Schepenregisters deel 140 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 140

Schepenregister 140, Nota 1 bij SR 140

De akten zijn origineel genummerd in romeinse cijfers

| 140-0001 |

Schepenregister 140, Nota 2 bij SR 140

De tijdrekening is ml, modo leodiensis of stijl van Luik

| 140-0002 |

Schepenregister 140, Nota 3 bij SR 140

Register 140 is geen éénduidig schepenregister, het is soms een allegaartje van allerhande akten en bevat ook vaak tonen en besluiten van het schepencollege, waarbij niet altijd duidelijk op te maken valt waarover het precies gaat, omdat de juiste context niet gekend is.

| 140-0003 |

Schepenregister 140, f° 1 r° 12.07.1529

Jan Jan Wouter Stevens zal Peeter Wierocx ... 10 st betalen

Personen:

| 140-0004 |

Schepenregister 140, f° 1 r° 12.07.1529

Pauwels Jan Boedsen dient Cornelis Pauwels Keeselmans te voldoen van 9 gld 1 oort

Personen:

| 140-0005 |

Schepenregister 140, f° 1 r° 12.07.1529

Peeter ...(Wierocx?) belooft Jan Pauwels Keeselmans 3 Rgld te betalen

Personen:

| 140-0006 |

Schepenregister 140, f° 1 r° 12.07.1529

Michiel Goris als gemachtigd van st margrietendael en Cornelis Pauwels als gemachtichd van de kinderen Wouter Diericx ...

Personen:

| 140-0007 |

Schepenregister 140, f° 1 v° thoon

Cornelie Cornelis Buijs dr; Cornelis der Wewen verklaart dat hij Willem Buijs heeft horen zeggen dat deze en zijn zuster Cornelie samen hooimade hadden op het “schoubosch”; Cornelie Buijs verklaart dat de beemd Willem en Cornelie half om half toebehoort; Gielis Thoen Diel Sijmons verklaart dat Cornelie Buijs het één jaar zelf gehooid heeft en het andere jaar vanwege de kinderen

Personen:

| 140-0008 |

Schepenregister 140, f° 1 v° thoon

Dierick Nijs Hegs; Jan Verdijck verklaart dat zijn zuster Iganne gedeeld is op 2 Rgld op panden die Willem Vermunten in handen had

Personen:

| 140-0009 |

Schepenregister 140, f° 1 v° thoon

Jacob Craeij; Cornelis en Jan Jan Mercx kinderen verklaren dat zij Jacob Craeij moeten wegenis geven

Personen:

| 140-0010 |

Schepenregister 140, f° 1 v° 12.07.1529

Jan Stroijbiers moet Michiel Rombouts 2 gld betalen

Personen:

| 140-0011 |

Schepenregister 140, f° 2 r° 12.07.1529

Jan Stroeijbiers belooft 4 V rogge te betalen aan Marie Leijs Rombouts

Personen:

| 140-0012 |

Schepenregister 140, f° 2 r° 12.07.1529

Peeter Jan Nijs moet 2 L rogge betalen aan Peeter Jan Nouts

Personen:

| 140-0013 |

Schepenregister 140, f° 2 r° 12.07.1529

Cornelis Geert Wils stelt in handen van zijn borg Cornelis Cornelis Jan Luijcx zijn goederen en laken dat deze in Antwerpen verkopen zal

Personen:

| 140-0014 |

Schepenregister 140, f° 2 r° 03.08.1529

Cornelis van Staijen dient h geest 9 V 1 L rogge 11 st te betalen

| 140-0015 |

Schepenregister 140, f° 2 v° 09.08.1529

Jan Verlindt dient 5 keer 9 L rogge te betalen aan Mathijs de Cuijper

| 140-0016 |

Schepenregister 140, f° 2 v° 09.08.1529

Jan Verlindt belooft 27 V rogge te betalen aan Henrick Leemans

Personen:

| 140-0017 |

Schepenregister 140, f° 2 v° 09.08.1529

de schout verkocht een ... dat tot Willem van de Wijngaerde gepand is voor 13 st gr br

| 140-0018 |

Schepenregister 140, f° 3 r° 12.07.1529

Jan Peeter Boods en Michiel van Elsacker beloven 4 pond gr br 15 st te betalen aan Cornelis Nijs. Magriete x +Jan Haest en haar zoon Jan Druijsens beloven het zelfde te voldoen. Gedaan in het huis van Henrick Moons

Personen:

| 140-0019 |

Schepenregister 140, f° 3 r° 17.08.1529

Peeter van Onstaeijen als voogd met Jan van Staeijen als toeziener en Jacob Claus Peeter Baten als grootvader van de weeskinderen Jacob Jacob Peeter Baten verkochten aan Peeter van Onstaeijen een rente van 5 ... welke vs weeskinderen heffende waren op panden in Loenhout

Personen:

| 140-0020 |

Schepenregister 140, f° 3 r° thoon

Cornelis Jan Pauwels huisvrouw en Henrick Goosems efgenamen; Jan Lauwerijs verklaart dat Magriete en Heijlwijch Cornelis Goossems drs 5 V rogge heffende zijn op de goederen van Henrick Goosems

| 140-0021 |

Schepenregister 140, f° 3 v° 23.08.1529

Jan Heerkens is 46 st schuldig aan Wouter Aerts

| 140-0022 |

Schepenregister 140, f° 3 v° 23.08.1529

Mathijs Jan Pauwels Gheens is 44 st schuldig aan Peeter van Onstaeijen als momboor van de weeskinderen Jacob Peeter Baten

Personen:

| 140-0023 |

Schepenregister 140, f° 3 v° 23.08.1529

Goosem Bouwen Ghielis is 42 st schuldig aan Cornelis Pauwels als gemachtigd van Lambrecht de Proost

| 140-0024 |

Schepenregister 140, f° 3 v° s.d. thoon

Iganne Verdijck; Peeter van Onstaijen verklaart dat hij Mathijs Willem Vermunten heeft horen zeggen dat de erfrente mag gelost worden de penning zestien

Personen:

| 140-0025 |

Schepenregister 140, f° 4 r° s.d. thoon

erfgenamen Willem Vermunten; Cornelis Verdijck verklaart aanwezig geweest te zijn toen Willem Vermunten de erven verkocht om 2 Rgl erfelijk

Personen:

| 140-0026 |

Schepenregister 140, f° 4 r° 06.09.1529

Peeter Thoen Faes belooft 5 L rogge eens te betalen aan Henrick Luijcx als OLV meester in Brecht

Personen:

| 140-0027 |

Schepenregister 140, f° 4 r° s.d.

thoon Claes Aert der Wewen tegen Margiete x +Willem Vermunten; Peeter Claes Peeters verklaart dat zijn ouders de beemd in kwestie hebben bezeten en dat zij toen altijd wegenis hadden; Henrick Jan Heijns getuigt in zelfde; item Truijken Claes Peeters dr; item Nijs Heijn Peeters die verklaart eertijds bij Willem Vermunten gewoond te hebben; item Jan van de Cloote; item Peeter Vorselmans; item Peeter Wouter van de Cloote

Personen:

| 140-0028 |

Schepenregister 140, f° 4 v° ...1529

Cornelis Buijs belooft 38 R gld te betalen aan Wouter Maerberchs in Antwerpen

Personen:

| 140-0029 |

Schepenregister 140, f° 4 v° thoon

Claes Aert der Weduen; Henrick Leemans inzake wegenis aan “sneppelaer acker”; item Cornelis van den Bruijnenberge

Personen:

| 140-0030 |

Schepenregister 140, f° 5 r° thoon

Magriete x +Willem Vermunten tegen Claes Aert der Wewen; Peeter van de Cloote getuigt

Personen:

| 140-0031 |

Schepenregister 140, f° 5 r° 13.09.1529 thoon

Wouter Snels, als stadhouder, tegen Henrick de Knodder; schout, Henrick Leemans en Henrick Loijcx verklaren dat Cornelis Pauwels ‘heergewinde’ betaald hebben; item schout en Henrick Loomans voor Henrick Leemans

Personen:

| 140-0032 |

Schepenregister 140, f° 5 r° 13.09.1529 thoon

Cornelis Pauwels als gemachtigd van Henrick de Knodder tegen Wouter Snels; Wouter Snels verklaart dat Henrick de Knodder 1 pond erfelijk kocht tegen Jan Peeters op beemd die Wouter Snels nu in handen heeft

Personen:

| 140-0033 |

Schepenregister 140, f° 5 v° 27.09.1529

Cornelie Jan van Houte dr x Anthonis - Lijnken Jan van Houte x Lenaerdt - Berbele Jan van Houte x Heinrick, betaald van hun deel in rente van 6 L rogge

Personen:

| 140-0034 |

Schepenregister 140, f° 5 v° 27.09.1529, in hoofding

Willem Lenaerts Willem Buijens

Personen:

| 140-0035 |

Schepenregister 140, f° 5 v° 18.10.1529

Luijck Willem Luijcx belooft Ghijsbrecht de Bije als gemachtigd van het klooster van Huibergen 17 L rogge te betalen

Personen:

| 140-0036 |

Schepenregister 140, f° 5 v° 18.10.1529

Michiel Rombouts is 11 V rogge schuldig aan Cornelis Verhoeven

| 140-0037 |

Schepenregister 140, f° 6 r° thoon

Jan Nouts tegen Peeter Pauwels; Peeter Jan Pauwels Woijts verklaart dat Jan Nouts “hegelschot” in de bossen van Blaakt ligt; item Claes Aert der Wewen

| 140-0038 |

Schepenregister 140, f° 6 r° 26.10.1529

Bernaert Jan Wouter Stevens belooft Lenaert Willem Luijcx 11 gld 3 st te betalen

Personen:

| 140-0039 |

Schepenregister 140, f° 6 r° 26.10.1529

Jan Michiel Buijens, zijn zoon Cornelis en Adriaen Peeter Boets verklaren dat het “leech buijnder” dat Henrick de Coninc aan Jan Jan Boetsen begaf afkomstig is van Adriaen de Coninc x Lijsbeth ; Cornelis Jan Michiel Buijens verklaart dat Gielis Jan Wils en zijn broer Jan Wils daar geweest zijn met Henrick de Coninck; Pauwels Jan Boeds, 35 of 36 jaar, verklaart dat zijn vader Jan Jan Bode het “leech buijnder” gekocht had tegen Henrick de Coninc en dat Henrick daar 3 Rgld bleef op heffen; Wouter de Coninc getuigt in zelfde; item Henrick Jan Boeds

Personen:

| 140-0040 |

Schepenregister 140, f° 7 r° 26.10.1529

deling kinderen Jan Nout Luijcx van de stede in Donk; item Thoen de dochter is bevallen naast Cornelis Pauwels met het vierdedeel van het woonhuis; Marie x Peeter van de Cloote ook het vierdedeel van het woonhuis vooraf; item Digne kinderen het derde deel naarnaast met de keuken; item het vierde deel is bevallen aan Peeter met het schuurken; item het vijfde deel is bevallen Cornelis het vierdedeel van het woonhuis, te weten de helft van het achterhuis; item het zesde deel is bevallen Jan Luijcx met de andere helft van het achterhuis

Personen:

| 140-0041 |

Schepenregister 140, f° 7 v° 15.11.1529

Ghijsbrecht de Bije als gemachtigd van Peeter van Houte is 10 gld schuldig aan Jan Buijen Ghiel Buijens

Personen:

| 140-0042 |

Schepenregister 140, f° 7 v° 15.11.1529

Peeter van de Venne is 30 st schuldig aan Cornelis Pauwels als gemachtigd van Lambrecht de Proest

Personen:

| 140-0043 |

Schepenregister 140, f° 7 v° thoon

Stoffel Jan Lauwers tegen Willem van den Wijngaerde; Jan Cornelis Boets en Willem Lenaerts verklaren dat Henrick Goosems Heijn Goosems vader en Lijne x Geert Wils broer en zus waren; item doet Henrick Leemans ; item Cornelis Jan Nout Luijcx, maar heeft Lijne niet gekend

Personen:

| 140-0044 |

Schepenregister 140, f° 8 r° thoon

Willem Gielis van den Wijngaerde; Cornelis Goosems verklaart dat toen zijn vader Henrick Goosems stierf zijn broer Henrick zijn deel gekocht heeft

Personen:

| 140-0045 |

Schepenregister 140, f° 8 r° thoon

Jan Nouts; Peeter Diericx van Aerde verklaart koren gezaaid te hebben op de “laren”; Toen Wouter Diericx over zelfde

Personen:

| 140-0046 |

Schepenregister 140, f° 8 v° 15.11.1529

Lenaert Braens dient Peeter Verwilt 3 Rgld 17 st 1 oort te betalen

Personen:

| 140-0047 |

Schepenregister 140, f° 8 v° 15.11.1529

Lenaert Braens belooft Peeter Nout Peeter Nouts 13 gdl 5 st te betalen

Personen:

| 140-0048 |

Schepenregister 140, f° 8 v° 15.11.1529

Thoen Lippens belooft Peeter Pauwels 7 Rgld te betalen

| 140-0049 |

Schepenregister 140, f° 9 r° 15.11.1529

Peeter Peeter Cuijpers belooft Peeter Pauwels 8 Rgld 10 st te betalen

Personen:

| 140-0050 |

Schepenregister 140, f° 9 r° 15.11.1529

Jan Thoen Diels Sijmons als borg voor Ot Jacobs moet 4 gld betalen aan Jan Gheert van Elsacker indien Ot Jacobs in gebreke blijft

Personen:

| 140-0051 |

Schepenregister 140, f° 9 r° thoon

Gielis Jan Wils tegen Peeter van Aerde; schout en schepen weten niet of Gielis Jan Wils ooit in Loenhout heeft gewoond

Personen:

| 140-0052 |

Schepenregister 140, f° 9 v° 29.11.1529

Peeter Peeter Nouts belooft Jan Diericx van Aerde 1 pond te betalen

Personen:

| 140-0053 |

Schepenregister 140, f° 9 v° 29.11.1529

Peeter der Wewen is 6 V rogge schuldig aan Henrick Wuijts als voogd van Lijsken Cornelis Broomans

Personen:

| 140-0054 |

Schepenregister 140, f° 9 v° 29.11.1529

Marck de Bere belooft Peeter Dignen 8 gld te betalen

Personen:

| 140-0055 |

Schepenregister 140, f° 10 r° 29.11.1529

Jan Wouter Stevens de jonge is 10 L rogge 15 st schuldig aan Ghijsbrecht van den Bruijnenberge

Personen:

| 140-0056 |

Schepenregister 140, f° 10 r° 29.11.1529

Matheus Thijs Theessen belooft Michiel Verstraten 13 Rgld 10 st te betalen

Personen:

| 140-0057 |

Schepenregister 140, f° 10 r° 21.12.1529

Peeter Verwilt stelt vanwege Aert van Eekele 10 Rgld in handen van Laureijs van Aerde en Willem Lenaerts als ‘keerslieden’ van Henrick Goosems voor de eerste betaling van de zoenpenningen, welke penningen zij gegeven hebben aan Willem de Laet met consent van Willeken Heijn Goosems

Personen:

| 140-0058 |

Schepenregister 140, f° 10 v°

aanspraak Peeter Claus Haeijen; over messlagen door vs Peeter aan het ‘jongwijf’ van Cornelis Boets die aan haar hoofd gekwetst werd

| 140-0059 |

Schepenregister 140, f° 11 r° 10.01.1530 ml

Willem van Lare is 29 st schuldig aan Peeter Jan Pauwels Woijts

Personen:

| 140-0060 |

Schepenregister 140, f° 11 r° 09.01.1530

Willeken Heijn Goosems verlangt dat men Willem de Laet ‘oft van der Heerstraten’ voort betalen zal van de eerste betaling die van de zoenpenningen vervallen zal

Personen:

| 140-0061 |

Schepenregister 140, f° 11 r° 10.01.1530 ml

Jan Thoen Diel Sijmons belooft al diegenen die Ot Jacobs uitgewonnen hadden te betalen

Personen:

| 140-0062 |

Schepenregister 140, f° 11 r° 10.01.1530 ml

Margriete Diel Sijmons x +Wouter Wouters met haar voogd Gielis Sijmons belooft de kinderen Thoen Diel Sijmons (Peeter, Thoen, Jan e.a.) dat zij haar goederen niet meer aan Ot (Jacobs) zal maken, behoudelijk Grietken Ots dr een alm of twee voor pijn en arbeid. Lijne Thoen Diel Sijmons dr x Otte Jacobs verklaart dat ze na overlijden van haar moeije Magriet Diel Sijmons zal ‘stil’ staan totdat haar broers en zusters zo veel zullen hebben als nu voor hen betaald is

Personen:

| 140-0063 |

Schepenregister 140, f° 11 v°

terzake het testament van Katlijn x Lenaert Smeedts dat zij 14 dagen terug heeft gemaakt herroept zij dit testament en wenst dat alle goederen gelijk onder haar kinderen verdeeld worden. Bij de deling met haar kinderen behield zij een schrijn met wol en linnen en circa 4 st. Item 10 pond waarvan zij 15 gld heeft uitgegeven. Item heeft zij gekregen van de “hooche acker” een pond waarmee haar man Lenaert een aambeeld heeft gekocht

Personen:

| 140-0064 |

Schepenregister 140, f° 12 r° thoon

meester heer Jan van Puls; Gielis Thoens als voogd van de kinderen Willem Buijs en Cornelis Buijs verklaren dat heer Jan Puls geleverd werd in zijn panden en roererende goederen

Personen:

| 140-0065 |

Schepenregister 140, f° 12 r° 14.01.1530 ml

Peeter Wierocx zal Cornelis Cornelis Jan Cornelis Lenaerts voldoen van 4 V rogge

Personen:

| 140-0066 |

Schepenregister 140, f° 12 v° thoon

Peeter Claes Haeijen; Cornelis Nijs Willem Lenaert Laureijs van Aerde (namen zijn niet gescheiden, 3 personen?) en Henrick Wuijts verklaren dat Peeter vs gezegd heeft 3 keer naar Hanneken van Aerde te hebben gestoken en dat hij Neel Boets ‘maarte’ gewond heeft met een lang mes; meester Anthonis, chirurgijn, heeft Hanneken van Aerde onderzocht

Personen:

| 140-0067 |

Schepenregister 140, f° 12 v° 24.01.1530 ml

Jan Hoeskens is 4 V rogge schuldig aan Grietken der Weuwen

Personen:

| 140-0068 |

Schepenregister 140, f° 12 v° 24.01.1530 ml

Cornelis van Staijen timmerman belooft 3 Rgld te betalen aan de kinderen Henrick Ots

Personen:

| 140-0069 |

Schepenregister 140, f° 13 r° 24.01.1530 ml

thoon kinderen Jan Luijcx ter eijcke; Jan Cornelis Nijs verklaart dat toen Wouter gevangen was dat Diel Wouters broer met een lang mes uit huis kwam en Wouter zei ‘had ik dat mes, ik zou wel andere slaan’; item Peeter Jan Nijs; item Merten Thijs de Keteleer

| 140-0070 |

Schepenregister 140, f° 13 r° 24.01.1530 ml

Pauwels Jan Boets dient de kinderen Jan Pauwels Woeijts schade te vergoeden

Personen:

| 140-0071 |

Schepenregister 140, f° 13 v° thoon

Peeter Speecx tegen Peeter der Wewen; moeder van Peeter der Wewen is +Lijsbeth

Personen:

| 140-0072 |

Schepenregister 140, f° 13 v°

Cornelis en Peeter Jan Nout Lujcx kinderen over deling van stede in Donk

Personen:

| 140-0073 |

Schepenregister 140, f° 13 v° 15.11.1529

Peeter Hovelmans gevest in 3 Rgld op zijn panden die Hubrecht Jacop Jans in handen heeft

Personen:

| 140-0074 |

Schepenregister 140, f° 14 r° 01.02.1530 ml thoon

Henrick Loijcx als gemachtigd van zijn zoon Wouter; Neelken Cornelis Nijs over het gevecht tussen Wouter Loijcx, Hansken Henrick Loijcx en Hansken van Eekel, waarbij Hansken Loijcx met een korenvork Hansken van Eekel stak. Hansken van Eekel verloor een oog bij het gevecht

Personen:

| 140-0075 |

Schepenregister 140, f° 14 r° 01.02.1530

Querijn Jan Geriet Wils dient de schout 12 Rgld te betalen

Personen:

| 140-0076 |

Schepenregister 140, f° 14 v° 07.02.1530 ml

Griet x +Henrick Conincx is 23 V rogge schuldig aan Henrick Heijnsen van Brecht

Personen:

| 140-0077 |

Schepenregister 140, f° 14 v° thoon

Peeter Speecx cum suis tegen Peeter der Weuwen; Jan Loijcx verklaart dat Lijsbeth x Peeter de goederen en tocht van Peeter der Weuwen, haar eerste man, bezeten heeft; item Claes van Staijen; item Cornelis Ghijbs

Personen:

| 140-0078 |

Schepenregister 140, f° 14 v° 07.02.1530

Lenaert Merten Buijens heeft Henrick Loijcx bekend als gemachtigd van Lenaert vs Lijnken van Aerde de schuld en Gheert Vercaert voor Katlijne x Lenaert vs de schuld te weten 11 gld 2 st voor de bate 10 gelapte schoenen 10 blokken 10 speetmouwen wollen ... (letterlijk overgenomen, inhoud is ons niet helemaal duidelijk)

Personen:

| 140-0079 |

Schepenregister 140, f° 14bis r° thoon

Willem van den Wijngaerde tegen Stoffel Lauwers; Cornelis Nouts over koop van stede en betaling van de pacht; item Ghiel Buijens Ghilesen

| 140-0080 |

Schepenregister 140, f° 14bis r° thoon

Herick Loijcx als gemachtigd van zijn zoon Wouter; Kersten Thijs Pauwels, Jan Heermans, Aert der Weuwen getuigen in de zaak tussen Wouter Loijcx en Jan van Eekele

Personen:

| 140-0081 |

Schepenregister 140, f° 14bis v° thoon

Jan Marck Loeijcx; Henrick Loeijcx, Geert van Elsacker, Jan Hovelmans en Cornelis Mercx getuigen dat Jan Marck Loeijcx de stede waar hij woont reeds bezat voor hij huwde met Cornelie Ijsendonck; Jan Hovelmans en Cornelis Merck getuigen over deling van de moederlijke goederen na + Cornelie Ijsendonck

Personen:

| 140-0082 |

Schepenregister 140, f° 14bis v° 21.02.1530 ml

Cornelis van Staijen timmerman belooft Jan van Aerde 6 L rogge te betalen

Personen:

| 140-0083 |

Schepenregister 140, f° 14bis v° 07.03.1530 ml

Cornelis Nijs ontvangen van Quirijn de Bere vanwege Sijmon Haest de som van 6 gld

Personen:

| 140-0084 |

Schepenregister 140, f° 15 r° 07.03.1530 ml

Magriete x +Henrick Conincx met haar voogd Henrick Bode belooft 5 gld te betalen aan Cornelis Keeselmans

Personen:

| 140-0085 |

Schepenregister 140, f° 15 r° 15.03.1530 ml

Jan Jan Stevens belooft 5 Rgld 4 st te betalen aan Anthonijs Jan Pauwels Waijts. Jan Stevens de oude belooft deze schuld te betalen als zijn eigen schuld

Personen:

| 140-0086 |

Schepenregister 140, f° 15 r° 15.03.1530 ml

Nijs Hegs belooft een sister rogge te betalen aan Wouter Snels

Personen:

| 140-0087 |

Schepenregister 140, f° 15 r° 21.03.1530 ml

Peeter Jan Cornelis Boetsen belooft Willem Jan Nout Luijcx een eusel dat deze tegen vs Peeter gekocht heeft te lossen van alle kommer

Personen:

| 140-0088 |

Schepenregister 140, f° 15 v° 21.03.1530 ml

Pauwels Jan Boets is 10 gld 5 st schuldig aan Peeter Verwilt

Personen:

| 140-0089 |

Schepenregister 140, f° 15 v° 04.04.1530 ml

Thoen Pauwels Woijts belooft Jan van Aerde 7 Rgld 2 oort te betalen

Personen:

| 140-0090 |

Schepenregister 140, f° 16 r° 04.04.1530 ml

Henrick Valckemans belooft Peeter Joes de Hoeveneer 8 gld te betalen

Personen:

| 140-0091 |

Schepenregister 140, f° 16 r° 02.05.1530

Hubrecht Jacob Jans belooft Peeter Hovelmans 3 pond br te betalen

Personen:

| 140-0092 |

Schepenregister 140, f° 16 r° 07.02.1530 ml

Peeter Huijb Callants is 12 V 2 L rogge en van ouds 8 V 2 L rogge schuldig aan Thijs de Cuijper en Peeter Kerstiaens als h geestmeesters van Loenhout

Personen:

| 140-0093 |

Schepenregister 140, f° 16 v° 07.02.1530 ml

Cornelis Diel Haest, als voogd van de kinderen Adriaen Haest, is 6 L rogge schuldig aan de h geest

Personen:

| 140-0094 |

Schepenregister 140, f° 16 v° 07.02.1530 ml

Wouter van Haecke is 30 st schuldig aan de h geest

| 140-0095 |

Schepenregister 140, f° 17 r° 02.05.1530

Henrick van Staeijen belooft 6 V rogge te betalen aan Marie Henrick Leijs Rombouts dr

Personen:

| 140-0096 |

Schepenregister 140, f° 17 r° 02.05.1530

Jan Marck Martens belooft 4 Rgld te betalen aan Willem de Coninck

Personen:

| 140-0097 |

Schepenregister 140, f° 17 r° 02.05.1530

Cornelie x +Cornelis Claes Jans en haar zoon Claes beloven Thijs Theeus Cuijps als h geestmeester 13 L rogge te betalen

Personen:

| 140-0098 |

Schepenregister 140, f° 17 r° 02.05.1530

Lijsbeth x +Adriaen Joes met haar voogd Willem Lenaertsd belooft Willem Verheerstraeten 45 st te betalen

Personen:

| 140-0099 |

Schepenregister 140, f° 17 v° 19.04.1530

Laureijs van Aerde en Willem Lenaerts, ‘keerslieden’ van Henrick Goosems, ontvangen van Henrick van Tichelt en Peeter Verwilt, ‘keerslieden van de andere zijde’ 10 Rgld waarvan zij er 3 aan Willem Verheerstraten en 7 aan Cornelis Nouts hebben toegekend, waarin Willeken Henrick Goosems geconsenteerd heeft

Personen:

| 140-0100 |

Schepenregister 140, f° 17 v° 02.05.1530

Ghijsbrecht van den Bruijnenberge is 7 gld 3 st schuldig aan Jan Peeter Claes

Personen:

| 140-0101 |

Schepenregister 140, f° 17 v° thoon

Jan Diel Luijcx; Peeter Jan Nijs over de gevangenneming van Wouter Jan Luijcx die een mes in handen had

Personen:

| 140-0102 |

Schepenregister 140, f° 18 r° thoon

Cornelis Michiel van Elsacker tegen Cornelis Jan van Bavele; Willem Jan Willemsen en zijn vrouw verklaren van het V rogge niet meer ontvangen te hebben dan 21 gld

Personen:

| 140-0103 |

Schepenregister 140, f° 18 r° thoon

Magriete x +Thijs van Aerde; Kerstiaen Tijs Pauwels inzake koop van de stede van Mathijs van Aerde en uxore

Personen:

| 140-0104 |

Schepenregister 140, f° 18 r° 02.05.1530

Katlijn x +Jan Pauwels Keeselmans; Jacob Coels belooft Katlijne x +Jan Keeselmans 15 L rogge te betalen

Personen:

| 140-0105 |

Schepenregister 140, f° 18 v° 02.05.1530

Cornelis Jan Nouts belooft Geert Verbuijten 12 V rogge te betalen

Personen:

| 140-0106 |

Schepenregister 140, f° 18 v° 06.07.1529

Cornelie Cornelis Buijs dr heeft beemd op het schoubos gekocht, zij mag zich nog beraden, heer Jan Puls is eventueel bereid de koop op zich te nemen

Personen:

| 140-0107 |

Schepenregister 140, f° 18 v° 02.05.1530

Jan Nijs is Henrick de Knodder 9 Rgld en 4 V rogge schuldig

| 140-0108 |

Schepenregister 140, f° 19 r° thoon

Cornelis Cornelis Luijcx tegen Dielken Luijcx; Cornelis Nijs en Willem Lenaerts, schepenen, verklaren dat de stede waarop Gielis Luijcx woont gekomen is van Jan Gheert Wils

Personen:

| 140-0109 |

Schepenregister 140, f° 19 r° 16.05.1530

Ghijsbrecht de Bije is 5 Rld schuldig aan Adriaen Peeter Thoen Thijssen, voor zichzelf en voor Clare, zijn moeders moeder

Personen:

| 140-0110 |

Schepenregister 140, f° 19 r° thoon

Jan van Dietvoort tegen Jan Diel Luijcx; over de koop van Wouters stede

Personen:

| 140-0111 |

Schepenregister 140, f° 19 r° thoon

Claes Haije; meester Anthonis verklaart tevreden gesteld te zijn van Jan van Aerde

| 140-0112 |

Schepenregister 140, f° 19 r° 16.05.1530

Pauwels Jan Pauwels Woijts is 3 pond gr br schuldig aan Jan Hermans. Borgen zijn Aert Jan Peeter Nouts, Peeter Jan Pauwels Woijts en Thoen Pauwels Woijts

Personen:

| 140-0113 |

Schepenregister 140, f° 19 v° 21.05.1530

Lenaert Jan Wouter Stevens is 6 V rogge schuldig aan Jan Cornelis Lenaerts

Personen:

| 140-0114 |

Schepenregister 140, f° 19 v° 16.05.1530

Beelke x Wouter Laets is 14 en 32 L rogge schuldig aan de h geest

Personen:

| 140-0115 |

Schepenregister 140, f° 19 v° 16.05.1530

Adriaen Michiel Buijens is 3 V rogge schuldig aan de h geest

Personen:

| 140-0116 |

Schepenregister 140, f° 19 v° thoon

Jan Luijcx vanwege zijn kinderen; Cornelis Gielis Haest verklaart dat toen Jan Luijcx gevangen was hij aanbood borg te zijn maar dat Wouter dit niet wou; Lenaert Merten Buijens over gevangenneming Jan Luijcx

Personen:

| 140-0117 |

Schepenregister 140, f° 20 r° 16.05.1530

Willem de Hase is 14 Rgld schuldig aan Jan Bellens

| 140-0118 |

Schepenregister 140, f° 20 r° 30.05.1530

in de zaak tussen Jacop Craijen en Jan Marck Loijcx wijzen schepenen dat Jacop Craijen in de goederen van zijn moeder gelijk zal delen met zijn andere broers

Personen:

| 140-0119 |

Schepenregister 140, f° 20 v°

de schout verklaart dat Jan en Wouter Henricx Loijcx zonen bij ‘nacht en ontij’ in Huffel Jan van Eeckel de jonge hebben gekwetst en verwond waarbij deze een oog verloren heeft, waarbij de ene een lang mes had en de anere een riek. Jan en Henrick Wouter Loijcx ontkennen de feiten. De schout verklaart dat schepenen vonnis zullen wijzen waarbij zij voor de feiten elk 60 realen en de twee voorste vingers van de rechterhand zullen verbeuren, tenzij zij zich in rechte voldoende zullen verweren

Personen:

| 140-0120 |

Schepenregister 140, f° 21 v° thoon

erfgenamen Willem Vermunten tegen Claus Aert der Wewen; Jan Leijs Rombouts verklaart dat circa 30 jaar terug hij bij Willem Vermunten gewoond heeft en dat de beemd waarover de betwisting gaat uitweg had naast Peeter van de Cloote; item Jan Bode; item Peeter van de Cloote; item Cornelis van den Bruijnenberghe

Personen:

| 140-0121 |

Schepenregister 140, f° 21 v° thoon

Jan Luijcx; Peeter Peeter Nouts verklaart dat de schout heeft gezegd: ‘vang Wouter Jan Luijcx zoon, levend of dood’; item Aerdt Brans; Jan Anthonijs Giel Sijmons, Peeter Jan van Staijen, Pauwels Jan Boets, Laureijs van Aerde over de gevangenneming van Wouter Jan Luijcx die in het huis van Peeter van Staijen en in het huis van Pauwels Jan Boets als gevangen man is geweest. vs Wouter heeft met een hamer de ketenen in twee geslagen

Personen:

| 140-0122 |

Schepenregister 140, f° 22 v° thoon

Henrick van Staijen tegen Wouter van den Broeck; Jan Bode verklaart dat Willem Jan Geerts de 17 L rogge heffende was op zijn broer Ro.. Jan Geerts en na + vs Willem diens kinderen; de ‘parochiaen’ (pastoor) verklaart dat over circa 16 jaar Henrick van Staijen gewezen heeft op Wouter van den Broeck om betaald te worden van een halster rogge, en dat Wouter gewezen heeft op andere lieden die hem betaald hebben; Henrick van Staijen vraagt de schout of Wouter van den Broeck kent dat Jan Zebrechts gezegd heeft dat er geen brieven zijn van deze 17 L rogge

Personen:

| 140-0123 |

Schepenregister 140, f° 22 v° 27.06.1530

over de waarborgen van de windmolen in Brecht, geheten de “ackermolen”, gesteld door Cornelis Nijs Hegs

| 140-0124 |

Schepenregister 140, f° 23 r° thoon

de schout tegen de kinderen Henrick Loijcx; Wouter Henrick Loijcx dient Jan van Eeckle te ‘beteren’, ook inzake de uitspraak van ‘beternisse’ gedaan in Breda; Michiel van Elsacker en Peeter van Onstaijen verklaren aanwezig te zijn geweest toen Henrick Loijcx in naam van zijn zonen Wouter en Jan een pond br heeft gegeven aan Jan van Eeckele; Henrick Loijcx, gevolg gevend aan het vonnis van de heren van Breda, zegt dat hij aan Jan van Eeckele 4 Rgld 4 st heeft gegeven

Personen:

| 140-0125 |

Schepenregister 140, f° 23 v° thoon

Peeter de Weduen tegen Peeter Speechs; Jan Leijs Rombouts, Jan Giel Larien en Cornelis Aert der Weduen verklaren dat Lijsbeth x +Peeter in haar testament de twee kinderen van Peeter de Weduen zuster een ‘alemken’ heeft voorzien, en de andere roerende goederen (die niet veel zijn) aan de kinderen van haar zoon Peeter. Verder dat haar zoon Peeter 12 lichte gulden zou hebben en onze lieve vrouw in Wuustwezel een doek of 3 st

Personen:

| 140-0126 |

Schepenregister 140, f° 24 r°

Thijs de Smidt dr tegen Henrick Hovelmans; Peeter Pauwels en Willem van den Wijngaerde inzake eusel waarover betwisting is

Personen:

| 140-0127 |

Schepenregister 140, f° 24 v° thoon

Henrick Loijcx; Hednrick Loijcx terzake het geding tussen zijn zoon en Jan van Eeckele, o.m. over het aantonen door Jan van Eckele dat hij blind is, over de eed door deze dat de kwetsuur wel degelijk door zijn zoon was aangebracht en over het proces in Breda

Personen:

| 140-0128 |

Schepenregister 140, f° 25 v° 26.09.1530

Jan van Staijen, Jan Nijs Hegs, Andries Wuijts en Cornelis van Elsacker als waarborgen van de borgen van Brecht begeren Peeter Zoetens stede verkocht te hebben; Ghijsbrecht de Bie wordt bij consent van Peeter Zoeten aangesteld als voogd van Lijsken x Peeter Zoeten

Personen:

| 140-0129 |

Schepenregister 140, f° 25 v°

inzake geding tussen h geestmeesters van Loenhout en Marck Nout Peeter Nouts wijzen schepenen dat vs Marck Nouts onvoldoende aangetoond heeft om de rente die vs h geest heffende is af te kwijten

| 140-0130 |

Schepenregister 140, f° 25 v° 11.11.1533

Jacop Cools belooft 4 Rgld 2 st te betalen aan Willem de Cuijper van Brecht

Personen:

| 140-0131 |

Schepenregister 140, f° 26 v° 26.09.1530

Jan van Staijen, Jan Nijs Hegs en Andries Waijts, vervangende hun andere medeborgen verklaren dat Peeter Zoeten niet meer zal gelden dan een van hun vs 6 borgen. Lijsken x Peeter Zoeten consenteert dat haar man haar goederen mag belasten.

Personen:

| 140-0132 |

Schepenregister 140, f° 27 r° thoon

Henrick Hovelmans tegen Matthijs van den Bogaerde

Personen:

| 140-0133 |

Schepenregister 140, f° 27 v°

Lenaerdt van Elsackere; Cornelis Bode, Ot Jacops en Peeter Boets verklaren aanwezig geweest te zijn toen Lenaerdt van Elsackere een half vat bier gaf aan dezen die op de dag van zijn huwelijk 10 st zouden geven en dat Cornelis Wayt (Wouter) Schouterthen daarbij was

| 140-0134 |

Schepenregister 140, f° 27 v° thoon

Peeter Nout Peeter Nouts; Cornelis Ots verklaart aanwezig geweest te zijn toen Henrick Ots zijn 8 kinderen tochtte voor 40 pond br, zodat elk kind 5 pond br kreeg. Verder zou elke kind 6 lichte gld hebben voor koren, haver, gerst en boekwijt

Personen:

| 140-0135 |

Schepenregister 140, f° 28 r° thoon

Henrick Ot weduwe; Aerdt Peeter Nouts verklaart aanwezig geweest te zijn toen Henrick Ots de oude aan zijn zoon Henrick, gekwetst zijnde en daaraan stervende, vroeg hem te kwijten van hetgene hij hem schuldig was, en dat zijn zoon dit deed; item Adriaen de Meijere

| 140-0136 |

Schepenregister 140, f° 28 r°

schout tegen Jan Bouwens van den Wijngaerde; Laureijs van Aerde en Cornelis Jan Nijs verklaren over verkoop van moer

Personen:

| 140-0137 |

Schepenregister 140, f° 28 v°

aangaande de waarheden tegen de ingezeten van Brecht van de ‘buiten goederen’; Lenaert Gielis Luijcx verklaart dat hij van Peeter Marten Sibs de jonge beemd gekocht heeft; Aerdt Peeter Nouts, Brecht, heeft beemden in Loenhout; Nout Cleijs Stuijts, heeft in Wuustwezel gewoond op een hof toebehorende Johan Bouwens van den Wijngaerde, verklaart dat vs Johan Bouwens van den Wijngaerde beemden in Loenhout bezat en dat hij de bede van zijn meester betaalde. Heeft nog beemd in Loenhout die hij verhuurt. Zijn vader verkocht beemd in Loenhout aan Quirijn de molenaar in Wuustwezel

Personen:

| 140-0138 |

Schepenregister 140, f° 30 r° 30.05.1530

Wouter de Coninck belooft 11 V rogge te betalen aan Cornelie van den Veken

Personen:

| 140-0139 |

Schepenregister 140, f° 30 r° 30.05.1530

Cornelis Jan van Staijen, Popendonk, belooft Ghijsbrecht de Bie als gemachtigd van Aerdt Herls 12 V te betelen

Personen:

| 140-0140 |

Schepenregister 140, f° 30 r° 13.06.1530

Henrick Valckmans is schuldig aan Henrick de Coster van Brecht, als voogd van de kinderen Jan Thoen Thijs, 13 V 13 ‘lichte’ gld

Personen:

| 140-0141 |

Schepenregister 140, f° 30 v° 27.06.1530

Cornelis Zegers is schuldig aan Grietken der Wedue 6 V rogge

Personen:

| 140-0142 |

Schepenregister 140, f° 30 r° 27.06.1530

Cornelis Willem Vermunten is schuldig aan Jan Nijs van Brecht 4 Rgld

Personen:

| 140-0143 |

Schepenregister 140, f° 30 r° 27.06.1530

Peeter Wouter van den Clote is schuldig aan Willem de Cuijper van Breda 6 V 1st

Personen:

| 140-0144 |

Schepenregister 140, f° 30 v° 27.06.1530

Cornelis Marcx Loijcx, als borg voor Jacop Craijen, belooft Franck Dijxkens en Jan Meussen van Malle 8 Rgld te betalen

Personen:

| 140-0145 |

Schepenregister 140, f° 31 r° 27.06.1530

Magriet x +Mathijs van Aerde belooft Jan Jan Dignen 12 lichte gld 7 st te geven

Personen:

| 140-0146 |

Schepenregister 140, f° 31 r° 27.06.1530

Jan Michiel Jan Meussen is schuldig aan Geerdt van Liere 26 L rogge

Personen:

| 140-0147 |

Schepenregister 140, f° 31 r° 27.06.1530

Peeter Jan Peeter Nouts belooft Aernout van Onstaijen zijn erfpand de “elsbroecke” te lossen van een rente welke Magriet wijlen Jan Dignen huisvrouw daarop gekocht had

Personen:

| 140-0148 |

Schepenregister 140, f° 31 v° 27.06.1530

Mattheus Matthijs de Cuijperssen belooft Laureijs van Aerde 2 Rgld te betalen

Personen:

| 140-0149 |

Schepenregister 140, f° 31 v° 27.07.1530

Peeter Wierocx belooft Aerdt Aedrts de Weduen 3 V rogge te betalen

Personen:

| 140-0150 |

Schepenregister 140, f° 31 v° 02.08.1530

Ot Jacops belooft Cornelis Giel Haest 7 Rgld 1 st te betalen

Personen:

| 140-0151 |

Schepenregister 140, f° 31 v° 07.08.1530

Aert Peeter Nouts leent Ghijsbrecht de Bie 3 euselen land in Sneppel Z Peeter Wierocx W en N Bernaerdt Nout Peeter Nouts

Personen:

| 140-0152 |

Schepenregister 140, f° 32 r° 08.08.1530

Jan Cornelis Nouts belooft Cornelis Marck Loijcx 3 V rogge

Personen:

| 140-0153 |

Schepenregister 140, f° 32 r° 08.08.1530

Cornelis Pauwels Geens is schuldig aan Peeter van Onstaijen als voogd van de kinderen Jacob Jacob Peeter Baten 9 Rgld 12 st

Personen:

| 140-0154 |

Schepenregister 140, f° 32 r° 08.08.1530

Jan Nijs Hegs is schuldig aan Ghijsbrecht de Bie als gemachtigd van Aerdt Heerls 4 V rogge

Personen:

| 140-0155 |

Schepenregister 140, f° 32 v° 08.08.1530

Henrick Jan Meeus Doren Neve en Jan Nijs Hegs zijn schuldig aan Jan Boij 12 ponden br

Personen:

| 140-0156 |

Schepenregister 140, f° 32 v° 08.08.1530

Jan Stroobriers is schuldig aan Michiel Joerdaens, als gemachtigd van jonker Godevaert van Brecht, 9 V rogge

Personen:

| 140-0157 |

Schepenregister 140, f° 32 v° 03.04.1531

Cornelis Geert van Elsacker en Aerdt Brans beloven Reijnier van Hamstel 8 Rgld 12 st te betalen

Personen:

| 140-0158 |

Schepenregister 140, f° 33 r° 08.08.1531

Wouter van Harcke is schuldig aan Peeter van Onstaijen en Michiel van Elsacker als kerkmeesters 30 st

Personen:

| 140-0159 |

Schepenregister 140, f° 33 r° 08.08.1530

Peeter de Cuijper de jonge is schuldig aan Leenken Buijters dr 11 lichte gld 2 st

Personen:

| 140-0160 |

Schepenregister 140, f° 33 v° 22.08.1530

Doren Neve is 9 Rgld schuldig aan Adriaen Roovaerts

Personen:

| 140-0161 |

Schepenregister 140, f° 33 v° 22.08.1530

Henrick Valckmans is 14 V mout schuldig aan Cornelis van Brecht

Personen:

| 140-0162 |

Schepenregister 140, f° 33 v° 22.08.1530

Nijs Hegge is een sister rogge schuldig aan Cornelis en Peeter Jan Luijcx zonen

Personen:

| 140-0163 |

Schepenregister 140, f° 33 v° 29.08.1530

Henrick Philips is 2 L en een derdedeel in een half L rogge schuldig aan Peeter van den Bogaerde

Personen:

| 140-0164 |

Schepenregister 140, f° 34 r° 29.08.1530

Lenaerdt Thoen ... belooft 14 st te betalen aan de schout vanwege Peeter Jan Cornelis Boets

Personen:

| 140-0165 |

Schepenregister 140, f° 34 r° 05.09.1530

Peeter Lenaerdt Boets belooft 8 lichte gld 9 st te betalen aan Nijs van Bavele

Personen:

| 140-0166 |

Schepenregister 140, f° 34 r° 05.09.1530

Cornelia Jan Wouters dr belooft 2 ph gld te betalen aan Wouter Snels

Personen:

| 140-0167 |

Schepenregister 140, f° 34 r° 19.09.1530

Cornelis Jan Cornelis Luijcx belooft 18 st te betalen aan meester Anthonis van Wesel

| 140-0168 |

Schepenregister 140, f° 34 v° 03.10.1530

Jacob Coels is schuldig aan Jan Nijs Hegs 2 sister rogge 10 lichte gld

Personen:

| 140-0169 |

Schepenregister 140, f° 34 v° 03.10.1530

Peeter Lauwer Coels is schuldig aan Toen (verder ook Anthonis) Toen Giel Sijmons 10 pond br 50 st. Item nog 10 pond gr br 50 st 4 V rogge

Personen:

| 140-0170 |

Schepenregister 140, f° 35 r° 17.10.1530

Jacop Craijen is schuldig aan Jan van Molle, houtbreker, Antwerpen, 9 pond gr br welke hij ontvangen heeft van de kinderen Jan Marcx Loijcks

Personen:

| 140-0171 |

Schepenregister 140, f° 35 r° 14.02.1531

Stoffel Jan Lauwers belooft 6 L rogge 2 L gerst te betalen aan Henrick Leemans

Personen:

| 140-0172 |

Schepenregister 140, f° 35 v° 17.10.1530

Jan Giel Larien, alias Jan van Leere, belooft 16 st te betalen aan Cornelis Buijens van Hoogstraten

Personen:

| 140-0173 |

Schepenregister 140, f° 35 v° 31.10.1530

Henrick van Staijen is schuldig aan Cornelis Aerts de Weduen 17 L rogge

Personen:

| 140-0174 |

Schepenregister 140, f° 35 v° 31.10.1530

Henrick Valckmans is schuldig aan Cornelis Aerts de Weduen 39 oort

Personen:

| 140-0175 |

Schepenregister 140, f° 36 r° 31.10.1530

Cornelis Geert Wils Vermunten belooft 6 V rogge 9 lichte gld te betalen aan Anthonis Pauwels Woijts

Personen:

| 140-0176 |

Schepenregister 140, f° 36 r° 14.11.1530

Adriaen van Aken is schuldig aan Geerdt Scoemakers ‘op de tongelberch’ 16 Rgld 9 st

Personen:

| 140-0177 |

Schepenregister 140, f° 36 r° s.d.

Jan van Elsacker is schuldig aan Kersten Thijs Pauwels Geens 11 lichte gld 2 st

Personen:

| 140-0178 |

Schepenregister 140, f° 36 v° 31.01.1531

Lenaerdt van Elsacker belooft 5 Rgld 3 oort te betalen aan Henrick Leemans en Jan Diericx van Aerde

Personen:

| 140-0179 |

Schepenregister 140, f° 36 v° 06.02.1531

Cornelis Geert Jan Wils belooft 25 st te betalen aan de kinderen Jan Nout Luijcx

Personen:

| 140-0180 |

Schepenregister 140, f° 36 v° 06.02.1531

Cornelis Bastijns belooft twee halster rogge te betalen aan Cornelis Lenaerts

Personen:

| 140-0181 |

Schepenregister 140, f° 36 v° 20.02.1531

Peeter Wierocx is schuldig aan Eijken Hovelmans 27 L rogge

Personen:

| 140-0182 |

Schepenregister 140, f° 37 r° 24.11.1530

Cornelis Gielis Haest is schuldig aan Cornelis Pauwels van Brecht, gemachtigd van Stijne Amels, 3 Rgld

Personen:

| 140-0183 |

Schepenregister 140, f° 37 r° 14.11.1530

Laureijs van den Aerde en Willem Lenaert Wil Buijens, als ‘keerslieden’ van +Henrick Goosems, betaald door Henrick Vertichelt en Peeter Verwilt, als ‘keerslieden’ van de levende zijde, van de zoenpenningen en van de ‘lafenisse der zielen’

Personen:

| 140-0184 |

Schepenregister 140, f° 37 v° 01.05.1531

Michiel Leijs Rombouts belooft 11 L rogge en een derdeel van een L rogge te betalen aan Cornelis Faes Nout Faes

Personen:

| 140-0185 |

Schepenregister 140, f° 37 v° 07.08.1531

Willem Jan van Lare belooft 2 pond gr br te betalen aan Magriete x +Mathijs van den Veken

Personen:

| 140-0186 |

Schepenregister 140, f° 37 v° 20.02.1531

Magriet x Thoen Thijs Diericx met haar voogd Henrick Loijcx is schuldig aan Dierick Bode 16 st

| 140-0187 |

Schepenregister 140, f° 38 r° 20.03.1531

Wouter Laets met zijn huisvrouw beloven 19 L rogge te betalen aan Heijlwijg x Cornelis Buijs

Personen:

| 140-0188 |

Schepenregister 140, f° 38 r° 20.02.1531

Marten Anthonijs van Westmal is schuldig aan Peeter Cornelis Loijcx 4 V rogge

Personen:

| 140-0189 |

Schepenregister 140, f° 38 v° 10.03.1531

Jan Jan Hegs is ‘ongepoirt, ongevrijt ende ongeclerct’ borg geworden voor Henrick Loijcx voor zulkdanige som als vs Henrick Loijcx in Hoogstraten veroordeeld is

Personen:

| 140-0190 |

Schepenregister 140, f° 38 v° 20.03.1531

Bernaerdt Jan Wouter Stevens x Neese Peeter Zoetens dr belooft zijn broer Adriaen Jan Wouter Stevens te ‘klaren’ van diens pand het “rouvenne” van de renten die vervallen zijn in de periode dat vs Bernaerdt dit pand in handen had. vs Neese Zoetens stelt als onderpand het versterf dat haar nog van haar moeder toekomen zal

Personen:

| 140-0191 |

Schepenregister 140, f° 38 v° 20.03.1531

Peeter de Cuijper de jonge is schuldig aan Peeter Claus Peeters als momboor van Marijken Jan Claus Peeters dr 7 sister rogge

Personen:

| 140-0192 |

Schepenregister 140, f° 39 r° 20.03.1531

Henrick Philips is schuldig aan Cornelis Keeselmans 10 V 2 L rogge

Personen:

| 140-0193 |

Schepenregister 140, f° 39 r° 20.03.1531

Jan Stroobiers belooft 2 Rgld te betalen aan Jan van Kerschoot

Personen:

| 140-0194 |

Schepenregister 140, f° 39 v° 17.04.1531

Wouter van Harcke is schuldig aan Henrick Hovelmans 7 V min een L rogge

| 140-0195 |

Schepenregister 140, f° 39 v° 17.04.1531

Hubrecht Toens belooft 12 st te betalen aan Peeter Vorselmans

Personen:

| 140-0196 |

Schepenregister 140, f° 39 v° 17.04.1531

Cornelis Jan Gorijs belooft 52 st te betalen aan Peeter Vorselmans

Personen:

| 140-0197 |

Schepenregister 140, f° 39 v° 17.04.1531

Jacop Willem Cocks belooft 6 V rogge te betalen aan Barbare x Mathijs Hovelmans

Personen:

| 140-0198 |

Schepenregister 140, f° 40 r° 17.04.1531

Cornelis Cornelis Luijcx is schuldig aan Mathijs de Cuijpere 9 V 2 L rogge

Personen:

| 140-0199 |

Schepenregister 140, f° 40 r° 01.04.1531

Peeter Wirocx belooft 6 V rogge te betalen aan Wouter Meeus

Personen:

| 140-0200 |

Schepenregister 140, f° 40 r° 01.04.1531

Hubrecht Knekels belooft 16 st te betalen aan Peeter Vorselmans

| 140-0201 |

Schepenregister 140, f° 40 r° 08.05.1531

Mathijs de Coninck belooft een V rogge te betalen aan de kerk

| 140-0202 |

Schepenregister 140, f° 40 v° 08.05.1531

Mathijs de Coninck belooft 7 V rogge te betalen aan Barbare x Mathijs Hovelmans

Personen:

| 140-0203 |

Schepenregister 140, f° 40 v° 15.05.1531

Katherijna Cornelis Vermunten dr met haar voogd Ghijsbrecht de Bie is 2 sister rogge schuldig aan Peeter Vorselmans als gemachtigd van Jan Verwithagen

Personen:

| 140-0204 |

Schepenregister 140, f° 40 v° 15.05.1531

Katherina Cornelis Vermunten dr met haar voogd Ghijsbrecht de Bie belooft 8 Rgld 4 st 11 muiten te betalen aan Geerdt Ingelbrecht, schout in Loenhout. Henrick van Staijen staat borg

Personen:

| 140-0205 |

Schepenregister 140, f° 41 r° 15.05.1531

Peeter Wierocx belooft 19 Lrogge te betalen aan Peeter Speecx

Personen:

| 140-0206 |

Schepenregister 140, f° 41 r° 15.05.1531

Katharijna Cornelis Vermunten dr met haar voogd Ghijsbrecht de Bie is 2 V rogge 4 st aan Jan van Aerde, Terbeek

Personen:

| 140-0207 |

Schepenregister 140, f° 41 r° 15.05.1531

Henrick van Staijen is 6 V rogge 3 st schuldig aan Jan Jan van Aerde (nota: vorige akte vermeldt Jan van Aerde, Terbeek = Jan Jan van (den) Aerde)

| 140-0208 |

Schepenregister 140, f° 41 r° 15.05.1531

Peeter Marten Zibs ‘opte rijdt’ belooft 2 sister rogge te betalen aan de meier van Wuustwezel als gemachtigd van Jan Bouwens van den Wijngaerde

Personen:

| 140-0209 |

Schepenregister 140, f° 41 v° 15.05.1531

Wouter van Harcke is 7 V min een L rogge schuldig aan Henrick Hovelmans x Marie

| 140-0210 |

Schepenregister 140, f° 41 v° 15.05.1531

Mathijs de Coninck belooft 20 Rgld 10 st te betalen aan de weduwe en kinderen Henrick Verbuijten

Personen:

| 140-0211 |

Schepenregister 140, f° 42 r° 13.08.1531

Katherijn Cornelis Jan Laets dr met haar voogd Ghijsbrecht de Bie belooft met pinksteren 2 pond gr br te betalen aan Geeraerdt Ingelbrechts, schout. Intussen hoedt zij schapen voor vs schout, die met Pinksteren de schapen zal laten schatten, en al naar de mogelijke meerwaarde zal er beslist worden hoe de 2 pond gr br afgerekend worden

Personen:

| 140-0212 |

Schepenregister 140, f° 42 v° 29.04.1532

Anthonis Pauwels Wuijts is 14 L rogge schuldig aan Mathijs Theus Cuijpers

Personen:

| 140-0213 |

Schepenregister 140, f° 43 v° 17.01.1531

Cornelis Pauwels van Brecht, gemachtigd van Cornelie Cornelis Buijs dr, doet ‘stooringe’ op rente van 2 L rogge op Mathijs Theus Cuijpers, en in welke 2 L rogge Jan Anthonis Gielis Sijmons gerechtigd is. vs Cornelie bood 7 Rgld voor de 2 L rogge

Personen:

| 140-0214 |

Schepenregister 140, f° 43 v° 17.01.1531

na de rechtsvordering die Jan van Dietfoirt deed terzake een veertel rogge toebehorend Willem Buijs heeft hij dit veertel publiek gekocht voor 6 Rgld 2 st

Personen:

| 140-0215 |

Schepenregister 140, f° 44 r° 06.02.1531

Jan Cornelis Nouts belooft 18 L rogge te betalen aan Heijlwijge x Cornelis Buijs

Personen:

| 140-0216 |

Schepenregister 140, f° 44 r° 06.02.1531

Mathijs Jan Pauwels Geens belooft 2 sister rogge te betalen aan de meier van Wuustwezel als gemachtigd van Jan Bouwens van den Wijngaerde

Personen:

| 140-0217 |

Schepenregister 140, f° 44 r° 06.02.1531

Lenaerdt Jan Braens belooft 6 V rogge te betalen aan Geerdt Ingelbrechts als gemachtigd van ‘mevrouwe van de nonnnen’

Personen:

| 140-0218 |

Schepenregister 140, f° 44 v° 06.02.1531

Clement Jan Gielis belooft 17 lichte gld 5 st 17 V 3 L rogge te betalen aan zijn broer Cornelis Jan Ments vanwege Cornelis van den Zande

Personen:

| 140-0219 |

Schepenregister 140, f° 44 v° 06.02.1531

Cornelis Willem Vermunten belooft drie sister rogge 4 lichte gld 35 st te betalen aan Cornelis Buijs

Personen:

| 140-0220 |

Schepenregister 140, f° 44 v° 06.02.1531

Jan Cornelis Loijcx belooft 14 V rogge te betalen aan de gasthuismeesters in Hoogstraten

Personen:

| 140-0221 |

Schepenregister 140, f° 44 v° 06.02.1531

Cornelis Jan Michiel belooft twee maal 6 V rogge te betalen aan de gasthuismeesters in Hoogstraten, een veertel voor 17 st

Personen:

| 140-0222 |

Schepenregister 140, f° 45 r° 06.02.1531

Cornelis Jan Michiel Buijens belooft 2 sister rogge te betalen aan Henrick Hovelmans

Personen:

| 140-0223 |

Schepenregister 140, f° 45 r° 20.03.1531

Katherijn Biemans van Brecht met haar voogd Cornelis Pauwels is 9 lichte gld schuldig aan Peeter Claus Peeters van Wuustwezel

Personen:

| 140-0224 |

Schepenregister 140, f° 45 r°

Mathijs Jan Pauwels Geens belooft 2 V rogge te betalen aan Jan van den Aerde

Personen:

| 140-0225 |

Schepenregister 140, f° 45 v° 24.07.1531

Lenaerdt Jan Braens belooft 7 lichte gld 7 st te betalen aan Geerdt Scoemakers, wnde op de “tongelberch”

Personen:

| 140-0226 |

Schepenregister 140, f° 45 v° 14.03.1531

Lenaerdt Marten Buijens de jonge belooft 4 lichte gld te betalen aan Anthonis Pauwels Waijts

Personen:

| 140-0227 |

Schepenregister 140, f° 46 r°(1) 12.06.1531

Wouter de Coninck belooft 7 L rogge te betalen aan Jan Jan Keeselmans

Personen:

| 140-0228 |

Schepenregister 140, f° 46 r°(1) 12.06.1531

Willem Jan Peeter Claus transporteert aan Jan van Ijperen de huur van de “schoerbempt” zoals hij zelf gedaan heeft jegens Adriaen van Aken. Cornelis Jan Nijs stelt zich borg voor Jan van Ijperen

Personen:

| 140-0229 |

Schepenregister 140, f° 46 r°(1) 08.10.1531

Marten Anthonijs van Westmal is 6 V min 1 L rogge 6 lichte gld min 2 st schuldig aan Abraham van Huijsen

Personen:

| 140-0230 |

Schepenregister 140, f° 46 v°(1) 08.10.1531

d. Peeter de Hase belooft 3 Rgld te betalen aan Peeter van Tienen

| 140-0231 |

Schepenregister 140, f° 46 v°(1) 08.10.1531

Geerdt Vercaert belooft 5 Rgld 2 st per jaar te betalen voor de 4 jaar die hij ten achter is aan Eijcken Hovelmans

Personen:

| 140-0232 |

Schepenregister 140, f° 46 r°/v° (1) nota

in de originele foliering is blijkbaar de nummering van een bladzijde vergeten, zodoende herpakken we vanaf hier de originele nummering

| 140-0233 |

Schepenregister 140, f° 46 r° 30.10.1531

Goosem Jan Goosem Nijs is 3 pond gr br schuldig aan Magriete x Jan Peeter Claus

Personen:

| 140-0234 |

Schepenregister 140, f° 46 r° 30.10.1531

Cornelis Cornelis van Staen is 3 sister rogge schuldig aan Aerdt Heerls

Personen:

| 140-0235 |

Schepenregister 140, f° 46 v° 30.10.1531

Jorijs Willem van den Wijngaerde is 13 lichte gld 20 st schuldig aan Cornelis Pauwels als gemachtigd van Jan Nijs Cleijs

| 140-0236 |

Schepenregister 140, f° 46 v° 30.10.1531

Peeter Huijb Callants is 21 V rogge schuldig aan de h geestmeesters in Loenhout

Personen:

| 140-0237 |

Schepenregister 140, f° 47 r° 30.10.1531

Cornelis Jan Michiel Buijens is 8 Rgld 10 L rogge schuldig aan Jan van den Aerde, Terbeek

Personen:

| 140-0238 |

Schepenregister 140, f° 47 r° 30.10.1531

Anthonijs Anthonijs Lippens is 7 lichte gld 1 st schuldig aan Cornelis Jan Michiel Buijens

Personen:

| 140-0239 |

Schepenregister 140, f° 47 v° 30.10.1531

Anthonijs Anthonijs Lippens is 25 st schuldig aan Cornelis Jan Dignen en Ghijsbrecht de Bie, zijn gemachtigde

Personen:

| 140-0240 |

Schepenregister 140, f° 47 v° 13.11.1531

Peeter Wierocx belooft 2 Rgld te betalen aan Jan Jan Keeselmans

Personen:

| 140-0241 |

Schepenregister 140, f° 47 v° 13.11.1531

Jan Jan Nouts is 13 lichte gld 2 blanken schuldig aan Geriet van den Tongelberge

| 140-0242 |

Schepenregister 140, f° 48 r° 13.11.1531

Henrick Valkemans belooft 6 V rogge te betalen aan Geraerdt Ingelbrechts tot behoef van het godshuis van sint margrietendael

Personen:

| 140-0243 |

Schepenregister 140, f° 48 r° 27.11.1531

Cristiaen Thijs Pauwels is 11 Rgld 8 st aan Jorijs van den Wijngaerde

| 140-0244 |

Schepenregister 140, f° 48 v° 27.11.1531

Willem Willems van den Bogaerde is 9 lichte gld 5 st schuldig aan Cornelis Jan Michiel Buijens

Personen:

| 140-0245 |

Schepenregister 140, f° 48 v° 27.11.1531

Gielis Anthonijs Gielis Sijmons is 16 V rogge schuldig aan Willem de Laet als voogd van Claus Verheerstraten (nota: in hoofding staat: de kinderen m(eester) Claus Verheerstraten)

Personen:

| 140-0246 |

Schepenregister 140, f° 49 r° 27.11.1531

Jan Michiel Buijens is 6 V rogge schuldig aan Willem de Laet als voogd van de kinderen m(eester) Claus Verheerstraten

Personen:

| 140-0247 |

Schepenregister 140, f° 49 r° 27.11.1531

Jan Wouter Aerts transporteert 3 pond gr br op Peeter Anthonis Heijn Peeters aan Aernout van Onstaijen (nota: akte doorkruist)

Personen:

| 140-0248 |

Schepenregister 140, f° 49 v° 27.11.1531

Jan Wouter Aerts stelt in handen van Aernout van Onstaijen 3 pond gr br eens voor 18 L rogge eens

Personen:

| 140-0249 |

Schepenregister 140, f° 50 r° 04.03.1532

Berthelmeus Houtelmans heeft van de schout 8 V rogge gekocht, elk V 32 st

| 140-0250 |

Schepenregister 140, f° 50 r° 04.03.1532

Jan Beijaerts, als gemachtigd van Johan van den Wijngaerde Bouwenssen, wordt door de schout niet toegelaten vonnislijk te manen

Personen:

| 140-0251 |

Schepenregister 140, f° 50 v° 19.12.1531

Gheerdt Geerts Vermunten, alias Gheerdt Jan Wils, ontvangen van Wouter Snels 3 R gld 5 st om hiermee Jan Jan de Wagemaker mee te betalen. Antonis Pauwels Woijts is borg

Personen:

| 140-0252 |

Schepenregister 140, f° 50 v° s.d.

procedure tussen Lenaert Thijs Putcuijps en Cornelis Verdijck

Personen:

| 140-0253 |

Schepenregister 140, f° 51 r° 07.05.1532

in de zaak tussen Peeter van Onstaijen en Jasper van den Wijngaerde oordeelt Lauwerijs van Aerde, schepene, voor de andere schepenen en voor leenmannen, dat Peeter van Onstaijen voldoende getoond heeft om de rente te lossen. Schepenen zijn: Cornelis Jan Nijs – Lauwereijs van Aerde – Michiel van Elsacker – Willem Lenaert Wil Buijens – Mathijs Vermunten – Peeter Vorselmans, leenmannen zijn: Wouter Snels – Jan Ba... – Heijnrick Leemans – Heijnrick Loijcx – Luijcas Nout Luijcx – Cornelis Jan Nout Luijcx – Wouter de Coninck – Cornelis Heijnrick van Aerde – Peeter Jan Peeter Nouts

Personen:

| 140-0254 |

Schepenregister 140, f° 51 v° 19.08.1531

Lenaert Merten Buijens doet afstand van halster rogge op Jan van Staijen dat deze laatste belooft te betalen aan Laurijs (zonder verder specifiering)

Personen:

| 140-0255 |

Schepenregister 140, f° 51 v° 16.09.1532

Jan Michiel Jan Meus belooft 11 Rgld te betalen aan Peeter Verachtert, alias van Staijen

Personen:

| 140-0256 |

Schepenregister 140, f° 51 v° 16.09.1532

Heijnrick Loijcx, gemachtigd van Lenaert Braens, bekent schuld van 20 L rogge aan Lijsbet x +Nout Peeter Nouts

Personen:

| 140-0257 |

Schepenregister 140, f° 51 v° 16.09.1532

Cornelis Pauwels Gheens is 20 L rogge schuldig aan Cornelis Wouters

Personen:

| 140-0258 |

Schepenregister 140, f° 51 v° 16.09.1532

Cornelis Peeter Hasen is 3 Rgld aan Peeter van Onstaijen

Personen:

| 140-0259 |

Schepenregister 140, f° 52 r° 30.05.1530

Bartholomeus Tielens, gemachtigd van Jacop Vermeere, Zeeland, verkocht aan Mathijs Putcuijps, Brecht, beemd in Blaakt O Jan Nouts Z Marie Djoos Luijcx W Lijsbeth Smolenaren

Personen:

| 140-0260 |

Schepenregister 140, f° 52 r° 12.12.1530

Pauwels Jan Dignen verkocht aan Clara Bastijns een rente van 25 st op een beemd op het “hooch bosch” W Cornelis Jan Pauwels Geens O en N Jan Peeter Boets

Personen:

| 140-0261 |

Schepenregister 140, f° 53 r° 18.06.1529

Adriaen Cornelis Loijcx en zijn dochter Anna verkochten aan Wouter Peeter Snels x Marie een rente van 5 L rogge welke hen verstorven was van Margriete Peeter Cornelis Loijcx, hun beider moije, en welke rente staat op stede met huis en erven in Huffel O Magriet Potincx W Aellijt Vos

Personen:

| 140-0262 |

Schepenregister 140, f° 53 v° 06.01.1531 m.d.

Jan Peeter Boets verkocht aan Jan Jan Aertssen een rente van 2 Kgld op stede met huis en erven in Huffel O Cornelis Jan Boets Z Jan Verlindt W Peeter Aernout van Onstaijen de oude

Personen:

| 140-0263 |

Schepenregister 140, f° 54 r° 02.04.1531 m.d.

Jan Michiel Buijens is rente van 2 L rogge schuldig aan Henrick Hovelmans op stede met huis en erven in Terbeek O Marten van Wijmaren Z Peeter Peeter Boets. Vs 2 L was Henrick Hovelmans schuldig te heffen op land het “cleijn dongelen” in Hecht O Wouter van den Go(uwen?) W MarieThons volgens schepenbrieven dd maart 14.. svl en 13.04.1500 svl. Jan Michiel Buijens verkocht dit vs stuk land aan de erfgenamen Cornelis van Bavele waarvan +Heijlwich Cornelis Boets dr moeder was, niet wetende dat Henrick Hovelmans vs rente daarop heffende was, reden waarom hij ze op zijn stede heeft gezet

Personen:

| 140-0264 |

Schepenregister 140, f° 55 r° 27.12.1530

Gabriel Henricx van den Aerde verkocht aan Peeter Aernout van Onstaijen de oude een rente van 2 V rogge in mindering van een sister rogge dat vs Gabriel van den Aerde verstorven is van zijn grootvader Jan van den Aerde en staat op stede met huis en erven in Terbeek W Henrick Matheus en welk sister rogge Bouwen Michiel Bouwens als bezitter van de panden schuldig was aan vs Jan van den Aerde (schepenbrief 30.03.1500 svl)

Personen:

| 140-0265 |

Schepenregister 140, f° 55 v° 27.12.1530

Gabriel van den Aerde verkocht beemd aan Aernout van Onstaijen de jonge

Personen:

| 140-0266 |

Schepenregister 140, f° 56 r° 27.12.1531

Gabriel Henricx van den Aerde heeft aan Cornelis Aerdt der Weduwe bij mangeling van een huis een rente van 20 st getransporteerd

Personen:

| 140-0267 |

Schepenregister 140, f° 56 r° 03.05.1531

Gabriel Henricx van den Aerde verkocht aan Cornelis Huijbrecht Verboven een rente van 4 sch gr br op eusel de “hovinge” in Terbeek O Neese van Bavele en Wouter van den Broecke Z kinderen Cornelis van Bavel W kinderen Cornelis van Aerde

Personen:

| 140-0268 |

Schepenregister 140, f° 56 v° 04.05.1529

Cornelis Cornelis Luijcx verkocht aan Wouter Peeter Snels x Marie een rente van 3 V rogge welke hij gekocht had van Pauwels Jan Pauwels Wuijts en welke Wouter Pauwels Wuijts aan zijn neef vs Pauwels Jan Pauwels Wuijts toelating gaf om die te mogen belasten. vs Wouter Pauwels Woijts was de rente heffende op stede met huis en erven op het “hesschot” in Terbeek O Henrick Loijcx Z Peeter Cuijps W Jan Heijn Mens en Peeter Marten Zibs. Item op beemd op de “duijct” en in “ameldonck”

Personen:

| 140-0269 |

Schepenregister 140, f° 57 v° 18.06.1529

Ariaen Cornelis Loijcx en zijn dochter Anna verkochten aan Wouter Peeter Snels x Marie een rente van 5 L rogge hen aangekomen van hun beider ‘moeije’ Margriet Peeter Cornelis Loijcx dr en gestaan op stede met huis en erven in Huffel O Magriete Potincx W Aellijte Vos, na uitwijzen schepenbrief van 10 L rogge dd 03.12.1475. Willem Lenaerdt Loijcx als bezitter van de panden is de rente schuldig

Personen:

| 140-0270 |

Schepenregister 140, f° 58 r° s.d.

Jan Michiel Buijens is 6 L rogge schuldig aan Barbare Speecx op stede met huis en erven (hier stopt de akte)

Personen:

| 140-0271 |

Schepenregister 140, f° 58 v° 09.02.1531 m.l.

Peeter Jan Peeter Nouts verkocht aan Franck Marselis de helft van een stede met huis en erven in de palingstraat O Luijckas Nout Luijcx. Met last aan Mariken x +Cornelis de Coninck en haar kinderen, Toenken Wouter Sbien dr, erfgenamen Wouter Diericx. De stede was door vs Peeter Jan Peeter Nouts gekocht van Cornelis Willem Vermunten

Personen:

| 140-0272 |

Schepenregister 140, f° 60 r° 21.08.1531

Jan Aerdt der Weduwen verkocht aan Wouter Peeter Snels x Marie een rente van een gouden Kgld 2 V rogge op stede met huis en erven bij de “steenoven” Z Anne Wouter Faes dr W kinderen Peeter Cuijpers Z Aerdt Aerdts der Weduwen, broer van vs Jan. Met last aan Peeter Claus Peeters, erfgenamen Adriaen van Dalen, Geeraerdt Ingelbrechts, Cornelis Aerdt der Weduwen. Jan Aerdt der Weduwen stelt nog als onderpand 2 V rogge die hij heffende is op de stede van Heijlwige x +Cornelis van Bavel en hun kinderen gelegen in Terbeek

Personen:

| 140-0273 |

Schepenregister 140, f° 60 v° 21.08.1531

Luijcas Cornelis Luijcx verkocht aan Wouter Peeter Snels x Marie een rente van 9 L rogge op stede met huis en erven O en N Willem Lenaert Wil Buijens Z erven de “espe” van Peeter van Onstaijen W Jan Jan van den Wijngaerde, en welke stede Willem Anthonijs Boijsens (?) nu in bezit heeft. Met nog last aan Katherijne x +Jan Pauwels, Willeken Cornelis Luijcx zoon

Personen:

| 140-0274 |

Schepenregister 140, f° 61 r° 21.08.1531

Lijsbet Peeter Geert Verbuijten dr x Mathijs Henrick Smeesters verkocht aan Marie Willem Giel Jans dr land in Sneppel O Mathijs Vermunten en Henrick Jan Meus Z erfgenamen Nout Peeter Nouts W Wouter Peeter van den Cloote N Jan Henrick Meus

Personen:

| 140-0275 |

Schepenregister 140, f° 61 v° s.d.

in de zaak Cornelis van Elsacker tegen de weduwe Henrick Ots getuigt Dierick Bode dat hij tegenwoordig was toen Henrick Henrick Ots ziek en gekwetst te bed was liggende in het huis van El.. Eckermans in Brecht en dat op vraag van zijn vader over het kwijtschelden hij antwoordde ‘ja, ja’. Item doet Maes van Marem

Personen:

| 140-0276 |

Schepenregister 140, f° 63 r° 26.01.1531 svl

Gheerdt Ingelbrechts, schout en rentmeester, verkocht aan Henrick Cornelis Loeckers en zijn broer Cornelis het gemarkeerd hout op en rond de “burchkens”. Item het hout op de “vogelbempt”, 2 eiken bomen op de “oostacker”, 2 eiken bomen in de “tijle”. Item al het hout beginnende aan de “watering” gaande tot de erven van Neesen van Bavel en verder naast Neesen van Bavel tot ‘quicquaert’ toe. Item het hout dat vs kopers hadden gemarkeerd. Kopers dienen het hout tijdig te ruimen, borgen daartoe zijn Ghijsbrecht de Bie, kastelein in Loenhout, en Peeter Jan Smeets, Loenhout

Personen:

| 140-0277 |

Schepenregister 140, f° 64 r° 03.01.1531 ml

Jan Jan Hegs verkocht aan Peeter Pauwels Heijnssen beemd in Blaakt O Jan Jan van den Wijngaerde W Henrick Scnodders N Henrick Hovelmans erve dat rijbaar is tegen de erve van de weduwe Maes Thoens

Personen:

| 140-0278 |

Schepenregister 140, f° 64 r° 03.01.1531 ml

Clement Jan Gielis is een rente van 4 V rogge 30 st schuldig aan Jan Jan Hegs op de helft en een vierendeel van stede met huis en erven in Herseling welk deel vs Clement gekocht had van Cornelis van den Sande, en welke stede gelegen is O Adriaen van Aken W kinderen Henrick Jordaens

Personen:

| 140-0279 |

Schepenregister 140, f° 64 v° 12.06.1531

Wouter de Coninck belooft 7 L en 4 V rogge te betalen aan Jan Jan Keeselmans

Personen:

| 140-0280 |

Schepenregister 140, f° 65 r° 02.05.1531

Ment Jan Giels verkocht aan Wouter Peeter Snels x Marie een rente van 2 V rogge één Kgld op stede met huis en erven in Vossingers W kinderen Henrick Jordaens O Adriaen van Aken en Matheus Thijs Cuijps. Met last aan de kinderen vs Clement Jan Giels x +Elisabeth ... van den Boogaerde dr, Marten Ots, kinderen Henrick Jordaens, Jan Jan Hegs

Personen:

| 140-0281 |

Schepenregister 140, f° 66 v° 09.01.1531 ml

Peeter Pauwels Heijnssen verkocht aan Lenaerd Wouters en Willem Buijens als momboors van de kinderen Cornelis Verhaert x +Dimpna Lenaerdt Moens dr een rente van één Kgld op beemd op de “gemeijn blaect” O Jan Jan van den Wijngaert W Henrick Scnodders N Henrick Hovelmans

| 140-0282 |

Schepenregister 140, f° 67 r° s.d.

Gielis Anthonis Gielis Sijmons met Katherijna Matheus Lemmens dr en Jan Anthonis Gielis Sijmons als voogd met Cornelis Willem Backers als toeziener en grootvader van Peerken en Neelken, onbejaarde kinderen van vs Gielis Anthonis Gielis Sijmons x +Marie Cornelis Willem Backers maken akkoord inzake de stede in Oosteneinde die vs Gielis en vs Katherijne samen verkregen hebben

Personen:

| 140-0283 |

Schepenregister 140, f° 69 r° 07.01.1531 ml

Jacop Jan Wouter Aerts verkocht aan Lenaerd Mathijs Putcuijps beemd in Blaakt O Magriete Willem van den Wijngaerde en Peeter Pauwels Keeselmans W Jan Bouwen van den Wijngaerde N Jan Hovelmans

Personen:

| 140-0284 |

Schepenregister 140, f° 70 v° 12.06.1531

Johanna Henrick Hovelmans x Peeter Marten Zibs verkocht aan Cornelie x +Willem Claus Haest een jaarlijkse rente van 1 K gouden gld op een beemd op het “hoochbosch” W Anthonis Hovelmans

Personen:

| 140-0285 |

Schepenregister 140, f° 71 v° s.d.

Margriet Jan Thijs Larien met haar voogd Geerde van Elsacker is jaarlijks schuldig aan Cornelis Jan Thijs Larien 10,5 L rogge op een stede met huis in Sneppel O en Z de “rijt” W Jan van Staeijen N Claus Peeter Haijen

Personen:

| 140-0286 |

Schepenregister 140, f° 72 r°

getuigenissen inzake het calengieren van erven. Genoemd worden Peeter van Onstaijen, Willem van den Wijngaerde, Dierick Dibbouts, Henrick Leemans, Henrick Loijcx, Laureijs Willem Lenaerts, Jan Loijcx

| 140-0287 |

Schepenregister 140, f° 73 r° 25.05.1530

Peeter Jan Dingnen verkocht aan Geerdt Ingelbrechts een erfelijke rente van 20 st op een beemd op het “hoochbosch” O Lenaert Putcuijps W Aerdt Peeter Nouts. Onderpand is een rente van 1 sister rogge welke vs Peeter Jan Dingnen verstorven is van zijn ouders en geheven op stede in Neerven toebehorende Jan van Eeckele (schepenbrief 12.02.1511). Tweede onderpand is rente van 3 Rgld geheven op de kinderen Jan Hovelmans

Personen:

| 140-0288 |

Schepenregister 140, f° 73 v° s.d.

Jan Anthonis Gielis Sijmonssen verkocht aan Jan Laureijs Rombouts een rente van 10 sch gr br op een stede met huis in Huffel Z Matthijs van den Bogaerde W Matthijs Scuijpers N Wouter Snels

Personen:

| 140-0289 |

Schepenregister 140, f° 75 r° 30.05.1530

Bartholomeus Tielens, Brecht, gemachtigd van Jacop Vermeere in Zeeland, verkocht aan Matthijs Putcuijps, Brecht, een beemd in Blaakt O Jan Nouts Z Marien Djoos Luijcx W Lijsbeth Smolenaren

Personen:

| 140-0290 |

Schepenregister 140, f° 75 v° s.d.

Martina Wil Buijens dr met haar voogd Willem Lenaert Wil Buijens laat Lambrecht Jacop x Peeternelle Claus Peeter Haest een rente van 5 L rogge kwijten, welke haar verstorven was van haar ‘moeije’ Cornelie Buijen Wil Buijens x +Peeter Peeter Noutsen, en gestaan op akker de “oude stede”, nu vs Lambrecht toebehorende

Personen:

| 140-0291 |

Schepenregister 140, f° 76 r° s.d.

zelfde laat Lambrecht Jacop Broomans x Peeternelle Claus Peeter Haest een rente kwijten van 5 L rogge, haar verstorven van Cornelie Buijen Wil Buijens x +Peeter Peeter Nouts, haar ‘moeije’, in mindering van 18 L rogge die vs Cornelia Buijens was heffende op akker de “oude stede” in Popendonk Z Martijn van Staijen erfgenamen. Neelken Wil Buijens, zuster van vs Martina, bezit ook 5 L in de vs 18 L en Catharina Buijen Wil Buijens de resterende 8 L

Personen:

| 140-0292 |

Schepenregister 140, f° 77 r° 28.06.1530

Marij Jan Dignen dr x Christiaen Mathijs Pauwels Geenssen verkocht aan Willem Lenaerdt Wil Buijens een rente van 10 L rogge op erven in Popendonk N en O Peeter Dignen Z Marten van Wijmaren. Met last aan Cornelis Pauwels Geenssen

Personen:

| 140-0293 |

Schepenregister 140, f° 77 v° 02.08.1530

Jan Cornelis van Bavel verkocht aan Willem Verheerstraten als momboor met Marck Cornelis Marck Loijcx als toeziener van de twee kinderen Claus Verheerstraten een rente van 4 Kgld op een stede met huis en erven in Terbeek N Wouter van den Broeck W Peeter Jan Dignen Z Heijlen x +Cornelis van Bavel. Jan van Bavel stelt tot onderpand zijn versterf van zijn vader +Cornelis van Bavel

Personen:

| 140-0294 |

Schepenregister 140, f° 78 v° 10.07.1529

Henrick Marten van Geel verkocht aan Geerden Ingelbrechs een rente van 15 st die hij heffende was op een stede in Sneppel op de “steenoven” en destijds zelf gekocht had van Jan Cornelis Luijcx

Personen:

| 140-0295 |

Schepenregister 140, f° 79 r° 10.06.1530

Lijsbeth Cornelis Diercx Smolenaren dr met haar voogd Ghijsbrecht de Bie verkocht voor een som van penningen, die zij haar wettige zoon Adriaen waarvan vader was +Peeter Thoen Thijs, ten volle gunt, aan Geerden Ingelbrechs een rente van 34,5 st als zij was heffende op Claus Verheerstraten

Personen:

| 140-0296 |

Schepenregister 140, f° 79 v° 23.08.1530

Willem Verheerstraten als momboor met Marck Cornelis Marck Loijcx als toeziener van de twee onbejaarde kinderen Claus Verheerstraten x +Anna Cornelis Marck Loijcx verkochten aan Ghijsbrecht de Bie x Anthonie een stede met huis en erven aan de kerk Z en W de kinderen Toenis Gielis Sijmons N Magrieten Gielis Sijmons dr. Last aan Clare Cornelis Diericx Smolenaren weduwe en 2 Kgld die Cornelis Willem Dierickx bezet heeft ten behoeve van de ‘h sacraments mis’ donderdags in de kerk. Willem Verheerstraten – Cornelis Verheerstraten – Michiel Peeter Joerdens – Henrick Laureijs Rombouts; alle vier van vaders kant; Cornelis Marck Loijcx, grootvader van de weeskinderen – Bernaerdt Nout Peeter Nouts – Marck Cornelis Marck Loijcx; alle drie van moeders kant; akkoord met voorgaande regeling

Personen:

| 140-0297 |

Schepenregister 140, f° 80 r° 23.08.1530

Ghijsbrecht de Bie x Anthonie Jan Smits dr zijn schuldig aan de twee kinderen Claus Verheerstraten genaamd Neelken en Grietken, kinderen van +Anna Cornelis Marck Loijcx een rente van 7 rgld 12 st 1 oort jaarlijks op een stede met huis en erven bij de kerk (cfr vorige akte)

Personen:

| 140-0298 |

Schepenregister 140, f° 80 v°

onder voorgaande akte wordt vermeld in het latijn: op 31 augustus 1530 overleed Henricus Verbuijten, schepen en notaris (of klerk)

| 140-0299 |

Schepenregister 140, f° 81 r° 23.08.1530

Lijsbeth Jan Cornelis Legen dr met haar voogd Ghijsbrecht de Bie en Jenneken Jan Cornelis Legen dr x Ghijsbrecht van den Bruijnenberge verkochten aan Katherine Cornelis Vermunten dr een rente van 1 V rogge op een stede met huis en erven tussen Bouden Jan Bouwens erve en Geerdt Ghijbs erve (schepenbrief Loenhout 27.01.1510 en twee schepenbrieven Antwerpen 23.06.1429 en 26.01.1433 inhoudende 3 V rogge). Rente was comparanten verstorven van hun moeder Dimpne Cornelis Verloren dr

Personen:

| 140-0300 |

Schepenregister 140, f° 81 v° 04.02.1527

Lenaerdt Marten Buijens verkocht aan Wouter Snels x Marie een rente van 1 pond gr br die hij heffende was op de “persbempt” en die hij zelf gekocht had van Jan Marten Sibs en Aernout van Onstaijen, gewezen kerkmrs van Loenhout, welke het op hun beurt verkregen hadden van Johan Loijcx

Personen:

| 140-0301 |

Schepenregister 140, f° 82 r° s.d.

Jacop Delien x Anneken Wouter Faes verkochten aan Piter de Cuijper x Lijsbeth een heiblok in Terbeek O Cornelis Pauwels Keeselmans Z, W en N Peeter Marten Sibs de oude (nota: de akte is doorgehaald)

Personen:

| 140-0302 |

Schepenregister 140, f° 82 v° s.d.

Jacop Delien x Anneken Wouter Faes dr verkochten aan Pieter de Cuijper de jonge x Elizabeth en heiblok in Sneppel Z, W en N Peeter Marten Sibs de oude O Cornelis Pauwels Keeselmans, met last aan vs Jacop en Anneken

Personen:

| 140-0303 |

Schepenregister 140, f° 82 v° s.d.

Gabriel Henrick Van den Aerde verkocht aan Peeter Aernout van Onstaijen de oude een rente van 2 V rogge in mindering van een sister rogge, welk sister vs Gabriel verstorven is van zijn grootvader van den Aerde en gestaan is op stede met huis en erven in Terbeek W Henrick Matheeus

Personen:

| 140-0304 |

Schepenregister 140, f° 83 v° 19.09.1530

Cornelis Willem Vermunten verkocht aan Leonaerde Jan Braenssen een beemd op het “hoogh bosch” N Cornelis Peeter van Elsacker

Personen:

| 140-0305 |

Schepenregister 140, f° 84 r° 12.08.1530

Henrick Verbuijten, Cornelis Jan Nijs, Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen, Michiel van Elsacker, Willem Lenaerdt Wil Buijens en Matthijs Vermunten, schepenen, oorkonden dat schout, schepenen, h geestmrs, kerkmrs en de inwoners van Loenhout Johan Toen Gielis Sijmons van Dietfoirt macdhtigen om de bede van de keizer te ontvangen van alle erfrenten, erfcijnzen en erfpanden in Loenhout toebehorende aan lieden die buiten het dorp wonen

Personen:

| 140-0306 |

Schepenregister 140, f° 85 r° 03.10.1530

Lenaerdt Jan Nijssen x Cristijn Willem Vermunten dr verkochten aan Peeter Speecks een rente van 4 V rogge op een hooimade aan de “verckenshoeck” O mr Peeter Vorpsoels W Cornelis Gielis Haest N Wouter Peeter Snels en op de “keijsterstede” in Sneppel Z Geert van Elsacker W en N Jan Marck Loijcx O Peeter Hovelmans. Stellen tot pand het versterf dat hen nog zal toekomen, resp voor Lenaerdt dit van zijn vader Jan Nijs Cleijs en voor Cristijn dit van haar moeder Magriete Henrick Martens x +Willem Vermunten

Personen:

| 140-0307 |

Schepenregister 140, f° 85 v°

de 29 in het jaar1630 is Peeter Vorselmans schepen benoemd

Personen:

| 140-0308 |

Schepenregister 140, f° 86 r° 11.10.1530

Jan Jan Hegge verkocht aan Lijsken Michiel Jan Michiels dr een rente van 2 Kgld op een beemd in Blaakt op de “boeckheester” O Willem Aerdt Onrocx (?) Z Nout Jan Dibbouts N Willem Sconincx

Personen:

| 140-0309 |

Schepenregister 140, f° 86 v° 04.02.1527

Lenaerdt Marten Buijens de Smidt verkocht aan Wouter Peeter Enels een rente van een halster rogge op een stede met huis en toebehoorten in Neerven W en N Goosem Lemmens

Personen:

| 140-0310 |

Schepenregister 140, f° 87 r° 28.11.1530

Jacop Willem Coels verkocht over een zestal jaren aan Wouter Henrick Janssen een akker bij de windmolen N en W mr Peeter Voirspoels

Personen:

| 140-0311 |

Schepenregister 140, f° 87 v° s.d.

Jan Jan Braens verkocht aan Henrick Laureijs Rombouts x Katherine een rente van 2 Kgld op zijn kindsdeel in de erfelijke goederen hem verstorven van zijn vader Jan Matthijs Braens, meer bepaald in een stede met huis en erven bij de kerk W Jan van Lindt N Cornelis Jan Boets, item in een stede met huis en erven in Kesselbeek O Wouter Peeter Snels N Willem Lenaerdt Wil Buijens en Jacop Willem Coels, item in het “sneppelblock” in “sneppel acker” Z Thomas Putcuijps en Geerdt van Elsacker

Personen:

| 140-0312 |

Schepenregister 140, f° 89 r° 01.06.1527

Matthijs de Cuijper verkocht aan zijn zoon Mattheus x Johane Jan Sconicx dr een stede in Sneppel aan het “heijlaer” Z Magriete Jan Thijs kinderen W Jan van Staijen N Michiel van Elsacker. Item land in “buijtelaer acker” O Michiel van Elsacker W Anthonis Buijens N Cornelis Michiel van Elsacker. Item land op “buijtelaer acker” Z Jan van Staijen erven de “mortel” W Michiel en Cornelis Michiel van Elsacker N Jan Cornelis Boets. Item een heiblok in Sneppel O Henrick Verbuijten Z Jan Hovelmans. Verkocht dit voor een rente van 7 sister 5 L rogge te leveren aan vs Matthijs x Marie. Last aan Cornelis Buijs en anderen

Personen:

| 140-0313 |

Schepenregister 140, f° 90 r° s.d.

Matheus Matthijs de Scuijper x Johanna Jan Sconincx dr zijn schuldig aan zijn vader Matthijs de Cuijper een jaarlijkse rente van 7 sister 5 L rogge op stede en andere erven (cfr vorige akte). Stellen nog tot onderpand een rente van één sister rogge welke Jan de Coninck, vader van vs Johanna, in huwelijkse voorwaarde gegeven heeft aan zijn dochter (schepenen Wernhout 15.12.1527) (Nota: akte eindigt plots, wordt niet verder gezet op volgende folio)

Personen:

| 140-0314 |

Schepenregister 140, f° 91 v° s.d.

Cornelis Henrick Goosems als voogd met Cornelis Jan Nouts als toeziener van de weeskinderen +Henrick Goosems x Lijsbeth Cornelis Nouts dr verkochten aan Stoffel Jan Laurens x Dimpne Jan Wouter Sklercx dr een stede met huis en erven in Donk O jonker van Arenbergh, heer van Loenhout W Willem Jan Nout Luijcx N Jan Nout Luijcx kinderen. Item land in Donk Z Gielis Michiel Buijens N Wouter Verboven. Item erven de “allaren” in Donk O Jan Nout Luijcx kinderen en Jan Bouwens van den Wijngaerde W Willem Jan Nout Luijcx N Cornelis Jan Boets

| 140-0315 |

Schepenregister 140, f° 92 r° 28.11.1530

Mathijs de Cuijper bekent op 01.06.1527 verkocht te hebben aan zijn zoon Matheus x Johanna Jan Sconincx dr een stede, land en heiblok waarvoor zij een rente schuldig zijn van 7 sister 5 L rogge

Personen:

| 140-0316 |

Schepenregister 140, f° 92 v° 24.06.1530

Peeter Peeter Jan Peeter Nouts is jaarlijks schuldig aan Adriane Anthonis Vercreeck dr de som van 13 st op de goederen die hem te versterven staan van zijn ouders Peeter Jan Peeter Nouts x Katherijne Lenaert Loijcx

Personen:

| 140-0317 |

Schepenregister 140, f° 93 r° 24.06.1530

Peeter Peeter Nouts is schuldig aan Adriane Anthonis Vercreeck dr 13 st op de goederen die hem te versterven staan van zijn ouders Peeter Jan Nouts x Kathrijne Lenaerdt Loijcx (idem als voorgaande)

Personen:

| 140-0318 |

Schepenregister 140, f° 94 v° 22.09.1530

Jan Jan Marck Loijx x Maeijken Henrick Valckemans verkochten aan Jan Cornelis van Aerde als momboor en … (niet ingevuld) als toeziener van Gielis, onbejaard kind van Matthijs Cornelis van Aerde x +Magriet Gielis Willems van den Wijngaerde een rente van 1 Kgld op een stede met huis en erven in Sneppel O en Z sheerenstraat W en N Magriete x +Jan Haest

Personen:

| 140-0319 |

Schepenregister 140, f° 95 v° 26.09.1530

Dierick Nijs Hegs x Janneken Lenaert Verdijck verkochten aan Jan Aertssen, Wuustwezel, een rente van 1 sister rogge 2 Kgld op stede met huis en erven in Neerven O Claus Aertssen Z Magrite Gielis Willemsen van den Wijngaerde dr W sheeren strate N Ghijsbrecht Jan Pauwels Wuijts. Met last aan Marie Coppen Heijns, Jan Hegge, Peeter Jan Nout Luijcx

Personen:

| 140-0320 |

Schepenregister 140, f° 96 v° 13.12.1530

Peeter van Onstaijen de oude en Michiel van Elsacker, ‘keerslieden’ van Mathijs van Aerde, terzake de doodslag die Dierick Bode begaan heeft, hebben ontvangen de zoenpenningen voor de zielemissen, voldaan door Geert van Elsacker en Henrick Leemans, keerslieden van de andere zijde

Personen:

| 140-0321 |

Schepenregister 140, f° 98 v° 30.05.1530

Bartholomeus Tielens, gemachtigd van Jacob Vermeere, Zeeland, verkocht aan Mathijs Putcuijps een beemd in Blaakt O Jan Nouts Z Marij Djoos Luijcx W Lijsbeth Smolenaren

| 140-0322 |

Schepenregister 140, f° 99 r° 05.12.1530

Aerdt Peeter Loijcx verkocht aan Peeter Cornelis Loijcx een rente van 30 st op een stede met huis en erven in Neerven O Cornelis Jan Pauwels Gheens en Mathijs Jan Pauwels Gheens Z Jan van Eeckel N Mathijs Jan Pauwels Gheens

Personen:

| 140-0323 |

Schepenregister 140, f° 100 r° 18.07.1530

Peeter Jan Nout Luijcx en zijn broer Cornelis Jan Nout Luijcx mangelen erve om erve, huis met erven in Donk Z Jan van den Wijngaerde W Stoffel Jan Lauwers N Cornelis Pauwels Geens en het deel van hun broer Willem Jan Nout Luijcx in een akker, diens deel in een rente van V rogge welke Nijs Hegge jaarlijks uitreikt, diens deel in de “allaren” in Donk naast Dianne Gielis van den Wijngaerde O “scnodders block”. Last aan Barbara Speekcs, Antwerpen

Personen:

| 140-0324 |

Schepenregister 140, f° 100 v° 21.06.1530

Martijn Willem Buijens dr met haar voogd Willem Lenaert Wil Buijens verkocht aan Lambrecht Jacob Broomans een rente van 5 L rogge die zij heffende was op een akker de “oude stede” in Popendonk Z de erfgenamen Marten van Staijen en welke haar verstorven waren van haar ‘moeije’ +Cornelie Buijen Wil Buijens dr x +Peeter Peeter Noutssen uit 18 L waarvan Neelken, zuster van vs Martijne, ook 5 L heeft en Katherijn Buijen Wil Buijens de andere 8 L

Personen:

| 140-0325 |

Schepenregister 140, f° 102 v° 17.07.1530

Neelken Jan Cornelis Lenaerdts, met zijn momboor en grootvader Jan Cornelis Lenaerdts, verstorven van zijn grootmoeder +Dimpna x Jan Cornelis Lenaerdts, aktie aan stede met toebehoren in Hoenderen (overgedragen?) tot behoefte van Peeter Peeter Nouts

Personen:

| 140-0326 |

Schepenregister 140, f° 103 r° 02.08...

Jan Cornelis van Bavel verkocht aan de kinderen Claus Verheerstraten x Anneken Cornelis Marck Loijcx 20 sch gr br op een stede met huis en erven in Terbeek N Wouter van den Broecke W Peeter Dignen Z de +weduwe Heijlen x +Cornelis van Bavel. Zet tot onderpand het kindsdeel hem verstorven van zijn moeder +Heijlen x +Cornelis van Bavel

Personen:

| 140-0327 |

Schepenregister 140, f° 104 r° s.d.

Anneken Wouter Faes dr x Jacob Wouter Delien verkocht aan Peeter Peeter Cuijpers x Lijsbeth Jan Claus Peeters een heiblok achter Hesschot Z Cornelis Pauwels Keeselmans N en W Peeter Marten Zibs de oude. Zullen ter voldoening van de koopsom een jaarlijkse rente betalen. Zetten nog tot onderpand een beemd op het “hoochbosch” Z Jan Loijcx W Jan Willem van den Wijngaerde N Jan Hovelmans en welke te wissel gaat tegen de erve toebehorend Stoffel Peeter Meus, Brecht

Personen:

| 140-0328 |

Schepenregister 140, f° 105 r° 08.08.1530

Willem de Coninck verkocht aan Jan Nijs Cleijs en Gielis de Dreijseleer, h geestmrs in Brecht, hooimade op het “boeckheester” W Jan Peeters N Nijs Heg

Personen:

| 140-0329 |

Schepenregister 140, f° 105 v° 26.09.1530

Peeter Merten Zibs de oude verzoekt de schout Henrick Leemans te manen inzake de gracht aan de “stadrijt” waarlangs men naar de “heesterman” gaat

Personen:

| 140-0330 |

Schepenregister 140, f° 105 v° s.d.

Gorijs Meus Hovelmans toont geschrift van de ‘parochiaan’ van Hoogstraten (pastoor) waaruit blijkt dat zekere rente van Marij x vs Gorijs na +Marij aan Gorijs zou toekomen,

Personen:

| 140-0331 |

Schepenregister 140, f° 106 r° 27.09.1530

inzake het geding tussen ingezeten van Loenhout en ingezeten van Brecht wijzen schepenen dat Jan Nijs Cleijs, Brecht, terzake de waarheid dient te verklaren.

Personen:

| 140-0332 |

Schepenregister 140, f° 106 v° 26.09.1530

inzake de borgtocht voor de akker windmolen in Brecht, waarbij Nijs Hegge en Peeter Zoeten zich borg hebben gesteld, verzoekt Lijsbeth x Peeter Zoeten haar een andere voogd dan haar man toe te wijzen. Hierop is haar Ghijsbrecht de Bie toegewezen, die welke verzoekt vs Lijsbeth te ontlasten van vs borgtocht, gezien zij hiervan niet wist en hiertoe ook geen akkoord had gegeven, wat door schepenen ingewilligd wordt

Personen:

| 140-0333 |

Schepenregister 140, f° 107 r° 17.10.1530

de meier van Wuustwezel, gemachtigd van Jan Bouwens van den Wijngaerde verzoekt een kopij uit het register terzake het geding tussen de heer jonker en vs Jan Bouwens van den Wijngaerde

Personen:

| 140-0334 |

Schepenregister 140, f° 107 r° 26.09.1530

inzake de borgtochten voor de akker windmolen verzoeken Jan van Staijen, Andries Waijts en Jan Jan Nijs Hegs dat alle andere borgen die in de voorwaarden genoemd zijn gelijkerhand zullen dienen te betalen

Personen:

| 140-0335 |

Schepenregister 140, f° 107 v° ...1530

Katherijn Jan van den Aerde dr x Lenaerdt de.. laat Cornelis Michiel van Elsacker x Magriet Nout Peeter Nouts dr rente van 2 V rogge lossen die stonden op erven “scnodders”

Personen:

| 140-0336 |

Schepenregister 140, f° 108 r° 13.12.1530

Cornelis Geertssen van Elsacker verkocht aan Jan Cornelis van Aerde als voogd van Neelken Matthijs van Aerde een rente van 6 L rogge 15 st op een stede in Huffel Z Wouter Henrick Wouter Janssen W Luijckas Nout Luijcx N Cornelis Pauwels Keeselmans. Medepand is beemd op het hoochbosch Z Lenaert Jan Braens

Personen:

| 140-0337 |

Schepenregister 140, f° 109 r° 18.07.1530

Anthonis Wouter Diercx en Henrick Loijcx als voogd van Leonaerd Wouter Diercx, broer van 1ste comparant, sluiten door toedoen van meester Peeter Voirspoel, Gielis van den Wijngaerde, Jan Verlint en Luijcas Nout Luijcx, een akkoord met Cornelie Wouter Diercx x Cornelis Jan Nout Luijcx, met Elisabeth Wouter Diercx x Peeter Cornelis Jan Nijs, en met mr Peeter Voirspoel in naam van de kinderen Dierck Voirspoel x +Marij Wouter Diercx terzake de donaties die Dimpna x +Wouter Diercx aan vs Anthonis en Leonaerd gemaakt heeft

Personen:

| 140-0338 |

Schepenregister 140, f° 110 r° 20.03.1530

Mathijs Jan Pauwels Geens en Cornelis Jan Pauwels Geens als voogd van de nakinderen vs Mathijs verklaren dat Michiel Verstraten, Wuustwezel, van hen de “beeckbempt” in Donk gehuurd heeft ‘also den vs bempt Henrick Goosens te beseth plach’

Personen:

| 140-0339 |

Schepenregister 140, f° 110 v° 29.03.1531

Peeter Jan Peeter Claus verkocht aan Peeter Cornelis Loijcx een rente van 30 st op land de “breeacker” O Jan Peeter Karels Z en W Willem Lenaerdt Wil Buijens N Marije Jan Peeter Claus dr en Willem Luijcx

Personen:

| 140-0340 |

Schepenregister 140, f° 111 r° 28.03.1531

Jan Lauwerijs de Smidt transporteert aan zijn nicht Cornelie Aerdts dr van Halle x Henrick van Sinte Hubrechts zijn recht in een V rogge op Lambrecht de Cnodder

Personen:

| 140-0341 |

Schepenregister 140, f° 111 v° 23.05.1531

Willem de Coninck is schuldig aan Peeter Cornelis Loijcx een rente van 35 st op een weide de “ast” in Neerven bij “stapelheijde” Z Peeter Pauwels Keeselmans W Wil Lenaert Wil Buijens N Jan Cornelis Nouts

Personen:

| 140-0342 |

Schepenregister 140, f° 112 r° 24.06.1531

Katherijna Cornelis Jan Laets dr met haar voogd Ghijsbrecht de Bie verkocht aan Peeter Hovelmans een rente van 30 st welke zij heffende was op stede met huis en erven in Sneppel welke Claus Claus Jan Heijlenssen x Lijsbeth Jan Laets dr nu bezitten

Personen:

| 140-0343 |

Schepenregister 140, f° 112 v° 03.04.1531

op deze dag zal men volgens onderstaande voorwaarden verkopen het stro bevonden ten sterfhuis van +Dimpne Wouter Diericx (nota: hier eindigt de akte, er worden verder geen voorwaarden vermeld, wordt herhaald f° 113 v°)

Personen:

| 140-0344 |

Schepenregister 140, f° 112 v° 13.05.1531

Jan Michiel Buijens is schuldig aan Barbara Speecx een rente van 6 L rogge op stede met huis en erven in Terbeek bij de “rijdt” O Marten van Wijmaren Z Peeter Peeter Boets. Nout Reijns, als navolger van zijn vader die de stede bezat, en Jan Cornelis Boets verklaren dat deze rente reeds meer dan 50 jaar is geheven

Personen:

| 140-0345 |

Schepenregister 140, f° 113 r° 08.05.1531

Cornelis Lenaerdt Boets verkocht aan Wouter Peeter Snels x Marie een rente van 4 V rogge op een stede met huis en erven in Terbeek aan het “heijlaer” O Z Henrick Leemans N kinderen Cornelis van Bavel en Ariaen Peeter Boets. Stede was in bezit van +Lenaerdt Boets en nu van zijn zoon vs Cornelis Boets. De stede staat ook nog pand voor 6 sister 7 L en een derdedeel van een half V rogge die Dierck Lenaerdt Boets daarop heffende is. De stede werd door Cornelis Lenaerdt Boets gekocht van zijn broers Dierick en Peeter volgens schepenbrief dd 15.11.1526

Personen:

| 140-0346 |

Schepenregister 140, f° 113 v° 03.04.1531

op 3 april zal men openbaar het stro, bevonden ten sterfhuis van Dimpne x +Wouter Diericx verkopen. Het stro zal verkocht worden zoals men dergelijk stro verkoopt ‘teijnden leveringe teijnden gelt’; Kopers van het stro zijn Michiel van Elsacker, waarvoor Cornelis Jan Nijs borg staat – Cornelis Geert van den Bruijnenberge en Jan Diercx, waarvoor Peeter Wierocx borg staat – Matheus Thijs Cuijpers, waarvoor Franck Marcelis borg staat – Franck Marcelis, waarvoor Franck Marcelis borg staat (nota: in een eerste stuk, dat echter doorgehaald werd, worden als kopers vermeld Peeter van Onstaijen – Cornelis Jan Nijs – Cornelis Keeselmans – Franck Marcelis – Marck Nout Peeter Nouts – Peeter Keeselmans – Peeter Huijb Callants – Peeter Wiericx – Barnaerdt van den Broecke – Matheus Thijs de Cuijper – Cornelis Jan Nout Luijcx – Peeter Cornelis Nijs – Jan Diericx – Cornelis Geert van den Bruijnenberge – Lenaerdt Wouter Diericx – Anthonijs Wouter Diericx – Jan de Weert van Wuustwezel – Peeter Peeter Cuijpers – Marten Arno Nijs van Malle) (nota: f° 112 v° wordt vermeld Dimpne Wouter Diericx, hier echter Dimpne weduwe wijlen Wouter Diericx)

Personen:

| 140-0347 |

Schepenregister 140, f° 114 v° 01.05.1531

Jan Geert van Elsacker verkocht aan Cornelie Jan Henrick van Bavel dr x +Claus Peeter Haest een rente van 25 st op een stede met huis en erven in Sneppel aan de “rijdt” Z Geert van Elsacker en Nijs Kerstens. Met last aan de kinderen meester Jan Bouwens Costers, aan Peeter Hovelmans en aan de kinderen Marck Jan Marck Loijcks

Personen:

| 140-0348 |

Schepenregister 140, f° 115 r° s.d.

Cornelis Wouters Vermunten en Mathijs Willemsen Vermunten, ook voor Cornelis en Adriaen gebroeders en ..., Magriet, Stijne en Marien gezusters, ... (akte loopt niet verder, cfr f° 116 r°)

| 140-0349 |

Schepenregister 140, f° 115 r° s.d.

Wouter Snels op Cornelis Lenaerdt Boetssen (in hoofding) te kwijten met 10 pond gr br (nota: is blijkbaar vervolg van een andere akte)

Personen:

| 140-0350 |

Schepenregister 140, f° 115 v°

Cornelis Wils Vermunten Woutersen en Cornelis en Ariaen Willemsen Vermunten, ook voor hun broeder Mathijs en voor Jannen, Magriete, Cristine en Marie hun zusters, gedeeld van alzulke erfrogge als zij heffende waren tot Brecht en Loenhout, te weten 3 V rogge op goederen op op het “lair” in Brecht toebehorende de weduwe +Bertholomeus van den Wijngaerde, een V rogge op goederen op “houthoven” in St Lenaerts toebehoren Jan de Scoemaker, een L rogge 20 st op de “oude stede” in Sneppel toebehorende kinderen Willem Vermunten en Magriete Henrick Martijns dr zijn huisvrouw

Personen:

| 140-0351 |

Schepenregister 140, f° 116 r° 03.05.1531

Willem Jan van Lare als momboor en Peeter Cornelis Sbeeren als toeziener van de kinderen Jan Jan van Lare x +Katherine Jan Cornelis Lenaerts dr verkochten aan Jan Henrick Loijcx een rente van 2 L rogge 5 st als vs kinderen heffende waren op stede met huis en erven bij “hoenderen moer” N Cornelis Geert van den Bruijnenberge. Peeter Nout Peeter Noutsen, als bezitter van de panden, is de rente schuldig. Met nog last aan Jan Cornelis Lenaerdts

Personen:

| 140-0352 |

Schepenregister 140, f° 117 r°

Wouter van den Broecke is schuldig aan Neese en Kathrijne Cornelis Vermunten drs, kinderen van +Katherijn Willem Jan Geerts een rente van 17 L rogge op erven “theeschot” in Terbeek Z Peeter Martens O Magriet x +Henrick Sconicx W Cornelis Lenaerdt Boets en de kinderen Willem Vermunten N Jan Cornelis Heermans. Item op de “hagebempt” in Terbeek O Z en N de kinderen Cornelis van Bavel W de kinderen Cornelis Sconincx

Personen:

| 140-0353 |

Schepenregister 140, f° 117 v° 07.08.1531

Willem Jan van Lare belooft te betalen aan Magrite x +Mathijs van den Veken 2 pond gr br

Personen:

| 140-0354 |

Schepenregister 140, f° 118 r° 12.12.1530

Gorijs Bartholomeus Hovelmans zal aan Dimpna Gielis Fien (Fijen?)dr x +Cornelis van den Bogaerde jaarlijks 4 V rogge betalen om een som van 12 pond gr br 20 st waarop hij nu 60 gld ontvangen heeft en de rest met pasen zal ontvangen. De vs 4 V rogge was vs Gorijs heffende op Cornelis Gielis Jans. Dimpna Gielis Fien zal tot pasen vs Gorijs onderhouden van eten en drinken

Personen:

| 140-0355 |

Schepenregister 140, f° 118 v° 20.02.1531

Magriet Thoen Thijs Diericx met haar voogd Henrick Loijcx is schuldig aan Dierick Bode de som van 16 st

| 140-0356 |

Schepenregister 140, f° 119 r°

Jan Cornelis van Staijen x Magriete Peeter Verbuijten dr verkochten aan Wouter Peeter van de Clote x Katherijnen Henrick Leijs dr een rente van 4 V rogge op de “persbempt” Z Michiel van Elsacker Z Jan Amelvoirts en Cornelis Michiel van Elsacker N Peeter Cuijpers. Ook reeds belast aan Michiel van Elsacker, Magriete x +Jan Haest

Personen:

| 140-0357 |

Schepenregister 140, f° 119 v°

Cornelis Willem Vermunten verkocht aan Peeter Jan Peeter Nouts een stede met huis en erven in de palingstraat O Luijckas Nout Luijcx Reeds belast aan Mariken x +Cornelis Sconincx, Toenken Wouter Sbien dr

Personen:

| 140-0358 |

Schepenregister 140, f° 120 r° 20.02.1531

Henrick Philips is schuldig aan Cornelis Keeselmans 10... V rogge

Personen:

| 140-0359 |

Schepenregister 140, f° 120 r° 20.02.1531

Jan Strobiers belooft Jan van Kerschot 3 Rgld te betalen

Personen:

| 140-0360 |

Schepenregister 140, inliggend stuk 08.05.1531

Mathijs Jan Braens belooft zijn broer Jan Braens 20 pond br te betalen voor de erfpenningen van het kindsgedeelte hen verstorven van hun vader Jan Braens

| 140-0361 |

Schepenregister 140, f° 120 v° 17.04.1531

Wouter van Herck is schuldig aan Henrick Hovelmans 7 V min een L rogge

| 140-0362 |

Schepenregister 140, f° 120 v° 17.04.1531

Hubrecht Toens belooft te betalen aan Peeter Vorselmans 12 st

| 140-0363 |

Schepenregister 140, f° 120 v° 17.04.1531

Cornelis Jan Gorijs belooft te betalen aan Peeter Vorselmans 52 st

| 140-0364 |

Schepenregister 140, f° 120 v° 17.04.1531

Jacop Willem Coeks belooft te betalen aan Barbara x Mathijs Hovelmans 3 V rogge

Personen:

| 140-0365 |

Schepenregister 140, f° 121 r° 17.04.1531

Cornelis Cornelis Luijcx is schuldig aan Mathijs de Cuijper 19 V 2 L rogge

Personen:

| 140-0366 |

Schepenregister 140, f° 121 r° 01.04.1531

Peeter Wierocx belooft te betalen aan Wouter Meus 6 V rogge

Personen:

| 140-0367 |

Schepenregister 140, f° 121 r° 01.05.1531

Hubrecht Knekels belooft te betalen aan Peeter Vorselmans 16 st, en dit 14 dagen voor ‘loenhout kermis’

| 140-0368 |

Schepenregister 140, f° 121 v° 15.05.1531

Katherijna Cornelis Vermunten dr met haar voogd Ghijsbrecht de Bie is schuldig aan Peeter Vorselmans als gemachtigd van Peerken Jan Verwithagen zoon 2 sister rogge 2 st boete

Personen:

| 140-0369 |

Schepenregister 140, f° 121 v° 15.05.1531

Katherina Cornelis Vermunten dr met haar voogd Ghijnsbrecht de Bie belooft de schout van Loenhout 8 Rgld 4 st 11 muiten te betalen. Henrick van Staijen is borg geworden

Personen:

| 140-0370 |

Schepenregister 140, f° 122 r° 15.05.1531

Peeter Wierocx belooft Peeter Speecx 19 L rogge te betalen

Personen:

| 140-0371 |

Schepenregister 140, f° 122 r° 15.05.1531

Katherina Cornelis Vermunten met haar voogd Ghijsbrecht de Bie is schuldig aan Jan van Aerde ‘ter beke’ 2 V rogge 4 st

Personen:

| 140-0372 |

Schepenregister 140, f° 122 r° 15.05.1531

Henrick van Staijen is schuldig aan Jan Jan van den Aerde 6 V rogge 1 st

Personen:

| 140-0373 |

Schepenregister 140, f° 122 v° 15.05.1531

Peeter Marten Zibs ‘opte rijdt’ belooft 2 sister rogge te betalen aan de meijer van Wuustwezel als gemachtigd van Jan Bouwens van de Wijngaerde

Personen:

| 140-0374 |

Schepenregister 140, f° 122 v° 15.05.1531

Wouter van Hercke is schuldig aan Henrick Hovelmans 7 V min 1 L rogge

| 140-0375 |

Schepenregister 140, f° 122 v° 15.05.1531

Mathijs de Coninck belooft te betalen aan de weduwe Henrick Verbuijten 20 Rgld 10 st

| 140-0376 |

Schepenregister 140, f° 123 r° 15.05.1531

Geert van Elsacker verklaart dat toen hij nog schepen was hij gevonnist heeft dat de voor en nakinderen Jan Geert Haijckens gelijk zouden delen in de nagelaten erfgoederen. Item doen Peeter Cornelis Loijcx en Jan Hovelmans die alsdan ook schepenen waren

Personen:

| 140-0377 |

Schepenregister 140, f° 123 r° 13.08.1531

Katerijn Cornelis Jan Laets dr met haar voogd Ghijsbrecht de Bie belooft te betalen aan Geeraerd Ingelbrechts, schout in Loenhout, 2 ponden gr br

Personen:

| 140-0378 |

Schepenregister 140, f° 123 v°

Anthonijs Anthonijs Lippens x Johanna Cornelis Ghijsels dr verkochten aan Cornelis Jan Pauwels Keeselmans een stede met huis en erven in Kesselbeek Z Cornelis Cornelis Jan Nijs W Jan Bouwens van den Wijngaerde N vs Jan B van den Wijngaerde en Wouter Henrick Janssen. Met nog last aan Jan Jan van den Aerde x Elizabeth, Jan Bouwens van den Wijngaerde, Katherijne x +Jan Pauwels Keeselmans, Jan Jan Pauwels Keeselmans, Beelen Willem van den Wijngaerde, de kinderen Henrick van Aerde

Personen:

| 140-0379 |

Schepenregister 140, f° 124 v° 15.05.1531

Marck Nout Peeter Nouts is schuldig aan de h geest in Loenhout een rente van 21 L rogge op een stede met huis en erven in Sneppel Z Henrick Hovelmans W Peeter Hovelmans N Henrick Jan Heijns. Met nog last aan Claus Jan Heijlens, Cornelis Hubrecht Verboven

Personen:

| 140-0380 |

Schepenregister 140, f° 125 r° 06.02.1531

Jan Cornelis Jan Nouts belooft 18 L rogge te betalen aan Heijlwijge x Cornelis Buijs

Personen:

| 140-0381 |

Schepenregister 140, f° 125 r° 06.02.1531

Mathijs Jan Pauwels Geens belooft 2 sister rogge te betalen aan de meijer van Wuustwezel als gemachtigd van Jan Bouwens van den Wijngaerde

Personen:

| 140-0382 |

Schepenregister 140, f° 125 r° 06.02.1531

Lenaert Jan Braens belooft 6 V rogge te betalen aan Geerdt Ingelbrechts, schout, als gemachtigd van ‘mevrouwe der nonnen’

Personen:

| 140-0383 |

Schepenregister 140, f° 125 v° 06.02.1531

Clement Jan Giels belooft 17 lichte gulden 5 st te betalen aan zijn broer Cornelis Jan Ments vanwege Cornelis van den Sande

Personen:

| 140-0384 |

Schepenregister 140, f° 125 v° 06.02.1531

Cornelis Willem Vermunten belooft een sister rogge te betalen aan Cornelis Buijs

Personen:

| 140-0385 |

Schepenregister 140, f° 125 r° 06.02.1531

Jan Cornelis Loijcx belooft 14 V rogge te betalen aan het gasthuis van Hoogstraten

Personen:

| 140-0386 |

Schepenregister 140, f° 125 r° 06.02.1531

Cornelis Jan Michiel Buijens belooft 6 V rogge te betalen aan het gasthuis van Hoogstraten

Personen:

| 140-0387 |

Schepenregister 140, f° 126 r° 06.02.1531

Cornelis Jan Michiel Buijens belooft 2 sister rogge te betalen aan Henrick Hovelmans

Personen:

| 140-0388 |

Schepenregister 140, f° 126 r° 22.03.1531

Katherijn Bremans van Brecht met haar voogd Cornelis Pauwels is schuldig aan Peeter Claus Peeters van Wuustwezel 9 lichte gld

| 140-0389 |

Schepenregister 140, f° 126 r° 22.03.1531

Mathijs Jan Pauwels Geens belooft 2 V rogge te betalen aan Jan van den Aerde

Personen:

| 140-0390 |

Schepenregister 140, f° 126 r° 24.07.1531

Lenaert Braens belooft 7 lichte gld 7 st te betalen aan Geerde Scoemakers

Personen:

| 140-0391 |

Schepenregister 140, f° 126 v° s.d.

Severijn Jan Geerdt Wils verkocht aan Geraerd Ingelbrechts een rente van 10 st op zijn stede, met nog last aan Cornelis Cornelis Luijcx

Personen:

| 140-0392 |

Schepenregister 140, f° 126 v° 08.05.1531

Mathijs de Coninck belooft aan de kerk van Loenhout een V rogge te betalen

| 140-0393 |

Schepenregister 140, f° 126 v° 08.05.1531

zelfde belooft te betalen aan Barbara x Mathijs Hovelmans 7 V rogge

Personen:

| 140-0394 |

Schepenregister 140, f° 127 r° 12.12.1530

Severijn Jan Geert Wils verkocht aan Geraerd Ingelbrechts, rentmeester van jonker Robrecht van der Marck etc, een rente van 10 st op stede met huis en erven in Huffel W en O Peeter Jan Nouts N Lenaerdt van Elsacker

Personen:

| 140-0395 |

Schepenregister 140, f° 127 v° 03.01.1531

Jan Cornelis van der Aerden x Katherijnen Jan Bouwen Thijs dr en Adriaen van Aken mangelen erfgrond om erfrente, land aan de “lammeij” O Aerdt Peeter Nouts Z Cornelis Gielis Haest W Cornelis Jan Pauwels Keeselmans, met last aan Katherijne Jan Ghijs van der Creke dr en rente van 4 V rogge die vs Adriaen van Aken verstorven waren van zijn vader Claus van Aken en staande op stede met huis en erven in Terbeek

Personen:

| 140-0396 |

Schepenregister 140, f° 128 r° 01.05.1531

Michiel Leijs Romnouts belooft aan Cornelis Faes Nout Faes te betalen 11 L en een derde deel van een L rogge

Personen:

| 140-0397 |

Schepenregister 140, f° 128 r° 12.12.1530

akte van bezet door de schout Geraerd Inglebrechts van de goederen van Jan Cornelis Haest in Loenhout

| 140-0398 |

Schepenregister 140, f° 129 r° 16.10.1531

Maria Hendrick van den Aerde dr x Jan van den Kerckhove verkocht aan Laureijs van den Aerde een rente van 9 L rogge welke haar verstorven was van haar grootvader Jan van den Aerde

Personen:

| 140-0399 |

Schepenregister 140, f° 131 r°

inzake het geschil tussen Peeter Jan Cornelis Boets en Peeter Jan Peeter Nouts ivm de erfpalen die Peeter Boets heeft doen leggen in de kelder van het huis dat hij van vs Peeter Nouts gekocht had schikken partijen zich naar uitspraak van schout en schepenen

Personen:

| 140-0400 |

Schepenregister 140, f° 131 r° 20.03.1531

Wouter Laets belooft te betalen aan Heijlwich Cornelis Buijs 19 L rogge

Personen:

| 140-0401 |

Schepenregister 140, f° 131 r° 20.02.1531

Marten Anthonijs van Westmal is schuldig aan Peeter Cornelis Loijcx 4 V rogge

Personen:

| 140-0402 |

Schepenregister 140, f° 131 v° s.d.

proces tussen Peeter Jan Cornelis Boets en Peeter Jan Peeter Nouts aangaande het huis “den hooghen buer” dat door Peeter Nouts verkocht werd aan Peeter Boets, dat gelegen is aan het andere huis van Peeter Nouts, en waarvan de kelder deels in “den hooghen buer” staat. De huizen hoorden voorheen samen toe aan Jan Henrick Merten Zibs die “den hooghen buer” verkocht aan Lenaerdt Merten Buijens. Nadien kwamen ze samen toe aan vs Peeter Nouts (nota: de akte is niet afgemaakt)

Personen:

| 140-0403 |

Schepenregister 140, f° 132 r° 14.02.1531 svl

vonnislijk wordt gewezen dat Willem Lenaert Wil Buijens het sister rogge aan Peeter Herls mag kwijten met 50 Rgld

Personen:

| 140-0404 |

Schepenregister 140, f° 132 r° 20.03.1531 ml

Bernaerdt Jan Wouter Stevens x Neesen Peeter Zoetens dr belooft de panden van zijn broer Adriaen Jan Wouter Stevens te ontlasten

Personen:

| 140-0405 |

Schepenregister 140, f° 132 v° s.d.

Willem Thijs, advokaat, Wuustwezel, wil betaald worden door Wouter en Bernaerdt van den Broecke terzake arbeid die hij verricht heeft in hun proces voor het gerecht van Wuustwezel

Personen:

| 140-0406 |

Schepenregister 140, f° 132 v° s.d.

Cornelis van Elsacker tegen de weduwe Henrick Ots; Peeter Pauwels verklaart dat toen hij bij Cornelis van Elsacker gehaald werd Heijnken Ots geen spraak had; Jan Heermans verklaart dat hij aanwezig was in het huis van Cornelis van Elsacker toen meester Marcelis de wonden van Heijnken Ots verzorgde en deze alsdan niet sprak

| 140-0407 |

Schepenregister 140, f° 133 r° 29.01.1530 ml

Peeter Jan Cornelis Boets en Peeter Jan Peeter Nouts onderwerpen zich aan het oordeel van de 7 schepenen inzake de kelder deels gestaan in “den hoogen buer”. Peeter Nouts dient de kelder uit te breken en te ontruimen; Schepenen zijn: Cornelis Jan Nijs – Laureijs van Aerde – Peeter van Onstaijen – Michiel van Elsackere – Willem Lenaerdts – Mathijs Vermunten – Peeter Vorselmans

Personen:

| 140-0408 |

Schepenregister 140, f° 133 v° 10.03.1531 ml

Jan Jan Hegs stelt zich borg voor Henrick Loijcx voor de som waarvoor deze in Hoogstraten werd veroordeeld

Personen:

| 140-0409 |

Schepenregister 140, f° 133 v° 20.03.1531 ml

Peeter Peeter Cuijpers is 7 sister rogge schuldig aan Peeter Claus Peeters als momboor van Mariken Jan Claus Peeters dr

Personen:

| 140-0410 |

Schepenregister 140, f° 134 r° 07.02.1531 ml

Aerdt Jan Peeter Nouts verkocht aan Cornelis Willem Vermunten een stede met huis en erven in Loenhout O Claus Jan Heijlens N Marck Nout Peeter Nouts. Met nog last aan Lenaerdt Nouts, Lenaerdt Verdijck, de kinderen Lijnken Jan Peeter Nouts dr, Neelken Jan Peeter Nouts dr, Jan Pauwels Keeselmans

Personen:

| 140-0411 |

Schepenregister 140, f° 134 v° 24.02.1531 ml

Peeter Huijb Callants is rente van 9 V rogge schuldig aan de h geest in Loenhout op stede met huis en erven in Sneppel O Peeter Wierocx N Cornelis Willem Vermunten

Personen:

| 140-0412 |

Schepenregister 140, f° 134 v° 24.02.1531 ml, in marge

h geestmeesters zijn Jan Peeter Boets en Henrick Hovelmans

Personen:

| 140-0413 |

Schepenregister 140, f° 135 r° 28.02.1531 ml

Jan Willem Lenaerdt Loijcx verkocht aan Willem Verheerstraten en Marck Cornelis Marck Loijcx als momboors van Neelken en Grietken, dochters van Claus Verheerstraten x +Anna Cornelis Marck Loijcx een rente van 2 V rogge op stede met huis en erven in Neerven Z Henrick Valckemans N Peeter Jan Nijs. Stede is mede pand voor rente van 2 Rgld die Katherijn x +Jan Pauwels Keeselmans heffende is op beemd in Blaakt. Willem Lenaerdt Loijcx, vader van vs Jan Loijcx, stelt tot onderpand stede met huis en erven in Huffel O Henrick Scanters W Katherijne Willem Luijcx dr N Cornelis van den Bruijnenberge

Personen:

| 140-0414 |

Schepenregister 140, f° 136 r° 13.02.1531 ml

Jan Jan Claus Peeters verkocht aan Wouter Peeter Snels een rente van een sister rogge op de helft van stede met huis en erven in Terbeek N de zonen Jan van Bavele Z Peeter Jan Marten Sibs, en op de helft van erven aan de “rijt”

Personen:

| 140-0415 |

Schepenregister 140, f° 137 v° 06.02.1531 ml

Katherijn Henrick Ots x Cornelis Geert van Elsacker verkocht aan Cornelis Jan Pauwels Keeselmans rente van een V rogge

Personen:

| 140-0416 |

Schepenregister 140, f° 137 v° 26.06.1531

Maria Mathijs Peeter Martens dr x Marck Jan Marcks verkocht aan Jan Jan Hegs rente van 13,5 st

Personen:

| 140-0417 |

Schepenregister 140, f° 138 r° 10.03.1531 ml

Cornelis Jan Dignen verkocht aan Cornelis Jan Nout Luijcx een rente van 10 st op land aan de meerstraat W Wouter Peeter Snels N Peeter Verwilt. Met nog last aan Mariken Jan Dignen dr

Personen:

| 140-0418 |

Schepenregister 140, f° 138 v° s.d.

Marck Nout Peeter Nouts is schuldig aan Aerdt Jan Peeter Nouts een rente van 14 V rogge op stede met huis en erven in Sneppel Z Henrick Hovelmans W Peeter Hovelmans N Henrick Jan Heijns. Item op land de “strijp” in Sneppel op de “ast” O Jan Laureijs Rombouts N Peeter Cuijpers. Met last aan Moijcken Delien x +Willem Delien, Peeter de Cuijpere, erfgenamen Jan van Aerde, Claus Jan Heijlens

Personen:

| 140-0419 |

Schepenregister 140, f° 139 v° s.d.

Aerdt Jan Peeter Nouts verkocht aan Marck Nout Peeter Nouts x Barbare Henrick Hovelmans dr een stede met huis en erven in Sneppel (cfr vorige akte)

Personen:

| 140-0420 |

Schepenregister 140, f° 140 v° 20.03.1531 ml

Adriaen Jan Wouter Stevens x Marij Hubrecht Boets dr verkocht aan Jan Jan Hegs een rente van 2 V rogge op stede met huis en erven aan “stapelheijde” O Geerdt van den Cloote

Personen:

| 140-0421 |

Schepenregister 140, f° 141 r° 12.12.1530

Quirijn Jan Geert Wils is schuldig aan jonker Robrecht van der Marck etc een rente van 10 st op stede met huis en erven in Huffel O en Z Peeter Jan Peeter Nouts N Lenaerdt van Elsacker. Met nog last aan Cornelis Cornelis Luijcx, dewelke de 25 st die hij heffende is tot onderpand stelt

Personen:

| 140-0422 |

Schepenregister 140, f° 141 v° 12.12.1530

Cornelis Jan van Staijen is schuldig aan Jonker Robrecht van der Marck etc een rente van 20 st op een inslag in Popendonk W Willem Jan van Staijen

Personen:

| 140-0423 |

Schepenregister 140, f° 142 r°

is doorgehaald, betreft thoon Lijnken Jan van Aerde dr tegen haar zoon. Uit de stukken tekst blijkt dat vs Lijnken voorkinderen had en dat haar vader Jan van Aerde overleden was

| 140-0424 |

Schepenregister 140, f° 142 v°

is doorgehaald. Uit de tekst blijkt dat Katherijne Cornelis Sconincx dr x Peeter Janssen smidt van Breda rente verkocht aan Mathijse x +Henrick Verbuijten

Personen:

| 140-0425 |

Schepenregister 140, f° 143 r° s.d.

Katherijna Henrick Ots dr x Cornelis Geert van Elsacker verkocht aan Cornelis Jan Pauwels Keeselmans een rente van een V rogge wat zij heffende was op de “straet acker” aan Marselis Conincx en Cornelis Jan Diericx van Eijsele, volgens schepenbrieven Wernhout dd 07.03.1448 en 05.01.1519

Personen:

| 140-0426 |

Schepenregister 140, f° 143 v° 07.07.1531

Cornelis Jan Cornelis Boets verkocht aan Peeter Cornelis Loijcx een rente van 2 V rogge op beemd in Donk O zijn vader Jan Cornelis Boets W de kinderen Jan Nout Luijcx

Personen:

| 140-0427 |

Schepenregister 140, f° 144 r° 13.08.1531

Jan Jan Dignen verkocht aan Claus Peeters van Baerle een rente van 3 V rogge op de “meerbolck” O Adriaen Jan Wouters W Wouter Snels N Peeter Verwilt (Nota: in hoofding staat Claes Peeter de molenaere x Katherine)

Personen:

| 140-0428 |

Schepenregister 140, f° 144 v° 13.09.1531

Maria Henricx van der Aerde x Jan van den Kerckhove laat Heijlwig Cornelis Boets dr x +Cornelis van Bavele en haar zoon Lenaerdt Cornelis van Bavel rente van een V rogge kwijten, welke rente haar verstorven was van haar vader Henrick van den Aerde

Personen:

| 140-0429 |

Schepenregister 140, f° 145 r° 07.08.1531

Lenaertd Nijs belooft Geraerdt Ingelbrecht, schout, twee jaar rente te betalen, ieder jaar van 4 Rgld 12 st

Personen:

| 140-0430 |

Schepenregister 140, f° 145 v° 23.05.1531

Henrick Leemans doet zijn leengoed, in bezit van Jan van Lint, bezetten

Personen:

| 140-0431 |

Schepenregister 140, f° 146 r° 27.11.1531

Cornelis Cornelis Luijcx verkocht aan Peeter Cornelis Loijcx een rente van 4 sch gr br en dit in mindering van 10 sch gr br die hij heffende is op twee weiden in Neerven O tussen Geerdt Ingelbrechts en Jaspar van den Dorpe N kinderen Jan Nout Luijcx Z Willem Lenaerdts. Met nog last aan Katherijne Pauwels. Met schepenbrief Loenhout dd 24.02.1528 svl waarbij Jacop Coels de rente van 10 sch gr br verleden heeft aan vs Cornelis Cornelis Luijcx en tot onderpand gesteld zijn stede met huis en erven in klein Neerven W Jaspar van den Dorpe N en O Peeter Jan Nijs

Personen:

| 140-0432 |