Schepenregisters deel 150 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 150

Schepenregister 150, f° 1 r° 31.10.1637

testament van Peeter Jan Nijs van Tijchelt x Marie Michielssen van Elsacker, de vrouw ziek te bed liggend.

Personen:

| 150-0001 |

Schepenregister 150, f° 4 r° 045.11.1637

Goris Cornelissen getuigt voor Adriaen Lenaert Ments inzake de reis die deze met een kar naar Antwerpen heeft gemaakt

Personen:

| 150-0002 |

Schepenregister 150, f° 4 v° 11.1637

certificatie voor Peeter Dilissen die voor zaken naar Breda en andere plaatsen reist

| 150-0003 |

Schepenregister 150, f° 5 r° 10.12.1637

certificatie voor Jan Romboutssen die koren of rogge geleverd had in Antwerpen welke nog onbetaald is gebleven

| 150-0004 |

Schepenregister 150, f° 5 v° 31.12.1637

certificatie voor Jan Huybrechts van Nedervenne welke burger en stadhouder van de schout in Breda is geworden en intussen naar Loenhout is weergekeerd

| 150-0005 |

Schepenregister 150, f° 6 r° 31.12.1637

certificatie voor Heijndrick Jan de Crom, geboren in Loenhout, die enige tijd in Breda heeft gewoond

Personen:

| 150-0006 |

Schepenregister 150, f° 6 v° 08.01.1638

certificatie voor Laureijs Empsen, zoon van +Joan Empsen, 18j, °Loenhout, heeft zich als ruiter in de dienst van de staten van Holland begeven en is nu teruggekeerd

Personen:

| 150-0007 |

Schepenregister 150, f° 7 r° 14.01.1638

Gabriel Goris Gabriels - Huybrecht Goris Gabriels - Jan Jan Lippens als vader en Jan Cornelis Goris als momboor met Adriaen Quirijnen als toeziener van de drie weeskinderen van Naentken Goris Gabriels wier moedeer was Lisken Adriaen van Aecken; S/D achtergelaten goederen +Lisken Adriaen van Aecken, huis in Huffel, land in de perstraat en andere erven

Personen:

| 150-0008 |

Schepenregister 150, f° 9 r° 14.01.1638

zelfde comparanten als voorgaande, deling van de obligaties, op Jan Cornelis Arnouts, op Jan Peeter Joris, op Cornelis Jan Wiercx en andere

Personen:

| 150-0009 |

Schepenregister 150, f° 10 r° 14.01.1638

Jan Jan Lippens x +Naentien Goris Gabriels en Gabriel Goris Gabriels als momboor met Adriaen Quirijnen als toeziener van de drie weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen

Personen:

| 150-0010 |

Schepenregister 150, f° 11 v° 16.01.1638

Jan Cornelis Jan Peeter Mertens x Peeternelle Peeter Bode - Cornelis Jan Cornelis Wiercx x Jenneken Peeter Jans Bode - Hendrick Peeters x Heijlwicht Peeter Bode - Lisken Adriaen Jan Coeck x +Joan Peeter Bode met Joris Adriaen Coeck als momboor van hun kinderen, alzo zij een deel van erfgoederen gekocht hadden van Bernaert Peeter van Aecken x Neeltien Peeter Bode - Wouter Jan Wouters als momboor van Maeijken en Margriet Peeter Bode; alle kinderen van +Peeter Jan Bode; deling van de achtergelaten lasten, renten en obligaties, o.m. rente op "paukens stede"

Personen:

| 150-0011 |

Schepenregister 150, f° 14 r° 16.01.1638

certificatie voor Heijndrick Geert van der Buijten, pachter van de hoeve van het klooster van Sint Michiels, voor wie getuigen Michiel van Elsacker, Meeus Adriaenssen, Adriaen van Aecken, Heijndrick Bertelmeeusen, Frans Kerstiaen Vorselmans en Matthijs Matthijs Goosens over schade door hagel

Personen:

| 150-0012 |

Schepenregister 150, f° 14 v° 16.01.1638

Goris Cornelissen x Maeijken Jan Joosen machtigen … (niet ingevuld) om in Loenhout of Antwerpen Michiel van Elsacker te goeden in land in "steechde"

Personen:

| 150-0013 |

Schepenregister 150, f° 15 r°

certificatie voor Willem van Langenberch voor wie Joris Adriaen Coeck, Jan de Backer en Marijnis Bevers getuigen over verwoesting door het krijgsvolk

Personen:

| 150-0014 |

Schepenregister 150, f° 15 v° 27.01.1638

Mathijs Jan Huijbrechts Bode transporteert in belening aan Heijndrick Heijndrick van Turnhout land op molenakker

Personen:

| 150-0015 |

Schepenregister 150, f° 15 v°, In marge 29.05.1641

beleenpenningen gekweten door Heijndrick Heijndrick van Turnhout op 18.03.1641

Personen:

| 150-0016 |

Schepenregister 150, f° 16 r° 17.02.1638

Margriet Jan Deurens van Huijsen, 24j - Neeltien Jan Deurens van Huijsen, 22j - Mattijs Jan Deurens van Huijsen, 21j - Jeuris Jan Deurens van Huijsen, 16j - Peeter Jan Deurens van Huijsen, 14j; nakinderen van +Jan Deurens van Huijsen x Trijntien Franchois Imbrechts maken testament

Personen:

| 150-0017 |

Schepenregister 150, f° 18 v° 18.02.1638

Magdalena Peeter Beijerssen x +Jan Van Daele - Peeter Jan Van Daele - Neeltien Jan van Daele x Gabriel Goris Gabriels - Jenneke Jan van Daele x Antonis Adriaenssen - Jan Jan van Dael - Peeter Janssen x Lisken Jan van Dael - Lenaert Hendricx van Gastel als momboor met Peert Kerstiaen Raets als toeziener van Willem en Magdalena Jan van Dael; S/D achtergelaten erfgoederen, woonhuis in Neerven, weiden achter de "allaren" en andere erven

Personen:

| 150-0018 |

Schepenregister 150, f° 20 v° 23.02.1638

Peeter Joos Gilsmans x +Adriana Sijmons - Cornelis Arnauts van Ostaeijen, ook voor de weeskinderen van zijn zuster +Maeijken Arnauts van Ostaeijen x Jan Jacobs - Adriaen Arnaut van Ostaeijen - Peeter Arnaut van Ostaeijen - Jacob Adriaen Theeus x Lisken Arnaut van Ostaeijen - Dinghen Arnaut van Ostaeijen x +Mattijs Jan Ooms; akkoord over de achtergelaten 'tochten' die Joos Gilsmans had in de achtergelaten goederen van +Adriana Sijmons

Personen:

| 150-0019 |

Schepenregister 150, f° 20 v°, In marge 20.05.1638

Peeter Joos Gilsmans voldaan door Cornelis Arnauts als momboor van de kinderen Jan Jacobs x +Maeijken Arnuats

Personen:

| 150-0020 |

Schepenregister 150, f° 20 v°, In marge 21.10.1652

Peeter Joos Gilsmans voldaan door Peeter Arnaut van Ostaeijen

Personen:

| 150-0021 |

Schepenregister 150, f° 20 v°, In marge: 02.06.1639

? voldaan door Adriaen Arnaut van Ostaeijen

Personen:

| 150-0022 |

Schepenregister 150, f° 20 v°, In marge 02.10.1639

voldaan door Cornelis Arnaut van Ostaeijen

Personen:

| 150-0023 |

Schepenregister 150, f° 20 v°, In marge 17.07.1643

voldaan door Adriaen Cornelis Mertens x +Dingne Arnout van Ostaeijen

Personen:

| 150-0024 |

Schepenregister 150, f° 20 v°, In marge 04.09.1646

voldaan door Jacob Adriaen Theeus x Lisken Arnout van Ostaeijen

Personen:

| 150-0025 |

Schepenregister 150, f° 21 v° 23.02.1638

Adriaen Arnout van Ostaeijen - Cornelis Arnout van Ostaeijen - Jan Jacobs als vader met Aert Jacobs als toeziener van de kinderen Jan Jacobs x +Maeijken Arnout van Ostaeijen - Dinghen Arnout van Ostaeijen x +Mattijs Jan Ooms - Jacob Adriaen Theeus x Lisken Arnout van Ostaeijen - Peeter Arnout van Ostaeijen; alle kinderen van +Adriana Sijmons, S/D erfgoederen +Adriana Sijmons

Personen:

| 150-0026 |

Schepenregister 150, f° 25 v° 25.02.1638

Maeijken Adriaen van Staeijen x +Peeter Jan Janssen - Adriaen Peeter Jan Janssen - Jacob Peeter Jan Janssen - Cornelis Peeter Jan Janssen - Adriaen Arnout van Ostaeijen x Magriet Peeter Jan Janssen; akkoord over sterfhuis

Personen:

| 150-0027 |

Schepenregister 150, f° 27 r° 26.02.1638

testament van Dionijs Peeter Denis x Antonette Cornelis Arnauts, hij is bijwijlen beroofd geweest van zijn zinnen en heeft zich dan gedragen als 'een simpel en slecht mens'

Personen:

| 150-0028 |

Schepenregister 150, f° 29 r° 27.02.1638

Cornelis Peeter Janssen voldaan van schuld van Cornelis Wouter Peeter Ren

Personen:

| 150-0029 |

Schepenregister 150, f° 29 r° 27.02.1638

Adriaen Peeter Janssen - Jacob Peeter Janssen - Cornelis Peeter Janssen - Adriaen Arnout van Ostaeijen x Magriet Peeter Janssen; kinderen van +Peeter Janssen x Maeijken Adriaen van Staeijen, S/D erfgoederen +Peeter Janssen, land de "hoeff", hooimade op het schoubos en andere erven

Personen:

| 150-0030 |

Schepenregister 150, f° 34 r° 16.03.1638

certificatie voor Cornelis Adriaen Dielis waarvoor Lenaert Hendricx van Gastel, Jan Cornelis Ooms en Gabriel Goris Gabriels getuigen over bezit van paard

Personen:

| 150-0031 |

Schepenregister 150, f° 34 v° 22.03.1638

Adriaen Lenaert Ments - Adriaen Vermeiren als momboor van Lisken en Tanneken Peeter van Aerde wier moeder was +Catalijn Lenaert Ments - Cornelis Joos Rombouts als momboor van Tanneken Jan Joos Rombouts wier moeder was +Marie Lenaert Ments - schout en schepenen als momboors van Maeijken Jan Cornelis Wiercx wier moeder eveneens was +Marie Lenaert Ments; alle erfgenamen van +Lenaert Ments, S/D het bos het "heuffken" in Vossingers

Personen:

| 150-0032 |

Schepenregister 150, f° 36 r° 23.03.1638

Margriete van der Munten x +Peeter van Staeijen - Adriaen van Staeijen - mr Heijndrick van Staeijen, ook als toeziener en gemachtigd van Jan Vermeren als momboor van de weeskinderen +Thomas Weijers x +Anna van Staeijen (procuratie Hoogstraten) - Elisabeth van Staeijen x Abraham Coten - Marie van Staeijen x Peeter Geert van der Buijten - Margarite van Staeijen x Willem van Eeckele; alle kinderen van +Peeter van Staeijen bevestigen schepenbrief Antwerpen dd 13.02.1638 waarbij Peeter Geert van der Buijten in hun naam aan mr Laurijs van der Buijten een woonhuis achter de kerk, achtergelaten door +Peeter van Staeijen, transporteert

Personen:

| 150-0033 |

Schepenregister 150, f° 37 v° 23.03.1638

zelfde erfgenamen bevestigen schepenbrief Antwerpen dd 13.02.1638 waarbij Peeter Geert van der Buijten in hun naam transporteert aan Adriaen Geeraert Luijcx een weide aan de molenstraat en andere erven

Personen:

| 150-0034 |

Schepenregister 150, f° 39 v° 23.03.1638

zelfde comparanten bevestigen transport aan Jan Anthonis Thijs van de "cleijnen engeler" achter de kerk

Personen:

| 150-0035 |

Schepenregister 150, f° 41 r° 23.03.1638

Peeter Geert van der Buijten hernieuwt opdracht aan Jan Anthonis Thijs (schepenbrief Antwerpen 23.02.1638) waarbij hij een heiveld in de "hechtsche acker" verkocht

Personen:

| 150-0036 |

Schepenregister 150, f° 41 v° 30.03.1638

erfmangeling tussen Jan Anthonis Thijs en Adriaen Luijcx, te weten de "kleinen engeleer" achter de kerk gekocht van de weduwe en erfgenamen Peeter van Staeijen en erven in de "eeckerspoel"

Personen:

| 150-0037 |

Schepenregister 150, f° 42 v° 10.04.1638

certificatie voor Adriaen Vermeiren en voor Adriaen Lenaert Ments, landmannen, die soms samen, soms afzonderlijk, ook buiten het land van Brabant (o.m. in het land van Goes) reizen met hun bijen

Personen:

| 150-0038 |

Schepenregister 150, f° 43 v° 12.04.1638

mr Hendrick van Staeijen, ook als toeziener van de weeskinderen +Thomas Weijers x +Tanneken van Staeijen, en eveneens als gemachtigd van Jan Vermeer, Wechelderzande, momboor van zelfde weeskinderzen (procuratie Hoogstraten 16.01.1638), verder ook nog gemachtigd van Margriete van der Munten x +Peeter van Staeijen, en tenslotte van Adriaen van Staeijen, van Elisabeth van Staeijen x Abraham Coten, van Marie van Staeijen x Peeter Geert van der Buijten, van Margriet van Staeijen (man afwezig), alle kinderen en erfgenamen van +Peeter van Staeijen (procuratie notaris Laureijs van der Buijten 24.12.1637) draagt leengoed op molenakker op aan Marie Vorselmans x Andries Jordaens

Personen:

| 150-0039 |

Schepenregister 150, f° 44 r° 03.05.1638

certificatie voor de burgemeester van Meer dat de pachters van de tienden bijdragen in de dorpslasten

| 150-0040 |

Schepenregister 150, f° 44 v° 10.05.1638

certificatie voor Hendrick Heijndrick van Turnhout waarvoor Frans Geert van der Buijten en Cornelis Broomans getuigen over een paard dat hij in Loenhout had

Personen:

| 150-0041 |

Schepenregister 150, f° 44 v° 12.05.1638

Adriaen Antonis Straetmans als momboor van het weeskind +Merten Antonis Straetmans x +Cornelia Christiaen Cools revoceert procuratie die hij gegeven had aan Arnout Noremans, Roosendaal (schepenen Loenhout 07.06.1634)

Personen:

| 150-0042 |

Schepenregister 150, f° 45 r° 02.06.1638

certificatie voor Dierck Peeter Huijbrechts voor wie Frans Geert van der Buijten en Jan Peeter van Breda getuigen over een paard dat hij verkocht heeft aan Lenaert Lijcas, Westmalle

Personen:

| 150-0043 |

Schepenregister 150, f° 45 v° 16.06.1638

certificatie voor Frans Geert van der Buijten voor wie Marijnis Cornelisssen, Zwartenberg, Breda, getuigt over verkoop van een paard

Personen:

| 150-0044 |

Schepenregister 150, f° 45 v° 19.07.1638

certificatie voor Willem van den Langenberg voor wie Jacob Peeter Janssen getuigt over verkoop van een paard in Antwerpen door diens zoon Guilliam van den Langenberghe

Personen:

| 150-0045 |

Schepenregister 150, f° 46 r° 02.08.1638

certificatie voor Catharina Leonora Perez de Barron, vrouw van Loenhout, voor wie Jan Cornelis Ooms en Antonis van Dietfort getuigen dat zij Hendrick Heijndrick van Turnhout, molenaar, hebben horen zeggen dat hij de 'steenbalk' die in de molen ligt niet wil vernieuwen

Personen:

| 150-0046 |

Schepenregister 150, f° 46 v° 02.08.1638

protest door de vrouw van Loenhout tegen Hendrick Heijndrick van Turnhout, cfr vorige akte

Personen:

| 150-0047 |

Schepenregister 150, f° 46 v° 02.08.1638

certificatie voor Willem Jan van Daele, jongman, °Loenhout, wil in Zeeland gaan werken

Personen:

| 150-0048 |

Schepenregister 150, f° 47 r° 02.08.1638

item voor Cornelis Kerstiaen van Mijnhem

Personen:

| 150-0049 |

Schepenregister 150, f° 47 v° 02.08.1638

item voor Merten Sijmon Luijcx

| 150-0050 |

Schepenregister 150, f° 47 v° 02.08.1638

item voor Aert Meeussen

Personen:

| 150-0051 |

Schepenregister 150, f° 47 v° 19.08.1638

certificatie dat de vrouwe Marie Perez de Barron x +Marco Antonio de Perrez, ridder, op 18 augustus op het kasteel overleden is en dat haar dood lichaam met de wagen van Willem van den Langebergh en in bijzijn van sr Thomas van Diepenbeeck en Michiel van Elsacker naar Brussel zal gevoerd worden om aldaar begraven te worden

Personen:

| 150-0052 |

Schepenregister 150, f° 48 r° 20.09.1638

Cornelis Arnout van Ostaeijen verkocht aan Aert Heijndrick Moons een hooimade op het "molenbos"

Personen:

| 150-0053 |

Schepenregister 150, f° 48 v° 30.10.1638

daar Neeltien Joossen, al enige jaren ziek te bed liggende is, en haar man onvoldoende kost kan winnen, wordt verzocht om terzake hulp te bieden, ook aan het dorp van Pulderbos, waar vs Neeltien geboren is

| 150-0054 |

Schepenregister 150, f° 49 v° 15.11.1638

Cornelis Jan Rombouts verkocht aan Mathijs Kristiaen Vorselmans de helft van een beemd in Donk en waarvan de andere helft toekomt aan de erfgenamen van Peeter Leijs

Personen:

| 150-0055 |

Schepenregister 150, f° 50 r° 15.11.1638

Peeter van Dietfort verkocht aan Jan Aertssen een hooimade in Blaakt

Personen:

| 150-0056 |

Schepenregister 150, f° 50 v° 15.11.1638

Peeter van Ditfort verkocht aan Jan Aertssen der Wewen een beemd achte het "schoubos" onder het leenhof van den Wijngaerde

Personen:

| 150-0057 |

Schepenregister 150, f° 51 r° 24.11.1638

Dionijs Adriaen van Aecken x Marie Jan van Dietfort verkochten aan Heijndrick Geert van der Buijten x Margriet Michiel van Elsacker een huis en andere erven

Personen:

| 150-0058 |

Schepenregister 150, f° 51 v° 29.11.1638

Cornelis Adriaen Diels x +Alijt Dionijs Diels en zijn zoon Dionijs Cornelis Adriaen Diels, S/D nagelaten erfgoederen, woonhuis in Huffel, land op Sneppel en andere erven. Last aan de wedxuwe en kinderen Mathijs Luijcx, aan Aert Moons, aan Martijntien Verdije, Paardemarkt, Antwerpen, en andere

Personen:

| 150-0059 |

Schepenregister 150, f° 55 v° 29.11.1638

Cornelis Adriaen De Weerdt, ook voor zijn broer Joris Adriaen de Weerdt - Adriaen en Heijndrick Adriaensen de Weert; verkochten aan Geert Peeter van de Cloot en Cornelis Aert Nops hun deel in beemd de "pulman" in de "mosvoorden"

Personen:

| 150-0060 |

Schepenregister 150, f° 55 v° 04.12.1638

certificatie voor Jan Jan van Dael waarvoor Antonis Jan Laureijs Nouts en Peeter Arnout van Ostaeijen getuigen over paard dat hij gekocht heeft uit de achtergelaten goederen van Jan van Dael

Personen:

| 150-0061 |

Schepenregister 150, f° 56 r° 06.12.1638

certificatie voor Peeter Cristiaen Raets als momboor van Cornelis en Anneken Cristiaen Raets, zijn broer en zus, over de eigendommen die de kinderen toekomen uit het sterfhuis van hun moeder

Personen:

| 150-0062 |

Schepenregister 150, f° 57 r° 06.12.1638

item voor Mattijs Cristiaen Raets

Personen:

| 150-0063 |

Schepenregister 150, f° 57 v° 13.12.1638

Catelijn Jan Nijs van Tijchelt x +Gabriel Peeter Joris geassisteerd met haar broer Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt en Jan Peeter Joris als momboor met Jan Nijs van Tijchelt als toeziener van de zes weeskinderen genaamd Maeijken, Peeter, Digna, Lisken, Jan en Gijsbrecht; S/D erfgoederen +Gabriel Peeter Joris en onderhoud van de kinderen (waarvan het jongste half maart 1639 twee jaar zal worden)

Personen:

| 150-0064 |

Schepenregister 150, f° 60 r° 07.09.1639

? Matthijsken Willeborts x +Sr Jan van der Creke 'resumeert' proces dat haar man was hebbende tegen Adriaen Adriaen Deckers, machtigt daartoe mr Laureijs van der Buijten

| 150-0065 |

Schepenregister 150, f° 60 v° 14.12.1638

certificatie voor Dilis Jan Hendrick van Gastel waarvoor Peeter Geert van der Buijten, Aert Antonis Aerts en Jan Meeussen getuigen over plunderingen door het legervolk

Personen:

| 150-0066 |

Schepenregister 150, f° 61 v° 04.01.1639

certificatie voor mr Andries Joordaens dat deze gedurende 21 jaar secretaris in Loenhout is geweest en dit een jaar geleden heeft overgedragen aan Peeter van Elsacker, zijn neef

Personen:

| 150-0067 |

Schepenregister 150, f° 61 v° 04.01.1639

schepen, als oppermomboren van de weeskinderen Jan Empsen, besluiten geziend de hoge schulden hun huis te verkopen

Personen:

| 150-0068 |

Schepenregister 150, f° 62 r° 04.01.1639

Cornelis Merck Bertelmeeussen, 23 jaar, ruiter in het garnizoen in Breda, met zijn momboor Mattijs Peeter Arnouts, transporteert in belening aan Lenaert Jan Cornelis Wiercx akker en weide op de "heijbaert"

Personen:

| 150-0069 |

Schepenregister 150, f° 62 v° 04.01.1639

Dilis, Laurerijs en Maeijken Jan Empsen zonen en dochter waarvan moeder was +Margriete Laureijs Reijns, vs Laureijs ruiter in het garnizoen in Breda, allen geassisteerd met sr Thomas van Diepenbeeck, schout, als oppermomboor en met Michiel van Elsacker als momboor en Jan Heijndrick de Crom als toeziener, S/D erfgoederen van hun ouders, o.a. beemd gekomen uit "kindermaeckers stede" in Sneppel en andere erven

Personen:

| 150-0070 |

Schepenregister 150, f° 64 v° 11.01.1639

certificatie voor Goris Cornelissen over zijn eigendom, huis aan de kerk, land op molenakker

Personen:

| 150-0071 |

Schepenregister 150, f° 65 r° 11.01.1639

certificatie voor Jan Adriaen van Ostaeijen over zijn eigendommen eensdeels verkregen bij versterven van zijn ouders en anderzijds bij koop van Jasper van Kinschot, momboor van Maeijke Adriaen van Ostaeijen, huis en erven in Popendonk

Personen:

| 150-0072 |

Schepenregister 150, f° 65 v° 16.01.1639

Geert Jan de Recht transporteert in belening aan Adriaen Peeter Jans land in Popendonk

Personen:

| 150-0073 |

Schepenregister 150, f° 66 r° 29.01.1639

Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens x +Tanneken Cornelis Arnouts Wagemaker - Jan Jan Peeter Huijben als momboor met Arnout Cornelis Arnouts Wagemaker als toeziener van het weeskind +Cornelis Jan Peeter Huijben x +Tanneken Cornelis Arnouts Waegemaeckers, genaamd Maeijken - Jan Cornelis Arnout Waegemaeckers als momboor met Jan Cornelis Jan Peeter Mertens als toeziener van de twee weeskinderen uit haar tweede huwelijk met eerste comparant, nl Corneliken het oudste en Lenaert het jongste kind; S/D erfelijke goederen en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 150-0074 |

Schepenregister 150, f° 68 r° 29.01.1639

Adriana Goossen Cornelis Goossens x +Peeter Cornelis Arnout Waegemaeckers en Jan Cornelis Arnouts als momboor met Antonis Goossens als toeziener van de twee weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud der kinderen

Personen:

| 150-0075 |

Schepenregister 150, f° 69 v° 31.01.1639

Michiel Mattijs Laureijs Rombouts verkocht aan Aert Wouter Peeters Ren de "quintenbeemden" in Sneppel achter het "cleije"

Personen:

| 150-0076 |

Schepenregister 150, f° 70 r° 01.02.1639

Cornelis Jan Wiercx - Lenaert Jan Wiercx - Jan Jan Wiercx - Adriaen Lenaert Ments als momboor van Maeijken Jan Wiercx, alle kinderen van Jan Wiercx x +Maeijken Lenaert Ments - Jan Jan Peeter Huijben als toeziener en ook voor Cornelis Joos Rombouts als momboor van de nakinderen van vs +Maeijken Lenaerts Ments x +Jan Joos Rombouts; akkoord over ontvangst en uitgaven sterfhuis

Personen:

| 150-0077 |

Schepenregister 150, f° 70 v° 03.02.1639

Neeltien Cornelis Claessen x +Antonis Nouts en Geert Geert Rombouts als momboor met Peeter Heijndricxc als toeziener van het weeskind +Antonis Nouts x +Adriana Heijndricx, genaamd Maeijken, S/D sterfhuis

Personen:

| 150-0078 |

Schepenregister 150, f° 71 r° 03.02.1639

Neeltien Cornelis Claessen x +Antonis Nouts en Geert Geertsen Rombouts als momboor met Claes Cornelis Claesen als toeziener van de vijf weeskinderen genaamd Adriaen, Cornelis, Anneken, Peeter en Cornelis; S/D sterfhuis en onderhoud van de kinderen

Personen:

| 150-0079 |

Schepenregister 150, f° 72 r° 07.02.1639

Margriet Jan Aerts machtigt haar man Jan Peeter van Breda om in Westmalle aan Jan Aertssen Cuyper het derdedeel van land in Westmalle dat deze van haar gekocht had, op te dragen aan Peeter Dermuijen, betreft derdedeel van een weide "smits hof" in Westmalle

Personen:

| 150-0080 |

Schepenregister 150, f° 72 v° 10.02.1639

Cornelis en Jan Anthonis van Bael, Cornelis ook nog voor zijn broer Adriaen Anthonis van Bael voor deze zelf en als momboor van zijn zuster Maeijken Anthonis van Bael (procuratie notaris Laureijs van der Buijten 09.06); verkochten aan Antonis Prinsen een weide in Neerven

Personen:

| 150-0081 |

Schepenregister 150, f° 73 r° 10.02.1639

Antonis Prinsen verkocht aan Kerstiaen Raets een heiveld aan "marum voort"

Personen:

| 150-0082 |

Schepenregister 150, f° 73 r° 10.02.1639

Jan Anthonis Adriaenssen van Bael verkocht aan Cornelis Antonis Adriaen van Bael vierdedeel in een akker in de "pothoeck"

Personen:

| 150-0083 |

Schepenregister 150, f° 73 v° 17.02.1639

certificatie voor Antonis Peeter Denis over zijn eigendom te weten den "eijckhof" op de molenakker en andere erven

Personen:

| 150-0084 |

Schepenregister 150, f° 74 r° 17.02.1639

Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt x +Adriana Pauwels en Lenaert Lenaerts als momboor met Jacob Jan Nijs van Tijchelt als toeziener van de twee weeskinderen genaamd Jenneken en Pauwels; S/D sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 150-0085 |

Schepenregister 150, f° 75 r° 23.02.1639

Peeter Lambrecht Broomans, ruiter in het garnizoen in Bergen op Zoom, met zijn momboor Jan Aerts der Wewen en zijn toeziener Adriaen Vermeiren verkocht aan Mathijs Goosens een weide in de "mosvoorden"

Personen:

| 150-0086 |

Schepenregister 150, f° 75 v° 23.02.1639

Peeter Lambrecht Broomans verklaart op 14.12.1638 aan Mathijs Goosens weide de "hulsdonck" in de "mosvoorden" verkocht te hebben

Personen:

| 150-0087 |

Schepenregister 150, f° 77 r° 17.02.1639

certificatie voor Cornelis Cornelis Goosen Aerts over zijn eigendom te weten huis in klein Neerven en andere erven

Personen:

| 150-0088 |

Schepenregister 150, f° 77 r° 28.02.1639

certificatie voor Antonis Peeter Denis x Maria Franchois Imbrechts over hun eigendom te weten beemd en akker in klein Neerven en andere erven

Personen:

| 150-0089 |

Schepenregister 150, f° 78 r° 28.02.1639

Jan Peeter van Aecken transporteert in belening aan Huijbrecht Cornelis Verboven hooimade in Blaakt

Personen:

| 150-0090 |

Schepenregister 150, f° 78 r° 01.03.1639

Cathelijn Anthonis Thijs Cools x Willem Herstraets - Adriaen Peeter Hoevener, ook als momboor van de twee weeskinderen +Joos Claessen x +Cristina Antonis Thijs Cools - Jan Jordaens als toeziener van de twee weeskinderen +Mathijs Antonis Thijs Cools waarvan +Jan Antonis Thijs Cools momboor was; alle erfgenamen van vs +Jan Antonis Thijs Cools; verkochten, met consent van stadhouder en schepenen van Wuustwezel, aan Johanna Peeter Nouts x +Jan Antonis Thijs Cools helft van een woonhuis in Huffel

Personen:

| 150-0091 |

Schepenregister 150, f° 79 r° 01.03.1639

zelfde comparanten verkochten aan mr Andries Joordaens bos den "thijs" in Herseling

Personen:

| 150-0092 |

Schepenregister 150, f° 79 r° 01.03.1639, vervolg

Nota: de akte is doorgehaald

| 150-0093 |

Schepenregister 150, f° 79 v° 01.03.1639

zelfde comparanten verkochten aan Adriaen Adriaen Deckers de helft van een heiveld achter het "lisschot"

Personen:

| 150-0094 |

Schepenregister 150, f° 80 r° 01.03.1639

Johanna Peeter Nouts x +Jan Antonis Thijs Cools verkocht aan Jan Hendricx de Crom helft van heiveld achter het "lisschot"

Personen:

| 150-0095 |

Schepenregister 150, f° 80 v° 01.03.1639

Cathelijn Antonis Thijs Cools x Willem Hertstraets - Adriaen Peeter Hoeveener, ook als momboor van de twee weeskinderen +Joos Claesen x +Cristina Antonis Thijs Cools - Jan Joordaens als toeziener van de twee weeskinderen +Mattijs Antonis Thijs Cools; verkochten aan Michiel van Elsacker helft van hooimaden achter "huffeler heijken"

Personen:

| 150-0096 |

Schepenregister 150, f° 81 r° 01.03.1639

Johanna Peeter Nouts verkocht Michiel van Elsacker de andere helft van vs hooimaden (cfr vorige akte)

Personen:

| 150-0097 |

Schepenregister 150, f° 81 v° 01.03.1639

zelfde comparanten als f° 80 v° verkochten aan Frans Geert van der Buijten beemd achter het "hoochbos", leen onder de vrouwe van Loenhout

Personen:

| 150-0098 |

Schepenregister 150, f° 81 v° 03.03.1639

Willem Adriaen van Ostaeijen, 24j, met zijn momboor Jan Adriaen van Ostaeijen en zijn toeziener Michiel van Elsacker verkocht aan Geeraert Cristiaen Vorselmans weide in de "boedongen"

Personen:

| 150-0099 |

Schepenregister 150, f° 82 r° 04.03.1639

Anthonia Cornelis Kerremans x +Jan Jacob Stoops, Zandvliet, en Domis Cornelis Domis, Zundert, als momboor met Jan Mattijs Cap, Zandvliet, als toeziener van de vier weeskinderen genaamd Jacob, Laureijs, Jan en Geert; S/D sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen, na consent van wethouder en oppermomboors van Zandvliet

Personen:

| 150-0100 |

Schepenregister 150, f° 83 r° 05.03.1639

Laureijs Jan Empsen, ruiter in het garnizoen in Breda, machtigt mr Andries Jordaens om aan Jan Hendricx de Crom de erfgoederen die in Hoogstraten verkocht werden over te dragen

Personen:

| 150-0101 |

Schepenregister 150, f° 84 r° 07.03.1639

Anthonis Laureijs Wouter Rombouts verkocht aan Peeter Cornelis Boer hooimade in Blaakt in "marum hoeck"

Personen:

| 150-0102 |

Schepenregister 150, f° 84 v° 10.03.1639

Adriaen Adriaen de Haen, ruiter in het garnizoen in Bergen op Zoom en Jan Adriaen de Haen; S/D erfgoederen van hun moeder +Tanneken Jan Centen, land in Terbeek "peeter jan ooms lentenhof", land in "hesschot akker" en ander erven

Personen:

| 150-0103 |

Schepenregister 150, f° 85 v° 10.03.1639

Jacob Jan Coeck, gewezen momboor van de kinderen +Adriaen de Haen x +Tanneken Jan Centen en Jan en Adriaen Adriaen de Haen dezelfde weeskinderen; akkoord over de administratie van het sterfhuis

Personen:

| 150-0104 |

Schepenregister 150, f° 86 r° 14.03.1639

Magdalena Lenaert Putcuijps x +Jan Bruls verkocht aan Antonis Cornelis Broumels hooimade op het hoochbos en hooimade in Blaakt

Personen:

| 150-0105 |

Schepenregister 150, f° 87 r° 18.03.1639

Hendrick Adriaen Bertholomeeusen en Anthonis van Aecken als momboor met vs Hendrick Adriaen Bertholomeeusen als toeziener van de weeskinderen Bernaert van Aecken x +Anneken Adriaen Bertholomeeusen, kinderen van het voorbed +Adriaen Bertholomeeusen x +Catelijn Laureijs van der Buijten - Antonia Anteunissen x vs +Adriaen Bertholomeeusen xx Quirijn Willems - Cornelis Jan Lenaerts x Dingne Adriaen Bertholomeeusen en Jan Christiaen Vorselmans als momboor met Anthonis van Ditfort als toeziener van de resterende drie weeskinderen +Adriaen Bertholomeeusen x Anthonia Anteunissen; akkoord over sterfhuis

Personen:

| 150-0106 |

Schepenregister 150, f° 87 v° 18.03.1639

Bernaert Peeter van Aecken en Hendrick Adriaen Bertelmeeusen zijn schuldig aan Quirijn Willems x Tanneken Antheunissen de som van 15 gld terzake het gebruik van goederen achtergelaten door +Adriaen Bertelmeeusen

Personen:

| 150-0107 |

Schepenregister 150, f° 88 r° 21.03.1639

Arnout Cornelis Arnouts verkocht aan Jacob Jan Nijs van Tijchelt hooimade het "toebosch" op het "schoubos"

Personen:

| 150-0108 |

Schepenregister 150, f° 88 v° 23.03.1639

Hendrick Adriaen Bertelmeeusen, ook als toeziener met Antonis van Aecken als momboor van de weeskinderen Bernaert van Aecken x +Tanneken Adriaen Bertelmeeusen - Jan Cristiaen Vorselmans als momboor met Antonis van Ditfort als toeziener van de nakinderen +Adriaen Bertelmeeusen x Teuntken Anteunis Janssen en Cornelis Cornelis Lenaerts x Dingne Adriaen Bertelmeeusen, eveneens nakind - Teuntken Anteunis Janssen x +Adriaen Bertelmeeusen xx Quirijn Willems; transport van erfgoederen

Personen:

| 150-0109 |

Schepenregister 150, f° 89 r° 23.03.1639

akkoord tussen voor en nakinderen +Adriaen Bertelmeeusen (cfr voorgaande akten)

Personen:

| 150-0110 |

Schepenregister 150, f° 91 r° 24.03.1639

zelfde comparanten; S/D sterfhuis +Adriaen Bertelmeeusen, de "lentenhof", land op de "ast" en andere erven

Personen:

| 150-0111 |

Schepenregister 150, f° 93 v° 24.03.1639

mr Laureijs van der Buijten, gemachtigd van Jan Adriaen van Ostaeijen (procuratie Antwerpen 18.03.1639), bekent dat zijn mandataris schuldig is aan juffr Elisabeth Steijlaerts, begijn, de som van 200 Kgld waarvoor hij huis in Popendonk in pand stelt

Personen:

| 150-0112 |

Schepenregister 150, f° 93 v°, In marge 08.08.1661

juffr Adriana Steijlaerts, als momboresse bij testament van juffr Elisabeth Steijlaerts over haar dochter Anna Maria Constantia Saeijs, gekweten door Peeter Peeter Joris als koper van de panden

Personen:

| 150-0113 |

Schepenregister 150, f° 94 v° 30.03.1639

certificatie dat +Gillis Willemsen, in zijn leven ondervorster en wnde in Loenhout, niet kon schrijven en dat hij al zijn papieren handmerkte met een teken dat hij een 'stoker' of 'ploechstock' noemde en dat eruitzag als ----C (zie akte)

Personen:

| 150-0114 |

Schepenregister 150, f° 94 v° 30.03.1639

Willem Dielssen, vorster, zoon van Gillis Willemsen bevestigt vorige akte

Personen:

| 150-0115 |

Schepenregister 150, f° 94 v° 30.03.1639

schout en schepen certificeren het testament, gemaakt door Gillis Willemsen op 20.07.1630, gelezen te hebben

Personen:

| 150-0116 |

Schepenregister 150, f° 95 r° 31.03.1639

certificatie voor Jan Antonissen x Digne Adriaen van Aecken over hun eigendom, stede in Donk en ander erven

Personen:

| 150-0117 |

Schepenregister 150, f° 95 v° 12.04.1639

Heijndrick Adriaen Bertlemeeusen, moeder was +Catherina Laureijs van der Buijten en Antonis van Aecken als momboor van de vier weeskinderen +Tanneken Adriaen Bertelmeeusen x Bernaert van Aecken; S/D erfgoederen +Adriaen Bertelmeeusen

Personen:

| 150-0118 |

Schepenregister 150, f° 97 r° 08.01.1639

Jan Hendrick de Crom x Dingen Empsen calengiert koop van erve de "eusel" gekomen van Peeter Wackers en welke Michiel Jan van Elsacker gekocht had van de erfgenamen +Jan Empsen

Personen:

| 150-0119 |

Schepenregister 150, f° 97 r° 09.05.1639

Jan Hendrick de Crom en Adriaen Deckers delen heiveld achter het "lisschot" welk zij bij koop verkregen hadden van de erfgenamen +Jan Anthonis Thijs Cools

Personen:

| 150-0120 |

Schepenregister 150, f° 97 v° 11.05.1639

certificatie voor sr Thomas van Diepenbeeck, schout, rentmeester en kastelein, voor wie mr Aert Laurijs van Dongen, Hoogstraten, en mr Dilis Versteijen, Westmalle, beide molenmeesters, getuigen over visitatie en nodige reparatie aan de windmolen en de rosmolen

Personen:

| 150-0121 |

Schepenregister 150, f° 98 v° 14.05.1639

Arnout Cornelis Arnouts verkocht aan Marijnis Jacob Bevers weiden in Popendonk

Personen:

| 150-0122 |

Schepenregister 150, f° 98 v° 30.05.1639

Cornelis Arnout van Ostaeijen verkocht aan Adriaen Arnout van Ostaeijen land in Sneppel in de "hoeckhof"

Personen:

| 150-0123 |

Schepenregister 150, f° 99 r° 30.05.1639

Adriaen Peeter van Aecken, ook als momboor van de weeskinderen Joos en Jan Peeter van Aecken - Antonis Peeter van Aecken - Cornelis Arnout van Ostaeijen x Cathelijn Peeter van Aecken - samen nog voor Bernaert Peeter van Aecken; verkochten aan Michiel van Elsacker de helft van een rente van 4 V rogge op stede het "wilbots" in Vossingers

Personen:

| 150-0124 |

Schepenregister 150, f° 99 r° 27.06.1639

certificatie voor Adriaen Lambrechts, Hoevenen, voor wie Aert Antonis Aerts getuigt dat hij op 18 juni ll in Wuustwezel ten huize van Willem Cornelis van Eeckel gezien heeft dat vs Adriaen Lambrechts aldaar van Willem Cornelis van Eeckel gekocht heeft het koren op het veld van de stede van jonker Adriaen Wouters, heer van Halle, gelegen in Hoevenen, en die door vs Willem gepacht werd

Personen:

| 150-0125 |

Schepenregister 150, f° 99 v° 13.07.1639

Peeter Frans Havermans verkocht aan Frans en Peeter Hendrick Havermans beemd in Blaakt

Personen:

| 150-0126 |

Schepenregister 150, f° 99 v° 09.05.1639

mr Mathijs Luijcx, gemachtigd van Jan Anthonissen x Digne Adriaen van Aecken (procuratie Antwerpen 05.04.1639) vestigt rente welke vs Jan Antonissen verkocht had aan Ambrosio Delpoortere, betreft rente van 18 gld 15 st op stede in Donk

Personen:

| 150-0127 |

Schepenregister 150, f° 99 v°, In marge 14.03.1699

rente gekweten aan de procuratesse van het klooster van O L Vrouw Presentatie

| 150-0128 |

Schepenregister 150, f° 100 v° 01.08.1639

Jacob Mercus Kenis stelt zich borg terzake de reparaties aan de windmolen waarover geding is tussen de schout en Hendrick Heijndrick van Turnhout

Personen:

| 150-0129 |

Schepenregister 150, f° 100 v° 08.08.1639

Joannes van Elsacker, gemachtigd van heer Franchois Rondeel, priester in Loenhout, religieuze van Sint Bernaerts, en van Adriaen Adriaen Deckers (procuratie Antwerpen 06.06.1637), vestigt het transport door Franchois Rondeel aan Adriaen Adriaen Deckers van weide in de "winckels" aan het molenbos

Personen:

| 150-0130 |

Schepenregister 150, f° 101 v° 16.08.1639

certificatie voor Mattheus Peeter Arnouts voor wie Joos Huijbrecht Joos, 42j, Brecht getuigt dat hij bij de uitvaart van +Cornelis Peeter Joos ten huize van diens weduwe Marie Marijnissen is geweest en dat aldaar ook Jan Meeusen was, dewelke een groot mes had, en geïnterpelleerd waartoe dit moest dienen deze zei dat er sommige lieden (waaronder Mattheus Peeter Arnouts) waren die de 'thiendenaren' niet aangaven

Personen:

| 150-0131 |

Schepenregister 150, f° 102 r° 16.08.1639

Jan Jacobs, 70j, getuigt in zelfde zaak

Personen:

| 150-0132 |

Schepenregister 150, f° 102 v° 18.08.1639

item Andries Laureijs Rombouts, 26j

Personen:

| 150-0133 |

Schepenregister 150, f° 102 v° 18.08.1639

item Peeter Dilis Michielsen

Personen:

| 150-0134 |

Schepenregister 150, f° 103 r° 18.08.1639

certificatie voor Andries Laureijs Rombouts voor wie Mattheus Peeter Arnouts en Kerstiaen Mathijs Raets getuigen over koop van paard in Brecht van Adriaen Willem Daems

Personen:

| 150-0135 |

Schepenregister 150, f° 103 v° 18.08.1639

certificatie voor Mattheus Peeter Arnouts waarvoor Willem Dilissen, vorster, getuigt dat Jan Meeusen hem vroeg naar de akker in Hecht te gaan om Mattheus Arnouts te verbieden koren te laden

Personen:

| 150-0136 |

Schepenregister 150, f° 104 r° 06.09.1639

Jan Jan Lippens verkocht aan Anthonis Guilliams land op de "ast"

Personen:

| 150-0137 |

Schepenregister 150, f° 104 v° 18.01.1639

Jenneken Jan Huijbrechts x Heijndrick Jan Heijndricx verkochten aan Jan Mattijs Sweerts hooimade op het hoochbos

| 150-0138 |

Schepenregister 150, f° 105 r° 13.12.1638

Heijndrick Peeters x Heijlwicht Peeter Bode verkochten aan Adriaen Adriaen de Haen hun huis en erve in Terbeek, en hen gedeeltelijk bevallen van +Peeter Bode

Personen:

| 150-0139 |

Schepenregister 150, f° 105 v° 13.12.1638

zelfde comparanten verkochten aan Adriaen Jan Huijben die de koop overnam van Cornelis Jan Wiercx, origineel koper, land in de "mosvoorden"

Personen:

| 150-0140 |

Schepenregister 150, f° 105 v° 13.12.1638

Peeter Geert van der Buijten x Maeijken Peeter van Staeijen, ook voor de erfgenamen +Peeter van Staeijen, verkocht aan Lenaert Mattijssen land aan de molenweg

Personen:

| 150-0141 |

Schepenregister 150, f° 106 r° 13.12.1638

Cornelis Broomans verkocht aan Jan Cornelis Arnouts land in de akker de 'vogelsanck'

Personen:

| 150-0142 |

Schepenregister 150, f° 106 r° 13.12.1638

Peeter Lambrecht Broomans verkocht aan zijn broer Cornelis Lambrecht Broomans erven in Terbeek en land in de "vogelsanck"

Personen:

| 150-0143 |

Schepenregister 150, f° 106 v° 13.12.1638

Peeter Lambrecht Broomans verkocht aan Cornelis Lambrecht Broomans land achter de stede van Lenaert Merten Proost

Personen:

| 150-0144 |

Schepenregister 150, f° 107 r° 29.01.1639

Arnout Cornelis Arnouts verkocht aan zijn broer Jan Cornelis Arnouts deel in een akker

Personen:

| 150-0145 |

Schepenregister 150, f° 107 v° 21.02.1639

Cornelis Broomans verkocht aan Cornelis Jan Wiercx land en weide in Herseling

Personen:

| 150-0146 |

Schepenregister 150, f° 108 r° 14.12.1638

Cornelis Jan Neefs, ook als momboor van de weeskinderen +Jan Jan Neefs en Heijndrick Geert van der Buijten als momboor met Cornelis Jan Neefs als toeziener van de weeskinderen +Goris Antonis Goris x +Heijlwich Jan Neefs, verkochten aan Aert Wouter Peeter Ren stede in Sneppel, gekomen van +Jan Neefs de oude

Personen:

| 150-0147 |

Schepenregister 150, f° 108 r° 14.12.1638, vervolg

nota: de pagina's 109 tot en met 120 zijn blanco

| 150-0148 |

Schepenregister 150, f° 121 r° 20.09.1639

Joannes van Elsacker met procuratie van Matthijs Cristiaen Raets, zoon van +Kerstiaen Raets x +Janneken Pieter Beijerssen (Antwerpen 31.12.1638) transporteert aan de nonnen van Sint Margrietendael in Antwerpen een erfelijke rente van 12 Kgld 10 st op huis in Loenhout

Personen:

| 150-0149 |

Schepenregister 150, f° 122 r° 20.09.1639

Jan van Elsacker met procuratie van Goris Cornelissen (Antwerpen 15.01.1639) transporteert aan de nonnen van Sint Margrietendael rente van 18 Kgld 15 st op huis aan de kerk en op andere erven

Personen:

| 150-0150 |

Schepenregister 150, f° 123 v° 19.09.1639

Cornelia Jan Huijbrecht Bode x +Michiel Joordaens xx Frans Geert van der Buijten is als bezitter van een van de panden schuldig aan de nonnen van Sint Margrietendael een rente van 15 schellingen (schepenbrief Antwerpen 31.03.1508 waarbij Jan Hendrick Mertens, Loenhout, de rente verkocht aan Heijndrick Jan de Cnoddere, wnde in het Goor onder 's Gravenwezel, op land in het "hesschot" in Terbeek en op beemd op het hoochbos)

Personen:

| 150-0151 |

Schepenregister 150, f° 125 r° 19.09.1639

Aert Antonis Aerts is schuldig aan de nonnen van Sint Margrietendael een rente van 9 gld 7,5 st (schepenbrief Antwerpen 02.05.1614 waarbij Aert Antonis Aerts x Cathlijne Peeter Denis de rente aan de nonnen verkochten op stede in Loenhout en op andere erven)

Personen:

| 150-0152 |

Schepenregister 150, f° 126 v° 19.09.1639

Aert Antonis Aerts is schuldig aan de nonnen van Sint Margrietendael een rente van 6 Kgld 5 st (schepenbrief Antwerpen 20.05.1616 waarbij Aert Antonis Aerts x Catelijne Peeter Denis de rente aan de nonnen verkochten op stede in Loenhout waarin zij op 19.02.1614 voor schepenen van Loenhout gevest zijn door Cornelis Anthonis Goris Conincx)

Personen:

| 150-0153 |

Schepenregister 150, f° 128 r° 19.09.1639

Aert Antonis Aerts x Engel Jan Claes Verhaert verkochten an de nonnen van Sint Margietendael een rente van 18 Kgld 15 st op stede in Neerven en op andere erven

Personen:

| 150-0154 |

Schepenregister 150, f° 128 r°, In marge 26.09.1659

rente gekweten door Aert Antonis Aerts

Personen:

| 150-0155 |

Schepenregister 150, f° 130 r° 19.09.1639

f° 130 r°19.09.1639 Rombout Wouter Rombouts is schuldig aan de nonnen van Sint Margrietendael 12 Kgld 10 st (schepenbrief Antwerpen 24.05.1615 waarbij Rombout Wouter Rombouts x Adriana Goris Dieltiens, Neerven, Loenhout, de rente aan de nonnen verkochten op huis in Neerven en andere erven)

Personen:

| 150-0156 |

Schepenregister 150, f° 131 v° 19.09.1639

Rombout Wouter Rombouts is schuldig aan de nonnen van Sint Margrietendael een rente van 6 Kgld 5 st (schepenbrief Antwerpen 06.04.1616 waarbij Rombout Wouter Rombouts x Adriana Goris Diels de rente aan de nonnen verkocht op erven in Blaakt)

Personen:

| 150-0157 |

Schepenregister 150, f° 134 r° 20.09.1639

Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens is schuldig aan de nonnen van Sint Margrietendael een rente van 6 Kgld (schepenbrief Antwerpen 23.02.1617 waarbij Jenneken Cornelis Backers x +Cornelis Jan Peeter Mertens xx Peeter Cornelis Meeus de rente aan de nonnen verkocht hadden op stede in Terbeek)

Personen:

| 150-0158 |

Schepenregister 150, f° 134 r°, In marge 29.09.1645

rente gekweten door Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens

Personen:

| 150-0159 |

Schepenregister 150, f° 135 r° 22.09.1639

Cornelis Jan Wiercx x Jenneken Peeter Jan Bode verkochten aan de nonnen van Sint Margrietendael een rente van 6 Kgld 5 st op land in de "beecksche acker" en op andere erven

Personen:

| 150-0160 |

Schepenregister 150, f° 136 v° 22.09.1639

Maeijken Peeter Jan Bode verkocht aan de nonnen van Sint Margrietendael een rente van 6 Kgld 5 st op land bij de "mosvoorden" en andere erven

Personen:

| 150-0161 |

Schepenregister 150, f° 138 v° 23.09.1639

Cornelis Cornelis Goosen Aerts, gemachtigd van Antonis Peeter Denis x Maeijke Franchois Imbrechts (procuratie Antwerpen 26.02.1639) transporteert aan de nonnen van Sint Margrietendael een rente van 7 gdl 16 st 1 oort op erven in klein Neerven

Personen:

| 150-0162 |

Schepenregister 150, f° 138 v°, In marge 31.03.1696

Cornelis Cornelis Goosens heeft rente gekweten

Personen:

| 150-0163 |

Schepenregister 150, f° 140 r° 23.09.1639

item als boven, de bovenstaande akte werd doorgehaald

| 150-0164 |

Schepenregister 150, f° 141 v° 23.09.1639

Adriaen Adriaenssen Deckers x Cathelijn Cornelis Mertens verkochten aan het godshuis St. Magritendael te Antwerpen een rente van 12 Kgld 10 st op een huis in Huffel en op land op "sneppel acker"

Personen:

| 150-0165 |

Schepenregister 150, f° 143 r° 28.09.1639

Jan Heijndricx de Crom, gemachtigd van Wouter Willem Maes, Rucphen (procuratie 29.04.1633), verkocht aan Kerstiaen Cornelissen en Willem Lucas Maes deel in twee percelen erven op de "laeren" in Loenhout

Personen:

| 150-0166 |

Schepenregister 150, f° 143 r° 28.09.1639

Willem Luijcas Maes, ook als momboor van de weeskinderen +Jenneken Luijcas Maes x Kerstiaen Cornelissen de Bruijn - Meeus Janssen Verkoijen x Lisken Luijcas Maes - Kerstiaen Corn de Bruijn en Willem Luijcas Maes ook voor Cathelijne Luijcas Willem Maes; verkochten aan Wouter Anthonis Vergouden erven op de "laeren"

Personen:

| 150-0167 |

Schepenregister 150, f° 144 r° 28.09.1639

Bernarda Peeter Coremans x +Laureijs Wouter Rombouts met haar voogd Antonis Jan Rombouts - Antonis, Melchen en Steven Laureijs Wouter Rombouts zonen - Joris Cornelissen x Margriet Laureijs Wouter Rombouts - ook voor Cathelijne Laureijs Wouter Rombouts; akkoord over sterfhuis

Personen:

| 150-0168 |

Schepenregister 150, f° 144 r° 28.09.1639, vervolg

(Nota: in deze akte werd Andries Laureijs Rombouts geschrapt. cfr f° 146 r°)

Personen:

| 150-0169 |

Schepenregister 150, f° 145 r° 28.09.1639

Mattheus Peeter Arnauts - Cornelis Cristiaen van Nuijnhem - Cornelis Anthonis van Bael - Jan Meeusen; allen uit Loenhout, getuigen dat Antonis Laureijs Rombouts tot 4 keer toe grote schade heeft geleden van het oorlogsvolk

Personen:

| 150-0170 |

Schepenregister 150, f° 146 r° 27.09.1639

Anthonis, Melchen, Steven en Andries Laureijs Wouter Rombouts met Joris Cornelissen x Margriet Laureijs Wouter Rombouts, ook voor hun zuster Cathelijne Laureijs Wouter Rombouts zijn schuldig aan het godshuis van St Magrietendael te Antwerpen een rente van 12 Kgld 10 st (schepenbrief Antwerpen 05.02.1627 en verleden bij Laureijs Wouter Rombouts aan heer Cornelis van Sprangen als momboor van vs klooster) staande op een hofstede in Neerven, eertijds gekomen van Heijndrick van der Buijten, en op andere erven

Personen:

| 150-0171 |

Schepenregister 150, f° 146 r°, In marge 16.08.1676

Jan Wouter Rombouts overhandigt kwitantie waarop geschreven dat Melsen Laureijs Rombouts de rente heeft afgelost op 17.101660

Personen:

| 150-0172 |

Schepenregister 150, f° 147 v° 27.09.1639

Jan Laureijs Janssen en zijn moeder Marie Marijnis x +Laureijs Janssen zijn schuldig aan het godshuis van St Margrietendael te Antwerpen een rente van 6 Kgld 5 st (schepenbrief Antwerpen 18.03.1616) en staande op een stede in Neerven en op andere erven

Personen:

| 150-0173 |

Schepenregister 150, f° 148 v° 30.09.1639

Cornelis Peeter Denis x Cathelijne Jan Lippens zijn schuldig aan het godshuis van St Margrietendael te Antwerpen een rente van 1 halster rogge 20 st op stede in Neerven

Personen:

| 150-0174 |

Schepenregister 150, f° 149 v° 30.09.1639

Michiel van Elsacker is schuldig aan het godshuis St Margrietendael te Antwerpen een rente van 2 Kgld (schepenbrief Antwerpen 12.09.1527 waarbij Jan van Linth de rente aan het godshuis verkocht) en gestaan op akker "de cleijnen doren" in Loenhout

Personen:

| 150-0175 |

Schepenregister 150, f° 150 r° 03.10.1639

Aert Antonis Aerts x +Cathelijne Peeter Denis - Cornelis Cornelis Goossens Aerts x Maeijken Aert Antonis Aerts - Neelken Aert Antonis Aerts x Jan Janssen Wiercx - Anthonis Peeter Denis als momboor van Antonis en Tanneken Aert Antonis Aerts, kinderen van vs Cathelijne; S/D van de erfgoederen +Cathelijne Peeter Denis. Ondermeer een hofstede in Hecht gekomen van Cornelis Anthonis Goris, weide en akker in Hecht

Personen:

| 150-0176 |

Schepenregister 150, f° 152 r° 03.10.1639

Cornelis Cornelis Goossens Aerts x Maeijken Aert Antonis Aerts - Neelken Aert Antonis Aerts x Jan Janssen Wiercx - Antonis Peeter Denis als momboor van Antonis en Tanneken Aert Antonis Aerts; kinderen van Aert Antonis Aerts x +Cathelijne Peeter Denis; S/D erfgoederen hun nagelaten van hun grootvader +Peeter Denis. Land in Neerven, weide

Personen:

| 150-0177 |

Schepenregister 150, f° 153 r° 08.10.1639

Peeter Jans van Daele - Neeltien Jans van Daele x Gabriel Goris Gabriels - Jenneken Jans van Daele x +Antonis Adriaenssen met haar voogd Wouter Jan Wouters - Jan Janssen van Dael - Lisken Jans van Dael x Peeter Janssen op Hillo - Lenaert Heijndricx van Gastel als momboor met Peeter Corstiaen Raets als toeziener van Willem en Magdalena Jans van Dael, onbejaard; alle kinderen van +Jan van Dael x Magdalena Peeter Beijers; S/D van de erfgoederen van hun vader. Huis op het oosteinde, hooimade in de "werdels", weide en andere erven

Personen:

| 150-0178 |

Schepenregister 150, f° 156 v° 17.10.1639

sr Jaspar de Hase, drossaard van Merksem en Dambrugge x juffr Maria Buijcx (procuratie notaris Doppengieter te Antwerpen van 13.10.1639) transporteert aan zijn zoon EP Jaspar de Hase, priester van de sociëteit der Jezuïeten in Antwerpen, land, zijnde twee voormalige hoeven genaamd de "grote munte" en de "cleijn munte, nu eijndenpoel" en de "gentschen acker"

| 150-0179 |

Schepenregister 150, f° 158 v° 17.10.1639

Jan Peeter Joris - Willem Dilissen als momboor met Jan Jan Nijs als toeziener van de voorkinderen +Marie Jan Nijs van Tijchelt x +Thomas Heijndrick Thomas - Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt als momboor met Peeter Peeter Joris als toeziener van de nakinderen +Marie Jan Nijs van Tijchelt xx Jan Peeter Joris; verkochten aan Dierck Peeter Huijbrechts een woonhuis "de oude ende nieuwe bijele" aan de plaatse

Personen:

| 150-0180 |

Schepenregister 150, f° 158 v° 19.10.1639

bestek voor reparatie van de rosmolen van het dorp, dat wordt aangenomen door Adriaen Ijseras van Wijtvliet, voor de som van 54 gulden

| 150-0181 |

Schepenregister 150, f° 159 v° 24.10.1639

Elisabeth Adriaen Janssen Coeck x +Jan Peeter Bode en Huijbrecht Jan Peeter Huijben als momboor met Joris Adriaen Janssen Coeck als toeziener van de nakinderen vs Elisabeth Coeck x +Jan Peeter Bode verkochten aan Adriaen Jan Peeter Huijben de "pulman" beemd in de "mosvoorden". Last aan sr Jaspar de Hase, Lenaert Verdijck

Personen:

| 150-0182 |

Schepenregister 150, f° 160 r° 08.11.1639

Adriaen Adriaen Vermeeren transporteert aan Jan Cornelis Jan Peeter Mertens erven in Terbeek

Personen:

| 150-0183 |

Schepenregister 150, f° 160 v° 08.11.1639

certificatie dat Jan Cornelis Jan Peeter Mertens uit naam van zijn vrouw Petronella Peeter Jans Bode land in de "beecxsche acker" toekomt. Item de "heijbemt" in de "mosvoorden". Item uit naam van zichzelf bij mangeling tegen Adriaen Vermeeren land bij de "rijt". Volmacht van vrouw aan haar man om de erven te belasten

Personen:

| 150-0184 |

Schepenregister 150, f° 160 v° s.d. ingelegd stuk

certificatie voor Jacob Horrewaerts, zoon van +Maeijken Peeter Jordaens, woonde van jongs af bij zijn grootmoeder, de weduwe +Peeter Jordaens

Personen:

| 150-0185 |

Schepenregister 150, f° 160 v° s.d. ingelegd stuk, vervolg

(Nota: Jacob Horrewaert = Jacob Cornelis van Tilborch, °Loenhout 06.02.1613)

Personen:

| 150-0186 |

Schepenregister 150, f° 160 v° 07.11.1639

ingelegd stuk Geertruijt van Erffrenten x +Matthias Luijcx machtigt Laureijs van der Buijten om haar uitstaande schulden in Loenhout en elders te ontvangen

Personen:

| 150-0187 |

Schepenregister 150, f° 161 v° 14.11.1639

burgemeester en schepenen, in naam van het dorp van Loenhout, machtigen heer Baers, drossaard in Hoogstraten, om in Brussel bij de Raad van State te procederen

| 150-0188 |

Schepenregister 150, f° 162 r° 29.11.1639

Wouter Antonis Wouter Rombouts is schuldig aan het convent van St Margietendael in Antwerpen een rente van 25 Kgld, in mindering van een rente van 31 Kgld 5 st waarvan hij reeds 6 Kgld 5 st heeft afgelost, en welke rente verleden werd op 05.03.1615 voor schepenen van Antwerpen waarbij Antonis Wouter Rombouts x Dimpnen Adriaens van Aerden de rente transporteerde aan Magdaleene van de Casteele, priorin van vs godshuis, en welke rente staat op 2 steden in Neerven en andere erven

Personen:

| 150-0189 |

Schepenregister 150, f° 164 r° 17.11.1639

Heijndrick Jan Engelen en Jan Meeusen certificeren dat Andries Laureijs Rombouts onlangs een paard verkocht aan Peeter Smeijers, Merksem

Personen:

| 150-0190 |

Schepenregister 150, f° 164 r° 07.12.1639

Peeter Jans van Dael verkocht aan Gabriel Goris Gabriels een huis hem op 08.10.1639 aangedeeld tegen zijn broers en zusters en andere erven waarvan de wederhelft toekomt aan Jan Janssen van Dael

Personen:

| 150-0191 |

Schepenregister 150, f° 165 r° 07.12.1639

Dionijs Cornelis Adriaen Diels x Cathelijn Peeter van Aerde - Neelken Peeter van Aerde x Adriaen Jan Peeter Huijben - Lisken Peeter van Aerde x Huijbrecht Heijndricx - Adriaen Vermeeren als momboor met Adriaen Lenaert Ments als toeziener van Tanneken Peeter van Aerde; verkochten aan Cornelis Aert Nouts deel in een hooimade op het "hoochbosch", hen verstorven van hun ouders, en waarvan ander deel toekomt aan koper en Jan Aert Nouts

Personen:

| 150-0192 |

Schepenregister 150, f° 165 v° 08.12.1639

Jacob Merckus Kenis, met procuratie van Huijbrecht Janssen Bode, transporteerde in belening aan Jan Cornelis Arnauts erven in Popendonk in "heijn munts hoff"

Personen:

| 150-0193 |

Schepenregister 150, f° 166 v° 12.12.1639

Cornelis Cornelis Peeter Joos geassisteerd met Jan Jacobs en Joos Huijbrecht Joos verkocht aan Joris Trijpens erven in Neerven welke hij onlangs gekocht had van Jan Laureijssen

Personen:

| 150-0194 |

Schepenregister 150, f° 167 r° 12.12.1639

Maeijken Marijnissen x +Cornelis Peeter Joos xx Joris Trijpens verkocht aan Cornelis Cornelis Peeter Joos akker aan "sheeren strate"

Personen:

| 150-0195 |

Schepenregister 150, f° 167 v° 13.12.1639

Heijndrick Geertssen van der Buijten, verklaart, op verzoek van Heijndrick Peeter Heijndrick ten behoeve van diens zoon Peeter Heijndricx, dat hij iets meer dan een jaar terug bij +Jan Anthonis Thijs, thuis gekwetst te bed liggend en geslagen geweest zijnde, deze heeft horen zeggen dat Claes Cornelis Wagemaeckers, waard aan de kerk, over het vechten gesproken had

Personen:

| 150-0196 |

Schepenregister 150, f° 167 v° 13.12.1639

item Cornelis Janssen de Backer verklaart bij +Jan Antonis Thijs geweest te zijn die zei dat hij Peeter Heijndricx zou vergeven omdat hij zelf eerst geslagen had

Personen:

| 150-0197 |

Schepenregister 150, f° 168 r° 13.12.1639

item Goris Cornelissen over zelfde zaak

Personen:

| 150-0198 |

Schepenregister 150, f° 168 v° 13.12.1639

item Johanna Peeter Nauts x +Jan Anthonis Thijs verklaart dat haar man in zijn doodsbed zei dat hij Peeter Heijndricx zou vergeven als die bij hem kwam

Personen:

| 150-0199 |

Schepenregister 150, f° 168 v° 13.12.1639

item Frans Geertssen van der Buijten verklaart dat hij een maand terug Willem Herstraets, Wuustwezel, heeft horen zeggen dat +Jan Anthonis Thijs zei dat de slagen op zijn lichaam meer de oorzaak waren dat hij zou sterven dan wel de kwetsuur aan zijn hoofd

Personen:

| 150-0200 |

Schepenregister 150, f° 169 r° 13.12.1639

Joris Trijpens x +Tanneken Jan Sijmons xx Maeijken Marijnissen en de schout als oppervoogd van zijn voorkinderen; S/D van het sterfhuis en akkoord over onderhoud van de kinderen

Personen:

| 150-0201 |

Schepenregister 150, f° 169 v° 04.01.1640

certificatie voor Jan Heijndricx de Crom die naar Roosendaal wil rijden om er mout te halen

Personen:

| 150-0202 |

Schepenregister 150, f° 170 r° 10.01.1640

Peeter Geertssen van der Buijten en Cornelis Antonissen van Dael, verklaren dat Anthonis Princen een paard kocht bij Andries Laureijs Rombouts

Personen:

| 150-0203 |

Schepenregister 150, f° 170 v° 23.01.1640

Jan Lenaerts de Bruijn verkocht aan Adriaen Peeter der Muijden een hooimade op de Blaakt

Personen:

| 150-0204 |

Schepenregister 150, f° 171 r° 23.01.1640

mr Andries Jordaens, gemachtigd van Jan Adriaen de Haen, ruiter tot Bergen op Zoom (procuratie notaris Laureijs van der Buijten13.01.1640), verkocht aan Peeter Jan Ooms diens deel in de "haech bemt" en in de "lenten hoff"

Personen:

| 150-0205 |

Schepenregister 150, f° 172 r° 23.01.1640

Lucia Cornelis Stoops x Jacob van Camp verkocht aan Jan Marijnis haar deel haar aangestorven van haar vader

Personen:

| 150-0206 |

Schepenregister 150, f° 172 r° 23.01.1640

Peeter Jan van Ditfort verkocht aan Anthonis Stoffel van Aerde een hofstede in Neerven, en waarop koper onlangs een nieuw huis heeft gezet

Personen:

| 150-0207 |

Schepenregister 150, f° 173 r° 03.01.1640

Peeter Lambrecht Broomans, ruiter tot Bergen op Zoom, verkocht aan Huijbrecht Cornelis Verboven erven in de "beecksche acker"

Personen:

| 150-0208 |

Schepenregister 150, f° 173 v° 26.01.1640

Joris Peeter van Breda verkocht aan Jan Peeter van Breda x Margriete Jan Aerts de helft van een huis met brouwerij aan de plaats

Personen:

| 150-0209 |

Schepenregister 150, f° 174 r° 04.01.1640

Huijbrecht Jacob Theuns verkocht aan mr Michiel Joordaens, Etten-Leur, een beemd op Donk, hem aangedeeld voor wethouder van Wuustwezel

Personen:

| 150-0210 |

Schepenregister 150, f° 174 v° 04.01.1640

mr Michiel Joordaens x Beatrix Jacob Theuns, Etten-Leur, verkochten aan sr Niclaes Melchior Donckers beemd, deels verkregen van Huijbrecht Jacob Theuns en deels tegen hem verstorven voor wethouder van Wuustwezel

Personen:

| 150-0211 |

Schepenregister 150, f° 175 v° 05.01.1640

mr Mattijs Reijns, secretaries van Steenbergen, als voogd van zijn halfzuster Cornelia Reijns wier moeder was +Margriete Dielen machtigt mr Laureijs van der Buijten, notaris en procureur, om het huis en erve te verkopen dat vs Cornelia was aangedeeld bij +Dilis Willemssen, haar grootvader langs moederskant, en om de renten te ontvangen die zij met haar mede-erfgenamen heffende is op de goederen van Jan Willem Twijnen tot Wernhout

Personen:

| 150-0212 |

Schepenregister 150, f° 176 r° 24.12.1639

mr Andries Jordaens, oud secretaris en Jan Jordaens, Wuustwezel stellen zich borg voor de molenpacht van de windmolen en de watermolen van Rethe (Retie), toekomend de hertog van Aarschot, en welke pacht gedaan heeft Lenaert Cornelissen, molenaar, en ingaand op kerstmis 1639

Personen:

| 150-0213 |

Schepenregister 150, f° 176 v° 03.02.1640

certificatie voor Cornelis Janssen de Crom, jongman, die naar Holland of elders wil om aldaar te brouwen of ander werk te verrichten

Personen:

| 150-0214 |

Schepenregister 150, f° 176 v° 04.02.1640

Cornelis Janssen de Crom machtigt … inzake S/D van +Margriete van Elsacker x Jan Heijndrick de Crom

Personen:

| 150-0215 |

Schepenregister 150, f° 176 v° 04.02.1640, vervolg

(Nota: niet ingevuld aan wie de machtiging wordt gegeven)

| 150-0216 |

Schepenregister 150, f° 177 v° 06.02.1640

Adriaen Claes Segers - Lenaert Cornelis Lenaerts x Agneete Claes Segers - Lijntien Claes Segers x +Peeter Betten - Cornelis Claes Segers - Adriaen Geertssen x Theuntien Claes Segers - Adriaen Claes Segers, ook voor Peeter Claes Segers, soldaat in Bergen op Zoom - dezelfde ook als toeziener en mede in naam van Adriaen Bekeneers als momboor van de weeskinderen Jan Michielssen x +Maeijken Claes Segers - Cornelis Jan Aerts als momboor van de weeskinderen Wouter Jan Aerts x +Dingne Claes Segers; allen kinderen van Claes Segers; verkochten aan Adriaen Quirijn Willems een huis met toebehoren en weiden in de berenstraat

Personen:

| 150-0217 |

Schepenregister 150, f° 178 r°

zelfde comparanten verkochten een heiblok aan Michiel van Elsacker

Personen:

| 150-0218 |

Schepenregister 150, f° 179 r° 06.02.1640

Adriaen Adriaen Vermeeren als momboor met Adriaen Lenaert Mens als toeziener van Tanneken weeskind +Peeter Henricx van Aerde - Dionijs Cornelis Adriaen Diels x Lijnken Peeter van Aerde - Adriaen Jan Huijben x Neelken Peeter van Aerde - Huijbrecht Henricx x Lisken Peeter van Aerde; hun moeder was +Lijnken Lenaert Mens; S/D van de erfgoederen van hun ouders. Huis met erven in Popendonk, hofstede in Herseling, weiden achter de smoutmolen, weide in Herseling, land op "aerts acker", land in de "grooten acker", land in Hesschot, heiblokken, hooimade op het "hoochbosch", hooimade op het "schoubosch" en andere erven

Personen:

| 150-0219 |

Schepenregister 150, f° 182 r° 07.02.1640

Antonis, Melchior, Steven en Andries Laureijs Wouters Rombouts - Margriete Laureijs Rombouts x Joris Cornelissen - Cathelijne Laureijs Rombouts met haar momboor; allen kinderen +Laureijs Wouter Rombouts x Bernarda Peeter Koremans; S/D van de erfgoederen. Huis met erven in Neerven, land in Steecht, land en weide het "rauvenne", land de "keijsere", land de "boerman" en andere erven

Personen:

| 150-0220 |

Schepenregister 150, f° 185 r° 07.02.1640

Antonis Jan Laureijs Nouts verkocht aan Melchior Laureijs Wouter Rombouts een weide het "rauvenne" achter Neerven

Personen:

| 150-0221 |

Schepenregister 150, f° 185 v° 08.02.1640

Cornelis en Peeter Broomans verkochten aan Huijbrecht Jan Peeter Huijben hooimade met toebehoren op het "schaubosch"

Personen:

| 150-0222 |

Schepenregister 150, f° 186 r° 08.02.1640

Peeter Broomans, ruiter in Bergen op Zoom, verkocht aan Aert Wouter Peeters Ren beemd in de "mosvoorden" en waarvan Adriaen Vermeeren de helft toekomt

Personen:

| 150-0223 |

Schepenregister 150, f° 186 v° 10.02.1640

Jan Cristiaen Vorsselmans, 48j - Frans Cristiaen Vorsselmans, 45, - Mattijs Cristiaen Vorsselmans, 38j - Geert Cristiaen Vorsselmans, 36j; getuigen ten verzoeke van Michiel van Elsacker nopende een heg met houtwas gelegen tussen een akker het "moerbolcxken" van Jan van Ham en "peeter frans" weide die voorheen getuigen toebehoorde en nu Michiel van Elsacker

Personen:

| 150-0224 |

Schepenregister 150, f° 187 r° 12.02.1640

Jan Adriaen van Ostaeijen en Mattijs Cristiaen Vorsselmans als momboor met Cornelis Adriaen van Ostaeijen als toeziener van Adriaen, Maeijken, Kerstiaen en Grietken zijn vier voorkinderen bij +Alijt Cerstiaen Vorsselmans, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen

Personen:

| 150-0225 |

Schepenregister 150, f° 188 r° 14.02.1640

Jan Adriaen van Ostaeijen verkocht aan Cornelis Jan Neven een weide den "aert" in Popendonk

Personen:

| 150-0226 |

Schepenregister 150, f° 188 v° 20.02.1640

Joos Adriaen Deckers verkocht aan Adriaen van den Mierop een hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 150-0227 |

Schepenregister 150, f° 189 r° 23.02.1640

certificatie voor Jan Peeter van Breda. Bezit aan de plaats een woonhuis, schuur, brouwerij en erven, eensdeels verkregen bij s/d tegen zijn broers en zuster, anderzijds gekocht van zijn broer Joris Peeter van Breda, met last aan sr Jaspar de Hase en aan Aert Heijndrick Moons

Personen:

| 150-0228 |

Schepenregister 150, f° 189 v° 24.02.1640

Jan Heijndricx de Crom en Kerstiaen Mattijs Raets mangelen erve om erve, hooimade op de Blaakt gekocht van mr Jacobus Casus en hooimade in de "drije bunderen" door Jan Heijndricx de Crom van zijn voorkinderen

Personen:

| 150-0229 |

Schepenregister 150, f° 190 v° 23.01.1640

Jan Marijnissen x Barbel Cornelis Stoops verkochten aan Matteus Peeter Arnauts een hofstede in Hecht en andere erven

Personen:

| 150-0230 |

Schepenregister 150, f° 193 r° 27.02.1640

Cathelijne Adriaen de Boeije x Peeter Wouters machtigt haar broer Adriaen Adriaen de Boeije om te compareren voor wethouder van Ekeren om te transporteren aan Jan de Cnodder haar zevende deel in een heiblok en grond met een huisje daarop, gelegen in Ekeren, en haar van haar moeder verstorven

Personen:

| 150-0231 |

Schepenregister 150, f° 193 r° 06.03.1640

Maeijken Cornelis Arnauts x Geert Geert Janssen de Racht verkocht aan Aert Wouter Peeter Ren een hooimade op het "schaubosch"

Personen:

| 150-0232 |

Schepenregister 150, f° 193 v° 06.03.1640

Aert Wouter Peeters Ren verkocht aan Huijbrecht Jan Peeter Huijben een hooimade op het "schaubosch" gekomen van Geert Jan de Racht nomine uxoris

Personen:

| 150-0233 |

Schepenregister 150, f° 194 v° 06.03.1640

certificatie voor Cornelis Adriaen Janssen die enige jaren terug is vertrokken naar Princenland

| 150-0234 |

Schepenregister 150, f° 194 v° 07.03.1640

Adriaen Quirijn Willems x Dingne Cornelis Lenaerts verkochten aan juffr Maria de Perez een rente van 18 Kgld 15 st op een stede in Sneppel aan de berenstraat. Item op het achtste deel in een stede, ook in Sneppel, aan vs Dingne Lenaerts van haar vader verstorven tegen haar broers, zusters en Maeijken Adriaen van Aken x +Cornelis Lenaerts, haar moeder, welke eveneens compareert en onderpand stelt

Personen:

| 150-0235 |

Schepenregister 150, f° 196 v° 08.03.1640

Niclaes Zegers voor een helft - Adriaen Claes Zegers, met procuratie van Peeter Claes Zergers en tevens als toeziener van de kinderen +Dingne Claes Zegers x Wouter Jan Aerts en van de kinderen Jan Michielssen x +Maeijken Claes Zegers - Cornelis Claes Adriaen Geerden x Teunken Claes Zegers - Lenaert Cornelis Lenaerts x Agneete Claes Zegers - Cathelijne Claes Zegers x +Peeter Janssen alias Betten; stellen tot waarborg aan Adriaen Quirijn Willems en Michiel van Elsacker erven in Sneppel

Personen:

| 150-0236 |

Schepenregister 150, f° 197 v° 14.03.1640

Aert Wouter Peeter Ren, Loenhout, en Frans Jacobs, burgemeester in Minderhout, verklaren, ter instantie van Merten Adriaenssen, wnde op de hoeve "den eijndepoel" in Loenhout, ivm de collectie van de tiende van het klooster van St Bernaerts, dat laatstgenoemde in 1637 de hoeve "de munte" gepacht heeft en de tiende daarop gecollecteerd, maar dat de gewassen door de hagel getroffen waren

Personen:

| 150-0237 |

Schepenregister 150, f° 198 r° 17.03.1640

Adriaen Wauters als vader van de zoon van zijn eerste huisvrouw +…Adriaens Vermeeren met Adriaen Adriaen Vermeeren als toeziener verkochten aan Jan Cornelis Arnauts deel in akker de "vogelsanck"

Personen:

| 150-0238 |

Schepenregister 150, f° 198 r° 17.03.1640, vervolg

(Nota: blijkbaar is men de naam van de eerste vrouw van Adriaen Wauters vergeten)

| 150-0239 |

Schepenregister 150, f° 198 v° 24.03.1640

Joachim Melijns, 35j - Dierck Peeter Huijbrechts, 40j - Huijbrecht Heijndricx, 25j; getuigen ter instantie van Heijndrick Geertssen van der Buijten, ivm geschil tussen Heijndrick van der Buijten en Antonis Princen

Personen:

| 150-0240 |

Schepenregister 150, f° 200 r° 29.03.1640

Maeijken Cornelis Arnauts x Geert Janssen de Racht verkocht aan Jacob Peeter Janssen erven in Popendonk, haar aangedeeld tegen haar broers en zusters

Personen:

| 150-0241 |

Schepenregister 150, f° 200 v° 29.03.1640

Dionijs Cornelis Adriaen Diels en Joos Adriaen Deckers verklaren dat Jan Cornelis Goris een zwart paard in bezit heeft

Personen:

| 150-0242 |

Schepenregister 150, f° 200 v° 02.04.1640

Cornelis Cornelis Peeter Joos, bejaard doch niet wel mondig en daarom bijgestaan door Jan Jacobs en Joos Huijbrecht Joos, verkocht aan Adriaen Deckers een akker aan sheeren straat. Last aan Adriaen Jan Wauter Wils, Brecht

Personen:

| 150-0243 |

Schepenregister 150, f° 201 v° 03.04.1640

Lijnken Peeter van Aerde x Dionijs Cornelis Adriaen Diels verkocht aan Adriaen Lenaert Ments erven in Herseling haar verstorven van +Lenaert Ments tegen haar mede-erfgenamen O het deel van Maeijken Jan Cornelis Wiercx Z Adriaen Lenaert Ments. Item haar deel in al het bos nagelaten door vs Lenaert Ments

Personen:

| 150-0244 |

Schepenregister 150, f° 201 v° 03.04.1640, vervolg

(Nota: Lenaert Adriaen Ments (x Maria Jan Jordaens) was de grootvader van zowel Lijnken Peeter van Aerde (uit Peeter van Aerde x Catharina Ments) als van Maeijken Wiercx (uit Jan Wiercx x Maria Ments) en had ook een zoon Adriaen Lenaert Ments)

Personen:

| 150-0245 |

Schepenregister 150, f° 202 r° 03.04.1640

Adriaen Lenaert Ments verkocht aan Jan Janssen Wiercx x Neelken Aert Antonis Aerts zijn huis in Herseling en andere erven

Personen:

| 150-0246 |

Schepenregister 150, f° 203 r° 08.04.1640

Jan Adriaen van Ostaeijen verkocht aan Peeter Peeter Joris een woonhuis met toebehoren Last aan Michiel van Elsacker en een begijn in Antwerpen

Personen:

| 150-0247 |

Schepenregister 150, f° 204 r° 20.04.1640

Merten Heijndricx Verhesen, ook voor zijn broer Jan Heijndricx Verhesen (procuratie Brecht 18.01.1640) en nog als momboor van de kinderen +Maeijken Heijndricx Verhesen x Lenaert Dielen - Michiel Heijndricx Verhesen - Margriet Heijndricx Verhesen - Laureijs Heijndricx Verhesen, minderjarig doch geassisteerd met zijn broer Merten - Jacob Heijndricx Verhesen, simpel zijnde; verkochten aan Michiel van Elsacker een hooimade op het "hoochbosch" en waarvan reeds een deel aan koper behoorde en een ander deel nog toebehoort aan de kinderen Cornelis Verhesen

Personen:

| 150-0248 |

Schepenregister 150, f° 204 v° 27.04.1640

burgemeester en schepenen van Loenhout, uit naam van het dorp, machtigen de heer Baers, drossaard in Hoogstraten, om het dorp te vertegenwoordigen in de Raad van Brabant ivm zekere dorpslasten

| 150-0249 |

Schepenregister 150, f° 205 r° 02.05.1640

Peeter Aert Francken, ook als momboor met Jacob Adriaen Teeus als toeziener van de weeskinderen +Jan Aert Francken x Neeltien Adriaen Teeus - Jan Heijndricx de Crom met procuratie van Cathelijn Aert Francken (notaris Nuijts, Roosendaal, 22.03.1640) - Jan Meeusen als momboor van het weeskind +Franck Meeusen x +Maeijken Aert Francken; verkochten aan Adriaen Adriaen Deckers een woonhuis met erven in Loenhout aan de kerk

Personen:

| 150-0250 |

Schepenregister 150, f° 205 v° 07.02.1640

Adriaen Peeter Janssen x Cathelijn Adriaen Verboven - Cornelis Jan Neven x Margriet Adriaen Verboven - Cornelis Cornelis Jan Neven als momboor van de weeskinderen +Jan Adriaen Verboven; verkochten aan E.P. Jaspar de Haeze, college der jezuieten in Antwerpen, deel van erven bij de munte

Personen:

| 150-0251 |

Schepenregister 150, f° 206 r° 01.06.1640

certificatie voor Jan Peeter van Breda x Margriete Jan Aerts. Bezit woonhuis met erven aan de plaats, met last aan sr Jaspar de Haese. Item obligatie van 156 gulden op Aert Heijndrick Moons. Item obligatie van 50 gulden op... Verder nog schuld aan Joris Peeter Van Breda, zijn broer, van wie hij een deel van het huis kocht. Margriet Jan Aerts machtig haar man om de goederen te bepanden

Personen:

| 150-0252 |

Schepenregister 150, f° 207 r° 11.06.1640

Antonis Jan Nouts transporteert in belening aan Goris Rombouts erven in Neerven voor een termijn van 5 jaar

Personen:

| 150-0253 |

Schepenregister 150, f° 207 r°, In marge 10.11.1652

Maeijken Sijmons x +Goris Rombouts gekweten

Personen:

| 150-0254 |

Schepenregister 150, f° 207 v° 15.06.1640

Dionijs Jan Denis, smid x +Josijnken Jan Aertssen en Antonis Peeter Denis als momboor van hun 3 weeskinderen waarvan het jongste circa een half jaar oud is maken contract van afscheid en onderhoud van kinderen

Personen:

| 150-0255 |

Schepenregister 150, f° 208 v° 22.06.1640

Adriaen Thomas van Aecken transporteert in belening aan Dierck Peeter Huijbrechts een stuk heide in Wuustwezel voor een termijn van 5 jaar

Personen:

| 150-0256 |

Schepenregister 150, f° 209 r° 25.06.1640

Willem Dielissen, gemachtigd van Jan Peeter van Breda (procuratie Antwerpen 02.06.1640) bekent rente van 25 Kgld bepand op panden in Loenhout, en welke rente vs Jan Peeter van Breda volgens gemelde procuratie opdroeg aan juffr Franchoise Ghenucij, begijn in Antwerpen

Personen:

| 150-0257 |

Schepenregister 150, f° 211 r° 30.06.1640

Digne Arnaut van Ostaeijen x +Mattijs Jan Ooms xx Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens en Peeter Jan Ooms als momboor met Adriaen Arnaut van Ostaeijen als toeziener van de drie weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van kinderen

Personen:

| 150-0258 |

Schepenregister 150, f° 213 r° 09.07.1640

Lijntien Peeter van de Cloot x Cornelis Aert Nops en Jenneken Peeter van de Cloot x Antonis van Aecken mangelen erve om erve. Moeshof en dries in Sneppel

Personen:

| 150-0259 |

Schepenregister 150, f° 214 r° 10.07.1640

Jenneken Peeter van de Cloot x Antonis van Aecken verkochten aan Cornelis Aert Nops x Cathelijne Peeter van den Cloot hun deel in het woonhuis in Sneppel waar koper thans wonende is

Personen:

| 150-0260 |

Schepenregister 150, f° 214 v° 09.07.1640

Peeter Jan van Dael verkocht aan Jan Janssen van Dael erven met heesters in Sneppel, deels verkregen bij +zijn vader en deels gekocht van Gabriel Goris Gabriels

Personen:

| 150-0261 |

Schepenregister 150, f° 216 r° 10.07.1640

Johan en Heijndrick de Cock Jans zonen, Antwerpen, transporteerden aan Geertruijt van Erffrenten een rente van 36 st in mindering van een rente van 2 Rgld, waarbij de H Geest van Loenhout de resterende 4 st heffende is (transport van mr Pauwels de Cock ten behoeve van zijn neef Peeter Jan de Cock voor schepenen van Brecht en gestaan op een beemd in Loenhout nu in handen van vs Geertruijt (constitutiebrief van 29.11.1529)

| 150-0262 |

Schepenregister 150, f° 216 v° 12.07.1640

Gabriel Goris Gabriels, ten verzoeke van Peeter Jan Nijs van Tijchelt, verklaart dat heer Franchois Rondeel, pastoor in Loenhout, hem door Cornelis Cerstiaen van Nuijnhem doen ontbieden heeft, om met hun drie met paard en kar naar Rijsbergen te gaan. Volgende dag zijn zij naar een hoeve in Swarten Berch gereden

Personen:

| 150-0263 |

Schepenregister 150, f° 218 r° 12.07.1640

Antonis Jan Rombouts, 63 j - Heijndrick Jan Engelen, 50j - Jacob Cornelis Philips, 45j - Magdalena Peeter Beijers, 67j - Lisken Michiel van Elsacker x Jan Cerstiaen Vorsselmans, 52j - Magdalene Michiel van Elsacker x Antonis Stoffel van Aerde, 32j; verklaren, ter instantie van Peeter Jan Nijs van Tijchelt, dat vs Peeter van Tijchelt gehuwd was met +Maria Michiel van Elsacker, zuster van 2 laatstgenoemde comparanten, gedurende circa 15 jaar en dat hij zich in het huwelijk fatsoenlijk heeft gedragen

Personen:

| 150-0264 |

Schepenregister 150, f° 218 v° 16.07.1640

Aert Antonis Aerts x +Cathelijne Peeter Denis - Maeijken Aert Antonis Aerts x Cornelis Goossens - Jan Cornelis Wiercx x Neelken Aert Antonis Aerts - Antonis Peeter Denis als momboor van Antonis en Tanneken Aert Antonis Aerts; delen de "overeijcken bempt" achter Blaakt

Personen:

| 150-0265 |

Schepenregister 150, f° 219 v° 26.07.1640

Aert Antonis Aerts - Maeijken Jan Rombouts x +Jan Heijndricx van Gastel - Bernaerde Peeter Coremans x +Laureijs Wouter Rombouts - Antonis Jan Rombouts - Jacob Cornelis Philips - Peeter Jan Nijs van Tijchelt; compareren ten verzoeke van Adriaen Deckers en getuigen over verwoesting van vruchten door het krijgsvolk

Personen:

| 150-0266 |

Schepenregister 150, f° 220 r° 27.07.1640

certificatie voor Cornelis Adriaenssen, in Loenhout geboren, heeft in Roosendaal enige jaren het ambacht van smeden uitgeoefend, wil nu terug naar Holland of elders

Personen:

| 150-0267 |

Schepenregister 150, f° 220 v° 01.08.1640

Martijn en Sijecken Cornelis Schuermans dochters - Teuntien Cornelis Schuermans x Philips Janssen - Maeijken Cornelis Schuermans x Jan Cornelis Lenaerts; verkochten aan Adriaen Dionijs Jan Nijs x Neelken Wauter Jan Wauters een huis met toebehoren aan de kerk

Personen:

| 150-0268 |

Schepenregister 150, f° 220 v° 01.08.1640, vervolg

(Nota: boven de akte wordt koper vermeld als Adriaen Nijs van Tijchelt)

| 150-0269 |

Schepenregister 150, f° 221 r° 28.07.1640

Jan de Backer en Jan Adriaen van Ostaeijen verklaren, ter instantie van Arnaut Cornelis Arnauts en de momboors van zijn kinderen, dat laatstgenoemde, wonende op de stede van de kinderen van sr Johan Dirven in Popendonk, meermaals schade heeft geleden van het volk van Keulen o.m. door het doodslagen van hoornvee en runderen en dit in de jaren 1631 en 1637

Personen:

| 150-0270 |

Schepenregister 150, f° 221 v° 07.08.1640

schepenen certificeren voor de rector en de paters van het college der societeit van de Jezuieten in Antwerpen dat een groot aantal eiken gezet tussen de rogge op vijf percelen aan vs college toebehorende mede afgemaaid zijn

| 150-0271 |

Schepenregister 150, f° 222 r° 27.08.1640

Cornelis Jan Cornelis Wiercx verkocht aan Mattijs Mattijs Goossens en Cornelis Aert Nops ieder voor de helft hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 150-0272 |

Schepenregister 150, f° 222 v° 31.08.1640

Mattijs Cristiaen Vorsselmans draagt aan schepenen van Loenhout (Michiel van Elsacker, Jan Cornelis Goris, Mattijs Goossens, Jan Heijndricx de Crom, Adriaen Wouters, Peeter van der Buijten en Antonis van Ditfoirt) een stuk weide of beemd over, genaamd de "bosbemt"

Personen:

| 150-0273 |

Schepenregister 150, f° 222 v° 31.08.1640

item Frans Geertssen van der Buijten hooimade of beemd

Personen:

| 150-0274 |

Schepenregister 150, f° 223 r° 31.08.1640

item Antonis van Ditfoirt 2 stukken beemd

Personen:

| 150-0275 |

Schepenregister 150, f° 223 v° 13.09.1640

Jan Jan Nijs van Tijchelt verklaart in 1636 van Jan Cornelis Goris 300 gulden ontvangen te hebben waarvoor hij een obligatie verleden heeft aan Martijntien Verdije, Antwerpen

Personen:

| 150-0276 |

Schepenregister 150, f° 224 r° s.d.

Jan Heijndricx de Crom x +Margriet Jan van Elsacker - Peeter van Elsacker voor Cornelis Jan de Crom - Heijndrick Jan de Crom - Niclaes Heijndricx als momboor met Michiel van Elsacker als toeziener van Jan, Willem en Adriaen Jan de Crom; S/D van der erfgoederen door vs echtpaar samen verkregen. Woonhuis in Huffel in de koestraat en erven, o.m. achter huffel heide, hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 150-0277 |

Schepenregister 150, f° 224 r° s.d., vervolg

(Nota: akte is blijkbaar enkel in concept opgesteld, dient nog vervolledigd en afgesloten te worden)

| 150-0278 |

Schepenregister 150, f° 231 r° 09.10.1640

Elisabeth Willems x +Adriaen Straetmans en hun kinderen Merck en Willem Adriaen Straetmans; akkoord over sterfhuis. De 2 kinderen zullen hun moeder jaarlijks ieder 15 Kgld geven, daarbij nog o.m. rogge, boekweit, boter, en haar ook laten inwonen

Personen:

| 150-0279 |

Schepenregister 150, f° 232 v° 09.10.1640

Gabriel Goris Gabriels en Jan Jan Lippens x +Adriana Goris Gabriels als vader met Adriaen Quirijn Willems als toeziener van zijn weeskinderen; S/D erfgoederen van Huijbrecht Goris Gabriels, zonder kinderen gestorven. Land in de "lentenhoff", heide achter hoenderen moer in de "willemaers" en andere erven

Personen:

| 150-0280 |

Schepenregister 150, f° 234 r° 22.10.1640

Merck en Willem, zonen van +Adriaen Straetmans x Elisabeth Willems; S/D van der erfgoederen van hun vader na contract van afscheid gemaakt met hun moeder (cfr f° 231 r°). Woonhuis aan de hoenderstraat, weiden en akker, heiveld, boomgaard

Personen:

| 150-0281 |

Schepenregister 150, f° 235 v° 23.10.1640

Ijecken Joos Verboven x Antonis Peeters verkocht aan Andries Laureijs Rombouts haar deel van erven, obligaties, schulden, haar verstorven van haar grootouders Cornelis Verboven x Neeltien Mercx

Personen:

| 150-0282 |

Schepenregister 150, f° 236 r° 29.10.1640

Neeltien Peeter van Aerde x Adriaen Jan Huijben verkocht aan Mattijs Mattijs Goossens en Cornelis Aert Nops hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 150-0283 |

Schepenregister 150, f° 236 v° 12.11.1640

Adriaen Adriaen van Ostaeijen, voor zijn kinderen bij +Margriet Peeter Jans, en daar deze kinderen nog onvoorzien van momboors zijn, transporteerde aan E.P. Jaspar de Haze, sociëteit der Jezuïeten in Antwerpen, heide, gracht en land bij de "eijndepôel"

Personen:

| 150-0284 |

Schepenregister 150, f° 237 r° 29.11.1640

Arnaut Cornelis Arnauts x +Neeltien Wauter Peeters Ren en Aert Wauter Peeters Ren als momboor met Jan Cornelis Arnauts als toeziener van hun kinderen verkocht aan Jacob Thomas erven (zekere inslag) in Popendonk

Personen:

| 150-0285 |

Schepenregister 150, f° 237 r° 19.12.1640

Antonis Jan Laureijs Nouts verkocht in belening aan Jan Rombouts voor een termijn van 4 jaar een hooimade in Blaakt

Personen:

| 150-0286 |

Schepenregister 150, f° 238 r° 19.12.1640

Mattijs Jan Huijbrechts Bode verkocht aan Jacob Jan Nijs van Tijchelt, bij overlaten van Peeter Jan van Dael, erven op molenakker

Personen:

| 150-0287 |

Schepenregister 150, f° 238 v° 19.12.1640

Jan Gijsbrechts den Jongen, minderjarig doch ruiter onder ritmeester Roeland van Os in Bergen op Zoom en alzo zijn eigen meester, verkocht aan Joos Kiebooms zijn derdedeel in de "langen bempt" ontrent de watermolen, en waarvan de 2 andere delen zijn 2 broers toekomen

| 150-0288 |

Schepenregister 150, f° 238 v° s.d.

Joan Sijmonssen, Wuustwezel, verklaart, ten verzoeke van sr Tobias Comans, na aanzoek van sr Piermans, gewezen secretaris van Zevenbergen, als klerk aldaar het secretariaat bediend te hebben gedurende circa 4 jaar en dat sr Tobias Comans hem heeft opgevolgd

| 150-0289 |

Schepenregister 150, f° 239 r° 31.12.1640

Antonis Jan Nauts verkocht aan Matteus Peeter Arnauts een heiblok bij de "donckervoort"

Personen:

| 150-0290 |

Schepenregister 150, f° 239 v° 31.12.1640

Michiel van Elsacker transporteerde in aflossing aan Huijbrecht Verboven x Jacobmijne Peeter Arnauts, Kerstiaen Adriaen Goris x Lisken Peeter Arnauts en Antonis Guilliams x Maeijken Peeter Arnauts rente van 20 st uit een rente van 2 gld en waarvan de andere gld gekweten werd door Melchior Laureijs Wouter Rombouts, en welke rente comparant toekomende was bij S/D van zijn zuster +Margrita Jans van Elsacker en gestaan op stede in Sneppel

Personen:

| 150-0291 |

Schepenregister 150, f° 239 v° 31.12.1640

Neeltien Aert Antonis Aerts x Jan Janssen Wiercx draagt deel van akker op aan haar vader Aert Antonis Aerts

Personen:

| 150-0292 |

Schepenregister 150, f° 240 r° 14.01.1641

Jan Corstiaen Vorsselmans verkocht aan Aert Laureijs van Dongen een hooimade in de "drije bunder"

Personen:

| 150-0293 |

Schepenregister 150, f° 240 v° 16.01.1641

Anthonia Cornelis van den Nieuwenhuijse x +Gabriel Heijndricx van der Buten xx Jan Balten van Ham en Aert Laureijs van Dongen als momboor van het weeskind vs Anthonia x vs Gabriel; akkoord over sterfhuis vs Gabriel van der Buijten en onderhoud van het weeskind

Personen:

| 150-0294 |

Schepenregister 150, f° 240 v°, In marge 16.06.1670

Jan Peeter de Brauwer x Anneken Gabriels van der Buten (dochter van +Antonette van Nieuwenhuijsen) bekent voldaan te zijn ivm contract van afscheid

Personen:

| 150-0295 |

Schepenregister 150, f° 241 r° 16.01.1641

Willem Dilissen x +Willemijn Cornelis van den Nieuwenhuijse en Aert Laureijs van Dongen als momboor van hun weeskind; akkoord over sterfhuis en onderhoud van weeskind

Personen:

| 150-0296 |

Schepenregister 150, f° 242 r° 22.01.1641

Marie Janssen x +Cornelis Antonis Goris Conincx - Heijndrick Geertssen als momboor met Cornelis Jan Neven als toeziener van de weeskinderen Goris Antonis Goris Conincx, waarvan Antonis Goris Antonis Conincx, 24j, een dezer kinderen, aanwezig is - Peeter van Elsacker, met procuratie van sr Gregorius Conincx - Jan van Ostaeijen als momboor van het nakind +Cornelis Antonis Goris Conincx x Marie Janssen maken akkoord ivm uitvoering van testament, beemd achter de kerk, en de vele schulden waarmee het sterfhuis belast is

Personen:

| 150-0297 |

Schepenregister 150, f° 243 r° 21.01.1641

Aert Antonis Aerts en Maeijken Aert Antonis Aerts x Cornelis Cornelis Goossens Aerts mangelen erve om erve, nl deel van oude hofstede en akker in Hecht gekocht van Neeltien Aert Antonis Aerts x Jan Jan Wiercx, erven in Neerven

Personen:

| 150-0298 |

Schepenregister 150, f° 244 r° 21.01.1641

Merck Bertelmeeussen D'ast, zoon van +Johanna Cornelis Peeter Nauts - Huijbrecht Janssen Bode, zoon van +Margrita Bertelmeeussen D'ast en kleinzoon van vs +Johanna Nauts - Mattijs Mattijs Goossens als momboor met Andries Mercus Kenis als toeziener van de kinderen Jacob Mercus Kenis x vs +Margrita Bertelmeeussen D'ast en kleinkinderen van vs +Johanna Nauts; S/D erfgoederen. Huis op het oosteinde, erve achter de "perhoeve", huis op de "groten heijbaert" in Sneppel, weiden aldaar, heiveld achter "d'Ast" in Sneppel, beemd bij "papevonder" en andere erven

Personen:

| 150-0299 |

Schepenregister 150, f° 249 r° 21.01.1641

Antonis van Ditfort en Cornelis van Ditfort, ook voor hun broers en zusters, als erfgenamen van hun ouders +Jan van Ditfort x +Neeltien Adriaen Vermeeren, verkochten aan Matteus Peeter Arnauts een heiblok in Hecht

Personen:

| 150-0300 |

Schepenregister 150, f° 249 v° 30.01.1641

Huijbrecht Janssen Bode, zoon van +Margrita Bertelmeeussen D'ast - Mattijs Mattijs Goossens als momboor met Andries Mercus Kenis als toeziener van Jacob, Cornelis, Peeter en Merck, kinderen van +Jacob Mercus Kenis x +Margrita Bertelmeeussen D'ast; S/D erfgoederen van hun moeder en van hun grootmoeder +Johanna Cornelis Peeter Nauts. Stede de "perhoeve" met woonhuis en andere erven

Personen:

| 150-0301 |

Schepenregister 150, f° 251 v° 15.02.1641

Peeter Peeter Joris en Jan Peeter Joris, ook als momboor van de weeskinderen Gabriel Peeter Joris, machtigen Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt en Cristiaen Peeter Joris om hen te vertegenwoordigen voor drossaard en schepenen van Zevenbergen inzake de verkoop van hun gerechtigheid in het versterf van +Margriete Govaerts

Personen:

| 150-0302 |

Schepenregister 150, f° 252 r° 16.02.1641

Lenaert Jan Wiercx en Cornelis Jan Wiercx mangelen erve om erve, nl deel in hofstede en schuur in Herseling verstorven van hun moeder, bos in Vossingers, deel in hofstede waar Bastiaen de Backer woont en andere erven

Personen:

| 150-0303 |

Schepenregister 150, f° 253 r° 18.02.1641

Geert Janssen de Racht x +Maeijken Cornelis Arnauts en Jan Cornelis Arnauts als momboor met Peeter Janssen de Racht als toeziener van hun kinderen verkochten aan Jacob Adriaen Lenaerts deel van stede in Popendonk

Personen:

| 150-0304 |

Schepenregister 150, f° 253 v° 18.02.1641

Adriaen Philipssen, molenaar x Maeijken Adriaenssen verklaren op verzoek van sr Thomas van Diepenbeeck, schout en rentmeester, op lichtmisdag ll bij Franchois Geertssen van der Buijten te zijn geweest waar zij door Heijndrick Heijndricx van Turnhaut, gewezen molenaar, tot zekere betaling aangemaand werden, betaling welke reeds zou verricht zijn toen Aert Heijndricx van Turnhaut de molen bediende

Personen:

| 150-0305 |

Schepenregister 150, f° 254 r° 21.01.1641

Aert Antonis Aerts - Adriaen Sijmon Kesselmans - Andries Laureijs Wauter Rombouts - Antonis Janssen van Gastel - Jan Meeussen; getuigen over het verlies geleden door Adriaen Jan Denis, wnde op de stede van Rombout Wouter Rombouts in Neerven, en dit door toedoen van het krijgsvolk

Personen:

| 150-0306 |

Schepenregister 150, f° 254 r° 21.01.1641

item voor Andries Laureijs Wouter Rombouts

Personen:

| 150-0307 |

Schepenregister 150, f° 254 v° 08.03.1641

Peeter Dilissen - mr Laureijs van der Buijten voor Maeijken Dilissen x Denijs Cornelissen Martelman? (procuratie notaris Govaert Stempel te Bergen op Zoom 16.04.1640), ook voor sr Mattijs Reijns, secretaris van Steenbergen, als momboor van zijn half zuster Cornelia Reijns, waarvan +Margrita Dilissen moeder was (procuratie 05.01.1640), ook voor Elisabeth Dilissen x Adriaen Janssen de Backer (procuratie 10.12.1640), tenslotte ook nog voor Jacob Dilissen, ruiter in Bergen op Zoom (procuratie notaris Laureijs van der Buijten 13.01.1640) - Jan Peeter Joris als momboor van de nakinderen +Dilis Willemssen x Tanneken Willems; verkochten aan (hun broer) Willem Dilissen x Magdalene Cristiaen Raets hun kindsdeel in het woonhuis met toebehoren aan de kerk en in erven het "lammeijblock"

Personen:

| 150-0308 |

Schepenregister 150, f° 255 v° 09.03.1641

Neeltien Jan Coecx x +Corneis Wauter Peeters Ren - Aert Wauter Peeters Ren als momboor en Cornelis Jacob Coeck als toeziener van hun kinderen verkochten aan Jacob Coeck x Maeijken Geertssen beemd de "vloeijen" bij het molenbos

Personen:

| 150-0309 |

Schepenregister 150, f° 256 r° 11.03.1641

Jan, Jacob en Peeter Lambrecht Janssen zonen verkochten aan Heijndrick Janssen x Neeltien Lambrecht Janssen hun deel in een akker de "duijfhoven" in Terbeek bij de "rijt". Item van erven het "groot block" achter de "rijt" en van erven de "waterlaet"

Personen:

| 150-0310 |

Schepenregister 150, f° 256 v° 11.03.1641

Cornelis en Jan Wiercx beloven Peeter van Elsacker, secretaris, te betalen

Personen:

| 150-0311 |

Schepenregister 150, f° 256 v°, In marge 20.10.1641

betaling voldaan

| 150-0312 |

Schepenregister 150, f° 256 v° 20.03.1641

certificatie voor Peeter Peeter Joris. Kocht op 18.04.1640 een woonhuis in Popendonk van Jan van Ostaeijen. Verkreeg bij deling tegen zijn broers van zijn ouders land in Popendonk in de 'aenstede' van Huijbrecht Jan Nijs en zijn voorkinderen. Item een hooimade op het molenbos

Personen:

| 150-0313 |

Schepenregister 150, f° 257 v° s.d.

Cornelis Janssen Wiercx verkocht aan Jan Janssen Wiercx zijn deel in de binnenstede in Herseling gekomen van zijn ouders en zijn deel in zelfde stede gekocht van Lenaert Janssen Wiercx en in de "grooten heijblock"

Personen:

| 150-0314 |

Schepenregister 150, f° 257 v° 19.03.1641

Antonis Peeter van Aecken en Cathelijn Peeter van Aecken x Cornelis Arnaut van Ostaeijen mangelen erve om erve. Hooimade op het "hoochbosch", akker in Sneppel

Personen:

| 150-0315 |

Schepenregister 150, f° 258 v° 19.03.1641

Cornelis Jan Cornelissen, Wuustwezel, verklaart enige dagen terug een paard verkocht te hebben aan Matteus Peeter Arnauts

Personen:

| 150-0316 |

Schepenregister 150, f° 258 v° 18.03.1641

Peeter Jan Nijs van Tijchelt verkocht aan Cornelis Cornelis (Goris) Aerts x Adriana Adriaen van Ostaeijen een woonhuis met schuur en brouwhuis in Neerven

Personen:

| 150-0317 |

Schepenregister 150, f° 259 r° 22.03.1641

Cornelis Jan Cristiaenssen x Cathelijn Joris Jacobs Hollanders (procuratie Wernhout 31.10.1640) verkocht aan Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt de gerechtigheid van zijn vrouw in een heiblok in Popendonk, haar van haar vader verstorven

Personen:

| 150-0318 |

Schepenregister 150, f° 260 r° 06.04.1641

akkoord tussen Geert Cristiaen Vorsselmans en Jan Jacob Theuns in hun proces betreffende een perceel ('straetken') achter de Donk, gelegen tussen hun eigendommen, respectievelijk de "bleijcke" en de "varenbempt"

Personen:

| 150-0319 |

Schepenregister 150, f° 260 r° 15.04.1641

Jan Janssen de Crom verkocht aan Jan Jan Lippens land in de berenstraat

Personen:

| 150-0320 |

Schepenregister 150, f° 260 v° 15.04.1641

Neeltien Jan Coecx x +Cornelis Wauter Peeter Ren en Aert Wauter Peeter Ren als momboor met Cornelis Jacob Coeck als toeziener van hun weeskinderen affirmeren dat vs +Cornelis W P Ren in zijn leven verkocht heeft aan Peeter Jan Ooms een hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 150-0321 |

Schepenregister 150, f° 261 r° 15.04.1641

Peeter Lambrecht Broomans verkocht aan Cornelis Lambrecht Broomans zijn deel in de erfpenningen welke de weduwe en de kinderen Adriaen Adriaen Vermeeren schuldig zijn ivm de koop van een stede de "steenhoven" door vs Adriaen Adriaen Vermeeren gekocht van zijn vader Adriaen Vermeeren, zijnde tevens de grootvader van comparant (Peeter L Broomans)

Personen:

| 150-0322 |

Schepenregister 150, f° 261 v° 15.04.1641

Peeter Lambrecht Broomans, ruiter in Bergen op Zoom, verkocht aan Cornelis Lambrecht Broomans x Elisabeth Mattijs Goossens dries en weide in Terbeek, gekomen van zijn broer +Adriaen Lambrecht Broomans

Personen:

| 150-0323 |

Schepenregister 150, f° 262 r° 15.04.1641

Peeter Lambrecht Broomans, ruiter in Bergen op Zoom, verkocht (destijds) aan Cornelis Wauter Peeter Ren x Neeltien Jan Coecx erven de "eijndekoeck" in Herseling, en gezien inmiddels vs Cornelis W P Ren + is, worden de kinderen daarin voor de helft gevest

Personen:

| 150-0324 |

Schepenregister 150, f° 262 v° 13.04.1641

Jan Heijndricx de Crom voor Dilis Jan Empsen, ruiter in Bergen op Zoom (procuratie 22.03.1641), verkocht aan Jacob Adriaen Teeus en Peeter Arnauts van Onstaeijen een beemd bij de "dorent"

Personen:

| 150-0325 |

Schepenregister 150, f° 263 r° 20.04.1641

certificatie voor Heijndrick Janssen de Crom, in Loenhout geboren en er altijd gewoond hebbende, behalve de 2 jaar dat hij in Breda gewoond heeft, tot oktober 1637, toen hij na de overgave van Breda terug naar Loenhout keerde

Personen:

| 150-0326 |

Schepenregister 150, f° 263 v° 20.04.1641

Adriaen Claes Zegers, ook voor zijn broer +Peeter Claes Zegers en als momboor van het weeskind van +Jan Michielssen x +Maeijken Claes Zegers - Agneese Claes Zegers x Lenaert Cornelis Lenaerts, deze laatste ook voor Adriaen Geerden x Teuntien Claes Zegers (procuratie Halsteren 23.03.1641) en voor Cornelis Claes Zegers, ziek zijnde - Cathelijn Claes Zegers x +Peeter Betten - Cornelis Jan Aerts als momboor met Adriaen Claes Zegers als toeziener van de weeskinderen van Wauter Jan Aerts x Dingne Claes Zegers; verkochten aan Bastiaen Adriaen Teeus een akker in de berenstraat

Personen:

| 150-0327 |

Schepenregister 150, f° 264 v° 24.04.1641

Peeter van Elsacker, secretaris, voor sr Gregorius Conincx, met Jan van Ostaeijen als momboor en Adriaen Arnauts van Ostaeijen als toeziener van het weeskind +Cornelis Antonis Conincx en Heijndrick Geertssen van der Buijten als momboor met Cornelis Jan Neven als toeziener van de weeskinderen +Goris Antonis Conincx verkochten aan Willem Dilissen x Magdalene Cristiaen Raets beemd achter de kerk

Personen:

| 150-0328 |

Schepenregister 150, f° 265 r° 24.04.1641

Adriaen Lenaert Mensch verkocht aan Antonis Geert Schooffs heiblok achter Herseling

Personen:

| 150-0329 |

Schepenregister 150, f° 265 v° 24.04.1641

Adriaen Lenaert Ments voor Jacob Lenaert Merten Proost en voor Antonis Jan Scheeltiens als momboor van Willem Lenaert Merten Proost (procuratie Rijkevorsel 23.04.1641) en zelf nog als toeziener van deze laatste, heeft opgedragen aan Huijbrecht Heijndricx een inslag met huis en toebehoren in Terbeek

Personen:

| 150-0330 |

Schepenregister 150, f° 265 v° 29.04.1641

Andries Laureijs Wauter Rombouts x Cathelijne Joos Verboven verkochten aan Huijbrecht Verboven hun deel in de schuur, dries en andere erven, hun enerzijds verstorven van de ouders van Cathelijne Verboven, anderzijds gekocht van haar zuster Ijken Joos Verboven

Personen:

| 150-0331 |

Schepenregister 150, f° 268 r° 29.04.1641

Heijndrick Heijndricx van Turnhaudt, molenaar in Meersel, stelde zich samen met mr Andries Jordaens en +Jan Jordaens, Wuustwezel borg voor de molenpacht van wind- en watermolen in Rethie, behorend de hertog van Aarschot en gepacht door Lenaert Cornelissen, welke pacht inging kerstmis 1639

Personen:

| 150-0332 |

Schepenregister 150, f° 268 r° 02.05.1641

certificaties voor Willem Jan van Dael en Jan Janssen van Gastel, geboren in Loenhout, willen naar Zeeland of elders

Personen:

| 150-0333 |

Schepenregister 150, f° 268 v° 07.05.1641

Andries Laureijs Wouter Rombouts x Cathelijne Joos Verboven verkocht aan Huijbrecht Verboven land en zijn deel in een huis, hem van zijn vader verstorven

Personen:

| 150-0334 |

Schepenregister 150, f° 269 r° 06.5.1641

mr Laureijs van der Buijten x +Cristina Valentijns xx Anneken Adriaens van Geel en Peeter van der Buijten als momboor met Peeter Valentijns als toeziener van hun kinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen

Personen:

| 150-0335 |

Schepenregister 150, f° 269 v° 06.05.1641

mr Laureijs van der Buijten verkocht aan Peeter Gillis Michielssen x Maeijken Aertssen een woonhuis met een klein huisje daarbij aan de kerk

Personen:

| 150-0336 |

Schepenregister 150, f° 270 r° 06.05.1641

certificatie voor Peeter Gillis Michielssen als bezitter van een huis, cfr vorige akte

Personen:

| 150-0337 |

Schepenregister 150, f° 271 r° inliggend briefje 27.01.1642

Joos Huijbrecht Joos verkocht Andries Laureijs Wouter Rombouts hooimade in Blaakt

Personen:

| 150-0338 |

Schepenregister 150, f° 271 v° inliggend briefje 13.05…

Maeijken Joos Verboven verkocht aan Antonis van Aecken weide in Sneppel en aan Adriaen Peeter van Aecken heiblok in Vossingeers

Personen:

| 150-0339 |

Schepenregister 150, f° 272 r° 14.05.1641

Jan Anthonissen x Digne Adriaen van Aecken vertonen schepenbrief van Antwerpen dd 10.05.1641 waaruit blijkt dat zij aan Ambrosis de Pootere een rente van 6 Kgld 5 st op een stede en land in Donk verkochten

Personen:

| 150-0340 |

Schepenregister 150, f° 272 r°, In marge 09.03.1639

samenvoeging andere rente

| 150-0341 |

Schepenregister 150, f° 273 r° 14.05.1641

Adriaen Peeter Janssen x +Cathelijne Adriaen Verboven en Cornelis Cornelis Jan Neven als momboor met Jacob Peeter Jans als toeziener van hun vijf weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van kinderen

Personen:

| 150-0342 |

Schepenregister 150, f° 273 r°, In marge 30.06.1663

Adriaen Adriaen Peeter Jans en Adriaen Adriaenssen x Catelijn Adriaen Peeter Jans bekennen dat de kinderen voldaan werden

Personen:

| 150-0343 |

Schepenregister 150, f° 274 r° 14.05.1641

Jacob en Cornelis Peeter Janssen transporteerden aan hun broer Adriaen Peeter Janssen en aan Adriaen Arnaut van Ostaeijen x +Margrita Peeter Janssen en hun kinderen een obligatie van 150 gld, twee obligaties van 100 gld en nog 40 gld gereed geld uit het sterfhuis

Personen:

| 150-0344 |

Schepenregister 150, f° 275 r° 15.05.1641

Peeter Gillis Michielssen alias Swaegenmaeckers x Maria Antonis Aertssen verkochten aan juffr Geertruijt Jacobs van Honsen een rente van 15 Kgld 12,5 st op een huis bij de kerk in bezit en gebruik van de pastoor en op een onkwijtbare korenrente van 4 veertel op een stede in Hecht in handen van de kinderen Adriaen Peeter van Staeijen x Antonia Jan van Ditfoort (constitutiebrief 09.01.1538 waarbij Cornelis Pauwels Geens de rente verleden heeft ten behoeve van Peeter Cornelis Pauwels Geens, welke laatste ze overdroeg aan Pauwels Aerts Willemssen, grootvader van comparante, en bij diens versterven voor de helft op comparante en voor de andere helft op haar broer)

Personen:

| 150-0345 |

Schepenregister 150, f° 276 r° 27.05.1641

Aert Heijndrick Moons, gemachtigd van Cornelis Cornelis Teuns x Maeijken Antonis Wackers (schepenbrief Antwerpen 03.03.1634) transporteert aan sr Jaspar de Haze, drossaard van Merksem en Dambrugge, een rente van 12 Kgld 10 st op huis en erven in Sneppel

Personen:

| 150-0346 |

Schepenregister 150, f° 277 r° 27.05.1641

Aert Heijndrick Moons, gemachtigd van Jan Cornelis Jan Peeter Mertens, landman, (schepenbrief Antwerpen 28.04.1634), transporteert aan sr Jaspar de Haze een rente van 6 Kgld 5 st op hooimade op het molenbos

Personen:

| 150-0347 |

Schepenregister 150, f° 277 r°, In marge 10.11.1650

E.P. Gaspar de Haze, college der Jezuieten in Antwerpen, bekent dat de rente werd afgekweten

| 150-0348 |

Schepenregister 150, f° 278 r° 28.05.1641

Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens verkocht aan E.P. Jaspar de Haze, college der Jezuieten in Antwerpen, een heiblok op de "eijndepoel"

Personen:

| 150-0349 |

Schepenregister 150, f° 278 r° 28.05.1641

Tanneken Jan Nijs van Tijchelt x Lenaert Mattijssen verkochten aan Dionijs Jan Nijs van Tijchelt x Geertruijt Cornelissen erven in "meermans hofstede" bij de meerstraat

Personen:

| 150-0350 |

Schepenregister 150, f° 279 r° 28.05.1641

Adriaen Philipssen, molenaar, toeziener van de weeskinderen van zijn zuster +Adriaen Willem Driesen x +Maeijken Philipssen, waarvan het sterfhuis in Berendrecht was en de momboor Willem … inmiddels is overleden, machtigt Laureijs Oijlaerts, Berendrecht, om de goederen van de kinderen te beheren

Personen:

| 150-0351 |

Schepenregister 150, f° 279 v° 04.06.1641

Heijndrick Janssen de Crom verkocht aan Peeter van Elsacker, secretaris x Johanna Goers de stede "jan saeldien" ten einde de hoenderstraat bij de "heijbaert"

Personen:

| 150-0352 |

Schepenregister 150, f° 280 r° 06.06.1641

Heijndrick Janssen de Crom verkocht aan Michiel van Elsacker hooimade op het molenbos

Personen:

| 150-0353 |

Schepenregister 150, f° 280 v° 06.06.1641

Heijndrick Janssen de Crom verkocht aan Michiel van Elsacker zijn deel in een obligatie en die hij samen met zijn broers voor een helft en zijn vader Jan Heijndrick de Crom voor de andere helft tot last van het dorp van Loenhout heffende is

Personen:

| 150-0354 |

Schepenregister 150, f° 280 v° 06.06.1641

Antonis van Ditfort, gemachtigd van Gregorius Conincx Cornelissen, zoon van +Adriana Jan Corstiaenssen, schout in Stabroek, (procuratie notaris Toussein Guijot in Antwerpen 23.07.1640) transporteert aan Michiel van Elsacker het "gheuens bosch" met hout en de vruchten van 1640, gelegen op de "heijbaert"

Personen:

| 150-0355 |

Schepenregister 150, f° 281 v° 27.06.1641

certificatie voor Peeter Geertssen van der Buijten x Maeijken Peeter van Staeijen, bezitten, gekocht van Cornelis Cornelis Goris Aerts en gevest op 19.12.1633, een woonhuis met erven in Neerven, weide, hooimade de "geer" in Blaakt

Personen:

| 150-0356 |

Schepenregister 150, f° 282 r° 09.07.1641

Adriaen Arnauts van Ostaeijen x +Margrite Peeter Janssen, ook voor hun kinderen, transporteerde aan Michiel van Elsacker obligatie van 100 gld geheven op het dorp van Loenhout, door Peeter Janssen, Sneppel, ondergedaan uit een meerdere obligatie gebruikt tot aflossing van een rente die het weeshuis van Breda op het dorp van Loenhout eisende was

Personen:

| 150-0357 |

Schepenregister 150, f° 282 v° 11.07.1641

Peeter Geertssen van der Buijten x Maeijken Peeter van Staeijen verkochten aan juffr Geertruijt Jacob van Honsen een rente van 37 Kgld 10 st op een woonhuis in Neerven en op andere erven

Personen:

| 150-0358 |

Schepenregister 150, f° 284 r° 29.07.1641

Cristoffel van Aerde, 76j - Adriaen Cornelis Goossens, Wuustwezel, +70j - Goossen Cornelis Goossens, Wuustwezel, 70j; verklaren ter instantie van Wauter Jan Wauters gekend te hebben Heijl Goeden, de moeder van Quirijntien Anteunis Pauwels en Margrite Peeter Lenaerts Bode, moeder van Wauter Jan Wauters en nooit gehoord te hebben dat zij verwant waren, evenmin als hun echtgenoten en dat Adriana Jan Lenaerts Bode, moeder van Goossen en Adriaen Cornelis Goossens vs een nicht was van de moeder van vs Wauter Jan Wauters die gehuwd is geweest met Jan Jan Nijs van Tijchelt waarbij ze niet weten of rekwirant een bastaardzoon was

Personen:

| 150-0359 |

Schepenregister 150, f° 284 r° 29.07.1641

Goossen Cornelis Goossens verkocht 17 of 18 jaar terug, als momboor van Antonis Jan Laureijs Nauts, met diens moeder Cristina Antonis van Bergen en haar voogd Jan Cornelis Goris en met Adriaen, Laureijs en Maria haar broers en zuster, aan Michiel van Elsacker en Jan Heijndricx de Crom de helft van een rente van 7 V rogge op panden in Popendonk nu in handen van Michiel van Elsacker. Antonis Jan Laureijs Nauts, thans meerderjarig en aanwezig, ratificeert de akte

Personen:

| 150-0360 |

Schepenregister 150, f° 285 r° 05.08.1641

Maeijken Antonis Wackers x Cornelis Cornelis Theuns verkochten aan Peeter van Elsacker, secretaris x Johanna Goers stede "swirens" in Sneppel

Personen:

| 150-0361 |

Schepenregister 150, f° 285 v° 05.08.1641

Jan van Ham, gemachtigd van Wauter en Peeter Gijsaerts Michiels, zonen van +Anna Bernaerts, mede voor Maeijken, Eva en Cornelis Gijsaerts hun zusters en broer, voor Joanna Peeters, dochter van +Cathelijne Gijsaerts en voor Michiel Gijsaerts Janssen, zoon van Cornelia Peeters (verkoping en procuratie notaris Peeter Lams te Antwerpen 12.07.1640) verkocht aan E.P. Petrus van den Berghe, rector societeit Jezieten in Antwerpen, een heiblok bij de "eijndepoel"

Personen:

| 150-0362 |

Schepenregister 150, f° 286 r° 04.09.1641

Jan Cornelis Jan Peeter Mertens en Huijbrecht Jan Peeter Huijbs x Elisabeth Cornelis Jan Peeter Mertens transporteerden aan E.P. Petrus van den Berghe, rector societeit Jezuieten in Antwerpen, een heigracht bij de "eijndepoel"

Personen:

| 150-0363 |

Schepenregister 150, f° 286 v° 16.09.1641

Peeter Jan Nijs van Tijchelt x +Maria Michiel van Elsacker, ook voor zijn kinderen, verkocht aan Andries Laureijs Wauter Rombouts een hooimade in Blaakt

Personen:

| 150-0364 |

Schepenregister 150, f° 287 r° 19.09.1641

Jan Balten van Ham, gemachtigd van Jan Cornelis Jan Peeter Mertens x Petronella Peeter Jan Bode (procuratie Antwerpen 12.11.1639), transporteert Franchoise van Mullem, priorin van St Margrietendael een rente van 9 Kgld 7,5 st op land "verloren cost" in de "beecxsche acker" en op de "heijbempt" in de "mosvoorden"

Personen:

| 150-0365 |

Schepenregister 150, f° 288 r° 26.09.1641

Peeter Lambrecht Broomans, ruiter in Bergen op Zoom, verkocht aan Adriaen van Teichelt, Bergen op Zoom, land in Terbeek, hem tegen zijn broer verstorven

Personen:

| 150-0366 |

Schepenregister 150, f° 288 v° 05.10.1641

Jan Jan Nijs van Tijchelt x +Quirijntien Anthonis Pauwels en Wauter Jan Wauters als momboor met Peeter Jan van Dael als toeziener van de weeskinderen +Antonis Antonis Adriaenssen waarvan vs +Quirijntien Anthonis Pauwels grootmoeder was; akkoord over hun geschillen en S/D erfgoederen. Woonhuis ontrent de kerk, land het "looijken" op molenakker, land bij sheerenstrate en andere

Personen:

| 150-0367 |

Schepenregister 150, f° 291 r° 21.11.1641

Jan Janssen de Crom verkocht Jan Jan Nijs van Tijchelt erven in Donk

Personen:

| 150-0368 |

Schepenregister 150, f° 291 v° 23.11.1641

Bastiaen Janssen de Backer x Tanneken Janssen Wiercx verkochten aan vrouwe Francisca van Mullem, priorin van St Margrietendael een rente van 12 Kgld 10 st op land in Sneppel in de hoenderstraat, op een weide en op een huis ook aldaar

Personen:

| 150-0369 |

Schepenregister 150, f° 291 v°, In marge 06.04.1780

rente gekweten

| 150-0370 |

Schepenregister 150, f° 292 v° 23.11.1641

Jan Janssen Wiercx verkocht aan vrouwe Francisca van Mullem, priorin van St Margrietendael een rente van 6 Kgld 5 st op een huis in Herseling, op een weide en ander erven. Last aan Dionijs de Bie, Hoogstraten

Personen:

| 150-0371 |

Schepenregister 150, f° 294 r° 23.11.1641

certificatie voor vrouwe Francisca van Mullem, priorin van St Margrietendael over de erven (land, beemden en weiden) die het klooster in Loenhout bezit

| 150-0372 |

Schepenregister 150, f° 295 r° 26.11.1641

Cornelis Janssen van Ditfort x +Neeltien Cornelis Peeter Denis en Cornelis Peeter Denis, ook voor zijn kinderen; akkoord over sterfhuis

Personen:

| 150-0373 |

Schepenregister 150, f° 295 r°, In marge 06.02.1651

Cornelis Peeter Denis betaald door Matteus Peeter Arnauts wegens Cornelis van Ditfort

Personen:

| 150-0374 |

Schepenregister 150, f° 295 v° 04.12.1641

Dionijs Adriaen Laureijs van Aecken - Neeltien Adriaen Laureijs van Aecken x Aert Laureijs van Dongen - Lisken Adriaen Laureijs van Aecken x Peeter Arnaut van Ostaeijen; erfgenamen van hun broer +Huijbrecht Adriaen Laureijs van Aecken; S/D achtergelaten goederen, erven, obligatie op Peeter Geertssen van der Buijten

Personen:

| 150-0375 |

Schepenregister 150, f° 295 v°, In marge 13.02.1644

Dionijs Adriaen van Aecken voldaan door Peeter Arnout van Ostaeijen x Elisabeth Adriaen van Aecken op 22.09.1642

Personen:

| 150-0376 |

Schepenregister 150, f° 296 v° 04.12.1641

comparanten als in vorige akite verklaren dat Dionijs Cornelis Adriaen Diels, gewezen momboor van hun broer +Huijbrecht Adriaen Laureijs van Aecken, hen bewijs heeft gedaan van de uitgiften en hen heeft voldaan

Personen:

| 150-0377 |

Schepenregister 150, f° 297 r° 15.12.1641

Heijndrick Janssen de Crom transporteerde in belening aan zijn vader Jan Heijndrick de Crom een rente van 8 V rogge op panden in handen van Huijbrecht Verboven Cornelissen en bos in Sneppel, en waarvan een deel toekomt aan comparant verstorven van zijn moeder +Margrite Jan van Elsacker

Personen:

| 150-0378 |

Schepenregister 150, f° 297 r°, In marge 18.01.1650

Heijndrick Janssen de Crom door zijn vader betaald voor het schaarbos

Personen:

| 150-0379 |

Schepenregister 150, f° 297 r°,01.10.1651

Dingne Empsen x +Jan Heijndrick de Crom, ook voor haar kinderen, en Cornelis Janssen de Crom, ook voor het weeskind van +Willem Janssen de Crom, bekennen dat Heijndrick Janssen de Crom de beleenpenningen bij het sterfhuis verrekend heeft

Personen:

| 150-0380 |

Schepenregister 150, f° 298 r° 11.12.1641

Domus Anteunissen x +Tanneken Cornelis Cornelis Kerremans en Cornelis Cornelis Kerremans de jonge als momboor met Peeter Anteunissen als toeziener van de weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van kinderen

Personen:

| 150-0381 |

Schepenregister 150, f° 298 v° 14.12.1641

Peeter Janssen van Dael - Jan Janssen van Dael - Willem Janssen van Dael - Neeltien Janssen van Dael x Gabriel Goris Gabriels - Jenneken Jans van Dael - Peeter Janssen op Hillo x Lisken Jans van Dael - Magdalena Jans van Dael; alle kinderen +Jan van Dael x Magdalena Peeter Beijerssen; S/D erfgoederen Magdalena Peeter Beijerssen. Woonhuis in Neerven met o.m. last aan de vrouw van Cornelis Jan Kerstens, Zundert, weiden, bosvelden, land het "latbosch" in Neerven en andere erven

Personen:

| 150-0382 |

Schepenregister 150, f° 302 v° 15.12.1641

Adriaen Deckers Adriaenssen verkocht aan Jan Heijndricx de Crom heiblok bij de "hechtsche acker"

Personen:

| 150-0383 |

Schepenregister 150, f° 303 r° 23.12.1641

Tanneken Huijbrecht Geert Pullekens verkocht aan haar zoon Dionijs Jan Denis haar huis in Huffel

Personen:

| 150-0384 |

Schepenregister 150, f° 303 v° 07.01.1642

Elisabeth Arnauts van Ostaeijen x Jacob Adriaen Theeus verkocht aan Adriaen Arnauts van Ostaeijen een beemd in de "mosvoorden"

Personen:

| 150-0385 |

Schepenregister 150, f° 304 r° 07.01.1642

Adriaen Arnauts van Ostaeijen x +Margrite Peeter Janssen, ook voor zijn kinderen, en Peeter Arnaut van Ostaeijen mangelen erve om erve, land in Sneppel gekocht van Cornelis Arnaut van Ostaeijen en anderzijds land in Sneppel verkregen bij scheiding en deling

Personen:

| 150-0386 |

Schepenregister 150, f° 304 v° 15.01.1642

Cornelis, Heijndrick, Jan, Willem en Adriaen Janssen de Crom verkochten aan hun vader Jan Heijndricx de Crom schaarbos het "vogelsanck bosken" in Popendonk

Personen:

| 150-0387 |

Schepenregister 150, f° 305 r° 15.01.1642

Cornelis, Heijndrick, Jan, Willem en Adriaen Janssen de Crom, Willem en Adriaen ruiters zijnde in Bergen op Zoom, verkochten aan Michiel van Elsacker hun deel in het "schaliënhuis" in Huffel aan de plaats N het huis de "doren" en van welk "schaliënhuis" de rest aan vs Michiel van Elsacker toebehoort

Personen:

| 150-0388 |

Schepenregister 150, f° 305 v° 15.01.1642

Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens x +Digna Arnouts van Ostaeijen en Peeter Jan Ooms als momboor met Adriaen Arnouts van Ostaeijen als toeziener van de weeskinderen +Digna Arnouts van Ostaeijen vs x Mattijs Jan Ooms; akkoord over sterfhuis, obligatie die Jacob Adriaens Theeus schuldig is en deel van obligatie die Jan Maes de erfgenamen +Jan Oom schuldig is

Personen:

| 150-0389 |

Schepenregister 150, f° 305 v°, In marge 29.10.1642

Peeter Jan Ooms betaald door Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens

Personen:

| 150-0390 |

Schepenregister 150, f° 311 r° 03.02.1642

Adriaen van Tichelt, buiten poorter van Bergen op Zoom, verkocht aan Peeter van Elsacker, secretaris, een obligatie van 220 gld 16 st 2 oort welke obligatie Adriaen Janssen de Crom, ruiter in Bergen op Zoom, verleden heeft voor notaris Stempel in Bergen op 11.04.1641 en door mr Andries Jordaens voor schepenen van Loenhout vernieuwd op 26.09.1641

Personen:

| 150-0391 |

Schepenregister 150, f° 311 v° 04.02.1642

Willem Dilissen, ook voor zijn broer Peeter Dilissen, voor zijn zuster Elisabeth Dilissen, voor de kinderen van Jacob Dilissen, voor Cornelia Reijns, dochter van +Margrita Dilissen en voor zijn halve zuster Cathelijne Dilissen en mr Laureijs van der Buijten, gemachtigd van Maeijken Dielissen x Denijs Cornelissen Martelman (procuratie notaris Stempel in Bergen op 16.04.1640) verkochten aan Antonis Goris Antonis Conincx voor de helft en aan Peeter van Elsacker, procuratie hebbende van sr Gregorius Conincx met Jan van Ostaeijen als momboor van de nakinderen +Cornelis Antonis Conincx voor de andere helft, hun deel in rente van 14 V rogge min 1,5 kwartier rogge op panden in Wernhout in handen van Jan Willem Twijnen (rentbrieven Wernhout 12.06.1518, 31.07.1544 en 25.02.1551)

Personen:

| 150-0392 |

Schepenregister 150, f° 312 r° 04.02.1642

Cornelis, Heijndrick en Jan Janssen de Crom verkochten aan Michiel van Elsacker hun deel in obligatie van 347 gld welke het dorp van Loenhout terzake van geleend geld schuldig is

Personen:

| 150-0393 |

Schepenregister 150, f° 312 v° 04.02.1642

Heijndrick Janssen de Crom verkocht aan zijn broers Cornelis en Jan Janssen de Crom zijn kindsdeel in bos in Sneppel bij de katerstraat waarvan een deel toekomt aan Michiel van Elsacker

Personen:

| 150-0394 |

Schepenregister 150, f° 313 r° 03.02.1642

Margrita Joos Verboven met haar schoonvader Melchior Laureijs Wouter Rombouts verkocht aan Huijbrecht Verboven deel in schuur en dries in Terbeek, land de "langebedden" in de aanstede van koper en weide

Personen:

| 150-0395 |

Schepenregister 150, f° 313 v° 14.02.1642

Jan Aertssen der Weuwen verkocht aan Jan Peeter van Ham erven in Herseling

Personen:

| 150-0396 |

Schepenregister 150, f° 314 r° s.d.

vesten van Heijndrick Janssen Metser in door hem op 13.02.1641 en op 15.04.1641 openbaar gekochte goederen uit het verlaten sterfhuis +Adriaen Cornelis van Hulten x +Maejken Jan Peeter Huijben

Personen:

| 150-0397 |

Schepenregister 150, f° 314 r° s.d., vervolg

Nota: de akte is niet volledig gemaakt

| 150-0398 |

Schepenregister 150, f° 315 r° 26.03.1642

Michiel Peeter van Breda met zijn broer Joris Peeter van Breda transporteert in belening voor 6 jaar aan Adriaen van de Mierop een hooimade op het "hoochbos"

Personen:

| 150-0399 |

Schepenregister 150, f° 315 v° 21.02.1642

Jan Peeter van Breda verklaart dat meer dan een jaar terug Lambrecht Willemssen, Eindhoven, hem gemaand heeft tot betaling van 13 gld vanwege Jeronimus…, procureur, gewoond hebbende in Westmalle, ivm een proces tegen de huisvrouw van de secretaris van Westmalle, maar dat hij vs Jeronimus reeds voldoende vergoed had

Personen:

| 150-0400 |

Schepenregister 150, f° 315 r° 08.03.1642

Adriaen Philipssen, molenaar in Loenhout, machtigt Heijndrick Cornelis van Aerde, molenaar in Zundert, om voor schout en schepenen in Etten zijn versterf in een huis en erven in Etten, gekomen van zijn 'moeije' +Elisabeth Cornelis van Aerde, te transporteren

Personen:

| 150-0401 |

Schepenregister 150, f° 316 v° 08.03.1642

Jan Cornelis Arnouts Wagemaeckers x +Catelijn Jan Claessen en Claes Jan Claessen als momboor met Arnout Cornelis Arnouts als toeziener van de weeskinderen; akkoord over sterfhuis, na renunciatie van het testament gemaakt voor notaris Laureijs van der Buijten op 20.09.1640, en akkoord over onderhoud van de 2 kinderen genaamd Cornelis en Jan

Personen:

| 150-0402 |

Schepenregister 150, f° 318 v° 08.03.1642

Cornelis Janssen Wiercx x +Jenneken Peeter Jans Bode - Huijbrecht Jan Peeter Huijben als momboor van de weeskinderen +Jan Peeter Jans Bode, ook van de kinderen +Petronella Peeter Jans Bode - Peeter Geertssen x Margrita Peeter Jans Bode - Bernaert van Aecken x Neeltien Peeter Jans Bode, ook voor Heijlwich Peeter Jans Bode; allen samen ook nog voor Maeijken Peeter Jans Bode; akkoord over sterfhuis

Personen:

| 150-0403 |

Schepenregister 150, f° 319 v° 13.03.1642

Marie Vorspoels x +mr Cornelis van Nieuwenhuijsen transporteert aan de kinderen +Jacob Verdijck, als compensatie voor door hem verleende diensten, haar deel in viswater in Eindhoven, Brecht en waarvan de grond dezelfde kinderen behoort

Personen:

| 150-0404 |

Schepenregister 150, f° 319 v° 14.03.1642

Sijecken Heijliger Cornelissen x +Adriaen Wouters - Adriaen Adriaenssen den Haen x Adriana Adriaen Wouters - Cornelis Adriaen Wouters; akkoord sterfhuis +Adriaen Wouters

Personen:

| 150-0405 |

Schepenregister 150, f° 320 v° 17.03.1642

Frans Geertssen van Buijten, ter instantie van Heijndrick Janssen alias Quaetaes, Meer, verklaart dat ongeveer 2 jaar terug bij hem thuis gekomen zijn o.a. Geert Severijns en Willem Gabriels, Meer, en dat deze zekere betaling verricht hebben aan Magdaleen Andriessen x Heijndrick Heijndricx, molenaar

Personen:

| 150-0406 |

Schepenregister 150, f° 321 r° 17.03.1642

Peeter Antonis Wouter Rombouts verkocht aan Jacob Janssen Coeck een heiblok achter Vossingers

Personen:

| 150-0407 |

Schepenregister 150, f° 321 v° 17.03.1642

Adriaen Deckers, op verzoek van Jan Huijbrecht Moerkint, Oudenbos, verklaart in maart 1629, samen met zijn Jan Cornelis Wagemaeckers, broer van zijn vrouw, in Oudenbos geweest te zijn bij de vorster alwaar Jan Wouter Cools ter voldoening van de koop van goederen achtergelaten bij +Dierck Janssen Verhoffstadt betaalde aan Jan Cornelis Wagemaeckers als momboor van de weeskinderen van vs +Adriaen Diercx Verhoffstadt

Personen:

| 150-0408 |

Schepenregister 150, f° 321 v° 17.03.1642

Jan Janssen van Dael verkocht aan Antonis Guilliams land in Sneppel op de "ast acker"

Personen:

| 150-0409 |

Schepenregister 150, f° 322 r° 21.03.1642

Cathelijn Adriaens de Boeije x Peeter Wouters machtigt haar broer Adriaen Adriaens de Boeije om in Ekeren te transporteren aan Peeter Leemans haar deel in een huis in Brasschaat haar verstorven van haar grootmoeder Magdalena…

Personen:

| 150-0410 |

Schepenregister 150, f° 322 v° 05.05.1642

mr Andries Joordaens, gemachtigd van Jan Adriaenssen de Haen, ruiter in Bergen op Zoom, (procuratie notaris Laureijs van der Buijten 13.01.1640), verkocht aan diens broer Adriaen Adriaenssen de Haen die de koop overdroeg aan Mattijs Goossens land in de "hesschots acker"

Personen:

| 150-0411 |

Schepenregister 150, f° 323 r° 05.05.1642

Cornelis Janssen Wiercx verkocht aan Adriaen Jan Peeter Huijben land in de "beecxsche acker" en beemd in de "mosvoorden"

Personen:

| 150-0412 |

Schepenregister 150, f° 323 v° 05.05.1642

Jan Cornelis Jan Peeter Mertens verkocht aan Peeter Jan Ooms land in het "leech buijnder" in de "hesschots acker"

Personen:

| 150-0413 |

Schepenregister 150, f° 324 r° 12.05.1642

Maeijken Joos Peeters van Aecken x Lambrecht Lambrechts - Geert Joos Peeters van Aecken - Willem Adriaenssen x Margriete Joos Peeters van Aecken (procuratie notaris Johan Beerts in Hoeven 11.05.1641) verkochten aan Cornelis Arnout van Ostaeijen land in Sneppel

Personen:

| 150-0414 |

Schepenregister 150, f° 324 v° 12.05.1642

Adriaen Laureijs Wouter Rombouts neemt tot zijn last vijfde deel in een rente van 2 L rogge aan de kapel en in een rente van 2 L rogge aan de pastoor welke renten schuldig zijn de kinderen +Magdalena Peeter Beijers x +Jan van Dael en staan op hooimade gekocht van Peeter Jan Nijs

Personen:

| 150-0415 |

Schepenregister 150, f° 325 r° 11.06.1642

Antonis Jan Nouts verkocht aan Andries Laureijs Wouter Rombouts een weide achter Neerven

Personen:

| 150-0416 |

Schepenregister 150, f° 325 v° 27.06.1642

Marie Jan Cristiaenssen x +Heijndrick Verhesen met haar zoon Merten Heijndrick Verhesen verkocht aan juffr Catharina de Perez een rente van 2 Kgld 10 st op een beemd in de "dorent"

Personen:

| 150-0417 |

Schepenregister 150, f° 326 r° 27.06.1642

Heijndrick Adriaen Halters x Margriet Heijndrick Verhesen zijn schuldig aan Marie Jan Cristiaenssen de som van 200 gld terzake van geleend geld

Personen:

| 150-0418 |

Schepenregister 150, f° 326 r°, In marge 23.03.1648

Merten, Jan en Michiel Heijndrick Verhesen en Lenaert Dielen x +Maeijken Heijndrick Verhesen voor zijn kinderen, erfgenamen van Marie Jan Cristiaenssen, betaald door Heijndrick Adriaen Haelters

Personen:

| 150-0419 |

Schepenregister 150, f° 326 r° 03.07.1642

Adriaen Cornelissen, gelast van zijn schoonmoeder Neeltien Jan van Ostaeijen - Jan en Cornelis Huijbrecht Francken, gelast van hun moeder Catelijn Jan van Ostaeijen, vs Jan ook als momboor van het weeskind Jan Jan van Ostaeijen en vs Cornelis ook als momboor van het weeskind Peeter Jan van Ostaeijen; allen wonende in Wuustwezel; transporteerden in aflossing aan Huijbrecht Heijndrick Wagemaecker x Lisken Peeter van Aerde een rente van 4 Rgld of 4 V rogge op panden gekomen van Peeter Heijndricx van Aerde

Personen:

| 150-0420 |

Schepenregister 150, f° 326 v° 04.07.1642

Joos Peeters van Lille xx +Catelijn Joos Cornelis van Bavel, Bergen op de Balle transporteerde aan de 5 kinderen +Jan Daniel Schuermans x +Catelijn Joos Cornelis van Bavel obligatie van 400 gld die Maeijken van Aecken x +Cornelis Lenaert Luijcx schuldig is en een obligatie van 200 gld verleden door Dionijs Jan Nijs van Tijchelt op 13.07.1635

Personen:

| 150-0421 |

Schepenregister 150, f° 327 r° 05.07.1642

Dionijs Jan Nijs van Tijchelt is schuldig aan Dionijs Adriaen van Aecken als momboor van de kinderen Jan Daniel Schuermans en ten behoeve van Joannes, zijnde het jongste kind, de som van 200 gdl eens

Personen:

| 150-0422 |

Schepenregister 150, f° 327 v° 07.07.1642

Jan Heijndricx de Crom verkocht aan Michiel Jan van Elsacker de helft van een obligatie van 347 gld 5 st, verleden door het dorp van Loenhout op 08.04.1620

Personen:

| 150-0423 |

Schepenregister 150, f° 328 r° 07.07.1642

Neeltien Joos Verboven x Andries Laureijs Wouter Rombouts verkocht aan haar zuster Margrite Joos Verboven beemd in de "winckels" haar enerzijds van haar grootouders verstorven en anderzijds gekocht van haar zuster Ijecken Joos Verboven

Personen:

| 150-0424 |

Schepenregister 150, f° 328 v° 07.07.1642

Andries Laureijs Wouter Rombouts verkocht aan zijn broer Melchior Laureijs Wouter Rombouts de helft van een aanstede in Neerven

Personen:

| 150-0425 |

Schepenregister 150, f° 328 v° 26.04.1642

Geertruijt Antonissen van de Venne met haar momboor Cornelis Jan Neven en met de pastoor van het begijnhof van Hoogstraten verkocht aan Aerdt Laureijssen van Donghen een huis op het oosteinde bij het "schoorveken"

Personen:

| 150-0426 |

Schepenregister 150, f° 329 r° 01.09.1642

Willem Dilissen x +Magdaleen Cristiaen Raets, als testamentair erfgenaam, verkocht aan Antonis Jan Laureijs Nouts een kamer met zolder, de helft van de schouw, kelder, hoogkamertje, bornput, warmoeshof in Neerven

Personen:

| 150-0427 |

Schepenregister 150, f° 329 v° 01.09.1642

Peeter Jan van Ditfort transporteerde in belening aan Mattijs Cristiaen Vorsselmans een schaarbos in Sneppel bij de "vudele"

Personen:

| 150-0428 |

Schepenregister 150, f° 329 v°, In marge 04.03.1647

Mattijs Cristiaen Vorsselmans draagt belening over aan Jacob Adriaen Theus

Personen:

| 150-0429 |

Schepenregister 150, f° 330 r° 03.10.1642

Cornelia Heijndricx van Elsacker x Andries Verrijt, Wuustwezel casseren testament gemaakt voor schepenen van Loenhout op 12.12.1631, vrouw laat goederen aan man na indien zij eerst zal sterven

Personen:

| 150-0430 |

Schepenregister 150, f° 330 v° 03.11.1642

Goris Cornelissen transporteert in belening aan mr Laureijs van der Buijten land de "breemacker" op molenakker voor een termijn van drie jaar

Personen:

| 150-0431 |

Schepenregister 150, f° 331 r° 10.11.1642

Antonis Jan Nouts verkocht aan Antonis Goris Conincx een hofstede in Neerven gekocht van Peeter Geertssen van der Buijten

Personen:

| 150-0432 |

Schepenregister 150, f° 331 v° 10.11.1642

Antonis Goris Conincx verkocht aan Andries Laureijs Wouter Rombouts zijn derde deel in hooimade in Blaakt hem verstorven van zijn grootvader +Jan Neven

Personen:

| 150-0433 |

Schepenregister 150, f° 331 v° 12.11.1642

Antonis Goris Antonis Conincx x Peeternelle Aert Geert Aertssen en Cornelis Jan Ooms gewezen momboor van vs Peeternelle; akkoord over hun geschil in zekere rekeningen, o.m. over contract voor schepenen van Wernhout op 02.11.1641 en transport van obligatie van 100 gld die Dionijs Cornelis Adriaen Diels schuldig is

Personen:

| 150-0434 |

Schepenregister 150, f° 331 v°, In marge 24.11.1642

Antonis Goris Conincx voldaan door Cornelis Jan Ooms

Personen:

| 150-0435 |

Schepenregister 150, f° 332 v° 15.11.1642

Adriaen Peeter van Aecken x +Cristina Peeter van Bavel - Cornelis Adriaen van Aecken - Maeijken Adriaen van Aecken x Cornelis Adriaen Cristiaenssen - Margriet Adriaen van Aecken x Jan Abrahams - Neeltien Adriaen van Aecken x Mattheus Adriaen Theeus - Jan Peeter van Bavel als momboor met Antonis Peeter van Aken als toeziener van de onmondige kinderen genaamd Willem, Cristijntien en Barbel; S/D erfgoederen. Woonhuis met bakhuis in Sneppel, land in Sneppel, land op de "ast", land op "buijtelaer acker", de "heijeacker", beemd in Sneppel en andere erven

Personen:

| 150-0436 |

Schepenregister 150, f° 337 r° 15.11.1642

Cornelis Adriaen van Aecken - Maeijken Adriaen van Aecken x Cornelis Adriaen Cristiaenssen - Margriet Adriaen van Aecken x Jan Abrahams - Neeltien Adriaen van Aecken x Matteus Adriaen Teeus - Jan Peeter van Bavel als momboor met Antonis Peeter van Aken als toeziener van Willem, Cristijntien en Barbel, onmondige kinderen van +Adriaen van Aecken x +Cristina Peeter van Bavel; S/D erfgoederen van hun moeder, cfr ook vorige akte

Personen:

| 150-0437 |

Schepenregister 150, f° 341 v° 06.12.1642

Dionijs Jan Nijs - Peeter Jan Nijs - Sijecken Jan Nijs x Antonis van Ditfort - Willem Dilissen als momboor met Jan Jan Nijs als toeziener van de voorkinderen +Maeijken Jan Nijs x +Thomas Heijndrick Thomas - Huijbrecht Jan Nijs als momboor van de nakinderen +Maeijken Jan Nijs xx +Jan Peeter Joris; verkochten aan Lenaert Mattijs Janssen x Tanneken Jan Nijs heiblok in Sneppel bij de "wehaghen"

Personen:

| 150-0438 |

Schepenregister 150, f° 342 r° 09.12.1642

Peeter Jan Nijs van Tijchelt - Sijecken Jan Nijs x Antonis van Ditfort - Willem Dilissen als momboor met Jan Jan Nijs als toeziener van de voorkinderen +Maeijken Jan Nijs x +Thomas Heijndrick Thomas - Huijbrecht Jan Nijs als momboor van de nakinderen +Maeijken Jan Nijs xx +Jan Peeter Joris; verkochten aan Dionijs Jan Nijs van Tijchelt x Truijken Cornelis Willemssen heiblok en bos in Sneppel achter de hoeve de "tongelberch"

Personen:

| 150-0439 |

Schepenregister 150, f° 342 v° 13.12.1642

Willem Janssen de Crom, ruiter in Bergen op Zoom, verkocht aan zijn vader Jan Heijndricx de Crom erven de "winckels" achter huffel heide

Personen:

| 150-0440 |

Schepenregister 150, f° 342 v° 11.12.1642

Aert Meeussen en Jan Antonis Conincx getuigen dat een zekere Cristiaen Verhoeven, soldaat in Breda, met nog 2 andere soldaten genaamd Jan Aertssen en Jan Janssen, op 09.12.1642 ten huize waren van Jan van Ham

Personen:

| 150-0441 |

Schepenregister 150, f° 343 r° 13.12.1642

Mattijs Jan Huijbrechts Bode verkocht aan Jan Cornelis Wijns en Adriaen Lenaert van Riel een hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 150-0442 |

Schepenregister 150, f° 343 r° 13.12.1642

Cornelis, Heijndrick, Jan en Willem Janssen de Crom verkochten aan hun vader Jan Heijndrick de Crom een hofstede in de katerstraat hen verstorven van hun broer +Adriaen Janssen de Crom

Personen:

| 150-0443 |

Schepenregister 150, f° 343 v° 13.12.1642

Cornelis Janssen de Crom en ook Heijndrick, Jan en Willem Janssen de Crom, verkochten aan hun vader Jan Heijndrick de Crom hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 150-0444 |

Schepenregister 150, f° 344 r° 13.12.1642

Jan Janssen de Crom verkocht aan zijn vader Jan Heijndrick de Crom een rente van 4 Kgld uit een rente van 12 Kgld waarvan de resterende 8 Kgld toekomen aan Michiel van Elsacker bij koop van Adriaen Janssen de Crom op de stede en erven in Terbeek gekomen van Cornelis Verboven en nu in handen van Huijbrecht Cornelis Verboven

Personen:

| 150-0445 |

Schepenregister 150, f° 344 v° 22.12.1642

Laureijs Jan Empsen, ruiter in Bergen op Zoom, verkocht aan Michiel van Elsacker land in de steechde

Personen:

| 150-0446 |

Schepenregister 150, f° 345 r° 22.12.1642

Cornelis Janssen Wiercx verkocht aan Jan Jacob Crock een stede in Terbeek op de "rijdt", weide en andere erven

Personen:

| 150-0447 |

Schepenregister 150, f° 346 r° 22.12.1642

Neeltien Jan Coecx x +Cornelis Wouter Peeter Ren en Aert Wouter Peeter Ren als momboor met Cornelis Jacob Crock als toeziener van de weeskinderen verkochten aan Bastiaen Jacob Crock een akker in Terbeek

Personen:

| 150-0448 |

Schepenregister 150, f° 346 v° 27.10.1642

Huijbrecht Janssen Bode verkocht aan Jan Cornelis Arnouts helft van hofstede "heijn munts hoff" in Popendonk

Personen:

| 150-0449 |

Schepenregister 150, f° 347 r° 18.12.1642

mr Matteus Kauels, substituut secretaris van Chaam, gemachtigd van Jan Janssen Kin voor hem zelf, en ook als voogd van Maeijken Heijndricx van Dun, dochter van +Martijntken Jan Cornelis Sijmons en als voogd van de weeskinderen +Jenneken Heijndricx van Dun, erfgenamen van +Adriaen Janssen Kiebooms alias Kin, halve broer van vs Jan Janssen Kin (procuratie 16.12.1642) - mr Matteus Kauels ook gemachtigd van Adriaen en Heijndrick Jacob van de Kieboom - Anneken Adriaenssen x Adriaen Mercelissen, dochter van Margriet Jacob Heijndricx, geassisteerd met Cornelis Willems van de Kieboom - Marijnis Janssen van Bedaff - Matteus Hermans x Lijsbeth Janssen van Bedaff - Jan Janssen Vuijttehaghe x Anneken Janssen van Bedaff - Cornelis Jaspaers x Jenneken Janssen van Bedaff, de laatsten ook voor Jacoppe en Marijke hun onbejaarde broer en zuster - Joost Cornelis Maes voor zijn dochter Cathelijn verwekt bij Anneken Adriaen van Bedaff - mr Jan Cornelis Smolders gemachtigd van Adriaentien Willems van Bedaff, begijn in Hoogstraten; allen erfgenamen van +Elisabeth Jacob Heijndricx van de Kieboom x Adriaen Janssen Kiebooms alias Kin (procuratie Chaem 12.10.1641); transporteren aan Michiel van Elsacker, stadhouder in Loenhout, een moer op de "moeren" tegenover de "munte"

| 150-0450 |