Schepenregisters deel 138 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 138

Schepenregister 138, f° 1 r° 16.02.1512 ml

Doren Neve is 2 V rogge schuldig aan zijn zoon Cornelis op land in Sneppel

Personen:

| 138-0001 |

Schepenregister 138, f° 1 r° 16.02.1512 ml

Doren Neve en zijn zoon Doren verkochten aan ...

Personen:

| 138-0002 |

Schepenregister 138, f° 1 v° 16.02.1512 ml

Doren de Neve is 2 sister rogge schuldig aan zijn zoon Doren hem verstorven van zijn moeder en staande op de stede waar vs Doren woont gelegen bij de kerk. Pand is de “dorenacker” in “sneppelaer acker” W de kinderen Jan Hendricx NO Marie Peeter Wuijts dr

Personen:

| 138-0003 |

Schepenregister 138, f° 2 r° 11.02.1512 ml

Willem Lodewijcx verkocht aan Jan Henric Mertens een stede met huis een erven in Huffel N Lijsbeth Sacxs (?) O Anthonis Vercreke Met last aan Jan van der Veken, Gabriel de Bije, Jan Goosens

| 138-0004 |

Schepenregister 138, f° 2 v° 29.01.1512 ml

Geert Peeter Geerts Verbuijten verkocht aan Pauwels Willem Diericx een rente van 30 st op “tsnodders bemdt” in Sneppel Z Peeter Wouter van den Cloot W Willem Jan Wils N Lenaert Verdijck

Personen:

| 138-0005 |

Schepenregister 138, f° 3 r° 22.02.1512 ml

Jan Hegge verkocht Pauwels Willem Diericx een rente van 2 Rgld 20 st op stede met huis en erven waar hij woont aan “stapelheijde N Jan Loijcx O kinderen Wouter Diericx. Item op heiblok aldaar O Jan Thoen Thijs W Jan Pauwels N Jan Loijcx. Vs 2 Rgld staan tot gelijke panding met 6 V rogge die Lijsbeth x Aert Peeter Nouts daarop heffende is en met 2 V rogge die Kerstine Jan Loeijcx dr x Lenaert Jan Nijs daarop heffende is

Personen:

| 138-0006 |

Schepenregister 138, f° 3 r° 22.02.1512 ml, Bijgeschreven

vs Kerstine x Lenaert Nijs heeft 6 L rogge uit vermelde 2 V verkocht aan de h geest

Personen:

| 138-0007 |

Schepenregister 138, f° 3 v° 26.01.1512 ml

Cornelis Nouts Janssen verkocht aan Katlijne natuurlijke dochter van Wouter Bije, moeder was Mechtelt Gielis Jans, een rente van een halster rogge op stede met huis en erven waar hij woont in Neerven Z Jan Nouts N Willem Backers

Personen:

| 138-0008 |

Schepenregister 138, f° 3 v° 28.02.1512 ml

Willem en Anthonis Beers en Lenaert van der Meren verkochten aan Mathijs Smeets een derde deel van een bunder beemd in Blaakt op de “boecheester” O kinderen Wouter Diericx W Willem Molenaren

Personen:

| 138-0009 |

Schepenregister 138, f° 4 r° 01.03.1512 ml

Cornelie Lambrecht van der Wilt x Henric Cleijs is 5 V rogge schuldig aan Marie Lambrecht van der Wilt welke 5 V tot gelijke panding staan met 21 L rogge die Lijn Lambrecht van der Wilt ook heeft en hen verstorven zijn van hun moeder Iganne Aert Gijsels dr en welke staan op stede met huis en erven in Huffel O Cornelis Conincx en op erven de “kerc..” N Willem Gielis Jans O Jan Cornelis Boode Z Jan Loijcx. Met nog last aan Marie Geert Wuijts, ... Willem van der Wilt

Personen:

| 138-0010 |

Schepenregister 138, f° 4 v° 11.02.1512 ml

Henrick Goosems verkocht aan Peeter Cornelis Loeijcx een rente van een halster rogge op beemd “snodders block” Z Jan van den Wijngaerde

Personen:

| 138-0011 |

Schepenregister 138, f° 5 r° 29.01.1512 ml

Henric de Coninck heeft voor een V rogge doen bezetten de stede met huis en erven waar Jan van Balle uitgestorven is gelegen in Huffel en heeft deze vervolgens getransporteerd aan Lijsbeth x +Jan van Balle

| 138-0012 |

Schepenregister 138, f° 5 v° 07.03.1512 ml

Magriete Thoen Diel Sijmons x +Wouter Faes Nout Faes xx Lenaert van Houtele transporteert tot behoef van haar dochter Anneken tocht in stede met huis en erven waar vs Wouter uitgestorven is, en welke stede behoorde tot het patrimoniale goed van vs Wouter, vader van vs Anneken

Personen:

| 138-0013 |

Schepenregister 138, f° 5 v° 07.03.1512 ml

Margriet x +Gheert Vercaert met haar voogd Willem Jan Wils verkocht aan Jan Hovelmans en zijn zuster Lucie Hovelmans een rente van 10 gld 2 st op stede N Henric Gorijs en Heijn Verbuijten O de kinderen Boots. Item op heiblok in Hoenderen. Item op land O Henric Verbuijten Z Peeter Jans. Item op beemd in Blaakt O Wouter Jan Stevens Z Diel Laets W Jan van den Wijngaerde N Peeter Hovelmans. Item op beemd op het hoogbos op de “straelde” Z en W Lijsbeth Peeter Nouts N Peeter Nouts O Jacob Baten. Item op beemd op het molenbos N de kinderen Claes Conincx Z Henric Jan Heijns

Personen:

| 138-0014 |

Schepenregister 138, f° 6 v° 15.03.1512 ml

Franck Aert Jan Aertsen verkocht aan Jan Leest, koster in Brecht, beemd in Blaakt O Huijbrecht Verhaert Z Cornelis Loeijcx W Jennis Peeters N Diel Heijn Luijcx en hem van zijn vader +Aert Jan Aerts verstorven volgens scheibrief van Brecht. Lijsbeth x +Aert Jan Aertsen transporteert haar tocht in vs beemd

Personen:

| 138-0015 |

Schepenregister 138, f° 7 r° 29.03.1512 ml

Cornelis Hovelmans verkocht aan Agnese en Katlijne Cornelis Vermunten drs een rente van 2 V rogge als hij heffende was op heiblok dat hij destijds gekocht had van Gielis Jan Dibbouts

Personen:

| 138-0016 |

Schepenregister 138, f° 7 r° 24.03.1512 ml

Agneese en Katlijne Cornelis Vermunten drs met hun voogd Cornelis Jan Hovelmans verkochten aan Heinric Cornelis Lipsen een rente van 6 L rogge op stede met huis en erven aan de berenstraat Z en W Lijsbeth Cornelis Vermunten dr N Heinrick Hovelmans. Item op erven ook aldaar Z Heijnrick Verbuijten W Margriete Peeter Verbuijten N Jan en Henric Hovelmans O Lijsbeth Cornelis Vermunten

Personen:

| 138-0017 |

Schepenregister 138, f° 7 v° 28.12.1511

Cornelie Peeter Molenaren dr x Jan Vercaert, dochter van +Margriet van Aken, verkocht aan Claes Peeter Haest een rente van 7 L rogge die zij had op stede in Herseling

Personen:

| 138-0018 |

Schepenregister 138, f° 8 r° 28.12.1511

Jan Vercaert is een sister rogge schuldig aan Cornelie Jan van Bavele op de helft van de stede waar hij woont in Popendonk W en N Cornelis van Aerde. Item op erven aldaar aan de “rijt” W Jan van den Veken. Cornelis van Aerde verklaarde vs panden destijds vererfd te hebben tegen vs Cornelie x Claes Peeter Haest om het vs sister rogge

Personen:

| 138-0019 |

Schepenregister 138, f° 8 v° 14.03.1512 ml

Lijsbeth Thoen Thijs dr x Gielis Joerdens is een V rogge schuldig aan de kinderen Jan Luijcx op de stede waar zij met haar man woont aan het Oosteneinde O Peeter Hase Z Jan Jorijs Theeus W Peeter Zoeten

Personen:

| 138-0020 |

Schepenregister 138, f° 9 r° 12.04.1512 ml

Katlijne Peeter Matheeus Bije dr met haar voogd Gheert van Campe verkocht aan Henric Leemans een rente van 9 L rogge op de stede aan “tsnodders goet” W de kinderen Cornelis Wils N kinderen Jan Buijen Thijs waar Loeij Jan Gheerts woont en welke haar verstorven is van haar vader Peeter de Bie en aan deze van diens vader Matheeus de Bije. Loij Jan Gheerts als bezitter van de panden verklaart de 9 L rogge schuldig te zijn. Cornelis van den Bruijnenberge verklaart dat zijn vader vroeger en hij nadien deze 9 L betaald hebben gedurende 15j

| 138-0021 |

Schepenregister 138, f° 9 r° 29.03.1512 ml

Henrick Loeijcx vervangende Claus de Coster en Heijlwijch Wouter Bije met haar voogd Lenaerdt van den Boogaerde vervangende haar zusters Marie en Anthonie verkochten aan Henrick Leemans 14 L rogge

Personen:

| 138-0022 |

Schepenregister 138, f° 9 v° 14.04.1512 ml

Thoen Geert Wils verkocht aan Cornelis Jan Nout Luijcx beemd in Loenhout Z Jan van den Wijngaerde

Personen:

| 138-0023 |

Schepenregister 138, f° 9 v° 18.04.1512 ml

Gielis Gielis Peeters laat Peeter de Cuijper rente van een halster rogge op de stede waar Wouter Faes Nout Faes uitgestorven is kwijten en welke stede hem verstorven is van zijn vader Gielis Peeters en welke pacht vs Peeter de Cuijper aangenomen had

| 138-0024 |

Schepenregister 138, f° 10 r° 03.05.1512

Marie Nout van der Buijten dr x +Jacob van Aerde – Gielis haar zoon – Margriet en Lijsbeth zijn zusters; geven in erfwinning aan Peeter Jan van Bavele een stede met huis en erven in Popendonk N kinderen Heijnrick Valckmans. Item “molenacker” ook aldaar O Jan van den Aerde Z en W Lijne Broomans N kinderen Cleijs Jans van den Aerde. Item het “heijeusel” Z Cornelis Claes Jans N Willem Luijcx

Personen:

| 138-0025 |

Schepenregister 138, f° 10 v° 11.06.1512

Heijlwijch x Merten van Staijen met haar voogd Jan Oom verkocht rente aan Jacob Broomans

Personen:

| 138-0026 |

Schepenregister 138, f° 10 v° 13.06.1512

Jan Gabriel Bijens verkocht aan Henrick Cornelis Wouters rente van 2 V rogge. Gielis de Bije stelt zich borg

Personen:

| 138-0027 |

Schepenregister 138, f° 11 r° 21.06.1512

Claes Heijn Stuijts, Wuustwezel, verkocht aan Jan Wills van Polle, Brecht, beemd in Blaakt O Huijbrecht Verhaert Z Jan Woijts, Brecht W de nonnen van sint margrietendael

| 138-0028 |

Schepenregister 138, f° 11 r° 17.01.1513 ml

Huijbrecht Jacob Janssen verkocht aan Jan Wouter Diericx beemd op het hoogbos W Jan Loeijcx N erfgenamen Cornelis van der Noot

Personen:

| 138-0029 |

Schepenregister 138, f° 11 r° 27.01.1510 ml

Lambrecht van den Boogaerde laat Jan Cornelis Lenaert Slegen rente van 3 V rogge kwijten

Personen:

| 138-0030 |

Schepenregister 138, f° 11 v° 02.08.1512

Henrick Cleijs Jan Heijlen verkocht aan Marie Nout Verbuijten dr x +Jacop van Aerde een rente van een halster rogge op de helft van een hof die Geert Rombouts in handen heeft gehad en gelegen in Sneppel Z Aert Jan Wouter Stevens N Michiel van Elsacker, en alwaar Lenaert Verbuijten uitgestorven is. Michiel van Elsacker is de rente schuldig

Personen:

| 138-0031 |

Schepenregister 138, f° 11 v° 26.03.1512 ml

Lenaert van Elsackere verkocht aan Peeter de Cuijper een rente van 20 st op stede met huis en erven in de palingstraat

| 138-0032 |

Schepenregister 138, f° 12 r° 20.08.1512

Jan Thoen Thijssen verkocht aan Jacob Nout Coppens tot behoef van Wouter Nout Backssen een rente van een sister rogge op beemd aan de “doncker voirt” W Jan Hegs O Willem Vermunten

Personen:

| 138-0033 |

Schepenregister 138, f° 12 v° 26.08.1512

Agneese Loij Jan Gheerts x Jan Kersschot verkocht aan Gielis van den Wijngaerde een rente van een halster rogge en welk zij van haar vader Loij verkregen had in huwelijkse voorwaarden . Loeij Jan Geerts, haar vader, als bezitter van de panden en uitreiker van de rente, bekent de rente schuldig te zijn, op de stede waar hij woont aan de hoenderstraat W Lijsbeth Cornelis Vermunten (?) dr N kinderen Jan Buijen Thijs

| 138-0034 |

Schepenregister 138, f° 12 v° 31.10.1512

Marie Henric Oonouts dr X Aert Jan Wouter Stevens verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans een rente van 10 L rogge op stede met huis en erven in Sneppel Z Thijs Theeus Cuijps W kinderen Jan Pauwels Geens en Michiel van Elsacker N Michiel van Elsacker

Personen:

| 138-0035 |

Schepenregister 138, f° 13 r° 06.12.1512

Nijs Jan Nijs x Nelle verkochten aan Cornelis Jan Michiels een stede met huis en erven O erfgenamen Peeter Thoen Thijs W erfgenamen Peeter Mertens N juffr Johanne van den Wijngaerde

| 138-0036 |

Schepenregister 138, f° 13 r° 20.12.1512

Katlijne Jan Goosens dr x Jacob Jacop Peeter Batens verkocht aan Jacob Coels x Cornelie beemd in Blaakt Z Jan van den Wijngaerde W jonkheer Oeije Vereijcke N kinderen Geert Vorselmans

Personen:

| 138-0037 |

Schepenregister 138, f° 13 v° 03.01.1513 ml

Johanne Lauwer Thijs dr x +Jan Zoeten met haar voogd Jan Ghijs verkocht aan haar zoon Peeter Jan Zoeten het “voirste schoorblock” O Cornelie x +Jan Wouters Z Peeter Hase W erfgenamen Bouwen Tijs

Personen:

| 138-0038 |

Schepenregister 138, f° 13 v° 03.01.1513 ml

Johanne Lauwer Thijs dr x +Jan Zoeten met haar voogd Jan Ghijs verkocht aan Jan Henric Amelvoirt een stede aan het Oosteneinde W kinderen Jan Luijcx N Wouter Wouters O Peeter Kaerls

Personen:

| 138-0039 |

Schepenregister 138, f° 13 v° 16.01.1513 ml

Cornelis Broomans x Lijsbeth Cornelis Leemans dr verkochten aan Peeter Leemans een rente van 20 st op een stede aan de katerstraat W Peeter Cuijps N Jan Heijn Mertens O Lijsbeth Michiel Heers x Cornelis Hons

Personen:

| 138-0040 |

Schepenregister 138, f° 14 r° 25.10.1512

Jan van den Veken alias Biemans verkocht aan Michiel Mercx een rente van 25 L rogge op panden in Loenhout

| 138-0041 |

Schepenregister 138, f° 14 r° 31.01.1513 ml

Peeter Hovelmans laat Willem Vermunten een halster rogge kwijten wat hij gekocht had van Hubrecht Vermunten

Personen:

| 138-0042 |

Schepenregister 138, f° 14 v° 24.02.1513 ml

Willem Jan Peeters van der Achtert, alias van Staeijen, verkocht aan Marie x +Jacob van Aerde een rente van 6 L rogge op de stede waarop Willem woont Z erfgenamen Kerstiaen Reijns O sheerenstraat in Popendonk

Personen:

| 138-0043 |

Schepenregister 138, f° 14 v° 14.03.1513 ml

Jan van den Cloote Janssen is schuldig aan Margriete (x Nout Jan Reijns) en Zanne Mathijs Heerstraets (x Meus Vergroesen) drs een rente van een sister rogge op de stede waar Mathijs Heerstraets uitgestorven is in Herseling W Jan Sbaijters N Nout Reijns O Aert der Wewe

Personen:

| 138-0044 |

Schepenregister 138, f° 15 r° 17.04.1513 ml

Michiel Coels is 3 V rogge schuldig aan Thoenken, Hanneken, Neesken, Genneken en Berbelken, wettige kinderen van Henrick Hovelmans x +Katlijne Jacop Pauwels dr, op een eusel in Herseling O Jan van de Cloote. Rente is aan de weeskinderen verstorven van hun moeder en aan deze verstorven van haar moije Agneese Cornelis Boode. Michiel Coels verklaart verder over 18 jaren de rente uitgereikt te hebben aan Jan Henrick Marten Sibs en dat de rente wel reeds 30 jaren op dit eusel staat

Personen:

| 138-0045 |

Schepenregister 138, f° 15 v° 30.04.1513

Magriete Lambrecht van der Wilt dr x Henrick Hovelmans met haar voogd Henrick Leemans gunt haar man en zijn kinderen al wat deze voorheen had. Indien Henrick eerst zou sterven zal zij haar leven lang een sister rogge heffen op diens goederen

Personen:

| 138-0046 |

Schepenregister 138, f° 16 r° 03.05.1513

Peeter Diericx van Aerde is een halster rogge schuldig aan de erfgenamen Kerstiaen Reijns op “pauwels acker” in “ten aerde” O de kinderen Claes van Aerde W Katlijne Broomans N Cornelis van den Broecke

Personen:

| 138-0047 |

Schepenregister 138, f° 16 r° 03.05.1513

Anthonis Thijs Thoen Thijssen – Lucije en Cornelie Thijs Thoen Thijs drs – Katlijne Cornelis Bastijns dr, moeder van voornoemde personen, met haar voogd Godevaert Ijsendonck; akkoord met de regeling aangaande de stede in Sneppel Z Pauwels Couwenberchs W Agneese Cornelis Vermunten N Peeter Peeter Nouts waar Mathijs Thoen Thijs uitgestorven is en welke stede bij Nout Peeter Nouts blijft

Personen:

| 138-0048 |

Schepenregister 138, f° 16 v° 09.05.1513

Jan Henrick Lauwers is 10 L rogge schuldig aan Katlijne Mathijs van Huijsen dr x Jan Maes op zijn stede in Donk O en W Henrick Goosems Z kinderen Jorijs Theeus. vs Katlijne is op rente gedeeld na + Mathijs van Huijsen haar vader

Personen:

| 138-0049 |

Schepenregister 138, f° 17 r° 09.05.1513

Aert Jan Peeter Nouts en zijn zuster Katlijne x Jan Merten Hereijgens, alias Heerstraten, zijn rente van 17 L rogge schuldig aan Genne Peeter Gheerts Verbuijten dr op erven op de “ast” O Peeter Cuijps W Cleijs Jan Heijlens Z Geert Peeter Verbuijten N Jan Henrick Leijs Rombouts

Personen:

| 138-0050 |

Schepenregister 138, f° 17 r° 09.05.1513

Aert Jan Peeter Nouts is rente van 10 L rogge schuldig aan Gheert en Genne Peeter Geert Verbuijten op stede met huis en erven N en O Nout Peeter Nouts ZO Peeter Nouts en welke rent vs Gheert en Genne verstorven zijn van hun moeder Catlijne van der Ast en aan deze van haar vader Jan van der Ast

Personen:

| 138-0051 |

Schepenregister 138, f° 17 v° 18.05.1513

Gabriel de Bije met zijn voogd Jan Ghijs verkocht aan Henrick Acdorens x Hilleken een stede met toebehoren in Herseling Z de erven van Henrick x Hilleken die zij tegen Claes van Staijen verkregen hebben W Claes van Staijen. Item erven “dijcxken” met de “rijt” daaraan N Jan Claes Peeters

Personen:

| 138-0052 |

Schepenregister 138, f° 18 r° 13.05.1513

Cornelis Joes x Lijsbet Buijen Wil Buijens dr zijn rente van 13 L rogge schuldig aan Aerdt Jan Peeter Nouts op stede in Kesselbeek Z Willem Lenaert Wil Buijens N Thoen Lippens. Onderpand is rente die vs Lijsbet heffende is op panden in Neerven die Wouter Stevens in handen heeft

Personen:

| 138-0053 |

Schepenregister 138, f° 18 v° 06.06.1513

Gheert Pauwels Woijts x Lijsbet Jan Nout Jan Geerts dr verkochten aan Jan Pauwels Keeselmans een rente van 13 L rogge welke zij gekocht hebben tegen Adriaen Nout Jan Geerts en zijn zuster Marie x Pauwels van Tricht en gestaan op de stede waar Michiel Coels woont O Jan Cloomans en op land op Hesschot aan (Jan?) Jan Henrick Merten Sibs. Bijpand is rente die Gheert x Lijsbeth heffende zijn op beemd die Cornelis van Bavel in handen heeft

Personen:

| 138-0054 |

Schepenregister 138, f° 19 r° 25.04.1513 ml

Huijbrecht Jacop Janssen verkocht aan Jan Nout Vereijcke beemd op het “hoochbosch” welke Jan Huijbrecht voorheen gekocht heeft van Gabriel Jan Bijens

Personen:

| 138-0055 |

Schepenregister 138, f° 19 r° 05.07.1512

Marie Giel Keijsers dr met haar voogd Henrick Bode en haar zuster Lijsbet x zelfde Henrick Jan Boods verkochten aan meester Marcelis Schoofs een rente van 35 st die zij heffende waren op panden in handen van Willem Jan Wils, nl erven de “laren” W Marie Peeter Wuijts erven “tclootkens eusel” N Magriet Verast O Nout Peeter Nouts Z Aert der Wewen en Cornelis Buijs. Willem Vermunten als een bezitter der panden is de rente schuldig

Personen:

| 138-0056 |

Schepenregister 138, f° 20 r° 11.10.1512

Jan Cornelis Boods x Kerstijne Vermunten zijn 6 V rogge schuldig aan Wouter Snels op stede met huis en erven “tgoet ter heijde” in Huffel Z Jan Braens W Jan Peeter Boods. Met nog last aan de kinderen Willem Verwilt, Claes Peeter Haest

Personen:

| 138-0057 |

Schepenregister 138, f° 20 r° 25.10.1512

Cornelis de Beere verkocht aan Cornelis Buijs een rente van een V rogge op stede met huis en erven aan Henric Gorijs en op nog erven O Z en W Henrick Gorijs N Thijs Scheelkens en nog meer andere erven

Personen:

| 138-0058 |

Schepenregister 138, f° 20 v° 31.01.1513 ml

Jan Wouter Stevens verkocht aan Cornelis Buijs een rente van een V rogge op stede met huis en erven in de beerenstraat W Magriet Peeter Wuijts N Henrick Gorijs

Personen:

| 138-0059 |

Schepenregister 138, f° 21 r° 06.12.1512

Henrick van den Boogaerde is rente van 4 L rogge schuldig aan Cornelis Buijs op stede met huis en erven in het Oosteneinde O Lenaert Merten Buijens

Personen:

| 138-0060 |

Schepenregister 138, f° 21 v° 28.02.1513 ml

Geert Ingelbrechts doet de grond bezetten waar de molen in “ter eijcke” afgebrand is, dit voor de achterstallige cijns, gelegen O Jan Nout Luijcx Z Luijck Nout Luijcx W Henrick Cornelis van Aerde N Cornelis Doren Neefs

Personen:

| 138-0061 |

Schepenregister 138, f° 21 v° 14.03.1513 ml

Wouter Diels Vereijcke verkocht aan Cornelis Wouter Gielis Janssen een eusel aan “huffelaer heijde”

Personen:

| 138-0062 |

Schepenregister 138, f° 22 r° 14.03.1513 ml

Cornelis Wouter Gielis Jans is rente van 2 Rgld schuldig aan Wouter Diels Vereijcke x Magriet Diels Simons dr op erven aan “huffelaer heijde” (cfr vorige akte)

Personen:

| 138-0063 |