Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1016 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1016

Bundel 1016, extract 1, 24-10-1750

Verhuring van een stede op Sneppel door schout Van Craesbeeck: een stede met huis, stal en schuur, hof, dries en land, groot 5 1/2 gemet, O juffr. Marcelli, Z de straat, land erbij 5 L, W het beekje, land en weide het steken 1/2 B, land de hofstadt 1 gemet, N de straat, een beemd het Hanne Swaens 1 gemet, N de straat, land de heyacker 1/2 B, beemd de hontschoot 1/2 B, land erbij den Drijhoeck 1 L, W de gemeyne wegh, een heiveld in de Beirestraat ontrent het wolfsbos. Deze goederen werden laatst in huur gebruikt door Jan Vergouwen en zijn beschikbaar vanaf 15-3-1751. Verhuurd aan Jan Peeter De Clerck X Joanna Houtepen voor 46 gl en 10 st. Actum 24-10-1750 (Fig. kaart n° 1962)

Bekijk kaart

Personen:

| 1016-001 |

Bundel 1016, extract 2, 9-11-1750

Peeter Dielis Francken verkocht een stede ten gehuchte van Popendonk: 1° Koop= de huysinge, stalle, schuere, hove, bogaert, lentenhof met landen en weyden tot Popendonck, groot 18 gemeten, O de straat, Z de kinderen Cornelis Gabriel Goris, W het Schouwbos, N juffr. Marcelli en Hendrik Dielis Francken. De stede is belast met 11 L rogge of 4 gl 2 st en 2 oord aan de armen van Loenhout, en een rente van 600 gl kapitaal aan juffr. Maria Versmissen cum suis, op de 3° zitdag, 9-11-1750 verkocht aan Bartholomeeus Hoeck (?) (Fig. kaart n° 1239)

Bekijk kaart

Personen:

| 1016-002 |

Bundel 1016, extract 3, 9-11-1750

De erfg. Peeter Huyben verkochten een stedeken met huis, stal en schuur, hof en land, weiden en heiden op Terbeek, groot 5 L, O de straat, Z Peeter Verboven, W en N de straat. Cornelis Jan Aertsen woont er als pachter. Land genaamd het Paukens 2 1/2 L, land den leenhof, 1 B, O juffr. Marcelli, Z erfg. Peeter Cornelis Huyben, een heiveld in de Beekse heide, een veld de stadreyt, een deel van een moer het goorke, Op de 3° zitdag, 9-11-1750 was Peeter Gabriels de hoogste bieder op 205 gl en 10 hogen. Borg Cornelis Cornelis Van Dijck. Actum 9-11-1750

Personen:

| 1016-003 |

Bundel 1016, extract 4, 16-3-1750

Vanwege de erfg. van Heyltien Frederick Philipsen: Publieke verkoop van een stede met huis en stal, met hof groot 1 L op Klein Nederven, O en Z de erfg. Cornelis Goossens, N de erfg. Cornelis Goossens, W de straat, bos op d' Ast 1 L, een heide enz.. Op de 3° zitdag was Adriaan Jan Melsen Luycx de hoogste bieder op 92 gl en is de koper gebleven. Actum 16-3-1750 (Fig. kaart n° 717)

Bekijk kaart

Personen:

| 1016-004 |

Bundel 1016, extract 5, 3-4-1751

De erfg. Cornelis Cornelis Aerts verkochten een stedeken bestaende in huysinge, stalle en schuere aen malcanderen gebouwd, met hof, land en groese op 't Neerven groot 4 gemeten, O de straat, Z het bosstraetien, W erfg. Cornelis Peeter Rombouts, N juffr. Marcelli,. De stede is belast met een kapitaal van 300 gl aan Jacobus Van Geel te Brecht. De goederen zijn beschikbaar vanaf 15-3-1752. Op de 3° zitdag 3-4-1751 is Adriaan De Crom voor 295 gl de koper gebleven.

Personen:

| 1016-005 |

Bundel 1016, extract 6, 3-4-1751

Verkoop van land en weide bij de Sint Quirinus kapel vanwege Joanna De Wijse, enige dochter van Jan Huybrecht De Wijse: een perceel erve wesende land ende weyde gelegen alhier aen de Capelle van Sint Quirijn groot 1/2 B, O en Z de beek, W secretaris Joan Mattheus Van Elsacker, N de vs kapel en de weg. Op de 3° zitdag, 3-4-1751 was koster Jacobus Constantinus Van den Ackerveken voor 200 gl de koper.

Personen:

| 1016-006 |