Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1012 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 1012, extract 1, 25-1-1744

De erfg. Maria Matthijs Vermeiren, wed. van Aernout Peeter Van Tichelt verhuurden een stede met huis, schuur en stal, hof, dries en land groot 20 L in landerijen, in zaailand, beemden en weiden 13 L, laatst in huur gebruikt door de vs wed. Van Tichelt, voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1744 aan Jan Aernout Peeter Van Tichelt voor 42 gl. Actum 25-1-1744 (Fig. kaart n° 2187)

Bekijk kaart

Personen:

| 1012-001 |

Bundel 1012, extract 2, 17-2-1744

Pastoor, schout, schepenen en provisoren der kerk en kapel verkochten enkele notenbomen op het kerkhof, en enkele mastbomen aan de kapel: 1° Kavel = 5 notenbomen op het kerkhof, ingezet door Dionijs Janssens op 12 gl en 3 hogen. 2° Kavel= 7 notenbomen op het kerkhof ingezet door Erasmus Kerstens op 11 gl en 3 hogen. Aan de kapel; 1° Kavel = mastbomen, Jan Frans Coninckx voor 5 gl en 2 st en 1 hoge, 2° Kavel = mast en wilgenbomen, Dionijs Janssens voor 11 gl 10 st en 2 hogen. Actum 17-2-1744

Personen:

| 1012-002 |