Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1009 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 1009, extract 1, 7-10-1741

De wed. en erfg. Jan Jacob De Cuyper, schepen Huygens in naam van de onnoosele verhuren eene stede met huis en schuur, hof, land en weide, beemden en heide groot 11 gemeten op Sneppel in de Ambachtstraat, de onnoosele sal mogen blijven woonen in de camer alwaer sij nu woont met twee a drij roeden hof... Vanaf half maart 1742 verhuurd aan Christiaan Rommens voor 10 gl 1O st. Actum 7-10-1741 (Fig. kaart n° 1768 en 1769)

Bekijk kaart

Personen:

| 1009-001 |

Bundel 1009, extract 2, 20-9-1741

Juffr. Anna Filipina Reyns en Isabella Reyns verhuren een stede met huis en hof, dries en land erbij, groot 30 L op Terbeek, O Peeter Joris Coecken en zijn andere stede, Z de straat, land bij de vs stede 2 L, O en W Maeyken Cornelis Van de Mierop, Z de straat, Een stede met huis en hof, dries en land 1/2 B naast vs stede O Peeter Joris Coecken weide, Z de straat of inslag, W vs stede, land het Craeyen 1/2 B, Een stedeken zonder het huis genaemt het Swaentien met 1 L land gelegen in de stede van Peeter Joris Coecken aan het valveken op Terbeek, Z de straat. Ingezet door Jan Cornelis Aernouts op 45 gl en 4 hogen, Peeter Huybrechts 4 hogen, Jan Cornelis Aernouts nog 4 hogen is de pachter gebleven. Actum 20-9-1741 (Fig. kaart n° 1268 a en b, en 1365)

Bekijk kaart

Personen:

| 1009-002 |