Schepenregisters deel 143 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 143

Schepenregister 143, f° 1 r° 18.10.1558 svl

Cornelis Heijnricx van Aerde is een rente schuldig van 2 V rogge, gekomen van Catherine Jans van Aerde dr en waarop Jan Claes van Dale gedeeld is (schepenbrief 15.09.1544) en welke rente zeker 30 j voor 1544 geheven is zoals blijkt bij getuigenis van Laureijs van Aerde en Jan van Aerde. Pand was stede in Popendonk gekomen van Cornelis van Aerde, vervolgens zijn zoon Jan, dewelke ze verkocht aan Cornelis Heijnricx van Aerde. Verscheen ook Jan Claes van Dale, heeft de rente verkocht aan Cornelis Huijben Verboven

Personen:

| 143-0001 |

Schepenregister 143, f° 1 v° 19.10.1558

Lijsbet Clement Jan Dielis dr x Gabriel Verhaert verkochten aan Goosem Lemmens de jonge een rente van 16 st 1 gr br op panden in Popendonk in handen van Jan Willem van Staeijen (schepenbrief 07.01.1549 svl)

Personen:

| 143-0002 |

Schepenregister 143, f° 2 r° 03.11.1558

Peeter Goris verbindt zichzelf en stuk land "de strexe" N Adriaen Claes Geens Z kinderen Lenaert Steenbackers voor een rente van 8 V rogge die Merten de Langhe Heijnricx sone x Catharine Cornelis Goris dr schuldig zijn de erfgenamen +heer Pauwels van Velthoven (schepenbrief Antwerpen 12.02.1556). Joris Bex x Machtelt van Velthoven, erfgenaam +Pauwels van Velthoven ook voor zijn zwager mr Joos van Velthoven, ontslaat Aert van den Velde van borgtocht

Personen:

| 143-0003 |

Schepenregister 143, f° 2 v° 11.10.1558

Cornelis Peeters van der Buijten - Aernout van Ostaeijen x Catherina Peeters van der Buijten d -, Adriaen van Aken de jonge x Catherine Peeters van der Buijten; alle erfgenamen van +Peeter van der Buijten, machtigen mr. Jan le Hegge, mr Jan le Hegge de jonge, mr. Jan Aernout en mr Jan Spoelberger, procureurs postulerende in de raad van Brabant, inzake het geschil dat Peeter van der Buijten had met Gheraert Vorsselmans

Personen:

| 143-0004 |

Schepenregister 143, f° 2 v° 11.10.1558, vervolg

Nota: in deze akte staat 2x Catherine Peeter van der Buijten dr, in de akte f°6v° staat Aernout van Ostaeijen x Elisabeth Peeter van der Buijten !

| 143-0005 |

Schepenregister 143, f° 3 v° 20.12.1558

|de schout Peeter Imbrechts| Anna Cornelis dr van den Bogaerde x +Jan Peeter Boets en Jan van Bavele als voogd en Mathjijs van den Bogaerde als toeziener van de kinderen Jan Peeter Boets x Anna vs verkochten aan Peeter Imbrechts een rente van 2 Kgld op een stede bij het "tdoelveken" zo men naar "de donck" gaat

Personen:

| 143-0006 |

Schepenregister 143, f° 4 r° 11.12.1558

Peeter Joos verkocht aan Cornelis Willem Maes een rente van 9 L rogge op panden die Heijndrick van Elsackere Cornelissen in handen heeft (schepenbrief 15.02.1556 svl)

Personen:

| 143-0007 |

Schepenregister 143, f° 4 v° 07.01.1559

Mathijs van Aerde Jans zoon verkocht aan Pauwels Ackermans een rente van 1 V rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 25.03.1504)

Personen:

| 143-0008 |

Schepenregister 143, f° 5 r° 06.01.1559

Adriana Frans Jordaens van Gilse dr x Cornelis Peeter Jan Peeters zoon verkochten aan Willem Jan Nouts een rente van 1 V rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 14.08.1525)

| 143-0009 |

Schepenregister 143, f° 5 r° 07.01.1559 svl

Willem Thuens en zijn zuster Anna x Peeter Cordier verkochten aan Magdaleene Imbrechts x Peeter van Eekele een rente van 4 Kgld op panden in Tereik, Wuustwezel (schepenbrief Antwerpen 19.02.1529)

Personen:

| 143-0010 |

Schepenregister 143, f° 5 v° 02.01.1559 svl

Peeter Jordaens Michielssen debet Elijsabeth Anthonis Vercreke dr een rente van 3 V rogge die Jan van Bavele Cornelissen 12 jaar geleden had uitgereikt op een stede in Terbeek. Last aan Anne Peeter Jennis, Cornelie x Goosem Lemmens, vrouw van Cornelis Cornelis Verboven

Personen:

| 143-0011 |

Schepenregister 143, f° 6 v° 16.01.1559 svl

Anna Imbrechts x +Peeter van der Buijten - Cornelis van der Buijten, Aernout van Ostaeijen x Elisabeth Peeter van der Buijten dr - Adriaen van Aken de jonge x Catherine Peeter van der Buijten dr; verkochten aan Lenaert van den Bogaerde Cornelissen een stuk erve "ravenstein" O, W en Z "stapelheide" N Willem Nouts en Cornelis Willem van den Bogaerde

Personen:

| 143-0012 |

Schepenregister 143, f° 7 r° 30.01.1559 svl

Geert Vorselmans Peeterssen verkocht aan Reijnier Anthonissen, Borgerhout, al zijn goederen verstorven van Elijsabeth Vercreke, vader was Cornelis Ghijs van der Creken alsmede verstorven van Mariken Geert Larijen met ook 'de tochten' die Dielis Baeijens in 'tochten' had toebehorende vs Elijsabeth Vercreke en Mariken Geert Larijen: renten op weduwe mr Jan van Vorspoele, erfgenamen Wouter van den Broeck, Heijndrick Vermunten, Adriaen van Aken, Jan van Aerde Moutmans, erfgenamen Cornelis Buijens, Cornelis Pauwels Gheens, Cornelis Peeters van Bavele

Personen:

| 143-0013 |

Schepenregister 143, f° 7 r°, In marge 16.05.1611

rente op erfgenamen Wouter van den Broeck gekweten door Jan Ooms en Cornelis Jan Peeter Martenssen aan Jan van Dietfoirdt

Personen:

| 143-0014 |

Schepenregister 143, f° 7 v° 12.10.1559

mr Adriaen van Woeringen, Breda, Frans Jan Stoops en Bastiaen Gijsbrechts als mombers van de voordochter Adriaen van Woeringen x +Anna Gijsbrechts de Bie dr, akkoord over sterfhuis

| 143-0015 |

Schepenregister 143, f° 8 v° 30.01.1559 svl

Peeter Vorselmans - Agneese Vorselmans x Dielis de Bie - Marie Vorselmans x Goris Putcuijps; verkochten aan Reijnier Anthonissen, Borgerhout, hun gedeelte verstorven van +Marie Geert Larien dr alsmede van hun 'moeijken' +Catherine Jan Ghijs dr x +Gielis Buijens en welk deze laatste na +zijn vrouw in gebruik had, alsmede ook de goederen verstorven van +Elisabeth Vercreke +Cornelis dr

Personen:

| 143-0016 |

Schepenregister 143, f° 9 r° 05.11.1559

Helwich Diercx Boets dr x Anthonis Cornelis Pauwels verkocht aan Elisabeth x +Steven Broomans een rente van 4 L rogge die uitreikt Lambrecht van Bavele en haar verstorven van haar 'moeijken' +Lijnken x +Peeter Loeijcx

Personen:

| 143-0017 |

Schepenregister 143, f° 9 v° s.d.

Lijsbet Willem Polmans x +Michiel Pauwels, Heijndrick van Tichelt als voogd en Willem Polmans als toeziener van de onbejaarde kinderen verkochten aan Cornelis Ackermans x Cornelie een rente van 12 Kgld op panden die Adriaen van Aken in handen heeft (schepenbrief 26.01.1534 en 07.05.1543 beide sb Antwerpen). Michiel Pauwels x Lijsbeth kochten de rente van Jan de Eeckere, Antwerpen (schepenbrief 26.09.1552)

Personen:

| 143-0018 |

Schepenregister 143, f° 10 r° 05.06.1559

Gabriel Verhaert x Elijsabeth Clement Dielis dr verkochten aan Pauwels Ackermans een rente van 1 V rogge op een stede in Sneppel

Personen:

| 143-0019 |

Schepenregister 143, f° 10 v°28.12.1559

Aernout Sledricx x Elijsabeth Jan Wils (voor zijn vrouw gemachtigd sb Schilde) verkocht aan Adriaen de Lepelare, Ekeren, een rente van 2 V rogge 3 Kgld op panden in Loenhout die Peeter Jan Bode in handen heeft (betreft in feite 2 renten, nl 1 die Heijndrick Peeters verkocht had aan Jan Wil Janssen en 1 die Pauwels Jan Boels verkocht had aan Jan Wils, Halle, 30.01.1545)

Personen:

| 143-0020 |

Schepenregister 143, f° 11 v° 18.04.1559

Geertruijt Heijndrick Neefs dr x Cornelis Flips xx Dierck Hellaerts en Anthonis Heijndrick Philips met Cornelis van Bavele als mombers van de kinderen +Cornelis Philips, akkoord over de achtergelaten 'haefelijke' goederen

Personen:

| 143-0021 |

Schepenregister 143, f° 12 r° s.d.

Machiel Lenaerts Willemssen en Cornelis Pullekens Heijndricssen verkochten aan Adriaen de Molenare Marcelissen hun gedeelte in een rente van 6 Kgld 5 st (schepenbrief 08.03.1549 svl)

Personen:

| 143-0022 |

Schepenregister 143, f° 12 v° 27.02.1561 svl

Huijbrecht Cleijs Obels verkocht aan Jan Praeijens x Dingne een rente van 4 Kgld op "den hogen buer" in Huffel dewelke Adriaen van Aken in handen heeft (schepenbrief 01.04.1557 svl)

Personen:

| 143-0023 |

Schepenregister 143, f° 13 r° 28.12.1560

Jan Adriaen Roovers en Anthonis Cornelis Wouters x Catherine Cornelis Keselmans dr mangelen erfrenten, nl. 5 V rogge in Zundert uitgereikt door Ruelen Nout Ruelens en Jacob Laureijs Hoeffaerts en 18 L rogge in Loenhout uitgereikt door Peeter Jordaens ter Beke (schepenbrief 29.03.1497)

Personen:

| 143-0024 |

Schepenregister 143, f° 13 v° 22.04.1561

Magrete Wouters van Meele (moeder was Catherine Jan Wicker) x Jan Joos Huijbrechts verkocht aan Cornelis Cornelis van Elsackere een rente van 20 st op panden die Heijndrick Philips in handen heeft (schepenbrief 02.10.1557). Cornelis Cornelis van Elsackere transporteerde de rente vervolgens aan de kerkmeesters ten behoeve van de kerkfabriek van Loenhout. Schuld zijn jaargetijden voor +Cornelis van Elsackere Machielsen x +Magriete en Cornelis Cornelis van Elsackere x +Maria Cornelis Verboven xx Marie Cornelis van Ostaeijen

Personen:

| 143-0025 |

Schepenregister 143, f° 14 v° 23.05.1562

Peeter Peeter Geerts Verbuijten, alias van der Ast, debet Peeter Imbrechts, schout, x Catherine een rente van 4 V rogge 20 st op een stede aan de "mosvoorden" O erfgenamen Cornelis Vermunten Z erfgenamen Cornelie Peeter Tscuijpers N erfgenamen Wouter van Cloote en op stuk land en beemd Z Cornelie x +Cornelis Boets. Last aan Jacob van Ostaeijen

Personen:

| 143-0026 |

Schepenregister 143, f° 15 v° 25.11.1559

Cornelis Keselmans en Peeter Joos Aerts als mombers van Cornelis Jan Keselmans zoon verkochten aan Anthonis Cornelissen het gedeelte van vs Cornelis alsmede het gedeelte dat zij gekocht hebben van Anthonis Cornelisen en Joris Christiaens hun verstorven na + Jans van Dietfoirt kind, o.m. stuk land in Kesselbeek met daarop enkel de last die erop bezwaard was voor + Anne x Jan van Dietfoirt

Personen:

| 143-0027 |

Schepenregister 143, f° 17 r° s.d.

Martine Cornelis Wouters van Meere dr x Lenaert Stummens verkochten aan Jan van den Broeck en Joris Christiaens als mombers van Peeter Joris Christiaens vs zoon een rente van 4 V rogge. Wouter Cornelis van Meere, broer van vs Martine, stelt tot pand land in Popendonk, ongedeeld met zijn zuster. Rente wordt afgekweten, Adriaen Lenaerts voldaan. 10.03.1567. Akte ergo doorgehaald

Personen:

| 143-0028 |

Schepenregister 143, f° 17 r° s.d., vervolg

Nota: deze akte zit als een los blad, van ander formaat en ander geschrift, tussen het register

| 143-0029 |

Schepenregister 143, f° 19 r° 14.12.1562

Elijsabeth Willem Aerts dr x +Sijmon Rombouts, ook in naam van hun kinderen Lenaert, Sijmon, Adriaen en Geertruijt, bezetten stede in Sneppel in de katerstraat O Merck Nouts W Jan Gabriels Z Bernaert Nouts en welke in handen was van Cornelis Merck Nouts

Personen:

| 143-0030 |

Schepenregister 143, f° 20 r° 28.03.1563

Jan Bode Cornelissen met momber Jan Brans, was 'gepriveert' van gezicht (blind), draagt voor 40 Kgld en een doek voor zijn vrouw, over aan Jan Hovelmans Heijndricxssen wagemaker x Digne een leen "de brillen" in Sneppel als vs Jan Hovelmans gekocht had van de crediteuren +Cornelis Bode comparants vader

Personen:

| 143-0031 |

Schepenregister 143, f° 20 r° 28.03.1563, vervolg

pagina's 21 tot 27 zijn blanco

| 143-0032 |

Schepenregister 143, f° 27 r° 24.01.1559 svl

Jan van Dale Claessen debet Cornelis Cornelis Verboven een rente van 2 Kgld die hij jaren geleden betaald heeft diens vader Cornelis Huijbrecht Verboven op land "het perblok". Pand is hooimade op het "hoochbosch". Last aan Cornelis Maes, Anne Cornelis Verboven

Personen:

| 143-0033 |

Schepenregister 143, f° 27 r° 31.01.1559 svl

Lambrecht Cornelis van Bavele debet Huijbrecht Godevaert Wellens x Catherine Cornelis Verboven dr een rente van 15 st die 20 jaar voordien zijn uitgereikt van Peeter Goris als anderen op een stede in Popendonk bij "de aerde" Z "de aertsen dijck" en op land aldaar O erfgenamen Lenaert van den Broeck

Personen:

| 143-0034 |

Schepenregister 143, f° 27 v° 31.01.1559 svl

Joos van Elsacker Janssen debet Huijbrecht Godevaert Wellens x Catherine Cornelis Verboven een rente van 2 Kgld 10 st die hij 18 jaar voordien heeft uitgereikt aan haar vader Cornelis Huijbrecht Verboven op een stede W Gabriel Verhaert. Pand is een moer "het rootven"

Personen:

| 143-0035 |

Schepenregister 143, f° 28 r° 01.02.1559 svl

Laureis van den Broecke als voogd van Elijsabeth Cornelis van den Broecke dr, moeder was +Digna Cornelis Wouters dr en Matthijs Jan Cleijs met Aernout de Cuijpere als mombers van de nakinderen en laatste bed van Cornelis van den Broeck, moeder was +Adriana Geert Peeter van der Buijten dr, verkochten aan Dielis Dierck Bode een rente van 2 V rogge op land, weide en beemd "de haeckbeemd". Last aan erfgenamen Peeter Snellen, Jacop Sebrechts, Willem Verboven, Cornelis Verboven. Dielis Bode transporteert de rente aan Laureis van den Broeck

Personen:

| 143-0036 |

Schepenregister 143, f° 29 r° 15.02.1559 svl

Catherine Peeter Diercx dr xx Heijndrick van Gestel en Wouter Laureis Rombouts met Joris Peeter Diercx als voogden van de kinderen +Laureis Rombouts x Catherine Peeter Diercx, verkochten aan Catherine Jan Rombouts dr x +Jan Bernaert Nouts een rente van 2 V rogge 24 st op een stede in Neerven O Huijbrecht Jan Pauwels N Jan Willem van den Wijngaerde. Last aan Anne Leest, Catherine Jan van Aerde, erfgenamen Marie Snels

Personen:

| 143-0037 |

Schepenregister 143, f° 29 r°, In marge 01.05.1608

Anthonis Wouter Rombouts betaald voor gedeelte dat Jan Hendrick van Elsacker nomine uxor bezat

Personen:

| 143-0038 |

Schepenregister 143, f° 29 r° 17.03.1559 svl

Dielis Dierick Bode verkocht aan Aernout Verhoeven Geertssen een rente van 6 V rogge op een stede in Huffel, op "de coghenbeempt" O erfgenamen Peeter Hasen W Casus Huefkens N erfgenamen Willem Vermunten, op heide en andere panden

Personen:

| 143-0039 |

Schepenregister 143, f° 30 r° 10.04.1559

Adriana Kersten Diercx dr x Adriaen Cornelis der Weuwen verkochten aan Barbele Cornelis Joos dr een rente van 4 V rogge op de helft van een stede in Hoenderen

Personen:

| 143-0040 |

Schepenregister 143, f° 31 r° 08.03.1559 svl

jonker Jan van den Wijngaerde, zoon van +ridder Jan van den Wijngaerde, verkocht aan Jacob Jan Christiaens sone, schout in Groot Zundert, een rente van 4 S rogge en 35 Kgld op een hoeve in Neerven en diverse panden in Loenhout

| 143-0041 |

Schepenregister 143, f° 31 r° 08.03.1559, vervolg

Jacob Jan Christiaens verklaart van heer Wijnant van den Wijngaerde de som van 500 gulden ontvangen te hebben (schepenbrief 12.01.1570 svl)

| 143-0042 |

Schepenregister 143, f° 33 r° 28.05.1559

Catherina Aerdekens met momber Jan Praeijens verkocht aan Gheert Vorselmans haar gedeelte verstorven van +Marije Jan van Houtele x +Wouter Snellen, nl rente van 15 V 3 L rogge 2 Kgld

Personen:

| 143-0043 |

Schepenregister 143, f° 33 r° 27.02.1559 svl

Geeraert Vorselmans x Magriete Peeter Hovelmans dr verkochten aan Lenaert de Bruijn, Brecht, een hooimade op de Blaakt

Personen:

| 143-0044 |

Schepenregister 143, f° 33 v° 29.08.1559

Lenaert Dierck Bode verkocht aan Anthonis van Aerde x Magriete een rente van 6 V rogge op de "coghenbeempt" aan "de winckels" O Jan en Peeter Thijs Hasen W Casus Heuffkens kinderen Z zijn zuster Heijlwich N Lenaert Nijs kinderen. Onderpand is stede Z Adriaen Thoon Loijcx. Last aan Dielis Dierck Bode

Personen:

| 143-0045 |

Schepenregister 143, f° 33 v° 05.09.1559

Peeter Goris verkocht aan Jan Jordaens x Catherine een rente van 3 V rogge op land "de strepe" in Popendonk W Jan Cleijs Jans Z Lenaert Steenbacker kinderen

Personen:

| 143-0046 |

Schepenregister 143, f° 34 r° 10.10.1560

Laureis van den Broecke Wouters zoon debet Reinier Anthonissen een rente van 34 st op hooimade die toebehoorde Wouter van den Broecke

Personen:

| 143-0047 |

Schepenregister 143, f° 34 v° 24.10.1559

Peeter Cornelis Nouts verkocht aan Jan Bernaerts van Bavele x Anne een hooimade O erfgenamen Andries Laukes W Joris Peeter Diericx Z erfgenamen Lambrecht Jacob Broomans N Nijs Jan van Bavele

Personen:

| 143-0048 |

Schepenregister 143, f° 35 r° 24.10.1559

Jan Bernaerts van Bavele verkocht aan Peeter Cornelis Nouts x Marie een rente van 3 Kgld op vs hooimade

Personen:

| 143-0049 |

Schepenregister 143, f° 35 r° 24.10.1559

Jan Bernaerts van Bavele verkocht aan Willem Cornelis Maes erve in Popendonk

Personen:

| 143-0050 |

Schepenregister 143, f° 35 v° 14.11.1559

Cornelis en Nijs Jans van Bavele - Cornelis en Jan Bernaerts van Bavele - Marie Bernaerts van Bavele dr x Peeter Goris - Cornelis van Bavele en Peeter van Dietfoirt als mombers van de kinderen +Peeter van Bavele x Cornelia Lenaert Steenbackers dr - Jan, Nijs, Quirijn en Cornelis Peeters van Bavele - Catherine en Marie Peeters van Bavele dr elk met hun man - Pauweline Heijndricx van Bavele dr met haar man - Matthijs Jan en Cornelis Jan Jans van Bavele - Gheertruijt Jans van Bavele dr met haar man - Joos Jan Loijcx - Marie, Catherine en Anne Jan Loijcx dr elk met hun man - Agneese, Adriaen en Cornelie elk met hun voogd; alle erfgenamen van Lenaert van Bavele, verkochten aan Peeter Jan Dignen x Cornelie een stuk land "den cruijshovele" in Popendonk

Personen:

| 143-0051 |

Schepenregister 143, f° 36 r° 14.11.1559

Wouter Lenaert Diercx zoon verkocht aan Joanne Goosem Lemmens dr x +Nout Stuijt een rente van 4 V rogge op een stede N Cornelis Pauwels Gheens. Item op land O Laureis Schoenmakers W Joos Heijndricx en op land O Willem van den Bogaerde W Magriete Jan Nouts dr Z Anthonis Wouter Diercx N Cornelis Pauwels Keeselmans

Personen:

| 143-0052 |

Schepenregister 143, f° 36 v° 20.11.1559

Elijsabeth Cornelis van den Broecke dr xx Laureis Eijndricx van der Buijten transporteert aan Catherine Matthijs van Coeschot dr x Jan van Bavele, ter zake van 14 Kgld eens die vs Catherine x +Cornelis Wouter van Meere, grootvader van vs Elijsabeth, en eensdeels na diens dood afgekweten had aan een stede die zij in handen hadden, navolgende renten:

Personen:

| 143-0053 |

Schepenregister 143, f° 36 v° 20.11.1559, vervolg 1

het derdedeel in de helft van 1 V rogge die Nijs Jan van Bavele uitreikt (schepenbrief 15.10.1486)

Personen:

| 143-0054 |

Schepenregister 143, f° 36 v° 20.11.1559, vervolg 2

Item die uitreikt Heijndrick Lodders (schepenbrief 18.02.1544 svl)

Personen:

| 143-0055 |

Schepenregister 143, f° 36 v° 20.11.1559, vervolg 3

Item die uitreikt Dielis Matthijs (schepenbrief 12.02.1504 svc)

| 143-0056 |

Schepenregister 143, f° 36 v° 20.11.1559, vervolg 4

Item die uitreikt Joos Peeter Joos (schepenbrief 07.02.1558 svl)

Personen:

| 143-0057 |

Schepenregister 143, f° 37 v° 25.11.1559

Heijndrick Cornelis Michiels van Elsacker verkocht aan het convent van St. Bernaerd een rente van 2 V rogge op een beemd "de dorent". Last aan Pauwels Aerts, Brecht

Personen:

| 143-0058 |

Schepenregister 143, f° 38 r° 28.11.1559

Cornelis Matthijs Vervoort verkocht aan Anthonis Wouters Cornelissen x Catherine een rente van 4 V rogge op een stede in Groot Zundert. Peeter Joos stelt onderpand, weide "de hoochbleijcke"

Personen:

| 143-0059 |

Schepenregister 143, f° 38 r°, In marge: 01.10.1632

Joris Peeter van Breda en Niclaes Cornelis Wagemaker x Catelijn Peeter van Breda, ook voor hun mede-erfgenamen werden gekweten door de kinderen Sijmon Kesselmans

Personen:

| 143-0060 |

Schepenregister 143, f° 38 v° 22.05.1559

jonker Jan van den Wijngaerde verkocht aan het convent van Sint Magrietendaal een rente van 4 Kgld op een beemd op de Blaakt en op een hoeve in Klein Neerven die gehuurd werd door +Peeter Hovelmans x Magriete van vs Jan van den Wijngaerde

| 143-0061 |

Schepenregister 143, f° 39 r° 04.06.1559

Cornelis Willems van den Bogaerde verkocht aan Peeter van Vorspoele x Catherine een rente van 4 V rogge op een stede in Sneppel O erfgenamen Peeter Faes Z Peeter Diercx N Peeter Nouts. Willem van den Bogaerde stelt onderpand

Personen:

| 143-0062 |

Schepenregister 143, f° 39 v° 28.06.1559

Anne Imbrechts x +Peeter van der Buijten - Cornelis Peeter van der Buijten - Elijsabeth van der Buijten x Aernout van Ostaeijen - Catherine van der Buijten x Adriaen van Aken de jonge; S/D goeden en renten van +Peeter van der Buijten. O.m.

Personen:

| 143-0063 |

Schepenregister 143, f° 39 v° 28.06.1559, vervolg 1

8 V rogge 50 st op Cornelis Machiels van Elsacker

Personen:

| 143-0064 |

Schepenregister 143, f° 39 v° 28.06.1559, vervolg 2

24 L rogge 25 st op Jan Meus van Huijsen

Personen:

| 143-0065 |

Schepenregister 143, f° 39 v° 28.06.1559, vervolg 3

2 Kgld op Adriaen van Aken Claessen

Personen:

| 143-0066 |

Schepenregister 143, f° 39 v° 28.06.1559, vervolg 4

3 Kgld op Joos Jan van Elsacker

Personen:

| 143-0067 |

Schepenregister 143, f° 39 v° 28.06.1559, vervolg 5

20 st op erfgenamen Jan van Staeijen

| 143-0068 |

Schepenregister 143, f° 39 v° 28.06.1559, vervolg 6

etc

| 143-0069 |

Schepenregister 143, f° 40 v° 08.12.1559

Elijsabeth Cornelis Wouters van den Broecke dr x Laureijs van der Buijten Heijndricxssen, haar moeder was +Digna Cornelis Wouters dr en Peeter van Dietfoirt als voogd met Aernout van Ostaeijen als toeziener van Wouter (ook present) en Mertijne Cornelis Wouters van Meere nakinderen, moeder is Catherine Matthijs van Coeschot dr, S/D o.m. woonhuis "den duvenschoot" in Popendonk, weide "het coppenblocxken", hooimade "het schoubosch", weide "de bulct" e.a.

Personen:

| 143-0070 |

Schepenregister 143, f° 42 r° 09.12.1559

Lenaert Dierck Bode erfde van zijn moeder Catherine Dielis dr "de cogenbeemd"

Personen:

| 143-0071 |

Schepenregister 143, f° 42 v° 12.12.1559

Heijlwich Dierck Boets dr x Anthonis Cornelis Pauwels verkocht aan Anthonis van Aerde x Magriete een rente van 4 V rogge op "de cogenbeemd"

Personen:

| 143-0072 |

Schepenregister 143, f° 43 v° 29.12.1559

Adriaen van Aken Claessen verkocht aan jonker Jan de Herde een beemd

Personen:

| 143-0073 |

Schepenregister 143, f° 44 r° 09.01.1560

Jan van Staeijen debet sinds 20 j Wouter Peeters Verwilt een rente van 20 st op erve "de oude stede" O Adriaen Heuffkens Z Peeter Lenaert Boets. Onderpand is stede in Sneppel

Personen:

| 143-0074 |

Schepenregister 143, f° 44 v° 09.01.1560

Wouter Peeters Verwilt en Heijlwich Peeters Verwilt x Cornelis van der Buijten, S/D renten achtergelaten bij hun vader Peeter Verwilt

Personen:

| 143-0075 |

Schepenregister 143, f° 44 v° 09.01.1560, vervolg 1

op Willem Christiaens 4 V rogge

Personen:

| 143-0076 |

Schepenregister 143, f° 44 v° 09.01.1560, vervolg 2

op Wouter Pauwels 2 L rogge

Personen:

| 143-0077 |

Schepenregister 143, f° 44 v° 09.01.1560, vervolg 3

op Jan van Staeijen 20 st

| 143-0078 |

Schepenregister 143, f° 44 v° 09.01.1560, vervolg 4

op Joos Peeter Diercx 20 st

Personen:

| 143-0079 |

Schepenregister 143, f° 44 v° 09.01.1560, vervolg 5

op Heijndrick Jan Heijns erfgenamen 4 V rogge

Personen:

| 143-0080 |

Schepenregister 143, f° 44 v° 09.01.1560, vervolg 6

op Jan van Dale 3 L rogge

Personen:

| 143-0081 |

Schepenregister 143, f° 44 v° 09.01.1560, vervolg 7

op Wouter Pauwels 3 L rogge

Personen:

| 143-0082 |

Schepenregister 143, f° 44 v° 09.01.1560, vervolg 8

op Joos van Elsacker 2 Kgld

Personen:

| 143-0083 |

Schepenregister 143, f° 45 r° 22.01.1560 svl

Heijndrick, Michiel en Peeter van Elsacker Cornelissen en Elijsabeth van Elsacker x Adriaen Diels verkochten aan hun broer Cornelis van Elsacker Cornelissen x Marie hun gedeelte verstorven van hun moeder Magriete Nout Peeter Nouts dr en dat gedeeld werd met Neelken Lauwers van den Broecke zoon waar hun zuster +Marie Cornelis van Elsacker moeder van was. O.m. stede in Sneppel, heiveld

Personen:

| 143-0084 |

Schepenregister 143, f° 46 r° 02.02.1560 svl

Willem Anthonis Hovelmans - Catherine Anthonis Hovelmans dr x Wouter Laureijs Rombouts - Cornelie Anthonis Hovelmans dr x Jan van Hovele, hun moeder was Anna Boons; machtigen Aerde Lenaert Boons, Beerse, hun neef, om hun deel in de erfenis van hun oom Jan Boons, Tilburg, te verkopen

Personen:

| 143-0085 |

Schepenregister 143, f° 47 r° 06.03.1560 svl

Peeter Jordaens x Marie Jan Pellens dr verkochten aan jonker Jan de Herde "de haechbeemt" in Terbeek, "slodders beemt", een heiblok dat Jan van Bavele aan Peeter Jordaens verkocht had

Personen:

| 143-0086 |

Schepenregister 143, f° 47 v° 05.03.1560 svl

Cornelia Cornelis van Bavele dr x Goosem Lemmens verkochten aan jonker Jan de Herde een beemd in Terbeek

Personen:

| 143-0087 |

Schepenregister 143, f° 48 r° s.d.

certificatie voor Goris Putcuijps, bezit een hooimade op het hoogbos hem verstorven van zijn ouders Lenaert Putcuijps x Christine Goris Haest dr en stuk land in Sneppel aan zijn echtgenote Marie verstorven van haar vader Peeter Vorselmans

Personen:

| 143-0088 |

Schepenregister 143, f° 48 r° 14.02.1560 svl

Jan van Bavele verklaart dat hij 2 x 4 dagen in Brussel heeft moeten doorbrengen daar hij voor de raad van Brabant diende te verschijnen inzake het geschil tussen Geert Vorselmans en de schepenen van Loenhout

Personen:

| 143-0089 |

Schepenregister 143, f° 48 v° 20.02.1560 svl

Lambrecht van Bavele Cornelissen x Josijne Aerde (?) Broomans dr verkochten aan Aernout van Ostaeijen x Elijsbetthen een stuk land

Personen:

| 143-0090 |

Schepenregister 143, f° 49 r° 20.02.1560 svl

Peeter van Onstaeijen, Cornelis van Ostaeijen en Jacob van Onstaeijen +Cornelis van Ostaeijen kinderen - Marie Cornelis van Onstaeijen dr x Cornelis Michiels van Elsacker - Heijlwich en Catherine Cornelis van Onstaeijen dr met hun voogd Jan van Staeijen; verkochten aan Lambrecht van Bavele x Josijne een hooimade op "het schoubosch" W Jan Cornelis Claes Jans Z erfgenamen Bernaert van den Broecke N Gabriel Verhaert

Personen:

| 143-0091 |

Schepenregister 143, f° 49 v° 20.02.1560 svl

Catherine Peeter Diercx dr verkocht aan Matthijs de Cuijpere x Marie Huijbrechts Saels dr een rente van 2 V rogge op een stede in Neerven

Personen:

| 143-0092 |

Schepenregister 143, f° 50 r° 27.02.1560 svl

Quirijn Acdorens - Joos Heijndricx - Jan Heijndricx - Jacob Heijndricx - Lijsbeth Heijndricx x Cornelis Ijsendonck - Peeter Nouts als voogd en Quirijn Acdorens als toeziener van Marie en Quirijne Heijndrick Jan Heijns drs, moeder was +Digna Heijndrick Acdorens bekennen dat Hillegondt Gabriels de Bie dr x +Heijndrick Acdorens, in aanwezigheid van vs Quirijn Acdorens en Digne der vs comparanten moeder, een stede in Herseling verkocht had. Heijndrick Anthonis Acdorens en zijn broer Peeter - Lucie Geert Roovaerts dr x +Anthonis Acdorens xx Dielis Thoons van Dietfoirt - Mariken Anthonis Acdorens dr x Willem Verwilt zijn hierdoor sindsdien een rente van 8 V rogge en 4 Kgld schuldig aan Quirijn Heijndrick Acdorens en zijn zuster Digna Acdorens

Personen:

| 143-0093 |

Schepenregister 143, f° 51 r° 27.02.1560 svl

weduwe en kinderen +Anthonis Acdorens reiken 4 V rogge 2 Kgld uit aan Quirijn Acdorens, in mindering van vs rente (vorige akte)

Personen:

| 143-0094 |

Schepenregister 143, f° 51 r° 27.02.1560 svl

Adriaen Peeter Joos x Cornelia Lenaers van Houtele dr en Jan Peeter Joos als voogd met Peeter Kerstens als toeziener van de voorkinderen Adriaen Adriaen Peeter Joos x +Catherine Andries Goos dr verkochten aan Mercus Nijs als rentmeester van het klooster van Sint Magrietendaal, Antwerpen, een rente van 8 V rogge op het versterf dat vs Adriaen zal bevallen van zijn ouders Peeter Joos x Jacobmijne, en aan zijn vrouw Cornelie van haar vader +Lenaerde van Houtele en van Elijsabeth en Marije Cornelis Dielis Jans drs hun 'moeijen'. Item op het versterf dat vs mombers te wachten staat tot behoef van de vs voorkinderen Adriaen Peeter Joos na + van hun grootmoeder Elijsabeth Heijndrick Meus dr

Personen:

| 143-0095 |

Schepenregister 143, f° 52 r° 12.03.1560 svl

|de weeskinderen Lenaert van Houtele| Lenaert van Houtele, vervangende zijn broer Cornelis van Houtele en Dielis van Houtele vervangende Catharine van Houtele x Cornelis Alaerts transporteren aan de 2 kinderen Lenaert van Houtele x +Pauwelijne Lambrecht Broomans dr een rente van 3 Kgld die zij heffen op de panden die Jan Goosem Lemmens in handen heeft. Item 2 'moken' rogge verstorven van +Marie Snellen

Personen:

| 143-0096 |

Schepenregister 143, f° 52 v° 29.03.1560

Cornelis Pauwels Gheens verkocht aan Adriaen Cornelis Diels x Elijsbetthe een beemd. Last aan Anne x +Jan Cocx, kinderen Michiels Verstraten

Personen:

| 143-0097 |

Schepenregister 143, f° 52 v° 30.03.1560 svl

Peeter van Onstaeijen Peeterssen de jonge verkocht aan Adriaen Marcelis Molenaren een rente van 2 Kgld op een stede nu in handen van Cornelis Ijsendonck

Personen:

| 143-0098 |

Schepenregister 143, f° 53 r° 03.04.1560 svl

Heijlwich Dierck Boets dr x Anthonis Cornelis Pauwels verkochten aan Anthonis Cornelis Wouters x Catherine Cornelis Pauwels dr 4 V 1 'moken' rogge op de "coggenbeemd"

Personen:

| 143-0099 |

Schepenregister 143, f° 53 v° 13.02.1559 svl

Jan Adriaens debet Michiel Pauwels van den Sande een rente van 6 L rogge op een stede "de munte" O Melchior Tabbaerts en Jan van Onstaeijen W Cornelis van Bavele Z kinderen Aerts der Weuwen. Rente gekomen van Jan van Dunne en +Wouter van der Munten (schepenbrief 14.05.1399). Michiel Pauwels is op de rente gedeeld tegen Peeter Claes Eels , Heijndrick Cornelis Reijns en Peeter de Coninck van Klein Zundert

Personen:

| 143-0100 |

Schepenregister 143, f° 54 r° 01.08.1559

Catherine x +Claes Peeters Molenare bekent dat haar man eertijds verkocht had aan hun zoon Peeter Claes Molenare een rente van 4 V rogge op panden nu in handen van Jan Anthonis Huijbs zoon

Personen:

| 143-0101 |

Schepenregister 143, f° 54 v° 23.01.1560 svl

Aert Lenaert Boons verkocht aan Anthonis Ghileijn Peeters zoon x Marie een rente van 4 Kgld op panden nu in handen van Peeter van Huijsen (schepenbrief 19.06.1550)

Personen:

| 143-0102 |

Schepenregister 143, f° 55 r° 22.04.1560 svp

Certificatie op verzoek van Matthijs Claes, glazenmaker in Hoogstraten. Peeter Anthonis van Dietfoirt verklaart dat ca mei 1556 Peeter Nijs zich borg stelde voor de proceskosten. Catherine x +Peeter Nijs verklaart nu dat een deel van de borg afgekweten werd

Personen:

| 143-0103 |

Schepenregister 143, f° 55 v° 22.04.1560 svp

Jan Huiijben, Kalmthout en Heijndrick Adriaen van Aken en Jan Hovelmans elk voor hun vrouw +Wouters van den Cloote drn machtigen Jacob Aernouts Vervloet, schout in Wernhout

Personen:

| 143-0104 |

Schepenregister 143, f° 56 v° 24.05.1560

Jacobmijne Nout Jan Nouts dr x Willem de Coninck en Marie Cornelis Jan Loijcx dr x Jan Heijnsens verkochten aan Marcus Nijs tot behoefte van juffr Lijsbeth Jans van Gheele, religieuze in het klooster van St. Magrientendaal een rente van 4 V rogge op een stede in klein Neerven. Last aan erfgenamen Peeter Cuijpers, Jan Hegge, Marie x +Claes Aertsens

Personen:

| 143-0105 |

Schepenregister 143, f° 57 r° 04.06.1560

Cornelis Willems van den Bogaerde verkocht aan Peeter Vorspoel x Catherine een rente van 4 V rogge op een stede in Sneppel. Willem van den Bogaerde stelt pand

Personen:

| 143-0106 |

Schepenregister 143, f° 57 r° 04.06.1560, vervolg

Nota: akte doorgehaald

Personen:

| 143-0107 |

Schepenregister 143, f° 57 v° 20.07.1560

Peeter Imbrechts, schout, Jan van Bavele, Heijndrick van der Buijten, Jan van Staeijen, Peeter van Dietfoirt, Cornelis Keeselmans, Peeter Nouts en Aernout van Ostaeijen, schepenen, oorkonden dat er veel woningen onbewoond en veel gronden onbewonnen zijn na de dure tijden en de grote pest

Personen:

| 143-0108 |

Schepenregister 143, f° 58 v° 30.07.1560

Jan Brans, vorster in Loenhout, dient aan Geert Vorselmans 44 st, waarmede Catherine x Peeter Imbrechts hem belast had, te overhandigen

Personen:

| 143-0109 |

Schepenregister 143, f° 59 v° 10.08.1560

Jan Cornelis Claes Jans verkocht aan Marie Laureis Rombouts dr een rente van 4 V rogge op een weide "de aertse euselen"

Personen:

| 143-0110 |

Schepenregister 143, f° 60 v° 29.08.1560

Adriaen Zegers debet sinds 20 j Anne Dielis Haest dr een rente van 15 st op een stede in Herseling N Adriaen Ghiel Baeijens

Personen:

| 143-0111 |

Schepenregister 143, f° 60 v° 22.10.1560

Matthijs Jan Cleijs x Marie verkocht aan Joos Aert Peeter Nouts een rente van 4 V rogge op een stede in de beverstraat

Personen:

| 143-0112 |

Schepenregister 143, f° 61 v° 18.11.1560

Digna Jan Hovelmans dr verkocht aan Jan van Gent x Elijsabeth een rente van 2 V rogge op een hooimade in de Blaakt O Heijndrick Leest Z en N diverse personen ven Brecht

Personen:

| 143-0113 |

Schepenregister 143, f° 62 r° 18.11.1560

Frans Jan Stoops als momber van het kind van mr. Adriaen van Woeringhen x +Anna Gijsbrechts de Bie dr over het sterfhuis van de grootvader Gijsbrecht de Bie, onlangs in Loenhout overleden

Personen:

| 143-0114 |

Schepenregister 143, f° 62 v° 03.12.1560

Cornelia Jan Thoons dr x Jan van Staeijen verkochten aan Cornelis van Houte x Barbara een rente van 30 sch gr br. Pand is rente van 8 V rogge 20 sch gr br op een stede met "de rietbeemd" op de Donck. Rente is Cornelia vs verstorven van haar oom heer Cornelis de Cuijpere

Personen:

| 143-0115 |

Schepenregister 143, f° 63 r° 18.12.1560

Gheraert Vorselmans x Magriet Peeter Hovelmans dr verkochten aan Peeter Vorselmans x Anthonie de "kelcxbeempt" O Lijsbeth Verschueren W Jan Vercaert

Personen:

| 143-0116 |

Schepenregister 143, f° 63 v° 27.05.1561

Magriete Jan Theus Mertens dr x Jan Anthonis Jacobssen, haar moeder was +Magriete Jan Mertens dr verkochten aan Mercus Nijs tot behoefte van Elijsabeth Jan van Ghele dr, religieuze in het klooster van St. Magrietendaal te Antwerpen, een rente van 18 L rogge op de panden in handen van Jan de Herde (schepenbrief 11.11.1546)

Personen:

| 143-0117 |

Schepenregister 143, f° 64 v° 27.01.1561

op 13.01.1561 heeft Joos Caluwaert x Barbara Cornelis Abrahams van Huijsen dr vragen de vierschaar om hun erfpenningen op Jan Bogaers te bekomen

Personen:

| 143-0118 |

Schepenregister 143, f° 65 v° 25.01.1561 svl

Jan Casus debet Christine Wouters van den Cloote dr een rente van 4 L rogge en een rente van 2 V rogge op een stede en op zaailand in Terbeek.

Personen:

| 143-0119 |

Schepenregister 143, f° 66 r° 25.01.1561 svl

Adriaen Mercx verkocht aan Marie Wouters van den Cloote dr (x Jacob van der Vloet ?)) een rente van 2 Kgld op een stede in Terbeek

Personen:

| 143-0120 |

Schepenregister 143, f° 66 r°, In marge: 14.10.1627

mr Gerardt Luijcx x N. mr Pauwels de Kock en als erfgenaam van de rente die mr Pauwels op 21.03.1566 gekocht had is voldaan door Adriaen Jan de Backer en Heijnrick Peeter Heijnricx als momboors van de weeskinderen +Paschijne Peeters x Cornelis Jan de Backer

Personen:

| 143-0121 |

Schepenregister 143, f° 67 r° 25.01.1561 svl

Christina Wouters van den Cloote dr x Jan Huijben verkochten aan Catherine Wouters van den Cloote dr x Jan Heijndrick Hovelmans hun vierendeel van een stede waar hun vader uitgestorven is, gelegen op de Donk Z Jacob Jan Nijs en Jan Praeijens N de bosstraat. Item een akker Z Geert Meermans N erfgenamen Cornelis Abrahams van Huijsen. Item een weide W erfgenamen Cornelis en Wouter van den Cloote. Item andere weide. Item een beemd. Item een hooimade "de duijct" aan de beek O Adriaen Verdijck

Personen:

| 143-0122 |

Schepenregister 143, f° 68 r° 25.01.1561 svl

Marie Wouters van den Cloote x Jacob Vervloet verkochten aan Cornelie Wouters van den Cloote dr x Heijndrick van Aken de helft van een stede waar hun vader uitgestorven is, gelegen op de Donk. Item een stuk land. Item een weide. Item nog een weide "de bulckacker". Item 'hooimade "de dijct"

Personen:

| 143-0123 |

Schepenregister 143, f° 69 r° 11.02.1561 svl

Elijsabeth Cornelis van den Broecke x Laureis van der Buijten, haar moeder was +Digna Cornelis Wouters dr verkochten aan Willem Jan Nouts x Adriana een rente van 4 V rogge op een stede "de duivenschoot" in Popendonk Z de kinderen Cornelis Wouters N erfgenamen Bernaert van den Broecke. Item op hooijmade "het schoubosch"

Personen:

| 143-0124 |

Schepenregister 143, f° 70 r° 12.02.1561 svl

Lenaert van Houtele x Adriana van der Buijten verkochten aan Pauwel Willem Aerts x Marie een rente van 8 Kgld op een weide "de meerbulck". Item op land "het sneppelblock" O Meus Cornelis Meus (Mens). Met last aan Christiaen van Gele, Antwerpen.

Personen:

| 143-0125 |

Schepenregister 143, f° 71 r° 13.02.1561 svl

Elijsabeth Machiel Leijs Rombouts dr x Gheerde van den Bruijnenberghe verkochten aan Cornelis Lenaerts x Joanne een rente van 4 V rogge op zaailand in Sneppel O kinderen Jan Machiel Leijs Z en N kinderen Heijndrick Jan Heijns. Item op stede, op een weide

Personen:

| 143-0126 |

Schepenregister 143, f° 71 v°

in het register staat bovenaan vermeld: op 14.02.1561 svl is Merck Nijs schepen geworden en heeft de eed gedaan, nadien Cornelis Keeselmans van de eed ontslagen is geweest. Zijn nu schepenen: Jan van Bavele - Heijndrick van der Buijten - Jan van Staeijen - Peeter van Dietfoirt - Peeter Nouts - Aernout van Ostaeijen - Mercus Nijs

Personen:

| 143-0127 |

Schepenregister 143, f° 71 v° 21.02.1561 svl

Jan van Aken verkocht aan Jan Verboven x Cornelie een stede in Popendonk W Jan van Ostaeijen N Lambrecht van Bavele

Personen:

| 143-0128 |

Schepenregister 143, f° 72 r° 21.02.1561 svl

Jan Cleijs Jans verkocht aan Jan Verboven x Cornelie een stuk land in Popendonk O erfgenamen Lambrecht Coppens Broomans Z Jan Willem van Staeijen en erfgenamen Bernaert van den Broeck

Personen:

| 143-0129 |

Schepenregister 143, f° 72 v° 21.02.1561 svl

Jan Willem van Staeijen verkocht aan Jan Verboven x Cornelie zaailand in Popendonk N erfgenamen Lambrecht Coppens Broomans Z Cornelis Wouter van Meere. Last aan Pauwels Ackermans en Jan Praeijens

Personen:

| 143-0130 |

Schepenregister 143, f° 73 r° 21.02.1561 svl

Cornelis Peeters van der Buijten debet Willem Peeter Christiaens een rente van 3 Kgld 12,5 st op een stede in Huffel O de pastorie W Willem Peeter Christiaens Z erfgenamen Cornelis van Vorspoele. Last aan erfgenamen Peeter Christiaen Reijns, aan deze laatste verstorven van Wouter Snels. Willem Peeter Christiaens transporteert de rente aan Adriaen Heijndricx van Aerde

Personen:

| 143-0131 |

Schepenregister 143, f° 74 r° 22.02.1561 svl

Cornelis Ijdendonck als erfgenaam van zijn moederlijke zijde - Gheert Jan Roovaerts als voogd en Jan van Ostaeijen als toeziener van de kinderen vs Cornelis x Marie van der Haghen - Cornelis Aert Peeter Nouts als momber van de kinderen van zijn broer Joos en ook voor zijn kinderen - Jan Aert Peeter Nouts - Jan Gheuns en zijn kinderen - Nijs Lenaert Nijs met Jan Peeter van Tichelt x Lijsbeth Jan Nijs voor hun kinderen - Jan Aert Peeter Nouts als voogd van de kinderen Jan Hegs des Jongen - Aernout van Ostaeijen Peeterssen en Cornelis Heijndricx voor henzelf en hun kinderen en medeconsorten - Quirijn van Eekele voor zijn kinderen en mede plegers; S/D achtergelaten goederen van +Willem Loijcx x Marie en hun kleindochter Magriete, vader was Jan Brans. O.m. rente op goederen van +Jan Jacob Meus in Tichelt, heide in Wuustwezel, stede in Kesselbeek, hooimade in "maremhoeck"

Personen:

| 143-0132 |

Schepenregister 143, f° 75 v° 22.02.1561 svl

Jan Aert Peeter Nouts als momber van kinderen Jan Hegs de jonge - Quirijn van Eekele voor zijn kinderen - Aernout Peeters van Ostaeijen en Cornelis Heijndricx voor hun kinderen - Peeter van Tichelt voor zijn vrouw en kinderen; verkochten aan Dionijs Lenaert Nijs x Lucie hun deel en part (hooimade in "maremhoeck)

Personen:

| 143-0133 |

Schepenregister 143, f° 76 r° 26.02.1561 svl

Willem Polmans en Willem van Ghent mangelen rente om erve. Willem Polmans bekomt heide in Brecht. Willem van Ghent bekomt rente van 2 V rogge geheven op panden in Herseling die Peeter van Huijsen nu in handen heeft. Willem van Ghent transporteert de rente aan Willem Cornelis van den Bogaerde, dewelke op zijn beurt de rente transporteert aan Anthonie van Ghent x +Anthonis Boecx (?)

Personen:

| 143-0134 |

Schepenregister 143, f° 76 r° 26.02.1561, vervolg

Nota: bovenaan akte vermeld Digne van Gent

| 143-0135 |

Schepenregister 143, f° 77 r° 05.03.1561 svl

Cornelis Willems van den Bogaerde verkocht aan Aerde van Gheemele x Catherine Willem Polmans dr een rente van 8 V rogge op een stede in Sneppel O Peeter Nouts N erfgenamen Bernaert Nouts. Willem van den Bogaerde stelt onderpand

| 143-0136 |

Schepenregister 143, f° 78 r° 17.03.1561 svl

Cornelis Heijndricx van Staeijen verkocht aan Godevaert Claes Wellens x Elijsabeth een rente van 4 V rogge op een beemd en hooimade op "het hoochbosch". Last aan Catherine Verdijck. Onderpand is rente op Laureijs van den Broeck

Personen:

| 143-0137 |

Schepenregister 143, f° 78 v° 24.03.1561 svl

S/D tussen Jan Schuerman en Lenaert Luijcx als momber met Peeter Jan Haermans als toeziener van de kinderen vs Jan x +Catherine Jans Verhaert dr. 'Haef'goederen en renten

Personen:

| 143-0138 |

Schepenregister 143, f° 79 r° 31.01.1562

|Merten Peeter Thijs Hasen| Catherine Machiel Wouter Aerts dr met haar voogd Mercus Nijs heeft ontvangen van Merten Thijs Hase 10 £ gr br ter kwijting van rente 4 V rogge op stede en goederen van vs Merten en verstorven van haar vader die ze gekocht had van Peeter Biemans

Personen:

| 143-0139 |

Schepenregister 143, f° 79 v° 24.03.1561 svl

Jan van Staeijen en Mercus Nijs, schepenen, als mombers van de kinderen Lenaert van Staeijen x +Heijlwich Cornelis Nijs dr verkochten aan Melchior Tabbaert een heiblok

Personen:

| 143-0140 |

Schepenregister 143, f° 80 r° 24.03.1561 svl

Quirijn Peeters van Bavele debet Catherine Cornelis Valckenmans dr 4 £ gr br

Personen:

| 143-0141 |

Schepenregister 143, f° 80 v° 25.10.1559

Peeter Imbrechts, schout en rentmeester gedoogt, op verzoek van jonker Jan de Herde, dat zelfde Jan de Herde bepaalde erven begracht. Merendeel van de ingezeten aldaar geeft zijn goedkeuring

Personen:

| 143-0142 |

Schepenregister 143, f° 80bis r° 07.03.1560

Catherina Peeter Mertens x Aert van de Velde verkochten aan jonker Jan de Herde een gracht met haag en andere erven. Last aan Gheert van de Cloote en zijn zuster Cornelie, erfgenamen Marie Snels, erfgenamen Machiel Leijs Rombouts, Agnees Cornelis Vermunten weduwe

Personen:

| 143-0143 |

Schepenregister 143, f° 81 r° 07.02.1560

Anna Michiels van Huijsen x Anthonis van Dietfoirt en Cornelia Michiels van Huijsen met haar voogd Cornelis Ijsendonck verkochten aan jonker Jan de Herde weide "de bontinck". Last aan Peeter de Laslije (Antwerpen). Item beemd "Cornelis Verdijck bempt"

Personen:

| 143-0144 |

Schepenregister 143, f° 81 v° 24.03.1561

Quirina Peeter Mertens x Joos Huijbrechts verkocht aan jonker Jan de Herde rente van 2 Kgld op de goederen van vs Jan de Herde "het hesschot" in Terbeek

Personen:

| 143-0145 |

Schepenregister 143, f° 82 v° 05.04.1561

heer Willem van der Vloet, pastoor in Loenhout heeft tevens de kapelanij bediend (voordien +Lambrecht van den Bulck) gedurende 5 of meer jaren, met goede zorg, ook ten tijde van de kwade pest

Personen:

| 143-0146 |

Schepenregister 143, f° 83 r° 11.04.1561

schepen oorkonden dat zij in de zaak van de bedezetters van Groot Zundert tegen Jan Godevaerts volgende inwoners hebben gehoord: Aert Jan Aertssen, 90j, verklaart als knaap gewoond te hebben bij Jan Goosem Nouts, aanwezig geweest te zijn bij de deling tussen de drie kinderen Jan Goosem Nouts - Joos Adriaen Joossen, 70j, hielp Jan Nouts in het ambacht van wagenmaker - Adriana Merck Mouws x +Kersten Jacops, 72j heeft Gheertruijt en Marie Jan Goosem Nouts drs gekend, weet dat er nog een derde dochter was, wnde Antwerpen - Lucia Jan Simon dr x Ruelen van den Langenberch, haar moeder was +Gheertruijt Jan Goosem Nouts - Elijsabeth Jan Simons dr, 62j, moeder was +Gheertruijt Jan Goosem Nouts - Ghoris Jan Gorissen, 62j - Heijndrick Nout Ruelens, 72j - Ghoris Aert Jan Aertsen, 50j - Laureis Thomas Jan Nouts, 48j - uit verklaringen blijkt dat de derde dochter van Jan Goosem Nouts, te weten Elijsabeth, was wonende te Antwerpen, dat zij een dochter Catherine had, en deze had een dochter eveneens Catherine dewelke gehuwd is met Jan Godevaerts

Personen:

| 143-0147 |

Schepenregister 143, f° 85 v° 09.04.1561

Quirina Peeter Mertens x Joos Huijbrechts verkocht aan jonker Jan de Herde heiblok "den brant" en heivelden

Personen:

| 143-0148 |

Schepenregister 143, f° 86 r° 24.05.1561

certificatie voor Jan Bode Cornelissen, lang van taille, geboren in Loenhout, heeft ingevolge kwetsuur zijn ogen verloren

Personen:

| 143-0149 |

Schepenregister 143, f° 86 v° 02.06.1561

Elijsabeth Cornelis van den Broecke dr x Laureis van der Buijten, haar moeder was +Digna Cornelis Wouters dr, verkocht aan Willem Jan Nouts x Adriana een rente van 3 V rogge op een stede "den duivenschoot" in Popendonk Z de nakinderen Cornelis Wouters N erfgenamen Bernaert van den Broeck, op hooimade "het schoubosch" en op andere erven waaronder weide "de bulct" en zaailand "thoerkeusele"

Personen:

| 143-0150 |

Schepenregister 143, f° 87 v° 10.06.1561

Catherina Aernout Pauwels dr x Peeter Imbrechts machtigen Heijndrick Keesterman, procureur, en Lenaert Crijters , waard in "den hoet", beiden wnde in Maastricht, om hun schulden te innen

Personen:

| 143-0151 |

Schepenregister 143, f° 88 v° 11.06.1561

Elijsabeth Machiel Leijs Rombouts dr machtigt haar man Gheerde van den Bruijnenberge om de goederen verstorven van haar ouders te verkopen. Huis in Sneppel, land, hooimade

Personen:

| 143-0152 |

Schepenregister 143, f° 88 v° 11.06.1561, vervolg

Akte gecasseerd op 08.03.1562 svl

| 143-0153 |

Schepenregister 143, f° 88 v° 24.07.1561:

Gheert van den Bruijnenberge heeft met zijn vrouw een stuk erve gekocht van Gabrieel Verhaert

Personen:

| 143-0154 |

Schepenregister 143, f° 89 v° 14.07.1561

Peeter Jan Bode x Marie debet Anthonis Jan Verwilt een rente van 4 V rogge waarvan 3 V verleden zijn door Pauwels Jan Bode aan Magriet Dielis van den Wijngaerde dr, moeder van vs Anthonis (schepenbrief 02.03.1541) op een stede. Last aan Peeter Verast, Cornelis Heijndrick Boets, Cornelis van der Buijten, erfgenamen Marie Heijndrick Boets, Godevaert Piggen. Anthonis Jan Verwilt transporteert de rente aan Huijbrecht Godevaert Wellens x Catherine

Personen:

| 143-0155 |

Schepenregister 143, f° 91 r° 17.11.1561

Jan Goosem Lemmens verkocht aan Huijbrecht Godevaert Lemmens x Catherine een rente van 4 V rogge 30 st op een akker "den bremackere" O Anne Claes Aertsen dr W Pauwels van Staeijen Z Jan Thijs van Aerde N Cornelis van Aerde, alsmede op een weide "de roosenveldekens" O en Z Cornelis Pauwels Geens. Ghoosem Lemmens de jonge stelt onderpand, zaailand in Terbeek

| 143-0156 |

Schepenregister 143, f° 91 v° 15.09.1561

Jan Peeter Thijs Hasen verkocht aan zijn broer Merten Peeter Thijs een beemd "de achterste winckel" O Peeter Wackers W Christine Wils erfgenamen Z Lenaert Dierck Boets N Jan van Dale. Last aan Cornelis de Smit, Oostmalle

Personen:

| 143-0157 |

Schepenregister 143, f° 91 v° 28.05.1561

Cornelis Ijsendonck en Heijndrick van Elsackere verkochten aan Joos Beijtels erven in "de mosvoorden" O Cornelis Lenaerts W Adriaen van Elsackere Z erfgenamen Heijndrick Jan Heijndricx. Comparanten hebben erven verkregen bij evictie als transport hebbende van Mediaert Wouters

| 143-0158 |

Schepenregister 143, f° 92 r° 17.11.1561

Cornelis Geerts van Elsackere verkocht aan Jan van Gent x Elijsabeth een rente van 2 V rogge 20 st op een stede in Sneppel O Cornelis Luiijcx weduwe Z Claes Aertssen kinderen

Personen:

| 143-0159 |

Schepenregister 143, f° 92 r°, In marge: 13.11.1610

rente gelost door Anthonis van den Bruijnenberghe aan Jan Nijs van Tijchel, dewelke de rente bekomen had op 16.06.1601 bij transport van Lijsken Peeter Custers x Adriaen Goris

Personen:

| 143-0160 |

Schepenregister 143, f° 93 r° 20.02.1561 svl

Heijndrick Cornelis van Elsackere verkocht aan Matthijs de Cuijper Matthijssen een rente van 4 V rogge op een beemd "de laeck". Last aan Jacob Zoetendaels, de kinderen Matthijs van Aerde

Personen:

| 143-0161 |

Schepenregister 143, f° 93 r°, In marge 13.12.1631

Michiel Jans van Elsacker en Jan Heijndrick de Crom x +Margriet Jans van Elsacker bekennen dat de erfgenamen Wouter Verwilt, Antonis van der Buijten, de erfgenamen van Michiel Michielssen en van Jan Laureijs Reijns

Personen:

| 143-0162 |

Schepenregister 143, f° 93 r° 15.03.1561 svl

Lenaert van den Bogaerde x Adriana Machiel Buijens dr verkochten aan Wouter Cornelis Berniers (?) een rente van 4 V rogge op een stede "ravenstein" in Neerven W Cornelis Lenaerts en Jan Jan Nouts. Onderpand is weide in Blaakt. Last aan Catherine x +Peeter Nijs

Personen:

| 143-0163 |

Schepenregister 143, f° 93 v° 09.04.1561

Jan Meus van Huijsen x Cornelie Peeter Wiericx dr verkochten aan Peeter Jordaens x Peeternelle een rente van 2 V rogge op 2 steden aan mekaar op Vossingers O Adriaen van Aken W Jan Jordaens. Last aan erfgenamen Peeter van der Buijten, Matthijs Claes Heijlen, erfgenamen Cornelis Machiel van Elsacker, vs Peeter Jordaens. Tweede stede is gekomen van Lenaert Peeter Nouts

Personen:

| 143-0164 |

Schepenregister 143, f° 94 v° 15.07.1560

Jan Cornelis Nouts verkocht aan Jan van Ghent x Elijsabeth een beemd op het "hoochbosch" O Casus Heuffkens kinderen W Joris Peeter Diercx Z erfgenamen Jan van Aerde N erfgenamen mr. Jan van Voorspoele

Personen:

| 143-0165 |

Schepenregister 143, f° 94 v° 15.07.1560

Peeter Wackers verkocht aan Jan van Ghent x Elijsabeth een rente van 2 V rogge op een stede in Sneppel O Thomas Goris Z Pauwels der Weuwen

Personen:

| 143-0166 |

Schepenregister 143, f° 95 r° 24.01.1561 svl

Jacop van der Tennen Janssen x Marie Andries Heerls dr verkochten aan Jan van den Bogaerde x Cornelie een rente van 4 V rogge op panden in de Berenstraat die de erfgenamen Gheert Vercaert in handen hebben (schepenbrief 16.03.1479 specificeert de panden)

Personen:

| 143-0167 |

Schepenregister 143, f° 95 r° 24.01.1561, vervolg

In marge: rente afgekweten in 1564

| 143-0168 |

Schepenregister 143, f° 95 v° 26.05.1561

Heijndrick Cornelis van Elsacker verkocht aan Magriete Casus Hueffkens een rente van 2 V rogge op een beemd "het evenblock" O Heijndrick Cornelis van Staeijen Z Heijndricx van Elsacker N Jan Hovelmans

Personen:

| 143-0169 |

Schepenregister 143, f° 96 r° 20.05.1560

Cornelis Thomas (x Dignen Machiels Verstraten dr, procuratie schepenen van Hoogerheide dd 18.05.1560) verkocht aan Huijbrecht Thomas een rente van 2 V rogge 20 st op panden binnen Loenhout die Cornelis Pauwels Gheens in handen placht te hebben (schepenbrief 19.02.1545 svl)

Personen:

| 143-0170 |

Schepenregister 143, f° 96 v° 29.12.1560

jonker Jan de Herde verkocht aan Joos Jan van Elsacker x Catherine een rente van 4 V rogge op panden in Loenhout die Cornelis Lenaerts in handen heeft (schepenbrief Antwerpen 19.02.1556) en dewelke rente vs Jan de Herde gekocht had van Joris Becx als erfgenaam van zijn vrouw, van wijlen heer Pauwels van Velthoven, priester en kanunnik van O-L-Vr Antwerpen. Joos Jan van Elsacker x Catherine verkochten de vs rente aan Cornelis en Aert Aert Machiel Wouter Aertssen

Personen:

| 143-0171 |

Schepenregister 143, f° 97 v° 28.01.1561

Jan Matthijs van Aerde en Jacobmijne Matthijs van Aerde dr x Jan Hectors van Huijsen verkochten aan Aernout Verhoeven een rente van 2 V rogge op een beemd "de laeck" (schepenbrief 25.07.1553)

Personen:

| 143-0172 |

Schepenregister 143, f° 98 r° 11.03.1561 svl

Anthonis van Aerde verkocht aan Cornelis Wackers een rente van 6 V rogge op panden in Loenhout die Lenaert Bode in handen heeft (schepenbrief 29.08.1559). Cornelis Wackers verkocht de rente door aan Jan Jordaens

Personen:

| 143-0173 |

Schepenregister 143, f° 98 v° 17.003.1561 svl

Cornelis Keeselmans verkocht aan Heijndrick Matthijs Aerde x Marie een rente van 4 V rogge en 30 st op een stede in Hecht W jonker Godevaert van Brecht Z Cornelis Pauwels Gheens N Aernout van Ostaeijen alsmede op hooimade "de rietbeempt" ook aldaar op Blaakt Z Gheert Schoenmakers van Brecht N Willem Boets van Brecht en Willem Loijcx O Ghijsbrecht Pauwels

Personen:

| 143-0174 |

Schepenregister 143, f° 99 v° 04.02.1561 svl

Catherina Heijndricx van Houtele dr x +Heijndrick Aerdekens met voogd Jan Praijens verkocht aan Anne Leest een rente van 6 Kgld op panden in Loenhout die Jan Goosem Lemmens in gebruik heeft (schepenbrieven 10.06.1556 en 29.01.1533). Rente was haar verstorven van Marie x +Wouter Snellen

Personen:

| 143-0175 |

Schepenregister 143, f° 100 r° 05.06.1559

Cornelis Verboven Cornelissen doet zijn erfpanden bezetten voor 2 Kgld, te weten de helft van de stede die Jan der Weduwe Aertsen bezat in Terbeek achter het hesschot. Cornelis Willem Maes hoogde met 2 st. Tevens compareerde Adriaen Heuffkens, gemachtigd van Lodewijc Lesens (koopman van oude klederen, Antwerpen) x Gheertruijt Verslachmoele die rente bezit van 6 V rogge op vs panden (schepenbrief Antwerpen 22.05.1556)

Personen:

| 143-0176 |

Schepenregister 143, f° 101 r° 05.06.1559

Cornelis Willem Maes doet zijn erfpanden bezetten (cfr vorige akte). Adriaen Heuffkens treed op als gemachtigd van Lodewijc Lesens x Gheertruijt Verslachmoele

Personen:

| 143-0177 |

Schepenregister 143, f° 102 r° 12.10.1560

Adriaen der Weuwen x Adriane Kersten Diericx dr verkochten aan Peeter van Ostaeijen Peetersen, Wuustwezel een rente van 4 V rogge op een stede in Hoenderen

Personen:

| 143-0178 |

Schepenregister 143, f° 102 v° 02.05.1560

Peeternelle Peeter Heerls dr x Thomas Jan Thomas verkochten aan Peeter Imbrechts een rente van 4 Kgld op panden in Loenhout die Adriaen van Aken in handen heeft (schepenbrief 08.06.1534)

Personen:

| 143-0179 |

Schepenregister 143, f° 103 r° 16.05.1561

Joos Peter Joossone verkocht aan Pauwels Ackermans een rente van 2 Kgld (schepenbrief 06.01.1531 svl)

Personen:

| 143-0180 |

Schepenregister 143, f° 103 v° 30.12.1561

Claes Cleijs Jans Cornelissone verkocht aan Willem Jan Nouts x Adriane een rente van 2 V rogge op erve "den hulsacker" in Popendonk O Laureijs Heijndricx van der Buijten W erfgenamen Jan de Vison Z Cornelien Claes Jans N kind van Jan Goris. Stelt tot onderpand zijn stede aan het oosteneinde Z Adriaen van Aken O, W en N weduwe Laureis van Aerde

Personen:

| 143-0181 |

Schepenregister 143, f° 103 v° 30.12.1561, vervolg

In marge: rente afgekweten, akte doorstreept

| 143-0182 |

Schepenregister 143, f° 104 r° 30.12.1561

Cornelis Willems van den Bogaerde x Marie verkochten aan Willem Jan Nouts x Adriane een rente van 2 V rogge 25 st op een stede "de pothoeck" aan stapelheide O Cornelis Meijs N Jan Wouter Stevens

Personen:

| 143-0183 |

Schepenregister 143, f° 104 v° 31.12.1561

certificatie voor Adriaen Anthonis Meus, schoonzoon van +Elijsabeth Claes Goosem dr, ° in Wuustwezel, klein van gestalte, handwerker, en die zich vestigt in West-Vlaanderen in het dorp Konsseem (?) tussen Duinkerken en Hondschoote

Personen:

| 143-0184 |

Schepenregister 143, f° 105 r° 03.01.1562 svl

Jan Brans, vorster in Loenhout, is in opdracht van Peeter Imbrechts, schout, naar Hoogstraten gegaan, alwaar hij met de vorster van Hoogstraten betekenis van vonnis heeft gedaan aan Gheert Vorselmans. Kopij werd gemaakt door Ghoris Wagemans, gezworen klerk in Hoogstraten. Er is ook akte van de gezworen chrirurgijns van Antwerpen betreffende het cureren van de wonde van Peeter Imbrechts

Personen:

| 143-0185 |

Schepenregister 143, f° 105 v° 05.01.1562 svl

Luijck Willem Luijcx verkocht aan Jan Cornelis Mercx x Lucia een stede in Sneppel in de katerstraat O erfgenamen Jan de Vison W Jan Gabrieels

Personen:

| 143-0186 |

Schepenregister 143, f° 106 r° 05.01.1562 svl

Jan Cornelis Mercx x Lucia zijn schuldig aan Luijck Willem Luijcx een rente van 4 Kgld op een stede (cfr vorige akte)

Personen:

| 143-0187 |

Schepenregister 143, f° 106 v° 06.01.1562 svl

Thomas Jansen x Digna ontvingen van Joos Aert Peeter Nouts 10 £ gr br

| 143-0188 |

Schepenregister 143, f° 106 v° 06.01.1562, vervolg

In marge: terugbetaling voldaan 06.01.1565 svl

| 143-0189 |

Schepenregister 143, f° 107 r° 07.01.1562 svl

Lenaert van Houtele, ook voor Cornelis zijn broeders en Magriete zijn zusters kinderen, evenals voor Catherine van Houteler zijn zuster - Jan van Houtele - Dielis van Houtele - Jan Praeijens voor Willem van Westerwijck en als momboor van Catherine Heijndrick van Houtele; allen erfgenamen van +Marie Jans van Houtele dr x +Wouter Snels van hun vaderszijde, verklaren hoe dat Catherine Cornelis Thoons dr x +Machiels Verdijck (als gerecht samen met vs comparanten in de erfenis +Marie Snellen van hun vaders kant in de derde staak) voor het vs Catherine gedeelte is bevallen een rente van 1 V rogge min de helft van een half kwart en 2 st die Gheert Vorselmans uitgeeft

Personen:

| 143-0190 |

Schepenregister 143, f° 107 r° 05.01.1562 svl

Lenaert van Houtele, ook voor Cornelis van Houtele en Magriete van Houtele zijn broeders en zusters kinderen, eveneens voor Catherine van Houtele zijn zuster - Jan van Houtele - Jan Praijens voor Willem van Westerwijck, ook als momboor van Catherine Heijndricx van Houtele dr - Adriaen Verdijck voor zijn moeder Catherine; allen als erfgenamen van +Marie x +Wouter Snellen van hun vaders kant in de derde staak, verklaren dat Dielis van Houtele als mede-erfgenaam in de derde staak is gedeeld op 1 V rogge min etc

Personen:

| 143-0191 |

Schepenregister 143, f° 107 v° 10.01.1562 svl

Matthijs Jan Cleijs x Marije verkochten aan Cornelis Lenaerts x Joanne een rente van 4 V rogge op een stede in de berenstraat W Cornelis Jan Mercx Z Cornelis Vercaert N kinderen Jan de Deckere. Pand is rente geheven op panden die Cornelis Vercaert in handen heeft

Personen:

| 143-0192 |

Schepenregister 143, f° 108 r° 10.01.1562 svl

Luijck Willem Luijcx heeft ca 25 jaar terug aan Lenaert van Aerde een rente van 1 V rogge die vs Lenaert heffende was op de stede van vs Luijck

Personen:

| 143-0193 |

Schepenregister 143, f° 108 v° 10.01.1562 svl

Cornelis Luijcx x Anna Jan Rombouts dr verkochten aan Willem Pauwels Aerts zoon x Catherine Jacobs Delien dr een rente van 6 V rogge op weide W Heijndrick Leijs N erfgenamen Jacob Delijen. Item op land "den schuerhoff" Z Jan van Staeijen W Jan Hovelmans N erfgenamen Wouter van de Cloot. Item op beemd. Item op land "het middelaer" en nog andere erven

Personen:

| 143-0194 |

Schepenregister 143, f° 109 r° 19.01.1562 svl

Cornelis Peeters van der Buijten x Heijlwich Peeters Verwilt dr verkochten aan Peeter Claes de Molenare x Elijsabeth een rente van 12 V rogge 7 Kgld 10 st op een stede in Huffel O de pastorie W Willem Peeter Christiaens Z Peeter Jan Verhaert. Item op andere erven. Pand is te verwachten erfdeel van vs Heijlwich bij + van haar moeder Catherine Peeter Hovelmans dr (nu xx Heijndrick van Elsacker)

Personen:

| 143-0195 |

Schepenregister 143, f° 110 r° 19.01.1562 svl

Cornelia Peeter Hovelmans dr x Bernaert de Smit ontving van Jan Jan Hovelmans en Cornelis van der Buijten als momboor van de 2 kinderen van Peeter Hovelmans (nl. Willem en Claren) 6 £ gr br. Ruil is een beemd "de bleijcke"

| 143-0196 |

Schepenregister 143, f° 110 v° 23.01.1562 svl

Elijsabeth Heijndricx Mens (Meus) dr met voogd Peeter Joos machtigt Jan Peeter Joos zoon en Peeter Kerstens als momboren van de 2 voorkinderen +Adriaen Peeter Joos x Catherine Andries Goos dr (zelf is zij grootmoeder van deze kinderen), en dit om bepaalde goederen te bezwaren

Personen:

| 143-0197 |

Schepenregister 143, f° 111 r° 22.07.1560

Jan van den Bogaerde - Gabriel van den Bogaerde - Jan Abrahams en Matthijs van den Bogaerde als momboren van de kinderen Cornelis Abrahams; aangaande de goederen dezelfde kinderen verstorven van +Peeter van den Bogaerde, consenteren dat Barbara Cornelis Abrahams van Huijsen dr x Joos Caluwaerts gedeelte van rente mag verkopen, rente die Gheert Vercaert de oude uitreikt, en vs Barbara verstorven van haar oom +Peeter van den Bogaerde

Personen:

| 143-0198 |

Schepenregister 143, f° 111 v° 22.07.1560

Barbara Cornelis Abraham van Huijsen dr x Joos Caluaert verkochten aan Jan van den Bogaerde 2 delen in een rente van 8 V rogge op Geert Vercaert de oude (schepenbrieven 21.02.1555 svl en 16.01.1557 svl)

Personen:

| 143-0199 |

Schepenregister 143, f° 112 r° 23.09.1561

Anthonia van Ghent x +Wouter Boecx xx Peeter Simon Aerts en Willem Polmans met Willem van Ghent als mombers van de kinderen van het eerste bed verkochten aan Jan van Lille een stede O en W Cornelis Meijs. Cornelis Meijs x Catharine beloven de rente geheven door Willem Nouts af te kwijten

Personen:

| 143-0200 |

Schepenregister 143, f° 112 r° 23.09.1561

Anthonia van Ghent x Peeter Simon Aerts verkopen aan Cornelis Meijs x Catherine een heiblok Z en N Jan van Lille

Personen:

| 143-0201 |

Schepenregister 143, f° 112 v° 28.07.1561

Anthonia Willem Mertens dr (moeder was Joanna Christiaen Creijns dr) x Adriaen Denijs Peeter Hegs verkochten aan Cornelis Willem Maes x Catherine een rente van 9 V 1 L rogge op o.m. erfgenamen van Peeter en Cornelis van den Cloote, de erfgenamen van Peeter Diericx van Aerde de oude en op Hendrik Vermunten

Personen:

| 143-0202 |

Schepenregister 143, f° 113 r° 09.02.1562 svl

besluiten tot regelgeving over de bezetting van personen of goederen in Loenhout wanneer ingezeten van Loenhout t.o.v. mekaar schuldig blijven aan voorziene betalingen. Verdere procesvoering tussen Peeter Imbrechts, schout, en Gheert Vorselmans

Personen:

| 143-0203 |

Schepenregister 143, f° 116 r° 31.01.1562 svl

Jacob van Ostaeijen, testamentair van de achtergelaten goederen van +Peeter Willem Bode (verder ook Boets genoemd), ook voor zijn mede testamentairs Jan Vuijst en Jacob Zebrechts, verkocht aan Anne Imbrechts x +Peeter van der Buijten een huis in Huffel O en N Willem Christiaens

Personen:

| 143-0204 |

Schepenregister 143, f° 116 v° 03.02.1562 svl

Adriaen van Aken Claessens is sinds 21 jaren schuldig aan Rennere Anthonissen een rente van 2 V rogge op een stuk land

Personen:

| 143-0205 |

Schepenregister 143, f° 117 r° 03.02.1562 svl

Cornelis Peeters van Bavele is schuldig aan Rennere Anthonissen een rente van 1 V rogge

Personen:

| 143-0206 |

Schepenregister 143, f° 117 v° 26.08.1560

Matthijs Jan Cleijs Heijlen doet zijn erfpanden bezetten, te weten panden in Sneppel in "de mosvoorden" die Heijndrick Jan Mercx in handen heeft. Erfpanden komen uiteindelijk in handen van Joos Beijtels

| 143-0207 |

Schepenregister 143, f° 118 v° 26.08.1560

Adriaen Delien Jacopssen voor zijn zuster Marije Delien doet zijn erfpanden bezetten, te weten een stede in Sneppel in handen van Heijndrick Mercx. Erfpanden komen uiteindelijk in handen van Joos Beijtels

Personen:

| 143-0208 |

Schepenregister 143, f° 119 v° 26.12.1561

Joos Peeter Joos verkocht aan Joos Beijtels, kousenmaker, Antwerpen, een beemd in Sneppel O Lauwereijs van den Broeck W Heijndrick Vermunten Z Anthonis Wouter Laets

Personen:

| 143-0209 |

Schepenregister 143, f° 120 r° 06.04.1562

Jacob van Ostaeijen verkocht aan Joos Beijtels erve in Sneppel in "de mosvoorden". Verder nog heiblok. Last aan Matthijs Claes Heijlen

Personen:

| 143-0210 |

Schepenregister 143, f° 120 v° 05.02.1562

Cornelis Laureijs Schoenmakers verkocht aan Matthijs Luijcx Willemsen x Anne Verdijck een rente van 2 V rogge op stede O en N Jan Peeter Hovelmans Z Cornelis Keeselmans en op nog andere panden

Personen:

| 143-0211 |

Schepenregister 143, f° 120bis r° 07.02.1562

Adriaen van Aken Claessens, Loenhout x Digna Thomas Adriaensen geeft rente uit ten behoeve van de priesterlijke staat van hun zoon Bernaert

Personen:

| 143-0212 |

Schepenregister 143, f° 121 r° 10.02.1562 svl

Peeter van Elsacker Cornelissen verkocht aan Adriaen en Marie, de 2 kinderen van Cornelis Hasen een rente van 2 V rogge op een stede aan Huffel O weduwe Peeter Hovelmans N Geert Vorselmans

Personen:

| 143-0213 |

Schepenregister 143, f° 121 v° 10.02.1562 svl

Jan Wouter Stevens verkocht aan Peeter van Elsacker een rente van 25 st op een stede aan "stapelheije" in "den pothoeck" O Jacob van Ostaeijen Z Cornelis van den Bogaerde N Jan Mercx

Personen:

| 143-0214 |

Schepenregister 143, f° 122 v° 06.04.1562 svp

certificatie voor Cornelis van den Bruijnenberghe, Loenhout, x Adriana Wouter Aertsen dr, bezit een stede in Hoenderen O en Z Peeter Nouts N Adriaen der Weuwen. Item hooimade

Personen:

| 143-0215 |

Schepenregister 143, f° 122 v° 04.02.1560

Machiel van Elsacker Cornelissen verkocht aan Peeter van Eekele x Magdalena een rente van 6 V rogge op stuk land "de buijtelaer acker" in Sneppel O Cornelis van Elsacker W Heijndrick van Elsacker Z Catherine Peeter Nijs weduwe N Adriaen Diels en Heijndrick van Elsacker. Pand is zijn huis in Huffel, gedekt met schaliën

Personen:

| 143-0216 |

Schepenregister 143, f° 123 r° 05.03.1562 svl

Jan van Bavele Peeterssen verkocht aan zijn zoon Cornelis van Bavele de helft van een stede in Terbeek O Adriaen Mercx N Cornelis Heijndricx van Aerde. Last aan Heijndric van Aerde

Personen:

| 143-0217 |

Schepenregister 143, f° 123 v° 17.02.1562 svl

Catherina Peeter Mertens dr x Aert van de Velde verkochten aan Jan Praeijens hooimade "de duijct" op het "gemeen bos"

Personen:

| 143-0218 |

Schepenregister 143, f° 124 v° 25.02.1562 svl

Jan van Staeijen verkocht aan Digne Ghielis Sijens dr een rente van 4 Kgld, te leveren binnen Hoogstraten, op een beemd "t cleijn cleijdt" in Sneppel O "t groot cleijdt" W Cornelis van Elsacker Machielssen Z Heijndrick Leijs N "de laect" van Heijndrick van Elsacker. Item op stuk land

Personen:

| 143-0219 |

Schepenregister 143, f° 125 r° 25.02.1562 svl

Lijsbeth Goosems van Ijsendonck dr x Cornelis Betten verkochten aan Dielis van Ijsendonck een hooimade op de Blaakt O Peeter Jan Nout Luijcx W Kinderen Heijndrick Hovelmans Z Gabrijel Weijns

Personen:

| 143-0220 |

Schepenregister 143, f° 125 v° 26.01.1562 svl

Pauwels van Staeijen verkocht aan heer Dielis Jordani, priester, een rente van 2 V rogge op panden die Adriaen Peeter Boets in handen heeft. Onderpand is zijn actie in de stede in Brecht in "ter cloote"

Personen:

| 143-0221 |

Schepenregister 143, f° 126 r° 27.02.1562 svl

Jan Peeter Mertens en Adriaen de Langhe zijn een rente van 20 st schuldig aan Dielis van Houtele, en dit in mindering van een rente van 2 Kgld aan Marije x +Wouter Snels, die de rente gekocht had van Heijlwich Jan Peeter Nouts dr x Jan Heijndrick Loijcx (schepenbrief 16.04.1538)

Personen:

| 143-0222 |

Schepenregister 143, f° 126 v° 27.002.1562

2 svl Cornelia Jan van den Vekene dr x Jan Verhaert verkochten aan Dielis Steenbackers en Jacob Broomans als momboors van de kinderen van het 2° bed van Lenaert Steenbackers x +Pauwelijne Lambrecht Broomans dr het deel dat Magriete Lenaerts van Houtele dr verstorven was na de dood van Marije Jan van Houtele x +Wouter Snellen. O.m. 15 st erfelijk op Jan Goosem Lermmens, 1 L rogge op Jan Hovelmans Peeterssen

Personen:

| 143-0223 |

Schepenregister 143, f° 127 r° 09.02.1562

2 svl Peeter Imbrechts, schout, gaf 9 à 10 jaar terug een stuk land in Popendonk in erfwinning aan Willem Cornelis Maes x Elijsabeth, waar dezen hun huis op gesteld hadden

Personen:

| 143-0224 |

Schepenregister 143, f° 128 r° 22.02.1561 svl

Cornelis Ijsendonck xx Elijsabeth Heijndrick Jan Heijndricx dr ten ene en ten andere Gheraert Jan Roovaerts en Jan Aernouts van Ostaeijen als momboors van de drie kinderen Cornelis Ijsendonck x +Marije van der Haghe Simons dr, S/D haaf- en erfgoederen aangekomen na +kind van Jan Brans x +Magriete Willem Loijcx dr, des vs Cornelis Ijsendonck zuster van de moederlijke zijde. O.m. land achter de kerk, hooiveld op "het hoochbosch", stede in Kesselbeek (waar vs Cornelis Ijsendonck nu woont), rente te Rijsbergen op goederen van +Jan Jacob Meussen, vermangelt geworden tegen Willem Delije, Brecht

Personen:

| 143-0225 |

Schepenregister 143, f° 129 v° 14.04.1562 svp

Cornelis van den Bruijnenberghe verkocht aan Machiel van Elsacker een rente van 4 V rogge op een stede in Hoenderen , alsmede op hooimaden

| 143-0226 |

Schepenregister 143, f° 130 v° 21.04.1562 svp

Heijndrick Cornelis Cornelis van Elsackere verkocht aan Peeter van Eekele x Magdalena een rente van 8 V rogge op land in Sneppel O Machiel van Elsacker Z Catherine Peeter Nijs weduwe N Adriaen Diels

| 143-0227 |

Schepenregister 143, f° 131 r° 01.07.1560

juffr Magdalena van der Groussen x Peeter Pielbaxck verkochten aan Matthijs de Knoddere x Catherine een beemd "de munte beempt"

| 143-0228 |

Schepenregister 143, f° 131 v° 06.04.1562 svl

Jan Cornelis Boets x Cornelije Jans Cuijpers dr, ook voor de broers en zussen van Cornelie Cuijpers, liet kwijten door Joos Beijtels een rente van 6 L rogge op de stede en panden die +Heijndrick Mercx in handen had en nu Joos Beijtels toebehoren

Personen:

| 143-0229 |

Schepenregister 143, f° 132 r° 17.02.1562 svl

Jan van Staeijen x Cornelia Jan Thoons dr laat kwijten door Heijndrick Jan van der Buijten in de naam van de prelaat en het convent van Sint Michiels, Antwerpen, een rente van 1,5 st op de hoeve "den Tommelberch", met een verloop van 18 jaren. De pachter van vs hoeve had zijn weg over het goed van vs Jan van Staeijen, die daarop gedeeld was na +zijns vader

Personen:

| 143-0230 |

Schepenregister 143, f° 132 v° 01.05.1562 svp

Marije Geerts van Elsackere dr x +Heijndrick Mercx, met haar momboor Cornelis Geerts van Elsackere, verkocht aan Cornelis Jan Mercx een rente van 1 V rogge op panden nu in handen van Heijndrick van Staeijen (schepenbrief 03.11.1518)

Personen:

| 143-0231 |

Schepenregister 143, f° 133 r° 09.02.1562 svl

Jan van der Schueren in naam van Elijsabeth van der Schueren (procuratie Oostmalle 26.01.1561 svc) verkocht aan Adriaen Delije x Adriane een beemd "den kelcx beempt" O Catherine Peeter Nijs weduwe W erfgenamen Anthonis van Alphen N Peeter Vorselmans, Brecht

| 143-0232 |

Schepenregister 143, f° 133 v° 02.12.1560

Peeter Cornelis Luijcx verkocht aan Marije Cornelis Luijcx dr x Willem Lemmens een rente van 2 V rogge die hij heffende was in mindering van 5 V rogge die Cornelis van den Bogaert uitreikt (schepenbrief 13.12.1535). Item nog rente die Thomas Janssen uitreikt, en rente die Jan Vercaert uitreikt

Personen:

| 143-0233 |

Schepenregister 143, f° 134 r° 13.03.1560 svl

Peeter Willem Bode schenkt lijfrente aan zijn dienstmeid Adriana Cornelis Boeij Seberch dr

Personen:

| 143-0234 |

Schepenregister 143, f° 134 v° 13.02.1562 svl

Antonia Peeter Smits dr x Cornelis Peeter Nijs verkocht aan Anne Leest x +Jan de Cock een rente van 2 V rogge 25 st op beemd en weide "de bleijcke" O Quinten Walravens Z Catherine Peeter Diercx N weduwe Cornelis Cornelis Boets

Personen:

| 143-0235 |

Schepenregister 143, f° 134 v°, In marge 20.09.1610

rente gelost door Adriaen van Ostaeijen

| 143-0236 |

Schepenregister 143, f° 135 r° 29.06.1562

Peeter Pauwel Gheens en Joos Jan Loijcx als momboren van de kinderen +Peeter Dignen x Cornelia Jan Loijcx dr zijn schuldig aan Lenaert Willem Coecx een rente van 2 Kgld op land in Popendonk

Personen:

| 143-0237 |

Schepenregister 143, f° 135 r°, In marge 17.08.1679

Jan Heuvelmans, betalende voor de kinderen Nijs Cornelis Adriaen Diels, heeft de rente afgelost aan juffr Margrita Casus x +Peeter Gijsels, Antwerpen, die de rente erfde van ouders

Personen:

| 143-0238 |

Schepenregister 143, f° 135 v° 03.07.1562

Jan Hegge de oude verkocht aan Cornelie Machiels van Huijsen dr een rente van 4 V rogge op hooimade op Blaakt O +Magriete Willem Aerts weduwe Z Willem van de Wouwere N Ghijsbrecht van Aemstel, en op stede in Kesselbeek O erfgenamen Jan Hegs de jonge W Willem de Coninck Z Cornelis Peeter Nijs. Jan Aert Peeter Nouts en Jan Willem van den Wijngaerde compareren als momboren van de kinderen van +Jan Hegge de jonge

Personen:

| 143-0239 |

Schepenregister 143, f° 136 v° 22.07.1562

Peeter Joos verkocht aan Cornelis Willem Maes x Catherine een huis te Loenhout in Huffel Z Jan Brans erve 'de lelije' W Dielis van Dietfoirt

Personen:

| 143-0240 |

Schepenregister 143, f° 136 v° 13.04.1562

Jacob van Ostaeijen verkocht meer dan 5 jaar terug aan Catherine Putcuijps x +Jan Wouter Heijlkens een hooimade op Blaakt O Cornelis van Aerde Z Goosem Jan Aerts erfgenamen N Jan Hegge de oude. Jacob van Ostaeijen had de hooimade gekocht van Cornelis Buijs, kuiper, Antwerpen (schepenbrief 20.05.1549)

Personen:

| 143-0241 |

Schepenregister 143, f° 137 r° 04.08.1562

Mechtelt Godevaerts van Eijcken dr x +mr. Jan van Vorspoele, chirurgijn en Jan van Vorspoele de jonge verkochten aan Cornelis Willem Maes x Catherine een rente van 5 Kgld 4 V rogge die zij vroeger verkregen hadden van Marije Jan van Houtele dr van hun moeders kant (schepenbrief 21.01.1557 svl), geheven de 5 Kgld op panden in Loenhout in handen van Heijndrick Frans van der Buijten in de berenstraat en de 4 V rogge de erfgenamen Nijs van Bavele (schepenbrieven 11.05.1534 en 11.03.1534 svl). Verder nog een tweede rente van 4 V rogge geheven op Elijsabeth Gielis Peeter Cleijs dr (schepenbrief 03.02.1541). Voorts is Cornelis Willem Maes aan vs comparanten reeds 2 Kgld schuldig op heiblok in Wuustwezel

Personen:

| 143-0242 |

Schepenregister 143, f° 138 r° 25.08.1562

S/D erfgenamen +Jan Dignen x Jenneken, met name Barbara Jan Dignen dr x Matheus de Schrijvere en Huijbrecht Pauwels als momboor van Heijndrick en Joanna Dielis Boets (hun moeder was Anthonia Jan Dignen). O.m. helft van een rente uitgereikt door Cornelis Jan van Bavele op zijn stede (Terbeek) en waarbij de andere helft toekomt Heijndrick en Joanna Dielis Boets, een rente die Laureis Jan Nouts uitreikt, een hooimade op 'het hoochbosch' die te wissel gaat tegen hooimade van de erfgenamen Peeter Jan Dignen, rente op een beemd achter Neerven in handen van erfgenamen Goosem Jan Aerts, rente die Adriaen Engelen uitreikt (leen in leenhove van jonker Rutgeert van Doren)

Personen:

| 143-0243 |

Schepenregister 143, f° 138 v° 03.09.1562

Peeter Frans Marcelis legt de eed van schepen af. De schepenen zijn thans Jan van Bavele - Heijndrick van der Buijten - Jan van Staeijen - Peeter van Dietfoirt - Peeter Nouts - Aernout van Ostaeijen - Peeter Frans Marcelis

Personen:

| 143-0244 |

Schepenregister 143, f° 139 r° 15.09.1562

Peeter Imbrechts, schout, en de schepenen van Loenhout certificeren dat Willem Anthonis Boeijen, alias van Berghen, geboren in Berghen, wnd Loenhout, ontrent 40 of 50 jaren in Loenhout heeft gewoond. Man van goede faam

Personen:

| 143-0245 |

Schepenregister 143, f° 139 r° 13.09.1562

Dierick van Linden verkocht aan Mechtelt Godevaerts van Eijcke dr x +mr. Jan van Vorspoele en Jan van Vorspoele (nota: de jonge) stuk land 'de meerbulck' O akkerstraat W Lenaert van Houtele Z meerstraat N Peeter Joos. Last aan erfgenamen Claes Peeter de Molenaer, Laureijs Rombouts, Peeter Nout Luijcx, erfgenamen Cornelis Nout Luijcx. +mr. Jan Vorspoele had het vs stuk gekocht van Dierick van Linden x Barbel Serengels (schepenbrief 13.03.1554 door +Peeter van der Buijten, schepenklerk)

Personen:

| 143-0246 |

Schepenregister 143, f° 139 r° 13.09.1562, vervolg

(Nota: akte doorgehaald)

| 143-0247 |

Schepenregister 143, f° 139 v° 13.09.1562

Dierick van Linden verkocht aan Mechtelt Godevaerts van Eijcke dr x +mr. Jan van Vorspoele en Jan van Vorspoele (nota: de jonge) stuk land 'de meerbulck' O akkerstraat W Lenaert van Houtele Z meerstraat N Peeter Joos. Last aan erfgenamen Claes Peeter de Molenaer, Laureijs Rombouts, Peeter Nout Luijcx, erfgenamen Cornelis Nout Luijcx.

Personen:

| 143-0248 |

Schepenregister 143, f° 140 v° 24.09.1562

Dierick van Linden verkocht aan Jan van Staeijen x Cornelie stuk land aan de kerk. Last aan Peeter Cornelis Nouts, Heijndrick Rombouts, Anne Leest, Elijsabeth Frans Marcelis, Peeter Frans Marcelis

Personen:

| 143-0249 |

Schepenregister 143, f° 141 r° 24.09.1562

Dierick van Linden verkocht aan Peeter Cornelis van Elsacker een stede aan Huffel O Magriete x +Peeter Hovelmans. Last o.m. aan heer Peeter Loycx, Cornelis Machiel van Elsacker, erfgenamen Dierickx van Vorspoele

Personen:

| 143-0250 |

Schepenregister 143, f° 141 v° 24.09.1562

Peeter van Elsacker is aan Dierick van Linden 56 Kgld 12 st 3 oort schuldig

Personen:

| 143-0251 |

Schepenregister 143, f° 141 v° 25.08.1562

Willem Peeter Christiaens verkocht aan Joos Cornelis Mercx x Cornelia een rente van 2 V rogge 20 st op panden die in handen waren van +Aert Aert der Weuwen (schepenbrief 12.02.1535)

Personen:

| 143-0252 |

Schepenregister 143, f° 142 r° 01.06.1562

Heijndrick Peeter Mertens en Jan van Bavele als momboor van de kinderen Heijndrick Peeter Mertens x +Marije Jan van Bavele verkochten circa 2 jaar terug aan Jan Luijcx een rente van 11 st 3 oort op stede in Terbeek thans in handen van Peeter Jordaens x Marije

Personen:

| 143-0253 |

Schepenregister 143, f° 142 v° 20.10.1562

Cornelie Cornelis van Staeijen dr x Jacob Aelbrechts verkochten aan Marije Dielis Haest dr een rente van 1 V rogge op stede in handen van Pauwels der Weuwen en welke rente Jan van Lare schuldig was aan Lenaert van der Buijten (schepenbrief 03.06.1482) en die daarna Lenaert van Staeijen, Jan van Staeijen en Marije Jan van Staeijen dr overgegeven hebben aan Cornelie Cornelis van Staeijen dr (schepenbrief 27.12.1553 svc)

Personen:

| 143-0254 |

Schepenregister 143, f° 142 v° 05.10.1562

Heijlwich Peeter Verwilt dr x Cornelis van der Buijten verkochten aan Adriaen Marcelis de Molenare een rente van 4 V rogge die Heijndrick Heijns aan +Wouter Snels verkocht had (schepenbrief 15.02.1535 svl) op stede in Sneppel

Personen:

| 143-0255 |

Schepenregister 143, f° 143 r° 22.08.1562

Cecilia Ghijsbrechts van der Creke dr, moeder was +Marije Machiel van Amstelredamme, x Heijndrick Ghoosems verkochten aan Cornelis Willem Maes x Catherine een rente van 10 st 4 L rogge die door Marije van Amstelredamme gekocht was van Cornelis Cornelis van Staeijen (schepenbrief 17.12.1533)

Personen:

| 143-0256 |

Schepenregister 143, f° 143 v° 01.09.1562

Adriaen Wouters - Peeter Wouters - Cornelis Wouters - Lenaert Huijbrechts als gehuwd hebbende de weduwe van +Jan Wouters en aldus optredende voor diens kinderen - Marije Wouters met haar momboor Adriaen Hueffkens; alle erfgenamen van +Adriaen Wouters, verkochten aan Jan Praijens een beemd in 'eelsdonghen' O Anthonis van Dietfoirt W nakinderen Peeter Verwilt N Peeter Vorselmans en Bastiaen Heijlen

| 143-0257 |

Schepenregister 143, f° 144 r° 01.10.1562

Machiel Cornelis van Elsacker verkocht aan Matthijs Matthijs de Cuijpere x Marije een rente van 3 V rogge op een beemd 'den doijen beempt' in Sneppel O Peeter van Aerde Z erfgenamen Wouter van de Cloote W Joos van Elsacker N Peeter Pauwel Gheens en Goosem Lemmens

Personen:

| 143-0258 |

Schepenregister 143, f° 144 v° 17.02.1562 svl

Heijndrick Cornelis van Elsacker is schuldig aan de erfgenamen +Mercus Luijcx een rente van 4 V 2 L rogge 3 Kgld op zaailand, laatschap in het leenhof van Tichelt, gelegen in de 'molenackere' O juffr Elijsebth van den Dorpe Z erfgenamen Lenaert van Staeijen. Item op heiblok op 'den brant' O jonker Jan de Herde Z Aert van den Velde en Peeter van Huijsen W Laureijs van den Broeck N erfgenamen Aert de Weuwen

Personen:

| 143-0259 |

Schepenregister 143, f° 145 r° 17.02.1562 svl

Peeter Cornelis van Ostaeijen is schuldig aan de erfgenamen +Mercus Loijcx een rente van 2 V rogge en 25 st op een beemd op 'het molenbosch' Z erfgenamen Peeter Pauwel Heijlen N erfgenamen mr. Geert van Berghen

Personen:

| 143-0260 |

Schepenregister 143, f° 145 v° 17.02.1562 svl

Jan Anthonis Jacops x Magriete Jan Theus Mertens dr zijn schuldig aan de erfgenamen +Mercus Loijcx een rente van 1 V rogge 13 st 3 oort op zaailand in de 'molenakker' O het wettig voorkind van Anthonis Cornelis Pauwels Z Jan Praeijens en Lenaert van Houtele N huisvrouw van Heijndrick Cornelis van Aerde en Catherine weduwe Heijndrick van Gastel

Personen:

| 143-0261 |

Schepenregister 143, f° 146 r° 01.06.1562

Cornelis Peeter Leemans verkocht aan Adrien Diels Corneliszoon x Elijsabeth een rente van 10 L rogge die Peeter Lenaert Boets x Marije Peeter van de Venne dr verkocht hadden aan de kinderen Goris Canters (schepenbrief 11.02.1546 svl) op zaailand in Sneppel O Jan van Staeijen Z Heijndrick van Elsacker W erfgenamen Machiel Leijs Rombouts N Cornelis Machiel van Elsacker. Machiel Goris Canters verkocht de rente aan comparant (schepenbrief 22.03.1557)

Personen:

| 143-0262 |

Schepenregister 143, f° 146 v° 01.06.1562

broers Joos en Adriaen van Elsacker Janszonen verkochten aan Adriaen Diels Corneliszoon x Elijsabeth een hooimade op 'het schoubosch' W kinderen Cornelis Wouter van Meere N Jan Cornelis Jans. Met last aan Anthonis van Aerde

Personen:

| 143-0263 |

Schepenregister 143, f° 147 r° 01.06.1562

Peeter van Elsacker Cornelissen verkocht aan Adriaen Diels Corneliszoon x Elijsabeth een stuk heiblok waarvan het ander deel reeds in hun handen is gelegen in Hoenderen O Pauwel Aerts W Matthijs Claes Heijlen N erfgenamen Gheert Vercaert, Jan Wiercx en de kinderen Lenaert Nouts

Personen:

| 143-0264 |

Schepenregister 143, f° 147 r° 31.07.1562

Antonia Ghijsbrecht de Bie dr x Jan Schuerman en Frans Jan Stoops met Bastiaen Ghijsbrecht de Bie als momboors van Anthonie Adriaen van Woeringen dr waar moeder van was Anna Ghijsbrecht de Bie verkochten aan Heijndrick van der Buijten Heijndricx x Catherine een stede bij de kerk. Met last o.m. aan erfgenamen Laureijs van Aerde, erfgenamen Peeter van der Buijten, Magriet Claes Verheerstraten dr

Personen:

| 143-0265 |

Schepenregister 143, f° 147 v° 15.12.1561

Aernout van Ostaeijen verkocht aan Cornelis Willem Maes x Catherine een rente van 2 Kgl 4 st 1 oort dewelke zijn broer Jan van Ostaeijen bekende schuldig te zijn (schepenbrief 25.01.1550 svl) op een stede in Popendonk N erfgenamen Steven Wouter Goris

Personen:

| 143-0266 |

Schepenregister 143, f° 147 v°, In marge 08.01.1618

Lucas Willem Maes wordt voldaan door Adriaen Jan van Ostaeijen

Personen:

| 143-0267 |

Schepenregister 143, f° 148 r°

Heijndrick van Elsacker Cornelissen is schuldig aan Jacob Huijbrechts en Jan van Vorspoele als momboors van Jacob Jan Anthonis Jacops, moeder was Elijsabeth Doren Neefs dr een rente van 2 V rogge 25 st op stuk land 'den dorenakker' O Cornelis Machiel van Elsacker Z erfgenamen Meus Cornelis Meus. Last o.m. aan jonker Godevaert van Brechte, Digne Meus Hovelmans dr, erfgenamen Wouter van de Cloot, erfgenamen Adriaen de Roovere. Jan Anthonis x Elijsabeth hadden het land verkregen tegen de weduwe (Elijsabeth) en de kinderen van +Doren Neve. Werd gedeeld na +Elijsabeth (x +Doren Neefs) onder Jacob Jan Anthonis als erfgenaam van +Elijsabeth Doren Neefs voor 1/3, Cornelis Doren Neefs voor 1/3 en Gabriel van den Bogaerde x Marije Doren Neefs voor 1/3

Personen:

| 143-0268 |

Schepenregister 143, f° 149 r° 03.11.1562

Lambrecht van Bavele x Josijne verkochten aan Aernout van Ostaeijen x Elijsabeth een stede in Popendonk

Personen:

| 143-0269 |

Schepenregister 143, f° 149 r° 14.12.1562

juffr Judith van Woerdenborch (x jonker Robbrecht van Lint) debet Willem van de Vloer, pastoor, Kieldrecht (Vlaanderen) betreffende een kind dat zij aangenomen had te onderhouden

Personen:

| 143-0270 |

Schepenregister 143, f° 149 v° 15.12.1562

certificatie voor de universiteit van Leuven dat in Loenhout woonachtig is jonker Robert van Lint

Personen:

| 143-0271 |

Schepenregister 143, f° 150 r° 15.12.1562

Jacob Kersten Diericx verkocht 3 jaar geleden aan Adriaen Cornelis der Weuwen x Adriana Christine Diericx dr de helft van een stede waarvan de andere helft vs Adriaen reeds toebehoort, gelegen op Hoenderen O Huijssen Acdorens Z Cornelis van den Bruijnenberg N Jan Guens. Item vierendeel van een inslag waarvan ander vierendeel hem reeds behoort en de andere helft gekocht heeft van Lenaert de Bode

Personen:

| 143-0272 |

Schepenregister 143, f° 150 v° 02.01.1563

Aernout van Ostaeijen x Elijsabeth zijn schuldig aan Cornelia Steven Wouter Goris dr x Peeter Pauwels Peeterssen een rente van 18 L rogge 45 st op stede in Popendonk en andere goederen in Loenhout. Last o.m. aan Barbara Cornelis Immens, Geert van der Buijten, de kinderen Peeter van Huijsen, Jan Steven Wouter Goris

Personen:

| 143-0273 |

Schepenregister 143, f° 151 v° 05.01.1562 svb

Cornelis Keeselmans was schuldig aan Lenaert Jan van Aerde en Catherine Jan van Aerde elk 2 Kgld op stede in Hecht Z Cornelis Pauwel Geens W Jacob van Ostaeijen en Jan van Kerckhoven N Goorken en Aernouts van Ostaeijen. Lenaert Jan van Aerde en Jan van Bavele, in naam van Catherine Jan van Aerde x Thomas Adriaens (procuratie Breda) verkochten de rente aan Clara Cornelis Nouts dr. Anthonis Bogaerts en Jan Cornelis Nouts, momboors van Barbele Adriaen Bogaerts, dochter van vs +Clara Nouts verkochten de rente aan Adriaen Bogaerts, haar vader en dit in betaling van uitkoop van zelfde Adriaen Bogaerts in een stede in St. Lenaerts

Personen:

| 143-0274 |

Schepenregister 143, f° 152 v° s.d.

Adriaen Zegers verkocht aan Catherine Willem Polmans dr een rente van 10 L rogge op zijn stede (schepenregister Loenhout dd 28.12.1556 svb en 16.02.1663 svl)

Personen:

| 143-0275 |

Schepenregister 143, f° 152 v° s.d., vervolg

(nota: akte afgebroken)

| 143-0276 |

Schepenregister 143, f° 153 r° 27.01.1563 svl

certificatie voor Heijndrick van Staeijen Jans zoon in zijn zaak tegen de kinderen Cornelis Lenaerts Verschueren

Personen:

| 143-0277 |

Schepenregister 143, f° 153 r° 06.02.1563 svl

Ghoosem Lemmens de jonge verkocht aan Aernout Verhoeven een rente van 4 V rogge op zaailand in Terbeek O erfgenamen Peeter van Aerde Z kinderen Cornelis van den Broeck en op zijn stede Z en W kinderen Jan Cuijpers. Te kwijten met 10£ gr br. Cornelis Jans van Bavele ontvangt de helft van de 10 £, is aldus de helft van de sister rogge schuldig

Personen:

| 143-0278 |

Schepenregister 143, f° 153 v° 08.02.1563 svl

Gheertruijt Cleijs x +Nijs van Bavele met haar voogd Jan Willems van Staeijen - Jan Nijs van Bavele - Agneese Nijs van Bavele met haar momboor Cornelis Bernaerts van Bavele - Marije Nijs van Bavele x Heijndrick Pauwels Geens - Anna Nijs van Bavele x Jan Ghiel Buijens - Elijsabeth Nijs van Bavele x Cornelis Lambrecht Broomans - Lambrecht van Bavele als momboor van Barbara Jan Luijcx wiens moeder was Cornelia Nijs van Bavele; verkochten aan Peeter Joris Christiaens een rente van 2 V rogge op een stuk land in Popendonk Z erfgenamen Lambrecht Broomans W Jan Claes Janssen N Peeter Goris. Item op hooimade op het hoochbosch. Item op stede O Lambrecht van Bavele N erfgenamen Lenaert van den Broeck

Personen:

| 143-0279 |

Schepenregister 143, f° 153 v° Naschrift: 26.06.1597

Peeter Joeris transporteert Cornelis Nouts de 2 V rogge kwijtende aldus de nakinderen Geertruijt Cleijs dr x +Nijs van Bavel

Personen:

| 143-0280 |

Schepenregister 143, f° 154 v° 16.02.1563 svl

Jan Heijndrick Jan Heijndricx verkocht aan Willem Polmans x Marije Leijs Rombouts een rente van 4 V rogge op stede in Sneppel O Cornelis Machiel van Elsackere Z Jan van Staeijen N erfgenamen Heijndrick Jan Heijns en op andere erven, o.a. vijfde deel in de stede waar Heijndrick Jan Heijns uitgestorven is, nu in handen van Peeter Pauwels

Personen:

| 143-0281 |

Schepenregister 143, f° 155 r° 16.02.1563 svl

Jan Vercaert Geertsen verkocht aan Anne Leest x +Jan de Cock een rente van 2 V rogge, te leveren in Brecht, op zijn vierde deel in de stede in de berenstraat O erfgenamen Bernaert Nouts Z Heijndrick van der Buijten N erfgenamen Jan Roovaerts en op andere erven. Last aan Jan van den Bogaerde, Anthonis van Dietfoort, Cornelis Mercx, Cornelis Hovelmans, Lenaert Hovelmans

Personen:

| 143-0282 |

Schepenregister 143, f° 155 v° 04.03.1563 svl

Peeter Bernaert Nouts verkocht aan Jan Heijndricx Hovelmans x Digne een rente van 4 V rogge 50 st op de helft van een stede in Sneppel Z Peeter Nouts W Aernout Bernaert Nouts N Heijndrick Bernaert Nouts en op andere erven. Onderpand is heiblok "cnodders"

Personen:

| 143-0283 |

Schepenregister 143, f° 156 r° 16.03.1563 svl

Lenaert van Aerde Janssen is schuldig aan Elijsabeth Heijndrick Meus een rente van 55 st op stede "de haen" in Huffel w "de veemerct" O Willem Christiaens Z Cornelis Dielis Haest N Machiel van Elsackere

Personen:

| 143-0284 |

Schepenregister 143, f° 156 v° 23.03.1563 svl

Cornelis van Elzackere Cornelissen is schuldig aan zijn broer Peeter van Elsacker een rente van 4 Kgld op land aan "buijtelaer acker" O Cornelis Machiels van Elsackere W Machiel van Elsackere en op andere erven

Personen:

| 143-0285 |

Schepenregister 143, f° 157 r° 29.03.1563

Cornelis de Cuijpere verkocht aan Wouter Berniers x Cornelie een rente van 2 V rogge op land in Sneppel O erfgenamen Jan de Vizon Z Jan Heijndrick Hovelmans W Heijndrick Bernaert Nouts N Heijndrick Leijs

Personen:

| 143-0286 |

Schepenregister 143, f° 157 v° 13.04.1563

Anthonis Jan Wackers x Simmo (Simonne?) Simons de Voldere schenking aan mekaar voor de langstlevende

Personen:

| 143-0287 |

Schepenregister 143, f° 158 r° 17.04.1563

Adriaen van Aken Claessen is schuldig aan Jan Steven Goris en zijn zuster Cornelie Steven Goris dr ieder van hen 11 L op land en beemden W mr Geert Luijcx N Frans van Dale

Personen:

| 143-0288 |

Schepenregister 143, f° 158 v° 22.04.1563

Margriete Jan Theus Mertens (moeder was Magriete Jan Mertens) x Jan Anthonis Jacops verkocht aan jonker Jan de Herde rente van 18 L rogge die de kinderen en erfgenamen Peeter Jan Mertens op 11.11.1546 bekenden haar schuldig te zijn, op stede "het hesschot" en op andere panden

Personen:

| 143-0289 |

Schepenregister 143, f° 159 r° 06.02.1563

Marije Matthijs van den Bogaerde met haar vader Matthijs machtigt Peeter Imbrechts, schout, om voor haar en haar weeskinderen 7 Kgld te innen van zekere Jan Cornelissen voor het houden van diens kind en waarover vs Jan Cornelissen geprocedeerd heeft in Wouw

Personen:

| 143-0290 |

Schepenregister 143, f° 159 v° 29.06.1563

Willem Willem Jansen is schuldig aan Cornelis Bernaert Nouts rente van 12 V rogge 6 Kgld op stede in de berenstraat Z Quintijn Walravens W Adriaen Wouters en op andere erven

Personen:

| 143-0291 |

Schepenregister 143, f° 159 v° Naschrift: 11.01.1564 svl

Cornelis Bernaert Nouts gedeeltelijk afgekweten door Willem Willems

Personen:

| 143-0292 |

Schepenregister 143, f° 160 r° 06.07.1563

Jan Coeck ontving van zijn moeder Adriane Jan Polmans 12 £ gr br waarvoor hij haar jaarlijks 3 Kgld schuldig is. Jan Lodewijcx, stadhouder van Wuustwezel, verklaart dat de 12 £ zijn gekomen van de oude patrimoniale goederen van vs Adriane

Personen:

| 143-0293 |

Schepenregister 143, f° 160 r° 143.08.1563

Peeter van Elzackere verkocht aan Cornelis Bernaert Nouts een rente van 8 V rogge 30 st op stede aan de palinckstraat in Huffel O Cornelis Huefkens en Magriete Peeter Hovelmans weduwe

Personen:

| 143-0294 |

Schepenregister 143, f° 160 v° 14.08.1563

Jan Gabrijel Gabrijelssen, Loenhout x Aertken Thijmans machtigt Matthijs Janssen (x Marije Janssen, dochter van vs Jan Gabrijels) om de penningen hem toekomend te ontvangen, bijzonderlijk het versterf van zijn schoonbroer Jan van Gloizen (?), indien nodig daarover te procederen, bijzonder tegen Risken Claes dr

| 143-0295 |

Schepenregister 143, f° 161 v° 02.01.1563 svl

Aernout van Ostaeijen, schepen x Elijsabeth zijn schuldig aan Margriet Steven Wouter Goris dr 18 L rogge op stede in Popendonk en op andere erven, o.m. land, weide en beemden "het tijgelstuck". Lasten aan Barberie Cornelis Rimmens (?), Gheert van der Buijten, kinderen Peeter van Huijzen, Jan Steven Wouter Goris, Wouter Steven Goris, Cornelia Steven Goirs dr, Margriete Steven Goris dr

Personen:

| 143-0296 |

Schepenregister 143, f° 162 r° 29.03.1563

Jan Cornelis Boets x Cornelie Jan Cuijpers - Cornelis de Cuijpere en Jan van Bavele als momboors van de andere kinderen van +Jan de Cuijpere; verkochten aan Wouter Berniers rente van 4 V rogge die Merck Nout Peeter Nouts op 01.02.1532 verkocht had aan Jan de Cuijpere, en dit op het vierendeel van een stede in Terbeek

Personen:

| 143-0297 |

Schepenregister 143, f° 162 r° 29.03.1563, vervolg

In marge: s.d. afgekweten door Jan Vuijst aan Gerit Janssen van Raeck als transport hebbende van Wouter Berniers

Personen:

| 143-0298 |

Schepenregister 143, f° 162 v° 13.02.1563

3 svl Heijndrick van Elzackere - Wouter Verwilt - Heijlwich Verwilt x Cornelis van der Buijten - Cornelis Machiels van Elzackere en Cornelis Bernaert Nouts als momboors van de onbejaarde kinderen Heijndrick van Elzackere x +Catherine Peeter Hovelmans dr; verkochten aan Matthijs de Cnoddere x Catherine een beemd op "het straelde" O Merten Thijs Hazen W Jan Casus Z Anthonis Cornelissen N nakinderen Lenaert Nijs. Heijndrick van Elzackere x +Catherine hadden de beemd gekocht van Lenaert Dierck Boets

Personen:

| 143-0299 |

Schepenregister 143, f° 162 v° 22.02.1563 svl

Anna Jans van Bavele x Quirijn Ment Diels verkochten in belening aan Dielis Cornelis Wackers een rente van 2 V rogge geheven in mindering 4 V 3 L 1 kwartier rogge (schepenbrief 30.12.1483) met daardoor een transport dd 08.02.1508. De panden zijn in handen van Goosem Lemmens de jonge. Vervolgens werd de rente door Dielis Clement Diels verkocht aan Jan Cornelis Mercx x Lucie Cornelis Diels

Personen:

| 143-0300 |

Schepenregister 143, f° 162 v° 22.02.1563, vervolg

(Nota: er is enige verwarring tussen Dielis Cornelis Wackers en Dielis Clement Diels)

| 143-0301 |

Schepenregister 143, f° 163 r° 16.02.1563 svl

Cornelia Jan Diericx dr x Jan Verhaert verkochten aan Willem Polmans x Marije een rente van 4 Kgld in mindering van rente van 6 Kgld die Peeter van Staeijen x Margriete van den Wijngaerde op 16.08.1546 verkocht hadden aan Christijne van de Vekene op een akker "de steechde" O Heijndrick van Aerde W "het hasselt" Z Cornelis Keeselmans. Rente aan comparanten verstorven van Christine van de Vekene hun 'moeije'

Personen:

| 143-0302 |

Schepenregister 143, f° 163 v° 28.12.1562

Claes Claes Stuijts - idem met Huijbrecht Godevaerts als momboors van de kinderen Heijndrick Claes Stuijts - Jan Claes Stuijts - Marije Claes Stuijts x Adriaen Goosem Cleijs Goosems - Cornelis en Aernout Jacop Thuens; verkochten aan Joos van Elsackere x Catherine hooimade in Blaakt, dewelke door Marije Nout Jan Weijts, moeder van comparanten, gekocht was van Cornelis van Staeijen en Lijsbeth Geert Jan Wils dr (schepenbrief 03.02.1526). Joos van Elsackere x Catherine verkochten de hooimade vervolgens aan Joos Pauwels Puls, Brecht x Barbara Wouter Smits

Personen:

| 143-0303 |

Schepenregister 143, f° 164 r° 15.05.1563

Catherine Machiel Leijs dr x +Meus Cornelis Meus verkocht aan Jan Gabrijeels Janssen x Clare een rente van 2 V rogge op zaailand "den bolck" in Sneppel

Personen:

| 143-0304 |

Schepenregister 143, f° 164 v° 14.06.1563

Catherine van Houtele x +Jan Aerdekens verkocht aan Digne Peeter Nout Luijcx x Jan Praeijens en hun kinderen een rente van 2 V rogge uit een groter rente waarvan Wouter Snels x Marije een sister gekocht hadden op 01.12.1534, en waarbij na + Wouter x Marie comparante gedeeld is op de vs 2 V

Personen:

| 143-0305 |

Schepenregister 143, f° 165 r° 29.09.1563

Cornelis van den Bruijnenberghe verkocht aan Cornelis Bernaerts van Bavel hooimade op het schoubos O Heijndrick Lodders Z Cleijs Janssen N Jan Brans. Pand is zijn stede in Hoenderen

Personen:

| 143-0306 |

Schepenregister 143, f° 165 r° 19.10.1563

Cornelis van den Bogaerde Willemssen is schuldig aan Anthonis van Aerde een rente van 5 Kgld 15 st op weide in Neerven. Onderpand is zijn stede aan "stapelheide". Willem Polmans en Anthonis Geleijns hebben renten staande op de goederen van vs Anthonis van Aerde

| 143-0307 |

Schepenregister 143, f° 165 v° 19.10.1563

Catherina Cornelis de Coninck x Cornelis Machiels van Elsackere verkochten aan heer Lambrecht van de Bulcke, pastoor tot Loenhout en religieuze in het convent van St Bernaerts, tot behoefte van het convent vs, een rente van 4 V rogge op beemd "de borchstadt"

Personen:

| 143-0308 |

Schepenregister 143, f° 166 r° 20.10.1563

Machiel Cornelis van Elsackere verkocht drie jaar terug aan Cornelis Willems van den Bogaerde een stede in de hoenderstraat O Nijs de Beere Z Jan Wierocx W Heijndrick Bernaert Nouts Z Peeter Nouts. Last aan mr Willem de Vos, Joos Aert Peeter Nouts, Catherine Cornelis Luijcx weduwe, Adriaen Zannen, Pauwels Aerts, Adriaen Verdijck, erfgenamen Jan Pauwels, Aernout Geertsen, Jan Aert Peeter Nouts. Cornelis Willems van den Bogaerde verkocht de stede in Sneppel aan Peeter Bernaert Nouts x Catherine

Personen:

| 143-0309 |

Schepenregister 143, f° 167 r° 09.11.1563

Peeter van Dietfoirt verkocht aan Cornelie van Bavele x +Claes Peeter Haest een rente van 10 sch gr br die Adriaen Peeter Boets op 17.03.1519 aan heer Jan Ghielsmans, priester, oom van comparant, verkocht had

Personen:

| 143-0310 |

Schepenregister 143, f° 167 v° 19.10.1563

Jan Goosem Lemmens verkocht aan Cornelis Keeselmans rente van 2 V rogge die Marije Jans van Staeijen x Matthijs van Aerde aan comparant schuldig was op 15.02.1548 svl op erven "het knodders goet" op Hoenderen

Personen:

| 143-0311 |

Schepenregister 143, f° 167 v° 19.10.1563

Jan Ghoosem Lemmens verkocht aan Cornelis Keeselmans rente van 20 st die Adriana Cornelis Nijs van den Bogaerde x Laureijs Jan Nouts hem op 17.01.1545 svl verkocht hadden en die Willem van den Bogaerde alsdan schuldig was op weide Z erfgenamen Dierck Boets N Cornelis Jan Nout Luijcx O Adriaen Engelen W Jan van de Wijngaerde

Personen:

| 143-0312 |

Schepenregister 143, f° 168 r° 17.08.1563

Jan Heijndrick Jan Heijndricx verkocht aan Machiel van Staeijen een rente van 4 V rogge op stede in Sneppel O Heijndrick van Elsacker Z Jan van Staeijen W Cornelis Machiels van Elsackere N erfgenamen Heijndrick Jan Heijns en op andere erven. Last aan Willem Polmans, Adriaen Verdijck

Personen:

| 143-0313 |

Schepenregister 143, f° 168 v° 03.11.1563

Cornelis Anthonis Lippens x Catherine Jan Lauwereijs Cools zijn schuldig aan Cornelis Heijndricx van Staeijen een rente van 9 Kgld 10 st op stede in de berenstraat Z Catherine Cornelis Laets N Willem Willemssen en op andere erven. Last aan Catherine Laets, Aernout van Ostaeijen. Heijndrick Cornelis van Staeijen verkreeg 2 Kgld bij testament van Catherine Cornelis Vermunten

Personen:

| 143-0314 |

Schepenregister 143, f° 168 v°, In marge 17.06.1609

Catharina Anthonis Nijs met haar schoonzoon Jan Adriaenssen gedeeltelijk gekweten door Jan Lippens (schepenbrief Brecht 08.12.1581 transport door Jan van Staeijen aan Elijsabeth Michiel Hendrick Leest, moeijken van comparant)

Personen:

| 143-0315 |

Schepenregister 143, f° 169 r° 03.11.1563

Cornelis Anthonis Lippens x Catherina Jan Lauwers Cools zijn schuldig aan Heijndrick Cornelis van Staeijen een rente van 2 Kgld op stede (cfr vorige akte)

Personen:

| 143-0316 |

Schepenregister 143, f° 169 v° 20.09.1563

Pauwels van Aerde Janssen en Cornelis van Bavele Janssen x +Margriet Jans van Aerde met Jan van Bavele als momboors van de kinderen vs Cornelis x +Margriet verkochten aan Steven van Aerde Janssen hun versterf van hun ouders +Catherine Jan Baeijen Thijs dr x +Jan Cornelis van Aerde, o.a. beemd "den ouden sondach"

Personen:

| 143-0317 |

Schepenregister 143, f° 170 r° 20.09.1563

Ghoris Putcuijps verkocht in belening aan Merten Verhese een hooimade op "het hoochbosch" O Steven Jans van Aerde en Cornelis Luijcx W Jan Jordaens en erfgenamen Peeter Dignen N Jan Praeijens

Personen:

| 143-0318 |

Schepenregister 143, f° 170 v° 09.11.1563

Adriaen Thuen Loijcx - Adriaen van den Wijngaerde - Jan Cornelis Loijcx - Cornelis van Bavele x Catherine Joos Boons, ook voor Barbara Joos Boons - Jan Welters x Catherine Peeter Lenaert Boets - Claes Adriaen Lippens x Heijlwich Peeter Lenaert Boets - Heijlwich Cornelis Loijcx met voogd Cornelis van Bavele - Jan van Bavele en Adriaen van den Wijngaerde als momboors van Cornelie Peeter Lenaert Boets, moeder was Marije Peeter van den Wijngaerde; alle erfgenamen van heer +Peeter Loijcx, priester, van zijn vaders kant; verkochten aan Jan Cornelis Mercx x Lucie een hooimade in Blaakt

| 143-0319 |

Schepenregister 143, f° 171 r° 08.02.1563

Jacob Vervloet Aernoutssen, schout in Wernhout, x Marije Wouter van den Cloote verkocht aan Jan Huijben en Jan Hovelmans het gedeelte van zijn vrouw in een stede in Sneppel aan "de mosvoorden", welke stede Cornelis Peeters van Bavele in huur bezit, en welke gedeelte haar aanbestorven is van haar vader Wouter van de Cloote

Personen:

| 143-0320 |

Schepenregister 143, f° 171 v° 10.03.1562 svl

Heijndrick, Cornelis, Machiel en Peeter van Elsackere Cornelis zonen - Elijsabeth van Elsackere Cornelis dr x Adriaen Cornelis Diels; wettige kinderen van Cornelis Machiels van Elsackere x +Margriete Nout Peeter Nouts, S/D erfgoederen, o.a. land in "buijtelaer acker", persbeemd, "mosvoorden", "doijen beemd", heiblok "het cnodders" in Hoenderen. Item diverse renten. Item goederen hen verstorven na + kind Laureijs van den Broeck, moeder was +Marije Cornelis Michiels van Elsackere

Personen:

| 143-0321 |

Schepenregister 143, f° 173 v° 10.03.1563 svl

Cornelis van Elsackere Machiels ter eenre en Heijndrick, Cornelis, Machiel en Peeter van Elsackere Cornelis zonen met Elisabeth van Elsackere Cornelis dr x Adriaen Diels, S/D van de huwelijkse goederen. Stede in Sneppel aan "het heijlaer" verstorven van de moeder van Cornelis Machiels van Elsackere, beemd gekocht van Adriaen van Aken, weide aan "Sneppel acker", heiblok achter "de tongelberch", renten op Jan Meus, Peeter Bernaert Nouts, kinderen Bernaert Nouts, Joos van Elsackere, Willem van den Bogaerde, erfgenamen Matthijs van Aerde, erfgenamen Cornelis Cuijpers, Jan van Staeijen. Lasten aan erfgenamen Anne Delijen, Anthonis Hovelmans, Peeter de Knoddere, Lambrecht van Ostaeijen, erfgenamen Cornelis van Bavele, erfgenamen Machiel Leijs Rombouts, erfgenamen Frans Huijbrechts, Barbele van Ooten, Peeter Nout Luijcx, erfgenamen Laureijs van Aerde, Jan Nouts (Vorsele = Vorselaar?), Machiel Verstraten, erfgenamen Marije Snels, Anne Imbrechts, Heijndrick Snels, Huijbrecht Verboven, Anne Buijs

Personen:

| 143-0322 |

Schepenregister 143, f° 175 r° 29.11.1563

Peeter van Aerde en Jan Jan Ooms als momboor van de kinderen Adriaen Ooms machtigen meester Fransois van Houte om voor hen te procederen in het geding tegen Jacob van Beijchghem voor schepenen in Antwerpen

Personen:

| 143-0323 |

Schepenregister 143, f° 175 v° 06.09.1563

Jan en Aernout van Ostaeijen Aernoutsen verklaren dat hun zuster Jacobmijne van Ostaeijen Aernouts dr na de dood van hun ouders gedeeld is op een rente van 1 sister rogge die Heijndrick Cornelis van Elsacker uitreikt in mindering van 2 sister waarvan Anne Imbrecht de andere helft heft op Cornelis Machiels van Elsacker, en waarbij de originele schepenbrief als volgt luidt: 'Wij Jan Wouters, Jan Ghijsels, Willem van der Munten, Cornelis de Coninck, Faes Nout Faes, Jan Leijs en Jan Heijmericx, schepenen etc voor ons gekomen Marije Peeters van der Buijten x Machiel van Elsackere en Margriet Peeters van der Buijten x Jan van der Achtert zijn schuldig aan Cornelie x Jan van der Aerde rente van 2 sister rogge op beemd "de vroukens dorent", op stede in Sneppel. Machiel Boeijens verklaarde dat zijn vader de panden verkreeg na +Margriet Diels, en na diens dood Wouter Boeijens etc, 14.03.1509'

Personen:

| 143-0324 |

Schepenregister 143, f° 176 v° 07.12.1563

Peeter Goris Cornelissen verkocht aan Cornelis Bertels Willemsen een rente van 5 Kgld op stede in Popendonk en op weide. Last aan kinderen Cornelis van den Cloote. Pand is zijn te wachten staand versterf van zijn oom Mathijs Jan Joos, Westmalle

Personen:

| 143-0325 |

Schepenregister 143, f° 177 r° 13.12.1563

Cornelis Willems van den Bogaerde verkocht aan Aert van Gemelen x Catherine Willem Polmans dr een rente van 8 V rogge, te leveren in Antwerpen, op stede aan "stapelheide". Willem van den Bogaerde stelt land in Hecht als onderpand

Personen:

| 143-0326 |

Schepenregister 143, f° 177 v° 10.01.1564

Cornelis Peeter Nouts is schuldig aan Cornelis Lenaert Cornelissen een rente van 4 V rogge op stede in Sneppel O Cornelis Jan Mercx N Adriaen Huefkens en Wouter van Elsacker

Personen:

| 143-0327 |

Schepenregister 143, f° 178 r° 10.01.1564 svl

Lenaert Jans Verdijck, Brecht verklaart dat de H Geestmeesters van Loenhout tot behoef van de tafelen van de H Geest aldaar schuldig zijn te heffen een rente van 4 st uit een groter rente van 2 Rgld die Joos van Elsacker Janssen uitreikt (schepenbrief 29.11.1539, waarbij Magriete Willem Vermunten bekende een rente van 2 Rgld schuldig te zijn aan Joanne Lenaerts Verdijck dr)

Personen:

| 143-0328 |

Schepenregister 143, f° 179 r° 11.01.1564 svl

Cornelis van den Bruijnenberghe verkocht aan Peeter Wackers Janssen een stede in Sneppel op Hoenderen Z Nijs de Beere N Quirijn Acdorens

Personen:

| 143-0329 |

Schepenregister 143, f° 179 r° 18.01.1564 svl

Joos Peeter Joos verkocht aan Heijndrick van Riele een stede in Sneppel Z Cornelis Jan Mercx W Jan de Lantmetere. Last aan erfgenamen Marije Snels, Jan Godevaerts, Magdalena Jan Meus

Personen:

| 143-0330 |

Schepenregister 143, f° 179 v° 18.01.1564

Heijndrick van Elsackere Cornelissen verkocht aan Heijndrick van der Buijten x Catherine land in de akker Z Peeter Claes de Molenare W erfgenamen mr Jan van Vorspoele O juffr Elijsabeth van den Dorpe N erfgenamen Peeter Hovelmans. Last aan erfgenamen Mercus Loijcx

Personen:

| 143-0331 |

Schepenregister 143, f° 180 r° 01.02.1564 svl

Gheert Vercaert Geerssen verkocht aan Elijsabeth Jan Peeter Jans dr x +Jan Ooms een rente van 8 V rogge 4 Kgld op land "de steechde" O Lenaert van Houtele W Jan Thijs van Aerde N Anna Imbrechts en op andere erven, stede in Kesselbeek. Lasten aan erfgenamen Christine van de Vekene, Anne Leest

Personen:

| 143-0332 |

Schepenregister 143, f° 180 r° 01.02.1564, vervolg

(Nota: als datum wordt vermeld 'de iersten dach van sporckelle')

| 143-0333 |

Schepenregister 143, f° 180 v° 01.02.1564 svl

Peeter Luijcx afgekweten door Gheert Vercaert de oude van rente van 2 V rogge op stede in de berenstraat

Personen:

| 143-0334 |

Schepenregister 143, f° 181 r° 01.02.1564 svl

Lenaert Hovelmans Heijndricxsen is schuldig aan Peeter Peeter Boets en Cornelis Jan Keijsers als momboors van de 3 kinderen Jan Thuen Loijcx de jonge x +Joanna Peeter Boets een rente van 2 V rogge 25 st op stede in Neerven Z Geert Loomans W Cornelis van Aerde N Catherine Peeter Diericx. Lasten aan Adriaen Thuen Loijcx, Cornelis van Bavele, Jan Cornelis Loijcx. Peeter Boets en Cornelis Keijsers hebben vervolgens de rente verkocht aan Catharine Mathijs van Coeschot x Jan van Bavele

| 143-0335 |

Schepenregister 143, f° 181 v° 03.02.1564 svl

mr Jan Hegge - Elijsabeth +Jan Hegs de jonge dr x Geert van Ijperen - Jan Willems van den Wijngaerde met Jan Aert Peeter Nouts als momboors van de kinderen Jan Hegs de jonge x +Cornelie Jans van den Wijngaerde; verkochten aan Willem Jan Nouts x Adriana een weide in Neerven

Personen:

| 143-0336 |

Schepenregister 143, f° 182 r° 25.02.1564 svl

Peeter Goris Cornelissen is schuldig aan Marije en Margriete Peeters van Huijsen drs een rente van 3 V rogge 30 st op stede en weide in Popendonk

Personen:

| 143-0337 |

Schepenregister 143, f° 182 r°, In marge 09.06.1601

Peter Mathijssen, moeder was Lijnken Peter van Huijsen, samen met zijn broer Mathijs en zijn zuster Lijsken, afgekweten door Joos Cornelis van Bavel

| 143-0338 |

Schepenregister 143, f° 182 v° 29.02.1564

Jan Goris de Loecker verkocht aan Jacob Luijcx een rente van 20 st op hooimade in Blaakt

Personen:

| 143-0339 |

Schepenregister 143, f° 182 v°, In marge 11.1617

Jacob Willem Jacob Luijcx en Peeter Huijbrecht Eijskens x Cornelie Willem Jacob Luijcx afgekweten door Jan Engelen

Personen:

| 143-0340 |

Schepenregister 143, f° 183 r° 06.03.1564 svl

Jan Ghijsels verkocht aan Adriaen en Marije Cornelis Peeter Thijs kinderen rente van 6 L rogge op stede in Kesselbeek Z Jan Peeter Nijs W Sijmon Thijs Theus N kinderen Jan Hegs

Personen:

| 143-0341 |

Schepenregister 143, f° 183 v° 07.02.1564

Peeter van Ostaeijen Cornelissen en Cornelis van Elsacker Cornelissen x Marije van Ostaeijen Cornelis dr, ook voor Jacob van Ostaeijen Cornelissen en Heijlwich en Catherine van Ostaeijen Cornelis drs, verkochten enige tijd terug aan Peeter Matthijs Larijen x Heijlwich een rente van 3 V rogge 30 st waarbij de 3 V die Peeter van Huijsen Peeters, ook voor Steven Wouter Gorissen, Cornelis Wouter Gorissen kinderen en Barbara Cornelis Jan Meus bekend had schuldig te zijn aan Dierck Pauwels Willem Diericxsen (26.08.1539) dewelke de rente verkocht aan Cornelis van Ostaeijen (11.03.1544) en de 30 st die Doren Neve Dorenssen, ook voor zijn zuster Geertruijt, en Cornelis Doren Neefssen verkocht hadden aan Cornelis Willem Diericxsen (14.07.1522), vervolgens verstorven op Dierick Pauwels Willem Diercksen en daarna verkocht aan Cornelis van Ostaeijen

Personen:

| 143-0342 |

Schepenregister 143, f° 184 r° 14.03.1564 svl

Peeter van Staeijen Janssen is schuldig aan Gabrijeel van den Bogaerde x Marije een rente van 9 Kgld 15 st op 2 weiden "de dorent" O Lenaert van Houtele W Lijsbeth Heijndrick Meus Z Cristiaen Meus en jonker Robrecht van Lint N Jan van Vorspoele. Stelt als onderpand zijn stede en herberg aan de kerk en een rente op het huis van Adriaen Mercx bij de kerk. Lasten aan Adriaen de Roovere, Jan de Bokelare, Cornelie Claes Jans weduwe, Aert Verhoeffen. Ook Adriaen van den Wijngaerde Peeterssen stelt rente op stede in Sneppel van Cornelis Machiels van Elsacker als onderpand

Personen:

| 143-0343 |

Schepenregister 143, f° 184 r° 14.03.1564, vervolg

Nota: akte is doorstreept

| 143-0344 |

Schepenregister 143, f° 185 r° 17.01.1564 svl

Anthonis Wouters Cornelissen verkocht aan Jan Schuermans x Anthonie een rente van 4 V rogge die Cornelis Matthijs Vervoort aan hem verkocht had op 28.11.1559 en staat op het verstorven gedeelte van Cornelis Vervoort van zijn ouders stede in Zundert

Personen:

| 143-0345 |

Schepenregister 143, f° 185 r°, In marge 27.10.1632

rente gekweten door kinderen Sijmon Kesselmans aan kinderen Peeter van Breda

Personen:

| 143-0346 |

Schepenregister 143, f° 185 v° 04.04.1564

certificatie voor Pauwels van den Vloer, 'cleersnijdere' die enige tijd geleden in Loenhout heeft gewoond, samen met zijn broer heer Willem van den Vloer, vice-pastoor, zijn nadien naar Kieldrecht vertrokken

| 143-0347 |

Schepenregister 143, f° 186 r° 04.04.1564

np Heijndrick van der Buijten is schuldig aan Jacobmijne en Margriete Adriaens van Eijcke drs een rente van 8 Kgld op stede in de berenstraat Z Heijndrick Goris W Jan van Staeijen N Cornelis Lippens en op andere erven. Jan van Hove Laureijssen x Elijsabeth Heijndrick van der Buijten verklaren dat Heijndrick van der Buijten beloofd heeft de rente te betalen aan de momboors van de kinderen Adriaen van Eijcke daar zij gewoond hebben op der kinderen stede "boecx" in Brecht

| 143-0348 |

Schepenregister 143, f° 186 r°, In marge 29.07.1658

afgekweten bij bekentenis van Jan Coppens, moeder was Sara Brants ten behoeve erfgenamen Cornelis Lenaerts

| 143-0349 |

Schepenregister 143, f° 186 v° 20.04.1564

Marije Peeter Diericx van Aerde - Cornelis Jan Keeselmans x Barbara Sijmons de Cuijpere - mr Peeter Sijmons de Cuijpere - ook voor Cornelis, Matthijs en Catharina Sijmons de Cuijpere kinderen; verkochten aan Peeternelle Claes de Clerck een rente van 4 V rogge op zaailand in Neerven O Catherine Peeter Nijs weduwe Z Anthonis van Aerde N erfgenamen Jan Laureis Rombouts

Personen:

| 143-0350 |

Schepenregister 143, f° 187 r° 22.02.1564 svl

Jan Nijs Peeterssen verkocht aan Willem van Ghent Adriaenssen x Cornelie van den Bogaerde een rente van 1 V rogge die Peeter Jan Wackers x Marije op 12.02.1554 svl verkocht hadden aan Nijs Peeter van Bavele x Marije Peeters opt Hesschot en staat op stede in Sneppel. Jan Peeter Nijs kocht de rente van Nijs van Bavel op 21.05.1555. Item rente van 9 L rogge die Lijsbeth Heijndricx van de Veken x Jan Bouwens van Malle op 28.07.1539 verkocht hadden aan Peeter Jan Nijs x Lucia Heijndricx van de Vekene op een stede "de willaert" in Terbeek. Item rente van 8 L rogge uit groter rente die Dienneken Goosem Lemmens dr op 02.03.1529 verkocht had aan Peeter Theus Cuijpers, die de 8 L aan comparant verkocht op 22.03.1557 svl. Item rente van 11 L rogge die Anthonis Jan Aeijelen (?) op 18.11.1453 verkocht had aan Rombout Ghijsbrecht Slaets staande op stede in Velthoven, Wuustwezel

Personen:

| 143-0351 |

Schepenregister 143, f° 188 r° 06.03.1564 svl

Joos Peeter Joos verkocht aan Godevaert Pigghen Pauwelssen, Breda, een rente van 3 Kgld op stede in Huffel

Personen:

| 143-0352 |

Schepenregister 143, f° 188 v° 15.05.1564

certificatie voor Joris Peeter Christiaens en Adriaen Cornelis Diels, H Geestmeesters, in de naam van Cornelie Merck Jan Mercx dr, door vs H Geest onderhouden. Jan Hegge de oude, ca 80j en Willem de Coninck, ca 80j verklaren dat zij gekend hebben Peeter Mertens x Aechte, die toen in Loenhout woonden waar nu Adriaen Engelen woont. Vs Peeter x Aechte lieten 2 zonen na, nl Matthijs en Peeter. Deze Matthijs woonde in Brecht en liet 2 dochters na, nl Marije en Margriete, welke Marie is x Merck Jan Mercx, dewelke weer een dochter Cornelie hebben achtergelaten, die nog gewoond heeft bij Nijs de Beere, besteed van de H Geest. Vs Margriete is x Bernaert Mercx en lieten 3 kinderen na, nl Nijs, Cornelie en Elijsabeth. Verder heeft Peeter Mertens Peeterssen, alias de smit, in Brecht aan het Laar gewoond, en liet 2 kinderen na, nl Nout en Anthonie, waarvan Nout gehuwd is en Anthonie niet

Personen:

| 143-0353 |

Schepenregister 143, f° 188bis r° 06.03.1564 svl

Pauwels van Staeijen verkocht aan heer Dielis Jordanij een rente van 4 V rogge op land "het rullen in de bremacker"

Personen:

| 143-0354 |

Schepenregister 143, f° 188bis v° 02.06.1564

op verzoek van mr Adriaen van Woeringhen, ingevolge brief van schepenen van Breda, compareert Jan Schuermans, ivm dispuut over rente die Jan Sibs schuldig was aan +Ghijsbrecht de Bie x +Anthonie en hun dochter Anthonie

Personen:

| 143-0355 |

Schepenregister 143, f° 189 v° 11.09.1564

Gheert Loomans Laureijssen verkocht aan juffr Cornelie Waselaerts x +Rochus van der Molen een rente van 4 V rogge 20 st, te leveren in Antwerpen, op stede in Neerven en op zaailand

Personen:

| 143-0356 |

Schepenregister 143, f° 190 r° 29.06.1564

Heijndrick Peeter Mertens is schuldig aan Peeter van Staeijen een rente van 10 Kgld op de "haverbeempt" in de "dorent" O Lenaert van Houtele Z Christiaen Meus O Adriaen Mercx N Jan van Vorspoele. Lenaert van Houtele stelt als onderpand land in molenakker

Personen:

| 143-0357 |

Schepenregister 143, f° 190 v° 29.06.1564

Peeter Jans van Staeijen verkocht aan Heijndrick Peeter Mertens de "haverbeempt" in de "dorent"

Personen:

| 143-0358 |

Schepenregister 143, f° 191 r° 27.05.1564

juffr Marije van den Wijngaerde, gemachtigd van haar man jonker Johan van den Wijngaerde, om al hun goederen te mogen belasten, en verkopen, zo in het land van Brabant, Zeeland, Holland en andere, machtigt Anthonis van Dietfoirt Janssen, stadhouder van haar leenhof in Loenhout om "de meere" te verkopen. Item "bouwens heijninge", "de "slachmoerck"

Personen:

| 143-0359 |

Schepenregister 143, f° 192 r° 29.05.1564

Anthonis van Dietfoirt Janssen, gemachtigd van juffr Marije van den Wijngaerde (cfr vorige akte) verkocht aan Joos Machiels Verdijck x Catherine een rente van 8 Kgld 8 V rogge op hooimaden op Blaakt

Personen:

| 143-0360 |

Schepenregister 143, f° 193 r° 19.07.1564

Gheert Vorsselmans Peeterssen verkocht aan heer Philips van der Meeren, domheer tot Luik, heer tot Wuustwezel, een beemd "den doij van der eijck" bij "de blaecte"

Personen:

| 143-0361 |

Schepenregister 143, f° 193 v° 19.07.1564

Jan Lodewijcxc, meier in Wuustwezel en Peeter Beijers, rentmeester en secretaris in Wuustwezel, in naam van heer Philips van der Meere bekennen dat Gheert Vorselmans 'ongehouwen' was van de weg die de erfgenamen Jan Hovelmans pretendeerden te lopen over vs beemd (cfr vorige akte)

Personen:

| 143-0362 |

Schepenregister 143, f° 194 r° 22.07.1564

Peeternelle Jan Peeter van Bavele dr x Adriaen Ghijsels verkochten aan haar broer Cornelis Jan Peeters van Bavele x Marije Casus Huefkens dr hun gedeelte in een stede in Terbeek Z Adriaen Mercx N Cornelis Heijndricx van Aerde. Last aan Heijndrick Cornelis van Aerde

Personen:

| 143-0363 |

Schepenregister 143, f° 194 r° 22.07.1564, vervolg

Nota: akte is doorstreept

| 143-0364 |

Schepenregister 143, f° 194 r° 19.08.1564

Ghijsbrecht van den Bruijnenberghe - Anthonis van den Bruijnenberghe - Peeter Wackers x Digne Ghijsbrechts van den Bruijnenberghe dr; S/D goederen vs Ghijsbrecht van den Bruijnenberghe x +Joanna Jan Cornelis Lege dr, o.m. rente op Goosem Lemmens de jonge, op Dielis van Dietfoirt, op Jan de Lege (Wuustwezel), hooimade op het "hoochbosch", stede in Huffel

Personen:

| 143-0365 |

Schepenregister 143, f° 194 v° 04.09.1564

Jan Wouter Heijlkens, Brecht is schuldig aan de H Geestmeesters van Loenhout een rente van 4 V rogge op hooimade in Blaakt

Personen:

| 143-0366 |

Schepenregister 143, f° 194 v° 04.09.1564, vervolg

Nota: akte is doorstreept

| 143-0367 |

Schepenregister 143, f° 195 r° 04.09.1564

Jan Wouter Heijlkens is aan de H Geestmeesters 27 Kgld schuldig

Personen:

| 143-0368 |

Schepenregister 143, f° 195 r° 04.09.1564, vervolg

(Nota: de akte is voor een stuk vernield en onleesbaar)

| 143-0369 |

Schepenregister 143, f° 195 v° 30.09.1564

Marije Peeter Diercx dr x +Sijmon Thijs Theus de Cuijper met haar zwager Cornelis Jan Keeselmans x Barbara Sijmons dr, deze ook voor Matthijs Sijmons - mr Peeter de Cuijper; zijn schuldig aan Matthijs de Cuijpere een rente van 5 V rogge op stede in Neerven

Personen:

| 143-0370 |

Schepenregister 143, f° 196 r° 24.01.1564

Peeter Machiel Jordaens x Marije Jan Pellens dr zijn schuldig aan Jan van Bavele Cornelissen een rente van 16 V rogge10 Kgld op stede in Terbeek Z kinderen Adriaen Peeter Boets N erfgenamen Cornelis Jans van Bavele en op andere erven. Heijndrick Cornelis van Elsacker en Goosem Lemmens de jonge stellen zich borg

Personen:

| 143-0371 |

Schepenregister 143, f° 196 r° Naschrift: 28.02.1570

Heijndrick Peeter Mertens voor gerecht zesde deel afgekweten door Jan Cornelis Mercx

Personen:

| 143-0372 |

Schepenregister 143, f° 197 r° 28.10.1564

Jan Bode Janssen verkocht aan Cornelis Willem Maes een weide op Donk O erfgenamen Gheert Meermans W Heijndrick van Aken

Personen:

| 143-0373 |

Schepenregister 143, f° 197 r° 12.12.1564

Cornelis van den Bogaerde Willemssen verkocht aan Cornelis Lenaerts Cornelissen een rente van 4 V rogge op stede aan "stapelheide" W Cornelis Lenaerts N Willem Nouts en op andere panden in Neerven

Personen:

| 143-0374 |

Schepenregister 143, f° 197 v° 04.01.1565 svl

Pauwels Cornelis der Weuwen consenteert in de verkoop of beschikking door zijn echtgenote Catherine Cornelis Laets van haar patrimoniale goederen, o.m. stede in de berenstraat, en dat deze goederen na +Catherine Laets enkel door haar gerechte erfgenamen zullen gedeeld worden als patrimoniale goederen

Personen:

| 143-0375 |

Schepenregister 143, f° 198 v° 04.01.1565 svl

Joos Heijndrick Jan Heijndricx zoon verkocht voor een rente aan Jan Matthijs van Aerde en nu bij calengiering aan Adriaen van Ostaeijen Aernoutssen x Marije Heijndrick Jan Heijns een stede in Hecht O Cornelis Keeselmans N erfgenamen Lenaert Wouter Diericx en andere erven. Lasten aan erfgenamen Rutgeert van Aldendorp, Thomas Goris, voorkinderen Adriaen van Aerde, kinderen Heijndrick Tskeijsers

Personen:

| 143-0376 |

Schepenregister 143, f° 198 v°, In marge 26.04.1604

rente gekweten door Jan en Cornelis Cornelis Goris Aertssen zonen aan Laureijs Cornelis Rijns

Personen:

| 143-0377 |

Schepenregister 143, f° 199 v° 15.07.1564

Jan Goosem Lemmens x Soete Jans van den Broeck dr verkochten aan mr Pauwels de Cock Janssen x Elijsabeth Delien Willems dr een rente van 2 V rogge op stede in Hecht

Personen:

| 143-0378 |

Schepenregister 143, f° 200 r° 11.01.1565 svl

Heijndrick Leijs Rombouts, ook als momboor van de 2 onbejaarde kinderen van zijn zuster Marije Jan Leijs Rombouts, vervangende Adriaen Luijcx, Ekeren - Cornelis Luijcx x Anne Jan Leijs Rombouts - Cornelis Merck Mercx x Heijlwich Jan Leijs Rombouts - Machiel van Elsacker Cornelissen als gekocht hebbend de gedeelten in besterf nabeschreven van Jan en Cornelis Wouters van Elsackere, moeder was +Adriana Jan Leijs Rombouts dr - Cornelis Geerts van Elsacker als momboor van Marije Heijndrick Diercx dr, moeder was +Aechte Wouters van Elsacker, deze laatste ook dr van Adriana Rombouts vs, en ook voor Clare Wouters van Elsackere - Jan van den Bogaerde als gekocht hebben het deel van Anthonis Luijcx, moeder was +Alit Jan Leijs Rombouts; allen samen ook voor Gheert van Elsacker Wouterssen en erfgenamen van +Marije Heijndrick Leijs Rombouts dr voor een cluster -:- Cornelia en Catherina Machiel Leijs Rombouts drs met hun voogd Cornelis Ijsendonck - Lijsbeth Machiel Leijs Rombouts x Geert van den Bruijnenberghe - Joos Heijndricx, Lenaert Couwenberchs en Anthonis Pauwels Wuijts als momboors van de voor- en nakinderen van Jan Machiel Leijs Rombouts; samen voor de tweede cluster -:- Heijndrick Jan Luijcx, ook voor zijn broer Cornelis Luijcx en Alit Jan Luijcx x Cornelis Peeter Faes, van welke Heijndrick, Cornelis en Alit moeder was Elijsabeth Heijndrick Rombouts dr, samen voor de derde cluster; S/D achtergelaten goederen +Marije Heijndrick Leijs Rombouts, deling van diverse renten

Personen:

| 143-0379 |

Schepenregister 143, f° 200 r° 11.01.1565, vervolg

(Nota: er wordt vermeld Heijndrick LEIJS Romouts, terwijl bij zijn zuster Marije JAN Leijs Rombouts werd vermeld. We hebben vastgesteld dat dit eveneens in een aantal andere akten het geval is, en dat bij Heijndrick nooit het patroniem Jan wordt toegevoegd)

| 143-0380 |

Schepenregister 143, f° 202 r° 08.01.1565 svl

Adriaen Heijndricx van Aerde x +Marije Peeter Christiaens voor zijn kinderen en Cornelis Cools x Catherine Peeters Verwilt voor zijn vrouw zijn gedeeld op rente van 1 £ gr br die Cornelis de Coninck schuldig was aan Wouter Peeter Snels op beemd "de borchstadt"

Personen:

| 143-0381 |

Schepenregister 143, f° 203 r° 26.01.1565

Jochim de Proost machtigt zijn vrouw Catherine de Bre en zijn vader Steven de Proost om te compareren in Rijkevorsel en zich te laten vesten in stede als hij gekocht en verkregen heeft tegen zijn schoonbroer Mattheus de Bre

| 143-0382 |

Schepenregister 143, f° 203 v° 01.02.1565 svl

Jan Theijs Cleijs x Marije Aert Willem Aerts verkochten aan Willem Aert Aerts en Cornelis Heijndricx van Staeijen als momboor van Catherine Aert Willem Aerts een rente van 2 V rogge op 5de deel van stede in Hoenderen. Marije Willem Aerts stelt tot onderpand de te erven goederen na +Catherine Cornelis Laets, haar moeder

Personen:

| 143-0383 |

Schepenregister 143, f° 204 r° 01.02.1565 svl

Cornelis van den Bruijnenberche Geertssen verkocht aan Merck Peeter Nouts een stede in Hoenderen O Peeter Nouts N Pauwels der Weuwen. Item hooimade op Blaakt

Personen:

| 143-0384 |

Schepenregister 143, f° 204 v° 05.02.1565 svl

Pauwels der Weuwen Cornelissen x Catherine Cornelis Laets is schuldig aan Adriaen Laureijs Jan Nouts, moeder was +Digna Cornelis der Weuwen een rente van 2 V rogge 2 Kgld op stede in Sneppel O Adriaen Wouters Z Jan Peeter Hovelmans en op andere erven. Last aan erfgenamen Marije Snellen, erfgenamen Willem Swaerdaggers, David der Weuwen, Jan der Weuwen

Personen:

| 143-0385 |

Schepenregister 143, f° 205 r° 06.02.1565 svl

Cornelis Abrahams van Huijsen en Gabrijel van den Bogaerde als momboors van Andries, Barbara, Marije en Cornelia kinderen van Cornelis Abrahams x +Cornelia Lenaerts van den Bogaerde verkochten aan Bastiaen van Bavele Janssen een stede in Loenhout, met last aan Fransois van de Vekene

Personen:

| 143-0386 |

Schepenregister 143, f° 205 v° 06.02.1565 svl

Catherine Bertels x +Adriaen Bode en Peeter Adriaen Bode met Peeter van den Bossche als momboors van hun kinderen verkochten aan Jan Casus erven in Terbeek

Personen:

| 143-0387 |

Schepenregister 143, f° 206 r° 07.02.1565 svl

Heijndrick Leijs Rombouts, ook voor de 2 onbejaarde kinderen van zijn zuster Marije Jan Leijs Rombouts - Adriaen Luijcx - Anna Jan Leijs Rombouts x Cornelis Luijcx - Heijlwich Jan Leijs Rombouts x Cornelis Merck Mercx - Machiel Cornelis van Elsacker als gekocht hebbend de delen van Jan en Cornelis Wouters van Elsacker wier moeder was +Adriana Jan Leijs dr - Cornelis Geerts van Elsacker als momboor van Marije Heijndrick Diercx dr, moeder was +Aechte Wouters van Elsacker de dochter van +Adriana Jan Leijs en ook als momboor van Clara Wouters van Elsacker - Anthonis Luijcx, ook voor Geert Wouters van Elsacker - Cornelia en Catherine Machiel Leijs Rombouts drs met hun voogd Cornelis Ijsendonck - Lijsbeth Machiel Leijs Rombouts x Peeter van den Bruijnenberghe - Joos Heijndricx, Lenaert Couwenberchs en Anthonis Pauwels Wuijts als momboors van de voor en nakinderen Jan Machiel Leijs Rombouts - Heijndrick Jan Luijcx, ook voor zijn broer Cornelis Luijcx - Alit Jan Luijcx x Cornelis Faes; allen erfgenaam van Marije Heijndrick Leijs Rombouts, verkochten aan Matthijs Luijcx een hooimade in Blaakt

Personen:

| 143-0388 |

Schepenregister 143, f° 206 v° 08.02.1565 svl

Cornelis Pauwels Geens verkocht aan Cornelis Heijndricx van Staeijen een rente van 2 V rogge op zaailand in de "heechtse acker"

Personen:

| 143-0389 |

Schepenregister 143, f° 207 r° 13.02.1565 svl

Cornelis Couwenberchs en Lenaert Couwenberchs met Goosem Lemmens de oude als momboors van de onbejaarde kinderen Cornelis Couwenberchs x +Cornelia Claes Aertsen der Weuwen dr verkochten aan Gheert Loomans x Adriana een stede in Neerven Z Cornelis van Aerde W en N Lenaert Hovelmans. Item zaailand O erfgenamen Jan Laureijs Rombouts Z Catherine Peeter Diercx W Heijndrick Cornelis van Aerde N erfgenamen Gijsbrecht Jan Pauwels Wuijts. Item nog andere erven. Lasten aan Marije Claes Aertssen weduwe, Goosem Lemmens de oude, Jan Hovelmans wagemaker, erfgenamen Aernout Cuijpers, Anthonis Adriaens weduwe, Anthonis Hovelmans, Jacobmijne van Ostaeijen, Jan Abrahams, Peeter Schaukens, jonker Godevaert van Brecht

Personen:

| 143-0390 |

Schepenregister 143, f° 207 v° 13.02.1565 svl

Peeter Wackers x Marije verkochten aan Anthonis Adriaen Lippens x Agneese een rente van 5 V rogge op stede in Sneppel op Hoenderen Z Nijs de Beere N Quirijn Acdorens. Last aan Digne Meus Hovelmans, Cornelis Bernaert Nouts, Digne van den Broecke

Personen:

| 143-0391 |

Schepenregister 143, f° 208 v° 19.02.1565 svl

Catherine Machiels Verstraten x Adriaen Huijbrechts verkochten aan de 4 kinderen +Geert Meermans x Cornelia Machiels Van Huijsen dr beemd op Donk Z en W Heijndrick van Aken en Jan Heijndrick Hovelmans N erfgenamen Geert Meermans

Personen:

| 143-0392 |

Schepenregister 143, f° 208 v° 03.03.1565 svl

Adriaen van Aken Claessen verkocht aan Jan Goosem Lemmens een rente van 4 V rogge op erven "het schoorblock" O Peeter Jordaens Z Merten Peeter Thijs en Jan van Dale N erfgenamen mr Jan van Vorspoele. Jan Goosem Lemmens verkocht op zijn beurt de rente aan Huijbrecht Godevaert Wellens

Personen:

| 143-0393 |

Schepenregister 143, f° 209 v° 12.06.1565

Lenaert Hovelmans Heijndricxsen was schuldig aan Catherine, Heijlwich en Cornelia Peeter Lenaert Boets drs, moeder was +Marije Peeter van den Wijngaerde een rente van 5 L 1 kwartier rogge 16 st 3 oort op stede in Neerven Z Geert Loomans W Cornelis van Aerde N Catherine Peeter Diercx. Mede gecompareert vs Heijlwich Peeter Boets x Clase Lippens, vs Catherine Peeter Boets met haar vader Peeter Bode, ook voor haar man Jan de Stegere en als momboor van zijn dochter Cornelia verkochten de rente aan Cornelis van Staeijen Cornelissen

Personen:

| 143-0394 |

Schepenregister 143, f° 210 r° 10.03.1565 svl

Marije Peeter Diericx x +Sijmons de Cuijpere met haar momboor Jan Peeter Nijs verkocht aan Heijndrick Cornelis van Aerde x Anna Claes der Weuwen een rente van 10 L rogge op weide in Neerven

Personen:

| 143-0395 |

Schepenregister 143, f° 211 r° 20.11.1565

Jan Peeter Hovelmans - Heijndrick van Elsackere - Wouter Verwilt - Cornelis van der Buijten x Heijlwich Peeter Verwilt - Cornelis Machiels van Elsackere met Cornelis Bernaert Nouts als momboors van de 3 kinderen Heijndrick van Elsackere vs x +Catherine Peeter Hovelmans; verkochten aan Willem Willemssen x Elijsabeth Bernaert Nouts gedeelte in stede in Sneppel in de berenstraat. Gheert Vorselmans Peeterssen x Magriete Peeters Hovelmans had circa 7 jaar terug reeds gedeelte van deze stede verkocht aan vs Heijndrick van Elsacker en +Bernaert Nouts

Personen:

| 143-0396 |

Schepenregister 143, f° 211 v° 12.03.1565 svl

Cornelis de Cuijpere is schuldig aan Cornelis Ijsendonck x Elijsabeth een rente van 2 V rogge op land "de ast" in Sneppel O erfgenamen Jan de Vison Z Jan Heijndrick Hovelmans W Heijndrick Bernaert Nouts N Heijndrick Leijs

Personen:

| 143-0397 |

Schepenregister 143, f° 212 r° 12.03.1565 svl

Cornelis Ijsendonck verkocht aan Catherine Heijndrick Luijcx x Joos Jans van Elsackere erven "het sneppelblocken"

Personen:

| 143-0398 |

Schepenregister 143, f° 213 r° 30.10.1564

Peeter de Cnoddere, Hoogstraten wordt rente van 20 st afgekweten door Melchior Tabbaert, Antwerpen, rente staande op de hoeve en stede van Melchior Tabbaert, deels onder Loenhout, deels in het land van Hoogstraten. Adriaen Cornelis Diels en Jan Heijndrick Hovelmans, H Geestmeesters zijn akkoord met afkwijting

Personen:

| 143-0399 |

Schepenregister 143, f° 213 v° 13.03.1565 svl

Marije Peeter Diercx van Aerde x +Sijmon de Cuijpere met haar voogd Jan Peeter Nijs is schuldig aan Peeter van Ostaeijen Peeterssen, Wuustwezel een rente van 4 V rogge op beemd "den evener" Z erfgenamen Cornelis Verboven W erfgenamen Cornelis de Coninck N erfgenamen Cornelis Heijndricx en op andere erven

Personen:

| 143-0400 |

Schepenregister 143, f° 214 r° 13.03.1565 svl

Elijsabeth Cornelis Broomans x +Lenaert van Bavele machtigt Adriaen Diels Cornelissen, H Geestmeester, om in Ekeren te compareren en haar deel te ontvangen, verstorven van haar 'moeije' Catherine Leemans

Personen:

| 143-0401 |

Schepenregister 143, f° 215 r° 13.03.1565 svl

op verzoek van Elijsabeth Cornelis Broomans compareren Jan van Bavel, 64j, Peeter van Dietfoirt70j en Peeter Nouts, 77j en verklaren gekend te hebben een genaamde Elijsabeth Leemans, dewelke 2 broers en 2 zussen had, nl Wouter, Peeter, Marije en Catherine. Elijsabeth Leemans was x Cornelis Broomans, ouders van vs Elijsabeth dewelke x Lenaert van Bavele. Wouter en Peeter Leemans vs zijn naar Ekeren gaan wonen. Ook Marije Leemans is naar Ekeren gaan wonen en daar gestorven

Personen:

| 143-0402 |

Schepenregister 143, f° 215 v° 17.03.1565 svl

Lenaert Hovelmans Heijndricx is schuldig aan erfgenamen Jan Loijcx rente van 11 moken rogge 33 st op stede in Neerven Z Geert Loomans W Cornelis van Aerde N Catherine Peeter Diericx

Personen:

| 143-0403 |

Schepenregister 143, f° 216 r° 27.03.1565 svl

Heijndrick Jans van der Buijten verkocht aan Heijndrick Bernaert Nouts x Elijsabeth een stede in Sneppel Z Cornelis Jan Mercx N Heijndrick Leijs en Cornelis Luijcx

Personen:

| 143-0404 |

Schepenregister 143, f° 216 v° 27.03.1565

Jan Heijndrick Jan Heijns verkocht aan Elijsabeth Jan Delijen x Willem Cornelis Maes een rente van 8 V rogge 4 Kgld op stede in Sneppel O Heijndrick van Elsackere Z Jan van Staeijen W Cornelis Machiels van Elsackere N Jan Willem Nouts en op nog andere erven. Lasten aan Willem Polmans, Machiel Verdijck, Machiel van Staeijen

Personen:

| 143-0405 |

Schepenregister 143, f° 217 r° 27.03.1565 svl

Jan Gabrijels verkocht circa 12jaar terug aan Heijndrick (Jan) Leijs erven in Sneppel O Jan van den Meere Z Cornelis Luijcx W Cornelis Jan Mercx

| 143-0406 |

Schepenregister 143, f° 217 v° 13.04.1565 svl

Cornelis Matthijs Vervoort x Catherine Peeter Joos dr verkochten aan Ghoosem Tielens en Matthijs van Aerde als 'armenmeesters' van Brecht een rente van 4 V rogge. Cornelis Keeselmans Janssen stelt beemd als onderpand

Personen:

| 143-0407 |

Schepenregister 143, f° 217 v°, In marge 19.04.1630

rente gekweten door Jan van Ditvoort aan Marten Voichten en Antonis Broumeels, armenmeesters in Brecht

| 143-0408 |

Schepenregister 143, f° 218 r° 13.03.1565 svl

Peeter Joos belooft zijn neef Cornelis Jan Keeselmans schuldeloos te houden (cfr vorige akte)

Personen:

| 143-0409 |

Schepenregister 143, f° 218 v° 02.05.1565

Marije Peeter Diercx x +Sijmon Thijs de Cuijpere - mr Peeter de Cuijpere - Cornelis Jan Keeselmans x Barbara Sijmons de Cuijpere - Jan Matthijs Cleijs en Joris Peeter Diercx als momboors van Matthijs en Catherine Sijmons de Cuijpere; zijn schuldig aan Matthijs de Cuijpere x Marije een rente van 8 V rogge op stede in Neerven O erfgenamen Jan Laureijs Rombouts Z Anthonis van Aerde N Christiaen Meus

Personen:

| 143-0410 |

Schepenregister 143, f° 218 v°, In marge 10.02.1630

10.02.1630 rente gekweten door kinderen Sijmon Keeselmans aan Jan van Ditvoort als transport hebbend van Goris Heijnricx van der ..ijen (procuratie Hoogstraten)

Personen:

| 143-0411 |

Schepenregister 143, f° 219 r° 02.05.1565

Jan Mercx Cornelissen is schuldig aan Cornelis de Coninck Willemssen een rente van 6 V rogge 10 st op erven in Neerven O Jacob van Ostaeijen Z Lenaert van den Bogaerde N Anthonis van Aerde en op stede aan "stapelheide"

Personen:

| 143-0412 |

Schepenregister 143, f° 219 v° 15.05.1565

|erfgenamen Jan Ooms| Elijsabeth Jan Peeter Jans dr x +Jan Ooms met haar voogd Adriaen Segers - Jan Jan Ooms - Matthijs Jan Ooms - Aert der Weuwen en Jan Jan Ooms als momboors van de onbejaarde kinderen Adriaen Ooms - Geertruijt Jan Ooms x Quirijn Acdorens - Marije Jan Ooms x Adriaen Lenaerts Ments - Marije Adriaen Ooms x Cornelis Anthonis Meus; verkochten samen voor een rente aan Cornelis van Aerde x Catherine een stede in Herseling O Cornelis en Matthijs Hovelmans Z erfgenamen Peeter Willem Boets N Jan Coecx en Jacop Sebrechts. Lasten aan Merck Bernaert Nouts, Catherine x Heijndrick van der Buijten

Personen:

| 143-0413 |

Schepenregister 143, f° 219 v°, In marge 17.05.1570

Jan Jan Ooms betaald door Cornelis van Aerde voor zijn gerecht 7de deel

Personen:

| 143-0414 |

Schepenregister 143, f° 220 v° 15.05.1565

erfgenamen Jan Ooms betaald door Cornelis van Aerde

Personen:

| 143-0415 |

Schepenregister 143, f° 220 v° 26.05.1565

Elijsabeth Bouwen Hovelmans x Peeter de Molenaere Claessen verkocht in belening aan Anthonis van Aerde een rente van 4 V rogge die Heijndrick Jan Lodders schuldig was aan Barbara Bouwen Thijs dr (27.03.1541) op de "schoorbeempt"

Personen:

| 143-0416 |

Schepenregister 143, f° 221 r° 27.11.1564

Digna Willem Lenaerts de jonge dr x Adolf Sint Denijs verkocht aan Anthonis van Dietfoirt Anthonissen x Anne een rente van 2 V rogge die Jan Claessen van Dale verkocht had aan Willem Willem Lenaertssen x Digne en die Lijsbeth x +Bernaert van Bavele met haar zoon Cornelis schuldig was (schepenbrief 23.04.1543) op land in de "aertse acker". Item rente van 5 L rogge die Lijsken Peeter Geerts Verbuijten x Thijs de mr verkocht hadden aan Cornelis Willems Vermunten (schepenbrief 31.05.1513) op land dat Peeter de Cuijper in handen had

Personen:

| 143-0417 |

Schepenregister 143, f° 222 r° 13.06.1565

jonkvrouw Barbara Staes x +mr Heijndrick van der Meere, secretaris in Mechelen, ook voor haar kinderen, vergezeld van mr Adriaen de Schilder, haar 'behouwde' zoon en voogd - Pauwels Ackermans, ook voor zijn kinderen verwekt bij zijn 1ste vrouw Marije mr Heijndrick Smekens dr; sluiten akkoord ivm de processen die gevoerd werden tussen Pauwels Ackermans en +Heijndrick van der Meere, zowel in Loenhout als in de kanselarij van Brabant

Personen:

| 143-0418 |

Schepenregister 143, f° 223 v° 23.02.1564 svl

Gheertruijt Jacop Geerts Bien dr x Huijbrechts Jacops verkochten aan Jan Huijbrechts Vereijck hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 143-0419 |

Schepenregister 143, f° 224 r° 21.12.1564

Anthonia Peeter Smits dr x Cornelis Peeter Nijs verkochten aan Anne Leest x Jan de Cock een rente van 2 V rogge op erven "de bleijcke" O Cornelis Maes Z erfgenamen Catherine Hovelmans W Peeter Joos

Personen:

| 143-0420 |

Schepenregister 143, f° 224 r°, In marge 26.09.1610

rente gekweten door Adriaen van Ostaeijen

| 143-0421 |

Schepenregister 143, f° 226 r° 28.05.1564

|Gheert Anthonis Pauwels Wuijts| Jan van Staeijen verkocht aan Gheert Wuijts Anthonissen x Marije Cuijpers een rente van 2 V rogge op huis staande op een inslag achter de kerk

Personen:

| 143-0422 |

Schepenregister 143, f° 227 r° 29.06.1564

Heijndrick Jan van der Buijten, ook voor zijn broers Cornelis, Jan en Andries van der Buijten en zijn zuster Marije x Jan de Vrije - Huijbrecht Mertens, Wechelderzande, ook voor de kinderen Jan Mertens en de kinderen Jan Baten - Jan Anthonis van Oekele - Jan en Cornelis Mertens zijn broeders en Marije Mertens zijn zuster - Quirijn en Bartholomeus Jan van der Buijten, broers, wnde Oostmalle, ook voor hun broer Cornelis - Floris Bel x Clare Jan van der Buijten, Oostmalle - de laatste 3 ook voor Peeter Kun (?) x Jehenne van der Buijten; allen erfgenamen van +Geertruijt Geerts van der Buijten (x +Jacob van Oudenhuijsen), verklaren dat zij betaald werden door Aernout van Ostaeijen van de rente van 4 V rogge die hij uitreikte aan Geertruijt van der Buijten vs

| 143-0423 |

Schepenregister 143, f° 228 r° 06.03.1564 svl

Adriaen van Elsacker Janssen verkocht aan Cornelis Cornelis Lenaerts een rente van 4 V rogge op erven op "de ast" in Sneppel O Nijs de Beere Z Peeter Nouts W Joos van Elsackere N Adriaen Diels en op andere erven

Personen:

| 143-0424 |

Schepenregister 143, f° 228 v° 04.07.1564

Heijndrick van Elsacker Cornelissen verkocht aan Cornelis Cornelis Lenaerts x Jehenne een rente van 10 V rogge op land in Sneppel in de "buijtelaer acker". Wouter Verwilt - Cornelis van der Buijten x Heijlwich Verwilt - Cornelis Machiels van Elsacker en Cornelis Brernaert Nouts als momboors van de kinderen vs Heijndrick van Elsacker x +Catherine Peeter Hovelmans; zijn schuldig de helft van vs rente van 10 V en stellen "heijtkens beempt" tot onderpand

Personen:

| 143-0425 |

Schepenregister 143, f° 228 v°, In marge 15.07.1614

Niclaes van Dale x Marie Cornelis Lenaerts en Henrick Thomas Goris als voogd van Marie Mattheus Cornelis Lenaerts dr afgelost door kinderen Wouter Verwilt

Personen:

| 143-0426 |

Schepenregister 143, f° 228 v°, 06.02.1615

Adriaen Anthonij Straetmans x Elisabeth Willem Willems ontlasten Peeter van Aken (?)

Personen:

| 143-0427 |

Schepenregister 143, f° 229 r° 06.03.1565 svl

Joos van Elsackere Janssen verkocht aan Jan van Gent x Elijsabeth Peeter Mertens een rente van 2 V rogge op land in Sneppel O Adriaen van Elsacker W Peeter Bernaert Nouts Z Peeter Peeter Nouts N Peeter Pauwels

Personen:

| 143-0428 |

Schepenregister 143, f° 229 v° 16.04.1565 svl

Pauwels Dielis Heijlen x Barbara Dielis Luijcx verkochten aan Jan van Ghent ten behoeve van zijn zoon Jacob hooimade op Blaakt O Laureijs Nouts Z Heijndrick Leets en Heijndrick Bode w "de vredebeempden" N Rogier van der Weijden

Personen:

| 143-0429 |

Schepenregister 143, f° 230 r° 18.11.1564

Agneese Hovelmans Heijndricx dr met haar voogd Cornelis Ijsendonck is schuldig aan Heijndrick Jans van der Buijten en Cornelis Bouwen Hovelmans als kerkmeesters van Loenhout, en tot behoefte van de kerk aldaar een rente van 25 st op huis bij de kerk O Jan Brans

Personen:

| 143-0430 |

Schepenregister 143, f° 230 v° 18.11.1564

Agneese Hovelmans Heijndricx dr met haar voogd Cornelis Ijsendonck is schuldig aan Leonarda Cornelis Verheerstraten dr een rente van 15 st op huis bij de kerk. Leonarde vs verkreeg de rente bij testament van +heer Peeter Loijcx

Personen:

| 143-0431 |

Schepenregister 143, f° 231 r° 18.11.1564

Agneese Hovelmans Heijndricx dr met haar voogd Cornelis Ijsendonck transporteert aan Leonarda Cornelis Verheerstraten dr (ter ontlasting van de rente van 5 Kgld die vs Leonarda bij testament verkreeg van +heer Peeter Loijcx uit een rente van 7 Kgld die hij was heffende op het huis van vs Agneese, gestaan bij de kerk) een rente van 5 Kgld die Wouter Peeters van den Cloote verkocht heeft aan Heijndrick Hovelmans (schepenbrief 09.02.1540 svl) op erve "de steert" aan de akkerstraat

Personen:

| 143-0432 |

Schepenregister 143, f° 231 v° 17.05.1565

Machiel van Elsackere x Marije Jan Maes dr verkochten aan Rombout Rombouts, Brecht, als momboor van Adriaen Jan Helmonts, moeder is Lijsbeth Wouter Neeffs een rente van 3 V rogge op beemd in Sneppel

Personen:

| 143-0433 |

Schepenregister 143, f° 232 r° 09.07.1565

Machiel Cornelis van Elsacker verkocht aan Sebastiaen Dielis Heijlen een rente van 3 V rogge op "het schaeldijen huijs" in Huffel in de "plaetse" O Pauwels Ackermans Z Joos Heijndricx

Personen:

| 143-0434 |

Schepenregister 143, f° 232 v° 27.11.1564

Lauwereijs van den Broecke en Cornelis de Cuijpere als momboors van de weeskinderen Cornelis van den Broecke en Laureijs Heijndrick van der Buijten x Elijsabeth Cornelis van den Broecke verkochten aan Cornelis Willem Bode x Catherine van Ghissen een rente van 2 V rogge op de erven die de kinderen Cornelis van den Broeck toebehoren. Met last van de kommer die ervan uitging bij leven van Wouter van den Broecke x Josijne Sebrechts der kinderen grootouders, last aan Adriaen Jan van Staeijen, kinderen Jan van Ostaeijen, Adriaen Lenaerts van Houtele huisvrouw

Personen:

| 143-0435 |

Schepenregister 143, f° 233 v° 22.01.1565 svl

Adriaen van Aken de oude verkocht aan Peeter de Cnoddere een rente van 2 Kgld die Bernaert Jans van Bavele verkocht had Laureijs van Aerde (07.06.1536) op erven "de hoogacker"

Personen:

| 143-0436 |

Schepenregister 143, f° 234 r° 09.07.1565

Elijsabeth Machiel Leijs Rombouts x Geert van den Bruijnenberghe verkocht aan Jan van den Bogaerde een rente van 1 Kgld in mindering van rente van 4 Kgld die Cornelie Jan Diericx dr x Jan Verhaert verkocht had aan Willem Polmans x Marije (16.02.1563 svl) op een akker "de steechde"

Personen:

| 143-0437 |

Schepenregister 143, f° 234 v° 10.07.1565

Magriete Peeter Mertens dr x Peeter Wouters Adriaenssen verkochten aan Adriaen Delijen Jacobssen een rente van 10 L rogge in mindering van rente van 14 L die Magdaleen Goris Haest dr x Jan van Balle schuldig was aan haar zuster Magriete Goris Haest x Peeter Faes (16.04.1509) op 2 akkers "de rijkacker" en "de grooten acker"

Personen:

| 143-0438 |

Schepenregister 143, f° 235 r° 25.01.1565 svl

Peeter Rombouts verkocht aan Willem Vermeere Willemssen een rente van 2 Kgld in mindering van rente van 4 Kgld die Laureijs Schoenmakers verkocht had aan Peeter Rombouts (07.05.1549) op erven bij "den dorent"

Personen:

| 143-0439 |

Schepenregister 143, f° 235 v° 03.01.1564 svl

Catherine Jan Dries Heerls x Cornelis Anthonis Geerts en Marije Jan Dries Heerls x Jacob Janssen van den Tinnen verkochten aan Heijndrick van der Buijten Janssen x Marije Grielens Jans dr een rente van 4 sister rogge uit een rente van 6 sister die Geert Vercaert betaalde aan Cornelis, Marije en Johannen Janssen Hovelmans kinderen (schepenbrief 16.03.1479) op stede in de berenstraat

Personen:

| 143-0440 |

Schepenregister 143, f° 236 v° 17.01.1565

Cornelia Cornelis Heijndricx van Aerde dr x Matthijs Goosem Lemmens verkochten aan Godevaert Wellens, Wuustwezel een rente van 4 Kgld die Laureijs Jan Laureijs Rombouts x Catherine verkocht had aan Laureijs van Aerde (24.03.1550) en die vs Laureijs van Aerde x Lijsbeth van den Broecke bij testament aan comparante hebben overgemaakt voor +heer Lambrecht van den Bulcke, pastoor in Loenhout (28.07.1552). Rente staat op hooimade op Blaakt

Personen:

| 143-0441 |

Schepenregister 143, f° 237 r° 01.08.1565

Peeter Jordaens Machielssen verkocht aan Agneese Van Bavele Nijs dr een rente van 1 V rogge op stede in Terbeek Z erfgenamen Cornelis Boets W Jan de Herde N erfgenamen Cornelis Jans van Bavele en op een beemd ook aldaar

Personen:

| 143-0442 |

Schepenregister 143, f° 237 v° 01.10.1565

Cornelis Hovelmans Bouwensen en Heijndrick van Aken Adriaenssen als kerkmeesters zijn schuldig aan Catherine van Berchem, natuurlijke dochter van +heer Costen van Berchem, rente van 4 V rogge waarvan Lenaert Dierck Bode de panden in handen heeft

Personen:

| 143-0443 |

Schepenregister 143, f° 238 r° 29.06.1564

Heijndrick Jans van der Buijten, Loenhout, ook voor zijn broers Cornelis, Jan en Andries van der Buijten en voor Jan de Vrije x Marije van der Buijten zijn zuster - Huijbrecht Mertens, Wechelderzande, ook voor de kinderen Jan Mertens en de kinderen Jan Baten, Jan Anthonis van Oekele, Jan en Cornelis Mertens zijn broers en Marije Mertens zijn zuster - Quirijn en Bartholomeus Jans van der Buijten broers, Oostmalle, ook voor hun broer Cornelis - Floris Bel, Oostmalle x Clare Jans van der Buijten, de laatste 3 ook voor Peeter Kien x Joanna van der Buijten; allen erfgenamen van Gheertruijt Geerts van der Buijten x +Jacobs van Oudenhuijsen, verkochten aan Joris Peeter Christiaens en Adriaen Cornelis Diels als regeerders van den H Geest rente van 3 halster rogge die Peeter van der Ast gekocht had tegen Heijndrick Dijckmans (schepenbrief 14.02.1424) op de goederen waar vs Heijndrick toen woonachtig was, genaamd het "rouwe venne"

| 143-0444 |

Schepenregister 143, f° 239 r° 29.06.1564

zelfde comparanten verkochten aan Adriaen Diels Cornelissen rente van 1 V rogge die Jan Peeter Broomans schuldig was aan Jan van der Buijten (schepenbrief 04.03.1499 svl) op "stijnkens hof"

| 143-0445 |

Schepenregister 143, f° 240 r° 13.11.1564

Magdalena van der Banck Jans dr x Jan Willems, haar moeder was Marije van Houtelen verkocht aan Anne Machiels van Huijsen x Anthonis van Dietfoirt Anthonissen, Wuustwezel een rente van 4 Kgld die Peeter Jan Wackers x Heijlwich Lenaerts Keijsers verkocht hadden aan Marije x +Wouter Snels (03.02.1540 svl) op stede in Sneppel Z Geert van Elsackere W Jan van Staeijen en Jan van Elzackere en op andere erven

Personen:

| 143-0446 |

Schepenregister 143, f° 240 v° 06.04.1565 svl

Lijsbeth Willem Aerts dr x Jan van de Moere verkocht aan Catherine Cornelis Laets x Pauwels der Weuwen een rente van 4 V rogge die Adriana der Weuwen +Claes dr x Geert Loomans verkocht had aan comparante (26.08.1561) en die Adriana der Weuwen zelf gekocht had van Heijndrick van Elsackere Cornelissen op 11.02.1556, welke rente staat op een beemd in Sneppel en op andere erven

Personen:

| 143-0447 |

Schepenregister 143, f° 241 v° 10.04.1565

Adriaen Jan Maes verkocht aan Cornelis Willem Maes een rente van 4 V rogge die Cornelis van Elsacker Cornelissen x Marije Cornelis Verboven hem verkocht had (05.07.1557) op "de parsbeempden"

Personen:

| 143-0448 |

Schepenregister 143, f° 242 r° 20.08.1565

Gheert van den Cloote Cornelissen verkocht aan Huijbrecht Godevaerts Wellens, Wuustwezel een rente van 2 V rogge die Heijndrick van Elsackere Cornelissen verkocht had aan Cornelis Jan Nout Luijcx als voogd van de kinderen Cornelis van den Cloote (schepenbrief 31.12.1555) op erven in Loenhout

Personen:

| 143-0449 |

Schepenregister 143, f° 242 v° 22.03.1565 svl

Cornelia Wouter Berniers dr x Cornelis Anthonis Jacops, Wuustwezel verkochten aan Jan van Aerde en Joris Christiaens als momboors van de voorkinderen Adriaen van Aerde Heijndricxssen x +Marije Peeter Christiaen Reijns dr een rente van 5 V rogge die Magriete Boots Jans dr x +Heijndrick de Coninck verkocht had aan Wouter Snels Peeterssen (schepenbrief Antwerpen 30.08.1522) op "bogaerts hof" in Terbeek. Item rente van 2 Kgld uit rente van 4 Kgld die Cornelis de Coninck schuldig was aan Wouter Peeter Snels (02.04.1509) op beemd "de borchstadt" aan het molenbos

Personen:

| 143-0450 |

Schepenregister 143, f° 243 v° 12.09.1565

Anthonis van den Bruijnenberghe verkocht aan Elijsabeth Heijndrick Meus dr rente van 2 V rogge op hooimade op het "hoochbosch" in de "straelde". Stelt zijn huis in Huffel als onderpand

Personen:

| 143-0451 |

Schepenregister 143, f° 243 v°, In marge 13.11.1571

akte geroijeert

| 143-0452 |

Schepenregister 143, f° 244 r° 16.03.1565 svl

Magriete Peeters Hovelmans dr x Geert Vorselmans verkocht aan Matthijs Jan Ooms een rente van 1 halster rogge die Jan Jan Heijlenssen verkocht had aan Jan Jan Pauwelssen (schepenbrief 23.07.1478) op erven in Loenhout. Item rente van 7 sch 6 den gr br die Hector Neven de oude verkocht had aan Peeter Hovelmans (schepenbrief 05.02.1518) op stede tegen de kerkmuur

Personen:

| 143-0453 |

Schepenregister 143, f° 244 v° 07.12.1563

Matthijs Ghoosem Lemmens verkocht aan Jan van den Bogaerde, Brecht een rente van 5 Kgld die Ghijsbrecht de Bre x Anthonie Smits Jans dr verkocht hadden aan Jan Bellens, lakenbereider (schepenbrief Antwerpen 25.05.1532) op stede aan de heuvel Z kinderen Anthonis Gielis Sijmonssen W Peeter Diericx, en welke rente nadien Jaspar Bellens Janssens verkocht heeft aan Laureijs van Aerde (15.07.1550), die ze samen met zijn vrouw bij testament naliet aan Cornelie Cornelis van Aerde (x Matthijs Goosems vs). Jan van den Bogaerde verkocht op zijn beurt de rente aan Heijndrick van der Buijten x Catherine Wouter Smits dr

Personen:

| 143-0454 |

Schepenregister 143, f° 245 v° 01.10.1565

Adriaen Couwenberch Bernaertssen verkocht aan Bastiaen Heijlen Dielissen een rente van 1 V rogge op stede in Huffel O Jan van Dale W en N Gabrijel Bogaerts. Bastiaen Heijlen kocht de rente met de ontvangen gelden van de patrimoniale goederen van zijn voorkinderen wier moeder was Magriete van Dijcke

Personen:

| 143-0455 |

Schepenregister 143, f° 246 r° 10.10.1565

Jan Hovelmans Peeterssen, Loenhout stelt zich borg voor de pachting van de imposten van Kalmthout, Wuustwezel en Essen die Geert Vorselmans gedaan heeft op 24.09.1565. Item voor de pachting in Loenhout

Personen:

| 143-0456 |

Schepenregister 143, f° 248 r° 07.01.1566

Cornelis van Elsackere Cornelissen verkocht aan Cornelis van Eekele x Marije een rente van 3 V rogge 2 Kgld op land in "buijtelaer acker" O Cornelis Peeter Nouts "cretenborch" Z Cornelis Machiels van Elsacker W Machiel van Elsackere en op andere erven

Personen:

| 143-0457 |

Schepenregister 143, f° 248 v° 23.10.1565

Pauwels der Weuwen, gezien zijn echtgenote Catherine Cornelis Laets met de penningen van haar patrimoniale goederen afgekweten heeft rente van 5 V rogge die Barbara Cornelis Joos dr heffende was op haar stede in Hoenderen, is aan zijn echtgenote schuldig een rente van 5 V rogge op stede in Hoenderen Z Merck Peeter Nouts O Quirijn Acdorens N erfgenamen Aert Peeter Nouts en op stede in Sneppel O Jan Peeter Hovelmans N Dielis Wackers. Pauwels der Weuwen x Catherine Cornelis Laets vererfden en verkregen stede in Hoenderen tegen Adriaen der Weuwen x Adriane Christiaen Diericx dr

Personen:

| 143-0458 |

Schepenregister 143, f° 249 r° 23.10.1565

Lenaert van Houtele x Adriana Geert Peeters Verbuijten dr zijn schuldig aan Catherine Cornelis Laets dr (x Pauwels der Weuwen) rente van 4 V rogge op stede aan "stuijvensande" en op andere erven

Personen:

| 143-0459 |

Schepenregister 143, f° 249 v° 25.10.1565

Quirijn de Beere x Gabrijeele Cornelis Heijns dr verkocht aan Jan van Ostaeijen dewelke de koop overdroeg aan Huijbrecht Pauwels Boets een huis in Huffel O erfgenamen Jan Beelaerts W Huijbrecht Pauwels N Joos Cornelis Mercx. Last aan Jan van Dale

Personen:

| 143-0460 |

Schepenregister 143, f° 250 r° 24.03.1567 svl

Jan van Staeijen, schepen verkocht aan Quinten Walravens x Jacobmijne een rente van 4 V rogge, te leveren in Antwerpen, op "de perrebeempt" in Sneppel. Last aan erfgenamen Quirijn de Beere, Catherine Peeter Nijs weduwe. Adriaen van Staeijen, zoon van vs Jan van Staeijen stelt zich borg

Personen:

| 143-0461 |

Schepenregister 143, f° 250 r° Naschrift: 24.03.1567 svl

Jan Quirijn Beren en Jan van Bavele stellen zich mede borg

| 143-0462 |

Schepenregister 143, f° 250 v° 20.11.1565

Adriaen Luijcx x Catherine Cornelis Claes Jans dr zijn schuldig aan Lenaert Luijcx Cornelissen een rente van 4 V 3 L rogge op stede in Sneppel W Cornelis Geerts van Elsacker. Onderpand is stede in Popendonk. Last aan Catherine Cornelis Luijcx weduwe

Personen:

| 143-0463 |

Schepenregister 143, f° 251 r° 04.12.1565

Cornelis Keeselmans Janssen - Joris Peeter Christiaens x Magriete Cornelis Keeselmans voor zijn kinderen - Anthonis Cornelissen x Catherine Cornelis Keeselmans voor zijn kinderen; erfgenamen van +Adriaen Jan van Dietfoirt, priester, moeder was +Anne Cornelis Keeselmans, verkochten aan Jan van Dietfoirt x vs +Anne Cornelis Keeselmans, en die na de dood van zijn vrouw priester is geworden, de hen verstorven goederen van vs Adriaen van Dietfoirt

Personen:

| 143-0464 |

Schepenregister 143, f° 251 v° 04.12.1565

Jan van Dietfoirt, priester met zijn momboor Peeter van Dietfoirt verkocht aan Anthonis Cornelissen x Catherine land in Kesselbeek Z erfgenamen Gheert Meermans N erfgenamen Jan Edelincx

Personen:

| 143-0465 |

Schepenregister 143, f° 252 r° 04.12.1565

Cornelis Keeselmans Janssen verkocht aan Jan van Dietfoirt, priester rente van 1 V rogge in mindering van rente van 2 V die Jan Cornelis Claes Jans schuldig was aan Jan Cornelis Keeselmans (06.05.1553) op land "de laren" W erfgenamen Cornelis Wouters Z Claes Diercx N Peeter Diercx

Personen:

| 143-0466 |

Schepenregister 143, f° 252 v° 10.12.1565

Heijndrick Vermunten, Cornelis Laureijs Schoenmakers en Willem Christiaens machtigen Cornelis Cools, Wuustwezel

Personen:

| 143-0467 |

Schepenregister 143, f° 253 r° 28.12.1565

Claes Peeters Smit, Loenhout machtigt Cornelis Merten Ruelens, Castel (Breda) om te compareren bij de erfgenamen Peeter Jan van Pelt x Elijsabeth Jan de Weert voor de ontlasting van een sister rogge dat de kinderen Bartholomeus Maes heffende zijn

Personen:

| 143-0468 |

Schepenregister 143, f° 253 v° 27.01.1563

Laureijs van der Buijten Heijndricxssen x Elijsabeth Cornelis van den Broecke zijn schuldig aan Adriaen Marcelis molenaar een rente van 5 Kgld 2 V rogge op bos in Popendonk O Jan Claes Jans Z Cornelis Cornelis Jans weduwe. Onderpand is stede in Popendonk

Personen:

| 143-0469 |

Schepenregister 143, f° 254 r° 05.01.1566 svl

Peeter Joos verkocht aan Gheert Vercaert Geertssen erven in de "groote steechde" O Lenaert van Houtele W Jan Thijs van Aerde N Anne Imbrechts. Last aan Anne Leest, erfgenamen Christine van de Vekene

Personen:

| 143-0470 |

Schepenregister 143, f° 254 v° 10.01.1566 svl

Jan Hovelmans Heijndricxssen is schuldig aan Jan Hovelmans Peeterssen een rente van 6 L rogge op stede in Sneppel

Personen:

| 143-0471 |

Schepenregister 143, f° 255 r° 22.01.1566 svl

Cornelis de Weert Willemssen, Antwerpen verkocht aan Quirijn Acdorerns erven op Hoenderen O Peeter Nouts Z Merck Peeter Nouts W erfgenamen Jan Huens. Last aan Jan Peeter Hovelmans, erfgenamen Merten Peeter Mertens, Cornelis Jan Keeselmans

Personen:

| 143-0472 |

Schepenregister 143, f° 255 v° 22.01.1566 svl

Cornelis de Weert Willemssen, Antwerpen verkocht voor een rente van 8 Kgld aan Aernout Nouts Bernaertssen erven in Sneppel W en N Peeter Bernaert Nouts

Personen:

| 143-0473 |

Schepenregister 143, f° 255 v°, In marge 21.06.1614

Jan Cornelis Goris, gemachtigd van Geert Wavels, diamantsnijder, mr Jans zoon, moeder was Catharina van Brussele, wnde Frankfurt (procuratie Antwerpen notaris van Cantelbeeck) afgekweten door Matthijs Goossens en Peeter Nouts

Personen:

| 143-0474 |

Schepenregister 143, f° 256 v° 25.01.1566 svl

Cornelis van Elsackere Cornelissen verkocht aan Willem Aerts Pauwelssen x Catherine een rente van 4 V rogge op erven o.m. "het nieuw block" in de "mosvoorden"

Personen:

| 143-0475 |

Schepenregister 143, f° 257 r° 25.01.1566

Cornelis Luijcx belooft Willem Pauwel Aerts te betalen

| 143-0476 |

Schepenregister 143, f° 257 r° 26.01.1566 svl

Gheert Vercaert Geertssen is schuldig aan Peeter van Vorspoele een rente van 22,5 st op stede in Kesselbeek Z de meerstrate W de gebuerstrate N Thomas Ghoris en op erven "de meerbolck"

Personen:

| 143-0477 |

Schepenregister 143, f° 257 r° 26.01.1566, vervolg

In marge: Adriaen van Ostaeijen Willemssen x Cornelia Jan Hegge heeft helft van rente gekweten

Personen:

| 143-0478 |

Schepenregister 143, f° 257 v° 29.01.1566 svl

Jan Brachts Janssen is schuldig aan Jan Huijmens van Sundert een rente van 2 V rogge op stede in Herseling O erfgenamen Peeter Willem Boets N Jan Wouter Laets en op heiblok

| 143-0479 |

Schepenregister 143, f° 258 r° 29.01.1566 svl

Cornelis van den Bogaerde Willemssen is schuldig aan Anthonis van Aerde een rente van 5 Kgld op land "de molenakker" O Geert Vercaert W erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde N Cornelis Nijs

| 143-0480 |

Schepenregister 143, f° 258 v° 30.01.1566 svl

Peeter Bode Lenaertssen x Elijsabeth Peeter Merten Sibs verkocht aan Magriete Andries Maes Ghijsels x Gheert Bulckmans een rente van 4 V rogge op erven in Sneppel Z Heijndrick Bernaert Nouts N Cornelis Cornelis van Elsackere en op stede in Sneppel O erfgenamen Jan Heijndrick Hovelmans Z Cornelis Laets N Jan van Staeijen

Personen:

| 143-0481 |

Schepenregister 143, f° 258 v°, In marge 21.02.1607

Peeter Jordaens, als transport hebbend van Andries Bulckmans Andriessen (08.03.'74), bekent voldaan te zijn

Personen:

| 143-0482 |

Schepenregister 143, f° 259 r° 21.01.1566 svl

Willem Maes Cornelissen x Elijsabeth Delijen Jans dr verkocht aan Peeter van Vorspoele Lenaertssen een rente van 2 Kgld die Jan van Staeijen, schepen, hem schuldig is, in mindering van rente van 6 Kgld (schepenbrief 27.01.1539)

Personen:

| 143-0483 |

Schepenregister 143, f° 260 r° 31.01.1566 svl

Matthijs Cleijs Janssen x Marije Matthijs de Cuijpere verkochten aan hun zoon Matthijs Cleijs Matthijssen x Lenaerde de helft van stede in de berenstraat Z Cornelis Vercaert W Matthijs Jan Cleijs N Geert Roovaerts. Item land "het heesterblock". Last aan Cornelis Lenaerts, Joos Aert Peeter Nouts, Geert Vorselmans

Personen:

| 143-0484 |

Schepenregister 143, f° 260 v° 20.11.1565

Cornelis Bernaert Nouts betaald door Willem Willem Janssen x Elijsabeth Bernaert Nouts van de verkochte stede, dit op 29.06.1563

Personen:

| 143-0485 |

Schepenregister 143, f° 261 r° 29.01.1566 svl

Jan Nijs Peeterssen en Anthonis van Aerde Cornelissen als momboors van Catherine van Aerde Jans dr verkochten aan meester Gheert van Bhergen, doctor in de medicijnen te Antwerpen een hoeve in Huffel en verscheidene andere erven in Loenhout en heivelden in Wuustwezel. Lasten op de diverse percelen aan Peeter van Eekele, Pauwels Aerts, erfgenamen Dielis Haest, erfgenamen Jacob Delijen, Heijndrick Cornelis van Aerde, erfgenamen Jan de Vison, mr Seger Tshertogen, Catherine van Berchem, erfgenamen Machiel Jordanij, Catherine Jacob Delijen

Personen:

| 143-0486 |

Schepenregister 143, f° 262 r° 23.07.1565

Christiaen Heijndrick Meus verkocht aan Matthijs Cleijs Matthijssen een rente van een 1 V rogge op stede in Neerven

Personen:

| 143-0487 |

Schepenregister 143, f° 262 v° 05.02.1566 svl

Jan van Ostaeijen Aernoutssen is schuldig aan Peeter Claes Peeters Molenaere de som van 36 £ gr br

Personen:

| 143-0488 |

Schepenregister 143, f° 262 v° 06.02.1566 svl

Wouter Diercx Lenaertssen verkocht aan Jacob Merck Mercxsen ten behoeve van Elijsabeth Bernaert Mercx een rente van 2 V rogge op beemd "de schoot" achter de heechse akker

Personen:

| 143-0489 |

Schepenregister 143, f° 263 r° 08.02.1566 svl

op verzoek van Peeter Praet x Clare Jan Hegs dr, wnde in Vlaanderen, compareerden Heijndrick van der Buijten, schepen, Cornelis Michiels van Elsackere en Dierick Nijs Hegge dewelke verklaarden dat vs Clare Jan Hegs in Loenhout was geboren uit Jan Hegge x Marije van Elsackere Geerts dr

Personen:

| 143-0490 |

Schepenregister 143, f° 263 v° 09.02.1566 svl

Jan van Vollenhove, schout - Jan van Bavele, Heijndrick van der Buijten, Jan van Staeijen, Peeter van Dietfoirt, Peeter Nouts, Aernout van Ostaeijen en Peeter Frans Marcelis, schepenen - Cornelis Hovelmans Bouwens en Heijndrick van Aken, kerkmeesters - Mercus Nijs, H Geestmeester - Heijndrick van der Buijten, Peeter van Dietfoirt, Aernout van Ostaeijen, Peeter Frans Marcelis, Cornelis Hovelmans en Cornelis Ijsendonck, bedezetters; ook voor het dorp van Loenhout, machtigen Peeter Frans Marcelis en Cornelis Ijsendonck, Everaert Nagels, Lambrecht Willaerts, Cornelis Lantschot en Wolffaert van Egmont om te procederen in Antwerpen tegen Heijndrick Leest, Brecht

Personen:

| 143-0491 |

Schepenregister 143, f° 264 v° 23.07.1565

Ghoosem Lemmens Goosems is schuldig aan Ghijsbrecht van den Bruijnenberghe een rente van 1 V rogge 20 st op stede in Terbeek

Personen:

| 143-0492 |

Schepenregister 143, f° 264 v°, In marge 06.10.1597

Cornelis Peeter van den Bruijnenberghe en Peeter Lemmens (?), vorster in Loenhout gekweten door Mathijs Goesem Lemmens

Personen:

| 143-0493 |

Schepenregister 143, f° 264 v° 23.10.1565

Peeter Joos verkocht aan zijn zoon Joos Peeter Joos x Elijsabeth Goosem Lemmens een stede in Huffel O erfgenamen Adriaen van Aken en erfgenamen Claes Peeter Molenaere W Matthijs van den Bogaerde en Jan van Huijsen N Jan van Vorspoele. Last aan erfgenamen Jan van de Veken, erfgenamen Aert Stuijts, erfgenamen Aert Verhaert

Personen:

| 143-0494 |

Schepenregister 143, f° 265 r° 21.01.1566 svl

Willem Nouts Janssen verkocht aan Wouter Aerts, Brecht als gemachtigd momboor van Peeter de Cock Janssen een rente van 3 Kgld op stede in Neerven

Personen:

| 143-0495 |

Schepenregister 143, f° 265 v° 17.01.1566 svl

Lenaert Verdijck en Otto van der Schueren x Magriete Verdijck verkochten aan Heijndrick van der Buijten Janssen x Marije een rente van 2 V rogge die Lijsbeth x Jan van der Wijmeren verkocht hebben Daniel Wouter Robbrechts (schepenbrief 16.04.1428 svl) op stede in Sneppel nu in handen van Peeter Pauwels Geens en op andere erven

| 143-0496 |

Schepenregister 143, f° 266 r° 04.02.1566 svl

Jan Cools, Vorsele x Marije Jan Bruijns verkocht aan Peeter Vorselmans Peeterssen een rente van 2 Rgld die Peeter Vorselmans verkocht had aan Machiel Laureijs Rombouts (21.03.1530 svl) op erven aan de donkstraat

Personen:

| 143-0497 |

Schepenregister 143, f° 266 v° 07.01.1566 svl

Laureijs van der Buijten Heijndricxsen x Elijsabeth Cornelis van den Broecke dr verkochten aan Jan de Cnoddere Matthijssen x Anne een rente van 12 Kgld op stede in Popendonk Z erfgenamen Cornelis van Meere N erfgenamen Bernaert van den Broecke en op andere erven

Personen:

| 143-0498 |

Schepenregister 143, f° 267 r° 25.01.1566 svl

Cornelis van Ostaeijen, vorster in Wuustwezel verkocht aan Huijbrecht Cornelis Lenaerts hooimade op Blaakt O Catherine Peeter Diericx Z Willem Polmans N Jan Wouter Heijlkens

Personen:

| 143-0499 |

Schepenregister 143, f° 268 r° 28.12.1566 svl

Jan van der Schuere, Oostmalle, ook voor Barbara van der Schueren x Jan Adriaenssen en voor Adriana van der Schueren (procuratie Oostmalle 09.04.1564 svb om het versterf van +Elijsabeth van der Schueren te mogen verkopen) en Lansloot van Wijslet x Josijne van der Schueren verkochten aan Matthijs Luijcx, Brecht beemden waaronder "den hontschoot" in Hecht

| 143-0500 |

Schepenregister 143, f° 268 v° 28.12.1566 svl

Jan van der Schueren, Oostmalle, ook voor Barbare van der Schueren x Jan Adriaenssens en voor Adriana van der Schueren zijn zusters en Lansloot Wijsslet x Josijna van der Schueren, Breda verkochten aan Willem Jan Nouts x Adriana een beemd aan "marum"

| 143-0501 |

Schepenregister 143, f° 269 r° 01.03.1566 svl

Marije van Ostaeijen Cornelis dr machtigt haar man Cornelis van Elsacker Cornelissen om in Antwerpen aan Jan van den Bogaert een rente van 3 sister rogge te verkopen

Personen:

| 143-0502 |

Schepenregister 143, f° 269 v° 11.03.1566 svl

Gheert Vorselmans Peeterssen verkocht aan Machiel van Elsackere Cornelissen erven "de wincsele" O juffr Marije van den Wijngaerde en juffr Elijsabeth van den Dorpe Z Jan Peeter Hovelmans N Claes Cornelis Jans. Last aan Joos Cornelis Mercx

Personen:

| 143-0503 |

Schepenregister 143, f° 270 r° 11.03.1566 svl

Quinten Walravens, Antwerpen gemachtigd van Barbele Boelaerts Adams dr x +Jan de Vison xx Jan van der Borcht, goudsmid en van Gielis de Vison als voogd van Jan de Vison Janssen verkocht aan Pauwels Aerts Willemssen x Marije de "meijsbeempt"

Personen:

| 143-0504 |

Schepenregister 143, f° 270 v° 12.03.1566 svl

Peeter Janssen Peeterssen x Anne Adriaen Diericx verkocht aan Barbare Cornelis Joos dr een rente van 4 V rogge op huis bij de kerk O de warande Z Peeter Bernaerts W het kerkpad N Peeter Jans Verhaert. Pand is het aan Anne te versterven deel van haar vader Adriaen Diericx, Zundert

Personen:

| 143-0505 |

Schepenregister 143, f° 271 r° 15.01.1566

6 svl Jan de Laet x Catherina de Bruijne Jans dr, Rijkevorsel verkochten aan de erfgenamen en kinderen Adriaen Marcelis de Molenaere rente van 20 sch gr br die Jan Claes Peeters verkocht had aan Cornelis Laureijs Rombouts en zijn zuster Diaenken Laureijs Rombouts (schepenbrief 16.01.1514) op stede in Terbeek Z Jan Heijn Mertens en Heijndrick van der Veken

Personen:

| 143-0506 |

Schepenregister 143, f° 271 v° 15.01.1566 svl

mr Peeter de Cuijpere, schoolmeester is schuldig aan de erfgenamen en kinderen Adriaen Marcelis de Molenaere een rente van 5 Kgld op stede in Huffel Z Thomas Janssen N Casus Hueffkens

Personen:

| 143-0507 |

Schepenregister 143, f° 271 v° 15.01.1566, vervolg

Naschrift: op deze rente was gedeeld Huijbrecht Marcelis, heeft de rente verkocht aan Jan van Linden die ze heeft verkocht aan Jan van Vorspoel, uitreiker, ergo is de rente geroyeert

Personen:

| 143-0508 |

Schepenregister 143, f° 272 r° 26.03.1566 svl

op verzoek van Peeter Imbrechts compareren Peeter van Dietfoirt, Cornelis Keeselmans Peeterssen en Heijndrick van der Buijten Janssen dewelke verklaren dat zij 5 of 6 jaar geleden verzocht werden tot schatting van de goederen in Loenhout (10de en 20ste penning)

Personen:

| 143-0509 |

Schepenregister 143, f° 272 r° 15.02.1566 svl

Euwout van Eemeren Christoffelsen, schout in Brecht verkocht aan Pauwels Aerts Willemssen x Marije beemd "de boeckheestere"

Personen:

| 143-0510 |

Schepenregister 143, f° 272 v° 21.03.1566 svl

Marije van de Cloote Wouters dr x Jacob van der Vloet Aernoutssen, Wernhout verkochten aan Pauwels de Cock Janssen, schoolmeester x Elijsabeth Delijen Willems dr een rente van 2 Kgld die Adriaen Mercx aan haar verkocht had (25.01.1561 svl) op stede in Terbeek

Personen:

| 143-0511 |

Schepenregister 143, f° 272 v°, In marge 14.10.1627

mr Gerardt Luijcx, gehuwd hebbende de dochter van mr Pauwels de Kock bekende dat Adriaen Jan de Backer en Heijnrick Peeter Heijnricx als momboors van de weeskinde(ren) Paeschijnken Peeters x Cornelis Jan de Backer de rente hebben gelost

Personen:

| 143-0512 |

Schepenregister 143, f° 273 v° 05.04.1566 svl

certificatie voor Cornelis Machiels van Elsackere, Loenhout. Bezit er verscheidene goederen waaronder de "perrebeempt" in Sneppel met last aan Huijbrecht Verboven

Personen:

| 143-0513 |

Schepenregister 143, f° 273 v° 07.05.1566

Jan van Hovele Heijndricxsen is schuldig aan Jan Hegghe Janssen een rente van 2 Kgld op stede in Kesselbeek O Cornelis Ijsendonck W Adriaen Engelen N Juffr Elijsabeth van den Dorpe. Last aan Cornelis Willem Maes

Personen:

| 143-0514 |

Schepenregister 143, f° 274 r° 13.05.1566

|Cornelis Cornelis Christiaens| Aernout van Ostaeijen is schuldig aan Catherine Peeter Diericx dr x +Sijmon de Cuijpere - r Peeter de Cuijpere, Matthijs de Cuijpere, Barbara de Cuijpere - Catherine de Cuijpere; alle wettige kinderen +Sijmon de Cuijpere rente van 8 Kgld op stede in Hecht en op andere erven. Lasten aan Lenaert Donckers, Peeter Claes Molenare, Thomas Adriaenssen, erfgenamen Peeter Dignen, Anthonis van Dietfoirt Anthonissen. Marije Diericx x +Sijmon de Cijpere met haar voogd Jan Peeter Nijs - Barbara de Cuijpere x Cornelis Keeselmans - Jan Thijs Cleijs en Joris Diericx als momboors van vs 2 kinderen Sijmon de Cuijpere; verkochten aan mr Peeter de Cuijpere hun deel in vs rente

Personen:

| 143-0515 |

Schepenregister 143, f° 274 r°, In marge 01.07.1609

Ancsem Mertens van Poppel, Tereik, gekweten voor 4 Kgld door Cornelis Anthonis Goris

Personen:

| 143-0516 |

Schepenregister 143, f° 274 r°, In marge 01.07.1609, vervolg

(Nota: boven de akte staat Cornelis Cornelis Christiaens, hoewel deze in de akte niet vermeld is - blijkbaar gaat de akte verder f° 282, zie aldaar)

Personen:

| 143-0517 |

Schepenregister 143, f° 275 r° 21.01.1566 svl

Willem van den Bogaerde - Lenaert van den Bogaerde - Aernout van den Bogaerde - Catherine van den Bogaerde x Cornelis Meijs; betwisting in verband met stede die zij verkocht hadden aan Dierick Nijs Hegge

Personen:

| 143-0518 |

Schepenregister 143, f° 275 v° 23.01.1566 svl

Jan Jan Nouts verkocht aan Willem van den Bogaerde Willemssen een stede aan stapelheide O Willem Jan Nouts Z Cornelis Willems van den Bogaerde. Last aan erfgenamen Machiel Verstraten

Personen:

| 143-0519 |

Schepenregister 143, f° 276 r° 29.01.1567 svl

Goosem Lemmens Goosemssen verkocht aan Jan Nouts Peeterssen rente van 4 Kgld op stede in Terbeek Z Peeter van Aerde N Jan Cornelis Boets

Personen:

| 143-0520 |

Schepenregister 143, f° 276 v° 31.01.1567

Cornelis Nouts Bernaertssen is schuldig aan Catherine Laets Cornelis dr een rente van 5 V rogge op stede in de berenstraat O Heijndrick van der Buijten W Willem Willemssen en op andere erven

Personen:

| 143-0521 |

Schepenregister 143, f° 277 r° 05.02.1567 svl

op verzoek van Cornelis Ijsendonck Peeterssen compareren Jan van Bavele, Jan van Staeijen, Peeter van Dietfoirt en Peeter Nouts, schepenen en getuigen over de panden en beemden die Cornelis Ijsendonck in handen had en Peeter en Cornelis van Ostaeijen Aernouts zonen belast hadden aan Jan de Grave, kuiper x Magriete Claes

Personen:

| 143-0522 |

Schepenregister 143, f° 278 r° 26.01.1566 svl

Peeter Geerts van der Buijten, alias van der ast, is schuldig aan Jacob van Ostaeijen, procureur in Brecht een rente van 6 L rogge op land en beemd in Loenhout gelijk Jacob van Ostaeijen nog heffende is 6 L rogge die Peeter Peeters Verbuijten schuldig was uit te reiken Damen Cuijts van Beerse (schepenbrief 15.02.1535)

Personen:

| 143-0523 |

Schepenregister 143, f° 278 r° 26.01.1566, vervolg

(Nota: de akte is doorstreept)

| 143-0524 |

Schepenregister 143, f° 279 r° 12.02.1567 svl

Matthijs Claes Matthijssen x Leonarda Verheerstraten verkochten aan Cornelis Lippens Anthonissen een rente van 3 V rogge op stede in de berenstraat Z Cornelis Vervaert W Joos Cornelis Mercx N Geert Roovaerts en Heijndrick Goris

Personen:

| 143-0525 |

Schepenregister 143, f° 279 v° 28.09.1565

Jacob Bosschart Pauwelssen, lakenverkoper, Antwerpen verkocht aan Cornelis Maes Willemssen x Catherine een rente van 2 Kgld 10 st 7 V rogge die Joos Huijbs x Carijne Peeter Mertens dr verkocht hadden aan Catherine Geerts Jans dr x +Matthijs van de Ghevene op stede in Herseling O erfgenamen Aert der Wedewe W Heijndrick Philips (schepenbrief Antwerpen 30.04.1555) en aan comparant verkocht door Costen Peeters Boecxmakere x Lijsbeth de Hooge, Antwerpen (schepenbrieven Antwerpen 01.07.1564 en 05.06.1565)

Personen:

| 143-0526 |

Schepenregister 143, f° 282 r° 13.05.1566

mr Peeter de Cuijpere verkocht aan Cornelis Cornelis Christiaenssen de vs rente van 8 Kgld

Personen:

| 143-0527 |

Schepenregister 143, f° 282 r° 13.05.1566, vervolg

(Nota: betreft eindstuk van de akte die begint folio 272)

| 143-0528 |

Schepenregister 143, f° 283 v° 10.06.1566

Jan Willem Nouts x Quirina Heijndrick Jan Heijns dr verkochten aan Jan Heijndrick Hovelmans en Merck Cornelis Nijs als H Geestmeesters een rente van 6 V rogge op land "het sneppelblock" O erfgenamen Meus Cornelis Meus Z Heijndrick Cornelis van Staeijen W erfgenamen Peeter Dignen en Jan Peeter Hovelmans en op andere erven. Last aan Jan van de Moere, Antwerpen

Personen:

| 143-0529 |

Schepenregister 143, f° 283 v°, In marge 09.10.1567

Aert der Weuwen en Jan Peeter Nijs, H Geestmeesters verklaren dat rente afgekweten werd

Personen:

| 143-0530 |

Schepenregister 143, f° 284 r° 22.06.1566

certificatie voor Cornelis van Elsackere Cornelis Geertssen die wil gaan werken in Vlaanderen, Holland of Zeeland. Is geboren in Loenhout en heeft er zijn natuurlijke ouders nog in leven

| 143-0531 |

Schepenregister 143, f° 284 v° 02.07.1566

Jan van Vollenhove, schout en rentmeester machtigt Peeter Marcelis Fransen om in zijn plaats te compareren in Antwerpen tegen jonker Jan de Herde

Personen:

| 143-0532 |

Schepenregister 143, f° 285 r° 04.11.1560

Adriaen Huefkens, procureur in Loenhout, gemachtigd van Medaert Wouters, Antwerpen bezet de erfpanden van vs Medaert Wouters, achtergelaten door +Matthijs van Aerde Janssen x Marije van Staeijen (schepenbrief Antwerpen 12.05.1557). Cornelis Ijsendonck en Heijndrick van Elsackere hebben vs erfpanden ingezet voor 20 £ gr br en bekomen met 'de vallende keerse'

Personen:

| 143-0533 |

Schepenregister 143, f° 286 v° 15.08.1566

Cornelis Jan Peeters van Bavele, ook voor zijn broer Jan en zijn zuster Marije en Peeternelle van Bavele x Adriaen Ghijsels verkochten aan Jan Jordaens, nu 'lazarus', rente van 2 sch 6 £ gr br op stede in Brecht (schepenbrief Brecht 07.03.1539)

Personen:

| 143-0534 |

Schepenregister 143, f° 287 r° 14.09.1566

Cornelis van Elsackere Machielssen is schuldig aan Peeter Imbrechts x Catherine een rente van 4 V rogge op beemd in Sneppel O Heijndrick van Staeijen Z erfgenamen Catherine Hovelmans N Jan Peeter Hovelmans

Personen:

| 143-0535 |

Schepenregister 143, f° 287 r° 18.12.1565

Peeter Bode Janssen is schuldig aan Cornelis van der Buijten rente van 2 L rogge die Agneese Heijndrick Boets dr x Sebastiaen Verhese verkocht hadden aan Peeter van der Buijten x Anne en die Heijndrick Jan van Staeijen als bezitter van de panden schuldig was (schepenbrief 20.01.1541 svl) op stede gelegen ten einde "de choor"

Personen:

| 143-0536 |

Schepenregister 143, f° 288 r° 21.01.1566 svl

Elijsabeth Cornelis Broomans x +Lenaert van Bavele transporteerde en cedeerde haar goederen aan de H Geest, o.a. rente van 10 st op goederen Merck Peeter Nouts en haar versterf van Catherine Leemans tot Ekeren

Personen:

| 143-0537 |

Schepenregister 143, f° 288 v° 30.01.1566 svl

Jan van Bavele Cornelissen verkocht in belening aan Andries en Geert Bulckmans Geertssen ten behoeve van Magriete Andries Maes Ghijsels dr x +Geert Bulckmans een rente van 4 V rogge in mindering van 16 V rogge die Peeter Jordaens x Marije Jan Pellens aan comparant verkocht hadden (24.01.1564) op stede in Terbeek en op andere erven

Personen:

| 143-0538 |

Schepenregister 143, f° 289 v° 25.11.1566

Leonarda Cornelis Verheerstraten x Matthijs Cleijs de Jonge verkochten aan Cornelis Aert Wouter Aerts een rente van 5 Kgld die Wouter Peeters van den Cloote verkocht had aan Heijndrick Hovelmans (schepenbrief 09.02.1540) op erven "den steert" en andere panden. Comparante verkreeg de rente van Agneese Heijndrick Hovelmans (schepenbrief 18.11.1564). Cornelis Wouter Aerts verkocht de rente aan Jan van Staeijen Peeterssen

Personen:

| 143-0539 |

Schepenregister 143, f° 289 v° 25.11.1566, vervolg

(Nota: in het eerste deel staat Cornelis Aert Wouter Aerts, bij het einde van de akte eveneens maar werd Aert doorstreept)

| 143-0540 |

Schepenregister 143, f° 290 v° 17.04.1566

np Marije Jacob Geerts Bien dr met haar voogd Peeter Faes verkocht aan Jan Huijbrechts Verreijck hooimade op het "hoochbosch"

Personen:

| 143-0541 |

Schepenregister 143, f° 291 r° 17.04.1566

np Lenaert Nijs Lenaertssen verkocht aan Peeter Taeijmans Peeterssen hooimade, weide en bos op het "hoochbosch"

Personen:

| 143-0542 |

Schepenregister 143, f° 291 v° 17.04.1566

np Heijnrick Cornelis van Staeijen en Quirina van Staeijen Claes dr x Jan Heijndricx verkochten aan Pauwels Ackermans x Anne Imbrechts een rente van 2 Kgld 17 st 1 halster rogge die Merten Thuens schuldig was aan Magdalene Cornelis van Staeijen weduwe (schepenbrief 31.03.1564) op stede in Popendonk N Lambrecht Coppen Broomans Z Nees van Bavel W Peeter Christiaen Reijns

Personen:

| 143-0543 |

Schepenregister 143, f° 293 r° 06.10.1566

Elijsabeth Hegge Jans dr de jonge x Geerde van Ijperen zijn schuldig aan Jan van Vollenhoven, schout te Loenhout jaarlijks 4 L rogge, en dit op de goeden die vs Elijsabeth verstorven zijn van +Jan Hegge x +Cornelie van den Wijngaarde haar ouders, en nog te versterven staan van Jan Hegge haar grootvader

Personen:

| 143-0544 |

Schepenregister 143, f° 294 r° 18.10.1566

op verzoek van Cornelis van der Buijten Peeterssen stellen Adriaen van Aken de jonge en Anthonis Cornelissen, ingezetenen, zich borg voor de pachting van de imposten die Cornelis van der Buijten op 11.10.1566 gedaan heeft voor de som van 306 Kgld

Personen:

| 143-0545 |

Schepenregister 143, f° 294 v° 01.11.1566

Heijndrick van Aken en Joos Peeter Joos, kerkmeesters van Loenhout bekennen dat Machiel van Staeijen gekweten heeft de 15 st erfelijk die hij schuldig was op zijn goed te Popendonk

Personen:

| 143-0546 |

Schepenregister 143, f° 294 v° 26.12.1565

Magdalena Jan Meus dr met Cornelis Ijsendonck haar momber enerzijds, Jan Heijndrick Hovelmans en Marcus Cornelis Nijs als H. Geestmeesters anderzijds, Magdalena cedeert haar goederen ten behoeve der armen van Loenhout. Haar zusters Marie Meus en Adriaen de Bie x +Adriana Meus in naam van zijn kinderen gaan akkoord

Personen:

| 143-0547 |

Schepenregister 143, f° 295 v° 18.11.1566

|Cristina Luijcx Adriaens dr| Peeter Pauwels Gheens is jaarlijks schuldig aan Cornelia Luijcx Adriaens dr 2 V rogge op een stede te Sneppel op Hoenderen O Jan Theijs Cleijs Z Cornelis Lenaert Nouts W Cornelis Faes N sheeren straat

| 143-0548 |

Schepenregister 143, f° 295 v° 18.11.1566, vervolg

Nota: boven de akte staat Cristina Luijcx Adriaens dr; in de akte staat ditzelfde met daarbij Cristina doorstreept en daarboven geschreven Cornelia

| 143-0549 |

Schepenregister 143, f° 296 r° 25.11.1566

Jan Bode Cornelissen debet Willem Willemsen en Goosem Lemmens de oude als mombers van de 3 onbejaarde kinderen +Cornelis Baeijens Cornelissen 2 V rogge op een weide "de mosvoort" O Jan Casus Z Goosem Lemmens W Peeters Verast N zichzelf

Personen:

| 143-0550 |

Schepenregister 143, f° 296 v° 12.12.1566

Willem vanden Bogaerde Willemssen heeft verkocht Cornelise Bertels Willemssen een rente van 2 V rogge op een zaailand "boers hoff" te Hecht tussen Cornelis Peeter Keeselmans en zijn eigen andere erve Z de akkerstraat. Onderpand is een stede aan "stapelheije" O Willem Nouts Z, W en N Cornelis Willems van Bogaerde

Personen:

| 143-0551 |

Schepenregister 143, f° 296 v°, In marge 17.05.1606

Mr. Geert Luijcx x Christina Cornelis Bertels bekent verkocht te hebben Hendricken Luijcx zijn broer een rente van 2 V rogge op de panden in deze brief

| 143-0552 |

Schepenregister 143, f° 297 r° 28.12.1567 svl

Willem vanden Bogaerde Willemssen heeft verkocht Willeme van Eekele Peeterssen een stuk erve in de "heechtse acker" O Heijndricx van Elsackere Z Willems vanden Bogaerde W Cornelis Keeselmans N Geerts Vercaert. Met last o.m. aan erfgenamen Thomas de Weese, H. Geest te Wuustwezel en Adriaen Diels. Pand is een stuk zaailand leen onder de heer van Liedekerke O Peeter Bernaerts Z Cornelis Keeselmans W joffrou vanden dorpe N Willems van Eekele

Personen:

| 143-0553 |

Schepenregister 143, f° 297 v° 28.12.1567 svl

Margriete Anthonis Boets dr met momboor Peeter Bode Janssen, Frans Marcelis en Cornelis, Bernaert, Anthonis, Peeter en Ghoris Marcelis Frans zonen elk voor hen zelf, Sijmen Leijs Stoffels x Elijsabeth Marcelis, vervangende de vs comparanten Marijen Marcelis, hebben verkocht Peeter Frans Marcelis stede te Loenhout op de Donk O Peeter Jan Nout Luijcx Z en W sheeren straat N Jan Heijndrick, Hovelmans. Met last o.m. aan erfgenamen Catherine Hovelmans, kinderen Peeters van Schelle

Personen:

| 143-0554 |

Schepenregister 143, f° 298 v° 02.01.1567 svl

Pauwels der Weuwen x Catherine Cornelis Laets zijn schuldig David der Weuwen een rente van 5 V rogge op een stede daar sheeren straat middendoor gaat op Sneppel O Cornelis Geerts van Elsackere Z klooster van St. Machiels W "sneppel heijken" N Dielis Wackers en Matthijs Claes Heijlen. Met last o.m. aan Jan der Weuwen, de erfgenamen Dingne der Weuwen en nog vs Catherine Laets bij koop tegen Adriaen der Weuwen. Onderpand is een halve beemd te Sneppel O Cornelis Cornelis van Elsackere Z erfgenamen Aert der Weuwen W Agneese Hovelmans N kinderen Cornelis Couwenberghs

Personen:

| 143-0555 |

Schepenregister 143, f° 299 r° 02.01.1567 svl

David der Weuwen nu in zijn wettige jaren gekomen verklaart in het verkopen der stede die Pauwels der Weuwen x Catherine nu in handen hebben dat hij deze verkoop 'aprobeert', daar ondersproken werd dat als hij bejaard zou zijn hij zou beslissen of hij zijn gedeelte van de stede wilde behouden dan wel zijn baten ontvangen

| 143-0556 |

Schepenregister 143, f° 299 v° 21.01.1567 svl

Cornelis van den Bogaerde de oude - Willem van den Bogaerde Cornelissen, Catherine van den Bogaerde Cornelis dr x Cornelis Meijs - Lenaert van den Bogaerde en Aernout van den Bogaerde Cornelissen; hebben verkocht aan Dierck Nijs Hegge een stede te Neerven O en Z Catherine Peeter Diericx W sheeren straat N Jan Willems van den Wijngaerde

| 143-0557 |

Schepenregister 143, f° 299 v° 21.01.1567, vervolg

(Nota: het einde van deze akte bevindt zich f° 275 r°)

| 143-0558 |

Schepenregister 143, f° 300 r° 10.03.1567 svl

Martijne Cornelis Wouters van Meere dr x Lenaerde Jan Mens verkocht aan Jan van den Broeck en Joris Christiaens als momboors van Peeter Joris Christiaens een rente van 4 V rogge; mede gecompareerd Wouter Cornelis van Meere broer van vs Martijne. Stelt in pand zaailand in Popendonk O sheeren straat Z en W Jan Verboven N Jan Cornelis Claes Jans

Personen:

| 143-0559 |

Schepenregister 143, f° 300 r°, In marge 25.10.1621

Peeter Joris Christiaens bekent voldaan door Adriaen Lenaerts

Personen:

| 143-0560 |

Schepenregister 143, f° 301 r° 10.03.1567 svl

Martine van Meere Cornelis dr x Lenaert Jan Mens verkochten aan Jan van Aerde Heijndricxssen een rente van 2 Kgld , mede gecompareerd is Wouter van Meere Cornelissen, hebben tot pand gesteld een stuk zaailand in Popendonk O sheeren straat Z en W Jan Verboven N Jan Cornelis Jans, en een ander stuk ook daar O sheeren straat Z en W Jan Willems van Staeijen N Jan Verboven, nog een stuk 'hooimaden' op het "schoubosch" in "den duivenschoot" O en Z Laureijs van der Buijten W erfgenamen Nijs van Bavele N Adriaen Diels

Personen:

| 143-0561 |

Schepenregister 143, f° 302 r° 26.02.1567 svl

Adriaen der Weuwen Cornelissen debet Aernout van den Bogaerde Cornelissen een jaarlijkse rente van 1 V rogge en 12,5 st op een stede te Neerven O 'sheeren vruente' Z en W Cornelis Meijs N sheeren straat

Personen:

| 143-0562 |

Schepenregister 143, f° 302 v° 15.01.1566 svl

Peeter Geerts van der Buijten alias van den Ast debet Jacob van Ostaeijen procureur tot Brecht een rente van 6 L rogge op een stede te Sneppel aan de "mosvoorden" O Cornelis Vermunten Z Cornelis Peeters Cuijpers erfgenamen W keijvelaerstraat N erfgenamen Wouters van den Cloote, en nog een stuk land en beemd ook daar O die acker Terbeek Z erfgenamen Wouters van den Cloote W keijvelaerstraat N Nout Peeter Nouts

Personen:

| 143-0563 |

Schepenregister 143, f° 303 r° 28.02.1567 svl

Heijndrick van Elsackere Cornelissen heeft verkocht aan Peeter Jordaens Peeterssen een rente van 3 V rogge en 2 Kgld op een stuk zaailand te Sneppel op "buijtelaerackere" O Machiels van Elsackere Z en W erfgenamen Peeter Cornelis Nijs N Adriaen Cornelis Diels, en nog op een stede te Sneppel O "het heijlaer" Z Cornelis Cornelis van Elsackere W de beek N Cornelis Machiels van Elsackere. Met last o.m. aan Peeter van Eekele. Cornelis Machiels van Elsackere stelt zich borg.

Personen:

| 143-0564 |

Schepenregister 143, f° 304 r° 24.03.1567

Cornelis van Elsackere Machielssen heeft verkocht aan Josijne Peeters Jans dr een rente van 8 V rogge op een beemd "de perrebeemt" te Sneppel O de beek Z Jans van Staeijen W kapel van Hoogstraten N erfgenamen Jans de Cuijpere. Met last aan Huijbrecht Verboven Mede gecompareerd zijn Dielis Hovelmans (x Josijne Peeters Jansdr) en Lenaert Verdijck als momber van de voorkinderen Josijne Peeters Jans dr x +Nijs Jacob Geerts. Heijndrick van Elsackere Cornelissen stelt zich borg

Personen:

| 143-0565 |

Schepenregister 143, f° 304 v° 24.03.1567 svl

Heijndrick van Elsackere Cornelissen heeft verbonden ten behoeve van Cornelis Machiels van Elsackere zijn vader ivm de rente van 8 V rogge (vorige akte) een beemd "de perbeempt" te Sneppel O de beek Z erfgenamen Aert Peeter Nouts W "sneppelacker" N Peeters van Elsacker

Personen:

| 143-0566 |

Schepenregister 143, f° 305 r° 01.04.1567

Jan Brechts Dielissen en Catherine Jan Brechts dr hebben verkocht aan Adriaen Ments Lenaertssen een stede op Herseling O hollandse straat W de hesselinkse straat N Jan Wouter Laets. Met last aan Anne Imbrechts, Jan Huijmens, Mathijss Goosem Lemmens, Cornelis Bouwen Hovelmans

| 143-0567 |

Schepenregister 143, f° 305 v° 11.03.1567 svl

Catherine Cornelis Jan Keeselmans dr x Anthonis Cornelissen hebben verkocht aan Anthonis Gileijns x Marije Pauwels Aerts dr een beemd bij "het hoochbosch" O Peeter Nouts Z erfgenamen Wouter van den Cloote W haar zelf N de grote beek

Personen:

| 143-0568 |

Schepenregister 143, f° 306 r° 17.02.1567 svl

Peeter Vorselmans Janssen heeft verkocht aan Peeter Verachtert Peeterssen alias van Staeijen een heiblok "den willaert" te Loenhout ontrent "de gerechte" O sheeren vrunte Z Jan Betten W erfgenamen Adriaen van Aken N erfgenamen Cornelis Verboven

Personen:

| 143-0569 |

Schepenregister 143, f° 306 v° 17.02.1567 svl

Jan van Staeijen Janssen heeft verkocht aan Godevaert Cornelissen Molenare x Anne een rente van 6 Kgld op een stuk erve "de oude stede" te Sneppel O erfgenamen Adriaen Huefkens Z erfgenamen Jan Heijndrick Hovelmans W de "rijt" N sheeren straat, en op een beemd "het cleijn cleij" O en W zijn andere erve "het groot cleij" Z erfgenamen Cornelis Goris N Cornelis Machiels van Elsackere. Met last aan Cornelis Luijcx, Brecht, Peetere van Vorspoele, Willem Polmans

Personen:

| 143-0570 |

Schepenregister 143, f° 307 v° 17.02.1567 svl

Jacob van Ostaeijen, procureur, Brecht, bekent enige jaren geleden verkocht te hebben aan +Lenaert Matthijs Putcuijpts een hooimade op het "hoochbosch" NO Hendricx van der Buijten SW +Lenaert Thijs Putcuijpts SO de "waest" NW ..donck, alzo Jacob van Ostaeijen deze hooimade gekocht heeft gehad tegen Cornelis Buijs 'cuijpere' tot Antwerpen volgens schepenbrief Lt dd. 20.05.1549

Personen:

| 143-0571 |

Schepenregister 143, f° 308 r° 26.02.1567

Jan van Dale heeft verkocht aan Jan de Coninck Wouterssen een rente van 5 sch gr br die Otte Jacops x Cathlijne Thoen Gielis Sijmons dr verkocht hebben gehad aan Laureijs van Aerde op 14.11.1511 op een stede "de gruen duere" te Loenhout voor in de plaatse W Jan Sloijters O Willem Lenaert Truijens Z sheeren straat (schepenbrief van Antwerpen)

Personen:

| 143-0572 |

Schepenregister 143, f° 308 v° 28.11.1566

Jacob Heijle Peeterssen heeft verkocht aan Jan Peeters van den Bogaerde x Elijsabeth Machiel Leijs Rombouts dr een rente van 4 Kgld en 10 st die Jan Hegge de oude verkocht had aan Machiel Jan Joos Luijcx x Marije Jan Rombouts dr op 7.2.1554 svl op een B hooimaden te Loenhout op de Blaakt O Margriete Willem Aerts dr Z Willem van de Wouwere W de beek N vs Jan Hegge. Mede gecompareerd Cornelis Bernaert Nouts, bekende dat vs Jacob Heijlen hem voldaan heeft de 6 £ br eens met 4 Kgld 10 st voor een jaar renten ter zake dat Jacob Heijlen de vs 6 £ een jaar gebruikt had

Personen:

| 143-0573 |

Schepenregister 143, f° 308 v° 28.11.1566, vervolg

Jan Peeters van den Bogaerde heeft vervolgens de rente verkocht aan Cornelis Willem Bertels

Personen:

| 143-0574 |

Schepenregister 143, f° 309 v° 05.08.1566

|kinderen Cornelis Boets| Jacob van Ostaeijen, procureur, Brecht heeft getransporteerd aan de kinderen Cornelis Lenaert Bode een rente van 30 st die Cornelis van Aerde Matthijssen aan hem verkocht had op 25.9.1549 op een beemd "den aert" aan "leemans dijck" W Peeter Christiaens Reijns Z en O Peeter Jan Dignen

Personen:

| 143-0575 |

Schepenregister 143, f° 310 r° 25.04.1570

Joris Peeter Christiaenssen x Margriete Cornelis Keeselmans bekennen dat Ghoris Donckers, Zundert gekweten heeft een sister rogge met 15 £ br welke Joris Christiaens bekende aangelegen te hebben aan zijn stede te Popendonk, in 'afkwijting' van een rente van 17 L rogge en 15 st welke rente heffende waren de kinderen Adriaen van Aerde x +Marije Christiaens, zuster van Joris Christiaens. Dit in mindering van een groter som die vs Joris toekomt van een heiblok dat hij verkocht aan Heijndrick Vermunten. Item hebben Joris Christiaens x Margriet afgekweten een rente die Adriaen Denijs, Breda en Cornelis Goris Donckers heffende waren uit naam van hun vrouw

Personen:

| 143-0576 |

Schepenregister 143, f° 311 r° 03.05.1567

Jan van Bavele, Heijndrick van der Buijten en Peeter Nouts, schepenen in Loenhout, en Adriaen van Elsackere, leenman, getuigen dat Jan van Staeijen, medeschepen, zich buiten de heerlijkheid van Loenhout sedert vele jaren steeds met paard en wagen verplaatst

Personen:

| 143-0577 |

Schepenregister 143, f° 311 v° 20.01.1567 svl

Cornelis van Bavele Bernaertssen is jaarlijks schuldig aan Cornelie van Ostaeijen 4 Kgld op een stede te Popendonk O zich zelf en Jan Claes Janssen Z Joris Christiaens W en N sheeren straat. Op deze rente is Cornelie van Ostaeijen gedeeld na de dood van haar vader Aernout van Ostaeijen

Personen:

| 143-0578 |

Schepenregister 143, f° 311 v° 20.01.1567, vervolg

Vs Cornelie van Ostaeijen x Joris Peeter Diercx hebben verkocht aan Cornelis Cornelis Christiaens vs rente van 4 Kgld

Personen:

| 143-0579 |

Schepenregister 143, f° 311 v°, In marge 13.09.1594

Lucas Cornelis Maes en Jan Mathijsen voldaan door Joes Cornelis Bernaerdts

Personen:

| 143-0580 |

Schepenregister 143, f° 312 r° 03.03.1567 svl

Voor de schepenen Jan van Bavele, Heijndrick van der Buijten, Jan van Staeijen, Peeter van Dietfoort, Peeter Nouts, Aernout van Ostaeijen en Peeter Frans Marcelis herroept Jacob Ments Janssen zijn testament gemaakt voor notaris +Machiel Jordani, Brecht op 8.3.1553 svc en schenkt aan de tafel van de H. Geest benevens zijn goed een rente van 6 'muddekens' rogge die +Goosem Pullekens Janssen tot Wuustwezel verkocht had aan Matthijs van Huijssen op 10.9.1494 op een stuk grond "den rijt" binnen Wuustwezel tussen Ghijsel Slaets erven; schenkt nog een rente van de helft van 3 V rogge die Jan de Bie Peeterssen verkocht had aan de erfgenamen van Matthijs van Huijssen (schepenbrief 23.8.1512) op een beemd "de neervaert" O Meus Coppens en andere goeden W Heijndrick van Tijchelt S de beek N Peeter van Stegoven, verder nog een rente van 5 st uit een grotere rente op zekere panden te Wuustwezel die Herman Gulden in handen heeft; verder uit dezelfde panden nog een rente van 5 V rogge waarvan hij 4 V beleend heeft aan Jan Hermans tot Onderzeel met de penningen van welke 4 beleende V Heijndrick Ots in de gevangenis van Antwerpen gelost werd

Personen:

| 143-0581 |

Schepenregister 143, f° 312 r° 03.03.1567, vervolg

Merck Cornelis Nijs en Aert der Weuwen als H. Geestmeesters aanvaarden

Personen:

| 143-0582 |

Schepenregister 143, f° 313 v° 15.04.1567

Lenaert van Houtele alias steenbackere heeft verkocht aan Philips van Houte een rente van 1 Kgld in mindering van een rente van 3 Kgld die Cornelis Aerts der Weuwen x Dingne verkocht had aan Marije x +Wouter Snels op 25.10.1544 op een stede te Sneppel aan het "heijlaer" bij de Tommelberg Z St. Michiels W het "heijlaer" N sheeren straat

Personen:

| 143-0583 |

Schepenregister 143, f° 314 r° 14.01.1567 svl

Cornelis Faes en Margriete Merten Peeter Mertens (dochter van +Elijsabeth Faes zijn zuster) xx Peeter Adriaen Wouters hebben verkocht aan Catherine x +Machiels Verdijcken een rente van 3 V rogge die Peeter Theus Cuijpers schuldig was aan Cornelis Faes Nout Faes op 20.11.1509 op een beemd "den perbeemt" Z Jan van Staeijen N Jan Loijcx O Peeter Nouts Pulmans

Personen:

| 143-0584 |

Schepenregister 143, f° 314 v° 12.03.1566 svl

Margriet mr. Adriaen Diericx x +Peeter Hovelmans debet Gabrijeel van den Bogaerde x Marije een rente van 6 Kgld op een stede in de Huffel in de palinckstraat O mr. Peeters de Cuijpere, Thomas Janssen en Adriaens de Bie Z sheeren straat W en N Peeters van Elsackere. Onderpand is een beemd onder Wuustwezel O Peeter Joos Z de beek W Jan Abrahams van Huijssen N Jan Heijndrick Hovelmans. Met last aan Bouwen Pauwels Wuijts, Cornelis Maes, Lambrecht van Ostaeijen

Personen:

| 143-0585 |

Schepenregister 143, f° 315 r° 12.03.1566 svl

Gabrijel van den Bogaerde x Marije Doren Neefs dr hebben verkocht aan Margriete mr. Adriaens Diericx dr x +Peeter Hovelmans een stede in de Huffel in de palinckstraat

Personen:

| 143-0586 |

Schepenregister 143, f° 315 v° 13.06.1567

Cornelis van Elsackere Cornelissen debet aan Peeter de Cnoddere Heijndricxssen een rente van 6 L rogge op een stede te Sneppel O het "heijlaer" S Jan van Staeijen en Adriaen Jans van Elsackere W de beek N Heijndricx van Elsackere. Cornelis van Elsackere Machielssen, vader van 1° comparant, verklaart dat hij ca 35 jaar geleden de stede kocht van +Matthijs Thijs Cuijpers en deze werd overgegeven aan zijn zoon Cornelis na de dood van diens moeder bij deling tegen zijn broers en zusters. Peeter de Cnoddere kocht de rente van de erfgenamen van Catherine van Lare en verklaarde de schepenbrief hiervan verloren te hebben in het jaar 58 ten tijde van de pest

Personen:

| 143-0587 |

Schepenregister 143, f° 316 v° 13.06.1567

Cornelie mr. Jacob Heerls dr x meester Peeter de Cuijpere hebben verkocht aan Peeter de Cnoddere Heijndricxssen een rente van 2,5 Kgld die Laureijs van Aerde Jorissen bekent heeft schuldig te zijn aan zijn vader op 28.3.1529 svc en die Joris van Aerde verkocht heeft gehad Aerden Heerls als voogd van Jacoppen Peeter Andries Heerls op 27.10.1531 op een stede tot Hoogstraten die Joris van Aerde gekocht had van de erfgenamen Jan Hillens

Personen:

| 143-0588 |

Schepenregister 143, f° 317 r° 25.11.1566

Matthijs van den Bogaerde en Adriaen van den Bogaerde Matthijssen , Pauwels Ackermans als momber van Marije van den Bogaerde Matthijssen met Gabrijele van den Bogaerde hebben verkocht aan Joos Peeter Joos een stede in de Huffel O en Z Joos Peeter Joos W sheeren straat N Jans van Vorspoele

| 143-0589 |

Schepenregister 143, f° 317 r° 20.03.1566 svl

Ghoris Dielis Anthonissen heeft verkocht aan Gheerde Schoenmakers Cornelissen een hooimade op de Blaakt O erfgenamen Jan Rombouts Z Joos Aert Peeter Nouts N Cornelis Keeselmans

| 143-0590 |

Schepenregister 143, f° 317 v° 12.03.1566 svl

Gabrijel Jan Gabrijeels debet Geerde Anthonis Wuijts x Marije een rente van 2 V rogge op een stede te Sneppel O Jan Cornelis Mercx Z sheeren straat W en N Joos Cornelis Mercx, en nog op weide O en N Jan Cornelis Mercx Z sheeren straat W Jan Gabrijeels

Personen:

| 143-0591 |

Schepenregister 143, f° 318 r° 01.05.1567

Peeter Jordaens Machielssen x Marije Jan Pellens dr zijn schuldig aan Cornelis Verboven x Cornelie een rente van 10 L rogge en 25 st. Willem Vermeeren alias Willem Puts stelt zich borg

Personen:

| 143-0592 |

Schepenregister 143, f° 318 v° 12.05.1567

Jacob van Ostaeijen als testamentair momber van het sterfhuis +Peeter Willem Bode heeft verkocht aan Pauwels Ackermans x Anne Imbrechts een huis met hof "de dorent" te Loenhout in de Huffel O en Z Pauwels Ackermans W sheeren straat

Personen:

| 143-0593 |

Schepenregister 143, f° 319 r° 30.01.1567 svl

Adriaen Diels Cornelissen x Elijsabeth van Elsackere hebben verkocht aan Jan de Cnoddere Matthijssen x Anne van Somere een rente van 8 Kgld op een beemd O klooster van St. Machiels W Jan Peeter Nijs Z Lenaert Wouter Diericx kinderen N de "bulckackers", op een hooimade op het "schoubosch" aan de beek W de kinderen Cornelis van Meere N Jan Cornelis Janssen, en nog op een heiblok "smodders" te Sneppel O Pauwel Aerts Z sheeren straat W Matthijs Claes Heijlen N erfgenamen Lenaert Nouts en Jan Wierocx. Met last aan Anne Leest

Personen:

| 143-0594 |

Schepenregister 143, f° 319 v° 03.02.1567 svl

Willem Cornelis Thijs x Magriete de Cuijpere Jans dr hebben verkocht aan Jan Mercx Cornelissen x Lucie een rente van 4 V rogge op een beemd "de persbeempt" te Sneppel O erfgenamen Joos van Elsackere W kapel van Hoogstraten Z Peeters de Cuijpere Janssen N Jan Peeter Nouts, op een heiveld en moeren in de "heesterman" O Jan Boets Z Heijndrick Leis W Heijndrick van Staeijen N Joos Beijtels. Als onderpand wordt een hooimade gesteld in de "winckels" O Claes Janssen Z Matthijs de Cnoddere W Joos Nouts N Dore Acdorens

Personen:

| 143-0595 |

Schepenregister 143, f° 319 v°, In marge 12.10.1626

kwijtbrief geregistreerd op Wouter Peeters Ren als de rente gekocht hebbende van de weduwe en kinderen Peeter Jans Bode

Personen:

| 143-0596 |

Schepenregister 143, f° 320 v° 07.01.1567 svl

|Cornelis Machiels van Elsackere Cornelissen| Cornelis Pauwels Geens heeft verkocht aan Cornelis van Elsackere Cornelissen een halve beemd achter de "heechtse acker" O de beek Z klooster van St. Michiels W Jan Peter Nijs N Cornelis Pauwels Geens. Met last aan de erfgenamen Marije Snellen van de moeder zijde, Gheerde Bulckmans. Als onderpand heeft comparant de andere helft van de beemd gesteld. Mede gecompareerd is zijn broer Peeter Pauwels Geens.zegt vs halve beemd te klaren van de rente die het klooster van Peeter Pot te Antwerpen is heffende, verder belooft Cornelis Geens de rente te lossen die Heijndrick Schut x Anna tot Merksem heffende zijn.

Personen:

| 143-0597 |

Schepenregister 143, f° 321 r° 10.02.1567 svl

Reijnier Anthonissen en Jaspar Pannens, Borgerhout hebben verkocht aan Heijndrick van Aken een rente van 2 V rogge die +Adriaen van Aken bekent heeft gehad schuldig te zijn Reijnier Anthonissen. op 3.2.1567 svl op een stuk land O aan zeker goed van de kapel van Hoogstraten Z zelfde Adriaen W de akkerstraat N de voorkinderen Jan Hovelmans

Personen:

| 143-0598 |

Schepenregister 143, f° 321 v° 10.02.1567 svl

Jan van Vorspoele en Mechtelt van Vorspoele x +mr. Jans van Vorspoele zijn schuldig aan Reijnier Anthonissen een rente van 30 st op een beemd "den holenbeempt" N aan de "breedebeek" O Peeter Jordaens Z en W erfgenamen Adriaen van Aken. Met last aan Rummen Verboven

Personen:

| 143-0599 |

Schepenregister 143, f° 321 v°, In marge 25.11.1613

de rente werd afgelost door Marije mr. Jans van Vorspoele dr x +mr. Cornelis van Nieuwenhuijsen aan Jan van Dietfort

Personen:

| 143-0600 |

Schepenregister 143, f° 322 v° 10.02.1567 svl

Cornelis Buijens Cornelissen debet Reijnier Anthonissen een rente van 6 L rogge sinds 40 of 50 jaren betaald op een stede in Terbeek W aan de "rijt" O erfgenamen Jan Coecx Z erfgenamen Peeter Peeter Boets N 'sheeren vruente'

Personen:

| 143-0601 |

Schepenregister 143, f° 323 r° 10.02.1567 svl

Reijnier Anthonissen en Jaspar Pannens, Borgerhout, hebben verkocht aan heer Jan van Dietfoirt Janssen, priester, een rente van 6 L rogge (vorige akte) Item een rente van 30 st (zie 2 akten voor huidige akte) Item een rente van 25 st die Laureijs van den Broecke bekende schuldig te zijn aan Reijnier Anthonissen op een deel hooimade O Adriaen Ceels W de beek en Cornelis Maes Z Jan Praeijens N Jan Janssen

Personen:

| 143-0602 |

Schepenregister 143, f° 323 v° 03.02.1567 svl

Dielis van Alphen Anthonissen heeft verkocht aan Adriaen Diels Cornelissen x Elijsabeth een rente van 2 V rogge die Joos van Elsackere Janssen verkocht had Anthonisse van Alphen op 7.7.1554 op een stuk erve "de huisshoff" te Sneppel Z Cornelis van Elsacker N heere van St. Machiels O "heijlaer" W de beek

Personen:

| 143-0603 |

Schepenregister 143, f° 324 r° 30.01.1567 svl

Laureijs Hovelmans Janssen heeft verkocht aan Adriaen Diels Cornelissen x Elijsabeth een rente van 4 V rogge die Cornelis Michiel van Elsackere verkocht had Jan Heijndrick Hovelmans op 4.3.1560 op een stuk erve "de huise hoff" te Sneppel O het "heijlaer" W de beek Z Cornelis van Elsacker vs N heren van St. Machiels

Personen:

| 143-0604 |

Schepenregister 143, f° 324 v° 30.01.1567 svl

Machiel van Elsackere Cornelissen heeft verkocht aan Adriaen Diels Cornelissen x Elijsabeth het vierendeel van een rente van 15 L rogge en 30 st die de erfgenamen +Bernaert Nouts bekenden schuldig te zijn aan de kinderen Cornelis van Elsackere op 12.2.1558 op een stede in de hoenderstraat W, N en O sheeren straat Z Marije Bernaert Nouts weduwe en Cornelis Lippens

Personen:

| 143-0605 |

Schepenregister 143, f° 325 v° 15.02.1567 svl

Jacob Lambrecht Broomans, mede voor zijn broers en zusters, en Lenaert van Houtele als momber van Peeternelle Claes Peeters dr x +Lambrecht Broomans hebben verkocht aan Adriaen Diels Cornelissen x Elijsabeth een rente van 2 V rogge die Peeter van der Buijten verkocht had Clausen den Weuwer op 12.10.1491 op een stuk land te Sneppel

Personen:

| 143-0606 |

Schepenregister 143, f° 326 r° 14.11.1566

Peeter van Elsackere Cornelissen debet Elijsabeth van Vorspoele een rente van 2 V rogge op 2 L zaailand in de Huffel W en N de graven van Arenborch . Mede gecompareerd is Anna Jan Luijcx moeder van vs Elijsabeth die de 'bladinghe' van deze rente zal hebben

Personen:

| 143-0607 |

Schepenregister 143, f° 326 v° 18.08.1567

schepenen van Loenhout oorkonden op verzoek van Jacob van Ostaeijen dragende procuratie van Claes Jan Willemssen in diens proces tegen Huijbrecht Joossen in het dorp van Nispen dat gecompareerd zijn in persoon Jan van Bavele, 66jaar, Heijndrick van der Buijten, 61 jaar, Jan van Staeijen, 50 jaar, en Peeter van Dietfoirt, ca66 jaar, als oudste schepenen (de andere zijn Peeter Nouts, Aernout van Ostaeijen en Peeter Frans Marcelis) en leenmannen onder diverse leenheren en leenhoven tot Loenhout en verklaard hebben dat volgens de 'costumen' van Loenhout 'geconquesteerde' leengoederen deelbaar zijn uitgezonderd heerlijke lenen (?)

Personen:

| 143-0608 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566

Cornelis van der Buijten Peeterssen -, Elijsabeth van der Buijten Peeters dr x Aernout van Ostaeijen - Catherina van der Buijten Peeters dr x Adriaen Adriaen van Aken; S/D achtergelaten goederen Peeters van der Buijten, uitgenomen de goederen die Anna Imbrechts x +Peeters van der Buijten vs xx Pauwelse Ackermans behoudt (schepenbrief 28.12.1559)

Personen:

| 143-0609 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 1

Cornelis Van der Buijten verkrijgt:

| 143-0610 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 2

de stede in de Huffel O pastorij Z Peeter Jans Verhaert W Pauwels Ackermans N sheeren straat

| 143-0611 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 3

Elijsabeth en Catherina's deel in het 'brougetouwe'

| 143-0612 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 4

een rente van 2 L rogge en 5 st die uitreikt Peeter Jan Bode van zijn stede bij de kerk

Personen:

| 143-0613 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 5

item op 16 gr br die uitreikt Geert Roovaerts Elijsabeth van der Buijten verkrijgt:

Personen:

| 143-0614 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 6

helft van een beemd Z de "breebeek" O Cornelis Maes en Peeter Dignen erfgenamen W Jan van Dale N de "Loicxstede"

| 143-0615 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 7

een rente van 4 V rogge bepand op de "stede Heijndrick van der Buijten" in de berenstraat die uitreiken de erfgenamen Adriaen van Aken

Personen:

| 143-0616 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 8

een rente van 6 L rogge bepand op "Peeters van Huijsen stede" op de Herseling

| 143-0617 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 9

een rente van 2 Rgld op de erfgenamen "Jan Rombouts stede" te Neerven

| 143-0618 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 10

een rente van 22 st op "Cornelis Lippens stede" (volgens vermelding in marge afgelost op 18.3.1610 door Jan Lippens aan Cornelis Anthonis Goris)

Personen:

| 143-0619 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 11

een rente van 25 st op "Heijndrick Philips stede" aan de oude steenhoven te Sneppel Catherina van der Buijten verkrijgt:

Personen:

| 143-0620 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 12

de andere helft van vs beemd

| 143-0621 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 13

op een rente van 1 L rogge uit een rente van 25 L waarvan de rest behoort Anna Imbrechts op Jan van Huijsen

| 143-0622 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 14

op een rente van 7 V rogge op Jan van Staeijen

| 143-0623 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 15

op een rente van 3 Kgld 15 st op "Heijndrick Bernaert Nouts stede" te Sneppel

Personen:

| 143-0624 |

Schepenregister 143, f° 327 r° 10.12.1566, vervolg 16

een rente van 10 st op Cornelis Machiels van Elsackere Elijsabeth van der Buijten verkoopt haar zuster Catherina haar helft van vs beemd

| 143-0625 |

Schepenregister 143, f° 328 v° 17.06.1567

Goosem Lemmens Goosemssen heeft verkocht aan Anthonis van Aerde een rente van 6 L rogge op een stede in Terbeek O sheeren straat Z en W Peeters van Aerde Cornelie Cornelis Boets weduwe N Jan Boets en op een stuk zaailand ook daar O Cornelie Cornelis Boets weduwe Z en W vs comparants erve N Jan Cornelis Boets

Personen:

| 143-0626 |

Schepenregister 143, f° 329 r° 13.03.1567

Peeter Jordaens x Marije Jan Pellens hebben verkocht Anthonis van Dietfoirt Anthonissen x Anna een rente van 4 V rogge op een stede in Terbeek O sheeren straat Z Jan Huefkens W joncker Jans de Herdde, Jan van Vorspoele en andere N Jacob Broomans en Aert der Weuwen

Personen:

| 143-0627 |

Schepenregister 143, f° 329 r°, In marge 16.2.1614

Adriaen Thomas van Aken heeft bij 'mangeling' overgedragen aan Cornelis Verboven vs rente

Personen:

| 143-0628 |

Schepenregister 143, f° 330 r° 28.05.1567

Peeter Verwilt, Zoersel x Elijsabeth Marcelis heeft verkocht aan Huijbrecht Wellens tot behoef van Godevaert Wellens een rente van 2 V rogge uit een rente van 5 Kgld 2 V rogge die Laureijs van der Buijten Peeterssen x Elisabeth Cornelis van den Broecke dr verkocht hadden Adriaen Marcelis, molenaar, op 27.1.1563 svl op een stuk erve te Popendonk O Jan Claes Jans Z Cornelis Cornelis Jans weduwe W de gemeen straat N "de laren"

Personen:

| 143-0629 |

Schepenregister 143, f° 330 v° 09.06.1567

Jan Peeter Nijs als momber van Catherine van Aerde Jans dr heeft verkocht aan Huijbrecht Leis Lenaertssen een rente van 25 st die Laureijs Lauwers Schoenmakers verkocht had Jan van Aerde Heijndrickssen op 15.2.1547 svl op een stuk grond "die brake" in de "heechtse ackere" Z en W vs Laureijs Schoenmakers erve N en O Jan Peeter Hovelmans en Jan de Cock

Personen:

| 143-0630 |

Schepenregister 143, f° 331 r° 12.06.1566

Jan der Weuwen Cornelissen heeft verkocht aan Peeter Goris Heijndricxssen een rente van 9 L rogge 25 st die Pauwels der Weuwen bekend heeft schuldig te zijn eensdeels op 29.3.1558 svl en eensdeels op 12.6.1558 svl op een stede te Sneppel aan het "heijlaer" N sheeren straat Z heeren van St. Machiels en Peeter Hovelmans erfgenamen

Personen:

| 143-0631 |

Schepenregister 143, f° 331 v° 27.03.1566 svl

Willem Christiaens x Margriet Dielis Haest dr heeft verkocht aan Pauwels Ackermans x Anna een huis in de Huffel O Cornelis van der Buijten Z jonker Robert van Lint W pastorie en Pauwel Ackermans N sheeren straat

Personen:

| 143-0632 |

Schepenregister 143, f° 332 r° 10.06.1566

Barbara Heijns Cornelissen x Peeter Dibbouts en Joris Diericx Peeterssen hebben verkocht aan Laureijs Rombouts Machielssen respectieve 6 en 2 L rogge in een rente van 2 V rogge die Jan Geerts Larien schuldig was Catherine Diericx dr van Aerde op 16.10.1563 op een stuk erve te Sneppel O Matthijs Claes Heijlens Z en W Jan Geerts Larijen N sheeren straat

Personen:

| 143-0633 |

Schepenregister 143, f° 332 v° 12.04.1566

Jan Hovelmans Peeterssen - Wouter van der Wilt Peeterssen - Heijlwich van der Wilt Peeters dr x Cornelis van der Buijten - Cornelis van Elsackere Machielssen en Cornelis Nouts Lenaertssen als mombers van de kinderen Heijndrick van Elsackere x +Catherine Hovelmans; S/D van een heiblok "het buijnder block" te Sneppel achter de Tongelberg

Personen:

| 143-0634 |

Schepenregister 143, f° 332 v° 07.10.1566

Heijndrick en Lenaert Cornelis Janssonen - Quirijn Roovaerts Janssen - Adriana Roovaerts Jans dr met Willem Maes en Heijndrick Goris haar mombers - Jan Heijndrick Hovelmans en Marck Nijs als H. Geestmeesters in de naam van Digna Roovaerts Jans dr; hebben samen verkocht Gheert Roovaerts Janssen x Adriana elk hun deel in een stede in de berenstraat waar Rovaert Janssen x Cornelie uitgestorven zijn Met last aan Heijndrick Roovaerts

| 143-0635 |

Schepenregister 143, f° 333 r° 27.10.1567

Heijndrick van Riele Janssen x +Marije Cornelis Mercx, en Cornelis Geerts van Elsacker met Jan Cornelis Mercx als mombers van de 2 onbejaarde kinderen, S/D goederen vs +Marije. Heijndrick van Riele zal zijn kinderen onderhouden tot het jongste 16 jaar oud zal zijn, te weten met Pasen 1581. Geeft in pand stuk land te Sneppel op "de ast" O Adriaen van Elsackere Z Peeter Nouts W Peeter Lenaert Nouts N Adriaen Diels en Peeter Pauwel Geens

Personen:

| 143-0636 |

Schepenregister 143, f° 334 r° 02.07.1567

Gheert Vorselmans x Magriete Peeter Hovelmans hebben verkocht aan Cornelis Aert Wouter Aerts zoon x Digne Maes een deel van een heiblok te Sneppel O, Z en N convent van St. Michiels tot Antwerpen Z Anne Leest, verstorven van +Peeter Vorselmans

Personen:

| 143-0637 |

Schepenregister 143, f° 336 r° 13.05.1567

Anthonis Ments Clementssen debet Cornelie Ments Clements dr een rente van 3 V rogge op een stede op Vossingers O Adriaen van Aken erfgenamen Z en N sheeren straat W Jan Jordaens. Mede gecompareerd is Cornelie Ments Clements dr met Anthonis vs als haar voogd in absentie van haar echtgenoot, hebben verkocht Matthijs Cleijs Heijlen als momber van Clase Nijs Heijlen de vs rente

| 143-0638 |

Schepenregister 143, f° 337 r° 24.02.1567 svl

Marije Buijens Adriaens dr x Merten Thijs hebben verkocht aan Jan Verdijck Cornelissen x Magriete Buijens een deel van een stede op de Herseling O hesselinkse straat Z Adriaen Segers W sheeren straat N Machiel Buijens en Catherine Buijens, alsmede een stuk hooimade op het "schoubosch" O Elijsabeth Meus en Jacob Diels Z Jan Willems van Staeijen W Lambrecht van Bavele en Heijndrick Lodders N Jan Janssen en de erfgenamen Bernaert van den Broecke

Personen:

| 143-0639 |

Schepenregister 143, f° 337 v° 03.01.1567 svl

Pauwels der Weuwen Cornelissen debet de erfgenamen Willem Swaerdaggers een rente van 25 st welke rente Cornelis Aerts der Weuwen x Digna verklaarde schuldig te zijn aan Willem Swaerdaggers op 28.2.1538 op een stede tot Sneppel N Jan Merck Loijcx Z abt van St. Machiels W het "heijlaer" O Peeter Hovelmans

Personen:

| 143-0640 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565 svl

Jan Heijndrick Jan Heijndricxssen, Jacob Heijndricx met Peeter Nouts en Quirijn Acdorens zijn mombers - Elijsabeth Heijndricx dr x Cornelise Ijsendonck - Marije Heijndricx dr x Adriaene van Ostaeijen - Quirina Heijndricx dr x Jan Nouts; alle kinderen +Heijndrick Jan Heijns x +Digne Acdorens, S/D

Personen:

| 143-0641 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 1

Jan Heijndricx is ten deel gevallen:

| 143-0642 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 2

een hooimade op het "hoochbosch" en het stuk erve dat zij gelijkerhand in geval van 'calengieren' gekocht hebben van de erfgenamen Machiel Leijs Rombouts "Machiel Leijs mosvoorden"

| 143-0643 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 3

Jacob Heijndricx is ten deel gevallen:

| 143-0644 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 4

een rente van 4 V rogge, 3 Kgld en 10 st die uitreikt Quirijn Acdorens Elijsabeth Heijndricx is ten deel gevallen:

| 143-0645 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 5

een stuk erve "de lentenhoff" liggende tegen het stuk erve "de huijsehoff" behorende Cornelis Machiels van Elsackere

| 143-0646 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 6

een beemd in de "groote mosvoorden"

| 143-0647 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 7

Met last aan Adriane de Molenare

| 143-0648 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 8

Marije Heijndricx is ten deel gevallen:

| 143-0649 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 9

een beemd te Sneppel aan de beek

| 143-0650 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 10

een heiveld onder Wuustwezel Quirina Heijndricx is ten deel gevallen:

| 143-0651 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 11

een beemd "den dorent" te Sneppel

| 143-0652 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 12

een hooimade op het "molenbos"

| 143-0653 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 13

Met last aan erfgenamen Merte Peeter Mertens, Jan de Bos, en Catherine Cornelis Theuns x +Machiel Verdijck

| 143-0654 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 14

een stede te sneppel O Cornelis Machiels van Elsacker Z en N Jan Heijndricx W akkerstraat

| 143-0655 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 15

met last aan de erfgenamen Marija Costers

| 143-0656 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 16

Joos Heijndricx is uitgekocht geweest van de S/D door zijn broers en zusters vs, behoudt een heiblok bij "de donkervoort"

| 143-0657 |

Schepenregister 143, f° 338 v° 03.01.1565, vervolg 17

Ongedeeld blijven een heiblok "de undele" en een stuk land, beide te Sneppel

| 143-0658 |

Schepenregister 143, f° 340 v° 27.06.1567

Willem Boeije Anthonissen, lazarus, met Peeter van Staeijen zijn momber heeft verkocht aan Quirijn Jan Lippens x Elijsabeth Jan Theeus dr een stede te Hecht O Jan Heijndrick Hovelmans Z Cornelis Pauwels Geens W jonker Jan van den Wijngaerde erfgenamen N Jan Peeter Nijs

| 143-0659 |

Schepenregister 143, f° 340 v° 27.06.1567, vervolg

Met last aan Jan Hegge, Pauwels Aerts, Cornelis Peeters kinderen, Heijndrick van Aeken

Personen:

| 143-0660 |

Schepenregister 143, f° 342 r° 10.03.1565 svl

Elijsabeth Bernaert Nouts dr x Willem Willemssen hebben verkocht aan Wouter Verwilt Peeterssen en Cornelis, Peetere en Aernout van Elsacker Heijndricxse en Heijlwighe Verwilt Peeters dr daar moeder af was +Catherine Hovelmans een rente van 2 V rogge en 1 sch 4 penningen gr br die Magriet Heijndrick Ghoris dr x Cornelis Jan Cornelis Lenaertssen verkocht had aan Peeter Hovelmans in maart 1520 op een stede in de berenstraat O Tijsken Henrick Scheelkens dr erve Z Geert Vercaert kinderen W en N sheeren straat, alsmede een rente van 2 V rogge ook op vs stede en die de erfgenamen Jan Wouters in handen hebben

Personen:

| 143-0661 |

Schepenregister 143, f° 342 r° 10.03.1565, vervolg

In marge: 1616: Jacop Wouter Verwilt en Anthonis Verbuijten hebben Jan Jan Lippens de rente laten lossen

Personen:

| 143-0662 |

Schepenregister 143, f° 342 v° 10.03.1565 svl

Elijsabeth Bernaert Nouts dr x Willem Willemsen hebben verkocht aan Heijndrick van Elsackere de ene helft en aan Wouter van der Wilt Peeterssen, Cornelis, Peetere en Aernout van Elsackere Heijndrickssen en Heijlwige van der Wilt Peeters dr de andere helft van een rente van 10 sch gr br die Jan Roovaerts de jonge verkocht had aan Peeter Hovelmans op 26.1.1532 op een stede te Sneppel in de berenstraat O Heijndrick van der Buijten weduwe Z Geert Vercaert N en O sheeren straat

Personen:

| 143-0663 |

Schepenregister 143, f° 344 r° 24.02.1567 svl

Cornelis van Aerde Cornelissen heeft verkocht aan Geert Vercaert Geertssen een stuk zaailand bij de windmolen O Thomas Goris Z Adriaen van Aerde en Adriaen Peeter Diels W Cornelis Willems van den Bogaerde N Cornelis Nijs

Personen:

| 143-0664 |

Schepenregister 143, f° 344 r° 14.02.1567 svl

Jan Buijens Adriaenssen heeft verkocht aan Machiel Buijens, Magriete Buijens x Jan Verdijck, Catherine Buijens en Marije Buijens x Merten Peeter Thijs, alle Adriaens kinderen, zijn gerecht 5° paart in een stede op Herseling O hesselinkse straat Z Adriaen Segers W sheeren straat N Quirijn Acdorens, in een hooimade op het "schoubosch" O Elijsabeth Meus en Jacob Diels Z Jan Willems van Staeijen W Lambrecht van Bavele, Heijndrick Lodders e.a. N Jan Janssen en erfgenamen Lenaert van den Broecke

Personen:

| 143-0665 |

Schepenregister 143, f° 345 v° 14.10.1567

schepenen van Loenhout oorkonden dat Heijndrick van der Buijten Heijndrickssen heeft verklaard zijn goederen te verbinden voor Wandel Cluijt, 'cousmakere' te Antwerpen x Elijsabeth Jan Rombouts tot een som van 150 Kgld

Personen:

| 143-0666 |

Schepenregister 143, f° 346 r° 14.10.1567

Elijsabeth Jan Wouters dr x Wandel Cluijt geeft aan Heijndrick van der Buijten in pand haar goederen die haar te versterven staan van bij dood van Catherine Suuts xx Heijndrick van der Buijten haar moeder

Personen:

| 143-0667 |

Schepenregister 143, f° 346 v° 04.11.1567

Peeter Pauwels Geens Cornelissen debet Magriete Hovelmans Peeters dr een rente van 6 V rogge op een stede te Sneppel van welke rente de 5 V rogge Peeter Peeter Nouts verkocht had aan Jan van den Bogaerde op vs stede waar in die tijd Peeter Jan meester Geerts woonde O Goris hoeve W Jan Couwenberghs N sheeren straat (1440)

Personen:

| 143-0668 |

Schepenregister 143, f° 348 r° 06.11.1567 svl

Magriet Hovelmans Peeters dr x Geert Vorselmans hebben verkocht aan Jan van Kerckhove een rente van 6 V rogge die Peeter Pauwels Geens Cornelissen schuldig is op een stede die hij (Peeter Geens) nu in handen heeft

Personen:

| 143-0669 |

Schepenregister 143, f° 348 r°, In marge 4.2.1568 svl

Jan van Kerckhove geeft de rente over aan Magriete Hovelmans x Geert Vorselmans

Personen:

| 143-0670 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567 svl

kinderen en erfgenamen +Peeter Merten Sibs de jonge, te weten, Heijndrick Mertens - Cornelis Mertens en Jan Mertens Peeterssen - Catherine Mertens Peeters dr x Cornelis de Nijspene - Marije Mertens Peeters dr met Heijndrick Vermunten haar momber - Dielis Sijmons de Costere en Heijndrick Peeter Mertens als mombers van Peeter Adriaen Costers zoon daar moeder af was +Agneese Mertens Peeters dr; S/D sterfhuis +Peeter Mertens Sibs de jonge

Personen:

| 143-0671 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg

Heijndrick Peeter Mertens is bevallen:

| 143-0672 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg 2

een rente van 15 st op jonker Jan de Herde

| 143-0673 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg 3

een rente van 5 L rogge en 4 st op Jan Peeter Mertens

| 143-0674 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg 4

Cornelis Peeter Mertens is bevallen:

| 143-0675 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg 5

een rente van 5 L rogge en 29 st op Adriaen de Lange

| 143-0676 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg 6

Jan Peeter Mertens is bevallen:

| 143-0677 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg 7

een rente van 6 L rogge en 19 st op hem zelf

| 143-0678 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg 8

Catherine Peeter Mertens is bevallen:

| 143-0679 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg 9

een rente van 5 L rogge en 19 st op Adriaene de Langhe

| 143-0680 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg 10

Marije Peeter Mertens en Peeter Adriaen Costers, zoon van +Agneese Mertens, zijn bevallen:

| 143-0681 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg 11

een rente van 1 V rogge en 8 st op Jan Peeter Mertens

| 143-0682 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg 12

een rente van 1 V rogge op Adriaen de Langhe

| 143-0683 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg 13

een rente van 2 L rogge op Cornelis Machiel Buijens

Personen:

| 143-0684 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg 14

een rente van 2 L rogge op Dielis Wackers

Personen:

| 143-0685 |

Schepenregister 143, f° 348 v° 22.02.1567, vervolg 15

een rente van 2 Kgld op de erfgenamen Peeter Willem Bode

Personen:

| 143-0686 |

Schepenregister 143, f° 351 r° 27.11.1567

Peeter Wackers Janssen heeft verkocht aan Huijbrecht Hoon, Austruweel buiten Antwerpen, een rente van 4 V rogge op een stede op Hoenderen O en W 'sheeren vruente' Z Jan Saeldien N Quirijn Acdorens. Met last aan Cornelise Bernaert Nouts, Digne Meus Hovelmans, Digne van den Broecke, Anthonis Lippens

Personen:

| 143-0687 |

Schepenregister 143, f° 351 v° 11.12.1567

Heijndrick Cornelis van Elsackere verkocht heeft aan Adriaen Putcuijpts Lenaertssen een stuk moer het "root ven" achter de "tongelberg" O en Z klooster van St. Machiels W Cornelis Machiels van Elsackere N Adriaen van Elsackere

Personen:

| 143-0688 |

Schepenregister 143, f° 351(bis) v° 29.09.1567

Heijlwich Peeter Boets dr en Cornelia Peeter Boets dr x Peeter Huijbrechts hebben verkocht aan Jan de Stegere x Catherine twee derdedelen van een rente van 1 V uit een rente van 11 L rogge die Lucie Jan Shertog dr x +Jan Thijs Braems op 30.6.1527 bekende schuldig te zijn aan Marie Jan Nijs dr x Cornelis Cornelis Loijcx op een stede te "cleijn nedervenne" W aan de 'gebuerstraat' N Willem Lenaert Wil Buijens O de 'meerbolck' van vs stede Z akkersraat

Personen:

| 143-0689 |

Schepenregister 143, f° 351(bis) v° 29.09.1567, vervolg

Vervolgens heeft Jan de Stegere de volledige rente van een V rogge verkocht aan Jan Mercx Cornelissen

Personen:

| 143-0690 |

Schepenregister 143, f° 352 v° 27.09.1567

Cornelis Wagemans Cornelissen, Hoogstraten, heeft verkocht aan Machiel van Elsackere een rente van 6 sch 6 penningen gr br die Aert Jan Peeter Noutssen verkocht had Anthonis Severijns op 8.7.1521 op een beemd op de "duijct" Z aan het "huffeler heijken" W Ghielis Haest N de grote beek O Jan Digne en Ghoris Haest erfgenamen

Personen:

| 143-0691 |

Schepenregister 143, f° 353 v° 17.02.1568 svl

Cornelis van Elsackere Cornelissen heeft vroeger verkocht aan Adriaen Diels Cornelissen x +Elijsabeth van Elsackere de helft van 10 moken rogge erfelijk die Huijb van den Haert bekende dat hij schuldig was Nout Peeter Nouts op 5.3.1509 op een stuk land in de "nedervensche acker" N Gielis van den Wijgaerde Z Willem Dielis Jans W Lenaert Couwenberchs O Huijbs eigen erve

Personen:

| 143-0692 |

Schepenregister 143, f° 354 r° 17.02.1568 svl

Jan Cornelis Claes van Aerde heeft verkocht aan Lenaert Braens Peeterssen een rente van 2 V rogge op een stuk land te Popendonk Z Jan Verboven W het "schoubosch" N jonker Jans de Herde. Met last aan de erfgenamen Marije Leijs Rombouts

Personen:

| 143-0693 |

Schepenregister 143, f° 354 v° 11.11.1567

Cornelis Keeselmans Janssen heeft verkocht aan Cornelis Ijsendonck een rente van 2 V rogge die Jan Peeters Hasen x Magriete Geerts Vercaert dr verkocht hadden Jan en Henrick Godevaerts van Tichelt zonen op 15.3.1529 svl op een stuk zaailand bij de kerk N Heijndrick Jan Boets O Wouter Snels Z Cornelis Jan Boets W juffr Diannen van Wijngaerde

Personen:

| 143-0694 |

Schepenregister 143, f° 355 r° 11.11.1567

Cornelis Keeselmans Janssen heeft de rente in vorige akte verstorven van zijn vader +Jan Keeselmans. Cornelis Ijsendonck belooft op 'bamisse' e.k. de koopsom van 20 Kgld te betalen

Personen:

| 143-0695 |

Schepenregister 143, f° 355 v° 11.11.1567

Cornelis Keeselmans bekent verkocht te hebben aan Cornelis Ijsendonck al de verlopen rente uit vorige akte. Cornelis Ijsendonck beloofde te betalen Cornelis Keeselmans of Mercke Cornelis Nijs in specie 8 V rogge eens

Personen:

| 143-0696 |

Schepenregister 143, f° 356 v° 11.11.1567

Cornelis Ijsendonck, Jan van Staeijen en Peeter Verwilt Janssen bekennen dat Merten Thijs de vs rente van 2 V rogge met het verloop moet uitreiken

Personen:

| 143-0697 |

Schepenregister 143, f° 356 v° 08.03.1568 svl

Cornelia Anthonis Hovelmans dr x Jan van (den) Hovele en Catherine Anthonis Hovelmans x Wouter Rombouts hebben verkocht aan Jan Heijndrick Hovelmans hun 2 derdedeel in een vijfde paart in een stede te Neerven O Wouter Rombouts Z en W sheeren straat N Cornelis Loijcx. Met de last die Jan Hovelmans de oude schuldig was

Personen:

| 143-0698 |

Schepenregister 143, f° 357 r° 16.03.1568 svl

Jan Edelincx x Barbara Loijcx hebben verkocht aan Merten Peeter Thijs een stuk weide O graven van Arenborch erve Z Anthonis Cornelissen W juffrouw Marije van den Wijngaerde N sheeren straat. Met last aan Cornelis Dibbouts

Personen:

| 143-0699 |

Schepenregister 143, f° 357 v° 29.09.1567

Elijsabeth Marcelis Adriaens dr x Peeter Verwilt hebben verkocht aan Adriaene Verdijck ten behoeve van Catherine Theuns zijn moeder een rente van 4 Kgld die Jan van Staeijen x Cornelie Jan Theuns dr schuldig waren Adriaen Marcelis Molenare op 9.8.1557 op een stede bij de kerk tussen de molenweg W en N, O de pastoors erve Z jonker Jan van den Wijngaerde. De vs rente is Elijsabeth Marcelis bevallen ingevolge S/D voor schepenen van Westmalle en Zoersel op 20.11.1566

Personen:

| 143-0700 |

Schepenregister 143, f° 358 v° 16.05.1568

Gheert, Cornelis en Adriaen van Eekele Jans zonen bekennen dat +Jan van Eekele hun vader verkocht had aan Gheerde Vorselmans een stede in de "ackeren" ontrent de windmolen

Personen:

| 143-0701 |

Schepenregister 143, f° 358 v° 26.08.1567

Adriaen de Roovere Adriaenssen heeft mits zekere 'mangeling' verkocht aan Merten van Hovele Ghijsbrechtssen volgende renten:

Personen:

| 143-0702 |

Schepenregister 143, f° 358 v° 26.08.1567, vervolg 1

2 V rogge die Jan en Gabrijel Jan Gabrijeels zonen verkocht hadden Adriane de Roovere op 17.8.1556 op een stede in de katerstraat

Personen:

| 143-0703 |

Schepenregister 143, f° 358 v° 26.08.1567, vervolg 2

6 L rogge die Jan Machiel Buijens verkocht had Magriete en Lijsbetthen Lenaert Couwenberchs drs op 14.3.1524 op een stede Terbeek aan de "rijt" O Heijndrick Loijcx Z Claes Peeter Haest

Personen:

| 143-0704 |

Schepenregister 143, f° 358 v° 26.08.1567, vervolg 3

12 sch 6 penningen gr br die Doren Neve de Jonghe verkocht had Lenaerde Couwenberchs op 10.01.1515 svl op een stede bij de kerk aan "Mechtelde Gielis Jans stede"

Personen:

| 143-0705 |

Schepenregister 143, f° 358 v° 26.08.1567, vervolg 4

10 st die Peeter Jan Boets bekend heeft schuldig te zijn aan Adriaen de Roovere x Lijsbetthen en Magriete haar zuster op 23.12.1549 svb op zulk versterf als vs Peeter toekomt na dood van Jan Bode zijn vader

Personen:

| 143-0706 |

Schepenregister 143, f° 358 v° 26.08.1567, vervolg 5

12,5 st die Jan van Staeijen bekende dat hij over meerdere jaren schuldig is geweest en die Jan van Staeijen Cornelissen zijn vader verkocht heeft Magriete en Elijsabeth Couwenberchs

Personen:

| 143-0707 |

Schepenregister 143, f° 358 v° 26.08.1567, vervolg 6

2 Kgld die Peeter Jan Boets zoon bekende schuldig te zijn Magriete en Elijsabeth Lenaert Couwenberchs drs op 28.2.1536 op een stedeken N molenberg Z Marije x Heijndrick Hovelmans

Personen:

| 143-0708 |

Schepenregister 143, f° 360 v° 19.06.1568

Gabrijel Verhaert Bartholomeussen heeft verkocht aan Joos Cornelis Mercx een stuk land te Sneppel O en Z klooster van St. Machiels W "sneppel heiken" N Dielis Wackers

Personen:

| 143-0709 |

Schepenregister 143, f° 360 v° 13.10.1567

Jan van den Bogaerde x Cornelia Verdijck hebben verkocht aan Cornelis Machiel van Elsackere een rente van 1 Kgld die Elijsabeth Machiel Leijs Rombouts dr x Geerde van den Bruijnenberghe verkocht had Jan van den Bogaerde vs op 9.7.1565 op een akker "de steechde" O Heijndricx van Aerde W "het hasselt" Z Cornelis Keeselmans N de waterlaat

Personen:

| 143-0710 |

Schepenregister 143, f° 361 v° 30.09.1567

|Elijsabeth Laureijs Jan Nouts dr| Quirina Heijndrick Jan Heijndricx dr x Jan Nouts Willemssen hebben verkocht aan Elijsabeth Nouts Laureijs dr een rente van 2 V rogge 20 st uit een rente van 8 V rogge 4 Kgld die Heijndrick Anthonis Acdorens, Peeter Anthonis Acdorens, Lucie Geert Roovaerts dr x +Anthonis Acdorens xx Dielis Theuns van Dietfoort vervangende Marije Anthonis Acdorens x Willem Vervliet bekenden dat zij schuldig waren Quirinen Acdorens en Digne Acdorens zijn zuster samen voor hun laten van een stede op Herseling Z Adriaen Ghiels N Peeter Willem Boets

Personen:

| 143-0711 |

Schepenregister 143, f° 362 r° 18.08.1567

Anthonis Engelen x Marije Claes Aerts der Weuwen dr - Heijndrick Cornelis van Aerde x Anne Claes der Weuwen dr - Gheert Loomans x Adriane Claes der Weuwen dr - Lenaert Couwenberch en Goosem Lemmens de oude als mombers van de 2 onbejaarde kinderen Cornelis Couwenberchs x +Cornelia Claes Aertssen dr; alle erfgenamen +Marije (Goosem) Lemmens x +Claes Aerts der Weuwen, S/D sterfhuis Marije Lemmens

Personen:

| 143-0712 |

Schepenregister 143, f° 362 v° 05.08.1568

|Dielis Jan Diels| Jan Verachtert Peeterssen heeft verkocht aan Dielis Jan Dielssen een rente van 10 L rogge en 20 st op een beemd "de engeler" achter de Blaakt Z Laureijs Rombouts erfgenamen W de beek Willem Verwilt

Personen:

| 143-0713 |