

over de koopdag van Adriaen Matthijs Goetstouwers

| 155-0184 |

Schepenregister 155, f° 106 r° 13.05.1660

certificatie voor Anna Joerdaens x +Michiel van Elsacker over haar eigendom, o.m. beemd aan de "breebeke", weiden in de "dorent" en andere, waarop zij een rente laat verlijden

Personen:

| 155-0185 |

Schepenregister 155, f° 107 r° 13.05.1660

Huijbrecht Bode en Michiel van Elsacker gemachtigd van vrouwe Marie Jans, priorin - Anna Roosens, subspriorin - Elisabeth van Beluen - Joanna Segers - Joanna Leboveij; voor het klooster van St Margrietdendael, en anderzijds mr Peeter van Elsacker mangelden land om land

Personen:

| 155-0186 |

Schepenregister 155, f° 108 r° 13.05.1660

certificatie voor Peeter van Elsacker over zijn eigendommen, o.m. erven in Huffel, erven aan het "hoochbos" en andere erven

Personen:

| 155-0187 |

Schepenregister 155, f° 108 v° 13.05.1660

certificatie voor Dingne Empsen x Jan Rommens over haar eigendommen, o.m. stede met huis, brouwhuis en gronden aan de plaats, land in Hecht en andere erven

Personen:

| 155-0188 |

Schepenregister 155, f° 110 r° 13.05.1660

Jacob Jan Nijs van Tijchelt is schuldig aan Martinus de Beer, drossaard in Merksem en Dambrugge, de som van 250 gld, waarvoor hij erven aan de meerstraat in pand stelt

Personen:

| 155-0189 |

Schepenregister 155, f° 111 r° 21.05.1660

Anna Joerdaens x +Michiel van Elsacker, met haar zoon Michiel van Elsacker, verkocht aan Marie de Hase, begijn in Antwerpen, een rente van 87 Kgld 10 st op beemd de "borchstadt" aan de "breebeke" en op twee weiden in de "dorent" en op andere erven

Personen:

| 155-0190 |

Schepenregister 155, f° 112 v° 21.05.1660

Peeter van Elsacker verkocht aan Susanna Janssens, geestelijke dochter in Antwerpen, een rente van 87 Kgld 10 st op erven, ondermeer in Huffel

Personen:

| 155-0191 |

Schepenregister 155, f° 112 v°, In marge 22.04.1665

rente gekweten

| 155-0192 |

Schepenregister 155, f° 114 r° 24.05.1660

Joos Jan Lenaerts als momboor met Antonis Adriaen Bertelmeeussen als toeziener van de weeskinderen +Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen verkochten aan Jan Aert van Tijchelt de "biesweide" in Sneppel

Personen:

| 155-0193 |

Schepenregister 155, f° 114 v° 24.05.1660

Jan Aert van Tijchelt is schuldig aan Steven Laureijssen de som van 200 gld bij afdracht aan de kinderen +Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen

Personen:

| 155-0194 |

Schepenregister 155, f° 114 v°, In marge 29.10.1663

Steven Laureijssen afgelost door Jan Aert van Tijchelt

Personen:

| 155-0195 |

Schepenregister 155, f° 115 r° s.d.

Jan Aert van Tijchelt is schuldig aan Steven Laureijssen de som van 300 gld bij afdracht aan de kinderen +Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen

Personen:

| 155-0196 |

Schepenregister 155, f° 115 r°, In marge 29.10.1663

en 05.12.1665 Steven Laureijssen afgelost door Jan Aert van Tijchelt voor de helft en door Geert van der Cloot voor de rest

Personen:

| 155-0197 |

Schepenregister 155, f° 115 v° 31.05.1660

Willem Cristiaen Raets neemt tot last op zijn panden in klein Neerven het 7de deel van drie 5de delen in een obligatie van 300 gld die Engel Wackers bij mangeling van erve om erve tegen Anna Cristiaen Raets x Joos Jan Lenaerts schuldig was aan het gasthuis van Antwerpen

Personen:

| 155-0198 |

Schepenregister 155, f° 116 r° 02.06.1660

Antonis Adriaen Bertelmeeussen x Barbel Adriaen van Aecken zijn schuldig aan Antonis Mattijs Goossens de som van 50 gld terzake geleende penningen waarvoor zijn beemden in de "vudels" als pand stellen

Personen:

| 155-0199 |

Schepenregister 155, f° 116 v° 02.06.1660

Merten Thomas van Elshaut, molenaar in Loenhout, transportteerde aan sr Joan Marcellij als rentmeester van de vrouwe van het dorp een obligatie van 71 gld die Adriaen Heijndrick van der Buijten hem schuldig is volgens bekentenis voor schepenen de dato 20.04.1660, en dit als voldoening voor molenaarspacht

Personen:

| 155-0200 |

Schepenregister 155, f° 117 r° 07.06.1660

Cornelis en Mattijs Jan Huijbrechts Bode, waarvan moeder was +Catelijn Mattijs Janssen, ook voor Cornelis Jan Mattijs Janssen en voor Jenneken Jan Huijbrechts Bode - Mattijs Jan Weerts waarvan ook moeder was +Catelijn Mattijs Janssen en Perijntien Jan Weerts x Jan Govaerts - Cornelis Jan Peeter Joris waarvan moeder was Maeijken Mattijs Janssen; verkochten aan Bastiaen Adriaen Theeus twee beemden aan de "donckervoort"

Personen:

| 155-0201 |

Schepenregister 155, f° 117 r°, In marge 29.11.1661

Willem Dilissen consigneert 4 gld 6 st

Personen:

| 155-0202 |

Schepenregister 155, f° 117 r°, In marge: 08.06.1660

In marge: 08.06.1660 Cornelis Jan Huijbrechts Bode, ook voor Cornelis Jan Mattijs Janssen en voor Cornelis Jan Peeter Joris - Mattijs Jan Weerts en Jan Govaerts (x Perijntien Jan Weerts); voldaan door Bastiaen Theeus

Personen:

| 155-0203 |

Schepenregister 155, f° 118 r° 07.06.1660

Cornelis Cristiaen Raets is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 50 gld inzake geleende penningen en waarvoor hij een weide in Neerven in pand stelt

Personen:

| 155-0204 |

Schepenregister 155, f° 118 v° 12.06.1660

certificatie voor Goris Niclaessen x Marijeken Cornelis Cornelissen, bezitten stede den "heijbaert" in Hoenderen, verkregen bij koop van Adriaen Adriaen Vermeeren x Magdaleen Joris Koecken (schepenbrief 28.07.1659)

Personen:

| 155-0205 |

Schepenregister 155, f° 119 v° 15.06.1660

certificatie voor Heijndrick Jan Engelen, bezit stede in Neerven

Personen:

| 155-0206 |

Schepenregister 155, f° 119 v° 17.06.1660

Heijndrick Jan Engelen is schuldig aan heer Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 150 gld waarvoor hij zijn stede in Neeven in pand stelt

Personen:

| 155-0207 |

Schepenregister 155, f° 120 v° 19.06.1660

Maeijken Jacob Jan Nijs x Cornelis Cornelis de Backer verkocht aan haar broer Jan Jacob Jan Nijs van Tijchelt als de koop gecalengierd hebbend van Heyliger Adriaen Wouters het derdedeel van een akker in Sneppel. Item het derdedeel van een heiblok in de berenstraat

Personen:

| 155-0208 |

Schepenregister 155, f° 121 r° 19.06.1660

Jan Jacob Jan Nijs van Tijchelt met zijn vader Jacob Jan Nijs (mits zijn minderjarigheid) voor de twee derdedelen en vs Jacob Jan Nijs als momboor met Cornelis Cornelis Goossens als toeziener van het weeskind +Cornelis Jacob Jan Nijs van Tijchelt voor het resterende derdedeel; verkochten aan Peeter Aert Jacobs een akker in Sneppel in de vorsestraat

Personen:

| 155-0209 |

Schepenregister 155, f° 121 v° 25.06.1660

Laureijs Antonissen x Maeijken Niclaessen zijn schuldig aan heer Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 400 gld waarvoor zij schuur met dries en land in kesselbeek in pand stellen. Item het "allaer" in Blaakt

Personen:

| 155-0210 |

Schepenregister 155, f° 123 r° 26.06.1660

Gillis Verseteven, Westmalle, en Jan Peeters, Hoogstraten, beide molenmeesters, getuigen ten verzoeke van sr Joan Marcellij, rentmeester en van mr Thoomas van Elshaut, molenaar in Loenhout, over hun visitatie van het molenwerk

Personen:

| 155-0211 |

Schepenregister 155, f° 123 v° 26.06.1660

Peeter Aert van Tijchelt x Maeijken Cornelis Adriaen Verboven verkochten aan sr Joan Marcellij, schout, rentmeester en kastelein, een stede in Popendonk en andere erven, o.m. de "dorenacker"

Personen:

| 155-0212 |

Schepenregister 155, f° 124 v° 28.06.1660

Mattijs Jan Weerts en Perijntien Jan Weerts x Jan Govaerts verkochten aan Huijbrecht Bode de zeven 10de delen van een hooimade op het "hoochbos" waarvan de drie overige 10de delen toekomen de voorkinderen +Catelijn Mattijs x +Jan Huijbrechts Bode de jonge

Personen:

| 155-0213 |

Schepenregister 155, f° 125 r° 02.07.1660

Marie Frans Imbrechts x +Antonis Peeter Denis transporteerde in belening aan (Cornelis Cornelis Goossens) een hooimade in Blaakt

Personen:

| 155-0214 |

Schepenregister 155, f° 125 v° 06.07.1660

Goris Niclaessen x Maeijken Cornelis Cornelissen zijn schuldig aan heer Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 800 gld, waartoe zij in pand stellen een stede de "heijbaert" in Sneppel en andere erven

Personen:

| 155-0215 |

Schepenregister 155, f° 127 r° 10.07.1660

Laureijs Antonissen - Maeijken Antonissen x Lenaert Peeter Verrijt - Jenneken Antonissen x Cornelis Jan Augustijns - Lisken Antonissen x Joos Deckers - Neeltien Antonissen x Michiel Adriaenssen - Antonijntien Antonissen x Heijndrick Cornelis Philips - Joris Adriaen Coeck, gemachtigd van Magdalena Antonissen x Huijbrecht Rees ?, Antwerpen; alle kinderen van Antonis Jan Rombouts x +Tanneken Jan Engelen; S/D van de erfelijke goederen van hun moeder, o.m. land in Neerven in de aanstede van Heijndrick Engelen, erven de "ast", heiblok bij "buijtelaer acker" in Sneppel, hooimade in Blaakt, land in de "molenacker"

Personen:

| 155-0216 |

Schepenregister 155, f° 130 r° 19.07.1660

Geert Peeter van de Cloot is schuldig aan Peeter van Elsacker, als rentmeester van het klooster St Margrietendael in Antwerpen, de som van 300 gld waarvoor hij in pand stelde zijn stede in Sneppel

Personen:

| 155-0217 |

Schepenregister 155, f° 130 r°, In marge 06.02.1686

de secretaris van Elsacker verklaart dat de rente werd gekweten aan Peeter van Elsacker, zijn vader

Personen:

| 155-0218 |

Schepenregister 155, f° 131 r° 27.07.1660

Jacobmijntien Aert Goossens xx Jan de Backer verkocht aan Adriaentien Goosssens xx Jacob Thomas een weide in Popendonk

Personen:

| 155-0219 |

Schepenregister 155, f° 131 v° 27.07.1660

Jacobmijntien Aert Goossens xx Jan de Backer verkocht aan Jacob Jan de Backer x Margriet Adriaen Vermunten een stede in Popendonk bij "leemsdijck" en andere erven

Personen:

| 155-0220 |

Schepenregister 155, f° 133 v° 27.07.1660

Antonis Goossens belooft aan Michiel van Elsacker te betalen, ten behoeve van de erfgenamen van Wouter van Ostaeijen bij overwijzen van Adriaentien Goossens die hetzelfde was ten laste gelegd door de weduwe en kinderen Adriaen Vermunten, de som van 100 gld

Personen:

| 155-0221 |

Schepenregister 155, f° 133 v° 27.07.1660

Jacob Jan de Backer belooft te betalen aan Peeter van Elsacker, ten behoeve van de kinderen Aert Rennen, de som van 143 gld 7 st als restant van de schuld van Huijbrecht Vermunten en daarvoor Jacobmijntien Aert Goossens als borg

Personen:

| 155-0222 |

Schepenregister 155, f° 133 v°, In marge 26.08.1660

voldaan door Jacob de Backer

Personen:

| 155-0223 |

Schepenregister 155, f° 134 r° 27.07.1660

Laureijs Peeter van der Buijten belooft te betalen aan Jan Adriaen Rombouts en Cornelis van Elsacker de penningen die hij ten achter is terzake de huur van stede in Sneppel

Personen:

| 155-0224 |

Schepenregister 155, f° 134 v° 30.07.1660

Cornelis Jan Heesterman, zoon van +Jan Cornelis Heetsermans, lakenkoopman, transporteert aan zijn broer Jan Jan Heesterman zijn erfdeel van zijn vader tot de som van 1200 gld als Willem Govaert van Schaluijnen schuldig is inzake de koop van erven in Kalmthout

Personen:

| 155-0225 |

Schepenregister 155, f° 135 r° 04.08.1660

Aert Jan Neefs is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 50 gld terzake geleend geld

Personen:

| 155-0226 |

Schepenregister 155, f° 135 v° 09.08.1660

Peeter Jacob Kenis verkocht aan Dielis de Crom erven in het gedeeld "huffel heijlaer" in de "waesthoeck"

Personen:

| 155-0227 |

Schepenregister 155, f° 136 r° 11.08.1660

Neeltien Antonissen x Cornelis Centen verkochten aan Jan Cornelis Jacobs x Heijndricxken Cornelis Centen een hooimade op het "schoubos"

Personen:

| 155-0228 |

Schepenregister 155, f° 137 r° 16.08.1660

Cornelis van Elsacker verkocht aan Antonis van Antwerpen een huis, vervallen zijnde, genaamd "antwerpen", gelegen in Huffel aan de plaats

Personen:

| 155-0229 |

Schepenregister 155, f° 137 v° 19.08.1660

Jacob Jan de Backer x Margriet Adriaen Vermunten zijn schuldig aan heer Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 200 gld, waarvoor zij in pand stellen hun stede in Popendonk bij "leemsdijck". Item de "smoutacker" in Popendonk

Personen:

| 155-0230 |

Schepenregister 155, f° 138 v° 23.08.1660

Huijbrecht Cornelis Neeffs verkocht aan Adriaen Mattijs Weerts land in Popendonk

Personen:

| 155-0231 |

Schepenregister 155, f° 139 r° 26.08.1660

Joos Adriaen Vermeeren is schuldig aan heer Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 150 gld, waarvoor hij in pand stelt zijn stede in Terbeek

Personen:

| 155-0232 |

Schepenregister 155, f° 139 r° Naschrift: 25.04.1682

schuld gekweten op 28.2.1681

| 155-0233 |

Schepenregister 155, f° 140 r° 30.08.1660

Cornelis Dilis Vlemincx x Barbara Cornelis Tacx zijn schuldig aan heer Jacob Antonis de Wit, Antwerpen, de som van 900 gld, waarvoor zij in pand stellen een stede in Neerven, en andere erven waaronder de "bosweijde" en de "sleutelhof" in Neerven in de "pothoeck"

Personen:

| 155-0234 |

Schepenregister 155, f° 141 r° 04.09.1660

Jan Jan Cornelis Arnauts verkocht aan sr Johan Marcellij, schout, een stede in Popendonk

Personen:

| 155-0235 |

Schepenregister 155, f° 142 r° 10.09.1660

Peeter Adriaen Vermeeren is schuldig aan Engel Antonis Wackers de som van 60 pattacons waarvoor hij in pand stelt land in Terbeek in de "hesschots acker" in het stuk het "leeghbuijnder"

Personen:

| 155-0236 |

Schepenregister 155, f° 142 r°, In marge 16.11.1675

Jacob Kenis nomine uxoris erfgenaam van Engel Antonis Wackers voldaan door Peeter Vermeeren

Personen:

| 155-0237 |

Schepenregister 155, f° 142 v° 14.09.1660

Adriaen Dionijs van Tijchelt is schuldig aan Willem Heijndricx van Dinther de som van 200 gulden terzake van geleend geld waarvoor hij in pand stelt een akker in Donk

Personen:

| 155-0238 |

Schepenregister 155, f° 142 v°, In marge 25.04.1674

Maeijken Adriaen van Ostaeijen xx +Willem Heijndricx van Dinther met haar zoon Heijndrick Jasper van Kinschot voor de helft voldaan door de kinderen Adriaen Nijssen van Tijchelt

Personen:

| 155-0239 |

Schepenregister 155, f° 142 v°,13.10.1681

Heijndrick Jasper van Kinschot en Sijmon Jacob Janssen x Adriaentien Jasper van Kinschot, erfgenamen van Maeijke Adriaen van Ostaeijen gekweten van het resterende deel door Heijndrick Cleren

Personen:

| 155-0240 |

Schepenregister 155, f° 14.09.1660

Michiel Adriaenssen is schuldig aan Willem Heijndricx van Dinther de som van 100 gulden terzake van geleend geld waarvoor hij in pand stelt land in zijn aanstede in Neerven hem toegekomen bij koop tegen Maeijken Antonis Jan Rombouts

Personen:

| 155-0241 |

Schepenregister 155, f° 14.09.1660 In marge: 26.08.1665

In marge: 26.08.1665 Maeijken Adriaen van Ostaeijen xx +Willem Heijndricx van Dinther met haar zoon Heijndrick Jasper van Kinschot gekweten door Michiel Adriaenssen

Personen:

| 155-0242 |

Schepenregister 155, f° 143 v° 13.09.1660

attestatie voor Dilis de Crom dat paarden op zijn klaverveld achter de "wippenberch" aan 'stapsdijck' gegraasd hebben en een deel van de gewassen vernield zijn

Personen:

| 155-0243 |

Schepenregister 155, f° 143 v° 20.09.1660

Joos Adriaen Deckers doet de eed als ondervorster van Loenhout in handen van de schout Marcellij

Personen:

| 155-0244 |

Schepenregister 155, f° 144 r° 20.09.1660

Joan Marcellij, schout - Cornelis van Elsacker, Antonis Guilliams, Peeter Jan Ooms, Cornelis van Ostaeijen, Jan Heuvelmans, Huijbrecht Bode en Cornelis Broomans, schepenen - Cornelis Raets, Adriaen Jan Huijben, Mattijs Goossens en Goris Gabrielssen, gezworen bedezetters - Gabriel Goris Gabriels, Antonis van Aecken, Adriaen Cornelis Mertens, Peeter Matteus Arnauts, Joos Jan Luijcx, Joris Coecken, Huijbrecht Heijndricx, Frans Vorsselmans, Geert van der Cloot en Jacob Theeus, gegoede ingezetenen; samen vervangende het gehele dorp van Loenhout; zijn schuldig, terzake van geleend geld, aan Peeter van Elsacker, secretaris van het dorp, de som van 1.400 gulden, aangeteld in handen van Jan Heuvelmans als burgemeester van het dorp

Personen:

| 155-0245 |

Schepenregister 155, f° 144 r° 20.09.1660, vervolg

Nota: de akte is ondertekend voor voornoemde personen

| 155-0246 |

Schepenregister 155, f° 145 r° 20.09.1660

idem als vorige akte, zijn schuldig aan Anna Joordaens x +Michiel van Elsacker de som van 1.400 gulden

Personen:

| 155-0247 |

Schepenregister 155, f° 145 r°, In marge 05.06.1675

schuldbrief afgekweten met een andere schuldbrief aan de weduwe en erfgenamen van Franchois van Gilse

Personen:

| 155-0248 |

Schepenregister 155, f° 145 r° 20.09.1660

idem aan Peeter van Elsacker, secretaris, als rentmeester van het klooster van Sint Margrietendael, de som van 300 gulden

Personen:

| 155-0249 |

Schepenregister 155, f° 145 r°, In marge 06.03.1697

secretaris Elsakcer als rentmeester van het klooster afgekweten

Personen:

| 155-0250 |

Schepenregister 155, f° 146 r° 20.09.1660

idem aan Adriaen Cornelis Mertens de som van 100 gulden

Personen:

| 155-0251 |

Schepenregister 155, f° 146 r°, In marge 10.05.1666

afgekweten

| 155-0252 |

Schepenregister 155, f° 146 v° 20.09.1660

idem aan Peeter Jan Ooms de som van 300 gulden

Personen:

| 155-0253 |

Schepenregister 155, f° 146 v° Naschrift: 27.04.1683

Jan Peeter Ooms als momboor van de kinderen Huijbrecht Cornelis Verboven x +Catalijn Peeter Ooms gekweten door Michiel van Elsacker voor het dorp van Loenhout

Personen:

| 155-0254 |

Schepenregister 155, f° 147 r° 20.09.1660

idem aan Cornelis van Elsacker de som van 300 gulden

Personen:

| 155-0255 |

Schepenregister 155, f° 147 v° 20.09.1660

idem aan Jacob Jan Nijs van Tijchelt de som van 250 gulden

Personen:

| 155-0256 |

Schepenregister 155, f° 148 r° 20.09.1660

idem aan de heer Joan Baptista de Barron de som van 1.600 gulden

| 155-0257 |

Schepenregister 155, f° 148 v° 20.09.1660

idem aan Jan Heuvelmans de som van 400 gulden

Personen:

| 155-0258 |

Schepenregister 155, f° 148 v° Naschrift: 20.06.1695

Baudewijn Heuvelmans afgekweten

Personen:

| 155-0259 |

Schepenregister 155, f° 149 v° 22.09.1660

Aert Jan Neeffs is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 50 gulden terzake geleend geld en waarvoor hij in pand stelt zijn stede in Neerven

Personen:

| 155-0260 |

Schepenregister 155, f° 150 r° 23.09.1660

certificatie voor Heijndrick Peeters x Heijlwicht Peeter Jan Bode betreffende hun eigendom in Loenhout, stede met woonhuis en erven in Sneppel in de katerstraat, gekocht van Bernaert van Aecken (schepenbrief 31.03.1644), belast o.m. met een obligatie aan Heijndrick Heijndricx van Turnhaut

Personen:

| 155-0261 |

Schepenregister 155, f° 151 r° 30.09.1660

Michiel Adriaenssen is schuldig aan Jenneken Arnout Cornelis Arnouts de som van 50 gulden terzake van geleend geld waarvoor zij land de "ast" in Neerven in pand stellen

Personen:

| 155-0262 |

Schepenregister 155, f° 151 r°, In marge 24.10.1678

Robrecht Gaviel (?) x Jenneken Arnaut Cornelis Arnauts gekweten door Michiel Adriaenssen

Personen:

| 155-0263 |

Schepenregister 155, f° 151 v° 04.10.1660

Peeter Adriaen Vermeeren is schuldig aan Antonis Mattijs Goossens de som van 100 gulden terzake van geleend geld waarvoor hij in pand stelt land in "hesschot acker" in het "leech buijnder"

Personen:

| 155-0264 |

Schepenregister 155, f° 151 v°, In marge 31.05.1666

Antonis Mattijs Goossens gekweten door Peeter Vermeeren

Personen:

| 155-0265 |

Schepenregister 155, f° 152 r° 04.10.1666

Jan Peeter van Ham is schuldig aan Jeronimus van Sande, Bergen op Zoom, de som van 100 gulden terzake geleend geld en waarvoor hij in pand stelt zijn stede in Herseling

Personen:

| 155-0266 |

Schepenregister 155, f° 153 r° 04.10.1660

Margriet Peeter Jan Bode, met haar 'behoud' zoon Jan Willemssen, verkocht aan Adriaen Jan Huijben een beemd bij de "beecxe acker" in de "heijbeemt", haar aangedeeld tegen haar broer en haar zusters, en nog andere erven

Personen:

| 155-0267 |

Schepenregister 155, f° 154 r° 04.10.1660

Neeltien Jan van Bavel x Jan Aert van Tijchelt verkocht aan Peeter Adriaen Vermeeren en Jan Geert van de Cloot erven ten einde de katerstraat

Personen:

| 155-0268 |

Schepenregister 155, f° 154 v° 07.10.1660

Dilis Jan de Crom - Margriet Jan de Crom x Jan Mattijs Vorsselmans - Heijndrick van Gilse als momboor van Cornelis en Jan Jan de Crom, alsnog minderjarig zijnde; S/D van de erfelijke goederen van hun +vader, huis in Huffel in de koestraat, beemd de "evener", hooimade op het "hoochbos", land bij de "brielse vonder", land op "molenacker", weide in de "vlasthoeck"

Personen:

| 155-0269 |

Schepenregister 155, f° 154 v°, In marge 22.04.1662

Cornelis Jan de Crom voldaan door Jan Mattijs Vorsselmans x Margriet Jan de Crom

Personen:

| 155-0270 |

Schepenregister 155, f° 154 v°, Nota

Nota: betreft S/D door de nakinderen van Jan Heijndrick De Crom, zoals ook blijkt uit de titel van de akte

Personen:

| 155-0271 |

Schepenregister 155, f° 157 r° 14.10.1660

Joos Jan Lenaerts als momboor met Antonis Adriaen Bertelmeeussen als toezienener van de weeskinderen +Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen x +Margriet Jan Lenaerts zijn schuldig aan Bernaert Jan van Schermbeeck x Alijt Bertens de som van 117 gulden, terzake van een vorige gelofte door Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen voor schepenen van Loenhout op 04.05.1656, waarvoor zij in pand stellen land in Sneppel

Personen:

| 155-0272 |

Schepenregister 155, f° 157 r°, In marge 09.12.1663

Bernaert Jan van Schermbeeck geweten door de secretaris Peeter van Elsacker in naam van de kinderen +Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen

Personen:

| 155-0273 |

Schepenregister 155, f° 158 r° 18.10.1660

Peeter Janssen is schuldig aan Dionijs Lenaerts de som van 50 gulden waarvoor hij zijn persoon en zijn goederen verbindt

Personen:

| 155-0274 |

Schepenregister 155, f° 158 v° 20.10.1660

Meeus Adriaenssen x Maeijken Adriaenssen verkochten aan zuster Jenneken Adriaenssen, begijn in Hoogstraten, een rente van 6 gld 5 st op land in Sneppel bij de "tongelberch", en aan vs Maeijken bevallen bij overlijden van haar ouders en S/D tegen haar broer

Personen:

| 155-0275 |

Schepenregister 155, f° 159 r° 20.10.1660

Peeter Aert Luijcx getuigt op verzoek van de regeerders van het dorp van Brecht over een zeer grote hagelslag met zeer grote hagelstenen die hij binnen Brecht gezien had op sacramentsdag ll. en waardoor het koren grotendeels vernield werd

Personen:

| 155-0276 |

Schepenregister 155, f° 160 r° 23.10.1660

Jan Aert van Tijchelt is schuldig aan Cornelis Cornelis Jan Mercx, Zundert, de som van 200 gulden terzake van een vorige belofte verleden op 14.02.1659 voor schepenen van Loenhout ten behoeve van Cornelis Cristiaenssen, Zundert, en waarvan vs Cornelis Cornelis Jan Mercx transport heeft (schepenen Zundert 31.05.1660). Stelt hiervoor in pand zijn stede in Sneppel

Personen:

| 155-0277 |

Schepenregister 155, f° 160 r°, In marge 22.08.1665

Perijntien Cornelis Cristiaenssen x +Cornelis Cornelis Jan Mercx xx Peeter Jan Jacobs gekweten door Cornelis Mattijs Ooms als koper en bezitter van het pand

Personen:

| 155-0278 |

Schepenregister 155, f° 160 v° 25.10.1660

Peeter Aert van Tijchelt, Brecht, verkocht aan Adriaen Jan Huijben land in de "beecxse acker"

Personen:

| 155-0279 |

Schepenregister 155, f° 161 r° 26.10.1660

Willem Cornelis van Eeckel x Margriet Peeter van Staeijen, Wuustwezel, zijn schuldig aan sr Carel van Breusegem, pasteibakker in Antwerpen x juffr Maria van den Broecke de som van 200 gulden terzake geleend geld waartoe zij in pand stellen beemd en bos in Donk

Personen:

| 155-0280 |

Schepenregister 155, f° 162 r° 26.10.1660

Jan Jan Wiercx is schuldig aan Melchen Laureijs Rombouts de som van 75 gulden terzake geleend geld waarvoor hij in pand stelt een hooimade op het "hoochbos"

Personen:

| 155-0281 |

Schepenregister 155, f° 163 r° 02.11.1660

Geert Frans van der Buijten x Margriet Michiel Joerdaens verkochten aan Huijbrecht Bode land in het gedeeld "huffel heijlaer"

Personen:

| 155-0282 |

Schepenregister 155, f° 163 v° 03.11.1660

Wouter Antonis Rombouts is schuldig aan Jan Cornelis Lenaerts de som van 100 gulden terzake geleend geld en waarvoor hij in pand stelt een weide in de "pothoeck"

Personen:

| 155-0283 |

Schepenregister 155, f° 163 v°, In marge 20.08.1669

Jan Cornelis Lenaerts gekweten door sr Jan Marcellij als koper van het pand

Personen:

| 155-0284 |

Schepenregister 155, f° 164 r° 06.11.1660

juffr Adriana Steijlaert, wnde bij Antwerpen, als executeur van het testament van juffr Elisabeth Steijlaert opgemaakt voor notaris Peeter van Breusegem te Antwerpen op 20.02.1654, machtigt mr Laureijs van der Buijten en Peeter Joerdaens

Personen:

| 155-0285 |

Schepenregister 155, f° 164 v° 06.11.1660

Margriet Michiel Joerdaens x Geert Frans van der Buijten en Frans Geert van der Buijten verkochten aan Dilis Jan de Crom erven in het gedeeld "huffel heijlaer" in de "vlaesthoeck"

Personen:

| 155-0286 |

Schepenregister 155, f° 165 r° 09.11.1660

Jan Rommens is schuldig aan Jan Aert Antonis Aerts de som van 100 gulden terzake geleend geld en waarvoor hij in pand stelt twee weiden in Neerven achter de stede van Cornelis Philps kinderen

Personen:

| 155-0287 |

Schepenregister 155, f° 165 v° 09.11.1660

Jan Rommens is schuldig aan de tafel van de H Geest in Loenhout de som van 62 gulden 4 st waarvoor hij in pand stelt land het "coucxken" op molenakker

| 155-0288 |

Schepenregister 155, f° 165 v°, In marge 09.11.1676

Peeter Vermeiren, H Geestmeester, gekweten door Jan Goris Rombouts als koper van het pand

Personen:

| 155-0289 |

Schepenregister 155, f° 166 r° 09.11.1660

Peeter Adriaen Vermeeren en Jan Geert van de Cloot zijn schuldig aan Peeter van Elsacker, secretaris, als rentmeester van het klooster van St Margrietendael in Antwerpen, de som van 200 gulden waarvoor zij in pand stellen een akker het "hanneken aerts" bij de katerstraat. Geert van de Cloot, schoonvader respectievelijk vader van de comparanten, stelt zich borg

Personen:

| 155-0290 |

Schepenregister 155, f° 167 v° 10.11.1660

Laureijs Wouter Van Gorp is schuldig aan Elisabeth Aert Antonis Aerts de som van 65 gulden 5 st terzake geleend geld en waarvoor hij in pand stelt land in Sneppel aan de katerstraat in de akker "castelaer"

Personen:

| 155-0291 |

Schepenregister 155, f° 167 v°, In marge 18.09.1667

Luijcas Antonis Luijcx x Elisabeth Aert Antonis Aerts gekweten door Laureijs Wouter van Gorp

Personen:

| 155-0292 |

Schepenregister 155, f° 168 r° 19.11.1660

Cornelis van Elsacker, stadhouder en schepen, is schuldig aan Jan Severijns, metser, Oudenbosch, de som van 100 gulden terzake geleend geld en waarvoor hij in pand stelt land in het gedeeld "huffel heijlaer"

Personen:

| 155-0293 |

Schepenregister 155, f° 168 v° 20.11.1660

Heijndrick Gijesbrecht Hoppenbrouwers, Wuustwezel in Terijk, transporteerde in belening aan zijn broer Jan Gijesbrecht Hoppenbrouwers een beemd bij de watermolen

Personen:

| 155-0294 |

Schepenregister 155, f° 169 r° 22.11.1660

Jan Jan Cornelis Goris is schuldig aan Engel Antonis Wackers de som van 120 pattacons terzake geleend geld en waarvoor hij in pand stelt de helft van de beemd de "overeijck" in Blaakt en waarvan de andere helft toekomt aan zijn zuster Barbel Jan Cornelis Goris. Item de helft van een stuk land in het "schoerblock" en de helft van een akker aan de "breebeke"

Personen:

| 155-0295 |

Schepenregister 155, f° 170 r° 22.11.1660

Heijndrick Jan van Gastel is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 150 gulden waarvoor hij in pand stelt zijn stede in Neerven

Personen:

| 155-0296 |

Schepenregister 155, f° 170 r°, In marge 13.02.1663

Jan Heuvelmans, gemachtigd van Steven Laureijssen, voldaan door Heijndrick Jan van Gastel

Personen:

| 155-0297 |

Schepenregister 155, f° 170 v° 25.11.1660

Jacob Peeters x +Dingne Jan Peeter Joris (overleden op 16.10.1660), waarvan drie kinderen genaamd Ammerentiana, Maeijken en Peeter, het oudste kind circa 6 jaar en het jongste circa 2 weken - Peeter Peeter Joris als momboor - Peeter Peeter Cuijper, grootvader van vs kinderen als toeziener; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen

Personen:

| 155-0298 |

Schepenregister 155, f° 171 v° 29.11.1660

Geertruijt Cornelissen x +Dionijs Jan Nijs van Tijchelt en Adriaen Nijs van Tijchelt, ook als momboor van de weeskinderen, verkochten aan Cristiaen Wouters een heiblok in Sneppel achter de "tongelberch"

Personen:

| 155-0299 |

Schepenregister 155, f° 172 r° 13.12.1660

Elisabeth Peeter Arnouts x +Cristiaen Adriaen Goris - Jacobmijntien Peeter Arnouts xx Jan Geert de Roije - Cornelis Huijbrecht Verboven - Peeter Matteus Peeter Arnouts als momboor met Joos Adriaen Vermeeren als toeziener van de twee weeskinderen +Huijbrecht Verboven x Jacobmijntien Peeter Arnouts; verkochten aan Antonis Guilliams de helft van een stede met de helft van een woonhuis en aanhorigheden de vs Jacobmijntien en Elisabeth met de kinderen van Cornelis Lambrechts x +Ijken Peeter Arnouts ten dele bevallen is en van welke kinderen dezelfde het recht in koop verkregen hebben na datum van dezelfde deling die zij aangegaan hebben tegen Maeijken Peeter Arnouts x Antonis Guilliams (schepenen Loenhout 18.04.1652)

Personen:

| 155-0300 |

Schepenregister 155, f° 173 r° 01.12.1660

Maeijken Philipssen x +Adriaen Adriaenssen, Princenhage (de haeghe bij Breda) en Anneken Philipssen x Heijndrick Janssen, soldaat in het garnizoen op de "schans" in Terheijden, ook voor Cornelis Philipssen, soldaat in zelfde companie; erfgenamen van +Margriet Philipssen x Cornelis Cornelis Aerts, gestorven zonder kinderen achter te laten; hebben het sterfhuis in schade en bate overgegeven ten behoeve van de weeskinderen van vs Cornelis Cornelis Aerts mits de som van 2,5 pattacons

Personen:

| 155-0301 |

Schepenregister 155, f° 173 r° 01.12.1660, vervolg

(Nota: vs Cornelis Cornelis Aerts was nadien x Adriana Van Ostaeijen waarbij hij bij zijn + op 12.10.1660 weeskinderen naliet)

Personen:

| 155-0302 |

Schepenregister 155, f° 173 v° 13.12.1660

Elisabeth Cornelis Neeffs x Aert Willem Aertssen, Rijsbergen, verkochten aan Cornelis Jacob Crock een weide in Popendonk bij het "schouwbosch"

Personen:

| 155-0303 |

Schepenregister 155, f° 174 r° 13.12.1660

Melchen Laureijs Rombouts nomine uxoris en als actie hebbende van Matteus, Ijken en Maeijken Peeter Arnouts, samen voor de vier zesdedelen - Elisabeth Peeter Arnouts x +Cristiaen Adriaen Goris - Jacobmijntien Peeter Arnouts x Jan Geert de Roije; S/D van hun stede in de hoenderstraat

Personen:

| 155-0304 |

Schepenregister 155, f° 175 v° 1'.12.1660

Jacobmijntien Peeter Arnouts x Huijbrecht Verboven xx Jan Geert de Roije - Cornelis Huijbrecht Verboven - Peeter Matteus Peeter Arnouts als momboor met Joos Adriaen Vermeeren als toeziener van Margriet en Adriaen Huijbrecht Verboven; S/D erfelijke goederen en obligaties van +Huijbrecht Verboven, woonhuis met toebehoren in Terbeek, land de "lange bedden" in de "lentenhof" en andere erven, diverse obligaties

Personen:

| 155-0305 |

Schepenregister 155, f° 181 v° 05.01.1661

Jan Laureijs van Dongen en Jan Peeters, beide molenmeesters gezeten binnen Hoogstraten, getuigen op verzoek van sr Joan Marcellij als rentmeester en Adam van Geel, huidig molenaar, na visitatie van de windmolen, over het molenwerk, ondermeer over de dikte van de molenstenen en de huidige waarde van de onderdelen

Personen:

| 155-0306 |

Schepenregister 155, f° 182 r° 04.01.1660

Peeter Arnout van Ostaeijen verkocht aan Cornelis Aert Nops en Cornelis Peeter Jan Ooms land in "sneppel acker" bij de "dorenacker"

Personen:

| 155-0307 |

Schepenregister 155, f° 183 r° 08.01.1661

Antonis van Aecken als momboor van de kinderen Arnout van Aecken is schuldig aan de drie kinderen van +Huijbrecht Verboven terzake geleend geld de som van 100 gulden waarvoor hij de beemd "heijns verbuijten" achter de kerk in pand stelt

Personen:

| 155-0308 |

Schepenregister 155, f° 183 v° 11.01.1661

Jan Jacob Peeter Jans en Adriaen Peeter Jans als momboor met Jacob Marijnis Bevers als toeziener van Catelijn en Jacob Jacobs Peeter Jan; S/D erfelijke goederen hen verstorven van hun vader +Jacob Peeter Jans en van hun oom Cornelis Peeter Jans, stede met huis in Popendonk, heiveld in Popendonk achter de "smoutacker", een oude hofstede in Popendonk gekomen van Mattijs Jan Cleijs en andere erven. Er is ook last aan Adriaen Mattijs Weerts

Personen:

| 155-0309 |

Schepenregister 155, f° 183 v°, In marge 15.07.1669

Adriaen Mattijs Weerts gekweten door Jan Cornelis Rennen x +Catelijn Jacob Peeter Jans voor het gedeelte ten laste van zijn vrouw

Personen:

| 155-0310 |

Schepenregister 155, f° 183 v°, In marge: 20.03.1668

In marge: 20.03.1668 Adriaen Mattijs Weerts gekweten door Jan Jacob Peeter Jans voor zijn gedeelte

Personen:

| 155-0311 |

Schepenregister 155, f° 186 r° 24.01.1661

Michiel van Elsacker verkocht aan Cornelis Arnout van Ostaeijen een stuk hei en bos in Sneppel bij de "donckervoort"

Personen:

| 155-0312 |

Schepenregister 155, f° 186 v° 26.01.1661

het dorp van Loenhout is terzake van geleend geld, aangeteld in handen van Jan Heuvelmans als burgemeester van het dorp, schuldig aan de priorin van het klooster van St Margrietendael in Antwerpen de som van 200 gulden

Personen:

| 155-0313 |

Schepenregister 155, f° 186 v°, In marge 06.03.1697

schuld gekweten

| 155-0314 |

Schepenregister 155, f° 188 r° 26.01.1661

item aan Steven Laureijs Rombouts de som van 200 ducatons en 228 pattacons

Personen:

| 155-0315 |

Schepenregister 155, f° 188 r°, In marge 21.05.1689

Robrecht Geert Roecke, actie hebbende van Steven Laureijs Rombouts (volgens testament voor schepenen van Ginneken op 14.05.1689), ontvangt 400 gulden in mindering van 1200 gulden

Personen:

| 155-0316 |

Schepenregister 155, f° 188 v° 26.01.1661

Cornelis Aert Nops is schuldig aan Engel Antonis Wackers terzake geleend geld de som van 40 pattacons waarvoor hij in pand stelt land in Sneppel boven de "brielse vonder"

Personen:

| 155-0317 |

Schepenregister 155, f° 188 v°, In marge 29.12.1662

Engel Wacker gekweten door Cornelis Aert Nops

Personen:

| 155-0318 |

Schepenregister 155, f° 189 r° 26.01.1661

Peeter Arnout van Ostaeijen verkocht aan Cristiaen Wouters erven in het gedeeld "sneppel heijlaer"

Personen:

| 155-0319 |

Schepenregister 155, f° 189 v° 27.01.1661

Michiel Peeter van Antwerpen is schuldig aan Jan Severijnssen Metseler, Oudenbos, terzake geleend geld de som van 100 gld waarvoor hij in pand steld een hooimade bij "stralien" en erven in het "gedeeld huffel heijlaer". Elisabeth Michiel van Elsacker x +Jan Vorsselmans, schoonmoeder van comparant, stelt zich eveneens garant

Personen:

| 155-0320 |

Schepenregister 155, f° 189 v°, In marge 15.05.1664

Michiel van Elsacker, transport hebbend van Heijndrik Severijnssen, erfgenaam van Jan Severijnssen, gekweten door Michiel Peeter van Antwerpen

Personen:

| 155-0321 |

Schepenregister 155, f° 191 r° 29.01.1661

Adriaentien Domis Cornelis de Hooghe x +Willem Peeter de Wijse met haar voogd Heijndrick Sijmons van Selst en Cornelis Peeter de Wijse als momboor met Cornelis Domis Cornelis de Hooge als toeziener van de weeskinderen genaamd Peeter, ca 3 jaar en Marike, ca 1 jaar; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 155-0322 |

Schepenregister 155, f° 191 r°, In marge 26.02.1677

Cornelis Peeter de Wijs, momboor met Jacob Domus de Hooghe, toeziener, prolongeren de tijd voor onderhoud van het weeskind en gebruik van de goederen met een termijn van drie jaar, zoals ook bekend aan de wethouder van Zundert

Personen:

| 155-0323 |

Schepenregister 155, f° 191 r°, In marge 26.02.1677, vervolg

(Nota: in de akte worden twee weeskinderen vermeld, in de tekst in marge is slechts sprake van 'het weeskind', wat overeenkomt met onze gegevens waarbij Peter, gedoopt Groot Zundert op 24.02.1658, zou overleden zijn in Loenhout op 18.09.1676)

Personen:

| 155-0324 |

Schepenregister 155, f° 193 r° 01.02.1661

Antonette van den Nieuwenhuyse x +Jan van Ham en Jan Heuvelmans als momboor met Jan Antonis Conincx als toeziener (bij gebrek aan bekende vrienden van Jan van Ham) van hun kinderen zijn schuldig aan Jan Severijnssen, metser, Oudenbos, de som van 125 gld

Personen:

| 155-0325 |

Schepenregister 155, f° 193 r°, In marge 05.12.1663

Jan Heestermans, last hebbende van zuster Catharina Heestermans (procuratie notaris L. van Gerwen, Hoogstraten), gekweten door de weduwe Jan van Ham. Constituante bezat de schuldbrief ingevolge transport van Heijndrick Severijnssen, erfgenaam van Jan Severijnssen (schepenen Loenhout 20.08.1661)

Personen:

| 155-0326 |

Schepenregister 155, f° 193 v° 05.02.1661

Geert Frans van der Buijten x Margriet Machiel Joerdaens zijn schuldig aan Jan Severijnssen, metser, Oudenbos, de som van 150 gld waartoe zij "den brachtsen beemd" in Sneppel bij "den dorent" tot pand stellen

Personen:

| 155-0327 |

Schepenregister 155, f° 193 v°, In marge 05.02.1663

afgekweten aan Jan Heijndricx Severijnssen, procuratie hebbende van zijn vader Heijndrick Severijnssen, erfgenaam van Jan Severijnssen

Personen:

| 155-0328 |

Schepenregister 155, Tussen f° 193 v° en f° 194 r°

twee inliggende stukken betreffende betalingen door Jan Melchens aan Jan Antonis van Bael (mei 1661)

Personen:

| 155-0329 |

Schepenregister 155, f° 194 v° 07.02.1661

Adriaen Bernaert van Aken verkocht aan Matthijs Goossens land in Sneppel aan de hoenderstraat en gekomen van Heijndrick Adriaen Bertholomeeussen

Personen:

| 155-0330 |

Schepenregister 155, f° 195 r° 07.02.1661

Michiel Adriaenssen x Neeltien Antonissen zijn schuldig aan Melchior Laureijs Rombouts de som van 100 gld waartoe zij hun stede in Neerven in pand stellen

Personen:

| 155-0331 |

Schepenregister 155, f° 195 r°, In marge 05.06.1684

Arnout Melssen Laureijs Rombouts gekweten door Michiel Adriaenssen

Personen:

| 155-0332 |

Schepenregister 155, f° 195 v° 07.02.1661

Jan Wouter Jan Aerts is schuldig aan Melchior Laureijs Rombouts de som van 100 gld waartoe hij weide in Sneppel in pand stelt

Personen:

| 155-0333 |

Schepenregister 155, f° 195 v°, In marge 21.04.1698

Matthijs Peeter Melssens afgekweten door de weduwe Jan Wouters

Personen:

| 155-0334 |

Schepenregister 155, f° 196 r° 08.02.1661

heer Peeter van den Creke, licentiaat in de rechten en rentmeester en sr Joan van Dijeck x juffr Dingne van den Creke, ook voor hun medeconsoorten - mr Laureijs van der Buijten, voor hem zelf en voor Joan de Bondt; transporteerden aan sr Joan Marcellij, schout, hun recht in een stede in Huffel

Personen:

| 155-0335 |

Schepenregister 155, f° 197 r° 11.02.1661

Andries Laureijs Rombouts, Halsteren verkocht aan Jacob Kenis een hooimade in Blaakt

Personen:

| 155-0336 |

Schepenregister 155, f° 197 v° 15.02.1661

Jan Jan Huijben is schuldig aan Engel Anthonis Wackers de som van 40 pattacons inzake geleend geld en waarvoor hij erven in de "beecxse akker" in pand stelt

Personen:

| 155-0337 |

Schepenregister 155, f° 198 r° 17.02.1661

Dionijs Lenaerts transporteert aan de schout, ingevolge veroordeling van 15 dezer maand, een obligatie van 100 gld ten laste van de kinderen Dionijs Jan Nijs van Tijchelt, obligatie van 50 gld op Peeter Janssen, obligatie van 60 gld op Willem Adriaen Kerstens, obligatie van 25 gld op Peeter Geerts, obligatie van 25 gld op Adriaen Cornelis Lenaerts, op Michiel Janssen de som van 125 gld, op de weduwe en kinderen Mattijs Heijndrick Aertssen de som van 44 gld, op Willem Adriaen Kerstens de som van 15 gld

Personen:

| 155-0338 |

Schepenregister 155, f° 199 r° 22.02.1661

schepenen visiteren ten huize Peeter Wauters alwaar zij 2 amen vol franse wijn aantreffen, kennen in het dorp geen Cornelis Geerts (op vraag van de tresorier van Antwerpen)

| 155-0339 |

Schepenregister 155, f° 199 r° 23.02.1661

Cornelis Aert Sgrauwen x Jenneken Jan Huijbrecht Bode verkochten aan Huijbrecht Bode deel in hooimade in het "hoochbos"

Personen:

| 155-0340 |

Schepenregister 155, f° 200 r° 23.02.1661

Cornelis Jan Arnauts is schuldig terzake geleend geld aan Staes Diercx de som van 150 gld waarvoor hij zijn stede in Popendonk in pand stelt

Personen:

| 155-0341 |

Schepenregister 155, f° 200 r°, In marge 17.06.1692

Adriaen Peeter Vermeiren x Jacobmijntien Antonis Guilliams en Cornelis Aert van Tijchelt als momboor van de kinderen Peeter Aert van Tijchelt x +Ijda Antonis Guilliams, die de obligatie geerfd hadden van +Anthonis Guilliams x +Maeijken Lenaert van Gastel, gekweten door Cornelis Jan Arnauts

Personen:

| 155-0342 |

Schepenregister 155, f° 200 v° 23.02.1661

certificatie voor Jan van Eijnde, koopman in wijnen, Antwerpen, dat schepene visiteerden Peeter Wouters en Joris Adriaensen alias Coeck, alwaar zij 2 halve amen franse wijn hebben aangetroffen dewelke zij hebben geproefd. Jan Anthonis Peeters verklaart dat hij de vaten in Antwerpen opgehaald heeft voor de herberg de 'tinnen pot' op de Paardemarkt

Personen:

| 155-0343 |

Schepenregister 155, f° 201 r° 28.02.1661

Cornelis Dionijs Peeter Denis, Halsteren, transporteert aan zijn broer Peeter Dionijs Peeter Denis zijn kindsdeel in de erfelijke goederen van zijn moeder +Antonia Cornelis Arnauts

Personen:

| 155-0344 |

Schepenregister 155, f° 202 r° 28.02.1661

Maeijke Adriaenssen x Bertholomeeus Adriaenssen verkocht aan Heijlliger Adriaenssen erven in Sneppel

Personen:

| 155-0345 |

Schepenregister 155, f° 202 v° 28.02.1661

Jacob Adriaen Theeus als momboor met Cornelis van Aecken als toeziener van de weeskinderen +Matteus Adriaen Theeus verkochten aan Peeter Aert Jacobs, als de koop overgenomen hebbende van Heijliger Adriaenssen, de "hoogendries" in Sneppel

Personen:

| 155-0346 |

Schepenregister 155, f° 203 r° 28.02.1661

Maeijken Adriaen van Aecken x Cornelis Adriaen Cristiaenssen en Jan Wouters mangelen erve om erve, land in Sneppel aan de ambachtstraat en aan de berenstraat

Personen:

| 155-0347 |

Schepenregister 155, f° 204 r° 02.03.1661

de vorsters Willem Dielissen en Joos Deckers verklaren dat zij op 26 februari ll ten huize van Cornelis Jan de Wever zijn gegaan op verzoek van de weduwe +Cornelis Cornelis Aerts, voorheen burgemeester, en dit ingevolge schuld die vs Cornelis Jan de Wever had in de lastboeken van de burgemeester, en dat zij een koe in beslag hebben genomen, waarbij er schermutselingen zijn geweest

Personen:

| 155-0348 |

Schepenregister 155, f° 204 v° 05.03.1661

certificatie voor de schepenen van Reusel: procedure

| 155-0349 |

Schepenregister 155, f° 205 r° 05.03.1661

Jan Marcelis, schout - Cornelis van Elsacker, Anthonis Guilliams, Peeter Jan Ooms, Jan Heuvelmans, Cornelis Broomans, Peeter Matteus Arnauts en Joos Jan Luijcx, schepenen - Peeter van Elsacker, secretaris - Cornelis Raets, Adriaen Jan Huijben, Mattijs Goossens en Goris Gabriels, bedezetters - Frans Vorselmans, Adriaen Mertens, Anthonis van Aecken, Huijbrecht Heijndricx, Joris Coecken, Jacvob Theeus, Peeter Claessen, Huijbrecht Bode, Heijndrick Moons, Cornelis Goossens en Geert van de Cloot, gegoede ingezetenen van Loenhout; voor het dorp van Loenhout, zijn schuldig aan de heer Robrecht van Loon de som van 2000 gld

Personen:

| 155-0350 |

Schepenregister 155, f° 205 r° Naschrift 22.03.1683

afgekweten door mr Michiel van Elsacker voor het dorp van Loenhout

| 155-0351 |

Schepenregister 155, f° 2°9 r° 21.03.1661

Willem Cristiaen Raets is schuldig aan Dilis de Crom de som van 50 gld terzake geleend geld waarvoor Cornelis Cristiaen Raets zich borg stelt

Personen:

| 155-0352 |

Schepenregister 155, f° 209 v° 22.03.1661

Niclaes Goris van Oirschot, zijn zonen Goris en Willem, ook voor hun zusters Adriaentien en Maeijken x Laureijs Anthonissen; verkochten aan Mattijs Goossens een hooimade op het "molenbos"

Personen:

| 155-0353 |

Schepenregister 155, f° 210 r° 26.03.1661

Willem Cristiaen Raets is schuldig, bij afdracht van het sterfhuis van zijn vader aan Cornelis Damen van Reght, Breda, de som van 750 gld waarvoor hij zijn stede in Neerven in pan stelt

Personen:

| 155-0354 |

Schepenregister 155, f° 210 r°, In marge 21.04.1663

Cornelis Damen van Reght gekweten door Willem Cristiaen Raets

Personen:

| 155-0355 |

Schepenregister 155, f° 211 r° 26.03.1661

Antonis Adriaen Bertholomeeusen als momboor met Lenaert Jan Wiercx als toeziener van de wezen +Willem Adriaen Bertholomeeusen verkochten aan Jan Jan Huiijben een hofstede in de katerstraat

Personen:

| 155-0356 |

Schepenregister 155, f° 211 v° 30.03.1662

Cornelis Huijbrecht Verboven - Margriet Huijbrecht Verboven, ongehuwd - Peeter Matteus Arnauts als momboor met Joos Vermeeren als toeziener van Adriaen Huijbrecht Verboven; S/D erfelijke goederen en obligaties van hun vader, woonhuis in Terbeek, erven in de "lentenhof" en meer andere, obligatie op Joris Adriaen Coeck, obligatie op Peeter Arnaut van Ostaeijen, obligatie op Huijbrecht Heindricx Waegemaecker, obligatie op het dorp van Loenhout, obligatie op Peeter Matteus Arnauts, obligatie op de weduwe Cornelis Cornelis Aerts, obligatie op de kinderen Arnaut Anthonis van Aecken, obligatie op Peeter Adriaen Vermeeren

Personen:

| 155-0357 |

Schepenregister 155, f° 217 r° 02.04.1661

Jan Jan Cornelis Arnauts - Huijbrecht Cornelis Verboven - Cornelis Huijbrecht Heskens als momboor met Jan Brugmans als toeziener van de weeskinderen +Peeter Cornelis Verboven; S/D van de onverdeelde erven in de akker "heijn munts hof" in Popendonk

Personen:

| 155-0358 |

Schepenregister 155, f° 218 r° 04.04.1661

sr Geeraert Havermans, schout van Wernhout bezet hooimade in het "schoubos", voor de helft in bezit van Cornelis Jan de Crom en de andere helft in bezit van Heijndrick Jan de Crom, en dit tot verhaal van 100 gld

Personen:

| 155-0359 |

Schepenregister 155, f° 219 r° 02.04.1661

Huijbrecht Cornelis Verboven en Cornelis Huijbrecht Eskens als momboor met Jan Brugmans als toeziener van de weeskinderen +Peeter Cornelis Verboven erfdelen land in Popendonk, hooimade in het "schoubos"

Personen:

| 155-0360 |

Schepenregister 155, f° 219 v° 02.04.1661

Cornelis Jan Arnauts verkocht aan zijn broer Jan Jan Arnauts een hooimade in het "schoubos" en heiblok

Personen:

| 155-0361 |

Schepenregister 155, f° 220 v° 05.04.1661

Adriaentien Domis Cornelis de Hooghe x +Willem Peeter de Wijse xx Jacob Geert van de Cloot en Cornelis Peeter de Wijse als momboor met Cornelis Domis Cornelis de Hooghe als toeziener van de weeskinderen uit het eerste huwelijk zijn schuldig, bij onderwijzen van de momboors van de kinderen +Heijndrick Adriaen Bertholomeeusen, aan de kinderen van +Hans van Huijsen x Beliken Coopmans tot Hoogstraten, een erfelijke rente van 15 Kgld (schepenen 02.09.1658) op erven in Sneppel

Personen:

| 155-0362 |

Schepenregister 155, f° 221 v° 05.04.1661

zelfde comparanten zijn eveneens schuldig aan Engel Anthonis Wackers de som van 200 gld (schepenen 05.12.1651)

Personen:

| 155-0363 |

Schepenregister 155, f° 221 v°, In marge 29.09.1672

Jacob Kenis nomine uxoris erfgenaam van Engel Wackers gekweten door Jacob Geert van de Cloot

Personen:

| 155-0364 |

Schepenregister 155, f° 222 v° 05.04.1661

zelfde comparanten zijn schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 164 gld

Personen:

| 155-0365 |

Schepenregister 155, f° 222 v°, In marge 07.01.1697

Robrecht Brocken gekweten door Jacob van de Cloot

Personen:

| 155-0366 |

Schepenregister 155, f° 223 r° 06.04.1661

Elisabeth Antonissen x Joos Deckers verkocht aan Jan Lodewijcx de jonge een hooimade in Blaakt

Personen:

| 155-0367 |

Schepenregister 155, f° 223 v° 20.04.1661

Cornelis Cristiaen Raets is schuldig aan Cornelis Mattijs Ooms de som van 64 gld terzake geleend geld waarvoor hij hooimade in het "hoochbos" in pand stelt

Personen:

| 155-0368 |

Schepenregister 155, f° 223 v° Naschrift: 12.06.1664

schuld gekweten

| 155-0369 |

Schepenregister 155, f° 224 v° 20.04.1661

Mattijs Goossens verkocht aan Jacob Geert van de Cloot land in Sneppel aan de hoenderstraat

Personen:

| 155-0370 |

Schepenregister 155, f° 225 r° 02.05.1661

het dorp van Loenhpout is schuldig aan heer Joan Baptist de Barron, kannunnik, de som van 3200 guleden

| 155-0371 |

Schepenregister 155, f° 226 r° 04.05.1661

Heijndrick Geijsbrecht Hoppenbrouwers, Wuustwezel, stelt akker bij de watermolen tot borg voor de akker de "putakker" in Tereik gekocht door Rommen Cornelis Rommens

Personen:

| 155-0372 |

Schepenregister 155, f° 226 r° 12.05.1661

Jacob Kenis transporteert aan Cornelis de Crom als momboor van de weeskinderen +Willem de Crom een obligatie van 64 gld welke Huijbrecht Jan Huijben schuldig was aan Gabriel Goris Gabriels als momboor van de kinderen Jan Lippens x +Adriana Goris Gabriels (schepenen 20.12.1649) en welke obligatie aan hem getransporteerd werd door Goris Jan Lippens (schepenen 11.02.1660)

Personen:

| 155-0373 |

Schepenregister 155, f° 226 v° 12.05.1661

Adriaen Luijcx, Antonis van Aecken, Adriaen Cornelis Mertens, Frans Vorselmans, Gabriel Goris Gabriels, Geert van de Cloot en Adriaen Jan Huijben, gewezen H Geestmeesters, inzake rente aan de vrouw van Loenhout

Personen:

| 155-0374 |

Schepenregister 155, f° 227 r° 12.05.1661

certificatie voor Adriaen Bernaert van Aecken inzake eigendom van akkerblok in Sneppel

Personen:

| 155-0375 |

Schepenregister 155, f° 227 v° 16.05.1661

Wouter Antonis Rombouts is schuldig aan Melchen Laureijs Rombouts de som van 64 gld terzake geleend geld waarvoor hij hooimade in Blaakt in pand stelt

Personen:

| 155-0376 |

Schepenregister 155, f° 227 v°, In marge 01.02.1666

Melchen Laureijs Rombouts gekweten door Wouter Antonis Rombouts

Personen:

| 155-0377 |

Schepenregister 155, f° 228 r° 16.05.1661

Geert Peeter van der Buijten, gemachtigd van Cornelis Tienemans, schepen in Hoogstraten (notaris Laureijs van der Buijten, Loenhout, 21.04.1661), verkocht aan heer Adriaen van der Sande, pastoor van het groot begijnhof in Leuven, een heiblok in Loenhout bij het "gerichte" aan de vlaminckstraat

Personen:

| 155-0378 |

Schepenregister 155, f° 228 v° 16.05.1661

Willem Jan van Dael verkocht aan mr Laureijs van der Buijten erven in huffel heijlaer in de "vlaesthoeck"

Personen:

| 155-0379 |

Schepenregister 155, f° 229 r° 16.05.1661

Jacob Jan de Backer verkocht aan Jan Cornelis Mertens een hooimade in het "schoubos"

Personen:

| 155-0380 |

Schepenregister 155, f° 229 v° 17.05.1661

Cornelis Jan van Gilse, Brecht, verkocht aan Geert Rommens, Zundert, de "kleinen heesterbeemd" in de "werdels"

Personen:

| 155-0381 |

Schepenregister 155, f° 230 r° 17.05.1661

Cornelis Antonis Goossens, Wuustwezel, gearresteerd in Loenhout, belooft te betalen aan de schout sr Johan Marcellij de som van 100 pattacons omdat hij zijn vader 'kwalijk met woorden getracteerd had'. Gabriel Jan van den Bleke en Melchen Meeusen stellen zich borg

Personen:

| 155-0382 |

Schepenregister 155, f° 230 r°, In marge 02.11.1661

sr Joan Marcellij voldaan

Personen:

| 155-0383 |

Schepenregister 155, f° 230 v° 18.05.1661

Adriaen Peeter Jans - Adriaen Adriaen Peeter Jans - Peeter Adriaen Peeter Jans, 23j - Margriet Adriaen Peeter Jans x Commer Jan Commersen - Adriaen Adriaenssen x Catelijn Adriaen Peeter Jans; akkoord over onderhoud van Jan Adriaen Peeter Jans

Personen:

| 155-0384 |

Schepenregister 155, f° 231 r° 26.05.1661

Heijndrick en Antonis Jan van Gastel, broers - Jan Dilis van Gastel, zoon van het eerste bed - Heijndrick Jan van Gastel ook als momboor van de nakinderen van vs Dilis Jan van Gastel; erfgenamen van hun broer en oom +Jan Jan van Gastel, S/D erfelijke goederen, weide het "haverveld" achter Neerven en andere erven

Personen:

| 155-0385 |

Schepenregister 155, f° 233 r° 28.05.1661

Cornelis Jan de Crom is schuldig aan de weeskinderen +Willem Jan de Crom de som van 62 gld 10 st terzake een vorige obligatie verleden door Jan Jan de Crom op 08.04.1655 waarvoor hij o.a. land in Huffel in pand stelt

Personen:

| 155-0386 |

Schepenregister 155, f° 234 r° 30.05.1661

Jan Antonis van Bael verkocht aan Jan Melssens een stedeken in Neerven in de "pothoeck"

Personen:

| 155-0387 |

Schepenregister 155, f° 235 r° 08.06.1661

Tanneken Peeter Vorselmans x +Huijbrecht Jan Francken en Jacob Adriaen Theeus als momboor met Frans Vorselmans als toeziener van de weeskinderen verkochten aan Melchior Bertholomeeusen x Elisabeth Heijndricx van der Buijten erven achter Neerven

Personen:

| 155-0388 |

Schepenregister 155, f° 235 v° 11.06.1661

Maeijken Niclaes Antonissen x Peeter Claessens en Teuntien Niclaes Antonissen verkochten aan Engel Antonis Wackers een woonhuis aan de kerk

Personen:

| 155-0389 |

Schepenregister 155, f° 236 r° 13.06.1661

Melchen Laureijs Rombouts x Barbel Peeter Arnauts verkochten aan Corstiaen Wauters erven in de "mosvoorden"

Personen:

| 155-0390 |

Schepenregister 155, f° 236 v° 13.06.1661

zelfde comparanten verkochten ca 2,5 jaar geleden aan Antonis Guilliams de helft van een vervallen schuur met erven in Sneppel in de hoenderstraat

Personen:

| 155-0391 |

Schepenregister 155, f° 237 r° 28.06.1661

sr Joan Marcellij, schout, transporteert aan Adriaen Deckers zijn recht in een stede in "huffel heijlaer" hem toegkomen van mr Peeter van de Creke, sr Joan van Dijck x juffr Dingne van de Creke en mr Laureijs van der Buijten mede als last hebbende van Joan de Bondt (schepenen 08.02.1661)

Personen:

| 155-0392 |

Schepenregister 155, f° 237 v° 28.06.1661

certificatie voor Adriaen Deckers terzake stede in Huffel

| 155-0393 |

Schepenregister 155, f° 238 r° 02.07.1661

certificatie voor Huijbrecht Cornelis Eskens x Maeijken Jan Verboven terzake erven van vs Maeijken bij "aerts acker"

Personen:

| 155-0394 |

Schepenregister 155, f° 238 v° 05.07.1661

Adriaen Cornelis Lenaerts is schuldig aan Eustatius Diercx de som van 160 gld terzake geleend geld waarvoor hij de "steenacker" in de berenstraat in pand stelt

Personen:

| 155-0395 |

Schepenregister 155, f° 239 r° s.d.

Catelijn Lambrechts x +Mattijs Niclaes Antonissen verkocht aan mr Laureijs van der Buijten een hooimade in Blaakt

Personen:

| 155-0396 |

Schepenregister 155, f° 239 v° 19.07.1661

Michiel van Elsacker, gemachtigd van Adriaen Deckers (schepenbrief Antwerpen 15.07.1661) bevestigt rente die vs Adriaen Deckers verkocht aan Peeter Thomas alias Vleeracker x Elisabeth van Roij. Betreft rente van 43 gld 15 st op stede in Huffel

| 155-0397 |

Schepenregister 155, f° 241 r° 19.07.1661

Michiel Peeter van Antwerpen verkocht aan Cornelis Heestermans erven in "huffel heijlaer"

Personen:

| 155-0398 |

Schepenregister 155, f° 241 r° 23.07.1661

certificatie voor mr Heijndrick van Bergen door Cornelis Adriaen van Aecken die getuigt over hardhorigheid of doofheid waaraan hij geleden heeft, en door vs mr Heijndrick van Bergen daarvan is genezen

Personen:

| 155-0399 |

Schepenregister 155, f° 241 v° 30.07.1661

Joos Jan Lenaert Luijcx als momboor met Antonis Adriaen Bertholomeeusen als toeziener van de weeskinderen +Heijndrick Adriaen Bertholomeeusen x +Margriet Jan Lenaert Luijcx zijn schuldig aan Eustatius Diercx de som van 200 gld terzake een vorige obligatie van 21.11.1633 aan Eustatius Diercx verleden door Naentien Pauwels Aerts x +Jan Lenaert Luijcx (notaris Laureijs van der Buijten)

Personen:

| 155-0400 |

Schepenregister 155, f° 241 v°, In marge 31.12.1672

Antonis Guilliams x +Maeijken Lenaert van Gastel (zij weduwe +Eustatius Diercx) bekent dat Maeijken Lenaert van Gastel toen zij weduwe was in 1664 uit de naam van de kinderen Heijndrick Adriaen Bertholomeeusen de obligatie gekweten werd

Personen:

| 155-0401 |

Schepenregister 155, f° 242 v° 05.08.1661

Huijbrecht Cornelis Eskens x Maeijken Jan Verboven zijn schuldig aan juffr Elisabeth Buijcx de som van 100 gld terzake geleend geld

Personen:

| 155-0402 |

Schepenregister 155, f° 243 v° 06.08.1661

Adriaentien van Ostaeijen x +Cornelis Cornelis Aerts is schuldig aan Peeter van Elsacker als rentmeester van St Margrietendael de som van 200 gld waarvoor zij erven aan de merstraat in pand stelt

Personen:

| 155-0403 |

Schepenregister 155, f° 245 r° 13.08.1661

eed van de bedezetters voor de 'nieuwen boek', nl Gabriel Goris Gabriels, Michiel van Elsacker, Jan Heuvelmans, Cornelis Raets, Peeter Jaqn Ooms, Adriaen Mattijs Weerts, Adriaen Cornelis Mertens, Adriaen Jan Huijben, Mattijs Goossens, Antonis Guilliams, Cornelis van Ostaeijen, Jan Cornelis Lnaerts, Cornelis Peeter Denis, Adriaen Sijmons, Peeter Matteus Arnauts, Cornelis Cornelis Goossens

Personen:

| 155-0404 |

Schepenregister 155, f° 245 v° 13.08.1661

Jan Antonis Peeters verklaart dat hij zijn zonen nl Peeter, 16j, Cornelis, 14j en Adriaen, 12j, naar Leinden heeft gestuurd naar de genaamde Reijnier Heijndricx om aldaar het wolspinnen en ander handwerk te leren

Personen:

| 155-0405 |

Schepenregister 155, f° 246 r° 20.08.1661

Peeter Peeter Joris verkocht aan Peeter van Elsacker als rentmeester van St Margrietendael een rente van 12 gld 10 st op stede in Popendonk

Personen:

| 155-0406 |

Schepenregister 155, f° 246 r°, In marge 25.10.1685

de rentmeester van Elsacker afgekweten door Wouter Peeter Ooms ingevolge de schuld die hij had aan de kinderen Peeter Peeter Goris

Personen:

| 155-0407 |

Schepenregister 155, f° 247 r° 06.09.1661

Jacob, Peeter en Merck Kenis, zonen van +Jacob Kenis de oude, hebben circa 2 jaar geleden de goederen van hun vader gedeeld, huis in Huffel, beemd in de "schoordijck"

Personen:

| 155-0408 |

Schepenregister 155, f° 248 r° 06.09.1661

certifcatie voor Mercus Jacob Kenis, wil naar Henegouwen gaan om aldaar het ambacht van smeden uit te oefenen

Personen:

| 155-0409 |

Schepenregister 155, f° 248 v° 10.09.1661

Cornelis Huijbrecht Eskens, Brecht, verkocht aan Huijjbrecht Cornelis Verboven zijn derdedeel in stede in de berenstraat, hem bevallen tegen zijn zuster Tanneken en de weduwe en kinderen Aert Jacobs als transport hebbende van de kinderen Peeter Huijbrecht Eskens (deling schepenen 18.01.1650)

Personen:

| 155-0410 |

Schepenregister 155, f° 249 r° 11.09.1661

Jan Engelen als momboor van de weeskinderen +Jan Heijndrick Engelen verkocht aan Peeter Melssens erven "lisken crijn joos" in Hecht

Personen:

| 155-0411 |

Schepenregister 155, f° 249 v° 11.09.1661

Heijndrick Geijsbrecht Hoppenbrouwers verkocht aan mr Laureijs van der Buijten een hooimade bij de "verckenshoeck" en welke hij in koop verkregen had tegen de kinderen Heijndrick Heijndrick van Turnhout

Personen:

| 155-0412 |

Schepenregister 155, f° 250 r° 14.09.1661

op vraag van de tresorier van Antwerpen doen schepenen navraag bij Jan de Crom en Maeijken Aertsen ivm geleverde wijn

| 155-0413 |

Schepenregister 155, f° 250 r° 19.09.1661

Jan de Crom en Maeijken Aertsen verklaren dat zij via Peeter Wouters wijn verkregen hebben

| 155-0414 |

Schepenregister 155, f° 250 v° 28.09.1661

Jan Aert van Tijchelt is schuldig aan Jan Peeter van Bavel, Etten, de som van 128 gld 14,5 st bij overwijzen van Cornelis Adriaen van Aecken en waarvoor hij zijn stede in Sneppel in pand stelt

Personen:

| 155-0415 |

Schepenregister 155, f° 251 r° 29.09.1661

certificatie voor Adriaen Koosens, deurwaarder, Antwerpen, ivm tienden van het klooster van St Bernaerts

| 155-0416 |

Schepenregister 155, f° 251 v° 30.09.1661

Dilis Empsen (ruijter), Bergen op Zoom, verklaart dat hij en zijn broer +Laureijs Empsen als erfgenamen van Jan Empsen meer dan 11 jaar geleden transporteerden aan Jan Jan de Crom hun recht in 54 gld 18 st 1 oort die +Peeter Hanssen, vorster in Hoogstraten, schuldig is gebleven in de afrekening van 21.01.1625 terzake van geleverde wol

Personen:

| 155-0417 |

Schepenregister 155, f° 252 r° 05.10.1661

het dorp van Loenhout is schuldig aan de erfgenamen van heer Adriaen van Rijen de som van 1200 gld heden aangeteld door EH Bartholomeeus Loijmans, priester, en de heer Joan van de Kerckhoven, advocaat in Breda, uit naam van vs erfgenamen

| 155-0418 |

Schepenregister 155, f° 254 r° 05.10.1661

certificatie voor Adriaen Rigauts inzake 'knaapschap' van de watermolen voor het jaar 1660

Personen:

| 155-0419 |

Schepenregister 155, f° 254 r° 13.10.1661

vraag om borgstelling voor Cornelis Lenaert Ments x Cornelia Jan Jacobs (°in Loenhout), Borgvliet, Bergen op Zoom

Personen:

| 155-0420 |

Schepenregister 155, f° 255 v° 15.10.1661

Dionijs Jan Denis is schuldig aan Jan Severijnssen, metser, Oudenbos, de som van 100 gld terzake geleend geld waartoe hij zijn woonhuis in Huffel in pand stelt

Personen:

| 155-0421 |

Schepenregister 155, f° 255 v° 15.10.1661

Eustatius Diercx verkocht aan Dionijs Janssen, smid, een hooimade in het molenbos

Personen:

| 155-0422 |

Schepenregister 155, f° 256 r° 15.10.1661

Huijbrecht Bode als momboor van de drie nakinderen +Merck Berthelmeeusen x +Maeijken Adriaensen verkocht aan Jacob Kenis hun kindsdeel in een woonhuis in Huffel aan de perstraat, met last aan Geertruijt van Erffrenten x +Mattijs Luijcx, Breda

Personen:

| 155-0423 |

Schepenregister 155, f° 257 v° 31.10.1661

Tanneken Peeter Vorselmans x +Huijbrecht Jan Francken en Jacob Adriaen Theeus als momboor met Frans Vorselmans als toeziener van de weeskinderen verkochten aan Adriaen Peeter Vorselmans een akker in Hecht

Personen:

| 155-0424 |

Schepenregister 155, f° 258 r° 10.11.1661

Joos Jan Luijcx is schuldig aan Cornelis Mattijs Ooms de som van 16 pattacons, waarvoor hij stede in Sneppel in pand stelt

Personen:

| 155-0425 |

Schepenregister 155, f° 258 r°, In marge 15.03.1664

afgelost door Joos Jan Lijcx

Personen:

| 155-0426 |

Schepenregister 155, f° 259 r° 12.11.1661

Jan Jan Arnauts is schuldig aan Jan Antonis van Ditfort, klein Popendonk, Zundert, de som van 100 gld terzake geleend geld en waarvoor hij een hooimade in het "schoubos" in pand stelt

Personen:

| 155-0427 |

Schepenregister 155, f° 259 r° 12.11.1661, vervolg

In marge: 08.10.1662? Jan Antonis van Ditfort gekweten door Jan Jan Arnauts

Personen:

| 155-0428 |

Schepenregister 155, f° 259 v° 14.11.1661

Cornelis Kersten van Aerde, Zundert, transporteert aan Heijndrick Gijsen, ketelaar, Brecht, een obligatie van 100 gld welke Cornelis Adriaen Ments aan hem schuldig was (schepenen 28.02.1658)

Personen:

| 155-0429 |

Schepenregister 155, f° 260 r° 15.11.1661

Jan Peeter van Ham is schuldig aan Adriaen Jan Huijben de som van 200 gld waarvoor hij een akkerblok in pand stelt

Personen:

| 155-0430 |

Schepenregister 155, f° 260 v° 15.11.1661

Heijlwicht Peeter Jan Bode x Heijndrick Peeters verkocht aan Adriaen Jan Huijben erven de "stertrijt"

Personen:

| 155-0431 |

Schepenregister 155, f° 261 r° 15.11.1661

Heijndrick Peeters x Heijlwicht Peeter Jan Bode zijn schuldig aan Adriaen Jan Huijben de som van 64 gld waarvoor zij stede in Sneppel in de katerstraat in pand stellen

Personen:

| 155-0432 |

Schepenregister 155, f° 262 r° 15.11.1661

Peeter Cornelis Neefs verkocht aan Adriazen Huijbrecht Verboven hooimade op het "schoubos"

Personen:

| 155-0433 |

Schepenregister 155, f° 262 v° 15.11.1661

Jan Jan Cornelis Goris is schuldig aan Melchen Laureijs Rombouts terzake geleend geld de som van 300 gld

Personen:

| 155-0434 |

Schepenregister 155, f° 262 v°, In marge 30.05.1673

Michiel van Elsacker, gemachtigd van de weduwe en erfgenamen +Melchen Laureijs Rombouts, gekweten door Frans Luijcx

Personen:

| 155-0435 |

Schepenregister 155, f° 263 r° 06.12.1661

certificatie voor Tanneken Huijbrecht Eskens (x Antonis Goossens) en haar zoon Huijbrecht Cornelis Verboven, Brecht, over eigendom van stede in Sneppel in de berenstraat en andere erven

Personen:

| 155-0436 |

Schepenregister 155, f° 264 r° 09.12.1661

akkoord inzake proces tussen Michiel Peeter van Antwerpen en Heijndrick Heijndrick van der Buijten over gebruik van de goederen die tweede comparant bij 'forme van tocht' mag bezitten en die eerste comparant reeds drie jaar in huur heeft en over het kappen van eiken

Personen:

| 155-0437 |

Schepenregister 155, f° 265 r° 16.12.1661

sr Joan Marcellij, schout, transporteert aan Adriaen Mattijs Weerts deel van de erfelijke goederen die Jan Marijnis Bevers toegekomen zijn na +diens vader en welke geconfisceerd waren (20.05.1653)

Personen:

| 155-0438 |

Schepenregister 155, f° 266 r° 17.12.1661

Maeijken Peeter Cornelis Arnauts x Aert Jan Nops verkocht aan sr Joan Marcellij, schout, erven in Popendonk

Personen:

| 155-0439 |

Schepenregister 155, f° 266 v° 17.12.1661

Laureijs Antonis Rombouts en Neelken Antonis Rombouts x Michiel Adriaenssen verkochten aan Cristiaen Jan Vorsselmans erven in Neerven in de stede van Heijndrick Engelen

Personen:

| 155-0440 |

Schepenregister 155, f° 267 r° 17.12.1661

Neeltien Janssen x +Antonis Aerden machtigt Cornelis Cornelis Goossens om samen met Jan Aerden, momboor van haar kinderen, erven "lisken crijn joos" in Hecht te verkopen

Personen:

| 155-0441 |

Schepenregister 155, f° 267 r° 19.12.1661

Peeter Gabriel Peeter Goris x Margriet Adriaenssen verkochten aan Bastiaen Jacob Crock stede in Terbeek op de "rijtkant", met last aan de erfgenamen Laureijs Domus in Zundert

Personen:

| 155-0442 |

Schepenregister 155, f° 268 r° 22.12.1661

Bastiaen Crock belooft voor Peeter Gabriel Peeter Goris te betalen aan de weduwe en kinderen +Cornelis van Hulten de som van 26 gld 5 st

Personen:

| 155-0443 |

Schepenregister 155, f° 268 v° 22.12.1661

Adriaen Cornelis Mertens en Antonis van Aeken, H Geestmeesters, verkochten aan Jacob Geert van de Cloot een oude stede in Sneppel in de hoenderstraat met erven in de "mosvoorden", gekomen van Cornelis Peeter Pauwels

Personen:

| 155-0444 |

Schepenregister 155, f° 269 r° 24.12.1661

Merten Andriessens, Govaert Panis en Kerstiaen Adriaenssens, allen Nieuwmoer, Kalmthout, beloven te betalen aan sr Joan Marcellij, schout, de som van 150 gld voor de beschadiging van jongen bossen, uittrekken van berken, ook door Jacob Gijesbrechts en Peeter Adriaenssens, eveneens Nieuwmoer, Kalmthout (cfr infra)

| 155-0445 |

Schepenregister 155, f° 269 v° 24.12.1661

Jacob Gijesbrecht en Peeter Adriaenssens, Nieuwmoer, Kalmthout, beloven Merten Andriessen, Govaert Panis en Kerstiaen Adriaenssens schadeloos te houden (cfr supra)

| 155-0446 |

Schepenregister 155, f° 270 r° 30.12.1661

Jan Wijns en Peeter Havermans, Brecht, verkochten aan Jan Antonis Conincx een schaarbos in het "hoochbos"

Personen:

| 155-0447 |

Schepenregister 155, f° 270 v° 02.01.1662

Arnaut Adriaen vvan Ostaeijen is schuldig aan Peeter van Elsacker, secretaris, terzake geleend geld de som van 400 gld waarvoor hij zijn stede in Sneppel in pand stelt en andere erven

Personen:

| 155-0448 |

Schepenregister 155, f° 270 v°, In marge 14.05.1666

schuld gekweten door Arnaut Adriaen van Ostaeijen

Personen:

| 155-0449 |

Schepenregister 155, f° 271 v° 11.01.1662

certificatie voor Huijbrecht Bode en Jacob Kenis dat Huijbrecht Bode momboor is van de kinderen van het derde bed van +Marck Bartholomeeus d'As en Jacob Kenis momboor van de kinderen van het tweede bed en dat Cornelis Marck d'As een kind was van het eerste bed, en dat deze, soldaat zijnde, gestorven is zonder wettige erfgenamen

Personen:

| 155-0450 |

Schepenregister 155, f° 272 r° 11.01.1662

Jan Lodewijcx de jonge, verklaart op verzoek van de weeskinderen Thomas de Greeff, wnde E…, drie jaar terug verkocht te hebben aan Reijnnier Schuijns een huis op de erven van vs weeskinderen en dat de koop was aangenomen door Sebastiaen de Greeff als momboor van vs weeskinderen

Personen:

| 155-0451 |

Schepenregister 155, f° 273 r° 18.01.1662

testament van Joris Adriaensen Coeck x Maeijken Antonis Jacobs, hij ziek zijnde,

Personen:

| 155-0452 |

Schepenregister 155, f° 274 r° 18.01.1662

Peeter Niclaessen Verbocht stelt zich borg voor Peeter Cornelis Verheijden voor de schuld aan de weduwe en weeskinderen Cristiaen Gerard Jan Kerstens, Zundert, inzake huur van stede in Achtmaal in de "hoeck"

Personen:

| 155-0453 |

Schepenregister 155, f° 275 r° 23.01.1662

Antonis van Antwerpen x +Neeltien Willemsen, Oudenbos, en Peeter Janssen, Hese, den Bosch, als momboor van de weeskinderen +Peeter Joosten x Maeijken Willemsen en mede als gemachtjigd van zelfde Maeijken, erfgename van vs Neeltien Willemsen, machtigen mr Laureijs van der Buijten om het vervallen huis "antwerpen" te verkopen en welk huis Antonis van Antwerpen x Neeltien Willemsen gekocht hadden van Cornelis van Elsacker

| 155-0454 |

Schepenregister 155, f° 275 v° 24.01.1662

Adriaen Aert Luijcx, Brecht, verkocht aan zijn broer Peeter Aert Luijcx

Personen:

| 155-0455 |

Schepenregister 155, f° 275 v° 24.01.1662, vervolg

zijn deel in stede in de berenstraat

| 155-0456 |

Schepenregister 155, f° 276 r° 27.01.1662

Jan Wouter Jan Aerts is schuldig aan Cornelis van Elsacker de som van 100 gld waarvoor hij erven in Sneppel in de stede gekomen van Adriaen van Aecken in pand stelt

Personen:

| 155-0457 |

Schepenregister 155, f° 276 r°, In marge 13.04.1668

schuld gekweten

| 155-0458 |

Schepenregister 155, f° 277 r° 30.01.1662

Heijndrick Cornelis Philips x Antonetta Antonissen zijn schuldig aan de heer Antonis de Witte, Antwerpen, de som van 150 gld waarvoor hij erven het "horenstuck" aan de molenakker in pand stelt

Personen:

| 155-0459 |

Schepenregister 155, f° 277 r°, In marge 15.02.1675

schuld gekweten

| 155-0460 |

Schepenregister 155, f° 279 r° 06.02.1662

Maeijken Aert Anthonis Aerts x Cornelis Cornelis Goosens verkocht aan Cornelis Dilis Vlemincx erven tussen Neerven en Hecht

Personen:

| 155-0461 |

Schepenregister 155, f° 279 v° 09.02.1662

Antonis Jan Nouts verkocht aan Adriaen Adriaenssen een weide bij Neerven

Personen:

| 155-0462 |

Schepenregister 155, f° 280 r° 08.03.1662

Peeter Craen x Elisabeth Antonissen, Brussel, machtigen mr Laureijs van der Buijten om van Jan Engelen, als momboor van de kinderen Jan Heijndrick Engelen of van Heijndrick Engelen als borg de helft van een obligatie van 72 gld welke Jan Heijndrick Engelen op 04.06.1653 verleden heeft aan vs Elisabeth, te innen

Personen:

| 155-0463 |

Schepenregister 155, f° 280 v° 08.03.1662

certificatie voor Wouter Antonis Rombouts aangaande zijn eigendommen, stede in Neerven en andere erven

Personen:

| 155-0464 |

Schepenregister 155, f° 281 v° 11.03.1662

Peeter van Elsacker inzake het klooster van St. Bernaerts tegen de vrouwe van Loenhout

Personen:

| 155-0465 |

Schepenregister 155, f° 282 r° 14.03.1662

Peeter Claessen Verbocht, gemachtigd van Wouter Antonis Rombouts, transporteert de schepenbrief van Antwerpen waarbij Wouter Antonis Rombouts verkocht aan Louise Bertels, jonge dochter, een rente van 50 Kgld op stede in Neerven en andere erven

Personen:

| 155-0466 |