Schepenregisters deel 149 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 149

Schepenregister 149, f° 1 r° 27.01.1629

sr Daniel Buijcx verkocht aan Arnout Cornelis Arnouts x Cornelia Wouter Peeters een weide in Popendonk en hooimade op het "schoubos" die hij gekocht had van de erfgenamen Joos Cornelis van Bavel

Personen:

| 149-0001 |

Schepenregister 149, f° 1 v° 27.01.1629

sr Daniel Buijcx verkocht aan Jan Cornelis Arnouts x Lijnken Jan Claessen land op "aerts akker"

Personen:

| 149-0002 |

Schepenregister 149, f° 2 r° 27.01.1629

sr Daniel Buijcx verkocht aan Cornelis Jan Neeff x Margriet Adriaens Verboven hooimade op het molenbos die hij gekocht had van de erfgenamen Joos Cornelis van Bavel

Personen:

| 149-0003 |

Schepenregister 149, f° 2 v° 07.03.1629

juffr Josijne Buijcx verkocht aan Cornelis Jan Neef x Margriet Adriaens Verboven een akker in Popendonk, welke akker vroeger behoorde tot de stede van +Joos Cornelis van Bavel

Personen:

| 149-0004 |

Schepenregister 149, f° 3 r° 07.03.1629

testament van sr Daniel Buijcx, ziek zijnde x juffr Anna van der Groes, doen de vorige beschikkingen te niet, hebben blijkbaar geen kinderen, met gift aan dorp en armen

Personen:

| 149-0005 |

Schepenregister 149, f° 5 v° 14.03.1629

Arnout Cornelis Arnouts en Jan Cornelis Arnouts, broers, mangelen erve om erve, hooimade op "schoubos" en land op "aerts akker", gekocht van Jan van Ditvoort

Personen:

| 149-0006 |

Schepenregister 149, f° 7 r° 16.03.1629

certificatie voor Gabriel Heijnrickx van der Beuten, lakenverkoper, reist naar Breda en elders om laken te kopen

Personen:

| 149-0007 |

Schepenregister 149, f° 8 r° 20.03.1629

Antonia Cornelis Arnouts x Dionijs Peeter Denis verkocht aan Jan Cornelis Arnouts erven in Popendonk, item weide en heesterbos ook aldaar, item land op "aerts acker"

Personen:

| 149-0008 |

Schepenregister 149, f° 9 r° 23.03.1629

sr Daniel Buijcx verkocht aan Adriaen de Decker x Catelijne een huis in Huffel dat hij zelf gekocht van de kinderen Alexander Boomen

Personen:

| 149-0009 |

Schepenregister 149, f° 9 v° s.d.

compareerden Niclaes van Dale, oud schepen, 80j - Jan Nijs van Tijchelt, 70j - Jan van Dale, 65j - Matijs Goosens, 55j; verklaren allen goed gekend te hebben Jan Cornelissen, die altijd genaamd werd Jan Cornelis Kesselmans

Personen:

| 149-0010 |

Schepenregister 149, f° 9 v° s.d., vervolg

Nota: de akte is slechts gedeeltelijk opgesteld en doorstreept

| 149-0011 |

Schepenregister 149, f° 10 r° 11.06.1629

Margriet Franchois Imbrechts x +Joos Heijnricx van Erffrenten - Peeter Geertssen x Maeijken Heijnricx van Erffrenten - Barbel Heijnricx van Erffrenten x Jan Nobel - Geertruijt Heijnricx van Erffrenten x Cornelis Roelen van Etten (procuratie notaris Sgrauwen Breda 06.06.1629) - alle ook voor hun zuster Catelijn (Heijnricx van Erffrenten) en als erfgenamen van hun vs broer +Joos Heijnricx van Erffrenten; akkoord over sterfhuis na proces over de staat en de inventaris ervan, en nadat de roerende goederen die naar Antwerpen gebracht waren verdeeld werden. Aan de weduwe zou som van 100 gld gereserveerd zijn na +Joos Heijnricx van Erffrenten uit een som van 500 gld die staat op stede in Wuustwezel

Personen:

| 149-0012 |

Schepenregister 149, f° 12 r° 21.06.1629

Marie Jan Kesselmans x +Christiaen van Nuijnhem machtigt mr Jan van Wesel, Bergen op Zoom, om aldaar de erfpenningen op te eisen die Jacob Aertssen, thans ook aldaar woonachtig, haar schuldig is, en dit van koop van stede in Zandvliet

Personen:

| 149-0013 |

Schepenregister 149, f° 14 r° 27.09.1629

Mathijs en Adriaen Gerardt Luijckx, S/D goederen van hun ouders, helft van beemd de "hulsdonck" waarvan de andere helft toebehoort de kinderen Boudewijn Huevelmans, item helft van beemd op Blaakt waarvan de andere helft toekomt Aert Antonis Aerts, land de "eijckels poel", helft van beemd de "ouden sondach" waarvan de andere helft toekomt de kinderen Boudewijn Mathijs Huevelmans, hooimade op Blaakt, diverse renten

Personen:

| 149-0014 |

Schepenregister 149, f° 16 r° 15.10.1629

Peeter Antonis Wouter Rombouts is schuldig aan Jan Antonis Tijs de som van 50 gld, bij gebrek aan betaling zal Jan Antonis Tijs een hooimade op het molenbos in belening mogen gebruiken

Personen:

| 149-0015 |

Schepenregister 149, f° 16 r°, In marge 27.04.1630

Jan Antonis Tijs betaald door Peeter Antonis Wouter Rombouts

Personen:

| 149-0016 |

Schepenregister 149, f° 16 v° 15.10.1629

Elisabeth Michiels van Elsacker x Jan Christiaen Vorselmans verkocht aan Matijs Goosens x Lijnken Arnout Nouts helft van de "perbemt" bij sneppel akker

Personen:

| 149-0017 |

Schepenregister 149, f° 17 r° 20.10.1629

Franchois Imbrechts verklaart bij zijn dochter Margriet Imbrechts te hebben gewoond sedert pasen 8 of 14 dagen in het jaar 1625, toen zij weduwe was geworden, en dat zij hem van dan af heeft onderhouden van kost en drank en anderszins 'zoals een oud man van doen heeft', en waarvoor hij enkel ingebracht heeft een lijfrente van 31 gld 5 st en het profijt van een half bunder land op molenakker waarvan hij klederen heeft moeten kopen en schulden betalen, zodat dit onvoldoende is om de kosten te dekken, redenen waarom hij zijn dochter Margriet een som van 25 gld per jaar, vanaf het jaar 1625 ingaande, toezegt, welke som zij zal mogen verhalen op zijn goederen, zowel roerende als erfelijke. Margriet Imbrechts verklaart haar vader de gerede penningen, obligaties en inkomende schulden die zij heeft, na te laten, indien zij voor hem zou overlijden

Personen:

| 149-0018 |

Schepenregister 149, f° 19 r° 26.10.1629

Jan Nase verkocht aan Geerdt van der Cloote x Adriana Jan Ooms een akker de "steert" in Sneppel en die hij gekocht had van Marie Heijnrick Leijs

Personen:

| 149-0019 |

Schepenregister 149, f° 19 v° 26.10.1629

Huijbrecht Jan Neeffs - Cornelis Jan Neeffs, ook als momboor van het weeskind van Anthonis Wouters van de Venne - item voor Reijnier Janssen zo voor hem zelf en als momboor van de weeskinderen +Alijt Adriaen Luijcx x +Jan Reijnierssen - item voor Bertelmeus Kersten, Ekeren - Willem Jan Merckx, Schilde - Aert Bastiaenssen als momboor van de weeskinderen +Andries Merckx - Peeter de Clerck x Lijnken Jan Betten - Jan van Leeteren als momboor van de weeskinderen +Jan Jordaens x +Adriaenken Geerdt Elsackers, ook voor zijn kind bij vs Adriaenken (Geerdt Elsackers); alle vs personen als erfgenamen van +Marie Heijnrick Leijs laten Jan Nase een rente kwijten van 24 gld 5 st op stede in Sneppel die Jan Nase gekocht had van vs Marie Heijnrick Leijs x Lambrecht Engelen

Personen:

| 149-0020 |

Schepenregister 149, f° 21 r° 11.12.1629

Lisken Lenaerts van Riele x Anthonis Goosens, Brecht, verkocht aan Mathijs Goosens x Catlijn Arnout Beers helft van de "perbemt" op sneppel akker, waarvan de andere helft vs Mathijs was toebehorende bij koop van Lisken Michiels van Elsacker x Jan Kerstiaen Vorselmans

Personen:

| 149-0021 |

Schepenregister 149, f° 21 v° 17.12.1629

Wouter Antonis Wouter Rombouts verkocht aan Heijnrick Heijnricx, molenaar, land in "steechde" genaamd de "bredacker"

Personen:

| 149-0022 |

Schepenregister 149, f° 21 v° 17.12.1629, vervolg

f° 22 v° tot 44 v° zijn blank

| 149-0023 |

Schepenregister 149, f° 45 r° 10.06.1630

Tanneken Adriaens Verboven x Jan Merckx verkocht aan Huijbrecht Cornelis Verboven land bij de "brebeke"

Personen:

| 149-0024 |

Schepenregister 149, f° 45 v° 03.07.1630

lezing schepenbrief Antwerpen dd 01.03.1630 waarin compareert Gregorius Conincx Cornelissen, schout in Stabroek, zoon van +Adriana Jans Christiaenssen, verkocht aan Jaspar de Haze, drossaert van Merksem, een rente van 12 Kgld 10 st op de helft van huis de "doren oft St Sebastiaen" in Loenhout in de plaatse O het huis "Antwerpen". Item op land op molenakker. Item rente van 2 V koren. Machtigt Andries Jordaens, secretaris in Loenhout

Personen:

| 149-0025 |

Schepenregister 149, f° 47 r° 10.06.1630

Cornelis Jan Neeff heeft van het dorp van Loenhout een weide in Popendonk verbreed achter zijn huis en stede

Personen:

| 149-0026 |

Schepenregister 149, f° 48 r° 15.06.1630

certificatie voor Adriaen Cornelissen en Franck Francken, beiden Wuustwezel. Compareren Andries Jordaens en Anthonis Heijnrick Jongesken verklaren dat vs Adriaen en Franck, samen met zekere Joos uit Roosendaal, zijn geaccordeerd met de drossaard of schout van Oorderen over zekere kwestie waarover 2 extra ordinaire gerechten waren gehouden en dat zij voor de kosten 80 gld zouden betalen

| 149-0027 |

Schepenregister 149, f° 48 v° 20.06.1630

Adriaen Vermeeren als momboor en Adriaen Lenaerdt Mens als toeziener van de weeskinderen +Peeter van Aerde verkochten aan Jan Antonis Tijs derdedeel in helft van stede de "tijs" in Herseling en waarvan vs Jan Antonis Tijs de andere derdedelen gekocht had van Adriaen Lenaerdt Mens en Marie Lenaerdt Mens x Jan Joos Rombouts

Personen:

| 149-0028 |

Schepenregister 149, f° 49 v° 17.07.1630

Maeijken Jan Janssen x Adriaen Maes verkocht aan Adriaen Arnouts van Ostaeijen een heiveld bij hoenderen moer

Personen:

| 149-0029 |

Schepenregister 149, f° 51 r° 20.07.1630

testament van Gillis Willemssen. Gebruik voorste kamer van zijn huis bij de kerk gaat naar zijn vrouw Tanneken Willemen, item land de "tienpont" achter de kerk met beemd, hof en boomgaard ook aldaar. Heeft kinderen van voor en nabed

Personen:

| 149-0030 |

Schepenregister 149, f° 51 r° 20.07.1630, vervolg

(testateur zegt van zichzelf dat hij 'een out caducq ende ongewillich man' is)

| 149-0031 |

Schepenregister 149, f° 52 v° 23.08.1630

testament van Peeter van Staeijen x Margriet van der Munten, de vrouw ziek te bed liggend. Maakten reeds testament voor notaris mr Laureijs Reijns te Wuustwezel op 26.05.1618 waarin clausule dat hun dochter Elisabeth x Abraham Janssen Coot zeker sommen had genoten zodat zij hun schulden dienden te betalen, dat de andere kinderen uit de achtergelaten goederen eerst een som van 200 gld zouden krijgen en dat de 3 kinderen van hun dochter +Tanneken x +Thomas Weijers een som van 300 gld, uit consideratie dat het zijn enige weeskinderen zijn etc

Personen:

| 149-0032 |

Schepenregister 149, f° 54 r° 05.09.1630

schepenen certificeren volgende kwijtbrief: op 03.04.1630 voor schepenen van Brecht laat Cornelis Botterschot, schout in Brecht door Peeter van Bavele een rente kwijten van 3 Kgld 27 st op panden in Loenhout

| 149-0033 |

Schepenregister 149, f° 54 v° 28.08.1630

Marie Adriaens van Ostaeijen x Jaspar Kinschot verkocht aan Wouter Anthonis Vergauwen x Maeijken Rombout Jan Rombouts zijn deel in beemd in Popendonk in de "laeren"

Personen:

| 149-0034 |

Schepenregister 149, f° 56 r° 01.10.1630

Margriet Lambrecht Cornelissen x Adriaen Peeters van Staeijen machtigt Jacob van Ostaeijen, schepen in Wuustwezel om Adriaen Lambrecht Cornelissen te goeden in het vijfde paart van een weide het "venne" en haar verstorven van haar moeder +Cornelia Beijerssen

Personen:

| 149-0035 |

Schepenregister 149, f° 56 v° 21.11.1630

Jenneken Wackers x +Huijbrecht van de Gracht, Antwerpen machtigt Adriaen Peeter van Aken om de goederen te verkopen die haar zijn verstorven van Peeter Wackers

Personen:

| 149-0036 |

Schepenregister 149, f° 57 r° 21.11.1630

Jenneken Wackers betaald van haar broer Anthonis Wackers van de goederen die zij aan hem verkocht had, nl haar deel in 2 steden in Sneppel respectievelijk van Peeter Wackers en van Gillis Wackers gekomen. Item van deel in hooimade op het hoogbos gekomen van Matheus de Schrijver

Personen:

| 149-0037 |

Schepenregister 149, f° 57 r° 21.11.1630, vervolg

f° 58 r° tot 61 v° zijn blank

| 149-0038 |

Schepenregister 149, f° 62 r° 16.10.1630

certificatie voor Adriaen Deckers alias Smits, kleermaker. Compareert Jan Cornelis Goris en verklaart dat de huisvrouw van Michiel Jordaens tegen hem en Michiel zei dat zij was aangesproken door Jan de Wagemaecker die had gezegd dat Michiel Jordaens het niet waard was de lasten voor het dorp te ontvangen en dat Adriaen Deckers een dief was

Personen:

| 149-0039 |

Schepenregister 149, f° 62 v° 16.10.1630

certificatie voor Adriaen Deckers. Compareert Heijnrick Peeter Heijnricx, timmerman die Michiel Jordaens hoorde zeggen dat er geld uit de kerk kist was gestolen maar dat Michiel Jordaens geheel dronken was

Personen:

| 149-0040 |

Schepenregister 149, f° 62 v° 16.10.1630

certificatie voor Adriaen Deckers. Compareerde Jenneken Peeters, waardin, die verklaart dat bij haar maandagavond ll zeker gezelschap heeft zitten drinken waaronder de vrouw van Michiel Jordaens, dat toen Michiel Jordaens zeer dronken is binnen gekomen en dat Neelken, zijn huisvrouw, toen zei dat Adriaen Smits het kerkgeld gestolen had

Personen:

| 149-0041 |

Schepenregister 149, f° 63 r° 16.10.1630

Lijnken Frans Mesmaeckels, dienstmeid bij Jenneken Peeters, hoorde Neelken huisvrouw van Michiel Jordaens zeggen dat het kerkgeld weg was en dat de naam van Jan de Ruijter genoemd werd etc

Personen:

| 149-0042 |

Schepenregister 149, f° 63 v° 16.10.1630

Maeijken x Heijnrick Peeter Heijnricx, cfr voorgaande akten

Personen:

| 149-0043 |

Schepenregister 149, f° 64 r° 16.10.1630

Jan Antonis Tijs, wagenmaker, cfr voorgaande akten

Personen:

| 149-0044 |

Schepenregister 149, f° 64 v° 12.11.1630

Adriaen Lambrechts, Wuustwezel, machtigt mr Huijbrechts Empsen, procureur, Lier om aldaar zijn zaak tegen Rombout Franssen hangende voor de hoofdbank van Lier te behartigen

| 149-0045 |

Schepenregister 149, f° 64 v° 12.11.1630, vervolg

f° 65 r° tot 67 v° zijn blank

| 149-0046 |

Schepenregister 149, f° 68 r° 18.12.1630

Peeter Antonis Wouter Rombouts verkocht aan Gabriel Goris Gabriels, smid x Neelken Jans van Dale land het "hasselt" op molenakker, hem van zijn moeder verstorven

Personen:

| 149-0047 |

Schepenregister 149, f° 68 v° 23.12.1630

Lambrecht Cornelissen, landmeter, ook voor zijn kinderen uitgenomen dat Adriaen Lambrechts compareert voor Catelijn Lambrechts x Dirick Joossen, ruiter tot Bergen op Zoom en voor Margriet Lambrechts x Adriaen Peeters van Staeijen; verkochten aan Gabriel Goris Gabriels ten behoeve van zijn schoonvader Jan van Dale derdedeel van land het "hasselt" op molenakker, gekomen van Maximiliana Berijerssen

Personen:

| 149-0048 |

Schepenregister 149, f° 69 r° 23.12.1630

Anthonis Wackers - Adriaen Peeter van Aken als gemachtigd van Jenneken Wackers en van Willem Peeters van Bavele en ook als last hebbende van Jan Peeters van Bavele - Cornelie Antonis van Houte (dochter van +Jenneken Marten Peeter Tijs) x Goosen Cornelis Goosens - vs Goosen ook voor Dingne Peeter Heijnricx - Jenneken Peeter Heijnricx x Jan Cornelissen - Stijnken Peeters van Bavele x Adriaen van Aken; verkochten aan Heijnrick Peeter Heijnricx x Marie een hofstede in Huffel, als hebbende de koop van Jan Antonis Tijs gecalengiert

Personen:

| 149-0049 |

Schepenregister 149, f° 71 r° 14.01.1631

certificatie voor de erfgenamen +Peeter Wackers. Compareerde Niclaes van Dale, 80j verklaart dat de zuster van Peeter Wackers, waarvan hij de naam niet meer weet, gehuwd was met Joos Aertsen in zijn tweede huwelijk, en dat deze een voordochter had die in de krijg getrouwd was met een soldaat en uit Loenhout was vertrokken, toen zij terug was gekomen om naar haar goederen te kijken is zij samen gekomen met Peeter Wackers ten huize van Jan Bode die in die tijd tapte in het huis "de molen", en dat toen gezegd werd dat de weide de "winckels" was gekomen van de zuster van Peeter Wackers, dit alles over de 30 jaar geleden etc

Personen:

| 149-0050 |

Schepenregister 149, f° 71 v° 13.01.1631

Adriaen Jans Verboven machtigt mr Laureijs van der Buijten, procureur om voor hem zijn penningen te ontvangen

Personen:

| 149-0051 |

Schepenregister 149, f° 72 r° 13.02.1631

Huijbrecht Cornelis Verboven - Adriaen Cornelis Verboven - Margriet Cornelis Verboven (x Matteus Peeter Aernouts, ziekelijk) - Cornelia Cornelis Verboven x Adriaen Vermeeren - vs Huijbrecht Verboven als momboor en Mattijs Jan Ooms als toeziener van de weeskinderen +Joos Cornelis Verboven; S/D achtergelaten erfgoederen van hun vader Cornelis Verboven en dewelke hun moeder tegen lijfrente heeft getransporteerd. Woonhuis in Terbeek, land in "beeckse acker", weide, dries, beemd "smits bemt" gekomen van Lambrecht Broomans in belening etc

Personen:

| 149-0052 |

Schepenregister 149, f° 72 r° 13.02.1631, vervolg

(Nota: akte loopt door tot f° 86 v°)

| 149-0053 |

Schepenregister 149, f° 87 r° tot 91 v°

zijn blank

| 149-0054 |

Schepenregister 149, f° 92 r° 01.02.1631

Cornelis Adriaen Jans de Weert, ook voor zijn broer Jan Adriaens de Weert, Ossendrecht verkocht aan Cornelis Aert Nouts x Catlijn Peeters van de Cloote gedeelte in beemd de "pulman" in Sneppel

Personen:

| 149-0055 |

Schepenregister 149, f° 92 r°, In marge 02.04.1631

deel van beemd over gekocht door Geerdt van den Cloot

Personen:

| 149-0056 |

Schepenregister 149, f° 92 v° 03.02.1631

Jacob Kock als momboor van de weeskinderen +Adriaen de Haen x +Tanneken Jan Centen, hun grootmoeder was Elisabeth Meren, keuren verkoop goed van de erfelijke goederen als de erfgenamen van de kinderen van Peeter Anthonis Meren hebben verkocht in het land van Breda tot Ginneken in de Hage. Machtigen desbetreffend sr Daniel Buijcx

Personen:

| 149-0057 |

Schepenregister 149, f° 93 r° 03.03.1631

certificatie voor Nicolaes Segers en de kinderen Cornelis Peeters Boer x +Marie Tijs Cleijs. Compareerde Johanna Cornelis Peeter Nouts x +Anthonis Joos welke verklaart dat haar man in zijn leven aan Huijbrecht Joos de rente van 10 gld 6 V rogge niet als dusdanig verkocht had, doch enkel het inkomen ervan zo lang hij zou leven

Personen:

| 149-0058 |

Schepenregister 149, f° 94 r° 07.03.1631

Gregoris Conincx, schout in Stabroek transporteerde aan Michiel Jans van Elsacker deel van beleende rente van 2 V rogge uit rente van 3 V rogge waarvan het gedeelte hem toekomende hem eensdeels verstorven is van zij moeder en het andere van zijn vader, en welke rente Lenaerdt Marten Proost uitreikte, de rente bepand staande op stede in Terbeek

Personen:

| 149-0059 |

Schepenregister 149, f° 94 v° 07.03.1631

Jacob Janssen Krock - Adriaen Lenaerdt Mens - Adriaen Vermeeren - Jan van Ostaeijen; vaste inwoners van Loenhout, zijn landbouwers die ook nog bijverdiensten hebben, willen naar Willemstad in het land van Klundert reizen

Personen:

| 149-0060 |

Schepenregister 149, f° 95 r° 20.03.1631

Aerdt Heijnrick Moens, ketelaar, machtigt zijn vrouw Elisabeth Daniels om de intrest van rente op te vorderen hem toekomende in Pelt (Peelt) in het land van Luik en die Elisabeth Maes aldaar was uitreikende, en eventueel rente te transporteren

Personen:

| 149-0061 |

Schepenregister 149, f° 96 r° 20.03.1631

certificatie voor Jan Jan Huijbrechts, jongman, geboren en opgevoed in Loenhout, heeft enige jaren bij de secretaris van Loenhout gewoond, is daarna naar Breda gegaan om aldaar voor klerk te leren

| 149-0062 |

Schepenregister 149, f° 96 v° 17.03.1631

Jacob Antonissen, Wuustwezel machtigt mr Jacques Noijdens, procureur in Antwerpen, in zijn proces tegen Peeter de Bie

| 149-0063 |

Schepenregister 149, f° 97 r° 08.04.1631

Adriaenken Cornelis Adriaenssen x Pauels Cornelis Goossens, Wuustwezel, machtigt Jan Heijnricx de Crom en Peeter Diricken om haar deel in huis en hof, gekomen van haar +ouders, op te dragen aan haar zwager Pauels Diricken

Personen:

| 149-0064 |

Schepenregister 149, f° 97 v° 25.04.1631

Maeijken Cornelis Arnouts Wagemakers x Geerdt Jans de Racht (=de Recht) verkocht aan Jan Cornelis Arnouts Wagemakers x Catelijn Jan Claessen kamer met zolder en toebehoren van huis in Popendonk op stede achtergelaten van haar vader Cornelis Arnouts Wagemaeckers

Personen:

| 149-0065 |

Schepenregister 149, f° 98 v° 25.04.1631

Peeter Cornelis Arnouts Wagemakers verkocht aan Jan Cornelis Arnouts Wagemakers x Catelijn Jan Claessen hooimade op het "schoubos"

Personen:

| 149-0066 |

Schepenregister 149, f° 99 r° 02.05.1631

Jan Adriaen Jans de Weert, Ossendrecht verkocht aan Geerdt Peeters van de Cloot x Adriaenken Jan Ooms deel in beemd de "pulman" in Sneppel

Personen:

| 149-0067 |

Schepenregister 149, f° 99 v° 02.05.1631

Cornelis Adriaen Jans de Weert verkocht aan Cornelis Aerdt Nouts x Catelijn Peeters van den Cloot deel in beemd de "pulman" in Sneppel

Personen:

| 149-0068 |

Schepenregister 149, f° 100 r° 03.07.1631

Maeijken Lenaerdt Mens x Jan Joos Rombouts verkocht aan Cornelis Aerdt Nouts x Catelijn van den Cloot deel in hooimade op het "hoochbos", waarvan deel toekomt de kinderen Peeter van Aerde x +Catelijn Lenaerdt Mens

Personen:

| 149-0069 |

Schepenregister 149, f° 100 v° 03.07.1631

certificatie voor Adriaen Vermeeren. Compareerde Adriaen Jan Peeter Jans, 33j, verklaart dat Anthonis Geerdt Schoofs vs Adriaen Vermeeren uit het huis van Wouter Peeters Ren ontboden heeft en hem uitschold, o.m. voor dief

Personen:

| 149-0070 |

Schepenregister 149, f° 101 r° 06.08.1631

certificatie voor Jan van Dale. Compareerden Heijnrick Jan Engelen en Dionijs Adriaen van Aken die verklaren dat Anthonis Princen de genaamde Nicolaes Jans van Dale uitschold voor dief

Personen:

| 149-0071 |

Schepenregister 149, f° 101 v° 13.08.1631

Cornelis Cornelis Goris Aerts, 22j, ruiter onder heer van Sassenborch, beleent aan Jaspar de Hase, drossaard in Merksem en Dambrugge, zijn deel in een tiende die zijn grootvader gekocht had van vrouw Anna van Brecht, vrouw van der Dussen

Personen:

| 149-0072 |

Schepenregister 149, f° 103 r° 23.08.1631

mr Laureijs van der Buijten, gemachtigd van Jacques Loemans (procuratie notaris Bartholomeus van den Berge te Antwerpen op 05.03.1631) verkocht aan Michiel Jans van Elsackere en Adriaen Gerardt Luijcx 2 hoeven genaamd respectievelijk "de groote en de cleijne vossingen" welke hoeven Jacques Loemans verkregen had van Nicolaes Roccocx, oud burgemeester en schepen van Antwerpen (schepenbrief Antwerpen 18.03.1630)

Personen:

| 149-0073 |

Schepenregister 149, f° 105 r° 02.12.1631

Cornelis Wiericx x Catlijn Taeijmans verkochten aan Jan Joos Rombouts x Maeijken Lenaerdt Mens hooimade op Blaakt, hen toekomende deels bij koop van Cornelis Jan Kesselmans en deels bij koop van Jan van Ditvoort

Personen:

| 149-0074 |

Schepenregister 149, f° 105 r° 02.12.1631, vervolg

f° 106 r° tot 118 v° zijn blank

| 149-0075 |

Schepenregister 149, f° 119 r° 07.12.1632

Anthonis Jans van Ditvoort - Jan Jans van Dietvoort - Maeijken Jans van Dietvoort x Dionijs Adriaens van Aken - Adriaenken Jans van Dietvoort x Mathijs Vorselmans - Cornelis Stoffels van Aerde als momboor en Adriaen Adriaens Vermeeren als toeziener van Peeter en Cornelis kinderen +Jan van Dietvoort - Jan Kersten Vorselmans als momboor en Anthonis Stoffel van Aerde als toeziener van de weeskinderen Peeter Kersten Vorselmans x +Magriet Jans van Dietvoort - Adriaen Jan Peeter Mertens als toeziener van de weeskinderen Adriaen Peeters van Staeijen x +Teunken Jans van Dietvoort; S/D erfgoederen van hun ouders +Jan van Dietvoort x +Cornelia Adriaens Vermeeren, o.a. woonhuis in Neerven, huis in Hecht, weiden, beemd achter "huffeler heijken" etc

Personen:

| 149-0076 |

Schepenregister 149, f° 119 r° 07.12.1632, vervolg

f° 125 v° tot 133 v° zijn blank

| 149-0077 |

Schepenregister 149, f° 134 r° 12.12.1631

testament van Andries Verrijt x Cornelia Heijnricx van Elsacker, Wuustwezel. Hoeve of stede met huis, hof, land, weide, heide in Minderhout na +testatrice aan echtgenoot. Beemd in Minderhout aan Maeijken x +Balten van Geele, 'moeije' van testatrice vanwege zelfde Balten. Huis in Wuustwezel na +testateur aan echtgenote. Weide verkregen van Jan Engelen. Wouter Peeters Ren is nog 300 gld schuldig van de koop van stede in Loenhout

Personen:

| 149-0078 |

Schepenregister 149, f° 136 r° 30.01.1632

certificatie voor Jan Antonis Wackers, geboren in Loenhout, smid van beroep, betaalt contributie, is alleen en zonder vrouw, wil naar Holland, Zeeland, Vlaanderen of elders trekken om daar zijn brood te verdienen

Personen:

| 149-0079 |

Schepenregister 149, f° 136 r° 05.02.1632

Adriaen Antonis Straetmans, als momboor van het weeskind +Marten Antonis Straetmans xx +Cornelia Christiaen Crols (x +Adriaen Jacob Koopmans), machtigt mr Mattijs Reijns, procureur, Steenbergen, om obligatie te innen welke Jan Antonissen Bisdom verleden heeft ten behoeve van vs Cornelia (16.04.1615)

Personen:

| 149-0080 |

Schepenregister 149, f° 137 r° 20.01.1632

Jan Heijnricx van Elsacker, Brecht, als testamentair erfgenaam van Peeter Jan Peeters (testament schepenen Etten 21.12.1624) verkocht aan Jan Cornelis Arnouts x Catelijn Jan Claessen land in "aerts acker" in Popendonk

Personen:

| 149-0081 |

Schepenregister 149, f° 139 r° 12.02.1632

Cornelis Peeter Joos verkocht aan Michiel Jans van Elsacker rente van 2 gld hem toekomende bij koop van Michiel Jordaens x Cornelia Jan Huijbrechts en gekomen uit een rente van 4 gld van Dingne Praeijens op panden in Popendonk

Personen:

| 149-0082 |

Schepenregister 149, f° 139 v° 12.02.1632

Tanneken Cornelis Arnouts x +Cornelis Jan Peeter Huijben en Jan Jan Peeter Huijben als momboor met Arnout Cornelis Arnouts als toeziener van het weeskind; akkoord over sterfhuis. Moeder zal weeskind gedurende 8 jaar onderhouden

Personen:

| 149-0083 |

Schepenregister 149, f° 140 v° 19.02.1632

Marie Jan Kesselmans x +Christiaen van Nuijnhem machtigt Tiberius Adriaenssen, zoon van +mr Adriaen Tiberius, wnde in Zandvliet, om de erfpenningen op te eisen die haar toekomen van verkoop van stede in Zandvliet aan Jacob Aertssen

Personen:

| 149-0084 |

Schepenregister 149, f° 141 v° 01.03.1632

Jan Lambrecht Janssen verkocht aan Heijnrick Janssen x Cornelia Lambrecht Janssen zijn deel in stede hem van zijn ouders verstorven

Personen:

| 149-0085 |

Schepenregister 149, f° 142 r° 01.03.1632

Jan Peeters van Gilse, Brecht verkocht aan Adriaen Gerardt Luijcx hooimade op het "hoochbos" in de "duijct"

Personen:

| 149-0086 |

Schepenregister 149, f° 142 v° 01.03.1632

Peeter Jan Nijs van Tijchelt verkocht aan zijn broer Jacob Jan Nijs van Tijchelt x Naenken Jan Lippens land in de "steechde", hem toekomende bij koop van de erfgenamen Cornelis Adriaenssen Verbuijten

Personen:

| 149-0087 |

Schepenregister 149, f° 143 v° 01.03.1632

Peeter Antonis Wouter Rombouts draagt erven op aan Matteus Peeter Arnouts

Personen:

| 149-0088 |

Schepenregister 149, f° 144 r° 16.03.1632

Barbara Cornelis Stoops x Jan Marijnissen verkocht aan Matteus Peeter Arnouts land in Hecht. Item heiveld

Personen:

| 149-0089 |

Schepenregister 149, f° 146 r° 23.09.1632

certificatie voor Cornelis Jan Roels en Adriaen Michiels Vervoort, schepenen in Rijkevorsel, wnde in het gehucht Achterlee, Compareerde Jan Nijs van Tijchelt, oud schepen, 70j x +Dingne Jans de Schrijver, hadden vroeger stede in Achterlee die zij verkochten aan Peeter Baten, waren vele jaren geleden (ca 30j) in een vergadering met de ingezetenen van Achterlee, en dat toen Jan Faes een deel van de straat innam als dries, waarvoor deze de heren cijns tot zijn last nam etc

Personen:

| 149-0090 |

Schepenregister 149, f° 148 r° 06.01.1632

Nijs Peeter Denis schuldig aan Anthonis Princen de som van 100 gld

Personen:

| 149-0091 |

Schepenregister 149, f° 148 r° s.d.

juffr Marie van Dongen x jonker Peeter van Souteland dragen stede op aan Mattijs Jan Ooms, Adriaen Peeters van Aken en Peeter Cornelis Arnouts

Personen:

| 149-0092 |

Schepenregister 149, f° 148 r° s.d., vervolg 1

f° 148 r° s.d. jonker Peeter van Soetelande, schout in Turnhout x juffr Marie van Dongen belooft de kopers van de goederen die zij in Loenhout gekocht hebben te ontlasten

Personen:

| 149-0093 |

Schepenregister 149, f° 148 r° s.d., vervolg 2

Nota: betreft een inliggend en onvolledig stuk

| 149-0094 |

Schepenregister 149, f° 149 v° 25.10.1632

Neelken Cornelis Verboven x Adriaen Adriaens Vermeeren beleende aan Adriaenken Jan van Ditvoorts achterhuis van woonst in Terbeek, land de "lange bedde", haar deel in dries

Personen:

| 149-0095 |

Schepenregister 149, f° 151 r° 25.10.1632

Cornelia Jan Huijbrechts Bode x Michiel Jordaens verkocht aan Jan Adriaens Verboven x Adriana Goosens land in "aerts acker" gekomen van +Jan Huijbrechts Bode

Personen:

| 149-0096 |

Schepenregister 149, f° 151 v° 10.11.1632

Willem Gillis Willemssen en Jan Adriaens van Ostaeijen als momboor van het weeskind +Cornelis Antonis Conincx machtigen mr N. Bollaert, procureur in Antwerpen, in hun proces tegen Anneken Keermans x +Jacques Haest en kinderen (geïnstitueerd op Gregorius Conincx, schout in Stabroek)

Personen:

| 149-0097 |

Schepenregister 149, f° 152 r° 11.10.1632

Maeijken Jans Verhese x Thomas Adriaen Ansems en Tanneken Jans Verhese x Jan Voets van Ravensteijn verkochten aan Arnout Cornelis Arnouts x Neelken Wouter Peeters hooimade op het "schoubos" hen van hun ouders verstorven

Personen:

| 149-0098 |

Schepenregister 149, f° 153 r° 07.12.1632

Matteus Janssen, gehuwd, in dienst van de verenigde provinciën onder de compagnie van kapitein Nobel, gelegerd in Bergen op Zoom, laat Jan Kerstiaen Vorselmans rente kwijten van 6 gld op panden "kindermakers stede" in Sneppel, die vs Jan Vorselmans nomine uxoris als erfgenaam van Michiel Michielssen van Elsacker toebehoort, en welke rente aan comparant verstorven is van zijn moeder +Maeijken Matteeussen

Personen:

| 149-0099 |

Schepenregister 149, f° 154 r° 03.02.1632

Melchior Laureijs Wouter Rombouts x Beijken Peeter Nuijts, ook voor Matteus Peeter Nuijts en voor Ijken Peeter Nuijts x Cornelis Lambrechts - Lisken Peeter Nuijts x Kerstiaen Adriaen Goris - Jacobmijn Peeter Nuijts (haar man ziek zijnde) - Maeijken Peeter Nuijts; verkochten aan de kinderen +Adriaen Jan Teus rente van 6 L rogge op panden in Sneppel, waarvan de helft op 15.03.1629 was verkocht aan Michiel Jans van Elsacker die bij calengiering deze helft aan vs kinderen had overgegeven

Personen:

| 149-0100 |

Schepenregister 149, f° 155 r° 15.03.1632

Jan Heijnricx de Crom verkocht aan Adriaen Adriaens de Decker x Catelijn hooimade op het "schoubos" welk hij zelf gekocht had van de schout Buijcx, voorheen gekomen van Cornelis Arnout Wagemaker

Personen:

| 149-0101 |

Schepenregister 149, f° 155 v° 15.03.1632

Adriana Jans van Ditvoort x +Adriaen Cornelis Verboven, met haar vader Jan van Ditvoort en Adriaen Peeters van Aken als momboor met Antonis van Ditvoort als toeziener van het weeskind vs Adriana x +Adriaen, akkoord over sterfhuis. Weeskind is ca 3 jaar oud

Personen:

| 149-0102 |

Schepenregister 149, f° 157 r° 26.03.1632

testament van Jan Peeters van Breda en Emmerentia Merten Jordaens, Westmalle. Goederen aan langstlevende

Personen:

| 149-0103 |

Schepenregister 149, f° 159 r° 29.03.1632

Wouter en Peeter Antonis Wouter Rombouts verkochten aan Michiel Jordaens x Cornelia als de koop overgenomen hebbende van Adriaen Thomas van Aken een weide in Donk

Personen:

| 149-0104 |

Schepenregister 149, f° 159 v° 11.03.1632

mr Jacob Jan Casus, Hoogstraten, verkocht aan Michiel Jans van Elsacker hooimade op het "hoochbos" in de "duijckt", hem van zijn vader verstorven

Personen:

| 149-0105 |

Schepenregister 149, f° 160 r° 14.04.1632

Jan Adriaens van Ostaeijen en Jan Cornelis Arnouts mangelen erve om erve, land op "aerts acker"

Personen:

| 149-0106 |

Schepenregister 149, f° 160 v° 14.04.1632

Peeter van Bavele met zijn zonen Jan en Willem geven in erfrecht aan Adriaen Peeters van Aken x Cristina Peeters van Bavele 2 steden in Sneppel

Personen:

| 149-0107 |

Schepenregister 149, f° 163 r° 26.04.1632

Jan Lenaerdt Peeters van Riele, Brecht, ook voor zijn broers Peeter, Lenaerdt, Willem en Adriaen en zijn zuster Tanneken als erfgenamen van hun 'moeije' Tanneken van Riele, testamentair erfgename van Adriaen Goris Diricx, bekent dat vs Tanneken van Riele verkocht had aan Jan Lenaerdt Adriaens van Riel hooimade op Blaakt gekomen van +Adriaen Goris Diricx

Personen:

| 149-0108 |

Schepenregister 149, f° 163 v° 26.04.1632

Jan Lenaerdt Adriaens van Riele, Brecht verkocht aan Jan Lenaerdt Peeters van Riele en Lenaerdt de Bruijn Lenaerts als de koop overgenomen hebbende van Cornelis Adriaen Diels een hooimade op Blaakt gekomen van Tanneken van Riele x +Adriaen Goris Diricx

Personen:

| 149-0109 |

Schepenregister 149, f° 164 r° 08.05.1632

Jan Cornelis Arnouts verkocht aan zijn broer Arnout Cornelis Arnouts vierde deel van land in "aerts acker" waarvan de kinderen Lambrecht Broomans de helft hebben en de kinderen Adriaen Wouters het andere vierde deel, en welk vierde deel comparant kocht van Adriaen Vermeeren

Personen:

| 149-0110 |

Schepenregister 149, f° 164 v° 08.05.1632

Naenken Jan Lippens x Jacob Jan Nijs verkochten aan Arnout Cornelis Arnouts vierde deel in hooimade op het "schoubos" waarin ook Claes Jan Claessen x Neelken Jan Lippens vierde deel heeft

Personen:

| 149-0111 |

Schepenregister 149, f° 165 r° 08.05.1632

juffr Margriete van Thienen x mr Cornelis Boterpot, schout in Hoogstraten, voor haar dochter Susanna Casus x Frederick Ooms, Antwerpen - Nicolaes van Dale - Jan van Dale - Lenaerdt Heijnrickx van Gestele; akkoord over kwijting van rente van 1 sister rogge op leenpanden in Loenhout

Personen:

| 149-0112 |

Schepenregister 149, f° 166 r° 08.05.1632

juffr Margriete van Thienen x mr Cornelis Boterpot, schout in Hoogstraten, gemachtigd van Frederick Ooms x Susanna Casus, Antwerpen, item van Peeter Gijsels x Margriete Casus, Antwerpen (procuratie notaris Jan Waerbeke, Antwerpen 30.01.1632) laat Cornelis Jan Neef x Margriet Adriaens Verboven rente kwijten van 9 L rogge op panden de "hofstadt" in Popendonk (schepenbrief 03.03.1466), en welke rente verstorven is van +Hans Casus, halve broer van vs Susanna en Margriete bij S/D tegen hun broer mr Jacob Casus (schepenen Hoogstraten 09.01.1632)

Personen:

| 149-0113 |

Schepenregister 149, f° 167 r° 08.05.1632

certificatie voor Heijnrick Geerdts van der Buijten. Compareerde Daniel Custermans, Loenhout, 35j, herbergier, verklaart dat Heijnrick van der Buijten aan Dionijs Adriaens van Aken had verkocht enig haver waarover zij woorden hadden gekregen

Personen:

| 149-0114 |

Schepenregister 149, f° 167 v° 08.05.1632

certificatie voor zelfde. Antonis van Ditvorrt, 25j, verklaart ut supra

Personen:

| 149-0115 |

Schepenregister 149, f° 168 r° 10.05.1632

Neelken Mattijs Janssen x Peeter Kerstiaen Vorselmans verkocht aan Jan Matijs Jan Sweerts deel in beemd bij de "donckervoort" waarvan ander deel toekomt Matijs Janssen Hoevener en zijn andere kinds kinderen, voorheen gekomen van Jacob Verkaert

Personen:

| 149-0116 |

Schepenregister 149, f° 168 v° 10.05.1632

Lucia Willem Gijsels x Willem Jan Augustijns verkocht aan Cornelis Jan Rommens haar deel in 2 beemden in Donk haar van haar vader +Willem Gijsels verstorven, en waarvan de andere delen toekomen de erfgenamen Peeter Leijs en Michiel Jordaens

Personen:

| 149-0117 |

Schepenregister 149, f° 169 r° 11.05.1632

Baltasar van Baelen als vader van zijn kinderen bij +Paeschijn Adriaenssen, ook voor zijn mede erfgenamen Jan, Dingne en Peerken Adriaenssen van der Vloet, ook nog als momboor van het weeskind Jan Dijrven x +Tijsken Adriaens van der Vloet en anderzijds Reijnier Joris Vervoort x Elisabeth Cornelissen laten Jan van Dale rente kwijten van 4 V koren 2 Kgld op weide die Gerardt Bursteerts gekocht heeft (schepenbrief 30.0.1571)

| 149-0118 |

Schepenregister 149, f° 172 r° 22.05.1632

Cornelis Cornelis Aerts, ruiter in de compagnie van kapitein Jacques in Breda, verkocht aan Wouter Antonis Vergouwen x Maeijken Rombout Jan Rombouts zijn deel in beemd in Popendonk in de "laren"

Personen:

| 149-0119 |

Schepenregister 149, f° 172 v° 24.05.1632

Adriaen Verheijen, Wuustwezel verkocht aan Geerdt van den Cloot x Adriaenken Jan Ooms hooimade op het "hoochbos" en die hij gekocht had van de kinderen Jan Nijs van Tijchelt

Personen:

| 149-0120 |

Schepenregister 149, f° 173 r° 24.05.1632

mr Jacobus Casus machtigt Michael Jans van Elsacker, stadhouder in Loenhout, om de erve het "cleijn cleije" te transporteren aan Franchois Geerts van der Buijten

Personen:

| 149-0121 |

Schepenregister 149, f° 173 v° 26.05.1632

Jaspar de Hase, drossaard van Merksem en Dambrugge, transporteert aan Aerdt Heijnrick Moens rente van 11 Kgld 0,5 st die Cornelis Antonis Antonis Goris verleden heeft in Antwerpen op 08.01.1622, staande op huis den "doren" waar nu Sint Sebastiaen uithangt. Item rente van 12 Kgld 10 st die Gregorius Conincx, schout in Stabroek, verleden heeft in Antwerpen op 01.03.1630 op panden in Loenhout. Item obligatie van 289 gld 7 st die Cornelis Antonis Conincx verleden heeft in Antwerpen op 16.03.1630 voor notaris Jacques Noeijdens

Personen:

| 149-0122 |

Schepenregister 149, f° 174 v° 02.06.1632

Jan Vergouwen verkocht aan Jan Heijnrick de Crom x Dingne Empssen helft van het "vogelsanck bosken" achter "aerts acker" hem van zijn ouders verstorven

Personen:

| 149-0123 |

Schepenregister 149, f° 175 r° 02.06.1632

Willem Joossen x Maeijken Lambrecht Jans, Moergestel bij 's Hertogenbos, verkocht aan Heijnrick Janssen, metser, Loenhout, deel in stede in Terbeek hen toekomende bij versterf van Lambrecht Janssen

Personen:

| 149-0124 |

Schepenregister 149, f° 175 v° 02.06.1632

Heijnrick Janssen, metser x Cornelia Lambrecht Janssen en Peeter Janssen als momboor van de minderjarige kinderen +Lambrecht Janssen verkochten aan Jan Jan Peeter Huijben land de "coninck" in Herseling

Personen:

| 149-0125 |

Schepenregister 149, f° 176 r° 02.06.1632

Cornelis Adriaen Diels verkocht aan Cornelis Aerdt Nouts hooimade op het "hoochbos"

Personen:

| 149-0126 |

Schepenregister 149, f° 177 r° 09.06.1632

Cornelia Jan Huijbrechts x Michiel Jordaens, testamentaire erfgename van +Dingne Huijbrechts Bode x +Peeter Wackers, verkocht aan Goosen Cornelis Goosens x Neelken Antonis van Houte weide of hooimade

Personen:

| 149-0127 |

Schepenregister 149, f° 177 v° 07.06.1632

Gregorius Conincx, schout in Stabroek en Jan Adriaens van Ostaeijen als momboor met Adriaen Arnouts van Ostaeijen als toeziener van het weeskind van +Cornelis Antonis Goris Conincx verkochten aan Aerdt Heijnrick Moons, ketelaar, huis de "doren" in Huffel nu Sint Sebastiaen, bij hun ouders achtergelaten O het huis "antwerpen" nu toebehorende Michiel Jans van Elsacker W het "schalienhuis" toekomende de kinderen Jan Michiels van Elsacker

Personen:

| 149-0128 |

Schepenregister 149, f° 178 v° 07.07.1632

Nicolaes Janssen x Adriane Cornelis Pauels, Brecht en Cornelis Cornelis Pauels, Roosendaal, ook voor zijn broer Henrick Cornelis Pauels, soldaat, keuren verkoop van stede in de berenstraat goed en die hun moeder Henricxken Jans van Hove verkocht aan +Cornelis Lenaerdts x Maeijken Adriaens van Aken

| 149-0129 |

Schepenregister 149, f° 178 v° 07.07.1632, vervolg

f° 179 v° tot 181 v° zijn blank

| 149-0130 |

Schepenregister 149, f° 182 r° 05.07.1632

Adriaen Peeters van Aken als momboor van de weeskinderen +Joos Peeters van Aken verkocht aan Antonis Peeters van Aken derdedeel in schuur en land in Sneppel, aan vs kinderen verstorven van +Peeter van Aken

Personen:

| 149-0131 |

Schepenregister 149, f° 182 v° 07.07.1632

dorp van Loenhout maakt beemd de "borchstadt" vrij, gekomen van +Laureijs Cornelis Reijns, en daarna bij koop van Gregorius Conincx en welke beemd voorheen gemeen was met de "bosvelden". Gaat naar Michiel Jans van Elsacker

Personen:

| 149-0132 |

Schepenregister 149, f° 183 r° 07.07.1632

Jan Antonis Wackers verkocht aan Cornelis Cornelis Tuens x Maeijken Antonis Wackers land en dries in Sneppel, gekomen van zijn vader

Personen:

| 149-0133 |

Schepenregister 149, f° 184 r° 07.07.1632

Jan Heijnricx de Crom bebost weide de "winckels" gekomen van +Laureijs Cornelis Reijns en daarna bij koop van Johanna Janssen x Jacques Rubbens, Antwerpen en welke weide voorheen gemeen was met de "bosvelden"

Personen:

| 149-0134 |

Schepenregister 149, f° 184 v° 07.07.1632

cfr f° 178 v°

| 149-0135 |

Schepenregister 149, f° 185 r° 03.08.1632

certificatie voor Huijbrecht Jan Huijbrechts Bode, °Loenhout, jongman, kuiper, wil naar Frankrijk om frans te leren en zijn ambacht uit te oefenen

Personen:

| 149-0136 |

Schepenregister 149, f° 185 v° 08.07.1632

sr Pascael de Pauw, rentmeester van Oudenbos, vertoont rekening van geleverde medicamenten door +sr Michiel Rijers in 1628 aan de familie van vs de Pauwr. Compareerden Daniel Buijcx, schout en juffr Elisabeth Buijcx x +mr Michiel Rijers de oude, apotheker in Zevenbergen, en verklaren dat de rekening is geschreven door Michiel Rijers de jonge, dokter in de medicijnen, hebben nazicht gedaan in het register van +Michiel Rijers de oude maar geen verdere levering gevonden

Personen:

| 149-0137 |

Schepenregister 149, f° 186 r° 07.06.1632

Adriaen Gerardt Luijcx verkocht aan Jan Antonis Tijs helft van stede in Herseling verkregen van Jacob Krock

Personen:

| 149-0138 |

Schepenregister 149, f° 187 r° 08.03.1632

Jan Heijnricx van Elsacker als vader van zijn kinderen genaamd Willem, Lisken en Neelken waarvan de moeder was +Maeijken Peeter Aerts Sgrauwen, met procuratie voor schepenen van Brecht - Willem en Heijnrick Aerdt Peeter Aerts Sgrauwen, ook voor Peeter hun broer en Lisken hun zuster - vs Heijnrick Aerdt Peeter Aerts ook als momboor met Jan Heijnricx van Elsacker als toeziener van de 5 weeskinderen Aerdt Peeter Aerts Sgrauwen; alle kindskinderen van het voorbed van +Peeter Aerts Sgrauwen; verkochten aan Willem van den Langenbergen x Marie Peeter Aerts Sgrauwen en Willem Ancxten x Neelken Peeter Aerts Sgrauwen kinderen van het nabed van +Peeter Aerts Sgrauwen hun versterf in de nagelaten goederen van hun grootvader +Peeter Aerts Sgrauwen, zo binnen Zundert, Wuustwezel, Wernhout of elders. Comparanten machtigen Cornelis Willem Huijbs, Wuustwezel en Lucas Matteussen, Zundert om de kopers te vesten in Wuustwezel en Wernhout

Personen:

| 149-0139 |

Schepenregister 149, f° 188 r° 31.03.1632

certificatie voor Peeter Jacobs van Elsacker, Loenhout, landbouwer, wil zijn moeder gaan bezoeken die woont in Ijsendijck, Vlaanderen

Personen:

| 149-0140 |

Schepenregister 149, f° 189 r° 17.01.1633

Cornelis Adriaen Diels verkocht aan Cornelis Arnouts van Ostaeijen heide en bos op "buijtelaer acker"

Personen:

| 149-0141 |

Schepenregister 149, f° 189 v° 08.01.1633

mr Jacobus Casus, Hoogstraten transporteerde aan Michiel Jans van Elsacker rente van 20 Kgld erfelijk die de prelaten, edelen en steden representerende de vrije staten van het land en het hertogdom van Brabant op 29.03.1570 verkocht hadden aan mr Guiliam van Grijspere, advocaat in Mechelen en de kinderen Henrick van Mockenburch x +juffr Anna van Meeren, en welke rente vs kinderen op 15.12.1594 in Antwerpen transporteerden aan mr Heijnrick Ackermans, en daarna bij S/D aan Jacques Casus is bevallen op 05.08.1621 voor schepenen in Antwerpen

Personen:

| 149-0142 |

Schepenregister 149, f° 190 r° 31.01.1633

Engel Antonis Wackers x +Willem Danneels en Cornelis Willem Huijbs als momboor met Mattijs Mattijs Goosens als toeziener van de 2 weeskinderen waarvan het jongste 5 jaar is, akkoord over sterfhuis. Er zijn alleen roerende goederen, moeder zal kinderen onderhouden, laten school gaan etc

Personen:

| 149-0143 |

Schepenregister 149, f° 191 v° 03.02.1633

Michiel Jans van Elsacker laat kinderen van +Adriaen Jan Matteus rente kwijten van 3 V rogge op panden "elsackers stede" in Sneppel welke stede Jan Michiels van Elsacker aan vs Adriaen Matteussen verkocht had op 02.01.1610

Personen:

| 149-0144 |

Schepenregister 149, f° 193 r° 14.02.1633

Adriaen Vermeeren en Adriaen Lenaert Ments machtigen mr Laureijs van der Buijten en mr Jan van der Vlueten, procureurs, Loenhout, in hun proces tegen Jan Bode in Loenhout over het uitgraven van heide in Terbeek

Personen:

| 149-0145 |

Schepenregister 149, f° 193 v° 14.02.1633

Adriaen Adriaens Vermeren en Jan Cornelis Jan Peeter Martens mangelen erve om erve, nl hofstede in Herseling aan Adriaen Vermeren verstorven van zijn vader en land op "hesschot acker" waarin ook de kinderen van +Peeter van Aerde, van Lambrecht Broomans en van Adriaen Wouters een deel bezitten

Personen:

| 149-0146 |

Schepenregister 149, f° 194 v° 14.02.1633

Jan Cornelis Goris, gemachtigd van heer Charles Della Faille, ridder van de raad en secretaris van de state van zijne majesteit x vrouwe Helena Maes (procuratie notaris Michiel Maurissens, Brussel, 17.05.1632) laat rente van 4 V koren op panden en hooimade op Blaakt kwijten door Adriaen Adriaens Vermeren, Jan van Ditvoort, Adriaen Wouters en Jan Aertssen als momboor van de kinderen +Lambrecht Broomans x +Catlijne Adriaens Vermeren, alle erfgenamen van +Adriaen Vermeren

Personen:

| 149-0147 |

Schepenregister 149, f° 195 v° 28.02.1633

Adriaen Adriaen Deckers verkocht aan Cornelis Jan Neefs x Margriet Adriaen Verboven een hooimade op het "schoubos", welke hooimade hij gekocht had van Jan Heijnricx de Crom, en daarvoor gekomen van +Cornelis Arnouts

Personen:

| 149-0148 |

Schepenregister 149, f° 196 r° 25.02.1633

Cornelis Aerdt Nouts als momboor van de 3 weeskinderen +Adriaen Vermunten x Jacobmijne Jan Goes beleent aan Huijbrecht Adriaen Vermunten land op de "beeckse acker", welk land Adriaen Lenaerdt Mens in belening had

Personen:

| 149-0149 |

Schepenregister 149, f° 197 r° 02.03.1633

Adriaen Arnouts van Ostaeijen en Cornelis Arnouts van Ostaeijen mangelen erve om erve, helft van een heiveld in Sneppel waarvan de moeder van comparanten de andere helft heeft en erve en schuur van stede in Sneppel

Personen:

| 149-0150 |

Schepenregister 149, f° 198 r° 10.03.1633

Heijnrick Gijsbrecht Vlemincx machtigt Andries Jordaens, secretaris in Loenhout, in zijn proces in Wernhout tegen Cornelis Adriaen Mens

Personen:

| 149-0151 |

Schepenregister 149, f° 198 v° 31.03.1633

Jacob Claessen machtigt mr Baltasar Brems, procureur van de raad van Brabant, in zijn proces tegen Guiliam Blijens, schout van Wuustwezel

Personen:

| 149-0152 |

Schepenregister 149, f° 199 r° 13.03.1633

Cornelis Cornelis Teuns x Maeijken Anthonis Wackers - Mattijs Goosens x Catelijn Anthonis Wackers - Engel Anthonis Wackers - samen ook voor de weeskinderen +Cornelis Anthonis Wackers - Jan Anthonis Wackers; akkoord over contract voor schepenen van Loenhout op 04.06.1626 waarbij Anthonis Wackers, vader van comparanten, had aangenomen het kind van Jan Anthonis Wackers te onderhouden

Personen:

| 149-0153 |

Schepenregister 149, f° 200 r° 06.04.1633

mr Heijnrick van Staeijen en mr Peeter Geerts van der Buijten, gemachtigd van Cornelis Cornelis Goris Aerts (procuratie notaris Laureijs van der Buijten 16.03.1633) verkochten aan Jan Cornelis Goris deel in huis en erven op het oosteinde, deel in land het "schoirblock", deel in land op "sneppel acker" en andere erven

Personen:

| 149-0154 |

Schepenregister 149, f° 201 r° 08.04.1633

Geertruijt van Erffrenten x Mattijs Luijcx, Breda laat Jan Antonis Tijs rente kwijten van 6 gld 5 st op stede de "perhoeve" in Huffel, eigendom van vs Jan Tijs bij koop van Aerdt Laureijssen van Dongen

Personen:

| 149-0155 |

Schepenregister 149, f° 201 v° 31.03.1633

certificatie voor Adriaen Vermeeren. Compareerde Adriaen Lenaert Mens die verklaart dat Adriaen Vermeeren meerdere keren Anthonis Verheijen heeft vermaand over schuld voor koop van een paard

Personen:

| 149-0156 |

Schepenregister 149, f° 202 r° 09.05.1633

Adriaen Peeters van Aken - Bernaerdt Peeters van Aken - Jan Peeters van Aken - Antonis Peeters van Aken - Cornelis Arnouts van Ostaeijen x Catelijn Peeters van Aken - Adriaen Peeters van Staeijen als toeziener van de weeskinderen +Joos Peeters van Aken; S/D van beemden en bomen

Personen:

| 149-0157 |

Schepenregister 149, f° 204 v° 23.06.1633

certificatie voor Jan Marijnissen, inwoner van Loenhout, gaat met zijn kar naar Bergen op Zoom om koren te kopen, ook ten behoeve van zijn buren Marie Neuaerts en Matteus Peeter Arnouts

Personen:

| 149-0158 |

Schepenregister 149, f° 205 r° 28.06.1633

certificatie voor Aert Meeussen, Loenhout, wil in Zeeland gaan werken

Personen:

| 149-0159 |

Schepenregister 149, f° 206 r° 23.05.1633

Josijne Adriaens Verboven x Jacob Jacob Kerstens verkocht aan Cornelis Jan Neeff x Margriet Adriaens Verboven land en weiden in Popendonk en bos aan de "heesterbemt" en het "schoubos", welke gronden haar verstorven zijn van haar ouders

Personen:

| 149-0160 |

Schepenregister 149, f° 208 r° 23.05.1633

Josijne Adriaens Verboven x Jacob Jacob Kerstens verkocht aan Peeter Janssen hooimade op het "schoubos"

Personen:

| 149-0161 |

Schepenregister 149, f° 208 v° 23.05.1633

Josijne Adriaens Verboven x Jacob Jacob Kerstens verkocht aan Jan Adriaens Verboven x Naenken Goossens land in Popendonk, haar van haar ouders verstorven

Personen:

| 149-0162 |

Schepenregister 149, f° 210 r° 04.07.1633

certificatie voor Lenaerdt Cornelis Lenaerdts, Lenaerdt Mattijssen en Cornelis Cornelis Tuens, inwoners van Loenhout, rijden naar Bergen op Zoom om koren te halen

Personen:

| 149-0163 |

Schepenregister 149, f° 210 r° 04.07.1633

Peeter Antonis Wouter Rombouts transporteert aan Antonis Jan Nouts een stede in Neerven bij "stapelheijde"

Personen:

| 149-0164 |

Schepenregister 149, f° 211 r° 09.07.1633

certificatie voor Adriaen Sijmon Kesselmans en Catelijn Sijmon Kesselmans, geboren en wonende in Loenhout, hadden broer Peeter Sijmon Kesselmans welke ruiter was in de compagnie van kapitein Jacques en gestorven is in Breda, zodat vs Adriaen en Catelijn de naaste erfgenamen zijn

Personen:

| 149-0165 |

Schepenregister 149, f° 211 v° 12.08.1633

Jan Antonis Wackers machtigt Jan van der Vlueten, procureur, Loenhout

Personen:

| 149-0166 |

Schepenregister 149, f° 212 r° 12.09.1633

Jan Peeters van Aken verkocht aan Antonis Peeters van Aken derde deel van schuur in Sneppel, derdedeel van land achteraan de stede in Sneppel, weide in Sneppel

Personen:

| 149-0167 |

Schepenregister 149, f° 213 r° 24.10.1633

Cornelis Peeter Cornelissen, Wuustwezel verkocht aan Cornelis Jan Rommens, Wuustwezel, beemd in Donk waarvan de helft toebehoort Adriaen Tuen Lemmens en de weduwe Michiel Jordaens en haar kind een achtste deel

Personen:

| 149-0168 |

Schepenregister 149, f° 215 r° 30.09.1633

Mattijs Janssen Hoevenaer als voogd van Mattijs en Jenneken, de 2 weeskinderen Jan Huijbrechts Bode de jonge en Jan en Cornelis Jan Huijbrechts Bode de jonge zonen; S/D erfelijke goederen Jan Huijbrechts Bode de jonge, o.a. hooimade in de "verckens hoeck" gekomen van Peeter Tijs Laren, land op molenakker, hooimade op het "hoochbos", "bogaerts hoff" in Popendonk, "hesschot beempt" in Popendonk, weide in Popendonk

Personen:

| 149-0169 |

Schepenregister 149, f° 217 r° 11.10.1633

certificatie voor Michiel Jans van Elsacker. Compareerden Peeter Heijnrick Merckx, 78j - Peeter Heijnricx van Staeijen, 87j - Stoffel van Aerde, 70j - Maria Cornelis Lenaerdts x +Nicolaes van Dale, 80j; verklaren niet te weten of er van Marie, Anna, Adriana en Alijt Jan Leijs Rombouts drs kinderen, kindskinderen of descendenten achtergebleven en in leven zijn, weten evenmin met zekerheid of zij vs Marie, Anna, Adriana en Alijt Jan Leijs Rombouts drs hebben gekend gezien het verloop van tijd

Personen:

| 149-0170 |

Schepenregister 149, f° 217 r° 11.10.1633

mr Carel Botterpot, gemachtigd van zijn halve zuster Susanna Casus x Frederick Ooms verkocht aan Michiel Jans van Elsacker en Jan Henricx de Crom een rente van 23 L rogge op panden in Vossingers (schepenbrief 10.01.1554 met transport op Pauwels Ackermans)

Personen:

| 149-0171 |

Schepenregister 149, f° 218 r° 03.12.1633

geschil tussen Michiel Jans van Elsacker als momboor van de weeskinderen +Jan Empsen enerzijds en anderzijds Jan Henricx de Crom x Dingne Empsen en Frans Geerdts van der Buijten x +Margriet Empsen. Onderwerpen zich aan uitspraak van schout en schepenen ivm met afrekening sterfhuis Dielis Empsen, verwijzen naar feit dat op 21.01.1622 +Jan Empsen op het sterfhuis van hun vader +Dielis Empsen had verklaard van zijn ouders laken en gereedschap te hebben gekregen

Personen:

| 149-0172 |

Schepenregister 149, f° 220 r° 05.12.1633

Jan Jan Ditvoorts verkocht aan Antonis Jans van Ditvoort helft van beemd "heer Jans bemt" achter "huffel heijken"

Personen:

| 149-0173 |

Schepenregister 149, f° 220 v° 05.12.1633

Henrick Henricx, molenaar x Magdalena verkochten aan Peeter Antonis Wouter Rombouts een huis bij de kerk

Personen:

| 149-0174 |

Schepenregister 149, f° 221 r° 05.12.1633

Jan Henricx de Crom, gemachtigd van Maijken Thomas van Aken x Peeter Jordaens, Brecht (procuratie notaris Laureijs van der Buijten te Loenhout 23.11.1633) verkocht aan Maria Leureijs Meijs x +Huijbrecht Eskens zesde deel in stede in de berenstraat. Zoon van koopster Cornelis Huijbrecht Eskens aanwezig

Personen:

| 149-0175 |

Schepenregister 149, f° 221 v° 07.12.1633

Jan Marijnissen x Barbel Cornelis Stoops beleent aan Matteus Peeter Arnouts een hofstede "muntmans stede" in Hecht

Personen:

| 149-0176 |

Schepenregister 149, f° 223 r° 19.12.1633

Cornelis Cornelis Goris Aerts draagt stede op aan Peeter Geerdts van der Buijten x Maijken Peeters van Staeijen

Personen:

| 149-0177 |

Schepenregister 149, f° 225 r° 03.01.1634

Adriaen Lenaert Mens als momboor van de vier voorkinderen Maria Lenaert Mens x Jan Cornelis Wiricx en Cornelis Joos Rombouts als momboor van het nakind vs Maria Lenaert Mens x +Jan Joos Rombouts; S/D van de erfgoederen tijdens het 2de huwelijk verkregen. Nakind krijgt zijn vaderlijke goederen, de moederlijke goederen blijven ongedeeld

Personen:

| 149-0178 |

Schepenregister 149, f° 226 r° 13.01.1634

Michiel van Elsacker machtigt mr N. Beckers, procureur in Breda, in zijn proces tegen Cornelis Jan Neeff

Personen:

| 149-0179 |

Schepenregister 149, f° 226 v° 18.01.1634

Cornelis Joos Rombouts, Gilse, als momboor van de weeskinderen +Jan Joos Rombouts, machtigt Jan Jan Peeter Huijben, 'behoud' oom van de weeskinderen, Loenhout, gezien de moeilijkheid voor hem om steeds van Gilse naar Loenhout te reizen

Personen:

| 149-0180 |

Schepenregister 149, f° 227 r° 19.01.1634

Catelijne Jacob Coremans x Lenaerdt Marten Proost transporteert aan Martijnken Lenaert Marten Proost x Huijbrecht Adriaens Vermunten, in navolging van contract voor schepenen van Rijkevorsel, stede in Terbeek

Personen:

| 149-0181 |

Schepenregister 149, f° 228 r° 16.01.1634

Naenken Goosen Cornelis Goosens x +Jan Adriaens Verboven en Adriaen Peeters van Aken als voogd met Goosen Cornelis Goosens als toeziener van hun 3 weeskinderen genaamd Lijnken, Maeijken, en Jan, waarvan het jongste anderhalf jaar oud is; akkoord over sterfhuis etc

Personen:

| 149-0182 |

Schepenregister 149, f° 229 r° 16.01.1634

cfr voorgaande akte

| 149-0183 |

Schepenregister 149, f° 230 r° 16.01.1634

cfr voorgaande akte

| 149-0184 |

Schepenregister 149, f° 230 r° 16.01.1634, vervolg

Nota: we hebben 3 keer na elkaar dezelfde akte, waarbij de laatste een los inliggen stuk vormt

| 149-0185 |

Schepenregister 149, f° 234 r° 19.01.1634

Martijnken Lenaerdt Marten Proost x Huijbrecht Adriaens Vermunten machtigt Peeter Mostmans, schepen in Rijkevorsel, terzake het transport van stede, zoals voorzien in contract voor schepenen van Rijkevorsel dd 05.02.1633 met haar vader Lenaert Marten Proost x Catelijne Jacob Henricx Coremans

Personen:

| 149-0186 |

Schepenregister 149, f° 235 r° 01.02.1634

Franchois Geerdts van der Buijten x +Magriet Empsen en Heijnrick Geerdts van der Buijten als momboor met Jan Henricx de Crom als toeziener van Lijnken en Margriet hun 2 onbejaarde kinderen waarvan het jongste circa 1 jaar is; akkoord over sterfhuis. Betreffende de erfgoederen is er enkel een weide het "cleijn cleij" in Sneppel. Echtelieden hebben versterf gehad van Jan Proost, oudoom van de kinderen langs moeders zijde

Personen:

| 149-0187 |

Schepenregister 149, f° 237 v° 19.07.1660

Huijbrecht Cornelis Neeffs x Catelijn Frans van Buijten, dochter van +Margriete Empsen betaald door Frans van der Buijten de som van 150 gld ingevolge contract, cfr voorgaande akte

Personen:

| 149-0188 |

Schepenregister 149, f° 239 r° 08.02.1634

Jan Adriaens van Ostaeijen verkocht aan Jan Cornelis Arnouts x Lijnken Jan Claessen land op "aerts acker", welk land hij vroeger van de koper bekomen had bij erfmangeling

Personen:

| 149-0189 |

Schepenregister 149, f° 239 v° 13.02.1634

Mattijs Janssen Hoevener verkocht aan Jan Mattijssen Weerts x Catlijne beemd aan de "donckervoort"

Personen:

| 149-0190 |

Schepenregister 149, f° 240 r° 13.02.1634

Antonis Geerdt Schooffs verkocht aan Adriaen Cornelissen van Hulten x Marie Jan Peeter Huijben een huis in Terbeek, welk huis hij gekocht had van Neelken Antonis Wackers x Cornelis Centen

Personen:

| 149-0191 |

Schepenregister 149, f° 241 r° 13.02.1534

Barbel Cornelis Stoops x Jan Marijnissen verkochten aan Matteus Peeter Arnouts x Margriet Cornelis Verboven erven, vroeger een hofstede geweest, in Hecht, deels gekocht en deels verstorven. Stellen als onderpand hun huis in Hecht

Personen:

| 149-0192 |

Schepenregister 149, f° 242 r° 13.02.1634

Anneken Janssens x +Adriaen Deckers verkocht aan haar zoon Adriaen Adriaens de Decker x Catlijne een stede in Huffel, land op "sneppel acker", weide bij de "hulsdongen", welke zij bekomen had bij testament van haar man

Personen:

| 149-0193 |

Schepenregister 149, f° 243 r° 13.02.1634

Engel Antonis Wackers - Catelijn Antonis Wackers x Mattijs Mattijs Goosens - Adriaen Commers als momboor van de weeskinderen +Cornelis Antonis Wackers - samen ook voor Jan Antonis Wackers; verkochten aan Cornelis Cornelis Tuens x Maijken Antonis Wackers land de "ouden hoff" in Hecht waarvan een deel toebehoort Marie Jan Kesselmans

Personen:

| 149-0194 |

Schepenregister 149, f° 244 r° 13.02.1634

Claes Jan Claessen en Lijnken Jan Claessen x Jan Cornelis Arnouts verkochten aan Aert Antonis Aerts x Engel Jan Claessen erve, eertijds een stede geweest, gekomen van Bette van Lille

Personen:

| 149-0195 |

Schepenregister 149, f° 245 r° 13.02.1634

Cornelis Cornelis Jan Peeter Martens verkocht aan Adriaen Cornelis Jan Peeter Martens een stede in Terbeek. Item de "inslach". Item de "haverbemt". Item land aan de "beeckse acker"

Personen:

| 149-0196 |

Schepenregister 149, f° 246 r° 15.02.1634

Cornelia Jan Huijbrecht Bode xx Frans Geerdts van der Buijten ook voor het weeskind vs Cornelia Bode x +Michiel Jordaens en Mattijs Lenaerdt Putcuijps, ook voor zijn zuster Magdalena x Cornelis Jan Domus, voor Elisabeth Lenaerdt Putcuijps x mr Jacob van der Vlueten en voor zijn oom Mattijs Putcuijps (procuratie Brecht 15.02.1634) delen beemd in Sneppel in de "laecten"

Personen:

| 149-0197 |

Schepenregister 149, f° 247 r° 22.03.1634

Anthonis Peeters van Aken x +Beijken Mattijs Goosens en Adriaen Peeters van Aken als momboor met Mattijs Goosens als toeziener van hun weeskinderen maken contract van afscheid. Vader zal zijn weeskinderen, 5 in getal, en waarvan het jongste 4 jaar oud is, onderhouden etc

Personen:

| 149-0198 |

Schepenregister 149, f° 248 r° 17.05.1634

certificatie voor Huijbrecht Jan Huijbrechts Bode, jongman, kuiper, geboren in Loenhout, heeft in Frankrijk vertoefd, wil nu naar Rotterdam

Personen:

| 149-0199 |

Schepenregister 149, f° 248 v° 22.03.1634

Peeter Geertssen van der Buijten verkocht aan Michiel Jans van Elsacker x Tanneken Jordaens land de "bulckacker" in Steechde

Personen:

| 149-0200 |

Schepenregister 149, f° 248 v° 22.03.1634

Peeter Geert van der Buijten draagt land in "molenacker" op aan Adriaen Geraert Luijcx

Personen:

| 149-0201 |

Schepenregister 149, f° 249 r° 21.02.1634

Willem van den Langenberch als toeziener en gemachtigd van Jan Henricx Hoppenboir (Hoppenbrouwers) als momboor van de weeskinderen +Gijsbrecht Henricx Hoppenbrouwer en Cornelis Rommens als momboor van het weeskind van Jan Jan Jans de Backers verkochten Marten Lambrechts, mulder x Neelken Lenaerdt Gabriels beemd de "munte" in de "verckens hoeck", welke beemd de weeskinderen verstorven is van hun ouders

Personen:

| 149-0202 |

Schepenregister 149, f° 249 v° 14.03.1634

certificatie voor de kinderen Peeter Jans Bode, hebben percelen van erven in Terbeek, o.a. binnenstede, land in "beeckse acker". Kinderen zijn Neelken Peeter Jans bode x Beenaert van Aken - Margriet Peeter Jans Bode - Maeijken Peeter Jans Bode - Jenneken Peeter Jans Bode - Heijlwicht Peeter Jans Bode x Heijndrick Peeters - Peeternelle Peeter Jans Bode x Jan Cornelis Mertens - Jan Peeter Jans Bode

Personen:

| 149-0203 |

Schepenregister 149, f° 250 v° 14.03.1634

certificatie voor de weduwe en kinderen +Jan Peeter Huijben, hebben hofstede in Herseling, 700 of 800 gulden waard. Weduwe is Catelijn Jan Casus, kinderen zijn Huijbrecht, Maeijken x Adriaen van Hulten, Jan (op reis), Adriaen, en +Cornelis, die weeskind achterliet

Personen:

| 149-0204 |

Schepenregister 149, f° 251 r° 27.03.1634

certificatie voor Marten Martens, Halle onder Minderhout. Compareerden Jan Oom Janssen, 67j - Adriaen Janssen Koeck, 66 j - Wouter Peeters Ren, 60j x Neelken; verklaring afgelegd op 10.09.1632 - Mattijs Jan Ooms - Jan Jan Peeter Huijben; verklaring voor krijgsraad in Huesden; dispuut over paard

Personen:

| 149-0205 |

Schepenregister 149, f° 252 r° 27.03.1634

certificatie voor Marten Martens, Halle onder Minderhout. Compareerden Cornelis Centen, 62j - Peeter Cornelis Mens, 42j - Adriaen Adriaens de Haen, 24j; cfr voorgaande akte

Personen:

| 149-0206 |

Schepenregister 149, f° 253 r° 15.03.1634

Dionijs Jan Nijs van Tijchelt - Jan Jan Nijs van Tijchelt - Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt - Peeter Jan Nijs van Tijchelt - Jacop Jan Nijs van Tijchelt - Maeijken Jan Nijs van Tijchelt x Jan Peeter Joris - Tanneken Jan Nijs van Tijchelt x Lenaert Mattijssen - Cateleijn Jan Nijs van Tijchelt x Gabriel Peeter Joris - Lucia Jan Nijs van Tijchelt x Anthonis Jan Ditvorrts; S/D erfgoederen van hun +vader en hun +moeder, o.a. huis en toebehoren de "bijl" in Huffel, de "watermolen bemt", land op molenakker, weide aan de merstraete, de "ossenschoot", hofstede gekomen van erfgenamen Geert Verkaert, hofstede gekomen van Thomas Goris, "mermans hofstede", hofstede de "pollepel", huis in Kesselbeek etc

Personen:

| 149-0207 |

Schepenregister 149, f° 261 r° 27.03.1634

Margriet Michiel Michielssen van Elsacker x Henrick Geerdts van der Buijten verkocht aan Peeter Jan Nijs x Maeijken Michiels van Elsacker een stede in Neerven haar verstorven van haar ouders

Personen:

| 149-0208 |

Schepenregister 149, f° 261 v° 27.03.1634

Jan Peeters van Aken verkocht aan Adriaen Peeters van Aken als de koop overgenomen hebbende van Adriaen Goris Kerstens erven in Sneppel, o.a. land op "sneppel acker"

Personen:

| 149-0209 |

Schepenregister 149, f° 262 v° 27.03.1634

Matteus Peeter Arnouts als momboor van het weeskind van Mercus Bartelmeussen verkocht aan Jan van Dale deel in heiveld in Sneppel achter de "tommelberch"

Personen:

| 149-0210 |

Schepenregister 149, f° 263 r° 27.03.1634

Aerdt Antonis Aerts (x Engelken Jan Claessen) wil dat zijn echtgenote gevest wordt in de helft van het huis in Neerven dat hij kocht van +Peeter Denis aangezien hij het hele huis heeft bezet ingevolge contract voor schepenen van Loenhout op 16.11.1620 met zijn voorkinderen aangegaan

Personen:

| 149-0211 |

Schepenregister 149, f° 264 v° 30.03.1634

Neelken Peeters Bode x Bernaert van Aken verkocht aan Jan Peeters Bode deel in erven aan het woonhuis in Terbeek. Item land op het "paukens". Item weide aan de "rijt" en andere erven

Personen:

| 149-0212 |

Schepenregister 149, f° 266 r° 15.04.1634

testament van Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt, ziekelijk. Laat aan zijn echtgenote Adriaenken Pauwels de som van 400 gulden. Bezit stedeken "thomas goris steken" aan de merstraat, hem van zijn ouders verstorven

Personen:

| 149-0213 |

Schepenregister 149, f° 267 r° 19.04.1634

Cornelis Cornelis Tuens x Maeijken Antonis Wackers verkocht aan Maeijken Jan Kesselmans x +Christiaen van Nuijnhem de helft van "de oude hoffstede" in Hecht, gekocht van de erfgenamen +Antonis Wackers, waarbij zijn echtgenote voor een vijfde deel mede erfgenaam was

Personen:

| 149-0214 |

Schepenregister 149, f° 267 v° 21.04.1634

Baltsar van Baele x +Maeijken Peeters de Knodder voor hun kinderen, ook voor de kinderen van Tanneken Peeters de Knodder - Jochim van den Veken als momboor van het weeskind +Cornelis de Knodder - Willem Jan Willemssen voor het weeskind +Geerdt Cornelis Matheussen x +Catelijn Peeters de Knodder voor een helft en ook voor Jan Cornet, zilversmid, Antwerpen voor de andere helft laten rente kwijten van 7 V rogge voor 4 V geheven op de kinderen +Peeter Jans Bode, voor 2 V op de kinderen Jan Peeter Huijben en voor 0,5 V op Mattijs Goosens op panden in Terbeek (schepenbrief 14.02.1459)

Personen:

| 149-0215 |

Schepenregister 149, f° 268 v° 26.04.1634

certificatie voor Michiel Jans van Elsacker. Compareerde Willem Deilissen, vorster, werd zekere tijd geleden ontboden door deurwaarder Snauels in Loenhout in zijn herberg "in den donckeren avont"

Personen:

| 149-0216 |

Schepenregister 149, f° 269 r° 26.04.1634

certificatie voor Peeter Valentijns, Loenhout, kleermaker, wil reizen naar Hasselt in het land van Luik, alwaar hij is geboren

Personen:

| 149-0217 |

Schepenregister 149, f° 269 v° 27.04.1634

Maeijken Marijnissen (x Cornelis Peeter Joos) bekent dat haar man de beleen penningen heeft gelost waarvoor Laureijs Wouter Rombouts in belening gebruikte land en heide in Neerven, waarvan 2 derdedelen aan haar comparante zijn toebehorend en 1 derdedeel aan haar zoon Jan Laureijssen. Testateert deze 2 derde delen aan haar echtgenoot

Personen:

| 149-0218 |

Schepenregister 149, f° 271 r° 28.04.1634

testament van juffr Elisabeth Buijcx, Loenhout, wil haar sepulture in de kerk van Zevenbergen, waar ook haar man +mr Michiel Rijers overleed, schenking voor de armen, verder zullen kinderen gelijkelijk succederen en indien een kind kwam te sterven zonder afstammelingen zullen de goederen onder de andere kinderen of kindskinderen verdeeld worden, met uitzondering van de voorkinderen van haar man +mr Michiel Rijers

Personen:

| 149-0219 |

Schepenregister 149, f° 273 r° 29.04.1634

Adriaen Adriaens de Decker verkocht aan Dirick Peeters, timmerman, Rijkevorsel, een huis "den hoogen buer" in Huffel

Personen:

| 149-0220 |

Schepenregister 149, f° 273 v° 10.04.1634

Adriaen Janssen Koeck verkocht aan zijn zoon Joris Koeck x Maeijken Antonissen, helft van huis in Terbeek. Item weide, land op "aerts acker", beemd de "vloeijen" en andere erven

Personen:

| 149-0221 |

Schepenregister 149, f° 274 v° 27.04.1634

Cornelia Jan Huijbrechts Bode x Franchois van der Buijten, ook als testamentaire momber van haar kind bij +Michiel Jordaens, verkocht aan Adriaen Thomas van Aken een weide op Donk

Personen:

| 149-0222 |

Schepenregister 149, f° 275 v° 01.06.1634

Adriaen Antonis Straetmans als momboor van het weeskind van +Marten Antonis Straetmans x Cornelia Christiaen Cools, machtigt Aernout Noremans, Roosendaal, terzake het sterfhuis van +Adriaen Koopmans waarin het weeskind als erfgenaam is gerecht

Personen:

| 149-0223 |

Schepenregister 149, Los inliggend stuk 30.05.1634

certificatie voor de momboors van de kindskinderen +Anthonis Goris Coninckx. Betreft klad van navolgende akte

Personen:

| 149-0224 |

Schepenregister 149, f° 276 r°

certificatie voor de momboors van de kindskinderen +Anthonis Goris Coninckx. Compareerden Peeter Henricx van Staeijen, 87j x Margriet Vermunten, 85j - Peeter van Bavel, 70j - Peeter Janssen, 72j - Laureijs Wouter Rombouts, 75j - Jan van Dale, 70j; getuigen over de 'troubelen tijd' van 5Ojaar geleden, toen er veel armoede was en velen van honger zijn gestorven. Hebben gekend Cornelis Haest, alias Vogel, die stierf van de pest

Personen:

| 149-0225 |