Schepenregisters deel 154 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 154

Schepenregister 154, f° 1 r° 02.01.1655

Goris Gabriels is schuldig aan zijn vader Gabriel Goris Gabriels als momboor van de kinderen Jan Lippens x +Adriaentien Goris Gabriels de som van 90 gld voor geleende penningen.

Personen:

| 154-0001 |

Schepenregister 154, f° 1 r° 26.01.1666, in marge

Goris Jan Lippens, wie de obligatie bevallen was tegen zijn broer Jan Jan Lippens, betaald door Goris Gabriels

Personen:

| 154-0002 |

Schepenregister 154, f° 1 v° 02.01.1655

op 30.09.1651 kwam voor schepenen Cornelis Adriaen Smit, bekende verkocht te hebben aan Gabriel Goris Gabriels erven in "huffeler heijlaer"

Personen:

| 154-0003 |

Schepenregister 154, f° 1 v° 12.01.1655

Margriet Adriaen Vermeiren x Arnout Mattijs Ooms transporteerde ca 4 jaar geleden aan haar broer Cornelis Adriaen Vermeiren erven in Terbeek, erven in de stede de "steenhoven" bij de katerstraat

Personen:

| 154-0004 |

Schepenregister 154, f° 2 v° 11.02.1655

Peeter Mertens x Jacobmijne Jan Jacobs zijn schuldig aan Heijndrick Gijsen, Brecht, de som van 90 gld voor de koop van een merrie paard

Personen:

| 154-0005 |

Schepenregister 154, f° 2 v°, In marge 29.03.1667

Heijndrick Gijsen, ketelaar, Brecht, afgekweten door Arnout Cornelis van Ostaeijen als koper van het paard

Personen:

| 154-0006 |

Schepenregister 154, f° 3 r° 16.02.1655

Lenaert Jan Wiercx is schuldig aan Engel Antonis Wackers de som van 100 gld voor geleende penningen, pand zijn erven in de hoenderstraat

Personen:

| 154-0007 |

Schepenregister 154, f° 3 r°, In marge 03.11.1685

Guilliam Jacob Kenis, ook voor zijn mede-erfgenamen, bekent gekweten te zijn door de erfgenamen Lenaert Jan Wiercx

Personen:

| 154-0008 |

Schepenregister 154, f° 3 v° 22.02.1655

Melchen Adriaen Luijcx verkocht aan Aert Jan Nops land in Vossingers, door hem gekocht van Tanneken Jacob Crock x Jan Jan de Crom

Personen:

| 154-0009 |

Schepenregister 154, f° 4 r° 09.03.1655

ingevolge het geschil tussen Cornelis, Jan en Bastiaen Jacob Crock en Jan Jan de Crom x Tanneken Jacob Crock, waarvan moeder was +Paschijntien Cornelis van Hulten enerzijds en Maeijken Geertssen x +Jacob Crock hun stiefmoeder anderzijds ivm de achtergelaten goederen, sluiten partijen een akkoord

Personen:

| 154-0010 |

Schepenregister 154, f° 5 r° 10.03.1655

Jan Baltus van Ham is schuldig aan juffr Genoveva Havermans x +sr Thomas van Diepenbeeck, gewezen schout en rentmeester in Loenhout, de som van 100 gld als restant van geleende penningen

Personen:

| 154-0011 |

Schepenregister 154, f° 5 r°, In marge 07.06.1670

juffr Antonetta van Diepenbeeck x +heer Sevendonck gekweten door Jan Antonis Conincx voor de kinderen Jan van Ham

Personen:

| 154-0012 |

Schepenregister 154, f° 5 v° 15.03.1655

Peeter Matteussen is schuldig aan Jan van Dommel de som van 40 pattacons ter zake van geleende penningen

Personen:

| 154-0013 |

Schepenregister 154, f° 5 v°, In marge 15.05.1683

Willem Jan van Dommelen en Jan Adriaen Deckers x Marie Jan van Dommelen afgekweten door Peeter Matteussen

Personen:

| 154-0014 |

Schepenregister 154, f° 6 r° 15.03.1655

Adriaen Arnout van Ostaeijen, ook voor Cornelis Arnout van Ostaeijen - Frans Cristiaen Vorsselmans - Jacob Adriaen Theeus, ook voor Peeter Arnout van Ostaeijen - Cornelis van Elsacker, ook voor zijn zuster Margriet van Elsacker - Joos Jan Lenaerts voor zijn moeder Adriaentien Pauwels; transporteerden aan Heijndrick Geert van der Buijten erven in "huffeler heijlaer"

Personen:

| 154-0015 |

Schepenregister 154, f° 6 v° 07.04.1655

Heijndrick Cornelis Philips is schuldig aan Jan Jacob Verbaten, Wernhout (Zundert), de som van 50 gld ter zake van geleende penningen

Personen:

| 154-0016 |

Schepenregister 154, f° 6 v°, In marge 01.01.1663

Cornelis Antonis Sebrecht Meijers voor zijn huisvrouw en voor Arnout Cornelis Lenaerts, voor Joris Wouter Vervoort en voor Jan Cornelis Jacobs, erfgenamen van Jan Jacob Verbaten, gekweten door Heijndrick Cornelis Philips

Personen:

| 154-0017 |

Schepenregister 154, f° 7 r° 07.04.1655

Peeter Arnout van Ostaeijen, Halsteren, verkocht aan Jan Aert van Tijchelt een gewezen stede in Sneppel aan de "rijt"

Personen:

| 154-0018 |

Schepenregister 154, f° 7 v° 07.04.1655

Andries Laureijs Wouter Rombouts, Halsteren, transporteerde aan Steven Laureijs Wouter Rombouts een hooimade in Blaakt, verkregen deels van Peeter Jan Engelen en deels van Cornelis Cristiaen Raets, en welke hooimade vs Steven nog in belening heeft gehad van comparant

Personen:

| 154-0019 |

Schepenregister 154, f° 7 v°, In marge 02.09.1669

Jacob Kenis als koper van de hooimade heeft belening afgelost aan Steven Laureijs Rombouts

Personen:

| 154-0020 |

Schepenregister 154, f° 9 r° 08.04.1655

Jan Jan de Crom is schuldig aan Cornelis Jan de Crom als momboor met Jacob Claessen als toeziener van het weeskind +Willem Jan de Crom de som van 129 gld 2 st gemerkt het transport dat hij had van Neeltien Jacob Claessen x +Willem Jan de Crom xx Augustijn van Loon bij contract van afscheid op 20.4.1651

Personen:

| 154-0021 |

Schepenregister 154, f° 10 r° 08.04.1655

Jan Jan de Crom is schuldig aan Cornelis Jan de Crom als momboor met Jacob Claessen als toeziener van het weeskind +Willem Jan de Crom de som van 62 gld 10 st ter zake van erfpenningen bij + Neeltien Jacob Claessen

Personen:

| 154-0022 |

Schepenregister 154, f° 10 r°, In marge 12.05.1661

Cornelis de Crom als momboor van het weeskind +Willem de Crom afgekweten door Jacob Kenis als koper van het pand de "wippenberch" mits het transport van een obligatie op Huijbrecht Jan Huijben

Personen:

| 154-0023 |

Schepenregister 154, f° 10 v° 08.04.1655

Cornelis Jan de Crom is schuldig aan het weeskind +Willem Jan de Crom de som van 83 gld 12 st uit het sterfhuis van diens grootvader Jan Heijndricx de Crom en nog 63 gld uit het sterfhuis van diens moeder Neeltien Jacob Claessen

Personen:

| 154-0024 |

Schepenregister 154, f° 11 v° 08.04.1655

Jan van Ham en Cornelis Broomans verkochten aan mr Robrecht van Loon, advocaat in Antwerpen, een rente van 18 Kgld 15 st op erven in "straelien" en op de "haverweijde" in Terbeek

Personen:

| 154-0025 |

Schepenregister 154, f° 12 v° 08.04.1655

Peeter Joerdaens Andriessen, minderjarig, met zijn momboor Peeter van Elsacker en zijn toeziener Frans Vorsselmans, verkocht aan Adriaen Luijcx x Margriet Frans Imbrechts land bij de "solheuvel"

Personen:

| 154-0026 |

Schepenregister 154, f° 13 r° 17.04.1655

Antonis Jan Nouts verkocht aan de priorin van St Margrietendael in Antwerpen een rente van 12 Kgld 10 st op een weide achter klein Neerven

Personen:

| 154-0027 |

Schepenregister 154, f° 14 r° 20.04.1655

Maeijken Quirijnssen x +Dilis Jan van Gastel xx Willem Janssen - Jan Dilis Jan van Gastel van het 1ste bed, moeder was +Elisabeth Peeters - Heijndrick Jan van Gastel als momboor met Jacob Quirijnssen als toeziener van de drie onbejaarde weeskinderen +Dilis van Gastel x Maeijken Quirijnssen; akkoord over sterfhuis

Personen:

| 154-0028 |

Schepenregister 154, f° 15 r° 20.04.1655

certificatie (passeerbrief) voor Cornelis Stevens, jongman, geboren in Loenhout, kleermaker, die elders de kost wil gaan verdienen

Personen:

| 154-0029 |

Schepenregister 154, f° 15 v° 22.04.1655

Merck Adriaen Straetmans, 50j, getuigt op verzoek van de vrouw van Loenhout over geploegd land in zijn stede tussen de hoenderstraat en de berenstraat

Personen:

| 154-0030 |

Schepenregister 154, f° 15 v° 24.04.1655

Huijbrecht Bode als momboor van de drie nakinderen +Merck Berthelmeeussen x Maeijken Adriaenssen is schuldig aan zuster Maeijken de Bruijn, begijn in Breda, ter zake van geleende penningen, de som van 150 gld

Personen:

| 154-0031 |

Schepenregister 154, f° 16 v° 04.05.1655

Jan Cornelis Neeffs verkocht aan Marijnis Janssen x Heijltien Cornelis Neeffs een dries in Popendonk in de stede gekomen van hun ouders

Personen:

| 154-0032 |

Schepenregister 154, f° 17 r° 04.05.1655

Huijbrecht Cornelis Neeffs is schuldig aan Maeijken Cornelissen, jonge dochter, dienstbode bij Cornelis Broomans, de som van 100 gld ter zake van geleende penningen

Personen:

| 154-0033 |

Schepenregister 154, f° 17 r°, In marge 12.07.1660

Maeijken Cornelissen x Adriaen Joos Huijbrechts gekweten door Huijbrecht Cornelis Neeffs

Personen:

| 154-0034 |

Schepenregister 154, f° 17 v° 04.05.1655

Huijbrecht Cornelis Neeffs en Peeter Cornelis Neeffs mangelen erve om erve, hooimade in het "schoubos" en land de "strepe" in Popendonk

Personen:

| 154-0035 |

Schepenregister 154, f° 18 r° 04.05.1655

Cornelis Jacob Crock verkocht aan Huijbrecht Cornelis Neeffs een weide in Popendonk

Personen:

| 154-0036 |

Schepenregister 154, f° 19 r° 04.05.1655

Cornelis Jan de Crom verkocht aan Jan Jan de Crom als de koop gecalengierd hebbende van Dionijs Jan Smit een perceel in "huffeler heijlaer"

Personen:

| 154-0037 |

Schepenregister 154, f° 19 r° 14.05.1655

Cornelis Wachmans, Brecht, gemachtigd van Adriaen Jan Wouter Wils (procuratie Brecht 10.04.1655), bekent dat deze schuldig is aan Jacob Jan Heijndrick Pellens een rente van 13 gld 6 st 1 oort op een heiveld in Loenhout

Personen:

| 154-0038 |

Schepenregister 154, f° 20 v° 31.05.1655

Heijndrick Jan de Crom verkocht aan Dilis Jan de Crom die de koop overgenomen had van Jan van Ham een weide in de "winckels"

Personen:

| 154-0039 |

Schepenregister 154, f° 21 r° 31.05.1655

Heijndrick Jan de Crom verkocht aan Frans Geert van der Buijten erven in de "vlaesthoeck"

Personen:

| 154-0040 |

Schepenregister 154, f° 21 v° 01.06.1655

Adriaen Nijs van Tijchelt is schuldig aan Antonis Goossens de som van 75 gld ter zake van geleende penningen

Personen:

| 154-0041 |

Schepenregister 154, f° 21 v°, In marge 08.10.1663

Antonis Goossens afgekweten door Adriaen Nijs van Tijchelt

Personen:

| 154-0042 |

Schepenregister 154, f° 22 r° s.d.

Jenneken Wouters x +Jan Jan Nijs van Tijchelt en Jacob Jan Nijs van Tijchelt, vaderlijke oom als momboor met Cristiaen Wouters, moederlijke oom als toeziener van de vier weeskinderen genaamd Jan, Maeijken, Dingne en Cornelie; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen

Personen:

| 154-0043 |

Schepenregister 154, f° 22 r° s.d., vervolg

Nota: de akte is niet voltooid en afgesloten

| 154-0044 |

Schepenregister 154, f° 24 r° 08.06.1655

certificatie voor Michiel Adriaenssen x Neeltien Antonissen aangaande hun eigendom in Loenhout, stede met huis in Neerven waarvan een deel geërfd en een deel gekocht van Willem Geertssen cum suis, kinderen van +Catelijn Antonissen en van Lisken Antonissen x Joos Deckers. Neeltien Antonissen machtigt haar man om het goed te bezwaren

Personen:

| 154-0045 |

Schepenregister 154, f° 25 r° 14.06.1655

Maeijken Adriaen Quirijnssen x Heijndrick van Passel verkocht aan Adriaen Willems x Elisabeth Adriaen Quirijnen haar derdedeel in stede en erven in de berenstraat vroeger door haar ouders gekocht van Claes Segers erfgenamen en de bijhorende percelen gekomen van Cornelis Lenaert Luijcx x Maeijken van Aecken haar grootouders

Personen:

| 154-0046 |

Schepenregister 154, f° 26 r° 14.06.1655

Adriaen Denijssens van Tijchelt, collecteur van Adriaen Cornelis Mertens, burgemeester van Loenhout, neemt tot zijn last een obligatie van 150 gld schuldig aan Jan Gijesbrecht Hoppenbrouwers, Zundert

Personen:

| 154-0047 |

Schepenregister 154, f° 26 r° Naschrift: 08.08.1660

Adriaen Cornelis Mertens ontlast Adriaen Nijs van Tijchelt, daar de betaling voldaan is

Personen:

| 154-0048 |

Schepenregister 154, f° 27 r° 17.06.1655

Claes Jan Claessen als momboor van Jan Jan Wagemaeckers is schuldig aan Jan en Cornelis Mattijs Ooms, minderjarigen, de som van 60 gld terzake geleende penningen bij secretaris van Elsacker tot aflossing van een obligatie aan de erfgenamen +Maeijken Meeus Vergroesen

Personen:

| 154-0049 |

Schepenregister 154, f° 27 r° Naschrift: 18.09.1662

secretaris van Elsacker gekweten door Jan Jan Wagemaeckers

Personen:

| 154-0050 |

Schepenregister 154, f° 28 r° 25.06.1655

certificatie voor Dionijs Jan Nijs van Tijchelt x Geertruijt Cornelissen aangaande hun eigendom in Loenhout, stede met huis in klein Neerven

Personen:

| 154-0051 |

Schepenregister 154, f° 28 v° 26.06.1655

Jan Claessen x +Adriaentien Aert Wouters Ren (die een kind genaamd Jan achterliet en in wiens kinderbed ze stierf in september 1654) en Laureijs Wouter van Gorp als momboor met Jan Lippens als toeziener van het weeskind; akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind

Personen:

| 154-0052 |

Schepenregister 154, f° 30 r° 28.06.1655

Adriaen Adriaen Michielssen is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 200 gld ter zake van geleende penningen

Personen:

| 154-0053 |

Schepenregister 154, f° 30 r°, In marge 23.11.1682

Robrecht Brocken voldaan mits het verlijden van een nieuwe obligatie door Claes Verbocht

Personen:

| 154-0054 |

Schepenregister 154, f° 31 r° 28.06.1655

Joos Jan Lenaerts is schuldig aan Jan en Cornelis Mattijs Ooms de som van 50 gld ter zake van geleende penningen

Personen:

| 154-0055 |

Schepenregister 154, f° 31 r°, In marge 11.03.1659

Jan Mattijs Ooms gekweten door Joos Jan Lenaerts

Personen:

| 154-0056 |

Schepenregister 154, f° 31 v° 30.06.1655

Tanneken Huijbrecht Eskens x Antonis Goossens en Cornelis Verboven ieder voor de helft verkochten aan Cornelis Adriaen van Aecken een hooimade in het "schoubos"

Personen:

| 154-0057 |

Schepenregister 154, f° 32 r° 30.06.1655

Peeter Cornelis Neeffs is schuldig aan Cornelis Cornelis Neeffs als momboor van de weeskinderen Adriaen Peeter Janssen x +Catelijn Adriaen Verboven de som van 100 gld ter zake van geleende penningen

Personen:

| 154-0058 |

Schepenregister 154, f° 32 r°, In marge 22.11.1661

Gabrieltien Cornelis van den Bruijnenberghe x +Cornelis Cornelis Neeffs en Adriaen Adriaenssen x Catelijn Adriaen Peeter Jans gekweten door Peeter Cornelis Neeffs

Personen:

| 154-0059 |

Schepenregister 154, f° 32 v° 30.06.1655

Marijnis Jan Govaerts x Heijltien Cornelis Neeffs zijn schuldig aan Cornelis Cornelis Neeffs als momboor van de kinderen Adriaen Peeter Janssen x +Catelijn Adriaen Verboven de som van 100 gld ter zake van geleende penningen

Personen:

| 154-0060 |

Schepenregister 154, f° 33 r° 12.07.1655

Dionijs Jan Denis Smit en Jan Jan de Crom mangelen erve om erve, erven in de "vlaesthoeck" en erven in "huffeler heijlaer"

Personen:

| 154-0061 |

Schepenregister 154, f° 33 v° 12.07.1655

Jan Baltus van Ham verkocht aan Cornelis Jan de Weert een hooimade in het "hoochbos"

Personen:

| 154-0062 |

Schepenregister 154, f° 34 r° 06.07.1655

Jan Jan de Crom verkocht aan Dilis Jan de Crom zijn deel in een schaarbos het "vogelsanckbosch"

Personen:

| 154-0063 |

Schepenregister 154, f° 34 v° 16.07.1655

Willem Dilissen, vorster, gemachtigd van Geertruijt Cornelissen x Dionijs Jan Nijs van Tijchelt (procuraties schepenen Antwerpen 01.07.1655 en notaris Jacques de Vos te Antwerpen 30.06.1655), transporteert aan sr Joos Smout, juwelier x Joanna Keijser een rente van 56 gld 5 st op stede in klein Neerven

Personen:

| 154-0064 |

Schepenregister 154, f° 36 v° 16.07.1655

certificatie voor Willem Dilissen, vorster, over zijn eigendom in Loenhout, stede met huis aan de kerk en andere erven

Personen:

| 154-0065 |

Schepenregister 154, f° 37 r° 07.06.1655

Laureijs van der Buijten, gemachtigd van juffr Sara Meijs x Lenaert van Uffels voor een vierdedeel van +Adriaen Haecx Guilliams, koopman, waarvan moeder was juffr Anna Meijs, zuster van vs Sara en van mr Jacques Herreijns, procureur in Antwerpen als gemachtigd van juffr Anna Haecx ook voor een vierdedeel van de hoeve het "hesschot" (procuratie Antwerpen 21.04.1655) in Terbeek, transporteert aan heer Abraham Meijs, priester en licentiaat in de heilige godheid, en zijn zuster juffr Maria Meijs, broer en zuster van vs Sara de helft van vs hoeve en waarvan de andere helft hun reeds toekwam.

Personen:

| 154-0066 |

Schepenregister 154, f° 41 r° 22.07.1655

schout, schepenen, gezworenen en ingezetenen van Loenhout erkennen schuldig te zijn aan sr Gaspar Antonissen, koopman, Antwerpen, de som van 900 gld terzake van geleend geld ten behoeve van het dorp van Loenhout, onderschreven Joan Mercellij, Jan Cornelis Goris, Mattijs Vorsselmans, Jan Heuvelmans, Adriaen Cornelis Mertens, Cornelis van Elsacker, Antonis Guilliams, Peeter van der Buijten, Peeter Jan Ooms, Jan van Ham, Heijndrick Geert van der Buijten, Jan van Ostaeijen, Adriaen Jan Huijben, Antonis van Aecken, Cornelis Cornelis Aerts, Thomas Bruls, Joris Adriaen Koeck, Cornelis Broomans, Geert Peter van de Cloot, Jan van Dael, Peter Aert van Tijchelt, Jacob Kenis, Huijbrecht Cornelis Verboven, Adriaen Heijndricx van der Buijten, Jan Mattijs Goossens, Peeter Matteus Arnouts, Cornelis Jan Arnouts, Jacob Adriaen Theeus, Joos Jan Lenaerts, Frans Kersten Vorsselmans, M van Elsacker, Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen, Jacob Jan Nijs van Tijchelt, Cornelis Goosssens, Adriaen Sijmon Kesselmans, Adriaen Mattijssen Weirts, Wouter Anthonis Rombouts

Personen:

| 154-0067 |

Schepenregister 154, f° 42 v° 05.08.1655

Neeltien Jan van Bavel x +Cornelis Adriaen Vermeiren en Peeter Adriaen Vermeiren als momboor van hun weeskinderen zijn schuldig aan Cornelis Cristiaenssen, Zundert, de som van 200 gld ter zake van in januari 1655 geleende penningen

Personen:

| 154-0068 |

Schepenregister 154, f° 42 v°, In marge 18.03.1659

Cornelis Cristiaenssen gekweten door Jan Aert van Tijchelt x Neeltien Jan van Bavel

Personen:

| 154-0069 |

Schepenregister 154, f° 43 r° 07.08.1655

juffr Catharina Perez de Barron, gemachtigd van haar broer heer Martin Perez de Barron, kanunnik van de st Jans kerk in Luik (procuratie notaris Antonie du Pieters, Antwerpen, 24.10.1654), geeft volmacht aan heer Joan Baptist Perez de Barron en heer Georgio Goddart, griffier van Lokeren en Dacknam, om Jacques van Geertsom, Temse, tot betaling van zijn schulden te dwingen

Personen:

| 154-0070 |

Schepenregister 154, f° 44 r° 18.08.1655

procuratie voor Peeter Gabrielssen, Princenhage, geboren in Loenhout

Personen:

| 154-0071 |

Schepenregister 154, f° 44 v° 23.08.1655

Jan van Aempstel en Jan van Aerde, beiden Brecht, verkochten aan Cornelia mr Jan Hegge x Cornelis Willem Huijbs een beemd in de "boeckheester" in "marumhoeck"

Personen:

| 154-0072 |

Schepenregister 154, f° 45 r° 26.08.1655

Cornelis Adriaen van Aecken x Catelijn Jan Nijs van Tijchelt zijn schuldig aan Cornelis Jan Kerstens, Zundert, de som van 150 gld terzake van geleende penningen

Personen:

| 154-0073 |

Schepenregister 154, f° 45 r°, In marge 14.02.1667

Cornelis Jan Kerstens afgekweten door Cornelis van Aecken en zijn huisvrouw

Personen:

| 154-0074 |

Schepenregister 154, f° 45 v° 01.09.1655

Willem Adriaen van Ostaeijen transporteerde aan Adriaen Jan Huijben een obligatie van 250 gld die Dionijs Cornelis Adriaen Diels aan hem schuldig is (02.06.1648)

Personen:

| 154-0075 |

Schepenregister 154, f° 46 r° 06.09.1655

Huijbrecht Heijndricx Wagemaecker x Elisabeth Peeter van Aerde verkochten aan zuster Anneken Peeter van Aerde, begijn in Hoogstraten, een rente van 37 gld 10 st op een stede in Popendonk

Personen:

| 154-0076 |

Schepenregister 154, f° 47 r° 09.09.1655

certificatie voor Cornelis Broomans, landbouwer, voert wekelijks boter, hoenderen, kalveren, varkens e.a. naar de markt in Antwerpen

Personen:

| 154-0077 |

Schepenregister 154, f° 47 r° 09.09.1655, vervolg

idem voor Peeter Wouter Ren

Personen:

| 154-0078 |

Schepenregister 154, f° 47 v° 14.09.1655

Willem Dilissen, vorster, is schuldig aan Ijken Joos Verboven x +Antonis Peeters de som van 150 gld terzake van geleende penningen

Personen:

| 154-0079 |

Schepenregister 154, f° 48 r° 15.09.1655

Cornelis Jan Wagemaeckers is schuldig aan de twee voorkinderen Adriaen Cornelis Mertens x +Tanneken Cornelis Arnout Wagemaeckers de som van 19 gld 14 st

Personen:

| 154-0080 |

Schepenregister 154, f° 48 r°, In marge 20.06.1663

Peeter Geert van de Cloot x +Neeltien Adriaen Cornelis Mertens afgekweten door Cornelis Jan Arnouts

Personen:

| 154-0081 |

Schepenregister 154, f° 48 v° 15.09.1655

Cornelis Jan Wagemaeckers is schuldig aan Staes Diercx de som van 32 gld bij afdragen van Aert Jan Nops x Maeijken Peeter Cornelis Arnouts

Personen:

| 154-0082 |

Schepenregister 154, f° 48 v°, In marge 17.06.1692

Adriaen Peeter Vermeren x Jacobmijntien Anthonis Guilliams en Cornelis Aert van Tijchelt als momboor van de kinderen +Ijda Anthonis Guilliams afgekweten door Cornelis Jan Arnouts

Personen:

| 154-0083 |

Schepenregister 154, f° 49 r° 15.09.1655

Claes Jan Claessen als momboor van Jan Jan Wagemaeckers is schuldig aan Staes Diercx de som van 61 gld 11 st 2,5 oort bij assignatie van Aert Jan Nops x Maeijken Peeter Cornelis Arnouts, en dit ivm gemaakte schuld door Jan Cornelis Arnouts, vader van vs Jan Jan Wagemaeclers (cfr sterfhuis 17.06.1641 en erfdeling 28.03.1651)

Personen:

| 154-0084 |

Schepenregister 154, f° 50 r° s.d.

Jan Jan Lippens, meerderjarig en Goris Jan Lippens, minderjarig, met Gabriel Gorissen, zonen van +Adriaentien Goris Gabriels; S/D moederlijke goederen, land in de perstraat, weide aan het molenbos e.a.

Personen:

| 154-0085 |

Schepenregister 154, f° 51 v° 07.10.1655

certificatie voor Joos Jan Lenaerts, Jan van Ham en Cornelis Jan Wever aangaande hun eigendom in Loenhout, land in Sneppel, erven in "huffeler heijlaer" e.a.

Personen:

| 154-0086 |

Schepenregister 154, f° 52 v° 12.10.1655

juffr Catharina Leonora Perez de Barron en juffr Catharina en Louisa de Perez, erfgenamen van +vrouw Iasabella Perez de Barron x +heer Balthasar Andrea verklaren al het mogelijke gedaan te hebben om de notities te vinden betreffende de betalingen van de lijfrenten aan vs Isabella Perez overgemaakt bij testament van +heer Jeronimo Andrea

| 154-0087 |

Schepenregister 154, f° 53 r° 13.10.1655

Cornelia Jan Huijbrecht Bode x +Michiel Joerdaens xx Frans Geert van der Buijten transporteerde aan haar dochter Margriet Michiel Joerdaens een hofstede in Donk

Personen:

| 154-0088 |

Schepenregister 154, f° 54 v° 20.10.1655

Joos Jan Lenaerts x Anneken Cristiaen Raets - Jan van Ham x Antonetta van den Nieuwenhuijse - Cornelis Jan Wever x Maeijken Wouters; verkochten aan mr Robrecht van Loon, Antwerpen, een rente van 37 gld 10 st op land in Sneppel en op andere erven

Personen:

| 154-0089 |

Schepenregister 154, f° 54 v°, In marge 14.11.1679

afgekweten aan de erfgenamen Robrecht Adriaen van Loon de som van 200 gld in mindering van de kapitale som van 600 gld, deze 200 gld gekomen uit het sterfhuis Cornelis Jan Wever

Personen:

| 154-0090 |

Schepenregister 154, f° 56 r° 27.10.1655

Cornelis Jan de Crom x Margriet Jan Aertssen getuigen op verzoek van Michiel van Elsacker dat Geert Peeter van der Buijten x +Maeijken Empsen enige tijd voor haar dood hen last hebben gegeven om van Michiel van Elsacker de som van 100 gld in mindering van een grotere som die aan vs Maeijken toekwam van het sterfhuis +Jan Heijndricx de Crom

Personen:

| 154-0091 |

Schepenregister 154, f° 56 v° 30.10.1655

Jan Jan de Crom transporteerde aan Cornelis Cornelis Goris Aerts de som van 120 gld in mindering van de som die Cornelis Jan Wever aan comparant schuldig is betreffende de koop van erven in de "waesthoeck"

Personen:

| 154-0092 |

Schepenregister 154, f° 57 r° 14.11.1655

Jan Jan de Crom verkocht aan Cornelis Jan Wever erven in de "waesthoeck"

Personen:

| 154-0093 |

Schepenregister 154, f° 57 v° 03.12.1655

Margriet Michiel van Elsacker x Heijndrick Geert van der Buijten en Elisabeth Michiel van Elsacker x +Jan Vorsselmans, erfgenamen van +Michiel Peeter van Tijchelt, zoon van +Marie Michiel van Elsacker, jongman, hebben op 03.06.1654 openbaar verkocht, samen met hun mede-erfgename Magdaleen Michiel van Elsacker x Antonis Stoffel van Aerde, en aan deze als hoogste bieder, een weide in Neerven

Personen:

| 154-0094 |

Schepenregister 154, f° 58 r° 03.12.1655

Antonis Stoffel van Aerde x Magdaleen Michiel van Elsacker verkochten aan Heijndrick Jan van Gastel een weide in Neerven

Personen:

| 154-0095 |

Schepenregister 154, f° 58 r° 06.12.1655

Janneken van Heester x +Michiel Lieckens, gewezen ruiter getuigt op verzoek van Herman Meeussen van Asch, alias Poets, dat haar +man aan vs van Asch schuldig was inzake de koop van een paard in het jaar 1651 nog de som van 36 gld

| 154-0096 |

Schepenregister 154, f° 59 r° 14.12.1655

Jan Rombouts is schuldig aan Aert Heijndrick Moons de som van 250 gld terzake van geleende penningen

Personen:

| 154-0097 |

Schepenregister 154, f° 59 r°, In marge 04.01.1696

Christina van der Buijten x +Joan Bode afgekweten door de weduwe +Wouter Jan Rombouts

Personen:

| 154-0098 |

Schepenregister 154, f° 59 v° 20.12.1655

Antonis Adriaen Bertelmeeussen stelt als pand voor een obligatie door hem verleden op 08.02.1650 aan de heer drossaard de Beer ten behoeve van diens dochter juffr Catherine de Beer zijn stede in Herseling

Personen:

| 154-0099 |

Schepenregister 154, f° 60 r° 20.12.1655

Willem Adriaen Bertelmeeussen is schuldig aan Antonis Adriaen Bertelmeeussen en stelt zijn stede in Sneppel tot pand

Personen:

| 154-0100 |

Schepenregister 154, f° 60 v° 03.01.1656

Adriaen Heijndricx van der Buijten is schuldig aan Jan Cornelis Centen als momboor als momboor met Cornelis Jacob Crock als toeziener van de twee weeskinderen +Jan Centen x Maeijken Jacob Crock de som van 113 gld terzake van geleende penningen

Personen:

| 154-0101 |

Schepenregister 154, f° 60 v°, In marge 27.03.1662

Jan Centen als momboor en Cornelis Crock als toeziener verklaren dat Adrien Heijndricx van der Buijten de schuld heeft voldaan, te weten de helft aan +Heijndrick Jan van Aldenbrugge x Neeltien Jan Centen en de andere helft aan Naentien Jan Centen

Personen:

| 154-0102 |

Schepenregister 154, f° 61 r° 02.01.1656

Cristiaen Jan van Ostaeijen machtigt zijn broer Adriaen Jan van Ostaeijen terzake de rekening die Mattijs Vorsselmans moet voeren over het bewind dat hij als momboor gevoerd heeft over comparant en zijn broer en hun zusters

Personen:

| 154-0103 |

Schepenregister 154, f° 61 r° 12.01.1656

Arnout Antonis van Aecken is schuldig aan Melchiot Laureijs Rombouts als momboor van de kinderen Steven Laureijs Rombouts x +Jenneken Reijns de som van 200 gld verleden op 23.11.1646 door Wouter Jan Wouters en die +Jan Jan Nijs van Tijchelt tot last genomen had

Personen:

| 154-0104 |

Schepenregister 154, f° 61 r°, In marge 09.04.1660

Melchior Laureijs Rombouts afgekweten door Antonis van Aecken als momboor van de kinderen Arnout van Aecken

Personen:

| 154-0105 |

Schepenregister 154, f° 61 v° 12.01.1656

Catelijn Wouters x Govaert Joerdaens verkocht aan Arnout Antonis van Aaecken een stede met huis bij de kerk

Personen:

| 154-0106 |

Schepenregister 154, f° 62 v° 01.1656

het dorp van Loenhout is schuldig aan mr Robrecht van Loon, Antwerpen, de som van 600 gld terzake van geleend geld, onderschreven door Joan Marcellij, Gabriel Goris Gabriels, Adriaen Cornelis Mertens, Antonis Ghilliams, Jan Heuvelmans, Mattijs Goossens, Geert van den Cloot, Adriaen Heijndricx van der Buijten, Adriaen Jan Huijben, Cornelis van Elsacker, Peeter Matteussen, Cornelis Jan Arnouts, Antonis Goossens, Huijbrecht Cornelis Verboven, Huijbrecht Heijndricx, Mattijs Vorsselmans, Goris Gabriels, Frans Kersten Vorsselmans, Peeter Adriaen Vermeeren, Jan Mattijs Goossens, Peeter Melssens, Adriaen Peeter Jans, Jan Huijben, Peeter van Elsacker, Aert Peeter Aerts van Tijchelt, Jacob Adriaen Theeus, Cornelis Aert Nops, Stoffel Denis, Antonis van Aecken, Huijbrecht Jan Huijben, Cristiaen Peeter Joris, Jan van Ham, Jan Peeter Mertens

Personen:

| 154-0107 |

Schepenregister 154, f° 62 v° 01.1656, vervolg

Naschrift: 22.03.1683 afgelost op 22.03.1683 aan heer advocaat (Laureijs) Reijns x juffr Anna van Loon

Personen:

| 154-0108 |

Schepenregister 154, f° 63 v° 02.02.1656

resolutie van het dorp ivm schadeloosstelling van militaire lasten

| 154-0109 |

Schepenregister 154, f° 63 v° 02.02.1656, vervolg

de akte is ondertekend door de navolgende ingezetenen: Joan Marcelli, Gabriel Goris Gabriels, Mattijs Goosens, Antonis Ghilliams, Jan Heuvelmans, Cornelis van Elsacker, Peeter Joordaens, Adriaen Vermeeren, Jan Rombouts, Peeter Jan Ooms, Huijbrecht Bode, Cornelis van Ostaeijen, Mattijs Vorsselmans, Frans Kersten Vorsselmans, Anthonis Goossens, Joris Koecken, Goris Ghabreels,, Cornelis Broomans, Adriaen Heijndrick van der Buijten, Peeter Vermeeren, Jan Aertsen, Cornelis Cornelis Aerts, Cornelis Jan Aernouts, Hendrick Hendickx, Jan van Dommelen, Adriaen Jan Huijben, Huijbrecht Cornelis Verboven, Jan Mattijs Goosens, Adriaen Nijs van Tijchelt, Aert Antonis Aerts (handmerk), Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen (handmerk), G(eert) van der Buijten, Cornelis van Aerde, Adriaen Peeter Jans (handmerk), Stoffel Denis (handmerk), Jan Jan Lenaerts, Dielis de Crom, Cornelis Cornelis Goossens (handmerk), Peeter van der Buijten, Cristiaen Wouters, Adriaen Arnout van Ostaeijen (handmerk), Jan van Dael, Thomas Bruls, Jan van Ham, Dionijs Jan Denis (handmerk), Antonis van Aken, L(aureijs) van der Buijten, Jacob Kenis, Cornelis Cornelis…, Jan Cornelis Goris, Cornelis Kerstiaen Raets, Henrick Geert van der Buijten, Gerit van den Cloot, Cornelis de Crom, Adriaen Luijcx, Jan Peeter Rombouts, Hendrick Jansen, Jacob Adriaen Teeus, Aert Jan Neeffs (handmerk), Adriaen Sijmon Kesselmans (handmerk), Cornelis Aert Nops (handmerk), Antonis van Gestel, Huijbrecht Hendricks, Adriaen Vaken?, Adriaen Cornelis Merttens, Arnout Mattijsen Ooms, Jan van Ostaeijen, Jacob Jan Nijs (handmerk), Huijbrecht Jan Francken (handmerk), Adriaen Philipssen, Jan Lippens, Peeter Peeter Joris (handmerk), Adriaen Willemssen (handmerk), Claes Cornelis Lenaerts (handmerk), Claes Jan Claessen (handmerk), Jan Wouter Rombo(ut)s, Melsen Meeusen, …, Peeter Denijs, Jacop Peeters, Adriaen van de Mierop, Peeter Denis, Aert Meeussen (handmerk), Peeter Melssens (handmerk), Jan Adriaen Aernout van Ostaeijen, Joos Vermeeren, Cornelis de Backer (handmerk), Aert Peeter van Tijcghelt, Jan Centen (handmerk), Jan Crock (handmerk), Jan Cornelissen, Jan Wiercx (handmerk), Jan Jan Huijben (handmerk), Jacob de Backer (handmerk), Willem Adriaen Bertelmeeussen (handmerk), Aernout van Aecken, Bastiaen Vorsselmans, Peeter Mattheussen, Cornelis Cornelis de Backer (handmerk), Bastiaen de Backer (handmerk), Huijbrecht Jan Huijben (handmerk), Meus Adriaenssen, Huijbrecht Neeffs, Cristiaen Peeter Joris (handmerk), Jan Heijndricx (handmerk), Bastiaen Crock (handmerk), Antonis Adriaensen (handmerk), Jan Peeter van Ham (handmerk), Niclaes Cornelissen, Jan Lenaerts (handmerk), Cornelis Crock (handmerk), Jan Neefs, Heijndrick Cornelis Philips (handmerk), Adriaen Claes Segers (handmerk), Jan Wouters, Jan Cornelis Jacobs (handmerk), Pauwels Diercx (handmerk), Hendrick Janssen, Adriaen Mattijs Werts (handmerk), Jan Gabreels, Matijs Clasen, Peeter Cornelis Neffs, Fransoos van der Buijten, Jan Cornelis Mertens (handmerk), Peeter Aertssen van Tijgel, Antonis Quirijns (handmerk), Joris Jan Naes (handmerk), Michiel Adriaenssen, Merten Sijmon de Leeuw (handmerk), Geert Frans van der Buijten, Cornelis Claes Segers (handmerk), Cornelis Jan Wever (handmerk), Willem Jan Cornelis Goris, Cornelis Stevens, Michiel Peeter van Breda, Willem Dielissen, Willem Raets, Melsen Luijcx

Personen:

| 154-0110 |

Schepenregister 154, f° 65 r° 12.02.1656

het dorp is schuldig aan sr Joan van Horen, koopman, Bergen op Zoom, de som van 2.000 gld terzake van geleende penningen ten behoeve van het dorp

| 154-0111 |

Schepenregister 154, f° 65 r°, In marge 29.03.1662

sr Joan van Horen afgekweten

| 154-0112 |

Schepenregister 154, f° 66 r° 24.02.1656

Adriaen Stevens, ruiter, gelegen in Loenhout, door zijn momboor Melchior Laureijs Rombouts aangeteld de som van 102 gld inzake rekening van zijn moeder

Personen:

| 154-0113 |

Schepenregister 154, f° 66 r° 24.02.1656

het dorp is schuldig aan Philips Adriaen Boenders, Bergen op Zoom, de som van 2.000 gld terzake van geleende penningen ten behoven van het dorp

| 154-0114 |

Schepenregister 154, f° 66 r°, In marge 03.02.1666

Peeter Jan van den Bosch, actie hebbende bij contract van afscheid tegen het kind van Maeijken Cristiaen Peeters voor twee derden en Gabriel Peeters als momboor van het weeskind Sijecken Cristiaen Peeters; als erfgenamen van Jenneken Peeters x +Philip Boenders verklaren dat de obligatie afgekweten werd

| 154-0115 |

Schepenregister 154, f° 67 v° 28.02.1656

Jan Aert van Tijchelt is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts bij assignatie van Peeter Arnout van Ostaijen de som van 200 gld

Personen:

| 154-0116 |

Schepenregister 154, f° 68 r° 28.02.1656

Cornelis Aert van Tijchelt, Wuustwezel, is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 100 gld

Personen:

| 154-0117 |

Schepenregister 154, f° 68 v° 28.02.1656

certificatie voor Peeter van Elsacker, Laureijs van der Buijten, Cornelis van Ostaeijen en Jan van Dael betreffende hun eigendommen in Loenhout

Personen:

| 154-0118 |

Schepenregister 154, f° 69 v° 21.03.1656

Jan van Ham, gemachtigd van Peeter van Elsacker, Laureijs van der Buijten, Cornelis van Ostaeijen en Jan van Dael (procuratie Antwerpen 04.03.1656), bekent een schuld van 2.000 gld aan mr Philips van Valckenissen, 1ste secretaris van Antwerpen, terzake van geleend geld, waarvoor betrokken hun eigendom in pand stellen (cfr vorige akte)

Personen:

| 154-0119 |

Schepenregister 154, f° 71 v° 21.03.1656

certificatie voor Huijbrecht Verboven, Geert van de Cloot en Antonis van Aecken over hun eigendommen in Loenhout

Personen:

| 154-0120 |

Schepenregister 154, f° 72 v° 21.03.1656

certificatie dat Peeter de Gruijter en zijn vrouw over geen goederen of levensmiddelen beschikken

| 154-0121 |

Schepenregister 154, f° 73 r° 21.03.1656

Quirijn Willems heeft zijn knecht met paard en kar de genaamde Peeter de Gruijter naar Bouwel laten voeren, waarbij zijn paard door de H Geestmeesters van Bouwel in Grobbendonk of Guben? zou afgenomen zijn, waarbij hij mr Sas, secretaris van Zandhoven, machtigt om hem terzake te vertegenwoordigen

Personen:

| 154-0122 |

Schepenregister 154, f° 73 v° 25.03.1656

het dorp van Loenhout is schuldig aan sr Augustijn Noijdens, Bergen op Zoom, de som van 2.000 gld terzake van geleende penningen

| 154-0123 |

Schepenregister 154, f° 74 v° 01.04.1656

Jan Baltus van Ham is schuldig aan de weduwe en kinderen +Antonis Sebrecht Meijers, Wernhout, Zundert, de som van 200 gld terzake van geleend geld

Personen:

| 154-0124 |

Schepenregister 154, f° 74 v°, In marge 06.03.1660

Cornelis Antonis Sebrecht Meijers aan wie de obligtraie toekwam bij deling en bij transport van Adriaen Antonis Sebrecht Meijers afgekweten door de weduwe +Jan van Ham

Personen:

| 154-0125 |

Schepenregister 154, f° 75 r° 08.04.1656

Laureijs van der Buijten, gemachtigd van Huijbrecht Verboven, Geert van de Cloot en Antonis van Aecken (procuratie Antwerpen 22.03.1656), bekent een schuld aan mr Philips van Valckenissen, secretaris en mr Jan Baptist Zeghers, griffier, elk van 1.000 gld

Personen:

| 154-0126 |

Schepenregister 154, f° 77 v° 15.04.1656

Dilis Jan de Crom en zijn knecht Antonis Cornelis van Aerde getuigen ten verzoeke van jonker Franchois van Laecke, luitenant, over inbraak en diefstal van twee paarden. Getuigen eveneens Michiel van Elsacker, Jan Huijben, Quirijn Willems, Dingne Adriaen Bertelmeeussen x Jan Peeter van Ham

Personen:

| 154-0127 |

Schepenregister 154, f° 78 v° 24.04.1656

het dorp van Loenhout is schuldig aan sr Smout, Roosendaal, de som van … (niet ingevuld) terzake geleende penningen

| 154-0128 |

Schepenregister 154, f° 79 v°

idem

| 154-0129 |

Schepenregister 154, f° 80 v° 29.04.1656

certificatie voor Laureijs van der Buijten, jongman, die zich bezighoudt met peperkoek bakken en was maken, dit ook zeker 6 jaar in Antwerpen gedaan heeft, en nu elders zijn kost wil gaan verdienen

Personen:

| 154-0130 |

Schepenregister 154, f° 80 v° 02.05.1656

Neeltien Gabriels van den Bleke x Jacob van Ostaeijen - Catelijn Gabriel van den Bleke x Jacob Claessens - Gabriel Jan Gabriel van den Bleke - Geert Frans van der Buijten - Neeltien Frans van der Buijten x Peeter Cornelissen, de twee laatsten kinderen van +Maeijken Gabriel van den Bleke; kinderen en kleinkinderen van het eerste bed van Neeltien mr Jan Hegge - Adriaentien Adriaen van Ostaeijen x Cornelis Aerts - Cornelis van Elsacker als plaatsvervangend momboor van Jacob van Ostaeijen met Adriaen Peeter Laureijssen als toeziener van de weeskinderen +Willem Adriaen van Ostaeijen, kinderen en kleinkinderen van het tweede bed; S/D erfelijke goederen, mede volgens contract gepasseerd voor schepenen in Wuustwezel op 05.04.1655. Betreft o.m. hofstede "lisken luijcx" in klein Neerven en andere erven

Personen:

| 154-0131 |

Schepenregister 154, f° 80 v° 02.05.1656, vervolg

Nota: op dat ogenblik is Cornelia mr Jan Hegge nog niet overleden (+26.08.1656)

| 154-0132 |

Schepenregister 154, f° 84 v° 02.05.1656

Geert Frans van der Buijten x Margriet Michiel Joerdaens zijn schuldig aan Eustaes Diercx de som van 100 gld bij assignatie van Aert Jan Nops

Personen:

| 154-0133 |

Schepenregister 154, f° 84 v°, In marge 28.03.1662

Staes Diercx afgekweten door Geert Frans van der Buijten

Personen:

| 154-0134 |

Schepenregister 154, f° 86 r° 04.05.1656

Bernaert Jan van Schermbeke x Alijt Bertens transporteert aan Mattijs Goossens een obligatie van 117 Rgld als +Adriaen Straetmans x Elisabeth op 25.02.1637 verleden aan Jan Cornelis Goris als momboor van de weeskinderen Bertel Cornelissen x +Barbara Willem Goris Aerts waarvan alleen de huisvrouw van comparant is overgebleven

Personen:

| 154-0135 |

Schepenregister 154, f° 86 r° 04.05.1656

Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen is schuldig aan Bernaert Jan van Schermbeke x Alijt Bertens de som van 117 gld bij onderwijzen van Mattijs Goossens die de som schuldig was (cfr vorige akte)

Personen:

| 154-0136 |

Schepenregister 154, f° 86 r°, In marge 14.10.1660

Bernaert Jan van Schermbeke gekweten door het sterfhuis van Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen

Personen:

| 154-0137 |

Schepenregister 154, f° 87 r° 04.05.1656

certificatie voor Joos Jan Lenaerts - Margiet Jan Lenaerts x Heijndrick Adriaenssen - Maeijken Adriaenssen x Meeus Adriaenssen - Cornelis Aert Nops en Aert Jan Nops - Frans Vorsselmans - Dingne Empsen x Jan Rombouts - Jacob Jan Nijs x Catelijn Peeters - Lenaert Wiercx; betreffende hun eigendommen

Personen:

| 154-0138 |

Schepenregister 154, f° 89 v°

idem voor dezelfden

| 154-0139 |

Schepenregister 154, f° 91 v° 15.05.1656

certificatie voor Peeter van Elsacker en Anna Joerdaens x +Michiel van Elsacker over hun eigendommen

Personen:

| 154-0140 |

Schepenregister 154, f° 93 v° 15.05.1656

schepenen garanderen schadeloos te houden de borgen die zullen gesteld worden door sr Joan Marcelli, schout, en mr Laureijs van der Buijten, gemachtigd van Joos Jan Lenaerts cum suis (cfr f° 86 r°)

Personen:

| 154-0141 |

Schepenregister 154, f° 93 v° 18.05.1656

Michiel van Elsacker, gemachtigd van sr Joan Marcelli en mr Laureijs van der Buijten, ook gemachtigd (schepenbrief Antwerpen 17.05.1656), bekent een schuld van een rente van 312 gld 10 st aan heer Henrick van Ijewerven

Personen:

| 154-0142 |

Schepenregister 154, f° 98 r° 22.05.1656

Michiel van Elsacker, gemachtigd van heer Henrick van Eijewerven gesubsitueerd erfgenaam van heer +Bernard van Eijewerven, heer van Walborch (procuratie Antwerpen), vernieuwt voor schepenen de schepenbrief van Antwerpen, met betrekking tot de schulden die het dorp van Loenhout had opgenomen

Personen:

| 154-0143 |

Schepenregister 154, f° 99 r° 22.05.1656

akte inzake ontlasting van de personen die zich borg hebben gesteld voor het dorp van Loenhout, cfr vorige akte

| 154-0144 |

Schepenregister 154, f° 100 r° 23.05.1656

inzake geschil tussen Marie Cornelis Ooms x +Jan Jan van Dael en diens broers en zusters ivm de scheiding van het sterfhuis van Jan Jan van Dael compareren vs weduwe - Jan, Peeter en Willem van Dael - Neeltien van Dael x Gabriel Goossens - Jenneken van Dael x Jan Cornelis Ooms - Lisken van Dael xPeeter Jan op Hillo - Jan Jan van Wesel x Magdaleen Jan van Dael; sluiten akkoord over vermeld sterfhuis

Personen:

| 154-0145 |

Schepenregister 154, f° 101 r° 27.05.1656

vertificatie voor jonker Franchois van Laken, luitenant die uit Loenhout vertrekt en 3 soldaten achterlaat, te weten Jan Guviou, Octave L… en Jacob Jan Gijben

| 154-0146 |

Schepenregister 154, f° 101 r° 07.06.1656

Marijnis Janssen x Heijltien Cornelis Jan Neven verkochten aan Cornelis Jacob Crock een schuur in Popendonk, gekomen bij koop van Jan Cornelis Neeffs en Catelijn Cornelis Neeffs, erven het "rauvelt" en andere

Personen:

| 154-0147 |

Schepenregister 154, f° 102 r° 15.07.1656

Neeltien Janssen x +Antonis Aertssen en Jan Aertssen als momboor van hun weeskinderen; akkoord over het sterfhuis

Personen:

| 154-0148 |

Schepenregister 154, f° 103 r° 10.08.1656

Heijndrick Cornelis Philips, ook voor zijn broer en zuster, is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 268 gld terzake geleende penningen

Personen:

| 154-0149 |

Schepenregister 154, f° 103 r°, In marge 14.03.1663

Steven Laureijs Rombouts afgekweten

Personen:

| 154-0150 |

Schepenregister 154, f° 103 v° 10.08.1656

Jan Wouters is schuldig aan Steven Laureijssen (Rombouts) bij afdragen van Adriaen Peeter van Aecken de som van 250 gld

Personen:

| 154-0151 |

Schepenregister 154, f° 104 r° 12.08.1656

Cornelis en Willem Adriaen van Aecken - Maeijken Adriaen van Aecken x Cornelis Adriaenssen - Margriet Adriaen van Aecken x +Jan Abrahams - Neeltien Adriaen van Aecken x Peeter Aert Jacobs - Cristijntien Adriaen van Aecken, jongedochter - Baeijken Adriaen van Aecken, jongedochter, 24 of 25j, met haar oom Antonis van Aecken; S/D erfgoederen van hun vader en waarvan gedeelten hen reeds toekwamen bij S/D na de dood van hun moeder +Cristine van Bavel

Personen:

| 154-0152 |

Schepenregister 154, f° 107 v° 12.08.1656

Cornelis Adriaen van Aecken, Moerstraten, Bergen op Zoom, is schuldig aan Antonis Goossens de som van 100 gld terzake geleend geld

Personen:

| 154-0153 |

Schepenregister 154, f° 108 r° 14.08.1656

Jan Cornelis Neeffs verkocht aan Huijbrecht Cornelis Neeffs erven met huis in Popendonk

Personen:

| 154-0154 |

Schepenregister 154, f° 109 r° 14.08.1656

Jan Cornelis Neeffs verkocht aan Cornelis Jacob Crock akker het "rauvelt" in Popendonk

Personen:

| 154-0155 |

Schepenregister 154, f° 109 v° 14.08.1656

Cornelis Jacob Crock verkocht aan Jan Cornelis Neeffs x Elisabeth Marijnis Bevers een stede met huis in Popendonk

Personen:

| 154-0156 |

Schepenregister 154, f° 109 v°, In marge 07.01.1659

Cornelis Jacob Crock koopt stede terug van Jan Cornelis Neefs

Personen:

| 154-0157 |

Schepenregister 154, f° 110 v° 14.08.1656

Cornelis Jacob Crock verkocht aan Adriaen Heijndrick van der Buijten land in de "hulsacker"

Personen:

| 154-0158 |

Schepenregister 154, f° 111 r° 14.08.1656

Adriaen Heijndrick van der Buijten en Cornelis Jacob Crock mangelen erve om erve, erven de "lijndenacker" in Popendonk en akker het "rauvelt" in Popendonk

Personen:

| 154-0159 |

Schepenregister 154, f° 112 r° 02.10.1656

Willem Adriaen van Aecken verkocht aan Jan Wouters land in Sneppel in de aanstede gekomen van Adriaen van Aecken

Personen:

| 154-0160 |

Schepenregister 154, f° 112 v° 04.10.1656

Jan Jan de Crom belooft Cornelis Cornelis Aerts schadeloos te houden van de som van 75 gld welke som laatste als borg voor comparant heeft moeten verlijden aan Augustijn van Loon

Personen:

| 154-0161 |

Schepenregister 154, f° 112 v°, In marge 27.09.1659

Cornelis Cornelis Aerts afgekweten door Jan Jan de Crom

Personen:

| 154-0162 |

Schepenregister 154, f° 113 r° 13.10.1656

Cornelis Jan de Crom is schuldig aan Heijndrick van Gilse, Tilburg, de som van 150 gld terzake van geleende penningen

Personen:

| 154-0163 |

Schepenregister 154, f° 114 r° 16.10.1656

Lenaert Jan Wiercx is schuldig aan Melchior Laureijs Rombouts, Hoogstraten, de som van 80 gld terzake van geleend geld

Personen:

| 154-0164 |

Schepenregister 154, f° 114 r°, In marge 01.10.1658

Melchior Laureijs Rombouts afgekweten door Lenaert Wiercx

Personen:

| 154-0165 |

Schepenregister 154, f° 114 v° 16.10.1656

Jacob Meesen x Heijltien Antonissen, Oostmalle - Peeter Antonissen, bejaard maar toch geassisteerd met zijn momboor Cristiaen Wouters - Cristiaen Wouters ook nog als momboor van Lisken en Catelijntien Antonissen; S/D erfelijke goederen Quirijntien … (niet ingevuld) hun vaderlijke grootmoeder, aanstede en huis aan de plaatse in Huffel

Personen:

| 154-0166 |

Schepenregister 154, f° 114 v°, In marge 14.01.1660

Heijltien Antonissen x Jacob Mesen betaald door Jan Wuijts x Lisken Antonissen

Personen:

| 154-0167 |

Schepenregister 154, f° 114 v°,12.01.1661

Catelijn Antonissen betaald door Jan Wuijts x Lisken Antonissen

Personen:

| 154-0168 |

Schepenregister 154, f° 117 r° 16.10.1656

Maeijken Adriaen Peeter van Aecken x Cornelis Adriaen Cristiaenssen zijn schuldig aan Lenaert Mattijssen als momboor van Catelijn Adriaen Wouters de som van 50 gld

Personen:

| 154-0169 |

Schepenregister 154, f° 117 v° 17.10.1656

Cornelie Jan Huijbrecht Bode x Frans Geert van der Buijten transporteerde aan de kinderen +Antonis Antonis Adriaenssen een rente van 22 st 2 oort welke zij uit hoofde van haar ouders heffende was op de stede van vs kinderen in Huffel aan de kerk

Personen:

| 154-0170 |

Schepenregister 154, f° 117 v° 23.10.1656

Cornelis Jan de Crom transporteerde in belening aan Geerardt Jan Sijmon Luijcx, Wuustwezel, erven in de "vonder beemt" aan de "weselse vonder"

Personen:

| 154-0171 |

Schepenregister 154, f° 117 v°, In marge 07.01.1660

Geert Jan Sijmon Luijcx voldaan door Dilis de Crom in naam van Cornelis de Crom

Personen:

| 154-0172 |

Schepenregister 154, f° 118 v° 23.10.1656

Adriaen Nijs van Tijchelt is schuldig aan Cornelis Peeterssen, Everaerdt Lenaerts en Heijndrick Struck, ruiters, wnde Breda, de som van 108 gld

Personen:

| 154-0173 |

Schepenregister 154, f° 118 v°, In marge 13.12.1657

Cornelis Peeters en Everaert Lenders, ook voor Heijndrick Struck, afgekweten door Adriaen Nijs van Tijchelt

Personen:

| 154-0174 |

Schepenregister 154, f° 119 r° 25.10.1656

Jan Jan de Crom verkocht aan Dionijs Jan, smid, erven in "huffeler heijlaer"

Personen:

| 154-0175 |

Schepenregister 154, tussen f° 119 v° en f° 120 r°: ingelegd stuk s.d.

Cornelis Jan Wagemaeckers als momboor met Jan Cornelis Mertens als toeziener van het weeskind Adriaen Cornelis Mertens x +Tanneken Cornelis Arnout Wagemaeckers en Jan Adriaen Huijben als momboor met Peeter Vermeiren als toeziener van het weeskind Joos Verrmeiren x +Maeijken Cornelis Jan Huijben en moederlijke grootmoeder vs Tanneken Cornelis Arnouts; S/D erfelijke goederen, land in de "beecxse acker" en andere

Personen:

| 154-0176 |

Schepenregister 154, f° 120 r° 30.10.1656

Huijbrecht en Willem Adriaen Vermunten en Jacob Jan de Backer x Magriet Adriaen Vermunten transporteerden aan sr Joan Marcelij, schout, erven bij de "laren", hen verstorven van hun broer Aert Adriaen Vermunten

Personen:

| 154-0177 |

Schepenregister 154, f° 120 v° 13.11.1656

Cornelis Jan Arnouts is schuldig, bij assignatie van Jan Adriaen van Ostaeijen en van Mattijs Vorsselmans, momboor van de voorkinderen Jan Adriaen van Ostaeijen, aan Adriaen, Cristiaen en Maeijken Jan van Ostaeijen, de som van 89 gld 9 st 1 oort

Personen:

| 154-0178 |

Schepenregister 154, f° 120 v°, In marge 30.10.1679

Adriaen Jan van Ostaeijen, ook voor Cristiaen en Maeijken Jan van Ostaeijen, gekweten door Cornelis Jan Arnouts

Personen:

| 154-0179 |

Schepenregister 154, f° 121 r° 13.11.1656

Jan Adriaen van Ostaeijen is schuldig aan Adriaen, Cristiaen en Maeijken, zijn drie voorkinderen bij Alijt Cristiaen Vorssselmans, de som van 64 gld 10 st

Personen:

| 154-0180 |

Schepenregister 154, f° 121 v° 20.11.1656

Goossen Heijndrick van Steenhuijse en Peeter Timmerman als gemachtigd van Cristina Cornelissen x +Jan Heijndricx, Ossendrecht (procuratie Ossendrecht 31.10.1656), transporteerden aan Huijbrecht Cornelis Verboven x Jackemijn Peeter Arnouts en Elisabeth Peeter Arnouts x +Cristiaen Adriaen Goris het derdedeel van de helft van een stede met huis in de hoenderstraat welk derdeel vs Cristina samen haar zuster +Maeijken aangedeeld is bij S/D in Loenhout op 18.04.1652

Personen:

| 154-0181 |

Schepenregister 154, f° 122 r° 04.12.1656

Quirijn Willemssen heeft schuld aan mr Laureijs van der Buijten terzake het procederen tegen de H Geestmeesters van Bouwel

Personen:

| 154-0182 |

Schepenregister 154, f° 122 v° 11.12.1656

Teuntien Cornelis Arnouts x +Adriaen Peeter van Aecken met haar zoon Peter Dionijssen en Maeijken Adriaen van Aecken x Cornelis Adriaen Cristiaensen - Margriet Adriaen van Aecken x Peeter Ren - Peeter Aert Jacobs x Neeltien Adriaen van Aecken - Antonis van Aecken als toeziener van Cristijntien en Beijken Adriaen van Aecken - samen nog voor Cornelis en Willem Adriaen van Aecken; transporteerden aan Peeter Jan van Aecken, ook voor zijn drie zusters genaamd Neelken, Maeijken en Maeijken (dus 2 met zelfde naam), het recht dat Adriaen Peeter van Aecken bij koop tegen Cristijntien Jan van Aecken x Geert Geert Jan Aertsen verkregen had in de achtergelaten goederen van hun +vader

Personen:

| 154-0183 |

Schepenregister 154, f° 123 v° 11.12.1656

Jan Nijssen van Tijchelt, Steenbergen, machtigt Cornelis Cornelis Aerts om naast zijn moeder, broer, en momboor van zijn zusters en minderjarige broer, te procederen in de erfscheiding van het sterfhuis van zijn vader

Personen:

| 154-0184 |

Schepenregister 154, f° 123 v° 15.12.1656

Michiel Peeter van Antwerpen x Barbara Jan Vorsselmans nemen het natuurlijk kind van Peeter van Buijten, Hoogstraten x Anneken Jan Vorsselmans, geboren in augustus 1656, aan te onderhouden gelijk hun eigen kinderen

Personen:

| 154-0185 |

Schepenregister 154, f° 125 r° 18.12.1656

Heijndrick Adriaen Berthelmeeussen is schuldig aan Jacob Cornelis van Bergen, brouwer in het"hoeffijser" in Breda, terzake van geleverd bier, de som van 172 gld

Personen:

| 154-0186 |

Schepenregister 154, f° 125 r°, In marge 04.05.1659

Jacob Cornelis van Bergen voldaan door Peeter van Elsacker wegens Heijndrick Adriaen Berthelmeeussen en zijn kinderen

Personen:

| 154-0187 |

Schepenregister 154, f° 125 v° 22.12.1656

Jan Antonis van Bael transporteerde in belening aan Peeter Melssens land in de "pothoeck"

Personen:

| 154-0188 |

Schepenregister 154, f° 125 v°, In marge 16.01.1664

Peeter Melssens voldaan door Jan Melssens als koper van de beleende panden

Personen:

| 154-0189 |

Schepenregister 154, f° 126 v° 03.01.1657

Mattijs en Jan Mattijs Goossens - Neeltien Mattijs Goossens x Stoffel Denis - Lisken Mattijs Goossens x Cornelis Broomans - Neeltien Jan van Bavel x +Cornelis Vermeeren, moeder was Maeijken Mattijs Goossens - Peeter Antonis van Aecken - Jan Wouters x Maeijken Antonis van Aecken - Cornelis Jan Wagemaeckers x Neeltien Antonis van Aecken - Jan Melssens x Jacobmijntien Antonis van Aecken - Antonis van Aecken als grootvader en momboor van de kinderen van +Arnout Antonis van Aecken, de laatste vijf alle kinderen of kinds kinderen van +Barbel Mattijs Goossens; S/D erfelijke goederen + Mattijs Goossens, land "mostelacker" in de "beecxse acker", heiveld aan de "meersse heijde", land het "repken" e.a.

Personen:

| 154-0190 |

Schepenregister 154, f° 129 v° 03.01.1657

Peeter Antonis van Aecken - Jan Wouters x Maeijken Antonis van Aecken - Cornelis Jan Wagemaeckers x Neeltien Antonis van Aecken - Jan Melssens x Jacobmijntien Antonis van Aecken - Antonis van Aecken als grootvader en momboor van de weeskinde(ren?) +Arnout Antonis van Aecken; hebben circa 2 jaar geleden, bij leven van vs Arnout Antonis van Aecken, verkocht aan Jan Mattijs Goossens land in de "beecxse acker" en erven in de "mosvoorden"

Personen:

| 154-0191 |

Schepenregister 154, f° 130 r° 03.01.1657

Jan Mattijs Goossens verkocht aan Mattijs Mattijs Goossens erven in de "mosvoorden"

Personen:

| 154-0192 |

Schepenregister 154, f° 130 v° 09.01.1657

Cathelijn Michiel Verrijt x Geert Theeus, Merksem, verkocht aan Frans Peeter Havermans, Brecht, een hooimade in Blaakt

Personen:

| 154-0193 |

Schepenregister 154, f° 131 r° 10.01.1657

Willem Adriaen Berthelmeeussen verkocht aan Laureijs Wouter van Gorp land in Sneppel

Personen:

| 154-0194 |

Schepenregister 154, f° 132 r° 25.01.1657

Maeijken Cornelis Ooms x +Jan Jan van Dael met haar voogd Peeter Jan Ooms en Peeter en Willem Jan van Dael - Neeltien Jan van Dael x Gabriel Gorissen - Jenneken Jan van Dael x Jan Cornelis Ooms - Lisken Jan van Dael x Peeter Jan op Hillo - Magdalen Jan van Dael x Jan Jan van Wesel, respectievelijk broeders en zusters van vs +Jan Jan van Dael en aldus zijn gerechte erfgenamen; S/D erfelijke goederen, land in "huffel heijlaer" e.a.

Personen:

| 154-0195 |

Schepenregister 154, f° 134 v° 25.01.1657

smaldeling tussen de broers en zusters +Jan Jan van Dael (cfr vorige akte)

Personen:

| 154-0196 |

Schepenregister 154, f° 136 v° 25.01.1657

ingevolge het geschil tussen Magdalena Jan van Dael en haar broers en zusters, naar aanleiding van de gift die zij van haar moeder ontvangen had voor de verzorging die zij haar moeder gedurende enige jaren geboden had, en vnl tijdens haar doodsbed, sluiten partijen akkoord

Personen:

| 154-0197 |

Schepenregister 154, f° 137 r° 27.01.1657

Jan Francken, ook voor zijn halfbroer Cornelis Antonis Peeters (procuratie Loenhout 19.06.1656), verkocht aan Adriaen Jan Huijben hun gerechte elk 25ste deel in de achtergelaten goederen van Maeijken Peeter Bode

Personen:

| 154-0198 |

Schepenregister 154, f° 137 v° 01.02.1657

Adriaen Adriaen den Haen verkocht aan circa 3 jaar terug aan Peeter Adriaen Vermeeren land in de "beecxse of hesschotse acker"

Personen:

| 154-0199 |

Schepenregister 154, f° 138 r° 07.02.1657

het dorp is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 400 gld terzake van geleende penningen ten behoeve van het dorp

Personen:

| 154-0200 |

Schepenregister 154, f° 138 r° 07.02.1657, vervolg

Ondertekend door Joan Marcelli - Cornelis van Elsacker - Peeter van der Buijten - Huijbrecht Bode - Thomas Bruls - Adriaen Cornelis Mertens - Antonis Ghillams - Gabreel Goris Gabreels - Adriaen Heijndrick van der Buijten - Cornelis Cornelis Aerts - Jan Heuvelmans - Jan van Ham - Antonis van Aken - Hendrick Hendrick van der Buijten - Matijs Vorsselmans - Gerit van den Cloot - Joris Adriaenssen Koeck - Adriaen Jan Huijben - Peeter Mattheus Aernouts - Aert Antonis Aerts (handmerk) - Cornelis Peeter Denijs - Peeter Aertssen van Teijgel - Cornelis Jan Aernouts - Hijbrecht Hendricks - Mattijs Goossens - Jan Aertsen - Cristiaen Wouters - Peeter Adriaen Vermeeren - Cornelis Claes Segers (handmerk) - Jan Heijndricx (handmerk) - Adriaen Peeters van Tijghel - Jan Meesen? - Heijnrick Cornelis Filips (handmerk) - Jan Mattues - Peeter Jan Ooms - Adriaen Mattijs Swerts (handmerk) - Adriaen Segers? (handmerk) - Jacob Jan Nijs - Jan Rombouts (handmerk) - Cornelis van Ostaeijen

| 154-0201 |

Schepenregister 154, f° 139 r° 12.03.1657

Adriaen Deckers verkocht aan Engel Antonis Wackers erven in Huffel aan het oosteinde

Personen:

| 154-0202 |

Schepenregister 154, f° 139 v° 13.03.1657

Lenaert Jan Wiercx is schuldig, bij assignatie van Willem Adriaen Berthelmeeussen, aan Jan Cornelis Lenaerts de som van 100 gld. Pand is land in Sneppel gekomen van Maeijken Jan Wiercx

Personen:

| 154-0203 |

Schepenregister 154, f° 140 r° 13.03.1657

Lenaert Jan Wiercx is schuldig aan Staes Diercx de som van 150 gld bij assignatie van Willem Adriaen Berthemleeussen

Personen:

| 154-0204 |

Schepenregister 154, f° 140 v° 22.03.1657

Laureijs Wouter van Gorp als momboor met Jan Lippens als toeziener van het weeskind +Jan Claessens x +Adriaentien Aert Rennen besteden vs weeskind aan zijn grootouders Claes Jan Claessen x Neeltien Jan Lippens

Personen:

| 154-0205 |

Schepenregister 154, f° 141 v° 09.04.1657

Willem Adriaen Berthelmeeussen verkocht aan Laureijs Wouter van Gorp x Catelijn Aertssen erven in Sneppel aan de katerstraat in de akker "castelaer"

Personen:

| 154-0206 |

Schepenregister 154, f° 142 r° 09.04.1657

Willem Adriaen Berthelmeeussen verkocht aan Geert van de Cloot erven aan de katerstraat

Personen:

| 154-0207 |

Schepenregister 154, f° 143 r° 20.03.1657

Antonis van Aecken als momboor met Cristiaen Wouters als toeziener van de weeskinderen +Arnout Antonis van Aecken zijn schuldig aan Elisabeth Daniels x +Aert Moons de som van 80 pattacons

Personen:

| 154-0208 |

Schepenregister 154, f° 143 r°, In marge 13.12.1692

Margriet Moons x +Marten van den Bossche gekweten door Gabriel van den Bleke x het weeskind Aernout van Aecken (nota: betreft Barbara van Aken, °10.05.1654)

Personen:

| 154-0209 |

Schepenregister 154, f° 143 v° 18.04.1657

Frans Geert van der Buijten verkocht aan zijn zoon Geert Frans van der Buijten land in "huffel heijlaer"

Personen:

| 154-0210 |

Schepenregister 154, f° 144 r° 18.04.1657

Frans Geert van der Buijten x Cornelia Jan Huijbrecht Bode verkocht aan Dilis Jan de Crom schaarbos de "vogelsanck" achter "aerts acker" in Popendonk

Personen:

| 154-0211 |

Schepenregister 154, f° 144 v° 18.04.1657

Geert Frans van der Buijten en Neeltien Frans van der Buijten x Peeter Cornelissen verkochten aan Gabriel Jan van den Bleke die de koop overnam van Peeter Melssens land in de "steechde"

Personen:

| 154-0212 |

Schepenregister 154, f° 145 r° 04.05.1657

Cornelis Jan Wagemaeckers als momboor met Arnout Cornelis Arnout Wagemaeckers als toeziener van Jan Jan Wagemaeckers, minderjarig, zijn schuldig aan Elisabeth Daniels x +Aert Moons de som van 100 gld hen overgemaakt ten behoeve van vs Jan Jan Wagemaeckers tot betaling aan de erfgenamen Margriet Laureijs Loeckers

Personen:

| 154-0213 |

Schepenregister 154, f° 145 r°, In marge 08.06.1669

Huijbrecht van Gulick x Jenneken Aert Moons gekweten door Jan Jan Arnouts

Personen:

| 154-0214 |

Schepenregister 154, f° 145 v° 04.05.1657

zelfde comparanten (cfr vorige akte) zijn schuldig aan de drie weeskinderen +Aert Rennen genaamd Jan, Peeter en Catelijn elk de som van 25 gld uit een obligatie van 200 gld gekomen van +Margriet Laureijs Loeckers, moederlijke grootmoeder van vs drie kinderen

Personen:

| 154-0215 |

Schepenregister 154, f° 145 v° 04.05.1657, vervolg

In marge: s.d. Catelijn Aert Rennen gekweten

Personen:

| 154-0216 |

Schepenregister 154, f° 145 v° 07.05.1663

Peeter Aert Rennen gekweten door Jan Jan Wagemaeckers

Personen:

| 154-0217 |

Schepenregister 154, 28.06.1664

Jan Aert Rennen gekweten

Personen:

| 154-0218 |

Schepenregister 154, f° 146 v° 09.05.1657

Adriaen Deckers x +Cathelijn Cornelis Mertens - Cornelis Adriaen Deckers - Joos Deckers als momboor van de weeskinderen vs Adriaen Deckers x +Cathelijn Mertens, genaamd Marie en Adriaen; akkoord (circa 2 jaar terug) sterfhuis

Personen:

| 154-0219 |

Schepenregister 154, f° 146 v°, In marge 03.04.1664

Adam van Geel, molenaar, als koper van de panden, betaalt de penningen in contract voorzien

Personen:

| 154-0220 |

Schepenregister 154, f° 147 v° 09.05.1657

Geertruijt Cornelissen x +Nijs Jan Nijs van Tijchelt - Adriaen Nijs van Tijchelt van het eerste bed - Jan Nijs van Tijchelt van het tweede bed - Adriaen Cornelis Mertens, schepen, als momboor met Mattijs Cornelissen als toeziener van Willem, Maeijken, Dingen, Elisabeth en Cornelie Nijs van Tijchelt, onmondige kinderen van het tweede bed; S/D erfelijke goederen, met smaldeling tussen de kinderen, hofstede "thomas goris", beemd de "ossenschoot", woonhuis in klein Neerven e.a.

Personen:

| 154-0221 |

Schepenregister 154, f° 151 r° 30.05.1657

Margriet Adriaen van Aecken x Peeter Wouter Ren verkocht aan Mattijs Mattijs Goossens erven in Sneppel, gekomen van haar +vader

Personen:

| 154-0222 |

Schepenregister 154, f° 151 r° Naschrift: 02.09.1658

Jan Aert van Tijchelt neemt tot zijn last het zevende deel in een obligatie die Mattijs Goossens eerder tot zijn last genomen had

Personen:

| 154-0223 |

Schepenregister 154, f° 152 r° 30.05.1657

Margriet Adriaen van Aecken x Peeter Wouter Ren verkocht aan Jan Wouters erven in de aanstede gekomen van Adriaen van Aecken

Personen:

| 154-0224 |

Schepenregister 154, f° 152 v° 07.06.1657

Mattijs Niclaes Antonissen verkocht aan juffr Geertruijt Jacob van Housen een rente van 15 Kgld 12,5 st op een huis met erven bij de kerk gekocht van Peeter Gillis Swagemaeckers x Maria Antonis Aertssen, op beemd de "draeijboom" in Blaakt gekocht van Lambrecht Lambrechts

Personen:

| 154-0225 |

Schepenregister 154, f° 152 v°, In marge 05.03.1664

Mattijs Goossens, gemachtig van juffr Geertruijt van Housen, bekent dat de rente afgekweten werd

Personen:

| 154-0226 |

Schepenregister 154, f° 153 v° 08.06.1657

Adriane Goossens x +Jan Adriaen Verboven - Peeter Peeter Joris x Catelijn Jan Verboven - Huijbrecht Cornelis Eskens x Maeijken Jan Verboven - Jan Jan Verboven, minderjarig, geassisteerd met Cornelis Cornelis Neeffs en Antonis Goossens, momboor en toeziener; S/D erfelijke goederen, land in "aerts acker", weide bij "leemsdijeck" in Popendonk, land de "lijndenacker"

Personen:

| 154-0227 |

Schepenregister 154, f° 157 r° 25.06.1657

Gillis Versteven, Westmalle, en Laureijs van Dongen, Hoogstraten, molenmeesters, geven, op verzoek van Joan Marcelli, schout, en Adriaen Philipssen, molenaar, en na visitatie hun bevindingen van het molenwerk van de wind- en rosmolen

Personen:

| 154-0228 |

Schepenregister 154, f° 158 r° 02.07.1657

Catelijn Frans van der Buijten x Huijbrecht Cornelis Neeffs transporteerde voor de levering van een aantal eiken bomen aan Geert Frans van der Buijten de helft van een akker het "cleije" in Sneppel waarvan de andere helft toekomt aan het weeskind +Jan Claessen

Personen:

| 154-0229 |

Schepenregister 154, f° 158 v° 16.06.1657

Crijstijntien Adriaen van Aecken x sr Michiel Michielssen, Antwerpen, verkocht aan Jan Aert van Tijchelt x Neeltien Jan Van Bavel haar deel in het woonhuis in Sneppel aan de ambachtstraat, deels gekomen bij S/D op 15.11.1642 en deels bij koop van haar broer Willem Adriaen van Aecken, erven haar toegekomen bij S/D op 12.08.1656 e.a.

Personen:

| 154-0230 |

Schepenregister 154, f° 159 v° 16.07.1657

Jan Aert van Tijchelt x Neeltien Jan van Bavel zijn schuldig aan sr Michiel Michielssen x Cristijntien Adriaen van Aecken, Antwerpen, de som van … gld 14 st inzake de koop van zekere erfgoederen

Personen:

| 154-0231 |

Schepenregister 154, f° 159 v°, In marge 28.03.1659

sr Michiel Michielssen x Cristijntien Adriaen van Aecken gedeeltelijk afgelost door Jan Aert van Tijchelt x Neeltien Jan van Bavel

Personen:

| 154-0232 |

Schepenregister 154, f° 160 v° 23.07.1657

Antonette van den Nieuwenhuijse x Jan van Ham verklaart dat de door Jan van Ham tijdens hun huwelijk verkregen goederen alle betaald zijn met de gelden verkregen uit zijn erfelijke goederen in Achtel, Rijkevorsel, en omstreken

Personen:

| 154-0233 |

Schepenregister 154, f° 160 v° 08.08.1657

Marie Cristiaen Vorsselmans x +mr Andries Joerdaens is schuldig aan Elisabeth Daniels x +Aert Moons de som van 32 ducatons

Personen:

| 154-0234 |

Schepenregister 154, f° 161 v° 25.08.1657

Heijndrick Jan van Gastel is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 100 gld terzake geleend geld

Personen:

| 154-0235 |

Schepenregister 154, f° 161 v°, In marge 25.02.1677

Huijbrecht Bode afgekweten

Personen:

| 154-0236 |

Schepenregister 154, f° 162 r° 17.09.1657

Joos Jan Lenaert Luijcx en Margriet Jan Lenaert Luijcx x Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen; S/D erfelijke goederen +Jan Lenaert Luijcx x +Adriaentien Pauwels, woonhuis met erven in Sneppel, hofstede den "hoeck" bij de tiendeschuur in Sneppel en andere erven

Personen:

| 154-0237 |

Schepenregister 154, f° 164 v° 17.09.1657

Heijlwicht Peeter Bode x Heijndrick Peeters verkocht aan Adriaen Jan Huijben haar deel in de achtergelaten goederen van haar zuster +Maeijken Peeter Bode

Personen:

| 154-0238 |

Schepenregister 154, f° 165 r° 20.09.1657

Geert Frans van der Buijten stelt tot borg zijn gerecht 12de deel in een beemd achter Blaakt, gekomen van zijn grootmoeder Cornelia Hegge, ten voordele van Gabriel Jan van den Bleke

Personen:

| 154-0239 |

Schepenregister 154, f° 165 v° 04.10.1657

Elisabeth Daniels x +Aert Moons belooft te betalen aan Michiel en Perijntien Cornelis Peeter Verrijt, kinderen van +Margriet Antonissen, natuurlijke dochter van vs Elisabeth Daniels, de som van 600 gld in twee keer te betalen voor hun erfdeel in de door haar achter te laten goederen. Michiel en Perijntien, minderjarig, bijgestaan door hun vadeer Cornelis Peeter Verrijt, verklaren zich hiermede akkoord

Personen:

| 154-0240 |

Schepenregister 154, f° 165 v°, In marge 04.03.1660

Michiel Cornelis Peeter Verrrijt en Perijntien Cornelis Peeter Verrijt voldaan door Elisabeth Daniels

Personen:

| 154-0241 |

Schepenregister 154, f° 166 v° 16.10.1657

Heijndrick Aert Moons - Anneken Aert Moons x Huijbrecht Bode - Huijbrecht Govaert van Gulick x Jenneken Aert Moons - Margriet Aert Moons x Dilis Jan de Crom; S/D erfelijke goederen +Aert Moons, hooimade in het "hoochbos", erven in "huffel heijlaer" en andere

Personen:

| 154-0242 |

Schepenregister 154, f° 167 v° 24.10.1657

Tanneken Jacob Claessen x Jan Cornelis Goris de jonge verklaart dat zij zondag ll in het huis van Anneken Joerdaens geschopt en de keel toegeknepen werd door Michiel van Elsacker, zoon van vs Annerken Joerdaens, alsmede door Cornelis van Elsacker, stadhouder in Loenhout

Personen:

| 154-0243 |

Schepenregister 154, f° 167 v° 24.10.1657

Dilis Jan de Crom verklaart op verzoek van Jan Cornelis Goris de jonge over zelfde aangelegenheid, over het weigeren van bier

Personen:

| 154-0244 |

Schepenregister 154, f° 168 r° 24.10.1657

Jacob Deckers getuigt in zelfde aangelegenheid

| 154-0245 |

Schepenregister 154, f° 168 v° 24.10.1657

idem Anneken Joos Deckers, 20 j

Personen:

| 154-0246 |

Schepenregister 154, f° 168 v° 24.10.1657

idem Elisabeth Cornelis Conincx, 28j

Personen:

| 154-0247 |

Schepenregister 154, f° 168 v° 24.10.1657

idem Margriet Jan Aerts x Cornelis de Crom

Personen:

| 154-0248 |

Schepenregister 154, f° 169 r° 24.10.1657

idem Jenneken Cornelissen x Jan Antonis Conincx

Personen:

| 154-0249 |

Schepenregister 154, f° 169 r° 24.10.1657

idem Geert Frans van der Buijten

Personen:

| 154-0250 |

Schepenregister 154, f° 169 r° 24.10.1657

idem Jan Rommens

| 154-0251 |

Schepenregister 154, f°169 v° 29.10.1657

Heijltien Antonissen x Jacob Meisen verkocht aan Peeter van Elsacker, secretaris x Joanna van Duijsel land in "molenacker"

Personen:

| 154-0252 |

Schepenregister 154, f° 170 r° 03.11.1657

Maeijken Peeter van Antwerpen x Peeter Wissen, Bergen op Zoom, verkocht aan haar broer Michiel Peeter van Antwerpen haar deel in de erfelijke goederen van haar moeder +Susanneken Peeter Ijsendoncx

Personen:

| 154-0253 |

Schepenregister 154, f° 170 v° 05.11.1657

Peeter Jan Ooms verklaart op verzoek van Domus Jan Anthonissen, Zundert, over het ontsnappen, circa 20 jaar geleden, van een jong varken dat hij zelfde dag gekocht had op de markt in St Lenaerts, dat dit bij vs requirant was terecht gekomen, welke het varken dan had overgekocht

Personen:

| 154-0254 |

Schepenregister 154, f° 171 r° 07.11.1657

Wouter Antonis Wouter Rombouts verkocht aan mr Joannes Botterschot, Brecht, een rente van 10 Kgld 5 st op een beemd in Blaakt en op andere erven

Personen:

| 154-0255 |

Schepenregister 154, f° 171 r°, In marge 16.09.1676

Michiel van Elsacker, gemachtigd van mr Joannes Botterschot, vertoont dat betrokken kwitantie had van +sr +Marcelli, gewezen schout

Personen:

| 154-0256 |

Schepenregister 154, f° 171 v° 07.11.1657

certificatie voor Michiel Peeter van Antwerpen inzake zijn eigendommen in Loenhout, gekomen bij testament van zijn moeder +Susanneken Peeter Ijsendoncx, stede met huis in klein Neerven. Item andere erven, deels gekocht van zijn zuster

Personen:

| 154-0257 |

Schepenregister 154, f° 172 v° 14.11.1657

Peeter van Elsacker, gemachtigd van zuster Marie Joerdaens, begijn in Lier, en Peeter Joerdaens, minderjarig, bijgestaan door vs Peeter van Elsacker en door Frans Vorsselmans, momboor en toeziener, verkochten aan Cornelis Jan De Crom land aan de windmolen

Personen:

| 154-0258 |

Schepenregister 154, f° 173 r° 14.11.1657

Willem Jan Cornelis Goris, Brecht belooft te betalen aan Vaes Servaessen de som van 81 gld 2 st 3 oort

Personen:

| 154-0259 |

Schepenregister 154, f° 173 r° 22.11.1657

certificatie voor Adriaen Dionijssen van Tijchelt x Neelken Wouters betreffende hun eigendommen, stede met huis aan de kerk, weide in Donk en andere erven

Personen:

| 154-0260 |

Schepenregister 154, f° 174 r° 24.11.1657

Adriaen Deckers verkocht aan Adriaen Soffaerts, lakenkoopman, Tilburg, erven in "huffel heijlaer"

| 154-0261 |

Schepenregister 154, f° 174 r° 30.11.1657

Michiel Peeter van Antwerpen is schuldig aan zuster Maeijken de Bruijn, begijn in Breda, de som van 400 gld waarvoor hij in pand stelt stede met huis in klein Neerven en andere erven

Personen:

| 154-0262 |

Schepenregister 154, f° 174 r° 30.11.1657, vervolg

In marge: Marie de Bruijn gekweten door Michiel Peeter van Antwerpen

Personen:

| 154-0263 |

Schepenregister 154, f° 175 r° 01.12.1657

Michiel van Elsacker, gemachtigd van Adriaen Denijssen van Tichelt x Neeltien Wouters (procuratie Antwerpen 29.11.1657) transporteert aan juffr Elisabeth Henssens x +Jan Franchois Antheunis een rente van 31 Kgld 5 st op stede met huis aan de kerk en ander erven

Personen:

| 154-0264 |

Schepenregister 154, f° 175 r°, In marge 27.10.1687

Cornelis en Jan Adriaen Nijssen bekennen dat de rente gecasserd werd

Personen:

| 154-0265 |

Schepenregister 154, f° 177 r° 11.12.1657

Jan Naes - Joris Jan Naes - Jan Jan Naes, ook als momboor van het weeskind Jacob Jan Pellens x +Perijntien Jan Naes - Maeijken Jan Naes x +Peeter Wijns; verkochten aan Naes Jan Naes x Lisken Pauwels een stede met huis in Sneppel

Personen:

| 154-0266 |

Schepenregister 154, f° 177 r° 11.12.1657, vervolg

Naschrift: van de koopsom dient de koper deel te betalen aan Beliken Coopmans, Hoogstraten, en aan juffr Geertruijt van Erfrenten, Breda

Personen:

| 154-0267 |

Schepenregister 154, f° 177 r°, In marge 20.01.1659

Staes Diercx gekweten door Naes Jan Naes

Personen:

| 154-0268 |

Schepenregister 154, f° 177 r° 23.12.1657

Willem Dilissen gekweten door Naes Jan Naes

Personen:

| 154-0269 |

Schepenregister 154, f° 177 r° In marge 18.02.1663

Jan Naes gekweten door Naes Jan Naes

Personen:

| 154-0270 |

Schepenregister 154, f° 178 r° 22.12.1657

Cristiaen Jan Vorsselmans - Barbel Jan Vorsselmans x Michiel van Antwerpen - Frans Vorsselmans als momboor van Anneken, Maeijken, Michiel en Peeter Jan vosselmans; S/D erfelijke goederen +Jan Vorsselmans, woonhuis met erven in Donk waarvan de andere helft toekomt aan Elisabeth Michiel van Elsacker, moeder van vs kinderen Jan Vorsselmans, land in de "grooten acker" en andere erven

Personen:

| 154-0271 |

Schepenregister 154, f° 179 v° 22.12.1657

Peeter van der Buijten belooft te betalen aan Peeter van Elsacker de som van 32 gld terzake koop van een paard

Personen:

| 154-0272 |

Schepenregister 154, f° 179 v°, In marge 21.09.1658

betaling gekweten

| 154-0273 |

Schepenregister 154, f° 179 v° 29.12.1657

Willem Adriaen Straetmans als momboor met Stoffel Denis als toeziener van de weeskinderen +Merck Adriaen Straetmans verzoeken de stede in Sneppel, achtergelaten door vs Merck Straetmans, te verkopen

Personen:

| 154-0274 |

Schepenregister 154, f° 180 r° 28.02.1658

Cornelis Adriaen Ments x Neeltien Jan Jacobs zijn schuldig aan Cornelis Kersten van Aerde, Zundert, de som van 100 gld terzake de koop van een paard

Personen:

| 154-0275 |

Schepenregister 154, f° 180 v° 27.04.1658

Cornelis Cristiaen Raets door Cornelis van Lanschot, vorster in Zundert, als borg gesteld voor mr Nerincx, Zundert , verbindt land in de "steechde"

Personen:

| 154-0276 |

Schepenregister 154, f° 181 r° 27.04.1658

Gabriel Goris Gabriels is schuldig aan Cornelis van Lanschot, Zundert, de som van 600 gld terzake van geleend geld waarvoor hij land in "sneppel acker" te pand stelt

Personen:

| 154-0277 |

Schepenregister 154, f° 181 r°, In marge 12.11.1658

Cornelis van Lanschot gekweten door Gabriel Goris Gabriel

Personen:

| 154-0278 |

Schepenregister 154, f° 182 r° 30.04.1658

Jan Boudewijn Heuvelmans is schuldig aan Peeter van Elsacker de som van 500 gld terzake van geleend geld waarvoor hij zijn stede in Huffel te pand stelt

Personen:

| 154-0279 |

Schepenregister 154, f° 182 r° Naschrift: 13.01.1660

Peeter van Elsacker gekweten door Jan Heuvelmans

Personen:

| 154-0280 |

Schepenregister 154, f° 183 r° 30.04.1658

Cornelis Cristiaen Raets x Maeijken Wouters zijn schuldig aan Cornelis van Lanschot, Zundert, de som van 300 gld terzake van geleende penningen waarvoor hij stede bij de kerk in pand stelt

Personen:

| 154-0281 |

Schepenregister 154, f° 183 r°, In marge 12.11.1658

Cornelis van Lanschot gekweten door Cornelis Cristiaen Raets

Personen:

| 154-0282 |

Schepenregister 154, f° 183 v° 01.05.1658

Jacob, Heijndrick en Neeltien Cornelis Philips zijn schuldig aan juffr Elisabeth Buijcx, Breda, de som van 314 gld, te weten 264 gld betaald aan Dionijn Adriaen van Aecken terzake de koop van land de "keijser" en 50 gld terzake geleend geld waarbij te niet wordt gedaan de obligatie van 264 gld verleden op 16.05.1637 voor notaris Adriaen Nuijts, Roosendaal

Personen:

| 154-0283 |

Schepenregister 154, f° 183 v° 01.05.1658, vervolg

In marge: obligatie vervallen gezien de navolgende beschrijving (4.5.1658)

| 154-0284 |

Schepenregister 154, f° 184 v° 04.05.1658

Jacob, Heijndrick en Neeltien Cornelis Philips zijn schuldig aan juffr Elisabeth Buijcx, Breda, de som van 314 gld (cfr vorige akte)

Personen:

| 154-0285 |

Schepenregister 154, f° 184 v°, In marge 17.02.1673

Elisabeth Buijcx voldaan door Michiel van Elsacker

Personen:

| 154-0286 |

Schepenregister 154, f° 185 v° 04.05.1658

vs comparanten beloven juffr Elisabeth Buijcx te voldoen

Personen:

| 154-0287 |

Schepenregister 154, f° 185 v° 04.05.1658

Lambrecht van Staeijen x Neeltien Aertssen zijn schuldig aan juffr Margo van den Eijnde, Breda, de som van 50 gld terzake van geleende penningen waarvoor zij hun woonhuis met erven in Sneppel in pand stellen

Personen:

| 154-0288 |

Schepenregister 154, f° 185 v°, In marge 24.12.1658

Huijbrecht Bode, last hebbende van mr Jan Van Nederven die actie heeft van juffr Margo Van den Eijnde, verklaart dat Lambrecht van Staeijen de penningen gekweten heeft

Personen:

| 154-0289 |

Schepenregister 154, f° 186 v° 04.05.1658

Jan Melssens x Jacobmijntien Antonis van Aecken zijn schuldig aan Jan Boudewijn Heuvelmans de som van 25 gld terzake van geleende penningen

Personen:

| 154-0290 |

Schepenregister 154, f° 187 r° 11.05.1658

Adriaen Jan Huijben is schuldig aan Peeter van Elsacker de som van 700 gld terzake van geleende penningen waarvoor hij zijn stede met huis en erven in Terbeek in pand stelt

Personen:

| 154-0291 |

Schepenregister 154, f° 187 r° 11.05.1658 vervolg

In marge: schuld afgelost

| 154-0292 |

Schepenregister 154, f° 188 r° 11.05.1658

Cornelis Broomans is schuldig aan Peeter van Elsacker de som van 700 gld terzake van geleende penningen waarvoor hij zijn stede in Terbeek en andere erven in pand stelt

Personen:

| 154-0293 |

Schepenregister 154, f° 188 r° 11.05.1658 vervolg

In marge: schuld afgelost

| 154-0294 |

Schepenregister 154, f° 188 v° 11.05.1658

Adriaen Heijndricx van der Buijten is schuldig aan Peeter van Elsacker de som van 600 gld terzake van geleend geld waarvoor hij erven in pand stelt

Personen:

| 154-0295 |

Schepenregister 154, f° 188 v° 11.05.1658 vervolg

In marge: schuld afgelost

| 154-0296 |

Schepenregister 154, f° 190 r° 11.05.1658

Adriaen Luijcx is schuldig aan Huijbrecht Bode de som van 500 gld terzake van geleende penningen waarvoor hij zijn huis met erven aan de kerk in pand stelt

Personen:

| 154-0297 |

Schepenregister 154, f° 191 r° 11.05.1658

Peeter Jan Ooms - Joris Coecke - Huijbrecht Jan Huijben - Jacob Theeus - Jan Mattijs Goossens - Adriaen van de Mierop - Thomas Bruls x Cornelie Adriaen van Aecken; zijn schuldig aan Elisabeth Daniels x +Aert Moons de som van 2000 gld terzake van geleend geld waarvoor zij elk bezittingen in pand stellen

Personen:

| 154-0298 |

Schepenregister 154, f° 191 r° Naschrift: 28.04.1686

Heijndrick Moons als mede-erfgenaam van zijn moeder Elisabeth Daniels door Michiel van Elsacker in naam van het dorp betaald de som van 200 pattacons

Personen:

| 154-0299 |

Schepenregister 154, f° 191 r° 25.05.1688

Huijbrecht van Gulich x +Jenneken Aert Moons, dochter van +Elisabeth Daniels, als erfgenaam van zijn huisvrouw volgens testament voor notaris Johan Beeris op 25.05.1669, door Michiel van Elsacker in naam van het dorp betaald de som van 200 pattacons

Personen:

| 154-0300 |

Schepenregister 154, f° 194 r° 16.04.1658

certificatie voor Adriaen Heijndricx van der Buijten - Jacob Theeus - Jan Mattijs Goossens - Adriaen van de Mierop - Cornelie Adriaen van Aecken x Thomas Bruls - Adriaen Jan Huijben - Cornelis Broomans; betreffende hun eigendom in Loenhout

Personen:

| 154-0301 |

Schepenregister 154, f° 196 r° 14.05.1658

Joan Marcellij, schout - Peeter van der Buijten, Cornelis van Elsacker, Gabriel Goris Gabriels, Thomas Bruls, Huijbrecht Bode, Cornelis Aerts en Frans Vorsselmans, schepenen - Jan Heuvelmans, Adriaen Mattijs Weerts, Antonis van Aecken en Jan Cornelissen, gezworenen - Joris Coecken, Heijndrick Heijndricx van der Buijten, Adriaen Sijmon Kesselmans, Dionijs Jan Smit, Adriaen Huijben, Geert van den Cloot, Jan Aertssen, Joos Jan Lenaerts, Jacob Jan Nijs, Adriaen Peeter Aerts en Adriaen Nijs van Tijchelt, ingezetenen; zijn schuldig aan Adriaen Cornelis Mertens de som van 200 gld terzake van geleend geld ten behoeve van het dorp

Personen:

| 154-0302 |

Schepenregister 154, f° 196 r° 14.05.1658, vervolg

(Nota: akte ondertekend door voormelden)

| 154-0303 |

Schepenregister 154, f° 197 r° 16.07.1658

schepenen verklaren dat heer van Parijs als rentmeester van de staten van Brabant het dorp heeft laten korten aan de subsidie van 800.000 gld voor het jaar 1656 een derdedeel van de taksen van het dorp bedragende de som van 1606 gld 3 st

| 154-0304 |

Schepenregister 154, f° 197 r° 18.07.1658

Geert van den Cloot - Cornelis van Ostaeijen - Joris Coecken - Adriaen Mattijs Weerts - Adriaen Huijben - Peeter Matteussen - Jan Cornelis Mertens - Michiel van Elsacker; mededragende in de tiende pacht van het jaar 1658 van St Bernaerts klooster, ingepacht door Jan Rombouts, Antonis Guilliams en Mattijs Goossens, stellen hun persoonlijke goederen tot pand

Personen:

| 154-0305 |

Schepenregister 154, f° 197 v° 20.07.1658

Jan Sijmon Aerts en Cornelis Peeter Verhaert, beiden Zundert, beloven te betalen aan Peeter van Elsacker de som van 48 gld terzake van hooi. Cornelis Jan Wever stelt zich borg

Personen:

| 154-0306 |

Schepenregister 154, f° 197 v° 20.07.1658 vervolg

In marge: schuld gekweten

| 154-0307 |

Schepenregister 154, f° 198 r° 29.07.1658

Jan Coppens, Antwerpen, moeder was +Sara Pauwel Brants, ook voor zijn mede consoorten, transporteerde aan de kinderen +Cornelis Lenaerts als pand hebbende een rente van 8 Kgld die Heijndrick van der Buijten op 04.04.1564 schuldig was aan Jacobmijne en Margriet Adriaen Eijcke en waartoe de voorouders van comparant langs moederskant komen, en van welke rente enige jaren terug een deel aan comparants consoorten gekweten is, nl aan Cornelis Gelins x Jacobmijntien Pauwels Brants

| 154-0308 |

Schepenregister 154, f° 198 v° 12.08.1658

het dorp machtigt sr Joan Marcellij, schout, om in Mechelen uit beslag te halen de voerlieden paarden en karren die in opdracht van het bestuur aldaar gevoerd hebben de bagage, vrouwen en kinderen van de soldaten en officieren

Personen:

| 154-0309 |

Schepenregister 154, f° 199 r° 13.08.1658

certificatie voor mr Jan Stael, chrirugijn, voor wie Willem Dilissen, vorster, 63j, verklaart dat hij hem effectief heeft geholpen bij zijn hardhorigheid, terwijl mr Heijndrick, (chirurgijn in) Meerhout niets voor hem had kunnen doen

Personen:

| 154-0310 |

Schepenregister 154, f° 199 r° 26.08.1658

Cornelie Jan van Bavel x +Cornelis Adriaen Vermeeren xx Jan Aert van Tijchelt en Peeter Adriaen Vermeeren als momboor met Mattijs Mattijs Goossens als toeziener van de weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud der vier weeskinderen, nader genoemd in de inventaris van het sterfhuis

Personen:

| 154-0311 |

Schepenregister 154, f° 201 r° 30.08.1658

Antonis van Aecken als momboor met Cristiaen Wouters als toeziener van de weeskinderen +Arnout Antonis van Aecken x +Elisabeth Wouters verkochten aan Jan Wouters een woonhuis met erven bij de kerk aan de "solheuvel"

Personen:

| 154-0312 |

Schepenregister 154, f° 202 r° 02.09.1658

Jan Heijndrick Engelen en Maeijken Heijndrick Engelen x Cristiaen Jan Vorsselmans, kinderen van +Maeijken Jan Nouts; S/D erfelijke goederen achtergelaten door hun moeder, land in de "steechde", land "lisken crijn joos" in Hecht, land in de "pothoeck" en andere erven

Personen:

| 154-0313 |

Schepenregister 154, f° 203 v° 02.09.1658

Heijndrick Adriaen Berthelmeeussen verkocht aan Beliken Coopmans x +Hans van Huijsen, Hoogstraten een rente van 15 Kgld op een stede in Sneppel en op land op de "ast acker"

Personen:

| 154-0314 |

Schepenregister 154, f° 203 v°, In marge 16.11.1662

Hector van Huijsen, zoon van Beliken Coopmans, aan wie de rente bevallen is, gekweten door Adriaentien Domus Cornelis de Hoogh x +Willem Peeters en de momboors van haar kinderen, als kopers van de panden op 05.04.1661

Personen:

| 154-0315 |

Schepenregister 154, f° 204 v° 10.09.1658

Jan Jan Cornelis Goris - Cornelis Cornelis Goris Aerts als momboor van Barbel Jan Cornelis Goris - Willem Jan Cornelis Goris - Huijbrecht Bode als momboor met Cornelis Wouters als toeziener van de weeskinderen +Dionijs Jan Cornelis Goris; kinderen en kindskinderen van +Jan Cornelis Goris x Tanneken Dionijssen, S/D erfelijke goederen, woonhuis met wagenhuis, de "leeg weijde" in Terbeek e.a. erven

Personen:

| 154-0316 |

Schepenregister 154, f° 207 v° 16.09.1658

Heijndrick Engelen verkocht Adriaen Adriaenssen heiveld in Sneppel bij "buijtelaer acker"

Personen:

| 154-0317 |

Schepenregister 154, f° 208 r° 25.09.1658

Cornelis Cornelis Goossens is schuldig aan Geert Frans van der Buijten een obligatie van 120 gld welke obligatie Frans Geert van der Buijten en Cornelia Jan Huijbrecht Bode op 03.12.1652 bekende schuldig te zijn aan het klooster van St Margrietendael in Antwerpen en nadien tot last kwam van Geert Frans van der Buijten en vervolgens op comparant wegens koop van land in klein Neerven

Personen:

| 154-0318 |

Schepenregister 154, f° 208 r° Naschrift: 31.08.1660

Geert Frans van der Buijten gekweten door Cornelis Cornelis Goossens

Personen:

| 154-0319 |

Schepenregister 154, f° 208 v° 31.10.1658

Jan Aert van Tijchelt x Neeltien Jan van Bavel verkochten aan Peeter Adriaens Vermeeren erven in Terbeek in de aanstede gekomen van Adriaen Vermeeren

Personen:

| 154-0320 |

Schepenregister 154, f° 209 r° 30.09.1658

Peeter Adriaen Vermeeren is schuldig aan Jenneken Cornelis Theuns de som 100 gld terzake van geleend geld waarvoor hij land in het "leech buijnder" op "hesschot acker" in pand stelt

Personen:

| 154-0321 |

Schepenregister 154, f° 209 r°, In marge 04.02.1660

Jan Janssen x Jenneken Antonis Theuns verklaart te zijn gekweten

| 154-0322 |

Schepenregister 154, f° 209 v° 07.10.1658

certificatie (borgstelling) voor Peeter Wouter Ren(nen) x Margriet Adriaen van Aecken, beiden geboren in Loenhout, zijn circa een jaar geleden gaan wonen omstreeks Bergen op Zoom

Personen:

| 154-0323 |

Schepenregister 154, f° 210 r° 18.10.1658

Maeijken Goossens x +Bastiaen Peeter Vorsselmans xx Jan van de Mierop en Frans Vorsselmans als momboor met Antonis Goossens als toeziener van hun vier weeskinderen, genaamd Peeter, Neeltien, Michiel en Jan; akkoord over sterfhuis en onderhoud van kinderen

Personen:

| 154-0324 |

Schepenregister 154, f° 211 v° 07.11.1658

Gabriel Goris Gabriels verklaart dat de 54 omslagen door hem gecollecteerd voor het jaar 1656 zijn omgeslagen en deze in zijn rekeningen heeft verantwoord

Personen:

| 154-0325 |

Schepenregister 154, f° 212 r° 14.11.1658

Heijltien Cornelis Neefs x Marijnis Janssen en Elisabeth Cornelis Neefs x Aert Willem Aerts; S/D erven in Popendonk, hooimade in het "schoubos"

Personen:

| 154-0326 |

Schepenregister 154, f° 213 v° 07.12.1658

Heijndrick Engelen x +Maeijeken Jan Nouts - Cristiaen Jan Vorsselmans x Maeijken Heijndrick Engelen - Jan Engelen als momboor met Jacob Janssen als toeziener van de weeskinderen +Jan Heijndrick Engelen; S/D erfgoederen Maeijken Jan Nouts

Personen:

| 154-0327 |

Schepenregister 154, f° 214 v° 19.12.1658

Peeter Arnout van Ostaeijen, Halsteren, is schuldig aan Cristiaen Wouters de som van 150 gld terzake van geleend geld, stelt in pand den "hontschoot" in Sneppel

Personen:

| 154-0328 |

Schepenregister 154, f° 214 v°, In marge 26.01.1661

Cristiaen Wouters gekweten door Peeter Arnout van Ostaeijen

Personen:

| 154-0329 |

Schepenregister 154, f° 215 r° 30.12.1658

Antonette van den Nieuwenhuijse x +Jan Balten van Ham en Peeter van der Buijten als momboor met Jan Antonis Conincx als toeziener van hun weeskinderen verkochten aan Jan Gabriels x Neeltien Peeters een woonhuis met brouwhuis en erven in Huffel aan de plaatse

Personen:

| 154-0330 |

Schepenregister 154, f° 215 v° 30.12.1658

Cornelis Jan de Wever verkocht aan Jan Antonis Conincx een woonhuis met erven in Huffel

Personen:

| 154-0331 |

Schepenregister 154, f° 216 v° 01.01.1659

Huijbrecht Heijndricx x +Elisabeth Peeter van Aerde en Lenaert Jan Wiercx als momboor met Lenaert Willem Janssen als toeziener van hun zes weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 154-0332 |

Schepenregister 154, f° 218 r° 07.01.1659

Jan Cornelis Neeffs x Elisabeth Marijnis Bevers verkochten aan Cornelis Jacob Crock een stede met huis in Popendonk

Personen:

| 154-0333 |

Schepenregister 154, f° 219 r° 07.01.1659

Huijbrecht Cornelis Neeffs verkocht aan Jan Cornelis Neeffs erven in Popendonk en meer andere

Personen:

| 154-0334 |

Schepenregister 154, f° 220 r° 10.01.1659

Adriaen Cornelis Mertens, Jan Cornelis Mertens en Jan Peeter Ooms beloven te betalen aan Peeter van Elsacker en Peeter van Beeck, resp secretaris in Loenhout en Wuustwezel, de som van 112 pattacons 2 gld terzake de koop van schaarhout

Personen:

| 154-0335 |

Schepenregister 154, f° 220 r°, In marge 13.07.1659

Peeter van Elsacker en Peeter van Beeck gekweten

Personen:

| 154-0336 |

Schepenregister 154, f° 220 v° 11.01.1659

Huijbrecht Cornelis Neeffs verkocht aan Adriaen Heijndricx van der Buijten erven in Popendonk in de stede gekomen van verkoper ouders

Personen:

| 154-0337 |

Schepenregister 154, f° 220 v° 11.01.1659

Adriaen Heijndricx van der Buijten verkocht aan Cornelis Jacob Crock erven "hulsacker" bij de "vogelsanck"

Personen:

| 154-0338 |

Schepenregister 154, f° 221 r° 11.01.1659

Adriaen Heijndricx van der Buijten verkocht aan Jan Jan Verboven een weide bij "aerts acker"

Personen:

| 154-0339 |

Schepenregister 154, f° 221 v° 11.01.1659

Adriaentien Goossens x +Jacob Thomas en Antonis Goossens als momboor van hun weeskinderen verkochten, deels bij mangeling, aan Adriaen Heijndricx van der Buijten erven in Popendonk

Personen:

| 154-0340 |

Schepenregister 154, f° 222 v° 13.01.1659

Cornelis Crock verkocht aan Cornelis Cornelis Neeffs erven in Popendonk in de stede gekomen van Cornelis Neeffs

Personen:

| 154-0341 |

Schepenregister 154, f° 223 r° 13.01.1659

Joos Adriaen Deckers verkocht aan Jan Boudewijn Heuvelmans erven in "huffel heijlaer"

Personen:

| 154-0342 |

Schepenregister 154, f° 223 v° 13.01.1659

Adriaen Luijcx en Jan Boudeijwn Heuvelmans delen een weide in de "winckels" en heiveld in Sneppel in de vriesestraat die zij nog in onverdeeldheid bezaten

Personen:

| 154-0343 |

Schepenregister 154, f° 224 r° 13..01.1659

Huijbrecht Cornelis Neeffs en Cornelis Jacob Crock verkochten aan Cornelis Broomans een schaarbos bij het "schoubos"

Personen:

| 154-0344 |

Schepenregister 154, f° 224 v° 15.01.1659

Mattijs, Maeijken en Teuntien Niclaes Antonissen verkochten aan sr Joan Marcellij, schout, rentmeester en kastelijn, ten behoeve van jonkvrouw Catharina Leonora de Barron, vrouw van Loenhout, een hofstede bij "kesselbeeck"

Personen:

| 154-0345 |

Schepenregister 154, f° 225 r° 18.01.1659

sr Adriaen Soffaerts, koopman, Tilburg, en Anna Adriaen van Geel x Laureijs van der Buijten mangelen erve om erve, in Hoogstraten en in Sneppel

Personen:

| 154-0346 |

Schepenregister 154, f° 225 v° 20.01.1659

Huijbrecht Govaert van Gulich, schoenmaker, Breda (x Jenneken Aert Moons, procuratie notaris Johan Drabbe, Breda 16.01.1659), verkocht aan Dilis Jan de Crom erven in "huffel heijlaer"

Personen:

| 154-0347 |

Schepenregister 154, f° 226 r° 23.01.1659

Adriaen Adriaen Peeter Janssen - Gommer Jan Cornelis x Margriet Adriaen Peeter Jans (procuratie Nieuw Gastel 21.01.1659) - Cornelis Cornelis Neeffs als momboor van de onbejaarde kinderen Adriaen Peeter Jans x +Catelijn Adriaen Verboven genaamd Jan, Peeter en Catelijn; S/D erfelijke goederen +Catelijn Adriaen Verboven, woonhuis en akker in Popendonk, weide aan het "schoubos"

Personen:

| 154-0348 |

Schepenregister 154, f° 229 r° 28.01.1659

Margriet Peeter Bode met haar voogd Jan Willemssen - Adriaen Jan Huijben als transport hebbend van Heijlwicht Peeter Bode x Heijndrick Peeters, ook als transport hebbend van Jan Francken en van Cornelis Antonissen, waarvan moeder was +Neeltien Peeter Bode - Huijbrecht Jan Huijben als momboor met Joris Coecken als toeziener van de kinderen Jan Peeter Bode, ook met Adriaen Cornelis Mertens als toeziener van de weeskinderen Jan Cornelis Mertens x +Petronelle Peeter Bode - Jan Antonissen waarvan moeder was vs +Neeltien Peeter Bode - vs Adriaen Jan Huijben nog als momboor met Bernaert van Aecken als toeziener van de kinderen vs Bernaert van Aecken x vs +Neeltien Peeter Bode; allen erfgenamen van +Maeijken Peeter Bode, overleden zonder kinderen; S/D achtergelaten goederen, hofstede in Terbeek, heiblok in de "willaerden" en andere

Personen:

| 154-0349 |

Schepenregister 154, f° 231 v° 29.01.1659

Lenaert Jan Wiercx en Tanneken Peeter Heijlen x +Cornelis Jan Wiercx, Brecht, getuigen op verzoek van Peeter Joerdaens over de koop ten huize van Geert Peeter Vorsselmans door Jan Jan Huijben van erven in de katerstraat gekomen van Willem Adriaen Bertelmeeussen

Personen:

| 154-0350 |

Schepenregister 154, f° 231 v° 29.01.1659

idem Willem Dilissen, vorster (cfr vorige akte), aangaande de betaling

Personen:

| 154-0351 |

Schepenregister 154, f° 232 r° 04.02.1659

Jan Aert van Tijchelt is schuldig aan Lambrecht Peeter Voet, Meerle, de som van 70 gld 10 st bij assignatie van Geert Frans van der Buijten

Personen:

| 154-0352 |

Schepenregister 154, f° 232 r°, In marge 13.09.1660

Lambrecht Peeter Voet op 06.07.1660 gekweten door Jan Aert van Tijchelt

Personen:

| 154-0353 |

Schepenregister 154, f° 232 v° 04.02.1659

Jan Aert van Tijchelt neemt tot zijn last het deel dat Mattijs Goossens x Engel Antonis Wackers schuldig zijn in het derdedeel van een rente van 1 veertel rogge aan de H Geest, waarvan hijzelf het resterende paart in dit derdedeel schuldig is en de twee resterende derdedelen schuldig zijn de erfgenamen Arnout van Ostaeijen

Personen:

| 154-0354 |

Schepenregister 154, f° 233 r° 04.02.1659

Niclaes Peeter x +Dingne Adriaen Vermeeren en Joos Adriaen Vermeeren als momboor met Peeter Antonissen als toeziener van de drie weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud der weeskinderen

Personen:

| 154-0355 |

Schepenregister 154, f° 234 r° 04.02.1659

Antonis Joan Nouts is schuldig aan Adriaen Adriaen Michielssen de som van 50 gld terzake van geleende penningen waarvoor hij een weide in Neerven in pand stelt

Personen:

| 154-0356 |