Schepenregisters deel 144 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 144

Schepenregister 144, f° 1 r° 22.02.1567 svl

Adriaen de Langhe is schuldig aan Cornelis Peeter Mertens een rente van 29 st en 5 L rogge op een stede in Terbeek aan de "rijt" O Jacob Zebrechts Z Huijbrecht Boets W de rijt N Jan Peeter Mertens. Met last aan Peeter Kerstens van Lille, erfgenamen Agneese Mertens, erfgenamen Marije Snelle, erfgenamen Magriet Smoutkens

Personen:

| 144-0001 |

Schepenregister 144, f° 1 r°, In marge 21.3.1568

Adriaen de Langhe heeft voldaan Cornelis Mertens

Personen:

| 144-0002 |

Schepenregister 144, f° 1 v° 21.03.1568 svl

Cornelis Peeter Mertens bekent dat Adriaen de Langhe hem de rente heeft afgelost (vorige akte)

Personen:

| 144-0003 |

Schepenregister 144, f° 1 v° 22.02.1567 svl

Heijndrick Mertens en Cornelis Mertens Peeterssonen - Catharina Mertens x Cornelis de Cuijpere - Marije Mertens met Heijndrick Vermunten haar momber - Dielis Sijmons de Costere als momber en Heijndrick Peeter Mertens als toeziener van Peeter Adriaen Costers, moeder was +Agneese Peeter Mertens dr; verkochten aan Janne Peeter Mertens x Elisabeth en aan Adriaen de Langhe x Cornelie een stede op Terbeek aan de "rijt" O erfgenamen Jan Coecx Z Huijbrecht Boets W de rijt N erfgenamen Peeter Willem Boets

Personen:

| 144-0004 |

Schepenregister 144, f° 1 v° 22.02.1567, vervolg 1

Item heide op de "herit" onder Minderhout W Bastiaen Verhese N Cornelis Jan Keijsers

Personen:

| 144-0005 |

Schepenregister 144, f° 1 v° 22.02.1567, vervolg 2

Item heide bij de hollandse straat O de brandstraat Z en N Jan Wouter Laets W Anthonis van Aerde

Personen:

| 144-0006 |

Schepenregister 144, f° 1 v° 22.02.1567, vervolg 3

Met last aan juffr Marije van de Wijngaerde, erfgenamen Magriete van de Wijngaerde, Peeter Kerstens van Lille, erfgenamen Cornelis Peeter Mertens, Ma.. Peeter Mertens, erfgenamen Agneese Peeter Mertens, Anthonis Acdorens, erfgenamen Marije Snelle, erfgenamen Magriet Smoutkens

Personen:

| 144-0007 |

Schepenregister 144, f° 2 v° 22.02.1567 svl

Jan Peeter Mertens en Adriaen de Langhe zijn schuldig aan Catherine Peeter Mertens (vorige akte)

Personen:

| 144-0008 |

Schepenregister 144, f° 3 r° 22.02.1567 svl

Jan Peeter Mertens en Adriaen de Langhe zijn schuldig aan Marije Peeter Mertens en de erfgenamen Agneese Peeter Mertens (vorige akte)

Personen:

| 144-0009 |

Schepenregister 144, f° 4 r° 22.02.1567 svl

Jan Peeter Mertens is schuldig aan Heijndrick Peeter Mertens (vorige akte)

Personen:

| 144-0010 |

Schepenregister 144, f° 4 v° 22.02.1567 svl

Heijndrick Peeter Mertens verkocht aan Janne Peeter Mertens de rente van 5 L rogge en 4 st die laatstgenoemde bekende schuldig te zijn op vs stede (vorige akte)

Personen:

| 144-0011 |

Schepenregister 144, f° 5 r° 09.08.1568

Pauwel Ackermans x Anne en Marije Jan Ooms x Adriaen Lenaert Ments. mangelen rente om rente; Pauwel Ackermans bekomt een rente van 6 L rogge en 16 st die Marije Ooms was heffende op zekere panden die Geert Vercaert Geertssen in handen heeft, Marije Jan Ooms bekomt een rente van 6 L rogge die Anna Imbrechts x Pauwel Ackermans op vs Adriaen Ments heffende is

Personen:

| 144-0012 |

Schepenregister 144, f° 5 v° 12.02.1568 svl

Magriete Peeter Hovelmans x Geerde Vorselmans hebben verkocht Laureijs Domus Jan Naeijtssen een rente van 19 V 3 L rogge waarvan eerst de 8 V die Heijndrick Cornelis Goris x Cornelie Gielis van Dietfoort schuldig waren (schepenbrief 15.02.1555) op een stuk erve in het "henxbroeck", item de 6 V die Peeter Pauwel Geens Cornelissen schuldig was (schepenbrief 04.11.1567) op een stede te Sneppel, item 1 sister dat Godevaert Isendonck schuldig was aan Lenaerd Jan Ijsendoncx zijn broer (schepenbrief 03.05.1506) op een stede in de berenstraat en welke sister rogge Jan Godevaert Isendonck verkocht heeft Peeter Hovelmans (schepenbrief 10.12.1532), daartoe nog de helft van 14 moken die Cornelis Lenaert Wil Buijenssen verkocht had aan Jan Pauwels Keeselmans (schepenbrief 08.06.1496) op een stede in Neerven

Personen:

| 144-0013 |

Schepenregister 144, f° 6 v° 30.12.1568 svl

Digna Jan Hovelmans x +Ghijsbrecht Jan Pauwels Wuijts met Peeter van Dietfoort haar momber verkocht aan Anne Leest een rente van 4 V rogge op een hooimade op de Blaakt O bosstraat Z Heijndrick Leest W Cornelis Keeselmans N Heijndrick Lemmens

Personen:

| 144-0014 |

Schepenregister 144, f° 7 r° 26.04.1568

Peeter Cornelis Nouts verkocht aan Pauwels van Clenen volgende renten:

| 144-0015 |

Schepenregister 144, f° 7 r° 26.04.1568, vervolg 1

o 3,5 V rogge die Margareta Jan Merten Sibs dr x Janne Theus Mertens verkocht hadden aan Peeter van Ostaeijen x Hillegondt (schepenbrief 27.11.1532) en die Peeter van Ostaeijen verkocht heeft aan Claren Cornelis Nouts dr (schepenbrief 23.04.1548)

Personen:

| 144-0016 |

Schepenregister 144, f° 7 r° 26.04.1568, vervolg 2

o 1 V rogge die Lenaert Peeter Noijt Jan Geerts verkocht had aan Janne van Aerde (schepenbrief 18.05.1524)

Personen:

| 144-0017 |

Schepenregister 144, f° 7 r° 26.04.1568, vervolg 3

o 5 L rogge die dezelfde Lenaert aan dezelfde Jan verkocht had (schepenbrief 12.03.1528 svl), beide op een stede in Vossingers en welke beide renten Lenaerde van Aerde Janssen verkocht heeft aan Peeter Nouts vs (schepenbrief 28.12.1551)

Personen:

| 144-0018 |

Schepenregister 144, f° 7 r° 26.04.1568, vervolg 4

o 14 L rogge die Aernout Thoen Thijssen verkocht had Heijndricke van Ossenberge x Cornelie (schepenbrief 17.02.1499 svl) op een stede in Huffel W 'Nout Hildernis' stede O Katlijnen Wil Buijens, en dewelke Matthijs en Cornelis Braens hebben getransporteerd aan comparant (schepenbrief 04.06.1544)

Personen:

| 144-0019 |

Schepenregister 144, f° 7 r° 26.04.1568, vervolg 5

o 2 Kgld die Lenaert van Staeijen verkocht had aan vs comparant (schepenbrief 13.03.1554 svl) op een stuk erve "de weechblock" aan de "evenaers" W Jan Peeter Thijs Z Claes Cornelis Jans

Personen:

| 144-0020 |

Schepenregister 144, f° 8 r° 18.06.1568

Cecilie mr. Jacobs Heerls dr x mr. Peeter de Cuijpere hebben verkocht aan Bastiaen Willem Schoenmakers x Barbara Jans van Eijnde dr een rente van 3 V rogge die Lijsbeth Jan Hovelmans dr x Jan Oom (schepenbrief 07.08.1456) verkocht hadden aan Jan van den Broeck op een stede die Aert de Jonge bezit en Heijndrick Hovelmans hem afgewonnen heeft voor zijn pacht, gelegen in de berenstraat NO sheeren strate ZO "heijns beren erve" Z op "henxbroeck beek" tot "Laureijs van Nedervenne nuwenbloke"

Personen:

| 144-0021 |

Schepenregister 144, f° 8 v° 26.04.1567

Heijndrick van Elsackere Cornelissen - Wouter Verwilt - Heijlwich Verwilt x Cornelis van der Buijten - Cornelis van Elsackere Machielssen en Cornelis Nouts Bernaertssen als mombers van de onbejaarde kinderen Heijndricx van Elsackere vs x +Catherine Hovelmans Peeters dr; hebben verkocht aan Adriaen Putcuijpts Lenaertssen x Marije Vermeren een beemd "de laere" te Sneppel O Cornelis Machiel van Elsackere Z Adriaen van Ostaeijen W de beek N Jan van Staeijen en Heijndrick Leijs Rombouts. Met last aan Laureijs de Lathoudere tot Antwerpen. Als borg een beemd te Sneppel "de parsbeemd" en nog 2 stukken erve "heijtkens beemdekens" te Sneppel

Personen:

| 144-0022 |

Schepenregister 144, f° 9 r° 03.08.1568

mr. Peeter de Cuijpere, schoolmeester in Loenhout verkocht aan Cornelis Cornelis Christiaens een rente van 8 Kgld op een beemd op het "hoochbosch" in de "straelde" O Bastiaen van Bavele en Adriaen Verm Z "huffel heijde" W Jan Dorens van Huijse, op nog een beemd ook aldaar W Joris Peeter Diericx N Lenaert Dierick Boets

Personen:

| 144-0023 |

Schepenregister 144, f° 9 v° 02.09.1568

Gabrijel Verhaert Bartholomeussen is schuldig aan Heijlwige Verachtert Peeters dr een rente van 50 st op een stede te Sneppel O de "rijt" Z de straat W Jan van Bavele Peeterssen N erfgenamen Joos van Elsackere

Personen:

| 144-0024 |

Schepenregister 144, f° 9 v° 21.09.1568

Willem van Eekele Peeterssen verkocht aan Huijbrecht Wellens Godevaertssen een rente van 4 V rogge op een stuk erve op "de bulckackere" O Heijndrick van Elsackere Z Willem van den Bogaerde N Geert Vercaert. Willem van Eekele stelt als borg de goederen die hem nog te versterven staan bij dood van zijn vader en moeder.

Personen:

| 144-0025 |

Schepenregister 144, f° 10 r° 14.10.1568

Thomas Goris Cornelissen x Elijsabeth Christiaens hebben verkocht aan Cornelis Lenaerts een rente van 4 V rogge op een stede te Kesselbeek en een derdedeel van een beemd bij "den verkenshoeck" genaamd "de leeghe weijcke" O Jan van Vorspoele "verkenshoeck" Z Matthijs Hovelmans erfgenamen W en N de beek. Met last aan Gheerde Bulckmans

Personen:

| 144-0026 |

Schepenregister 144, f° 10 r° 14.10.1568, vervolg

In marge: Claes van Dael x Marie Cornelis Lenaerts hebben de helft van de rente laten lossen door Jan Nijs van Tijchelt

Personen:

| 144-0027 |

Schepenregister 144, f° 10 v° 24.12.1568

schepenen van Loenhout oorkonden dat Melchior van Schelle Peeterssen gewoond heeft in Loenhout gedurende 3, 4 of 5 jaar ontrent 10 jaren geleden. Heeft zich steeds goed gedragen.

| 144-0028 |

Schepenregister 144, f° 11 r° 14.02.1569

|Barbara Cornelis Abrahams dr| schepenen van Loenhout oorkonden dat Barbara van Huijsen Cornelissen is geboren in Loenhout en dat zij daar ook voor haar huwelijk heeft gewoond, en ook na het overlijden van haar man, er samen met haar familie het ambacht van dweilen weven uitoefende. Heeft zich steeds goed gedragen.

Personen:

| 144-0029 |

Schepenregister 144, f° 11 r° 30.12.1568 svl

Jan Betthen, Brecht, verkocht aan Woutere Aerts Machielssen, Brecht, als gemachtigd van de mombers van Peeter de Cock Janssen een rente van 3 Kgld op een heiblok op de "willaert" achter Hoenderen moer O en Z "sheere vruente" W erfgenamen Adriaen de Roovere N erfgenamen Adriaen van Aken en Peeter Vorsselmans

Personen:

| 144-0030 |

Schepenregister 144, f° 11 v° 30.12.1658 svl

Catherine Heijndrick Buijcx dr x +Joos van Elsackere met Cornelis Geerts van Elsackere haar momber - Heijndrick en Jan van Elsacker Joos zonen - Elisabeth van Elsackere Joos dr x Cornelis Diericx Jorissen - Adriaen van Elsackere en Peeter Nouts als mombers van de onbejaarde kinderen +Joos van Elsackere; S/D erfgoederen vs Joos

Personen:

| 144-0031 |

Schepenregister 144, f° 11 v° 30.12.1658, vervolg 1

Catherine Buijcx aanvaardt de stede te Sneppel O de "rijt" Z Gabriel Verhaert W en N het heilaar, verder nog "het root ven", "den mortel" en "het sneppelblocxken", met last aan Jan Bernaert Nouts, Anne Imbrechts, Cornelis van Elsackere, de erfgenamen Jan Praeijens

Personen:

| 144-0032 |

Schepenregister 144, f° 11 v° 30.12.1658, vervolg 2

De kinderen van Joos van Elsacker zullen de andere goederen aanvaarden

| 144-0033 |

Schepenregister 144, f° 12 v° 27.01.1569 svl

Fransoijs van den Wijngaerde gemachtigd van juffr Marie van den Wijngaerde x +jonker Jan van den Wijngaerde na procuratie gepasseerd in Luik op 7 'loumaent' 1569 svl voor notaris Jacob Peelmans en de E. Heren Wijnant van de Wijngaerde, deken en Lambrecht van Borsut priesters en Clase Henijners als getuige, heeft verkocht aan Pauwel Aerts Willemssen x Marije de helft van 2 beemden "de evenaers" O de beek Z Jan van Dietfoort en Clara van Dietfoort W Machiel van Elsacker en Claes Jans N Cornelis Maes

| 144-0034 |

Schepenregister 144, f° 13 r° 24.03.1569 svl

Anthonis van Aerde heeft in betaling van een stede die hij gekocht had van Geerde Loomans getransporteerd aan dezelfde Loomans een rente van 5 Kgld die Cornelis van den Bogaerde Willemssen schuldig is (schepenbrief 29.1.1566) op 3 L zaailand "de molenackere" bij de windmolen O Geert Vercaert Z de wagenweg W erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde N Cornelis Nijs

Personen:

| 144-0035 |

Schepenregister 144, f° 13 r° 24.03.1569, vervolg

Geerde Loomans verkocht de rente aan Lenaerd Putcuijpts x Catherine van Tichelt, Heijndrick Pellens en Jan Aerts als mombers van Marije van Tichelt tot behoefte van de erfgenamen Heijndricx van Tichelt

Personen:

| 144-0036 |

Schepenregister 144, f° 13 v° 24.03.1569 svl

Anthonis van Aerde heeft in betaling van een stede die hij gekocht had van Geerde Loomans getransporteerd aan dezelfde Loomans een rente van 4 V rogge die Elijsabeth Bouwen Hovelmans x Peeter de Molenare Claessen hem verkocht hadden (schepenbrief 26.5.1565) en dewelke Heijndrick Jan Lodders schuldig was Barbara Bouwen Thijs (schepenbrief 27.3.1541 svl) op een beemd "de schorbeemd" aan de "schordijck" Z en N Laureijs van Aerde O de beek

Personen:

| 144-0037 |

Schepenregister 144, f° 13 v° 24.03.1569, vervolg

Geerde Loomans verkocht de rente aan Lenaerd Putcuijpts x Catherine van Tichelt, Heijndrick Pellens en Janne Aerts als mombers van Marije van Tichelt tot behoefte van de erfgenamen Heijndricx van Tichelt

Personen:

| 144-0038 |

Schepenregister 144, f° 14 v° 24.03.1569 svl

Gheert Loomans heeft verkocht aan Anthonis van Aerde een stede in Neerven O sheeren straat Z Cornelis van Aerde W en N Lenaert Hovelmans, nog zaailand in "de molenackere" O en N Thomas Goris Z "de grote steechde" W Heijndrick Cornelis van Aerde, zaailand "den bremackere" O en W Heijndrick Cornelis van Aerde Z Adriaen Engelen N de molenweg, hooimaden in de Blaakt O "het biesven" Z Anthonis Engelen W Heijndrick van Aerde N Heijndrick Adriaenssen, tenslotte een vierendeel in een heiblok in Sneppel aan "de donkervoort". Met last aan erfgenamen Marije Claes Aerts der Weuwen (waartoe de vrouw van Geert Loomans behoort), aan Goosem Lemmens de oude, aan erfgenamen Jan Hovelmans wagemakere, aan erfgenamen Aernout de Cuijpere, aan Anthonis Adriaens weduwe, Anthonis Hovelmans kinderen, aan Jacobmijne van Ostaeijen, aan Jan Abrahams, aan Peeter Schuenkens, aan juffr Cornelie Waselaerts

Personen:

| 144-0039 |

Schepenregister 144, f° 15 v° 23.11.1568

Heijndrick van den Groes Janssen x Isabeel van Aerde Adriaens dr heeft verkocht aan Bartholomeeus van den Groes Janssen zijn broer een rente van 6 L rogge in mindering van een rente van 3 V rogge die Magriet Rombout Jan Geerts dr x Huijbe verkocht had aan Jan Aert Ghijsels x Marie van den Hese op een stede in Terbeek Z Cornelis Boets N Cornelis van Bavele O het heilaar (schepenbrief 12.11.1519). Pand is in handen van Jan Casus Heuffkens

Personen:

| 144-0040 |

Schepenregister 144, f° 16 r° 15.01.1569 svl

Elijsabeth Hegge Jans dr de jonghe x Gheerde van Ijperen hebben verkocht aan Jan van Vollenhove een rente van 2 V rogge op het versterf van vs Elijsabeth Hegge (ondermeer uit de erfenis van haar ouders +Jan Hegge x +Cornelia van den Wijngaerde en haar grootvader Jan Hegge). Last op verbonden goederen aan Jan van Vollenhoven, aan Jan van Hoegaerden, aan Peeter Frans Marcelis

Personen:

| 144-0041 |

Schepenregister 144, f° 16 v° 15.01.1569 svl

Jan van Vollenhove ontvangt tot zijn zekerheid het gedeelte van Elisabeth Hegge in de leengoederen onder Arenborch verstorven van +Jan Hegge en zijn vrouw

Personen:

| 144-0042 |

Schepenregister 144, f° 17 r° 15.03.1568 svl

Jan van Gente en Jan Cornelis Rombouts voor hem zelf als voor zijn broers en zusters hebben met hun mede erfgenamen in de goederen van +Willem Bode x Catherine van Gente verkocht aan Peeter Vorselmans x Anthonie hooimade op de Blaakt O Jan Aerts Ploegmakers Z Cornelis Keeselmans W de beek N prelaat van Tongerloo. Zelfde comparanten met mr. Willem Schooffs als momber van de kinderen Willems van de Perre x +Elijsabeth van Gente hebben vs hooimaden opgedragen aan Peeter Vorsselmans x Anthonie, die hebben vervolgens het goed verkocht aan Euwout van Eemeren, schout te Brecht

| 144-0043 |

Schepenregister 144, f° 17 v° 19.03.1569 svl

Cornelis Ijsendonck Peeterssen verkocht aan Quinten Walravens x Jacobmijne van Helmont een rente van 2 Kgld en 2 V rogge te leveren binnen Antwerpen op de helft van een stede in Kesselbeek O en Z de straat W Jan van Hovele N juffr Elijsabeth van den Dorpe, op een huis in Huffel O en Z Joos Peeter Joos W sheeren straat N Jans van Vorspoele, en nog op zaailand in "de cuijtshoff" O de waterlaat Z Magriete Diericx W Peeter van Elsackere N Peeter de Cuijpere.

Personen:

| 144-0044 |

Schepenregister 144, f° 17 v° 19.03.1569, vervolg

Met last aan Laureijse Doomis, Cornelis Donckers, Anthonis Anthonis Van Dietfoort, erfgenamen Adriaen Marcelis, erfgenamen Cornelis van Staeijen, klooster van St. Margrietedaal en H. Geest.

Personen:

| 144-0045 |

Schepenregister 144, f° 18 r° 17.01.1568 svl

Cornelis Geerts van Elsackere x Catherine hebben verkocht aan Heijndricke Matthijs Wouter Aerts een rente van 2 V rogge en 20 st op een stede in Sneppel O en Z St. Machiels W Adriaen Vermunten N het heilaar. Onderpand een akker "de hoffstadt" ook te Sneppel O, Z en N klooster van St. Machiels W Anthonis Engele

Personen:

| 144-0046 |

Schepenregister 144, f° 19 r° 03.02.1568 svl

Goosem Lemmens de Jonge verkocht aan Jan Verboven een rente van . Kgld op een weide "de mosvoorden" te Sneppel O Laureijs van den Broecke Z en W Joos Beijtels N Cornelis Boets. Item op een stede in Terbeek O sheeren straat Z en W Peeters van Aerde N Jan Cornelis Boets.

Personen:

| 144-0047 |

Schepenregister 144, f° 19 r° 03.02.1568, vervolg 1

Met last aan Jan Cornelis Mercx, Ghijsbrecht van den Bruijnenbergh, Jans de Cuijpere erfgenamen en de kapel van OLVrouw.

Personen:

| 144-0048 |

Schepenregister 144, f° 19 r° 03.02.1568, vervolg 2

Zelfde stede is pand voor een rente aan Aerde Verhoeven (2 V rogge) en een rente aan de kinderen Cornelis Couwenberchs (5 V rogge)

Personen:

| 144-0049 |

Schepenregister 144, f° 19 r°, In marge 05.02.1628

Huijbrecht Cornelis Verboven, daar zijn vader impotent is, verklaarde dat Matijs Gosens deze rente heeft voldaan bij mangeling van een rente van 2 G die Matijs Gosens heffende was op Cornelis Verboven uit een leenrente op het leenboek van Peeter Jans Bode geschreven

Personen:

| 144-0050 |

Schepenregister 144, f° 19 r° 06.02.1568 svl

Dielis Wackers Cornelissen heeft verkocht aan Laureijse Berchmans x Cecilia Wouters xx +Adriana Peeter Diercx en na zijn dood zijn voorkinderen een rente van 4 Kgld en 2 V rogge op een stede in Sneppel O de beek Z Pauwels der Weuwen en het klooster van St. Michiels W "sneppel heilaar" N de rijt en de erfgenamen Joos van Elsackere

Personen:

| 144-0051 |

Schepenregister 144, f° 20 r° 10.02.1568 svl

Claes Bode Peeterssen heeft verkocht aan Marije der Weuwen Jans dr een rente van 2 V rogge op een derdedeel van een stede in Terbeek O erfgenamen Jan Coecx Z Jan Peeter Mertens W de rijt N Cornelis Baeijens

Personen:

| 144-0052 |

Schepenregister 144, f° 20 r° 15.02.1568 svl

Jan Jan Peeters van Bavele - Marije van Bavele Jans dr x Adriane van den Bogaerde - Peeternelle van Bavele Jans dr x Adriaen Ghijsels; verkochten aan Cornelis Jan Peeters van Bavele hun broer hun gedeelte in een stede in Terbeek W de rijt O en Z Quijrijns Van Bavele N Cornelis Heijndrick van Aerde, met last aan Heijndrick Cornelis van Aerde

Personen:

| 144-0053 |

Schepenregister 144, f° 20 v° 17.02.1568 svl

Catherine van der Weijden, Antwerpen, ook in naam van Lambrecht Rijcxrobbesant haar man, schilder, na proclamatie voor schepenen en raad in Antwerpen dd 15.05.1566 en geassisteerd met Lenaerd Jordaens, Brecht heeft verkocht aan sr. Guliamme Succa x juffr Catherine van Mierop twee derdedelen van een hooimade gelijk dit te 'wissel' gaat met de hooimade van Adriane Delien, Jan Diels en de hoeve Jan Neelkens gelegen op de Blaakt O Heijndricx van der Buijten Z Jans van Gente W erfgenamen jonker Jans van den Wijngaerde

| 144-0054 |

Schepenregister 144, f° 21 r° 17.03.1568 svl

Pauwels der Weuwen Cornelissen verkocht aan Merck Nouts Peeterssen een stuk erve in Hoenderen O Quijrijn Acdorens Z Merck Nouts N Jan Gevens. Met last aan Peeter Jordaens, Brecht, Heijndrick Vermunten, Cornelis van Staeijen en Catherine Vermunten, 'het klooster van de troone'

Personen:

| 144-0055 |

Schepenregister 144, f° 21 v° 30.03.1568 svl

Wouter van der Wilt - Cornelis van der Buijten x Heijlwich Verwilt - Cornelis van Elsacker Machielssen en Cornelis Nouts Bernaertssen als mombers van Cornelis, Peeter en Aernout van Elsackere Heijndrick sonen, moeder was Catherine Hovelmans Peeters dr;n verkochten aan Joris Christiaens Peeterssone x Magriete Keeselmans een beemd in de 'werdel' O Jan Cornelis Janssen Z "de cogenbeempt" W de beek N Joris Christiaens

Personen:

| 144-0056 |

Schepenregister 144, f° 22 r° 30.03.1568 svl

Cornelis de Coninck en Marije de Coninck x Cornelis van Bavele hebben verkocht aan Janne Verboven Cornelissen een rente van 8 L rogge en 20 st die Gabrijel de Bie schuldig was Cornelia Jan Heijns dr van Bavele en Claus Peeter Haest (schepenbrief 20.7.1506) op een stede in Herseling, nu in handen van Quirijn Acdorens

Personen:

| 144-0057 |

Schepenregister 144, f° 22 r°, In marge 27.02.1600

gekweten door Jan Oom Janssen aan Cornelis Verboven Janssen

Personen:

| 144-0058 |

Schepenregister 144, f° 22 r° 07.04.1568 svl

Matthijs Cleijs Janssen verkocht aan Adriaen Diels Cornelissen een rente van 4 V rogge die Cornelis van Elsacker Cornelissen verkocht had aan Adriane Jan Maes (schepenbrief 15.07.1557) op een zesde gedeelte in 2 beemden "de parsbeemden" te Sneppel Z Aert Peeter Nouts erfgenamen N Geert Wils erfgenamen O de beek, Cornelis Conincx erfgenamen W Buijen Hovelmans kinderen, en welke rente van 4 V rogge Adriaen Jan Maes verkocht heeft aan Cornelis Willem Maes (schepenbrief 10.04.1561); heeft nog verkocht een rente van 9 L rogge die Heijndrick van Elsackere Cornelissen schuldig was aan Gabrijel van Aerde Heijndricxssen en die deze laatste heeft getransporteerd aan Peeter Joossen (schepenbrief 15.02.1556) en die deze op zijn beurt verkocht aan Cornelis Willem Maes (schepenbrief 21.12.1558) op een stede in Sneppel O het heilaar W de beek Z erfgenamen Cornelis van Elsacker N Cornelis van Elsacker

Personen:

| 144-0059 |

Schepenregister 144, f° 22 r° 07.04.1568, vervolg

Mede verschenen Cornelis Willem Maes vs transporteerde lang voorheen vs renten aan Cornelis Aert Wouter Aerts x Digne Cornelis Maes dr

Personen:

| 144-0060 |

Schepenregister 144, f° 23 r° 07.04.1568 svl

Anna Imbrechts x Pauwels Ackermans hebben verkocht aan Adriaen Diels Cornelissen de helft van een rente van 2 S rogge die Marije Peeters van der Buijten x Machiel van Elsackere en Magriete Peeters van der Buijten x Jan van der Achtert schuldig waren aan Cornelia x Jan van de Aerde (schepenbrief 14.05.1509) op een beemd "broukens dorent" N St. Machiels Z Lenaerts van der Buijten 'dorent' O de beek en welke rente Jan van Aerde Heijndricxssen verkocht had aan Anna Imbrechts (schepenbrief 07.05.1557)

Personen:

| 144-0061 |

Schepenregister 144, f° 23 v° 07.04.1568 svl

Matthijs Cleijs Matthijssen x Leonarde Cornelis Verheerstraten dr heeft verkocht aan Adriaen Diels Cornelissen eerst een rente van 1 V rogge die Christiaen Heijndrick Mens aan hem verkocht had (schepenbrief 13.07.1565) op een stede in Neerven O en N Jan Peeter Nijs Z erfgenamen Sijmons de Cuijpere, vervolgens een rente van 15 st die Agneese Hovelmans Heijndricx dr met Cornelise Ijsendonck haar momber schuldig was aan vs Leonarde Cornelis Verheerstraten (schepenbrief 17.11.1564) op een huis bij de kerk O Jan Brans Z de 'solhovel' W klooster van St. Bernaerts N jonker Roberts van Lint

Personen:

| 144-0062 |

Schepenregister 144, f° 24 r° 12.03.1568 svl

Cornelis de Deckere en Mattheus de Deckere Adriaensssens hebben verkocht ten titel van belening aan Jacob Huijbrechts Janssen x Elijsabeth de helft van een rente van 6 V rogge die zij schuldig waren te heffen op een hoeve te Neerven toebehorende de erfgenamen +jonker Jans van den Wijngaerde

Personen:

| 144-0063 |

Schepenregister 144, f° 24 r° 12.03.1568, vervolg

10/04/1568 svl Willem de Deckere Adriaenssens heeft verkocht aan Jacob Huijbrechts x Elijsabeth ten titel van belening een rente van 6 L rogge uit vs rente van 6 V rogge

Personen:

| 144-0064 |

Schepenregister 144, f° 24 r°, In marge 30.12.1570

Jan van Voorspoele ontvangt van Cornelis Snellen 49 Kgld ten behoeve van Willem Goris Aerts

Personen:

| 144-0065 |

Schepenregister 144, f° 24 v° 12.04.1568 svl

|Heijndrick Leijs Rombouts| Elijsabeth Machiel Leijs dr x Geerde van den Bruijnenberghe hebben verkocht aan Heijndrick Rombouts Janssen een rente van 1 V rogge uit een rente van 4 V rogge die Jan Cornelis Claes Janssen verkocht had aan Marije Laureijs Rombouts dr (schepenbrief 10.08.1560) op 2 weiden "de aertse ackeren" O zijn andere erven W "het schoubosch" Z Jan Verboven N Peeter Cornelis Goris

Personen:

| 144-0066 |

Schepenregister 144, f° 25 r° 21.04.1568

Cecilie Jacobs Heerls dr x Peeter de Cuijpere hebben verkocht aan Cornelis Cornelis Christiaens een rente van 4 V rogge die Aernout van Ostaeijen hen schuldig was op zaailand in Hecht O jonker Jans van den Wijngaerde Z Aernouts van Ostaeijen W en N Anthonis van Aerde

Personen:

| 144-0067 |

Schepenregister 144, f° 25 v° 26.04.1568 svl

Thijman Thijmens Martenssen, Antwerpen, mede in naam van Elijsabeth Thijmans zijn zuster, verkocht aan Adriaen Diels Cornelissen een rente van 5 V rogge die Jan van den Aerde met zijn kinderen verkocht had aan Laureijse Jacobe Laureijs zoon van Neerven (schepenbrief 11.06.1431) op de driedelen van zijn stede

Personen:

| 144-0068 |

Schepenregister 144, f° 26 r° 26.04.1568

Adriaen Cornelis Diels verklaarde dat Lambrecht van Bavele Cornelissen hem heeft afgekweten de helft van vs rente van 5 V rogge, zodat deze rente aan laatstgenoemde werd opgedragen

Personen:

| 144-0069 |

Schepenregister 144, f° 27 r° 31.05.1568

Peeter Lenaert Bode x Lijsbeth Peeter Mertens dr hebben verkocht aan Joos Beijtels een stuk erve (land en weide) in Sneppel O mosvoortstraat Z Peeter Bernaert Nouts W de beek N Cornelis Cornelis van Elsacker. Met last aan Margriete Bulckmans, Brecht, en wegenis aan Lodewijck Lesens en de erfgenamen Aert der Weuwen

Personen:

| 144-0070 |

Schepenregister 144, f° 27 r° 19.06.1568

Cornelis van Elsacker Cornelissen heeft verkocht aan Heijndrick Schut x Anne Matthijssen een rente van 2 V rogge en 2 Kgld te leveren in Merksem ten huize van vs Schut op een stuk erve "de nieuwblock" in de "mosvoorden" O de keivelaarstraat Z Peeter Lenaert Boets W de beek N Claes van Aken. Item op een beemd bij de "dorent" O de beek Z klooster van Sint Michiels W Jan Peeter Nijs N Cornelis Pauwels Geens. Item nog op een stede in Sneppel O het heilaar Z Jan van Staeijen W de beek N Heijndrick van Elsackere. Met last aan Claes Matthijssen

Personen:

| 144-0071 |

Schepenregister 144, f° 27 v° 22.06.1568

Jan Cornelis Claes Jans is schuldig aan Elijsabeth van Aerde Matthijs dr een rente van 2 V rogge op een stuk erve "het heiblok" in Popendonk O Cornelis Bernaerts van Bavele N sheeren straat, en op een half B hooimaden op het "schoubos" O Heijndrick Lodders Z Jan van Ostaeijen W zich zelf N Jan Abrahams. Met last aan erfgenamen Pauwel Ackermans en Peeter Nouts

Personen:

| 144-0072 |

Schepenregister 144, f° 28 r° 28.07.1568

mangeling tussen Jan Willem Nouts en Heijlwich Lambrecht Broomans dr x Heijndrick Cornelis van Staeijen. Jan Willem Nouts verkrijgt hooimade op het "schoubos" O Cornelis Maes Z Jan Verboven N de gravin van Arenborch. Heijlwich Broomans verkrijgt "het sneppelblock" te Sneppel O erfgenamen Meus Cornelis Meus Z Heijndricx van Staeijen W Jan Peeter Hovelmans N akkerstraat

Personen:

| 144-0073 |

Schepenregister 144, f° 28 v° 10.08.1568

Cornelis Jans Peeters van Bavele verkocht aan Machiel van Staeijen een rente van 20 st op een stede in Terbeek O en W Quirijn van Bavele Z de rijt N Cornelis van Aerde Heijndricxssen

Personen:

| 144-0074 |

Schepenregister 144, f° 28 v°, In marge 22.03.1599

afgekweten door Marie x +Cornelis Jan Peeters van Bavel aan Jacop Lambrechts als koper van de rente

Personen:

| 144-0075 |

Schepenregister 144, f° 29 r° 13.10.1568

|Fransijna de Vos| Pauwels de Vos x Martine Noijsen hebben getransporteerd aan hun dochter Fransijna een huijs in Loenhout bij de kerk aan de "molenberg" gelijk zij dit zelf gekocht hebben van Jan van Staeijen

| 144-0076 |

Schepenregister 144, f° 30 r° 16.08.1568

Adriaen de Roovere x Catherine Jan Hovelmans zijn schuldig aan Jan Peeter Hovelmans een rente van 6 L rogge op een stede te Sneppel O sheeren straat Z en W Cornelis Hovelmans N Adriaen Wouters. Last aan Merck Bernaert Nouts en Heijndrick van Elsacker kinderen.

| 144-0077 |

Schepenregister 144, f° 30 r° 19.08.1568

Heijndrick Lodders x Marije van Aerde en zijn zoon Jan hebben verkocht aan Marten Thijs Peeterssen een beemd "de schorbeemd" binnen Loenhout O de beek Z "de schordijk" W en N erfgenamen Adriaen van Aken. Met last aan erfgenamen Heijndricx van Tichelen

Personen:

| 144-0078 |

Schepenregister 144, f° 30 v° 30.08.1568

Willem Vermere verkocht aan Jan Putcuijpts Lenaertssen x Elijsabeth Heijns een heiblok bij Hoenderen moer O erfgenamen Geert Vercaert W Peeter Nouts N Joos Puls

Personen:

| 144-0079 |

Schepenregister 144, f° 31 r° 13.09.1568

Catherine x +Cornelis Luijcx geassisteerd met Heijndrick van der Buijten Janssen; Cornelis - Jan en Lenaert Luijcx Cornelissen - Marije Luijcx x Cornelis Couwenberch - Digne Luijcx x Adriaen Couwenberch - Catherine Luijcx x Jan van Eijnde; vervangende ook Peeter Luijcx hun broer, verkochten aan Adriaen Luijcx Cornelissen een stede in Sneppel die Cornelis Luijcx x Catherine jaren bewoond hebben O en Z klooster van Sint Michiels W Cornelis Geerts van Elsacker N het heilaar. Item nog een weide. Met last aan Goosem Tielens, Brecht, Merck Nijs

Personen:

| 144-0080 |

Schepenregister 144, f° 31 v° 27.10.1568

|Joosijne Peeters Jans dr| Cornelis van Elsacker Machielssen als momber van de kinderen Heijndricx van Elsackere heeft verkocht aan Dielis Hovelmans x Joosijne Peeters en Lenaerd Verdijck als voogd van Marije Denijs Jacop Geerts dochter van vs Joosijne een rente van 8 V rogge op zaailand in Sneppel in "buitelaar akker" O en Z prelaat van Sint Michiels W en N comparants kinderen

Personen:

| 144-0081 |

Schepenregister 144, f° 32 r° 25.11.1568

Jan Vercaert Geertssen verkocht aan Sebastiaen Heijlen Dielissen x Elijsabeth Wouter Neeffs dr een rente van 14 L rogge op een stede binnen Loenhout O Adriaens van Ostaeijen Z Adriaen Delien W "de stapelheide" N Cornelis Peeter Keeselmans

Personen:

| 144-0082 |

Schepenregister 144, f° 32 v° 05.10.1568

Heijndrick Philips Cornelissen is schuldig aan Elijsabeth Heijndrick Meus dr een rente van 2 V rogge op een stuk erve "de middelaar" (land, heide, weide en bos) O, W en N sheeren 'vruente' Z Quirijn Acdorens. Comparant kocht het stuk erve 25 jaar of langer geleden van de erfgenamen Jans van de Cloote.

Personen:

| 144-0083 |

Schepenregister 144, f° 33 r° 17.12.1568

Jan Verboven Cornelissen verkocht aan Janne Cleijs Matthijssen het vijfde deel in een stede in Hoenderen O sheeren straat Z "het smodders bos" W Cornelis Bernaert Nouts N Peeter Pauwels Geens voor een rente van 2 V rogge en 25 st. Jan Cleijs stelt als pand nog het vijfdedeel in vs stede dat hij gekocht heeft van Jan Ceels x Anna Verboven

Personen:

| 144-0084 |

Schepenregister 144, f° 33 r°, In marge 03.11.1616

Anthonis Joossen heeft de rente afgekweten aan Cornelis Jans Verboven

Personen:

| 144-0085 |

Schepenregister 144, f° 33 v° 18.12.1568

Peeter Wackers Janssen is schuldig aan Peeter Nouts Aernoutssen een rente van 5 L rogge op een stede in Hoenderen O en W sheeren straat Z Jan Saeldien N Quirijn Acdorens. Last aan Digne Hovelmans. Alzo Digne van den Broeck op de stede van vs Peeter Nouts en Peeter Wackers heffende is 2 V rogge erfelijk, waarvan Peeter Wackers 5 L en Peeter Nouts 3 L schuldig waren, zodat nu de gehele rente ten voordele van Digne van den Broeck rust op Peeter Nouts

Personen:

| 144-0086 |

Schepenregister 144, f° 34 r° 22.11.1568

Gheert Coeckhovens Geertssen verkocht aan Jan Jordaens en Cornelis Verboven en hun beider huisvrouw 2 derdedelen in een hooimade op "het hoochbos" O "huffel hei" Z erfgenamen Peeter Willem Boets W erfgenamen heer van der Noot, Brecht, N klooster van de troone

| 144-0087 |

Schepenregister 144, f° 34 v° 22.12.1568

Machiel van Elsackere Cornelissen verkocht aan Cornelis van Eekelen Peeterssen x Marije Delien een rente van 6 V rogge op de helft van "de doden beemd" in Loenhout O Peeter van Aerde en Claes van Aken W erfgenamen Joos van Elsacker N Peeter Pauwel Geens. Item op een huis in Huffel O en Z Pauwels Ackermans W Joos Heijndricx

Personen:

| 144-0088 |

Schepenregister 144, f° 35 r° 28.01.1569 svl

Huijbrecht Praijens Janssen verkocht aan mr. Heijndrick Ackermans een rente van 50 st op een hooimade op "het hoochbos" O en Z Digne Jan Praeijens weduwe W huffel heide N Cornelis Luijcx en Steven van Aerde

Personen:

| 144-0089 |

Schepenregister 144, f° 35 v° 10.02.1569 svl

mr. Peeter de Cuijpere verkocht aan Matthijs de Cuijpere Matthijssens een rente van 2 V rogge uit een meerdere rente van 14 L rogge die Anthonis Lenaert Heijn Peeters alias Thoen Faes schuldig was aan Jan Heijndricke Lodewijcx (schepenbrief 26.03.1503) op een blok "het boonblok" N Heijndrick Leijs Rombouts O en W Jan en Nout Peeter Nouts Z sheeren straat, welk blok Jan Heijndrick Lodewijcx verkocht heeft Marije x +Wouter Snellen (schepenbrief 25.02.1541 svl) en van welke rente Jan Jacob Cheus als erfgenaam van vs Marije x +Wouter Snellen verkocht heeft de 2 V vs aan Peetere Marcelis die de koop overgaf aan Jan van Dietfoort die deze op zijn beurt verkocht aan vs comparant

Personen:

| 144-0090 |

Schepenregister 144, f° 36 r° 13.04.1569

np Peeter Claessen de Molenare verkocht aan Lenaert Braens Peeterssen een rente van 5 V rogge. Pand is een rente van 20 V rogge, 12 Kgld en 10 st die hij heft op zekere panden die Cornelis van der Buijten nu in handen heeft

Personen:

| 144-0091 |

Schepenregister 144, f° 36 r° 13.04.1569 svl

Cornelis van der Buijten Peeterssen x Heijlwich van der Wilt Peeters dr hebben verkocht aan Peeter de Molenare Claessen x Elijsabeth Hovelmans Bouwens dr een rente van 20 V rogge 12 Kgld 10 st op een stede in Huffel O de pastorij Z Peeter Verhaert W Pauwels Ackermans N sheeren straat; item op een stuk land achter de rosmolen N 'de waterlaat' en Z 'de gemeijne heerwech' O Jan van Voorspoele W Wouter Verwilt; item op de helft van een beemd "den dorent" O de beek Z klooster van St. Michiels W juffrouw Lijsbeth van den Dorpe N Christiaen Mens; en nog op de 'haef' hen verstorven van Catherine Hovelmans de vs Heijlwich's moeder

Personen:

| 144-0092 |

Schepenregister 144, f° 37 r° 13.04.1569

np Heijndrick Jordaens Machielssen x Barbara Lambrecht Christiaen Boets dr verkochten aan Rummen Rombouts en Heijndrick Hemissen als mombers van Cornelie Rombouts Gabrijels dr, moeder was Marije Hemissen Lenaerts dr een rente van 2 Kgld die Matthijs Jans van Aerde x Heijlwich schuldig waren aan Cornelis Jan Betten (schepenbrief 2.2.1535) op een blok op de Blaakt "het cnodders block" N en O Peeter Jan Nout Luijcx W Jan Jan van de Wijngaerde Z Catherine x Dierick Boets, en welke rente Machiel Betten Cornelissen verkocht had aan vs comparanten (schepenbrief 28.05.1553)

Personen:

| 144-0093 |

Schepenregister 144, f° 37 v° 13.04.1569

np Cornelis Pauwels Geens verkocht aan Rummen Romboutssen en Heijndrick Hemissen als mombers van Cornelie Rombouts Gabrijels dr en Jacob Verhese x Catherine Hemissen tot behoef van de erfgenamen Catherine Wouter Heijlkens een rente van 5 Kgld op een stede in Hecht Z Wouter Diericx W "de stapelheide" N Cornelis Keeselmans. Item op zaailand "d'espe" ook aldaar O Anthonis van Aerde Z de akkerstraat W Cornelis Heijndrick Maes N erfgenamen Quirijn Joos. Item op zaailand O en W Cornelis Keeselmans N Anthonis van Aerde en item op een beemd achter "de heechtse akker" Z klooster van St. Michiels W Jan Peeter Nijs N Adriaen Diels. Met last aan Pauwels Aerts en Jan Peeter Hovelmans.

Personen:

| 144-0094 |

Schepenregister 144, f° 38 r° 18.04.1569

Catherine Cornelis de Coninck dr x Cornelis Machiels van Elsackere - Cornelis Jan Snellen x Cornelia Cornelis de Coninck dr - Cornelis, Willem en Mattheus de Deckere Adriaenssen voor hen zelf - Adriane de Deckere Adriaens dr met Cornelis Snellen vs haar voogd; verkochten aan Cornelis en Peeter Hovelmans Janssen 3 vierendelen in een stede in Huffel O en N "huffel heide" Z sheeren straat W Cornelis van Elsackere. Item 3 vierendelen in een stuk erven "de winckels" O Joris Peeter Diercx Z kapel van O-L-Vrouw W "huffel heide" N Machiel van Elsackere. Item 3 vierendelen zaailand in Sneppel akker O Cornelis Machiels van Elsackere Z erfgenamen Adriaen van Aken W de akkerstraat N erfgenamen Cornelis Hovelmans. Item 3 vierendelen 'vreheide' onder Wuustwezel

Personen:

| 144-0095 |

Schepenregister 144, f° 38 v° 18.04.1569

np Cornelis en Peeter Jan Hovelmans zijn schuldig aan Adriana Deckers Adriaens dr een rente van 10 st (cfr. vorige akte)

Personen:

| 144-0096 |

Schepenregister 144, f° 39 r° 18.04.1569

np Cornelis en Peeter Jan Hovelmans zijn schuldig Catherine Cornelis de Coninck dr een rente van 2 Kgld op een stede in Huffel (cfr. vorige akte)

Personen:

| 144-0097 |

Schepenregister 144, f° 39 v° 18.04.1569

np Cornelis en Peeter Jan Hovelmans zijn schuldig aan Cornelie Cornelis de Coninck dr een rente van 2 Kgld op een stede in Huffel (cfr. vorige akte)

Personen:

| 144-0098 |

Schepenregister 144, f° 40 r° 18.04.1569

np Cornelis, Willem en Mattheus de Deckere Adriaenssen en Adriana de Deckere Adriaens dr met haar voogd Cornelis Jan Snellen hebben verkocht aan Cornelis en Peeter Hovelmans Janssonen een vierendeel in een hooimade "de borchstadt" aan het "molenbos" O erfgenamen Jan Coecx Z Jan van Dale. Met last aan de kinderen Adriaen van Aerde en Catherine de Coninck

Personen:

| 144-0099 |

Schepenregister 144, f° 40 v° 18.04.1569

Cornelis en Peeter Hovelmans Janssonen hebben getransporteerd aan Cornelis, Willem en Mattheus de Deckere Adriaenssonen en Adriana de Deckere Adriaens dr hun 'aanpart' dat zij nu reeds hebben en hun nog te wachten staat bij versterven van Catherine en Cornelie de Coninck hun 'moeijkens' in een rente van 10 L rogge die Willem de Proost uitreikt en in een rente van 6 L rogge die Adriaen de Deckere uitreikt

Personen:

| 144-0100 |

Schepenregister 144, f° 40 v° 25.04.1569

Cornelis Aert Wouter Aerts sone en Willem Vrancx x Cornelie Adriaen Schooffs dr hebben verkocht aan Cornelis Putcuijps Janssen 2 zevendelen in een vierendeel van een hooimade in "de werdel" O Jan Janssen Z Joris Christiaens

Personen:

| 144-0101 |

Schepenregister 144, f° 41 r° 25.04.1569

np Cornelis van Aerde heeft de rente die hij schuldig was aan Marije Jan Ooms dr x Adriaen Lenaert Ments afgekweten. De rest van de rente die op de stede van Cornelis van Aerde rustte hadden zij reeds gemangelt met hun broer Matthijs Ooms

Personen:

| 144-0102 |

Schepenregister 144, f° 41 r° 25.04.1569

np Cornelia Heerls mr. Jacops dr x mr. Peeter de Cuijpere heeft verkocht aan Adriaen Verdijck tot behoef van Catherine Theuns x +Machiel Verdijck een rente van 3 V rogge die Aernout Govaerts gekocht had van Jan Wouter Diels en Wouter Wouter Diels sonen in maart 1439

Personen:

| 144-0103 |

Schepenregister 144, f° 41 v° 12.04.1569

np Catherine Heerls mr. Jacobs dr x Joris Meijvis heeft verkocht aan Adriaen Verdijck tot behoef van Catherine Theuns zijn moeder x +Machiel Verdijck een rente van 10 en 4 L rogge die Jan Peeter Nouts schuldig was aan Cornelis Hovelmans (10 L) en zijn zuster Marie x Andries Heerls (4 L) op 25.11.1499 op 8 L land onder Loenhout O de hoenderstraat Z Pauwels Couwenbergs W en N Thijs Thoen Thijssen welk pand Peeter Nouts in Hoenderen in handen heeft

Personen:

| 144-0104 |

Schepenregister 144, f° 42 r° 25.04.1569

np Lambrecht van Bavele Cornelissen heeft verkocht aan Adriaen Verdijck tot behoef van Catherine Theuns zijn moeder x +Machiel Verdijck een rente van 4 Kgld op een weide op "het hoogbos" in "de straelde" O erfgenamen Cornelis Hovelmans Z Lambrecht van Bavele W Joris Peeter Diercx N mr. Geerts van den Berge. Item op een stuk land in Terbeek O Adriaen Vermunten Z Cornelis Peeter Mertens W Aert der Weuwen N de heerstraat

Personen:

| 144-0105 |

Schepenregister 144, f° 42 r° 25.04.1569, vervolg

In marge: Lambrecht van Bavele verkocht Catherine Theuns een rente van 8 Kgld waarin deze 4 Kgld zijn begrepen op 04.04.1569 np

| 144-0106 |

Schepenregister 144, f° 42 v° 04.07.1571

Heijndrick Leijs Rombouts Janssen x Elijsabeth heeft verkocht aan Quinten Walravens x Jacobmijne een beemd in Sneppel O erfgenamen Jans van Staeijen erve "het cleij" Z erfgenamen Adriaen Putcuijpts erve "de laect" en N erfgenamen Catherine Hovelmans

Personen:

| 144-0107 |

Schepenregister 144, f° 43 r° 28.06.1570

Heijndrick van Elsackere Cornelissen heeft verkocht aan Cornelis van Elsackere Machielssen de helft van een beemd "de perrebeemd" waarvan de andere helft toebehoort aan de kinderen Adriaen Diels Z Joos en Jan Aert Peeter Nouts W Jan Peeter Hovelmans N Peeter van Elsacker. Met last aan voorkinderen Adriaen Diels, Willem Willemssen

Personen:

| 144-0108 |

Schepenregister 144, f° 44 r° 14.05.1569

Jan van Hovele Heijndricx sone heeft verkocht aan Elijsabeth van Hovele Heijndricx dr een rente van 6 Kgld op een stede in Kesselbeek O Cornelis Ijsendoncx W Adriaen Engelen N juffrouw Elijsabeth van den Dorpe. Met last aan Jan Hegge

Personen:

| 144-0109 |

Schepenregister 144, f° 44 r° 17.05.1569

|Matthijs Cleijs Matthijssen| Matthijs Cleijs Janssen x Marije hebben verkocht aan hun zoon Matthijs Cleijs x Magdaleene een rente van 9 Kgld op een stede in de berenstraat Z Lenaert Vercaert W Joos Mercx N Geert Roovaerts

Personen:

| 144-0110 |

Schepenregister 144, f° 44 v° 02.11.1569

Jan Jan Nouts is schuldig aan Lenaerd van den Bogaerde Cornelissen een rente van 5 L rogge en 20 st op een stede in Neerven O Jacob van Ostaeijen Z Cornelis van den Bogaerde N Jan Mercx

Personen:

| 144-0111 |

Schepenregister 144, f° 45 r° 02.11.1569

Jan Jan Nouts heeft verkocht aan Cornelis Meijs Cornelissen een stuk erve te Neerven aan "stapelheide" W Cornelis van den Bogaerde N Cornelis Meijs andere erve

Personen:

| 144-0112 |

Schepenregister 144, f° 45 r° 10.11.1569

Jan Cleijs Matthijssen is schuldig aan Cornelis Verboven Cornelissen een rente van 3 V rogge en 20 st op een stede te Sneppel in Hoenderen Z "knodders bos" W Cornelis Lenaert Nouts N Peeter Pauwels Geens

Personen:

| 144-0113 |

Schepenregister 144, f° 45 r°, In marge 13.01.1611

Anthonis Joos Huijbrechts x Joanneken Cornelis Peeter ... dr kweten rente aan Peeter Adriaensen nomine uxoris en Jan Cornelis Verboven

Personen:

| 144-0114 |

Schepenregister 144, f° 45 v° 29.12.1569

mangeling tussen Geert Vercaert Geertssen en Laureijs Meijs. Geert Vercaert behoudt 2 percelen hooimade op de Blaakt, Laureijs Meijs houdt het vierendeel in een stede in de berenstraat alsmede het vierendeel in een stuk erve ook aldaar

Personen:

| 144-0115 |

Schepenregister 144, f° 46 v° 03.01.1570 svl

Adriaen van Elsackere Janssen is schuldig aan Magriete de Bere Quirijns dr een rente van 4 Kgld op een stede in Sneppel W erfgenamen Jan van Staeijen N Heijndrick van Staeijen alsmede op een stuk erve "den hontschoot". Met last aan Peeter Cleijs Heijlen, erfgenamen Aernout de Cuijpere, Adriaen Diels

Personen:

| 144-0116 |

Schepenregister 144, f° 47 r° 08.03.1569

Martine Noijsen x +Pauwels de Vos met haar momber Jan van Voorspoele en Fransijne de Vos Pauwels dr x Janne van Bussiere hebben verkocht aan Heijndrick van der Buijten Janssen x Marije een huis bij de kerk te Loenhout O de molenweg Z, W en N de gravin van Arenberg

| 144-0117 |

Schepenregister 144, f° 47 r° 07.01.1570 svl

Adriaen Luijcx x Catherine Cornelis Claes Jans dr hebben verkocht aan Cornelis Lenaerts een rente van 4 V rogge op een stede in Sneppel O en Z klooster van St. Michiels W Cornelis Geerts van Elsackere N "sneppel heiken", op een weide ook aldaar gelegen en nog op een stede in Popendonk O de akkerstraat Z Claes Cornelis Jans W Pauwels Aerts N "het hulsackere boschken". Met last aan Catherine x +Cornelis Luijcx

Personen:

| 144-0118 |

Schepenregister 144, f° 48 r° 28.01.1570 svl

Heijndrick Lodders Janssen heeft verkocht aan Jan Lodders Heijndrickssen zijn zoon hooimade op "het schoubos" O Lijsbeth Wouter Maes Z Jan Verboven W Cornelis Bernaerts van Bavele

Personen:

| 144-0119 |

Schepenregister 144, f° 48 v° 10.10.1569

Cornelis Bertels Cornelissen heeft verkocht aan Peeter Jordaens Peeterssen een rente van 5 Kgld die Peeter Goris Cornelissen verkocht had aan vs comparant (schepenbrief 06.12.1564) op een stede in Popendonk Z erfgenamen Nijs van Bavele W jonker Jan de Herde N erfgenamen Cornelis van Bavele, alsmede op een perceel ook in Popendonk

Personen:

| 144-0120 |

Schepenregister 144, f° 49 r° 16.01.1570 svl

Lenaert Merite(?) Heijndricxssen, Westmalle x Elijsabeth Beelaerts verkocht aan Nijs van Bavele Peeterssen een huis in Huffel O Peeter Janssen W Huijbrecht Pauwels N "huffel heiken" om een rente van 3 Kgld

Personen:

| 144-0121 |

Schepenregister 144, f° 49 v° 26.01.1570 svl

Peeter Thijs Larijen is schuldig aan Peeter Heijndrick Christiaens 7 £ gr br, daarvoor Peeter Christiaens schuldig is geweest te heffen 9 L rogge die Adriaene Heijndrick van Aerde huisvrouw uitreikt op haar stede bij de kerk

Personen:

| 144-0122 |

Schepenregister 144, f° 49 v° 03.02.1570

Marck Nouts Peeterssen heeft verkocht aan Heijndrick Goris Cornelissen een rente van 5 V rogge op een stede in Hoenderen O Quirijn Acdorens en Peeter Nouts Z Peeter Nouts N Barbel Aert Peter Nouts, en nog op een hooimade op de Blaakt O Willem van Eeckele Z klooster van Tongerloo W Digne Praeijens N Peeter Nouts

Personen:

| 144-0123 |

Schepenregister 144, f° 50 r° 06.02.1570 svl

Adriaen van Aerde Anthonissen heeft verkocht aan Cornelis Lenaerts Cornelissen een rente van V rogge op een hooimade in de Blaakt O Lenaert Hovelmans Z erfgenamen Anthonis Engelen W Heijndrickx van Aerde N Heijndrick Adriaenssen . Item op land in "de molenakker" O en Z Heijndricx van Aerde W "de grote steechde" N Geert Vercaert. Daarbij nog op een stede in Neerven O sheeren straat Z Heijndricx van Aerde W en N Lenaert Hovelmans

Personen:

| 144-0124 |

Schepenregister 144, f° 51 r° 23.02.1570 svl

Jan Nouts Willemssen x Quirina Heijndricx hebben verkocht aan Peeter van Elsacker Cornelissen hooimade op "het molenbos" O Peeter Pauwels Geens Z Heijndrick Jordaens W "huffel heide" N erfgenamen Geert Vercaert. Met last aan Jan de Vos

Personen:

| 144-0125 |

Schepenregister 144, f° 51 r° 06.03.1570 svl

Willem van Elsackere Adriaenssen heeft verkocht aan Heijndrick Bode Lambrechtssen 2 zevende gedeelten in een hooimade op de Blaakt, samen 2 percelen waarvan 1 in "marum hoek" en het andere W aan Pauwels Aerts beemd, item nog zijn gedeelte in een stede in Brecht in het gehucht "te cloote". Beide stukken hem ten deel gevallen na de dood van Magriet Willem Aerts zijn grootmoeder, en gemangelt tegen Pauwels Aerts

Personen:

| 144-0126 |

Schepenregister 144, f° 51 v° 03.03.1570 svl

Machiel van Elsackere Cornelissen heeft verkocht aan zijn broer Cornelis van Elsackere Cornelissen de helft van een stuk erve waarvan de andere helft vs Cornelis toebehoorde bij S/D in Loenhout, gelegen bij "de mosvoorden" O de keijveler straat Z Joos Beijtels N Claes van Aken, en welk stuk erve wordt "het nieuwenblok"

Personen:

| 144-0127 |

Schepenregister 144, f° 52 r° 14.03.1570 svl

Cornelis de Coninck Willemssen heeft verkocht aan Jacob Broomans en Cornelis Lenaerts als mombers tot behoef van de 4 weeskinderen van zelfde Cornelis Lenaerts x +Cornelia Jan Claes Peeters dr een rente van 14 L rogge op de helft van een weide in Neerven O Laureijs Jan Nouts Z erfgenamen Ghijsbrecht Pauwels Wuijts W Jan Laureijs Rombouts N erfgenamen Sijmon de Cuijpere. Item nog op zaailand in Hecht O en N Peeter Pauwels Geens Z en W Cornelis Keeselmans. Met last aan Catherine Hovelmans

Personen:

| 144-0128 |

Schepenregister 144, f° 52 v° 29.05.1570

Willem van Elsackere Adriaenssen is schuldig aan Laureijs Hovelmans een rente van 5 Kgld op een stede in Sneppel Z en W Cornelis Hovelmans N Adriaen Wouters. Item op land op "de ast" O Dielis de Vis.. Z Cornelis de Cuijpere W Heijndrick Bernaert Nouts N Cornelis Hovelmans. Met last o.m. aan Jan Peeter Hovelmans, Merck Berrnaert Nouts, Cornelis van der Buijten

Personen:

| 144-0129 |

Schepenregister 144, f° 53 r° 29.05.1570

Willem Willemssen is schuldig aan Laureijs Hovelmans een rente van 2 L rogge op een stede in Sneppel Z Quinten Walravens W Adriaen Wouters

Personen:

| 144-0130 |

Schepenregister 144, f° 53 v° 14.06.1570

David der Weuwen Cornelissen heeft verkocht aan Cornelis van Aerde Cornelissen een rente van 5 V rogge die Pauwels der Weuwen x Catherine Cornelis Laets aan hem schuldig waren (schepenbrief 02.01.1567 svl) op een stede daar de sheeren straat middendoor gaat in Sneppel O Cornelis Geerts van Elsackere Z klooster van St. Michiels W "sneppel heiken" N Dielis Wackers en Matthijs Claes Heijlen

Personen:

| 144-0131 |

Schepenregister 144, f° 54 r° 04.07.1570

Peeter Marcelis Franssen verkocht aan Jacob Nijs Janssen een stede op "de donck" O en W erfgenamen Geert Mermans N Jan Heijndrick Hovelmans. Met last o.m. aan erfgenamen Catherine Hovelmans, Melchior van Schelle. Jacob Nijs Janssen verkoopt de vs stede aan Jan Hovelmans Heijndricxssen x Catherina

Personen:

| 144-0132 |

Schepenregister 144, f° 54 v° 06.07.1570

Jan Verachtert alias van Staeijen Peeterssen verkocht aan Dielis Jan Diels een rente van 4 Kgld op het derdedeel van een beemd "de engeler" achter de Blaakt Z Laureijs Rombouts erfgenamen N Willems Verwilt beemd

Personen:

| 144-0133 |

Schepenregister 144, f° 55 r° 28.04.1569

Cornelis Lambrechts van Ostaeijen, vorster in Wuustwezel, verkocht in het leven van +Cornelis Maes x Catherine eerst een rente van 5 st die hij heffende was uit een rente van 15 st waarvan zijn broers en zussen de andere 10 st heffende waren. Item 11 L rogge uit een rente van 21 L rogge, op welke renten hij gedeeld was en waarvan de rente van 5 st uitreikt Magriet mr. Adriaen Diercx dr en de 11 L rogge Claes Peeters Smit

Personen:

| 144-0134 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D

tussen Adriaen Diels Cornelissen en Jan Mercx Cornelissen met Cornelis van Elsackere als mombers van de kinderen vs Adriaen Diels x +Elijsabeth van Elsackere Cornelissen

Personen:

| 144-0135 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 1

Adriaen Diels krijgt gebruik 3 L land in "buitelaer akker" en nog 3 L 3 kwartier rogge en 5 st die Merck Bernaert Nouts uitreikt

| 144-0136 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 2

Verkrijgt eveneens een hooimade die hij gekocht had van Cornelis Pauwels Geens

Personen:

| 144-0137 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 3

Nog volgende renten:

| 144-0138 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 4

-op Christiaen Mens een V rogge

| 144-0139 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 5

-op Willem van den Bogaerde 5 L rogge en 5 st

| 144-0140 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 6

-op Cornelie Claes Jans weduwe 10 L rogge

| 144-0141 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 7

-op Heijndrick van Eksackere 4 V rogge, alsmede een rente van 9 L rogge en 8 st

| 144-0142 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 8

-op Cornelis Machiels van Elsackere 10 V rogge

| 144-0143 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 9

Met last aan Jan de Knoddere, Anne Leest, H. Geest en de cijns (samen met Jan Peeter Nijs)

Personen:

| 144-0144 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 10

De kinderen verkrijgen volgende renten:

| 144-0145 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 11

-35 st van vs hooimade gelegen op "het schoubos"

| 144-0146 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 12

-op Willem van Eeckele 5 L rogge

Personen:

| 144-0147 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 13

-op Gabriel Vercaert 10 V rogge

| 144-0148 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 14

-op Heijndrick van Elsacker 2 L rogge, alsmede 11 L 1 kwartier rogge

| 144-0149 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 15

-op Merck Bernaert Nouts 3 L 3 kwartier rogge en 5 st

Personen:

| 144-0150 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 16

-op Adriaen van Elsacker 1 V rogge

| 144-0151 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 17

-op Cornelis Machiels van Elsacker 12 V rogge

| 144-0152 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 18

-op Agneese Hovelmans 15 st

Personen:

| 144-0153 |

Schepenregister 144, f° 55 v° s.d. S/D, vervolg 19

Met last eveneens aan Jan de Knodder

| 144-0154 |

Schepenregister 144, f° 57 r° 06.09.1568

S/D tussen Anthonis van Aerde met Cornelis de Coninck als mombers van de kinderen +Cornelis Hovelmans en Cornelis van Aerde met Joos Peeter Joos als mombers van de kinderen +Matthijs Hovelmans van de stede aan "huffel heide" op "het oosteinde" en de vs kinderen verstorven van wijlen Cornelis en Matthijs Hovelmans en zoals dit bij hun leven ook geconcipieerd was.

Personen:

| 144-0155 |

Schepenregister 144, f° 57 r° 06.09.1568, vervolg

Met last aan Eeuwout van Eemeren, klooster van de Troon, Jan Verboven, Cornelis van Staeijen, Cornelis Bernaert Nouts, Laureijs van den Broeck, Adriaen van Staeijen, H. Geest

| 144-0156 |

Schepenregister 144, f° 59 r° 07.03.1570 svl

Adriaen van Aken Adriaenssen x Cornelie van Houtele Lenaerts dr - Cornelis van Aken Adriaenssen x Marije van Houtele Lenaerts dr - Dielis van Houtele als momber van Jan van Houtele Lenaertssen - Peeter van Dietfort als momber van Lenaerd van Houtele Lenaertssen; verkochten aan Jan van Vorspoele Janssen de gerechte helft van een tiende 'de mostaert tiende' waarvan de andere helft toebehoort aan de weduwe en erfgenamen +Jan Praeijens en geheven op zekere percelen in Loenhout. Item alzo Jan van Dale koopman was van de halve tiende 'bij het vallen van de keerse' heeft hij dezelfde koop overgedragen aan Jan van Vorspoele

Personen:

| 144-0157 |

Schepenregister 144, f° 60 r° 13.12.1568

Digna Thomas Adriaens dr x +Adriaen van Aken Claessen met haar momber Aernout van Ostaeijen - heer Bernaert van Aken, priester met Jan van Dale zijn momber - Adriaen, Claus, Heijndrick, Thomas, Cornelis en Laureijs van Aken Adriaens zonen - Marije van Aken Adriaens dr x Jan van der Buijten; S/D o.m. volgende onroerende goederen:

Personen:

| 144-0158 |

Schepenregister 144, f° 60 r° 13.12.1568, vervolg 1

Digna Thomas Adriaens dr: een stede in Huffel aan "het oosteinde". Item stuk land in "het schorblok". Item deel van een beemd "de achterste cogenbeemd". Item stuk moer in Wezel "frans marcelis moer". Item stuk heide "Jan Boets heide". Item tot Klein Zundert 7 V rogge erfelijk. Item 1 V rogge op Cornelis Jans van Bavele

| 144-0159 |

Schepenregister 144, f° 60 r° 13.12.1568, vervolg 2

De kinderen +Adriaen van Aken verdelen een stede aan "huffelaer heide", een weide "de hoochvloet" bij de "brede beek", een stuk land "de eckersspoel", een stuk land "het schorblok of shas akker", een stuk heiveld "de willaert" op Hoenderen, een B hooimaden "de swaenscuijl" op het molenbos, een stuk beemd "de grote strobeemd", deel heide in Wuustwezel, een stede in Vossingers, een heiblok dwars over de hoogstraatse weg "het veurste heijblock", 3 veldekens "thijsstede", een hooimade in "de werdels" die 'rijt' tegen Laureijs van den Broeck en de erfgenamen Bernaert van den Broeck, beemd "de leech vloet", B hooimade "het hooch buijnder" op het "molenbos"

Personen:

| 144-0160 |

Schepenregister 144, f° 64 v° 03.01.1569 svl

Willem van den Bogaerde Willemssen verkocht aan Cornelis, Gheerde, Marije en Anne kinderen van +Geert Mermans x Cornelie Machiels van Huijsen dr een deel van een beemd in Donk O vrouwe van Arenberch Z en W Heijndrick van Aken en Jan Heijndrick Hovelmans N erfgenamen Geert Mermans vs

Personen:

| 144-0161 |

Schepenregister 144, f° 65 r° 03.01.1569 svl

Catherine Peeter Diericx dr met haar momber Peeter van Dietford verkocht ca 3 jaar terug aan Jan Hovelmans Janssen 6 L rogge erfelijk in mindering van een rente van 28 L rogge die Jan Adriaen Haest schuldig was aan Peeter Dierck van Aerde (schepenbrief 06.10.1550) op een stede in Popendonck "ten aerde" O erfgenamen Cornelis Wouters W Nijs van Bavele N erfgenamen Cornelis van Bavele. Rente wordt thans uitgereikt door Lambrecht van Bavele

Personen:

| 144-0162 |

Schepenregister 144, f° 65 v° 04.01.1569 svl

Laureijs Nouts Janssen verkocht aan Willem van den Bogaerde Willemssen een rente van 2 V rogge

Personen:

| 144-0163 |

Schepenregister 144, f° 66 r° 18.01.1569 svl

Laureijs van den Broecke ook voor zijn zuster Digne van den Broecke en voor de kinderen +Cornelis van den Broeck zijnde Cornelis en Jan - Jan Cornelis Janssen x +Adriana van den Broeck voor hun kinderen - Cornelis Bernaert Nouts x +Elisabeth van den Broecke met Peeter Bernaert Nouts als momber voor hun kinderen - Adriaen van Staeijen voor hem zelf; bekennen dat lang voor huidige datum vs Laureijs van den Broecke - Jan Cornelis Janssen en +Cornelis van den Broecke voor henzelf - +Adriaen van Aken als momber van vs Elisabeth en Digne van den Broeck - Peeter van Staeijen als momber van vs Adriaen van Staeijen; verkocht hebben aan Jan van Ostaeijen x Anne van den Broecke een stuk land op "de aertse acker" O erfgenamen Nijs van Bavele Z en W Joris Peeter Diericx. Met last aan erfgenamen Anne Peeter Jennis

Personen:

| 144-0164 |

Schepenregister 144, f° 66 v° 18.01.1569 svl

Jan van Ostaeijen Aernoutssen x +Anne van den Broecke Wouters dr met Aernout van Ostaeijen als momber van hun kinderen - Jan Cornelis Janssen x +Adriana van den Broecke - Adriaen van Staeijen - Cornelis Bernaert Nouts x +Elijsabeth van den Broecke met Peeter Bernaert Nouts als momber van hun kinderen; vervangende hier in de vs Jan van Ostaeijen Jan Janssen en Adriaen van Ostaeijen - Digne van den Broeck; bekenden dat vs Jan van Ostaeijen en Jan Janssen bij leven van hun vs huisvrouwen, Peeter van Staeijen als momber van vs Adriaen van Staeijen en +Adriaen van Aken als momber van Elisabeth en Digne van den Broecke verkocht hebben aan Cornelis en Laureijs van den Broeck hun 7de gedeelten in een stede in Terbeek waar Wouter van den Broecke x Josijne Sebrechts uitgestorven zijn. Item een stuk erven "vekemans stede" en nog een stuk "de elst", land op "de beecxse acker" achter "het hesschot", een stuk erven "de ackerblock", een beemd "den haechbeempt", een hooimade op "de werdel", een heiblok op "de brande", een heiveld op Herseling, een heiveld "de heritten", de "vreheide" in Wuustwezel, "de moer" in Hoenderen, een weide "leemans dijck" in Popendonk en een heiveld aan "de ast". Met last aan Euwout van Eemeren, Cornelis Willem Bode, Cornelis Heijndrick van Staeijen, erfgenamen Peeter Snellen, erfgenamen Jan Zebrechts, erfgenamen Cornelis Verboven, erfgenamen Willem Verboven, Jan van Dietfoort, priester, Hoogstraten, voor het jaargebed van Laureijs Sebrechts en vrouw

Personen:

| 144-0165 |

Schepenregister 144, f° 66 v°, In marge 06.08.1576

Cornelis Peeter Mertens betaalt Adriaen van Staeijen

Personen:

| 144-0166 |

Schepenregister 144, f° 68 r° 18.01.1569 svl

zelfde comparanten als in voorgaande 2 akten (met vermelding Adriaen van Staeijen Janssen waar moeder van was Marije Wouters van den Broeck dr) bekenden dat zelfde verkopers eveneens verkocht hadden aan Jan Cornelis Janssen x +Adriana van den Broecke de 6 7de gedeelten van een stede te Popendonk, een stuk erven "de hoen(v)e", een stuk zaailand, een hooimade op "het schoubos", stuk erven "den dorent", stuk erven "den vlasschart hof", een heivelt "de cleijne herit" bij "roijmans aert", een heiblok onder Hoogstraten. Met last aan erfgenamen Steven Goris, erfgenamen Heijndrick Backers, Huijbrecht Verboven

Personen:

| 144-0167 |

Schepenregister 144, f° 68 r°, In marge 02.10.1581

Wouter en Cornelis Janssen alsmede Aert der Weuwen betalen Adriaen van Staeijen Janssen

Personen:

| 144-0168 |

Schepenregister 144, f° 69 v° 18.01.1569 svl

Jan Cornelis Janssen x Adriana van den Broecke tot behoef der kinderen Jan van Ostaeijen x +Anne Wouters van den Broeck transporteert diverse renten aan Jan van Ostaeijen, o.m. op erfgenamen Nijs van Bavele, erfgenamen Bouwen Hovelmans, Peeter Joos tot Wuustwezel,

Personen:

| 144-0169 |

Schepenregister 144, f° 70 r° 18.01.1569 svl

Cornelis van den Broecke Cornelissen en Laureijs van den Broecke als momber met Cornelis de Cuijpere als toeziener van Jan, Wouter en Peeter van den Broecke Cornelissen verkochten aan Cornelis Peeter Mertens een stede in Terbeek O Heijndrick Vermunten Z Laureijs van den Broecke. Item stuk erve "vekemans hoff" Z Jacob Broomans W erfgenamen Peeter Dignen N Adriaen Vermunten. Item halve beemd "de haechbeempt" O Peeter Jordaens Z jonker Jan de Herde W Cornelis Machiels van Elsacker N Laureijs van den Broecke. Item hooimade in "de werdels", heiblok in "de brande", heiblok in Herseling, heiblok in "de herit". Met last aan Euwout van Eemeren, Adriaen van der Buijten, Cornelis Machiel van Elsacker, Machtelt x +Jan Sebrechts, Laureijs van den Broeck, Jan van Ostaeijen, Adriaen van Staeijen, Cornelis Bode, Huijbrecht Verboven, Cornelis Cornelis van Elsacker kinderen, Jan van Dietfoort, Jan Janssen

Personen:

| 144-0170 |

Schepenregister 144, f° 71 v° 04.02.1569 svl

Claes Broomans Lambrechtssen verkocht aan Cornelis Godevaert Mertens tot behoef van zijn broer Jan Godevaert Mertens een rente van 4 Kgld op 3 vierendelen in een stede in Popendonk Z en W Jan Claes Jans N erfgenamen Nijs van Bavele en op nog andere erven in Popendonk

Personen:

| 144-0171 |

Schepenregister 144, f° 71 v°, In marge 20.08.1606

Jan Godevaert Mertens bekent voldaan te zijn

Personen:

| 144-0172 |

Schepenregister 144, f° 72 v° 04.02.1569 svl

Thomas van Aken Adriaenssen heeft verkocht aan Cornelis Godevaert Mertens tot behoef van zijn moeder Cornelie Dielis van Liere dr een rente van 12 Kgld op een stede op Vossingers W erfgenamen Clemens Jan Diels. Met last aan mr. Jacob Heerls kinderen, Laureijs van Aken

Personen:

| 144-0173 |

Schepenregister 144, f° 73 r° 04.02.1569 svl

Claes Broomans heeft afgekocht van Marije Lenaerts van Houtele dr x Cornelis van Aken het gerecht vierde paart dat zij hadden in een stede in Popendonk die zelfde Claes in handen heeft alsmede land "het strepe"

Personen:

| 144-0174 |

Schepenregister 144, f° 73 v° 16.02.1569 svl

Lenaert Bode Diericxssen verkocht aan Anthonis Cornelissen een stuk land binnen Loenhout in "de ackere" O Cornelis Maes Z kapel O-L-Vrouw van Loenhout W Merck Nijs en Digne Jan Praeijens weduwe N Peeter Imbrechts. Met last aan Matthijs de Cuijpere. Jan en Peeter Bode Cornelissen en Goosem Lemmens Goosemssen stellen zich borg

Personen:

| 144-0175 |

Schepenregister 144, f° 74 r° 17.02.1569 svl

Cornelis Lenaerts Cornelissen verkocht aan Jan Nouts Janssen een stuk erven aan "stapelheide" O Cornelis van den Bogaerde Z de 'vruente' W sheeren straat N vs Cornelis Lenaerts. Jan Nouts vs verkocht de erven aan Laureijs Nouts Janssen x Lucie

Personen:

| 144-0176 |

Schepenregister 144, f° 74 r° 13.02.1569 svl

Goosem Lemmens Goosemssen verkocht aan Cornelis van Aerde als momber van de 2 onbejaarde kinderen van +Matthijs Hovelmans x +Cornelia Peeter Joos dr een rente van 2 V rogge op een stede in Terbeek O het "heilaar" Z en W Peeter van Aerde N Jan Cornelis Boets. Item op een weide aldaar. Met last aan Jan Cornelis Mercx, Ghijsbrecht van den Bruijnenberghe, Jan Peeter Nouts, Cornelis van Aerde, erfgenamen Jan Cuijpers

Personen:

| 144-0177 |

Schepenregister 144, f° 74 r°, In marge 15.04.1601

Baeijen Mathijs Hovelmans heeft rente laten lossen, met consent van mr. Geert Luijcx x +Maeijken Mathijs Hovelmans

Personen:

| 144-0178 |

Schepenregister 144, f° 75 r° 23.02.1569 svl

Jan van Vorspoele, gemachtigd van Jan Jacob Cheus, Baerle met zijn consorten als erfgenamen van Marije x +Wouter Snellen bekent dat vs Jan Cheus een rente verkocht (schepenbrief 16.09.1568) aan Peeter Frans Marcelis die deze rente overgaf aan heer Jan van Dietfoort, priester, in welke koop begrepen zijn de rente die Anthonis Lenaert Heijn Peeters, alias Thoen Faes schuldig was aan Heijndrick Lodewijcx (schepenbrief 26.03.1503) op een blok "de boonblok" N Heijndrick Leijs Rombouts O en W Jan en Nout Peeter Nouts en die Jan Heijndrick Lodewijcx zoon verkocht had aan vs Marije (schepenbrief 25.02.1541). Item uit een rente die Geert Vorselmans schuldig was aan vs Marije (schepenbrief 26.04.1540) op een stede in "de ackere" N Goosem Lemmens en Jan de Weerdt Z Peeter Hovelmans en de kinderen Dierick Vorspoels. Item uit een rente die Cornelis JanDiels x Agneese verkocht hadden aan vs Marije (schepenbrief 05.08.1540) op een stede in Terbeek Z Wouter van den Broecke W Meesen van Bavele

Personen:

| 144-0179 |

Schepenregister 144, f° 76 r° 25.02.1569 svl

Nijs van Bavele Peeterssen verkocht aan Huijbrecht Pauwels als momber van Jehenneken Dielis Boets dr het gerecht 6de deel in een rente van 6 V 2 L rogge en 3 Kgld die Joris Peeter Diericx x Cornelia schuldig was aan Christine Wouter Hellaerts dr x +Peeter van Bavele op een stede in Popendonk Z "leemans dijck" N erfgenamen Cornelis Wouters, op een stuk land N Jan Bernaert van Bavel, op een stuk land in Popendonk W Peeter Cornelis Goris Z Lenaert van Bavele, op een stuk land "de strepe" Z Jan Cornelis Claas Jans, en nog op een gedeelte van "pijcx heiblok" bij "de munte" (alles schepenbrief 26.02.1555)

Personen:

| 144-0180 |

Schepenregister 144, f° 77 r° 26.02.1569 svl

Frederick Scholtens schipper, poorter van Antwerpen, gemachtigd van Jan van den Banck alsmede voor Marije Herdevuijst Ghijsbrechts dr verkocht aan Heijndrick Vermunten een rente van 3 Kgld die Adriaen Segers Cornelissen verkocht had Marije Jan van Houtele x +Wouter Snels (schepenbrief 15.01.1555) op een stede in Herseling N Adriaen Jan Machiels

Personen:

| 144-0181 |

Schepenregister 144, f° 77 v° 01.03.1569 svl

Jan Peeter Christiaens van Lille verkocht aan Sebastiaen Heijlen Dielissen een rente van 17 L rogge op een stede in Neerven Z Lenaert Hovelmans N Wouter Rombouts, alsmede op een stuk zaailand in Hecht O en Z Jan Vercaert W Adriaen van Ostaeijen N Anthonis Diericx. Sebastiaen Heijlen verklaart dat hij betaald heeft met penningen hem gegeven door Willem Heijle, Brecht, als kwijting van een rente van een S rogge

Personen:

| 144-0182 |

Schepenregister 144, f° 77 v°, In marge 02.07.1596

gekweten door Lenaert Jan Lenaerts aan Cornelis van Elsacker Geertssen als transport hebbende van Peeter Ghijsels en van Rombout de Dreijselaer en Henri van Dijck als mombers van de kinderen Cornelis Bruijnkens

| 144-0183 |

Schepenregister 144, f° 78 r° 12.03.1569 svl

Jan Cornelis Mercx verkocht aan Barbara Penens x Nicasius Nicasiussen een rente van 4 V rogge op een stede in Loenhout in de katerstraat O Cornelis Cuijpers W Jan Gabrijeels N jonker Jan de Herde; Onderpand zijn hooimaden (op het "hoogbos" en op "de blaakt"). Met last aan Adriaen Verdijck, Digne Hovelmans, erfgenamen Luijck Willem Luijcx

Personen:

| 144-0184 |

Schepenregister 144, f° 79 r° 14.03.1569 svl

Lambrecht van Bavele Cornelissen verkocht aan heer Gielis Jordaens, priester, een rente van 6 V rogge op een beemd in "de straelde" op "het hoogbos" O Bastiaen van Bavele Z Jan van Dietfoort W Joris Peeter Diericx N Nijs Geerts van Berge, alsmede op een stuk land in Terbeek onder het leenhof van Popendonk

Personen:

| 144-0185 |

Schepenregister 144, f° 79 v° 14.03.1569 svl

Gheert Roovaerts verkocht aan Adriaen Verdijck voor diens moeder Catherine Cornelis Theuns dr een rente van 4 Kgld op een stede in de berenstraat O en Z Lambrecht Peeters N Jan Moeijen weduwe. Item op een stuk land ook aldaar Z Matthijs Cleijs W Quinten Walravens N Heijndrick van der Buijten

Personen:

| 144-0186 |

Schepenregister 144, f° 79 v°, In marge 31.08.1592

Jan Lippens kwijt de rente aan Jacop Verdijck

Personen:

| 144-0187 |

Schepenregister 144, f° 80 r° 14.03.1569 svl

Anthonis van Aerde verkocht aan Adriaen Wouter Heijlkens en Matthijs Luijcx als mombers van de kinderen Jan Swaerdaggers een rente van 5 V rogge die Lenaert van Aerde Janssen schuldig was aan Jan Hegge de oude (schepenbrief 01.07.1551) op een stuk erve "de kerckblock" O Wouter Snels erfgenamen W kerkpad Z Machiel Jordaens. Onderpand is een weide in Neerven O "het goorken" Z sheeren straat W Jan Mercx N de waterlaat

Personen:

| 144-0188 |

Schepenregister 144, f° 80 v° 15.03.1569 svl

Adriana Geert van der Buijten dr x Heijndrick Cornelis van Aerde verkochten aan een stuk erven "den merbolck" te Loenhout O Joos Peeter Joos en Mechtelt Jan van Voorspoele Z de merstraat W erfgenamen Lenaert van Houtele N Joos Peeter Joos

| 144-0189 |

Schepenregister 144, f° 81 r° 21.03.1569 svl

Gheert Vorselmans Peeterssen x Magriete Hovelmans Peeters dr verkochten aan Matthijs de Cnoddere x Catherine een beemd Z Joos Cornelis Merx N Merck Bernaert Nouts. Jan van Kerchoven, Brecht, stelt onderpand

Personen:

| 144-0190 |

Schepenregister 144, f° 81 v° 21.03.1569 svl

Geert Vorselmans stelt zekerheid voor zijn zoon Peeter t.o.v. Jan van Kerkoven

Personen:

| 144-0191 |

Schepenregister 144, f° 82 r° 17.03.1569 svl

Adriaen Engelen Janssen verkocht aan Anthonis van Dietfoirt Anthonissen x Anna Machiels van Huijsen dr een rente van 4 V rogge en 4 Kgld op een stuk land "het hasselt" O Geert Vercaert Z Claes Jans en Digne Hovelmans W Anthonis van Aerde. Item op een weide "de bosvelders" Z Cornelis van Bogaerde W Willem van Bogaerde N Merck Nijs en Digne Nout Luijcx 'allaren'

Personen:

| 144-0192 |

Schepenregister 144, f° 82 v° 07.06.1569

Jan Wouter Laets in naam van Jan Nouts, Rijkevorsel x Magdalena Laets verkocht aan Jan van Vollenhove, schout x Heijndricken een rente van 4 Kgld die Jan van Staeijen verkocht had aan Jan Nouts x Magdalena (schepenbrief 25.03.1553) op een stuk land "de heijakker". Item een rente van 2 Kgld 10 st die Cornelis van Elsacker Machielssen aan zelfde verkocht had (schepenbrief 25.07.1553) op een beemd "de peersbempt"

Personen:

| 144-0193 |

Schepenregister 144, f° 83 v° 23.03.1569 svl

Dielis Wackers Cornelissen verkocht aan Dielis Meermans (Mermans) Janssen een rente van 2 V rogge op een stede in Sneppel Z Pauwels der Weuwen

Personen:

| 144-0194 |

Schepenregister 144, f° 83 v° 09.05.1569

Cornelis Heijndricx van Aerde verkocht aan Aert der Weuwen een hooimade op "het molenbos" Z Laureijs van der Buijten W Peeter van Dietfoirt N Heijndrick Jordaens. Met last aan erfgenamen Cornelis Wouters

Personen:

| 144-0195 |

Schepenregister 144, f° 84 r° 15.05.1569

schepenen van Loenhout verklaren dat Jan de Molenare Claessen gedurende 10 à 11 jaar zowel water- als windmolen gepacht heeft van de +graaf van Arenborch en deze wel betaald heeft

Personen:

| 144-0196 |

Schepenregister 144, f° 84 v° 05.04.1569 svl

Jan van Dietfoirt, priester, met zijn voogd Peeter van Dietfoirt verkocht aan mr. Peeter de Cuijpere, schoolmeester in Loenhout, twee renten: 1/ een rente van 6 L rogge die Cornelis Buijens Cornelissen schuldig was uit te reiken aan Reijnier Anthonissen (schepenbrief 10.02.1567) op een stede in Terbeek O erfgenamen Jan Coecx Z erfgenamen Peeter Peeter Boets en welke rente Reijnier Anthonissen hem verkocht heeft; 2/ een rente van 2 V rogge uit een rente van 14 L rogge die Anthonis Lenaert Heijn Peeters, alias Thoen Faes, schuldig was aan Heijndrick Lodewijcx (schepenbrief 26.03.1503) op een blok "de boonblock" O Heijndrick Leijs Rombouts W Jan en Nout Peeter Nouts. Jan Heijndrick Lodewijcx verkocht het blok aan Marije x +Wouter Snellen (schepenbrief 25.02.1541) en van welke rente van 14 L Jan Jacob Cheus na de dood van vs Marije gedeeld was op vs 2 V en die hij verkocht (schepenbrief 13.02.1569). Peeter de Cuijpere verkoopt dan vs 6 L aan Jan Hovelmans Janssen

Personen:

| 144-0197 |

Schepenregister 144, f° 85 r° 05.04.1569 svl

mr. Peeter de Cuijpere verkocht aan Jan van Dietfoirt, priester een beemd in "de straelde" O Sebastiaen van Bavele en Adriaen Vermunten W Jan van Huijsen Z "huffel heide" N Lambrecht van Bavele. Met last aan Cornelis Christiaens

Personen:

| 144-0198 |

Schepenregister 144, f° 85 v° 20.06.1569

Matthijs de Cuijpere Sijmonssen, Jan Theijs Cleijs en Joris Peeter Diericx als mombers van zelfde Matthijs de Cuijpere en Catherine de Cuijpere Sijmons dr zijn schuldig aan Huijbrecht Verboven Willemssen een rente van 4 Kgld op een stuk erve "thoen thijs stede" in Hecht O Cornelis Jan Keeselmans Anthonis van Aerde N Marije Peeter Diericx x +Sijmon de Cuijpere. Item op 2 weiden O Jan Peeter Nijs W en N weduwe en erfgenamen Jan Laureijs Rombouts. Vs Marije Peeter Diericx met haar momber Cornelis Ijsendonck stelt borg

Personen:

| 144-0199 |

Schepenregister 144, f° 85 v°, In marge 26.06.1600

Goris Henricx x Maeijken mr. Peeter de Cuijpere kwijt de rente

Personen:

| 144-0200 |

Schepenregister 144, f° 86 r° 04.06.1569

Lambrecht van Bavele Cornelissen verkocht aan Adriaen Verdijck uit naam van zijn moeder Catherine Theuns x +Machiel Verdijck een rente van 8 Kgld op een hooimade in "de straelde" O Bastiaen van Bavele Z Jan van Dietfoirt W Joris Peeter Diericx N mr. Geert van Berge. Item op zaailand achter "het hesschot" O en Z erfgenamen Peeter Willem Boets W en N Laureijs van den Broeck. Item op zaailand en op een weide in Popendonk

Personen:

| 144-0201 |

Schepenregister 144, f° 87 r° 15.07.1569

Peeter de Molenare Claessen en Joos Heijndrick Jan Heijndricx x Cornelie Jordaens mangelen renten. Peeter Claes Molenare bekomt de rente van 15 Kgld die Adriaen van Ostaeijen schuldig was vs Joos Heijndricx (schepenbrief 04.01.1565). Joos Heijndricx bekomt de rente van 25 st op goederen van jonker Jan de Herde, op goederen van weduwe en erfgenamen Cornelis Faes, op de stede van Aernout van Ostaeijen in Hecht en op de stede van zelfde Aernout van Ostaeijen in Popendonk

Personen:

| 144-0202 |

Schepenregister 144, f° 87 r°, In marge 26.04.1604

Laureijs Cornelis Reijns laat rente lossen door Jan en Cornelis Cornelis Goris Aerts

Personen:

| 144-0203 |

Schepenregister 144, f° 87 v° 18.07.1569

Joos Mercx Cornelissen en Cornelis van Elsacker Machielssen als momber van Peeter van Elsacker Heijndricxssen mangelen percelen. Joos Mercx bekomt een stuk land in Sneppel in "de vudele", Peeter van Elsacker bekomt een rente die Peeter Wiericx schuldig was aan Wouter Wouter Naeijens (schepenbrief 29.09.1545) op een stede in de hoenderstraat Z Meus Nijsmans O Jan Peeter Wiericx W Peeter Huijbbe Callants, alsmede een rente die Peeter Wiericx verkocht had aan Cornelis Jan Marck Loijcx (schepenbrief 17.09.1549). Medegecompareerd is Jan Wiericx als bezetter van de panden der vs 2 renten

Personen:

| 144-0204 |

Schepenregister 144, f° 88 v° 19.07.1569

Jan Nouts Willemssen verkocht aan Jan Willemssen, Hoogstraten, een rente van 10 L rogge op de helft van 5 vierendeel B hooimade op "het schoubos"

Personen:

| 144-0205 |

Schepenregister 144, f° 89 r° 25.07.1569

Barbara Belaerts xx Jan van der Borcht, Antwerpen, verkochten aan Dielis de Vison, koopman te Antwerpoen, x Franchijnke de helft van een stede waarvan de andere helft toebehoort Jan de Vison Janssen in de katerstraat Z Peeter Nouts Barlevenne W Heijndrick Leijs Rombouts. Item de helft van een V zaailand "de heijast" ook aldaar. Item een stuk erve "de perre en de meerrijdt". Item de helft van 2 B heide en moer "de heesterman". Vs Barbara Belaerts x +Jan de Vison kochten de gehele stede en vs goederen op 12.07.1557. Last aan jonker Goidevaert van Brecht, Cornelis Bernaert Nouts, Aernout Bernaert Nouts, erfgenamen Jan Bernaert Nouts, Merten Bernaert Nouts, Cornelis Luijcx, Brecht, Adriaen de Roover, Rijkevorsel, Jan de Vison Janssen

Personen:

| 144-0206 |

Schepenregister 144, f° 90 r° 10.09.1569

Cornelis Wackers x Willemijn Willem Janssen dr zijn een rente van 7 V rogge en 50 st schuldig aan weduwe en erfgenamen Cornelis Maes. (schepenbrief 28.09.15565). Verbinden Willem van Eekele x Martine Cornelis Maes dr de goederen die zullen achtergelaten worden door Barbara Jan Dignen xx Mattheus de Schrijvere, moeder van Willemijn Janssen

Personen:

| 144-0207 |

Schepenregister 144, f° 90 v° 12.09.1569

Goosem Lemmens Goossens verkocht aan Joos Beijtels 3 percelen van erven in "de mosvoorden"

Personen:

| 144-0208 |

Schepenregister 144, f° 91 r° 10.10.1569

Adriaen van Eekele x Marije van de Cloote Jans dr en Cornelis Peeter van Bavele x Magdalena van de Cloote Jans dr S/D achtergelaten goederen +Jan van de Cloote. Magdalena erft de goederen in Loenhout, Marije deze in Wuustwezel

Personen:

| 144-0209 |

Schepenregister 144, f° 91 v° 18.10.1569

schepenen van Loenhout certificeren dat de goederen van Cornelie Theuns x +Jan van Staeijen zijn verkocht na schatting door deurwaarder

Personen:

| 144-0210 |

Schepenregister 144, f° 92 v° 28.12.1569

svb schepenen van Loenhout oorkonden dat Andries van Huijsen Cornelissen, kuiper, is geboren van goede, eerlijke ouders die binnen Loenhout geboren en gestorven zijn. Is van goede faam

Personen:

| 144-0211 |

Schepenregister 144, f° 92 v° 07.02.1570 svl

Lenaert van Aerde voor hem zelf, Jan Lodders en Goosem Lemmens de jonge als mombers van kinderen vs Lenaert van Aerde x +Marije Jans van Lare dr van welke kinderen mede compareerde Jan van Aerde Lenaertssen hebben verkocht aan Jan van Huijsen Dorenssen een huis in Huffel O Pauwel Ackermans Z Cornelis Haest N Joos Heijndricx en Machiel van Elsacker. Last aan Elijsabeth Meus

Personen:

| 144-0212 |

Schepenregister 144, f° 93 r° 30.01.1570 svl

Cornelis Peeter Mertens verkocht aan Heijndrick van Aken en Cornelis van der Buijten als mombers van de kinderen Adriaen van Aken Adriaenssen x +Catherine van der Buijten een rente van 2 V rogge op een weide "den peerdaert" in Terbeek

Personen:

| 144-0213 |

Schepenregister 144, f° 93 r° 30.01.1570 svl

Laureijs Meijs x Catherine Vercaert Geerts dr zijn schuldig aan Quinten Walravens x Jacobmijne een rente van 6 V rogge en 6 Kgld op de helft van een stede die +Geert Vercaert bezette in de berenstraat. Met last aan Heijndrick van der Buijten Janssen, de weduwe Cornelis Hovelmans

Personen:

| 144-0214 |

Schepenregister 144, f° 93 r°, In marge 25.06.1576

Adriaen Walravens bekent dat Laureijs Meijs x Catherine gedeeltelijk hebben afgekweten

Personen:

| 144-0215 |

Schepenregister 144, f° 93 r°, In marge 15.04.1614

Jasper de Hase bekent dat Huijbrecht Eskens hem de rest afgekweten heeft

Personen:

| 144-0216 |

Schepenregister 144, f° 94 r° 13.02.1570 svl

Jan Mercx Cornelissen is schuldig aan Heijndrick van Riele een rente van 4 V rogge op een hooimade op "het schoubos". Last aan Jan Willems, Hoogstraten

Personen:

| 144-0217 |

Schepenregister 144, f° 94 r°, In marge 06.10.1608

Neelken Hendrick van Riele met momber Neelken Timmermans, Wuustwezel, is voldaan door Peeter Jan Janssen

| 144-0218 |

Schepenregister 144, f° 94 v° 13.02.1570 svl

Thomas Goris Cornelissen verkocht aan Goorse (Ghoris) Aert Aertssen een rente van 6,5 V rogge op de helft van een beemd "de leege bleijcke". Joris Christiaens Peeterssen stelt borg. Last aan Cornelis Lenaerts, Geert Bulckmans

Personen:

| 144-0219 |

Schepenregister 144, f° 95 r° 14.02.1570 svl

Willem van den Bogaerde verkocht aan Anthonis van Aerde 2 weiden in Neerven bij Blaakt Z Cornelis Peeter Mertens N Cornelis Ijsendoncx W erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde O "de allaren". Last aan Cornelis Keeselmans

| 144-0220 |

Schepenregister 144, f° 95 v° 25.02.1570 svl

Jan Vercaert Geertssen verkocht aan Lenaert Couwenberch als momber van Jan en Jehenneken Cornelis Couwenberchs, moeder was +Cornelie Claes Aertssen dr een rente van 2 L rogge op een stede O Adriaen van Ostaeijen Z Adriaen Delien W "stapelheide" N Cornelis Keeselmans. Met last aan Sebastiaen Heijlen

Personen:

| 144-0221 |

Schepenregister 144, f° 97 r° 27.02.1570 svl

Laureijs van den Broeck Wouters verkocht aan Aernout van Ostaeijen als momber van de voorkinderen Jan van Ostaeijen x +Anne van den Broecke een rente van 2 V rogge en 10 st op een stuk land in "de beekse akker" O erfgenamen Peeter Willem Boets Z Lambrecht van Bavele W en N Cornelis Peeter Mertens. Comparant had het stuk gekocht van Peeter van Aerde

Personen:

| 144-0222 |

Schepenregister 144, f° 97 r° 13.03.1570 svl

Willem Matthijs Cornelissen verkocht aan Jan van der Buijten Heijndricxssen x Marije van Aken Adriaens dr een rente van 8 V rogge op een stede in Sneppel O sheeren straat Z Heijndrick van Staeijen W Jan Heijndericx N de akkerstraat. Item op een vierendeel B "de winckele" O Claes van Aerde Z Joos Nouts W Matthijs de Cnoddere N Agneese Wackers. Item op een beemd "de persbeempt" en op een heiblok O Jan Cornelis Boets Z Heijndrick Lers W Heijndrick van Staeijen N Joos Beijtels

Personen:

| 144-0223 |

Schepenregister 144, f° 98 r° 06.04.1570

Catherine van Aerde Jans dr met haar broer Heijndrick Lodders verkocht aan mr. Heijndrick Ackermans Pauwelssen een rente van 2 V rogge die Peeter Peeter Cuijpers en Cornelie x +Peeter Cuijpers met haar momber Jan Leijs Rombouts schuldig waren aan Jan van Aerde (schepenbrief 22.07.1536) op een stuk land "de ast" NO Theus Peeters Cuijpers W Claes Theun Thijs

Personen:

| 144-0224 |

Schepenregister 144, f° 98 v° 14.04.1570

schepenen van Loenhout certificeren nopens de 100ste penning, bedraagt 238 Kgld 15 st 3 oort

| 144-0225 |

Schepenregister 144, f° 99 r° 25.04.1570

Jan Jan Nouts verkocht aan Lenaert van den Bogaerde Cornelissen een stuk erve aan "de stapelheide" O "het goorken" Z Cornelis Meijs N Jan Mercx

Personen:

| 144-0226 |

Schepenregister 144, f° 99 r° 19.06.1570

Machiel van Elsacker verkocht aan Jan Braens uit naam van Barbara Aert Peeter Nouts dr een rente van 7 sch 6 p gr br die Cornelis Wagemans Cornelissen hem verkocht had (schepenbrief 27.09.1567)

Personen:

| 144-0227 |

Schepenregister 144, f° 99 v° 11.07.1570

Peeter Imbrechts Geraertssen verkocht aan Frans van der Vloet Cornelissen een rente van 4 Kgld die Adriaen van Aken schuldig was aan Magriet x +Peeter Heerls (schepenbrief 08.06.1534) op een stede in Vossingers en welke rente Peeternelle Peeter Heerls dr x Thomas Jan Thomas hem verkocht had (schepenbrief 02.05.1560)

Personen:

| 144-0228 |

Schepenregister 144, f° 100 r° 26.07.1570

Cornelis Wouters Adriaenssen verkocht aan Joris Christiaens Peeterssen x +Digne van den Broeck Bernaerts dr uit naam van zijn zoon Peeter Christiaens een rente van 1 V rogge die Jan Gielis Heijn Jans zoon verkocht had aan Marije Jan Thijs Simons dr (schepenbrief 13.04.1487) op een stede in Popendonk O Jan Heijns van Bavele

Personen:

| 144-0229 |

Schepenregister 144, f° 100 v° 27.07.1570

Cornelis van Elsacker Machielssen verkocht aan Jacob van Ostaeijen uit naam van heer en mr Marten Boudewijns een rente van 6 £ 5 sch gr br op een stede in Sneppel. Item op een beemd "de grote dorent". Item op een stuk erve "het root ven", een beemd "de perbeempt". De goederen zijn comparant verstorven van zijn vader en moeder, behalve een stuk dat hij gekocht heeft van zijn zoon Heijndrick van Elsacker

Personen:

| 144-0230 |

Schepenregister 144, f° 101 v° 27.07.1570

Aernout van Ostaeijen Aernoutssen verkocht aan Jacob van Ostaeijen uit naam van heer mr Merten Boudewijns, priester, een rente van 3 £ 2 sch 6 p gr br op een stede in Popendonk. Item op een stuk land "het schelstuk" in Popendonk. Stelt als pand beemd met bos in Wernhout O Rummen Verboven Z Lambrecht van Bavele N Adriaen Heijndricx van Aerde. Met last aan diverse personen

Personen:

| 144-0231 |

Schepenregister 144, f° 102 v° 10.08.1570

Lenaert Kemps, alias Vercaert, stelt bijpand voor rente die Joos Aert Peeter Nouts heffende is op stede in Brecht

Personen:

| 144-0232 |

Schepenregister 144, f° 102 v° 14.08.1570

Jehenne van Staeijen Jans dr met haar momber Claes Janssen en Anthonis van Dietfoirt als momber van Agneese Dielis dr x +Jan Willems van Staeijen verkochten Elijsabeth Dielis dr x +Huijge Aert Huijgen een rente van 1 V rogge op een stede in Popendonk

Personen:

| 144-0233 |

Schepenregister 144, f° 103 r° 03.10.1570

voor Jan van Vollenhove, schout, en Peeter van Dietfoirt, Aernout van Ostaeijen, Peeter Marcelis, Heijndrick van der Buijten Janssens, Merck Nijs, Peeter Christiaens en Heijndrick van Aken, schepenen van Loenhout verschenen Jan Hovelmans Peeterssen - Heijndrick van der Buijten Heijndricxssen - Jan van Ostaeijen, Joos Peeter Joos - Cornelis Machiels van Elsacker - Joris Christiaens - Jan Jordaens - Cornelis van Aerde - Cornelis Geerts van Elsacker - Adriaen Diels - Cornelis Keeselmans Peeterssen; alle bedezetters van het dorp van Loenhout, ratificeren wat +mr Jan le Hegge uit hun naam als procureur in de Raad van Brabant gesteld heeft, machtigen mr Heijndrick le Hegge en Cornelis Diercx, procureurs postulerend in de Raad van Brabant

Personen:

| 144-0234 |

Schepenregister 144, f° 104 r° 17.08.1670

Matthijs Cleijs Matthijssen x Leonarda Cornelis Verheerstraten dr verkochten aan Cornelis Luijcx Willemssen een rente van 2 V rogge en 15 st op een stede in Hoenderen O de "gebuerstraat" Z "het cnodders bos" W Cornelis Bernaert Nouts N Peeter Pauwels de oude

Personen:

| 144-0235 |

Schepenregister 144, f° 104 v° 09.09.1570

Laureijs Hovelmans verkocht aan mr Peeter de Cuijpere een rente van die helft van 4 V rogge en 50 st die Peeter Bernaert Nouts in het geheel verkocht had aan Jan Heijndrick Hovelmans (schepenbrief 04.03.1563 svl) op de helft van een stede in Sneppel. Mr Peeter de Cuijpere verkocht de rente aan Heijndrick Goris Cornelissen

Personen:

| 144-0236 |

Schepenregister 144, f° 105 r° 11.09.1570

Anthonis van Dietfoirt Anthonissen verkocht aan Barbara Joos Boons dr een rente van 5 L rogge die hij gekocht had van Digna Willem Lenaerts de jonge dr x Adolff Sint Denijs (schepenbrief 27.11.1564) en die Lisken Peeter Geerts Verbuijten dr x Thijs de Meester verkocht had aan Cornelis Willems Vermunten (schepenbrief 31.05.1513) op 9 L zaailand in Sneppel in "de ast"

Personen:

| 144-0237 |

Schepenregister 144, f° 105 v° 18.10.1570

Cornelis Ijsendonck Peeterssen heeft in voldoening van een koop van een hooimade op het "hoogbos" die hij gekocht had van Cornelis Geerts van Elsacker aan zelfde getransporteerd de helft van een rente van 5 sch gr br die Cornelis Marck Jan Marcssen in het geheel schuldig was aan Bernaert Jan Wouter Stevenssen (schepenbrief 26.02.1526) op een stede in Neerven aan "stapelheide" tegen de stede van Jan Jan Nouts en Cornelis Jan Nouts. Cornelis Geerts van Elsacker verkoopt de rente aan Marije Heijndrick Diercx de jonge Heijndricxsoens dr

Personen:

| 144-0238 |

Schepenregister 144, f° 106 r° 11.11.1570

Huijbrecht Leijs Cuijpere, St. Lenaerts, Brecht verkocht aan mr Peeter de Cuijpere een rente van 2 Kgld die hij heffende was op Peeter van Ostaeijen, Wuustwezel en een rente van 25 st die hij heffende was op Jan Peeter Nijs, Loenhout. Op 03.12.1570 verkoopt Peeter de Cuijpere de rente van 25 st terug aan Huijbrecht Leijs Cuijpere

Personen:

| 144-0239 |

Schepenregister 144, f° 106 v° 11.11.1570

mr. Peeter de Cuijpere verkocht aan Huijbrecht Leijs Cuijpere een rente van 6 Kgld die Willem van Elsacker Adriaenssen schuldig was aan Laureijs Hovelmans (schepenbrief 29.05.1570) op een stede in Sneppel W Cornelis Hovelmans N Adriaen Wouters

Personen:

| 144-0240 |

Schepenregister 144, f° 107 r° 21.11.1570

Heijndrick Peeter Mertens is schuldig aan Joos Peeter Joos als momber van Anthonie en Marije Jan Anthonis Jacobs kinderen van 2de bedde, moeder was Magriete Jan Druijsens dr een rente van 1 V rogge en 15 st op een stede aan de kerk N Jan Schuermans en op een weide "de dorent" O erfgenamen Lenaert van Houtele Z Christiaen en Elijsabeth Mens. Last aan Anthonis Gileijns, Matthijs Ooms

Personen:

| 144-0241 |

Schepenregister 144, f° 107 v° 20.11.1570

Marije Lenaert van Houtele dr x Cornelis van Aken is voldaan van Marije Vermeren x +Adriaen Putcuijpts en Jan Putcuijpts als momber van hun kinderen van een rente geheven op een stuk erve "de laect"

Personen:

| 144-0242 |

Schepenregister 144, f° 108 r° 25.11.1570

Jan Brans Anthonissen, 'vorster' in Loenhout, is schuldig aan de erfgenamen +Peeter van Staeijen x Marije Jan Costermans xx Hugo van den Wijngaerde een rente van 2 V rogge en 30 st op een stede bij de kerk O Peeter de Cuijpere Z Heijndrick Peeter Mertens W Agneese Hovelmans N erfgenamen jonker Robrecht van Lint

Personen:

| 144-0243 |

Schepenregister 144, f° 108 v° 28.11.1570

Jan van Bavele Bernaertssen verkocht aan Willem Polmans in de naam van zijn dochter Catherine Polmans een rente van 2 V rogge op een hooimade op "het schoubos" O erfgenamen Adriaen Machiel Buijens Z Jacob Broomans W Joris Peeter Diericx N erfgenamen Nijs van Bavele. Last aan Cornelis van Bavele Cornelissen. Rente is bepand op de goederen van Adriaen Segers

Personen:

| 144-0244 |

Schepenregister 144, f° 108 v°, In marge 06.07.1620

Cornelis Adriaen Schoenmaeckers als schoonvader van de kinderen Lenaert de Bruijn voor een derde, Nicolaes Veichden (?) x Marie Jan Rommens ook voor een derde, samen vervangende Hans de Vis, Antwerpen, alle erfgenamen van Catherine Hovelmans zijn afgekweten door Peeter Jan Kallen

Personen:

| 144-0245 |

Schepenregister 144, f° 109 r° 04.12.1570

Elijsabeth Nouts Laureijs dr x Lenaert Luijcx verkochten aan Laureijs Smits Cornelissen x Josijne Roels een rente van 2 V rogge en 20 st die Quijrina Hendricx dr x Jan Nouts hen verkocht had (schepenbrief 30.09.1567) uit een rente van 8 V rogge en 4 Kgld op een stede in Herseling Z Adriaen Giels N Peeter Willem Boets

Personen:

| 144-0246 |

Schepenregister 144, f° 109 v° 04.12.1570

Adriaen Mercx, Loenhout, verkocht aan Wouter Pauwels Steenbackere, Loenhout, een rente van 30 st die Heijlwich x +Machiel Joossen van der Heijden met haar voogd Peeter de Heere, Anthonis Machielssen en Joos van der Heijden als voogd van de onbejaarde kinderen schuldig waren aan Machiel van den Houte (schepenbrief 07.11.1526) op een stuk erven "de drenckblock" O Jan Matthijsen N Merten Verboven

Personen:

| 144-0247 |

Schepenregister 144, f° 110 r° 04.12.1570

Leonarda Cornelis Boets x +Goosem Lemmens Goosemssen (de jonge) en Matthijs Lemmens Goosemssen als momber van de achtergelaten kinderen, machtigen Cornelis Ijsendonck en Anthonis van Dietfoirt, procureur, Loenhout,

Personen:

| 144-0248 |

Schepenregister 144, f° 110 v° 11.12.1570

Jan van Berge Janssen verkocht aan Peeter en Jacob van Ostaeijen Cornelissonen - Cornelis van Elsacker x Marije van Ostaeijen - Cornelis Hovelmans x Heijlwig van Ostaeijen - Anthonis Thomassen x Catherine van Ostaeijen; een rente van 1 V rogge die Ansem Geen Huijgens sone schuldig was aan Jan Thomas x Anthonie (schepenbrief 05.03.1492) op een stede in Ter Eik aan de molenstraat

Personen:

| 144-0249 |

Schepenregister 144, f° 111 r° 11.12.1570

|Jan Thijs van Berge| Peeter van Ostaeijen Cornelissen verkocht aan Jan van Berge Janssen een rente van 2 Kgld en 10 st die Cornelis Keeselmans Peeterssen schuldig was aan Peeter van Ostaeijen als voogd van de kinderen Cornelis van Ostaeijen (schepenbrief 20.12.1546)

Personen:

| 144-0250 |

Schepenregister 144, f° 111 v° 11.01.1571 svl

Adriaen Mercx Mercxssen verkocht aan Jan Brans Anthonissen, vorster in Loenhout, een huis bij de kerk. Met last aan erfgenamen Sijmon Rombouts, Maria Jan Costers en de erfgenamen +Peeter van Staeijen

Personen:

| 144-0251 |

Schepenregister 144, f° 112 r° 30.01.1571 svl

Adriaen Vermunten Cornelissen is schuldig aan Geert Bursteets x Marije Joos een rente van 4 V rogge op een beemd in "de straelde" en een stede in Terbeek. 17.02.1571 wordt het contract vernietigd

Personen:

| 144-0252 |

Schepenregister 144, f° 112 v° 30.01.1571 svl

Cornelis Hovelmans Janssen verkocht aan Geert Bursteets x Marije Joos een rente van 4 V rogge op een stede in Sneppel

Personen:

| 144-0253 |

Schepenregister 144, f° 113 r° 30.01.1571 svl

Jan van Dale Claessen verkocht aan Geert Bursteets x Marije Joos een rente van 4 V rogge en 2 Kgld op een weide

Personen:

| 144-0254 |

Schepenregister 144, f° 113 r°, In marge 11.05.1652

Jan van Dale kwijt de rente aan Baltasar van Balen nomine uxoris en aan Reijnier Joris Vern(v)… nomine uxoris

Personen:

| 144-0255 |

Schepenregister 144, f° 113 r° 09.01.1571 svl

Peeter Goris Heijndricxssen verkocht aan zijn vader Heijndrick Goris een rente van 9 L rogge en 25 st die Pauwels der Weuwen schuldig was aan zijn broer Jan der Weuwen en dewelke laatstgenoemde aan comparant verkocht

Personen:

| 144-0256 |

Schepenregister 144, f° 113 v° 09.01.1571 svl

Peeter Goris Heijndricxssen x Catherine Aert Willem Aerts dr verkochten aan Jan Heijndrick Goris een rente van 2 V rogge die Jan Thijs Cleijs x Marije Aert Willem Aerts dr hen verkocht hadden (schepenbrief 01.02.1565)

Personen:

| 144-0257 |

Schepenregister 144, f° 114 r° 06.02.1571 svl

Willem Willemssen transporteert aan mr. Peeter de Cuijper een rente van 1 V rogge die hij van zelfde verkregen had als belening

Personen:

| 144-0258 |

Schepenregister 144, f° 114 v° 12.02.1571 svl

Catherine Heijndrick Buijcx dr x +Joos van Elsackere met voogd Peeter Imbrechts verkocht aan Geert Heijndrick Mercx sone een rente van 6 L rogge op land in Sneppel in "het sneppelblocxken"

| 144-0259 |

Schepenregister 144, f° 114 v° 12.02.1571 svl

Adriaen Mercx Mercxssen verkocht aan Jan Mercx Cornelissen een rente van 2 V rogge op een stede in Sneppel W erfgenamen Jan de Vison N erfgenamen Lodewijk Lesens

Personen:

| 144-0260 |

Schepenregister 144, f° 115 r° 05.12.1570

Heijndrick van der Buijten Heijndricxssen x Catherine Wouter Smits dr bekende dat Heijndrick van der Buijten vs van zijn stede in Sneppel in de berenstraat opgaande eiken verkocht had voor 12 £ br waarmede hij een rente van 3 Kgld aan Peeter Luijcx kweet. Hij kweet rente af aan Willem Pauwel Aerts sone, Brecht, aan Heijndrick van den Watere, Brecht, aan Magdalena Jacob Smolenaren, weduwe tot Brecht, aan Jan Bogaerts, Brecht, gekomen van +Laureijs van Aerde, en aan Aernout van Ostaeijen

| 144-0261 |

Schepenregister 144, f° 116 r° 17.02.1571 svl

Thomas Goris Cornelissen verkocht aan Heijndrick Goris Cornelissen een rente van 4 V rogge op een stede in Kesselbeek O en Z Geert Vercaert N erfgenamen Geert Mermans. Last aan Godevaert de Molenare, Geert Bulckmans

Personen:

| 144-0262 |

Schepenregister 144, f° 116 v° 27.02.1571 svl

Jan Nouts Willemssen is schuldig aan Machiel van Elsackere Cornelis Machielssen een rente van 17,5 st op een stede in Sneppel Z Cornelis Cornelis van Elsackere N Cornelis Machiels van Elsackere

Personen:

| 144-0263 |

Schepenregister 144, f° 116 v° 26.02.1571 svl

Adriaen Sijmon Rombouts en Jan van Hertten, gemachtigd van Jan Sijmon Rombouts verkochten aan Jan van Vollenhoven, schout te Loenhout een rente van 3 Kgld die +Jan van Staeijen Janssen verkocht had aan Anthonis Rombouts als voogd en Cornelis van Eeckele als toeziener weeskinderen Sijmon Rombouts x +Agneese Vorselmans Jans dr (schepenbrief 10.03.1550)

Personen:

| 144-0264 |

Schepenregister 144, f° 118 r° 15.03.1571

Adriaen van Ostaeijen verkocht aan Merten Peeter Thijs een rente van 4 V rogge op land in Sneppel O Willem Thijs Z Cornelis Ijsendonckx W en N Jan Heijndricx

Personen:

| 144-0265 |

Schepenregister 144, f° 118 r°, In marge 08.05.1600

afgekweten door Arnout Adriaens van Ostaeijen

Personen:

| 144-0266 |

Schepenregister 144, f° 118 r° 17.03.1571 svl

Cornelis Keeselmans Janssen verkocht aan Elijsabeth Dielis Peeter Cleijs dr x Heijndrick van Ippenroije een rente van 2 V rogge op hooimade op de Blaakt

Personen:

| 144-0267 |

Schepenregister 144, f° 118 v° 27.03.1571 svl

Jan Delien Janssen in voldoening van een stede die hij gekocht had van Cornelis van Staeijen in de berenstraat transporteert een rente van 2 Kgld die Joos en Adriaen van Elsackere verkocht hadden aan de kinderen Jan Wouter Delien (schepenbrief 15.01.1549) op land in Sneppel O Peeter Jan Wackers Z Jan van Staeijen. Item de helft van een rente van 3 Kgld die Cornelis van Ijsendonck uitreikt van zijn stede te Kesselbeek

Personen:

| 144-0268 |

Schepenregister 144, f° 119 r° 14.03.1571 svl

mr. Jan Hegge - Willem en Peeter Hegge bijgestaan door Jan Aert Peeter Nouts - Jan Willem van de Wijngaerde als momber van zelfde Willem en Peeter Hegge en van Cornelie en Marie Hegge; samen vervangende Geert van Ijperen x Elijsabeth Hegge; verkochten aan Cornelis Willem Bertels een rente van 35 sch gr br die Anthonis Pauwels Wuijts schuldig was aan Jan Jan Hegge (schepenbrief 02.02.1518) op een stede bij "stapelheide" W en N Wouter Diercx kinderen O Jan Pauwels Keeselmans en Jan Toen Thijs

Personen:

| 144-0269 |

Schepenregister 144, f° 120 r° 17.03.1571 svl

Jan Thijs Cleijs x Marije Aert Willem Aerts dr zijn schuldig aan Cornelis Verboven Cornelissen x Cornelie Jan Jordaens een rente van 2 V rogge en 25 st op de helft van een stede in de berenstraat die zij gekocht hebben van Mathijs Cleijs. Item op een landblok en een beemd. Hebben verbonden het versterf dat hun nog te wachten staat van Catherine Cornelis Laets xx Pauwels der Weuwen, moeder van Marije Aerts, medecomparanten. Met last aan Wouter van der Wilt, Joos Mercx, Cornelis Lippens, Adriaen Mathijs Cleijs, Seger Verdijck

Personen:

| 144-0270 |

Schepenregister 144, f° 120 v° 19.03.1571

mr Jan Hegge, schoolmeester in Wuustwezel - Elijsabeth Hegge x Geert van Ijperen - Willem, Peeter, Cornelie en Marije Hegge bijgestaan door hun mombers Jan Aert Peeter Nouts en Jan Willems van de Wijngaerde; alle kinderen van +Jan Hegge Janssen x +Cornelie Willems van der Grooten dr, S/D erfgoederen van +Jan Hegge hun grootvader. O.m. steden en huizen in klein Neerven, stuk land "de freinsheijnninge", beemd "de buijnderbeempt", 2 weiden "de meijbloken", stede in Neerven, diverse renten

Personen:

| 144-0271 |

Schepenregister 144, f° 123 v° 26.03.1571

Heijndrick Philips Cornelissen schenkt aan Jan van Ostaeijen en Joos Peeter Joos tot behoef van de H. Geest zijn gedeelte in een stede in Sneppel

Personen:

| 144-0272 |

Schepenregister 144, f° 124 r° 26.03.1571

Peeter Joos Cornelissen verkocht aan Aernout Bernaert Nouts x Barbara een beemd Z Digne x +Ghijsbrecht Pauwels Wuijts

Personen:

| 144-0273 |

Schepenregister 144, f° 124 r° 31.03.1571

Cornelis Dielis Haest verkocht aan Cornelis Verhaert Aertssen een rente van 2 V rogge op zijn huis in Huffel Z erfgenamen Aert Verhaert. Last aan Elijsabeth Mens, Peeter Vorselmans

Personen:

| 144-0274 |

Schepenregister 144, f° 124 v° 26.05.1571

Peeter Wackers Janssen x Marije verkochten aan Jan Aert Peeter Nouts een rente van 2 V rogge op een stede in Sneppel

Personen:

| 144-0275 |

Schepenregister 144, f° 125 r° 23.04.1571

np Willem Vermunten, als gewezen momber van de kinderen +Adriaen Heufkens x Magriete en Peeter en Cornelis Heufkens Adriaenssen verkochten aan Cornelis Laets Anthonissen een stede in Sneppel O Jan de Lantmetere Z Jan Steven Goris N Sijmon Adriaen Heufkens. Item stuk land in "de vriessche straat" en beemd in "de mosvoorden"

Personen:

| 144-0276 |

Schepenregister 144, f° 125 r° 30.04.1571

1 Claes Bode Peeterssen x Magriete Peeter Diels verkochten aan Adriaen van Aken als momber van de onbejaarde kinderen Thomas van Aken x +Marie Anthonis van Dietfoirt dr een rente van 2 V rogge op een stede in Terbeek en op stuk land "de waterlaet"

Personen:

| 144-0277 |

Schepenregister 144, f° 125 r°, In marge 17.05.1574

Claes Bode ontvangt van Adriaen van Aken 7 Kgld

Personen:

| 144-0278 |

Schepenregister 144, f° 125 v° 30.04.1571

Jan Gabrijels Gabrijelssen en zijn zoon Gabrijel Gabrijels Janssen verkochten aan Jan Gabrijels Janssen een stede in Sneppel. Last aan Cornelie x +Claes Jans, erfgenamen Adriaen Ooms, Willem Vermeren, Merten van Hovele, erfgenamen Peeter Nouts

Personen:

| 144-0279 |

Schepenregister 144, f° 125 v° 30.04.1571, vervolg

1. Gabrijel Janssen zegt dat zijn broer Jan Gabrijels hem gedeeltelijk afgelost heeft

Personen:

| 144-0280 |

Schepenregister 144, f° 126 v° 18.05.1571

Willem Willemssen verkocht aan Willem Nouts Janssen een beemd bij "de donckervoort"

Personen:

| 144-0281 |

Schepenregister 144, f° 126 v° 17.05.1571

Cornelis de Cuijpere Peeterssen verkocht aan Jan van Elsackere Joossen een rente van 6 L rogge op een weide "de stertrijt" in Sneppel O erfgenamen Jan de Vison Z en W Jan Cornelis Mercx N Anne Imbrechts

Personen:

| 144-0282 |

Schepenregister 144, f° 127 r° 16.06.1571

Adriaen Aelbrechtssen, Rupelmonde, x Cornelie Ment Diels dr (gemachtigd schepenakte Rupelmonde dd. 01.12.1568) verkocht aan Anthonis Ments Clementssen haar broer twee renten, de eerste die Anthonis Ments van zijn stede in Vossingers uitreikt en de tweede die vs Cornelie heft op de stede van Heijndrick Philips in Sneppel

Personen:

| 144-0283 |

Schepenregister 144, f° 127 v° 04.07.1571

Willem van den Bogaerde kwijt rente aan Adriaen van Aken Adriaenssen

Personen:

| 144-0284 |

Schepenregister 144, f° 127 v° 05.07.1571

Anthonis Ment Diels verkocht aan Jan van Vollenhove als schout en rentmeester van Loenhout tot behoef van de gravin van Marck en Arenborch een gracht met houtwas in Vossingers

Personen:

| 144-0285 |

Schepenregister 144, f° 128 r° 04.05.1571

Jan Aert Peeter Nouts is schuldig aan Adriaen Merck Mercxssen een rente van 5 Kgld op een stede in Sneppel. Onderpand is een beemd "de perbeempt" Z Willem Thijs W erfgenamen Adriaen van Aken N Joos Aert Peeter Nouts

Personen:

| 144-0286 |

Schepenregister 144, f° 128 v° 04.05.1571

Addriaen Merck Mercxssen verkocht aan Jan Aert Peeter Nouts een stede in Sneppel (zie ook vorige akte)

Personen:

| 144-0287 |

Schepenregister 144, f° 129 r° 07.05.1571

Jan van Hertten Janssen, Hoogstraten, verkocht aan Peeter Vorselmans Peeterssen een rente van 6 sch 3 pen gr br die Peeter Vorselmans schuldig was aan zijn broer Jan Vorselmans (schepenbrief 26.02.1526) op de helft van een beemd "de eedonck" O Cornelis Lenaert Wil Buijens kinderen Z Peeter Jan Boets en Marije x +Jan Wouters W Jan Peeter Cleijs kinderen N Jan Willem van den Wijngaerde

Personen:

| 144-0288 |

Schepenregister 144, f° 129 r° 18.05.1571

Pauwels der Weuwen verkocht aan Willem Willemssen een rente van 4 V rogge op een beemd "de mosvoorden" O Jan der Weuwen en Aert der Weuwen N Cornelis Couwenberch kinderen en Agneese Hovelmans. Item op zijn kindsgedeelte en wat zij comparanten samen gekocht hebben van een stede in Sneppel en op een stuk erven "de willaert" O erfgenamen Cornelis van Elsacker N Dielis Ments en Matthijs Cleijs Heijlen. Met last aan Cornelis Verboven, Adriaen Heijndrick van Aerde

Personen:

| 144-0289 |

Schepenregister 144, f° 129 v° 05.02.1571

schepen van Loenhout certificeren dat Jan van Staeijen in Loenhout gestorven is in januari 1569 achterlatende zijn vrouw Cornelie Jan Theuns dr en door het afbranden van zijn huis paarden, beesten en dergelijke verloren heeft zodat er grote schulden gebleven zijn

Personen:

| 144-0290 |

Schepenregister 144, f° 130 r° 12.05.1571

de schout Jan van Vollenhove stelt Jacob Jan Nijs aan als assistent vorster van Jan Brants

Personen:

| 144-0291 |

Schepenregister 144, f° 131 r° 01.08.1571

Gabrijel van den Bogaerde x Marije van Huijsen verkochten aan Claes Goosens x Catherine een rente van 2 V rogge op een stuk erve "het schorblock". Item op een stuk erve "brekelen" Verbonden een rente van 6 Kgld die zij heffen op de stede van Magriet mr. Adriaen Diercx dr

Personen:

| 144-0292 |

Schepenregister 144, f° 131 v° 08.08.1571

Jacob van Ostaeijen, gemachtigd van mr. Jan van Hoegaerden heeft te rechte gesteld een beemd die Geert van Ijperen x Elijsabeth Hegge te leen hielden (schepenbrief Antwerpen 30.03.1564)

Personen:

| 144-0293 |

Schepenregister 144, f° 132 r° 27.08.1571

relaas schepenbrief 08.02.1552: Jan van Aerde Heijndricxssen x Magriet Heijndrick Knodders dr verkochten aan Adriaen Jacob Delien met zijn broers en zusters een rente van 12 V rogge op een stede O de peerstraat Z de waterlaet. Item op een stuk land Z Laureijs van Aerde N Bouwen Hovelmans kinderen en Adriaen Cheus Loijcx Wouters Conincx kinderen. Item op een stuk land "brekelen" N Wouter Conincx kinderen

Personen:

| 144-0294 |

Schepenregister 144, f° 132 v° 04.09.1571

Jan Putcuijpts Lenaertssen en Jan Pellens Janssen mangelen hooimaden

Personen:

| 144-0295 |

Schepenregister 144, f° 133 r° 13.08.1571

Wouter de Keijser Heijndricxssen verkocht aan Cornelis Luijcx Willemssen 6,5 L rogge 28 st in mindering van een rente van 2 V rogge 2 Kgld 15 st die Casus Heufkens x Marie Willems Vermunten dr schuldig waren aan de kinderen Heijndrick de Keijser (schepenbrief 03.11.1539) op een stede in Hecht N Lenaert Wouter Diercx O Neelken Peeter Keeselmans

Personen:

| 144-0296 |

Schepenregister 144, f° 133 v° 13.11.1571

Quirijn Ments x Anna van Bavele verkochten aan Merten Swaerdaggers x Magriete een rente van 2 V rogge 25 st in mindering van een rente van 16 V rogge 10 Kgld die Peeter Machiel Jordaens x Maria Jan Pellens schuldig waren aan Jan van Bavele Cornelissen (schepenbrief 24.01.1564) op een stede in Terbeek en andere erven, borgen Heijndrick van Elsacker en Goosem Lemmens

Personen:

| 144-0297 |