Schepenregisters deel 151 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 151

Schepenregister 151, f° 1 r° 19.01.1643

Adriaen Peeter van Aecken verkocht aan Peeter Arnouts van Ostaeijen x Elisabeth Adriaen Laureijs van Aecken land in Sneppel akker

Personen:

| 151-0001 |

Schepenregister 151, f° 1 v° 03.02.1643

Jan Baltus van Ham, gemachtigd van sr Philips Balligan x juffr Maria de Herde, koopman in Antwerpen (procuratie notaris Lenaert van Ham te Antwerpen 07.08.1641), bekent dat zijn opdrachtgever in Antwerpen de hoeve het "hesschot" toebehorende zijn vrouw, verbonden heeft terzake een lening afgesloten met zijn zwager de heer advocaat Silvester de Hertoghe

Personen:

| 151-0002 |

Schepenregister 151, f° 2 v° 22.01.1643

Cornelia Jan Huijbrecht Bode x Frans Geertssen van der Buijten, 54j - Cristoffel van Aerde, 77j - Jan Cornelis Goris, 62j; verklaren, de eerstgenoemde van haar ouders gehoord te hebben dat Niclaes van Dael in zijn leven dispuut had tegen haar vader Jan Huijbrecht Bode ivm de ontvangst van een dorps zetting en de anderen gehoord te hebben dat Niclaes van Dael een valse eed gedaan had, verklaringen afgelegd ten behoeve van Michiel van Elsacker

Personen:

| 151-0003 |

Schepenregister 151, f° 4 r° 07.02.1643

Cornelis Adriaen Boen, Deurne bij Antwerpen, toont 'condemnatie voluntaire' (obligatie) waaruit blijkt dat voor schepenen in Antwerpen Philips Balligan, koopman x juffr Maria de Herde, 23j, en haar moeder juffr Maria Ijsebout x jonker +Nicasius de Herde schuldig waren aan Jan de Bertholemeo van Colen, koopman in Antwerpen, de som van 6.000 Kgld, en waarvoor zij de hoeve het "hesschot" verbinden

| 151-0004 |

Schepenregister 151, f° 5 r° 10.03.1643

Aert Antonis Aerts transporteert in belening aan Goris Rombouts een akker in Neerven voor een termijn van 4 jaar

Personen:

| 151-0005 |

Schepenregister 151, f° 5 r°, In marge 12.01.1660

Maeijken Sijmon Kesselmans x +Goris Rombouts voldaan door Aert Antonis Aerts

Personen:

| 151-0006 |

Schepenregister 151, f° 5 v° 16.03.1643

Maeijken Joos van Aecken x Lambrecht Lambrechts - Geert Joos van Aecken - Willem Adriaenssen x Margriet Joos van Aecken; verkochten aan Antonis van Aecken beemd in de "dorent", beemd de "perbemt", heiblok de "heesterman"

Personen:

| 151-0007 |

Schepenregister 151, f° 6 r° 18.03.1643

Tanneken Aert Antonis Aerts x Jacob de Roije verkocht aan haar vader Aert Antonis Aerts haar deel in de "lentenhof" in Neerven, waarvan een deel haar broer Antonis Aertssen toekomt, en grenzend aan het deel van de koper reeds gekocht van Maeijken en Neeltien zijn andere dochters, haar deel in een weide ook aldaar gelegen en nog haar deel in een hofstede in Hecht

Personen:

| 151-0008 |

Schepenregister 151, f° 7 r° 19.03.1643

Dierck en Jan Peeter Huijbrechts verklaren, ter instantie van Heijliger Geertssen, Rijkevorsel, dat zij met hun mede erfgenamen van hun vader +Peeter Huijbrechts op 23.02.1643 in Rijkevorsel ten huize van Peeter Gijsels, herbergier, zijn geweest. Zij hebben gezien dat vs Heijliger Geertssen er bespot en geslagen werd door heer Heijndrick, kapelaan van Rijkevorsel, en Peeter Govaerts

Personen:

| 151-0009 |

Schepenregister 151, f° 8 r° 20.04.1643

Maeijken Lenaert van Gastel x Staes Diercx - Peeter Adriaenssen x Tanneken Lenaert van Gastel (procurartie notaris Adriaen Thomassen Nuijts te Roosendaal 01.04.1643) - Dingna Lenaert van Gastel x Peeter Valentijns - Adriaen Heijndricx van Gastel, gemachtigd van Neeltien Lenaert van Gastel (procuratie notaris Rogier Hessels in Breda 16.12.1642); S/D erfgoederen van +Lenaert Heijndrick van Gastel x Catherina Jacobs. Woonhuis ten einde de "warande" en land daaraan gelegen

Personen:

| 151-0010 |

Schepenregister 151, f° 8 r°, In marge 26.04.1645

Staes Diercx x Maeijken Lenaert van Gastel voldaan door Peeter Valentijns x Dingne Lenaert van Gastel

Personen:

| 151-0011 |

Schepenregister 151, f° 8 r°, In marge 26.04.1645, vervolg

Peeter Adriaenssen x Tanneken Lenaert van Gastel en Adriaen Heijndricx van Gastel met procuratie van Neeltien Lenaert van Gastel eveneens voldaan door Peeter Valentijns x Dingne Lenaert van Gastel

Personen:

| 151-0012 |

Schepenregister 151, f° 9 r° 27.04.1643

Jan Janssen de Crom verkocht aan zijn vader Jan Heijndrick de Crom land met beemd in de berenstraat

Personen:

| 151-0013 |

Schepenregister 151, f° 9 v° 27.04.1643

Catelijne Sijmon Kesselmans x Jan Baudewijn Heuvelmans verkocht aan haar broer Adriaen Sijmon Kesselmans de helft van een schuur in Neerven

Personen:

| 151-0014 |

Schepenregister 151, f° 10 r° 27.04.1643

Cornelis Adriaen Diels verkocht aan Jan Baudewijn Heuvelmans x Catelijne Sijmon Kesselmans land in sneppel akker

Personen:

| 151-0015 |

Schepenregister 151, f° 11 r° 27.04.1643

Margriet Peeter Jans Bode x Peeter Geertssen verkocht aan Heijndrick Janssen Metser erven in Terbeek op de "rijdt"

Personen:

| 151-0016 |

Schepenregister 151, f° 11 v° 28.04.1643

Cornelia Jan Coecx x +Cornelis Wouter Peeters Ren transporteerde in belening aan Huijbrecht Hendricx Wagemaecker een weide bij de "breebeke" voor een termijn van 8 jaar

Personen:

| 151-0017 |

Schepenregister 151, f° 12 r° 28.04.1643

Peeter en Cristiaen Peeter Joris, ook voor de weeskinderen +Gabriel Peeter Joris en Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt x +Maeijken Peeter Joris voor zijn kinderen en voor de kinderen +Jan Peeter Joris, alle kinderen en kinds kinderen van +Willemken Gijsbrechts en alzo successievelijk erfgenamen van Margriete Govaertssen, transporteerden aan Jan Janssen van Hasselt hun versterf van Margriete Govaertssen in een obligatie die Petronella Frans Anthonissen x +Laureijs Janssen aan vs sterfhuis schuldig is

Personen:

| 151-0018 |

Schepenregister 151, f° 12 v° 05.05.1643

Cornelia Geertssen x +Wouter Peeter Ren - Aert Wouter Peeter Ren, ook als momboor met Jan Cornelis Arnouts als toeziener van de weeskinderen Arnout Cornelis Arnouts x +Neeltien Wouter Peeter Ren en als momboor met Cornelis Jacob Crock als toeziener van de weeskinderen +Cornelis Wouter Peeter Ren - Peeter Wouter Peeters Ren - Antonis Quirijn Willems x Catelijn Wouter Peeters Ren - Peeter Jan Ooms x Clementia Wouter Peeters Ren - Lenaert Jan Wiercx x Adriana Wouter Peeters Ren - Elisabeth Wouter Peeters Ren x Jan Janssen van Ditfort (procuratie notaris Govaert Stempel in Bergen op Zoom 29.04.1643); akkoord over sterfhuis

Personen:

| 151-0019 |

Schepenregister 151, f° 14 r° 09.06.1643

Cornelis Arnouts van Ostaeijen x Catelijn Peeter van Aecken verkochten aan Kerstiaen Zegers x Marie van der Buijten een rente van 40 Kgld te betalen in Antwerpen op een stede in Sneppel en op beemd aldaar en andere erven

Personen:

| 151-0020 |

Schepenregister 151, f° 15 r° 27.06.1643

mr Laureijs van der Buijten, gemachtigd van heer Niclaus van Varick, ridder, erfburggraaf van Brussel, markgraaf van het land van Rijen en van de stad Antwerpen (procuratie notaris Bartholomeeus van den Berghe te Antwerpen 27.04.1643) vest procuratie waaruit blijkt dat vs Niclaus van Varick voor de som van 10.000 gld verkocht aan sr Joan Jeronimo Mannaert, wettige zoon van +sr Jeronimus Mannaerts, voor de testamentaire dispositie van +sr Melchior Manaert, gemaakt te Rome op 16.11.1531 en voor de notaris Plinius Olivetus 'gerecognesseerd', het derdedeel in de tienden van Zundert, geheven in Zundert, Wernhout en Achtmaal (waarvan de heer van Breda een derdedeel toekomt en jonkheer Daniël van Ranst een ander derdedeel) en aan hem toegekomen van zijn oud grootouders Heijndrick van Berchem x Margrite van de Werve

| 151-0021 |

Schepenregister 151, f° 18 r° inliggend stuk 09.07.1643

Frans Geertssen van der Buijten en Peter Wouters Ren verklaren gekocht te hebben van mr Michiel Jordaens, Etten op de Leur, een hoeveelheid rogge die zij eensdeels bij hem thuis en anderdeels op de molen van de "biesbosch" gehaald hebben en naar Antwerpen op de markt gevoerd

Personen:

| 151-0022 |

Schepenregister 151, f° 18 r° 04.07.1643

Jan Cornelis Jan Peeter Mertens transporteerde in belening aan Jan Cornelis Jan Ooms, Wuustwezel in Tereik, een hooimade op het molenbos

Personen:

| 151-0023 |

Schepenregister 151, f° 18 r°, In marge 19.03.1650

Jan Cornelis Ooms voldaan door Jan Cornelis Mertens

Personen:

| 151-0024 |

Schepenregister 151, f° 18 v° 29.07.1643

Neeltien Jan Jacobs x Cornelis Adriaen Lenaert Ments en Cornelis Arnout van Ostaeijen als momboor met Cornelis Aert Jacobs als toeziener van Jacobmijne Jan Jacobs; S/D erfgoederen van hun grootmoeder +Adriana Sijmons en van hun moeder +Maeijken Arnouts van Ostaeijen. Beemd in de "dorent", weide in Sneppel, stede in Sneppel en ander erven

Personen:

| 151-0025 |

Schepenregister 151, f° 20 r° 30.07.1643

Sijecken Heijliger Cornelissen x +Adriaen Wouters xx Aert Meeussen en Lenaert Mattijssen als momboor met Gabriel Jan Gabriels als toeziener van Heijliger, Neeltien, Maeijken, Jenneken en Lijntien, kinderen van vs +Adriaen Wouters x Sijecken Heijliger Cornelissen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen

Personen:

| 151-0026 |

Schepenregister 151, f° 22 r° 15.08.1643

Cornelis Adriaen Lenaert Ments, voor zijn vader, transporteerde aan Jacob Crock schaarbos in Herseling

Personen:

| 151-0027 |

Schepenregister 151, f° 22 v° 12.09.1643

Cornelis Jan Wiercx Verkocht aan Jan Janssen Wiercx land en bos in Herseling

Personen:

| 151-0028 |

Schepenregister 151, f° 23 r° 12.09.1643

Jan Janssen Wiercx verkocht aan Adriaen Lenaert Mensch bos in Herseling en bos in Vossingers

Personen:

| 151-0029 |

Schepenregister 151, f° 23 v° 12.09.1643

Adriaen Jan Peeter Huijben x Neeltien Peeter van Aerde en Cornelis Adriaen Lenaert Mensch voor zijn vader mangelen erve om erve, bos het "huefken" in Vossingers en bos in Herseling

Personen:

| 151-0030 |

Schepenregister 151, f° 24 r° 12.09.1643

Cornelis Adriaen Lenaert Mensch voor zijn vader transporteert aan Adriaen Jan Peeter Huijben bos met heide en water den "blick" in Herseling

Personen:

| 151-0031 |

Schepenregister 151, f° 25 r° 12.09.1643

Merck Bertelmeeussen verkocht aan Jasper van Kinschot een stede de "heijbaert" in Sneppel op Hoenderen, hem verstorven van zijn moeder +Johanna Cornelis Peeter Nouts op 21.06.1641, en ander erven

Personen:

| 151-0032 |

Schepenregister 151, f° 26 r° 07.12.1643

mr Andries Jordaens getuigt ter instantie van Geertruijt van Erffrenten x +Matthijs Luijcx dat hij in een manuaal boek, toen in handen van pater Gaspar van de Meere, religieuze Sint Augustijnen klooster in Antwerpen, heeft gezien dat er een rente van 2 V rogge ingeschreven stond die vs weduwe moet uitreiken aan de erfgenamen +jonker Hcrales van de Meere

Personen:

| 151-0033 |

Schepenregister 151, f° 27 r° 16.10.1643

ingevolge proces tussen +Cornelis Cristiaen van Nuijnhem en Cornelis Antonis van Bael x +Maeijken Cristiaen van Nuijnhem ivm het testament van deze laatste ten behoeve van haar man, wordt Cornelis Antonis van Bael voldaan door Matteus Peeter Arnouts als testamentair actie hebbende van vs Cornelis Cristiaen van Nuijnhem

Personen:

| 151-0034 |

Schepenregister 151, f° 27 v° 22.10.1643

Mattijs Goossens, 70 j, getuigt, op verzoek van de regeerders van Zundert, dat hij circa 60 jaar geleden in Zundert 2 jaar gewoond heeft ten huize van Peeter Joris Cristiaenssen en de schapen gehoed heeft en nooit geweten heeft dat aldaar tienden van de lammeren geëist of betaald werden

Personen:

| 151-0035 |

Schepenregister 151, f° 27 v° 26.10.1643

Neeltien Jan Jacobs x Cornelis Adriaen Lenaert Ments, dochter van +Maeijken Arnouts van Ostaeijen, verkocht aan Adriaen Arnouts van Ostaeijen erven in de "mosvoorden"

Personen:

| 151-0036 |

Schepenregister 151, f° 28 r° 03.12.1643

Cornelis Janssen de Crom verkocht aan zijn vader Jan Heijndricx de Crom akker in Sneppel bij de "ast"

Personen:

| 151-0037 |

Schepenregister 151, f° 28 v° 03.12.1643

Cornelis, Jan en Willem Janssen de Crom, ook voor hun broer Heijndrick Janssen de Crom, transporteerden aan Michiel van Elsacker de som van 29 gld 4 stuivers in mindering van een obligatie van 347 gld 5 st die het dorp van Loenhout schuldig was aan comparanten en hun vader en door hen verkocht werd aan Michiel van Elsacker

Personen:

| 151-0038 |

Schepenregister 151, f° 29 r° 02.01.1644

Antonia Cornelis Arnouts x +Dionijs Peeter Denis xx Adriaen Peeters van Aecken en Antonis Peeter Denis als momboor met Jan Cornelis Arnouts als toeziener van de weeskinderen +Dionijs Peeter Denis; S/D sterfhuis

Personen:

| 151-0039 |

Schepenregister 151, f° 30 v° 15.01.1644

Cornelis Janssen de Crom en Jan Janssen de Crom verkochten aan Heijndrick Heijndricx van Turnhaudt eiken bos in Sneppel bij de katerstraat

Personen:

| 151-0040 |

Schepenregister 151, f° 31 r° 15.01.1644

Cornelis Janssen van Ditfort verkocht aan Jacob Adriaen Theeus 2 heiblokken in Sneppel

Personen:

| 151-0041 |

Schepenregister 151, f° 31 v° 21.01.1644

Antonis Goris Conincx verkocht aan Andries Laureijs Wouter Rombouts een hofstede in Neerven

Personen:

| 151-0042 |

Schepenregister 151, f° 32 r° 01.02.1644

Jan Antonissen x Dingna Adriaen van Aecken verkochten aan Antonis van Ditfort x Sijecken Jan Nijs van Tijchelt een stede in Donk

Personen:

| 151-0043 |

Schepenregister 151, f° 33 r° 08.02.1644

Antonis van Ditfort x Sijecken Jan Nijs van Tijchelt verkochten aan Peeter van Elsacker, secretaris, 'heer Jans bemt', gelegen achter 'huffeler heijde'

Personen:

| 151-0044 |

Schepenregister 151, f° 33 v° 08.02.1644

Antonis van Ditfort verkocht aan Frans Cristiaen Vorsselmans een heiblok in Sneppel in de berenstraat

Personen:

| 151-0045 |

Schepenregister 151, f° 34 r° 24.02.1644

Adriaen Geeraert Luijcx en Heijndrick Engelen, beiden timmerlieden, verklaren, ter instantie van sr Thomas van Diepenbeeck, schout, rentmeester en kastelein, dat het wenselijk zou zijn de eiken bomen op 'huffeler heijde' naast de dijk te kappen

Personen:

| 151-0046 |

Schepenregister 151, f° 34 r° 24.02.1644

Antonis Stoffel van Aerde verkocht aan Goris Cornelissen een stede in Neerven

Personen:

| 151-0047 |

Schepenregister 151, f° 34 v° 23.02.1644

Coris Cornelissen verkocht aan Jan Rombouts land op molenakker

Personen:

| 151-0048 |

Schepenregister 151, f° 35 r° 28.02.1644

Peeter Wouter Ren - Clementia Wouter Ren x Peeter Jan Ooms - Adriana Wouter Ren x Lenaert Janssen Wiercx; verkochten aan Antonis Quirijn Willems x Catelijn Wouter Ren hun achtste deel in stede in Sneppel hun deels verstorven van hun vader +Wouter Peeters Ren en deels verkregen bij overgeven van hun moeder Cornelia Geertssen, en welke stede door de ouders gekocht werd van Cornelia Geerts van Elsacker, behoudens 2 beemden gekocht van Peeter Jan Bode en van Adriaen Vermunten

Personen:

| 151-0049 |

Schepenregister 151, f° 35 v° 28.02.1644

Jan Adriaen van Ostaeijen verkocht aan Peeter Jan Ooms x Clementia Wouter Ren "peeter staels hofstede" in Popendonk

Personen:

| 151-0050 |

Schepenregister 151, f° 36 r° 05.03.1644

mr Andries Joordaens, momboor van de weeskinderen Jan Joordaens, verklaart dat de helft van een rente van 25 gld 12 st uitgaande op de stad Antwerpen en welke rente +mr Peeter Joordaens x +Margrita Bolckmans bij codicil van 16.07.1625 gelaten hebben aan de kinderen Maeijken Joordaens, toekomt aan Lenaert Cornelissen, molenaar in Rethi, als vader en momboor van zijn kinderen bij +Maeijken Cornelis Horrewaerts, en aan Jacob Cornelis Horrewaerts, beide kinderen van +Maeijken Joordaens, en de kinderen +Jan Joordaens, waarvan hij comparant momboor is, dus ook maar de helft toekomt

Personen:

| 151-0051 |

Schepenregister 151, f° 36 v° 07.03.1644

Elisabeth Adriaenssen Coeck x +Jan Peeter Bode en Huijbrecht Jan Peeter Huijben als momboor met Joris Adriaenssen Coeck als toeziener van hun weeskinderen verkochten aan Adriaen Adriaenssen de Haen derdedeel van een hofstede in Terbeek gekomen van Peeter Jan Bode

Personen:

| 151-0052 |

Schepenregister 151, f° 37 r° 07.03.1644

zelfde comparanten verkochten aan zelfde koper achtste deel van de stede "paukens" op de "rijt", zijnde een heiveld

Personen:

| 151-0053 |

Schepenregister 151, f° 37 v° 07.03.1644

Cornelis Adriaen Diels transporteerde aan zijn zoon Dionijs Cornelis Adriaen Diels beemd bij de "winckels"

Personen:

| 151-0054 |

Schepenregister 151, f° 37 v° 08.03.1644

Mattijs Jan Deurens - Joris Jan Deurens, minderjarig, met Jan van Ham daar hij onvoorzien is van een momboor - Adriaen Geeraert Luijcx gemachtigd van Margrite Jan Deurens - Goris Cornelissen met Mattijs Niclaes Antonissen als transport hebbend van Neeltien Jan Deurens x Jan Goris Donckers; alle nakinderen van +Jan Deurens van Huijsen x Truijntien Franchois Imbrechts; S/D (smaldeling na voorgaande erfdeling tegen de voorkinderen +Jan Deurens, gepasseerd voor schepenen in Loenhout). Akker bij de "warande" aan de "eckers poel", weide de "verckens hoeck" achter het "hoochbosch" en andere erven

Personen:

| 151-0055 |

Schepenregister 151, f° 39 v° 09.03.1644

Adriaen, Cornelis, Jan en Maeijken Antonis van Bael, kinderen van +Antonis van Bael x +Catelijn Cornelissen en Peeter Geertssen van der Buijten, momboor voor de vier nakinderen +Antonis van Bael x Margriete Pauwels Heistraets; S/D erfgoederen gelegen in Loenhout in de "pothoeck", en andere erven

Personen:

| 151-0056 |

Schepenregister 151, f° 40 v° 09.03.1644

verdere erfdeling cfr voorgaande akte

| 151-0057 |

Schepenregister 151, f° 42 r° 08.03.1644

Goris Cornelissen en Mattijs Niclaes Antonissen verkochten aan Jan Baltus van Ham een hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 151-0058 |

Schepenregister 151, f° 42 r° 08.03.1644

Goris Cornelissen en Mattijs Niclaes Antonissen verkochten aan Merck Bertelmeeussen akker in de "eckers poel"

Personen:

| 151-0059 |

Schepenregister 151, f° 43 r° 17.03.1644

Geert Cerstiaen Vorsselmans verkocht aan sr Thomas van Diepenbeeck, schout en rentmeester, beemd in Donk

Personen:

| 151-0060 |

Schepenregister 151, f° 43 r° 18.03.1644

Adriaen Geeraerdt Luijcx, gemachtigd van juffr Geertruijt van Erffrenten x +Mattijs Luijcx (procuratie notaris Johan Keijsers in Breda 16.03.1644) verkocht aan Geert Peeters van den Cloot een hofstede in Sneppel

Personen:

| 151-0061 |

Schepenregister 151, f° 43 v° 18.03.1644

Adriaen Geeraerdt Luijcx, gemachtigd als vorige akte, verkocht aan Aert Wouter Peeters Ren land in Sneppel in de "heg acker" en andere erven

Personen:

| 151-0062 |

Schepenregister 151, f° 44 v° 18.03.1644

Adriaen Geeraerdt Luijcx, gemachtigd als voren, verkocht aan Cornelis Aert Nops akker het "cleije" in Sneppel

Personen:

| 151-0063 |

Schepenregister 151, f° 45 r° 21.03.1644

Mattijs Goossens x +Catelijn Arnout Bernaerts - Mattijs en Jan Mattijs Goossens - Neeltijn Mattijs Goossens x +Jan Jan Joossen - Cornelis Lambrecht Broomans x Lisken Mattijs Goossens - Cornelis Adriaen Vermeeren x Neeltien Jans van Bavele, dochter van Maeijken Mattijs Goossens - Adriaen van Aken als momboor met Matteus Peeter Arnouts als toeziener van de weeskinderen Antonis van Aecken x +Baeijken Mattijs Goossens; akkoord over sterfhuis vs +Catelijn Bernaerts. O.m. beemd en weide het "hulsdonck"

Personen:

| 151-0064 |

Schepenregister 151, f° 46 v° 31.03.1644

Bernaert Peeter van Aecken verkocht aan Heijndrick Peeters x Heijlwich Peeter Jans Bode stede "jan pieters" in Sneppel in de katerstraat waarop kopers hun woonhuis getimmerd hebben

Personen:

| 151-0065 |

Schepenregister 151, f° 47 r° 04.04.1644

Adriaen Dionijs van Tijchelt verkocht aan zijn vader Dionijs Jan Nijs van Tijchelt een kamer aan het huis van de weduwe en kinderen Jan Jan Joossens in Donk

Personen:

| 151-0066 |

Schepenregister 151, f° 47 v° 04.04.1644

Goris Cornelissen verkocht aan Adriaen Dionijs van Tijchelt een stede ontrent de kerk

Personen:

| 151-0067 |

Schepenregister 151, f° 48 r° 11.04.1644

Jan Janssen de Crom verkocht aan de priorin van St Margrietendael in Antwerpen een rente van 12 Kgld 10 st op een stede in Sneppel in de katerstraat

Personen:

| 151-0068 |

Schepenregister 151, f° 48 v° 11.04.1644

Goris Cornelissen verkocht aan de priorin van het St Margrietendael in Antwerpen een rente van 9 Kgld 7,5 st op een stede in Neerven

| 151-0069 |

Schepenregister 151, f° 49 v° 11.04.1644

Antonis Guilliams verkocht aan Peeter Arnouts van Ostaeijen, als hebbend de koop gecalengierd uit handen van Jacob Adriaen Theeus, een weide door comparant gekocht van Cornelis Adriaen Lenaert Mensch x Neeltien Jan Jacobs en gelegen in Sneppel

Personen:

| 151-0070 |

Schepenregister 151, f° 50 r° 11.04.1644

Elisabeth Wouter Peeter Ren x Jan Janssen van Ditfort, ruiter in Bergen op Zoom (procuratie notaris Govaert Stempel in Bergen 29.04.1643) met Antonis van Ditfort (zelfde procuratie) verkocht aan haar broer Aert Wouter Peeter Ren haar achtste deel in de achtergelaten goederen van haar +vader en door haar moeder Cornelia Geertssen aan hen overgelaten bij contract van afscheid van 05.05.1643 in Loenhout

Personen:

| 151-0071 |

Schepenregister 151, f° 50 v° 20.04.1644

Cornelis en Mattijs Jan Huijbrechts Bode verkochten aan Frans Jan Bogaerts x Maeijken Jacobs van der Vleuten hun deel in heiblok achter Vossingers

| 151-0072 |

Schepenregister 151, f° 50 v° 20.04.1644

Jenneken Jan Huijbrechts Bode met Cornelis Jan Huijbrechts Bode haar voogd verkoopt haar deel in vs heiblok (cfr vorige akte) aan Jan Janssen Loos

| 151-0073 |

Schepenregister 151, f° 51 r° 07.05.1644

Mattijs Goossens x +Catelijn Arnouts Bernaerts - Mattijs en Jan Mattijs Goossens - Neeltien Mattijs Goossens x +Jan Jan Joossen - Lisken Mattijs Goossens x Cornelis Broomans - Adriaen van Aecken als momboor met Matteus Peeter Arnouts als toeziener van de weeskinderen +Barbara Mattijs Goossens x Antonis van Aecken - Cornelis Adriaen Vermeiren x Neeltien Jans van Bavel, dochter van +Maeijken Mattijs Goossens; S/D nagelaten erfgoederen. Land op de "beecxse acker", "perbeempt", beemd het "hulsdonck"

Personen:

| 151-0074 |

Schepenregister 151, f° 52 v° 04.05.1644

Peeter Jan Nijs van Tijchelt transporteert in belening aan Jan Rombouts land de "breemacker" in de molenakker voor een termijn van zes jaar

Personen:

| 151-0075 |

Schepenregister 151, f° 53 r° 07.05.1644

Mattijs en Jan Mattijs Goosssens - Neeltien Mattijs Goossens x +Jan Jan Joossen van Riel - Lisken Mattijs Goossens x Cornelis Lambrecht Broomans - Adriaen Peeters van Aecken als momboor met Matteus Peeter Arnouts als toeziener van de weeskinderen Antonis Peeter van Aecken x +Barbara Mattijs Goossens - Cornelis Adriaen Vermeeren x Neeltien Jans van Bavel, dochter van +Maeijken Mattijs Goossens; kinderen en kinds kinderen van +Catelijne Arnout Bernaerts x Mattijs Goossens; S/D achtergelaten erfgoederen. Stede met erven de "voorsten dries" in Sneppel in de hoenderstraat, land op de "ast", beemd in de "dorent", beemd het "hencxblock" in Sneppel en ander erven

Personen:

| 151-0076 |

Schepenregister 151, f° 56 v° 11.05.1644

Margriet Peeters Bode x Peeter Geertssen - Heijlwich Peeters Bode x Heijndrick Peeters - Neeltien Peeters Bode x Bernaert van Aecken - Maeijken Peeters Bode - Huijbrecht Jan Peeter Huijben als momboor met Joris Coeck als toeziener van de weeskinderen +Jan Peeters Bode - vs Huijbrecht J P Huijben nog als momboor met Adriaen Cornelis Mertens als toeziener van de weeskinderen +Petronelle Peeter Jans Bode; alle kinderen en kinds kinderen van +Adriana Jan Casus; S/D achtergelaten erfgoederen. Land de "schootacker"in Terbeek met last aan Thomas Adriaen Ansoms, Hoogstraten, weide aan de "mosvoorden", land in "hesschots acker" met last aan Aert Michielssen, Brecht

Personen:

| 151-0077 |

Schepenregister 151, f° 58 v° 11.05.1644

Margriet Peeters Bode x Peeter Geertssen - Heijlwich Peeters Bode x Heijndrick Peeters - Neeltien Peeters Bode x Bernaert van Aecken - Maeijken Peeters Bode met haar voogd Wouter Jan Wouters - Huijbrecht Jan Huijben als momboor met Joris Adriaenssen Koeck als toeziener van de weeskinderen +Jan Peeters Bode - Huijbrecht Jan Huijben als momboor met Adriaen Cornelis Mertens als toeziener van de weeskinderen +Petronella Peeters Bode; verkochten aan Adriaen Jan Peeter Huijben weide op de "rijt" in het "paukens" in Terbeek

Personen:

| 151-0078 |

Schepenregister 151, f° 59 r° 14.05.1644

Tanneken Marijnis Bevers x +Jacob Peeter Janssen en Adriaen Peeter Janssen als momboor met Jacob Marijnis Bevers als toeziener van hun weeskinderen genaamd Jan, Catelijn en Jacob, en waarvan het jongste 10 of 11 maanden oud is; akkoord over sterfhuis en onderhoud van kinderen

Personen:

| 151-0079 |

Schepenregister 151, f° 59 r°, In marge 16.11.1660

Adriaen Peeter Jans als momboor van de kinderen Jacob Peeter Jans gekweten door Tanneken Marijnis Bevers xx Adriaen Mattijs Weerts

Personen:

| 151-0080 |

Schepenregister 151, f° 60 v° 18.05.1644

Jan Janssen Wackers met Mattijs Mattijs Goossens, zijn behoud oom, en mr Laureijs van der Buijten, gemachtigd van Belia Loopmans x +Hans van Huijsen (procuratie notaris Heijndrick van Staeijen in Hoogstraten 07.04.1644), verkochten aan Peeter Arnouts van Ostaeijen een stede in Sneppel gewonnen van Cornelis Cornelis Theuns x Maeijken Antonis Wackers

Personen:

| 151-0081 |

Schepenregister 151, f° 60 v° 23.05.1644

Jan Cornelis Goris, gemachtigd van Geertruijt van Erffrenten x +Mattijs Luijcx en van haar kinderen Maria, Lenaert en Dingna Mattijs Luijcx (procuratie Jan Keijsers in Breda 16.05.1644), verkocht aan Jan Baudewijn Heuvelmans land in het "nieuwblock"

Personen:

| 151-0082 |

Schepenregister 151, f° 61 v° 11.06.1644

Mattijs Goossens, 70j en Jan Cornelis Goris, 63, verklaren, ter instantie van Michiel van Elsacker, gekend te hebben Willem Luijcx maar nooit gehoord of geweten te hebben dat hij broers of zusters had. Deze Willem werd 'vuijlen bruijgom' genoemd omdat hij zijn vrouw had verlaten, hij stierf in Loenhout als jongman

Personen:

| 151-0083 |

Schepenregister 151, f° 61 v° 20.06.1644

Antonis Jan Rombouts, 70 j - Adriaen Heijndricx van Gastel, 65j - Elisabeth Willems x +Adriaen Straetmans, 77j; allen in Loenhout geboren; verklaren gekend te hebben Willem Luijcx en nooit geweten te hebben dat hij broers of zusters zou gehad hebben

Personen:

| 151-0084 |

Schepenregister 151, f° 62 r° 24.06.1644

Michiel van Elsacker machtigt mr Cornelis Boenders, procureur postulerende in Breda, in zijn actie tegen Cornelis Jan Neven

Personen:

| 151-0085 |

Schepenregister 151, f° 62 v° 16.07.1644

Heijndrick Heijndricx van Turnhaudt, momboor van de weeskinderen +Peeter Heijndricx, molenaar, machtigt Dilis Heijndricx, Brecht en … om in Westmalle te transporteren aan Jan Dieltiens, Schilde, deel in erven in Westmalle

Personen:

| 151-0086 |

Schepenregister 151, f° 62 v° 02.08.1644

Aert Wouter Peeters en Joris Adriaenssen Coeck, ter instantie van Peeter Tsosen, Tielen, verklaren dat deze laatste in 1639 een paard kocht van Adriaen Vermeiren

Personen:

| 151-0087 |

Schepenregister 151, f° 63 r° 20.08.1644

certificatie voor Huijbrecht Janssen Bode, jongman, geboren in Loenhout, wil buitenlands gaan

Personen:

| 151-0088 |

Schepenregister 151, f° 63 v° 29.08.1644

Cornelis Jan Neven verkocht aan Andries Laureijs Wouter Rombouts hooimade in Blaakt

Personen:

| 151-0089 |

Schepenregister 151, f° 64 r° 30.08.1644

Cornelis Cornelis Theuns x Maeijken Antonis Wackers verkochten aan Peeter Arnouts van Ostaeijen een stede in Sneppel

Personen:

| 151-0090 |

Schepenregister 151, f° 64 v° 07.09.1644

Neeltien Adriaen Theeus x +Jan Aert Francquen - Huijbrecht Jan Francquen - Peeter Aert Francquen als momboor met Jacob Adriaen Theeus als toeziener van Adriaen, Maeijken, Neeltien, Adriana, Aert en Jan, weeskinderen van +Jan Aert Francquen x Neeltien Adriaen Theeus; akkoord over sterfhuis en onderhoud van kinderen

Personen:

| 151-0091 |

Schepenregister 151, f° 65 v° 23.09.1644

Margriet Jan Aerts x +Jan Peeters van Breda verkocht aan Peeter van Elsacker, secretaris, een stede met woonhuis en brouwhuis genaamd "breda", gelegen in Huffel aan de plaats en gekomen van Cornelis Peeter van den Bruijnenberghe

Personen:

| 151-0092 |

Schepenregister 151, f° 65 v°, In marge 07.06.1646

toevoeging van lasten die niet opgenomen waren

| 151-0093 |

Schepenregister 151, f° 66 r° 24.10.1644

Cornelis en Adriana x Adriaen Adriaenssen de Haen, kinderen van Adriaen Wouters x +Margrieta Adriaen Vermeiren; S/D erfgoederen van hun moeder. Dries in Terbeek, land op de "beecxse of hesschots acker", weide in Herseling en ander erven

Personen:

| 151-0094 |

Schepenregister 151, f° 68 r° 24.10.1644

Cornelis Adriaen Wouters verkocht aan Jan Jacob Crock een weide in Herseling

Personen:

| 151-0095 |

Schepenregister 151, f° 68 v° 24.10.1644

Jan Cornelis Jan Peeter Mertens en Adriana Adriaen Wouters x Adriaen Adriaenssen de Haen mangelen erve om erve, land de "verloren cost" bij de "beecxse acker" en land in Herseling

Personen:

| 151-0096 |

Schepenregister 151, f° 69 r° 24.10.1644

Huijbrecht Jan Peeter Huijben, momboor van de weeskinderen Jan Cornelis Jan Peeter Mertens x +Petronella Peeter Jans Bode verkocht aan Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens land in Herseling

Personen:

| 151-0097 |

Schepenregister 151, f° 69 v° 24.10.1644

Antonis van Ditfort verkocht aan Cornelis Adriaenssen Smit x Dingna Willem van den Langenberch een woonhuis in Huffel aan de plaats

Personen:

| 151-0098 |

Schepenregister 151, f° 70 r° 24.10.1644

Jan Cornelis Jan Peeter Mertens als vader en Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens als toeziener van de weeskinderen +Petronella Peeter Jans Bode verkochten aan Huijbrecht Jan Peeter Huijben land in Terbeek op de "rijecant" in "paukens" stede

Personen:

| 151-0099 |

Schepenregister 151, f° 70 v° 24.10.1644

Huijbrecht Jan Peeters Huijben, momboor van de weeskinderen +Petronella Peeter Jans Bode verkocht aan Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens een perceel in de "heijbeemt" in de "hulsdonghen"

Personen:

| 151-0100 |

Schepenregister 151, f° 71 r° 08.11.1644

Jan Cornelis Arnouts als momboor met Antonis Goossens als toeziener van de weeskinderen +Peeter Cornelis Arnouts, verklaren dat laatstgenoemde in zijn leven, op 17.02.1636, verkocht had aan +Dionijs Peeter Denis (voor notaris Laureijs van der Buijten) een hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 151-0101 |

Schepenregister 151, f° 71 v° 10.11.1644

Cornelis Cornelis Theuns x Maeijken Antonis Wackers - Mattijs Mattijs Goossens x Catelijn Antonis Wackers - Engeltien Antonis Wackers x +Willem Daniels - Jan Janssen Antonis Wackers, minderjarig, bijgestaan door Mattijs Mattijs Goossens, zijn behoud oom; ordonneren Peeter Arnouts van Ostaeijen tot betaling van rente van 1,5 V rogge die zij samen op hem uitoefenen

Personen:

| 151-0102 |

Schepenregister 151, f° 72 v° 10.11.1644

zelfde comparanten als voorgaande akte en anderzijds Matteus Peeter Arnouts sluiten akkoord, o.m. ivm achtergelaten goederen van +Cornelis Cristiaen van Nuynhem

Personen:

| 151-0103 |

Schepenregister 151, f° 73 v° 21.11.1644

Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt en Catelijn Peeter van Aerde x Dionijs Cornelis Adriaen Diels mangelen erve om erve, beemd en land in Popendonk

Personen:

| 151-0104 |

Schepenregister 151, f° 74 v° 22.11.1644

Jan Adriaen Willem Huijbs, Borgvliet, en Peeter Janssen x Maeijken Adriaen Willem Huybs, Heerle onder Wouw, machtigen mr Andries Joordaens, procureur, Loenhout, in hun proces tegen Cornelia mr Jan Hegge x +Cornelis Willem Huijbs, gevoerd voor de hoofdbank van de 'bijvang van Lier'

Personen:

| 151-0105 |

Schepenregister 151, f° 74 v° 23.11.1644

Cornelis Cornelis Peeter Joos met Jan Jacob den Ruijter verkocht aan Adriaen Adriaenssen Deckers een hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 151-0106 |

Schepenregister 151, f° 76 r° 19.12.1644

Jan Aerdt Michielssen en Govaerdt Willemssen x Catelijn Aerdt Michielssen machtigen mr Andries Joordaens, oud secretaris, om te compareren in Zandhoven om er te procederen in de zaak Christiaen Adriaen Goris, Brecht, als erfgenaam van +Adriaen Goris Kerstens tegen Jan Brugmans nomine uxoris

Personen:

| 151-0107 |

Schepenregister 151, f° 76 v° 19.12.1644

Cornelis Adriaenssen Smit verkocht aan Cornelis Adriaenssen Vermeiren erven in Terbeek

Personen:

| 151-0108 |

Schepenregister 151, f° 76 v° 29.12.1644

certificatie voor Peeter Jan Nijs van Tijchelt, bezit erven hem aangedeeld tegen zijn broers en zusters op 15.03.1634, betreft beemd achter het "hoochbosch" bij de "verckensheock"

Personen:

| 151-0109 |

Schepenregister 151, f° 77 r° 30.12.1644

Willem Janssen de Crom verkocht aan Cornelis Janssen Wever o.m. keuken, kamer, kelder, hoogkamer van een woonhuis in Huffel in de koestraat

Personen:

| 151-0110 |

Schepenregister 151, f° 77 v° 31.12.1644

Heijndrick, Jan en Willem Janssen de Crom verkochten aan hun broer Cornelis Janssen de Crom hun deel in woonhuis in Huffel hen verstorven van Adriaen Janssen de Crom

Personen:

| 151-0111 |

Schepenregister 151, f° 78 r° 31.12.1644

Cornelis Janssen de Crom verkocht aan Willem Janssen de Crom o.a. woonhuis, brouwhuis, stalling in Huffel aan de plaats

Personen:

| 151-0112 |

Schepenregister 151, f° 78 v° 04.01.1645

Frans Geertssen van der Buijten, gemachtigd van Peeter Jan Nijs van Tijchelt (schepenbrief Antwerpen 1645 waarbij Peeter Jan Nijs van Tijchelt, gevangene op het 'Steen', die ter voldoening van het vonnis van 23.12.1644 tot de som van 150 gld als pand stelt aan Engeltien Antonij Wackers de helft van een beemd, waarvan de andere helft toekomt aan Cornelis Jan Corstiaenssen, en gelegen in Loenhout achter het "hoochbosch" bij de "verckenshoeck", en hem bevallen bij S/D voor schepenen in Loenhout dd 15.03.1634) vernieuwt de erin genoemde borgstelling voor schepenen van Loenhout

Personen:

| 151-0113 |

Schepenregister 151, f° 79 r° 13.01.1645

Jan Cornelis Laureijs Domus als momboor met Adriaen a Foro als toeziener van de weeskinderen +Laureijs Cornelis Laureijs Domus verklaren dat vs +Laureijs Domus enige jaren terug in zijn leven verkocht aan Michiel van Elsacker en Jan Heijndrick de Crom voor een helft en aan de kinderen Adriaen Peeters de Hoijen voor de andere helft een rente van 8 V rogge hem verstorven van zijn vader welke rente Heijndrick Cornelis Goris x Cornelie Gilis van Ditfort verleden hebben aan Geerdt Vorsselmans x Margrite Peeter Hovelmans en staande op erven het "hencxbrook" in de berenstraat (constitutiebrief 05.02.1555)

Personen:

| 151-0114 |

Schepenregister 151, f° 79 v° 16.01.1645

Aert, Jan en Cornelis Jan Janssen Neefs verkochten aan Andries Laureijs Wouter Rombouts hooimade in Blaakt

Personen:

| 151-0115 |

Schepenregister 151, f° 80 r° 16.01.1645

Cornelis Adriaenssen Smit verkocht aan Cornelis Lambrecht Broomans bij calengieren tegen Peeter Adriaens Vermeiren de "larenbeemt" bij het molenbos

Personen:

| 151-0116 |

Schepenregister 151, f° 80 v° 13.02.1645

Jan Cornelis Jan Peeter Mertens verkocht aan Cornelis Adriaen van Hulten een hofstede in Terbeek op de "rijt". Last aan erfgenamen Laureijs Domus, Zundert

Personen:

| 151-0117 |

Schepenregister 151, f° 81 r° 13.02.1645

Jenneken Peeters van de Cloot x Antonis van Aecken verkocht aan haar broer Geert Peeters van de Cloot en haar zwager Cornelis Aert Nops het derdedeel van een weide in Sneppel

Personen:

| 151-0118 |

Schepenregister 151, f° 81 v° 13.02.1645

Geert Peeters van de Cloot en Cornelis Aert Nops x Catelijn Peeters van de Cloot delen bij wijze van erfmangeling weide in Sneppel bij het brugsken

Personen:

| 151-0119 |

Schepenregister 151, f° 82 r° 15.02.1645

juffr Geertruijt van den Venne, begijn in Hoogstraten met E.H. Gisbertus van Gruensven, pastoor van Hilvarenbeek en met Claes Goris van Oirschot, verkocht aan Adriaen Adriaenssen Deckers x Catelijn Cornelis Mertens 3 weiden achter Huffel heide in de "winckels", hooimade op het "hoochbosch", hofstede in Huffel aan het oosteinde en andere erven

Personen:

| 151-0120 |

Schepenregister 151, f° 83 r° 15.02.1645

Adriaen Deckers x Catelijn Cornelis Mertens verkochten aan Gabriel Goris Gabriels x Neeltien Jan van Dael een weide in de "winckels" achter Huffel heide

Personen:

| 151-0121 |

Schepenregister 151, f° 83 v° 15.02.1645

juffr Geertruijt van de Venne met E.H. Gisbertus van Grinsven en Claes Goris van Oirschot, verklaart een van de drie verkochte weiden (cfr 2 vorige akten) te dechargeren

Personen:

| 151-0122 |

Schepenregister 151, f° 83 v° 15.02.1645

Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt en Adriaen Peeter Janssen mangelen erve om erve, land in de "overste acker" en weide in Popendonk

Personen:

| 151-0123 |

Schepenregister 151, f° 84 v° 16.02.1645

Adriaen Peeter Janssen x Maeijken Jacob Crock verzoekt zijn vrouw te vesten in de helft van een weide gemangeld tegen Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt (cfr vorige akte)

Personen:

| 151-0124 |

Schepenregister 151, f° 85 r° 16.02.1645

certificatie voor Cornelis Lambrecht Broomans, bezit o.m. land en weide in Terbeek

Personen:

| 151-0125 |

Schepenregister 151, f° 85 v° 20.02.1645

Maeijken Jan Denis machtigt Adriaen Claes Jan Rombouts, Oekel onder Rijsbergen, om in Zundert te transporteren aan Adriaen Janssen Denis de jonge haar derde deel in rente van 6 L rogge waarvan de kinderen Jan Denis de oude de andere derde delen toekomen en staande op stede en erven in Zundert op "klein maalbergen", thans in handen van Cornelis Jan Wagemaeckers

Personen:

| 151-0126 |

Schepenregister 151, f° 85 v° 20.02.1645

Maeijken Jan Denis verkocht vele jaren geleden aan +Jan Jan Dierck Smetsers x +Antonia Jan Denis, haar zwager en zuster, en gezien alsdan geen transport is gedaan, transporteert alsnog aan Adriaen Claes Jan Rombouts x Adriana Janssen Smetsers, het derdedeel van een stede en akker in Groot Oekel onder Rijsbergen en het derdedeel in een beemd in Zundert

Personen:

| 151-0127 |

Schepenregister 151, f° 86 v° 20.02.1645

Antonis Jan Laureijs Nauts verkocht aan Jan Rombouts hooimade in Blaakt

Personen:

| 151-0128 |

Schepenregister 151, f° 87 r° 27.02.1645

Cornelis en Antonis Stoffels van Aerde, zonen van +Heijlwich Antonis van Ditfort; S/D erfgoederen van hun ouders. Woonhuis het "hagel cruijs" bij de molenakker en diverse erven

Personen:

| 151-0129 |

Schepenregister 151, f° 90 r° 27.02.1645

Cornelia Cornelis Verboven x +Adriaen Vermeeren en Peeter en Cornelis Adriaen Vermeiren machtigen mr Andries Joordaens in hun proces in Breda tegen Peeter van Ditfort

Personen:

| 151-0130 |

Schepenregister 151, f° 90 v° 27.02.1645

Cornelis Lambrecht Broomans stelt zich borg voor de weduwe en kinderen Adriaen Vermeiren in hun proces tegen Peeter Janssen van Ditfort

Personen:

| 151-0131 |

Schepenregister 151, f° 91 r° 08.03.1645

Jenneken Janssen Bode x Cornelis Aert Peeter Aerts en Huijbrecht Jan Bode, gemachtigd van Johan Huijbrecht van Nederven (procuratie notaris Jan Keijsers in Breda 17.02.1645) verkochten aan Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt x Catelijn Jacobs een akker "bogaerts hof" bij de "aertse acker"

Personen:

| 151-0132 |

Schepenregister 151, f° 91 v° 08.03.1645

Huijbrecht Janssen Bode als gemachtigd in vorige akte bekent dat zijn constituent schuldig is aan de vrouwe van Loenhout een rente van 2 L rogge in mindering van 2 V rogge op de stede thans in handen van Heijndrick Heijndricx van Turnhaudt

Personen:

| 151-0133 |

Schepenregister 151, f° 92 r° 09.03.1645

Huijbrecht Janssen Bode gemachtigd als boven met schriftelijke last van 02.11.1644, verkocht aan Frans Bogaerts, Brecht, heiblok in Vossingers

Personen:

| 151-0134 |

Schepenregister 151, f° 92 v° 09.03.1645

Neeltien Mattijs Goossens x +Jan Jan Joossen van Riel en Geert Peeter van de Cloot als momboor met Mattijs Goossens de jonge als toeziener van Jan, Joos, Maeijken, Cornelisken, Peerken en Jan, zijnde de zes weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van kinderen

Personen:

| 151-0135 |

Schepenregister 151, f° 93 v° 11.03.1645

certificatie voor Lenaert Mattijssen, bezit stede met huis en erven ten einde de berenstraat, met last aan de kinderen +Aert Jan Gilis Luijcx

Personen:

| 151-0136 |

Schepenregister 151, f° 94 r° 14.03.1645

Mattijs Cristiaen Vorsselmans getuigt dat Jan Laureijssen, Wuustwezel, circa 5 jaar terug een paard verkreeg van Geert Jan Sijmon Luijcx, Wuustwezel, en thans verkocht heeft aan Jan Franssen, Waalwijk, koopman, en welk paard Geert Jan Sijmon Luijcx kocht van +Jan Cristiaen Vorsselmans, broer van comparant, die het paard had gekweekt

Personen:

| 151-0137 |

Schepenregister 151, f° 96 r° 17.03.1645

Aert Wouter Peeter Ren, ook als momboor met Jan Cornelis Arnouts als toeziener van de weeskinderen +Cornelia Wouter Peeter Ren x Arnout Cornelis Arnouts, samen voor één helft en Antonis Quirijn Willems x Catelijn Wouter Peeter Ren voor de andere helft delen stede met huis en erven in Sneppel, hen enerzijds verstorven van hun vader +Wouter Peeter Ren en anderzijds verkregen bij overgeven van hun moeder Cornelia Geertssen en bij uitkoop van hun consorten

Personen:

| 151-0138 |

Schepenregister 151, f° 99 v° 17.03.1645

Geert Janssen de Racht als vader en Peeter Janssen de Racht als toeziener van de weeskinderen +Maeijken Cornelis Arnouts, verkochten aan Jan Cornelis Arnouts, momboor van vs weeskinderen, die de koop overnam van Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt, die deze op zijn beurt overgenomen had van Cornelis Jacob Crock, een beemd in Popendonk bij "aerts dijck"

Personen:

| 151-0139 |

Schepenregister 151, f° 100 r° 17.03.1645

Jan Cornelis Arnouts over wegenis op beemd, cfr vorige akte

Personen:

| 151-0140 |

Schepenregister 151, f° 100 v° 18.03.1645

Antonia Cornelis Arnouts x Adriaen Peeter van Aecken verkocht aan Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 151-0141 |

Schepenregister 151, f° 101 r° 18.03.1645

Cornelis Dionijs Peeter Denis en Antonis Peeter Denis als momboor van Peeter Dionijs Peeter Denis verkochten aan Jan Cornelis Arnouts hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 151-0142 |

Schepenregister 151, f° 101 v° 20.03.1645

Jan Cornelis Arnouts als momboor met Peeter Janssen de Racht als toeziener van de weeskinderen +Maeijken Cornelis Arnouts verkochten circa 3 jaar geleden aan Adriaen Peeter Janssen land op "aerts acker" bij de "vogelsanck"

Personen:

| 151-0143 |

Schepenregister 151, f° 102 r° 20.03.1645

Elisabeth Michiels van Elsacker x +Jan Cristiaen Vorsselmans - Frans Cristiaen Vorsselmans als momboor van hun weeskinderen - Cornelis, Antonis en Willem Adriaen Bertelmeeussen met Antonis van Ditfort hun gewezen toeziener en met Quirijn Willems hun schoonvader (nota = stiefvader); akkoord over de rekeningen die +Jan Cristiaen Vorsselmans als momboor van vs kinderen Bertelmeeussen gevoerd heeft

Personen:

| 151-0144 |

Schepenregister 151, f° 102 v° 22.03.1645

Heijndrick Geertssen van der Buijten en Antonis Goris Conincx sluiten akkoord over de rekeningen die 1ste comparant gevoerd heeft als momboor van de 2de comparant

Personen:

| 151-0145 |

Schepenregister 151, f° 103 v° 27.03.1645

Cornelis Peeter Janssen verkocht aan zijn broer Adriaen Peeter Janssen akker bij de "vogelsanck"

Personen:

| 151-0146 |

Schepenregister 151, f° 104 r° 17.03.1645

Neeltien Jans van Bavel x Cornelis Adriaen Vermeiren verkocht aan Merck Adriaen Straetmans x Naentien Denis een weide in Sneppel in de hoenderstraat

Personen:

| 151-0147 |

Schepenregister 151, f° 104 v° 03.04.1645

Jan Jacobs alias de Ruijter en zijn dochter Jacobmijne Jan Jacobs x Balten Bertelmeeussen; S/D van huis en erven in Sneppel (en nadien de 2de comparant deze goederen geërfdeeld heeft tegen haar zuster Neeltien Jan Jacobs)

Personen:

| 151-0148 |

Schepenregister 151, f° 106 v° 04.04.1645

Huijbrecht Jan Peeter Huijben verkocht aan Jan Jacob Crock akker in Terbeek op de "rijt" in "paukens stede"

Personen:

| 151-0149 |

Schepenregister 151, f° 107 r° 04.04.1645

Aert Heijndrick Moons, 75j - Antonis Jan Rombouts, 70j - Cornelis Adriaen Diels, 68j - Adriaen Sijmon Kesselmans, 42j; verklaren ter instantie van Maeijken Sijmon Kesselmans, Oud Gastel, o.m. dat vs Maeijken een natuurlijke dochter is van +Sijmon Kesselmans, voor zijn huwelijk verwekt bij een jonge dochter genaamd Anneken die gewoond heeft bij Baudewijn Mattijs Heuvelmans

Personen:

| 151-0150 |

Schepenregister 151, f° 107 v° 01.04.1645

mr Peeter van Elsacker, secretaris x +Johanna Goors en Jan Goors, moederlijke oom, als momboor met Cornelis van Elsacker, vaderlijke oom, als toeziener van de twee weeskinderen genaamd Jan, 3j en Peeter, 1j; akkoord over sterfhuis en onderhoud van kinderen

Personen:

| 151-0151 |

Schepenregister 151, f° 110 r° 11.04.1645

Catelijn Joris Jacob Hollanders x Cornelis Jan Kerstens, Groot Zundert, verkocht aan Wouter Antonis Vergauwen beemd achter het "hoochbosch" aan de "verckenhoeck"

Personen:

| 151-0152 |

Schepenregister 151, f° 110 v° 11.04.1645

Adriaen Deckers x Catelijn Cornelis Mertens verkochten aan Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens en Jan Aertssen der Weuwen een hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 151-0153 |

Schepenregister 151, f° 111 r° 21.04.1645

Jacob van Elsacker, Hoogstraten, gemachtigd van sr Niclaes Donckers, koopman in Breda (procuratie notaris Jan Heijndrick Dirven in Hage 01.04.1645), verbindt beemd aan de "sluishaven"

| 151-0154 |

Schepenregister 151, f° 111 r° 21.04.1645, vervolg

Nota: de procuratie houdt verder nog de verbintenis in van 2 hoeven in Hoogstraten respectievelijk de "grooten hermenboom" en de "leeuwerck" en een stede in Merksplas in "koeckhoven", welke comparant aldaar dient op te dragen, en welke verbintenis Martinus Nauwens, kanunnik in Breda, in naam van constituent beleden heeft voor schepenen in Antwerpen op 02.03.1645, terzake de som die heer en mr Johan van de Venne, rentmeester generaal van de staten van Brabant, competeert

| 151-0155 |

Schepenregister 151, f° 112 r° 26.04.1645

Jan Janssen de Crom, ruiter in Bergen op Zoom, en Willem Janssen de Crom mangelen erve om erve, deel van stede in de katerstraat, de "peracker", weide in Donk

Personen:

| 151-0156 |

Schepenregister 151, f° 113 r° 26.04.1645

Jan Janssen de Crom, ruiter in Bergen op Zoom, machtigt mr Laureijs van der Buijten om de schulden aan het sterfhuis +Jan Empsen die hem toekomen bij transport van Dilis Jan Empsen te innen in Loenhout, Wuustwezel of elders

Personen:

| 151-0157 |

Schepenregister 151, f° 113 r° 26.04.1645

Antonis Peeter Denis getuigt ter instantie van de kinderen Cristiaen Raets x +Jenneken Peeter Baijerssen over de positie van een aantal bomen

Personen:

| 151-0158 |

Schepenregister 151, f° 113 v° 02.05.1645

Cornelia mr Jan Hegge verkocht aan Willem, Adriaen en Gabriel Adriaens van Ostaeijen akker in klein Neerven, beemd achter Blaakt, beemd in de "engelers", land het "cleijn clootken" in de molenakker bij de "exter acker"

Personen:

| 151-0159 |

Schepenregister 151, f° 114 v° 16.05.1645

Peeter Jan Nijs van Tijchelt verkocht aan Jan Vergauwen x Catelijn Hendricx de helft van een beemd bij "papen vonder" waarvan de andere helft toekomt Wouter Vergauwen, belast met een borgtocht van 150 gld beleden voor schepenen van Antwerpen ter verzekering van Engel Antonis Wackers

Personen:

| 151-0160 |

Schepenregister 151, f° 114 v°, In marge 24.01.1546

Jan Antonis Vergouwen dechargeerde de beemd van de borgtocht voor schepenen van Wuustwezel

Personen:

| 151-0161 |

Schepenregister 151, f° 115 r° s.d.

certificatie voor Laureijs Reijns, jongman, geboren in Wuustwezel, woont sinds een tiental jaren in Loenhout, en dient voor het vervolgen van zij studie omliggende steden en districten aan te doen

Personen:

| 151-0162 |

Schepenregister 151, f° 115 v° 30.05.1645

certificatie voor Matteus Peeter Arnauts, Jan Jan Nijs van Tijchelt en Matteus Adriaen Matteussen die zich benevens de landbouw bezighouden met hun bijen en zich in die kwaliteit o.m. naar Steenbergen hebben begeven om hun bijen daar uit te zetten

Personen:

| 151-0163 |

Schepenregister 151, f° 116 r° 22.06.1645

Cornelis Adriaen Diels transporteert aan zijn zoon Dionijs zijn erfelijke goederen behalve de helft van het moer in Wuustwezel bij Nieuwmoer

Personen:

| 151-0164 |

Schepenregister 151, f° 117 r° 28.06.1645

certificatie voor Geert Peeters van der Buijten en Willem Cristiaen Raets, jongmannen, willen tijdelijk naar Holland of Zeeland om er bij de landlieden te gaan werken

Personen:

| 151-0165 |

Schepenregister 151, f° 117 r° 28.06.1645

idem voor Adriaen Peeter Vorsselmans

Personen:

| 151-0166 |

Schepenregister 151, f° 118 r° 27.06.1645

Joos Huijbrecht Joos verkocht aan Cornelis Janssen een vervallen huis met erven in Huffel

Personen:

| 151-0167 |

Schepenregister 151, f° 118 r° 27.06.1645, vervolg

Naschrift: Cornelis van Elsacker als stadhouder betwist de verkoop

Personen:

| 151-0168 |

Schepenregister 151, f° 118 v° 27.06.1645

mr Andries Joordaens die zich borg stelt voor Cornelis Janssen inzake de koop door Cornelis Janssen van het huis van Joos Huijbrecht Joos, cfr vorige akte

Personen:

| 151-0169 |

Schepenregister 151, f° 118 v° 28.06.1645

certificatie voor Adriaen Cornelis Goossens, Peeter Antonissen en Merten Sijmons, alle drie inwoners van Loenhout, de eerste er geboren en de derde er sinds ongeveer 20 jaar geleden gekomen, willen voor korte tijd naar Holland of Zeeland om er in het komende seizoen bij de landlieden te werken

Personen:

| 151-0170 |

Schepenregister 151, f° 119 r° 04.07.1645

Denijs van Tijchelt verkocht aan Wauter Jan Wauters een dries aan de "solheuvel" ontrent de kerk, gekomen van Goris Cornelissen

Personen:

| 151-0171 |

Schepenregister 151, f° 119 v° 04.07.1645

Jan Cornelis Mertens verkocht aan Jan Hendricx de Crom heiblok bij de "brande"

Personen:

| 151-0172 |

Schepenregister 151, f° 120 r° 15.07.1645

Merck en Willem Adriaen Straetmans, zonen van +Elisabeth Willems; S/D van beemden ontrent de "brielsche vonder"

Personen:

| 151-0173 |

Schepenregister 151, f° 121 v° 15.07.1645

Merck Adriaen Straetmans transporteert in belening aan Mattijs Mattijs Goossens beemd ontrent de "brielsche vonder" voor een termijn van 3 jaar

Personen:

| 151-0174 |

Schepenregister 151, f° 121 v°, In marge 13.07.1647

Mattijs Mattijs Goossens voldaan door Merck Adriaen Straetmans

Personen:

| 151-0175 |

Schepenregister 151, f° 122 r° 15.07.1645

Merck en Willem Adriaen Straetmans verkochten aan Mattijs Mattijs Goossens 2 bosjes in Sneppel in de "wehaven"

Personen:

| 151-0176 |

Schepenregister 151, f° 122 v° 04.07.1645

heer Abrahamus Meijs, priester - sr Lenaert van Uffels - sr Adriaen Haeckx; erfgenamen en executeurs van het testament +Adriaen Haeckx, schepen in Antwerpen, machtigen mr Andries Joordaens om in Loenhout de panden van de kinderen van +sr Philips Balligan x +juffr Maria de Herde

| 151-0177 |

Schepenregister 151, f° 123 r° 31.07.1645

Jan Cornelis Goris, gemachtigd van juffr Geertruijt van Erffrenten (procuratie notaris Johan Keijsers in Breda 16.03.1644) verkocht Merten Niclaes Voechten een hooimade in Blaakt

Personen:

| 151-0178 |

Schepenregister 151, f° 123 v° 03.08.1645

Antonis Laureijs Rombouts verkocht aan Wouter Jan Wouters een beemd achter de kerk in "heijns verbuijten beempt"

Personen:

| 151-0179 |

Schepenregister 151, f° 124 r° 30.08.1645

Willem Adriaens van Ostaeijen verkocht aan Jacob Adriaen Theeus heide en weide het "hasen blocen" achter de "tongelberch"

Personen:

| 151-0180 |

Schepenregister 151, f° 124 v° 04.09.1645

Heijlwich Heijndricx van Elsacker x +Aert Peeter Aertssen met haar zoon Peeter Aertssen verkocht aan Jan Janssen van Dael een akker in Sneppel bij het "cleij"

Personen:

| 151-0181 |

Schepenregister 151, f° 125 r° 04.09.1645

Cornelis Janssen van Ditfort x +Neeltien Cornelis Peeter Denis verklaart dat zijn vrouw op 04.02.1638 verkocht aan Cornelis Peeter Denis 2 beemden of weiden in Hecht aan de "donckvoort"

Personen:

| 151-0182 |

Schepenregister 151, f° 125 v° 07.10.1645

Merten Lambrechts verkocht aan Mattheus Peeter Arnouts de "munten bempt" in de "verckens hoeck"

Personen:

| 151-0183 |

Schepenregister 151, f° 126 r° 27.11.1645

Peeternelle Aert Geert Aerts x Antonis Goris Conincx verkocht aan Jan Janssen van Dael de "munten beempt" waarvan de ander helft toekomt Mattheus Peeter Arnouts (cfr vorige akte) en haar verstorven van haar vader

Personen:

| 151-0184 |

Schepenregister 151, f° 127 r° 01.12.1645

Willem Adriaens van Aecken, minderjarig, soldaat in Breda, met zijn vader Adriaen Peeter van Aecken verkocht aan Matteus Adriaen Theeus erven in Sneppel in de "lentenhof" of aanstede van vs Adriaen van Aecken

Personen:

| 151-0185 |

Schepenregister 151, f° 127 v° 01.12.1645

zelfde verkocht aan Antonis Peeters van Aecken deel van heiblok in Vossingers gekomen van Peeter van Aecken

Personen:

| 151-0186 |

Schepenregister 151, f° 128 r° 01.12.1645

zelfde, bijgestaan door zijn oom Antonis Peeters van Aecken, verkocht aan zijn vader Adriaen Peeters van Aecken als momboor van zijn dochter Cristijntien Adriaens van Aecken zijn deel van het woonhuis in Sneppel verkregen bij deling van 15.11.1642

Personen:

| 151-0187 |

Schepenregister 151, f° 128 v° 05.12.1645

Bastiaen Janssen de Backer x Tanneken Janssen Wiercx transporteerde in belening aan Eustatius Diercx land in de hoenderstraat achter Lenaert Jan Wiercx stede voor een termijn van 4 jaar

Personen:

| 151-0188 |

Schepenregister 151, f° 128 v°, In marge 09.08.1649

Staes Diercx voldaan door Lenaert Jan Wiercx als koper van de panden

Personen:

| 151-0189 |

Schepenregister 151, f° 129 v° 07.12.1645

Geert Cristiaen Vorsselmans verkocht aan Mattijs Cristiaen Vorsselmans land in Donk

Personen:

| 151-0190 |

Schepenregister 151, f° 130 r° 29.12.1645

Jenneken Jacob Crock x Cristiaen Mattijs Raets - Maeijken Jacob Crock x Adriaen Peeter Janssen - Tanneken Jacob Crock x Cornelis Adriaen Bertelmeeussen; voorkinderen van +Jacob Crock, elk voor het zevende deel van een helft - Cornelis, Jan en Bastiaen Jacob Crock en Tanneken Jacob Crock x Jan Janssen de Crom; nakinderen van +Jacob Crock; ieder voor een vierde deel van een helft en voor een zevende deel van de andere helft; S/D erfgoederen +Jacob Crock en voor de nakinderen tevens van hun moeder +Paschijntien Cornelis van Hulten. Land in Herseling, weide de "leege rijt", land bij Vossingers in de "grooten acker" van het stedeken het "wilborts", erven het "heijligeest steken" in Herseling, het "stoppel block" in Herseling bij den "thijs" en andere erven

Personen:

| 151-0191 |

Schepenregister 151, f° 135 v° 15.01.1646

Jenneken Jacob Crock x Cristiaen Raets - Maeijken Jacob Crock x Adriaen Peeter Jans - Tanneken Jacob Crock x Cornelis Adriaenssen, voorkinderen van +Jacob Crock - Cornelis en Bastiaen Jacob Crock - Jan Hendricx de Crom voor Tanneken Jacob Crock x Jan Janssen de Crom (procuratie notaris Stempels in Bergen op Zoom 11.01.1646), nakinderen van +Jacob Crock; verkochten aan hun broer Jan Jacob Crock de helft van een beemd aan het molenbos en waarvan de andere helft toebehoort Maeijken Geertssen x +Jacob Crock

Personen:

| 151-0192 |

Schepenregister 151, f° 136 r° 15.01.1646

zelfde comparanten verkochten aan Jan van Ham de helft van een heiveld in Herseling waarvan de andere helft toebehoort Maeijken Geertssen x +Jacob Crock

Personen:

| 151-0193 |

Schepenregister 151, f° 136 v° 29.12.1645

Maeijken Jacob Crock x Adriaen Peeter Jans verkocht aan Cornelis Jacob Crock de "middelste weide " in Vossingers

Personen:

| 151-0194 |

Schepenregister 151, f° 137 r° 29.12.1645

Tanneken Jacob Crock x Jan Janssen de Crom verkocht aan Cornelis Jacob Crock twee weiden op de "wilbrost" bij Vossingers en land in de "grooten acker"

Personen:

| 151-0195 |

Schepenregister 151, f° 137 v° 16.01.1646

Willem Adriaens van Ostaeijen verkocht aan Matteus Peeter Arnouts hooimade in Blaakt

Personen:

| 151-0196 |

Schepenregister 151, f° 137 v° 15.01.1646

Neeltien Jan Wiercx x Jan Jacob Crock verkocht aan Adriaen Jan Huijben bos het "hueffken" in Vossingers en deel van erven den "blieck" in Herseling

Personen:

| 151-0197 |

Schepenregister 151, f° 138 r° 13.01.1646

Neeltien Peeters van Aerde x Adriaen Jan Peeter Huijben verkocht aan Jan Peeters van Ham een akkerblok in Herseling

Personen:

| 151-0198 |

Schepenregister 151, f° 139 r° 24.01.1646

Jan Janssen de Crom, ruiter in Bergen op Zoom, verkocht aan Jan Baltus van Ham een stede in Sneppel in de katerstraat

Personen:

| 151-0199 |

Schepenregister 151, f° 139 v° 26.01.1646

Jan Loos, Brecht, verkocht aan Geerit van Hertssen, Brecht, het achtste deel in een heiblok achter Vossingers

Personen:

| 151-0200 |

Schepenregister 151, f° 140 r° 19.02.1646

Jan van Ham, gemachtigd van Goris Cornelissen, ruiter in Bergen op Zoom (procuratie notaris Laureijs van der Buijten 27.01.1646), verkocht aan Jan Rombouts een stede in Neerven

Personen:

| 151-0201 |

Schepenregister 151, f° 140 v° 19.02.1646

Adriaen Heijndricx van der Buijten verkocht aan Adriaen Verheijden hofstede in de berenstraat

Personen:

| 151-0202 |

Schepenregister 151, f° 141 v° 20.02.1646

schepenen verklaren dat op 18.02.1646 verscheidene ruiters uit Bergen op Zoom in het dorp zijn komen logeren, samen meer dan 100 man, en geweld hebben gebruikt, inzonderheid rond de kerk, tegen Anthonis Princen, Adriaen Deckers, Peeter den Cuijper, Willem Janssen de Crom, Geerit Cristiaen Vorsselmans, Michiel Peeters van Antwerpen, Aert Heijndrick Moons, Peeter van Elsacker (secretaris) en tegen Adriaen Nijssen in zijn winkel

Personen:

| 151-0203 |

Schepenregister 151, f° 142 r° 20.02.1646

Peeter van Elsacker, secretaris en stadhouder en Jan Cornelis Goris, schepen en leenman, verklaren, ter instantie van heer Peeter D'affiginis, ridder, heer van Plantij Brugge Beticum en het leenhof van Tichelt onder Breda ressorterende, dat de goederen van vs leenhof in verscheidene dorpen liggen, o.m. Zundert, Rijsbergen, Wernhout, Loenhout en Hoogstraten en altijd bediend werden door een stadhouder etc

Personen:

| 151-0204 |

Schepenregister 151, f° 143 v° 27.02.1646

Antonis van Aecken als momboor met Adriaen Niclaes Zegers als toeziener van het weeskind +Thomas Adriaens van Aecken transporteerden aan Jan Antonissen het weeskinds deel in de achtergelaten goederen van zijn grootvader +Adriaen Thomas van Aecken, nl van zulke erfpenningen als Jan Antonissen is onder hebbend mits de koop van een stede in Donk van zijn schoonvader vs Adriaen Thomas van Aecken

Personen:

| 151-0205 |

Schepenregister 151, f° 144 r° 27.02.1646

Pauwelijntien Diercx xx Jan Bennoije, soldaat in Zandvliet, zij moeder van het weeskind Thomas Adriaens van Aecken, voldaan voor de som in het contract voorzien voor het onderhoud van het weeskind (cfr vorige akte)

Personen:

| 151-0206 |

Schepenregister 151, f° 144 r° 27.02.1646

certificatie voor de wethouders van Rucphen ivm mogelijke geboorte in Loenhout van Heijndricxken Jans van Hove, Rucphen, blijkbaar door niemand gekend

| 151-0207 |

Schepenregister 151, f° 144 v° 05.03.1646

Severijn Floris, gemachtigd van zijn moeder Elisabeth Remeijs xx +Heijndrick van Geel (procuratie notaris Sebastiaen Vermeeren in Hoogstraten 05.03.1646), ook voor hem zelf en de kinderen en kindskinderen +Floris Adriaen Severijns, verkocht aan de rector van de sociëteit der jezuïeten in Antwerpen een heiblok op de "eijndepoel"

| 151-0208 |

Schepenregister 151, f° 145 r° 06.03.1646

Heijlwicht Peeter Jans Bode x Heijndrick Peeters transporteert in belening aan Adriaen Jan Peeter Huijben land in Terbeek in de "hesschot acker"

Personen:

| 151-0209 |

Schepenregister 151, f° 145 v° 15.03.1646

Aert Heijndricx van Gilse en Cornelis Janssen de Crom verkochten aan Jan Baltus van Ham akker de "castaelaer" in Sneppel in de katerstraat

Personen:

| 151-0210 |

Schepenregister 151, f° 146 v° 27.03.1646

Dionijs Cornelis Adriaen Diels verkocht aan Willem Adriaen Cristiaenssen twee heivelden in Sneppel aan de "heijbaert"

Personen:

| 151-0211 |

Schepenregister 151, f° 147 r° 05.03.1646

Franciscus Rondelius, pastoor - Thomas van Diepenbeeck, schout - Jan Cornelis Goris, Matthijs Goossens, Jan Heijndricx de Crom, Peeter van der Buijten, Antonis van Ditfort, Antonis van Aecken en Cornelis van Elsacker, schepenen; stellen zich uit naam van het dorp borg voor Cornelis Cornelissen Lenaerts x Dingne Adriaen Bertelmeeussen en hun eventuele kinderen, gezien beide geboren zijn in Loenhout doch thans in Rijkevorsel wonen en bij gebrek aan borg mogelijk Rijkevorsel dienen te verlaten

Personen:

| 151-0212 |

Schepenregister 151, f° 147 v° s.d.

Marie Adriaens van Aecken x +Cornelis Lenaerts stelt zich borg voor haar zoon Cornelis Cornelis Lenaerts x Dingne Adriaen Bertelmeeussen, Rijkevorsel (cfr vorige akte)

Personen:

| 151-0213 |

Schepenregister 151, f° 148 r° 07.04.1646

Sebastiaen Jacob Crock verkocht aan Jan Jan Peeter Huijben een weide in Herseling

Personen:

| 151-0214 |

Schepenregister 151, f° 148 v° 07.04.1646

Bastiaen Jacob Crock verkocht aan Jan Jacob Crock een akker den "eijnden coeck" in Terbeek

Personen:

| 151-0215 |

Schepenregister 151, f° 149 r° 07.04.1646

Jenneken Jacob Crock x Cristiaen Raets verkocht aan Bastiaen Jacob Crock erven in Herseling

Personen:

| 151-0216 |

Schepenregister 151, f° 149 v° 11.04.1646

Cornelis Adriaenssen Smit x +Dingna Willems van den Langenberch en Roeland Willems van den Langenberch als momboor met Peeter Adriaens Vermeiren als toeziener van het weeskind; akkoord over sterfhuis en onderhoud van weeskind

Personen:

| 151-0217 |

Schepenregister 151, f° 149 v°, In marge 07.04.1653

Roeland Willems van den Langenberch als momboor van het weeskind voldaan door Cornelis Adriaenssen Smit

Personen:

| 151-0218 |

Schepenregister 151, f° 150 v° 21.04.1646

Cornelis Adriaenssen Smit verkocht aan Dionijs Janssen Denis Verdijck x Tanneken Adriaenssen een hooimade op het molenbos

Personen:

| 151-0219 |

Schepenregister 151, f° 151 r° 21.04.1646

Maeijken Jacob Crock x Adriaen Peeter Janssen verkocht aan Cornelis Adriaen Bertelmeeussen land in Vossingers op het "wilborts" in de "grooten acker", een weide op de "rijt" en andere erven

Personen:

| 151-0220 |

Schepenregister 151, f° 151 v° 21.04.1646

certificatie voor Maeijken Cornelis Reijns x +Cornelis Adriaenssen Deckers die voor haar zaken soms buiten het dorp moet reizen

Personen:

| 151-0221 |

Schepenregister 151, f° 152 r° 12.05.1646

Gillis de Visscher, Oosterhout, transporteerde aan mr Anthonis van Cleve, procureur in de raad van Brabant, obligatie van 200 gld die Jan Mertens van Nijen op 09.03.1645 aan hem verleden had met 'redemptie' van 2 rogge renten, een van 1 sister rogge verleden bij Merten Putcuijps ten behoeve van Gilis Dechoghe Gilis Hege zoon op 22.02.1416 (constitutiebrief schepenen Antwerpen) en de andere van 3 muddekens rogge verleden bij Jan van Merrijt Peters zoon ten behoeve van Gilis Wouters Cuijpers op 18.05.1484 voor schepenen van Antwerpen

| 151-0222 |

Schepenregister 151, f° 152 v° 12.05.1646

Jan van Geel Adriaenssen, schilder, Antwerpen, machtigt zijn schoonvader Gillis de Visschere en zijn zwager mr Laureijs van der Buijten om zijn erven (akkerblok) in Hoogstraten bij "hemelrijck straetken" te verkopen, welke akker Melchior Laureijs Wauter Rombouts in belening gebruikt

Personen:

| 151-0223 |

Schepenregister 151, f° 152 v° 15.05.1646

Merck Adriaen Straetmans, ook gemachtigd van zijn broer Willem Adriaen Straetmans (procuratie notaris Rose in Rosendael 14.05.1646) verkocht aan Adriaen Arnouts van Ostaeijen een heiblok achter 'buijtelaer acker"

Personen:

| 151-0224 |

Schepenregister 151, f° 153 v° 08.06.1646

Mattijs Goossens, 74j, schepen, ter instantie van Jan van Ostaeijen met zijn consorten, erfgenamen van +Wauter van Ostaeijen, en na dagvaarding door Antonis van Oisterwijeden, ondervorster, verklaart dat +Anna Vermunten x +Wouter van Ostaeijen gewoond heeft op de stede "sjonckers" in Popendonk, enige tijd voor de belegering van Antwerpen, toen hij zelf in haar buurt woonde bij zijn gewezen momboor Peeter Cornelis van Aerde op de stede thans toekomende Tanneken Peeters van Aerde en waar nu Jacob Jan de Backer woont

Personen:

| 151-0225 |

Schepenregister 151, f° 153 v° s.d.

mr Heijndrick van Staeijen en Peeter Geertssen van der Buijten, gemachtigd van Cornelis Cornelis Goris Aerts (procuratie notaris Laureijs van der Buijten 16.03.1633) verkochten aan Jan Cornelis Goris deel van huis op het oosteinde, deel van erven het "schoorblock", land op "sneppel acker", deel in weide aan de "breede beke" en andere erven

Personen:

| 151-0226 |

Schepenregister 151, f° 153 v° s.d., vervolg

Nota: akte eindigt plots zonder slot

| 151-0227 |

Schepenregister 151, f° 155 r° 26.06.1646

mr Laureijs van der Buijten, gemachtigd van Cornelia mr Jan Hegge x +Gabriel Jan Gabriels xx +Adriaen van Ostaeijen xxx +Cornelis Willem Huijbs (procuratie Wuustwezel 08.08.1644 waarbij Cornelia mr Jan Hegge transporteert aan haar voorkinderen en kindskinderen verwekt door vs +Gabriel Jan Gabriels land in Loenhout in de "steechde", gebruikt door Gabriel Jan Gabriels de jonge, weide in de meirstraat in huur bij Franchois van der Buijten, land op molenakker deels gebruikt door Jan van Hamme, alle erven verkregen door vs Cornelia Jan Hegge met haar 1ste man Gabriel Jan Gabriels van de erfgenamen Geraert Vercaert en van de erfgenamen Pauwels Brants en met last aan de kinderen Jan Casus, Adriaen Luijcx. Item 2 weiden in klein Neerven haar verstorven van haar 'moijtken') vernieuwt bovenstaand transport voor schepenen in Loenhout

Personen:

| 151-0228 |

Schepenregister 151, f° 156 v° 30.06.1646

certificatie voor Peeter Dierrcxssen, jongman, ouders overleden, heeft enige tijd in Brecht en Berendrecht gewoond

| 151-0229 |

Schepenregister 151, f° 157 r° 09.7.1646

attestatie voor Adriaen Cornelis Goossens en Peeter Antonissen die in Holland of Zeeland gaan werken

Personen:

| 151-0230 |

Schepenregister 151, f° 157 r° 09.07.1646

Jan Baltus van Ham verkocht aan Willem Adriaen Bertholomeeussen x Tanneken Janssen een stede in de katerstraat

Personen:

| 151-0231 |

Schepenregister 151, f° 158 r° 13.07.1646

Heijndrick Heijndricx van Turnhaudt x +Magdalene Andriessen en zijn zoon Cornelis Heijndricx van Turnhaudt, de laatste ook voor zijn broer en zuster Adriaen en Margriet Heijndricx van Turnhaudt, verkochten circa 4,5 jaar terug toen +Magdalena Andriessen nog leefde aan Antonis Goris Conincx de "nieuwen beemt" in de "verckens hoeck" en waarvan de helft toekomt aan Jan Janssen van Dael

Personen:

| 151-0232 |

Schepenregister 151, f° 158 r° 13.07.1646, vervolg

Naschrift: Antonis Goris Conincx draagt zijn deel op aan Jan Cornelis Ooms

Personen:

| 151-0233 |

Schepenregister 151, f° 258 v° 01.08.1646

6 Antonis Goris Conincx x Petronelle Aert Geert Aerts verkochten aan Aert Janssen Neeffs x Neeltien Peeter Wiercx als gecalengierd hebbend van Andries Laureijs Wouter Rombouts, origineel koper, een stede in Neerven gekomen (gekocht) van Peeter Jan Nijs van Tijchelt

Personen:

| 151-0234 |

Schepenregister 151, f° 259 v° 12.09.1646

Antonis Goris Conincx verkocht aan Jan Cornelis Jan Ooms beemd in de "verckenshoeck" gekomen van Heijndrick Heijndricx van Turnhoudt

Personen:

| 151-0235 |

Schepenregister 151, f° 160 v° 22.11.1646

Cornelis Cornelis Goossen Aerts x Maeijken Aertssen verkochten aan Johannes van Elsacker een rente van 3 Kgld 2 st 2 oort op een hof in klein Neerven en land in Hecht

Personen:

| 151-0236 |

Schepenregister 151, f° 161 r° 22.11.1646

Mattijs Goossens, Peeter van der Buijten en Wouter Jan Wouters verklaren dat de heer van Loenhout de confiscatie van de achtergelaten goederen van bastaarden, gestorven zonder wettige nakomelingen, toekomt

Personen:

| 151-0237 |

Schepenregister 151, f° 161 v° 23.11.1646

Steven Laureijs Wouter Rombouts x +Jenneken Reijns en Melchior Laureijs Wouter Rombouts als momboor met Wouter Jan Wouter als toeziener van de weeskinderen. S/D achtergelaten goederen. Buiten een 'bloot' woonhuisje aan de kerkmuur en 3 bunder 'vreheide' in Wuustwezel zijn er geen erfelijke goederen. Van de 'meubele' goederen werd koopdag gehouden op 22.11.1646. Verder obligatie van 100 gld door Dilis Janssen van Gastel verleden op 22.03.1632, van 250 gld door Antonis van Dietfort verleden op 13.02.1637, van 180 gld door Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen verleden op 28.12.1637, van 150 gld door Mattheus Adriaen Theeus verleden op 02.10.1641, van 200 gld door zelfde Matteus Adriaen Theeus verleden op 13.02.1646, van 250 gld door Adriaen Peeters van Aecken verleden op 04.02.1645, van 200 gld door Peeter Jan Engelen verleden op 28.06.1634, van 100 gld door Willem Dielissen verleden op 06.04.1639, van 220 gld door Andries Laureijs Wouter Rombouts verleden op 21.06.1642, van 180 gld ook door vs Andries Rombouts verleden op 01.02.1644, van 100 gld door Cornelis Van Ditfort verleden op 06.05.1643, van 100 gld door Govaert Jan Joordaens verleden 06.02.1645, van 250 gld door Wouter Jan Wouters verleden op 27.05.1645, van 300 gld door zelfde Wouter Jan Wouters verleden op 23.11.1646, van 50 gld door Adriaen Adriaenssen de Haen verleden op 03.07.1645

Personen:

| 151-0238 |

Schepenregister 151, f° 164 r° 24.11.1646

Joris Jan Deurens verkocht aan Jan Cornelis Goris een akker bij de "breebeke"

Personen:

| 151-0239 |

Schepenregister 151, f° 164 v° 26.11.1646

Cornelis Peeter Cristiaen Vorsselmans verkocht aan zijn broer Adriaen Peeter Cristiaen Vorsselmans en aan zijn zwager Huijbrecht Jan Francken erven in Neerven, gekomen van Jan van Ditfort, weide in Hecht, hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 151-0240 |

Schepenregister 151, f° 165 v° 10.12.1646

Adriaen Deckers x Cathelijn Cornelis Mertens verkochten aan Jan Janssen van Dael een weide achter "huffeler heijde" in de "winckels", gekomen van Geertruijt Wouters van de Venne

Personen:

| 151-0241 |

Schepenregister 151, f° 166 r° 10.12.1646

Antonis Aert Antonis Aerts, ook voor Tanneken Aert Antonis Aerts x Jacob de Roije, Wijnegem (procuratie notaris van der Buijten 23.06.1646) - Neeltien Aert Antonis Aerts x Jan Janssen Wiercx - Maeijken Aert Antonis Aerts x Cornelis Cornelis Goossens; verkochten aan Antonis Peeter Denis hooimade in Blaakt

Personen:

| 151-0242 |

Schepenregister 151, f° 166 v° 10.12.1646

Aert Antonis Aerts en Antonis Aert Antonis Aerts mangelen erve om erve, land in Hecht, land in het "achterblock" en land in Neerven

Personen:

| 151-0243 |

Schepenregister 151, f° 167 v° 14.12.1646

Peeter van der Buijten als momboor van Geeraerdt en Marie, kinderen van Laureijs van der Buijten x +Christina Valentijns Rijmets dr (=Remi) machtigt Peeter Valentijns Rijmets, toeziener van vs kinderen, om wettige staat en inventaris te maken van de achtergelaten goederen van +Rijmet Valentijns x +Maria Princen, grootouders van vs kinderen, en overleden in Hasselt, en eventueel tot verrekening van het sterfhuis over te gaan

Personen:

| 151-0244 |

Schepenregister 151, f° 168 v° 29.12.1646

Andries Laureijs Wouter Rombouts transporteert in belening aan Jan Peeter Eskens hooimade in Blaakt, gekomen van de erfgenamen +Jan Neeffs de oude, voor een termijn van 6 jaar

Personen:

| 151-0245 |

Schepenregister 151, f° 169 r° 09.01.1647

Johan van den Elsacker, gemachtigd van juffr Elisabeth van de Wijen x +sr Jan de Marees, koopman kruidenier, Antwerpen (procuratie notaris Bartholomeeus van den Berghe in Antwerpen 22.11.1646), verkocht aan Franchois Geeritssen van der Buijten x Cornelia Jan Huijbrechts Bode en Cornelis Lambrecht Broomans stede ten einde de hoenderstraat

Personen:

| 151-0246 |

Schepenregister 151, f° 170 r° 19.12.1646

Willem Janssen de Crom ontslaat Willem Adriaens van Ostaeijen van de koop van een huis gemaakt in de loop van 1646 waarbij 2de comparant belooft aan 1ste comparant de som van 292 gld te betalen

Personen:

| 151-0247 |

Schepenregister 151, f° 170 v° 19.12.1646

Willem Adriaens van Ostaeijen machtigt Jan Baltus van Ham om zijn "dorenacker" in Popendonk te verkopen

Personen:

| 151-0248 |

Schepenregister 151, f° 171 r° 01.1647

Neelken Adriaen Teus x +Jan Aert Francken xx Cornelis Quirijn Willems stelt tot voldoening van de penningen voor de kinderen uit haar 1ste huwelijk haar erfgoederen van haar ouders in pand

Personen:

| 151-0249 |

Schepenregister 151, f° 171 v° 22.01.1647

Dionijs Janssen Smit x Tanneken Adriaenssen verkochten aan Jan Mattijs Goossens een hooimade in het molenbos

Personen:

| 151-0250 |

Schepenregister 151, f° 172 r° 28.01.1647

Niclaes Cornelis Claessen - Heijltken Cornelis Claessen - Cornelis Claes Zegers x Neeltien Cornelis Claessen - Sacharias Gelaes x Mijntken Cornelis Claessen; transporteerden aan mr Laureijs van der Buijten hun gerechtigheid in het versterf van +Joris Geeritssen en zijn zoon Jan, overleden in Oostmalle

Personen:

| 151-0251 |

Schepenregister 151, f° 172 r° 29.01.1647

Adriaen Cornelis Aerts, Brecht, verkocht aan Niclaes Boudewijn Heuvelmans x Maeijken Cornelis Hensselmans een hooimade in Blaakt

Personen:

| 151-0252 |

Schepenregister 151, f° 173 r° 30.01.1647

Jan Heijndricx de Crom en zijn zonen Cornelis, Heijndrick en Willem Jan Heijndricx de Crom, mede ook voor hun broer Jan Janssen de Crom, machtigen Niclaes Heijndrick de Crom, Tilburg, respectievelijk hun broer en oom, om een akkerblok met weide in de broekstraat in Tilburg te verkopen

Personen:

| 151-0253 |

Schepenregister 151, f° 174 r° 01.02.1647

Cornelis Adriaenssen en Adriana Adriaenssen x Adriaen de Haen, voorkinderen van +Adriaen Wouters - Lenaert Mattijssen als momboor met Gabriel Jan Gabriels als toeziener van de nakinderen +Adriaen Wouters - Lucia Heijligers x +Adriaen Wouters vs xx Aert Meeussen; S/D erfgoederen. Erven in Sneppel aan het "heijlaer" in de hofstede "hanne swaens"

Personen:

| 151-0254 |

Schepenregister 151, f° 174 v° 01.02.1647

verder S/D tussen voor en nakinderen +Adriaen Wouters (cfr vorige akte). De nakinderen worden hier met name genoemd: Heijliger, Neeltken, Maeijken, Lijntken en Jenneken. Akker bij de hoeve de "tongelberch", land aan de hoenderstraat in de stede het "ruijntiens" en andere erven

Personen:

| 151-0255 |

Schepenregister 151, f° 178 r° 11.02.1647

Cornelis Adriaenssen en Adriana Adriaenssen x Adriaen den Haen verkochten aan Lenaert Mattijssen als momboor met Gabriel Jan Gabriels als toeziener van de weeskinderen +Adriaen Wouters x Lucia Heijligers dries in de hoenderstraat

Personen:

| 151-0256 |

Schepenregister 151, f° 178 v° 12.02.1647

Maeijken Denis Verdijck transporteerde aan Dionijs Janssen Denis Verdijck rente van 2 L rogge op de panden van Andries Geert Peeter Maes in Maalbergen, Zundert

Personen:

| 151-0257 |

Schepenregister 151, f° 179 r° 15.02.1647

Willem en Govaert Jan Joordaens en Pauwels Jan Hijbs als toeziener van Maeijken en Anneken Jan Joordaens drs verkochten aan Anna Joordaens x +Michiel van Elsacker land in het "lisschot" achter de "steechde" en waarvan de wederhelft toekomt de kinderen +Cornelis Horrewaerts

Personen:

| 151-0258 |

Schepenregister 151, f° 179 v° 16.02.1647

Maeijken Denis Verdijck keurt de verkoop goed van rente van 2 L rogge die Dionijs Janssen Verdijck deed aan Peeter Heijndricx van Denderleeuw (cfr f°178v°)

Personen:

| 151-0259 |

Schepenregister 151, f° 180 r° 18.02.1647

Cornelis Dionijs Peeter Denis verkocht aan zijn halfbroer Peeter Dionijs Peeter Denis deel in hooimade in Blaakt

Personen:

| 151-0260 |