Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1015 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 1015, extract 1, 12-3-1749

De erfg. Hendrik Wouter Quirijnen: Verkoop van een stede met huis, schuur en turfhuis en land genaemt het Willeke Munts gelegen op Sneppel, groot 5 L, O Peeter Vergouwen, Z de straat, W de erfg. Elisabeth Van Elsacker en Jan Aert Quirijnen, N Cornelis Cornelis Van Dijck, een beemd den perbemd, 1 gemet, belast met een obligatie van 50 gl wisselgeld aan de armentafel, De wed. van Hendrik Wouter Quirijnen zal in het huis blijven wonen haar leven lang, en zal heel het huis mogen gebruiken. De koper zal er niet mogen wonen noch iemand anders, de wed. zal de dorpslasten betalen. Op de 3° zitdag, 12-3-1749 was Antoon Jan Aertsen met 145 gl de hoogste bieder, borg Jacobus Van de Cloot, nog een akker op Sneppel, groot 1 gemet gekocht door Aert Jan Quirijnen voor 12 gl. (Fig. kaart n° 2054)

Bekijk kaart

Personen:

| 1015-001 |

Bundel 1015, extract 2, 21-4-1749

Verhuring van de grote akker op de Heibaard, gekomen van Huybrecht Francken bestaande in land en weide, voor 1 jaar verhuurd aan Erasmus Kerstens voor 18 gl. Deze verhuring gebeurt om de dorpslasten te betalen. Actum 21-4-1749 (Fig. kaart n° 1850 en 1851)

Bekijk kaart

Personen:

| 1015-002 |

Bundel 1015, extract 3, 27-3-1749

Vanwege Peeter Peeter Broomans: Verkoop van een stede met toebeh. ten behoeve van Lenaert Verdijck en consorten tot verhaal van een rente van 300 gl wisselgeld met de verlopen intresten. 1° Koop: een stede met huis, schuur en stal, hof, land en dries op Terbeek, groot 8 L, O pastoor Van Elsacker, Z erfg. Cornelis Marijnissen, W de straat, N de Reyt, Op de 3° zitdag 27-3-1749 was Jan Anthonissen de hoogste bieder op 250 gl en 23 hogen en is de definitieve koper gebleven. Actum 27-3-1749 (Fig. kaart n° 1347)

Bekijk kaart

Personen:

| 1015-003 |

Bundel 1015, extract 4, 2-7-1749

Verkoop van een stede op de Vossingers vanwege de erfg. van Jan Melsen Luyckx: 1° Koop: Eene stede bestaende in huysinge, schuere ende stalle, hove, landerijen ende weyden alles aen malcanderen gelegen op de Vossingers groot 5 1/2 B met de heyde daeraen van oudst behorend.. Twee beemden elk 1/2 B, Op de 3° zitdag 2-7-1749 was Geert Bertrams de hoogste bieder, voor 450 gl en 40 hogen is hij de definitieve koper gebleven. Actum 2-7-1749 (Fig. kaart n° 2334)

Bekijk kaart

Personen:

| 1015-004 |