Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1017 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1017

Bundel 1017, extract 1, 9-1-1758

Huybrecht Fissers en Cornelis Peeter Francken, voogden en Cornelis Schoepen, Augustinus Vissers toez. voogd der minderj. wezen van wijlen Frans Vissers, verhuurden aan Aernout Jozef Peeter Janssen een stede met stalling en schuur, met 5 1/2 gemeten land, weiden en beemden gelegen in de Ambachtstraat onder Sneppel, voor een termijn van 6 jaren beginnend half maart 1758. Actum 9-1-1758 (Fig. kaart n° 1770 en 1771)

Bekijk kaart

Personen:

| 1017-001 |

Bundel 1017, extract 2, 10-3-1760

Vanwege Jan Adriaan Ooms en Jacobus Van de Cloot, voogden der minderj. kinderen van wijlen Cornelis Wouter Ooms voor de helft, en Joanna Geert Van de Cloot wed. Cornelis Wouter Ooms voor de andere helft, verhuurden aan Clement Cools een stede en aangelegen erven op Sneppel, groot 8 gemeten gebruikt door wijlen Cornelis Wouter Ooms. De pachtprijs bedraagt 24 gl. Borg is Jan Stoopen. Actum 10-3-1760

Personen:

| 1017-002 |

Bundel 1017, extract 3, 15-3-1763

De erfg. Michiel Jan Claessen verhuurden een stede groot 6 1/2 gemeten bestaande in land, weiden en beemden, land groot 7 1/2 gemeten, en een heide groot 1 1/2 B, verhuurd aan Cornelis Verboven voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1763, voor 40 gl. Actum...?

Personen:

| 1017-003 |

Bundel 1017, extract 4, 4-5-1763

De erfg. Frans Deckers verhuurden een stede, groot 3 B, voor een termijn van 6 jaren vanaf half maart 1763 tot Lichtmis 1769. Verhuurd voor de prijs van 25 gl aan Cornelis Jan Aertsen, overgelaten aan Jan Jan Aertsen. Borgen Jan Jan Aertsen de zoon en Peeter Jan Aertsen. Actum 4-5-1763 (Fig. kaart n° 1780)

Bekijk kaart

Personen:

| 1017-004 |

Bundel 1017, extract 5, 19-11-1763

Vanwege Jacobus Adriaan Peeters en Jan Vergouwen, voogden van het weeskind Peeter Vergouwen: Verhuring van een stede met stal en schuur, groot 14 gemeten op Sneppel, voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1764. Verhuurd aan Adriaan Aernout Van Tichelt voor 44 gl. De huurder moet de stede zelf bewonen en het huis onderhouden. Actum 19-11-1763 (Fig. kaart n° 1968)

Bekijk kaart

| 1017-005 |

Bundel 1017, extract 6, 16-11-1767

Cornelis Lenaert Goris en de voogden der minderj. kinderen van wijlen Huybrecht Venincx, verhuurden aan Joanna Peeter Ooms, wed. Huybrecht Venincx een stede met huis, schuur en stal, land en weiden op Sneppel, groot 8 B, voor een termijn van 12 jaren vanaf half maart 1768. De stede wordt nu nog in huur gebruikt door de wed. Huybrecht Venincx. De eerste 6 jaren bedraagt de pacht 17 gl , daarna 30 gl. Actum 16-11-1767 (Fig. kaart n° 1963)

Bekijk kaart

Personen:

| 1017-006 |

Bundel 1017, extract 7, 4-11-1769

Vanwege Jacobus Adriaan Peeters en Jan Rombout Vergouwen, voogden van het weeskind Cornelia Peeter Vergouwen minderjarige dochter van Peeter Vergouwen en Cornelia Meyvis: Verhuring van een stede met huis en schuur, stal en gronden samen groot 15 gemeten voor 6 jaren vanaf half maart 1770 aan Jan den Houwer, voor de prijs van 64 gl. De stede werd laatst in huur gebruikt door Adriaan Aert Van Tichelt. Actum 4-11-1769 (Fig. kaart n° 1968)

Bekijk kaart

Personen:

| 1017-007 |

Bundel 1017, extract 8, 13-11-1751

Verhuring stedeken op Popendonk door Dierck Verhoeven: Een stedeken bestaande in huis en schuur, stal en aangelegen erve groot 4 gemeten, verhuurd voor 10 gl aan Peeter Cornelis Broomans voor 6 jaar vanaf half maart 1752. Borg is Joris Broomans. Actum 13-11-1751 (Fig. kaart n° 1296)

Bekijk kaart

Personen:

| 1017-008 |

Bundel 1017, extract 9, 28-8-1755

Thomas Victor Gerardi met volmacht van Anna Philippina Reyns X Willem Van Hoogerwaert en Isabella Regina Reyns verhuurde de stede en gronden der erfg. van Peeter Verboven Eene stede met huysinge, schuere, hove, driessche ende erven groot 2 L op Terbeek o en W Adriaan Verboven, Z Cornelis Adriaan Huyben, N het akkerstraatje, land bij de vs stede 1 gemet, land 1 gemet, 3 weiden op de Beekse akker 1 B, land 1 gemet, land 2 1/2 L, hooimade op de Blakt 1/2 B, verhuurd aan Petrus Hoefmans voor en in naam van Thomas Victor Gerardi voor 4 gl. Actum 28-8-1755

Personen:

| 1017-009 |

Bundel 1017, extract 10, 10-3-1760

Hendrik Adriaenssen als voogd van het minderj. kind van wijlen Peeter Jan Adriaenssen, en Jan Louis Aernouts schepen als toez. voogd, verhuurden een stede met aangelegen erven, 10 gemeten, op de Laren tot Popendonk, gebruikt geweest door wijlen Peeter Jan Adriaenssen, voor een termijn van 12 jaren vanaf heden, verhuurd aan Michiel Melsen Mertens voor 6 gl, Actum 10-3-1760 (Fig. kaart n° 1139 en 1140)

Bekijk kaart

Personen:

| 1017-010 |

Bundel 1017, extract 11, 15-3-1761

Verhuring vanwege Cornelis Geerts als vader en toez. over zijn minderj. zoon Peeter van een stede cum annexis op Popendonk, moeder was Maria De Clerck. De stede wordt nog in huur gebruikt door Jan Aert Mertens. Vanaf half maart 1761 voor 6 jaar verhuurd aan Hendrik Adriaan Aernouts voor 44 gl Actum ... ? (Fig. kaart n° 1255)

Bekijk kaart

Personen:

| 1017-011 |

Bundel 1017, extract 12, 28-9-1765

Verhuring van een stede vanwege de erfg. der wed. van Peeter Coecken: een stede met schuur en stal, turfhuis met landerijen, weiden en beemden groot 10 gemeten op Popendonk zoals ze gebruikt werd door Peeter Adriaan Vergouwen. Verhuurd voor 6 jaar vanaf half maart 1766 aan Jan Smolders van Meer voor 29 gl. De huurder mag het huis en gronden niet verder verhuren. Actum 28-9-1765

Personen:

| 1017-012 |

Bundel 1017, extract 13, 5-1-1774

Verhuring vanwege Jan Gagelmans als voogd en Lenaert Peeters als toez. voogd der minderj. wezen van wijlen Catharina Gagelmans X Jan Bartel Peeters, en Cornelis Lenaert Peeters als voogd en Jan Augustijns als toez. voogd der minderj. wezen van wijlen Jan Peeters, moeder is Maria Augustijns, verhuren voor 6 jaar vanaf Driekoningen 1774 een stede met huis, schuur en stal en aangelegen en andere gronden samen 23 gemeten en 1 B heide in de Meerse heide zoals wijlen Jan Bartel Peeters die gebruikt heeft. Verhuurd aan Cornelis Gagelmans voor 145 gl. Actum 5-1-1774 (Fig. kaart n° 1348)

Bekijk kaart

Personen:

| 1017-013 |