Schepenregisters deel 147 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 147

Schepenregister 147, f° 1 r° 26.06.1617

Boudewijn Janssen, Rithoven gemachtigd van de pastoor, kerkmeesters en H Geestmeesters van het dorp van Rithoven en als oudste van den bloede van de eerwaardige heer Martinus Rithovius, in leven bisschop van Ieper, verkocht aan Adriaen Peeters de Huen een rente van 3 £ 2 sch 6 pen gr br die de 'armmeesters vrinden' van vs bisschop binnen Rithoven hadden op de stede van Adriaen de Huen in Popendonk, die deze laatste kocht van Cornelis Anthonis Goris (schepenbrief 27.07.1570)

Personen:

| 147-0001 |

Schepenregister 147, f° 2 r° 17.07.1617

Jan Engelen is schuldig aan Cornelis Jacob Janssen, Zundert som van 100 Kgld. Stelt als pand hooimade op de Blaakt die te wissel gaat tegen hooimade van Adriaen Goris van Bracht

Personen:

| 147-0002 |

Schepenregister 147, f° 2 r°, In marge 26.10.1623

Adriaen Jan Laureijs Nouts moet de helft van de schuld betalen aan Cornelis Jacob Janssen, ontlast kinderen en erfgenamen +Jan Engelen aldus voor de helft van de schuld

Personen:

| 147-0003 |

Schepenregister 147, f° 2 v° 07.08.1617

Aert Laureijssen machtigt Laureijs Cornelis Reijns, schepen, zijn 'behout' vader om de erfpenningen te ontvangen die Jan Janssen de Meijer, Dongen, hem schuldig zijn en daarover te procederen

Personen:

| 147-0004 |

Schepenregister 147, f° 3 r° 09.08.1617

Lenaert Lenaerts van Houtele verkocht aan sr Jaspar de Hase, koopman, Antwerpen, land op molenakker

Personen:

| 147-0005 |

Schepenregister 147, f° 3 r° 09.08.1617, vervolg

In marge: gecalengierd bij Jan van Dietfoirt

Personen:

| 147-0006 |

Schepenregister 147, f° 3 v° 16.08.1617

Anna Peeter Pauwels verkocht een aantal jaar terug aan +Jan Huijbrechts Bode de oude, gewezen vorster, hooimade op het molenbos haar verstorven van haar ouders Peeter Pauwels x Jenneken Peeter Cuijpers

Personen:

| 147-0007 |

Schepenregister 147, f° 4 v° 21.08.1617

Heijnrick van der Vlueten x Elijsabeth verkochten aan Jacob Marcus Kenis, kuiper x Margriete een huis met hof in Huffel

Personen:

| 147-0008 |

Schepenregister 147, f° 5 r° 25.08.1617

Anna Peeter Pauwels verkocht jaren geleden aan Jan Huijbrechts Bode de oude een heiveld achter de Vossingers

Personen:

| 147-0009 |

Schepenregister 147, f° 5 v° 16.09.1617

Cornelis Adriaen Verbuijten machtigt mr Anthonis Diricx, procureur, om te procederen tegen Anthonis Wouters voor de buitenbank van Hoogstraten

Personen:

| 147-0010 |

Schepenregister 147, f° 6 r° 04.07.1617

juffr Cornelie van der Groes machtigt mr Laureijs Reijns, secretaris van Wuustwezel, om te procederen voor de buitenbank van Hoogstraten en aldaar goederen te transporteren aan sr Daniel Buijcx, schout, rentmeester en kastelein in Loenhout

Personen:

| 147-0011 |

Schepenregister 147, f° 6 r° 04.07.1617

juffr Cornelie van der Groes transporteert aan sr Daniel Buijcx haar goederen gekomen van +Cornelis Vermeeren in Hoogstraten

Personen:

| 147-0012 |

Schepenregister 147, f° 7 r° 30.09.1617

op verzoek van Jan Jacobs x Dingne Jans van Dael compareert Peeter Goris Christiaens, Loenhout, 66j, en verklaart dat in de tijd dat de prins van Parma Antwerpen belegerde vs Dingne van Dael en haar toenmalige man Adriaen Jan Cornelis Merckx uit Loenhout zijn gevlucht naar Gilze waar Adriaen Merckx kort nadien is gestorven van de pest en dat een zekere Cornelis Jan Thuenen bij wie Adriaen x Dingne inwoonden hun meubelen (mobiele goederen) verkocht had

Personen:

| 147-0013 |

Schepenregister 147, f° 7 v° 11.09.1617

Catlijne Matijs de Knodder x Dierick van de Wiele verkocht aan Joos Cornelis van Bavel x Catlijne Jans van den Broecke de helft van "de cogenbemt" gekomen van Matijs de Knodder. Last aan Jan Cornelis Goris

Personen:

| 147-0014 |

Schepenregister 147, f° 8 r° 11.09.1617

Jacob Voets van Ravesteijn, in de naam van zijn zoon verwekt bij Catharina van Geele wier moeder was +Petronella de Cnodder, en gemachtigd van Matijs de Cnodder als momboor van Andries van Horck - mr Heijnrick de Cnodder, secretaris in Ekeren met Peeter Lambrechts als momboor van de kinderen +Adriana de Cnodder - mr Adriaen Tiberius x Catharina Schooffs - Catharina de Cnodder met haar zoon Hans Gijsels - vs Matijs en Jan de Cnodder voor hen zelf - Tanneken de Cnodder x Merten Janssens - Catharina de Cnodder x Dierck van de Wiele; allen erfgenamen van Andries van Horck, ingevolge procuratie voor schepenen van Brecht dd 08.03.1617 verkochten aan Joos van Cornelis van Bavel x Catarina Jans van den Broecke beemden in Loenhout

| 147-0015 |

Schepenregister 147, f° 10 r° 13.10.1617

certificatie voor Willem Janssen Verbraken, Loenhout, olieslager, verkoopt zijn smout meestal op de markt in Antwerpen, wil vandaar zaad meebrengen om in Loenhout de olie te slaan

Personen:

| 147-0016 |

Schepenregister 147, f° 10 r° 13.11.1617

certificatie voor heer Marten Aerts, religieus van St Bernaerds, als goed pastoor van Loenhout, waarnaar hij gekomen was in de troebele tijd van oorlog, toen de bewoners hun woning en goederen moesten verlaten, en vluchten op het kasteel en in de kerk, en de pastoor grote miserie en armoede gekend heeft

Personen:

| 147-0017 |

Schepenregister 147, f° 11 r° 06.11.1617

Jan Michielssen van Elsacker laat Wouter Jan Wouter Rombouts 2 renten kwijten, nl rente van 2 V rogge 20 st en rente van 1 V rogge op beemd in "de mosvoorden" en op huis in Sneppel (schepenbrief 11.07.1553), en welke renten hij verkregen had van Peeter Jordens, Brecht en van Thomas van der Vloet, gemachtigd van juffr Anna van Bracht

Personen:

| 147-0018 |

Schepenregister 147, f° 11 v° 27.11.1617

Daniel Jan Wouter Rombouts verkocht aan Wouter Jan Wouter Rombouts x Cristina Kersten Vorselmans een hofstede in Sneppel, hem van zijn ouders verstorven tegen zijn broers Wouter en Peeter

Personen:

| 147-0019 |

Schepenregister 147, f° 13 r° 17.01.1618

Jan Duerens van Huijsen x Trijne Franchois Imbrechts - Marie Franchois Imbrechts x Cornelis Gosem Aerts (deze laatste ziek te bed liggend) - Nicolaes Franchois Imbrechts, ook als voogd van zijn zuster Margerite Franchois Imbrechts als voor zijn bejaarde broer Gerardt Franchois Imbrechts; machtigen mr Adriaen Rubbens, schout in Kalmthout, om in Kalmthout en elders hun aandeel te transporteren in de stede in Essen, welk aandeel zij bekomen hebben van hun grootvader Nicolaes Jacobs, en verkocht werd aan Peeter Heijnricx, Westmalle

Personen:

| 147-0020 |

Schepenregister 147, f° 14 r° 17.01.1618

Jan Dielis Luijcx verkocht aan Peeter van Bavele x Neelken Cornelis Wackers derdedeel in heiblok "de wiliaert" in Hoenderen hem verstorven van zijn grootvader Heijnrick Verbuijten O de andere delen toekomende Cornelis Lenaert Luijcx W en N Huijbrecht van Overbroeck

Personen:

| 147-0021 |

Schepenregister 147, f° 16 r° 11.12.1617

heer Marten Aerts, religieus van St Bernaerts op de Schelde, meer dan 30 jaar pastoor in Loenhout - Peeter van Aken, Cornelis Verboven, Christiaen Vorselmans, Peeter Jan Janssen, Laureijs Reijns, Franchois Imbrechts en Michiel Janssen van Elsacker, schepenen - Niclaes van Dael, oud schepen - Gosem Aerts, H Geestmeester - Aert Moens en Adriaen Staeijmans, kerkmeesters; certificeren ter instantie van sr Daniel Buijcx, schout, dat de genaamde Michiel Joerdaens zich ondeugdelijk gedraagt, 'niet als een man met verstand maar alsof hij hem aan den kwade overgegeven hadde'

Personen:

| 147-0022 |

Schepenregister 147, f° 16 v° 11.12.1617

zelfde comparanten getuigen dat sr Daniel Buijcx ongeveer 2 en een half jaar het ambt van secretaris en schout heeft uitgeoefend, na het overlijden van Cornelis van Dongen

Personen:

| 147-0023 |

Schepenregister 147, f° 17 r° 11.12.1617

certificatie dat sr Daniel Buijcx op 31 mei of 1 juni naar Breda werd gezonden voor onderzoek lastens Michiel Joerdaens, soldaat aldaar

Personen:

| 147-0024 |

Schepenregister 147, f° 18 r° 29.01.1618

Cornelis Geertssen van Elsacker x Catlijne Anthonis Cornelis Tielemans ratificeren hun testament, gepasseerd voor schepenen in Loenhout op 20.06.1612, mits bepaalde wijzigingen, o.m. ivm met gift aan Maeijken Cornelis Anthonis dr

Personen:

| 147-0025 |

Schepenregister 147, f° 19 r° 29.01.1618

Anthonis Goris Conincx verkocht aan mr Heijnrick van Erffrenten x Marie een hofstede bij de kerk, gekomen van de erfgenamen Jan Brants

Personen:

| 147-0026 |

Schepenregister 147, f° 19 v° 30.01.1618

Gerardt Andries Anthonissen van den Briele, moeder was Josijne Geerts van de Cloote verkocht aan Peeter Geerts van de Cloote zijn versterf van +Dingne Peeter Jan Nout Luijcx x +Jan Praeijens

Personen:

| 147-0027 |

Schepenregister 147, f° 20 r° 12.02.1618

Jan Oom Janssen verkocht aan Jan Cornelis Wiericx een akker en een heiveld in Hoenderen moer

Personen:

| 147-0028 |

Schepenregister 147, f° 21 r° 15.03.1618

op verzoek van Cornelis Laureijs Reijns, molenaar, getuigen Mathijs Janssen, Jan van Dietfoort, Jan Cornelis Goris, Jan Michielssen van Elsacker en Kerstiaen van Nuijnhem, allen wnde in Loenhout, dat het koren te velde in het jaar 1616 door de langdurige en zware vorst afgegaan en bedorven was, zodat er weinig koren werd gewonnen en men buiten het dorp koren heeft moeten kopen, en soms ook ter plaatse heeft moeten laten malen, en dat de inwoners van Loenhout zich ook hebben moeten behelpen met boekweit en gerst, hetwelk zij op de 'querens' gemalen hebben; ook hebben zij elders zemelen gekocht en gebakken

Personen:

| 147-0029 |

Schepenregister 147, f° 22 r° 10.03.1618

testament van Cornelis Cornelis Gosem Aerts x Marie Franchois Imbrechts, de man ziek zijnde. Marie Imbrecht zal 100 Rgdl behouden uit de verkochte hoeve in Wuustwezel, gekomen van Niclaes Jacobs haar moederlijke grootvader

Personen:

| 147-0030 |

Schepenregister 147, f° 23 r° 10.03.1618

Andries Verrijt als voogd van de weeskinderen Denis Jacobs x +Cornelie Willem Vermeeren verkocht aan Anthonis Cornelis Wackers een rente van 5 sch op stede in Sneppel (schepenbrief 06.03.1553)

Personen:

| 147-0031 |

Schepenregister 147, f° 24 r° 26.04.1618

Jan Peeters en Lambrecht Christiaenssen als voogd en toeziener van de weeskinderen +Lambrecht Adriaenssen x +Maeijken Lambrecht Wils, grootmoeder was Lisken Willems van den Wijngaerde, zijn voldaan van de uitkoop die Maeijken Wils heeft gedaan in Loenhout 05.03.1614 in zake het versterf van Jacobmijne van den Wijngaerde waarbij Peeter Peeters van Breda beloofd had 95 Rgld te betalen, maar daar de vader van Lambrecht Adriaenssen een inwoner van Oorderen was en daar Loenhout op Oorderen zekere schuld pretendeerde waarvoor vs Lambrecht Adriaenssen gearresteerd werd is vanwege het dorp Loenhout verbod gedaan op de penningen

| 147-0032 |

Schepenregister 147, f° 25 r° 13.04.1618

juffr Anna van der Groes x sr Daniel Buijcx ratificeert het transport dat haar man op 10.09.1617 deed ten behoeve van sr Jaspar van Schutteputte, nl rente van 18 Rgld 17 st 9 oort uit een rente van 66 Rgld bepand op de Staten van Brabant in Leuven (brief heren Staten 18.02.1574). Constitueert Cornelis Arkenteel, Johannes Tielens, Thomas Thielens en mr Jan Hermans om de ratificatie te doen voor wethouders in Leuven

Personen:

| 147-0033 |

Schepenregister 147, f° 25 v° 21.04.1618

Jaspar de Hase, Antwerpen, verkocht aan Peeter Heijnricx van Staeijen en Mathijs Janssen als voogden van de kinderen +Jan Huijbrechts Bode de jonge het achtste deel van een hooimade op het molenbos gekomen van +Adriaen Walravens Quintenssens (schepenbrief Antwerpen 09.04.1576). Item zestiende deel in zelfde hooimade (schepenbrief 27.04.1579)

Personen:

| 147-0034 |

Schepenregister 147, f° 26 r° 26.04.1618

Peeter Denis x +Cornelia Cornelis Christiaens, en Anthonis, Cornelis en Dionijs Peeter Denis zonen; verkochten aan Aert Anthonis Aerts x Catharina Peeter Denijs een huis en erven in Neerven waar vs Peeter Denis woont en vs Cornelia uitgestorven is. Pand is stede aan Aert Anthonis Aerts x Catharina toegekomen bij koop van Cornelis Anthonis Goris

Personen:

| 147-0035 |

Schepenregister 147, f° 27 r° 07.05.1618

Jan van Dietfoort denuncieert de koop van heiveld in Vossingers tegenover "de willaerts" gekocht van Peeter Jans Bode

Personen:

| 147-0036 |

Schepenregister 147, f° 27 r° 07.05.1618

Marie Jan Keesselmans x Kerstiaen van Nuijnhem transporteert in belening voor 5 jaar aan Adriaen Heijndricx van Gestele hooimade op de Blaakt

Personen:

| 147-0037 |

Schepenregister 147, f° 28 r° 07.05.1618

Maeijken Jan Keesselmans x Kerstiaen van Nuijnhem verkocht erven in Hecht aan Anthonis Cornelis Wackers die de koop ervan aan Jacob Vercaert gecalengiert had

Personen:

| 147-0038 |

Schepenregister 147, f° 28 v° 07.05.1618

Maeijken Jan Keesselmans x Kerstiaen van Nuijnhem verkocht aan Cornelis Jan Hermans, alias Stoop x Lijnken Wouters een halve hofstede in Hecht waarvan de andere helft toebehoort aan de weeskinderen Jan Huijbrechts Bode de jonge. Item weide in "de heechse akker" en heiveld

Personen:

| 147-0039 |

Schepenregister 147, f° 29 r° 19.02.1618

Catelijn Cornelis Laureijs Domus x Peeter Heijnrick Cornelis Braspenninckx verkocht aan Catlijne Cornelis Maes x Cornelis Keesselmans een rente van 4 V rogge met het verloop sinds 1605 op panden in Hecht (schepenbrief 16.04.1465) welke schepenbrief inhoudt 3 V rogge en daar Willem van Bogaerde de oude op 17.03.1578 voor schepenen bekende schuldig te zijn aan Laureijs Domus de rente van 4 V rogge

Personen:

| 147-0040 |

Schepenregister 147, f° 30 r° 15.05.1618

Lambrecht Jan Janssen is schuldig aan Nicolaes van Dael, H Geestmeester, een rente van 32 st op stede in Terbeek. Last aan erfgenamen Hans Casus

Personen:

| 147-0041 |

Schepenregister 147, f° 31 r° 20.05.1618

Maeijken Jan Keesselmans x Kerstiaen van Nuijnhem verkocht aan Adriaen Heijnricx van Gestele hooimade op de Blaakt dewelke zij hem in belening had overgegeven

Personen:

| 147-0042 |

Schepenregister 147, f° 32 r° 12.06.1618

Adriaen Cornelis Pauwels verkocht aan Jan van Dietfoort zijn gedeelte in een stede in Hecht gekomen van zijn vader Cornelis Pauwels Geens en dewelke Jan van Dietfoort gekocht had van Jan Coels

Personen:

| 147-0043 |

Schepenregister 147, f° 33 r° 27.04.1618

Cornelis Jan Keesselmans machtigt Kerstiaen van Nuijnhem om heiveld te transporteren aan Michiel Michielssen van Elsacker

Personen:

| 147-0044 |

Schepenregister 147, f° 34 r° 21.05.1618

Marie Mathijs Rullens (moeder was Marie Heuvelmans) x Niclaes Anthonissen transporteert in belening voor 4 jaar aan Cornelis Anthonis Goris een rente van 2 V rogge uit rente van 15 L 16 st op leenpanden van Jacob Heijnrick Koremans dochter in Terbeek

Personen:

| 147-0045 |

Schepenregister 147, f° 34 r°, In marge 18.04.1655

Michiel Jans van Elsacker als transport hebbende van Gregoris Conincx en Jan Adriaens van Ostaeijen als momboor van de weeskinderen Cornelis Antonis Goris Conincx hebben de belening ontvangen van Mattijs Claessen, moeder is Maria Mattijs Ruelens

Personen:

| 147-0046 |

Schepenregister 147, f° 34 v° 22.05.1618

Heijlwich Jans van Dael met haar voogd Niclaes van Daele verkocht aan Jan Jacobs x Dingne een beemd aan "breebeke". Last aan Michiel Jordaaens

Personen:

| 147-0047 |

Schepenregister 147, f° 35 r° 1618

heer Wijnant van de Wijngaerde, Luik machtigt Aernout van Broeckhoven, licentiaat in de rechten, oud schepen van 's Hertogenbosch - (Daniel) Buijcx, schout en rentmeester van Loenhout - Laureijs Reijns, secretaris in Loenhout; om transactie en akkoord te maken, in Goirle of elders, inzake geschil tussen comparant met zijn neef jonker Wijnand van de Wijngaerde en anderzijds Peeter Willemsen en Jan Jan Hovelmans als kopers van zekere percelen de "vloet"

| 147-0048 |

Schepenregister 147, f° 35 v° 10.06.1619

Joos Huijbrechts Joos als momboor van het voorkind +Jan Huijbrechts Bode de jonge x +Jenneken Jan Kesselmans en Aerts Moens, ketelaar met Margriete Dielis Willems x Cornelis Laureijs Reijns hebben het heiveld, gelegen buiten "het heechs veken" en gekomen van Jan Kesselmans, gedeeld na meting door de landmeter Lambrecht Cornelissen. Voorkind is gerecht voor een vierde part

Personen:

| 147-0049 |

Schepenregister 147, f° 36 r° 18.06.1618

Catharina Cornelis Maes x Cornelis Jan Keesselmans verkocht aan Jan van Dietfoort x Cornelia Vermeeren Adriaens dr land in Neerven haar verstorven van haar vader

Personen:

| 147-0050 |

Schepenregister 147, f° 36 v° 18.06.1618

Cornelis Jan Keesselmans herroept de procuratie die hij aan Kerstiaen van Nuijnhem gegeven had (cfr f° 33 r°)

Personen:

| 147-0051 |

Schepenregister 147, f° 36 v° 18.06.1618, vervolg

de pagina's tussen 36 v° en 75 r° zijn blank

| 147-0052 |

Schepenregister 147, f° 75 r° 12...1618

Aelken Matheeussen x +Peeter Arnout Bernaerts met haar voogd Niclaes van Dael - Joos Cornelis Verboven x Barbele Peeter Arnout Bernaerts - Cornelis Lambrecht Engelen x Ijken Peeter Arnouts Bernaerts - Cornelis Adriaen Diels als voogd met Mattijs Matijs Goosens als toeziener van de 5 onbejaarde weeskinderen +Peeter Arnout Bernaerts x Aelken Matheeussen; akkoord S/D erfgoederen Peeter Arnout Bernaerts. Weduwe verkrijgt de binnenstede in Sneppel. Idem hooimade op het "hoochbos". Lasten aan Jan Verheyen. Zal haar zoon Bernaert naar de school laten gaan en haar dochter Marie laten leren naaien. Verder zullen de kinderen gebruiken de goederen in Sneppel verstorven van hun oom Peeter Bernaerdt Nouts, het land op "de ast" waarvan Matijs Matijs Goosens de wederhelft heeft. Nog land verkregen bij koop tegen Anthonis Joossen Huijbrechts en de erfgenamen Heijnrick van Rile, veld in "de mosvoorden" etc

Personen:

| 147-0053 |

Schepenregister 147, f° 77 r° 29.09.1618

certificatie voor Adriaen Cornelis Deckers x Tanneken Janssen, Loenhout. Hebben huis met hof en schuur in Huffel aan "de plaetse". Item land op "sneppelacker", weide en beemd "de hulsdonck". Tanneken machtigt haar man om de goederen te mogen belasten

Personen:

| 147-0054 |

Schepenregister 147, f° 77 v° 01.10.1618

Maeijken Antonis Meus x Daniel van der Muelen heeft enige jaren terug overgegeven aan Anthonis Wackers haar gedeelte, alsmede dit van haar broer Clement Antonis Meus, in stedeken in Sneppel, achtergelaten door haar vader Antonis Meus, alsook haar actie in de achtergelaten goederen van hun ooms Jan en Gillis Wackers, binnen Loenhout, Ettenhoven en elders

| 147-0055 |

Schepenregister 147, f° 78 r° 09.10.1618

Hugo ... x Josijne Joris Edelinck machtigen Jan Cornelis Goris om hun goederen, heide, moer als renten in Loenhout te verkopen

Personen:

| 147-0056 |

Schepenregister 147, f° 78 v° 22.10.1618

Cornelie Anthonis van Houte x Gosen Cornelis Gosen Aerts verkocht aan Cornelis Peeter Joos Huijbrechts x Marie land in Loenhout. Last van rente van 3 Rgld uit groter rente van 6 Rgld

Personen:

| 147-0057 |

Schepenregister 147, f° 79 r° 20.10.1618

sr Niclaes van der Stoepen, moeder was juffr Anna van Liere, verkocht aan sr Daniel Buijcx, schout, rentmeester en kastelein, het vierendeel in een rente van 12 Rgld op panden onder Ginneken op "graeste", en waarvan de onderpanden gelegen zijn in Ulicoten, en van welke rente de andere delen toebehoren aan vs sr Daniel Buijcx

| 147-0058 |

Schepenregister 147, f° 79 v° 05.10.1618

testament van Cornelis Arnouts Wagemaecker x Maeijken Heijnrick Pauwels dr. Maeijken; hun kreupele en impotente dochter krijgt de kamer van hun woonhuis in Popendonk en 100 Rgld voor haar huwelijks goed, gezien zij door haar conditie niet machtig is om haar kost te winnen. Donatie aan langstlevende. Na beider dood dienen de kinderen verder alles gelijkelijk te verdelen

Personen:

| 147-0059 |

Schepenregister 147, f° 81 r° 09.11.1618

op verzoek van Peeter Jans Bode, Jan Peeter Huijben en Marie Casus Huffkens compareren Laureijs Cornelis Reijns, schepen, 69j en Jan Michielssen van Elsacker, 68j en verklaren dat zij gekend hebben Geert Arnouts Verhoeven, geboren in Loenhout, wonende en gestorven in Ekeren zonder wettige kinderen, nalatend ook in Loenhout enige renten en goederen die gedeeld werden door Adriana Jan Casus Hueffkens x Peeter Jans Bode - Lijnken Jan Casus x Jan Peeter Huijben - Marie Casus Hueffkens en Marie Willem Casus Hueffkens - Magrite Catlijns Vermunten dr en Adriaen Cornelis Vermunten; alle gerechtigde erfgenamen

Personen:

| 147-0060 |

Schepenregister 147, f° 81 v° 19.11.1618

Jan Michielssen van Elsacker en Jan Laureijs Nouts geassisteerd met Jan Cornelis Goris gezien hij blind is, hebben de stede in Vossingers, gekomen van de erfgenamen Jan Meus van Huijsen, gedeeld. Jan van Elsacker bekomt o.m. het klein steken met heiveld en de lentenhof van de grote stede. Jan Nouts bekomt o.m. 2 weiden, heiveld

Personen:

| 147-0061 |

Schepenregister 147, f° 82 v° 03.01.1618

Anna Joris Wouters en Huijbrecht Jan Huijbrechts voor hem zelf en als naaste vriend van Naenken Tijs Janssen, verkochten aan Jan Dielis Empsen een rente van 2 Rgld 10 st op panden in Loenhout (schepenbrief 20.12.1546) en welke rente op 11.12.1570 door Peeter Cornelis van Ostaeijen werd getransporteerd aan Jan van Bergen Janssen

Personen:

| 147-0062 |

Schepenregister 147, f° 83 r° 02.10.1618

Geeraert Andriessen van den Briele, moeder was Josijne van de Cloote, en zijn zuster ... Andriessen van den Briel x Cornelis Rijnen Janssen laten Cornelis Peeter Joos x Maria Jan Tijs een rente lossen van 20 st op "hoecxkens beek", verstorven van Josijne van den Cloote

Personen:

| 147-0063 |

Schepenregister 147, f° 84 r° 08.01.1619

...(Cornelis Anthonis?) Goris Conincx verkocht aan Adriaen Peeters de Haen een stede in Wernhout en de toebehoren in Loenhout in Popendonk, stede gekomen van Arnout van Ostaeijen

Personen:

| 147-0064 |

Schepenregister 147, f° 85 r° 08.01.1619

Trijne Peeter Imbrechts x Wouter Verwilt xx Adam de Ridder (voor Adam staat Jan, maar deze naam is vermoedelijk hoewel niet helemaal duidelijk doorstreept) doet haar testament te niet hetwelk zij voorheen maakte ten voordelen van haar huidige man

Personen:

| 147-0065 |

Schepenregister 147, f° 85 r° 02.01.1619

Michiel Jordaens x Cornelie Jan Huijbrechts Bode laten Jan Jacobs x Dinge Jans van Dale rente kwijten van 3 Rgld 15 st op weide bij de "breebeke" welke rente zij verkregen hadden van Dingne Jan Praeijens

Personen:

| 147-0066 |

Schepenregister 147, f° 85 v° 30.01.1619

Marie Adriaens van Aken x +Cornelis Goris Aerts verkocht aan Jan Cornelis Goris Aerts x Tanneken Nijs haar deel in stede. Item in land het "schorblock". Item in land op Sneppel akker. Item in weide aan de "breebeke". Item in hooimade op het molenbos. Item in heiblok de "willaert" waarvan Josijne Claes van Aken de helft bezit

Personen:

| 147-0067 |

Schepenregister 147, f° 87 r° 14.01.1619

Geeraert van Elsacker als gasthuismeester van Hoogstraten verkocht aan Lenaert Adriaen Mens en Jacob Janssen Krock erven de "tijs" in Vossingers (goedgekeurd in Hoogstraten 02.01.1619)

Personen:

| 147-0068 |

Schepenregister 147, f° 88 r° 07.02.1619

certificatie voor Lijnken Engels x Gillis ..., ziek en miserabel aan een kwaad been, dient steun te krijgen

| 147-0069 |

Schepenregister 147, f° 88 r° 08.02.1619

Cornelis Verboven en Adriaen Thomas van Aken mangelden circa 20jaar geleden rente om rente te weten rente van 10 L rogge aan Cornelis Verboven verstorven van zijn moeder Margriete Peeter Dingnen voordochter en staande op stede die +Geert Meermans heeft toebehoord tegen 2 renten waarvan één op de stede waar Cornelis Verboven woont en een rente van 6 L rogge aan Adriaen van Aken verstorven van zijn vrouw Lijsbeth Antonis Lippens

Personen:

| 147-0070 |

Schepenregister 147, f° 89 r° 07.02.1619

Adriaen Anthonis Rombouts transporteert aan sr Daniel Buijcx de penningen hem schuldig voor verkoop van erven, schaarhout als bomen, in Baarle op 20.12.1618

Personen:

| 147-0071 |

Schepenregister 147, f° 89 v° 23.02.1619

certificatie voor Antonis Wackers. Compareren Peeter Wackers, oud schepen en Jan Michielssen van Elsacker, 68j en verklaren dat meer dan 4 jaar terug Clement Anthonis Mens aan Anthonis Wackers zijn deel in de achtergelaten goederen van zijn vader cedeerde, waarbij een stedeken in Sneppel aan de "rijt"

Personen:

| 147-0072 |

Schepenregister 147, f° 90 r° 23.02.1619

Peeter Wackers cedeert aan Anthonis Wackers zijn deel in stedeken in Hoenderen achtergelaten bij zijn oom Peeter Wackers alias Swier en in de andere achtergelaten goederen

| 147-0073 |

Schepenregister 147, f° 90 v° 25.02.1619

Lijnken Adriaen Gijs x +Sijmon Keesselmans en Boudewijn Matijs Hovelmans als voogd met Laureijs Wouter Rombouts als toeziener van de weeskinderen +Sijmon Cornelis Keesselmans zijn schuldig aan Peeter Heijnrick van Aerde rente van 4 Rgld op stede in Neerven, en gekomen van Sijmon de Cuijpere

Personen:

| 147-0074 |

Schepenregister 147, f° 91 r° 25.02.1619

Jan van Dietfoort liet kwijten door Peeter Heijnricx van Aerde rente van 5 Rgld welke rente hij bekomen had van Jan en Marie Cornelis Verboven op 23.02.1608 op stede in Popendonk

Personen:

| 147-0075 |

Schepenregister 147, f° 91 v° 17.01.1619

Michiel Michielssen van Elsacker transporteert aan ...(Anthonis) Cornelis Wackers een heiveld

Personen:

| 147-0076 |

Schepenregister 147, f° 92 r° 12.02.1619

testament van Anthonis Adriaenssen x Quirijnken Anthonis Cornelis Pauwels. Goederen gaan naar langstlevende, die, indien hun zoon Anthonis voor de langstlevende zou sterven, daarover volledig mag beschikken. Indien de zoon Anthonis huwt na + van een der testateurs zal de langstlevende hem een som van 100 Rgld schenken, en indien zij beide voor de zoon overlijden zal hij hun enige erfgenaam zijn

Personen:

| 147-0077 |

Schepenregister 147, f° 93 v° 25.02.1619

certificatie voor Peeter Bosmans. Compareert Peeter Peeters van Breda, meer dan 40j, en verklaart in zijn jonge tijd als knecht gediend te hebben bij jonker Jan van de Wijngaerde, drossaard in Breda, maar nooit gehoord te hebben dat de drossaard broer of zuster had

| 147-0078 |

Schepenregister 147, f° 93 v° 02.03.1619

Cornelis Heijnrick Merckx ontving, ten behoeve van Cornelie Heijnricx van Riele, van Adriaen Jans de Weert de som van 58 Rgld van de koop van halve beemd de "pulman" in Sneppel

Personen:

| 147-0079 |

Schepenregister 147, f° 94 r° s.d.

Maeijken Adriaen Jan (Michielsen) x +Adriaen Jans van Ostaeijen xx Adriaen Heijnricx van Gestel en Jan Michiels van den Elsacker als voogd met Peeter Adriaen Jan Michiels als toeziener van de 5 weeskinderen +Adriaen Jans van Ostaeijen, akkoord over achtergelaten goederen

Personen:

| 147-0080 |

Schepenregister 147, f° 96 r° 08.04.1619

certificatie voor Peeter Willemssen, smoutslager. Compareert Adriaen Heijnricx van Gestel, 40j en Adriaen Vermunten, 36j welke verklaren dat in de loop van vorige maand 6 ooien van vs Peeter zijn weggenomen

Personen:

| 147-0081 |

Schepenregister 147, f° 96 v° 05.04.1619

Cornelis Jan Keesselmans machtigt zijn vrouw Cathlijn Cornelis Maes om 2 steden in Loenhout te transporteren aan Jan Neeff de jonge

Personen:

| 147-0082 |

Schepenregister 147, f° 97 r° 06.04.1619

Peeter Joossen Gilsmans machtigt Jan Merckx Sgrauwen, Groot Zundert, om aldaar 2 renten te innen en af te laten kwijten, welke renten staan op de panden van Peeter Cornelis Mateus

Personen:

| 147-0083 |

Schepenregister 147, f° 97 v° 08.04.1619

Anneken Cornelis Kerstiaens, alias Mouwe x Cornelis Janssen, Gestel, zegt met haar man geen testament gemaakt te hebben, en dat, indien er toch enige testamentaire dispositie zou gevonden worden, deze zonder waarde dient gehouden

Personen:

| 147-0084 |

Schepenregister 147, f° 98 r° 15.04.1619

Joos Huijbrecht Joossen als momboor met Cornelis Nelemans als toeziener van de voorkinderen +Jan Huiijbrechts Bode de jonge x +Jenneken Jan Keesselmans en Adriaen Heijnricx van Staeijen als voogd met Matijs Janssen als toeziener van de nakinderen Jan Huijbrechts Bode de jonge xx Cathlijne Matijs Janssen, verkochten aan Staes Diricx x Lisken Adriaens van Aken hooimade op het molenbos

Personen:

| 147-0085 |

Schepenregister 147, f° 98 v° 22.04.1619

certificatie voor Adriaen Heijnrickx van Staeijen (x Engel Antonis Aerts). Compareerden Peeter Ijsendonck, 69j - Matijs Janssen, 59j - Kerstiaen Matijs Raets, 38j - Dielis Willemssen, 59j - Adriaen Thomas van Aken, 50j; verklaarden vele jaren buren van vs Adriaen te zijn geweest in de tijd dat hij in Loenhout woonde

Personen:

| 147-0086 |

Schepenregister 147, f° 99 v° 23.04.1619

certificatie voor Anhonis Goris Coninckx. Compareert Laureijs Reijns die verklaart dat enige jaren terug in de woning van Anthonis Goris vergaderd waren Jacques Haest, alias Jacques de Vogel, Antwerpen - Jan Duerens de oude - Augustijn Vermunten, en dat vs Antonis Goris door handen van mr Cornelis van Nieuwenhuijsen heeft betaald en voldaan aan vs Jacques de Haest van hun deel dat zij hadden in de achtergelaten goederen van Elisabeth van Aerde Matijs dr

Personen:

| 147-0087 |

Schepenregister 147, f° 100 r° 14.04.1619

Cathlijne Cornelis Maes x Cornelis Jan Keesselmans transporteerde aan Jan Jan Neeffs x Heijlwich Aert Adriaen Aerts een stede, eertijds 2 steden wezend, gelegen in Neerven en in Hecht. Item weiden, land op molenakker, veld bij "marumvoort", hooimade op Blaakt etc

Personen:

| 147-0088 |

Schepenregister 147, f° 100 r° 14.04.1619, vervolg

nota: de nummering verspringt van f° 100 naar f° 111

| 147-0089 |

Schepenregister 147, f° 112 r° 22.04.1619

certificatie voor Antonis Goris Coninckx. Compareert W(outer) Peeters Ren, 46j, verklaart dat circa 15 jaar geleden vs Antonis Goris en Jacques de Haest, alias Vogel, samen waren in de herberg de "sterre" in Antwerpen aan de "coperbrugge" en daar hij zelf daarbij was heeft gezien dat Antonis Goris de vs Jacques Haest heeft uitgekocht van zijn deel in het achtergelaten huis en de erfgoederen van +Elisabeth Matijs van Aerde, welke Elisabeth gestorven is in St Maartensdijk in het land van Tolen

Personen:

| 147-0090 |

Schepenregister 147, f° 112 v° 23.04.1619

Christiaen van Nuijnhem x Maeijken Jan Keeselmans verkocht aan Cornelis Laureijs Reijns en Aert Moens een heiblok gelegen door het "heechts veken"

Personen:

| 147-0091 |

Schepenregister 147, f° 113 v° 17.06.1619

Peeter en Jan van Eeckele Cornelissen verkochten aan Cornelis en Jan Aert Nouts voor een helft en aan Lenaert Adriaen Mens voor de andere helft hooimade op het hoogbos, van welke hooimade Henrick Cornelis Jongesken het derdedeel bezit

Personen:

| 147-0092 |

Schepenregister 147, f° 114 r° 07.06.1619

mr ...(Geeraerdt) Luijcx, gemachtigd van Cornelie Jans van Vollenhoven x Cornelis ... van Erffrenten, meester metselaar in Breda (procuratie notaris Melis Jan Melissen in Breda 31.03.1619), ook gemachtigd van mr Jan van den Poel x Martijnken Jans van Vollenhoven (procuratie notaris G Van den Poel in Wortel), verkocht aan Floris Severijnssen, poorter van Hoogstraten, een heiveld bij de "eijndenpoel"

Personen:

| 147-0093 |

Schepenregister 147, f° 116 r° 24.04.1619

Jan Jan Neeffs verkocht aan Peeter Geerdts van der Buijten x Marie Peeters van Staeijen een hofstede in Neerven waar vroeger een huis op stond en welke hofstede hij verkregen had van Cathlijn Cornelis Maes x Cornelis Keesselmans

Personen:

| 147-0094 |

Schepenregister 147, f° 116 v° 24.04.1619

mr Gerardt Luijcx, gemachtigd van juffr Elisabeth van Wesenbeke x +jonker Lancelot Dielis, gewezen schout van Puurs, en van juffrn Cornelia en Johanna Gillis, begijnen in Mechelen (procuratie stad Mechelen 04.07.1617), laat Cathlijn Cornelis Maes x Cornelis Keesselmans rente lossen van 9 V rogge op stede in Neerven

Personen:

| 147-0095 |

Schepenregister 147, f° 117 r° 15.05.1619

Catlijne Cornelis Maes ontlast de hofstede in Neerven, dewelke Peeter Geerts van der Buijten onlangs gekocht heeft van haar schoonzoon Jan Jan Neeffs

Personen:

| 147-0096 |

Schepenregister 147, f° 117 v° 04.07.1619

Cornelis Cornelis Aerts, Brecht verkocht aan Michiel Jans van Elsacker helft van rente op stede in Huffel en gekomen van Aert Verhaert x Lisken

| 147-0097 |

Schepenregister 147, f° 118 r° 05.07.1619

certificatie voor Aert Heijnrick Moens, ketelslager en verkoper, reist naar Eisden bij Aken, neemt koper mee

Personen:

| 147-0098 |

Schepenregister 147, f° 118 v° 07.07.1619

mr Peeter Jordaens doet de verbintenis teniet die Marie Vorspoels hem deed op 03.06.1618 terzake 200 gld erfpenningen die Cornelis Peeters alias Peris aan vs Marie schuldig is

Personen:

| 147-0099 |

Schepenregister 147, f° 119 r° 07.07.1619

Niclaes Franchois Imbrechts machtigt zijn vader Franchois Imbrechts om zijn penningen te innen in Loenhout en Wuustwezel

Personen:

| 147-0100 |

Schepenregister 147, f° 120 r° 12.08.1619

Jan Jan Neeffs beleent aan Laureijs Wouter Rombouts land in "steechde". Jan Neeff de oude stelt borg

Personen:

| 147-0101 |

Schepenregister 147, f° 121 r° 26.08.1619

Cornelis Lambrechts Engelen is schuldig aan Franchois En(gelen?) als voogd en Lambrecht Engelen als toeziener van Cornelis Engel Lams de som van 250 Rgld welke som het dorp van Loenhout schuldig was van geleend geld aan het weeskind. Verbindt daartoe zijn stede gekocht van Jan Cornelis Goris Werts

| 147-0102 |

Schepenregister 147, f° 121 r° 27.08.1619

gezien de verkoop op 05.05.1614 door Maeijken Huijbrecht Wils (dochter van +Lisken Willems van de Wijngaerde) x +Lambrecht Adriaenssen, Oorderen, van het derdedeel van de goederen gekomen van Jacobmijn van de Wijngaerde x Cornelis Jacobs ten gunste van Peeter Peeters van Breda x Jenneken, is deze laatste daarin gevest

Personen:

| 147-0103 |

Schepenregister 147, f° 121 v° 27.08.1619

certificatie voor Jan Emsen, droogscheerder, lakenmaker, wolkoper, verkocht wol aan Peeter Jan Adriaenssen en de weduwe Laureijs Denis, beide in Tilburg wonende

Personen:

| 147-0104 |

Schepenregister 147, f° 122 r° 29.08.1619

certificatie voor Peeter Adriaen Beens, Ginneken. Compareert mr Geraert Luijcx, oud schepen, die als gewezen rentmeester van +mr Cornelis Beijerlinck, Antwerpen, weet dat deze 2 renten (16 Rgld en 17 Rgld) heffende was op de kinderen Goris Wouters Hagen en dit op panden in Wuustwezel, en door zelfde erfgenamen zijn afgelost, en daarbij was toen de laatste rente gekweten werd door Cornelis Janssen Belliaerts x Anna Goris Wouters

| 147-0105 |

Schepenregister 147, f° 122 v° 11.09.1619

certificatie voor Jan Nijs van Tijchelt en Cornelis Verboven. Compareerden Jan Michielssen van Elsacker, 69j en Antonis Goris Coninckx, 68j die verklaren gekend te hebben Dielis van Houtele alias Dielis Steenbackers welke voor de 'troebelen tijd' als pachter heeft gewoond op de hoeve van +Jan van Tolle in Wuustwezel (Tereik), en welke een zoon naliet genaamd David van Tolle

Personen:

| 147-0106 |

Schepenregister 147, f° 123 r° 28.08.1619

mr Peeter Jordaens x Margriete en Jan Nijs van Tijchelt x Dingne deelden in 1604 de steden in Loenhout die zij gekocht hadden van jonker Henrick van Halmale en zijn kinderen, die woonden in de "bagijnen strate" in Mechelen. Goederen betreffen o.a. hofstede in Kesselbeek, beemd de "evener", de "cleijn riect", de "grote rieckt" etc

Personen:

| 147-0107 |

Schepenregister 147, f° 124 v° 23.09.1619

Jan Michielssen van Elsacker afgekweten door sr Jacques Loomans rente van helft van 20 sch gr br welke rente Clement Jan Gielis op 21.02.1541 verleden heeft uit te reiken Marten Aert Ots

Personen:

| 147-0108 |

Schepenregister 147, f° 124 v° 30.09.1619

Anneken Janssen x Thomas Janssen, deze ook als momboor van de weeskinderen Geerdt Jan Maes, verkochten aan Jan Lenaert Luijcx een hofstede in Sneppel, hen verstorven van Jan Peeters van Bavel en laatst van Willem Verstralen, grootvader van vs weeskinderen

| 147-0109 |

Schepenregister 147, f° 125 v° 01.10.1619

Jenneken Jan Krock (x Lenaerdt Lambrechts), Ossendrecht, met consent van haar man zoals ook verklaarde Domis Janssen, stadhouder van Ossendrecht, is schuldig aan haar broer Jacob Jan Krock, Loenhout som van 110 gld. Stelt als pand derdedeel in stede in Herseling haar van haar vader verstorven en nog te versterven van haar moeder

Personen:

| 147-0110 |

Schepenregister 147, f° 126 r° 13.11.1619

Cathalijne Willem Pauwels ...(Aerts x Laureijs).. Reijns, secretaris in Wuustwezel, ... Laureijsen Cornelis ...(Reijns), zijn vader ...van een stuk bos "cnodders bos" in Hoenderen

Personen:

| 147-0111 |

Schepenregister 147, f° 126 r° 13.11.1619

Laureijs Cornelis Reijns transporteert in erfmangeling aan zijn zoon Laureijs Reijns, secretaris in Wuustwezel x Cathelijne Willem Pauwels Aerts, rente van 6 ... op de "doijen bemt" en op huis in Huffel (schepenbrief 22.12.1568) en welke rente hij gekocht heeft van Cornelis van Eeckele Cornelissen (schepenbrief 02.04.1601)

Personen:

| 147-0112 |

Schepenregister 147, f° 127 r° 04.09.1619

... Ments, ook voor haar broer Clement Ments, verkocht aan Aert Janssen Blockmaecker hun deel in hofstede de "oude bijle", gekomen van Dirick de Smit

| 147-0113 |

Schepenregister 147, f° 127 r° 30.09.1619

Adriaen Koppens is schuldig aan doctor Wilhelmus Verwilt als momboor van de weeskinderen +jonker Nicasius de Herde de som van 278 Rgld 11 st van verlopen pacht van de hoeve "hesschot". Comparant stelt zijn goederen en dieren tot pand

| 147-0114 |

Schepenregister 147, f° 127 v° 07.10.1619

Cornelia Adriaens Vermeeren x Jan van Dietfoirt verkocht aan Lambrecht Broomans x Catlijne Adriaens Vermeeren haar versterf van haar ouders +Adriaen Vermeeren x +Dingne in beemd de "larenbemt" en haar deel in rente van 8 st op het deel in vs beemd dat de kinderen Jan Cornelis Peeter Mertens hebben

Personen:

| 147-0115 |

Schepenregister 147, f° 128 r° 21.10.1619

Jaspar de Hase, schout in Brecht, gemachtigd van Hans Cornoeli, bakker, Antwerpen (procuratie notaris Jan van Oisten te Antwerpen 05.04.1618), verkocht aan Peeter Peeters van Breda x Jenneken zijn deel in de achtergelaten goederen van Maria van de Wijngaerde

| 147-0116 |

Schepenregister 147, f° 128 v° 29.10.1619

Adriaen Jan Luijcx, Brecht transporteerde aan Adriaen Bolckmans, Wuustwezel helft van stede in Overbroek, Brecht, en achtergelaten bij +Jacob Luijcx, grootvader van comparant, en tegenwoordig in bezit van Cornelis Jans de Gruijter alias van Beke, en weke stede op de vader van comparant was verstorven als voorzoon van vs Jacob Luijcx

| 147-0117 |

Schepenregister 147, f° 129 r° 16.10.1619

Dijlis Oeijen ...x ... Jans Legen dr verkochten aan Adriaen Cornelis Goosem Aerts rente van 2 L rogge uit rente van 1 V rogge op panden in Wuustwezel

| 147-0118 |

Schepenregister 147, f° 129 v° 07.11.1619

Peeter van Aken, gemachtigd van ...(Catharina van der Wilt) x Loijs de Beuckeler en haar zuster Anna van der Wilt x Adriaen Fijen (procuratie notaris van den Berge in Antwerpen 09.10.1615), keurt de verkoop goed die Antonis van der Buijten en Jacob Verwilt op 01.10.1615 deden van rente van 18 L rogge aan Peeter Denis op panden in Hecht

Personen:

| 147-0119 |

Schepenregister 147, f° 130 r° 09.11.1619

Maeijken Thomas van ... (Aken) x Thomas van de Sande verkocht vele jaren terug via haar broer Adriaen Thomas van Aken als haar voogd aan Adriaen Aerts van Gilse x Josijne Niclaes van Aken, Adriaen nu + en Josijne xx Jan Joossen van Riel, haar deel in stede in Donk haar verstorven van haar oom Heijnrick van Aken alsmede het deel dat haar beloofd is van Peeter van Aken

Personen:

| 147-0120 |

Schepenregister 147, f° 131 r° 11.12.1619

...(Jacob Jacobs) Verkaert x Elijsabeth Heijnrick Thomas Goris transporteerden aan Jan Nijs van Tijchelt x Dingne, gelijk eertijds verkocht hebben de erfgenamen Thomas Goris, nl Heijnrick, Cornelie, Marie en Dingne, de erfgoederen in Loenhout welke door comparanten gecalengiert waren

Personen:

| 147-0121 |

Schepenregister 147, f° 131 v° 16.12.1619

Jan Cornelis Goris ontslaagt Cornelis Lambrecht Engelen van de verbintenis van land als pand voor betaling van stede en welk land verkocht werd aan Jacob Verkaert

Personen:

| 147-0122 |

Schepenregister 147, f° 131 v° 16.01.1620

certificatie voor sr Constantijn van den Berge. Compareerde Laureijs Cornelis Reijns die getuigt over pacht van de windmolen in Brecht welke pacht betaald werd aan N. Goormans, rentmeester van vrouwe van Emeren tot het jaar 1583. Er was in Brecht nog een tweede molen genaamd de "hulsemolen", welke is afgebrand

Personen:

| 147-0123 |

Schepenregister 147, f° 132 r° 22.01.1620

Jan Michielssen van Elsacker - Cristina Antonis van Bergen x +Jan Laureijs Nouts - Laureijs en Adriaen Jan Laureijs Nouts - Marie Jan Laureijs Nouts x Heijnrick Jan Engelen - ook voor hun broer Antonis Jan Laureijs Nouts; over mangeling van rente om rente die vs Jan van Elsacker in 1617 heeft gemaakt met vs +Jan Laureijs Nouts, nl helft van rente van 2 V rogge in 1561 verleden door Jan Meussen van Huijsen x Cornelie Peeter Wiericx aan Peeter Jordaens x Peeternelle op twee steden in Vossingers welke rente vs Jan van Elsacker gekocht heeft van Peeter en Adriaen Lenaert Jordaens, met andere renten op zelfde panden. Verder was betrokkenen gemeenlijk toebehorend een hofstede achter de kerk, dit bij uitkoop van Anneken Wilborts Verstralen etc

Personen:

| 147-0124 |

Schepenregister 147, f° 134 v° 21.02.1620

Cornelis Adriaens Verbuijten beleent aan Matijs Matijs Gosens een hooimade voor 2 jaren

Personen:

| 147-0125 |

Schepenregister 147, f° 135 r° 21.02.1620

Cornelis Lambrecht Engelen verkocht aan Jan Cornelis Goris een rente van 6 V rogge op panden in Wuustwezel waarvan enige toebehoren aan Jacob Aerts van Chaem. Jan Cornelis Goris transporteerde de rente aan Michiel Jordaens

Personen:

| 147-0126 |

Schepenregister 147, f° 136 r° 10.02.1620

Peeter ... van Aerde - ... van Aerde als voogd en Jan Cornelissen ...van de weeskinderen +Cornelis ...Mertens waarvan grootmoeder was ...van Aerde - Adriaen Adriaens Vermeeren - Jan van Dietf(oirt) x Neelken Adriaens Vermeeren - Lambrecht Broomans x Cathelijne Adriaens Vermeeren - Nicolaes van Dale als voogd en vs Peeter van Aerde als toeziener van de weeskinderen Adriaen Adriaen Wouters x +Margriete Adriaens Vermeeren; moeder van Adriaen, Neelken, Cathelijn en Margriet was +Dingne Peeters van Aerde; verklaarden in 1593 zover hen voorstaat gedeeld te hebben de erfgoederen van Peeter van Aerde in Terbeek en sindsdien te gebruiken. Cijnzen, renten en korenpachten dienen nog verrekend te worden, o.a. renten geheven door Cornelis Koijen, smid in Hoogstraten - Hans van Gierle - Peeter Adriaen Heijns - erfgenamen Laureijs Domus - Cornelis Verboven

| 147-0127 |

Schepenregister 147, f° 137 r° 15.02.1620

Mateus van Hellemont, gemachtigd van Cathelijne Michiel Cornelis Tijs, dochter van +Marie Geenkens (procuratie Antwerpen 20.12.1619), ook van Jan Michiels +Christoffels, zoon van +Catlijne Vervoort en zijn minderjarige broers en zusters (procuratie Lier 02.12.1619), akkoord met Quirijne Anthonis Pauwels, dochter van +Heijlwich Diricx Boets aangaande sterfhuis van +Catlijne Cornelis Tijs x Lenaert Dirick Bode

| 147-0128 |

Schepenregister 147, f° 137 v° 15.02.1620

Quirijnken Anthonis Pauwels, dochter van Heijlwich Dirick Boets welke x is geweest met Dionijs van Heester, renuncieert de roerende goederen van Dionijs van Heester die als langst levende echtgenoot deze roerende goederen heeft behouden

Personen:

| 147-0129 |

Schepenregister 147, f° 138 r° 07.03.1620

Nicolaes Segers heeft Staes Diricx de som van 32 gld overhandigd ivm belening van hooimade

Personen:

| 147-0130 |

Schepenregister 147, f° 138 v° 12.03.1620

certificatie voor Michiel Jordaens. Compareerden Cornelis Adriaen Diels en Marcus Bartelmeussen, die ten huize Michiel Jans van Elsackere hebben gehoord dat Michiel Jordaens en Jan Toen Tijs x Jenneken Antonis Joos weduwe onderhandelden over verkoop van stedeken

Personen:

| 147-0131 |

Schepenregister 147, f° 139 r° 04.03.1620

Marie Franchois Imbrechts x +Cornelis Cornelis Go...(sen Aerts) xx Anthonis Peeter Denis en Adriaen Cornelis Gosen Aerts als voogd met Franchois Imbrechts als toeziener van de 3 weeskinderen +Cornelis Cornelis Gosen Aerts; akkoord over sterfhuis. Moeder zal kinderen, waarvan jongste circa 4 jaar oud is, onderhouden etc. Vader was gerechtigd in vierde paart van 78 Rgld die Aert Stuijts, Wuustwezel, schuldig is en vierde paart in 20 Rgld die Willem Peeter Pus schuldig is

Personen:

| 147-0132 |

Schepenregister 147, f° 141 r° 04.03.1620

certificatie voor Heijnrick van Staeijen Peeterssen, geboren en wonende in Loenhout, waarvan de ouders nog leven en ook in Loenhout wonen, heeft zich bekwaamd in Antwerpen en in de hoofdbank van Zandhoven, en is nu 2 jaar procureur in Loenhout en stadhouder van de schout

Personen:

| 147-0133 |

Schepenregister 147, f° 141 v° 06.04.1620

certificatie voor Anthonis Janssen van Ginneken. Compareerde Peeter Denis, Loenhout, 80j, woonde meer dan 40jaar terug in Rijsbergen, huurde toen een beemd van Jan Geertssen alias Hanne Knaep bij "burchthoeve" onder Princenhage

Personen:

| 147-0134 |

Schepenregister 147, f° 142 r° 18.04.1620

dorp van Loenhout machtigt Michiel Jans van Elsacker om te compareren voor wethouders in Antwerpen om rente te kwijten die de baron van Grimbergen op het dorp is heffende alsook 2 renten die Magriete van Kerckhoven en Kerstiaen op het dorp zijn heffende

Personen:

| 147-0135 |

Schepenregister 147, f° 142 v° 02.05.1620

Jan Nijs van Tijchelt en Cornelis Stoops x Catlijne akkoord over onderhoud van het natuurlijk kind genaamd Joris, kind van Peeter Jan Nijs x Cornelie Cornelis Stoops

Personen:

| 147-0136 |

Schepenregister 147, f° 143 r° 04.05.1620

Adriaen Goris Diricx x Anna Peeters van Riel, St Lenaerts verkocht aan Cornelis Willem Huijbrechts xx Cornelia mr Jan Hegs x +Gabriel Jan Gabriels, hooimade in Blaakt welke hooimade aan vs Anna van Riel verstorven was van haar grootvader Willem Heijnrick Polmans

Personen:

| 147-0137 |

Schepenregister 147, f° 144 v° 02.05.1620

Anthonis Goris Conincx x Margrite Dielis Haest zijn schuldig aan Laureijs Cornelis Reijns x Margrite de som van 292 Rgld voor geleverd bier. Stellen tot pand beemd gekocht van juffr van Leijen

Personen:

| 147-0138 |

Schepenregister 147, f° 145 r° 08.05.1620

juffr Anna van Baerle x +Gerardt van Houte verkocht aan juffr Elisabeth Nobels x +mr Jan Buijcx, Breda, helft van rente van 6 Rgld op panden in Ginneken, Ulvenhout, gekomen van Jan Jacob Gosens. Item rente op panden in Chaam. Item rente op panden in Ulvenhout toebehorend heer Marcus van Steelant. Item rente op panden in Wechelderzande aan het "sant" toebehorend Jan Nuijts en Franchois van Lare. Item rente die uitreikt de weduwe Jan Matijs Dijrven, Breda. Renten zijn aan comparante verstorven van haar vader Gerardt van Baerle. Machtigt sr Jaspar de Hase en sr Jacques Loomans, beide Antwerpen, en mr Gregorius van Gilse en mr Geerdt de Keijser, beide Breda om Elisabeth Nobels te vesten

| 147-0139 |

Schepenregister 147, f° 147 v° 01.06.1620

Catlijne Heijnricx van Elsacker x +Lenaerdt Gabriels verkocht aan Jan Lenaerdt Luijcx x Adriana Pauwels, Brecht, land op "buijtelaer acker"

Personen:

| 147-0140 |

Schepenregister 147, f° 148 r° 18.05.1620

Antonis Antonis Bernaerts, soldaat in Breda x Elisabeth Jan Willemsen van der Gouwe, waarvan de grootmoeder was +Margriet Hugo Oliviers van den Wijngaerde, ook voor Peeter van Breda, testamentair erfgenaam van +Barbel Janssen van den Wijngaerde, ook voor Maeijken Willems van der Gouwe, zuster van comparants huisvrouw, erfgenaam van Margriete Hugo Oliviers van de Wijngaerde, pretendeert rente op de goederen in Loenhout van Peeter Denis, °Rijsbergen of zijn kinderen genaamd Antonis en Catlijne x Aert Antonis Aerts

Personen:

| 147-0141 |

Schepenregister 147, f° 148 v° 17.06.1620

certificatie voor Jacob Geridt Sijmonssen, Katwijk aan Zee. Compareerde Marie mr Jan van Vorspoels, heeft de papieren van de scheiding van de goederen Marie Snels, alias Marie van Houtele gedeponeerd bij mr Laureijs Reijns, secretaris van Wuustwezel en Laureijs Reijns, schepen in Loenhout

Personen:

| 147-0142 |

Schepenregister 147, f° 149 r° 30.06.1620

Lucas Laureijs Rombouts machtigt Andries Jordaens om te procederen tegen Cornelis Jan Ooms inzake rechtskosten van geding in Wuustwezel

Personen:

| 147-0143 |

Schepenregister 147, f° 149 v° 02.07.1620

certificatie voor Jan Willem Janssen, Tilburg. Compareerde Jan Emsen, Loenhout, wolkoper, heeft aan vs Jan Willem Janssen wol geleverd

Personen:

| 147-0144 |

Schepenregister 147, f° 149 v° 04.07.1620

certificatie voor Jan Heijnrickx, Tilburg, idem voorgaande akte

Personen:

| 147-0145 |

Schepenregister 147, f° 150 r° 04.07.1620

testament van Jan Ooms Janssen x Elisabeth Peeters Vermeeren. Testatrice heeft 4 voorkinderen gehad bij +Jan Centen waarvan 3 zijn overleden zonder kinderen na te laten en de vierde +Anna die 4 weeskinderen achterliet. Voor deze voorkinderen is de vaderlijke successie voorheen geregeld op 25.04.1594. Met Jan Ooms heeft testatrice 4 nakinderen

Personen:

| 147-0146 |

Schepenregister 147, f° 152 r° 15.07.1620

Ijken Peeter Arnouts x Cornelis Lambrecht Engelen verkocht aan Joos Cornelis Verboven x Barbara Peeter Arnouts haar deel in de achtergelaten goederen van haar vader en haar broer Arnout waaronder akker de "pulhoff", gekocht van Adriaen Bertelmeussen

Personen:

| 147-0147 |

Schepenregister 147, f° 152 v° 16.07.1620

certificatie voor Aerdt Heijnrick Moens, inwoner van Loenhout, handelaar in ketels, wil naar Eisden bij Aken reizen

Personen:

| 147-0148 |

Schepenregister 147, f° 153 r° 18.07.1620

Jan Jan Neeffs beleent aan Laureijs Wouter Rombouts land in steechde voor 6 jaren

Personen:

| 147-0149 |

Schepenregister 147, f° 154 r° 27.07.1620

Henrick Henrickx van Riele verkocht aan Bastiaen Geerts, Brecht hooimade op het "schoubos", gekomen van zijn vader, en gekocht tegen zijn broer Adriaen van Riele

| 147-0150 |

Schepenregister 147, f° 154 v° 31.08.1620

jonker Johan van der Noot machtigt mr Peeter Jordaens, procureur, in zijn proces in Loenhout tegen de gasthuismeesters van Hoogstraten terzake van rente

Personen:

| 147-0151 |

Schepenregister 147, f° 155 r° 07.09.1620

Adriaen ... Stouts x Marie ... Aerts transporteerden Jan Michielssen van Elsacker hofstede in de "plaetse", hen verstorven van haar vader Cornelis Aerts

| 147-0152 |

Schepenregister 147, f° 155 v° 10.09.1620

certificatie voor Michiel Jans van Elsacker, Jan Michielssen van Elsacker en Peeter Ijdendoncx, reizen naar Zeeland

Personen:

| 147-0153 |

Schepenregister 147, f° 155 v° 15.09.1620

testament van Jenneken Cornelis Peeter Nouts (x Anthonis Joos xx Jan Anthonis Tijs), ziekelijk, roerende goederen aan echtgenoot, zal in huis blijven wonen doch de schulden betalen, niet inbegrepen de 100 Rgld aan Adriaen de Decker, smid en de 100 Rgld geleend van sr Daniel Buijcx

Personen:

| 147-0154 |

Schepenregister 147, f° 157 r° 18.09.1620

certificatie voor Jan Antonis Tijs. Compareerde Laureijs Jan Laureijs Nouts, 28j, zat voorgaande winter met Adriaen Cornelis Verboven en Peeter Jan Ooms ten huize Michiel Jans van Elsacker te drinken, toen Adriaen Verboven en Peeter Ooms ieder een halve philips daalder ontvingen van Jan Antonis Tijs op conditie terug te geven 10 daalders indien Jan Antonis Tijs op vastenavond toekomende getrouwd was

Personen:

| 147-0155 |

Schepenregister 147, f° 157 v° 19.10.1620

certificatie voor Sebastiaen Geerts. Dorp van Loenhout competeert 20ste penning van alle verkopen van erfelijke en onroerende goederen

| 147-0156 |

Schepenregister 147, f° 158 r° 05.10.1620

Cornelia x +Adriaen Diels met haar zoon Cornelis Adriaen Diels - Lijnken x +Sijmon Keesselmans - Boudewijn Hovelmans als momboor van de weeskinderen Sijmon Keesselmans - Peeter Peeters van Breda; akkoord over rente van 2 Rgld 10 st op onderpanden vs Cornelia x +Adriaen Diels

Personen:

| 147-0157 |

Schepenregister 147, f° 159 r° s.d.

testament van Jan Ooms Janssen x Elisabeth Peeters Vermeeren. F° 159 en f°160 vormen een los stuk in de bundel en zijn mogelijk het kladschrift voor f° 150 r° e.v., waarin bedoeld testament is beschreven

Personen:

| 147-0158 |

Schepenregister 147, f° 161 r° 19.10.1620

Rogier Lauwers, Kapellen - Willem Daniels - Michiel Jordaens als voogd van de weeskinderen Daniel Stevens, en voor Marie Daniels x Marten N.; beleenden aan Laureijs Wouter Rombouts land "boets hof" in Hecht voor 24 jaren

Personen:

| 147-0159 |

Schepenregister 147, f° 161 r°, In marge 08.01.1622

Daniel Daniel Stevens transporteert zijn recht aan zijn broer Willem Daniel Stevens x Engel Anthonis Wackers

Personen:

| 147-0160 |

Schepenregister 147, f° 161 v° 16.11.1620

Aert Anthonis Aerts x +Cathelijne Peeter Denis en Anthonis Peeter Denis als voogd met zijn broer Cornelis als toeziener daar er geen 'vrienden' van vs Aert bij de hand zijn, akkoord over sterfhuis Cathelijne Denis, o.a. land beleend van Anthonis Cornelis Wackers. Aert Aerts zal hun 4 kinderen onderhouden tot 1634, zijn zoon Anthonij naar school laten gaan etc

Personen:

| 147-0161 |

Schepenregister 147, f° 163 r° 16.11.1620

Cornelis Laureijs Reijns, Brecht is schuldig aan Gommaer Macharis, Ekeren, de som van 307 Rgld 16 st 1 oort van geleend geld

Personen:

| 147-0162 |

Schepenregister 147, f° 163 v° 23.11.1620

juffr Anna van der Groes (dochter van juffr Anna Rene van Lier) x sr Daniel Buijcx machtigt Jan Baten en Michiel Francken, schepenen in Meldert, voor kwijting door Jan Wollaert, Marie Wollaert, Aert Shertogs en Lambrecht Marien x Marie Shertogs van rente die Michiel Luts alias Teuwes in Meldert verkocht ten behoeve van jonker Jan van Liere (schepenbrief Meldert 10.06.1572) en van rente die Peeter Gressens alias Meuwes verkocht ten behoeve van jonker Jan van Liere (schepenbrief Meldert 10.06.1572), en welke renten comparante verstorven zijn op 30.12.1589

Personen:

| 147-0163 |

Schepenregister 147, f° 165 r° 12.12.1620

testament van Cornelis Adriaen van der Buijten x Cathlijne Adriaen Thomas dr

Personen:

| 147-0164 |

Schepenregister 147, f° 166 v° 15.12.1620

Anthonis Wackers transporteerde in belening aan Lenaerdt Adriaen Ments deel in hooimade de "duijckt" op het "hoochbos" en waarvan de andere delen toebehoren Lenaerdt Ments en Cornelis Aert Nouts die deze delen onlangs gekocht heeft van Adriaen Vermeeren

| 147-0165 |

Schepenregister 147, f° 166 v°, In marge 20.01.1634

Adriaen Vermeeren als momboor van de kinderen Peeter van Aerde ontving derdedeel van belening en bekent dat Jan Joos Rombouts x Maijken Lenaerdt Mens 2 derdedelen heeft ontvangen van de jonge Mattijs Goosens

| 147-0166 |

Schepenregister 147, f° 167 r° 07.11.1620

Jacob Verkaert beleent Jan Heijnricx de Crom vierendeel bunder hooimade op de Blaakt

Personen:

| 147-0167 |

Schepenregister 147, f° 167 v° 29.12.1620

Franchois Engelen als momboor van zijn broer Cornelis Engelen machtigt Bertholomeus Servaessen, Zundert, om obligatie te casseren die hij op het dorp van Loenhout had

| 147-0168 |

Schepenregister 147, f° 168 r° 02.01.1620

Niclaus Segers is aan Jan Huijben Neeff 15 gld 25 st schuldig. Verbindt daarvoor akker in Sneppel

Personen:

| 147-0169 |

Schepenregister 147, f° 168 v° s.d.

Peeter Wackers, op verzoek van Adriaen Thomas van Aken, verklaart momboor te zijn geweest van de kinderen Peeter Martens x +Anna Geert Mermans en dat de knecht, genaamd Adriaen, dewelke bij Neelken Mermans gewoond had, hem in de kwade tijd toen de mensen naar het kasteel gevlucht waren, een pot met brieven gewezen had die in de grond begraven was, en dat nadien die knecht de pot heeft opgegraven en aan hem gegeven om te bewaren. Vervolgens heeft hij de pot met brieven aan de erfgenamen Geert Meermans gegeven ten huize van Anthonis Goris aan de kerk

| 147-0170 |

Schepenregister 147, f° 169 r° 16.01.1621

Jan Dermuijden, ook voor Adriana Dermuijden x Eemen Janssen (procuratie Brecht 11.01.1521) en voor Elisabeth Dermuijden x Dirick Jordens (procuratie Oostmalle), verkochten meer dan 24 jaar geleden aan +Frans Havermans hooimade in Loenhout op Blaakt waarvan ander deel behoort Peeter Frans Havermans, en dat zij dus aan vs hooimade geen recht meer hebben, dat dit recht toekomt aan Marie Heijnrick van Riele (xx Cornelis van Aerde) als weduwe van de toenmalige koper en aan Peeter Frans Havermans voor hem zelf en als momboor van Frans en Peeter, de onbejaarde kinderen van zijn broer met ook Marten Cornelis Aerden x Elisabeth Havermans

| 147-0171 |

Schepenregister 147, f° 170 r° 16.01.1621

Cornelis Peeters van den Bruijnenberge beleent aan Jan Heijnricx de Crom stuk land gekomen van Lenaert Braens en welke hij gekocht had van Marie Voirspoels

Personen:

| 147-0172 |

Schepenregister 147, f° 170 v° 14.01.1621

Angneke Cornelis van den Bruijnenberche x Heijnrick Cornelissen ratificeren de overdracht van Cornelis Peeters van den Bruijnenberge (cfr vorige akte)

Personen:

| 147-0173 |

Schepenregister 147, f° 171 r° 11.01.1621

Adriaen Vermunten beleent aan Lenaerdt Jan Mens akker voor de tijd van 8 jaar

Personen:

| 147-0174 |

Schepenregister 147, f° 171 v° 01.02.1621

Elisabeth Willem Willemssen x Adriaen Anthonis Straetmans beleent aan Cornelis Cornelis Verboven een beemd in Sneppel voor de tijd van 4 jaar

Personen:

| 147-0175 |

Schepenregister 147, f° 172 r° 08.02.1621

Marie Heijnrick Leijs x Lambrecht Engelen en Cornelis Lambrecht Engelen verkochten aan Aert Antonis Aertssen hooimade op het hoogbos in de "verckens hoeck"

Personen:

| 147-0176 |

Schepenregister 147, f° 172 v° 08.02.1621

Aert Anthonis Aerts is schuldig aan Franchois Engelen als momboor van Cornelis Engelen som van 50 Rgld

| 147-0177 |

Schepenregister 147, f° 172 v°, In marge 24.11.1650

Franchois Engelen werd betaald, reeds op 26.03.1643 gecompareerd geweest zijnde voor schepenen van Loenhout

| 147-0178 |

Schepenregister 147, f° 172 v° 15.02.1621

Marie Jans van Vorspoele x +Cornelis van Nieuwenhuijsen machtigt Jan Vervoort en mr Peeter van Kuelen in haar proces tegen heer Cornelis van Sprangen, ridder

Personen:

| 147-0179 |

Schepenregister 147, f° 173 v° 16.11.1620

Cornelis Adriaenssen Verbuijten is schuldig aan juffr Anna Dijrven x +sr Cornelis van Dongen rente van 18 Rgld 15 st waarvoor hij zijn stede in Sneppel in pand stelt

Personen:

| 147-0180 |

Schepenregister 147, f° 173 v°, In marge 30.12.1652

Aerdt Laureijssen van Donghen, transport hebbend van juffr Marie van Dongen, gekweten door Jan Jacobs

Personen:

| 147-0181 |

Schepenregister 147, f° 174 r° 15.12.1620

Adriaen Vermunten verkocht aan Cornelis en Jan Aert Nouts gebroeders hooimade op het hoogbos in de "duijct" of in "slage", zo men dat noemt

Personen:

| 147-0182 |

Schepenregister 147, f° 174 v° 16.02.1621

Laureijs Cornelis Reijns - Michiel Michielssen van den Elsacker - Michiel Jan van Elsacker - Jan Heijnricx de Krom x Margriete Jan van Elsacker; S/D stede en goederen "kindermaeckers stede" in Sneppel gekomen van Cornelis Michiels van Elsackere Het huis is bevallen aan Michiel Michiel van Elsackere Item de halve "perbemt" waarvan de andere helft behoort Antonis Gosens, Brecht Item weide met daaraan bos de "clootkens" Rente aan Marie Matheus van Beerse. Verder aan andere erfgenamen land achter het "root ven", de "voorste laeckt", beemd in de "dorent" en andere

Personen:

| 147-0183 |

Schepenregister 147, f° 177 v° 18.05.1620

Matijs van Aerde, Wuustwezel en Jan Duerens transporteerden aan Jan Gillis Emsen rente van 30 st op panden in Loenhout (schepenbrief 12.02.1506) in handen van Aert Anthonis Aerts

Personen:

| 147-0184 |

Schepenregister 147, f° 178 r° 02.03.1621

schepenen oorkonden dat Jan Lippens en Adriaen Thomas van Aken inwoners van Loenhout zijn die naar den Briel willen reizen om daar persoonlijke zaken te verrichten naar aanleiding van het overlijden aldaar van hun neef Jan Lenaerts, in zijn leven bakker. Nicolaes van Dael, Loenhout, 71j verklaart in Loenhout gekend te hebben Lenaert de Decker x Barbel Jan Tijs Cleijs, waarvan hun zoon Jan Lenaerts de Decker in Briel woonachtig was en bakker aldaar, en welke enige tijd terug overleed. Lenaert de Decker had een broer Geerdt, die een dochter Cornelia achterliet, welke x Jan Lippens vs. Verder had Lenaert de Decker een broer genaamd Heijnrick welke 2 kinderen heeft achtergelaten, genaamd Jan en Cornelis, van welke Jan in leven is een zoon Heijnrick, wnde in Meer. Zelfde Heijnrick is momboor van de kinderen van zijn oom Jan in Stabroek. Nog had Lenaert de Decker een zuster genaamd Neelken welke een kinds kind heeft achtergelaten genaamd Cornelia x Rombout Antonis Rombouts, Brecht, en waarvan wettige kinderen in leven zijn; deze allen dus erfgenamen van Jan Lenaerts de Decker van des vaders zijde. Verder verklaart Nicolaes van Dael dat Barbel Jan Tijs Cleijs 2 broers had, nl Jan en Matijs. Jan liet een eerste dochter na, genaamd Neelken en wnde bij Herentals, en een tweede dochter genaamd Marie, die gestorven is en in Loenhout kinderen heeft achtergelaten waarvan Adriaen Thomas van Aken momboor is. Tenslotte Matijs Jan Cleijs had 2 zonen en 1 dochter, genaamd Peeter, Lenaert en Cornelia, waarvan de laatste 2 nog in leven zijn, en Peeter overleden is en van wiens kinderen zijn broer Lenaert momboor is, zodat deze erfgenamen zijn van vs Jan Lenaerts de Decker van moeders zijde

Personen:

| 147-0185 |

Schepenregister 147, f° 179 v° 27.02.1621

Catelijn Jan Cornelis Keesselmans x Anthonis Cornelis Wackers beleenden aan Geerdt Janssen van Raeck, Brecht een beemd op de Blaakt achter Neerven voor een termijn van 3 jaar

Personen:

| 147-0186 |

Schepenregister 147, f° 180 v° tot 188 v°

zijn blank

| 147-0187 |

Schepenregister 147, f° 189 r° 26.03.1621

Jan Jacob Geertssen, gewezen schout in Brecht, nu ruiter onder ritmeester Lambert van der Well, heeft bij het aanvaarden van zijn dienst verklaard dat het dorp van Brecht eens zo groot (twee maal zo groot) en machtig is als het dorp van Loenhout, en dat het dorp van Wuustwezel evenzo groot en machtig is als het dorp van Loenhout

| 147-0188 |

Schepenregister 147, f° 190 r° 23.03.1621

Marie Cornelis Laureijs Reijns x Cornelis Adriaen Deckers beleenden aan hun vader Adriaen de Decker hun recht van de erfelijke en onroerende goederen in Loenhout en Brecht, hen verstorven van hun moeder Barbara Mathijs Heijlen

Personen:

| 147-0189 |

Schepenregister 147, f° 190 r° 29.04.1621

certificatie voor Peeter Mateussen en Jan Lenaerdt Janssen, inwoners van Zundert, die op 28.04.1621 van de jaarmarkt in Hoogstraten langs Loenhout zijn gekomen met 7 aldaar gekochte beesten, waaronder een vette koe en een melkkoe, om diezelfde in Antwerpen te verkopen

| 147-0190 |

Schepenregister 147, f° 191 r° 24.03.1621

Jan Nijs van Tijchelt en Adriaen Thomas van Aken ratificeren het contract tussen hen gemaakt op 05.01.1595 dat luidt als volgt:

Personen:

| 147-0191 |

Schepenregister 147, f° 191 r° 24.03.1621, vervolg

Erfdeling tussen Jan Denijs van Tijchgelt en Adriaen Thomas van Aken van de uitkoop die zij gedaan hebben tegen de erfgenamen Geraert Meermans x Cornelia Michiel van Huijsen, o.a. stedeken in Kesselbeek, land achter Jan Heijndrick Hovelmans

Personen:

| 147-0192 |

Schepenregister 147, f° 192 r° s.d.

Anthonis Peeter Denis - Cornelis Peeter Denis - Denijs Peeter Denis - Aert Anthonis Aerts als vader en Anthonis Jan Rombouts als toeziener van de onbejaarde kinderen +Cathelijne Peeter Denis; S/D met consent van hun vader Peeter Denis, eveneens aanwezig, o.a. land in de "stechde", land in de "heechse acker"

Personen:

| 147-0193 |

Schepenregister 147, f° 192 r° s.d., vervolg

Nota: vervolg akte f° 195 r°

| 147-0194 |

Schepenregister 147, f° 193 r° s.d.

Jan Nijs van Tijchelt en Adriaen Thomas van Aken, samen gekocht hebbend de helft van de achtergelaten goederen van +Geerdt Meermans x Cornelia Michiels van Huijsen en deze gedeeld hebbend op 05.01.1595 (cfr f°191r°), maar welke akte niet wettelijk gepasseerd is, zo heeft Jan Nijs van Tijchelt het stedeken in Kesselbeek behouden. Item land het "looken" in Neerven en de "allaren"

Personen:

| 147-0195 |

Schepenregister 147, f° 193 r° s.d., vervolg

Nota: de akte is onvolledig

| 147-0196 |

Schepenregister 147, f° 194 r° s.d.

akte gezien de beschadiging slechts gedeeltelijk te lezen, vermoedelijk S/D tussen de kinderen Jan Rombouts x Lisken Heijnrick Hovelmans. Kinderen zijn vermoedelijk Anthonis Jan Rombouts, Cathlijn Jan Rombouts x Dionijs de Bie (die uitgekocht werden) en Maeijken Jan Rombouts x Jan Heijnricx van Gestel, o.a. 2 stedekens in Neerven

Personen:

| 147-0197 |

Schepenregister 147, f° 195 r° 30.06.1621

Anthonis Peeter Denis als voogd en Cornelis Peeter Denis als toeziener van de weeskinderen Aert Anthonis Aerts x +Cathelijn Peeter Denis voor een helft en Denijs Peeter Denis voor de andere helft verhuren Aert Anthonis Aerts erven aangedeeld van de stede in Neerven en gekomen van hun vader, en dit voor een termijn van 13 jaar

Personen:

| 147-0198 |

Schepenregister 147, f° 196 r°

Jan Nijs van Tijchelt en Adriaen Thomas van Aken cfr supra

Personen:

| 147-0199 |

Schepenregister 147, f° 197 r° …1622

Cornelis Lambrecht Engelen beleent aan Geert Janssen van Raeck hooimade …van Jan Cornelis Goris gelegen op de Blaakt voor een termijn van 10 jaar

Personen:

| 147-0200 |

Schepenregister 147, f° 198 r° copije op 11.09.1609

compareerden voor Cornelis van den Bemde, notaris te Antwerpen, Cornelis Goris Aerts van Loenhout en Louijs Regier voor Maeijken Heijnricx van Erffrenten met Heijnrick van Erffrenten haar vader, welke een akkoord maken over onderhoud van kind aan vs Maeijken geprocreerd

Personen:

| 147-0201 |

Schepenregister 147, f° 200 r° 07.05.1621

Anne van Halmale en Caterine van Halmale approbeerden op 04.12.1599 in Antwerpen de verkoop van hoeve die +jonker Heijnrick van Halmale verkocht had aan Jan Nijs van Tijchelt x Dimpne

Personen:

| 147-0202 |

Schepenregister 147, f° 200 v° 07.05.1621

schepenen oorkonden dat Jan Nijs van Tijchelt, inwoner van Loenhout, bij koop hoeve met toebehoren verkregen heeft van jonker Heijnrick van Halmale en waarvan sommige percelen intussen verkocht werden aan Peeter Jordaens

Personen:

| 147-0203 |

Schepenregister 147, f° 201 r° 08.05.1621

Willem Jan Cornelis Maes verkocht aan Gijsbrecht Heijnrick Hoppenbrouwers x Cathlijne Peeter Aert Sgrauwen deel in beemd bij de watermolen waarvan de andere delen toebehoren Peeter Aerts Grauwen x Elisabeth

Personen:

| 147-0204 |

Schepenregister 147, f° 201 v° 08.05.1621

Willem Jan Cornelis Maes verkocht aan Gijsbrecht Heijnrick Hoppenbrouwers x Cathlijne Peeter Aerts Sgrauwen deel in veld de "laren" in Popendonk bij de watermolen en waarvan Rommen Cornelissen en Elisabeth Jan Cornelis Maes x Peeter Aerts Grauwen de andere delen bezitten

Personen:

| 147-0205 |

Schepenregister 147, f° 202 r° 10.05.1621

certificatie voor jonkheer Louis Laureijs Perez de Baron, heer van Loenhout, heeft zijn woonst in Loenhout, en van wiens huis en goederen retributie wordt betaald

Personen:

| 147-0206 |

Schepenregister 147, f° 202 r° 03.06.1621

certificatie dat navolgende personen inwoners van Loenhout zijn en leven van de H Geest of aalmoezen: Dingne Meussen (wnde in huis mr Heijnrick) - Sijken Loomans (in huis dat Alexander Boomen huurt) - Sijken Goris (in huis van de kinderen van de oude Jan Huijben) - Franck Meussen (zelfde huis) - Cornelis Centen (in de schuur van Jasper de Hase stede) - Peeter Loomans (op de ...poel, het H Geesthuisken hebbende een dubbel schouw) - Catelijn Lenaert Gabriels - Jan Gillis Luijcx - Adriaen Kerstiaenssen - Cornelis Peeter Keesten - de weduwe op de "cleijnen heijbaert" toekomende Antonis Joos - Jan Naes - Peeter Meussen - Marie Claeskens - Laureijs Tuijteler - Tuenken Soens - Lambrecht Janssen - Jan Block. Deze personen gebruiken 19 schouwen en rookgaten, 10 ovens en 3 halve ploegen

| 147-0207 |

Schepenregister 147, f° 202 v° 05.06.1621

certificatie voor Adriaen Vermeeren - Cornelis Verboven - Jacob Janssen Krock - Peeter Joossen - Gabriel Jan Lenaerts - Adriaen Niclaes van Dael; alle inwoners van Loenhout die naar Zeeland reizen met 4 wagens en 3 karren

Personen:

| 147-0208 |

Schepenregister 147, f° 202 v° 09.06.1621

certificatie voor Jan Lenaerdt Luijcx, Brecht. Heeft in Loenhout huis en hof in Sneppel. Item beemd in de "mosvoorden", gekomen van Willem Vermunten. Item akker, eertijds geweest hofstede met huis, gekomen van de erfgenamen Heijnrick van Riele. Item stede waar vroeger huis op stond, ook in Sneppel. Item beemd op de Blaakt, gekomen van Guiliam Succa. Item land op "buijtelaer acker"

Personen:

| 147-0209 |

Schepenregister 147, f° 204 r° 14.06.1621

certificatie voor Adriaen Jacobs, pachter van de "hesschot" hoeve, toekomende de weeskinderen jonker Nicasius de Herdde. Compareren Matijs Gosens - Wouter Peeters Ren - Lambrecht Broomans - Adriaen Vermeeren, allen inwoners van Loenhout en buren van vs pachter die getuigen dat het koren bedorven was door de vorst

Personen:

| 147-0210 |

Schepenregister 147, f° 204 v° 30.06.1621

certificatie voor Elisabeth Jan Jacobs dat de H Geestmeesters in de jaren 1617, 1618, 1619 en 1620 de som van 60 Rgld hebben uitgereikt tot onderhoud van haar kind waarvan Adriaen Heijnricx de vader zou zijn en met wie zij in ondertrouw is geweest

| 147-0211 |

Schepenregister 147, f° 204 v° 14.07.1621

Jan Cornelis Aerts der Weuwen, ook voor Cathlijne Cornelis Aerts der Weuwen x Dirick Lauwers (procuratie notaris de Kimpe in Antwerpen 10.07.1621), verkocht aan Lambrecht Broomans voor een vierde deel en aan Jan Aerts der Weuwen voor drie vierde delen 2 stedekens in Terbeek, gekomen van Aert der Weuwen en Jan der Weuwen, en welke de verkopers reeds meer dan 20 jaar geleden in handen waren gevallen

| 147-0212 |

Schepenregister 147, f° 205 v° 15.07.1621

schepenen verklaren op deze dag een "passeporte en sauvergarde" van de aartshertog te hebben gezien en horen lezen, waarvan de tekst, die in de franse taal is opgesteld, vervolgens in de akte wordt weergegeven. Volgens deze tekst wordt Adriaen Buijcx, luitenant van de drossaard van Breda, in sauvegarde genomen

Personen:

| 147-0213 |

Schepenregister 147, f° 206 v° 20.07.1621

certificatie voor Peeter Loomans x Cathlijne Peeter Fijens, hebben 6 of 7 jaar in Loenhout gewoond als goede lieden

| 147-0214 |

Schepenregister 147, f° 207 r° 13.07.1621

Cornelis Jan Keesselmans verkocht aan Cornelis Willem Huijbs x Cornelia mr Jan Hegs, Wuustwezel, hooimade op Blaakt in "marum hoeck". Neemt belening over van Jan Verheijen, timmerman en Adriaen Goris Kerstens

Personen:

| 147-0215 |

Schepenregister 147, f° 208 r° 26.07.1621

certificatie voor Peeter Jan Bode. Compareert Wouter Peeters Ren, die verklaart dat enige jaren geleden, toen Jan Huijbrechts Bode de oude vorster was, Peeter Jan Bode 8 Rgld 10 st van hem geleend had om deze aan Jan Huijbs Bode te geven ter betaling van zijn schuld aan de H Geestmeesters van Brecht. Peeter Wackers bevestigt de overhandiging aan Jan Huijbs Bode

Personen:

| 147-0216 |

Schepenregister 147, f° 209 r° 28.07.1621

Jan Centen - Maeijken Jan Centen - Naenken Jan Centen x Boudewijn Matijs Hovelmans; dragen hun versterf van +Vincent Jan Centen, hun halve broer, op aan Adriaen Adriaenssen de Haen x +Tanneken Jan Centen en hun kinderen

Personen:

| 147-0217 |

Schepenregister 147, f° 209 r° 28.07.1621, vervolg

(Nota: de akte f° 208 v° is doorstreept en bevat dezelfde boodschap als huidige akte, evenwel zijn de comparanten hier: Cornelis en Jan Centen - Maijken Jan Centen - Naenken Jan Centen x Boudewijn Matijs Huevelmans)

Personen:

| 147-0218 |

Schepenregister 147, f° 209 v° 04.08.1621

Cornelia Jan Huijbrechts Bode x Michiel Jordaens belenen aan Jan Heijnricx de Crom gedeelten in hooimaden op het hoogbos in de "duijct", waarvan de andere gedeelten toebehoren respectievelijk Jan Joossen en de weeskinderen van de jonge Jan Huijbs, en dit voor een termijn van 3 jaar

Personen:

| 147-0219 |

Schepenregister 147, f° 210 r° 27.08.1621

over plaatsing van scheidingspalen ter afscheiding land van Jan Denis, land van Cornelis Adriaen Diels, land van Jan Cornelis Goris, land van Cornelis Schuermans

Personen:

| 147-0220 |

Schepenregister 147, f° 210 v° 27.08.1621

scheidingspaal ten behoeve van Michiel Jan van Elsacker op de hoek van het fundament van de oude muur van zijn hofstede gekomen van Cornelis Aerts en welke het erf scheidt van Quirijnken Cornelis Pauwels x +Antonis Adriaenssen

Personen:

| 147-0221 |

Schepenregister 147, f° 211 r° 02.10.1621

Goris Heijnricks van der Wijen Michiel Jan van Elsacker en Jan Heijnrickx de Crom x Margriete Jans van Elsacker machtigen mr Antonis Diricx, procureur, in hun proces tegen de kinderen en erfgenamen +Jan Huijbrechts Bode inzake de verhuurde steden "Jan Saeldien" en "Nijs de Beere" en het verkochte schaarhout

Personen:

| 147-0222 |

Schepenregister 147, f° 212 r° 02.10.1621

Jenneken Cornelis Peeter Nouts x Jan Antonis Tijs transporteerden aan Goris Heijnricks van der Wijen, Hoogstraten, voor de helft en aan Michiel Jans van Elsacker en Jan Heijnriccx de Crom samen voor de andere helft rente van 2 V rogge op "Jan Saeldien" stede in Sneppel op Hoenderen, welke rente comparanten voorheen beleend hadden aan Michiel Jordaens, belening ten laste van vs Goris Heijnricx, Michiel Jans van Elsacker en Jan Heijnricx de Crom

Personen:

| 147-0223 |

Schepenregister 147, f° 212 v° 03.10.1621

Adriaen Thomas van Aken transporteert twee beemden in Donk aan sr Jaspar de Hase, en dit voor het derde deel in rente van 24 Rgld, die Jaspar de Hase verkregen had van Ambrosius Francken, en gestaan op panden in Loenhout

Personen:

| 147-0224 |

Schepenregister 147, f° 213 r° 03.10.1621

Cathlijne Jan Rombouts x Dionijs de Bie verkocht aan Jan Heijnricx van Gestel x Maeijken en Antonis Jan Rombouts x Tanneken Jan Engelen derdedeel in 2 stedekens in Neerven respectievelijk gekomen van Jan Rombouts en van Heijnrick van Gestel bij koop van Jan Michielssen van Elsacker. Item hooimade op Blaakt

Personen:

| 147-0225 |

Schepenregister 147, f° 214 r° 02.11.1621

Marie mr Jans van (Vorspoele) x +Cornelis Van den Nieu(wenhuijzen) met … Geertssen haar 'behout' zoon ontvangt 100 Kgld van mr Peeter Jordaens waarvoor zij vs mr Jordaens in belening het gebruik van haar tiende met de eigendom ervan genaamd de 'mostaert thiende' in handen stelt

Personen:

| 147-0226 |

Schepenregister 147, f° 214 v° 19.10.1621

Laureijs Cornelis Reijns, ziek te bed, verlangt dat na zijn dood bij de verdeling van zijn goederen onder zijn kinderen, eerst afrekening zal geschieden van de gelden die hij betaald heeft voor zijn zoon Cornelis, zowel voor de pacht van de molen in Loenhout als voor de borgstelling in Brecht, ook voor de borg van verscheidene leningen

Personen:

| 147-0227 |

Schepenregister 147, f° 215 r° …11.1621

sr Daniel Buijcx x juffr … Groes, dochter van +juffr Anna Rener van Liere, ook voor zijn neef sr Niclaes van der Stoep, zoon van +juffr Anna van Liere, transporteerde aan mr Jaspar van Schutteput, griffier van de wolrechten van de hertog van Aarschot tot Leuven, een obligatie van 544 £ artois, verleden bij Jaspar Roeloffs aan +sr Jan van Liere op 24.07.1577

Personen:

| 147-0228 |

Schepenregister 147, f° 216 r° 17.11.1621

huwelijkscontract van Jan Jan Nijs van Tijchelt x Quirijnken Anthonis Pauels. Quirijnken maakt 500 gld over

Personen:

| 147-0229 |

Schepenregister 147, f° 219 r° 13.12.1621

… Bode en Michiel Michielssen (van Elsacker) … momboors van de weeskinderen … Bode de oude belenen aan Jan Peeter van Gilse, lakenverkoper, Brecht, helft van hooimade op het hoogbos, dewelke Jan Heijnricx en Michiel Jans van Elsackere momenteel in huur hebben en de vs weeskinderen toebehoort

Personen:

| 147-0230 |

Schepenregister 147, f° 219 v° 18.12.1621

Cornelis Peeters van den Bruijnenberge ... Elisabeth Cornelis van Vorspoele verkochten aan Michiel Jans van Elsacker land dat deze laatste transporteerde aan zijn zwager Jan Heijnricx de Crom

Personen:

| 147-0231 |

Schepenregister 147, f° 220 r° s.d.

Heijnrick, Ant(onis) …(Jan en) Peeter Jan Engelen zonen met …(Antonis Jan) Rombouts x … (Tanneken) Jan Engelen dr, S/D van de erfgoederen van +hun vader, o.a. woonhuis met wagenhuis in Neerven, weide de "ossenbloken", akker en weide de "gagelschooten", weide het "quaet velt"

Personen:

| 147-0232 |

Schepenregister 147, f° 220 r° s.d., vervolg

Nota: akte is onvolledig

| 147-0233 |

Schepenregister 147, f° 222 r° 21.01.1622

sr Jaspar de Haze, Antwerpen verkocht aan Cornelis Anthonis Goris, Adriaen Thomas van Aken en Jan Joosssen van Riel ieder voor een derde deel rente van 24 Kgld welke rente aan hem op 22.06.1620 voor schepenen in Antwerpen getransporteerd was door de erfgenamen +Ambrosius Francken, en die Peeter en Cornelis van Onstaeijen Arnouts zonen schuldig waren aan Jan de Greve x Margriete Claus op panden in Loenhout (schepenbrief Antwerpen 10.05.1544, met transport ook in Antwerpen op 07.10.1559)

Personen:

| 147-0234 |

Schepenregister 147, f° 222 v° 07.02.1622

Anthonis Goris Coninckx en … Willemssen beleenden aan Geert Janssen van Raeck, Brecht de "vonderbempt" voor een termijn van 12 jaar

Personen:

| 147-0235 |

Schepenregister 147, f° 222 v°, In marge 28.03.1635

Adriaen de Ruijter als momboor van de kinderen Geert van Raeck betaald van de belening door Jan Henricx de Crom

Personen:

| 147-0236 |

Schepenregister 147, f° 224 r° kopij

Rombout Jan Rombouts x Marie Geert Wouters en Bernaert Geert Wouters certificeren in dato van 13.03.1600 dat Adriaen Geert Wouters, respectievelijk hun zwager en broer, gedeeld is op de hun verstorven goederen in Loenhout, en zij op de goederen in Zundert

Personen:

| 147-0237 |

Schepenregister 147, f° 224 v° kopij 26.01.1601

Adriaen Geerit Wouters ter ene en ter andere Godert en Gheerit Dielis Godert Mertens, zonen van Elisabeth Geerit Wouters, akkoord over vierde deel van beemd in Loenhout, toekomende vs Godert en Gherit bij S/D tegen hun mede-erfgenamen alsook over de andere goederen hen toegekomen van hun grootmoeder en hun moeder

Personen:

| 147-0238 |

Schepenregister 147, f° 225 r° 10.02.1622

Cornelis Adriaen Geerdt Waets, Zundert, verkocht aan Adriaen Jans Verboven x Cathlijne Joos Merckx 2 akkers en weide of bos in Popendonk

Personen:

| 147-0239 |

Schepenregister 147, f° 226 r° 10.02.1622

Cornelis Adriaen Geerdt Waets, Zundert verkocht aan Wouter Antonis Vergouwen ten behoeve van sr Daniel Buijcx, schout, rentmeester en kastelein in Loenhout, rente van 1 sister rogge op stede in Popendonk nu toebehorend Matijs Jan Cleijs (schepenbrief 11.03.1471, met transporten van 16.03.1481 Antwerpen en van 15.04.1491)

Personen:

| 147-0240 |

Schepenregister 147, f° 226 v° 11.02.1622

certificatie voor Michiel Jans van Elsacker en Jan Heijnricx de Crom die in Oudenbos gerst gekocht hebben om in Loenhout te brouwen en te tappen

Personen:

| 147-0241 |

Schepenregister 147, f° 227 r° 21.02.1622

certificatie voor Franck Meussen, metser, wil naar Doel en andere plaatsen gaan om er werk aan te nemen

Personen:

| 147-0242 |

Schepenregister 147, f° 227 v° 02.03.1622

certificatie voor Niclaes van Dael. Compareert Jan Nase, Loenhout en Jacob Adriaenssen, Hoogstraten, zijn op 28 februari 1622 naar Oud Turnhout gegaan bij een zeker mr Jacob en vroegen daar of niet een zekere Jacob uit Loenhout, met gezwollen gezicht en de mond aan een kant 'getrokken', bij hem was geweest, waarop mr Jacob antwoordde dat hij die man zalf had gegeven. Volgens declaranten zegt men dat deze mr Jacob de lieden raad geeft voor toverij

Personen:

| 147-0243 |

Schepenregister 147, f° 228 r° 04.03.1622

Rombout Wouter Rombouts beleent aan Jan Heijnricx de Crom hooimade op Blaakt voor een termijn van 7 jaar

Personen:

| 147-0244 |

Schepenregister 147, f° 229 r° 09.03.1622

Cornelis Antonis Goris als momboor en Adriaen Peeter van Aken als toeziener van de weeskinderen +Jan Diels Luijcx enerzijds en Tanneken Janssen hun moeder anderzijds, akkoord S/D. Tanneken zal 40 gld krijgen, bed, ketel, lijnwaad

Personen:

| 147-0245 |

Schepenregister 147, f° 229 v° 09.03.1622

Franchois Imbrechts - Jacob Van der Wilt voor zijn moeder Catharina Imbrechts - Luijs de Bueckelaer x Catharina Verwilt - Adriaen Fijen x Tanneken Verwilt, ook voor haar moeder Catharina Imbrechts - Michiel Michielssen van Elsacker met procuratie van Wouter Janssen van Tilborch x Geertruijt Luijck Maes, dochter van Marie Peeter Imbrechts; verkochten aan Marie Matijs Ruelens x +Niclaes Antonissen een rente van 2 Kgld op stede gekomen van Metken Peeters en gelegen in Kesselbeek, welke rente comparanten verstorven was van Peeter Imbrechts, respectievelijk hun vader en grootvader

Personen:

| 147-0246 |

Schepenregister 147, f° 231 r° 14.03.1622

Jan Lenaert Luijcx x Naeneken Pauwels Aerts kocht op 03.07.1606 van Cornelis Lenaert Luijcx en van Adriana Lenaert Luijcx hun deel in het versterf van hun vader Lenaert Luijcx. Item van Adriaen Cornelis Vermunten een stede in Sneppel (schepenbrief 24.03.1608). Item van Willem Jacob Luijcx als gemachtigd van juffr Catharine de Succa x +dr Antoni Trutius en haar dochter Maria Trutius een hooimade op Blaakt (schepenbrief 24.03.1614)

Personen:

| 147-0247 |

Schepenregister 147, f° 231 v° 10.03.1622

testament van Jan Jacobs x Dingne Jans van Daele, deze laatste ziek zijnde. Huis en hof aan Huffel heide, gekomen van Jan Huijbrechts Bode en gekocht van Cornelia Jan Huijbrechts Bode x Michiel Jordaens, aan langstlevende

Personen:

| 147-0248 |

Schepenregister 147, f° 233 r° 01.04.1622

Cathlijne Cornelis Michiels van Elsackere x Wouter Willem Maes akkoord met transport van rente van 2 V rogge op stede "Jan Saeldien" dewelke haar man gedaan had aan Jan Michielssen van Elsacker, en welke rente vs Cathlijne verstorven was

Personen:

| 147-0249 |

Schepenregister 147, f° 233 v° 09.04.1622

certificatie voor de schout. Peeter Meussen, 50j - Christiaen Matijs Raets, 52j - Cornelia Peeter Jans Bode, 33j verklaren te hebben gewoond bij Niclaes van Daele x Marie, kunnen geen kwaad spreken van vs Marie

Personen:

| 147-0250 |

Schepenregister 147, f° 234 v° 13.04.1622

certificatie voor de schout. Heer Marten Aerts, pastoor en heer Nicolaes de Moor, assistent pastoor, getuigen over Marie x Niclaes van Daele. Marten Aerts is 35 jaar pastoor in Loenhout in welke tijd vs Marie bij hem te biechten kwam en het H Sacrament onderging. Nicolaes de Moor is 6 jaar assistent, ook hij bediende vs Marie

Personen:

| 147-0251 |

Schepenregister 147, f° 235 r° 20.05.1622

certificatie voor Alexander Boomen en Heijnrick Geerts van der Buijten, inwoners van Loenhout, vraag om vrije doorgang (redenen niet vermeld)

Personen:

| 147-0252 |

Schepenregister 147, f° 235 v° 06.06.1622

last aan sr Daniel Buijcx, schout, om naar 's Gravenhage te reizen om te onderhandelen over de contributie die het dorp maandelijks schuldig is aan de Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden

Personen:

| 147-0253 |

Schepenregister 147, f° 236 r° 07.07.1622

certificatie voor Heijnrick Willems van Gilse, Loenhout

| 147-0254 |

Schepenregister 147, f° 236 v° 08.07.1622

Jacob Verkaert beleende op 07.11.1620 aan Jan Heijnricx de Crom hooimade op Blaakt

Personen:

| 147-0255 |

Schepenregister 147, f° 237 r° 02.07.1622

Marie Heijnrick Leijs x +Lambrecht Engelen met haar momboor Antonis Wouters van de Venne en Cornelis Lambrecht Engelen, akkoord over sterfhuis +Lambrecht Engelen. Weduwe behoudt de afgeloste, gekochte en gekweten renten op haar stede in Sneppel. Item rente op goederen Jan Nase Janssen in Sneppel. Zal helpen betalen het verloop van de rente die Anthonis Wouter Rombouts is heffende op de goederen Cornelis Lambrecht Engelen in Wuustwezel, nu toekomend de erfgenamen Heijnrick Cornelis Jongesken. Item betaling aan Jan Cornelis Goris

Personen:

| 147-0256 |

Schepenregister 147, f° 239 r° 30.06.1622

Cornelis Antonis Goris, gemachtigd van juffr Johanna en Cornelia Gillis, begijnen in Mechelen, beide dochters van jonker Lancelot Gillis (procuraties notaris J. Van Haerlingen te Mechelen 18.09.1620 en notaris van Achelen te Antwerpen 03.06.1622) verkocht aan Jan Cornelis Goris ten behoeve van Lucia Michiel Schensaerts akker de "dorent" in Sneppel welke akker Cornelis Beijerlinck, weesmeester in Antwerpen x juffr Cornelie van der Beeken gekocht had van Cornelis Michiels van Elsacker (schepenbrief 29.12.1572)

Personen:

| 147-0257 |

Schepenregister 147, f° 240 r° 23.07.1622

testament Marie Heijnrick Leijs x +Lambrecht Engelen, gezond van lichaam, maakt de helft van al haar goederen over aan Marie Adriaen Luijcx x Anthonis Wouters van de Venne en aan Huijbrecht Jan Neeffs en de andere helft aan de erfgenamen van haar vader

Personen:

| 147-0258 |

Schepenregister 147, f° 241 v° 13.07.1622

dorp van Loenhout gelast Michiel Jans van Elsacker en Jan Cornelis Goris, schepenen en Anthonis Wackers om bij het Koninklijk Leger, liggend voor Bergen op Zoom, 'sauvegarde' te bekomen voor het dorp van Loenhout en daartoe lamsvlees en enige kappoenen mee te nemen

Personen:

| 147-0259 |

Schepenregister 147, f° 241 v° 29.07.1622

sr Daniel Buijcx, als rentmeester van heer Marcus Antonij Perez, ridder, machtigt zijn broer sr Johan Buijcx, Loenhout om in Zevenbergen te ontvangen de penningen hem toekomend als rentmeester vs en zonodig te procederen, en dit van verlopen pacht

Personen:

| 147-0260 |

Schepenregister 147, f° 242 v° 01.08.1622

certificatie voor Joos mr Heijnrick van Erffrenten, woont bij zijn vader die schoolmeester is in Loenhout, wil op verzoek van zijn vader naar Bergen op Zoom gaan alwaar zijn zuster woont bij de 'lombardier' van de staat en vermits haar meester van Bergen op Zoom vertrokken is naar Middelburg, zelf naar Middelburg te reizen indien hij zijn zuster niet vindt in Bergen op Zoom

Personen:

| 147-0261 |

Schepenregister 147, f° 243 r° 14.08.1622

last aan Jan Cornelis Goris om naar Lillo te gaan en vervolgens naar Bergen op Zoom om aldaar de maandelijkse contributie te betalen

Personen:

| 147-0262 |

Schepenregister 147, f° 243 v° tot 258 v°

zijn blank

| 147-0263 |

Schepenregister 147, f° 259 r° 22.11.1622

Jan Jacobs x Maeijken Arnouts van Ostaeijen en Cornelis Adriaens van der Buijten mangelen erve om erve, te weten huis en hof , gekocht van Cornelia Jan Huijbrechts Bode x Michiel Jordaens en een stede in Sneppel, gekocht van +Cornelis van Dongen

Personen:

| 147-0264 |

Schepenregister 147, f° 260 r° tot f° 264 v°

zijn blank

| 147-0265 |

Schepenregister 147, f° 265 r° 11.05.1622

Margriet Michiels van Elsacker x +Laureijs Cornelis Reijns transporteerde aan haar wettige kinderen zowel van het voorbed van +Jan Peeter Christiaens als van het nabed van +Laureijs Cornelis Reijns al haar goederen uitgezonderd dat zij haar woonst in het huis behoudt in de keuken of in een kamer met gebruik in de warmoeshof, de stal, de schuur en turfhuis. Haar zoon mr Laureijs Reijns, secretaris in Wuustwezel, belooft haar een lijfrente te betalen

Personen:

| 147-0266 |

Schepenregister 147, f° 266 r° 11.05.1622

Marie Jan Peeter Christiaenssen x Heijnrick Verhese - Adriaenken Jan Peeter Christiaenssen x Cornelis Anthonis Goris Conincx - Jenneken Jan Peeter Christiaenssen x Jaecques Ribbens, voorkinderen van Margriete Michiels van Elsacker - Laureijs Reijns de jonge - Margriete Laureijs Reijns x Jan Emssen - Martijne Laureijs Reijns x Aert Laureijssen van Dongen - Mechelijne Laureijs Reijns x Adriaen Janssen Ouwaerts, Breda, nakinderen van Margriete Michiels van Elsacker, ook voor Cornelis Laureijs Reijns, voorzoon; S/D van de oude goederen van vs Margriete en van de goederen die zij met Laureijs Reijns verworven heeft (cfr vorige akte). O.a. beemd in Sneppel, het "root ven" op de "tommelberch", land achter de rosmolen, beemd de "borchstadt", land aan de windmolen, de "doijen bemt" in Sneppel, land of weide de "winckels" etc

Personen:

| 147-0267 |

Schepenregister 147, f° 277 v° 12.05.1622

Cornelis Laureijs Reijns, molenaar, daar zijn vader op zijn sterfbed had begeert dat hij niet zou profiteren van zijn achtergelaten goederen gezien hij hem reeds geld had gegeven en borg voor hem gestaan, tenzij deze sommen eerst van de nalatenschap waren afgetrokken, en gezien de borgen nog openstaan (akte 19.10.1621) transporteert aan zijn broer Laureijs Reijns - Hannen Emssen x Margriete Laureijs Reijns - Aert Laureijs van Dongen x Marthijne Laureijs Reijns - Adriaen Janssen Ouwaerts x Mechelijnen Laureijs Reijns zijn versterf in de achtergelaten goederen van Laureijs Reijns. Behoudt zijn deel in het vierendeel van de 'haltersche' molen (molen in Halteren, Ndl) e.a.

Personen:

| 147-0268 |

Schepenregister 147, f° 278 v° s.d.

mr Laureijs Reijns, secretaris in Wuustwezel - Margriete Laureijs Reijns x Johan Empsen - Martijnken Laureijs Reijns x Aert Laureijssen - Mechelijn Laureijs Reijns x Adriaen Janssen Ouwaerts; S/D achtergelaten goederen van hun ouders +Laureijs Cornelis Reijns x Margriete van Elsacker

Personen:

| 147-0269 |

Schepenregister 147, f° 278 v° s.d., vervolg

Nota: akte eindigt abrupt en is niet afgewerkt

| 147-0270 |

Schepenregister 147, f° 280 r° 12.12.1622

Jan Nijs van Tijchelt en Cornelis Verboven machtigen mr Michiel de Cuijpere, procureur, voor wethouders van de stad en bijvang van Lier om aldaar proces te voeren tegen David Janssen van Tolle

Personen:

| 147-0271 |

Schepenregister 147, f° 281 r° 04.01.1623

Marie Heijnricx van Tijchelt x +Jan Anthonis Engelen transporteert aan Tanneken Jan Engelen x Anthonis Jan Rombouts en Heijnrick, Anthonis, Jan en Peeter Jan Engelen, haar kinderen, haar goederen binnen Loenhout

Personen:

| 147-0272 |

Schepenregister 147, f° 281 r° 04.01.1623

Tanneken Jan Engelen x Anthonis Jan Rombouts en Heijnrick, Anthonis, Jan en Peeter Jan Engelen zonen delen goederen Marie Heijnrick van Tijchelt hun moeder (cfr vorige akte) o.a. woonhuis in Neerven, land "de bovenste en de benedenste breemacker" op het molenbos, hooimade op Blaakt, weide in Neerven

Personen:

| 147-0273 |

Schepenregister 147, f° 283 r° 09.01.1623

last van schepenen aan mr Peeter Jordaens om naar 's Gravenhage te gaan om kwijtschelding te verzoeken van de maandelijkse contributie gezien het ganse dorp beschadigd is, uitgeroofd en geruïneerd van het koninklijk leger dat in Brecht gelegen was

Personen:

| 147-0274 |

Schepenregister 147, f° 283 r° 02.01.1623

Neelken x +Geeraerdt van der Buijten met Heijnrick, Peeter, Franchois en Maeijken x Willem van Hertten, alle kinderen van vs Geeraerdt, verklaren dat Jan Cornelis Goris als momboor en Peeter Vorsselmans als toeziener van de 2 onbejaarde kinderen genaamd Laureijs en Tanneken Geerdts van der Buijten, en ten behoeve van deze zelfde kinderen, vooruit zullen hebben van vaders en moeders kant elk 150 gulden

Personen:

| 147-0275 |

Schepenregister 147, f° 283 v° 02.01.1623

Neelken Peeter Frans x +Geerdt van der Buijten - Heijnrick, Peeter en Franchois - Maeijken x Willem Hertsen - Jan Cornelis Goris als momboor en Peeter Vorselmans als toeziener van Laureijs en Tanneken, onbejaard, alle kinderen van +Geerdt van der Buijten; S/D van het huis op de hoeve van St Michiels aan de "tommelberch"

Personen:

| 147-0276 |

Schepenregister 147, f° 285 r° 27.02.1623

Claes Segers x Margriet Antonis Lippens verkochten aan Wouter Jan Wouter Rombouts x Stijnken Christiaen Vorsselmans hooimade op het molenbos

Personen:

| 147-0277 |

Schepenregister 147, f° 286 r° 15.02.1623

Lambrecht Cornelissen x Cornelia mr Peeter Beijerssen van Voxdael - Michiel van Elsacker x +Barbara Peeter Beijerssen voor hun kinderen - Jan van Dael x Magdalena Beijerssen - Christiaen Raets x Jenneken Beijerssen; alle wettige kinderen en erfgenamen van mr Peeter Beijerssen van Voxdael, ook optredende voor hun ongehuwde zuster Maximiliana Beijerssen en Michiel van Elsacker ook last hebbende van Christiaen van Nuijnhem, zoon van Balta Beijerssen van Voxdael; machtigen Jan Boenaert, Antwerpen om het verloop van 2 renten te innen die zij heffen op vrouwe de Marquise van Bergen op panden in het markizaat van Bergen

Personen:

| 147-0278 |

Schepenregister 147, f° 287 r° 15.02.1623

Cornelie mr Jan Hegs x Cornelis Willem Huijbs laat de kinderen en erfgenamen mr Peeter Beijerssen rente van 30 st kwijten staande op het pand de "exter" in klein Neerven

Personen:

| 147-0279 |

Schepenregister 147, f° 288 r° 10.03.1623

Willem Daniel Stevens transporteerde aan Jan van Dietfoort een beleende weide ten einde van Neerven die hij had van Cathlijne Cornelis Maes en waarvan de belening gepasseerd is in Loenhout op 08.02.1613. Eigenaar van de weide is Jan Neeff de jonge, die de eigendom kocht van vs Cathlijne Maes

Personen:

| 147-0280 |

Schepenregister 147, f° 289 r° 24.03.1623

Jan Empsen, gemachtigd van Mecheline Laureijs Reijns x Adriaen Janssen Ouwaerts (procuratie notaris Buijcx, Breda 06.23.1623) verkocht aan Cornelis Anthonis Goris x Adriana haar deel in land in "heijnrick verbuijten hoff", welk deel haar (Mecheline) verstorven is van haar vader, en van welk land het derdedeel toekomt aan Naenken Willems Vermeeren, begijn in Hoogstraten

Personen:

| 147-0281 |

Schepenregister 147, f° 290 r° 07.04.1623

certificatie voor Peeter van Staeijen, van wie de kar werd geïnspecteerd, gekomen van Breda, en waarop enkel een zak zout, een ton bier, haringen en raapkoeken. Kar werd gevoerd door de zoon Adriaen Peter van Staeijen, dewelke aan zijn hand gekwetst was door een soldaat van Breda

Personen:

| 147-0282 |

Schepenregister 147, f° 290 r° 08.04.1623

certificatie voor Adriaen Janssen Rollebier dat in Loenout geen aangifte is gedaan van het molesteren van een kar met stro waaronder een kist met goed was

| 147-0283 |

Schepenregister 147, f° 290 v° 03.04.1623

sr Daniel Buijcx stelt als borg een beemd op Blaakt voor hoeve in Wechelderzande die hij in naam van zijn moeder verkocht aan mr Jan Proost, secretaris aldaar

Personen:

| 147-0284 |

Schepenregister 147, f° 291 r° 29.11.1622

Catlijne Matijs Janssen x +Jan Huijbrechts Bode de jonge ter ene en Matijs Janssen als momboor van de nakinderen vs Catlijne, vervangende de medemomboor Adriaen van Staeijen, Nispen, alwaar grote sterfte heerst, met Andries Jordaens vervangende Joos Huijbrecht Joos als momboor van het voorkind van vs Jan Huijbrechts Bode de jonge, gezien de momboor buiten Loenhout woont en ziek is, vervangende eveneens de medemomboor Cornelis Nelemans Cools ter andere; weduwe neemt geen profijt in achtergelaten goederen van vs Jan Huijbrechts Bode

Personen:

| 147-0285 |

Schepenregister 147, f° 291 v° 29.11.1622

Peeter Jan Kallen x +Neelken Jan van Bavele en Cornelis Centen x Neelken Anthonis Wackers, dochter van vs +Neelken van Bavele; S/D achtergelaten goederen vs +Neelken Jans van Bavele, o.a. huisje op het heiken in Terbeek, hooimade op het "schoubos" waarvoor Joos Cornelis van Bavele de beleenpenningen heeft gedaan

Personen:

| 147-0286 |

Schepenregister 147, f° 292 v° 29.11.1622

Neelken Anthonis Wackers x Cornelis Centen is schuldig aan Joos Cornelis van Bavel, Wortel de som van 80 gld van geleende penningen (contract met Neelken van Bavel x Peeter Kallen voor notaris in Wortel)

Personen:

| 147-0287 |

Schepenregister 147, f° 293 r° 20.12.1622

certificatie voor de weduwe en kinderen Geeraert van der Buijten, in zijn leven pachter op de hoeve van het klooster van St Michiels in Antwerpen en gelegen naast het dorp van Brecht. Compareren Adriaen Mertens, Cornelis Jan Neeff en Niclaes Goris, allen inwoners van Loenhout en buren van vs pachter, verklaren dat toen het leger van zijne majesteit in Brecht lag de ruiters en soldaten de pachter hebben beroofd van hooi, stro, koren, boekweit, erwten, bonen, rapen, peen, turf, potten, ketels en andere vruchten en huisraad, en dat hij soldaten, die op de hoeve lagen, heeft onderhouden van eten en drinken, waarbij die soldaten op het einde nog deuren, vensters, schuttingen e.d. hebben afgebroken en meegenomen, waarbij ook de pachter met zijn wagen en paarden moest meekomen naar Brecht en vandaar naar Duffel alwaar hij 5 of 6 dagen werd vastgehouden, zodat hij bij zijn terugkeer ziek is geworden en gestorven is

Personen:

| 147-0288 |

Schepenregister 147, f° 293 v° s.d.

de weduwe Geeraert van der Buijten, ziek zijnde, heeft de pacht van de hoeve van het St Michiels klooster overgedragen aan haar zoon Heijnrick Geert van der Buijten

Personen:

| 147-0289 |

Schepenregister 147, f° 293 v° 02.01.1623

Marie Heijnrick Leijs, aanvulling op testament dat zij verleed op 23.01.1622

Personen:

| 147-0290 |

Schepenregister 147, f° 294 r° 02.01.1623

Marie Heijnrick Leijs is schuldig aan Jan Cornelis Goris de som van 145 gld uit de erfpenningen die Cornelis Lambrecht Engelen aan vs Jan Cornelis Goris schuldig was van de koop van stede in Hecht, welke schuld zij overgenomen heeft op 27.06.1622

Personen:

| 147-0291 |

Schepenregister 147, f° 294 v° 25.09.1623

Jan Jan Neve x Heijlken Aert Adriaen Aerts verkochten aan Laureijs Reijns, secretaris in Wuustwezel x Cathelijn Willem Pauwels Aerts een stede in Neerven. Item weide aan de hechtse straat. Item 2 oude hofsteden in Hecht. Item 2 weiden. Item land in de hechtse akker. Item land op molenakker. Item velden de "gagelschoot" bij "marumvoort". Item heiveld achter "buijtelaer acker" in Sneppel. Item heide in de "wuustweselsche heijde"

Personen:

| 147-0292 |

Schepenregister 147, f° 294 v°, In marge 31.03.1699

rente van 2 gld afgekweten door de weduwe Adriaen Laureijs Reijns aan het college der jezuiten in Antwerpen, verkregen bij donatie van juffr Catharina de Hase, erfgename van sr Jaspar de Hase op 03.06.1673, verloop ontvangen van zelfde weduwe tot 'bamisse' 1691, tot bamisse 1698

| 147-0293 |

Schepenregister 147, f° 295 v° tot f° 316 v°

zijn blank

| 147-0294 |

Schepenregister 147, f° 317 r° 15.05.1623

Michiel Jans van Elsacker verkocht aan Wouter Jan Wouter Rombouts x Cristine Christiaen Vorselmans beemd de "perbemt" achter sneppel akker

Personen:

| 147-0295 |

Schepenregister 147, f° 317 v° 17.06.1623

Peter Meussen verkocht aan Jan Oom Janssen en Jan Anthonis Tijs als H Geestmeesters van Loenhout rente van 2 V rogge geheven op Johanna Marck Peeter Nouts x Jan Antonis Tijs en welke rente Merck Peeter Nouts op 05.02.1572 verleden had aan de kinderen Anthonis Peeter Faes op stede in Hoenderen

Personen:

| 147-0296 |

Schepenregister 147, f° 318 r° 19.04.1623

Wouter Jan Wouter Rombouts verkocht aan sr Daniel Buijcx x juffr Anna van der Groes deel in hooimade op Blaakt onverdeeld met de hooimade van de kinderen Jan Michielssen van Elsacker en verkregen van Jacob Antonissen

Personen:

| 147-0297 |

Schepenregister 147, f° 318 v° 19.04.1623

Jacob Antonissen voor de twee derdedelen en Jan Rombouts x Cornelia Antonissen, Wuustwezel, voor het ander derdedeel, verkochten aan sr Daniel Buijcx x juffr Anna van der Groes deel in hooimade op Blaakt (cfr vorige akte)

Personen:

| 147-0298 |

Schepenregister 147, f° 319 r° 19.04.1623

Margriete Jan van Elsacker x Jan Heijnricx de Crom en Michiel Jans van Elsacker verkochten aan sr Daniel Buijcx x juffr Anna van der Groes een deel hooimade op Blaakt (cfr 2 voorgaande akten)

Personen:

| 147-0299 |

Schepenregister 147, f° 320 r° 02.10.1623

Peeter Wackers verkocht aan Jan Empsen x Margriete Laureijs Reijns een weide onder Huffel, als den koop gecalengierd hebbende van Jacob Marcus Kenis

Personen:

| 147-0300 |

Schepenregister 147, f° 320 v° 10.10.1623

Adriaenken Willems Vermeeren, begijn in Hoogstraten machtigt Jan Empsen om aan de koper Cornelis Anthonis Goris een gedeelte in "heijnricx verbuijten hof" aan de heuvel van de kerk op te dragen

Personen:

| 147-0301 |

Schepenregister 147, f° 321 r° 15.12.1623

testament van Cornelis Arnouts Wagemaecker (xx Tanneken Peeter Kerremans) Bevestigt zijn eerder testament met zijn eerste vrouw +Maeijken Heijnrick Pauwels van 05.10.1618, wil daaraan toevoegen dat Maeijken, de kreupele en impotente dochter uit zijn eerste huwelijk, bovenop de kamer die haar was toegekend in het huis in Popendonk ook de zolder daarboven zal verkrijgen. Verder, vermits reeds twee kinderen uit het voorbed, genaamd Arnout en Antonia, gehuwd zijn en een uitzet hebben gekregen van wel 100 gulden, dienen de andere kinderen uit het voorbed, genaamd Jan, Cornelis, Peeter en Tanneken ook 100 gulden te krijgen uit de goederen van het voorbed, en de nakinderen uit deze goederen elk 50 gulden etc

Personen:

| 147-0302 |

Schepenregister 147, f° 323 r° 08.01.1624

Adriaen Heijnricx van Gestel x +Maria Adriaen Jan Michielssen - Jan en Adriaen Adriaens van Ostaeijen zonen - Michiel Michielssen van Elsacker als momboor en Michiel Jans van Elsacker als toeziener van de 3 andere weeskinderen +Adriaen van Ostaeijen x +Marie Adriaen Jan Michielssen, ratificeren het contract van afscheid tussen vs kinderen en hun moeder, over de 5 jaar terug gemaakt, waarna enige beschikkingen volgen

Personen:

| 147-0303 |

Schepenregister 147, f° 324 r° 31.01.1624

Jan Jan Duerens van Huijsen laat Marie Peeter Jacob Huijbs x +Cornelis Philips zijn deel lossen in rente van 17,5 L rogge, gekomen van zijn 'moeije' langs moederskant Catarina van Aerde en staande op stede in Neerven, verwijzend naar een vonnis van 12.12.1575

Personen:

| 147-0304 |

Schepenregister 147, f° 324 v° 05.02.1624

Jan van Ravesteijn met zijn vader Jacob van Ravesteijn verkocht aan Aert Geertssen x Tanneken Aerts, Wernhout helft van beemd de "muntenbemt" en waarvan Joos Cornelis van Bavel de andere helft bezit, gelegen in de "verckens hoeck"

Personen:

| 147-0305 |

Schepenregister 147, f° 326 r° 08.02.1624

Jan en Adriaen +Adriaen van Ostaeijen zonen en Michiel Michielssen van Elsacker als momboor met Michiel Jans van Elsacker als toeziener van de 3 weeskinderen +Adriaen van Ostaeijen genaamd Willem, Margriet en Maeijken; S/D achtergelaten goederen van hun ouders +Adriaen van Ostaeijen x +Maeijken Adriaen Michielssen, o.a. stede en woonhuis in Popendonk, huis in Huffel, hooimade op het "schoubos" etc

Personen:

| 147-0306 |

Schepenregister 147, f° 331 r° 09.02.1624

Cornelis Adriaen van der Buijten beleent aan Matijs Gosens hooimade op Blaakt voor 3 jaar

Personen:

| 147-0307 |

Schepenregister 147, f° 331 v° tot 346 v°

zijn blank

| 147-0308 |

Schepenregister 147, f° 347 r° 04.03.1624

Janneken Janssen Krock x Lenaerdt Lambrechts verkochten aan haar broer Jacob Janssen Krock en aan haar halve broer Adriaen Adriaenssen de Haen haar derdedeel in stede in Herseling en de andere goederen gekomen van haar ouders +Jan Krock x +Emmerijnken Cornelissen. Vervolgens draagt Adriaen Adriaenssen de Haen de koop voor zover hem aangaat op aan zijn halve broer Jacob Krock

Personen:

| 147-0309 |

Schepenregister 147, f° 347 v° 04.03.1624

Adriaen Adriaenssen de Haen verkocht aan zijn halve broer Jacob Janssen Krock zijn deel in stede in Herseling (cfr vorige akte)

Personen:

| 147-0310 |

Schepenregister 147, f° 348 v° 04.03.1624

Peeter Jans Bode transporteerde aan juffr Anna Dijrven x +sr Cornelis van Dongen zijn deel in erven onder Sneppel op de "ast", gekomen van zijn oom Cornelis de Kuijper

Personen:

| 147-0311 |

Schepenregister 147, f° 349 r° 16.03.1624

certificatie voor de kinderen en erfgenamen Jan Michielssen van Elsacker, zijnde Michiel van Elsacker en Margriete van Elsacker x Jan Heijnrick de Crom. Compareerden Jan Duerens van Huijsen - Cristina Anthonis van Bergen x +Jan Laureijs Nouts met Laureijs en Adriaen Laureijs Nouts zonen - Heijnrick Jan Engelen x Marie Jan Laureijs Nouts; verklaren enige jaren terug te hebben getransporteerd aan +Jan Michielssen van Elsacker hun deel als erfgenamen in stede in Popendonk, gekomen van Adriaen van Huijsen

Personen:

| 147-0312 |

Schepenregister 147, f° 350 r° 11.03.1624

Anthonis Wackers x Cathlijn Jan Keesselmans verkochten aan Heijnrick Heijnrickx van Turnhout x Magdalena Andries Cornelissen land in de steechde, hen eensdeels toekomende bij koop van Christiaen van Nuijnhem en anderdeels bij versterf van hun vader Jan Keesselmans

Personen:

| 147-0313 |

Schepenregister 147, f° 351 r° 11.03.1624

Marie Janssen x Heijnrick Verhese verkocht aan Christiaen Vorselmans x Marie Peeter Fransen een stuk land achter de rosmolen op molenakker haar toekomend van haar moeder Margriete van Elsacker

Personen:

| 147-0314 |

Schepenregister 147, f° 351 v° 18.03.1624

certificatie voor Adriaen Adriaen Vermeeren. Compareert Adriaen Cornelis Vermunten die verklaart dat Christiaen Laureijssen de stede van vs Adriaen Vermeeren heeft gehuurd en een overzicht van de huurvoorwaarden geeft

Personen:

| 147-0315 |

Schepenregister 147, f° 352 r° 18.03.1624

Cornelis Cornelis Aerts x Tanneken Adriaen Merten Putcuijps, Brecht transporteerden aan de kinderen +Jan Huijbrechts Bode de oude en de jonge en Michiel Joerdaens x Cornelie Jan Huijbrechts Bode een rente van 6 L rogge hen verstorven van +Margriete Goris Broomans, moeder van vs Tanneken en staande op de goederen van Lambrecht van Bavele in Popendonk. Item rente van3 L rogge 7 st op de goederen van +Heijnrick Vermunten in Popendonk (brief van S/D van 23.06.1598 get J van den Poele). Item rente van 1 L rogge op zelfde goederen, verkregen van +Cornelis Maes de oude, en welke rente komt uit een meerder rente van 9 V 1 L (schepenbrief 28.07.1561)

Personen:

| 147-0316 |

Schepenregister 147, f° 352 v° 27.03.1624

certificatie voor Jan Buijcx, Weelde, kocht van sr Daniel Buijcx een bruin (ruin) paard met witte bles, blind aan één oog

Personen:

| 147-0317 |

Schepenregister 147, f° 353 r° 01.04.1624

Cornelie Jans Koeck x Cornelis Wouter Peeter Ren beleent aan haar vader Wouter Peeter Ren beemd de "vloijbemden" aan het molenbos

Personen:

| 147-0318 |

Schepenregister 147, f° 353 v° 01.04.1624

Anthonis Wackers stelt als pand op land in Steechde dat hij verkocht had aan Heijnrick Heijnrickx van Turnhout (schepenbrief 11.03.1624) een stede in Sneppel

Personen:

| 147-0319 |

Schepenregister 147, f° 354 v° 01.04.1624

Geerdt Andries Olaerts, Tessenderloo ('Senderloo') in het land van Luik machtigt Michiel Jans van Elsacker om aan mr Peeter Jordaens een stuk land op te dragen, hem verstorven van zijn moeder Josijne van den Cloot

Personen:

| 147-0320 |

Schepenregister 147, f° 355 r° 01.04.1624

Jan Jan Engelen verkocht aan Antonis Jan Engelen x Adriaenken Dietvoorts land in de molenakker

Personen:

| 147-0321 |

Schepenregister 147, f° 355 v° 06.04.1624

certificatie voor Cornelis Verboven - Jacob Janssen Krock - Cornelis Anthonis Goris - Jan van Dael - Huijbrecht en Adriaen Cornelis Verboven zonen - Mateus Peeter Arnouts - Adriaen Wouters - Adriaen de Haen - Jan Ooms; vaste inwoners van Loenhout en daar altijd gewoond hebbende, over reis naar Zeeland

Personen:

| 147-0322 |

Schepenregister 147, f° 355 v° 06.04.1624, vervolg

Nota: bedoeling en concrete inhoud van de akte zijn opsteller niet geheel duidelijk

| 147-0323 |

Schepenregister 147, f° 355 v° 15.04.1624

Johan Empsen, gemachtigd van Adriaenken Willems Vermeeren, begijn in Hoogstraten (procuratie Loenhout 10.10.1623) verkocht aan Cornelis Anthonis Goris x Adriaenken het zesde deel in "heijnricx verbuijten" hof

Personen:

| 147-0324 |

Schepenregister 147, f° 356 v° 23.04.1624

certificatie voor Laureijs van der Buijten als ingezetene van Loenhout

Personen:

| 147-0325 |

Schepenregister 147, f° 357 r° 29.04.1624

mr Laureijs Reijns, secretaris in Wuustwezel, gemachtigd van Godevart Tijs Janssen, die procuratie heeft van de erfgenamen +Jan Tijs (procuratie in Puurs 05.11.1618 en 22.11.1623) en Cornelis Anthonis Goris, vorster, gemachtigd van Cornelis Jan Tijs Coels, Abertus Polder (?), Vlaanderen (procuratie voor mr Laureijs Reijns in Wuustwezel op 23.03.1624) verkochten aan Jacob Anthonissen, Wuustwezel, beemd op Donk en in de "varenbemden"

Personen:

| 147-0326 |

Schepenregister 147, f° 358 r° 29.04.1624

Jacob Anthonissen legt eed af als leenman van de heer van den Wijngaerde (cfr vorige akte)

| 147-0327 |

Schepenregister 147, f° 358 r° 29.04.1624

Dingne Jans van Dongen x Pauwels Stoffels laat rente van 2 V rogge op panden in Baarle lossen door Wouter Sijmons, Baerle, en op wiens panden de rente staat

Personen:

| 147-0328 |

Schepenregister 147, f° 359 v° 04.05.1624

Michiel Michielssen van Elsacker enerzijds en anderzijds Martijnken Jans van Vollenhoven x Peeter van Schinhoven en Cornelie Jans van Vollenhoven; laten rente van 2 gld 10 st op de achtergelaten stede van Jan van Vollenhoven en rente van 4 gld op panden in Neerven gekomen van Neelken mr Jan Hegs afkwijten zo zij die op elkaar heffende zijn

Personen:

| 147-0329 |

Schepenregister 147, f° 360 r° 06.05.1624

Tanneken Aertssen x +Aert Geerdt Aerts en Jan Oom Janssen met Cornelis Jan Ooms als momboors van het weeskind vs Aert Geerdt Aerts; S/D achtergelaten goederen, moeder geeft tegen betaling helft actie in het sterfhuis over, ook van beemd bij de "verckens hoeck" gekocht van Jacob Voets van Ravensteijns

Personen:

| 147-0330 |

Schepenregister 147, f° 361 r° 13.05.1624

certificatie voor Jan Heijnricx van Geele x Jenneken Anthonis Albrichts, beide geboren in Hoogstraten, maar nu vaste inwoners van Loenhout, van beroep kleermaker zijnde, en een winkel van allerlei goederen houdende

| 147-0331 |

Schepenregister 147, f° 361 v° 23.05.1624

juffr Cornelia van der Groes en juffr Anna van der Groes (x sr Daniel Buijcx) machtigen sr Daniel Buijcx om hun belangen in goederen en renten te behartigen in de stad en het land van Breda

Personen:

| 147-0332 |

Schepenregister 147, f° 362 r° 01.06.1624

Joos Huijbrecht Joos als momboor van het voorkind van de jonge Jan Huijbrechts Bode verlengt de belening van een halve beemd, het vs voorkind toebehorend, en die Jan Cornelis Goris in belening had nadat deze was overgegeven door Anthonis Wackers (13.12.1610 en 04.05.1610)

Personen:

| 147-0333 |

Schepenregister 147, f° 362 r°, In marge 10.07.1634

Jan Anthonis Wackers voldaan van Jan Cornelis Goris

Personen:

| 147-0334 |

Schepenregister 147, f° 363 r° 06.06.1624

certificatie voor Jan Empsens, is laken bereider en koper van wol van verscheidene huislieden in de naburige dorpen, welke hij naar Tilburg wil voeren om er laken uit te bereiden

Personen:

| 147-0335 |

Schepenregister 147, f° 363 v° 08.06.1624

certificatie voor Cornelis Janssen Snijer, Gilse. Compareerden Adriaen Janssen Kieboom, Chaam - Jan van Bael, Chaam - Adriaen Geertssen, Gilse - Jan Rommens, Meerle; verklaren dat op 25.05.1624 in Loenhout in de woonst van Michiel Jans van Elsacker samen waren: Cornelis Janssen Snijer en Ambrosus N., Baarle welke laatstgenoemde van eerstgenoemde hooiland in Drimmelen kocht voor een som 985 gld. Koper, verkoper en getuigen waren samen van Antwerpen gekomen

| 147-0336 |

Schepenregister 147, f° 364 v° 10.06.1624

Margriete Rijne x +Lenaert van Halle verkocht aan Alexander Boomen x Marie huis met hoeve de "hoogen buer" in Huffel

| 147-0337 |

Schepenregister 147, f° 365 r° 15.06.1624

Adriaenken Pauwels x +Jan Lenaert Luijcx - Cornelis, Gabriel en Lenaert Jan Lenaert Luijcx zonen en Jan Rommens van Ijsendonck x Barbel (Jan Lenaert Luijcx), alle voorkinderen van Jan Lenaert Luijcx - Lenaert Jan Cornelis Lenaerts als momboor en Sijmon Sijmons als toeziener van de 3 weeskinderen +Jan Lenaert Luijcx x Adriaenken Pauwels; gezien het sterfhuis en dat er 350 gulden dienen betaald te worden, maken akkoord over de roerende goederen en gebruik van land

Personen:

| 147-0338 |

Schepenregister 147, f° 366 v° 24.06.1624

certificatie voor Jan Empsens (cfr f° 363 r°)

Personen:

| 147-0339 |

Schepenregister 147, f° 367 r° 01.07.1624

certificatie voor Jan Empsens (cfr supra)

Personen:

| 147-0340 |

Schepenregister 147, f° 367 v° 08.07.1624

Adriaenken Pauwels Aerts x +Jan Lenaerts en Lenaert Cornelis Lenaerts als voogd met Sijmon Sijmons, Wuustwezel, als toeziener van de onbejaarde kinderen +Jan Lenaert x Adriaenken Pauwels Aerts, akkoord over onderhoud van de 3 weeskinderen genaamd Joos, Cornelis en Grietken Jan Lenaerts, deze laatste 10 jaar oud

Personen:

| 147-0341 |

Schepenregister 147, f° 368 r° 15.07.1624

Martijne Laureijs Reijns x Aert Laureijssen van Dongen en Cornelis Anthonis Goris, gemachtigd van Mechelijne Laureijs Reijns x Adriaen Janssen Ouwaerts (procuratie notaris Buijcx in Breda 11.02.1624), verkochten aan Jan Empsen x Margriete Reijns een huis, brouhuis, schuur, stal, turfhuis en erven in Huffel, en aan comparanten toegekomen bij S/D +Laureijs Reijns x Margriete van Elsacker

Personen:

| 147-0342 |

Schepenregister 147, f° 369 r° 15.07.1624

Margriete Laureijs Reijns x Jan Empsen verkocht aan Aert Laureijssen van Dongen x Martijne Laureijs Reijns een beemd "withagens bemt" in Sneppel haar toegekomen bij S/D +Laureijs Reijns x Margriete van Elsacker

Personen:

| 147-0343 |

Schepenregister 147, f° 369 v° 06.08.1624

Jan Jacobs verkocht aan Ghijsbrecht Heijnrickx Hoppenbrouwer x Cathelijne Peeter Aerts Sgrauwen helft van beemd de "munten" en waarvan de andere helft toebehoort Govert Willemssen

Personen:

| 147-0344 |

Schepenregister 147, f° 370 r° 19.08.1624

Jan van Dietfoort verkocht aan Peeter Meussen x Catelijne Anthonis Pauwels land in Sneppel akker

Personen:

| 147-0345 |

Schepenregister 147, f° 371 r° 29.08.1624

certificatie voor Jan Empsen, cfr supra, voert wol nu ook naar Oosterwijk

Personen:

| 147-0346 |

Schepenregister 147, f° 371 r° 31.08.1624

schepenen gelasten sr Daniel Buijcx om naar Breda te gaan naar het leger van zijn majesteit om aldaar van markies Spinola 'sauvegarde' te verkrijgen voor het dorp van Loenhout

Personen:

| 147-0347 |

Schepenregister 147, f° 371 v° 31.08.1624

certificatie voor Marie Vorspoels x +Cornelis van den Nieuwenhuijsen, is reeds vele jaren weduwe en belast met kinderen, en tot armoede gekomen, zodat zij geen middelen of macht heeft om processen te voeren

Personen:

| 147-0348 |

Schepenregister 147, f° 372 r° 06.09.1624

certificatie voor Peeter Peeterssen, inwoner van Galder onder Ginneken maar nu naar Loenhout gevlucht. Compareerden Laureijs Janssen, 40j en Aert Gijsels, 64j, beide inwoners van Galder maar ook tot Loenhout gevlucht voor het leger van zijne majesteit, getuigen dat vs Peeter Peeterssen toebehoort een bleek rood paard en dat hem 7 of 8 dagen terug werd ontstolen

| 147-0349 |

Schepenregister 147, f° 372 r° 20.09.1624

certificatie voor Aert Heijnricx, ketelaar, inwoner van Loenhout, houdt ook winkel van 'vetwarije', en doet alzo koophandel in andere steden en landen

Personen:

| 147-0350 |

Schepenregister 147, f° 373 r° 28.09.1624

certificatie voor Jan Cornelis Claessen, Ginneken doch gevlucht naar Loenhout. Compareerden Matijs Mertens, 40j en Adriaen Peeters Wagemaeckere60j, inwoners van Ginneken maar naar Loenhout gevlucht, daar het leger in Ginneken ligt, getuigen dat Jan Cornelis Claessen 2 paarden heeft, en van welke Jan Claessen zij buren zijn, samenwonend in het gehucht Ulvenhout

| 147-0351 |

Schepenregister 147, f° 373 v° 02.10.1624

certificatie voor Jan Empsens (cfr supra, f° 363 r°)

Personen:

| 147-0352 |

Schepenregister 147, f° 374 r° 12.10.1624

Cornelie Jan Huijbrechts Bode x Michiel Joerdaens beleent aan mr Laureijs Reijns, secretaris in Wuustwezel, percelen hooimaden op het hoogbos in de "duijct", van welke hooimaden de andere percelen toebehorend zijn de jonge Jan Huijbrechts Bode en Jan Joosten

Personen:

| 147-0353 |

Schepenregister 147, f° 374 v° 14.10.1624

certificatie dat E.H. Nicolaes de Moor, religieuze van St Bernards, gedurende 8 jaar assistent is geweest +heer Marten Aerts, pastoor in Loenhout, welke zeer oud, debiel en impotent was, zodat de assistent in feite de mensen bediend heeft ipv de pastoor en goede dienst bewees in de kwade tijd van de oorlog, waarvoor schout, schepenen, kerk en H Geestmeesters de bisschop van Antwerpen verzoeken hem tot pastoor aan te stellen

Personen:

| 147-0354 |

Schepenregister 147, f° 375 r° 23.10.1624

Niclaes Segers beleent aan Jan Empsen een heiveld in de berenstraat

Personen:

| 147-0355 |

Schepenregister 147, f° 375 v° 03.11.1624

certificatie voor Boudewijn Huevelmans. Compareerden Anthonis Jan Engelen en Peeter Wouters, verklaren dat Boudewijn Heuvelmans een bruin merrie veulen bezit. Franchois Geerts van der Buijten verklaart het bewuste veulen aan vs Boudewijn Huevelmans te hebben verkocht

Personen:

| 147-0356 |

Schepenregister 147, f° 376 r° 09.11.1624

juffr Anna van der Groes x sr Daniel Buijcx en juffr Cornelie van der Groes zijn voldaan van sr Heijnrick Wils, koopman in Antwerpen, in de naam van Cornelis de Weert, van schuldbrief van 400 gld dd 18.08.1615 op het huis "de drije duijfkens" op de veemarkt in Breda, vs Cornelis toebehorend bij koop van de crediteurs van Heijnrick Quirijn Peeters

Personen:

| 147-0357 |

Schepenregister 147, f° 377 r° 18.11.1624

certificatie voor Adriaen Janssen en Jan Peeters, beide inwoners van Ginneken. Compareerden Jan Peeter Cornelissen, 50j en Anthonis Peeter Cornelissen, 43j, inwoners van Ginneken, nu in Loenhout gevlucht zijnde, verklaren dat vs Adriaen in Ginneken een bruin zwart paard had en Adriaen Peeters (moet dit Jan zijn?) een rood schimmel paard, welke paarden zij onlangs in Antwerpen hebben verkocht aan Hans de Bie, waard in de "sterre"

| 147-0358 |

Schepenregister 147, f° 377 v° 21.11.1624

certificatie voor Peeter Janssen, Loenhout. Compareerden Willem Andries van den Langenberge en Anthonis Peeter Adriaenssen welke verklaren dat vs Peeter Janssen toebehoort een bruin paard

Personen:

| 147-0359 |

Schepenregister 147, f° 378 r° 24.10.1624

Michiel Jans van Elsacker en Margriete Jans van Elsacker x Jan Heijnricx de Crom, S/D achtergelaten goederen van hun ouders +Jan Michielssen van Elsacker x +Tanneken; o.a. hofstede in de palingstraat gekocht van Balten Edelinckx, erven uit "kindermaeckers stede" in Sneppel, land op "buijtelaer acker", land in Steechde, land op "aerts acker", "Heijnrick van Staeijen" stede in Sneppel etc..

Personen:

| 147-0360 |

Schepenregister 147, f° 378 r° 24.10.1624, vervolg

(Nota: de akte beslaat meerdere bladzijden en bevat vele beschrijvingen van percelen)

| 147-0361 |

Schepenregister 147, f° 386 v° 24.10.1624

Marie Janssen x Heijnrick Verhese verkochten aan Christiaen Vorselmans land op molenakker achter de rosmolen

Personen:

| 147-0362 |

Schepenregister 147, f° 387 r° 03.12.1624

Neelken Anthonis Wackers x Cornelis Centen zijn schuldig aan Joos Cornelis van Bavel, Wortel, de som van 129 gld van geleend geld

Personen:

| 147-0363 |

Schepenregister 147, f° 387 v° 13.12.1624

Peeter Matijssen, Meer, machtigde enige tijd terug Jan de Rechte om 100 gld te verkrijgen die hij had moeten geven aan 2 ruiters van de compagnie van de graaf van Stieren aangaande een kar boter die hij naar Antwerpen voerde, en waarvan de helft aan vs Jan de Rechte toebehoorde

Personen:

| 147-0364 |

Schepenregister 147, f° 388 r° 13.12.1624

Jan Peeters van Bavele x +Maeijken Matijs Goosens en Peeter van Bavele als momboor met Matijs Goosens als toeziener (en grootvader) van het weeskind van vs koppel. Akkoord over sterfhuis waar omzeggens geen gereed geld is en er ook geen erfelijke of onroerende goederen zijn van de een of andere zijde vermits de ouders van partijen nog in leven zijn, en er tijdens het huwelijk van vs Jan van Bavele x Maeijken Goosens geen erfelijke goederen werden aangeschaft

Personen:

| 147-0365 |

Schepenregister 147, f° 388 v° 10.01.1625

certificatie voor E.H. Nicolaes de Moor, pastoor in Loenhout. Op 05.01.1625 werd door het krijgswerk van het leger van zijne majesteit het huis van de pastorie, met schuur erbij, afgebrand. Het afgebrande huis werd gevisiteerd door Jan Bode en Aert Laureijssen, beide timmerlieden. Opmaken en timmeren van huis en schuur geraamd op minimaal 3.000 gulden

Personen:

| 147-0366 |

Schepenregister 147, f° 390 v° 10.01.1625

certificatie voor Peeter Wackers wiens huis afgebrand werd op 05.01.1625 (cfr vorige akte)

Personen:

| 147-0367 |

Schepenregister 147, f° 390 r° 10.01.1625

certificatie voor Adriaen Janssen en Jan Laureijssen, inwoners van Ginneken. Compareerden Anthonis Laureijs Huijbrechts en Anthonis Peeter Cornelissen, inwoners van Ginneken, thans naar Loenhout gevlucht zijnde, en verklaren dat Adriaen Janssen een bruin paard bezit en Jan Laureijssen een jong rood paard

| 147-0368 |

Schepenregister 147, f° 390 v° 16.01.1625

certificatie voor Michiel Jans van Elsacker en Jan Heijnricx de Crom. Compareerden Jan Janssen de Recht, 48j - Heijnrick Claes Lenaerts, 55j - Jan Janssen Denis, 30j; inwoners van Loenhout in het "schalienhuis", die verklaren dat Michiel van Elsacker en Jan Heijnricx in vs huis een grote hoeveelheid eiken schors had liggen dat door het leger van zijne majesteit is verbrand en vernietigd

Personen:

| 147-0369 |

Schepenregister 147, f° 390 v° 22.01.1625

Emmeken Jan Jan Ooms x +Adriaen Diricx Testers met haar vader Jan Jan Ooms - Jan Diricx Testers - Peeter Diricx Testers - Peeter Michiel Soffers x Maeijken Diricx Testers; ook voor de kinderen van hun broer Jan Diricx Testers genaamd Stijnken, Dingne, Genneken, Cornelie en Jan; allen erfgenamen van vs +Adriaen Diricx Testers hun broer en oom; S/D achtergelaten roerende goederen. Ouders van Emmeken Ooms en +Adriaen Testers zijn nog in leven, zijzelf zijn onlangs gehuwd zodat er geen erfelijke goederen zijn

Personen:

| 147-0370 |

Schepenregister 147, f° 391 v° 01.02.1625

certificatie dat graaf Heijnrick van den Berch met zijn ruiters en veel voetvolk 2 keer gelogeerd heeft in Wuustwezel en daar hooi heeft meegenomen, het leger dat in Roosendaal ligt heeft in Achterbroek gefoerageerd

| 147-0371 |

Schepenregister 147, f° 393 v° 18.02.1625

certificatie voor Jan Heijnricx van Gele, inwoner van Loenhout, kleermaker van beroep, winkelier in allerlei goederen, die hij in Antwerpen haalt

| 147-0372 |

Schepenregister 147, f° 394 r° 20.02.1625

certificatie voor Adriaen Adriaen Cornelis Deckers, jongman, kleermaker van beroep, geboren in Antwerpen, die naar Walslant (Waasland?), Frankrijk of elders wil reizen om aldaar de spraak te leren en zich te vervolledigen in het ambacht van kleermaker

Personen:

| 147-0373 |

Schepenregister 147, f° 394 v° 20.02.1625

certificatie voor Christiaen Heijnricx Verhese, jongman, schoenmaker, opgevoed in Loenhout, waar hij van jong af woonde bij zijn grootmoeder, leerde zijn ambacht in Antwerpen, wil ook naar Walslant, Frankrijk of elders (cfr vorige akte)

Personen:

| 147-0374 |

Schepenregister 147, f° 396 r° 18.03.1625

oorkonde in verband met afkorting aan renten

| 147-0375 |

Schepenregister 147, f° 396 r° 23.03.1625

testament van Neelken Cornelissen, geboren van Alphen (x Adriaen Jan Nuijten van Ginneken), wonende in Loenhout, gevlucht voor het leger, ziek te bed liggend. Laat al haar roerende goederen aan haar man Adriaen Jan Nuijten. Stelt haar broers aan als haar gerechtigde erfgenamen, dewelke haar man 150 Rgld moeten betalen uit de erfelijke goederen tot Alphen gelegen. Moeten ook een kleed schenken aan haar nicht Commerken Jan Cornelissen

| 147-0376 |

Schepenregister 147, f° 397 v° 18.04.1625

certificatie voor Jasper Cornelis Joos, wnde in Strijbeek onder Ginneken, gevlucht naar Loenhout

| 147-0377 |

Schepenregister 147, f° 398 r° 26.04.1625

certificatie voor Cornelis Cornelis Joos, wnde Ginneken, gevlucht naar Loenhout en aldaar blijven wonen en contributie betalend

| 147-0378 |

Schepenregister 147, f° 398 v° 30.04.1625

Tanneken Geert Cornelissen x Willem Meussen verkochten aan Jan Matijs Janssen x Jenneken Geert Cornelissen als de koop gecalengiert hebbende van Adriaen Geert Luijcx derdedeel in het stedeken aan het oosteinde gekomen van hun moeder Dingne van Daele. Item weide, hooimade, heide

Personen:

| 147-0379 |

Schepenregister 147, f° 399 v° 30.04.1625

Tanneken Geert Cornelissen x Willem Meussen verkochten aan Jan van Dael hun 15de deel in een heiveld achter de "tommelberch"

Personen:

| 147-0380 |

Schepenregister 147, f° 399 r° 30.04.1625

Jan Matijs Janssen x Jenneken Geert Cornelissen en Jan van Dael mangelen heiblok achter de "tommelberch" om heiblok in Wuustwezel

Personen:

| 147-0381 |

Schepenregister 147, f° 400 v° 19.05.1625

testament van Dingne Huijbrechts Bode x +Peeter Wackers, ziek zijnde, schenkt 150 gld aan de kinderen van haar nicht Cornelie Jan Huijbrechts Bode x Michiel Jordaens, 100 Kgld aan Jan de voorzoon van de jonge Jan Huijbrechts Bode, 100 Kgld aan de kinderen van haar nicht Tanneken Peeter Willemssen x Willem Peeter Heijnrickx, 100 gld aan Dingne, het kind dat bij haar testatrice woont, en dit uit de erfpenningen die Jan Empsens schuldig is van de koop van weide en land op molenakker, de rest onder de rechtmatige erfgenamen gelijkelijk te verdelen

Personen:

| 147-0382 |

Schepenregister 147, f° 402 r° 21.05.1625

Gijsbrecht Heijnrick Hoppenbrouwers machtigt Dirick Gerardt Hoppenbrouwers, Oirschot, om aldaar voor wethouder te compareren en op te dragen aan Peeter Heijnricx van Berendonck een stuk land in de 'heertganck van straten' in Oirschot

Personen:

| 147-0383 |

Schepenregister 147, f° 403 r° 21.05.1625

Bernaert Peeters van Aken x Tanneken Adriaen Bartelmeussen en Heijnrick Adriaen Bartelmeussen, beide voorkinderen van Adriaen Bartelmeussen - Lenaert Jan Meus als momboor en Christiaen Vorselmans als toeziener van de onbejaarde nakinderen +Adriaen Bartelmeussen x Antonia Antonissen - vs Antonia Antonissen; akkoord over gebruik van stede in Sneppel en achtergelaten roerende goederen, voorkinderen zullen helft van stede met de schuur gebruiken, weduwe en nakinderen de andere helft met het woonhuis

Personen:

| 147-0384 |

Schepenregister 147, f° 405 r° 28.05.1625

Willem Dielis Willemssen als momboor met Jan Janssen van Tijchelt als toeziener van de weeskinderen +Thomas Heijnrick Thomas x Marie Janssen van Tijchelt en vs Marie Janssen van Tijchelt; S/D sterfhuis van vs Thomas Heijnrick Thomas waarbij geen erfelijke goederen bevonden werden maar integendeel grote schulden zodat er voor de weeskinderen geen profijt is

Personen:

| 147-0385 |

Schepenregister 147, f° 407 r° 04.06.1625

Cornelie Jan Huijbrechts Bode x Michiel Jordaens stellen stede in Donk als pand ten behoeve van Cornelis Henselmans, Brecht

Personen:

| 147-0386 |

Schepenregister 147, f° 407 v° 04.06.1625

Michiel Jordaens, Wuustwezel transporteert aan mr Jacques Borremans, Antwerpen, de som van 375 gld uit de penningen die Cornelis Henselmans, Brecht, hem schuldig is van de koop van de hoeve "de grooten leuweerck" in Brecht

Personen:

| 147-0387 |

Schepenregister 147, f° 407 v°, In marge 18.11.1625

Jan van Dietvoort toont notaris akte (notaris Augustijn Noijdens 01.07.1625) waarbij Jacques Bormans ten behoeve van Andries Jordaens, secretaris, transporteert de som van 375 gld

Personen:

| 147-0388 |

Schepenregister 147, f° 409 r° 19.06.1625

certificatie voor Antonis Jan Tuens. Compareerde Adriaen Thomas van Aken die verklaart dat door Engelbert Rijshuevels, eigenaar van stede in Donk, gekomen van Cornelis Kouwenberch, verbod is gedaan aan vs Antonis Tuens als pachter van zelfde stede, om mest en vet van de grond af te doen

Personen:

| 147-0389 |

Schepenregister 147, f° 409 v° 27.06.1625

sr Daniel Buijcx machtigt mr N. Prince, procureur in de Raad van Brabant tot Brussel in zijn proces tegen juffr Geertruijt van Delft

Personen:

| 147-0390 |

Schepenregister 147, f° 410 r° 08.07.1625

dorp van Loenhout heeft achterstallige schuld aan Jan du Mon, ruiter van het koninklijk leger

| 147-0391 |

Schepenregister 147, f° 410 r°, In marge: s.d.

betaald in Antwerpen aan Jan du Mon ten huize van Hans de Bije

| 147-0392 |