Schepenregisters deel 142 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 142

Schepenregister 142, f° 2 r° 22.11.1550

Meus C.. x Margriete verkochten aan Jan Nouts x Magdaleene, Rijkevorsel rente van 2 Kgld 10 st op stede het "cluetken" O Cornelis Cornelis Goris Z Adriaen van Elsacker. Last aan kinderen Willem Buijs, kind Jan Joris Dibbouts

| 142-0001 |

Schepenregister 142, f° 2 v° 29.11.1550

Marcus Loijcx, poorter van Antwerpen verkocht aan het godshuis van St Magrietendaal in Antwerpen rente van 8 V rogge op stede ten einde de palingstraat, op heiblok ook aldaar en nog andere erven. Last aan Marie x +Wouter Snels

Personen:

| 142-0002 |

Schepenregister 142, f° 3 r° 29.11.1550

Marcus Loijcx, poorter van Antwerpen verkocht aan Margriete Claus Verheerstraten rente van 7 Rgld 12 st 1 oort op panden in Loenhout (schepenbrief 13.08.1530), rente die hij voorheen gekocht had van Cornelis Claus Verheerstraten

Personen:

| 142-0003 |

Schepenregister 142, f° 3 v° 29.11.1550

Marcus Loijcx, poorter van Antwerpen verkocht aan Katrijne Jan Arens, dochter van Agatha van Groesbeke rente van 2 Kgld geheven in 's Gravenwezel (schepenbrief Antwerpen 14.05.1529)

Personen:

| 142-0004 |

Schepenregister 142, f° 4 r° 13.06.1550

Cornelia Jan Thoen Thijs x Adriaen Schoofs verkochten aan Katrijne Dibbouts rente van 33 sch 9 £ gr br op panden in Loenhout (schepenbrief 13.11.1528)

Personen:

| 142-0005 |

Schepenregister 142, f° 4 v° 06.12.1550

Jan Cornelis Keeselmans als voogd en Ruelen Langenberchs als toeziener van de weeskinderen Cornelis Keeselmans x +Lijsbeth Ruelen Langenberchs verklaren dat Geert Meermans heeft afgelost rente van 4 V rogge die de kinderen schudig waren Willem Bode, Brecht, welke rente door Heijlwich Pauwels Cornelis dr x Mathijs van Aerde op 08.08.1534 beleden was aan vs Willem Bode

Personen:

| 142-0006 |

Schepenregister 142, f° 5 r° 09.12.1550

Jan Beijerssen van Voxdale de jonge (x Margriete Marcus Loijcx, procuratie Roosendaal 27.05.1550) verkocht aan Frans de Meijere x Adriana Marcus Loijcx rente van 6 Kgld op panden in Loenhout (schepenbrief 1550svl)

Personen:

| 142-0007 |

Schepenregister 142, f° 5 v° 09.12.1550

Frans Marcelis x Lijsbeth verkochten aan Laureijs Michiel Leijs Rombouts renta van 3 V rogge op land de "meerbolck". Onderpand is de "donckbemdt"

Personen:

| 142-0008 |

Schepenregister 142, f° 6 r° 15.12.1550

Jan van Onstaijen Cornelissen voldaan door Peeter van Onstaeijen als voogd en Willem Wouter Hagen als toeziener van de kinderen +Cornelis van Onstaeijen voor zijn administratie en voor zijn kindsgedeelte rente van 3 Kgld 10 st op de goederen van Peeter van Staijen, Brecht (schepenbrief 14.02.1547)

Personen:

| 142-0009 |

Schepenregister 142, f° 6 v° 18.07.1548

Michiel Vertstraten doet erfpanden bezetten te weten stede in Hecht N Willem van den Bogaerde en heiblok

Personen:

| 142-0010 |

Schepenregister 142, f° 7 v° 08.01.1551 svl

Jan van Onstaeijen Cornelissen verkocht aan Jan de Kock rente van 2 Kgld in mindering van rente van 3 Kgld 10 st op land de "steechde" O Henrick van Aerde Z Cornelis Peeter Keeselmans, welke rente Peeter van Staeijen x Margriete Gielis van de Wijngaerde schuldig waren aan Peeter van Onstaeijen als voogd van de kinderen van zijn broer Cornelis van Onstaeijen (schepenbrief 24.02.1547)

Personen:

| 142-0011 |

Schepenregister 142, f° 8 r° 20.01.1551 svl

Cornelis Peeter der Wewen verkocht aan Lenaert Steenbackers rente van 3 V rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 18.11.1476) en hem verstorven van zijn 'moeije' Magriete Peeter der Wewen en die zelf de helft van vs rente gekocht had van haar zuster Petronelle

Personen:

| 142-0012 |

Schepenregister 142, f° 8 v° 20.01.1551 svl

Cornelis Peeter der Wewen verkocht aan Lenaert Steenbackers alias van Houtele rente van 5 st gr br op panden in Loenhout (schepenbrief 01.02.1517 svl) en hem verstorven van zijn 'moeije' +Margriete Peeter der Wewen

Personen:

| 142-0013 |

Schepenregister 142, f° 9 r° 31.01.1551 svl

Cornelis Pauwels Geens verkocht aan Pauwels Aerts x Marie rente van 1 V rogge op stede in Hecht Z erfgenamen Lenaert Wouter Diericx N Cornelis Peeter Keeselmans

Personen:

| 142-0014 |

Schepenregister 142, f° 9 v° 31.01.1551 svl

Geert en Willem Cornelis Rummens, Wortel, ook voor hun broers en zusters verkochten aan Cornelis Pauwels Geens rente van 6 L rogge verkregen bij dood van hun vader op zaailand in handen van Geert de Wege

Personen:

| 142-0015 |

Schepenregister 142, f° 10 r° 05.02.1551 svl

Cornelis de Cuijpere Peeterssen verkocht aan Lijsbeth Henrick Meus rente van 4 V rogge op vs Cornelis zijn deel (8ste deel) in beemd de "doijen bemdt" in Sneppel en in beemd den "pulman"

Personen:

| 142-0016 |

Schepenregister 142, f° 10 v° 06.02.1551 svl

|Peeter Pauwels Geens| Margriete Nout Geerts verkocht aan Peeter Cornelis Pauwels Geens x Dianne hooimade in het molenbos

Personen:

| 142-0017 |

Schepenregister 142, f° 11 r° 06.02.1551 svl

Peeter Cornelis Pauwels Geens x Dianne verkochten aan Peeter Jan Snellen x Katrijne rente van 4 V rogge op hooimade in het molenbos W erfgenamen Joannes Leest van Brecht Z erfgenamen Michiel Jordaens. Pand is rente van 2 V rogge aan vs Dianne verstorven van haar ouders en staande op stede en goederen van Cornelis de Cuijpere

Personen:

| 142-0018 |

Schepenregister 142, f° 12 r° 10.02.1551 svl

Wouter van Elsacker Gheertssen verkocht aan Cornelis de Smidt, Oostmalle rente van 2 Kgld op stede in Sneppel W Anthonis Wouter Laets N Joos van Elsackere. Last aan Cornelis Jan Marcx, Jan van Staeijen

Personen:

| 142-0019 |

Schepenregister 142, f° 12 r°, In marge : 01.01.1608

Jan Lenaert Luijcx kwijt rente aan Jan de Clerck, Oostmalle, die procuratie heeft van pastoor en wethouder aldaar

Personen:

| 142-0020 |

Schepenregister 142, f° 12 v° 10.02.1551 svl

Adriaen Delijen Jacobssen, ook voor zijn broers en zusters, verkocht aan Jan Henrick Hovelmans rente van 2 V rogge in mindering van 4 V rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 03.04.1411 inhoudende 2 sister rogge), en waarvan reeds gedeelte afgekweten was door Jan Bode aan Jan Luijcx, en welke rente vs Adriaen gekocht had van de kinderen +Jan Loijcx x Marie (schepenbrief 14.02.1549)

Personen:

| 142-0021 |

Schepenregister 142, f° 13 r° 11.02.1551 svl

Marten Peeters Hazen is schuldig aan de kinderen Cornelis van de Cloote rente van 2 V rogge op beemd de "winckel" O mr Zeger Tshertogen W Jan Peeter Hazen Z kind Anthonis Wackers N Cornelis Maes

Personen:

| 142-0022 |

Schepenregister 142, f° 13 r° 11.02.1551 svl

Cornelis van Elsacker Michielssen is schuldig aan Michiel van Houtele, alias Verstraten rente van 2 Kgld op zaailand in Sneppel

Personen:

| 142-0023 |

Schepenregister 142, f° 13 v° 19.02.1551 svl

Cornelis Claus van Staeijen, bejaard en Henrick Cornelis van Staeijen als voogd met Mathijs Claus Heijlen als toeziener van de onbejaarde kinderen Claus van Staeijen verkochten aan Lijsbeth Jan Laets hun deel in de stede in Sneppel O Henrick Jan Leijs W Henrick Marcx N Pauwels Ackermans zo Claus van Staeijen x vs Lijsbeth die stede bezaten

Personen:

| 142-0024 |

Schepenregister 142, f° 14 r° 19.02.1551 svl

Willem Vermunten Cornelissen is schuldig aan Lijsbeth Jan Laets rente van 11 V rogge op stede in Sneppel (cfr vorige akte)

Personen:

| 142-0025 |

Schepenregister 142, f° 14 r°, In marge : 03.03.1571 svl

Willem Vermunten betaalt Aert Geert Aertssen 3 Kgld 2 st 3 oort 4 … die kwamen van de kinderen Adriaen Hueffkens

Personen:

| 142-0026 |

Schepenregister 142, f° 14 r°, In marge : 03.03.1571, vervolg 1

1 Catherine Laets x Pauwels der Weuwen door Wilem Vermunten gekweten van 1 halster rogge

Personen:

| 142-0027 |

Schepenregister 142, f° 14 r°, In marge : 03.03.1571, vervolg 2

2 Marie Jan Thijs x Cornelis Peeters afgekweten door Jan Lenaert Luijcx

| 142-0028 |

Schepenregister 142, f° 14 v° 23.02.1551 svl

Peeter Jan Marten Sibs opte Rijdt verkocht aan Peeter Kersten Smidts rente van 3 V rogge op erven "zeggers velt" in Herseling

Personen:

| 142-0029 |

Schepenregister 142, f° 15 r° 15.02.1551 svl

Henrick van der Buijten Henricxssen en Peeter van den Bogaerde Lenaertssen als kerkmeesters machtigen mr Dierick de Leu alias Arp, fiskaal - Mathijs van Steenbergen - heer Henrick Melis, priester en notarius testamentorius - mr Wouter Remighi, om te procederen voor de raad van Luik in de stad Leuven aangaande een erfmisse in de kerk van Loenhout gecelebreerd te worden bij testament van Anthonis Wouter Diericx

Personen:

| 142-0030 |

Schepenregister 142, f° 15 v° 25.02.1551 svl

Peeter Jan Snellen verkocht aan Peeter van den Bogaerde x Marie stede aan het oosteinde O Barnaerdt Couwenberchs

Personen:

| 142-0031 |

Schepenregister 142, f° 16 r° 26.02.1551 svl

Henrick Mast verkocht aan Laureijs Jan Nouts erven bij stapelheide. Last aan Claus de Molenaere, Peeter van Onstaeijen

Personen:

| 142-0032 |

Schepenregister 142, f° 16 v° 26.02.1551 svl

Jan Jan Nouts verkocht aan Willem Jan Nouts rente van 9 L rogge op erven bij stapelheide waarop Jan Jan Nouts belooft een huis te zetten en waarop Aernout van den Bogaerde de heren cijns dient te betalen

Personen:

| 142-0033 |

Schepenregister 142, f° 17 r° 05.03.1551 svl

Cornelis de Cuijpere Peeterssen is schuldig aan Cornelis Peeter der Wewen rente van 1 V rogge 10 st op stede in de katerstraat O Jan Barnaerdt Nouts W Jan Gabriels Z Cornelis Jan Marck Loijcx. Cornelis Peeter der Wewen verkocht rente aan Lenaert Steenbackere alias van Houtele

Personen:

| 142-0034 |

Schepenregister 142, f° 18 r° 09.03.1551 svl

Jan Peeter Wijerocx en Lenaerdt Peeter Nouts als voogd met Sijmon Thijs Theus als toeziener van de weeskinderen Jan Peeter Wijerocx x +Lijsbeth Thijs Theus, overeenkomst dat vs Jan Wijerocx zijn kinderen zal onderhouden waarvoor hij het versterf van de moeder verkrijgt

Personen:

| 142-0035 |

Schepenregister 142, f° 18 v° 16.03.1551 svl

heer Peeter Loijcx, priester - Peeter Lenaerdt Bode, ook als voogd van de kinderen Dierick Boets en Cornelis Lenaerdt Boets - Jan Jan Willems als toeziener van de kinderen Dierck Boets - Peeter Nouts als toeziener van de kinderen Cornelis Lenaerdt Boets - Gielis en Lenaerdt Dierick Boets oudste zonen - Jan en Dijonijs Cornelis Lenaerdt Boets oudste zonen - Goosem Lemmens x Leonarda Cornelis Lenaerdt Boets - Henrick Christiaens x Margiete Cornelis Lenaerdt Boets - Joris en Peeter Peeter Diericx zonen - Sijmon Thijs Theus x Marie Peeter Diericx - Luijcas Willem Luijcx als voogd met vs Peeter Diericx als toeziener van de kinderen Cornelis Heijns x +Margriete Peeter Diericx ; verkochten samen aan Laureijs Jan Laukens x Katrijne Peeter Diericx stede in Neerven

Personen:

| 142-0036 |

Schepenregister 142, f° 19 r° 26.03.1551 svl

Cornelije Dierick Boets x Lenaert Cornelis Lenaerts, dochter van +Marie Willems Vermunten verkocht aan Ghijsbrecht Jan Pauwels als voogd en Adriaen Vermunten als toeziener van de kinderen Casus Huefkens x +vs Marie Vermunten haar kindsgedeelte in de erfenis van haar moeder

Personen:

| 142-0037 |

Schepenregister 142, f° 19 r° 26.03.1551 svl

Adriaen Vermunten Willemssen is schuldig aan Cornelije Dierick Boets rente van 2 V rogge op beemd, weide en heiblok

Personen:

| 142-0038 |

Schepenregister 142, f° 20 r° 03.04.1551 svl

heer Lambrecht van den Bulcke, pastoor in Loenhout, gemachtigd van de abt van St Bernaerds en Adriaen de Coninck met Jan Peeter Boets mangelen erve om erve nl stede in bezit van Adriaen de Coninck en Jan Peeter Boets gelegen bij de tiende schuur bij de kerk waarbij heer Lambrecht het huis dat Jan Peeters op zelfde erve heeft verzet naar een andere plaats en vs Adriaen een huis zetten bij de oude molenberg

Personen:

| 142-0039 |

Schepenregister 142, f° 20 v° 03.04.1551

np heer Lambrecht van den Bulcke, pastoor in Loenhout, gemachtigd van de abt van St Bernaerds verzoekt degene die rechten zouden hebben op erven (cfr vorige akte) zich te melden

Personen:

| 142-0040 |

Schepenregister 142, f° 21 v° 05.04.1551 svl

Wouter van Elsackere x Adriane Jan Leijs zijn schuldig aan Jan van Staeijen Janssen rente van 20 st op stede in Sneppel W Anthonis Wouter Laets N Joos van Elsackere. Last aan erfgenamen Truijcken van der Buijten, Cornelis Marcx

Personen:

| 142-0041 |

Schepenregister 142, f° 22 r° 06.04.1551

np Geerdt Jan Reijnssen transporteerde geruime tijd geleden aan Jan van Eekele Janssen rente van 10 sch gr br op beemd op de "duijct" (schepenbrief 14.07.1519). Jan van Eekele x Katrijne transporteerden de rente aan Marie Jan Braens x +Wouter de Coninck toen zij nog in leven was, en welke Wouter x Marie 2 nakinderen had

Personen:

| 142-0042 |

Schepenregister 142, f° 22 r° 28.04.1551

Peeter Peeter Hube Callants verkocht aan Katrijne Cornelis Vermunten rente van 1 V rogge op stede bij de kerk Z Peeter Bernaerts N Cornelis Vorspoels

Personen:

| 142-0043 |

Schepenregister 142, f° 22 v° 01.06.1551

Joris Peeter Christiaens verkocht aan Peeter van Bavele Bernaertssen rente van 2 V rogge 1 Kgld op panden in Loenhout (schepenbrief 02.05.1531), welke rente hem verstorven was van zijn moeder Ijsabeele Willem Verwilt en deze op haar beurt verstorven van haar oom Wouter Snels

Personen:

| 142-0044 |

Schepenregister 142, f° 23 r° 02.06.1551

Mathijs van Aerde Janssen is schuldig aan de 2 voorkinderen Mathijs van Aerde vs x +Cornelie Cornelis Aerdts Grawen rente van 4 V rogge 3 Kgld op zaailand het "hasselt" aan de akkerstraat W Anthonis van Aerde Z Claus Cornelis Claus Jans N Laureijs van Aerde en op stede in Huffel O Peeter van der Buijten W Peeter van Onstaeijen en Henrick van Sinte Hubechts Z Jan van Lint

Personen:

| 142-0045 |

Schepenregister 142, f° 24 r° 18.06.1551

Henrick van Elsackere Cornelis verkocht aan Marie van Houtele Jans dr x +Wouter Snels rente van 4 Kgld op stede in Sneppel Z Cornelis van Elsacker N Michiel van Elsackere en op andere erven. Last aan Adriaen van de Wijngaerde, kinderen Henrick Hovelmans, erfgenamen Goris Dries Canters, Peeter van der Buijten, heer Peeter Loijcx

Personen:

| 142-0046 |

Schepenregister 142, f° 24 v° 01.07.1551

Margriete Peeter Hovelmans x Geerdt Vorselmans verkochten aan de weduwe en kinderen Michiel Verdijck gedeelte van beemd op de "duijct", waarvan ander deel toebehoort Jacob de Bruijne, en welk gedeelte Peeter Hovelmans op 13.06.1519 gekocht had van Lijsbeth Aert Heijn Aerts, met een schepenbrief van Antwerpen 21.07.1492 waaruit blijkt dat Remeeus Putcuijps, plattijnmaker het stuk beemden verkocht had aan zijn halve broer Remeeus Putcuijps

Personen:

| 142-0047 |

Schepenregister 142, f° 25 r° 01.07.1551

Margriete Peeter Hovelmans x Geerdt Vorselmans verkochten aan de weduwe en kinderen Michiel Verdijck rente van 30 st op panden in Loenhout (schepenbrief 26.03. 1537)

Personen:

| 142-0048 |

Schepenregister 142, f° 25 v° 01.07.1551

Lenaert van Aerde Janssen is schuldig aan Jan Hegge de oude rente van 5 V rogge, welke rente Cornelije Lambrecht van der Wilt x Henrick Cleijs schuldig waren aan Marije Lambrecht van der Wilt (01.03.1512) en waarbij stede waarin Peeter Jan Snellen nu woont in pand stond, en welke rente staat op erven het ""kerckblock", en welke erven vs Lenaert gekocht had van de weduwen en kinderen Dierick en Cornelis Lenaert Boets

Personen:

| 142-0049 |

Schepenregister 142, f° 26 v° 01.07.1551

Agneese Henrick Hovelmans x Peeter Diericx verkochten aan Peeter Jan Snellen x Katrijne 'huer paert als huer verstorven is ende soect voirt 28 april anno 50 soo Peeter Martens kijnderen huer gedeel verkocht hebben et sic fiat charta'

Personen:

| 142-0050 |

Schepenregister 142, f° 26 v° 18.07.1551

Jan van Onstaeijen Cornelissen verkocht aan Jan de Cock, Brecht rente van 3 Kgld 10 st op panden in Loenhout (schepenbrief 24.02.1547)

Personen:

| 142-0051 |

Schepenregister 142, f° 27 r° 01.08.1551

Cornelis van Bavele Bernaertssen verkocht aan Cornelis Jan Marcx x Mathijse rente van 9 Kgld op stede in Popendonk O Lenaert van Bavele Z Joris Peeter Christiaens en op andere erven

Personen:

| 142-0052 |

Schepenregister 142, f° 27 r°, In marge : 11.08.1596

rente gekweten aan Catharijne Joos Mercx x Adriaen Verboven door Joes Cornelis van Bavel

Personen:

| 142-0053 |

Schepenregister 142, f° 27 v° 11.08.1551

Adriaen Marten Lenaerts x Margriete Cornelis Goris en Marten Heijn Nouts x Katrijne Cornelis Goris verklaren dat Peeter Cornelis Goris is gedeeld op rente van 1 V rogge op de goederen van Goris Thoens in Rijsbergen

| 142-0054 |

Schepenregister 142, f° 28 r° 16.08.1551

op verzoek van Peeter Nouts alias Bijlken compareerden Ghijsbrecht de Bije, Cornelis van Elsackere en Jan Cornelis Nijs en verklaarden dat zij aanwezig waren toen Peeter Nouts, ook voor zijn kinderen Peeter en Willeken met Cornelis van Staeijen, timmerman in naam van zijn zoon Peeter den 'peijs' maakten aangaande de wonden en kwetsuren die Peeter Nouts met zijn kinderen veroorzaakt had aan vs Peeter Timmermans

Personen:

| 142-0055 |

Schepenregister 142, f° 28 v° 25.08.1551

Aernout van Onstaijen Aernoutssen verkocht aan Laureijs van Aerde x Lijsbeth rente van 4 Kgld op hooimade Z Marie Henrick Leijs Rombouts O Mathijs van Aerde

Personen:

| 142-0056 |

Schepenregister 142, f° 29 r° 26.08.1551

Geertruijt Doren Neefs x +Jan van Huijsen - Doren van Huijsen - Cornelis van Huijsen - Jan van Huijsen - Bartholomeus van Huijsen - henlieden zuster Marie van Huijsen x Cornelis Jan Wouters, wettige kinderen Jan van Huijsen de oude x vs Geertruijt, ook voor hun broer Peeter van Huijsen - Cornelis Doren Neefs de jonge met zijn zusters Lijsbeth en Marie en hun man ; machtigen Jan Anthonissen (x vs Lijsbeth) en Gabriel van den Broecke (x vs Marie), Franchoijs van Damme Robbrecht, dispoutier?, Willem van Overstege en Willem van Hulsdonck, procureurs in Antwerpen, om rente van 9 Kgld te ontvangen en te verkopen, welke rente hen verstorven is van +Heijlwich Jacob Danckaerts

Personen:

| 142-0057 |

Schepenregister 142, f° 29 v° 28.08.1551

Cornelis Peeters x Anne Jan Pauwels Keeselmans, Groot Zundert doet erfpanden van zijn vrouw bezetten te weten stede in Huffel O Anthonis Pauwels en Geerdt Wils W Jan Beelaerts N Cornelis Goris

Personen:

| 142-0058 |

Schepenregister 142, f° 30 v° 28.08.1551

Cornelis Bode Janssen x Lijsbeth Jan Martens en hun zoon Jan maken overeenkomst met Adriaen van Aken over het recht dat zij meenden te hebben in land de "oude stede" en welk land Adriaen van Aken gekocht had

Personen:

| 142-0059 |

Schepenregister 142, f° 31 r° 13.09.1551

op verzoek van Peeter van der Buijten, gemachtigd van Lijsbeth Verschueren Jans dr x +Gheerdt Laureijs Schoemakers zijn gecompareerd Jan Praeijens en Laureijs Schoemakers die getuigden dat vs Lijsbeth na de + van haar man de goederen gedeeld heeft en de helft ervan verkreeg

Personen:

| 142-0060 |

Schepenregister 142, f° 32 r° 14.09.1551

Henrick van Riele Peeters x Berbele Cornelis Nouts verkochten aan Michiel van Riele x Magriet van der Vekene rente van 8 Kgld op hooimade op Blaakt en op andere erven

Personen:

| 142-0061 |

Schepenregister 142, f° 32 v° 12.10.1551

Cornelis van Elsackere Michielssen x Margriete verkochten aan Anthonis van Alphen x Leonarde Dibbouts rente van 4 V rogge 4 Kgld op stede in Sneppel Z Jan van Staijen en Joos van Elsackere N Henrick van Elsackere

Personen:

| 142-0062 |

Schepenregister 142, f° 33 r° 19.10.1551

Jacob van Onstaeijen verkocht aan Henrick van Elsackere Cornelissen x Katrijne zijn deel in heiblok bij de "doncker voirt", hetwelk enerzijds toebehoord had Cornelis Bode en anderzijds Peeter en Jan Jan Boets, aan wie ze verstorven waren van hun vader Jan Bode

Personen:

| 142-0063 |

Schepenregister 142, f° 33 v° 06.01.1552 svl

Henrick van Elsackere Cornelissen is schuldig aan Jacob van Onstaeijen rente van 4 Kgld op heiblok (cfr supra) en op stede in Sneppel

Personen:

| 142-0064 |

Schepenregister 142, f° 33 v°, In marge : 06.01.1552 svl

Jacob van Onstaeijen transporteert rente aan Katrijne +Michiel Verdijck en haar kinderen

Personen:

| 142-0065 |

Schepenregister 142, f° 34 r° 16.11.1551

Bertelmeus Cornelis Meus verkocht aan Jan Nouts de jonge x Magdalene, Rijkevorsel rente van 30 st op zaailand in Sneppel in de "ackere". Last aan Lijsken Ment Jan Diels

Personen:

| 142-0066 |

Schepenregister 142, f° 34 v° 16.11.1551

Jan Bernaert Noutssen verkocht aan Jan Nouts de oude, Rijkevorsel rente van 4 Kgld op stede in de katerstraat Z Peeter Nouts W Cornelis de Cuijpere en op andere erven

Personen:

| 142-0067 |

Schepenregister 142, f° 35 r° 16.11.1551

Henrick Lodders Janssen verkocht aan Cornelis Maes Willemssen rente van 2 Kgld 10 st op hooimade in het "schoubroeck". Vader Jan Lodders stelt onderpand

Personen:

| 142-0068 |

Schepenregister 142, f° 36 r° 31.11.1551

Jan Vergroessen Meussens mangelde tegen Adriaen Henrick van Aerde een rente van 6 L rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 07.03.1530) dewelke vs Jan Vergroessen toegekomen waren van zijn moeder +Zanne Thijs Heerstraets

Personen:

| 142-0069 |

Schepenregister 142, f° 36 v° 01.12.1551

Jan Clement Jan Diels - Lenaerdt Ments als toeziener van de weeskinderen van vs Clements x +Maria Willems van Staijen - Adriaen Anthonis Loijcx als voogd van de weeskinderen van zelfde vs Clements x +Marie Gielis Peeter Cleijs; S/D van stede op Vossingers

Personen:

| 142-0070 |

Schepenregister 142, f° 38 r° 22.12.1551

Jan Henrick Hovelmans is schuldig aan de kinderen van Anthonis Hovelmans een rente van 6 Kgld op en stede in Sneppel O Adriaen Wouters

| 142-0071 |

Schepenregister 142, f° 38 v° 28.12.1551

Lenaerdt van Aerde Janssone verkocht aan Peeter Cornelis Nouts een rente van 9 L rogge op panden in Loenhout (schepenbrieven 18.05.1524 en 12.03.1526), rente hem verstorven van zijn vader Jan van Aerde

Personen:

| 142-0072 |

Schepenregister 142, f° 39 r° 29.12.1551

|Gheerdt Henrick Meermans| Jan Jan Nout Luijcx, Vlaanderen verkocht aan Geeridt Meermans x Cornelie Michiels van Huijsen zijn kindsgedeelte verstorven van zijn oom Cornelis Jan Nout Luijcx

Personen:

| 142-0073 |

Schepenregister 142, f° 39 r° 29.12.1551, vervolg

Nota: in aanhef staat Gheerdt Henrick Meermans, in de eigenlijke akte ook maar is Henrick doorstreept

| 142-0074 |

Schepenregister 142, f° 39 v° 05.01.1552 svl

Anthonis Wouter Laets verkocht aan Cornelis de Smidt, Oostmalle x Katrijne Marschalcx een rente van 30 st op erven aan de "vriesenstraat" W en N Cornelis Geerts van Elsacker O Jan Hovelmans. Heren cijns is ten laste van Jan Peeter Hovelmans

Personen:

| 142-0075 |

Schepenregister 142, f° 40 r° 02.01.1552 svl

Henrick Peeter Martens x Marie Jans van Bavele zijn schuldig aan Mariken en Dingien Meus Hovelmans drs een rente van 3 Kgld op erven "den thijs" in Herseling N Henrick Peeter Martens O Jan der Wewen. Last aan gasthuis Hoogstraten en Mechtelt Heyschen Acdorens huisvrouw

Personen:

| 142-0076 |

Schepenregister 142, f° 40 v° 12.01.1552 svl

Margriete Jan Boets x +Henrick Conincx met haar voogd Janne Vorspoel verkocht aan Peeter Cornelis van Aerde, haar zwager een stede in Terbeke Z en W Peeter van Aerde N Goosem Lemmens. Verder nog stuk land aldaar W erfgenamen Adriaen Peeter Boets, tweede stuk land ook aldaar N en W erfgenamen Wouter van den Broecke O Peeter Willem Boets en nog andere stukken grond en weide waarbij "eelkens pat" O erfgenamen Cornelis Lenaerdt Boets en "den haenrijdt" op hesschot W erfgenamen Peeter Martens N en O Jan Adriaens opte Munte Z erfgenamen Aerdt der Wewen. Last aan kinderen Anthonis Hovelmans, erfgenamen Adriaen de Meijere, Anthonis van Alphen.

Personen:

| 142-0077 |

Schepenregister 142, f° 41 v° 25.01.1552 svl

Willem Cornelis Rummens, Wortel, ook voor zijn broers en zussen, zegt dat zijn broer Geeridt verkocht heeft aan Cornelis Peeter Keesselmans een rente van 6 L rogge die zij van hun vader hadden

Personen:

| 142-0078 |

Schepenregister 142, f° 42 r° 25.01.1552 svl

Jan Peeter Hovelmans verkocht aan Margriete x +Willem Aerts een rente van 4 Kgld op erven "duendelen (de undelen)" (en waarin ook Katrijne, zuster van Jan Hovelmans, een deel heeft) te Sneppel aan de "vriesenstraat" O Adriaen Wouters van Hoogstraten en Bouwen Hovelmans W Anthonis Wouter Laets en Katrijne Peeter Hovelmans N Jan van den Cloote. Tevens op stede Z Wouter Jan Stevens W Cornelis van Staijen

Personen:

| 142-0079 |

Schepenregister 142, f° 42 r°, In marge: 05.07.1633

rente (2 gulden) gelost door Jacob Adriaen Theus aan Henrick Gijsen Keteler als actie hebbende van Joos Huijbrecht Joos

Personen:

| 142-0080 |

Schepenregister 142, f° 43 r° 26.01.1552 svl

Peeter Henrick Kerstens verkocht aan Peeter van Ostaijen, Wuustwezel, een rente van 6 L rogge en 37 st op de goederen nu in handen van Luijck Willem Luijcx (schepenbrief 21.03.1541). Rente was eerder gekocht van Peeter Gheerdt Roovaerts

Personen:

| 142-0081 |

Schepenregister 142, f° 43 r° 04.02.1552 svl

Henrick Peeter Martens x Marije Jans van Bavel verkochten aan Henrick Valckemans een rente van 2 V rogge op een stede in Herseling aan de "hollantstraat" O Adriaen Lenaerts. Last aan Peeter van der Buijten tot Antwerpen, Anthonis Vetwaeriert, Peeter Peeters van Onstaijen, Claera Boons

Personen:

| 142-0082 |

Schepenregister 142, f° 44 r° 04.02.1552 svl

Cornelie Peeter Christiaen Reijns met haar voogd Cornelis Ijsendoncx verkocht aan Peeter van der Buijten x Anne een rente van 6 L rogge op diens stede aan "de plaetse" O de pastoor W Mathijs van Aerde Z Cornelis Peeter Voirspoels. Rente was haar verstorven van haar moeder +Ijsabeele van der Wilt

Personen:

| 142-0083 |

Schepenregister 142, f° 44 v° 08.02.1552 svl

Jan Henricx van Aerde x Margriete Henricx Knodders verkochten aan Adriaen Jacob Delijen met zijn broers en zussen een rente van 12 V rogge op een stede aan het Oosteinde aan de "peerstraet", en op erven Z Laureijs van Aerde en Bouwen Hovelmans N Adriaen Thoen Loijcx en kinderen Wouter Conincx alsmede andere gronden O Adriaen van Aken

Personen:

| 142-0084 |

Schepenregister 142, f° 45 r° 09.02.1552 svl

Jan Peeter Thijs Hasen verkocht aan Cornelis de Smidt, Oostmalle x Katrijne Marschalcx een rente van 30 st op beemd Z kinderen Anthonis Jan Wackers N Jan Praeijens O Marten Hasen W erfgenamen Dierck Boets

Personen:

| 142-0085 |

Schepenregister 142, f° 45 v° 09.02.1552 svl

Ghijsbrecht van den Bruijnenberge verkocht aan Gielis Anthonis van Dietfoort een stede in de "palinckstraet" O erfgenamen Wouter Snels W Marcus Loijcx Z Claus Diercx

Personen:

| 142-0086 |

Schepenregister 142, f° 46 r° 09.02.1552 svl

Gielis Anthonis van Dietfoort is schuldig aan Ghijsbrecht van den Bruijnenberge een rente van 2 Kgld 10 st op stede cfr vorige akte

Personen:

| 142-0087 |

Schepenregister 142, f° 46 v° 10.02.1552 svl

Adriaen van Aken, schepen verkocht aan Cornelis van Elsackere Gheertssen als voogd van de weeskinderen +Willem Cornelis Luijcx een rente van 2 V rogge 20 st op hooimade in "de werdel" waarin Cornelis en Bernaerdt van den Broeck ook een deel hebben N Jan Janssen O Adriaen Schoofs

Personen:

| 142-0088 |

Schepenregister 142, f° 47 r° 10.02.1552 svl

Jan Buijenssen machtigt Jacob Rubbens, vorster in Vuijlegeem (>Uijlegeem>Oelegem?) om in zijn naam te transporteren het zevende deel als hem verstorven is van zijn ouders +Lansloot Buijens x Margriete. Goederen verkocht aan Jan Slaets x Adriaene Buijens

Personen:

| 142-0089 |

Schepenregister 142, f° 47 v° 10.02.1552 svl

Margriete x +Lenaerdt Wouter Diercx met haar voogd Laureijs van Aerde en Wouter Lenaerdt Wouter Diercx haar zoon ook voor zijn broers en zussen verkochten aan Huijbrecht Leijs Lenaertssen Cuijpere x Berbele Wouter Delijen een rente van 2 Kgld op een stede in Hecht

Personen:

| 142-0090 |

Schepenregister 142, f° 48 r° 1552 svl

Peeter Zoeten Peeters verkocht aan Michiel van Houtele, alias Verstraten x Adriaene een rente van 2 V rogge op weide en stede op het oosteinde

Personen:

| 142-0091 |

Schepenregister 142, f° 48 r° 1552, vervolg

Nota: akte werd doorstreept, datum werd niet volledig ingevuld

| 142-0092 |

Schepenregister 142, f° 48 v° 16.02.1552 svl

Laureijs Jan Laureijs Rombouts x Katrijne Peeter Diercx dr verkochten aan Michiel Betten Janssens (xx Lijsbeth Sebrechts) een rente van 2 Kgld waarvan een deel op stede in Neerven. Pand is stede ook in Neerven

Personen:

| 142-0093 |

Schepenregister 142, f° 48 v°, In marge: 01.05.1608

Anthonis Jan Rombouts derdedeel van de rente betaald door Cornelis Hendrick Philips te voren toebehoord hebbende aan Jan Hendricx van Gestel nomine uxoris en aan Anthonis Jan Rombouts verkocht en door Cornelis Philips gecalengierd

Personen:

| 142-0094 |

Schepenregister 142, f° 49 r° 16.02.1552 svl

Katrijne Peeter Hovelmans x Henrick van Elsackere verkocht aan Lijsbethen Jan Laets dr een rente van 2 V rogge 20 st op beemd W Wouter van den Cloote Z Anne Jan Leijs dr N Henrick Cornelis van Staijen

Personen:

| 142-0095 |

Schepenregister 142, f° 49 v° 18.02.1552 svl

Marije Jans van Aerde dr x Henrick Lodders verkocht aan Peeter Joos een hooimade op "het hoochbosch" Z Margriete Claus Verheerstraten N Peeter Loycx

Personen:

| 142-0096 |

Schepenregister 142, f° 50 r° 22.02.1552 svl

Lijsbeth Peeter Christiaens dr x Thoomas Cornelis Gorissen verkocht aan Laureijs Jan Nouts een hooimade op de Blaakt Z Jan de Bruijne N Henrick van Riele en aldaar Huijbrecht Lenaerts een halve bunder heeft

Personen:

| 142-0097 |

Schepenregister 142, f° 50 v° 28.02.1552 svl

Laureijs Jan Laureijs Rombouts x Katrijne Peeter Diercx verkochten aan Cornelis Betten, Brecht een rente van 2 Kgld op twee steden in Neerven

Personen:

| 142-0098 |

Schepenregister 142, f° 51 v° 12.03.1552 svl

Cornelis Pauwels Geens verkocht aan Mathijs Wouter Smidts x Margrieten een rente van 4 Kgld op een beemd N Cornelis van Elsackere W Michiel Verstraten en op een heiblok aldaar

Personen:

| 142-0099 |

Schepenregister 142, f° 52 r° 15.03.1552 svl

Henrick Lodders Janssens is schuldig aan Lenaert van Aerde Janssens een rente van 4 V rogge 3 Kgld op een stede in Terbeek O Jan Dingnen Z erfgenamen Wouter van den Broeck en op een beemd en andere panden aldaar. Last aan Anthonis van Aerde, Willem Peeter Christiaens, Mathijs Leijs, Katrijne van Koeschot. Vs Lenaert van Aerde heeft de rente vervolgens gemangeld met een rente die Jan Hegge op hem heffende was

Personen:

| 142-0100 |

Schepenregister 142, f° 53 r° 21.03.1552 svl

Joos van Elsacker Janssen verkocht aan Henrick van der Buijten Janssen een 'haag of wassende tuin'

Personen:

| 142-0101 |

Schepenregister 142, f° 53 v° 24.03.1552 svl

Lijsbeth x +Gheert van Elsackere met voogd Jan Voirspoel stelt haar erfpanden te recht o.m. land in Neerven O Jan Pauwels Keeselmans Z Cornelis Pauwels Geens N Jan Dingnen (schepenbrief 15.11.1508), panden waren vooraf in handen van erfgenamen Geert de Wege. Vermangeld tegen Cornelis Pauwels Geens

Personen:

| 142-0102 |

Schepenregister 142, f° 54 v° 27.01.1554 svl

Bernaerdt Wouter Stevens x Margriete Adriaen Roeverts verkochten aan Ghijsbrecht van den Bruijnenberge een rente van 6 L rogge op een stede Z erfgenamen Olivier van den Wijngaerde

Personen:

| 142-0103 |

Schepenregister 142, f° 54 v° 29.03.1552 svl

schepenen van Loenhout, te weten Laureijs van Aerde, Jan van Bavele, Peeter Jan Snellen, Adriaen van Aken, Wouter van den Cloote, Jan Cornelis Keeselmans en Jan van Staeijen oorkonden dat vs Jan van Staeijen vroeger heeft doen te rechte stellen de goederen in Loenhout van Jacob Zebrecht, Westmalle, en dit voor 12 L rogge die hij betaald had voor Meus Nijsmans, waarvoor vs Jacob zich borg had gesteld, en voor deze weer Peeter Jan Wackers zich borg stelde

Personen:

| 142-0104 |

Schepenregister 142, f° 55 v° 29.03.1552 svl

schepenen van Loenhout oorkonden dat de graaf van Arenberg, vrij heer van Barbauchon, heer van Loenhout de veldheer en kapitein van de koninklijke majesteit ter wille is geweest en mr. Jan Vorspoel, chirurgijn, Loenhout in dienst van zijne majesteit heeft genomen en dit als barbier, chirurgijn en veldscheerder voor de heer, zijn edelen, zijn ruiters en zijn knechten. Geert Vorselmans zou blijkbaar tegen vs Jan Vorspoel willen procederen aangaande de visitatie van zekere kwetsuren die hij opgelopen heeft en waarbij hij eerst met een bierkan zou geslagen hebben

Personen:

| 142-0105 |

Schepenregister 142, f° 56 r° s.d.

Willem Wieteau Cock machtigt Joos van Campe, rentmeester, generaal van de heer van Arenberch, mr Peeter Bricken en Goosen Creest om in zijn naam de som te onvtangen van circa 31 gouden frank volgens de obligatie die hij heeft op zekere Willem Peeters

| 142-0106 |

Schepenregister 142, f° 56 v° 20.04.1552 svl

Cornelis van Bavele Bernaerdtssen x Katrijne verkochten aan Mathijs Wouter Smidts x Margriete een rente van 4 Kgld op erven "den conijns berch" in Popendonk en zaailand aan de akkerstraat W Nijs van Bavele Z Henrick Lodders N Peeter Cornelis Goris. Last aan Laureijs van Aerde, erfgenamen Willem Lenaerts

Personen:

| 142-0107 |

Schepenregister 142, f° 57 r° 07.05.1552

Wouter van Elksackere Geertssen x Adriane verkochten aan Henrick van Staeijen Cornelissen een rente van 2 V rogge op stede in Sneppel W Anthonis Wouter Laets N Joos van Elsackere en andere panden. Last aan erfgenamen Geert van der Buijten, Cornelis Jan Marcx, Lenaert Putcuijps, Peeter van Staijen (Brecht), Cornelis de Smidt (Oostmalle)

Personen:

| 142-0108 |

Schepenregister 142, f° 58 r° 1552

Aerdt der Wewen Aertssen, bejaard, voor hem zelf, Cornelis der Wewen als voogd en Peeter Cornelis van Aerde als toeziener van de onbejaarde kinderen +Aerdt der Wewen x Katrijne Cornelis van Aerde verkochten aan Marije Henrick Leijs Rombouts dr een rente van 2 V rogge 25 st op een stede Z Jan der Wewen N Adriaen Jan Ooms

Personen:

| 142-0109 |

Schepenregister 142, f° 58 r° 1552, vervolg

Nota: de akte is doorstreept en vermeld enkel een jaartal

| 142-0110 |

Schepenregister 142, f° 58 v° 10.05.1552

schout en schepenen committeren Gheerd Vorselmans om de keizer te dienen in de oorlog met een wagen met 4 paarden ingevolge zijn majesteits brief door de gemeente Loenhout ontvangen op 08.05.1522

Personen:

| 142-0111 |

Schepenregister 142, f° 59 r° 10.05.1552

Jan Haest Adriaenssen verkocht aan Peeter Cornelis Goris een stede in "ten aerde" N Cornelis van Bavel O erfgenamen Cornelis Wouters W Jan Nijs van Bavel. Verder erven "de bogaerts hove" O Bernaert van den Broecke N Cornelis Claes Jans weduwe en zaailand op "de aerdtse acker". Last aan Katrijne Diercx van Aerde, Marten Sijmons, erfgenamen Steven Wouter Goris, Joris Peeter Christiaens, erfgenamen Jan Pauwels (Zundert), Cornelis Verboven, nakinderen Peeter Verwilt, Cornelie Peeter Christiaens dr

Personen:

| 142-0112 |

Schepenregister 142, f° 59 v° 15.05.1552

Cornelis van Bavele Bernaerts is schuldig aan Willem Huijbs Verboven een rente van 2 Rgld 10 st op hooimade bij "de werdel" O Jan Praeijens W kinderen Lenaerdt Nijs N Jan Vorspoels en andere erven. Last aan Mathijs de Smidt (Brecht)

Personen:

| 142-0113 |

Schepenregister 142, f° 59 v° Marge: 10.06.1607

rente is getransporteerd bij Melchior Jacob Cornelis Bevers tot behoefte van Cornelis Nuijts Wagenmaeckere

Personen:

| 142-0114 |

Schepenregister 142, f° 60 r° 16.05.1552

Peeter Cornelis Goris verkocht aan Willem Huijbs Verboven een rente van 8 Kgld op een stede in "ten aerde" N Cornelis van Bavele O erfgenamen Cornelis Wouters W Nijs van Bavele en op andere erven o.m. "de bogaerts hoven". Last aan erfgenamen Katrijne Diercx van Aerde, Marten Tijmans, erfgenamen Steven Wouter Goris, Joris Peeter Christiaens, Cornelijen Peeter Diercx weduwe, Sijmen Wil Luijcx, erfgenamen Jan Pauwels (Zundert), Cornelis Verboven, nakinderen Peeter Verwilt, kinderen Bouwen Hovelmans

Personen:

| 142-0115 |

Schepenregister 142, f° 61 r° 30.05.1552

Henrick van Sinte Huijbrechts, vorster in Loenhout is schuldig aan Jan Jan Wils, moeder was +Dimpna Anthonis Hovelmans een rente van 35 st op een stede in Huffel

Personen:

| 142-0116 |

Schepenregister 142, f° 61 v° 30.05.1552

Margriete Henricx de Knodder x Jan van Aerde Henricx verkocht aan de weduwe en kinderen +Jacob Delijen de rente van 2,5 Kgld die +Henrick de Knoddere gekocht had van Peeter van Onstaijen de jonge (schepenbrief 14.09.1534)

Personen:

| 142-0117 |

Schepenregister 142, f° 62 r° 07.05.1552

Marie Peeter Diericx x Sijmon Thijs Theus hebben in mangeling getransporteerd aan Jan Hegge de oude een rente van 30 st op de goederen van Henrick Marcx "de schuer hof" in Sneppel. Jan Cornelis Boets had de goederen reeds bepand (schepenbrief 07.01.1530)

Personen:

| 142-0118 |

Schepenregister 142, f° 62 v° 17.05.1552

Joos en Adriaen van Elsacker Janszonen zijn schuldig aan de tafel van de H. Geest te Loenhout een rente van 10 st op een heiblok in Sneppel

Personen:

| 142-0119 |

Schepenregister 142, f° 63 r° 23.05.1552

Margriete Henricx Knodders x Jan Henricx van Aerde verkocht aan Henrick van der Heze x Katrijne Jordaens Anthonis dr een rente van 55 st op panden in Loenhout (schepenbrieven 15.01.1537 en 30.10.1542)

Personen:

| 142-0120 |

Schepenregister 142, f° 63 v° 1552

Lenaerdt Couwenbergs Bernaertssen is schuldig aan Ghijsbrecht van den Bruijnenberge een rente van 15 st op een stede en hoijmade

Personen:

| 142-0121 |

Schepenregister 142, f° 64 r° 19.07.1552

Jan van Staeijen, schepen verkocht aan Jan Henrick Hovelmans, wagenmaker,een 'erfweg' in Sneppel

Personen:

| 142-0122 |

Schepenregister 142, f° 64 v° 22.07.1552

Peeter de Cuijpere Peeterssen verkocht aan Jan Bernaerdt Nouts rente van 2 V rogge op stede in de katerstraat en panden die vs Jan nu in handen heeft en destijds kocht van Marck Nouts, terwijl Mathijs de Smidt, Brecht, de rente is heffende

Personen:

| 142-0123 |

Schepenregister 142, f° 65 r° 07.08.1552

Christijne Haest Adriaens dr x Claus Smidts verkocht aan haar broer Adriaen Haest Adriaenssen een rente van 2 L rogge op pand bij de kerk in Loenhout (schepenbrief 30.12.1504). Maakte eerst deel uit van groter geheel waarbij gedeelte bepand op "de breckelen". Vs pand was vroeger in handen van +Frans Marcelis en beleende 2 L rogge van Jan Adriaen Haest

Personen:

| 142-0124 |

Schepenregister 142, f° 65 v° 24.08.1552

Laureijs Jan Laukens x Katrijne zijn schuldig aan Margriete x Peeter van Staijen een rente van 13 Kgld op een stede in Neerven O Ghijsbrecht Jan Pauwels N Willem Dominicq Thuens en op een tweede stede ook aldaar en nog andere panden. Peeter van Staijen heeft voorkinderen

Personen:

| 142-0125 |

Schepenregister 142, f° 66 v° 16.09.1552

Willem van den Bogaerde Willemssen verkocht aan Cornelis Thomas van Aerde, Huijbergen een rente van 4 Kgld op grond "de buelck akker" N Margriete Gielis van den Wijngaerde Z en W Cornelis Peeter Keeselmans O Mathijs van Aerde

Personen:

| 142-0126 |

Schepenregister 142, f° 67 r° 26.09.1552

Jan de Deken, Antwerpen verkocht aan Michiel Pauwels x Lijsbeth een rente van 12 Kgld op de panden in handen van Jan Peeter Thijs Hazen in Loenhout (schepenbrieven van Antwerpen 26.01.1535 en 07.07.1543) Jan de Deken bezorgde deze 2 schepenbrieven aan Willem Polmans die ze verder aan vs Michiel Pauwels zou bezorgen

Personen:

| 142-0127 |

Schepenregister 142, f° 67 v° 17.10.1552

Marcus Loijcx, poorter van Antwerpen verkocht aan Lenaert van Houtele, alias Steenbackers een rente van 4,5 V rogge op panden in Loenhout [schepenbrieven 28.03.1447 (2 V rog op stede erfgenamen Henrick van Schalluijnen), 04.03.1459 (1 V rog panden in handen van Peeter Willem Bode) en 09.06.1470 (6 L rogge )]

Personen:

| 142-0128 |

Schepenregister 142, f° 68 r° 10.10.1552

Godevaerdt Piggen Pauwelsen, moutmaker, Breda in "het vosken" machtigt Cornelis Ijsendonck Peeterssen, Loenhout om in zijn plaats de gelden te ontvangen die men hem schuldig is

Personen:

| 142-0129 |

Schepenregister 142, f° 69 v° 02.11.1552

Goosem Vermeere, alias Puts heeft zijn erfpanden doen bezetten, stede in Huffel O Claus de Moelenare W en N Peeter Joos destijds toebehorend aan Mathijs Rombouts, vorster

Personen:

| 142-0130 |

Schepenregister 142, f° 70 v° 02.11.1552

Anthonis van Dietfort +Janssens verkocht aan Peeter van Ostaden, Wuustwezel een rente van 2 Kgld op een beemd "de evenaere" O Peeter van Dietfoirt Anthonissens W kinderen Cornelis Conincx "de winckel" Z Peeter Diercx van Aerde N Jan van Dietfoirt, broer vs Anthonis

Personen:

| 142-0131 |

Schepenregister 142, f° 71 r° 03.11.1552

Gielis de Bije is schuldig aan de weeskinderen +Adriaen Lenaerdt Peeter Nouts een rente van 5 Kgld 17 st op een stede in Herseling O en Z Jan Gielis Brachts N Peeter Willem Boets en op andere erven o.m. "het stoppelblock". Laureijs Schoemakers stelt onderpand

Personen:

| 142-0132 |

Schepenregister 142, f° 72 r° 30.11.1552

Laureijs Jan Laukens x Katrijne verkochten aan kerkfabriek O L Vr Brecht een rente van 2 Rgld op erven in Loenhout O Peeter Imbrechts Z Peeter van Eekel N Adriaen Ingelen

Personen:

| 142-0133 |

Schepenregister 142, f° 72 v° 03.12.1552

Cornelia Dierck Boets x Lenaert Cornelis Lenaerts, haar moeder was +Marie Willems Vermunten verkocht aan Gielis Suetrogge een rente van 2 V rogge 20 st op panden thans in bezit van Adriaen Vermunten (schepenbrief 26.03.1551)

Personen:

| 142-0134 |

Schepenregister 142, f° 73 r° 05.12.1552

Anna Jan Leijs Rombouts x Cornelis Luijcx is schuldig aan haar zuster Marie Jan Leijs Rombouts x Jan van den Broecke een rente van 2 V rogge 30 st op een beemd Z Henrick Jan Leijs Rombouts en andere erven. Last aan Marie Wouter Snels weduwe, kinderen Peeter van Houtele

Personen:

| 142-0135 |

Schepenregister 142, f° 73 v° 11.12.1552

de gemeente Loenhout machtigt Peeter Imbrechts, schout - Peeter Jan Snellen, Adriaen van Aken, Wouter van de Cloote, Jan Keeselmans, schepenen - Geerdt Meermans, kerkmeester - Cornelis Peeter Keeselmans, H Geestmeester - Peeter van den Bogaerde en Cornelis Ijsendonck, ingezetenen - mr Henrick Dibbier, procureur, Antwerpen - Jacob van Onstaijen, procureur, Brecht; om te verschijnen voor de kanselier van de keizer in Brussel tegen Lanceloot van Gottingies, ridder en mr Henrick van Meeren en verder in recht te procederen

Personen:

| 142-0136 |

Schepenregister 142, f° 73 v° 11.12.1552, vervolg

Nota: de akte is doorstreept, vermeld de reden van dispuut niet

| 142-0137 |

Schepenregister 142, f° 74 v 20.12.1552

Aerdt van den Velde x Katrijne Peeter Martens verkochten aan Jan Hegge een rente van 5 V rogge op een stede in Hesschot Z Jan van Bavele N Marten de Lange en andere erven

Personen:

| 142-0138 |

Schepenregister 142, f° 75 v° 06.01.1553 svb

Peeter Imbrechts, schout - Jan van Bavele, Peeter Jan Snellen, Henrick van der Buijten, Wouter van den Cloote, Jan Cornelis Keeselmans, Jan van Staijen en Jan van Aerde Henricx, schepenen - Ghijsbrecht Jan Pauwels en Gheerdt Meermans, kerkmeesters - Cornelis Peeter Keeselmans en Cornelis Marcx, H Geestmeesters - Adriaen van Aken, Jan Cornelis Janssen, Cornelis van Elsacker Michielssen en Peeter Hovelmans Janssens, bedezetters - Cornelis van den Broecke, Peeter van Aerde, Laureijs van Aerde, Peeter van der Buijten, Bernaerdt Nouts, Cornelis van Elsacker Gherrdtssen, Cornelis Pauwels Geens, Willem Jan Nouts, Jan Praijens en nog veel anderen; allen ingezeten van Loenhout machtigen vs Peeter Imbrecht, Peeter Jan Snellen, Wouter van den Cloote, Jan Cornelis Keeselmans, Gheerd Meermans, Cornelis Peeter Keeselmans, Peeter van den Bogaerde, Peeter van der Buijten en Cornelis Ijsendonck te samen met mr Jan Lebegge en mr Jan Lebegge de jonge, procureurs in de raad van Brabant

Personen:

| 142-0139 |

Schepenregister 142, f° 77 r° 18.02.1553 svl

Marck Nout Peeter Nouts transporteerde lange tijd terug in mangeling aan Jan de Cuijper een rente van 4 V rogge op de goederen die vs Marck gekocht had van Jan Jan Claus Peeterssen in mindering van 3 S rogge op stede in Terbeek N Jan van Bavele zoons leengoed Z Peeter Jan Marten Zibs en op andere panden o.m. "de zuijen aertd" en "de hulsdongelen". Stede was vroeger in bezit van Peeter Peeters Cuijpers. (schepenbrief 01.02.1532 geschreven door secretaris Adriaen Wouters voor schepenen Laureijs van Aerde en Peeter van Onstaeijen.)

Personen:

| 142-0140 |

Schepenregister 142, f° 77 r° Na akte: 16.02.1601

door Jan Vuijt (Vuijst?), gekweten aan Gerit Janssen van Raeck, gemachtigd

Personen:

| 142-0141 |

Schepenregister 142, f° 78 v° 10.01.1553 svl

Marcus Loijcx, poorter van Antwerpen verkocht aan Lenaerd van Houtele, alias de steenbacker een rente van 2 Rgld op "de laect" (schepenbrieven 06.05.1487 en 05.10.1537). Marcus Loijcx kocht de rente van Cornelis Nijclaus Verheersten (Verheerstraten)

Personen:

| 142-0142 |

Schepenregister 142, f° 79 r° 10.01.1553 svl

Margriete Nijclaus Verheerstraten en haar voogd Marcus Loijcx, poorter van Antwerpen verkochten samen aan Lenaerd van Houtele alias Steenbacker een rente van 1 Rgld (schepenbrief 08.05.1488)

Personen:

| 142-0143 |

Schepenregister 142, f° 79 v° 14.01.1553 svl

Peeter Cornelis Goris, Loenhout, voogd van de kinderen Peeter van Huijsen x +Katrijne Jan Nout Sijmons, Zundert heeft hun oom Jan Jan Nout Sijmons …

Personen:

| 142-0144 |

Schepenregister 142, f° 81 r° 25.01.1553 svl

Jan Henrick Maerberchs, gemachtigd van Cornelia Gheerdt Zegers x +Luijck Nout Luijcx (28.09.1552 voor notaris Anthonis Aerdt Marcssen, priester Adriaen Jan Stoops en Peeter Christiaen Cornelis Ments? als getuigen) bekent dat Gabriel van den Bogaerde van Cornelis Vorspoel Janssens de koop heeft overgenomen van de helft van een stede die Jan Cornelis Keeselmans gekocht had van Jan Henrick Maerberchs, Cornelis Maes en Lambrecht van Onstaeijen in naam van Cornelie Gheert Zegers en gelegen is in de palinckstraat. Cornelia Gheerdt Zegers verbindt rente van 12 V rogge op goederen nu in handen van Cornelis van Aerde in Neerven

Personen:

| 142-0145 |

Schepenregister 142, f° 81 v° 25.01.1553 svl

Gabriel van den Bogaerde is schuldig aan Jan Maerberchs Hendricxssen als gemachtigd van Cornelia Geerdt Zegers x +Luijck Nout Luijcx een rente van 30 st op helft van stede waarvan Cornelis Vorspoel Janssens de andere helft bezit

Personen:

| 142-0146 |

Schepenregister 142, f° 82 v° 15.01.1553 svl

Jan Anthonissen (Thoens) x Lijsbeth Diercx Neefs zijn schuldig aan Lijsbeth Vorspoels x Jan Meus alias Jan de Weerdt een rente van 2 V rogge 30 st op erven "de dorent" en "de haverbemt" W Lijsbeth Henrick Meus Z Jan van Lint N erfgenamen Dierck Vorspoels

Personen:

| 142-0147 |

Schepenregister 142, f° 83 v° 16.01.1553 svl

Laureijs Jan Laureijs Rombouts x Katrijne Peeter Diercx zijn schuldig aan Katrijne Dibbouts een rente van 6 Kgld 15 st op beemd "de bleijcke" O Lijsbeth Jan Willems van den Wijngaerde W Peeter jan Hovelmans Z Ghijsbrecht Jan Pauwels en op stede in Neerven en andere erven

Personen:

| 142-0148 |

Schepenregister 142, f° 84 r° 25.01.1553 svl

Jan Cornelis Nijs van Meere verkocht aan Jan Anthonis Loijcx x Heijlwich een heiblok aan de vlaminckstraat W erfgenamen Wouter van den Broeck Z Jan van Geele N Adriaen Scheelkens

| 142-0149 |

Schepenregister 142, f° 84 v° 01.02.1553 svl

Jan van Bavele Bernaerdts is schuldig aan Claus Thoen Thijs x Claeren een rente van 7 V rogge 4 Kgld 7 st (?) op stede in Sneppel N en O kinderen Jan Leijs Rombouts. Last aan Jan de Cuijpere, erfgenamen Cornelie Peeter Cuijpers weduwe, Peeter van der Buijten, erfgenamen Claus Jan Heijlens

Personen:

| 142-0150 |

Schepenregister 142, f° 84 v° 01.02.1553, vervolg

Nota: akte gedeeltelijk doorstreept

| 142-0151 |

Schepenregister 142, f° 84bis r° 08.02.1553 svl

Claus Thoen Thijs x Claere verkochten aan Jan van Bavel Bernaerts een stede in de hoenderstraat, zie vorige akte

Personen:

| 142-0152 |

Schepenregister 142, f° 84 bis v° 08.02.1553 svl

Jan van Bavele Bernaerts is schuldig aan Claus Thoen Thijs etc, zie vorige 2 akten

Personen:

| 142-0153 |

Schepenregister 142, f° 84 bis v°, In marge: 31.11.1610

Adriaen Bartholomeussen kwijt rente aan Sebastiaen Hendricx en Huijbrecht Peeters als voogden van Cornelia Hendricx

Personen:

| 142-0154 |

Schepenregister 142, f° 85 r° 07.02.1553 svl

Marie Peeter Martens opt Hesschot x Nijs Peeter van Bavele verkochten aan Marten de Langhe Henricx x Katrijne Cornelis Goris een stede "thesschot" Z en N Aerdt van de Velde W Peeter Willem Boets alsmede andere erven o.m. "de brant" en "de suijen aerdt"

Personen:

| 142-0155 |

Schepenregister 142, f° 86 r° 07.02.1553 svl

Wouter van Elsacker Geertssen verkocht aan Nijs van Bavele Peeterssen x Marie een stede in Sneppel W Anthonis Wouter Laets N Joos van Elsacker alsmede andere erven

Personen:

| 142-0156 |

Schepenregister 142, f° 86 v° 07.02.1553 svl

Joos Hubrechts x Quirijne verkochten aan Peeter Willem Bode land op Hesschot

Personen:

| 142-0157 |

Schepenregister 142, f° 87 r° 07.02.1553 svl

Peeter Willem Bode schuldig aan Joos Huijbrechts x Quirijne, zie vorige akte

Personen:

| 142-0158 |

Schepenregister 142, f° 87 r° 15.02.1553 svl

Sijmon Mathijs Cuijpers x Marie Peeter Diercx verkochten aan Adriaen Jacob Delijen met zijn broers en zussen een rente van 4 Kgld op erven in Neerven O Peeter Nijs W Anthonis van Aerde Z kind van Willem Backers. Last aan Bertelmeus Gielis, Cornelis Keeselmans

Personen:

| 142-0159 |

Schepenregister 142, f° 87 v° 15.02.1553 svl

Cornelis van Bavele Bernaerdts x Katrijne verkochten aan Mathijs Wouter Smidts x Margriete een rente van 2 Kgld op stede in Popendonk en op andere erven

Personen:

| 142-0160 |

Schepenregister 142, f° 88 r° 15.02.1553 svl

|Cornelis Verboven x Margriete| Jan van Bavele, schepen is schuldig aan Margriete Peeter Dingnen dr een rente van 9,5 V rogge op stede in Terbeek W Peeter van Bavele Z erfgenamen Adriaen Peeter Boets N Cornelis van Bavele en op andere erven

Personen:

| 142-0161 |

Schepenregister 142, f° 89 r° 15.02.1553 svl

Jan van Bavele, schepen is schuldig aan Cornelis Verboven Cornelissen x Margriete een rente van 6 Kgld op de panden uit de vorige akte

Personen:

| 142-0162 |

Schepenregister 142, f° 89 v° 19.02.1553 svl

Henrick Lodders verkocht aan Peeter Verdoelt, Brecht een rente van 2 V rogge op panden in Loenhout die Laureijs Jan Nouts nu in handen heeft (schepenbrief 18.10.1507) en welke rente hijzelf bekomen had van Sijmon Wouter Diels Jans 'wittich' (wettig?) zoon op 14.02.1553

Personen:

| 142-0163 |

Schepenregister 142, f° 90 r° 21.02.1553 svl

Henrick Jan Heijns x Dingne verkochten aan Katrijne x +Michiel Verdijck met haar kinderen een rente van 4 Kgld op een stede in Sneppel O Cornelis van Elsacker N Michiel Leijs. Last aan Mathijs van den Geere, Berbele van Ooten, kinderen Peeter Verwilt

Personen:

| 142-0164 |

Schepenregister 142, f° 90 v° 21.02.1553 svl

Dingne Jan Heijns x Michiel Leijs Rombouts verkochten aan Katrijne x +Michiel Verdijck met haar kinderen een rente van 5 Kgld op stede in Sneppel Z Jan van Staijen N Cornelis Goris O Henrick van Elsacker Z Henrick Jan Heijns en op andere erven "de mosvoorden". Last aan Marie Snels, Willem Bode (Brecht), kinderen Jacob Heerls

Personen:

| 142-0165 |

Schepenregister 142, f° 91 r° 21.02.1553 svl

Cornelis Cornelis Goris zoon van Ijsendonck is schuldig aan Katrijne x +Michiel Verdijck een rente van 7 Kgld 5 st op stede O mr Henrick van Meere Z Michiel Leijs Rombouts N kinderen Wouter Conincx en op andere erven

Personen:

| 142-0166 |

Schepenregister 142, f° 91 v° 22.02.1553 svl

Henrick van Elsacker Cornelissen verkocht aan Anthonis van Alphen x Lenaerde Dibbouts een rente van 2 V rogge 2 Kgld op erven "de doren acker" en "de laect", beide in Sneppel

Personen:

| 142-0167 |

Schepenregister 142, f° 92 r° 24.02.1553 svl

Pauwel Claus Thoens verkocht aan Henrick van Tijgelt, Brecht een rente van 3 V rogge 20 st op stede in Sneppel W Cornelis van Staijen Z Peeter Pauwel Geens N Peeter Nouts

Personen:

| 142-0168 |

Schepenregister 142, f° 92 v° 24.02.1553 svl

Wouter Steven Wouter Goris - Joosijne Steven Wouter Goris dr x Lambrecht van Bavele - Grietken en Cornelije Steven Wouter Goris drs met hun voogd Adriaen van Aken; bekenden dat hun broer Jan Steven Wouter Goris schuldig is te heffen op de stede hun toebehorend 9 L rogge grondcijns, welke stede gelegen is in Popendonk, en op andere erven o.m. "de donckbemt" die hun vader Steven Wouter Goris bezette, ook in Groot Zundert. De andere kinderen zijn op andere renten gedeeld, o.m. rente op de weduwe of kinderen Neleman Scheelkens, op stede Peeter Cornelis Goris, op Jan Janssens, op Jacob Jan Sibs (Rijsbergen), op Jan Peeters (Rijsbergen)

Personen:

| 142-0169 |

Schepenregister 142, f° 93 v° 25.02.1553 svl

|Mathija Jan Michiel Buijens dr| Cornelis Jan Michiel Buijens is schuldig aan zijn zus Mathijs Jan Michiel Buijens dr (in aanhef staat Mathija) een rente van 2 Kgld op stede in Terbeek Z Peeter Peeter Boets O Jan Coecx

Personen:

| 142-0170 |

Schepenregister 142, f° 94 v° 27.02.1553 svl

Jan van Staijen, schepen verkocht aan Peeter Jan Wackers land in Sneppel aan het "heijlaer"

Personen:

| 142-0171 |

Schepenregister 142, f° 94 v° 27.02.1553 svl

Cornelis Peeter der Wewen laat door Pauwels Claus Thoen Thijs een rente kwijten van 9,5 L rogge, rente hem verstorven van +Zanne der Wewen 'zijn moeije'

Personen:

| 142-0172 |

Schepenregister 142, f° 95 r° 28.02.1553 svl

Peeter Bode Janssen verkocht aan Cornelis Gheerts van Elsackere als voogd en Laureijs Jan Nouts als toeziener van de kinderen Thomaes van Maren een rente van 2 V rogge op erven in Sneppel Z Jan Jan Boets N Willem Cornelis Rummen O mr Henrick van Meere W Peeter Jan Dingnen. Last aan Peeter van Eekele

Personen:

| 142-0173 |

Schepenregister 142, f° 96 r° 28.02.1553 svl

Joos en Adriaen van Elsacker Janssens, als hen ten dele gevallen van hun grootmoeder +Lijsbeth Gheerts van Elsacker weduwe, de helft van een rente van 3 V rogge, en Cornelis Pauwels Geens als uitreiker van vs rente, ook in naam van Adriaen van Elsacker Gheertssen die de andere helft bevallen was van vs Lijsbeth zijn moeder, verkochten de rente aan Pauwels Aerts x Marie. Rente was op panden die Cornelis Pauwels Geens nu in handen heeft (schepenbrief 15.12.11508)

Personen:

| 142-0174 |

Schepenregister 142, f° 96 v° 06.03.1553 svl

Cornelis Peeter Nouts verkocht aan Willem Vermeere, Brecht een rente van 5 sch Vl op een stede in Sneppel

Personen:

| 142-0175 |

Schepenregister 142, f° 97 r° 24.02.1553 svl

Marie Jan Leijs Rombouts x Jan van den Broecke verkocht aan Cornelie Verbraken x +Anthonis Hovelmans een rente van 2 V rogge 30 st op de goederen nu in bezit van Henrick Jan Leijs Rombouts (schepenbrief 05.12.1552)

Personen:

| 142-0176 |

Schepenregister 142, f° 97 r° 07.03.1553 svl

Cornelis Jan Michiel Buijens is schuldig aan Gielis Koels als voogd en Jan van Hove als toeziener van de weeskinderen +Jan van Hoecke, alias Brits een rente van 4 V rogge op een stede in Terbeek Z Peeter Boets O Jan Coecx. De rente werd eertijds geheven door +Henrick van Aken, dewelke ze gekocht had van +Geertruijt van den Aerde x Cornelis Aert Nouts (schepenbrief 10.05.1484), en na zijn dood verstorven aan zijn zoon +Claus van Aken, vervolgens aan diens zoon Adriaen van Aken, welke laatste de rente mangelde met Jan Cornelis van Aerde, die tenslotte de rente verkocht aan Jan van Hoecke

Personen:

| 142-0177 |

Schepenregister 142, f° 98 r° 07.03.1553 svl

Wouter Geerts van Elsacker en zijn zus Lijsbeth van Elsacker x Anthonis Wouter Laets verkochten aan Peeter Cornelis Nijs x Katrijne een rente van 3 V rogge op de panden die Laureijs Jan Laukens nu bezit (schepenbrief 15.11.1508), hen verstorven van hun ouders +Geerd van Elsacker x +Lijsbeth

Personen:

| 142-0178 |

Schepenregister 142, f° 98 v° 08.03.1553 svl

jonker Henrick de Noijwes.., kapitein, Doerbe bij Marienbourch, in naam van juffr Elijsabeth Grobs x +heer Gielis Fonteijnis verkocht aan Cornelis Maes een rente van 4 Kgld op panden in Loenhout (schepenbrief Antwerpen 07.04.1497)

| 142-0179 |

Schepenregister 142, f° 99 r° 08.03.1553 svl

Laureijs Jan Laureijs Rombouts x Katrijne is schuldig aan Anne Leest x +Jan de Cock een rente van 4 Kgld op een stede in Neerven O Ghijsbrecht Jan Pauwels N Domijnicus Thuenis. Met last aan huisvrouw Thomas Adriaens, Henrick Anthonis Hovelmans, Maria Snels. Er wordt nog een rente geheven door Margriete x Peeter van Staeijen, Brecht

Personen:

| 142-0180 |

Schepenregister 142, f° 99 v° 10.03.1553 svl

Nijs van Bavele Janssens verkocht aan Gielis Anthonis Hovelmans met zijn broers en zussen, hun moeder was +Cornelie Verbraken een rente van 4 Kgld op stede op "ten aerde" N en O Nijs van Bavele W Peeter Diericx en op "de hofstad" in Popendonk W Jan Claus Jans Z erfgenamen Lambrecht Broomans N Lenaert van Bavele

Personen:

| 142-0181 |

Schepenregister 142, f° 100 v° 20.03.1553 svl

Marten Hereijgens en zijn zus met haar voogd Laureijs van Aerde verkochten aan Adriaen van Aken een rente van 9 V 3 L rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 24.03.1506)

Personen:

| 142-0182 |

Schepenregister 142, f° 100 v° 28.03.1553 svl

Cornelis van Elsacker Michielssen verkocht aan Anne Wouter Faes x +Jacob Delijen en kinderen een rente van 4 V rogge 6 Kgld op stede in Sneppel

Personen:

| 142-0183 |

Schepenregister 142, f° 101 r° 04.04.1553

np Dingne Claus Smidts x Adriaen Zegers Cornelissen verkocht aan Willem Polmans x Marie Henrick Leijs Rombouts een rente van 2 V rogge 20 st op panden in Loenhout (schepenbrief 29.01.1545)

Personen:

| 142-0184 |

Schepenregister 142, f° 101 v° 08.04.1553

np Jan Arens, poorter van Antwerpen machtigt Marck Nijs Cornelissen om in zijn naam gelden te ontvangen en op te eisen en recht te doen

Personen:

| 142-0185 |

Schepenregister 142, f° 102 r° 09.04.1553

np obiit Petrus Jan Snellen, faber ferrarius, temporis schabinus, anno 1553, die vero nona aprilis post pasca

Personen:

| 142-0186 |

Schepenregister 142, f° 102 v° 17.04.1553

np Michiel van Elsacker Cornelissen is schuldig aan Katrijne x +Michiel Verdijck een rente van 2 Kgld op stede in Sneppel (schepenbrief 15.12.1516)

Personen:

| 142-0187 |

Schepenregister 142, f° 103 r° s.d.

Jan Wouter Conincx en zijn zuster Adriana Wouter Conincx met haar voogd Peeter Martens verkochten aan Jacob van Onstaeijen een rente van 2 V rogge 20 st op hooimade op "het moelenbosch". Last o.m. aan erfgenamen Peeter Jan Snellen

Personen:

| 142-0188 |

Schepenregister 142, f° 103 r° s.d., vervolg

Nota: akte is doorstreept en niet beëindigd

| 142-0189 |

Schepenregister 142, f° 103 v° 18.04.1553

np Joos Hubrechts x Quirina verkochten aan Michiel Laureijs Rombouts x Lijsbeth een rente van 3 Kgld op een weide die Peeter Willem Bode destijds van hen gekocht had

Personen:

| 142-0190 |

Schepenregister 142, f° 103 v° 18.04.1553

Peeter Cornelis Goris verkocht aan Cornelis Jan Nout Luijcx als voogd van de kinderen Cornelis van den Cloote een rente van 2 V rogge 30 st op stede in Popendonk. Last aan Peeter van Bavele Bernaertssen

Personen:

| 142-0191 |

Schepenregister 142, f° 103 v°, In marge: 04.03.(geen jaartal)

Peeter van den Cloote en Jan Michielssen van Elsacker verklaren dat Joos Cornelissen van Bavel de rente gekweten heeft

Personen:

| 142-0192 |

Schepenregister 142, f° 104 v° 18.04.1553

Jan Cornelis Claus Jans x Margriete verkochten aan Peeter Cornelis Goris erven in Popendonk grenzend aan de erven die Cornelis Maes of zijn zoon Willem dit jaar ingenomen hebben

Personen:

| 142-0193 |

Schepenregister 142, f° 104 v° 27.04.1553

Adriaen Wouters x Appollonie verkochten aan Joos Hubrechts x Quirine een rente van 2 V rogge op stede in Sneppel W Jan Hovelmans en Henrick van Elsacker Z Jan Henrick Hovelmans N Henrick Jan Heijns en Michiel Leijs. Vs Appollonie verbindt haar goederen haar verstorven van haar moeder, zijnde de eerste huisvrouw van Adriaen de Ruevere, haar nog in leven zijnde vader

Personen:

| 142-0194 |

Schepenregister 142, f° 105 v° 02.05.1553

Jan Hovelmans Henricxssen Wagenmaker is schuldig aan Margriete Peeter Hovelmans een rente van 6 L rogge op een stede in Sneppel

Personen:

| 142-0195 |

Schepenregister 142, f° 106 r° 06.05.1553

Jan Cornelis Claus Jans is schuldig aan Jan Cornelis Keeselmans en zijn zussen een rente van 2 V rogge op erven "de laeren" W erfgenamen Cornelis Wouters Z Claus Diercx N Peeter Diercx; Pand is kindsgedeelte vs Jan Cornelis Claus Jans nog te bevallen bij + van zijn moeder Cornelie

Personen:

| 142-0196 |

Schepenregister 142, f° 106 v° 09.05.1553

Anthonis Wouter Laets x Lijsbeth Gheerdts van Elsacker verkochten aan Anthonis van Alphen x Leonaerda een rente van 6 V rogge 4 Kgld op stede in Sneppel O Adriaen Vermunten Z Cornelis Peeter Nouts N Jan Henrick Hovelmans en op andere erven

Personen:

| 142-0197 |

Schepenregister 142, f° 107 r° 15.05.1553

Margriete Henrick Knodders x Jan van Aerde verkochten aan Marcus Loijcx als rentmeester van het godshuis der nonnen van Antwerpen een rente van 15 gr br op de goederen "thesschot" (schepenbrief Antwerpen 31.03.1508)

Personen:

| 142-0198 |

Schepenregister 142, f° 107 v° s.d.

Marten de Lange x Katrijne verkochten aan Eewoute Luijck Bertels dr x +Wouter van den Bleke tot behoef haarzelf en haar zoon Wouter van den Bleke de jonge …

Personen:

| 142-0199 |

Schepenregister 142, f° 107 v° s.d., vervolg

Nota: akte niet afgewerkt en doorstreept, gezien de verbanden geven wij deze toch weer

| 142-0200 |

Schepenregister 142, f° 107 v° 24.05.1553

Margriete Jan Nouts dr x +Lenaerdt Wouter Diericx met haar voogd Adriaen Huefkens en Wouter Lenaerdt Wouter Diericx, ook voor zijn broers en zusters, verkochten aan Hubrecht Lenaerdt Leijs x Barbele Wouter Delijen een rente van 6 Kgld 10 st op erven "de smedinge" in Hecht N Cornelis Pauwels Gheens

Personen:

| 142-0201 |

Schepenregister 142, f° 108 v° 26.05.1553

Peeter, ca 23j en Willem, ca 18j Peeter Noutszonen, broers, moeder was +Marie Willem Luijcx dr gaan akkoord met evictie die Geerdt Vorselmans voor hemzelf en zijn moeder met haar consoorten gedaan heeft op stede aan "huffelaer heijde" en op andere erven o.m. "de winckels" en "de evenaere" (schepenbrief 17.09.1543). Goederen behoorden vroeger toe aan Jan Ghijsbrecht van der Creke, grootvader van vs Geerd Vorselmans

Personen:

| 142-0202 |

Schepenregister 142, f° 109 r° 21.08.1553

Cornelis Jan Nout Luijcx ratificeert zijn testament ondertekend bij Anthonis Mar(sen?) Aernouts, 15.12.1549. Draagt goederen op aan zijn nicht Cornelia Michiels van Huijsen x Gheerd Henrick Meermans

Personen:

| 142-0203 |

Schepenregister 142, f° 109 v° 06.06.1553

Lenaerdt van Bavel Janssen verkocht aan Katrijne Mathijs van Koeschot x +Cornelis Wouters van Meere een rente van 1 V rogge op erven in Popendonk

Personen:

| 142-0204 |

Schepenregister 142, f° 109 v°, In marge: 07.03.160(7?)

afgelost door Joos Cornelis van Bavel aan Kathelijn Mathijs van Brecht

Personen:

| 142-0205 |

Schepenregister 142, f° 110 r° 17.06.1553

Cornelis Luijcx x Anne Jan Leijs Rombouts verkochten aan Margriete x +Willem Aerts een rente van 4 Kgld op erven "den schuerhof" in Sneppel. Luijck Willem Luijcx, vader van vs Cornelis, stelt borg, nl. rente op Peter Nouts op Hoenderen

Personen:

| 142-0206 |

Schepenregister 142, f° 111 r° 20.06.1553

Peeter Zoeten Peeterszoon verkocht aan Marten Peeter Thijs Hasen een weide "de vorderick" over "de schoerbrugge" aan de akkerstraat Z Mathijs van Aerde. Last uxor Michiel Verstraten

Personen:

| 142-0207 |

Schepenregister 142, f° 111 v° 21.01.1554 svl

Cornelis van Staeijen Henricxssen is schuldig aan Katrijne Cornelis Laets x +Aerdt Willem Aerts rente van 2 V 0,5 L rogge 39 st als haar paart en helft van rente die Katrijne Cornelis Vermunten, 'moeije' van vs Cornelis en Katrijne, was heffende op erven in de berenstraat

Personen:

| 142-0208 |

Schepenregister 142, f° 111 v°, In marge: 07.10.(geen jaartal vermeld)

rente gekweten aan Adriaen van Aken en Claes Zegers, beide nomine uxoris, door Jan Cornelis Lippens

Personen:

| 142-0209 |

Schepenregister 142, f° 112 r° 04.07.1553

Cornelis van Staeijen Henricxsen en Katrijne Cornelis Laets x +Aerdt Willem Aerts met haar voogd Cornelis Ijsendoncx, S/D van goederen hen verstorven van +Katrijne Cornelis Vermunten, hun 'moeijken'. O.m. diverse renten, zo op Peeter Nouts, "kersten diercx stede", Joos Huijbrechts, Cornelis van den Broecke, Jan Cornelis Claus Jans, Peeter Jans de Jonge, Thomas Cornelis Goris, Marcus Loijcx, kinderen Bouwen Hovelmans, Neelken x +Cornelis Boets

Personen:

| 142-0210 |

Schepenregister 142, f° 113 r° 10.07.1553

Elijsabeth van den Broecke Anthonis dr x +Laureijs van Aerde, met haar voogd Adriaen van Aken machtigt mr. Hubrecht van Hoegaerden, mr. Jan Spoelberch, procureur in Brussel en mr. Jacob van Onstaijen, Brecht om voor haar te procederen in de Raad van Brabant tegen Gabriel, Jan en Matthijs van Aerde, en Lenaert Marten Buijens over de goederen die +Laureijs van Aerde vs Elijsabeth voor levenslang gebruik gegeven geeft

Personen:

| 142-0211 |

Schepenregister 142, f° 114 r° 11.07.1553

Anthonis Wouter Laets x Lijsbeth Geerts van Elsackere verkochten aan Peeter Jordaens een rente van 2 V rogge 20 st op beemd in de "mosvoorden" en op stede in Sneppel aan "de rijdt" O Adriaen Vermunten N Cornelis Peeter Nouts en Jan Hovelmans

Personen:

| 142-0212 |

Schepenregister 142, f° 114 r°, In marge: 06.11.1617

gekweten door Wouter en Daniel Jan Wouter Rombouts aan Jan Michielssen van Elsacker

Personen:

| 142-0213 |

Schepenregister 142, f° 114 v° 11.07.1553

Nijs van Bavele Peeterssen x Marie zijn schuldig aan Wouter van Elsacker Gheertssen een rente van 25 st op stede in Sneppel aan "de rijdt" en andere erve

Personen:

| 142-0214 |

Schepenregister 142, f° 115 r° 25.07.1553

Cornelis van Elsacker Michielssen verkocht aan Jan Nouts de Jonge, Rijkevorsel x Magdaleene een rente van 2 Kgld 10 st op beemd "de peersbeemdt" aan de beek W kinderen Cornelis Conincx Z Jan Aerdt Peeter Nouts. Last aan Cornelis Jans van Bavele, Peeter van der Buijten

Personen:

| 142-0215 |

Schepenregister 142, f° 115 v° 25.07.1553

Jan van Staeijen, schepen verkocht aan Jan Nouts de Jonge, Rijkevorsel x Magdaleene een rente van 4 Kgld op "den hegacker" aan de akkerstraat

Personen:

| 142-0216 |

Schepenregister 142, f° 116 r° 25.07.1553

Mathijs van Aerde x Marie Jans van Staeijen verkochten aan Lenaerd van Aerde als voogd en Jan de Grauwe Willemssen als toeziener van de weeskinderen vs Mathijs van Aerde x +Cornelia Cornelis Grauwen dr een rente van 2 V rogge op beemd "de laect" O Cornelis van Elsacker Z Henrick Jan Heijns N kinderen Jan Leijs Rombouts. Last aan Marije Quirijns Molenaeren weduwe, kinderen Wouter van Harcke

Personen:

| 142-0217 |

Schepenregister 142, f° 116 v° 13.08.1553

Cornelia Peeter Christiaens dr x +Gielis Jan Cornelis Legen met haar voogd Cornelis Ijsendonck en Cornelis Legen als voogd met Joris Peeter Christiaens als toeziener van de weeskinderen vs Gielis x vs Cornelie. Overeenkomst over onderhoud kinderen, en dit tot jongste kind 15 jaar zal zijn, en betaling van 10 £ br

Personen:

| 142-0218 |

Schepenregister 142, f° 117 v° 13.08.1553

Joris Peeter Christiaens en Marten Hereijgens als voogd met Jan Henrick Lijcx als toeziener van het weeskind vs Joris Peeter Christiaens x +Dingne Bernaerdts van den Broecke gaan akkoord over de onroerende goederen

Personen:

| 142-0219 |

Schepenregister 142, f° 118 r° 10.10.1553

Margriete Gielis van den Wijngaerde x Peeter Henrick van Staeijen en Laureijs Jan Rombouts mangelen erven. Zaailand O Ghijsbrecht de Bije W Peeter van Eeckele Z Peeter van Dietfoirt en stede in Neerven. Last aan Katlijne Jans van Aerde, Henrick Thoen Hovelmans, Henrick Lodders, erfgenamen Jan Cocx, Cornelis Rummens en zuster, Marie Snels

Personen:

| 142-0220 |

Schepenregister 142, f° 118 v° 31.10.1553

Peeter van den Bogaerde, Jan de Cuijpere, Cornelis van Elsacker Gheertssen en Wouter van de Cloote, schepen, als bedezetters van Loenhout krijgen mr. Lebegge, procureur, toegewezen om hen te verdedigen in de Raad van Brabant, naar aanleiding van de uitoefening van hun ambt als bedezetter

Personen:

| 142-0221 |

Schepenregister 142, f° 119 v° 30.10.1553

Nijs van Bavele Peeterssen x Marije verkochten aan Peeter de Laslije, poorter van Antwerpen, ijzer koopman een rente van 8 V rogge 4 Kgld en dit in mindering van een rente van 14 V rogge 9 Kgld (schepenbrief 17.02.1553 svl). Rente was schuldig aan Marten de Lange Henricxsen x Katrijne, dit op stede "thesschot" en andere erven

Personen:

| 142-0222 |

Schepenregister 142, f° 120 r° 30.10.1553

schepenen certificeren dat op verzoek van Peeter Pielnake, kastelijn, Loenhout x juff Magdaleene van Gronsele voor hen compareerden Mathijs van den Bogaerde, ca 55j en mr Jan Vorspoel, chirurgijn, ca35j en getuigden in een dispuut met de kerkmeesters van Bergen

Personen:

| 142-0223 |

Schepenregister 142, f° 121 r° 06.11.1553

certificatie voor Cornelis Verboven die Jacob van Onstaijen heeft gemachtigd om de goederen van Peeter Faes te 'bezetten'

| 142-0224 |

Schepenregister 142, f° 122 r° 11.11.1553

Peeter Bode Lenaertssen is schuldig aan Jan Bode Janssen een rente van 37,5 st op stede in Sneppel aan "de rijdt" Z Anthonis Wouter Laets O Jan Hovelmans N Jan van Staeijen

Personen:

| 142-0225 |

Schepenregister 142, f° 123 r° 29.11.1553

Godevaert van Ijperen x Dingne Peeters Verwilt verkochten aan Peeter Joos een weide "de hooge bleijcke" aan "de verckenshoeck" N kinderen Peeter Christiaens O Marten Snels

Personen:

| 142-0226 |

Schepenregister 142, f° 123 r° 06.12.1553

Laureijs Jan Laureijs Rombouts x Katrijne verkochten aan Michiel Betten x Lijsbeth Zebrechts een rente van 2 Kgld 10 st op hooimade op Blaakt" W Goosen Jan Aerts Z Willem Polmans N Cornelis van Aerde en andere erven. Kopers sloten contract voor schepenbank Brecht en notaris Michiel Jordaens (13.04.1547) in verband met hun nalatenschap

Personen:

| 142-0227 |

Schepenregister 142, f° 124 r° 13.12.1553

Wouter van Elsacker en Adriaen van Elsacker, broers, zonen van +Gheert van Elsacker - Joos en Adriaen van Elsacker, broers, Jans zonen; verkochten gezamenlijk aan Anthonis Wouter Laets x Lijsbeth hun deel hen verstorven van +Gheert van Elsacker x Lijsbeth, ouders van eerstgenoemden, grootouders van tweedegenoemden, en dit in stede in Sneppel O Adriaen Vermunten Z Cornelis Peeter Nouts en Mathijs Haest N Peeter Lenaert Boets en Jan Hovelmans Wagemakere. Last aan jonker Godevaert van Brecht

Personen:

| 142-0228 |

Schepenregister 142, f° 124 v° 16.12.1553

Marck Nout Peeter Nouts verkocht, meer dan 20 jaar terug, aan Lijsbeth Henrick Meus x Wouter Maes, Hoogstraten een rente van 9 L rogge, zijnde de helft van een rente op erven "de achtersten hof" aan Wouter Bijen tussen de andere goederen van Jan van der Achter (brief van laathof Arenberch in Popendonk 30.11.1486 )

Personen:

| 142-0229 |

Schepenregister 142, f° 125 r° 16.12.1553

Hubrecht Dibbouts verkocht aan Jan Hegge hooimade op Blaakt Z Willem van de Wouwer O Margriete Willem Aerts

Personen:

| 142-0230 |

Schepenregister 142, f° 125 v° 28.12.1553 svk

Peeter Pielnacq, kastelijn en congierge op het slot in Loenhout machtigt mr. Joos Blanquaert, mr. Joos Vaerdebout (?) en Franchoijs Borluijt om te procederen in de raad van Vlaanderen

| 142-0231 |

Schepenregister 142, f° 126 v° 28.12.1553 svk

Lijsbeth Jan Sijmons x +Steven Wouter Goris met voogd Adriaen van Aken - Wouter Steven Goris - Joozijne Steven Goris x Lambrecht van Bavele - Adriaen van Aken nog als voogd van de 2 jongste dochters vs Steven; zijn schuldig aan Katrijne Cornelis Goris een rente van 4 V rogge (schepenbrief 12.12.1536) op stede in Popendonk waar Katrijne Broomans, moeder van vs Steven, uitgestorven was. Katrijne Cornelis Wouter Goris x Marten de Lange verkocht de rente aan Peeter van den Bogaerd x Marie

Personen:

| 142-0232 |

Schepenregister 142, f° 127 r° 27.12.1553 svk

Lenaerdt van Staeijen, Jan van Staeijen en hun zus Marie Jans van Staeijen transporteerden aan Cornelie Cornelis van Staeijen, moeder is Barbara Peeter Zoetens een rente van 1 V rogge op erven in Loenhout (schepenbrief 03.06.1482). Rente was verstorven van +Margriete Peeters van der Buijten hun moeder

Personen:

| 142-0233 |

Schepenregister 142, f° 127 v° 04.01.1554 svl

Peeter van Onstaeijen verkocht aan Aernout van Onstaeijen een hooimade op Blaakt achter "cnodders block"

| 142-0234 |

Schepenregister 142, f° 128 r° 31.12.1553

svc Anna Geeraerdt Engelbrechts x Peeter van der Buijten transporteerden aan Adriaen Delije Jacobssen met zijn broers en zussen een rente van 3 V rogge op erven in Loenhout (schepenbrief 12.03.1537)

Personen:

| 142-0235 |

Schepenregister 142, f° 128 v° 29.12.1553

Jan en Gabriel van Aerde, broers, +Henricxzonen - Mathijs van Aerde Janssens ook voor zijn broer en zusters - Lenaerdt Buijens - Gheerdt Vercaert als man en voogd van Lijsbeth Jan Luijcx, moeder was +Katrijne van Aerde; allen erfgenamen van +Laureijs van Aerde, hun oom. Machtigen hun mede-erfgenaam Henrick van Aerde Cornelissen om de verlopen renten te ontvangen binnen Zundert, Rijsbergen en op andere plaatsen, en zonodig te procederen

Personen:

| 142-0236 |

Schepenregister 142, f° 129 v° 10.01.1554 svl

Henrick Jan Leijs Rombouts verkocht aan Margriete Jan Thoens x +Mathijs Wouter Smidts, Brecht een rente van 3 Kgld op een beemd W kinderen Cornelis Vermunten Z erfgenamen Claus der Wewen N Peeter Verwithagen en andere erven. Last aan Jan Aerts, Marie Snels

Personen:

| 142-0237 |

Schepenregister 142, f° 130 r° 11.01.1554 svl

Cornelis van Staeijen Henricxsen is reeds meer dan 20 jaar schuldig aan Peeter van der Buijten een rente van 22,5 st op stede in Sneppel in de berenstraat W Cornelis Jan Marcx Z erfgenamen Aerdt Willem Aerts en Henrick van der Buijten N Henrick Cornelis Goris en op andere erven

Personen:

| 142-0238 |

Schepenregister 142, f° 130 v° 11.01.1554 svl

Henrick Jan Marcx is schuldig aan Adriana Jan Meus dr x Adriaen de Bie een rente van 2 Kgld 11 st op stede in Sneppel N Adriaen Vermunten O Willem Vermunten en op andere erven. Last o.m. aan Truijcken Jan Meus dr

Personen:

| 142-0239 |

Schepenregister 142, f° 131 v° 11.01.1554 svl

zelfde Hendrik (cfr vorige akte) verlijdt schepenbrief aan Truijcken Jan Meus dr

Personen:

| 142-0240 |

Schepenregister 142, f° 131 v° 22.01.1554 svl

|Jan Aerts van Zundert| Sebastiaen Wouter Wielmans verkocht aan Jan Aerdt Dries een rente van 1 V rogge in mindering van rente van 2 V rogge waarvan Jan Willem van Staeijen uitreiker is op stede in Popendonk (schepenbrief 13.03.1509). Sebastiaen had rente bekomen door mangeling tegen Jan Jan Pauwels, die ze verkregen had van zijn vader Jan Pauwels Keeselmans (schepenbrief 09.06.1540)

Personen:

| 142-0241 |

Schepenregister 142, f° 132 r° 26.01.1554 svl

Jan Cornelis Claus Jans is schuldig aan Marten Hereijgens een rente van 3 Kgld op erven "de aertse eusel" in Popendonk. Last aan Cornelis van Staeijen en Katrijne Cornelis Laets dr. Had zelf erven gekocht van de voogden van de kinderen Marten Thoens

Personen:

| 142-0242 |

Schepenregister 142, f° 132 v° 26.01.1554 svl

Joris Peeter Christiaens is schuldig aan Marten Hereijgens als voogd van Adriaen Willem Willem Martens een rente van 17 L rogge op stede N en O Cornelis Bernaert van Bavele Z Jan Cornelis Janssen

Personen:

| 142-0243 |

Schepenregister 142, f° 133 r° 29.01.1554 svl

Cornelis van Elsacker Gheertssen verkocht aan Anthonis van Alphen als momber van de weeskinderen +mr Lodewijck Loots een rente van 4 Kgld 10 st op stede en erven in Sneppel O erfgenamen Cornelis Luijcx W erfgenamen Claes der Wewen

Personen:

| 142-0244 |

Schepenregister 142, f° 134 r° 29.01.1554 svl

Gielis Blanckaerts Peeterssen en zijn zus Margriete Blanckaerts x Goris van Undele, hun moeder was Elijsabeth van den Wijngaerde Gielis dr, verkochten aan Ghijsbrecht Jan Pauwels x Dingne een beemd in "de varenbemdt" en een hooimade op Blaakt N Marije Snels en Adriaen van Eijcke Z Cornelis Verboven en Gheert Vercaert hen verstorven van hun moeder

Personen:

| 142-0245 |

Schepenregister 142, f° 134 v° 29.01.1554 svl

Lijsbeth x +Jan van den Cloote met voogd Cornelis Ijdendonck verkocht aan Margriete Anthonis van Dietfoirt x +Lenaert van Houtele een rente van 2 V rogge op stede in Sneppel

Personen:

| 142-0246 |

Schepenregister 142, f° 135 r° 29.01.1554 svl

|Peeter van der Buijten cum uxoris| Margriete van den Wijngaerde Gielis dr x Peeter van Staeijen verkochten aan Anne Geeraerdt Imbrechts land "de steechde" en waarvan zij reeds de andere helft verkocht hadden aan Peeter Joos gelegen O Aernout de Cuijper W "het hasselt" van Mathijs van Aerde Z Cornelis Keeselmans. Last aan Gielis Blanckaerts, Kerstijne van de Vekene, erfgenamen Jan de Cock. Peeter van der Buijten verklaart betaald te zijn

Personen:

| 142-0247 |

Schepenregister 142, f° 136 r° 06.02.1554 svl

Jan Hegge de oude verkocht aan Michiel Jan Joos Luijcx x Marie Jan Rombouts een rente van 4 Kgld 10 st op hooimade op de Blaakt waarvan Willem Polmans ook een deel bezit

Personen:

| 142-0248 |

Schepenregister 142, f° 136 v° 07.02.1554 svl

Katrijn Peeter Martens opt Hesschot x Aerd van de Velde verkochten aan Peeter van der Buijten x Anne Imbrechts bos en heide O Jan Bernaert Nouts W Cornelis Jan van Bavele Z kinderen Peeter Cuijpers N Aerd der Weuwen

Personen:

| 142-0249 |

Schepenregister 142, f° 137 r° 08.02.1554 svl

Henrick Peeter Martens verkocht aan Peeter van Huijsen Janssen x Lijsbeth een stede in Herseling. Last aan Peeter van der Buijten, Cornelis Maes, Henrick Valckmans, Heijnssen Acdorens tot St. Lenaerts, Claera Boons tot Vorsel, Dingne Meus Hovelmans tot Hoogstraten, Adriaen van Aken, Peeter Peeterssen van Onstaeijen, Peeter Jan Neels, zusters Jan Keeselmans

Personen:

| 142-0250 |

Schepenregister 142, f° 137 v° 10.02.1554 svl

Lenaerdt Peeter Nout Jan Gheerts is schuldig aan Andries Maes Ghijsels, Brecht een rente van 23 L rogge, vroeger door zijn vader voldaan en nu door hem, samen meer dan 50jaar op stede in Loenhout O Jan van Huijsen W Jan Jordaens

Personen:

| 142-0251 |

Schepenregister 142, f° 138 r° 12.02.1554 svl

Quirijna Peeters opt Hesschot x Joos Hubrechts verkochten aan Marten de Lange land op het Hesschot N Cornelis van den Broeck, en weide "den brem" ook aldaar O Peeter Willem Boets Z Henrick Philips N Aerdt van de Velde

Personen:

| 142-0252 |

Schepenregister 142, f° 138 v° 12.02.1554 svl

Marten de Lange kwijt Katrijne Peeter Martens opt Hesschot x Aerd van de Velde rente van 7 st op de 2 stukken grond cfr supra

Personen:

| 142-0253 |

Schepenregister 142, f° 138 v° 12.02.1554 svl

Marten de Lange kwijt aan Nijs Peeters van Bavele rente van 6 V rogge op de goederen van Marten de Lange (schepenbrief 17.02.1553), kwijt aan Nijs Peeters van Bavele x Marie rente van 20 st in mindering van 0,5 Kgld, neemt tot zijn last rente van 4 V rogge die Cornelis van Staeijen en Katrijne Cornelis Laets heffende zijn

Personen:

| 142-0254 |

Schepenregister 142, f° 139 r° 12.02.1554 svl

Peeter Jan Wackers x Marie verkochten aan Nijs Peeters van Bavele x Marije Peeters opt Hesschot een rente van 1 V rogge op stede in Sneppel en op weide W Mathijs Claes Heijlens

Personen:

| 142-0255 |

Schepenregister 142, f° 139 r°, In marge: 16.12.1596

Lenaert Tijllens van den Bogaerd transporteert de rente aan Anthonis Cornelis Wackers

Personen:

| 142-0256 |

Schepenregister 142, f° 139 v° 13.02.1554 svl

Cornelis Peeter Anthonissen x Alijdt Jan Luijcx verkochten aan Marije Henrick Leijs Rombouts een rente van 2 V rogge op heiblok in "het snodders goet" N Cornelis Verboven Z Cornelis van Elsacker O erven erfgenamen Peeter Wijerocx, nu gekocht door Peeter Willem Bode W Bernaert Nouts en op stede in de hoenderstraat W erfgenamen Aerd Willem Aerdts Z Peeter Pauwels Geens N Bernaert en Peeter Nouts. Pand is rente op de goederen van Henrick Jan Leijs Rombouts en zijn zuster Anne

Personen:

| 142-0257 |

Schepenregister 142, f° 140 v° 13.02.1554 svl

Marck Nout Peeter Nouts verkocht aan Jan Bernaert Nouts x Katrijne een stede in de katerstraat, erven "de perre" en "de meerrijdt met de lentenhof", land "de heijast" en een heiblok

Personen:

| 142-0258 |

Schepenregister 142, f° 141 r° 13.02.1554 svl

Marck Nout Peeter Nouts verkocht aan Marie van Houtele Jans dr x +Wouter Snels een rente van 4 Kgld in mindering van rente van 8 Kgld die vs Marck heffende was op stede in de katerstraat. Jan Bernaert Nouts als eigenaar van de stede is deze rente schuldig aan vs Marie van Houtele

Personen:

| 142-0259 |

Schepenregister 142, f° 142 r° 15.02.1554 svl

Jan Clement Jan Diels x Agneese verkochten aan Joos Huijbrechts x Quirina een rente van 6,5 V rogge op stede in Vossingers

Personen:

| 142-0260 |

Schepenregister 142, f° 142 v° 15.02.1554 svl

Jan van Staeijen verkocht aan Mathijs de Knoddere x Katrijne een rente van 4 Kgld op land "den hou"? in Sneppel en op stede in Sneppel. Last aan Willem Polmans

Personen:

| 142-0261 |

Schepenregister 142, f° 142 v°, In marge: 26.02.1612

Joos Cornelis van Bavel x Cathlijne van den Broeck afgekweten door Peeter van Aken

Personen:

| 142-0262 |

Schepenregister 142, f° 143 v° 23.02.1554 svl

Peeter Joos x Jacomijne Adriaen Haest, Loenhout schenkt ten behoeve van hun zoon Quirijn, priester en diens geestelijke titel een rente van 14 Rgld op land "de steechde" en op andere erven. Gheert Meermans met Peeter Henrick Kerstens als kerkmeesters en Cornelis Jan Marcx met Peeter van den Bogaerde als H Geestmeesters ontvangen 42 p gr br

Personen:

| 142-0263 |

Schepenregister 142, f° 144 v° 19.02.1554 svl

Margriete Henricx Knodders x Jan Henricx van Aerde verkochten aan haar broer Mathijs de Knoddere een rente van 3 £ gr br op de kerk van Loenhout haar verstorven van haar vader

Personen:

| 142-0264 |

Schepenregister 142, f° 145 r°

Jan Cornelis Keeselmans, eerste bed, moeder was Marie Henrick Loijcx - Margriet Cornelis Keeselmans x Joris Christiaens - Anne Cornelis Keeselmans met haar voogd Cornelis Peeter Keeselmans en haar zus Lijnken met haar voogd Jan Cornelis Keeselmans, alle drie van het nabed, moeder was Elijsabeth Roelofs van den Langenberghe; S/D goederen van hun vader +Cornelis Keeselmans, o.m. "het bosch eusel" op Donk

Personen:

| 142-0265 |

Schepenregister 142, f° 146 r° 28.02.1554 svl

Gielis van Aerde Mathijssen verkocht aan Jan van Onstaijen Aernoutssen een rente van 1 V rogge op de panden die vs Jan thans in handen heeft. Rente was vererfd van zijn vaders oom +Laureijs van Aerde

Personen:

| 142-0266 |

Schepenregister 142, f° 146 v° 01.03.1554 svl

Henrick Valckemans verkocht aan Willem Palmans, Brecht een rente van 2 V rogge op de panden thans in handen van Peeter van Huijsen Janssens en beleden door Henrick Peeter Martens (schepenbrief 04.02.1552 svl)

Personen:

| 142-0267 |

Schepenregister 142, f° 147 r° 03.03.1554 svl

Jan van Staeijen, schepen, verkocht aan Peeter Cornelis Nijs x Katrijne een rente van 3 Kgld op "het cleijn cleij" in Sneppel N en O "het groot cleij" en "de heijacker" Z Cornelis van Elsacker W Mathijs van Aerde en Henrick Jan Leijs

Personen:

| 142-0268 |

Schepenregister 142, f° 147 v° 11.03.1554 svl

Henrick van Elsackere verkocht aan Anthonis van Alphen x Leonaerde Dibbouts een rente van 2 V rogge op land en op weide "de laect" allebei in Sneppel. Last aan erfgenamen Anthonis Hovelmans

Personen:

| 142-0269 |

Schepenregister 142, f° 148 v° 13.03.1554 svl

Jan van Aken Adriaenssen, moeder is Margriet Jan Wackers verkocht aan Marie Jans van Houtele x +Wouter Snels een rente van 4 V rogge op stede in Popendonk. Pand is rente van 5 V rogge hem te versterven van zijn moeder en geheven op de goederen van Adriaen van Aken

Personen:

| 142-0270 |

Schepenregister 142, f° 149 r° 12.03.1554 svl

Peeter Joos verkocht aan Clare Cornelis Nouts dr een rente van 2 V rogge 30 st op stede in Huffel en weide "de hooge bleijcke". Last aan Peeter van den Veken, erfgenamen Aerdt Scheijts, erfgenamen Aerdt Jans Verhaerdt

Personen:

| 142-0271 |

Schepenregister 142, f° 149 v° 13.03.1554 svl

Adriaen Haest Adriaenssen verkocht aan Peeter Cornelis Nouts een rente van 1 V rogge op pand achter de kerk (schepenbrief 08.08.1552)

Personen:

| 142-0272 |

Schepenregister 142, f° 150 r° 13.03.1554 svl

Lenaerdt van Staeijen verkocht aan Peeter Cornelis Nouts een rente van 2 Kgld op erven "de weechblock" gelegen O "de evenaers" W Jan Peeter Thijs Z Claus Cornelis Claus Jans N Jan van Dale en op stede in Huffel. Last aan Jan Hovelmans, Adriaen Verdijck, mr Seger tsHertogen

Personen:

| 142-0273 |

Schepenregister 142, f° 150 v° 14.03.1554 svl

Jacob van Soetendael verkocht aan Jan Peeter Nijs rente van 18 L rogge op stede in Neerven waar vs Jan thans woont

Personen:

| 142-0274 |

Schepenregister 142, f° 150 v° 14.03.1554 svl

|Cornelis Keeselmans dochter| Mathijs van Aerde Janssen verkocht aan Jan Keeselmans tot behoef van zijn zuster een rente van 5 L rogge op panden in Loenhout (schepenbrieven 21.01.1488 en 31.03.1511) Mathijs van Aerde erfde de rente van Jan van Aerde, die ze op zijn beurt gekocht had van Agneese, natuurlijke dochter van Henrick Van der Dijcke

Personen:

| 142-0275 |

Schepenregister 142, f° 151 r° 11.10.1554

Jan de Cuijpere als voogd van de voorkinderen +Matheus de Cuijpere x +Lijsbeth van de Cloote Wouters dr van Herentals en Goosem Lemmens als voogd met Jan Aernouts van Onstaeijen als toeziener van de nakinderen vs +Matheus de Cuijpere x Lijsken Peeter Martens opt Hesschot verkochten, ten einde de schulden door vs Matheus nagelaten te kunnen betalen, aan Marck Nouts stede in de katerstraat en andere erven o.m. "de perre" en "de heijast". Lasten aan jonker Godevaert van Brecht, Marcus Loijcx, Cornelis Thoen Coels, Jan de Cuijper, Peeter de Cuijper, Marie Wouter Snels, Jacob Delijen, Jan Praeijens, de kinderen Claus der Wewen, Cornelis Verboven. Op 18.06.1548 waren mede voor schout en schepenen verschenen Jan de Cuijper, Cornelis de Cuijper, Sijmon Thijs Theus en Goosem Lemmens als naaste vrienden en magen van vs kinderen langs vaders zijde en Peeter van Onstaeijen, Jan van Onstaeijen en Cornelis Jan Nout Luijcx als naaste vrienden en magen van Lijsbeth Peeter Martens dr, moeder der nakinderen, en verklaarden gezamenlijk dat het voor de kinderen beter was de stede te verkopen dan te behouden

Personen:

| 142-0276 |

Schepenregister 142, f° 152 r° 19.03.1554 svl

Cornelis Pauwels Geens verkocht aan Anne x +Jacob Delijen en kinderen een rente van 2 V rogge op weide "de espe" aan de akkerstraat

Personen:

| 142-0277 |

Schepenregister 142, f° 153 r° 02.04.1554

np Marck Nout Peeter Nouts x Berbele Henrick Hovelmans dr verkochten aan Bernaerd Nouts hooimade op "het hoochbosch" met last aan erfgenamen Anne Peeter Jennis dr.

Personen:

| 142-0278 |

Schepenregister 142, f° 153 v° 02.04.1554

Sebastiaen Wouter Wielmans verkocht aan Jan Wouters van Meere een rente van 5 sch gr br op stede en panden nu in handen van Cornelis Peeter Anthonissen (schepenbrief 28.04.1518), beleden door Heijlwijch Pellen Couwenberchs dr x Claus Thoen Thijs Diericx en Jan Pauwels Keeselmans Janssen

| 142-0279 |

Schepenregister 142, f° 154 r° 10.04.1554

Peeter Henrick Kerstens verkocht aan Laureijs Rombouts Michielssen x Adriaene een rente van 4 V rogge op zaailand aan de akkerstraat

Personen:

| 142-0280 |

Schepenregister 142, f° 154 v° 01.05.1554

Michiel Cornelis Betten verkocht aan Jan Leest een rente van 2 Kgld op de panden nu in handen van Jan Hegge de oude (schepenbrief 01.08.1545)

Personen:

| 142-0281 |

Schepenregister 142, f° 155 v° 01.05.1554

(die eerlijke wijze en discrete) vrouwe Elijsabeth van den Broecke x +Laureijs van Aerdemet met haar voogd Adriaen van Aken machtigt vs Adriaen van Aken om haar schuldenaars aan te spreken, uitgezonderd voor bepaalde schuldenaars in Zundert, waarvoor zij Henrick van Aerde machtigt. Geeft tevens procuratie om in haar naam land en beemd in Zundert te verkopen

Personen:

| 142-0282 |

Schepenregister 142, f° 157 r° 02.05.1554

procuratie voor Henrick van Aerde Cornelissen, molenaar in Groot Zundert (zie ook vorige akte)

| 142-0283 |

Schepenregister 142, f° 157 v° 04.04.1554

Adriaen Zegers x Berbele Cornelis Jan Dingman dr - Anthonis Adriaens x Cornelie Cornelis Dingman dr - Jacob Adriaens als voogd van Peeter en Jan, weeskinderen vs Cornelis Dingman; verkochten aan Willem Cornelis Maes een rente van 5 V rogge op panden in handen van Adriaen de Bije (schepenbrief 12.11.1494)

Personen:

| 142-0284 |

Schepenregister 142, f° 158 r° 06.05.1554

Henrick van der Buijten, schepen, en Peeter van den Bogaerd, H Geestmeester zijn in Antwerpen gedaagd betreffende de 'wagen' die Geerdt Vorselmans aangenomen had om voor het dorp van Loenhout te dienen. Christiaen Jan Diercx en Peeter Bode Lenaertssen zijn ook om zelfde redenen 'gearresteerd', evenals Peeter Nouts op Hoenderen, Cornelis Marcx, Cornelis Peeter Faes en Adriaen Diels, deze laatsten met wagen en paarden

Personen:

| 142-0285 |

Schepenregister 142, f° 158 v° 15.05.1554

Anne Henricx Knodders x Quirijn Jacobs, met haar voogd Jan Keeselmans, machtigt Quirijn Jacobs om haar goederen te behartigen

Personen:

| 142-0286 |

Schepenregister 142, f° 159 v° 22.05.1554

Adriaen van Aken Claussen verkocht aan Adriaen Pullekens een rente van 2 Kgld 10 st op stede in Vossingers W erfgenamen Clement Jan Giels

Personen:

| 142-0287 |

Schepenregister 142, f° 160 r° 29.05.1554

Peeter Kerstens van Lille en Mathia Jan Michiel Buijens dr met voogd Jan van Bavele mangelen erfrente om erfrente, nl rente van 2 V rogge 10 st op Mathia Buijens en anderzijds rente van 2 Kgld op goederen in handen van Cornelis Jan Michiel Buijens (schepenbrief 25.02.1553 svl)

Personen:

| 142-0288 |

Schepenregister 142, f° 160 v° 30.05.1554

Michiel van Elsacker Cornelissen verkocht aan Anthonis van Alphen x Leonaerde een rente van 2 V rogge op stede in de hoenderstraat O Peeter Faes Z Peeter Willem Boets en Peeter Huijb Callants N Peeter en Bernaert Nouts. Pand zijn kinds gedeelte hem verstorven van zijn moeder +Margriet x Cornelis van Elsacker

Personen:

| 142-0289 |

Schepenregister 142, f° 161 r° 19.06.1554

Peeter van Onstaeijen Aernoutssen verkocht aan Geerd Meermans een rente van 16 Kgld op 2 huizen met bakkerijen en brouwerijen naast elkaar gelegen aan de Huffel O Mathijs van Aerde Z Henrick van St Hubrechts W sheeren strate

Personen:

| 142-0290 |

Schepenregister 142, f° 161 v° 19.06.1554

Cornelis van Elsacker Michielssen verkocht aan Katrijne x +Michiel Verdijck een rente van 4 Kgld op stede in Sneppel, dewelke reeds als medepand bezet werd door Michiel van Elsacker en Marie Peeters van der Buijten

Personen:

| 142-0291 |

Schepenregister 142, f° 162 r° 25.06.1554

schepenen van Loenhout machtigen Pauwels Aerdts, Brecht om voor hen te compareren tegen Geerd Vorselmans voor de kanselier en leden van de raad van Brabant

Personen:

| 142-0292 |

Schepenregister 142, f° 163 r° 25.06.1554

Henrick, Jan en Cornelis Peeter Marten Sibs zonen - Cornelis de Cuijpere x Katrijne Peeter Martens dr - Adriaen Vermunten als voogd en Jan Hovelmans als toeziener van Grietken, Neesken en Mariken, onbejaarde kinderen van vs Peeter Martens; verkochten aan Jan Henrick Hovelmans een rente van 3 V rogge op panden nu in handen van Peeter Nouts op Hoenderen (schepenbrief 03.01.1502). Rente was kinderen Peeter Martens verstorven van hun grootvader Henrick Hovelmans

Personen:

| 142-0293 |

Schepenregister 142, f° 163 v° 26.06.1554

Peeter van den Bogaerde en Henrick van der Buijten Janssen, H Geestmeesters machtigen Jacob van Onstaeijen, Brecht om te procederen in de raad van Brabant tegen mr Henrick van Meere, secretaris van Mechelen

Personen:

| 142-0294 |

Schepenregister 142, f° 164 v° 07.07.1554

Joos van Elsacker Janssen verkocht aan Anthonis van Alphen x Leonaerde een rente van 2 V rogge op erven "den huijsen hof" in Sneppel

Personen:

| 142-0295 |

Schepenregister 142, f° 165 r° 09.07.1554

Jan van Aerde, schepen en zijn broer Gabriel van Aerde verkochten aan Jan van Onstaeijen Aernoutssen een rente van 4 V rogge, in mindering van rente van 20 V rogge die hun oom +Laureijs van Aerde had op de goederen van vs Jan van Onstaeijen (schepenbrief 30.03.1524) en hen na zijn dood verstorven

Personen:

| 142-0296 |

Schepenregister 142, f° 165 v° 09.07.1554

|Lenaerdt Michiel Aerts| Peeter Jan Wackers x Marie verkochten aan Lenaerd Aerts x Lijsbeth een rente van 2 V rogge op stede in Sneppel

Personen:

| 142-0297 |

Schepenregister 142, f° 166 r° 17.07.1554

Christijne Wouter Hellaerts x +Peeter van Bavele met haar voogd Jan van Bavele en de wettige kinderen Christijne Hellaerts x +Peeter van Bavele, met name Jan van Bavele, Cornelis en Quirijn van Bavele, Katlijne van Bavele met Gabriel Heijn Diels, Marie van Bavele x Jan Cornelis zijn schuldig aan Nijs van Bavele Peeterssen x Marie een rente van 2 V rogge op stede Z "leemans dijck" en op zaailanden o.m. in Popendonk

Personen:

| 142-0298 |

Schepenregister 142, f° 167 r° 04.08.1554

Peeter Imbrechts, schout, in naam van de graaf van Arenberg en Dijonijs Bode Cornelissen met zijn consorten, akkoord over leengoed de helft van "de heijlaer" door vs Dijonijs ontvangen van Matheus van Bavele

Personen:

| 142-0299 |

Schepenregister 142, f° 167 v° 16.07.1554 svl

Marije Jacobs van Aerde dr met voogd Thomas Adriaens verkocht aan Marie x +Claus Jan Heijlen een rente van 6 L rogge op panden "de mosvoorden" (schepenbrief 20.05.1487) van rente van 11 L rogge die Joos Peeter Leemans schuldig was aan Marije van der Buijten x Jacob van den Aerde en 11 L rogge aan Jan Thijs Larijen x Cornelije van der Buijten

Personen:

| 142-0300 |

Schepenregister 142, f° 168 r° 10.09.1554

Claus Diericssen verkocht aan Lenaerd van Aerde Janssen een stede "den haen" aan de plaatse O Mathijs van Aerde Z Peeter Kerstens N Henrick van St Hubrechts. Last aan Lijsbeth x Wouter Maes

Personen:

| 142-0301 |

Schepenregister 142, f° 168 v° 30.09.1554

Cornelie Peeter Christiaens met voogd Cornelis Ijsendonck verkocht aan Henrick Cornelissen Vermunten een rente van 2 V rogge op beemd "de leege bleijcke". Joris Peeter Christiaens broer van vs Cornelie en bezitter vs panden is de rente schuldig

Personen:

| 142-0302 |

Schepenregister 142, f° 169 r° 01.10.1554

Aernoudt van den Bogaerde verkocht aan Willem Jan Nouts een rente van 1 V rogge op stede aan "stapelheijde" Z Jan Jan Nouts en Cornelis de Coninck

Personen:

| 142-0303 |

Schepenregister 142, f° 169 v° 02.10.1554

Peeter Jan Wackers x Marie verkochten aan Katrijne Jan Wackers een rente van 6 V rogge op stede in Sneppel en andere erven

Personen:

| 142-0304 |

Schepenregister 142, f° 170 v° 02.10.1554

Nijs Peeters van Bavele verkocht aan Cornelis Jan Marx een rente van V rogge op panden in handen van weduwe Peeters van Bavele (schepenbrief 17.07.1554)

Personen:

| 142-0305 |

Schepenregister 142, f° 170 v° 15.10.1554

Cornelis Bouwen Michiels verkocht aan Peeter de Smidt als gemachtigd van Remaes Anthonissen x Marie Peeters een rente van 7 sch 6 (?) gr br op stede in handen van Bernaerdt Couwenberchs (schepenbrief 17.02.1520)

Personen:

| 142-0306 |

Schepenregister 142, f° 171 r° 01.11.1554

Anne Cornelis Keeselmans x Jan van Dietfoirt - Margriete Cornelis Keeselmans x Joris Peeter Christiaens - Katrijne Cornelis Keeselmans met voogd Jan Cornelis Keeselmans; S/D goederen hen verstorven van hun ouders, o.m. renten op Roelof (verder in tekst Ruelen) van den Langenberge in Zundert, Henrick Nout Ruelants, Cornelis Thuen Lippens, Jan Claus Jans, Cornelis Peeter Keeselmans, op de stede van Peeter Jans van Huijsen, weduwe Nout Stuijts, Stijnken Hermans weduwe, Henrick Philips, Jan de Deckere in Meer, Wouter Wielmans, Jan Peeter Hovelmans, weduwe Aerdt Willem Aerts, en verder weiden en beemden

Personen:

| 142-0307 |

Schepenregister 142, f° 172 v° 29.10.1554

Otto Marten Ots verkocht aan Jan Henrick Jordaens een rente van 10 sch gr br op stede in Vossingers. Last aan kinderen Clement Jan Diels

Personen:

| 142-0308 |

Schepenregister 142, f° 173 r° 29.10.1554

Katrijne Cornelis Laets xx Pauwels der Wewen en Pauwels Aerdts als voogd met Adriaen Huefkens als toeziener van de kinderen +Aerdt Willem Aerdts x vs Katrijne, akkoord over onderhoud kinderen Willeken (Willem), Mariken en Lijnken

Personen:

| 142-0309 |

Schepenregister 142, f° 173 v° 30.10.1554

Peeter Huijb Callants verkocht aan Marck Nouts erven in Hoenderen O Peeter Nouts W Kersten Diercx Z Cornelis van den Bruijnenberge en ander land. Last aan Marten Peeter Martens, Jan Peeter Hovelmans

Personen:

| 142-0310 |

Schepenregister 142, f° 174 r° 12.11.1554

Marie Gielis Peeter Cleijs x +Clement Jan Giels met voogd Jan van Bavele verkocht aan Peeter de Knodder een rente van 3 Kgld 10 st op panden in Vossingers (schepenbrief 09.04.1548)

Personen:

| 142-0311 |

Schepenregister 142, f° 174 v° 16.12.1554

Peeter Lenaert Bode x Lijsbeth verkocht aan Lenaerd Michiel Aerdts een rente van 2 V rogge op erven "creetenborch" O Cornelis Geerts van Elsacker W Cornelis Michiels van Elsacker N kinderen Claus der Wewen. Pand is zijn stede in Sneppel

Personen:

| 142-0312 |

Schepenregister 142, f° 175 r° 06.05.1554 svl

Lambrecht Matheussen als gemachtigd van Anna Lambrecht Matheus dr en Ghijzel Cornelis Ghijsels (procuratie Wuustwezel 04.03.1554 svl) verkocht aan Jan Hegge hooimade op Blaakt z kind Willem van de Wouwer O Margriete Willem Aerdts

| 142-0313 |

Schepenregister 142, f° 178 r° 26.10.1554

Quirijn Jacobs x Anna Henricx Knodders (procuratie15.05.1554) verkocht aan Katrijne x +Michiel Verdijck een rente van 2 £ gr br op de kerk van Loenhout (schepenbrief Antwerpen 12.11.1519 welke 'vs Quirijn inden name vande vs Anna sijnder huisinge Adriaene Verdijck inden name van Katrijne Verdijck ende hueren kinderen vs mede overgaf')

Personen:

| 142-0314 |

Schepenregister 142, f° 178 v° 04.12.1554

Cornelis Wouters Vermunten verkocht aan Jacob van Onstaeijen een rente van 1 L rogge 20 st op de oude stede in Sneppel (schepenbrief 03.05.1531) en een rente van 12,5 st die Mathijs Vermunten aan vs Cornelis Vermunten beleden heeft op de panden thans in handen van Adriaen Huefkens (schepenbrief 06.02.1532 svl)

Personen:

| 142-0315 |

Schepenregister 142, f° 179 r° 13.12.1554

Peeter van Huijsen Janssen x Marie Gielis Bijen dr verkochten aan Jan Wouter Laets een stede in Herseling N Willem Peeter Boets Z en O Jan Gielis Brachts en andere erven

Personen:

| 142-0316 |

Schepenregister 142, f° 179 v° 13.12.1554

Jan Clement Jan Giels verkocht aan Lenaerd Peeter Peeter Nouts als voogd van de weeskinderen van zijn zoon Adriaen een rente van 15 st op stede in Vossingers. Last aan Jan Hegge, erfgenamen Cornelis van Aerde, Peeter Bernaerts van Bavele, Cornelis Jan Marc, Marie Gielis Peeters dr

Personen:

| 142-0317 |

Schepenregister 142, f° 180 v° 15.01.1555 svl

Adriaen Zegers Cornelissen verkocht aan Marie Jans van Houtele x +Wouter Snels een rente van 3 Kgld op stede in Herseling N Adriaen Jan Michiels

Personen:

| 142-0318 |

Schepenregister 142, f° 181 r° 21.01.1555 svl

Jan van Aken Adriaenssen, moeder is Margriet Jan Wackers verkocht aan Henrick Cornelis Vermunten een rente van 4 V rogge op stede in Popendonk. Last aan Marie Snels

Personen:

| 142-0319 |

Schepenregister 142, f° 181 v° 09.01.1555 svl

Claus Diericx x Heijlwich Jan Nouts verkochten aan Peeter Claes Obels en Adriaen Jan Driessens een rente van 20 sch br op erven in Loenhout (schepenbrief 26.03.1526) en welke rente Jan Jan Dingnen verkocht had aan Goosem Vermeere x Margriete op 20.05.1533, dewelke ze verkochten aan Claus en Heijlwich vs

Personen:

| 142-0320 |

Schepenregister 142, f° 182 r° 12.01.1555 svl

Marck Nout Peeter Nouts heeft rente van 2 V rogge gekweten aan Jan Peeter Huevelmans, dit in mindering van rente van 19 L rogge (schepenbrieven 01.05.1469, 09.12.1498, 28.10.1514 en d/m/15..) waarvan gedeeltelijke rente die Mathijs Jan Pauwels Geens beleden heeft aan Jan Pauwels Keeselmans

Personen:

| 142-0321 |

Schepenregister 142, f° 183 r° 14.01.1555 svl

Marten de Lange Henricxsen verkocht aan Wouter +Wouters van den Bleke een rente van 2 V rogge 20 st op stede "het hesschot" en op andere panden. Last aan Joos Huijbrechts

Personen:

| 142-0322 |

Schepenregister 142, f° 183 v° 26.01.1555 svl

Willem Peeter Christiaens en Marie Peeter Christiaens x Adriaen Henricx van Aerde verkochten aan Peeter van den Bogaerde x Marie een rente van 4 V rogge op panden die weduwe Cornelis Boets in handen heeft (schepenbrief 08.05.1531)

Personen:

| 142-0323 |

Schepenregister 142, f° 184 r° 31.01.1555 svl

Lijsbeth Willem Aerdts x +Jan Thijs Theus xx Sijmon Rombouts met voogd Jan van Bavele en Sijmon Thijs Theus als voogd met Pauwels Aerts als toeziener van de weeskinderen vs +Jan x vs Lijsbeth verkochten aan Henrick Jan Marcx de stede in Sneppel waar vs Jan uitgestorven is en andere erven in Loenhout

Personen:

| 142-0324 |

Schepenregister 142, f° 185 r° 04.02.1555 svl

Lenaerdt Meijs Putcuijps, alias van Heester verkocht aan Peeter Jordaens een rente van 4 V rogge, in mindering van rente van 8,5 V op stede bij "het schoirveken" Z erfgenamen Cornelis Gielis Haest O Adriaen van Aken en Cornelis Verdijck. Last aan Berbele Mathijs Hovelmans (schepenbrief 11.05.1546)

| 142-0325 |

Schepenregister 142, f° 185 v° 05.02.1555 svl

Henrick Cornelis Goris x Cornelie Gielis van Dietfoirt zijn schuldig aan Geerd Vorselmans x Margriete Peeter Hovelmans een rente van 8 V rogge op erven in "het henxbroeck". Onderpand is stede in de berenstraat Z Wouter Stevens W Henrick van der Buijten en zaailand Z Mathijs Jan Claus W Jan Roovaerts

Personen:

| 142-0326 |

Schepenregister 142, f° 186 v° 11.02.1555 svl

Aerdt van de Velde en Marten de Lange, overeenkomst en deling van goederen en pachten van "het hesschot", o.m. rente van 4,5 V rogge Aernout de Cuijpere, 2 V rogge de kinderen Cornelis van den Cloote, 1 V rogge Marie x +Wouter Snels, 3 V rogge erfgenamen heer Willem de Visschere, 2 Kgld Michiel Laureijs Rombouts, 20 st erfgenamen Lucie Hovelmans, 25 st Jan Peeter Hovelmans en Henrick van Elsacker

Personen:

| 142-0327 |

Schepenregister 142, f° 186 v° 16.02.1555 svl

Peeter Jan Wackers als voogd van de weeskinderen +Clement Jan Gielis x +Agneese Jan Wackers verkocht aan Jan Clement Jan Gielis helft van stede in Vossingers hen verstorven van hun vader +Clement Jan Gielis en waarvan vs Jan met zijn broer Peeter de andere helft verstorven zijn, en welke Peeter zijn vierendeel reeds aan zijn broer verkocht had op 25.08.1550. Last aan Lucie van Ossenberge, Anthonis van Aerde, Jan Hegge, Jan Jordaens en Geert Koeckhovens, kinderen Goris Canters

Personen:

| 142-0328 |

Schepenregister 142, f° 187 v° 18.02.1555 svl

Marie Gielis Haest x +Quirijn Thoenissen met voogd Lenaerd van Staeijen verkocht aan Lenaerd van Houtele, alias Steenbackers een rente van 4 Kgld op de goederen van Marie Jans van Staijen (schepenbrief 16.02.1546 svl)

Personen:

| 142-0329 |

Schepenregister 142, f° 188 r° 21.02.1555 svl

Katrijne Jan Dries Heerls x Cornelis Anthonis Gheertssen verkochten aan Peeter van den Bogaerd x Marie een rente van 5 V rogge in mindering van rente van 8 V op de panden van Gheert Vercaert (schepenbrief 16.03.1479) o.m. stede in berenstraat

Personen:

| 142-0330 |

Schepenregister 142, f° 188 r°, In marge: 1564,

afgekweten, akte doorstreept

| 142-0331 |

Schepenregister 142, f° 189 r° 23.02.1555 svl

Pauwels Jan Cornelis, Wuustwezel verkocht aan Jan Diericx, Wuustwezel een rente van 2 V rogge 10 st op hooimade op Blaakt

| 142-0332 |

Schepenregister 142, f° 189 v° 25.02.1555 svl

Marten de Lange en Aerdt van de Velde x Katrien Peeter Martens op 't Hesschot dr, akkoord en deling van goederen nagelaten door Peeter Martens en waarvan voordien reeds een gedeelte gekocht was door Marten de Lange van Marie Peeter Martens x Nijs van Bavele, en een vierendeel dat Nijs van Bavele nog daarvoor gekocht had van Lijsbeth Peeter Martens x Matheus de Cuijpere, zodat nu Marten de Lange de helft in handen heeft, de andere helft behorend aan Katrien Peeter Martens en aan Quirina Peeter Martens x Joos Hubrechts. Lasten aan Aernout de Cuijpere, Marie Wouter Snels weduwe, kinderen Cornelis van de Cloote, erfgenamen heer Willem de Visschere, Michiel Laureijs Rombouts, Lucie Hovelmans, Jan Peeter Hovelmans

Personen:

| 142-0333 |

Schepenregister 142, f° 190 v° 26.02.1555 svl

Christijne x Peeter van Bavele met voogd Jan van Bavel - Jan, Cornelis, Nijs en Quirijn Peeters van Bavele zonen - Gabriel Heijn Gielis x Katrijne Peeters van Bavele - Jan Cornelis x Marie Peeters van Bavele; verkochten aan Joris Peeter Diericx x Cornelia Aernouts van Onstaeijen een stede in Popendonk en andere erven, o.m. zaailand, boomgaard en heiblok

Personen:

| 142-0334 |

Schepenregister 142, f° 192 r° 26.02.1555 svl

Joris Peeter Diercx x Cornelia zijn schuldig aan Christijne Wouter Hellaerts x +Peeter van Bavel rente van 6 V rogge 3 Kgld op panden beschreven in vorige akte

Personen:

| 142-0335 |

Schepenregister 142, f° 192 r° 26.02.1555 svl

idem aan erfgenamen Peeter van Bavele

Personen:

| 142-0336 |

Schepenregister 142, f° 192 v° 26.02.1555 svl

Jan Willem van Staeijen verkocht aan Pauwels Ackermans een rente van 14 L rogge in mindering van rente van 6 V rogge, gekocht van Henrick Marcx (schepenbrief Antwerpen 14.10.1514)

Personen:

| 142-0337 |

Schepenregister 142, f° 192 v° 04.03.1555 svl

Cornelis van Elsacker Michielssen verkocht aan Jan Henrick Hovelmans een rente van 4 V rogge op "den huijsenhof" in Sneppel

Personen:

| 142-0338 |

Schepenregister 142, f° 193 r° 06.03.1555 svl

Anna Henrick Leemans dr x Hubrecht Verlijnden verkochten aan Jan de Cuijpere een rente van 4 V rogge met als pand haar te versterven goederen van haar moeder Cornelije Cornelis van Bavele x +Henrick Leemans

Personen:

| 142-0339 |

Schepenregister 142, f° 193 v° 20.03.1555 svl

Jan Hegge de jonge verkocht aan Peeter Frans Marcelissen een rente van 4 V rogge op zijn goederen

Personen:

| 142-0340 |

Schepenregister 142, f° 194 r° 17.04.1555 svl

Joos Hubrechts x Quirina verkochten aan Adriaen de Ruevere x Lijsbeth een rente van 6,5 V rogge op de goederen van Jan Clement Jan Giels in Vossingers (schepenbrief 15.02.1554 svl)

Personen:

| 142-0341 |

Schepenregister 142, f° 194 v° 27.04.1555

Mathijs Jan Haest verkocht 2 jaar terug aan Anthonis Wouter Laets een beemd in "de mosvoorden". Last aan Katrijne Jans van Elsacker weduwe 20 st, welke Adriaen en Joos Jans van Elsackere in naam van hun moeder ontvingen

Personen:

| 142-0342 |

Schepenregister 142, f° 195 r° 27.04.1555

Adriaen van Elsacker Janssen, ook voor zijn broer Joos verkochten (aan Anthonis Wouter Laets) land in Sneppel. Last aan kinderen Peeter Diericx

Personen:

| 142-0343 |

Schepenregister 142, f° 195 v° 02.05.1555

Mathija Jan Michiel Buijens dr x +Adriaen Peeter Boets - Adriaen en Peeter Adriaen Boets zonen - Marie Adriaen Peeter Boets dr met haar voogd Peeter Peeter Boets; verkochten aan Marie Henrick Leijs Rombouts dr een rente van 4 V rogge op land op "de beecxsche acker". Last aan Cornelis Jan Marcx, Peeter Jan Nout Luijcx

Personen:

| 142-0344 |

Schepenregister 142, f° 195 v°, In marge: 11.08.1676

Adriaen Ansoms voor hem zelf en als momboor der minderjarige kinderen +Catelijn Ansoms - Leonore Ansoms en Maeijken Ansoms - Goris Ansoms voor hem zelf en ook voor Jan Ansoms zijn broeder; allen kinderen en erfgenamen respectievelijk van +Thomas Ansoms en Marijken Verresen, bekenden, mede voor vs weeskinderen, ingevolge autorisatie dd 09.03.1676 voor wethouders van Hoogstraten als oppermomboors dat Cornelis en Jan Adriaen Huijben rente en verloop betaald hebben

Personen:

| 142-0345 |

Schepenregister 142, f° 196 r° 15.05.1555

Cornelis Henrick Maes x Marie Jan Pauwels en Jan Maerberchs x Marie mangelen erfrenten, nl rente van 10 L rogge als deel van 21 L (schepenbrief 25.07.1496)

| 142-0346 |

Schepenregister 142, f° 197 r° 21.05.1555

Nijs van Bavel Peeterssen verkocht aan Jan Peeter Nijs een rente van 1 V rogge op de goederen van Peeter Jan Wackers in Sneppel (schepenbrief 12.02.1554 svl)

Personen:

| 142-0347 |

Schepenregister 142, f° 197 v° 03.06.1555

Adriaen van Elsacker Gheertssen verkocht wel 9 jaar terug aan Adriaen Wouters van Hoogstraten een stede in Sneppel

Personen:

| 142-0348 |

Schepenregister 142, f° 198 r° 14.06.1555

Adriaen Vermunten verkocht 4 jaar geleden aan Bertelmeus Cornelis Meus land in Sneppel O Claus Diericx W Marie Snels Z Adriaen Huefkens

Personen:

| 142-0349 |

Schepenregister 142, f° 199 r° 30.06.1555

Jan van den Wijngaerde Janssen is schuldig aan Peeter Cordier x Anne Thuenis een rente van 8 Kgld 18 st op stede in Neerven, door hem gekocht van vs Peeter x Anne en van Willem Thoens. Last aan Jan Hegge

Personen:

| 142-0350 |

Schepenregister 142, f° 199 v° 11.07.1555

heer Peeter Loijcx, priester, ingevolge het testament van zijn vader Peeter Cornelis Loijcx x Katrijne, transporteert aan Adriaen van Aken en Cornelis Michiels van Elsacker als kerkmeesters van de kerk van Loenhout een rente van 4 Kgld 5 st (schepenbrieven 13.12.1525, 05.12.1531 en 10.03.1532)

Personen:

| 142-0351 |

Schepenregister 142, f° 200 v° 22.07.1555

Jan Willemssen van de Wijngaerde verkocht aan Cornelis Jan Nout Luijcx als voogd van de weeskinderen Cornelis van de Cloote een rente van 6 L rogge op stede in handen van Aernout de Cuijpere (schepenbrief 09.02.1532)

Personen:

| 142-0352 |

Schepenregister 142, f° 201 r° 25.07.1555

Margriete Jan Nouts, moeder was Christijne Jans van den Bogaerd, met haar voogd Adriaen Huefkens verkocht aan Hubrecht Lenaerd Leijs een rente van 32 st op panden in handen van Peeter Wackers (schepenbrief 14.11.1547). Rente bedroeg vroeger 32 st 1 V welk laatste door Peeter Jan Wackers afgelost werd op 12.01.1554 svl

Personen:

| 142-0353 |

Schepenregister 142, f° 201 v° s.d.

Cornelia Peeters van Onstaijen x Cornelis Marien Henricx verkochten aan Adriaen de Lepelaere een rente van 2 Kgld op panden in Loenhout (schepenbrief 30.05.1532) beleden door Jan Anthonis Gielis Sijmons en welke panden Claus Diericx nu in handen heeft. Jan Laureijs Rombouts x Katrijne waren rente schuldig aan vs Cornelia en haar broers en zusters in afkorting van de erfpanden van de stede waar Peeter van Onstaijen uitgestorven is en welke vs Jan gekocht had. Verder verkochten Cornelia van Onstaijen x Cornelis Hendricx nog aan Adriaen de Lepelaere een rente van 2 Kgld op de goederen van Claus Huefkens (schepenbrief 01.02.1531)

Personen:

| 142-0354 |

Schepenregister 142, f° 201 v° s.d., vervolg

Nota : hier stopt de akte

| 142-0355 |

Schepenregister 142, f° 202 r° 17.09.1555

Gielis Laureijs Schoemakers - Michiel Goris Canters ook voor Gheerd de Bije - Zoete Goris Canters dr x Jan van Tijgelt - Margriete Goris Canters x Peeter van Ghent Cornelissen; hebben 12 jaar geleden verkocht aan Laureijs Schoemakers hun erfdeel van +Geerd Laureijs Schoemakers in een stede aan "stapelheijde" en dewelke vs Geerd Schoemakers gekocht had van Anthonis Pauwels Wuijts (schepenbrief 16.11.1541) evenals hun gedeelte in andere erven, o.a. "de brake" gekocht van Lenaerd Wouter Diercx, erven gekocht van Lijsbeth Cornelis Pauwels Geens x Willem Sijmons, "het goerse block" gekocht van Willem Jan Nouts. Naenken Goris Canters was gedeeld op renten

Personen:

| 142-0356 |

Schepenregister 142, f° 203 r° 25.09.1555

Marie Willems van Laere x Lenaerd van Aerde, ook voor haar broers Philips en Jan, en Dingne Jans van Laere x Jan Luijck Huijbs, ook voor Anthonie Jans van Laere dr en de weeskinderen +Cornelis Jans van Laere verkochten aan Marck Cornelis Nijs x Katrijne een rente van 2 V rogge hen verstorven van hun 'moeije' Katrijne Jans van Laere op de panden in handen van de weduwe Cornelis Luijcx (schepenbrief 18.03.1540)

Personen:

| 142-0357 |

Schepenregister 142, f° 204 r° 01.10.1555

Wouter Lenaerdt Wouter Diericx - Jan Jan Nouts als voogd van Dingne Lenaerdt Wouter Diericx - Claus Thuen Thijs als voogd en Willem Jan Nouts als toeziener van Tuenken Lenaerdt Wouter Diericx onbejaarde zoon; S/D erfgoederen +Lenaerdt Wouter Diericx, o.a. "de smedinge" in Hecht, "den schoot"

Personen:

| 142-0358 |

Schepenregister 142, f° 205 r° 28.10.1555

Jan Jordaens verkocht aan Peeter Jordaens, Brecht rente van 10 st op de panden van Jan Clement Jan Gielis (schepenbrief 29.10.1554) en dewelke rente hij gekocht had van Otto Marten Ots

Personen:

| 142-0359 |

Schepenregister 142, f° 205 v° 18.10.1555

Jan Jordaens Henricx verkocht aan Peeter Jordaens een rente van 12 st op panden in handen van Jan van Huijsen (schepenbrief 26.04.1523)

Personen:

| 142-0360 |

Schepenregister 142, f° 206 r° 13.11.1555

Lenaerdt van Bavele Janssen verkocht 6 jaar geleden aan Cornelis Bernaerts van Bavele stuk land in Popendonk

Personen:

| 142-0361 |

Schepenregister 142, f° 206 v° 09.12.1555

Margriet Verheerstraten +Claus dr x Peeter van de Vekene Claussen verkocht aan Marco Loijcx als rentmeester van het convent van de nonnen van Antwerpen een rente van 3 V rogge op panden in handen van Jan Gielis Brachts (schepenbrief 14.03.1524 svl) welke rente Claus Verheerstrate gekocht had van Jan Nijs Cleijs, welke ze op zijn beurt gekocht had van Lijsbeth Bolckmans Gheerts dr (schepenbrieven Antwerpen 19.02.1523 en 20.07.1499)

Personen:

| 142-0362 |

Schepenregister 142, f° 207 r° 14.12.1555

Goris Putcuijps x Marie Peeter Vorselmans zijn schuldig aan haar broer Geerd Peeter Vorselmans een rente van 6,5 V rogge en het 5de deel in 2 L rogge en 5 Kgld op 5de deel van stede op de Donk. Item 5de deel van "den boschbemdt", van "het nobelbosch" in Sneppel, en van moer en hei in Wuustwezel. Last aan mr Henrick van Meere, secretaris in Mechelen, erfgenamen Mariken Vorselmans, Rummen Jan Rummens, kinderen Cornelis van de Cloote, erfgenamen Lievens de Buck, erfgenamen Wouters de Cuijpere, Geerd Vorselmans, Willem Schoofs, Michiel Laureijs Rombouts, Jan Van Kerckhove, erfgenamen Laureijs van Aerde, Cornelis Verboven, erfgenamen Neesken Vorselmans

Personen:

| 142-0363 |

Schepenregister 142, f° 209 r° 19.12.1555

Lijsbeth Jan Nouts Sijmons dr x +Steven Wouter Goris - Wouter Steven Wouter Goris - Jan Steven Wouter Goris - Neelken Steven Wouter Goris met Adriaen van Aken als haar voogd metJan Nouts Sijmons als toeziener; verkochten aan Jan van Eekele Peeterssen, en bij 'calengiering' overgegaan op Lambrecht van Bavele x Joosijne Steven Wouter Goris 9 delen van een stede in Popendonk, van land "de ackere", "het tijgelstuck", weide "het aerdeken", hooimade, "de endeldonck" in Zundert en nog andere erven. Het resterende tiendedeel is het aanpaart van vs Josijne Goris. Last aan Berbele Cornelis Rummens, kinderen Peeter van Huijsen, erfgenamen Gheert Verbuijten, kinderen Cornelis Wouter Goris, Jan Steven Wouter Goris

Personen:

| 142-0364 |

Schepenregister 142, f° 210 v° 03.11.1562

Lambrecht van Bavele x Joozijne verkochten aan Aernout van Onstaeijen x Lijsbeth een stede in Popendonk en andere erven (zie ook vorige akte)

Personen:

| 142-0365 |

Schepenregister 142, f° 210 v° 03.11.1562, vervolg

Nota : de laatste zin 'Actum anno 1555 den' is doorstreept, en in ander schrift is bijgeschreven 'aldus bekent bij den vs comparanten en Aernout van Ostaeijen en Elijsabeth in presentie van vs schepenen 03.11.1562'

Personen:

| 142-0366 |

Schepenregister 142, f° 212 r° 1555

Aernout van Onstaeijen is schuldig aan Lijsbeth Jan Sijmons x +Steven Wouter Goris een rente van 10 V rogge 5 Kgld op stede in Popendonk en andere erven (cfr voorgaande akten)

Personen:

| 142-0367 |

Schepenregister 142, f° 212 r° 1555, vervolg

Nota: akte is niet volledig gedateerd en helemaal doorstreept

Personen:

| 142-0368 |

Schepenregister 142, f° 214 r° 15.01.1556 svl

Peeter Imbrechts, schout en rentmeester heeft vroeger in erfwinning overgegeven aan Jan Van Aken, natuurlijke zoon van Adriaen van Aken x Margriete Jan Wackers stede in Popendonk waar vs Jan op woonde

Personen:

| 142-0369 |

Schepenregister 142, f° 214 v° 15.01.1556

6 svl Lenaerd van Houtele +Peeterssen, moeder was Magdaleene Lenaerdts Verdijck verkocht aan Lenaerd van Houtele, alias Steenbacker een rente van 3 V rogge op de panden in handen van de kinderen Jan Leijs Rombouts (schepenbrief 15.05.1499)

Personen:

| 142-0370 |

Schepenregister 142, f° 215 r° 14.10.1556

Jan van Dale Claussen verkocht aan Magdaleen Gheeraerdts Imbrechts x Peeter van Eekele een rente van 2 Kgld op hooimade "den stock", welke rente vervolgens door de kerkmeesters van Loenhout afgelost werd

Personen:

| 142-0371 |

Schepenregister 142, f° 215 v° 18.01.1556 svl

Jan Godevaerts van Tichelt transporteerde aan Jan Keeselmans een rente van 2 V rogge op de panden van Peeter Huijbs Callants (schepenbrief 15.03.1529) en rente van 2 V rogge op de goederen van Jan Peeters Hazen (schepenbrief 15.03.1529), en waarvan de helft van de renten toebehoorden Henrick van Tichelt vs Jans broer en waarop Jan alleen gedeeld was

Personen:

| 142-0372 |

Schepenregister 142, f° 216 r° 18.01.1556 svl

Willem Vermunten Cornelissen verkocht aan Willem Delijen een rente van 2 V rogge 20 st op stede in Sneppel

Personen:

| 142-0373 |

Schepenregister 142, f° 216 r°, In marge: 10.12.1618

rente afgekweten aan Catharina Cnodders Mathijs dr x Dierck van de Wiel

Personen:

| 142-0374 |

Schepenregister 142, f° 216 v° 30.01.1556 svl

Jan Betthen Cornelissen transporteerde aan Katrijne Michiel Wouter Aerts dr en haar kinderen van het eerste bed waarvan +Jan Wouter Delijen vader was een rente van 2 Kgld op panden van Katrijne Laureijs Rombouts weduwe (schepenbrief 28.02.1552) ter zake van 2 Kgld die vs Jan Betten schuldig was aan Michiel Jordaens x Marie der Muijden. Peeter Cornelis Nijs x Katrijne Michiel Wouter Aerts hadden van vs Michiel Jordaens 8 £ gr br ontvangen ter kwijting van de 4 Kgld rente

Personen:

| 142-0375 |

Schepenregister 142, f° 216 v° 30.01.1556, vervolg

Nota : akte lijkt ons niet helemaal duidelijk

| 142-0376 |

Schepenregister 142, f° 217 v°07.02.1556 svl

Cornelis van Elsacker Gheertssen verkocht aan Peeter Jan Wackers erven in Sneppel. Last aan Thoomas Goris, Anthonis van Alphen

Personen:

| 142-0377 |

Schepenregister 142, f° 218 r° 20.12.1555

Cornelis en Mathijs Bouwen Hovelmans zonen verkochten aan Anne x +Jacob Delijen een rente van 8 V rogge op "nuijens block" Z kinderen Cornelis Conincx N Adriaen van Aken O Cornelis van Elsacker W de bontinckstraat en op andere erven. Kinderen van Jacob Delijen zijn o.m. Adriaen en Wouter

Personen:

| 142-0378 |

Schepenregister 142, f° 218 v° 24.12.1555

Adriaen Wouters x Appollonije Adriaens de Roevere verkochten aan Joos Hubrechts x Quirijna een rente van 3 V rogge op stede in Sneppel. Pand zijn de goederen haar reeds verstorven van haar moeder en nog te versterven staande van haar vader

Personen:

| 142-0379 |

Schepenregister 142, f° 218 v°, In marge: 05.03.1656 svl

Joos Hubrecht x Quirijna verkochten rente aan Anne Leest

Personen:

| 142-0380 |

Schepenregister 142, f° 219 v° 30.12.1555

Adriaen Scheelkens Janssen voor de helft en zijn zoon Adriaen Scheelkens de jonge, 24jaar, voor het 7de deel van de andere helft - Cornelis Jan Scheelkens als voogd en Adriaen de Ruevere als toeziener van de andere kinderen (doorstreept daar moeder af was Margriete Jan Ruevers) voor de 6 andere gedeelten; verkochten aan Michiel Tabbaert x Dianneke Lodewijcx een stede "de cleijn munte" gelegen zowel binnen Loenhout als Hoogstraten, welke stede vs Adriaen Scheelkens meer dan 21 jaar terug gekocht had van Jan Michiel Jan Meus. Last aan Jan van Bavel, Michiel Jan Meus, erfgenamen Michiel Verdijck, Adriaen Jan Michiel Bueijens, erfgenamen Wouter van den Broeck, Dingne Bogaerts, Laureijs de Wale, Jan Coels in Rijkevorsel, Margriete Smeets in Brecht, Margeiete Wackers

Personen:

| 142-0381 |

Schepenregister 142, f° 221 r° 31.12.1555

Henrick van Elsacker Cornelissen verkocht 3 jaar terug aan Cornelis Nout Luijcx als voogd van de kinderen Cornelis van de Cloote een rente van 2 V rogge op erven aan de akkerstraat en de "houtelsche bemdt"

Personen:

| 142-0382 |

Schepenregister 142, f° 221 v° 31.12.1555

Henrick van Elsacker Cornelissen is schuldig aan Wouter van den Cloote een rente van 2 V rogge op "de doren acker", erven door vs Henrick gekocht van Lijsbeth Dueren Neef dr x Jan Thoens

Personen:

| 142-0383 |

Schepenregister 142, f° 222 r° 31.12.1555

Marie Jan Claus Peeters dr x Sebastiaen Verheijden verkochten aan Wouter van den Cloote een rente van 8 V rogge op stede in Terbeek in handen van Peeter Willem Bode (schepenbrief 06.06.1528)

Personen:

| 142-0384 |

Schepenregister 142, f° 222 v° 03.02.1556 svl

Adriaen van Elsackere Janssen verkocht aan Anthonis van Alphen x Leonaerde een rente van 18 L rogge 20 st op stede in Sneppel N Anthonis Brants en op andere erven

Personen:

| 142-0385 |

Schepenregister 142, f° 222 v° 03.02.1556, vervolg

In marge: s.d. rente gekweten door Arnout van Ostaeijen aan mr Peeter Jordaens

Personen:

| 142-0386 |

Schepenregister 142, f° 223 r° 03.02.1556 svl

Berthelmeus Cornelis Meus xx Katrijne Michiel Leijs dr en Gabriel Verhaert als voogd met Anthonis Wouter Laets als toeziener van de weeskinderen vs Bertelmeus x Margriete Wouter Laets dr verkochten aan Anthonis van Alphen als voogd van Anthonis Geleijn Peeterssen, moeder was +Anna van Alphen een rente van 5 V rogge op stede in Sneppel aan de "dorenacker" en op andere erven

Personen:

| 142-0387 |

Schepenregister 142, f° 223 r° Nota: 17.02.1604

door Cornelis van Dongen, schout, rentmeester en kastelijn gekweten aan Anthonis Geleijns

Personen:

| 142-0388 |

Schepenregister 142, f° 224 r° 07.02.1556 svl

Peeter Jan Wackers verkocht aan Mathijs Claus Heijlens erven in Loenhout. Last aan Henrick de Keijsere, Hubrecht Lenaerdt Leijs

Personen:

| 142-0389 |

Schepenregister 142, f° 224 v° 27.01.1556 svl

Nijs van Bavele Janssen is schuldig aan Jan Hovelmans een rente van 9 L rogge ingevolge een moeilijk of niet meer te lezen schepenbrief waarvan de inhoud als volgt zou zijn : 'Voor Lucas van der Eijcke, Jan van den Broecke, Peeter van den Bogaerde, Peeter van der Achtert, Jacob Meus, Peeter van der Eijcke en Jan Peeterssen, schepenen in Loenhout, verscheen Laureijs Jacobs van Nedervenne die verkocht aan Aernout van den Bogaerde rente van 9 L rogge op stede in handen van Bertels kinderen van den Eijnde in Terbeek aan het heiblok +Claus Jan Heijlens, geschreven op 18.04.1454'

Personen:

| 142-0390 |

Schepenregister 142, f° 225 r° 11.02.1556 svl

Peeter van Staeijen Janssen x Marie verkochten aan Aernout Verhoeven Geertssen een rente van 4 V rogge op 2 steden tegen mekaar gelegen bij de kerk

Personen:

| 142-0391 |

Schepenregister 142, f° 225 v° 10.02.1556 svl

Adriaen Vermunte verkocht aan Anthonis Wouter Laets een beemd, weide en heiblok in de "mosvoorden"

Personen:

| 142-0392 |

Schepenregister 142, f° 226 r° 11.02.1556 svl

Jan van Onstaeijen Aernoutssen x Anna Wouters van den Broeck verkochten aan Melchior Tabbaert een rente van 3 L rogge op de goederen die vs Melchior Tabbaert gekocht heeft van Adriaen Scheelckens en welke rente Anna vs verstorven was van haar ouders Wouter van den Broeck x Joozijne

Personen:

| 142-0393 |

Schepenregister 142, f° 226 v° 11.02.1556 svl

Henrick van Elsacker Cornelissen verkocht aan Naenken Claus der Wewen dr een rente van 4 V rogge op een beemd en een heiblok in Sneppel

Personen:

| 142-0394 |

Schepenregister 142, f° 227 r° 15.02.1556 svl

Henrick van Elsackere Cornelissen is schuldig aan Gabriel van Aerde Henricxsen een rente van 9 L rogge in mindering van 18 L 20 st waarvan meer dan 8 jaar terug +Laureijs van Aerde aan vs Henrick de penningen gedaan had en de weduwe +Laureijs van Aerde de resterende 9 L 20 st heft op stede in Sneppel en andere erven o.a. "de laect" en het "rootven". De rente is Gabriel van Aerde ten dele gevallen na +Laureijs van Aerde zijn oom

Personen:

| 142-0395 |

Schepenregister 142, f° 228 r° 18.02.1556 svl

Peeter Imbrechts heeft als rentmeester ten cijns uitgegeven aan Adriaen Marcx een bunder erven van 's heren 'vroente'

Personen:

| 142-0396 |

Schepenregister 142, f° 228 v° 19.02.1556 svl

Jacob van Onstaeijen werd betaald door Jan de Coninck Wauterssen en zijn zus Adriaena van de koop van een hooimade in "het moelenbosch" en dat vs Jacob uit 'des heren handen' gekocht had (schepenbrief 01.07.1553). Werd ook afgekweten van de rente van 15 st die vs Jacob gekocht had van Katrijne Wouters Conincx voordochter x Henrick Mast (schepenbrief 26.01.1652)

Personen:

| 142-0397 |

Schepenregister 142, f° 229 r° 28.02.1556 svl

Peeter en Cornelis van Onstaeijen +Cornelis zonen, moeder is Cornelia Jan Thoens, ook voor hun andere broers en zussen, machtigen Jan van Staeijen, schepen om rente van 2 V rogge te verkopen, welke rente staat op de panden in handen van Cornelis Coels in Groot Zundert in de veldstraat en schulden te ontvangen, te Zundert en elders

Personen:

| 142-0398 |

Schepenregister 142, f° 229 v° 27.02.1556 svl

Jan Willem van Staeijen als gewezen toeziener van Lijsbeth Clement Jan Gielis dr (thans) x Gabriel Verhaert, moeder was +Marie Willems van Staeijen dr, zuster van vs Jan verklaart dat vs Lijsbeth, na het overlijden van Heijlken x +Willem van Staeijen haar grootmoeder gedeeld is op hooimade op het "schoubosch" Z kinderen Cornelis van Onstaeijen N Peeter Cornelis Nouts O Lijsbeth Henrick Meus W Jan Cornelis Claus Jans Laeren. Kinderen van Marten Thoens x +Christijna Willems van Staeijen zijn daar in gedeeld voor het zesde deel. Lijsbeth is ook nog gedeeld op andere erven, o.m. in Herseling

Personen:

| 142-0399 |

Schepenregister 142, f° 230 v° 02.03.1556 svl

Peeter Jan Dingnen is schuldig aan Cornelis Verboven Cornelissen x Margrieten vs Peeter Dingnen dr een rente van 5 Kgld op stede in Popendonk. Last aan Cornelis Verboven, Jacob van Onstaeijen, Marie Wouter Snels weduwe

Personen:

| 142-0400 |

Schepenregister 142, f° 231 r° 03.03.1556 svl

Katrijne Jan Laureijs Rombouts dr x +Jan Bernaerdt Nouts met voogd Jan Jordaens en Jan Peeter Hovelmans als voogd met Wouter Jan Laureijs Rombouts als toeziener van de weeskinderen Jan Bernaerdt Nouts zijn schuldig aan Margriet Verheerstraten Claus dr een rente van 1 V rogge op stede in de katerstraat en op andere erven o.a. "de heijast", "de parre", "de meerrijdt" en "de heesterman". Marck Nouts had stede en panden eertijds gekocht van de voogden der kinderen Matheus Cuijpers en nu wederom opnieuw gekocht (cfr volgende akte)

Personen:

| 142-0401 |

Schepenregister 142, f° 231 r° 03.03.1556, vervolg

Margriet Verheerstraten x Peeter van den Vekene heeft de rente getransporteerd aan de nonnen van Antwerpen, 09.12.1551

Personen:

| 142-0402 |

Schepenregister 142, f° 232 r° 03.03.1556 svl

Katrijne x +Jan Bernaerdt Nouts en de voogden der kinderen (cfr vorige akte) verkochten stede en erven (idem cfr vorige akte) aan Marck Nouts

Personen:

| 142-0403 |

Schepenregister 142, f° 232 r° 03.03.1556 svl

zelfde comparanten als 2 vorige akten zijn schuldig aan Marie Peeter Hovelmans x +Bernaerdt Nouts rente van 8 Kgld 10 st

Personen:

| 142-0404 |

Schepenregister 142, f° 232 v° 04.03.1556 svl

Cornelis van den Bogaerde Willemssen x Martijna verkochten aan Michiel van Houtele, alias Verstraten x Adriaene een rente van Kgld 10 st op stede bij "stapelheijde" en op andere erven

Personen:

| 142-0405 |

Schepenregister 142, f° 233 r° 06.03.1556 svl

Lijsbeth Cornelis Pauwels Geens x Willem Sijmons verkochten voor 2 jaar aan Mathijs van Aerde Janssen een hooimade "snodders block" op de Donk O Cornelis Jan Nout Luijcx W Aernout van Onstaeijen Z Willem van den Bogaerde

Personen:

| 142-0406 |

Schepenregister 142, f° 233 v° 1556 svl

Cornelis Lippens x Katrijne zijn schuldig aan Cornelis Henricx van Staijen een rente van 11 Kgld 10 st op stede in de berenstraat en op andere erven

Personen:

| 142-0407 |

Schepenregister 142, f° 233 v°, In marge: 31.12.1606

Adriaen Thomas van Aken x Elisabeth en Claes Adriaen Zegers x Margriete, in naam van hun huisvrouwen Elisabeth en Margriete +Anthonis Lippens dochters, en anderzijds Cornelis Peeter Joris Diericx x Marije Jan Thijs dr, ook voor Frans Wouters x Cornelia Janssen Thijs dr werden door Jan Lippens voor 4 Kgld afgelost

Personen:

| 142-0408 |

Schepenregister 142, f° 233 v°, In marge: 29.11.1610

Huijbrecht Hoendermans Huijbrechtssen - Adriaen van Aken - Claes Segers - Cornelis Peeter Joossen vervangende Cornelis Jan Thijs zijn afgekweten

Personen:

| 142-0409 |

Schepenregister 142, f° 234 r° 08.03.1556 svl

Jan Keeselmans, schepen verkocht aan Huijbrecht Verboven een rente van 4 V rogge op een beemd "de straelden bemt" N Peeter Kerstens O Willem Vermunten W Joris Peeter Diericx

Personen:

| 142-0410 |

Schepenregister 142, f° 234 v° 16.03.1556 svl

Thomas Cornelis Goris x Lijsbeth verkochten aan Margriete Jan Thoens dr x +Mathijs de Smidt een rente van 4 V rogge op stede in Kesselbeek en andere erven

Personen:

| 142-0411 |

Schepenregister 142, f° 235 r° 13.04.1556 svl

Lijsbeth Buijen Hovelmans x Peeter de Muelenaere verkochten aan Jan Henrick Hovelmans, wagenmaker een stede in Sneppel en andere erven. Last aan erfgenamen Jacob Delijen

Personen:

| 142-0412 |

Schepenregister 142, f° 236 r° 01.05.1556 svl

Gheerdt Meermans verkocht aan Peeter Jan Nout Luijcx hooimade op Blaakt

Personen:

| 142-0413 |

Schepenregister 142, f° 236 v° 02.06.1556 svl

Pauwels der Wewen Cornelissen is schuldig aan Cornelie Cornelis Claus Jans weduwe een rente van 1 V rogge op stede in Sneppel. Last aan Dingne Jan Luijcx dr, Marie Wouter Snels weduwe, Willem Swaerdagers

Personen:

| 142-0414 |

Schepenregister 142, f° 237 r° 10.06.1556

Jan Goosem Lemmens x Soeten Jans van den Broeck dr zijn schuldig aan Marie Jan van Houtele dr x +Wouter Snels een rente van 10 Kgld op stede in Hecht en op andere erven

Personen:

| 142-0415 |

Schepenregister 142, f° 237 r°, In marge: 07.10.1597

Lenaert van Houtele, ook voor zijn broer Jan zijn door Aert Adriaen Aerts afgekweten van 4 Kgld

Personen:

| 142-0416 |

Schepenregister 142, f° 237 r°, In marge: 05.05.1598

rest afgekweten door Aert Adriaen Aerts aan Jan en Machiel mr Pauwels de Brock (?)

| 142-0417 |

Schepenregister 142, f° 237 v° 11.06.1556

Mathijs van Aerde Janssen is schuldig aan zijn 2 voorkinderen, moeder was Cornelia Cornelis Aerts Grauwen dr een rente van 4 V rogge 3 Kgld op land "het hasselt" O Peeter Joos en Peeter van der Buijten W Anthonis van Aerde Z Claus Cornelis Claus Jans N Jan Goosem Lemmens en op andere erven. Last aan Willem van de Wouwer

Personen:

| 142-0418 |

Schepenregister 142, f° 238 r° 13.07.1556

Anthonis Wouter Laets verkocht aan Cornelis de Smidt, Oostmalle x Katrijne Marschalcx een rente van 30 st op erven aan de vriesenstraat. Last aan kinderen Peeter Diericx, Cornelis de Smidt. Borg is Jan de Cuijper

Personen:

| 142-0419 |

Schepenregister 142, f° 239 r° 14.07.1556

Jan van Bavel - zijn zonen Cornelis en Bastiaen Jans van Bavel - Henrick Peeter Martens x Marie Jans van Bavel - Wouter van de Cloote als voogd van Heijlken Jans van Bavel dr - Cornelis Ijsendonck als voogd van Katrijne Jans van Bavel (de oudste dochter) - Peeter Lenaert Bode als voogd en Jan Peeter Nijs als toeziener van Anneken en Neelken, de 2 jongste dochters vs Jan van Bavel; S/D erfgoederen +Margriete Henrick Leemans x Jan van Bavel des kinderen moeder. Jan van Bavel zal zijn oude patrimoniale goederen behouden, te weten deel in de stede van zijn ouders Cornelis van Bavel x Heijlwijch. Verder werden gedeeld renten op Goosem Lemmens, Adriaen Ooms, Adriaen Ingelen, kinderen Aerdts der Wewen

Personen:

| 142-0420 |

Schepenregister 142, f° 240 r° 13.08.1556

Peeter Jan Wackers als voogd van de weeskinderen Anthonis Jan Wackers verkocht Jan Peeter Thijs Hasen een beemd in de "winckels" en een rente, dit om de kinderen te kunnen onderhouden

Personen:

| 142-0421 |

Schepenregister 142, f° 240 v° 17.08.1556

Barbele Henrick Hovelmans x Marck Nouts verkocht aan Henrick van Riele hooimade op Blaakt Z Peeter Pauwel Heijlen. Last aan erfgenamen Lenaert Puts

Personen:

| 142-0422 |

Schepenregister 142, f° 241 r° 17.08.1556

Jan Gabriels en zijn zonen Jan en Gabriel verkochten aan Adriaen de Ruevere een rente van 2 V rogge op stede in de katerstraat N Luijck Willem Luijcx W Aert der Wewen

Personen:

| 142-0423 |

Schepenregister 142, f° 241 r°, In marge: 25.02.1670 svl

Marten van Hovele, transport hebbend van Adriaen de Roover, afgekweten van Jan Gabriel Janssen

| 142-0424 |

Schepenregister 142, f° 241 v° 25.08.1556

Goosem Lemmens Goosens verkocht aan Joos Peeter Joos een stede in Sneppel en beemd in de "mosvoorden" N Henrick Marcx Z Anthonis Wouter Laets O Laureijs van den Broecke W Willem Vermunten

Personen:

| 142-0425 |

Schepenregister 142, f° 242 v° 01.09.1556

Jan Adriaen Roevers verkocht aan Cornelis Willem Maes een rente van 18,5 L rogge (schepenbrieven 29.03.1497 svl, 20.06.1499 en 21.09.1505) waarbij 6 L door Jan Peeter Vrients op 20.08.1509 verkocht werden aan Cornelis Dierck Roevers, 6 L door Lijsbeth Aerdt Wijnens dr x Pauwels Diel Aerts Grauwen verkocht werden ook aan Cornelis Dierck Roevers en tenslotte nogmaals 6 L door Jan Vrients aan Cornelis Roevers

Personen:

| 142-0426 |

Schepenregister 142, f° 243 v° 15.09.1556

Jan van Aerde Henricxsen is schuldig aan Christijne Adriaen Haest dr een rente van 20 st op land "de braekelen" W de warande O Adriaen van Aken Z de lameije N Jan van Dale. Jan van Aerde had het gehele stuk gekocht van de kinderen Gielis Haest

Personen:

| 142-0427 |

Schepenregister 142, f° 244 r° 1556

Nijs van Bavele Peeterssen verkocht aan Margriete Gielis van den Wijngaerde x +Peeter van Staeijen zijn 6de deel in mindering van 6 V 2,5 L rogge 3 Kgld 6 st 1 oort op stede in Popendonk en op andere erven o.m. zaailand "de strepe" en "peijcx heijblock". Joris Peeter Diericx had rente aan vs Nijs beleden (schepenbrief 26.02.1555)

Personen:

| 142-0428 |

Schepenregister 142, f° 244 r°, In marge: 20.02.1570

Geert Jan Thomas x Heijlwich Peeters van Staeijen afgekweten van Joris Peeter Diericx

Personen:

| 142-0429 |

Schepenregister 142, f° 245 r° 15….1556

Nijs van Bavel Peeterssen verkocht aan Margriete Gielis x +Peeter van Staeijen een rente van 2 V rogge op stede in Sneppel en op andere erven

Personen:

| 142-0430 |

Schepenregister 142, f° 245 v° 02.10.1556

Wouter Zoeten x Marie Jan Heerls dr verkochten aan Peeter van den Bogaerd x Marie een rente van 4 V rogge in mindering van 2 sister rogge op de panden in handen van Geert Vercaert (schepenbrief 16.03.1479)

Personen:

| 142-0431 |

Schepenregister 142, f° 245 v°, In marge

: afgekweten in 1564

| 142-0432 |

Schepenregister 142, f° 246 r° 14.10.1556

Mathijs van Aerde Janssen x Marie Jans van Staeijen verkochten aan Henrick van Staeijen Cornelissen een stuk land Z en W Henrick van Elsacker N Marie Snels

Personen:

| 142-0433 |

Schepenregister 142, f° 246 v° 14.10.1556

Mathijs van Aerde Janssen x Marie van Staeijen Jans dr verkochten aan Peeter van den Bogaerde x Marie erven "de bontinck" aan de bontinckstraat. Last aan Peeter de Caslije in Antwerpen, Pauwels Ackermans

Personen:

| 142-0434 |

Schepenregister 142, f° 247 r° 14.10.1556

Henrick van Elsacker Cornelissen verkocht ten behoeve van de pastoor van Loenhout een rente van 2 V rogge op land in Sneppel en op "de laect". Rente was voorheen getransporteerd door erfgenamen +Lijsbeth Hubrechts Verboven dr (schepenbrief 19.02.1525 svl) en gekweten Adriaen Zegers Cornelissen

Personen:

| 142-0435 |

Schepenregister 142, f° 247 r°, In marge: 03.12.1569

Henrick van Elsacker Cornelissen is rente van 2 V rogge schuldig aan pastoor van Loenhout

Personen:

| 142-0436 |

Schepenregister 142, f° 248 r° 29.10.1556

Henrick Christiaens x Margriete Cornelis Lenaerdt Boets verkochten aan Willem Jan Nouts x Adriane een stede in Loenhout bij "stuijven sande" Z Jan van Vollenhove, kastelein O Jan van Sundert. Last aan Michiel Verstraten. Borg is het versterf van de ouders van vs Margriet Boets, nl +Cornelis Lenaert Boets x Cornelie

Personen:

| 142-0437 |

Schepenregister 142, f° 248 v° 09.11.1556

Anthonis Adriaen Luijcx, Brecht, met zijn zoon Adriaen verkochten aan Peeter Jan Nout Luijcx als voogd van Adriaen Anthonis Meus een rente van 1 V rogge op de panden "de eijerblock" nu in handen van Cornelis Jan Loijcx (schepenbrief Antwerpen 18.04.1497). Rente bestond oorspronkelijk uit 2 V

Personen:

| 142-0438 |

Schepenregister 142, f° 248 v° 09.11.1556, vervolg

In marge: Lenaert Jans Verdijck verkocht de resterende 1 V rogge aan vs Adriaen Anthonissen Meus, dewelke verklaart dat als hij komt te sterven zonder wettige erfgenamen, deze 1 V ook zal overgaan op vs Peeter Jan Nout Luijcx

Personen:

| 142-0439 |

Schepenregister 142, f° 249 r° 21.11.1556

vrouwe Elijsabeth Deens, priorin van het Sint Margrietendaal, Antwerpen, met juffrouwen Marije van den Broecke, Lijsken Struijs, Joozijne Hoens, Berbel Kerersberchs, Maijken van Hoeve, Geertruijt Leemans, Digne Wolffaerts en alle de gemene convent machtigen Marck Cornelis Nijs, Loenhout om hun tegoeden te incasseren

Personen:

| 142-0440 |

Schepenregister 142, f° 249 v° 21.11.1556

Jan Keeselmans verkocht op 12.06.1555 aan Jan van Tygelt helft van een hooimade waarvan vs Jan reeds vroeger de andere helft gekocht had van de kinderen Michiel Jordaens, alles gelegen op het "hoochbosch"

| 142-0441 |

Schepenregister 142, f° 250 r° 23.11.1556

Melchior van Schelle verkocht aan Hubrecht Verboven een rente van 2 Kgld 10 st op panden in handen van de erfgenamen Jan Laureijs Rombouts (schepenbrief 07.09.1535)

Personen:

| 142-0442 |

Schepenregister 142, f° 250 v° 24.11.1556

Maria van Houtele +Jans dr x +Wouter Snels met voogd Peeter van der Buijten verkocht aan Lenaert van Houtele, alias steenbackers en Jan Praeijens te samen een erftiende dat Wouter Snels met Marie van Houtele gekocht hadden van Jan de Graeve Bontwerckere (schepenbrief 25.03.1495 svl)

Personen:

| 142-0443 |

Schepenregister 142, f° 251 r° 24.11.1556

|Elijsabeth Bertelmeus Nuijts| Katrijne Peeter Diericx dr xx Henrick van Ghaestel en Wouter Jan Rombouts als voogd met Joris Peeter Diericx als toeziener van het weeskind +Laureijs Rombouts x Katrijne Diericx zijn schuldig aan Elijsabeth Bertelmeus Nouts een rente van 2 Kgld op hooimade op Blaakt Z Willem Polmans N Cornelis van Aerde O Peeter Loijcx W Goesem Aerdts. Last aan Michiel Betthen in Brecht, Lijsbeth Laureijs van Aerde weduwe

Personen:

| 142-0444 |

Schepenregister 142, f° 251 r° 24.11.1556, vervolg

In marge: Anthonis Wouter Rombouts is voor derde deel voldaan als voor dezen toebehoord hebbende aan Jan Hendricx van Gestele nom uxoris en gecalengiert door Cornelis Hendrick Philips

Personen:

| 142-0445 |

Schepenregister 142, f° 252 r° 24.11.1556

Katrijne Peeter Diericx x Henrick van Ghaestele en Wouter Jan Rombouts als voogd met Joris Peeter Diericx als toeziener van het weeskind Laureijs Rombouts zijn schuldig aan Elijsabeth Bertelmeus Nuijts een rente van 2 Kgld op hooimade op Blaakt en op andere erven

Personen:

| 142-0446 |

Schepenregister 142, f° 252 r°, In marge: 01.05.1608

Anthonis Jan Rombouts werd door Corneis Henrick Philips voor derdedeel voldaan. Was hem aangekomen van Jan Hendricx van Gestel nomine uxoris

Personen:

| 142-0447 |

Schepenregister 142, f° 252 r°, In marge: 01.05.1608, vervolg

(Nota: het verschil met vorige akte is niet geheel duidelijk)

| 142-0448 |

Schepenregister 142, f° 253 r° 26.11.1556

Michiel van Elsacker verkocht aan Willem Jan Nouts een rente van 4 V rogge op stede in de hoenderstraat en op andere erven en zijn versterf van zijn moeder +Margriete x Cornelis van Elsacker

Personen:

| 142-0449 |

Schepenregister 142, f° 253 v° 01.12.1556

Adriaen Wouters x Appolonia Adriaen de Ruevere verkochten aan Anne Leets x +Jan de Cock een rente van 1 V rogge op een stede in Sneppel. Borg is het versterf van de moeder van vs Apollonia en wat haar nog van haar vader te wachten staat

Personen:

| 142-0450 |

Schepenregister 142, f° 254 v° 17.12.1556

Cornelia Jan Thoens dr machtigt haar man Jan van Staeijen om in haar naam haar goederen te beheren

Personen:

| 142-0451 |

Schepenregister 142, f° 255 r° s.d.

Cornelia Anthonis van Dietfoirt machtigt haar man Henrick Phlips

Personen:

| 142-0452 |

Schepenregister 142, f° 255 r° 19.12.1556

Adriaen Jan Michiel Buijens en zijn zuster Mathija met haar voogd Jan van Bavel verkochten aan hun broer Cornelis Jan Michiel Buijens x Adriaene hun kindsgedeelte in een stede in Terbeek

Personen:

| 142-0453 |

Schepenregister 142, f° 255 v° 19.12.1556

Adriaen Jan Michiel Buijens en zijn zuster Mathija verklaren dat hun ouders 32 jaar of meer geleden verkocht hebben aan Cornelis Jan Michiel Buijens x Alijdt zijn eerste vrouw een stede in Terbeek

Personen:

| 142-0454 |

Schepenregister 142, f° 256 r° 22.12.1556

Pauwels Claus Thoen Thijs verkocht aan Cornelis Peeter Faes x Alijdt Jan Luijcx een stede in Sneppel in de hoenderstraat en een heiblok

Personen:

| 142-0455 |

Schepenregister 142, f° 256 v° 28.12.1556 svb

Willem van den Bogaerde verkocht aan Anthonis van Houte, alias Verstraten een rente van 2 V rogge op een stede in Hecht

Personen:

| 142-0456 |

Schepenregister 142, f° 257 r° 28.12.1556 svb

Adriaen van Elsackere Gheertssen verkochten aan Heijlwich x +Jan Gielis Larijen een stede in Sneppel. Last aan Cornelis de Smidt in Malle

Personen:

| 142-0457 |

Schepenregister 142, f° 257 v° 16.02.1563 svl

Adriaen Zegers Cornelissen verkocht aan Katelijne Willem Polmans dr, moeder was Berbele Anthonis Ghijben een rente van 10 L rogge op een stede in Herseling. Last aan Michiel van Riele, erfgenamen Marie Snels

Personen:

| 142-0458 |

Schepenregister 142, f° 257 v° 16.02.1563, vervolg

(Nota : de oorspronkelijke datum 28.12.1556 werd doorstreept)

| 142-0459 |

Schepenregister 142, f° 258 r° 14.01.1557 svl

Lenaert van Houtele alias Steenbacker verkocht aan Cornelis van Houte en Gielis Huijsmans als voogden van het weeskind +Jans van Houte sattijnwerckere een rente van 20 st op land in Loenhout W Anne Jan Ingelen weduwe N Ghijsbrecht de Bije Z jonker Jan van den Wijngaerde

Personen:

| 142-0460 |

Schepenregister 142, f° 258 v° 16.01.1557 svl

heer Lambrecht van den Buelcke, pastoor in Loenhout, ingevolge procuratie van de prelaat van Sint Bernaerd aan de Schelde dd 20.02.1555 svb machtigt Joris Christiaens en Jan Pierssens, beide gezeten in de hoeve Peeter de Scrijnwerckere in Etten, Henrick Joossen en Jacob Jan Engels te samen om voor de prelaat te procederen betreffende zijn goederen

Personen:

| 142-0461 |

Schepenregister 142, f° 259 v° 16.01.1557 svl

Katrijne Jan Dries Heerls dr x Cornelis Anthonis Gheertssen verkochten aan Peeter van den Bogaerd x Marie een rente van 3 V rogge in mindering van rente van 4 sister (schepenbrief 16.03.1479) op panden nu in handen van Geert Verhaert

Personen:

| 142-0462 |

Schepenregister 142, f° 259 v° 16.01.1557, vervolg

In marge: afgekweten in 1564

| 142-0463 |

Schepenregister 142, f° 260 r° 27.04.1556

Lijsbeth Jacob Mars dr x Mathijs Nout Reijns verkocht aan Jacob Mars haar gedeelte verstorven van haar moeder +Geertruijt Henricx van Houtele, de eerste vrouw van vs Jacob Mars, en dit in een stede in Neerven

Personen:

| 142-0464 |

Schepenregister 142, f° 260 v° 12.01.1557

Adriaen Jan Swanen - Jan Swanen - Cornelis Swanen - Wouter Jacobs Swanen - Adriaen Jacobs Swanen - Jacob Berchs - Geerdt Aerdts van Gilse - Jan Cornelis voor zijn neefje Neelken Swanen - Dierick Swanen - Lijsken en Neelken Swanen - Jan Haecx - Jacob Snels - Laureijs Adriaen Thijs - Frans Cornelis - Dierick Martens - Jan Peeter Wouters - Jacob Janssens x Aenken Zens Henrick Janssen - Cornelis Jan Zens (Merksem) - Cornelis Jacob Zens - Mariken Godevaerts Wolfs met haar broer Henrick Janssen? - Adriaen Jan Zens - Gommaer De Clerck wettigen allen samen mr. Jan Vorspoel, chirurgijn, Loenhout en Jan Jacobs, Henrick Jan Sprangers en Mathijs Peeter Theus, allen gezeten in Baarle om hen te vertegenwoordigen voor schout en schepenen in Loenhout bij de ontvangst van de doodgift van +Marie Jans van Houtele weduwe Wouter Snels en om de verstorven goederen te mogen verhandelen

Personen:

| 142-0465 |

Schepenregister 142, f° 261 v° 22.01.1557 svl

Gheerdt Meermans Henricxssen, ter zake van erfpenningen die hij aan Lenaert Ments schuldig was ivm een stede die hij van hem gekocht had, transporteert aan deze Lenaert een rente van 4 V rogge op panden in bezit van Marck Nouts (schepenbrief 08.02.1550). Lenaert Ments verkocht de rente aan Marie Jans Costers dr

Personen:

| 142-0466 |

Schepenregister 142, f° 262 v° 26.01.1557 svl

Henrick Jan Marcx verkocht aan Cornelis Peeter Nouts stede in Sneppel O Cornelis Marcx W de rijt N Matthijs Haest

Personen:

| 142-0467 |

Schepenregister 142, f° 263 r° 26.01.1557 svl

Adriaen van Elsackere Janssen verkocht aan Anthonis Wouter Laets stuk erven in Sneppel O Anthonis Jan Ingelen W Joos van Elsacker N het "heijlaer" Z Henrick van Elsacker

Personen:

| 142-0468 |

Schepenregister 142, f° 263 r° 26.01.1557 svl

Lijsbeth van Elsackere +Geerts dr x Anthonis Wouter Laets machtigt haar man Anthonis om haar goederen te verhandelen

Personen:

| 142-0469 |

Schepenregister 142, f° 264 r° 29.01.1557 svl

Jan Adriaens opte Munte is schuldig aan Marie en Anthonie Nout Anthonis Nout Goris dochters en aan Peeter Claus als voogd van dezelfde kinderen een rente van 10 L rogge op stede "de munte" N 'vruente' Z de hollandstraat O Melchior Tabbaerts W Cornelis van Bavele

| 142-0470 |

Schepenregister 142, f° 264 v° 01.02.1557 svl

Henrick van Aerde, molenaar verkocht aan Henrick Lodders een hooimade in het "schoubroeck" O Lijsbeth Henrick Meus N Jan van Huijsen

Personen:

| 142-0471 |

Schepenregister 142, f° 265 r° 03.02.1557 svl

Lijsbeth Doren Neefs dr x Jan Anthonissen zijn schuldig aan de kerkfabriek van Loenhout een rente van 15 st op stede aan de kerk O het kerkpad W Wouter van Elsacker Z de nonnen van Antwerpen N Jan de Weerdt

Personen:

| 142-0472 |

Schepenregister 142, f° 265 v° 03.02.1557 svl

Jan van den Wijngaerde Janssen, Loenhout verkocht aan juffrouw Magdalene van Gronsele een rente van 8 V rogge op stede in Neerven O Cornelis Ghiel Buijens Z Dierck Nijs Hegs N Ghijsbrecht Jan Pauwels. Onderpand is stede in klein Neerven met last aan Jan Hegge, Peeter Imbrechts

Personen:

| 142-0473 |

Schepenregister 142, f° 266 r° 12.02.1557 svl

Cornelis Vercaert +Gielissen verkocht aan Joos Aerdt Peeter Nouts een rente van 2 V rogge op hooimade op het "hoochbosch" O Lenaert Thijs Putcuijps W kinderen Henrick Jan Heijns Z Ghijsbrecht van den Bruijnenberghe N Peter Nouts op Hoenderen

Personen:

| 142-0474 |

Schepenregister 142, f° 266 v° 12.02.1557 svl

Luijck Willem Luijcx verkocht aan Joos Aerdt Peeter Nouts een rente van 2 V rogge op stede in de katerstraat W Jan Gabriels O Marck Nouts N Marten de Lange

Personen:

| 142-0475 |

Schepenregister 142, f° 267 r° 13.02.1557 svl

Adriana Jan Leijs Rombouts dr x Wouter van Elsacker en Marie Jan Leijs Rombouts dr x Jan van den Broeck verkochten aan Marck Marcx x Anne Leijs Rombouts ieder hun derdedeel in stede in Sneppel. Item hun derdedeel in de "middelaer" en andere erven. Andere derdedelen behoren vs Anne toe

Personen:

| 142-0476 |

Schepenregister 142, f° 268 r° 13.02.1557 svl

Gielis van Aerde Mathijssen verkocht aan Jan van Onstaeijen en hem laten kwijten een rente van 1 V rogge, in mindering van rente van 15 V 3 L (schepenbrief 30.03.1524). Rente is vs Gielis verstorven van zijn oom Laureijs van Aerde, zoals Anthonis van Aerde verklaarde

Personen:

| 142-0477 |

Schepenregister 142, f° 268 r° 16.02.1557 svl

Henrick van St Hubrechts x Dianne is schuldig aan Godevaert Piggen een rente van 20 st op stede aan de Plaatse O Willem Christiaens Z Lenaert van Aerde N Peeter van Onstaeijen

Personen:

| 142-0478 |

Schepenregister 142, f° 268 v° 16.02.1557 svl

Bernaerdt Mars verkocht aan Cornelis Lenaerts een stede O Peeter van der Buijten Z "stapelheijde" N Cornelis van den Bogaerde

| 142-0479 |

Schepenregister 142, f° 269 r° 16.02.1557 svl

Cornelis Lippens verkocht aan Adriaen Wouters een weide in Sneppel O en W erfgenamen Peeter Heuvelmans Z Wouter Stevens

Personen:

| 142-0480 |

Schepenregister 142, f° 269 v° 23.02.1557 svl

Cornelis de Cuijper Peeterssen verkocht aan Katrijne Jan Laureijs Rombouts dr x +Jan Bernaert Nouts een rente van 4 V rogge op land op "de ast"

Personen:

| 142-0481 |

Schepenregister 142, f° 270 r° 23.02.1557 svl

Digne Peeters van der Wilt x Godevaert van Ijperen verkocht aan Anthonis van Aerde een rente van 35 st op "het groot block" in handen van de erfgenamen Jan Laureijs Rombouts en waarop Jan Lodewijcx de rente verkocht had aan Jan Aert Ghijssels (schepenbrief 19.01.1502 svl) en aan Digne verstorven van haar vader. Anthonis van Aerde verkocht de rente aan Cornelis Verboven Cornelissen

Personen:

| 142-0482 |

Schepenregister 142, f° 270 v° 23.02.1557 svl

Katrijne Gielis van den Wijngaerde x +Dierck Boets xx Kersten Diercx en Gielis Dierck Boets mede voor zijn broers en zuster zijn schuldig, uit hoofde van een som die vs +Dierick Bode in zijn leven ontvangen had, aan Gielis Anthonis van Dietfoirt als voogd en aan Thoomas Goris als toeziener van de weeskinderen +Peeter Diericx x Cornelia Peeter Christiaens dr een rente van 2 V rogge 20 st op stede aan de Plaatse Z en W Lenaert Steenbackers en de molenstraat en op beemd aan "huffelaer heijde"

Personen:

| 142-0483 |

Schepenregister 142, f° 271 r° 23.02.1557 svl

Cornelis Cornelis Goris verkocht aan Katrijne Jan Laureijs Rombouts dr een rente van 6 L rogge op stede O en W mr Henrick van Meere Z de akkerstraat N Claus Diercx en op een weide

Personen:

| 142-0484 |

Schepenregister 142, f° 271 v° 27.02.1557 svl

Jan, Lenaert en Henrick van Staeijen +Jans zonen verklaren dat hun zuster Marie Jans van Staeijen na de dood van hun ouders Jan van Staeijen x Margriete, ook tegen hun broer Peeter, gedeeld is op een beemd "de laect" in Sneppel en op land in "de mosvoorden". Last aan kind Wouter van Haecke

Personen:

| 142-0485 |

Schepenregister 142, f° 272 r° 02.03.1557 svl

Jan Adriaen Haest als voogd en Lenaert van Staeijen als toeziener van de weeskinderen Gielis Haest, moeder is Marie Jans van Staeijen verkochten op 05.02.1549 svl aan Jan van Aerde Henricxssen een stede aan het oosteinde O Peeter Soetens en nog land, beemd en weide, en heide in Wuustwezel

Personen:

| 142-0486 |

Schepenregister 142, f° 273 r° 04.03.1557 svl

|Adriaen Anthonis Meus| Anthonis Adriaen Luijcx met zijn zonen Anthonis en Adriaen en Lenaerdt Verdijck Janssen verkochten aan Adriaen Meus een rente van 2 V rogge op "de eijerblock" in handen van Cornelis Jan Loijcx (schepenbrief Antwerpen 18.04.1497 np). Last aan Jan Wouters, Loenhout, die rente kocht van Lenaert van Riele Janssen, Dambrugge. Adriaen Meus stipuleert dat indien hij zou sterven zonder wettige erfgenamen de rente zal versterven aan Peeter Jan Nout Luijcx of diens nakomelingen

Personen:

| 142-0487 |

Schepenregister 142, f° 273 v° 08.03.1557 svl

Laureijs van den Broecke x +Marie Cornelis van Elsackere verkocht aan Michiel van Elsackere Cornelissen een stede in Sneppel in de hoenderstraat O Peeter Faes Z Peeter Wierocx en Marck Nouts N Peeter Nouts en erfgenamen Bernaert Nouts. Cornelis van den Broeck als voogd en Henrick van Elsacker als toeziener van het weeskind van vs Laureijs zijn daarmee tevreden. Op 13.05.1550 kwamen voor schout en schepenen Cornelis van den Broecke, Laureijs van den Broecke, Adriaen van Aken en Jan van Onstaeijen, alle 4 van de vaders kant; en Cornelis Michiels van Elsacker,Henrick van Elsackere en Cornelis van Elsackere Cornelissen, alle 3 van moeders kant approberen de koop

Personen:

| 142-0488 |

Schepenregister 142, f° 274 r° 09.03.1557 svl

Jan Wierocx Peeterssen x +Lijsbeth Mathijs Teus dr en Sijmon Thijs Theus als medevoogd van de weeskinderen, in afwezigheid van Lenaerdt Peeter Nouts als eerste voogd, S/D van de goederen en de beide steden, verkregen van de weduwe Peeter Wierocx. Jan vs verkrijgt de stede in de hoenderstraat die +Peeter Wierocx gekocht had van Lijsbeth Jan Geerts en nog heiblok en bos, met lasten aan Cornelis Marcx, Peeter van Aerde. Weeskinderen verkrijgen de andere stede, last aan kinderen Adriaen Cornelis Deckers, Henrick van Elsacker, Cornelis Jan Marcx

Personen:

| 142-0489 |

Schepenregister 142, f° 275 r° 10.03.1557 svl

Goosem Lemmens als voogd van de nakinderen Mathijs Cuijpers, moeder was Lijsbeth Peeter Martens en Sijmon Thijs Theus als medevoogd van de voorkinderen vs Mathijs, moeder was Lijsbeth van de Cloote verkochten aan Marck Nouts een stede. Last aan weduwe en kinderen Jacob Delijen

Personen:

| 142-0490 |

Schepenregister 142, f° 275 v° 10.03.1557 svl

Marck Nouts is schuldig aan Cornelie en Anne Claus der Weuwen drs een rente van 4 V rogge alzo de voogden van de weeskinderen Mathijs de Cuijper de stede (cfr vorige akte) aan hem verkocht hadden en de voorwaarden daarvan (12.01.1547). Stede is gelegen in de katerstraat. Rente staat ook nog op erven "de parre ende meerrijdt", "de heijast"

Personen:

| 142-0491 |

Schepenregister 142, f° 275 v° 10.03.1557, vervolg

en heiblok "den heesterman"

| 142-0492 |

Schepenregister 142, f° 277 r° 15.03.1557 svl

Lenaerdt van Houterle, alias Steenbackere is schuldig aan Claere Anthonis dr van Dietfoirt een rente van 20 st op land bij de kerk W Anna Anthonis van Dietfoirt N Ghijsbrecht de Bije Z jonker Jan van den Wijngaerde. Last voor jaargetijde heer Jan Gielis Sijmons en aan de kinderen Jan van Houte

Personen:

| 142-0493 |

Schepenregister 142, f° 277 v° 15.03.1557 svl

Lenaert van Houtel is de kerk van Loenhout rente van 20 st schuldig (cfr vorige akte), voor jaargetijde Wouter Wouters

Personen:

| 142-0494 |

Schepenregister 142, f° 278 r° 16.03.1557 svl

Jan Peeter Nijs en Jan van Onstaeijen als H Geestmeesters verkochten voor het onderhoud der armen van Loenhout aan Marten Tijmans x +Margriete Coecx en hun dochter Margriete een rente van 8 V rogge te leveren binnen Antwerpen. Pand is rente van 10 V rogge die de kerk heft op "de munte"

Personen:

| 142-0495 |

Schepenregister 142, f° 278 v° 16.03.1557 svl

Henrick de Keijsere - Cornelis van Couwelaere als voogd van Adriaenken van Eijnde Jans dr, moeder was +Lijsbeth van den Bogaerde - Margriete Jan Nouts dr, moeder was +Christijne van den Bogaerde x +Lenaert Wouter Diericx, met haar voogd Adriaen Huefkens; samen rechte erfgenamen van Heijlwich Lenaerts Keijsers dr x Peeter Jan Wackers, verkochten aan vs Peeter Jan Wackers stede die vs Heijlwich reeds bezat voor ze vs Peeter Wackers huwde en nog andere erven. Last aan Marie Buijen Michiels dr, erfgenamen Marie Wouter Snels, kinderen mr Jacob Heerls

Personen:

| 142-0496 |

Schepenregister 142, f° 279 r° 17.03.1557 svl

Jan Wouter Laets verkocht aan Claus Peeter de Smidt stede aan het oosteinde O Claus Cornelis Claes Jans W Adriaen Thoen Loijcx Z Jan van Aerde. Last aan Peeter Cornelis Nouts, Lambrecht van Onstaeijen, Cornelis Maes

Personen:

| 142-0497 |

Schepenregister 142, f° 279 v° 22.03.1557 svl

Michiel Goris Canters verkocht aan Cornelis Peeter Leemans een rente van 10 L rogge op de panden van Henrick van Elsacker (schepenbrief 11.02.1546)

Personen:

| 142-0498 |

Schepenregister 142, f° 280 r° 22.03.1557 svl

Cornelis de Cuijpere Peeterssen verkocht aan Jan Peeter Nijs een rente van 8 L rogge, in mindering van 9 L op de panden van Nijs Jans van Bavele (schepenbrief 02.03.1529)

Personen:

| 142-0499 |

Schepenregister 142, f° 280 v° 22.03.1557 svl

Jan Peeter Nijs en Jan van Onstaeijen als H Geestmeesters verkochten voor het onderhoud der armen van Loenhout (lieten kwijten) Geert Meermans rente van 1 V rogge die de kerk op hem heffende was

Personen:

| 142-0500 |

Schepenregister 142, f° 281 r° 22.03.1557 svl

Jan Peeter Nijs als H Geestmeester beleent aan Jan van Onstaeijen Aernoutssen, eveneens H Geestmeester weide "het aerdeken" aan "leemans dijck"

Personen:

| 142-0501 |

Schepenregister 142, f° 281 v° 1557 svl

Laureijs Jan Nouts verkocht aan Jan Peeter Nijs een rente van 2 V rogge op stede W Ghijsbrecht jan Pauwels N Cornelis de Coninck

Personen:

| 142-0502 |

Schepenregister 142, f° 282 v° 22.03.1557 svl

|Jan van Onstaeijen Cornelissen| Peeter van den Bogaerde en Henrick van der Buijten Janssen als toenmalige H Geestmeesters verkochten (lieten kwijten) in 1554 aan Jan van Onstaeijen rente van 4 V rogge die +Laureijs van Aerde in zijn testament aan de H Geest gegeven had, en dit in mindering van rente van 15 V rogge die Laureijs van Aerde had op de goederen van Jan van Onstaeijen (schepenbrief 30.03.1524)

Personen:

| 142-0503 |

Schepenregister 142, f° 283 r° 29.03.1557 svl

Katrijne Peeter Diericx dr van Aerde xx Henrick van Ghaestele en Wouter Rombouts als voogd met Joris Peeter Diericx als toeziener van het weeskind +Laureijs Rombouts x vs Katrijne van Aerde zijn schuldig aan Peeter Kersten Smidts een rente van 3 V rogge 5 st op stede in Neerven

Personen:

| 142-0504 |

Schepenregister 142, f° 283 v° 01.04.1557 svl

Adriaen Jan Andriessen verkocht aan Cornelis Peeter Cleijs Obels een rente van 20 st op stede "den hoogen buer" (schepenbrief 26.03.1526), welke rente Claus Diercx x Heijlwich verkocht had aan Peeter Claus Obels en Adriaen Jan Andriessen (schepenregister 09.01.1555 svl)

| 142-0505 |

Schepenregister 142, f° 283 v° 01.04.1557, vervolg

(Nota: in de akte in het schepenregister waarnaar verwezen wordt is sprake van 20 sch)

| 142-0506 |

Schepenregister 142, f° 284 r° 03.05.1557

Wouter Dierix Lenaerts verkocht aan Jan Vercaert Geertssen helft van een zaailand bij "het heecht veken" O Laureijs Schoenmakers Z Cornelis Keeselmans en Joos Henricx Last aan Adriaen de Lepelaer. Pand is stede bij "stapelheijde"

Personen:

| 142-0507 |

Schepenregister 142, f° 284 v° 03.05.1557

Adriaen Jan Ooms x Katrijne Cornelis van Aerde verkochten aan Michiel van Staeijen een rente van 3 V rogge op stede Z, W en N kinderen Aert der Weuwen

Personen:

| 142-0508 |

Schepenregister 142, f° 284 v° 03.05.1557

Jan Hegge Janssen verkocht aan Pëeter Frans Marcelis een rente van 3 V rogge. Stelt als onderpand de goederen hem verstorven van zijn moeder Marie Jan Loijcx.

Personen:

| 142-0509 |

Schepenregister 142, f° 285 r° 03.05.1557

Henrick Jan Leijs Rombouts x Christijna verkochten aan Margriete x +Willem Aerts een rente van 6 Kgld op stede in Sneppel Z Henrick van der Buijten Janssen O Cornelis Marcx W Cornelis Luijcx x Anne Leijs en op nog een stede ook in Sneppel O Joos Peeter Joos en andere erven

Personen:

| 142-0510 |

Schepenregister 142, f° 286 r° 03.05.1557

Joris Peeter Christiaens x Margriete Cornelis Keeselmans heeft van de oude patrimoniale goederen van zijn vrouw 20 £ br ontvangen aangaande stuk land boven "de lameije" dat Adriaen van Aken van hen gekocht had

Personen:

| 142-0511 |

Schepenregister 142, f° 286 v° 04.05.1557

Cornelis Aerdt Peeter Nouts en Jan Ghoeijens x Barbele Aerdt Peeter Nouts, ook voor Heijlken Aerdt Peeter Nouts x Jaspar Theus verkochten geruime tijd geleden aan Bernaerdt Nouts x Marie Peeter Hovelmans een rente van 4 V rogge op stede in Sneppel Z Henrick Hovelmans W Peeter Hovelmans N Henrick Jan Heijns en op zaailand ook aldaar N Claus Jan Heijlens Z, W en O Marck Nouts (schepenbrief 28.04.1533) uit een groter rente die Marck Nouts schuldig was aan Jan Peeter Nouts, en waarvan een deel thans geheven wordt door Joos Aerdt Peeter Nouts

Personen:

| 142-0512 |

Schepenregister 142, f° 287 r° 07.05.1557

Jan van Aerde Henricxssen verkocht aan Anne Imbrechts +Geeraerdts dr x Peeter van der Buijten een rente van 4 V rogge op panden van Cornelis Michiels van Elsacker (schepenbrief 14.05.1509) rente waarvan gedeelte toebehoort Jacobmijne Aernouts van Onstaeijen

Personen:

| 142-0513 |

Schepenregister 142, f° 287 v° 11.05.1557

Peeter Imbrechts, schout, oppervoogd van alle weeskinderen en Mathijs Jan Claus als voogd met Aernout de Cuijper als toeziener van de weeskinderen Cornelis van den Broecke moeten de erf- en leengoederen belasten of verkopen gezien de grote schulden door de vader nagelaten, en welke schulden niet kunnen gedelgd worden door de verkoop van de 'haeffelijcke' goederen. Verzoeken ook aan Laureijs van den Broecke om zijn goederen te willen belasten

Personen:

| 142-0514 |

Schepenregister 142, f° 288 v° 20.05.1557

Peeter Henrick Kerstens verkocht aan Mathijs van Aerde een beemd op de Donk O Geert Meermans W Jan Boets

Personen:

| 142-0515 |

Schepenregister 142, f° 289 r° 01.07.1557

Cornelis van Bavel Janssen x Margriete Jans van Aerde zijn schuldig Dienneken Jan Dingnen weduwe en kinderen en de kinderen Gielis Boets x +Anthonia Jan Dingnen rente van 30 L rogge 10 Kgld op stede in Terbeek en op een weide

Personen:

| 142-0516 |

Schepenregister 142, f° 289 r°, In marge: 03.03.1571

mr Henrick Bode en Huijbrecht Bode als momboor van Jenneken Dielis Boets bekennen dat Cornelis Jans van Bavele hen gedeeltelijk heeft afbetaald

Personen:

| 142-0517 |

Schepenregister 142, f° 289 r°,14.03.1611

Gheraerdt van der Veken x Barbele Barthelmeussen transporteert aan Lambrecht Janssen 6 gedeelten van 15 L

Personen:

| 142-0518 |

Schepenregister 142, 17.10.1615

Neelken Cornelis Wackers x Peeter van Bavele betaald door Jan Janssen

Personen:

| 142-0519 |

Schepenregister 142, f° 289 v° 01.06.1557

Cornelis van Bavele Janssen transporteerde aan Henrick Christiaens een rente van 5 L rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 23.07.1520)

Personen:

| 142-0520 |

Schepenregister 142, f° 290 r° 02.06.1557

Cornelis, Jan en Peeter van Bavele Bernaerdts zonen verkochten aan Peeter Cornelis Goris een stede in Popendonk N Cornelis van Bavel Z Joris Peeter Diercx Item beemd, weide en zaailand "gaestelmans hof" in Popendonk. Last aan Peeter de Molenaere

Personen:

| 142-0521 |

Schepenregister 142, f° 290 v° 02.06.1557

Lenaerdt van Bavele Janssen verkocht aan Peeter Cornelis Goris land en weide in Popendonk. Last aan Katrijne van Koeschot

Personen:

| 142-0522 |

Schepenregister 142, f° 291 r° 02.06.1557

Jan en Peeter van Bavele Bernaerdts zonen en Marie Bernaerdts van Bavel dr x Peeter Cornelis Goris verkochten aan Cornelis van Bavele Bernaerdtsen een stede in Popendonk O Jan Cornelis Claus Jans Z Joris Christiaens. Item zaailand op "de aertsche acker"

Personen:

| 142-0523 |

Schepenregister 142, f° 292 r° 03.06.1557

Quirijn en Anthonis Clement Jan Giels zonen en Jan van Geele als voogd met Adriaen Anthonis Loijcx als toeziener van Marieken Clement Jan Gielis dr, moeder is Marie Gielis Peeter Cleijs dr verkochten aan Adriaen de Ruever x Lijsbeth Couwenberchs een rente van 3 V rogge op stede in Vossingers aan de hollantse straat

Personen:

| 142-0524 |

Schepenregister 142, f° 292 v° 09.06.1557

schout en schepenen van Loenhout, gezien de huidige duurte, om de armen te kunnen onderhouden in brood, waaraan groot gebrek is, geven aan Jan Peeter Nijs en Jan van Onstaijen, H Geestmeesters, toelating om de goederen van de H Geest te belasten en te belenen

Personen:

| 142-0525 |

Schepenregister 142, f° 293 r° 23.06.1557

Jan Peeter Nijs en Jan van Onstaeijen als H Geestmeesters verkochten aan Henrick van der Straelgijen x Marie een rente van 10 V rogge, te leveren binnen Antwerpen, in mindering van rente die H Geest heeft op de goederen van Quirijn Acdorens en Peeter Nouts

Personen:

| 142-0526 |

Schepenregister 142, f° 293 v° 05.07.1557

Cornelis van Elsackere Cornelissen x Marie Cornelis Verboven verkochten aan Adriaen Jan Maes x Lucije Anthonis Willem dr een rente van 4 V rogge op zijn 6de deel in 2 beemden "de perrebeemden" in Sneppel

Personen:

| 142-0527 |

Schepenregister 142, f° 294 r° 05.07.1557

Adriaen van Elsacker Janssen verkocht aan Cornelis van Elsacker Cornelissen x Marie een rente van 4 Kgld op land in "de mosvoorden" aan de keivelaertsraat

Personen:

| 142-0528 |

Schepenregister 142, f° 294 v° 12.07.1557

Marck Nouts x Berbele verkochten aan Jan de Vison, koopman, Antwerpen een stede in de katerstraat, zaailand "de heijast", erven "de parre en de meerijdt" en helft van heiblok "de heesterman". Last aan jonker Godevaert van Brecht, kinderen Jan Cuijpers, Margriete Verheerstraeten, Cornelis Thoen Koels, kinderen Claus der Wewen, Mariken Jans Cuesters dr, erfgenamen Jan Bernaertd Nouts, erfgenamen Jacob Delijen, erfgenamen Marie Snels, erfgenamen Bernaerdt Nouts, Jan Nouts (Rijkevorsel)

Personen:

| 142-0529 |

Schepenregister 142, f° 295 r° 09.08.1557

Jan van Staeijen, schepen x Cornelia Jan Thoens dr zijn schuldig aan Adriaen Marcelis Muelenaere een rente van 4 Kgld op stede bij de kerk. Pand is erve "den hontschoot" in Sneppel

Personen:

| 142-0530 |

Schepenregister 142, f° 296 r° s.d.

Jan Peeter Nijs en Jan Aernoudts van Onstaeijen als H Geestmeesters verkochten (lieten kwijten) aan Marie Peeter Hovelmans een rente van 1 V rogge

Personen:

| 142-0531 |

Schepenregister 142, f° 296 v° 26.08.1557

Peeter Imbrechts, gemachtigd van Jan de Lantmeter, kruidenier, Antwerpen, bezet de panden van Adriaen Vermunten met rente van 8 V rogge

Personen:

| 142-0532 |

Schepenregister 142, f° 297 v° 27.09.1557

Jan Machiel Leijs Rombouts verkocht aan Cornelis Verboven een rente van 2 Kgld op stede in Sneppel en op erven in "de mosvoorden"

Personen:

| 142-0533 |

Schepenregister 142, f° 298 r° 27.09.1557

Pauwels der Wewen Cornelissen verkocht aan Cornelis Verboven een rente van 2 Kgld op stede in Sneppel en op andere erven

Personen:

| 142-0534 |

Schepenregister 142, f° 298 v° 02.10.1557

Henrick Phlips is schuldig aan Katrijne Jan Wackers een rente van 20 st op erven "de middelaer" in Sneppel. Vs Henrick had de panden gekocht van zijn schoonbroer Peeter Jan Wackers

Personen:

| 142-0535 |

Schepenregister 142, f° 299 r° 18.10.1557

Bernaerdt van den Broecke - Laureijs van den Broecke, ook als voogd van de weeskinderen +Cornelis van den Broecke - Peeter Jans van Staeijen als voogd van de weeskinderen Jan van Staeijen, moeder was +Marie Wouters van den Broecke - Jan van Onstaeijen x Anna Wouters van den Broecke - Adriaen van Aken, ook als voogd van Digne Wouters van den Broecke en van Lijsbeth Anthonis van den Broeck x +Lenaert van Aerde; machtigen samen Jan van Staeijen en Adriaen van Aken, beide Lt, Peeter de Keijser, Adriaen Dielen en Adriaen Heijnen, alle drie Den Hage, mr Henrick van Laere en mr Michiel Waechmans, beide procureurs in Breda, mr Nijclaus inde Wildeman, Breda om in Breda te procederen en de goederen die hen verstorven zijn van +Cornelis Peeter Thijssens in Hage en verkocht aan Aert Aerdt Michielssen op te dragen en de schulden te innen

Personen:

| 142-0536 |

Schepenregister 142, f° 300 v° 1557

Bernaerdt van den Broecke Cornelissen - Laureijs van den Broecke Wouters - Anne Wouters van den Broecke x Jan van Onstaeijen - Digne Wouters van den Broecke met haar voogd Adriaen van Aken - Peeter Jans van Staeijen als voogd met Bernaertd van den Broecke als toeziener van Adriaen Jans van Staeijen, moeder was +Marie Wouters van den Broecke - Lisken Cornelis van den Broecke met haar voogd vs Laureijs van den Broecke - Lijsbeth Anthonis van den Broecke x +Laureijs van Aerde met haar voogd Adriaen van Aken - Digne Adriaen Thomas x Adriaen van Aken, haar moeder was +Marie Anthonis van den Broecke; machtigen samen Adriaen van Aken, Jan van Onstaeijen, Willem Mathijs Dijrven, mr Nijclaus inde Wildeman, Adriaen Heijn Dirven (secretaris), Adriaen Dielen om in Breda, Hage en Rijsbergen te procederen aangaande de goederen nagelaten door hun neef +Cornelis Peeter Mathijs Dijrven, o.m. hoeve in Hage waar hij uitgestorven is, beemd in het oude broek in Breda en andere erven

Personen:

| 142-0537 |

Schepenregister 142, f° 302 r° 21.01.1557 svl

Jan Jacobs - Henrick Jan Sprangers - Mathijs Peeter Anthonissen, alle drie wnde Baerle, en mede voor Adriaen Jan Swaenen - Jan Swaenen - Cornelis Swaenen - Wouter Jacobs Swaenen - Adriaen Jacobs Swaenen - Jacob Berchs - Gheerd Aerdt van Ghilse - Jan Cornelis voor zijn neef Neelcken Swaenen - Dioerick Swaenen - Lijsbeth en Neelcken Swaenen - Jan Haecx - Jacob Snels - Laureijs Adriaen Thijs - Frans Cornelis - Dierick Martens - Jan Peeter Wouters Jacob Janssen x Aenken Zens - Henrick Janssen - Cornelis Jan Zens (merksem) - Cornelis Jacob Zens - Mariken Godevaerts Wolfs met haar broer Henrick Janssen - Adriaen Jan Zens -Gommer de Clerck (procuratie Loenhout 12.01.1557 svl); alle zijn erfgenamen van +Marie Jans van Houterle x +Wouter Snels; hebben getransporteerd aan mr Jan Vorspoel, chrirugijn, Lt voor zijn dienst, een rente uitgereikt door Nijs van Bavele (schepenbrief 11.03.1534). Item rente schuldig door Peeter van der Buijten aan Peeter van Onstaeijen (schepenbrief 11.05.1534) en door Peeter van Onstaeijen verkocht aan Jan van der Heijden Henricxssen (schepenbrief Antwerpen 25.10.1538) en vervolgens door Jan van der Heijden verkocht aan Marie x Wouter Snels (schepenbrief 03.02.1540 svl). Item rente die Aerdt Jans Verhaert x Lijsbeth Gielis Peeter Cleijs dr schuldig waren (schepenbrief 03.02.1541). Item rente Cornelis Jan Diels x Agneese (schepenbrief 05.08.1540)

Personen:

| 142-0538 |

Schepenregister 142, f° 303 r° 09.11.1557

Jan Hegge de oude renuncieert zijn recht in erven O Jan Bernaert Nouts W Joos Huijbs Z Aernout de Cuijper N kinderen Aerdt der Wewen. Aerdt van de Velde x Katrijne Peeter Martens hadden dezelfde erven als onderpand gesteld voor rente van 5 V rogge die Jan Hegge die zij aan Jan Hegge verkocht hadden (schepenbrief 20.12.1552). Peeter van der Buijten x Anne Imbrechts hadden het stuk erven gekocht van vs Aerdt van de Velde

Personen:

| 142-0539 |

Schepenregister 142, f° 303 v°

Pauwels Aerdtssen, gemachtigd van juffrouw Elijsabeth van den Dorpe x +heer Jan van Dienst, ridder van Jerusalem (procuratie Mechelen 05.07.1557) verkocht aan Wouter Delijen Adriaens zoon en zijn zuster Adriaenken een heiblok

Personen:

| 142-0540 |

Schepenregister 142, f° 303 v°, vervolg

Nota: de akte is niet afgewerkt en doorstreept

| 142-0541 |

Schepenregister 142, f° 304 r° 30.11.1557

Lenaerdt van Houterle en Jan Praeijens, ook voor de mede erfgenamen van +Marie Jans van Hootelre x +Wouter Snels langs haar vaders kant - Peeter Imbrechts, schout, gemachtigd van de erfgenamen van zelfde Marie wonende in Antwerpen - mr Jan Vorspoels gemachtigd van de erfgenamen langs haar moeders kant (procuratie 12.01.1557 svl); verkochten aan Marten Peeter Thijs Hazen een weide "den bontinck" O de bontinckstraat Z Jan van Aerde N Peeter Bogaerts

Personen:

| 142-0542 |

Schepenregister 142, f° 304 v° 30.11.1557

Jan Praeijens en mr Jan Vorspoels, in kwaliteit als in voorgaande akte, verkochten aan Lenaerd van Houterle, alias steenbacker erven en weide "den meerbuelck" Z de meerstraat O mr Jan Vorspoels en Peeter Joos W kinderen Mathijs Braens en nog land "het sneppel block"

Personen:

| 142-0543 |

Schepenregister 142, f° 305 r° 30.11.1557

Peeter van Dietfoert, schepen verkocht aan Lenaerd van Houterle een stuk land W Anne Jan Engelen weduwe Z jonker Jan van de Wijngaerde N Ghijsbrecht de Bije. Last aan de kerk van Loenhout voor jaargetijde +heer Jan Gielis Sijmons

Personen:

| 142-0544 |

Schepenregister 142, f° 205 v° 30.11.1557

Jan Praeijens en Lenaerd van Houterle, in kwaliteit als vorige akten (cfr f° 304) verkochten aan Pauwels Aerdts x Marie een beemd "den robbrecht" O de blaakt Z Pauwels Gielis Pellekens

Personen:

| 142-0545 |

Schepenregister 142, f° 306 r° 29.03.1557 svl

Jan van Staeijen, schepen verkocht aan Pauwels de Vos een stede bij de kerk O de molenweg. Pauwels de Vos transporteert de stede aan zijn wettige dochter Franchijne

Personen:

| 142-0546 |

Schepenregister 142, f° 307 r° 14.12.1557

Jan Praeijens en Adriaen Verdijck Michielssen, ook voor de andere erfgenamen van +Marie van Houterle x +Wouter Snels langs vaders kant - Joris Christiaens, ook voor de erfgenamen +Wouter Snels - mr Jan Vorspoel, ook gemachtigd van de erfgenamen langs vaders kant verkochten aan Lenaerd van Aerde een stede in Huffel Z de stede "de lelije" en de erfgenamen Claus Diericx W Gielis van Dietfoirt

Personen:

| 142-0547 |

Schepenregister 142, f° 307 v° 23.12.1557

Jan van Staeijen, schepen verkocht aan Cornelis van Tijgelt een hooimade op "het hoochbosch"

Personen:

| 142-0548 |

Schepenregister 142, f° 308 r° 29.12.1557

certificatie voor Peeter Jan Bode (heeft broer Jan). Bezit zaailand op sneppel akker hem van zijn ouders verstorven. Heeft erven gekocht van Peeter van Staeijen "rasenberch". Verder bezit hij nog stede gekocht van Pauwels Bode

Personen:

| 142-0549 |

Schepenregister 142, f° 308bis r° 04.01.1558 svl

op verzoek van Marie Jans van Huijsen x Cornelis Jan Wouters compareerden Dueren van Huijsen - Peeter Thijs Larijen - Jan Thijs van Bergen - Jan Abrahams van Huijsen - Peeter Cornelis Nouts - Joos Jan Loijcx. Verklaren dat Cornelis Jan Wouters bij hen in het gehucht "ter eijck" heeft gewoond ontrent zeven jaar en hebben hem altijd als een eerlijk man weten handelen, zoals een 'schamel huisman' betaamt. Zou in de laatste winter mede geweest zijn in het gezelschap toen heer Peeter Loijcx tot Loenhout zijn 'duigen' (?) genomen was. Zijn moeder is 'bamisse' laatstleden overleden, zijn vader ligt zeer ziek te bed

Personen:

| 142-0550 |

Schepenregister 142, f° 308bis v° 07.01.1558 svl

certificatie voor Jan de Moelenaere Claussen x Lijsbeth, woonden meer dan 6 jaar in Loenhout, hebben de windmolen in knaapschap en in pacht gehad. Nooit gehoord dat zij bezeten zouden geweest zijn van ketterij, leefden als goede christenen, is niet gevlucht omwille van schulden of dergelijke

Personen:

| 142-0551 |

Schepenregister 142, f° 309 r° 12.01.1558 svl

Wouter Jan Stevens x Margriete verkochten aan Jan van Dietfoirt Janssen een stede in de berenstraat W Henrick van der Buijten W Henrick Goris Z erfgenamen Jan Roovaerts. Item erven "het groot stuck", "het goet", heide in Hoenderen en hooimade in "het muelenbroeck". Last aan Mariken Meus Hovelmans dr, Jan Peeter Hovelmans, kinderen Henrick Hovelmans, kinderen Bouwen Hovelmans, Agneese Hovelmans, Gielis Anthonis Hovelmans, Peeter van der Buijten, Lijnken Peeters van Onstaeijen, Cornelis de Loeckere, Cornelis van Staeijen, erfgenamen Mathijs Wouter Smidts, Lijsbeth Henrick Meus

Personen:

| 142-0552 |

Schepenregister 142, f° 310 r° 12.01.1557 svl

Jan van Dietfoirt x Anne zijn schuldig aan Peeter van der Buijten rente van 1 V rogge en aan H Geest 3 L rogge uit rente die Hendrick van der Buijten, vs Peter zijn vader, had van Barbele Peeters Beeren (schepenbrief St Thomas dag 1529), zoals ook door Cornelis Wouter Stevens op de stede en goederen die Jan van Dietfoirt kocht van Wouter Jan Stevens, die ze gekocht had van Cornelis de Beere

Personen:

| 142-0553 |

Schepenregister 142, f° 310 v° 12.01.1558

Anne Cornelis Keeselmans x Jan van Dietfoirt machtigt haar man

Personen:

| 142-0554 |

Schepenregister 142, f° 311 r° 31.01.1558 svl

Marck Nouts verkocht aan Cornelis van Oproije, koopman, Antwerpen een rente van 8 V rogge, te leveren in Antwerpen, op erven in Hoenderen W Kersten Diericx Z Cornelis van den Bruijnenberghe en andere erven. Last aan Marten Peeter Martens, Jan Peeter Hovelmans

| 142-0555 |

Schepenregister 142, f° 311 v° 01.02.1558 svl

Jan van Lint x Katrijne, natuurlijke dochter van Arenberch verkochten aan hun zoon Robrecht van Lint x Judith van Weerdenburch hun stede aan de kerk O "de warande" van de heren van Arenberch Z Bastiaen van Aerden, Adriaen Braens, Wouter van Elsacker en Agneese Hovelmans. Item erven "het kerckblock" en "de cleijn dorent"

Personen:

| 142-0556 |

Schepenregister 142, f° 312 v° 01.02.1558 svl

Robbrecht van Lint is schuldig aan Jan van Lint Janssen x Katrijne, natuurlijke dochter van Arenberch een rente van 3 S rogge 3 £ br. Item 8 Kgld 'lijftocht' en dit op de panden beschreven in voorgaande akte

Personen:

| 142-0557 |

Schepenregister 142, f° 313 r° 01.02.1558 svl

Adriaen van Aken verklaart dat er geen lasten meer rusten op zijn beemd aan "de schoerdijck", hem verstorven van zijn ouders als enige zoon

Personen:

| 142-0558 |

Schepenregister 142, f° 313 v° 07.02.1558 svl

Lenaert van Aerde x Marie Willem van Laere vesten Jan van Aerde, Matthijs van Aerde en Henrick Lodders in de stede die hij kocht van de erfgenamen Marie Snels. Item in de stede "den haes" en zaailand en dit om hen te ontlasten van de onderpanden die zij gesteld hebben voor 40 £ br

Personen:

| 142-0559 |

Schepenregister 142, f° 314 r° 07.02.1558 svl

Jan van Aerde Henricxssen, Mathijs van Aerde en Henrick Lodders stellen bijpand voor rente van 4 S rogge die Lenaert van Aerde moet belasten op zijn goederen (cfr vorige akte), nl moer, weide op "laeren" en bos

Personen:

| 142-0560 |

Schepenregister 142, f° 315 r° 08.02.1558 svl

Jan Praeijens - Lenaert Steenbackers - Huijbrecht Praeijens - Jan de Smidt - Peeter Pauwels Heijlens - Maria Willems van Laere x Lenaert van Aerde; alle erfgenamen van Marie Snels van vaders kant - mr Jan Vorspoel, chirurgijn, voor de erfgenamen van moeders kant - Peeter Imbrechts voor de in Antwerpen wonende erfgenamen; verkochten aan juffrouw Magdaleene van Gronsele x Peeter Pielvake een beemd aan de beek

Personen:

| 142-0561 |

Schepenregister 142, f° 315 v° 09.02.1558 svl

Henrick van Elsacker Cornelissen verkocht aan Mathijs de Cuijpere Mathijssen een rente van 2 V rogge op zaailand O en Z Jan van Staeijen W erfgenamen Michiel Leijs N Cornelis van Elsacker. Last aan kinderen Anthonis Hovelmans

Personen:

| 142-0562 |

Schepenregister 142, f° 316 r° 12.02.1558 svl

Jan Keeselmans, schepen is schuldig aan Peeter Jan Nout Luijcx een rente van 4 Kgld op "boschmans eusel" op de Donk Z Geert Meermans N Jan van Dietfoirt. Last aan erfgenamen Claus Stuijts, Wuustwezel De rente werd verkocht door +Henrick Goosens en zijn zoon Henrick aan Jan Delijen tot behoefte van zijn broer Henrick, toen verblijvende in Engeland (schepenbrief Antwerpen 19.06.1517), en later door vs Peeter Jan Nout Luijcx gekocht van Huijbrecht Delien

Personen:

| 142-0563 |

Schepenregister 142, f° 316 v° 12.02.1558 svl

Peeter Nouts, ook voor Peeter Cornelis van Elsacker - Cornelis Michiels van Elsacker x +Margriete Nout Peter Nouts met hun zoon Michiel - Joos en Adriaen van Elsackere Janssens, moeder is Katrijne Nout Peeter Nouts; verklaren dat geruime tijd terug verkocht werd aan Bernaerdt Nouts x Marie Peeter Hovelmans hun gedeelte in de stede

Personen:

| 142-0564 |

Schepenregister 142, f° 317 v° 12.02.1558 svl

Cornelis, Peeter en Marck Bernaerdt Nouts zonen, ook voor hun broers Henrick en Nout, moeder is Marie Peeter Hovelmans - Cornelis van Elsacker x Lijsken Bernaerdt Nouts dr - Jan Peeter Hovelmans als voogd van de weeskinderen +Jan Bernaerdt Nouts; zijn schuldig aan Peeter Nouts een rente van 15 L rogge op stede in de hoenderstraat (cfr vorige akte)

Personen:

| 142-0565 |

Schepenregister 142, f° 318 r° 12.02.1558 svl

zelfde comparanten zijn schuldig aan kinderen Cornelis van Elsacker rente van 15 L rogge 30 st

Personen:

| 142-0566 |

Schepenregister 142, f° 318 v° 17.02.1558 svl

Joos Peeter Joos verkocht aan Lijsbeth Cornelis van den Broeck, moeder was Digne Cornelis Wouters en aan Wouter en Martijne Cornelis Wouters, nakinderen, moeder is Katrijne Mathijs van Kaeschot een rente van 4 V rogge 10 st op stede in Sneppel, op weide in "de mosvoorden", op weide aan "de heesterman"

Personen:

| 142-0567 |

Schepenregister 142, f° 319 r° 01.03.1558 svl

Peeter Cornelis Nouts verkocht aan Jacob Broomans Lambrechtszoon hooimade in "het schoubroeck" aan "de dweerse velders van Brecht" W Joris Peeter Diericx Larien Z Gabriel Verhaert N weduwe Lambrecht Broomans

Personen:

| 142-0568 |

Schepenregister 142, f° 319 v° 01.03.1558 svl

Lenaert van Houtele, alias Steenbackers x Adriana verkochten aan Peeter Cornelis Nouts een rente van 4 V rogge op stede aan "stuijven sande" W en N erfgenamen Dierck Boets, op zaailand bij de windmolen Z Gielis Dierick Boets N Lanceloot van Gottengins en op weide "de cleijn steechde"

| 142-0569 |

Schepenregister 142, f° 320 r° 01.03.1558 svl

Marie Willems van Laere x Lenaert van Aerde, haar moeder was Berbele Phlips verkochten aan Peeter Cornelis Nouts een rente van 1 V rogge 2 Kgld in mindering van rente (schepenbrief 19.08.1522, met een transport van 16.12.1523) die Peeter van Onstaeijen gekocht had van Henrick Vorspoels en verder verkocht aan Marie van Houterle Jans dr x +Wouter Snels en waarop nadien Marie Willems van Aerde gedeeld is

Personen:

| 142-0570 |

Schepenregister 142, f° 321 r° 01.03.1558 svl

Willem Christiaens +Peeterszoon verkocht aan Wouter en Heijlken Peeters Verwilt een rente van 5 V rogge op zijn zesde gedeelte in een beemd "de bleijck" aan de beek O "de verckens hoeck" van mr Jan Vorspoels, en op stede in Huffel

Personen:

| 142-0571 |

Schepenregister 142, f° 321 v° 01.03.1558 svl

Anthonis van der Wilt Janssen werd voldaan door Joris Peeter Christiaens, voor hem en als toeziener met Jan Peeter Hovelmans als voogd van Wouter en Heijlkens nakinderen van +Peeter van der Wilt x Katrijne Peeter Hovelmans van zijn recht hem verstorven van +Wouter Snels

Personen:

| 142-0572 |

Schepenregister 142, f° 322 r° 03.03.1558 svl

Peeter Peeter Geerts Verbuijten, alias van der Ast verkocht aan Peeter Imbrechts, schout een rente van 1 V rogge op stede aan "de mosvoorden" aan de keijvelaar straat N Wouter van de Cloote O erfgenamen Cornelis Vermunten Z erfgenamen Cornelie Peeters Cuijpers. Last aan Jacob van Onstaeijen, Peeter Imbrechts

Personen:

| 142-0573 |

Schepenregister 142, f° 322 v° 08.03.1558 svl

Cornelis van Bavele Peeters is schuldig aan Katrijne Jan Cornelis Cleijs dr een rente van 6 Kgld op stede in Sneppel

Personen:

| 142-0574 |

Schepenregister 142, f° 323 r° 1558

vs Katrijne (vorige akte) met haar voogd Cornelis Wil Cleijs en haar toeziener Pauwels Heijnrick Diels en haar vader Jan Cornelis Cleijs verkochten Katrijne's derdedeel in de stede aan Cornelis Peeters van Bavele

| 142-0575 |

Schepenregister 142, f° 323 v° 11.03.1558 svl

Jan Henrick Hovelmans, wagenmaker is schuldig aan Marie Peeter Hovelmans een rente van 6 L rogge, welke rente haar verstorven is van haar vader +Peeter Hovelmans, op stede in Sneppel

Personen:

| 142-0576 |

Schepenregister 142, f° 324 r° 12.03.1558 svl

Joris Christiaens x Margriete Cornelis Keeselmans verklaart dat de penningen ontvangen van Anthonis Westsmans van een rente van 1 V rogge, gekocht van zijn vrouw, zullen blijven zoals voor de verkoop

Personen:

| 142-0577 |

Schepenregister 142, f° 324 r° 19.03.1558 svl

Gabriela Cornelis Betthen x Thomas Luijcx verkochten aan Katrijne Jan Wouter Heijlkens x Lenaerdt Hemissens een rente van 3 Kgld op panden van Cornelis Pauwels Geens, en haar verstorven van haar vader (schepenbrief 27.01.1539)

Personen:

| 142-0578 |

Schepenregister 142, f° 327 r° 29.03.1558 svl

Jan Peeter Nijs transporteerde aan Aernout Cornelis Nouts een rente van 2 V rogge op de goederen van Laureijs Jan Nouts (schepenbrief 22.03.1557). Jan Cornelis Nouts en Henrick van Riele Peeters x Barbele Cornelis Nouts, ook voor de weeskinderen Henrick Thijs van Riele x +Lijsbeth Cornelis Nouts hebben deze rente, hen achtergebleven na +Aernout Cornelis Nouts getransporteerd aan Huijbrecht Lenaerdt Leijs

Personen:

| 142-0579 |

Schepenregister 142, f° 327 v° 29.03.1558 svl

Pauwels der Wewen Cornelissen is schuldig aan zijn broer Jan der Wewen Cornelissen een rente van 7 L 3 kwartier rogge 0,5 braspenning op stede in Sneppel en op andere erven. Last aan Cornelie Cornelis van Staeijen, Cornelis Claus Jans weduwe, erfgenamen Marie Snels, Willem Swaerdaggers. Te vrijwaren met zijn huidige en nog te verkrijgen goederen, uitgezonderd lasten aan Anne der Wewen, David der Wewen, Digne der Wewen, Adriaen der Weden

Personen:

| 142-0580 |

Schepenregister 142, f° 328 r° 29.03.1558 svl

Mathijs van Aerde Janssen verkocht aan Jan van Onstaeijen Aernoutssen een rente van 10 st op panden van Jan Michiel Boudens (schepenbrief Antwerpen 12.03.1529)

Personen:

| 142-0581 |

Schepenregister 142, f° 328 v° 30.03.1558 svl

Aerdt Verhoeven Gheertssen verkocht aan Adriaen Huefkens de helft van een stede in Sneppel O Jan de Lantmeter W Jan van Staeijen Z Anthonis Wouter Laets, en waarvan de andere helft toebehoort aan Adriaen Verhoeven en de zoon van Willem Verhoeven

Personen:

| 142-0582 |

Schepenregister 142, f° 329 r° 13.04.1558

np Jan Brants Antonissen verkocht aan Eewoute Luijck Bertels dr x +Wouter van de Cloote een rente van 3 V rogge op stede in Sneppel in "de rijdt" O en Z Cornelis Peeter Nouts N Anthonis Wouter Laets. Willem Jan Loijcx stelt hooimade "den riedtbemdt" op de blaakt als onderpand

Personen:

| 142-0583 |

Schepenregister 142, f° 330 r° 19.04.1558

Sijmon Thijs Theus als voogd en Jan van Bavel als toeziener van de weeskinderen +Jan de Cuijpere verkochten aan Lenaerd van den Bogaerde Cornelissen een rente van 4 V rogge op "de parsbemdt" aan de beek, en op heiblok "den heesterman" in Sneppel. Last aan erfgenamen mr Jan van Alphen, erfgenamen Jacob Delijen

Personen:

| 142-0584 |

Schepenregister 142, f° 331 r° 25.04.1558

Ghijsbrecht van Aemstel, gemachtigd van mr Zeger Tshertogen, notaris, Antwerpen (procuratie mr Peeter Meerts, notaris 24.04.1558) 'ontgoed' Zeger Tshertogen van 2 beemden "de winckels" W erfgenamen Peeter Hazen Z erfgenamen Cornelis Gielis Haest N erfgenamen Marie Wouters, en die Jan van Dale Claussen 5 jaar terug gekocht had en deze de helft ervan aan Lenaert van Staeijen. Zeger Tshertogen had de stukken gekocht na de dood van zijn vrouw Marie Coblegiers van hun dochters Marie en Margriete (schepenbrief Antwerpen 27.11.1556) en waarbij ook mr Zeger Tshertogen de jonge, Jan en Adriaen Tshertogen gebroeders vs Zeger Tshertogen de oude, hun vader, gemachtigd hadden om ook hun gedeelten te verkopen (procuratie Antwerpen 03.06.1557)

Personen:

| 142-0585 |

Schepenregister 142, f° 332 r° 26.04.1558

Anthonis Wouter Laets x Lijsbeth van Elsacker +Geerdts dr verkochten aan Cornelis op Roode een rente van 5 V rogge, te leveren in Antwerpen, op erven in Sneppel O Anthonis Jan Ingelen W Joos van Elsacker Z Henrick van Elsacker en op andere erven. Onderpand zijn de goederen hem verstorven en nog te versterven van zijn 'moeijken' Lijsbeth Jan Laets

Personen:

| 142-0586 |

Schepenregister 142, f° 332 v° 30.04.1558

Wouter van Elsacker verkocht aan Anthonis Rombouts en Cornelis van Eekele als voogd van de weeskinderen Sijmon Rombouts x +Agneese Vorselmans Jans dr 55 st op de panden van Nijs van Bavele (schepenbrief 11.07.1553)

| 142-0587 |

Schepenregister 142, f° 333 v° 04.06.1558

Wouter Pauwels x Berbelen Oliviers van den Wijngaerde verkochten aan Jan van Vollenhove een stede in "stuijven sande" aan de akkerweg en de kerkweg. Last aan Michiel Verstraten

Personen:

| 142-0588 |

Schepenregister 142, f° 333 v° 07.05.1558

Margriete Peeter Hovelmans x Geerdt Vorselmans met hun zoon Peeter als voogd verkochten aan Quintijn Waelravens x Jacomijne van Helmondt een rente van 8 V rogge op de goederen van Henrick Goris (schepenbrief 05.02.1555). Pand is rente op de goederen van Mathijs Jan Claus. Ook Jan Peeter Hovelmans, haar broer, stelt als onderpand rente op de goederen van Jan van Dietfoirt

Personen:

| 142-0589 |

Schepenregister 142, f° 333 v°, In marge: 10.03.1566 svl

rente niet meer schuldig, akte doorgestreept

| 142-0590 |

Schepenregister 142, f° 335 r° 10.05.1558

Cornelis van Elsacker Cornelissen verkocht aan Margriete Phlips van Velthoven een rente van 4 V rogge op zesde deel in erven in "de mosvoorden"

Personen:

| 142-0591 |

Schepenregister 142, f° 335 r° 10.05.1558, vervolg

Nota: er zijn geen akten tussen 10 mei en 16 september 1558 en er is blijkbaar een nieuwe schrijver

| 142-0592 |

Schepenregister 142, f° 335 v° 16.09.1558

Heijndricksken Jans … x Jan van Vollenhoven machtigt Nelis Heijndricxsen om het versterf van haar ouders te verkopen

Personen:

| 142-0593 |

Schepenregister 142, f° 335 v° Onder pagina 335 v°:

op 29 augustus 1558 hebben Peeter Nouts en Aernout van Ostaeijen de eed van schepen gedaan, met deze zijn samen schepenen Jan van Bavele - Heijndrick van der Buijten - Jan van Staeijen - Peeter van Dietfoirt - Cornelis Keeselmans

| 142-0594 |