Schepenregisters deel 145 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 145

Schepenregister 145, f° 135 r° s.d.

Catherine Peeter Diercx dr x +Heijndrick van Gastel en Peeter Jacob Huijbrechts x Cornelie Laureijs Rombouts dr verkochten aan Lenaert Braens Peeterssen een rente van 12 V rogge op en stede in Neerven

Personen:

| 145-0001 |

Schepenregister 145, f° 135 r° s.d., vervolg

Nota: blad gedeeltelijk afgescheurd

| 145-0002 |

Schepenregister 145, f° 135 v° 10.03.1572

Adriaen van Ostaeijen verkocht aan Aernout van Ostaeijen, momber van de kinderen Jan van Ostaeijen x +Anna Wouters van den Broecke dr een rente van 1 halster rogge die Dierick Lenaert Boets verkocht had aan Aernout van Ostaeijen (schepenbrief 16.02.1533) op een stuk land "de neckers poel" W Thijs Hovelmans N Peeter Thijs erfgenamen

Personen:

| 145-0003 |

Schepenregister 145, f° 135 v° 24.03.1572

verkoop van rente aan Jan Verdijck door ... x ...Cornelis Maes dr op een beemd bij de watermolen

| 145-0004 |

Schepenregister 145, f° 135 v° 24.03.1572, vervolg

Nota: akte gedeeltelijk afgescheurd

| 145-0005 |

Schepenregister 145, f° 136 v° 17.03.1572

Nijs van Bavele Peeterssen verkocht aan Ghijsbrecht van den Bruijnenberge een rente van 6 L rogge op een stede O Peeter Claes Janssen W Huijbrecht Pauwels. Last aan Lenaert Merits

Personen:

| 145-0006 |

Schepenregister 145, f° 137 r° 24.03.1572

Adriaen van Ostaeijen verkocht aan zijn broer Aernout van Ostaeijen een stuk 'hoijmaden' op "het schoubos" O Elijsabeth Mens erfgenamen Z Huijbrecht Wellens N Jan Verboven

Personen:

| 145-0007 |

Schepenregister 145, f° 137 r° 14.03.1572

Cornelis van der Buijten Peeterssen x Heijlwich Verwilt verkochten aan Ghijsbrecht van den Bruijnenberge een rente van 13 L rogge op de helft van een bosje "de vogelsanck". Item op hun stede en andere erven

Personen:

| 145-0008 |

Schepenregister 145, f° 137 v° 24.03.1572

Laureijs van den Broecke verkocht aan Jan van Houtele een rente van 2 V rogge op een weide "de elst"

| 145-0009 |

Schepenregister 145, f° 137 v°, In marge 22.07.1606

In marge: 22.07.1606 rente gelost door Jan Oom Janssen aan Goris Gabriels en Lenaert van Houtel

Personen:

| 145-0010 |

Schepenregister 145, f° 138 r° 27.03.1572

Geert Loomans x Adriana der Weuwen verkochten aan Peeter Jacob Huijbrechts x Cornelia een rente van 3 Kgld die zij heffende waren op Jan Rombouts en zijn goederen, o.m. een huis waar hij woonde in Neerven

Personen:

| 145-0011 |

Schepenregister 145, f° 138 v° 22.04.1572

Peeter Pauwels Wuijts Janssen verkocht aan Anthonis van Aerde Cornelissen x Magriete een rente van 8 V rogge. Pand is erfenis van zijn broer +Ghijsbrecht Pauwels Wuijts x Digne Hovelmans

Personen:

| 145-0012 |

Schepenregister 145, f° 139 r° 20.04.1572

Jan der Weuwen Aertssen ontvangt van Anthonis van Aerde als ontlasting 40 Kgld, moet uitkeren aan Jacob Adriaen Ooms een rente van 2 V rogge en 25 st

Personen:

| 145-0013 |

Schepenregister 145, f° 139 v° 22.04.1572

Cornelis Jan Keeselmans is schuldig aan Anthonis van Aerde Cornelissen x Magriet een rente van 8 V rogge 6 Kgld en 5 st op een stuk land "de oude stede" bij de kerk, en op zijn stede in Neerven O Jan Peeter Nijs Z weduwe Sijmon de Cuijper

Personen:

| 145-0014 |

Schepenregister 145, f° 140 r° 22.04.1572

mr. Peeter de Cuijpere verkocht aan Cornelis van Bavele Cornelissen x Digne een weide in Neerven Z Jan Mars N Jacob Mars. Mede gecompareerd Anthonis van Aerde die bekende dat hij de weide verkocht had aan mr. Peeter de Cuijpere

Personen:

| 145-0015 |

Schepenregister 145, f° 140 v° 23.04.1572

Cornelie Jans van Bavele x Peeter Joris Diercx verkochten aan Cornelis Verboven een rente van 1 V rogge uit een rente van 16 V en 10 Kgld die Peeter Machiel Jordaens x Marie Jan Pellens dr schuldig waren aan Jan van Bavele Cornelissen op een stede in Terbeek en andere goeden o.m. grenzend aan Joris Peeter Diercx van Aerde (schepenbrief 24.01.1564, op welk tijdstip de vader van Marie Pellens, Jan Pellens woonachtig was in Brecht)

Personen:

| 145-0016 |

Schepenregister 145, f° 142 r° 25.04.1572

Adriaen Anthonis van Aerde x Magriet Jan Hovelmans dr verkochten aan Jan Rombouts Janssen x Elijsabeth Heijndrick Hovelmans dr een stede in Neerven. Met last aan Lenaert de Cuijpere, Geert Loomans, Cornelis Couwenberghs kinderen, Jan Abrahams van Huijsen, jonker Godevaert van Brecht, juffrouw Weselaerts, Lenaert Verdijck, Adriaen van Aerde, Goosem Lemmens de oude

Personen:

| 145-0017 |

Schepenregister 145, f° 142 v° 25.04.1572

Jan Engelen Anthonissen verkocht aan Adriaen van Aerde Anthonissen een rente van 2 V rogge op zijn 5de kindsgedeelte in een stede in Neerven aan "stapelheide" waar zijn vader gestorven is en die hij nu in huur heeft

Personen:

| 145-0018 |

Schepenregister 145, f° 142 v°, In marge 02.11.1592

Jan Engelen kwijt de rente aan Catherine Cornelis Maes dr x Aert Adriaen Aerts

Personen:

| 145-0019 |

Schepenregister 145, f° 142 v° 25.04.1572

Willem van den Bogaerde Willemssen verkocht aan Adriaen van Aerde Anthonissen een rente van 5 L rogge op een stede en op zaailand in Hecht

Personen:

| 145-0020 |

Schepenregister 145, f° 142 v° 25.04.1572, vervolg

Rente afgekweten op 17.02.1580

| 145-0021 |

Schepenregister 145, f° 143 v° 10.05.1572

Jan Merck Mercxssen verkocht aan mr. Peeter de Cuijpere een rente van 10 L rogge waarvan comparant 3 L heffende was op Jan Saeldien en de andere 7 L op de weduwe en kinderen +Peeter Nouts

Personen:

| 145-0022 |

Schepenregister 145, f° 143 v° 10.05.1572

Jan Merck Mercxssen verkocht aan mr. Peeter de Cuijpere een rente van 3 Kgld en 5 st op een stede in Hoenderen Z "knodders bos" W Peeter Pauwels. Last aan Jan Verboven, Cornelis van Elsackers voorkinderen, Cornelis Luijcx (Brecht)

Personen:

| 145-0023 |

Schepenregister 145, f° 144 r° 10.05.1572

mr. Peeter de Cuijpere verkocht aan Jan Merck Mercxssen een stede in Hoenderen met last aan Cornelis Verboven, Jan Verboven, Cornelis van Elsacker, Cornelis Luijcx (Brecht)

Personen:

| 145-0024 |

Schepenregister 145, f° 144 v° 19.05.1572

schepenen verklaren dat Heijndrick van Aerde Cornelissen en Peeter Jacob Huijbrechts, Loenhout, van goede naam zijn, en dat Heijndrick van Aerde een rood paard (ruin) verloren heeft en dat dit 'aanvaard' werd door de officier van de heerlijkheid Gestel boven Hilvarenbeek

Personen:

| 145-0025 |

Schepenregister 145, f° 144 v° 10.05.1572

Denijs de Bere verkocht aan mr. Peeter de Cuijpere een rente van 2 L rogge op een stede in Sneppel

Personen:

| 145-0026 |

Schepenregister 145, f° 145 r° 21.05.1572

geschil over bomen tussen de gravin van Arenberch en +jonker Jan van de Wijngaerde en Wijnand van de Wijngaerde, domheer en deken in Luik, als momber van de onbejaarde kinderen

| 145-0027 |

Schepenregister 145, f° 146 r° 25.05.1572

Adriaen Wouter Adriaenssen x Elisabeth Willems van den Bogaerde verkocht aan Machiel van Elsacker Cornelissen een vierendeel beemd N erfgenamen Geert Mermans

Personen:

| 145-0028 |

Schepenregister 145, f° 146 r° 27.05.1572

Adriaen Mercx is schuldig aan Dielis Wackers Cornelissen een rente van 10 L rogge op een stede in Sneppel Z Cornelis Laets W Adriaen van Ostaeijen

Personen:

| 145-0029 |

Schepenregister 145, f° 146 v° 27.05.1572

Adriaen Mercx Mercxssen verkocht aan Heijndrick van Elsacker Joossen een rente van 5 Kgld die Jan Aert Peeter Nouts aan hem schuldig was (schepenbrief 04.05.1571) op een stede in Sneppel N erfgenamen Lodewijck Lesens. Heijndrick van Elsacker verkocht aan Thomas van Aken Adriaenssen x Marije Lenaert Wijts de vs rente

Personen:

| 145-0030 |

Schepenregister 145, f° 147 r° 27.05.1572

Jan van Dale Claessen is schuldig aan Thomas van Aken Adriaenssen x Marije Lenaert Wijts een rente van 3 Kgld en 15 st op een stuk land "het beeldeken" bij "de schoorbloken" W Digne x +Adriaen van Aken. Met last aan Cornelis van Aken

Personen:

| 145-0031 |

Schepenregister 145, f° 148 r° 16.06.1572

mr. Peeter de Cuijpere verkocht aan Jan Aert Peeter Nouts een rente van 7 L rogge geheven op de erfgenamen Peeter Nouts

Personen:

| 145-0032 |

Schepenregister 145, f° 148 r° 30.06.1572

Cornelie Jordaens x +Joos Heijndricx met haar momber Jan Peeter Nijs verkocht aan jonker Jan de Herde een rente van 25 st

Personen:

| 145-0033 |

Schepenregister 145, f° 148 v° 16.06.1572

Heijlwich Broomans Lambrechtssen dr met haar momber Jacob Broomans, Cornelis Hendricx van Staijen en Magdalena Hendricx van Staijen met haar momber Heijndrick Leijs verkochten aan Jan van Vollenhove, schout, 'zulke weg als zij schuldig waren te hebben om te varen en te drijven met het clootken na hunne beemd' tussen "den boonhof" toebehorende de erfgenamen mr. Heijndrick van Mere en "het eusel" van Claes van Aken. Hebben eveneens hun actie aan het 'groesvelleken' genaamd "het clootken" verkocht

Personen:

| 145-0034 |

Schepenregister 145, f° 149 r° 30.06.1572

Willem Hegge Janssen met zijn voogd Jan Aert Peeter Nouts en zijn toeziener Jan van den Wijngaerde verkocht aan Wouter van der Wilt 2 weiden, "de meijbloken" achter Neerven O en Z Cornelis van Bavele W Willem Jan Nouts

Personen:

| 145-0035 |

Schepenregister 145, f° 149 v° 07.07.1572

Jan Aert Peeter Nouts verkocht aan Joos Aert Peeter Nouts een rente van 3 Kgld in mindering van een rente van 7 Kgld 15 st 2 L rogge (schepenbrief 03.03.1533 svl)

Personen:

| 145-0036 |

Schepenregister 145, f° 149 v°, In marge 12.06.1604 (?)

gekweten door Peeter Aernout Bernaerts en huisvrouw aan Peeter van Wuijs (?) x Elisabeth Joos Aerts dr

Personen:

| 145-0037 |

Schepenregister 145, f° 150 r° 07.07.1572

Cornelis Kempts Daemen, alias Vercaert, Brecht, is schuldig aan Joos Aert Peeter Nouts x Geertruijde Jan Roovaerts dr een rente van 1 sister rogge op een stede in Brecht. Stelt tot onderpand hooimade op "het hoogbos" O erfgenamen Adriaen Putcuijpts Z Ghijsbrecht van den Bruijnenberghe W Lenaert Kempts N erfgenamen Peeter Nouts. Last aan Joos Aert Peeter Nouts, Jan Peeter Hovelmans

Personen:

| 145-0038 |

Schepenregister 145, f° 150 v° 07.07.1572

Jan Aert Peeter Nouts verkocht aan Geertruijde Jan Roovaerts dr x Joos Aert Peeter Nouts een heiblok Z Nijs de Bere alsook bosje op "de ast" O Heijndrick Leijs Z Aernout Bernaert Nouts W en N Jan van de Maere

Personen:

| 145-0039 |

Schepenregister 145, f° 150 v° 07.07.1572

Jan van Vollenhove, stadhouder in de leenhof van Arenberg (Loenhout), 43 j, Merck Nijs, stadhouder in de leenhof van Liekerken (Loenhout), 58j, Peeter Marcelis, 54j, Peeter Christiaens, 58j, Cornelis Keeselmans, 49j, Jan van Vorspoels, 33j, alle leenmannen in diverse leenhoven in Loenhout, op verzoek van Ghoris Wagemans tegen Petronelle Putcuijpts, appellante, getuigen over de gebruiken in Loenhout bij verkoop van steden of gronden die te leen worden gehouden

Personen:

| 145-0040 |

Schepenregister 145, f° 151 v° 21.07.1572

Cornelis van Elsackere Machielssen verkocht aan Cornelis Beijerlinck Laureijssen, weesmeester van de stad Antwerpen, 3 vierendeel B hooimaden op "het molenbos" met last aan Jan van de Moere

Personen:

| 145-0041 |

Schepenregister 145, f° 151 v° 21.07.1572

Cornelis Machiels van Elsackere heeft vs 3 vierendelen opgedragen

Personen:

| 145-0042 |

Schepenregister 145, f° 152 r° 22.07.1572

mr. Peeter de Cuijpere gelooft Willem van Eekele schadeloos te houden van een rente die Jan Verdijck op zelfde Willem heft, betreft koop van land van Anthonis van Aerde

| 145-0043 |

Schepenregister 145, f° 152 v° 19.08.1572

Mathijs Goosem Lemmens x Cornelia Cornelis Heijndricx van Aerde dr, ook in naam van Catherina Cornelis Heijndricx van Aerde x Joris Adriaenssen - Heijndrick Cornelis van Aerde - Adriaen van Aken Adriaenssen en vs Heijndrick van Aerde als mombers van de kinderen +Merten van Aerde x Cornelie Peeters, alle voorkinderen van +Cornelis Heijndricx van Aerde - Anthonis van Aerde en Jan Aernouts van Ostaeijen als mombers van de nakinderen vs +Cornelis Heijndricx van Aerde x Mariken Jan de Lathouwers dr; S/D. o.a. "de donckbeempt" aan "de aertse akker", stede in Popendonk waar Cornelis Heijndricx van Aerde uitgestorven is. Mede gecompareerd zijn Willem Vermere x Marie Jan Lathouwers

Personen:

| 145-0044 |

Schepenregister 145, f° 153 v° 02.09.1572

Jan Willemssen, Hoogstraten, bekent dat Cornelis Beijerlinck, weesmeester der stad Antwerpen, in naam van Cornelis Cornelis van Elsacker hem heeft gekweten een rente van 6 L rogge die hij gekregen had bij mangeling van Peeter de Cnoddere, Hoogstraten, en die Cornelis van Elsacker diende uit te reiken van zijn stede in Sneppel

Personen:

| 145-0045 |

Schepenregister 145, f° 154 r° 22.09.1572

Willem Mathijs Cornelissen is schuldig aan Jacobmijne en Elisabeth Joos Adriaenssen drs een rente van 25 st op een hooimade in "de winckels" O erfgenamen Claes Janssen Z Joos Aerts W Mathijs de Cnoddere N Agneese Wackers

Personen:

| 145-0046 |

Schepenregister 145, f° 154 r° 29.09.1572

Mathijs Goosem Lemmens is schuldig aan Heijndrick Vermunten een rente van 4 Kgld op een stede in Terbeek. Item op een stuk land "het nieuwblock" Z Jan Casus Huefkens. Item op een stuk land "de mortelakker". Item op een stuk erven "de mosvoorden" Z Joos Beijtels. Item op een weide "het hulsdongelen". Mede gecompareerd Heijndrick Vermunten, verkocht aan Cornelis Cornelis Christiaens de vs rente

Personen:

| 145-0047 |

Schepenregister 145, f° 154 r°, In marge 23.02.1598

kwijting door Mathijs Mathijs Goosems aan Lucas Willem Maes en Ancx Mertens, beide in naam van hun vrouw

Personen:

| 145-0048 |

Schepenregister 145, f° 154 r°,13.06.1606

Jacob Adriaenssen, ook voor zijn broer Gerit - Cornelis Adriaenssen ook als voogd van de kinderen Cornelis Cornelis Gabriels x Ida en van de kinderen Herman Peters x Jenneken Adriaenssen - Jacob Anthonissen x Dingna Adriaenssen; alle erfgenamen van Cornelis Christiaenssen hebben Mathijs Mathijs Goosens het resterende deel laten lossen

| 145-0049 |

Schepenregister 145, f° 155 r° 29.09.1572

Peeter Janssen Peeterssen verkocht aan Jan Goris Heijndricxssen een rente van 22 st op een stede bij de kerk

Personen:

| 145-0050 |

Schepenregister 145, f° 155 v° 01.10.1572

Pauwels van Staeijen Peeterssen verkocht aan Digne Jan Hovelmans dr x +Ghijsbrecht Jan Pauwels een stuk land

Personen:

| 145-0051 |

Schepenregister 145, f° 155 v° 02.10.1572

Cornelis Keeselmans ontving van zijn zoon Peeter Keeselmans 16 £ gr br. Peeter Keeselmans heeft natuurlijke zoon Peeter Peeter Keeselmans waarvan moeder Catherine

Personen:

| 145-0052 |

Schepenregister 145, f° 156 r° 02.10.1572

schepenen oorkonden dat Peeter Keeselmans Cornelissen van wettige geboorte in Loenhout is en van eerlijke ouders, beide nog in leven. Heeft enige tijd in Frankrijk gewoond

Personen:

| 145-0053 |

Schepenregister 145, f° 156 v° 10.10.1572

Jan de Meijere Franssen verkocht aan Jan van Vollenhove, schout en rentmeester, een vol leen met 7 V rogge erfelijk en de manschappen, en het leenboek dat hij mede overgaf

Personen:

| 145-0054 |

Schepenregister 145, f° 157 r° 05.01.1573

Willem Grielens x Anne van der Buijten - Heijndrick de Corte x Marije van der Buijten (procuratie wethouder Oostmalle 28.10.1572) - Catherine van der Buijten x Mathijs Wuijts; verkochten aan Jan van der Buijten Heijndricxssen x Marije een rente van 3 V rogge die Peeter van der Buijten schuldig was aan zijn broer Jan van der Buijten (schepenbrief 19.05.1483) op een heiblok in "buijteler akker". Item een rente van 10 L rogge en 7,5 sch gr br uit een rente van 3 V rogge en 11 sch 3 £ gr br die Magriete Peeters van der Buijten x Jan Cornelis Verachtert schuldig was aan Jan Verbuijten (schepenbrief 28.09.1522) op het vierendeel van Lenaert Verbuijten goederen (stede in Sneppel)

| 145-0055 |

Schepenregister 145, f° 157 v° 03.11.1572

Bernaert Marcelis is schuldig aan Jacobmijne en Elisabeth Joos Adriaenssen een rente van 2 Kgld op een huis in Huffel

Personen:

| 145-0056 |

Schepenregister 145, f° 158 r° 03.11.1572

Geert Pauwels Wuijts, ook voor zijn broers en zusters, verkocht aan Bernaert Marcelis Ghorissen een huis in Huffel. Last aan erfgenamen Frans de Meijere, erfgenamen Elisabeth Mens

Personen:

| 145-0057 |

Schepenregister 145, f° 158 r° 27.10.1572

Digne Maes Cornelis dr x Casus Casus Janssen verkocht aan Peeter de Cnoddere als momber van Peeter Casus een rente van 4 Kgld op de helft van een beemd bij de watermolen, andere helft behoort Cornelis Maes. Bijpand is een rente die vs Casus heft op Jan Cornelis Mercx

Personen:

| 145-0058 |

Schepenregister 145, f° 158 v° 11.11.1572

Adriaen Mercx is schuldig aan Jan van Vollenhove een rente van 20 st op een huis in Sneppel O Dielis Wackers Z Cornelis Slaets

Personen:

| 145-0059 |

Schepenregister 145, f° 159 r° 24.11.1572

Matthijs Cleijs Matthijssen x Magdalena Cornelis Heerstraten dr verkocht aan zijn broer Adriaen Cleijs Matthijssen een rente van 8 Kgld uit een rente van 9 Kgld hen verkocht door Matthijs Cleijs Janssen x Marije (schepenbrief 16.05.1569) op een stede in de berenstraat

Personen:

| 145-0060 |

Schepenregister 145, f° 159 v° 03.12.1572

Adriaen van Elsacker Janssen is schuldig aan Jacobmijne en Elisabeth Joos Adriaens drs een rente van 2 L rogge en 5 st die men lang hiervoor uitgereikt heeft aan Elisabeth Meus op een stede N de weg naast het kerkhof

Personen:

| 145-0061 |

Schepenregister 145, f° 160 r° 10.01.1573

Marie van Booie x +Lodewijck Lesens met haar voogd Marck Nijs verkocht aan Laureijs Doomis, Zundert, een rente van 2 Kgld op een stede aan "hoenderheide" bij de steenoven, op een beemd in Sneppel, op een heiveld aan de hollandse straat en op een heiblok "de grooten brant"

| 145-0062 |

Schepenregister 145, f° 160 v° 12.01.1573

mr. Jan Hegge, Peeter Hegge met zijn mombers Jan Aert Peeter Nouts en Jan Willem van de Wijngaerde, eveneens als mombers van Willem Hegge, Cornelie en Marie Hegge, verkochten aan Peeter Marcelis Franssen een rente van 29 st en 9 'mijten' op een hooimade op de Blaakt O Geert Schoenmakers N Ghijsbrecht van Amstel, en op een half B ook aldaar

Personen:

| 145-0063 |

Schepenregister 145, f° 161 r° 04.02.1573

Pauwels Aerts x Marie cederen tot behoefte van de armen en de 'tafelen van den H. Geest' in Loenhout een rente van 2 Kgld op een stede die Peeter Bernaert Nouts in handen heeft in Sneppel. H. Geestmeester zal jaarlijks met witte donderdag na de hoogmis in de kerk een ton bier uitdelen aan de armen na dit op palmzondag door de pastoor van op de preekstoel te hebben laten afkondigen en vragen te bidden voor dezen die dit de armen gunden

Personen:

| 145-0064 |

Schepenregister 145, f° 162 r° 04.02.1573

Jan van Vorspoele verkocht aan Cornelis Verhaert Aertssen een rente van 6 Kgld die Thoen, Hendrick en Willeken Jan Hovelmans kinderen verkocht hebben aan Pauwels Dignen (schepenbrief 11.02.1528) op een beemd op de Blaakt O Thijs van Aerde Z Jacob Baten en Cornelis Nouts van Brecht. Jan van Vorspoele had de rente gekocht van de erfgenamen +Marije Snellen

Personen:

| 145-0065 |

Schepenregister 145, f° 162 v° 11.02.1573

Huijbrecht Boon, Austruweel, verkocht aan Machiel van Elsacker een rente van 4 V rogge die Peeter Wackers Janssen aan hem verkocht had (schepenbrief 21.11.1567) op een stede in Hoenderen

Personen:

| 145-0066 |

Schepenregister 145, f° 163 r° 17.02.1573

Cornelis Laets Anthonissen verkocht aan Heijndrick Hovelmans een stede in Sneppel O Jan de Lantmeters Z Jan Steven Goris N erfgenamen Adriaen Huefkens

Personen:

| 145-0067 |

Schepenregister 145, f° 164 v° 11.02.1573

Willem Nouts Janssen verkocht aan Machiel van Elsacker Cornelissen een rente van 26 st en 2 gr br die Jacob Ottens aan hem schuldig was (schepenbrief 16.11.1555) op zijn huis "de croone"

Personen:

| 145-0068 |

Schepenregister 145, f° 164 v° 27.02.1573

Hendrick Vermunten x Cornelie verkocht aan Goris Aerts x Barbara een rente van 6 Kgld op een stede in Popendonk

Personen:

| 145-0069 |

Schepenregister 145, f° 165 v° 23.02.1573

Johanna Mathijs Cuijpers dr x +Cornelis Lenaerts xx Cornelis Machiels van Elsacker - Merck, Matheus en Anthonis Lenaerts Cornelissen - Willem van den Bogaerde x Magriete Lenaerts - Jan van Bavele x Marije Lenaerts - Cornelis Bode x Digna Lenaerts - Heijndrick Goris als voogd van Cornelia Lenaerts; S/D goederen +Cornelis Lenaerts, stede in Sneppel, weide in "de mosvoorden", verscheidene renten

Personen:

| 145-0070 |

Schepenregister 145, f° 166 r° 20.02.1573

Jan van den Bogaerde verkocht aan Anthonis Peeter Diercx een rente van 7 sch 6 £ gr br die Nijs van Bavele verkocht had aan Abraham van Huijsen (schepenbrief 10.04.1565) op een stuk zaailand in Popendonk Z Lambrecht Broomans W Peeter Christiaens Reijns N Lenaert van Bavele zijn broer. Comparant verkreeg de rente van Andries van Huijsen

| 145-0071 |

Schepenregister 145, f° 166 v° 23.02.1573

Jan Casus is schuldig aan Christine Wouters van den Cloote dr een rente van 5 L rogge op een stede in Terbeek en op andere goederen (zaailand). Item schuldig aan Jan Huijben x Christine van de Cloote een rente van 2 Kgld

Personen:

| 145-0072 |

Schepenregister 145, f° 167 v° 23.02.1573

Dielis van Houtele als momber en Geert van den Cloote als toeziener van Lenaert van Houtele Lenaertssen verkochten aan Peeter Marcelis Franssen een stuk weide "de merbulck" waarop vs Lenaert gedeeld was Z de merstraat. Last aan Pauwels Aerts

Personen:

| 145-0073 |

Schepenregister 145, f° 167bis r° 09.03.1573

Mathijs Goosem Lemmens x Cornelie Heijndricx van Aerde dr verkochten aan +Cornelis Heijndrick van Aerde des vs Cornelie vader (sic) een halve beemd "de donckbeempt" in Popendonk waarvan de andere helft vs Cornelis toebehoorde, en dat Cornelis daarna de gehele beemd verkocht had aan Jan Verboven. Zo verklaren comparanten dat zij noch de erfgenamen wijlen Cornelis recht meer hebben in gezegde beemd

Personen:

| 145-0074 |

Schepenregister 145, f° 167bis v° 09.03.1573

Machiel van Elsacker Cornelissen verkocht aan Jan Aert Peeter Nouts een rente van 4 V rogge die Peeter Wackers verkocht had aan Huijbrecht Hoon (schepenbrief 27.11.1567) en deze laatste aan hem verkocht (schepenbrief 11.02.1573)

| 145-0075 |

Schepenregister 145, f° 167bis v° 09.03.1573

Jan Aert Peeter Nouts verkocht aan Machiel van Elsacker een rente van 12 £ gr br die hem toekwam op de goederen van +Heijndrick van Elsacker x Catherine Hovelmans

Personen:

| 145-0076 |

Schepenregister 145, f° 168 r°25.03.1573

Cornelis en Adriaen Engelen, Adriaen ook als momber en Aert der Weuwen als toeziener van de kinderen Anthonis Engelen en Anthonis van Dietfoirt Anthonissen als momber van Catherine Engelen verkochten aan Anthonis van Dietfoirt x Margriete een beemd in "de evenaers"

Personen:

| 145-0077 |

Schepenregister 145, f° 168 v° 26.03.1573

Cornelis en Adriaen Engelen -Catherina Engelen met haar momber Anthonis van Dietfoirt Anthonissen - Jan Engelen Anthonissen - Adriaen Engelen vs als momber en Aert der Weuwen als toeziener van de andere kinderen Anthonis Engelen; verkochten aan Jan van Dietfoirt, priester, een stuk land in "de ackere". Last aan Jan Diel Sijmons

Personen:

| 145-0078 |

Schepenregister 145, f° 168 v° 26.03.1573

Jan van Dietfoirt, priester, met zijn momber Peeter van Dietfoirt, verkocht aan Cornelis Engelen Janssen een rente van 2 Kgld 10 st uit een rente van 4 Kgld die Cornelis Jan Diels x Agneese verkocht hadden aan Marije x +Wouter Snellen (schepenbrief 05.08.11540) op een stede in Terbeek

Personen:

| 145-0079 |

Schepenregister 145, f° 169 r° 02.04.1573

schepenen oorkonden dat Fransoys Imbrechts Peeterssen, hoefsmid, jonggezel, geboren en opgevoed is in Loenhout, heeft er zijn vader en moeder, eerlijke mensen, nog in leven, heeft in Loenhout zijn ambacht geleerd, met uitzondering van een twee- of drietal jaren dat hij in Brussel vertoefde. Heeft laatst 'zijn pasen nog gehouden'

Personen:

| 145-0080 |

Schepenregister 145, f° 170 r° 08.04.1573

Jan Schuermans x Anthonia verkochten aan Cornelis Verhaert Aertssen x Johanne een huis bij de kerk

Personen:

| 145-0081 |

Schepenregister 145, f° 170 v° 09.04.1573

Peeter Pauwels Geens de oude verkocht aan Pauwels Aerts Willemssen x Marie een rente van 1 sister rogge die Cornelis Pauwels Geenssen aan hem schuldig was (schepenbrief 09.01.1538), in mindering van een rente van 11 V rogge, en op een stede in Hecht

Personen:

| 145-0082 |

Schepenregister 145, f° 171 r° 04.05.1573

idem voorgaande akte, voldoening

| 145-0083 |

Schepenregister 145, f° 171 r° 13.04.1573

Anthonis van Aerde Cornelissen is schuldig aan mr. de Cuijpere x +Cornelia mr. Jacob Heerls dr, schoolmeester in Hoogstraten, en hun drie kinderen, een rente van 20 Kgld op een huis in Huffel, op een hooimade op de Blaakt

Personen:

| 145-0084 |

Schepenregister 145, f° 172 r° 18.04.1573

Cornelis Machiels van Elsacker verkocht aan Laureijs de Lathoudere, burger van Antwerpen, een stuk land "staeijemans hof" in Sneppel. Pand is o.m. een beemd "de persbeempt" en een heiblok "het cnodders"

Personen:

| 145-0085 |

Schepenregister 145, f° 172 v° 20.04.1573

Jacob Jan Theuns met zijn momber Jan van Vorspoele - Joos Peeter Joos als momber van de kinderen Jan Theuns van het tweede bed - Dierck Theuns als momber van de kinderen Jan Theuns van het derde bed; verkochten aan Heijndrick Peeter Mertens een huis aan de kerk. Last aan Anthonis Gileijns, Mathijs Ooms. Willem Christiaens had vs stede gekocht van erfgenamen Jan Theuns (schepenbrief 23.11.1568) maar vs Heijndrick Peeter Mertens had de koop 'gecalengiert'

| 145-0086 |

Schepenregister 145, f° 173 r° 20.04.1573

Jacob Theuns Janssen met zijn momber Jan van Vorspoele - Heijndrick Peeter Mertens als toeziener van de twee kinderen Jan Theuns vs van het tweede bed - Jan Dierck Theuns als momber van de kinderen Jan Theuns van het derde bed; bekenden dat Jan Theuns vs in zijn leven verkocht had aan Joos Peeter Joos x Elisabeth een stuk erve "de engelere" achter de kerk. Last aan Matthijs Jan Ooms, erfgenamen Jan van Ostaeijen, en aan de kinderen meester Willem Schooffs, de kinderen Jacob van Vorspoele welke laatste twee renten werden afgekweten door +Jan Theuns in zijn leven. Ook de last aan erfgenamen Jan van Ostaeijen werd afgekweten

| 145-0087 |

Schepenregister 145, f° 173 v° 20.04.1573

Cornelis Meijs x Catherina van den Bogaerde zijn schuldig aan Willem Thijs Cornelissen x Marie een rente van 2 Kgld op een stuk land aan "stapelheide" W Cornelis Maes N Bette van Lille

Personen:

| 145-0088 |

Schepenregister 145, f° 174 r° 27.04.1573

Cornelis van Elsackere Machielssen verkocht aan Cornelis Beijerlinck, weesmeester in Antwerpen, een stuk erve "de hontschoot" in Sneppel

Personen:

| 145-0089 |

Schepenregister 145, f° 174 v° 16.05.1573

Elisabeth Joos van Elsacker dr x Cornelis Joris Diercx verkochten aan Jan van Vollenhove, schout en rentmeester, x Digne een weide "den dijckman" in Sneppel aan Laureijs de Lathouders erve N en O Peeter Verwithagen beemd Z "de laren" toebehorende Josijnken Joos van Elsacker dr W Cornelis Machiels van Elsacker. Last aan meester Pauwels de Cock, Brecht

Personen:

| 145-0090 |

Schepenregister 145, f° 174 v° 05.08.1573

schepenen oorkonden dat Jan van den Bogaerde Gabreelssen, schoenmaker, geboren en opgevoed in Loenhout, zich altijd behoorlijk heeft gedragen en van goede ouders is. Item voor Jacob Jan Theuns, kleermaker. Item nog voor Anthonis Christiaen Hendricxssen, schoenmaker

Personen:

| 145-0091 |

Schepenregister 145, f° 175 r° 17.06.1573

Philips van Houtele verkocht aan Machiel van Elsacker een rente van 3 Kgld die Cornelis Aerts der Weuwen x Digne verkocht hadden aan Marie x +Wouter Snels (schepenbrief 25.10.1544) op een stede in Sneppel aan "het heilaer"

Personen:

| 145-0092 |

Schepenregister 145, f° 175 v° 19.08.1573

Cornelis van Tichelt verkocht aan Gheert Jacops tot behoefte van zijn vader Marten Jacops een hooimade op "het hoochbosch" O Peeter Willem Boets N Cornelis Aert Rummens

| 145-0093 |

Schepenregister 145, f° 176 r° 19.10.1573

Michiel van Elsacker Cornelissen x Marije Maes verkochten aan Joos Mercx Cornelissen x Cornelie der Weuwen een heiblok in Sneppel O Jan van Kerckoven en Matthijs de Cnoddere Z Cornelis Machiels van Elsacker. Alzo had Joos Mercx de koop die Cornelis Beijerlinck gedaan had 'gecalengierd'

Personen:

| 145-0094 |

Schepenregister 145, f° 176 v° 20.10.1573

Peeter Imbrechts en Magdalena Imbrechts x Peeter van Eekele S/D erfgoederen van hun zuster +Anne Imbrechts x Pauwels Ackermans. O.a. "de groten beempt" in klein Neerven, een stuk erve "het hooch veldeken", rente op een stede aan de kerk, stuk weide, stuk land "den eijckhof", stuk land "de steechde", "het klein beemdeken", huis "den doren" en "het huis waar Antwerpen uithangt"

Personen:

| 145-0095 |

Schepenregister 145, f° 177 v° 02.11.1573

Cornelis van Aerde Cornelissen is schuldig aan Merck Nouts Bernaertssen een rente van 9 L rogge op een stede op Herseling. Last aan Catherina x Heijndricx van der Buijten

Personen:

| 145-0096 |

Schepenregister 145, f° 178 r° 16.09.1573

Ghoosem Lemmens (x Cornelie) verkocht 30j geleden aan Cornelis van Aerde x Catherina een stede in Neerven, een stuk land "het hagelcruijs", een stuk erve in de Blaakt, half B hooimaden in de Blaakt, heiveld onder Wuustwezel

Personen:

| 145-0097 |

Schepenregister 145, f° 179 r° 23.10.1570

Laureijs de Lathoudere, Antwerpen, heeft door Jacob van Ostaeijen doen bezetten de panden die +Jan van Staeijen in handen had. Stede in Sneppel werd verkocht

| 145-0098 |

Schepenregister 145, f° 180 r° 20.11.1570

Dielis Mermans heeft beemd "de perbeempt" die +Jan van Staeijen in handen had, doen bezetten. Jacob van Ostaeijen, gemachtigd, heeft goed doen verkopen

| 145-0099 |

Schepenregister 145, f° 181 r° 28.08.1570

Matthijs Goosem Lemmens en Wouter van Mere hebben een stuk land "de willigen akker" dat +Jan van Staeijen in handen had, doen bezetten. Jacob van Ostaeijen, gemachtigd, procedeert

Personen:

| 145-0100 |

Schepenregister 145, f° 182 r° 09.11.1573

Melchior Tabbaerts, Antwerpen, heeft in leen ontvangen een stede O de vleminckstraat welke +Jan Tabbaerts Melchiori ontvangen had, heeft die opgedragen tot behoefte van Jan en Clase van den Kerckove. Vs Melchior Tabbaerts x Jenneken Lodewijcx, Antwerpen, hebben opgedragen aan Niclase Anthonissen en Niclase van den Veken als mombers van Jan en Clase van den Kerckoven alle 'erfplakken' in de hoeve genaamd "de cleijn munte"

| 145-0101 |

Schepenregister 145, f° 182 v° 09.11.1573

Melchior Tabbaerts x Jehenneken Lodewijcx verkochten aan Niclase Anthonissen en Niclase van de Vekene als mombers van Jan en Niclase van de Kerckove, beide aanwezig en consenterende een hoeve "de cleijn munte", leen onder Arenberch, gelegen in Loenhout, de rest van het land, weide etc. in Hoogstraten Z Jan de Backer, Hoogstraten. Van de erven onder Hoogstraten rest een stuk land "aertssen acker" O Cornelis Willem Janssen Z Jan van Gele N Wouter Betten erfgenamen. Item "de ghensten acker" O Cornelis Waechmans Z en N Berthelmeus Cornelis. Hoeve werd gekocht van Adriaen Schelkens en zijn kinderen (30.12.1555 schepenbrief Loenhout, 24.01.1555 svc schepenbrief Hoogstraten.). Heiblok gekocht van erfgenamen Lenaert van Staijen (schepenbrief 24.03.151561 svl)

| 145-0102 |

Schepenregister 145, f° 183 v° 07.12.1573

Heijndrick Leijs Janssen verkocht aan Jan van Vollenhove, schout, x Digne van Ardennen een stuk erve "de schuerhof" in Sneppel met last aan Jan van de Moere, Pauwels van Eeckere, Adriaen van Ostaeijen, erfgenamen Jan Hegge

Personen:

| 145-0103 |

Schepenregister 145, f° 183 v°, In marge 27.02.1613

door Digne Martens dr, achtergelaten bij +Jan van Vollenhoven, met Aernout Adriaen van Ostaeijen gekweten tegen Jan Cornelisen, Antwerpen uit naam van jonker Joos van ... en juffr Martijne van Eeckeren

Personen:

| 145-0104 |

Schepenregister 145, f° 184 r° 22.12.1573

Cornelis Ijsendonck Peeterssen verkocht aan Huijbrecht Bode tot behoef van Jehenneken Bode Dielis dr een rente van 2 V rogge en 20 st die Cornelis de Cuijpere aan hem schuldig was (schepenbrief 12.03.1565) op een stuk land "de ast" in Sneppel

Personen:

| 145-0105 |

Schepenregister 145, f° 184 v° 29.12.1573

Peeter Goosems, Ekeren, ook voor zijn zuster Elijsabeth Goosems x Jacob Anssems en Anne Goosems met haar momber Heijndrick van der Buijten Janssen verkochten aan Peeter Christiaen Heijndricxssen de helft van een rente van 2 Kgld die +Cornelis van Heestere Laureijssen verkocht had aan Cornelie van Houte (schepenbrief 21.09.1562) op een stede in "het goor" onder Brecht aan "de poppeler"

| 145-0106 |

Schepenregister 145, f° 185 r° 29.12.1573

Peeter Goosems, Ekeren, ook voor Elijsabeth Goosems x Jacob Anssems en Anna Goosems met haar momber Heijndrick van der Buijten Janssen verkochten aan Machiel van Elsacker Cornelissen de helft van een rente van 25 st die Merck Peeter Janssen verkocht had aan Cornelie van Houte Heijndricx dr (schepenbrief 19.03.1563) op een stede in Westmalle aan de oude dijk tussen Luijck Huefkens erve en Jan Diel Stevens O Jan Jordaens

| 145-0107 |

Schepenregister 145, f° 185 v° 29.12.1573

Anthonis van Dietfoirt x Magriete Verhaert verkochten aan Digne Thomas Adriaens dr x +Adriaen van Aken een rente van 6 Kgld op een hooimade aan "de larenbeemd" Z Joris Peeter Diericx W erfgenamen Catherine Conincx N Marije Peeter Diericx. Last erfgenamen Peeter van Ostaeijen, Wuustwezel

Personen:

| 145-0108 |

Schepenregister 145, f° 185 v° 29.12.1573, vervolg

Nota: akte 'geroijeert'

| 145-0109 |

Schepenregister 145, f° 186 r° 01.02.1574

Thomas van Aken Adriaenssen verkocht aan Aernout van Ostaeijen een hooimade dat 'te wissel' gaat tegen een hooimade van de erfgenamen Bernaert en Wouter van den Broeck in "de werdel" O erfgenamen Adriaen Schooffs

Personen:

| 145-0110 |

Schepenregister 145, f° 186 r° 29.12.1573

blijkbaar zelfde akte als f° 184 v°

| 145-0111 |

Schepenregister 145, f° 186 r° 29.12.1573, vervolg

In marge: staat voor ergo 'geroijeert'

| 145-0112 |

Schepenregister 145, f° 186 v° 29.12.1573

blijkbaar zelfde akte als f° 185 r°

| 145-0113 |

Schepenregister 145, f° 186 v° 29.12.1573, vervolg

In marge: staat voor ergo 'geroijeert'

| 145-0114 |

Schepenregister 145, f° 187 v° 03.02.1574

Magriete Hovelmans Peeters dr x +Gheert Vorselmans met haar momber Cornelis Keeselmans - Peeter en Gheert Vorselmans Geertssen - Heijlwich Vorselmans x Machiel Luijcx - Heijndrick van Aken en Jan Peeter Hovelmans als mombers van Marie en Elijsabetha Vorselmans; verkochten aan Marten Jacops, koopman en 'canifassier' (handelaar in linnen) in Antwerpen een beemd op "de donk" achter de hoeve + Peeter Vorselmans O en Z de kinderen Dielis de Bre W erfgenamen Geert Vorselmans

Personen:

| 145-0115 |

Schepenregister 145, f° 188 r° 03.07.1573

Machiel van Elsacker Cornelissen verkocht aan Jan Heijndrick Meritssen een beemd O de weduwe en kinderen +Heijndrick van Staeijen Z Willem Willems N Jan Hovelmans

Personen:

| 145-0116 |

Schepenregister 145, f° 188 v° 17.09.1574

Jehenneken Boets Dielis dr x Bartholomeus van der Weerden verkochten aan Pauwels Seruilius een rente van 2 V rogge en 20 st die Cornelis de Cuijpere verkocht had aan Cornelis Ijsendonck (schepenbrief 12.03.1565 svl) op een stuk land "de ast" en het zesde deel in een rente van 6 V 2 L rogge 3 Kgld 6 st 1 oort die Joris Peeter Diericx x Cornelie schuldig waren aan Christine Wouter He(o)llaerts dr x +Peeter van Bavele (schepenbrief 26.02.1555 svl) op een stede in Popendonk, welke rente Nijs van Bavele verkocht aan Huijbrecht Pauwels tot behoef van vs Jehenneken

Personen:

| 145-0117 |

Schepenregister 145, f° 189 v° 27.09.1574

Jehenneken Bode Dielis dr x Bartholomeus van der Weerden verkochten aan Pauwels Seruilius een rente van 1 V rogge en 24 st die Adriaen Engelen x Laurentia uitreiken van een stuk land "de exstere" O Laureijs van Aken Z Jan Heijndrick Hovelmans W Peeter van Eeckele

Personen:

| 145-0118 |

Schepenregister 145, f° 189 v° 29.12.1573

Anthonis van Dietfoirt x Magriete Verhaert verkochten aan Digne Thomas Adriaens dr x +Adriaen van Aken een rente van 6 Kgld op een beemd in "de laren" N Marije Sijmons de Cuijpere en op een tweede beemd ook aldaar

Personen:

| 145-0119 |

Schepenregister 145, f° 189 v°, In marge 15.02.1582

gekweten volgens bekennen van Elijsabeth x +Adriaen Braens, welke de rente gekocht hadden van Digna x +Adriaen van Aken

Personen:

| 145-0120 |

Schepenregister 145, f° 190 r° 11.01.1574

Peeter Heijndrick Goris x Katelijne Aerts verkochten aan Adriaen Verdijck x Magriete een rente van 10 Kgld op een stuk erve in "het hengsbroeck" . Onderpand is stede in de berenstraat

Personen:

| 145-0121 |

Schepenregister 145, f° 191 r° 08.02.1574

David Cornelis der Weuwen x Magriet Jan Thijs Theus dr verkochten aan Heijndrick van Riele x Marie Jacops een rente van 4 Kgld 10 st op een stede in Sneppel en op een stuk erve aldaar. Last aan Peeter Imbrechts, Jacop van Ostaeijen. Willem Pauwels der Weuwen stelt onderpand, beemd in Sneppel in "de mosvoorden". David der Weuwen zal Jacob Snels, Baerle, betalen

Personen:

| 145-0122 |

Schepenregister 145, f° 192 r° 08.02.1574

Peeter Joos x Jacobmijne verkochten aan hun dochter Cornelie x Mathijs Hovelmans xx Adriaen Diels 2 weiden "de blijcke" achter "het hoochbosch" . Eveneens gecompareerd Kateline Peeter Joos dr x Cornelis Mathijs Vervoort, beloven te betalen aan Adriaen Diels gezien de weiden nog belast waren met een rente die de kinderen Adriaen Peeter Joos heffen

Personen:

| 145-0123 |

Schepenregister 145, f° 192 v° 09.02.1574

Jan Willem Nouts x Quirina verkochten aan Joos Mercx x Cornelie een stuk land in Sneppel op "buijtelaer acker" O Cornelis Beijerlinck N en W kinderen Adriaen Diels Z Lijnken Peeter Nijs. Last aan Peeter van Eecke, erfgenamen Cornelis Lenaerts

Personen:

| 145-0124 |

Schepenregister 145, f° 193 r° 16.02.1574

certificatie op verzoek van Jan Heijndricx over publicatie van een ordonantie

| 145-0125 |

Schepenregister 145, f° 193 v° 17.02.1574

Catherina Jan Rombouts dr x Lenaert Couwenberch verkochten aan Pauwels Ackermans een rente van 1 Kgld in mindering van 4 Kgld die +Willem Pelmans x +Marije Rombouts gekocht hadden van Cornelie Diercx x Jan Verhaert (schepenbrief 16.02.151563 svl) uit een rente van 6 Kgld die Peeter van Staijen x Magriete schuldig waren aan Christiaen van de Vekene (schepenbrief 16.08.1546) op een akker "de steechde". Catherina Rombouts is op vs 1 Kgld gedeeld na de dood van Marije Rombouts vs

Personen:

| 145-0126 |

Schepenregister 145, f° 194 r° 20.02.1574

Jan Nouts Willemssen x Quirina Heijndricx verkochten aan Peeter de Molenaere Claessen x Elisabeth een beemd "vroukens dorent" in Sneppel. Last aan Pauwels Aerts, Pauwels der Weuwen. Pand is stede in Sneppel en stuk erve "boets heiblok" O erfgenamen Claes Aerts W "houtelsen bempt"

Personen:

| 145-0127 |

Schepenregister 145, f° 195 r° 22.02.1574

Cornelis, Willem en Mattheus Deckers Adriaenssen, eveneens in naam van hun zuster Adriana Deckers Adriaens dr x Jan Goris van der Wijden verkochten aan Cornelis en Peeter Hovelmans Janssen het gerecht derdedeel van een beemd "het hulsdongelen", van een weide "de eusele", van zaailand, van een hooimade "de borchstadt", van een moer achter Popendonk, van een rente van 2 Kgld die Jan de Coninck uitreikt van zijn hooimade op "het molenbos", van rente van 20 st geheven in Stabroek, van rente van 20 st op erfgenamen Cornelis Heijndrick van Aerde

Personen:

| 145-0128 |

Schepenregister 145, f° 195 v° 22.02.1574

Peeter Jacob Huijbrechts verkocht aan Huijbrecht Wellens een rente van 3 Kgld die Gheert Loomans x Adriana der Weuwen hun verkocht hadden (schepenbrief 27.03.1572)

Personen:

| 145-0129 |

Schepenregister 145, f° 196 r° 22.02.1574

Gheert Bulckmans Andriessen verkocht aan Peeter Jordaens Peeterssen een rente van 4 V rogge die Jan van Bavele verkocht had aan Andries en Gheert Bulckmans tot behoef van Magriete Andries Maes Ghijsels dr (schepenbrief 30..01.1566)

Personen:

| 145-0130 |

Schepenregister 145, f° 196 r° 25.02.1574

Peeter Braens x Catherine Bode, Jan Cleijs Janssen x Magriete Bode verkochten lang geleden samen met Jan Joris x Adriana Bode aan Matthijsken Jan Buijens x +Adriaen Bode hun gedeelte o.m. van een stede in Terbeek die Adriaen Bode heeft achtergelaten en die nu in handen is van de erfgenamen Adriaen Bode en Jan Heufkens

Personen:

| 145-0131 |

Schepenregister 145, f° 196 v° 01.03.1574

Claes Broomans is schuldig aan Jan Mercx Cornelissen een rente van 3 Kgld 7 st op een stede in Popendonk Z en W Jan Claes Janssen N Cornelis Broomans

Personen:

| 145-0132 |

Schepenregister 145, f° 196 v°, In marge 10.12.1609

gekweten aan Jan Michielssen

Personen:

| 145-0133 |

Schepenregister 145, f° 196bis r° 01.03.1574

Cornelis Pauwels Peeterssen is schuldig aan Jan Mercx Cornelissen een rente van 8 Kgld op een stede in Sneppel

Personen:

| 145-0134 |

Schepenregister 145, f° 196bis v° 01.03.1574

Cornelis Broomans is schuldig aan Jan Mercx Cornelissen een rente van 3 Kgld en 10 st op een hooimade op het "schoubos"

Personen:

| 145-0135 |

Schepenregister 145, f° 196bis v°, In marge 20.02.1607

rente getransporteerd bij Jan Michielssen aan Cornelis Aernout Wagenmaecker

Personen:

| 145-0136 |

Schepenregister 145, f° 196bis v° 01.03.1574

Wouter Verwilt, Peeter - Cornelis en Adriaen van Elsacker - Cornelis van der Buijten x Heijlwich Verwilt; verkochten aan Willem Willemssen bij 'calangiering' van de koop die Joos Mercx gedaan had een beemd in Sneppel

Personen:

| 145-0137 |

Schepenregister 145, f° 197 r° 08.03.1574

Andries Bolcmans Andriessen verkocht aan Peeter Jordaens Peeterssen x Magriete Bulckmans een rente van 4 V rogge die Peeter Lenaert Bode verkocht had aan Magriete Ghijsels x +Geert Bolckmans (schepenbrief 30.01.1566) op panden in Loenhout. Item een rente van 2 V rogge die comparant heffende was op panden in Brecht (schepenbrief Brecht 04.01.1483)

Personen:

| 145-0138 |

Schepenregister 145, f° 197 v° 13.03.1574

schepenen certificeren dat Jacob Anthonis Janssen, kleermaker, geboren en opgevoed is in Loenhout. Van goed gedrag, katholiek, wil zijn brood verdienen buiten het land van Brabant

| 145-0139 |

Schepenregister 145, f° 198 r° 17.05.1574

Anna Leemans x +Huijbrechts Verlinden met voogd Cornelis Ijsendonck werd door Jan Cornelis Mercx gekweten van een rente van 2 V rogge 36 st

Personen:

| 145-0140 |

Schepenregister 145, f° 198 r° 17.05.1574

Anna Leemans x +Huijbrechts Verlinden met voogd Cornelis Ijsendonck verkocht aan Jan Cornelis Mercx een rente van 15 L rogge die Jan Cornelis Bode uitreikt. Item een rente van 3 L rogge die Matthijs Goosem Lemmens uitreikt. Comparant was daarop gedeeld na +haar moeder

Personen:

| 145-0141 |

Schepenregister 145, f° 198 v° 17.05.1574

Anna Leemans x +Huijbrecht Verlinden met voogd Cornelis Ijsendonck verkocht aan Peeter Wackers en Cornelis de Cuijpere als mombers van de 3 kinderen Willem Matthijsses x +Magriete Jans de Cuijpere dr een rente van 2 Kgld 15 st die zij heffende was op Jan Cornelis Bode en Matthijs Goosem Lemmens

Personen:

| 145-0142 |

Schepenregister 145, f° 198 v° 19.04.1574

Machiel van Elsacker verkocht aan Peeter Heijndricxssen, schepen, x Cornelie een beemd in "de winckels". Last aan Cornelis van Eeckele. Onderpand is "het schalie huis" in Huffel en "den doije beempt" in "de mosvoorden". Last op doije beemd aan Jan Bogaerts van Antwerpen

Personen:

| 145-0143 |

Schepenregister 145, f° 199 r° 19.04.1574

Peeter Claessen Molenaere verkocht aan Anthonis van Aerde x Magriete een rente van 10 st uit een rente van 4 Kgld die +Aernout van Ostaeijen schuldig was aan Laureijs van Aerde en die comparant gekocht had van Dielis van Aerde

Personen:

| 145-0144 |

Schepenregister 145, f° 199 v° 01.06.1574

Claes van Aken verkocht aan Adriaen van de Wijngaerde een rente van 3 Kgld op een stuk land op "de hooge acker" bij "de lammeije" O de pastorij van Hoogstraten Z Thomas van Aken W Heijndrick van Aken N Jan Hovelmans. Item op vierendeel van een stede in Sneppel die comparant in het geheel bewoont en gebruikt. Last aan Huijbrecht Wellens, Goosem Peeters, weduwe Cornelis Maes, Cornelis van Bavele

Personen:

| 145-0145 |

Schepenregister 145, f° 199 v°, In marge 04.03.1613

afgekweten aan Jan Michielssen van Elsacker door Peeter van de Cloot en Jan Jan Joosten, elk voor de helft

Personen:

| 145-0146 |

Schepenregister 145, f° 200 r° 14.06.1574

Jan Henskens Casussen is schuldig aan Peeter Adriaenssen een rente van 2 Kgld op een stede in Terbeek. Item op stuk land "de schoot acker", op stuk land en weide "de nieuwe block", op land en weide "de quaden bisschop". Last aan Matthijs Luijcx , erfgenamen Bastiaen Verheijden, weduwe Thomas Gorissen, Adriaen van Aerde en kinderen, Laureijs Domis, weduwe Jan Praijens. Vs panden zijn medepand in andere renten die erfgenamen Adriaen Bode schuldig zijn. Peeter Adriaenssen verkocht de rente aan Jan Peeter Nijs

| 145-0147 |

Schepenregister 145, f° 201 r° 17.08.1576

Cornelis Machiels van Elsackere x Jehenneken de Cuijpere Matthijs dr stelt dat hem diverse schulden ten laste zijn gekomen van het sterfhuis van zijn zoon Heijndrick o.m. aan Crispine de Molenare, erfgenamen Matthijs de Cuijpere, Geert van Beke (Merksem), Adriaen de Grauwe (Antwerpen), weduwe Joos Heijndricx, Anthonis Lenaerts. Stelt tot zekerheid van zijn vrouw "de perbeemt" in Sneppel, het "rootven" zijnde een moer

Personen:

| 145-0148 |

Schepenregister 145, f° 201 v° 12.10.1574

juffrouw Anna van Mere x Heijndrick van Mockenborch verkochten aan Anthonis Ghileijns x Marije een rente van 3 S rogge die zij heffende waren op de stede op de donk die de erfgenamen +Peeter Vorselmans in handen hebben. Pand is rente van 2 S rogge die comparanten heffen op leenpanden die Willem Vermunten in handen heeft

Personen:

| 145-0149 |

Schepenregister 145, f° 202 v° 05.12.1574

Peeter van der Buijten, alias van den Ast, verkocht aan David der Weuwen een stede in Sneppel in "de mosvoorden" en een stuk erve "het veldeken". Last aan Peeter Imbrechts, Jacob van Ostaeijen

Personen:

| 145-0150 |

Schepenregister 145, f° 203 r° 16.12.1574

Heijndrick Peeter Mertens verkocht aan Jan van Vorspoele x Paesschijne 3 stukken erven "de dorent" O Cornelis van Aken en Jan van Houtele Z erfgenamen Christiaen en Elisabeth Meus W erfgenamen Elisabeth Meus "het bruggesken" N Jan van Vorspoele. Last aan Lenaert de Beukelaer, Peeter Mermans, erfgenamen Cornelia Claes Jans, Gabriel van den Bogaerde. Heijndrick Mertens stelt zijn huis als onderpand

Personen:

| 145-0151 |

Schepenregister 145, f° 203 v° 16.12.1574

Peeter Verhaert x Elisabeth Vorspoels verkochten aan Adriaen Braens Janssen x Elijsabeth Jan Leijs dr een rente van 4 Kgld op een stede bij de kerk en op een hooimade op het "hoochbosch". Last aan erfgenamen Catherine de Coninck, erfgenamen Aechte Doren Braens

Personen:

| 145-0152 |

Schepenregister 145, f° 204 r° 16.12.1574

Merck Nijs Cornelissen verkocht aan Adriaen Braens Janssen x Elijsabeth Jan Leijs een rente van 30 st die Quirijn Acdorens schuldig was aan Cornelis de Weert op erven in Hoenderen (schepenbrief 22.01.1566 svl)

Personen:

| 145-0153 |

Schepenregister 145, f° 204 v° 28.12.1574

Jan Cornelis Mercx verkocht aan Laureijs Jan Nouts x Lucia hooimade op de Blaakt en dit voor een rente van 5 Kgld. Onderpand is stuk land aan "stapelheide"

Personen:

| 145-0154 |

Schepenregister 145, f° 204 v°, In marge 15.01.1614

rente gekweten door Jan Laureijs Nouts aan Jan Michielssen van Elsacker

Personen:

| 145-0155 |

Schepenregister 145, f° 205 r° 28.12.1574

Peeter Claes Jans verkocht aan Jan Gabriels Janssen een rente van 25 st op een huis O Bernaert Marcelissen W Nijs van Bavele N Jan Goris

Personen:

| 145-0156 |

Schepenregister 145, f° 205 r°, In marge 07.04.1602

afgekweten bij bekennen van Ghijsbrecht Jan Gabrielssen

Personen:

| 145-0157 |

Schepenregister 145, f° 205 v° 11.01.1575

Catherine Claes Jans dr x Cornelis Cornelis Geerts van Elsacker verkochten aan Peeter van Aerde de jonge Cornelissen x Magriete een stuk land in Popendonk

Personen:

| 145-0158 |

Schepenregister 145, f° 206 r° 24.01.1575

Cornelie Jordaens x +Joos Heijndricx met haar momber Jan Peeter Nijs - Adam Peeter Dignen x Catherine Heijndricx - Jan Heijndricx en Jan Jordaens als mombers van de kinderen Joos Heijndricx; verkochten aan Christiaen Janssen Timmerman x Martine een huis in Huffel. Last aan erfgenamen Godevaert Piggen, Jan Wils kinderen

Personen:

| 145-0159 |

Schepenregister 145, f° 206 r° 24.01.1575

Marije x +Michiels van Elsackere zegt dat het 'gelint' tussen haar hof en deze van Christiaen Janssen aan laatstgenoemde toekomt

Personen:

| 145-0160 |

Schepenregister 145, f° 206 v° 27.01.1575

Jan van Vollenhove, schout - Aernout van Ostaeijen, Peeter Marcelis, Heijndrick van der Buijten, Cornelis Keeselmans, Heijndrick van Aken en Peeter Christiaens, schepenen - Jan van Dale en Jan Nijsmans, kerkmeesters - Wouter van Mere en Cornelis van Aerde, H. Geestmeesters - Bernaert Marcelis en Merck Nijs, bedezetters in Loenhout; in naam van alle ingezetenen, geven macht aan Jan van Vollenhove, Peeter Marcelis, Heijndrick van der Buijten, Aernout van Ostaeijen, Cornelis Ijsendonck en Jan van Vorspoele om te compareren voor de Raad van Brabant ingevolge de dagvaarding van de raadsheer 'tsestich commissaris'

| 145-0161 |

Schepenregister 145, f° 207 v° 21.02.1575

Wouter Lenaert Diercx x Cornelia Goosem Lemmens dr zijn schuldig aan Huijbrecht Leijs, St. Lenaerts, een rente van 2 Kgld 10 st op de helft van een stede in Hecht. Item op het versterf dat Cornelie Lemmens zal toekomen na de dood van +Goosem Lemmens

Personen:

| 145-0162 |

Schepenregister 145, f° 208 r° 22.03.1575

Jan Steven Gorissen verkocht aan Cornelis Lippens Anthonissen x Catherine een rente van 37,5 st op een stuk erve "cretenborch" in Sneppel

Personen:

| 145-0163 |

Schepenregister 145, f° 208 r°, In marge 29.10.1630

afgekweten door Antonis Wackers aan Johanna Cornelis Peeter Nouts x Jan Anthonis Thijs

Personen:

| 145-0164 |

Schepenregister 145, f° 208 v° 24.02.1575

Adriana Lenaert Nouts dr x Lenaert Vorselmans verkochten aan Anthonis Jan Willemssen, Rietgoor, Nispen, de helft van een rente van 5 Kgld 17,5 st die Dielis de Bie schuldig was aan de weeskinderen +Adriaen Lenaerts Peeter Nouts op een stede in Herseling, op erve "het stoppelblock", op een heiblok aan de brantstraat (schepenbrief 03.11.1552). Mede gecompareerd Jan Claessen Ketelare als toeziener van Adriana Lenaerts vs en Magriete Lenaerts alsmede Marije x +Claes Janssen met voogd Cornelis Ijsendonck voor de administratie die +Claes Janssen als momber van Adriana en Magriete Lenaerts gehad heeft

Personen:

| 145-0165 |

Schepenregister 145, f° 210 r° 26.04.1575

Peeter Christiaens als momber en Peeter Cornelis Bode als toeziener van Nijs Heijndrick Christiaens bekenden dat eertijds Christiaen Meus met zijn voorganger Hugo van den Wijngaerde verkocht heeft aan Cornelis Keeselmans Janssen een stede in Neerven O Heijndrick van der Buijten Z Marije x +Sijmon de Cuijpere N Jan Peeter Nijs. Last aan Adriaen Diels, Lijnken Roovaerts, Adriaen Delien

Personen:

| 145-0166 |

Schepenregister 145, f° 210 v° 10.06.1575

Pauwels Jan Cornelis als momber en Jan Dorens van Huijsen als toeziener van de kinderen Gheleijn Jan Cornelissen verkochten aan Lenaerd Bode x Catherine een rente van 7 sch 6 p gr br die Jan Pauwels Geens verkocht had aan Catlijne Geert Jacobs (schepenbrief 07.07.1486) op een stuk heide en beemd in Hecht N Peeter Segers Z Jan Luijcx O Michiel Boijdens W "de wagenwech"

Personen:

| 145-0167 |

Schepenregister 145, f° 211 r° 25.03.1575

'Soeninghe van Jan Lodders vanden nederslach Jans van Ostaeijen wijlen'. 'Arbitreurs' van Jan Lodders betreffen heer Bernaert van Aken en Joos Peeter Joos, voor Aernout en Wouter van Ostaeijen met hun broers en zussen (kinderen van vs Jan) zijn dit Peeter Marcelis en Jan van Vorspoele. Opgelegde straf aan Jan Lodders, o.m. boetedoening, betaling, mag nooit meer in Popendonk wonen noch op het goed van de erfgenamen Jan Coeck. Borgen zijn Heijndrick Lodders en Jan Cornelis Mercx

Personen:

| 145-0168 |

Schepenregister 145, f° 211 r° 25.03.1575, vervolg

(Nota: 8 folio's interessante lectuur over vroegere gebruiken en rechtspleging)

| 145-0169 |

Schepenregister 145, f° 215 r° 16.05.1575

Cornelis Luijcx verkocht aan Jan Luijcx een rente van 1 Kgld uit een rente van 4 Kgld 10 st die zij samen heffende waren op Anthonis Ments

| 145-0170 |

Schepenregister 145, f° 215 v° 06.06.1575

Cornelis van Elsackere Machielssen - Lenaert Couwenberghs x Catherine Machiel Leijs dr, ook als momber van Cornelia Leijs dr - Jan Heijndricx als momber van Cornelia x +Cornelis Goris; verkochten aan Pauwels Ackermans en zijn zoon mr. Heijndrick Ackermans een rente van 4 Kgld uit een rente van 6 Kgld die Peeter van Ostaeijen x Magriete schuldig waren aan Christine van de Vekene (schepenbrief 16.08.1546) op een akker in Steechd

Personen:

| 145-0171 |

Schepenregister 145, f° 215 v° 13.06.1575

Euwaut van Eemeren Chrisstoffelssen, schout in Brecht, verkocht aan Nijs Lenaert Nijs een hooimade in de Blaakt

Personen:

| 145-0172 |

Schepenregister 145, f° 216 r° 04.10.1575

Adriaen Engelen verklaart dat hij binnen Loenhout 9 percelen erve heeft liggen, o.m. "den exter", "het hasselt", "de allaren" en heide in Wuustwezel. Item gecompareerd Peeter Imbrechts en Laureijs van Aken als zijn naaste buren

Personen:

| 145-0173 |

Schepenregister 145, f° 216 v° 31.10.1575

Jan Claes Jans verkocht aan Peeter Heijndricxssen een stuk land met beemd in Popendonk

Personen:

| 145-0174 |

Schepenregister 145, f° 216 v° 07.11.1575

Lenaert Braens Peeterssen verkocht aan mr. Heijndrick Ackermans tot behoefte van Jan Cornelis Casussen een rente van 5 V rogge die hij gekocht had van Peeter Claessen de Molenare (schepenbrief 13.04.1569)

Personen:

| 145-0175 |

Schepenregister 145, f° 217 r° 08.11.1575

Mariken Grielens x +Heijndrick Jans van der Buijten met haar momber Frans Marcelis - Laureijs van der Buijten - Jan van der Buijten - Hendrick van der Buijten - Cornelis van der Buijten - Hendrick Bernaert Nouts x Lisken van der Buijten Heijnricx dr; alle wettige kinderen van vs Heijndrick van der Buijten gaan akkoord over sterfhuis. Weduwe mag op hoeve blijven wonen, rente op Peeter Pauwels Geens, huis aan de kerk, moet de nog ongehuwde kinderen Hendrick en Cornelis uitzet geven

Personen:

| 145-0176 |

Schepenregister 145, f° 217 v° 03.12.1575

Jan Hovelmans, strodekker, natuurlijke zoon van +Jan Hovelmans verklaart binnen Loenhout geen goeden, erven of renten te hebben behalve rente op Jan Cleijs Janssen en op Cornelis Buijens en hooimade gegeven bij testament van Ghijsbrecht Pauwels x +Digne Hovelmans

Personen:

| 145-0177 |

Schepenregister 145, f° 218 r° 08.01.1576

Jan Hovelmans Heijndricssen kocht stede van erfgenamen Gijsbrecht Pauwels x Digne voor 1100 Kgld, wenst bepaalde goeden te bezwaren, o.m. stede in Neerven, stede op de donk, beemden, weiden

Personen:

| 145-0178 |

Schepenregister 145, f° 219 r° 14.02.1576

Catherine Machiel Leijs x Lenaert Couwenberghs verkochten aan Cornelie Machiel Leijs bij titel van 'calengiering' van de koop gedaan bij Jan Franssen een stuk land in Sneppel O erfgenamen Meus Cornelis Meus met last aan Jan Gabriels, Fransoijs de Costere, Merksem

Personen:

| 145-0179 |

Schepenregister 145, f° 219 r° 14.02.1576

Elisabeth Hovelmans Heijndricx dr x Jan Rombouts verkochten aan Heijndrick van der Buijten Heijndricssen x Catherine Wouter Smits een rente van 10 M rogge die Peeter en Lijsbet Ansems der Weuwen kinderen verkocht hadden aan Jan Wouter Gielis (schepenbrief 09.08.1481) op een stede in Neerven W Gielis van den Wijngaerde. Item rente van 2 Kgld die Laureijs Jan Laureijs Rombouts x Catherine Peeter Diercx dr verkocht hadden aan Machiel Betten Janssen (schepenbrief 16.02.1552 svl) op een stede in Neerven

Personen:

| 145-0180 |

Schepenregister 145, f° 219 r°, In marge 01.05.1600

Anthonis Wouter Rombouts bekent betaald te zijn van wat hij gekocht had van Jan Hendricx van Gestel nomine uxoris bij vs Cornelis Hendrick Phiips 'gecalengierd'

Personen:

| 145-0181 |

Schepenregister 145, f° 219 v° 20.02.1576

Adriaen Mercx x Adriaenken Vervoort verkochten aan Anthonis Ments x Marie een stuk land in Sneppel O Gielis Wackers N Adriaen Mercx erve dat hij nu verkocht aan Michiel Cornelis van Elsacker

Personen:

| 145-0182 |

Schepenregister 145, f° 220 r° 22.03.1576

Geert Vorselmans - Heijlwich Vorselmans x Machiel Luijcx - Marie en Elisabeth Vorselmans met hun mombers Heijndrick van Aken en Jan Vorselmans; verkochten op 04.12.1570 met hun moeder Magriete Hovelmans en hun voogd Cornelis Keeselmans aan Peeter Vorselmans Geertssen x Marie een stede. Last aan Jan van Vorspoele, Jan van Dietfoirt, Heijndrick van Heijden, erfgenamen Marie Snellen, Jan van Barlemont (Antwerpen), Adriaen van der Donck (Antwerpen), Wouter Rombouts

Personen:

| 145-0183 |

Schepenregister 145, f° 221 r° 22.03.1576

Peeter en Geert Vorselmans - Heijlwich Vorselmans x Machiel Luijcx - Marie en Elisabeth Vorselmans met hun mombers Heijndrick van Aken en Jan Vorselmans; verkochten op 04.12.1570 met hun moeder Magriete Hovelmans en met Cornelis Keeselmans als voogd aan Jan Hovelmans Peeterssen x Marie zaailand in Sneppel W "de gansakker", en dit bij 'calengieren' van de koop van Willem Mathijs

Personen:

| 145-0184 |

Schepenregister 145, f° 221 r° 20.03.1576

Jan Cornelis Mercx verkocht aan Jacob Janssen, timmerman, x Cornelia een hooimade op "het hoochbosch"

Personen:

| 145-0185 |

Schepenregister 145, f° 221 v° 03.04.1576

Jan Goosen Lemmens verkocht aan Cornelis Maes Heijndricssen x Marie Nijs een stede in Hecht, Neerven. Item erve W Willem van den Bogaerde de jonge. Belast o.m. met 14 Kgld waarvan deel bepand is op erfpanden van de erfgenamen Peeter Nijs

Personen:

| 145-0186 |

Schepenregister 145, f° 222 r° 01.04.1576

Heijndrick Joos van Elsacker en Lijnken Joos van Elsacker met voogd Adriaen van Elsacker verkochten aan Jan Willem Nouts een heiveld in Sneppel O en Z erfgenamen Claes Aerts

Personen:

| 145-0187 |

Schepenregister 145, f° 222 r° 02.05.1576

Caerle Christiaens en Magdalena Christiaens, bijgestaan door Peeter Christiaens, voorts vervangende ook hun broer Adriaen en hun zus Cornelie, verkochten aan Marie x +Machiel van Elsacker en kinderen een rente van de helft van 25 st waarbij +Machiel van Elsacker de andere helft gekocht had op 29.12.1573

Personen:

| 145-0188 |

Schepenregister 145, f° 222 v° 30.04.1576

Heijndrick van Elsacker Joossen en Catherine van Elsacker met haar momber Adriaen van Elsacker verkochten aan Jan Nouts Willemssen een heiblok in Sneppel

Personen:

| 145-0189 |

Schepenregister 145, f° 223 r° 03.05.1576

Catherine Adriaen Machiels dr x Cornelis Rombouts verkochten aan zijn zoon Laureijs Rombouts een rente van 13 st op de helft van een stede in Herseling waarvan de andere helft toebehoort Jan Verdijck. Item op stuk land

| 145-0190 |

Schepenregister 145, f° 223 v° 21.05.1576

Jan van der Buijten x Maria van Aken verkochten aan Jan Verbraken x Luijte een hooimade op de Blaakt. Borg staan Adriaen en Cornelis van Aken

Personen:

| 145-0191 |

Schepenregister 145, f° 224 r° 23.05.1576

Cornelis van Aerde Cornelissen is schuldig aan Mathijs Oom Janssen een rente van 6 V rogge 3 Kgld 15 st op een stede O erfgenamen Bouwen Hovelmans Z Jan Vuijst N Jacob Hubrechts. Cornelis van Aerde heeft stede te 'erve' genomen van vs Mathijs en diens broer en zusters (oa Marie)

Personen:

| 145-0192 |

Schepenregister 145, f° 224 v° 05.06.1576

Marie x +Machiel van Elsacker met haar voogd Joos Peeter Joos - Jan van Elsacker Machielssen - Peeter van Elsacker en Willem Hovelmans Peeterssen als mombers van de kinderen Machiel van Elsacker; verkochten aan Willem Willemssen x Elisabeth een beemd in Sneppel

Personen:

| 145-0193 |

Schepenregister 145, f° 224 v° 28.05.1576

Matthijs Cleijs Matthijssen verkocht aan zijn broer Jan Cleijs Matthijssen x Marie zijn deel in een stede aan het einde van de berenstraat, en verstorven van zijn ouders. Item gracht in Brecht tgo 'mestene' van vs stede. Last aan Jan Nouts (Halle)

Personen:

| 145-0194 |

Schepenregister 145, f° 225 r° 30.06.1576

Jan Hovelmans Janssen en Peeter Hegge hebben mekaar voldaan in penningen als bij mangeling. Peeter Hegge heeft hooimade in de Blaakt overgegeven. Jan Hovelmans heeft rente overgegeven, nl. die Cornelis Buijens Cornelissen schuldig was aan Reijnier Anthonissen (schepenbrief 02.02.1561 svl) dewelke ze verkocht had aan Jan van Dietfoirt, deze aan mr. Peeter de Cuijper en laatste aan comparant (schepenbrief 05.04.1569)

Personen:

| 145-0195 |

Schepenregister 145, f° 225 v° 30.06.1576

Peeter Hegge Janssen verkocht aan Peeter Kerstens van Lille een rente van 4 V rogge in mindering van een rente van 5 V rogge die Aert van de Velde x Catherine Peeter Mertens dr verkocht hadden aan Jan Hegge (schepenbrief 20.12.1552) op een stede op Hesschot N Merten de Lange

Personen:

| 145-0196 |

Schepenregister 145, f° 226 r° op 30.06.1576

compareerden de erfgenamen Ghijsbrecht Pauwels Wuijts x Digne Jan Hovelmans - Willem Hovelmans Anthonissen en zijn zusters Catherine en Cornelie Hovelmans - Lenaert Hovelmans ook voor zijn broer Jan Hovelmans - Cornelis Goris Aerts x Barbara Jan Peeter Nijs dr, Jan Peeter Nijs in naam van zijn andere 3 kinderen en als momber van Magriet Hovelmans x +Jan van Ostaeijen - Willem Peeter Hovelmans, Bernaert Gorissen x Cornelie Hovelmans, Clara Hovelmans

Personen:

| 145-0197 |

Schepenregister 145, f° 226 r° op 30.06.1576, vervolg 1

item op 18.02.1577 compareerden Peeter Imbrechts als momber van de kinderen Wouter Cerneels x +Catherine Pauwels Wuijts, ook voor zijn mede momber Dielis Bode, bij consent van weesmeester van Antwerpen, en alzo vs mombers de goederen van de kinderen, verstorven van +Ghijsbrecht Pauwels Wuijts mogen verkopen - Clara Peeter Pauwels dr x Jan Gabriels

Personen:

| 145-0198 |

Schepenregister 145, f° 226 r° op 30.06.1576, vervolg 2

item op 07.03.1577 compareerden Merck Nijs Cornelissen gemachtigd van Cornelis Peeter Pauwelssen (procuratie in Poortvliet) en van Adriaen Peeter Pauwelssen (procuratie voor notaris Jan van Vorspoele), ook voor Anne Peeter Pauwels dr x Jan Janssen (notaris Jan van Vorspoele) en mede gemachtigd van Jan en Jacob Kerschots als mombers van Peeter en Heijlken Adriaen Kerschots, moeder was +Marie Peeter Pauwels (procuratie Ekeren)

| 145-0199 |

Schepenregister 145, f° 226 r° op 30.06.1576, vervolg 3

item Jan Bode Janssen, timmerman, gemachtigd van Cornelis Peeterssen en Jan Janssen als mombers van de weeskinderen Wouter Peeterssen (procuratie notaris Claes van der Heije, Bergen op Zoom)

| 145-0200 |

Schepenregister 145, f° 226 r° op 30.06.1576, vervolg 4

Comparanten verkochten aan Peeter Marcelis Franssen x Alit een akker "Jan Joos akker" in Klein Neerven

Personen:

| 145-0201 |

Schepenregister 145, f° 227 r° 29.10.1576

Claes Bode Peeterssen verkocht aan Pauwels Ackermans een rente van 37 st op een stede in Terbeek en op stuk grond "de waterlaet". Last aan Cornelis van Bavel, Peeter Cristiaens, Marie der Weuwen, voorkinderen Thomas van Aken

Personen:

| 145-0202 |

Schepenregister 145, f° 227 v° 03.10.1576

Laureijs van Aken heeft stede in Hoogstraten in huur, verliet Loenhout ca 15.03.1576 en heeft al zijn goederen verkocht. Heeft nog ca 120 Kgld te goed. Zijn schoonvader Joos Peeter Joos houdt herberg. Laureijs van Aken zou nu gevangen zitten.

Personen:

| 145-0203 |

Schepenregister 145, f° 227 v° …07.1576

certificatie voor schoolmeester Aert Cau om hem in een huis aan de kerk te laten wonen

| 145-0204 |

Schepenregister 145, f° 228 r° 06.08.1576

Peeter Marcelis is schuldig aan Willem Mathijssen een rente van 30 st op een stede in Loenhout

Personen:

| 145-0205 |

Schepenregister 145, f° 228 r°, In marge 10.12.1608

gekweten aan weduwe +Heijl Hendrick Joos en Jan Hendrick van Elsacker door Gerit ...belberchs en Corstiaen Vorselmans

Personen:

| 145-0206 |

Schepenregister 145, f° 228 v° 03.09.1576

Cornelis Heijndricx Machiels, Meer, als toeziener van Jan en Cornelis Jacob Heijndrick Coremans x +Cornelia Cornelis Verheijden dr kinderen, met de vader Jacob Heijndricx, verkochten aan Cornelis Beijerlinck, weesmeester te Antwerpen, x Cornelia van der Beken een rente van 6 V 3 M rogge die Peeter Bode schuldig was aan Barbara Jan Boets dr (schepenbrief 30.10.1463) op "het peentblok" in Sneppel

Personen:

| 145-0207 |

Schepenregister 145, f° 228 v°, In marge 29.01.1613

Jan Neef Huijbrecht heeft voor zijn part 3 V gekweten

Personen:

| 145-0208 |

Schepenregister 145, f° 229 r° 17.09.1576

op verzoek van Lenaert Braens, ook voor zijn broer en 3 zusters waarvan 2 als wezen onder mombers staan, is gecompareerd Cornelis Dielis Haest dewelke verklaarde een weide "het kerkblock", behorende de pastorij van Loenhout en het klooster van Sint Magrietendaal, in pacht te hebben. Voorts zijn Lenaert Braens met broer en zusters bezitters van huis met hofje, waarvan de eigendom van het hofje zou toebehoren aan de kapel O-L-Vr altaar in Loenhout. Mede gecompareerd Quirijn van Bavele, landmeter in Loenhout

Personen:

| 145-0209 |

Schepenregister 145, f° 230 r° 01.10.1576

Claes Nouts Willemssen x Magriete Nouts verkocht aan Elijsabeth Machiel Leijs dr de helft van een rente van 5 Kgld en 70,5 st die Gielis de Bie schuldig was aan de weeskinderen +Adriaen Nouts op een stede op Herseling O en Z Jan Gielis Brechts N Peeter Willem Boets

Personen:

| 145-0210 |

Schepenregister 145, f° 230 r° 07.01.1577

Cornelis Peeter Pauwels verkocht aan Joos Aertssen een rente van 2 Kgld op een stede in Sneppel in de caterstraat

Personen:

| 145-0211 |

Schepenregister 145, f° 230 v° 11.07.1577

Laureijs van der Buijten Heijndricxssen verkocht aan Agneese Wackers x Peeter Pauwels de oude een rente van 1 'halster' rogge die Lijsbeth x Jan van den Wijnmaren verkocht had aan Daneel Wouter Robbrechts (schepenbrief 16.04.1428) op een stede in Sneppel

Personen:

| 145-0212 |

Schepenregister 145, f° 231 r° 18.06.1577

Cornelis van Elsacker Machielssen verkocht aan Adriaen van den Wijngaerde Peeterssen een rente van 4 L rogge in mindering van een rente van 16 L rogge die Jan van Staijen Janssen en Cornelis Geerts van Elsackere schuldig waren aan Marie x Machiel van Elsackere (schepenbrief 06.06.1534) op het derdedeel van "de persbeemden"

Personen:

| 145-0213 |

Schepenregister 145, f° 231 r°, In marge 14.02.1612

Jan Michiels van Elsacker, actie hebbende van Paschier Janssen als erfgenaam van +Adriaen van den Wijngaerd bekent voldaan te zijn door Peeter van Aken

Personen:

| 145-0214 |

Schepenregister 145, f° 231 v° 24.07.1577

Cornelis Maes, Loenhout, heeft vanaf zondag 's ochtends 14.07.1577 tot woensdag 17.07.1577 moeten logeren en onderhouden 12 soldaten, 6 vrouwen, 8 jongens, 1 kind van het regiment van Champaignij onder kapitein Argillar. Diende hen met zijn paarden naar Broechem te voeren

| 145-0215 |

Schepenregister 145, f° 232 r° 05.08.1577

Adriaen Verhese x Marie Claes Aertssen. Adriaen heeft voor het huwelijk van vs Marie aan de H. Geestmeesters te Westmalle 32 Kgld te renten gehaald en deze gekweten tijdens zijn huwelijk. Hebben ook afgekweten 6 L rogge en 20 st aan de kinderen van Cornelis Couwenberchs op stede van vs Marie in Neerven

| 145-0216 |

Schepenregister 145, f° 232 r° 17.01.1578

Marie Verboven Willems dr machtigt haar man Cornelis Jan Lauwers om te verkopen een beemd op "het hoochbosch"

Personen:

| 145-0217 |

Schepenregister 145, f° 232 v° 30.11.1577

Digna Thomas Adriaens dr met momber Aernout van Ostaeijen verkocht aan Adriaen Braens x Elisabeth een rente van 6 Kgld die Anthonis van Dietfoirt x Magriete Verhaert aan haar schuldig zijn (schepenbrief 29.12.1573) op een beemd in de "larenbeemden"

Personen:

| 145-0218 |

Schepenregister 145, f° 232 v° 30.11.1577, vervolg

In marge: rente is gelost (zonder verdere specificatie)

| 145-0219 |

Schepenregister 145, f° 233 r° 13.01.1578

Catherine Vercaert x Laureijs Meijs en Marie Vercaert met haar zoon Jacob Lambrechts verkochten aan Mathijs Vervoort x Anneken een rente van 4 S rogge in mindering van 6 S rogge die Geert van der Caert (Vercaert) schuldig was aan Cornelis, Marie en Jan Jan Hovelmans kinderen (schepenbrief 16.03.1479) op een stede in de berenstraat N Wouts Beren

Personen:

| 145-0220 |

Schepenregister 145, f° 233 v° 17.01.1578

Cornelis Jan Lauwers x Marie Verboven Willems dr, Wuustwezel, bezitten reeds lang een beemd in Loenhout op het "hoochbosch" O Wouter van der Wilt W Jan Vereijck. Marie Verboven geeft haar man volmacht om tot verkoop etc over te gaan

Personen:

| 145-0221 |

Schepenregister 145, f° 234 r° 28.01.1578

Heijndrick Bernaert Nouts verkocht aan Cornelis Beijerlinck x Cornelia van der Beken een heiblok met bos in Hoenderen uitgenomen stuk grachten toebehorende Laureijs Meijs O Alit x +Cornelis Faes Z en W Laureijs Meijs en Lambrecht Vercaert N Merck Peeter Nouts

Personen:

| 145-0222 |

Schepenregister 145, f° 234 v° 05.02.1578

Frans Imbrechts, hoefsmid, Loenhout, heeft bijna altijd in Loenhout gewoond, is van goede ouders

Personen:

| 145-0223 |

Schepenregister 145, f° 234 v° 16.01.1578

Adriaen Diels Cornelissen is schuldig aan Robrecht Jacops, poorter en brouwer van Breda, 66 Kgld 2,5 st. Pand zijn 3 renten: rente die Willem van den Bogaerde schuldig was aan Johanne Nout Luijcx dr (schepenbrief 19.04.1540 svl) - rente die Heijndrick van Elsacker schuldig was aan Gabriel van Aerde (schepenbrief 15.02.1556 svl) - rente die Cornelis Jan Keeselmans schuldig is aan comparant. Adriaen Diels transporteert 9 Kgld uit de schuld die het dorp van Loenhout aan hem heeft

Personen:

| 145-0224 |

Schepenregister 145, f° 235 r° 27.03.1578

Digna Maes x Casus Casus en Wouter Aerts als momber met Ghijsbrecht Maes als toeziener van de weeskinderen Cornelis Aerts, hebben in afbetaling van een rente die Peeter de Cock was heffende op +Cornelis Aerts x Digna Maes vs twee andere renten aan hem getransporteerd, nl. renten die Gheert Thomas x Heijlwich Verachtert overgegeven hebben aan +Cornelis Aerts (schepenbrief 15.05.1569), waarvan een rente op weide in "cloote" onder Brecht en een tweede die Gabriel Verhaert schuldig was aan Heijlwich Verachtert (schepenbrief 02.09.1568)

Personen:

| 145-0225 |

Schepenregister 145, f° 236 r° 11.03.1578

Jan Hovelmans Heijndricxssen - Peeter van Vollenhove x Catherine Hovelmans - Lenaert Hovelmans als momber en Geert van de Cloote als toeziener van Magdalena Hovelmans; kochten een stede van de erfgenamen Ghijsbrecht Pauwels x +Digna Hovelmans. Belasten beemd "de doijendijck", nog een beemd op de Blaakt, een stede op de Donck, land op de Donck, weide en beemd op de Donck e.a. Lenaert Hovelmans transporteert "de breeacker"

Personen:

| 145-0226 |

Schepenregister 145, f° 236 v° 29.04.1578

Pauwels Ackermans transporteert aan heer Niclaes Ackermans al zijn goederen en renten binnen Loenhout, behalve de 'tochtgoederen' van +Anne Imbrechts ter voldoening van de moederlijke goederen verstorven aan zijn zoon heer en meester Niclase Ackermans priester van zijn +moeder

Personen:

| 145-0227 |

Schepenregister 145, f° 237 r° 21.04.1578

certificatie voor Mr. Adriaen Diercx, chrirurgijn, Brecht. Heeft ook in Loenhout het cureren van wonden gedaan en 'onder andere oock den cancker genesen alsoo de gemeijn same is geweest dat den cancker was'

| 145-0228 |

Schepenregister 145, f° 237 v° 22.04.1578

Marie Jan Bernaert Nouts dr x Peeter van Ostaijen ook in naam van haar broer Jan Bernaert Nouts verkochten aan Heijndrick Bernaert Nouts x Elisabeth hooimade op het "hoochbosch" O Willem Willemssen W Jan van Dale N erfgenamen Jan Peeter Nijs

Personen:

| 145-0229 |

Schepenregister 145, f° 238 r° 15.05.1578

Elijsabeth Machiel Leijs dr x Lenarde Couwenberch transporteert aan de H. Geestmeesters in Loenhout al haar goederen o.a. stede in Herseling, "het stoppelblock"

Personen:

| 145-0230 |

Schepenregister 145, f° 238 r° 15.05.1578

certificatie voor Adriaen Diels, geboren en wonende Loenhout

Personen:

| 145-0231 |

Schepenregister 145, f° 238 v° 10.10.1578

S/D tussen de erfgenamen +Bernaert van den Broeck x +Elisabeth Heijndricx Loijcx dr, te weten Jan van den Broeck - Geert Wouters (verder Geeraert Wuijts genoemd) x Anna van den Broeck - Cornelie van den Broeck x Jan Verboven - Peeter Jorissen wier moeder was +Digna van den Broeck - Cornelis en Jan van Huijsen en Jacob van Ostaeijen x Marie van Huijsen wier moeder was +Adriana van den Broeck; delen o.a. woonhuis in Popendonk, zaailand, "de houtten" in Meer, "de hueningen" in Popendonk, beemd in Zundert, klein Popendonk, regenotend Rummen Verboven en Machiel van Staijen, akker "de hoeve", weide "het cleijn bempdeken", hooimade op het "schoubos", bos "de dorent", "de donckbeempt", hooimade in "de werdels", "het tijchelstuck", heide in Tereik

Personen:

| 145-0232 |

Schepenregister 145, f° 240 r° 02.10.1578

op 15.02.1578 leverde Cornelis Cornelis van Elsacker als momber van zijn zoon Machiel hem navolgende brieven over:

Personen:

| 145-0233 |

Schepenregister 145, f° 240 r° 02.10.1578, vervolg 1

-schepenbrief van 10.03.1428 rente verkocht door Lijsbeth Verwijmaren x Jan Vermijwaren aan Ansem De Weert (nu uitgereikt door Jan van Moere) op stede die toen in handen was van Willem Boelen, verkocht op 10.12.1453 door Nout Laureijs van Nedervenne

| 145-0234 |

Schepenregister 145, f° 240 r° 02.10.1578, vervolg 2

-schepenbrief van 17.09.1449 rente verkocht door Lijsbeth Geerts der Weuwen dr x Lenaert Heijndrick Peeterssen aan Abraham Peijsten (nu uitgereikt door Jan Saldien)

| 145-0235 |

Schepenregister 145, f° 240 r° 02.10.1578, vervolg 3

-schepenbrief van 14.04.1523 rente verkocht door Wouter van den Broeck aan Magriet Jan Luijcx dr (nu uitgereikt door Laureijs van den Broeck)

Personen:

| 145-0236 |

Schepenregister 145, f° 240 r° 02.10.1578, vervolg 4

-schepenbrief van 07.06.1535 rente verkocht door Adriaen van Aken aan Cornelis Verboven (nu uitgereikt door Cornelis van Aken)

Personen:

| 145-0237 |

Schepenregister 145, f° 240 r° 02.10.1578, vervolg 5

-schepenbrief van 02.07.1532 rente verkocht door Peeter Matheus Cuijpers aan Marie x +Huijbrecht Verboven (nu uitgereikt door Cornelis de Cuijper)

Personen:

| 145-0238 |

Schepenregister 145, f° 240 r° 02.10.1578, vervolg 6

-schepenbrief van 05.07.1557 rente verkocht door Adriaen van Elsackere Janssen aan Cornelis van Elsackere x Marie (nu uitgereikt door Adriaen van Ostaijen)

Personen:

| 145-0239 |

Schepenregister 145, f° 240 r° 02.10.1578, vervolg 7

Machiel Cornelis van Elsacker, moeder was +Marie Verboven, is op vs renten gedeeld na +Cornelis van Elsacker x +Magriete, dit volgens bekennen van Jan Verboven, broer van vs Marie Verboven

Personen:

| 145-0240 |

Schepenregister 145, f° 241 r° 27.10.1578

Jan Buijens Adriaenssen verkocht aan Rummen Verboven een rente van 4 V rogge 50 st die hij heffende was op een vijfde deel van een stede op Herseling als hij op 14.02.1567 voor vs rente verkocht had aan Magriete Buijens, Machiel Buijens, Catherine Buijens en Marie Buijens Adriaens kinderen, alsmede op vijfde deel in hooimade

Personen:

| 145-0241 |

Schepenregister 145, f° 241 v° 25.11.1578

Jan Laureijs Nouts - Elisabeth Nouts x Lenaert Luijcx - Catherine Laureijs Nouts x Jan Coecx; alle kinderen van het 'voorbed' van +Laureijs Nouts x +Adriana van den Bogaerde. Item Anthonis van Dietford als momber van Adriaen Nouts, moeder was +Digna der Weuwen (tweede bed). Item Jan Willems Nouts en Adriaen Diels als mombers van Catherine en Anneken Laureijs Nouts, moeder is Lucia Heijndrick Stevens dr (derde bed). Regeling betaling rente op stede in Neerven

Personen:

| 145-0242 |

Schepenregister 145, f° 242 r° 18.11.1578

Cornelia Hegge Jans dr met momber Cornelis Ijdendonck verkocht aan Dielis Jan Diels hooimade op "marienhoeck" in "de rietbeemd"

Personen:

| 145-0243 |

Schepenregister 145, f° 242 v° 15.01.1579

certificatie voor Cornelis Ijsendonck, geboren in Loenhout, heeft veel administratie gedaan voor rentmeester en schepenen, is daarin bekwaam

Personen:

| 145-0244 |

Schepenregister 145, f° 243 r° 31.03.1579

certificatie voor Cornelis Aerts van der Haert, 'vetwarier' in Loenhout, koopt dagelijks zowel in Antwerpen, Bergen, Breda als Roosendaal, diverse waren (koren, tarwe, bonen, erwten, zout, peper en dergelijke) en verkoopt dit in Loenhout met kleine maten. Is momenteel de enige vetwarier in Loenhout (handelaar in vetten en kruidenierswaren)

| 145-0245 |

Schepenregister 145, f° 243 r° 22.03.1579

certificatie voor Jan Peeter Cristiaens, herbergier, haalt bier en mout in Breda, brouwt zelf, voert niet uit buiten Loenhout

Personen:

| 145-0246 |

Schepenregister 145, f° 243 v° 23.03.1579

certificatie voor Anthonis Ments, gevangen in Breda. Zijn buren Lenaert Luijcx, Peeter Bode, Jan Keeselmans, Matthijs Heijlen, Heijndrick Hovelmans, Jan Stevens en Adriaen van Ostaijen verklaren dat Anthonis Ments vorige winter een paard had, gestorven met kerst, en dat zijn vrouw 14 dagen terug een paard van Antwerpen meebracht. Getuigenis over zijn koopmanschap (boter, eieren, hoenderen)

Personen:

| 145-0247 |

Schepenregister 145, f° 244 r° 23.03.1579

certificatie voor Lenaert Bode, herbergier, haalt bier en mout in Breda, brouwt zelf, voert niet uit. Zelfde certificatie ook voor Marie x +Machiel van Elsacker

Personen:

| 145-0248 |

Schepenregister 145, f° 244 r° 01.03.1578

certificatie voor Joos Peeters, brouwer, haalt ook bier en mout in Breda

Personen:

| 145-0249 |

Schepenregister 145, f° 244 v° 24.03.1579

certificatie voor Peeter en zijn broer Jan Nijs Janssen door Jan Mercx, Cornelis Keeselmans Janssen, Cornelis Maes Heijndricxssen, Peeter Nijs Peeterssen en Jan Brans, vorster. Zijn paard is 'ontreden' van het duitse krijgsvolk

Personen:

| 145-0250 |

Schepenregister 145, f° 244 v° 28.03.1579

Jan Peeter Cristiaens was destijds soldaat met een zekere Peeter, nu gevangen in Breda, en dit onder kapitein Cornelis

Personen:

| 145-0251 |

Schepenregister 145, f° 245 r° 14.04.1579

certificatie voor Adriaen Vermere. Heeft stede in Loenhout, beemd, percelen heide. Heeft deze gekocht van Marie van Borre x +Lodewijck Lesens xx Cristiaen Janssens

Personen:

| 145-0252 |

Schepenregister 145, f° 245 r° 27.04.1579

Adriaen Walravens Quintenssen verkocht aan Joos Aertssen een stede in de berenstraat Z erfgenamen Geert Roovaerts W Heijndrick van der Buijten N Peeter Goris. Item land "het groot stuk". Item "het goet". Item heide in Hoenderen. Last aan Cornelis de Loecker, Jan Peeter Hovelmans. Quinten Walravens. Onderpand is beemd "perbeemd"

Personen:

| 145-0253 |

Schepenregister 145, f° 246 r° 27.04.1579

Cornelis Pauwels Peeterssen verkocht aan Joos Aerts hooimade op het "molenbos" O erfgenamen Willem Casus Z Heijndrick Jordaens. Last aan erfgenamen Mathijs de Schrijvere. Joos Aerts verkocht het stuk aan Adriaen Walravens

Personen:

| 145-0254 |

Schepenregister 145, f° 246 v° 14.05.1579

certificatie voor Jacob Anthonissen, kleermaker. Is van goede naam, geen kennis van huwelijk

| 145-0255 |

Schepenregister 145, f° 246 v° 27.06.1579

certificatie voor weduwe +Laureijs van Aken. In februari 1579 lagen in Loenhout soldaten van het regiment van Lasarus Molenaren, vertrokken rond 22 februari, o.a. met paard van vs Laureijs van Aken, sindsdien overleden. Joos Peeterssen, vader en momber van de weduwe. Jan van de Wijngaerde, kerkmeester, en Mathijs de Cuijpere, zijn buren

Personen:

| 145-0256 |

Schepenregister 145, f° 247 r° 30.06.1579

Katlijne Cornelis Laets dr x +Pauwels der Weuwen heeft Berbele x +Jan Edelincx laten kwijten rente van 1 V rogge in mindering van rente van 14 L rogge (schepenbrief 13.03.1469) zo Jan Wils van der Munten daarvoor Ghijsbrecht van der Kreken een stede begeven heeft in Huffel. Is vs Katlijne verstorven van Katlijne Wils Vermunten haar 'moeije'

Personen:

| 145-0257 |

Schepenregister 145, f° 247 v° 10.08.1579

Cornelis en Jan van Huijsen, broers, en Marie van Huijsen x Jacob van Ostaijen verkochten aan Peeter Adriaen Philips x Barbare stuk land "het tijchelstuk" in Popendonk

Personen:

| 145-0258 |

Schepenregister 145, f° 248 r° 11.08.1579

certificatie voor mr. Geraert Robrechts, chirurgijn, x Martina. Wonen in Loenhout sinds 1578

Personen:

| 145-0259 |

Schepenregister 145, f° 248 v° 01.09.1579

vaststelling toestand huis "de perhoeve" in "de plaatse", eigendom van Jan van Vollenhove, eertijds bewoond door Adriaen Diels, nu onbewoond sedert half maart 1578 en vervallen

Personen:

| 145-0260 |

Schepenregister 145, f° 248 v° 17.12.1579

Laureijs van der Buijten verkocht destijds een paard aan Machiel Luijcx, welk paard thans ontvoerd is. Bevestiging door Jan Rombouts

Personen:

| 145-0261 |

Schepenregister 145, f° 249 r° 03.01.1580

certificatie voor Lenaert Dierck Bode, alias Swager, herbergier, ivm mogelijke levering van bier e.a. aan de Spanjaarden in Hoogstraten. Heeft wel ton bier geleverd aan weduwe +Machiel Reijns, wonende op "houtelhoeve" in Hoogstraten

Personen:

| 145-0262 |

Schepenregister 145, f° 249 v° 03.01.1580

certificatie voor Mathijs Simons de Cuijpere ivm levering hoenderen, hanen of eetwaren aan de Spanjaarden in Hoogstraten. Was wel gedwongen tot Hoogstraten te gaan als momber van de weeskinderen van zijn broer +mr. Peeter de Cuijper, die toen de Spanjaarden eerst naar Hoogstraten kwamen, samen met zijn vrouw gestorven is aan de pest

Personen:

| 145-0263 |

Schepenregister 145, f° 250 r° 10.01.1579

schepenen hebben geen kennis van mishandelingen in Loenhout door ruiters, voetvolk of vrijbuiters

| 145-0264 |

Schepenregister 145, f° 250 r° 11.05.1580

Marie de Cuijpere met momber Cornelis Keeselmans Janssen verkocht aan Jacob Heijndrick Christiaens x Lucia een beemd in de "eveners"

Personen:

| 145-0265 |

Schepenregister 145, f° 250 v° 17.08.1579

Elisabeth Cristiaens Peeters dr met momber Cornelis Ijsendonck verkocht aan Aernout Bernaertssen een rente van 2 V rogge op een stede in Hecht aan de kinderen van den Bogaerd en Lijsbeth hun moeder, afgedeeld van een andere stede o.m.aan de visserij "het goor" (schepenbrief Antwerpen 16.08.1460)

Personen:

| 145-0266 |

Schepenregister 145, f° 250 v°, In marge 23.08.1606

gekweten door Jan Cornelis Goris en Cornelis Cornelis Goris Aerts aan Jan Michielssen als transport hebbende van Mathijs Goossens

Personen:

| 145-0267 |

Schepenregister 145, f° 250 v°, In marge 23.08.1606, vervolg

te voren is reeds deel van de rente gelost door Cornelis Goris Aerts op 30.04.1576 (?)

Personen:

| 145-0268 |

Schepenregister 145, f° 251 r° 03.02.1580

Barbara Joos Cornelis dr met Heijndrick Goris verkocht aan de kinderen +Jan van de Kerckoven x Magriet Tielens een rente van 4 V rogge die Peeter Janssen Peeterssen x Anna Adriaen Diercx dr verkocht hadden aan vs Barbara (schepenbrief 12.03.1566) op een huis aan de kerk. Item een rente van 22 st die vs Peeter Janssen verkocht had aan Jan Goris Heijndricxssen (schepenbrief 29.09.1572) op zelfde stede

Personen:

| 145-0269 |

Schepenregister 145, f° 251 v° 03.02.1580

Peeter Merten Thijs verkocht aan Anthonis van Houte x Jehenne de helft van een rente van 4 V rogge die Adriaen van Ostaijen verkocht had aan Merten Peeter Thijs (schepenbrief 15.03.1577) op stuk land in Sneppel O Willem Thijs Z Cornelis Ijsendonck W en N Jan Heijndricx

Personen:

| 145-0270 |

Schepenregister 145, f° 251 v° 25.04.1580

Aert der Weuwen is schuldig aan Digne Braens Peeters dr een rente van 30 st op een weide "stoppelblock" in de hollandse straat O kinderen Jan der Weuwen Z jonker Willem van Erpe. Last aan Peeter de Molenare

Personen:

| 145-0271 |

Schepenregister 145, f° 252 r° 23.05.1580

Jan van Vorspoele is schuldig aan Huijbrecht Marcelis Adriaenssen een rente van 5 Kgld op een huis. Huijbrecht Marcelis verkoopt de rente aan Jan Verlinden Heijndricxssen

Personen:

| 145-0272 |

Schepenregister 145, f° 252 r° 23.05.1580, vervolg

In marge: door Jan Verlinden verkocht aan Jan van Vorspoele, ergo akte geroyeerd

| 145-0273 |

Schepenregister 145, f° 252 v° 09.05.1580

Marie Zeger Herschots dr x +Jan Mars met momber Lenaert van den Bogaerde - Marinus Mars - Jan Jan Nouts x Jacobmijne Mars dr; akkoord betreffende erfgoederen +Jan Mars. Kinderen betalen een rente op stede in Neerven, waar vs Marie mag blijven wonen

Personen:

| 145-0274 |

Schepenregister 145, f° 253 r° 15.05.1580

Marinus Mars Janssen verkocht aan Cornelis Nouts Janssen een stuk land in Neerven

Personen:

| 145-0275 |

Schepenregister 145, f° 253 v° 10.05.1580

Marie Cornelis Sibs dr x Huijbrecht Peeters, haar moeder was +Anna Peeter Cristiaens verkochten aan Cornelis Schoenmakers Laureijssen het versterf van haar moeder, o.m. huis aan Huffel heide, renten

Personen:

| 145-0276 |

Schepenregister 145, f° 253 v°, In marge 17.02.1582

Gheert Cornelis Sibs en Peeter Cornelis Sibs zijn voldaan

Personen:

| 145-0277 |

Schepenregister 145, f° 254 r° 31.05.1580

certificatie dat Jan van Staeijen, soldaat, en Catherine Bode Lenaerts dr steeds in Loenhout gewoond hebben, zijn beide nog vrij, geen huwelijksbeletsel

| 145-0278 |

Schepenregister 145, f° 254 v° 07.06.1580

Cornelis van Aerde is schuldig Catherine van Aerde Pauwels dr 17 st op hooimade op de Blaakt O Wouter Rombouts W erfgenamen Jan Wouter Heijlkens N erfgenamen Jan Verbraken

| 145-0279 |

Schepenregister 145, f° 254 r° 07.06.1580

op 20.03.1580 is in Loenhout krijgsvolk gekomen onder een kapitein Ridder. Hebben er gelogeerd tot pasen. Ook een bende ruiters "de gruen bende" onder kapitein Leon

| 145-0280 |

Schepenregister 145, f° 255 r° 26.07.1580

Adriaen Thonissen van 'sHertogenbosch, sergeant, verbleef met 9 soldaten in Loenhout. Hebben bedden en goeden beslagen

| 145-0281 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 1 r° 04.07.1571

Willem Peeters, Groot Zundert x Catherine Cornelis Maes dr verkochten aan Laureijs Doomis Jan Nouts zone verschillende renten

Personen:

| 145-0282 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 1 r° 04.07.1571, vervolg 1

1/ rente van 4 V rogge die Cornelis Cornelis van Staeijen schuldig is aan Wouter Snels x Marije (schepenbrief 11.03.1534 svl) op land op de "hooge acker" en welke rente +mr. Jan van Vorspoele gekocht had van +Marije x +Wouter Snellen erfgenamen (schepenbrief 21.01.1557 svl) en daarna +Cornelis Willem Maes gekocht had van Jan van Vorspoele Janssen (schepenbrief 04.08.1562)

Personen:

| 145-0283 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 1 r° 04.07.1571, vervolg 2

2/ rente van 10 st 4 L rogge die Cornelis Cornelis van Staeijen schuldig was aan Marije Machiels van Amsterdam (schepenbrief 17.12.1533) op een huis naast Peeter van der Veken en welke rente na haar + door haar dochter Cornelia Ghijsbrechts van der Creke x Heijndrick Goosems verkocht werd aan Cornelis Willem Maes (schepenbrief 22.08.1562)

Personen:

| 145-0284 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 1 r° 04.07.1571, vervolg 3

3/ rente van 5 Kgld 5 st die de weduwe en kinderen +Adriaen Peeter Bode verkocht hadden aan Anne Peeter Janssen dr (schepenbrief 05.08.1539) op een stede in Terbeek en die juffr. Agnes Waechmans x Willem de Vos verkochten aan +Cornelis Maes (schepenbrief 08.07.1549)

Personen:

| 145-0285 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 1 r° 04.07.1571, vervolg 4

4/ rente van 20 sch gr br die Jan Brant Wouterssen x Marije Peeter Meesters dr verkocht hadden aan Peeter Grobbe Janssen (schepenbrief Antwerpen 07.04.1497) op een stede aan de caterstraat of aan de oude steenoven en die jonker Heijndrick Noijwegy (?), kapitein, wnde Doerbe bij Marienborch in naam van Elijsabeth Grobs x +heer Gielis Fonteijnis verkocht had aan +Cornelis Willem Maes (schepenbrief 08.03.1553 svl)

Personen:

| 145-0286 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 1 r° 04.07.1571, vervolg 5

De vs renten zijn comparanten bevallen bij uitkoop van haar broers en zusters van de erfgoederen +Cornelis Maes in Loenhout

Personen:

| 145-0287 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 2 v° 07.03.1576

Jan van Vollenhove, schout en rentmeester, Peeter Marcelis en Peeter Christiaens als mombers van de kinderen vs Jan van Vollenhove x +Heijndricxken van Bueren Jans dr hebben op 22.09.1571 overlegd nopens het sterfhuis vs Heijndricxken. S/D: Jan van Vollenhove behoudt alle erfelijke en roerende goederen, o.a. een vol leen, 3 Kgld op de "hegacker" gekocht van Sijmon Rombouts, 2,5 Kgld op Cornelis Cornelis van Elsacker, 4 Kgld op Lenaert Couwenberch, 6 V rogge op Geerde van Ijperen, huis in Huffel. Heeft 5 kinderen niet gerekend die 'ter camere int clooster is'

Personen:

| 145-0288 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 3 r° 01.10.1571

Heijndrick Rombouts Janssen is schuldig aan Jan Mercx Mercxssen een rente van 4 V rogge op een stede in Sneppel. Jan Mercx verkocht de rente aan mr. Peeter de Cuijpere, deze verkocht ze aan Heijndrick Goris Cornelissen

Personen:

| 145-0289 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 3 v° 01.10.1571

Jan Heuffkens Casussen verkocht aan Heijndrick Goris Cornelissen een rente van 1 V rogge op een stede in Terbeek, op "de schootacker" en andere stukken erve

Personen:

| 145-0290 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 4 v° 08.10.1571

Adriaen Peeter Diels x Martina is schuldig aan Dielis de Coninck Willemssen een rente van 4 Kgld op een stede in Neerven. Last aan Cornelis Beijerlinck

Personen:

| 145-0291 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 5 r° 17.10.1571

Hendrick van Elsacker Cornelissen verkocht aan Jan Willem Nouts x Quirijne een stede in Sneppel, beemd "de dorent", land in "buijtelaer acker", heiblok. Met last aan erfgenamen Peeter van der Buijten, Adriaen van de Wijngaerde, erfgenamen Catherine Verdijck, erfgenamen heer Peeter Loijcx, voorkinderen Cornelis Cornelis van Elsacker, Geerde Verheijden, Pauwels Aerts, Pauwels der Weuwen, Peeter van Eeckele, Godevaert Willems, erfgenamen Cornelis Lenaerts, Adriaen Diels

Personen:

| 145-0292 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 6 r° 29.10.1571

Cecilie mr. Jacob Heerls dr x mr. Peeter de Cuijper en Denijs de Bere mangelen rente om rente, nl. rente van 9 L rogge die Peeter Arnouts Peeter Nouts sone schuldig was aan Mariken Cornelis Bastijns dr (schepenbrief 26.03.1533 svl) en rente van 2 L rogge (schepenbrief 08.11.1422) en waarvan Dielis Wackers de panden in handen heeft

Personen:

| 145-0293 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 6 r°, In marge 03.12.1612

Goris Henrickx van der Weijen, Hoogstraten, in naam van Marie mr. Peeter de Cuijpere dr verklaart dat vs rente van 9 L rogge werd gekweten door Anthonis Joos Huijbrechtssen x Jehenneken Cornelis Peeter Nouts

Personen:

| 145-0294 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 6 v° 29.10.1571

Denijs de Bere Cornelissen en Jan Saeldien x Marie de Bere Cornelis dr. S/D erfgoederen +Cornelis de Bere x Marie Bastijns Cornelis dr hun ouders. O.a. rente van 9 L rogge (cfr vorige akte), rente van 6 L rogge op de goeden die vs Denijs gekocht heeft van de erfgenamen +Peeter Faes (schepenbrief 03.08.1483), stede in Hoenderen. Met last aan voorkinderen Cornelis van Elsacker, Adriaen Delien, Jan Mercx, erfgenamen Peeter Nouts, Magriete Smouts

Personen:

| 145-0295 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 7 v° 05.11.1571

Denijs de Bere verkocht aan Jan Saldien als momber van Catherine Saldien Peeters dr, moeder was +Marije Vernuijen, een rente van 2 V rogge op stede in Hoenderen

Personen:

| 145-0296 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 7 v° 13.11.1571

Quirijn Acdorens is schuldig aan Jacobmijne en Elisabeth Joos Adriaens drs (de 2 voorkinderen van Adriaen Peeter Joos) een rente van 4 Kgld op een stede in Herseling O Magriet en Catherine Adriaen Ghiels W erfgenamen Peeter Willem Boets. Bijpand is stede "de middelaer" in Sneppel

Personen:

| 145-0297 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 7 v°, In marge 16.04.1603

Jan Oom Janssen kwijt rente aan Philip Janssen

Personen:

| 145-0298 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 8 v° 13.11.1571

Cornelis Peeter Nouts stelt in handen van Jan Peeter Nouts, tot ontlasting van de borgtocht die Jan Peeter Nouts voor hem heeft aangegaan aan de weduwe en erfgenamen +Cornelis Lenaerts, zijn kindsgedeelte van zijn vader +Peeter Nouts

Personen:

| 145-0299 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 9 r° 13.11.1571

Anthonis van den Bruijnenberghe Ghijsbrechtssen is schuldig aan Jacobmijne en Elijsabeth Joos Adriaens dr (de 2 voorkinderen) een rente van 2 V rogge op een stede in Huffel O Peeter Wackers W Bernaert Marcelis

Personen:

| 145-0300 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 9 v° 13.11.1571

Wouter Verwilt Peeterssen is schuldig aan Jacobmijne en Elijsabeth Joos Adriaenssen (de voorkinderen Adriaen Peeter Joos) een rente van 2 V rogge op land achter de windmolen

Personen:

| 145-0301 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 9 v°, In marge 10.01.1618

erfgenamen Wouter Verwilt hebben rente gekweten aan Peeter Peeters van Breda, houder van de rente als x+Barbara van den Wijngaerde

Personen:

| 145-0302 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 10 r° 09.12.1571

Adriaen Ments Lenaertssen, Peeter Ments Lenaertssen, ook als momber van de kinderen Jan Anssems x +Barbara Ments Lenaerts dr, Catherine Ments Lenaerts dr x Cornelis Willems, Magdalena Ments met haar momber Joos Peeter Joos, Marije Ments Lenaerts dr x Cornelis van Aerde Gabrielssen, Adriaen Diels en Peeter Vorsselmans als mombers van de kinderen +Jan Ments Lenaertssen bekenden dat +Lenaert Ments x +Marije in hun leven verkocht hadden aan +Gheerde Mermans x Cornelia Machiels van Huijsen (thans xx Marck Nijs) een stede in Kesselbeek Z Thomas Goris N Anthonis Cornelis. Last aan de erfgenamen Cornelis Verboven

Personen:

| 145-0303 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 10 v° 18.01.1572

Wouter Verwilt Peeterssen verkocht aan Heijndrick van Riele Jacopssen een rente van 2 V rogge 10 st op de helft van een 'hoijmade' waarvan de ander helft toebehoort Lenaert Hovelmans op het "hoochbosch" W Cornelis Janssen N erfgenamen Peeter Willem Boets

Personen:

| 145-0304 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 11 r° 30.01.1572

Peeter Nouts Cornelissen verkocht aan Marck Nijs Cornelissen als rentmeester van het convent St. Magrietendaal, Antwerpen, een rente van 14 L rogge die Cornelis van den Broeck schuldig was aan Aernout Thoen Thijssen (schepenbrief 18.09.1498) op een stede W Nout Hildernis stede O Catlijne Wil Buijens. Aernout Thoen Thijssen verkocht de rente aan Heijndrick van Ossenberghe (schepenbrief 17.02.1499). Comparant verkreeg de rente bij mangeling van Matthijs en Cornelis Braens (schepenbrief 04.06.1544)

Personen:

| 145-0305 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 11 v° 28.12.1571

Lambrecht van Bavele Cornelissen transporteert aan mr. Peeter de Cuijpere in mangeling van een beemd een rente van 1 V rogge die hij heffende was op "de perbeempt" die Cornelis Machiels van Elsacker en de voorkinderen Adriaen Diels in handen hadden. Had rente van zijn +moeder Elijsabeth

Personen:

| 145-0306 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 11 v° 08.01.1572

Gheert Roovaerts, verbindt als zekerheid van een rente van 2 K gld en een halster rogge die hij schuldig is aan Laureijs Borchmans (schepenbrief Brecht 28.04.1571) een stede in de berenstraat en een stuk erve. Last aan kinderen Heijndrick van Elsacker, erfgenamen Jan Sebrechts, Cornelis Machiels van Elsacker, Adriaen Verdijck, Cornelis Verbuijten

| 145-0307 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 12 r° 14.01.1572

Cornelis van Elsacker Machielssen als momber van Peeter, Cornelis en Aernout van Elsacker Heijndricxssen verkocht aan Jan Luijcx een rente van 1 S rogge die Jan Godevaert Ijsendoncx verkocht had aan Peeter Hovelmans (schepenbrief 03.08.1511)

Personen:

| 145-0308 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 12 v° 26.01.1572

Willem Hovelmans Peeterssen geeft in dotatie aan Cornelie Praeijens Jans dr x +Cornelis Hovelmans (en die hij aanvaardt voor zijn huisvrouw) een beemd "de boedinge"

Personen:

| 145-0309 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 13 r° 28.01.1572

Peeter Wackers Janssen verkocht eertijds aan Dielis Wackers Cornelissen een stede in Sneppel, een heiveld bij Hoenderen O erfgenamen Adriaen van Aken Z Peeter Lenaert Bode W "de biesdijck" N erfgenamen Wouter van de Cloote. Last aan Jan van Gent, Antwerpen, Jan Joos Huijbrechts, Thomas Goris, Willem van Gent, mr. Peeter de Cuijpere, erfgenamen Magriet van de Wijngaerde, erfgenamen Peeter Merten Sibs, Agneese Hovelmans, Cornelis Luijcx, Brecht, Marije Buijens, erfgenamen Marije Snellen

Personen:

| 145-0310 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 14 r° 28.01.1572

Cornelis Heijndricx van Aerde is schuldig aan Matthijs Goosem Lemmens een rente van 4 V rogge op een stede in Popendonk en op een stuk erve. Last aan Huijbrecht Godevaerts, Cornelis Snellen, kinderen Jan van Aerde, Digne Praeijens, Marije Lathouders, Jacob Broomans, Lenaert Donckers, kinderen Jan van Aerde, kinderen Cornelis Baeijens, erfgenamen Andries Raet

Personen:

| 145-0311 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 14 r° 28.01.1572, vervolg

In marge: akte gecasseerd op verzoek van Matthijs Goosem Lemmens

Personen:

| 145-0312 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 14 v° 14.01.1572

Cornelis de Weert, Antwerpen, verkocht aan Marck Nijs een rente van 30 st die Quirijn Acdorens hem schuldig was

Personen:

| 145-0313 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 14 v° 29.01.1572

Cornelis Broomans Lambrechtssen verkocht aan Goris Aerts Aertssen x Barbare een rente van 2 V rogge 2 Kgld op een stede in Popendonk. Last aan Huijbrecht Verboven

Personen:

| 145-0314 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 14 v°, In marge 13.12.1610

gekweten door Cornelis Aernout Wagenmaecker aan Cornelis van Dongen, rentmeester van de graaf van Arenberg

Personen:

| 145-0315 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 15 r° 29.01.1572

Claes Broomans Lambrechtssen verkocht aan Ghoris Aerts Aertssen x Barbara een rente van 2 V rogge 2 Kgld op een stuk erve in Popendonk. Last aan Cornelis Godevaerts, Zundert

Personen:

| 145-0316 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 15 r°, In marge 13.12.1610

gekweten door Peeter Jan Janssen aan Cornelis van Dongen, rentmeester van de graaf van Arenberghe

Personen:

| 145-0317 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 15 v°

Peeter Cornelis Nouts verkocht aan Jan Hovelmans Janssen een rente van 2 Kgld die Lenaert van Staeijen hem verkocht had (schepenregister 13.03.1554 svl) op een stuk erve "het weechblock" aan de "eveners" W Jan Peeter Thijs Z Claes Cornelis Claes Jans N Jan van Dale

Personen:

| 145-0318 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 16 r° 05.02.1572

Quirina Heijndricx x Jan Willem Nouts verkochten aan Peeter Marcelis Franssen x Alit een beemd "de dorent"

Personen:

| 145-0319 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 16 v° 05.02.1572

Heijndrick Leijs Rombouts verkocht aan Merck Peeter Nouts een rente van 1 V rogge die hij heffende was op Jan Claes Janssen in mindering van een rente van 4 V rogge die Willem Polmans en +Marije Leijs Rombouts op vs Jan Claes Janssen gekocht hadden

Personen:

| 145-0320 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 16 v° 05.02.1572

Merck Peeter Nouts is schuldig aan de kinderen Anthonis Peeter Faes een rente van 2 V rogge op een stede in Hoenderen

Personen:

| 145-0321 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 17 r° 05.02.1572

Willem Christiaens verkocht aan Merck Nouts Peeterssen een rente van 1 V rogge die Peeter Braens hem uitreikte

Personen:

| 145-0322 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 17 v° 11.02.1572

Aert der Weuwen is schuldig aan Marije Adriaen Ooms dr een rente van 6 Kgld op een stede "de willaert" in Terbeek

Personen:

| 145-0323 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 17 v° 11.02.1572

Aert der Weuwen Aertssen is schuldig aan Joos Mercx Cornelissen x Cornelie der Weuwen Aerts dr een rente van 6 V rogge 20 st op een stede in Terbeek

Personen:

| 145-0324 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 18 v° 11.02.1572

Jan der Weuwen Aertssen is schuldig aan Cornelie der Weuwen Aerts dr x Joos Mercx Cornelissen een rente van 2 V rogge 50 st op een stede in Terbeek Z Lodewijck Lesens erfgenamen W de bosstraat N Aert der Weuwen

Personen:

| 145-0325 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 19 v° 20.02.1572

Elijsabeth Boudens van den Vekene dr x +Jan Moeijen, Bartholomeus Frans x Catherine Jan Moeijen dr en Joosijne Jan Moeijen dr verkochten aan Pauwels der Weuwen Cornelissen x Catherine een stede in de berenstraat O Geert Roovaerts W Cornelis Bernaert Nouts N Heijndrick van der Buijten

Personen:

| 145-0326 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 20 r° 02.09.1572

Cornelis van Elsacker Cornelissen x Marije van Ostaeijen Cornelis dr verkochten aan Cornelis Beijerlinck, weesmeester in Antwerpen, x juffr Cornelie van der Beken een hoeve in Sneppel, beemd gekocht van Cornelis Pauwels Geens, stuk land "buijtelaer acker" O Jan Steven Goris Crekenborch, land in "de mosvoorden", land achter "de tongelberch". Cornelis Machiels van Elsacker, Peeter van Elsacker en Machiel van Elsacker stellen zich borg

Personen:

| 145-0327 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 21 v° 09.09.1572

Peeter van Ostaeijen Lambrechtssen, Achtmaal in Zundert, verkocht aan Cornelis van Elsacker Cornelissen een rente van 1 V rogge op een stede in Sneppel die vs Cornelis van Elsacker onlangs verkocht had aan Cornelis Beijerlinck

Personen:

| 145-0328 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 22 r° 29.12.1572

Cornelis van Elsacker Machielssen verkocht aan Cornelis Beijerlinck x Cornelie van der Beken een stuk land "de dorenacker" in Sneppel. Last aan Barbara Hovelmans, heer Godevaert van Brecht

Personen:

| 145-0329 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 22 v° 29.12.1572

Cornelis van Elsacker Machielssen verkocht aan Cornelis Beijerlinck x Cornelie van der Beken moerputten "de veurste cleij putten" op "de beecxse heijde" en die Heijndrick van Elsacker toebehoord hebben

Personen:

| 145-0330 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 22 v° 29.12.1572

Machiel van Elsacker Cornelissen verkocht aan Jan Heijndricx tot behoefte van Cornelis Beijerlinck x Cornelie van der Beken een stuk land in "buijtelaer acker"

Personen:

| 145-0331 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 25 r° 15.02.1572

Adriaen Diels Cornelissen verkocht aan Jehenne de Cuijpere x Cornelis van Elsacker rente van 10 V rogge die vs Cornelis van Elsacker verkocht had aan Hans Reijnenborch x Cathelijne van den Beempde (schepenbrief 17.05.1555) en die Cathelijne van den Beempde x +Hans Reijnenborch verkocht heeft aan comparant (schepenbrief 27.04.1564) op een stede in Sneppel en andere panden

Personen:

| 145-0332 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 25 v° 12.02.1572

2 Jan Cornelis Mercx en Cornelis van Elsacker Machielssen als mombers van de kinderen Adriaen Diels x +Elijsabeth van Elsacker Cornelissen verkochten aan Jan Jordaens een rente van 4 V rogge die Adriaen Diels gekocht had van Anne Imbrechts x Pauwels Ackermans (schepenbrief 05.04.1568 svl)

Personen:

| 145-0333 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 26 r° 19.02.1572

Willem van Elsacker Adriaenssen verkocht aan Heijndrick van der Buijten x Catherine een rente van 2 Kgld in mindering van een rente van 4 Kgld die Jan Peeter Hovelmans verkocht had aan Magriet x +Willem Aerts (schepenbrief 25.01.1552 svl) op land in Sneppel

Personen:

| 145-0334 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 26 r°, In marge 07.02.1602

Jan van Dietfort Anthonissen kweet rente aan Cornelis Pauwels x Henricxken Jans van Hove dr, Bastiaen Anthonissen x Thijsken Jans van Hove, Jan Gielis Luijcx, Henrick van Gastel en Adriaen Vermeeren als mombers van Adriaenken Willems Vermeeren dr

Personen:

| 145-0335 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 26 v° 20.02.1572

Anthonia Peeter Smits dr x Cornelis Nijs verkochten aan Peeter Vorselmans Peeterssen een stuk erve "de bleijcke". Last aan erfgenamen Anne Leest

Personen:

| 145-0336 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 27 r° 26.02.1572

Willem Hegge Janssen met zijn momber Jan Aert Peeter Nouts verkocht aan Peeter Marcelis Franssen een rente van 8 L rogge die Aert Jan Brans schuldig was aan Jan Jan Hegge (schepenbrief 09.02.1535 svl) op een stede in Neerven. Comparant is hierop gedeeld tegen zijn broers en zussen op 29.03.1571

Personen:

| 145-0337 |

Schepenregister 145, (145bis) f° 28 r° 12.03.1572

Machiel van Elsacker Cornelissen is schuldig, in ontlasting van Cornelis Bernaert Nouts, aan heer Godevaert van Brecht een rente van 3 V rogge, die vs heer heft op de panden die vs Cornelis in handen heeft. Stelt als pand huis in Huffel dat hij kocht van Jacob Vervloet Cornelissen en als bijpand land in Sneppel

Personen:

| 145-0338 |